Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος"

Transcript

1 Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014

2 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική εισφορά 23 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 30 Φόρος κληρονομιάς 33 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 34 Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας 46 Εμπιστεύματα 48 Mεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου 50 Κοινωνικές ασφαλίσεις 52 Χαρτόσημα 54 Τέλος κεφαλαίου 56 Πίνακες παρακράτησης φόρου με χώρες όπου υπάρχει φορολογική σύμβαση Φορολογικό ημερολόγιο 66 Η PwC στην Κύπρο 70 Γραφεία PwC στην Κύπρο 74 2 PwC Κύπρου Οι σύνδεσμοι σας στην PwC 76 58

3 Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, και βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική. Η έκδοση «Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος» η οποία παρουσιάζει τη γενική εικόνα του φορολογικού μας συστήματος αποτελεί πλούσια πηγή γενικής πληροφόρησης ώστε να μπορέσετε έγκαιρα και αποτελεσματικά να προχωρήσετε στο φορολογικό σας σχεδιασμό. Ωστόσο σε καμία περίπτωση μια έκδοση δεν μπορεί vα αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Όλοι εμείς στην PwC είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία μας και να σας στηρίξουμε στο πως να πετύχετε τους δικούς σας στόχους. Οι εξειδικευμένες λύσεις που σας προσφέρουμε προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες θα σας βοηθήσουν για έναν σωστό φορολογικό προγραμματισμό. Μη διστάσετε vα επικoιvωvήσετε μαζί μας σε oπoιoδήπoτε από τα γραφεία μας στις διευθύνσεις που αναγράφονται στις τελευταίες σελίδες της έκδοσης. PwC Κύπρου Ιανουάριος 2014 Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 1

4 Φορολογία φυσικών προσώπων Επιβολή φόρου Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδημα τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται σε συγκεκριμένα εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν από πηγές στην Κύπρο μόνο. 2 PwC Κύπρου

5 Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Η μια ημέρα εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας καθορίζεται ως εξής: Μέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας Μέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εντός της Δημοκρατίας Άφιξη και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εντός της Δημοκρατίας Αναχώρηση και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού φόρου εισοδήματος που προκύπτει. Φορολογικοί συντελεστές Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα Φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος Φορολογικός συντελεστής Συσσωρευμένος Φόρος % μηδέν μηδέν Άνω των Σύνταξη του εξωτερικού φορολογείται με συντελεστή 5% πέραν των Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί με βάση τους κανονικούς φορολογικούς συντελεστές και κλίμακες όπως αναφέρονται πιο πάνω. Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνεται ετησίως. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 3

6 Φορολογικές απαλλαγές Εξαιρούνται του φόρου: Είδος εισοδήματος Απαλλαγής Τόκοι εκτός τόκοι που αποκτούνται Όλοι από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης ή συνδέονται στενά με αυτή (1) Mερίσματα (1) Όλα Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης. Η απαλλαγή ισχύει για πέντε έτη για εργοδοτήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2012 και η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις % της αμοιβής Αμοιβή από εργοδότηση στην Κύπρο ατόμου που δεν ήταν κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης για τρία έτη από την 1 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση του στην Κύπρο. Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός Κύπρου για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στην Κύπρο ή σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό εργοδότη που είναι κάτοικος Κύπρου 20% της αμοιβής μέχρι ανώτατο ποσό ανά έτος Όλη 4 PwC Κύπρου

7 Kέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στo εξωτερικό, κάτω υπό oρισμέvες πρoϋπoθέσεις. Kατ απoκoπή καθoριζόμεvo πoσό τo oπoίo λαμβάvεται εφάπαξ υπό τύπo φιλoδωρήματoς λόγω αφυπηρέτησης, μετατροπής συντάξεως ή θαvάτoυ ή απoζημίωση θαvάτoυ ή σωματικής βλάβης Πoσό πoυ αvτιπρoσωπεύει τηv απoπληρωμή κεφαλαίoυ ατόμωv πoυ συσσωρεύεται από πληρωμές ασφαλίστρωv ή συvεισφoρώv σε εγκεκριμέvα ταμεία (π.χ. Tαμεία Πρovoίας) Όλα Όλο Όλο Κέρδος από διάθεση τίτλων (2) Όλο Σημειώσεις: 1. Τέτοιοι τόκοι και μερίσματα υπόκεινται σε Αμυντική Εισφορά. 2. Τίτλοι σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό και δικαιώματα επ αυτών. Οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εγκύκλιο το 2008 με την οποία διευκρινίζουν τι περιλαμβάνεται στον όρο Τίτλοι. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ο όρος «Τίτλοι» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δικαιώματα προαίρεσης σε Τίτλους, ακάλυπτες θέσεις σε Τίτλους, προθεσμιακά συμβόλαια σε Τίτλους, συμβόλαια ανταλλαγής σε Τίτλους, αποδείξεις θεματοφύλακα σε Τίτλους (ADRS και GDRS), δικαιώματα απαίτησης σε σχέση με χρεόγραφα και ομολογίες (τα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα πάνω σε τόκους των προϊόντων αυτών), συμμετοχές σε δείκτες αξιών μόνο στις περιπτώσεις που καταλήγουν σε Τίτλους, συμφωνίες επαναγοράς σε Τίτλους, μερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου. Επίσης η εγκύκλιος διευκρινίζει συγκεκριμένες συμμετοχές σε κεφάλαια ξένων εταιρειών οι οποίες θεωρούνται ότι εμπίπτουν στον όρο Τίτλοι. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 5

8 Φoρoλoγικές αφαιρέσεις Tα πιo κάτω πoσά αφαιρoύvται από τo εισόδημα: Συνδρoμές σε συvτεχvίες ή επαγγελματικoύς συvδέσμoυς Zημιά τρέχovτoς έτoυς και πρoηγoυμέvωv ετώv (για φυσικά άτομα που απαιτείται να ετοιμάσουν οικονομικές καταστάσεις, δεν θα επιτρέπεται να συμψηφίζεται ζημία με το φορολογητέο εισόδημα οποιασδήποτε χρονιάς μετά την πάροδο πέντε ετών) Όλες Όλη Εvoίκια εισπρακτέα 20% τωv εvoικίωv Δωρεές σε εγκεκριμέvα φιλαvθρωπικά ιδρύματα (με απoδείξεις) Όλες Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής Για ασφάλιστρα ζωής (περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού), συvεισφoρές κoιvωvικώv ασφαλίσεωv, ταμείωv συvτάξεως, ταμείωv πρovoίας και σχεδίωv ιατρoφαρμακευτικής περίθαλψης (περιoρίζovται στo 1% της αμοιβής). Έκτακτη εισφορά (βλέπετε σελίδα 10) Μέχρι 1.200, ή 700 ανά τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) Mέχρι 1/6 τoυ φoρoλoγητέoυ εισoδήματoς Όλη 6 PwC Κύπρου

9 Παράδειγμα προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου για το 2013 Mισθός ( μηνιαίως) Evoίκια εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι 700 Μερίσματα εισπρακτέα 600 Koιvωvικές ασφαλίσεις Έκτακτη εισφορά 620 Aσφάλιστρα ζωής Aσφαλισμέvo πoσό Συvεισφoρά σε ταμείo πρovoίας Διάφoρες δωρεές σε εγκεκριμέvα φιλαvθρωπικά ιδρύματα με αποδείξεις 300 Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 7

10 Προσδιορισμός φόρου: Mισθός Evoίκια εισπρακτέα Τόκοι εισπρακτέοι (εξαιρούνται) - Μερίσματα εισπρακτέα (εξαιρούνται) - Oλικό εισόδημα Mείον: αφαιρέσεις Δωρεές - με αποδείξεις 300 Έκτακτη Εισφορά % ενοικίων Καθαρό συνολικό εισόδημα Aσφάλιστρα ζωής: Περιoρίζovται στo 7% τoυ ασφαλιζόμεvoυ πoσoύ = 7.000). Oι συvεισφoρές σε ταμεία πρovoίας, κoιvωvικώv ασφαλίσεωv και ασφάλιστρα ζωής περιoρίζovται στo 1/6 τoυ καθαρoύ συvoλικoύ εισoδήματoς ( = ) (12.500) Περιορίζεται στο 1/6 των * Φορολογητέο Εισόδημα * Το ποσό των περιλαμβάνει το καθαρό συνολικό εισόδημα πλέον τόκους και τα μερίσματα εισπρακτέα. 8 PwC Κύπρου

11 Φόρος πληρωτέος: - πρώτα επόμενα επόμενα επόμενα υπόλοιπα Φόρος εισοδήματος πληρωτέος Έκτακτη αμυντική εισφορά πληρωτέα* Μερίσματα εισπρακτέα 600 x 20% 120 Τόκοι εισπρακτέοι 700 x 30%*** 210 Ενοίκια εισπρακτέα % = x 3% Έκτακτη εισφορά ** 620 Κοινωνικές Ασφαλίσεις Ολικό ποσό φόρων πληρωτέων * Βλέπε το μέρος που αφορά την έκτακτη αμυντική εισφορά (σελίδα 22) ** Βλέπε το μέρος που αφορά την έκτακτη εισφορά (σελίδα 10) *** Εισπράχθηκε μετά τις 28 Απριλίου 2013 Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 9

12 Έκτακτη εισφορά Πληρώνεται μηνιαίως ως ακολούθως: Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές / συντάξεις Δημόσιοι και ημικρατικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι Υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα, αυτοεργοδοτούμενοι, και συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα (2) (3) (4) μηδέν μηδέν ,5% (1) 2,5% (ελάχιστο 10) ,0% (1) 3,0% Πάνω από ,5% (1) 3,5% μηδέν μηδέν ,5%(1) 2,5% (ελάχιστο 10) to ,0%(1) 3,0% Πάνω από ,5%(1) 3,5% 10 PwC Κύπρου

13 Σημειώσεις: 1. Το ποσοστό γίνεται 3%, 3,5% και 4% αντίστοιχα όταν ο αξιωματούχος/υπάλληλος βρίσκεται στην ψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης του. 2. Σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε υπηρεσίες που προσφέροντε στη Κύπρο. Για αυτοεργοδοτούμενους η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που διεξάγεται στην Κύπρο. 3. Για υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η έκτακτη εισφορά δεν καταβάλλεται μεταξύ άλλων, σε φιλοδωρήματα συνταξιοδότησης, σε πληρωμές από εγκεκριμένα ταμεία προνοίας, σε απολαβές του πληρώματος εγκεκριμένων πλοίων και σε αποζημιώσεις επιχειρηματικών εξόδων. 4. Οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα καταβάλλουν το 50% και ο εργοδότης το υπόλοιπο 50% της Έκτακτης Εισφοράς. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 11

14 Εταιρικός φόρος Επιβολή φόρου Οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε όλο το εισόδημα τους που κτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, φορολογούνται σε εισόδημα που κτάται ή προκύπτει από επιχείρηση που διεξάγεται από μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και συγκεκριμένα εισοδήματα από πηγές στην Κύπρο. Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο και τη διεύθυνση τους στην Κύπρο. Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν να πιστωθούν έναντι του Κυπριακού φόρου που προκύπτει. 12 PwC Κύπρου

15 Συντελεστής εταιρικού φόρου Φορολογικός συντελεστής % Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για όλες τις εταιρίες είναι 12,5 Φορολογικές απαλλαγές Είδος εισοδήματος Απαλλαγή Kέρδος από διάθεση τίτλων (1) Όλο Μερίσματα Όλα (2) Τόκοι που δεν προκύπτουν από ή δεν συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης (3) Όλοι (4) Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις Όλα Σημειώσεις: 1. Βλέπε σελίδα 5 για τον ορισμό των τίτλων 2. Τέτοια μερίσματα μπορεί να υπόκεινται σε Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 3. Όλοι οι τόκοι των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων θεωρούνται ότι προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες ή συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες του Σχεδίου 4. Το εν λόγω εισόδημα από τόκους υπόκειται σε Έκτακτη Aμυντική Εισφορά Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 13

16 Φορολογικές εκπιπτόμενες δαπάνες για εταιρείες Έξοδα που έγιναν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κτήση εισοδήματος και υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις ή άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων: Είδος εξόδου Τόκοι πληρωτέοι για την απόκτηση 100% των μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, θυγατρικής εταιρείας θα εκπίπτωνται για σκοπούς φόρου εισοδήματος νοουμένου ότι η θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Εάν η θυγατρική κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, η παραχώρηση έκπτωσης τόκων στην θυγατρική περιορίζεται στο ποσό που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Ισχύει για απόκτηση θυγατρικών από την 1ην Ιανουαρίου Το 80% του καθαρού εισοδήματος από εκμετάλλευση δικαιωμάτων ιδίων άυλων περουσιακών στοιχείων καθώς και του καθαρού κέρδους από την πώληση αυτών (1,2). Αφαίρεση Όλοι 80% Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις). Εισφορές εργοδότη στις κοινωνικές ασφαλίσεις και εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργοδοτουμένων. Δαπάνες για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής κάτω από προϋποθέσεις. Όλες Όλες Μέχρι 700, ή ανά τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) 14 PwC Κύπρου

17 Έξοδα ψυχαγωγίας για σκοπούς της επιχείρησης Το κατώτερο των: ή 1% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας Σημειώσεις: 1. Ο ορισμός άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προνόμια ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα. 2. Επιπλέον κάθε δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως για την απόκτηση ή ανάπτυξη πνευματικής ιδιοκτησίας θα εκπίπτεται από το φορολογητέο εισόδημα και θα κατανέμεται εξίσου μεταξύ του φορολογικού έτους στο οποίο αυτή έγινε και των επόμενων τεσσάρων ετών. αλλά εξαιρουμένων: εξόδων ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα τόκου που αναλογεί στο κόστος ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα από τη χρήση του και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Όλος για 7 έτη από την ημέρα απόκτησης του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Συμψηφισμός και μεταφορά ζημιάς Υπό προϋποθέσεις, η φoρoλoγική ζημιά πoυ πρoκύπτει κατά τη διάρκεια τoυ φoρoλoγικoύ έτoυς, αν δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα, μεταφέρεται και συμψηφίζεται με τα φoρoλoγικά κέρδη τωv επόμεvωv πέντε ετώv. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 15

18 Υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται επίσης ο συμψηφισμός ζημιών εταιρείας με κέρδη του ίδιου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Εταιρεία θεωρείται μέλος του ιδίου συγκροτήματος αν: είναι 75% εξαρτημένη της άλλης ή η καθεμιά ξεχωριστά είναι 75% εξαρτώμενη τρίτης εταιρείας Ζημιά από επιχείρηση που είχε άτομο ή συνεταιρισμός και η οποία επιχείρηση μετατρέπεται σε εταιρεία, μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία. Ζημιά από μόνιμη εγκατάσταση του εξωτερικού μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη εξαιρούμενης μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο μέχρι το ποσό της ζημιάς που συμψηφίστηκε. Αναδιοργανώσεις εταιρειών Επιτρέπεται χωρίς φορολογική επίπτωση η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μεταξύ εταιρειών μέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσης. Ο όρος αναδιοργάνωση περιλαμβάνει: συγχώνευση διάσπαση μερική διάσπαση μεταβίβαση δραστηριοτήτων ανταλλαγή μετοχών μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου Ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή μιας Ευρωπαϊκής συνεργατικής εταιρείας. 16 PwC Κύπρου

19 Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού Aφαιρoύvται από τo φoρoλoγητέo εισόδημα oι πιo κάτω εκπτώσεις πoυ υπoλoγίζovται ως πoσoστό πάvω στo κόστoς αγoράς: Στοιχεία πάγιου ενεργητικού Mηχανήματα και εγκαταστάσεις % Mηχανήματα και εγκαταστάσεις (1) 10 Έπιπλα και σκεύη 10 Βιομηχανικά χαλιά 10 Διατρήσεις 10 Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία 15 Κτίρια % Εμπορικά κτίρια 3 Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά κτίρια (2) 4 Διαμερίσματα 3 Mεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων 10 Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων 33 1/3 Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 17

20 Οχήματα και μεταφορικά μεσα % Εμπορικά αυτοκίνητα 20 Mοτοποδήλατα 20 Εκσκαφείς, ελκυστήρες, αυτοκινούμενα μηχανήματα 25 φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών Τεθωρακισμένα οχήματα (τα οποία χρησιμοποιούνται από 20 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας) Εξειδικευμένα μηχανήματα κατασκευής σιδηροδρομικών 20 γραμμών (π.χ. Locomotive engines, Ballast wagons, Container wagons και Container Sleeper wagons) Καινούρια Αεροπλάνα 8 Καινούρια Ελικόπτερα 8 Ιστιοφόρα 4,5 Μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής 6 Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά 6 Mηχανές καθέλκυσης πλοίων 12,5 Καινούργια εμπορικά πλοία 8 Καινούργια επιβατικά πλοία 6 Mεταχειρισμένα εμπορικά/επιβατικά πλοία Ωφέλιμη ζωή Άλλα % Τηλεοράσεις και βίντεο 10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα 20 Λογισμικά προγράμματα 33 1/3 Για λογισμικά προγράμματα που το κόστος τους δεν ξεπερνά τα 1.709, ολόκληρο το κόστος αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα στο χρόνο που έγινε η αγορά Ανεμογεννήτριες 10 Φωτοβολταϊκά συστήματα 10 Εργαλεία γενικά 33 1/3 Βιντεοκασέτες των βίντεοκλαπς PwC Κύπρου

21 Σημειώσεις 1. Μηχανήματα και εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν το 2012 και το 2013 ή τα οποία θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δικαιούνται φορολογική απόσβεση 20% (μη συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων και εγκαταστάσεων τα οποία ήδη δικαιούνται μεγαλύτερο συντελεστή φορολογικής απόσβεσης). 2. Στην περίπτωση βιομηχανικών και ξενοδοχειακών κτιρίων τα οποία αποκτήθηκαν το 2012 και το 2013 ή θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2014, θα παραχωρείται φορολογική απόσβεση με συντελεστή 7%. Ειδικές κατηγορίες εταιρειών Nαυτιλιακές εταιρείες Η Νομοθεσία Εμπορικής Ναυτιλίας τυγχάνει της πλήρους έγκρισης από την ΕΕ. Προνοεί για την απαλλαγή από όλους τους άμεσους φόρους. Επιβάλλει φορολογία με βάση την χωρητικότητα, για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές κοινοτικών πλοίων (πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) καθώς και ξένων (μη κοινοτικών) πλοίων υπό όρους, σε δραστηριότητες που ικανοποιούν ορισμένες προϋποθέσεις. Η νομοθεσία προνοεί για την ένταξη μη-κοινοτικών πλοίων στο καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% του στόλου αποτελείται από κοινοτικά σκάφη. Εάν ο όρος αυτός δεν ικανοποιείται, τότε τα μη-κοινοτικά, σκάφη μπορούν να επωφεληθούν, εφόσον ικανοποιούνται ορισμένα άλλα κριτήρια. Οι μισθοί των αξιωματικών και του πληρώματος που επανδρώνουν Κυπριακά πλοία εξαιρούνται της φορολογίας. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 19

22 Πλοιοκτήτες Η απαλλαγή ισχύει για: κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση/ ναύλωση των πλοίων έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας κέρδη από τη διάθεση των πλοίων που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις μερίσματα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα διανομής κέρδη από την πώληση των ναυτιλιακών εταιρειών και διανομή τους Η απαλλαγή ισχύει και για ναυλωτές γυμνών σκαφών (bareboat) που φέρουν Κυπριακή σημαία στα πλαίσια παράλληλης νηολόγησης. Ναυλωτές Η απαλλαγή παρέχεται για: τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση των ναυλωμένων πλοίων έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας μερίσματα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα διανομής Η απαλλαγή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η επιλογή για εγγραφή στο καθεστώς φόρου χωρητικότητας ασκείται για όλα τα πλοία του στόλου και το κριτήριο συντελεστή σύνθεσης στόλου ικανοποιείται τουλάχιστον 25% (μειώνεται στο 10% υπό ορισμένους όρους) της καθαρής χωρητικότητας των σκαφών που ανήκουν ή ναυλώνονται (chartered-in) σαν γυμνά σκάφη (bareboat). 20 PwC Κύπρου

23 Πλοιοδιαχειριστές Η φορολογική απαλλαγή καλύπτει: τα κέρδη από τεχνική διαχείριση (technical management) ή/ και διαχείριση του πληρώματος (crew management) τα έσοδα από τόκους που αφορούν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας μερίσματα που απορρέουν από τα πιο πάνω κέρδη σε όλα τα επίπεδα διανομής Για να επωφεληθούν της φορολογικής απαλλαγής, οι πλοιοδιαχειριστές πρέπει να ικανοποιούν επίσης τις εξής προϋποθέσεις: Να διατηρούν γραφείο στην Κύπρο με προσωπικό ικανοποιητικό τόσο σε αριθμό όσο και σε προσόντα Τουλάχιστον το 51% του προσωπικού ξηράς να είναι πολίτες της κοινότητας Η διαχείριση τουλάχιστον των 2/3 της συνολικής χωρητικότητας των υπό διαχείριση πλοίων πρέπει να γίνεται εντός της κοινότητας (κάθε υπέρβαση του υπολοίπου 1/3 φορολογείται με εταιρικό φόρο) Το σύστημα είναι υποχρεωτικό για πλοιοκτήτες Κυπριακών πλοίων και εθελοντικό για πλοιοκτήτες μη Κυπριακών πλοίων, ναυλωτές και πλοιοδιαχειριστες. Αυτοί που επιλέγουν να υπόκεινται στο καθεστώς φόρου χωρητικότητας πρέπει να παραμείνουν στο σύστημα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ασφαλιστικές εταιρείες Οι ασφαλιστικές εταιρείες φορολογούνται όπως οι άλλες εταιρείες αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι σε περίπτωση όπoυ o πληρωτέoς εταιρικός φόρoς πάvω στo φoρoλoγητέo εισόδημα κλάδoυ ζωής είvαι λιγότερoς από 1,5% τωv μικτώv ασφαλίστρωv, τότε η διαφoρά πληρώvεται υπό μoρφή επιπρόσθετου εταιρικoύ φόρoυ. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 21

24 Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΔΣΕΣ) και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) Ο σκοπός των ΔΣΕΣ και ΟΣΕΚΑ είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων μεριδιούχων. Ένα ΔΣΕΣ μπορεί να πάρει τις ακόλουθες νομικές μορφές: Διεθνής εταιρεία καθορισμένου κεφαλαίου Διεθνής εταιρεία μεταβλητού κεφαλαίου Διεθνές σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος και Διεθνής επενδυτικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να πάρει τις ακόλουθες νομικές μορφές: Αμοιβαίο Κεφάλαιο, και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Τα ΔΣΕΣ και τα ΟΣΕΚΑ φορολογούνται ή όχι όπως όλα τα άλλα νομικά πρόσωπα ανάλογα με τη νομική μορφή τους. Οι χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των ΔΣΕΣ εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, από την επιβολή ΦΠΑ. 22 PwC Κύπρου

25 Έκτακτη αμυντική εισφορά H έκτακτη αμυvτική εισφoρά επιβάλλεται σε εισοδήματα απο μερίσματα, παθητικούς τόκους και παθητικά ενοίκια που λαμβάνονται απο φορολογικούς κατοίκους Kύπρoυ. Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς. Eπιβάλλεται με τoυς συvτελεστές τoυ πιo κάτω πίvακα: Συντελεστής φόρου Φυσικά πρόσωπα Εταιρείες % % Mερίσματα από Κυπριακές εταιρείες 17 (1) μηδέν (1) Μερίσματα από εταιρείες στο εξωτερικό 17 μηδέν (2) Τόκοι που προκύπτουν από ή συνδέονται μηδέν (3) μηδέν (3) στενά, με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης Άλλοι τόκοι 30 (4) 30 (4) Ενοίκια (μείον 25%) 3 (4)(5) 3 (4)(5) Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 23

26 Σημειώσεις: 1. Μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου από άλλη εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου, εξαιρούνται από κάθε μορφή φορολογικής επιβάρυνσης, εκτός και αν τα εν λόγω μερίσματα έμμεσα καταβάλλονται μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω μερίσματα προέρχονται. Σε τέτοια περίπτωση τα εν λόγω μερίσματα μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό 17% ( 20% για το έτος 2013). Μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τέτοια μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη αμυνική εισφορά απαλλάσονται. 2. Μερίσματα από εταιρείες του εξωτερικού εξαιρούνται από έκτακτη αμυντική εισφορά. Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται αν: πέραν του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρείας αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα εισόδημα από επενδύσεις και ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο. Οι φορολογικές αρχές διευκρίνισαν μέσω εγκυκλίου ότι «σημαντικά χαμηλότερος» σημαίνει ότι η πραγματική φορολογική επιβάρυνση στα διανεμηθέντα κέρδη είναι λιγότερη από 6,25%. Αν η εξαίρεση δεν ισχύει, η Κυπριακή εταιρεία καταβάλλει 20% αμυντική εισφορά. 3. Τέτοιοι τόκοι υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. 4. Ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε τόκους που εισπράττονται ή πιστώνονται, ανέρχεται σε 30%. Αυτό ισχύει από 29 Απριλίου 2013 (15% μέχρι 28 Απριλίου 2013). 24 PwC Κύπρου

27 Τόκοι που εισπράττονται από Κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα αναπτύξεως και πιστοποιητικά αποταμιεύσεως καθώς και τόκοι που αποκτά Ταμείο Προνοίας φορολογούνται με 3% (αντί 30%). Αν το συνολικό εισόδημα φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων) δεν ξεπερνά τις 12,000 στο φορολογικό έτος, ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα μειώνεται σε 3% ( αντί 30%). Στις περιπτώσεις που ο ενοικιαστής είναι Κυπριακή εταιρεία, συνεταιρισμός, το κράτος ή αρχή τοπικής διοίκησης, η έκτακτη αμυντική εισφορά επί ενοικίων παρακρατείται στην πηγή και είναι πληρωτέα στο τέλος του μήνα που ακολουθεί το μήνα που παρακρατήθηκε. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η έκτακτη αμυντική εισφορά επί ενοικίων είναι πληρωτέα από τον ιδιοκτήτη στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή την 30 Ioυvίoυ και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόvoυ. Έκτακτη αμυντική εισφορά πληρωτέα σε τόκους και μερίσματα σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου παρακρατείται στη πηγή και είναι πληρωτέα στο τέλος του μήνα που ακολουθεί το μήνα που εισπράχθηκαν. Ωστόσο, έκτακτη αμυντική εισφορά σε μερίσματα, τόκους και ενοίκια από το εξωτερικό είναι πληρωτέα στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή την 30 Ioυvίoυ και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόvoυ. 5. Τα ενοίκια υπόκεινται και σε φόρο εισοδήματος. Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν επίσης να πιστωθούν έναντι της αμυντικής εισφοράς. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 25

28 Λογιζόμενη διανομή Κυπριακή εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου λογίζεται ότι καταβάλει ως μέρισμα στους μετόχους της το: 70% των λογιστικών κερδών της (προσαρμοσμένο για σκοπούς της έκτακτης αμυντικής εισφοράς(1)) μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, της έκτακτης αμυντικής εισφοράς, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών και αλλοδαπών φόρων που δεν πιστώνονται έναντι του φόρου εισοδήματος, μέσα σε δύο έτη από το τέλος του φορολογικού έτους που έχουν δημιουργηθεί. Η λογιζόμενη διανομή μειώνεται με τα πραγματικά μερίσματα που πληρώθηκαν κατά το σχετικό έτος ή κατά τη διετή περίοδο που ακολουθεί το σχετικό έτος Στο υπόλοιπο καθαρό ποσό (αν παραμείνει) του λογιζόμενου μερίσματος επιβάλλεται 17% αμυντική εισφορά στο βαθμό που αναλογεί άμεσα ή έμμεσα σε φυσικά πρόσωπα μετόχους της εταιρείας που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (3% για λογιζόμενο μέρισμα Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων) Αν μετά από την ημερομηνία λογιζόμενης διανομής, πληρωθεί πραγματικό μέρισμα, το οποίο υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά, ο φόρος επιβάλλεται μόνο στο ποσό του πραγματικού μερίσματος πέραν αυτού που λογίσθηκε ότι διανεμήθηκε και προηγουμένως υπέστη έκτακτη αμυντική εισφορά. 26 PwC Κύπρου

29 Συμειώσεις 1. Γίνονται μερικές τροποποιήσεις στο λογιστικό κέρδος για σκοπούς της λογιζόμενης διανομής όπως εκεί όπου μέσα στο 2012, 2013 και 2014 η εταιρεία έχει αποκτήσει εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή κτήρια (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων) για σκοπούς της επιχείρησης, το κόστος αυτών των περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από τα λογιστικά κέρδη. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 27

30 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων προς μέτοχο σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας Στην περίπτωση που εταιρεία διαθέσει περιουσιακό στοιχείο σε μέτοχο της που είναι άτομο, ή σε συγγενή του μέχρι δευτέρου βαθμού, ή σύζυγο του, με αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, θα λογίζεται ότι η εταιρεία έχει διανέμει μέρισμα στον μέτοχο, ίσο με τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής. Η πρόνοια αυτή, δεν θα εφαρμόζεται όταν το περιουσιακό στοιχείο είχε αποκτηθεί από την εταιρεία με δωρεά από άτομο μέτοχο της ή από συγγενή αυτού μέχρι και του δεύτερου βαθμού ή από σύζυγο αυτού. Διάλυση Εταιρείας Το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση εταιρείας, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογισθεί ότι έχουν διανεμηθεί, θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεμηθέντα μερίσματα και θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17%, 20% για το ετος 2013, (3% για Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια). Από την πιο πάνω διάταξη εξαιρείται η περίπτωση διάλυσης εταιρείας λόγω αναδιοργάνωσης. 28 PwC Κύπρου

31 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, ποσά που πληρώνονται ή είναι πληρωτέα στους μετόχους πέραν του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε, θα λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα και θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17%( 20% για το έτος 2013) μετά από αφαίρεση ποσών τα οποία έχουν λογισθεί ως διανεμηθέντα κέρδη. Η πιο πάνω διάταξη ισχύει σε βαθμό που οι τελικοί μέτοχοι (άμεσοι ή έμμεσοι) είναι φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο δεν συνιστά μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 29

32 Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών O φόρoς επιβάλλεται με συvτελεστή 20% πάvω σε κέρδη από διάθεση (όταν η διάθεση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος) ακίvητης ιδιoκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο συμπεριλαμβαvoμέvωv και κερδώv από διάθεση μετoχώv εταιρειώv oι oπoίες έχoυv τέτοια ιδιoκτησία, εκτός μετoχώv εισηγμέvωv σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Xρηματιστήριo Aξιών. Απαλλαγές Oι πιo κάτω διαθέσεις ακίvητης ιδιoκτησίας δεv φoρoλoγoύvται: Mεταβίβαση λόγω θαvάτoυ Δωρεά μεταξύ συζύγωv, γovέωv πρoς τέκvα και μεταξύ συγγεvώv μέχρι τρίτoυ βαθμoύ συγγέvειας 30 PwC Κύπρου

33 Δωρεά πρoς εταιρεία της oπoίας όλoι oι μέτoχoι είvαι μέλη και εξακoλoυθoύv για πέvτε χρόvια μετά τη δωρεά vα είvαι μέλη της oικoγέvειας τoυ διαθέτη Δωρεά από οικογενειακή εταιρεία προς τους μετόχους της υπό την προϋπόθεση το αντικείμενο δωρεάς να είχε προηγουμένως αποκτηθεί από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά. H περιουσία αυτή πρέπει vα παραμείνει στα χέρια του δωρεoδόχoυ για τρία τoυλάχιστo χρόνια Δωρεά σε φιλαvθρωπικά ιδρύματα ή στη Δημoκρατία. Mεταβίβαση λόγω αναδιοργάνωσης εταιρειών Avταλλαγή ή πώληση με βάση τoυς περί Evoπoιήσεως και Avαδιαvoμής Aγρoτικώv Kτημάτωv Nόμoυς Aπαλλoτριώσεις Avταλλαγή ιδιoκτησίας υπό τηv πρoϋπόθεση ότι oλόκληρo τo κέρδoς πoυ πρoκύπτει χρησιμoπoιείται για τηv αγoρά της άλλης ιδιoκτησίας. Tο κέρδoς πoυ δεv φoρoλoγείται, αφαιρείται από τo κόστoς της vέας ιδιoκτησίας, δηλαδή, αvαβάλλεται η πληρωμή τoυ φόρoυ πάvω στo κέρδoς μέχρι τη μελλovτική διάθεση της vέας ιδιoκτησίας Καθορισμός του κεφαλαιουχικού κέρδους O πληρωτέος φόρος περιορίζεται σε κέρδη που απορρέουν από την 1 Ιανουαρίου Το κόστος που αφαιρείται από τις ακαθάριστες εισπράξεις της πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας είναι η αγοραία αξία κατά την 1 Ιανουαρίου 1980 ή το κόστος απόκτησης και βελτίωσης της ιδιοκτησίας, αν έγιναν μετά την 1 Ιανουαρίου 1980, αναπροσαρμοσμένα λόγω πληθωρισμού μέχρι την ημερομηνία πώλησης. O πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση τον επίσημο Δείκτη Λιανικής Πώλησης. Από το κέρδος αφαιρούνται επίσης έξοδα που σχετίζονται με την αγορά και πώληση της περιουσίας, υπό προϋποθέσεις π.χ. μεταβιβαστικά δικαιώματα, δικηγορικά έξοδα κτλ. Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 31

34 Παράδειγμα Τιμή διάθεσης τον Οκτώβριο Κόστος αγοράς την 1 Ιανουαρίου 1991 (90.000) Πληθωρισμός Ιανουάριος (81.620) Οκτώβριος 2013 ( 227,74/119.43) Κέρδος Δικηγορικά έξοδα (1.000) Κέρδος Εξαιρέσεις Aπό τo κέρδoς πoυ πραγματoπoιoύv φυσικά πρόσωπα αφαιρoύvται τα πιo κάτω: Για πώληση ιδιοκατοικίας (με κάποιους περιορισμούς) Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό Για άλλες πωλήσεις Άτoμo πoυ διεκδικεί περισσότερες από μία από τις πιo πάvω εξαιρέσεις περιoρίζεται σε συvoλικές εξαιρέσεις ύψoυς PwC Κύπρου

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 11 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 2016 APSEROU SHIAKA & CO LTD 2016 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy

Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy Φορολογικός Οδηγός 2011 kpmg.com.cy 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής % Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος... 2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά... 17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις... 22 Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE CURRENT

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2017 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2017 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος 14 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013 Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013 An independent member of Baker Tilly International Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Η Deloitte δίπλα στον κάθε Κύπριο Η Deloitte για ακόμα μια χρονιά σας παρουσιάζει το νέο Φορολογικό Οδηγό της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Έκδοση Ν-4-2015, 17 Ιουλίου 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Φορολογικό Ενημερωτικό Δελτίο 1/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5 Αυγούστου 2015 Moore Stephens (Limassol) Limited Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 9 Ιουλίου 2015 σημαντικές και

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος. Affiliates worldwide through

Κύπρος.  Affiliates worldwide through Φορολογικόςς Οδηγόςς 2016 Κύπρος www.pkl.com.cy Affiliates worldwide through Περιεχόµενα 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ... 3 2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ... 19 3. ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡ ΩΝ... 22 4. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016 Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016 Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένων µερικών χρήσιµων σηµειώσεων και φορολογικών δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2016 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος 14 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν-3-2015, 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ.: Νοεμβρίου, Θέμα: Μισθώσεις σκαφών αναψυχής ` ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 13.31.026.007 Αρ. Τηλ.: 22-601890 Αρ. Φαξ.: 22-660484 25 Νοεμβρίου, 2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος αρ. 198 Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ενημερωτικό Έντυπο 20 Ιουνίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης Τ: 22 209 145 E:agregoriades@kpmg.com Γιώργος Μαρκίδης Τ: 22 209 297 E:gmarkides@kpmg.com

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI EKTAKTHΣ EIΣΦOPAΣ ΓIA THN AMYNA THΣ ΔHMOKPATIAΣ NOMOYΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες.

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. 1 2 H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. Aποστολή μας Eίναι να παρέχουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έντυπο Αίτηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για επίσημη χρήση ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η αίτηση αυτή συμπληρώνεται από δικαιούχα πρόσωπα για την παραχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα