ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κατόπιν εντολής του ΥΦΕΘΑ κ. Π. Καράµπελα, το ΜΤΑ ανακοινώνει επικαιροποιηµένες γενικές και ειδικές πληροφορίες για την οικονοµική του κατάσταση, προκειµένου οι µέτοχοι και οι µερισµατούχοι του Ταµείου να έχουν αντικειµενική ενηµέρωση για την πορεία, τις προοπτικές και τα προβλήµατά του. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύµφωνα µε τα στοιχεία καταβολής µερίσµατος τριµήνου 2012, ο αριθµός των µερισµατούχων ανέρχεται σε άτοµα, εκ των οποίων άµεσοι και έµµεσοι (από µεταβίβαση). Το 28% λαµβάνει µέρισµα µέχρι 300, το 61% από 300 µέχρι 400, ενώ το 11% λαµβάνει µέρισµα πάνω από 400 ( το µήνα ακαθάριστο ποσό). Η αναλογία µετόχων- µερισµατούχων ανέρχεται στο 1,55:1, βαίνει κάθε χρόνο µειούµενη (2,46:1 το 2006) και θα συνεχίσει µε προοπτική να µειωθεί κάτω του 1:1. Συγκριτικά µε το τρίµηνο του 2011, οι µερισµατούχοι έχουν αυξηθεί κατά 601 άτοµα. Βρίσκεται σε εξέλιξη απογραφή των µερισµατούχων η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί αρχές εκεµβρίου Για όσους µερισµατούχους δεν απογραφούν µέχρι τότε, θα διακοπεί η καταβολή µερίσµατος για το Ά τρίµηνο 2013 (2 Ιαν 2013). Έχει εξασφαλισθεί πλήρως το απαιτούµενο ποσό για την πληρωµή µερίσµατος και ΕΚΟΕΜΑ Ά τριµήνου Με την υπ αριθµ. 34/ απόφαση Σ/ΜΤΑ, η τιµή µεριδίου µερίσµατος για το έτος 2013 (από ) ορίσθηκε στα 8,60, µειωµένη κατά 30% έναντι της ισχύουσας τιµής (12,29 ) και µειωµένη µεσοσταθµικά έναντι του Ιουνίου 2011 κατά 40,8%. (Αναµένεται έγκριση της απόφασης από τον κ. ΥΦΕΘΑ).

2 - 2 - ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Περιουσία Η περιουσία του Ταµείου αποτελείται από ακίνητα, µετοχές και µετρητά. 1. Ακίνητα Η αντικειµενική αξία των ακινήτων, ανέρχεται σε 75,4 εκ. και η εκµετάλλευσή τους απέδωσε το 2011 έσοδα 3,2 εκ.. Αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα φαίνονται στον πίνακα ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΤΑ Από το οικόπεδο Χαλανδρίου, τµήµα τ.µ. έχει απαλλοτριωθεί από τον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων, έναντι 5,032 εκ., τα οποία κατατέθηκαν το Φεβρουάριο Από το ποσό αυτό 3 εκ. περίπου θα αποτελέσουν έσοδο του Ταµείου (διαφορά αντικειµενικής αξίας και καταβλητέας τιµής). Από τα αστικά ακίνητα παραµένουν αµίσθωτα τα εξής: α. Το ακίνητο της Μ. Κοτοπούλη 3 (ξενοδοχείο La Mirage), από το (αναµένεται η µίσθωσή του από το Υπουργείο Παιδείας). β. Το ακίνητο της Λεωφ. Μεσογείων 296 από το Μάιο γ. εκαπέντε (15) γραφεία από το ακίνητο της Λυκούργου 9 (από Μάιο 2010). δ. Τρία διαµερίσµατα στο ακίνητο της Ακαδηµίας 27 (από Αυγ 2010 και Μάιο 2012). Για όλα τα παραπάνω έχουν γίνει κατ επανάληψη διαγωνισµοί και διαπραγµατεύσεις χωρίς αποτέλεσµα, λόγω της γενικότερης οικονοµικής κατάστασης. Από τα αγροκτήµατα παραµένουν ανεκµετάλλευτα: α. Το αγρόκτηµα Ωρωπού από το 1980, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Νέος διαγωνισµός για την εκµετάλλευσή του διενεργείται εντός του Νοεµβρίου β. Τα αγροκτήµατα Χαλκουτσίου. γ.το κτήµα Παλλήνης, λόγω των διαφορών µε το αρµόδιο ασαρχείο. δ. Το αγρόκτηµα Τσιµανδρίων Λήµνου, για το οποίο αναµένεται εκτίµηση προκειµένου να εκποιηθεί. ε. Το αγροτεµάχιο Σκοτίνας Πιερίας, αναµένεται εκτίµηση αξίας, προκειµένου εξετασθεί εκποίησή του ή µη. Για τα αστικά οικόπεδα: α. Το υπόλοιπο του οικοπέδου Χαλανδρίου (936 τ.µ.) παραµένει δεσµευµένο από τον οικείο ήµο. β. Το οικόπεδο Παραπηγµάτων έχει καταληφθεί από το ήµο Αθηναίων και το Μέγαρο Μουσικής. Έχουν ασκηθεί αγωγές για αποζηµίωση χρήσης ποσού ,10.

3 Μετοχές Το χαρτοφυλάκιο µετοχών του Ταµείου φαίνεται στον πίνακα ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ Η ζηµιά από την αγορά µετοχών, η οποία απεικονίσθηκε για πρώτη φορά στον ισολογισµό 2011, συνολικού ύψους 16,1 εκ., είχε ως αποτέλεσµα να καταγραφεί τελικό έλλειµµα έτους 2011 ύψους 12,0 εκ.. Οι µετοχές της Αγροτικής Τράπεζας δεν συµπεριελήφθησαν στο υγιές τµήµα της που αποκτήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Το Ταµείο έχει προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διεκδίκηση της εναποµείνουσας αξίας περίπου. 3. Μετρητά Το σύνολο των διαθεσίµων του Ταµείου µε 10 Νοε 2012 ανέρχονταν σε 29,5 εκ. κατατεθειµένα στην Τράπεζα Ελλάδος(Κοινό Κεφάλαιο) και την Εθνική Τράπεζα (Λογαριασµός ιαχείρισης). Οι καταθέσεις των διαθεσίµων στην Τράπεζα Ελλάδος είναι υποχρεωτικές. Τα διαθέσιµα του Ταµείου, µαζί µε αυτά των ΝΠ και Ασφαλιστικών Οργανισµών συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο και επενδύονται υποχρεωτικά σε τίτλους του Ελληνικού ηµοσίου. Η συµµετοχή κάθε φορέα στο Κοινό Κεφάλαιο αποτιµάται σε µερίδια, µε την τιµή µεριδίου να µεταβάλλεται κάθε µέρα, ανάλογα µε τις τιµές των τίτλων του ηµοσίου στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η τοποθέτησή τους στο Κοινό Κεφάλαιο ενέχει τον κίνδυνο κεφαλαιουχικών ζηµιών στο µέτρο που η τρέχουσα αξία των µεριδίων υπολείπεται του ποσού των κεφαλαίων που εντάχθηκαν σε αυτό. Πρακτικά δηλαδή, τα διαθέσιµα στην Τράπεζα Ελλάδος δεν αντιστοιχούν σε ίση αξία κατατεθέντων µετρητών. Πληροφορίες για τις τιµές µεριδίου και τις επενδύσεις του Κοινού Κεφαλαίου παρέχει η Τράπεζα Ελλάδος στην ιστοσελίδα της (Στατιστικά Στοιχεία- Χαρτοφυλάκιο Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων). Για το θέµα των ζηµιών του Ταµείου από το PSI έχουν υπάρξει προγενέστερες σχετικές ενηµερώσεις. Η ζηµιά ανήλθε, µε στοιχεία ,σε 15,1 εκ. και θα βαρύνει το κεφάλαιο του Ταµείου, µε σοβαρό αντίκτυπο στην τιµή µεριδίου µερίσµατος. (Ήδη έχει αποφασισθεί µείωση 30% από ). Σχετική αγωγή που κατατέθηκε κατά του ηµοσίου και της Τράπεζας Ελλάδος για ανάκτηση των απωλειών και αποζηµίωση του ΜΤΑ και του ΕΚΟΕΜΑ, θα συζητηθεί το Μάρτιο Λόγω της σοβαρής αβεβαιότητας που δηµιουργεί η κατάθεση των διαθεσίµων στην Τράπεζα Ελλάδος, το Ταµείο πρότεινε νοµοθετική ρύθµιση για απαλλαγή του από τη συµµετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο.

4 - 4 - Προσωρινά Οικονοµικά Στοιχεία 9µήνου (Ιαν-Σεπ 2012). Τα προσωρινά οικονοµικά στοιχεία του 9µήνου µέχρι , σε επίπεδο τακτικών εσόδων εξόδων φαίνονται στον πίνακα ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ. Το θετικό υπόλοιπο ύψους 9,1 εκ. προκύπτει επειδή δεν έχουν εγγραφεί ακόµα οι ζηµιές του PSI, ύψους 15,1 εκ.. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει θετικό υπόλοιπο σε επίπεδο τακτικών εσόδων εξόδων, το τελικό όµως αποτέλεσµα χρήσης 2012 θα είναι ελλειµµατικό, λόγω των ζηµιών του PSI. Η συµµετοχή των κύριων πηγών εσόδων κατά το 9µηνο Ιαν-Σεπ, ποσοστιαία είναι η εξής: - Κρατήσεις 4% δαπανών : 33,3% - Πρόστιµα-Ποινικές Ρήτρες : 5,6% - Εισφορές Μετοχών : 24,9% - Λοιπές Επιβαρ. Μετοχών: 2,8% (γάµοι, µισθ. προαγ. κ.λ.π.) - Εισφορές για ΒΟΕΑ: 19,4% - Εκποιήσεις ακινήτων: 8,2% - Έσοδα µισθώσεων : 1,9% - Έσοδα Λεσχών Κυλικείων ΠΑ: 1,6% Η βασικότερη πηγή εσόδων εξακολουθεί να είναι η πηγή των κοινωνικών πόρων.(κρατήσεις 4% και πρόστιµα/ ποινικές ρήτρες). Οι εισφορές των µετόχων έχουν αυξηθεί κατά 1,5% σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, λόγω εφαρµογής του ν. 3943/11 (0,5 % πρώην κράτηση για ΝΙΜΤΣ) και του ν.4024/11 (1% κράτηση υπέρ ΜΤΑ αντί του ΟΑΕ ). Παρατηρείται µεγάλη υστέρηση εσόδων από µισθώµατα λόγω των απωλειών από αµίσθωτα ακίνητα, των µειώσεων στα µισθώµατα κατά 20% αλλά και του ότι το ΓΕΑ δεν έχει καταβάλει οφειλόµενα ενοίκια για τα ακίνητα της. Σούτσου 40, ΚΕ Α/Ζ, ΚΕ Α/Σ ύψους 1,5 εκ. περίπου. Στις καταβολές ΒΟΕΑ (10,0 εκ. ) παρατηρείται θετικό υπόλοιπο περίπου 2 εκ. έναντι των εισφορών (11,9 εκ. ). Το υπόλοιπο αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι πληρωµές γίνονται µετά την παρέλευση 40 ηµερών από την έγκριση, στη µη ισοµερή κατανοµή των περιόδων καταβολής, αλλά και στη µείωση των ΒΟΕΑ κατά 16% έναντι Ιουνίου Πιθανόν για πρώτη φορά φέτος µετά από 23 χρόνια, οι εισφορές υπέρ ΒΟΕΑ να καλύψουν θετικά τις καταβολές. Σοβαρή µείωση παρατηρείται και στα έσοδα από τόκους καταθέσεων, λόγω των απωλειών του PSI.

5 - 5 - Οι εισφορές των µετόχων κατ ουσία θα πρέπει να υπολογίζονται µειωµένες κατά 10%-13%, καθόσον µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής , επέρχονται µειώσεις στους βασικούς µισθούς και στο ΕΧΥ των µετόχων, που ισχύουν αναδροµικά από Το γεγονός αυτό θα επιβαρύνει επιπλέον το έλλειµµα του 2012, αλλά και τις προοπτικές του Προοπτικές Καλύπτονται πλήρως οι υποχρεώσεις του Ταµείου µέχρι , χωρίς ληξιπρόθεσµες οφειλές. Η οικονοµική χρήση θα εµφανίσει σηµαντικές ζηµιές και το ύψος τους να διαµορφωθεί ανάλογα µε το σύνολο των τακτικών εσόδων της και την καταγραφή της ζηµίας λόγω του PSI. Προοπτικές 2013 Ήδη το Σ/ΜΤΑ αποφάσισε µείωση της τιµής του µεριδίου µερίσµατος κατά 30%, µε διαµόρφωσή του στα 8,60, έναντι 12,29. (αναµονή έγκρισης κ.υφεθα). Οι προοπτικές του 2013 είναι δυσοίωνες για το Ταµείο, µε αναπόφευκτη περαιτέρω µείωση του µερίσµατος καθόσον: α. Αναµένεται µεγάλη πτώση των εσόδων 4% από δαπάνεςπροµήθειες και ποινικές ρήτρες/τόκους διαθεσίµων, λόγω δραστικών περικοπών του λειτουργικού προϋπολογισµού ΓΕΑ και της µη υπογραφής νέων συµβάσεων εξοπλισµών. - Αυτή η πηγή εσόδων είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για το ΜΤΑ, καθόσον κατά τα τελευταία έτη απέδωσε τα εξής ποσοστά εσόδων 2008=49,3%, 2009=36,5%, 2010=47,9%, 2011=47,7%, 9µηνο Ιαν- Σεπ = 38,9%. - Τα ποσά που εισπράχθηκαν από την ανωτέρω πηγή ανήλθαν το 2011 σε 40,2 εκ., έναντι 19,5 εκ. πρόβλεψης για το β. Ειδικά για τη σηµασία των εσόδων από ποινικές ρήτρες και τόκους επισηµαίνεται ότι τη δεκαετία ανήλθαν στο ποσό των 67 εκ. περίπου και είναι η κύρια αιτία για τα θετικά αποτελέσµατα του Ταµείου στις 6 από τις 10 οικονοµικές χρήσεις. Χωρίς τα έσοδα αυτά, το ΜΤΑ θα είχε συσσωρευµένο έλλειµµα 69 εκ. περίπου, που ισοδυναµεί περίπου µε το σύνολο του κεφαλαίου του. (Θα είχε δηλαδή χρεοκοπήσει).για τα επόµενα έτη τα έσοδα αυτά αναµένονται σε πολύ µικρά συγκριτικά ποσά. γ. Υπάρχει σοβαρή απώλεια τόκων, άνω του 1 εκ. ετησίως, λόγω της απώλειας µετρητών από την εφαρµογή του PSI, αλλά και τη µη δυνατότητα του Ταµείου να χορηγεί δάνεια στους ασφαλισµένους του.

6 - 6 - δ. Υφίσταται µείωση τουλάχιστον κατά 20% των εσόδων από εκµετάλλευση ακινήτων του ΜΤΑ και ενοικίαση ελεύθερων χώρων των α/δ της ΠΑ λόγω της οικονοµικής κρίσης, της αδυναµίας µισθώσεων κενών ακινήτων και της µείωσης των µισθωτικών επιπέδων. ε. Τέλος, τα σηµαντικά ελλείµµατα της χρήσης 2011 (12 εκ. ) και της χρήσης 2012 (ζηµιά PSI 15,1 εκ. ), τα οποία θα µειώσουν το κεφάλαιο του Ταµείου συνολικά κατά ποσοστό άνω του 40%, θέτουν τη δυνατότητα διανοµής µερίσµατος υπό σηµαντικό περιορισµό. ΒΟΕΑ Μέχρι το 2011 οι πληρωµές των ΒΟΕΑ διενεργούνταν από τις εισφορές των γονέων και σηµαντική επιδότηση του Ταµείου από τα γενικά του έσοδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα έτη η επιδότηση αυτή ανήλθε σε 44,8 εκ. (περισσότερα στοιχεία στον πίνακα ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ), ενώ για τα έτη ανήλθε συνολικά σε 70,3 εκ.. Τα καταβαλλόµενα δηλαδή ΒΟΕΑ σε ένα σηµαντικό ποσοστό αποτελούν επιδότηση του Ταµείου και δεν αποτελούν αποκλειστικά εισφορές των γονέων. ιαχρονικά οι αποδόσεις των ΒΟΕΑ για παιδιά που γεννήθηκαν πριν το 2005 κυµάνθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, λόγω των µικρών συγκριτικά εισφορών σε σχέση µε τα καταβαλλόµενα ποσά (περισσότερα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΒΟΕΑ). Παρά τη µείωση της τιµής µεριδίου κατά 6% από και 10% από , τα ΒΟΕΑ εξακολουθούν να έχουν υψηλές αποδόσεις. Με βάση πραγµατικά στοιχεία πληρωµών, οι αποδόσεις κυµαίνονται από 1,22 µέχρι 1,72, ανάλογα µε το βαθµό του γονέα και το χρόνο αποστρατείας του. Λόγω των µικρότερων κρατήσεων στους µερισµατούχους, οι ενωρίτερα αποστρατευόµενοι ευνοούνται έναντι των παραµενόντων στην ενέργεια. Ενδεικτικά στοιχεία µε τις καταβλητέες εισφορές µαζί µε την απόδοση του κεφαλαίου έναντι των πληρωτέων φαίνονται στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΒΟΕΑ. Επειδή µε τη νέα µείωση της τιµής µεριδίου κατά 30% (διαµόρφωση 8,60 ) υπήρχε κίνδυνος τα καταβαλλόµενα ΒΟΕΑ σε πολλούς ασφαλισµένους να είναι µικρότερα των συνολικών εισφορών, το Σ/ΜΤΑ αποφάσισε την τροποποίηση της ισχύουσας ΚΥΑ, την αποδέσµευση υπολογισµού του ΒΟΕΑ από την τιµή µεριδίου του µερίσµατος και το πάγωµα των ΒΟΕΑ για τα έτη 2012 και 2013 στα ισχύοντα ποσά (τιµή µεριδίου 12,29 µε υπολογισµό των κρατήσεων στο αυτό ποσό). Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον κ. ΥΦΕΘΑ και εκκρεµεί για συνυπογραφή στο Υπ. Οικονοµικών. Εάν η ΚΥΑ δεν υπογραφεί, από τα ΒΟΕΑ θα µειωθούν κατά 30%. Για τα έτη 2012, 2013, 2014 δεν αναµένονταν πρόβληµα καταβολής των ΒΟΕΑ, καθόσον για πρώτη φορά από το 1989, οι εισφορές θα

7 - 7 - υπερκάλυπταν τις πληρωµές. Οι νέες όµως µειώσεις του µισθολογίου των µετόχων, θα επιφέρουν µείωση των εισφορών κατά % περίπου, οπότε είναι αναπόφευκτη η αναπροσαρµογή των καταβαλλόµενων ΒΟΕΑ εντός του έτους, µε ισόποση µείωση, για αναπλήρωση της απώλειας εσόδων από εισφορές. Έχει προταθεί από το ΜΤΑ ριζική αναµόρφωση του τρόπου λειτουργίας του ΒΟΕΑ µε αποδέσµευση από την τιµή µεριδίου και το βαθµό του γονέα, καθιέρωση 3 κλάσεων εισφορών 50, 65, 80 µε δυνατότητα επιλογής και εναλλαγής και πληρωµή του κεφαλαίου, των αποδόσεών του και ποσοστού 10% επιδότησης από τα γενικά έσοδα του Ταµείου. Σχέδιο ΚΥΑ έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΘΑ/Γ ΟΣΥ. ΕΚΟΕΜΑ Η περιουσία του ΕΚΟΕΜΑ αποτελείται µόνο από µετρητά, τα οποία κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος (Κοινό Κεφάλαιο) και στην Εθνική Τράπεζα (Λογαριασµός ιαχείρισης). Το σύνολο των µετρητών του ΕΚΟΕΜΑ µε 10 Νοε 2012 ανέρχονταν σε 13,0 εκ. Για το Κοινό Κεφάλαιο ισχύουν τα αναφερόµενα στο παρόν για το ΜΤΑ. Οι ζηµιές του ΕΚΟΕΜΑ από το PSI ανήλθαν µε 12/3/12 στα 16,0 εκ.. Κατά την πενταετία , ο ΕΚΟΕΜΑ παρουσίασε συνολικό έλλειµµα 16,7 εκ. διανέµοντας βοηθήµατα πολύ µεγαλύτερα των ετησίων εσόδων του σε βάρος του αποθεµατικού. Περισσότερα στοιχεία φαίνονται στον πίνακα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΟΕΜΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Τα προσωρινά οικονοµικά στοιχεία του 9µηνου Ιαν-Σεπ 2012 φαίνονται στον πίνακα ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΕΚΟΕΜΑ. Το σύνολο των τακτικών εσόδων ανέρχεται σε 11.8 εκ. και των εξόδων σε 17,1εκ., δηµιουργώντας προσωρινό έλλειµµα 5,3 εκ. περίπου. Λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη καταβληθεί τα βοηθήµατα έτους 2012 και αναµένονται έσοδα του τριµήνου Οκτ- εκ 2012, εκτιµάται τελικό έλλειµµα 2-3 εκ. περίπου. Κύριο χαρακτηριστικό του 9µηνου Ιαν-Σεπ 12 είναι η σοβαρή µείωση των τόκων (-87%) λόγω της απώλειας µετρητών από το PSI και οι µειώσεις της τάξης του 8% σε εισφορές µερισµατούχων. Με την απόφαση ΥΕΘΑ Φ /Α / (ΦΕΚ Β 929) ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον ΕΚΟΕΜΑ, για τον οποίο θα γίνονται κρατήσεις 4% από το µέρισµα, αυξήθηκε από 15 έτη που ίσχυε, σε τόσα όσα και ο χρόνος ασφάλισης στο ΜΤΑ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΟΕΜΑ 2013 Παρά τη δραστική µείωση της τιµής του µεριδίου κατά 35% από (47,5% µεσοσταθµιστικά από τον Ιούνιο 2011), η σηµερινή τιµή µεριδίου ΕΚΟΕΜΑ 3,10, δεν είναι εξασφαλισµένη, µε πιθανή περαιτέρω µείωση

8 - 8 - εντός του Για τα έσοδα ΕΚΟΕΜΑ 2013 προβλέπονται: α. Απώλεια τόκων καταθέσεων άνω του 1,0 εκ., λόγω των ζηµιών του PSI. β. Μείωση των εισφορών των µετόχων κατά 10-13%, λόγω των νέων περικοπών στο µισθολόγιο. (0,5 εκ. ). γ. Μείωση εισφορών µερισµατούχων κατά 30%, λόγω ισόποσης µείωσης µερίσµατος ΜΤΑ από (απώλεια 1 εκ. ) δ. Απώλεια εσόδων άνω του 1,0 εκ. σε περίπτωση κατάργησης ή δραστικής περικοπής των οδοιπορικών εξόδων. Πέραν των ανωτέρω, λόγω των ζηµιών του PSI και των ελλειµµατικών χρήσεων , δεν θα υφίσταται ικανό αποθεµατικό για κάλυψη των διαφορών εσόδων-εξόδων των νέων οικονοµικών χρήσεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τόσο το ΜΤΑ όσο και ο ΕΚΟΕΜΑ αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση εσόδων, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολη η διατήρηση των παροχών στα επίπεδα που θα έχουν διαµορφωθεί από (µερίδιο ΜΤΑ 8,60, µερίδιο ΕΚΟΕΜΑ 3,10 ). Για την αντιµετώπιση της κατάστασης, το ΜΤΑ έχει προτείνει στην Εποπτεύουσα Αρχή νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αύξηση εσόδων και µείωση εξόδων. Για το ΜΤΑ Σµχος (Ο) Βάιος Κυρατζόπουλος Γενικός ιευθυντής

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της 31 ης Δεκεμβρίου 2013. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 SATO ΑΝΩΝΥΜ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 27 Ο ΧΙΛ.ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.voice-net.gr VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (VOICENET) ΑΡ.ΜΑΕ : 41042/01AT/Β/98/172(2011) ΕΔΡΑ : ΣΧΟΛΕΙΟΥ 11, 153 42, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ετήσια. Οικονοµική Έκθεση. της χρήσης 2014 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7852901000 (Πρώην: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2014 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ H Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05Β86/20 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΘΕΜΑ : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 2005 2012 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2012 2015 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριοι Σύμβουλοι Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα