Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/ Αριθ. Απόφασης: 567/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/ Αριθ. Απόφασης: 567/ Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση η αναβληθείσα στις 18/9/2013 προγραμματισμένη Συνεδρίαση, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/112340/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αντιδήμαρχος 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 21.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος 7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 23.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 24.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος 9.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 25.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 10.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 11.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Αντιδήμαρχος 12.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος 27.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος 28.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος). 17.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18.ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1

2 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 10. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (δικ/νος) 11. ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (δικ/νη) 3. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- 12. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (δικ/νος) Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 4.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος δικ/νος) 13.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (δικ/νος) 5.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ(δικ/νη) 14. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) 6.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(δικ/νος) 15.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος) 7.ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 16. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ(δικ/νος) 8. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος 17.ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ (δικ/νος) 18.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Σαλαμαστράκης Δημήτριος. Θ Ε Μ Α 1.2 ο : Έγκριση της αρ. 268/2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί της έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της οικ. Κοψιά, βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου κ, Θεόδωρου Φραράκη. Ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Τσουκαλάς εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την υπ αριθ. 268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της οικ. Κοψιά, : Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής» & απόφαση Δημάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, με αριθμ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα και πάλι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4.. Καμπουρόπουλο Εμμανουήλ, 5. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 6. Σαββή Εμμανουήλ, 7. Τσακίρη Τσαμπίκο, 8. Συκόφυλλο Μιχαήλ 2

3 ΑΠΟΝΤΕΣ: την κα Χατζηκωνσταντίνου Τίνα (δικαιολογημένη), η οποία αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαμπίκο, τον κ. Στάγκα Στέργο, (αδικαιολόγητος) και τον κ. Ζαννετίδη Φιλήμονα, (αδικαιολόγητος), οι οποίοι ενώ προσκλήθηκαν νομότυπα δεν προσήλθαν, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Γραμματέα της Επιτροπής, δημοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., των Νομικών Συμβούλων Δήμου Ρόδου κ.κ.: Φραράκη Θεοδ., Στρατή Στεφ. και Σαλαμαστράκη Δημ., της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου του Τμήματος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων, της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, των κ.κ.: Αντωνάτου Γερ. και Κανάκα Εμμανουήλ, υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου, της κας Αρνά Ευφημίας, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου, της κας Πατατούκου Μαριλένας υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών και του κ. Μωραΐτη Βασιλείου υπαλλήλου της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης Δήμου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Φραράκη Θεοδ., με αριθμ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω: «Θέμα: αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς Σχετ: το έγγραφο σας με αριθ.πρωτ. 2/60089/ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Ι. Η οικογένεια Κοψιά με την αίτηση της, πού είναι συνημμένη στο ανωτέρω σχετικό, ζήτησε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς της με τον Δήμο. Υπενθυμίζεται ότι 1) η διαφορά αφορά τους τόκους της αποζημιώσεως πού επιδικάσθηκε στους αντιδίκους του Δήμου, 2) ότι το κεφάλαιο της αποζημιώσεως καταβλήθηκε εκουσίως από τον Δήμο, 3) ότι για την ικανοποίηση της αξιώσεως αυτής, των τόκων, πού αυτοί νομίζουν ότι έχουν κατά του Δήμου, επέβαλαν αμέσως κατασχέσεις σε όλες σχεδόν τις Τράπεζες στις οποίες διατηρεί λογαριασμούς ο Δήμος, και 4) ότι λόγω των κατασχέσεων εξακολουθεί η δέσμευση των καταθέσεων, εις πολλαπλάσιο της απαιτήσεως πού προβάλλεται και επιβλήθηκε η κατάσχεση, αλλά δεν προχωρεί η εκταμίευση και η καταβολή του ποσού της κατασχέσεως επειδή η εκτέλεση έχει σταματήσει με προσωρινή δικαστική διαταγή πού εκδόθηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου. ΙΙ. Για την καλύτερη κατανόηση όλης της διαφοράς επαναλαμβάνεται ακολούθως απόσπασμα από την ανακοπή πού άσκησε ο Δήμος μας, προσθέτοντας ότι κατάσχεση έχει επιβληθή όχι σε δύο Τράπεζες, όμως μας ήταν γνωστό κατά τον χρόνο συντάξεως της ανακοπής, αλλά σε πέντε: «Α! Οι αντίδικοι άσκησαν κατά του πρώην Δήμου Ροδίων αγωγή αποζημιώσεως για παράνομη παράλειψη των Υπηρεσιών του από την οποία υπέστησαν ζημία και ζήτησαν νά τους επιδικασθή αποζημίωση για ηθική βλάβη. Η αγωγή αυτή έγινε δεκτή τελεσιδίκως από τις αποφάσεις 199/2005 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου και 1580/2010 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. Η τελευταία τους επιδίκασε αποζημίωση για ηθική βλάβη πού προσδιορίσθηκε στα ακόλουθα ποσά σε ευρώ, για τον καθένα τους. 1)για την Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά ποσό , 2)για τον Αθανάσιο Κοψιά ποσό , 3)για τον Ιωάννη Κοψιά ποσό , 4) για την Κυριακή συζ. Ιωάννη Κοψιά, ποσό ) για τον Νίκωνα Κοψιά του Ιωάννη, ποσό 2.347, 6) για τον Βασίλειο Κοψιά του Ιωάννη, ποσό )για την Σεβαστή Κοψιά του Αθανασίου ποσό

4 Η αποζημίωση αυτή τους καταβλήθηκε στις 30 Νοεμβρίου Η καταβολή έγινε χωρίς να προηγηθή νόμιμη προδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. Πρίν από αυτήν ασκήθηκε από τον Δήμο μας αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Β! Την 8 Μαίου 2013 οι καθ ών η παρούσα επέδωσαν στο Δήμο μας αντίγραφο εξ απογράφου με επιταγή προς πληρωμή για τόκους του κεφαλαίου πού τους είχε επιδικασθή και ήδη εισπραχθή από αυτούς. Ειδικώς επέταξαν τον Δήμο να τους καταβάλη για τόκους για τον καθένα τους, τα ακόλουθα χρηματικά ποσά : 1)για την Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά ποσό ,68 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου 2013, 2)για τον Αθανάσιο Κοψιά ποσό ,35 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου 2013, 3)για τον Ιωάννη Κοψιά ποσό ,35 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου 2013, 4) για την Κυριακή συζ. Ιωάννη Κοψιά, ποσό 5.736,78 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου 2013, 5) για τον Νίκωνα Κοψιά του Ιωάννη, ποσό 3.058,64 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου 2013, 6) για τον Βασίλειο Κοψιά του Ιωάννη, ποσό 3.058,64 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου 2013, 7)για την Σεβαστή Κοψιά του Αθανασίου ποσό 3.058,64 ευρώ, ως τόκους κεφαλαίου από μέχρι την σύνταξη της επιταγής, πού έγινε στις 8 Μαίου Δηλαδή επέταξαν τον Δήμο να τους καταβάλη συνολικά ,08 Ευρώ για τόκους κεφαλαίου. Επί πλέον επέταξαν τον Δήμο να τους καταβάλη και 2.914,26 ευρώ για τέλη απογράφου. Και τέλος επέταξαν τον Δήμο να τους καταβάλη για την έκδοση πρώτου απογράφου εκτελεστού 80 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου εξ απογράφου 30 ευρώ, για την σύνταξη επιταγής προς πληρωμή 1.313,68 ευρώ, για την παραγγελία προς επίδοση 90 ευρώ και για την επίδοση 60 ευρώ. Δηλαδή επέταξαν τον Δήμο μας να τους καταβάλη συνολικά ,02 ευρώ, για τόκους κεφαλαίου ευρώ πού τους καταβλήθηκε εκουσίως την , ως τελεσίδικη απαίτηση τους, για τέλη απογράφου και αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου. Γ! Στις οι Τράπεζες Cyprus Popoular Bank, πρώην Marfin Egnatias Bank, ήδη ανήκουσα στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΤΕ, και Δωδεκανησιακή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣυνΠΕ πληροφόρησαν την Ταμία του Δήμου μας ότι είχε επιβληθεί αναγκαστική εκτέλεση από τους καθ ών η παρούσα εις χείρας τους ως τρίτων, επί ποσών καταθέσεων του Δήμου μας, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών, ύψους ,02 ευρώ. Δηλαδή δεσμεύθηκαν ανά ,02 ευρώ σε κάθε Τράπεζα (συνολικά το διπλάσιο χρηματικό ποσό) από υφιστάμενους λογαριασμούς καταθέσεων του Δήμου για την πληρωμή του ποσού αυτού. Δ! Ανακόπτουμε και ζητούμε την ακύρωση α) της ανωτέρω επιταγής προς πληρωμήν, ως προδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, και β) των δύο επιβληθεισών κατασχέσων εις χείρας των ανωτέρω δύο Τραπεζών ως τρίτων, για τους ακόλουθους λόγους και για όσους επιφυλασσόμεθα να προσθέσουμε νομίμως. 1 ος Λόγος Ανακοπής. ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Όπως αναφέρθηκε, αντίγραφο εξ απογράφου αυτού του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς πληρωμήν επιδόθηκε στον Δήμο μας την 8 η Μαίου Κατάσχεση εις χείρας των ανωτέρω Τραπεζών ως τρίτων επιβλήθηκε πρίν από την Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 ν.3068/2002 μεταξύ της επιδόσεως της αποφάσεως πού αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ και της εκτελέσεως πρέπει να μεσολαβεί διάστημα εξήντα ημερών υποχρεωτικά, επί ποινή απολύτου ακυρότητος της εκτελέσεως. Είναι προφανές ότι στην παρούσα διαφορά μεσολάβησε, ίσως, το τριήμερο πού προβλέπει ο Κ.Πολ.Δ. και πάντως όχι διάστημα εξήντα ημερών. Επομένως η επιβληθείσα αναγκαστική εκτέλεση είναι απολύτως άκυρη. 4

5 2 ος Λόγος Ανακοπής. ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στις καταβλήθηκε από τον Δήμο στους αντιδίκους ποσό ευρώ, πού αντιστοιχεί ακριβώς στο κεφάλαιο πού τους επιδικάσθηκε δικαστικώς. Η είσπραξη του ποσού αυτού έγινε ανεπιφυλάκτως, με υπογραφή των εγγράφων και αποδείξεων εισπράξεως πού προβλέπει η ταμειακή νομοθεσία των ΟΤΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 432 ΑΚ όταν η οφειλή αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, η καταβολή του οφειλέτη καταλογίζεται με ορισμένο τρόπο πού προσδιορίζει ειδικώς η διάταξη αυτή, ο δε δανειστής μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της παροχής εάν ο οφειλέτης όριζε αλλιώς τον καταλογισμό. Στην προκείμενη περίπτωση οι αντίδικοι δανειστές όχι μόνο δεν αρνήθηκαν τον καταλογισμό πού έκανε ο Δήμος, πού εξώφλησε το κεφάλαιο της οφειλής, αλλά δεν επιφυλάχθηκαν των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τους, πού είχαν ή υποστήριζαν ότι έχουν. Η είσπραξη του κεφαλαίου της απαιτήσεως πού επιδικάσθηκε δικαστικώς και η χορήγηση εξοφλητικής απόδειξης χωρίς επιφύλαξη έχει ως συνέπεια να συνάγεται άφεση χρέους ως προς τις λοιπές αξιώσεις (Μπαλής Ενοχ. Δίκαιο 3 η έκδοση σελ. 465). Επομένως, με τα γεγονότα πού προαναφέρθηκαν, οι καθ ών η παρούσα με την έμπρακτη συμπεριφορά τους αποδέχθηκαν ως πλήρη εξόφληση της απαιτήσεως τους την είσπραξη του κεφαλαίου της και προέβησαν σε άφεση χρέους οποιασδήποτε άλλης απαιτήσεως τους κατά του Δήμου. Ως εκ τούτου η γενόμενη αναγκαστική εκτέλεση αλλά και η επίδοση επιταγής προς πληρωμήν είναι άκυρες γιατί τείνουν σε είσπραξη ανύπαρκτης οφειλής. 3 ος Λόγος Ανακοπής Επικουρικώς ως προς τους προηγούμενους λόγους ανακοπής, η παραγραφή των τόκων είναι πενταετής (άρθρα 250 αριθ. 15 ΑΚ και 90 παρ.1 ν.2362/95 ). Η παραγραφή αρχίζει να τρέχη από τον χρόνο πού γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της (άρθρο 251 ΑΚ). Επομένως στο ποσό πού θα ήταν δυνατόν, και με την επιφύλαξη του προηγούμενου λόγου ανακοπής, να επιταχθή ο Δήμος να καταβάλη θα ήταν μόνο οι τόκοι της τελευταίας πενταετίας. Αυτοί ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ. Επομένως όλα τα επί πλέον ποσά αχρεωστήτως ζητούνται να καταβληθούν από τον Δήμο, παρανόμως επιτάχθηκε ο Δήμος να τα καταβάλη και παρανόμως επιβλήθηκε κατάσχεση για την είσπραξη τους. 4 ος Λόγος Ανακοπής. Όλως επικουρικώς ως προς την ένσταση παραγραφής των οφειλών τόκων πέραν της πενταετίας, αλλά και όσων προβάλλονται με τους δύο πρώτους λόγους της παρούσης ανακοπής, όπως θεσπίζεται από τό άρθρο 21 κώδικα νόμων δικών του Δημοσίου (κδ 26.6/ ) του οποίου η ισχύς κρίθηκε συμβατή με τά άρθρα 4 παρ.1, 20 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος (απόφαση ΑΕΔ 25/2012) το επιτόκιο των οφειλών του Δημοσίου και των ΟΤΑ (πού δυνάμει σταθερής ειδικής νομοθεσίας του εκάστοτε Δημοτικού κώδικα έχουν όλα τα προνόμια του Δημοσίου) ανέρχεται σε 6%. Επί κεφαλαίου από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την καταβολή του κεφαλαίου στις (χρονική περίοδος 144 μηνών) οι δικαστικοί τόκοι πού θα υπεχρεούτο να καταβάλη ο Δήμος ανέρχονται συνολικά σε ευρώ. ΟΙ αντίδικοι επέταξαν την καταβολή και προέβησαν σε κατάσχεση για την πληρωμή ποσού ευρώ, ήτοι ανώτερου κατά 90% περίπου και εις ποσοστόν τόκου ανώτερο του 10%. Έπεται ότι ο υπολογισμός της υποτιθέμενης οφειλής έγινε αφ ενός μεν με επιτόκιο γνωστό μόνο 5

6 στους αντιδίκους και αφ ετέρου ο υπολογισμός και μέχρι την σύνταξη της επιταγής, ήτοι μέχρι , ήτοι το κεφάλαιο υπολογίσθηκε ως τοκοφόρο και μετά την εξόφληση του. Όλως επικουρικώς, συνεπώς, όλα τα επί πλέον ποσά, και με την ρητή επιφύλαξη όσων υποστηρίζονται στους προηγούμενους λόγους της ανακοπής αυτής, αχρεωστήτως ζητούνται να καταβληθούν από τον Δήμο, παρανόμως επιτάχθηκε ο Δήμος να τα καταβάλη και παρανόμως επιβλήθηκε κατάσχεση για την είσπραξη τους. 5 ος Λόγος Ανακοπής. ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Επί πλέον των υποτιθέμενων οφειλών εκ τόκων τις οποίες επιτάχθηκε να καταβάλη ο Δήμος και για την είσπραξη των οποίων επιβλήθηκε κατάσχεση, ζητήθηκε η καταβολή και επιβλήθηκε κατάσχεση και για την πληρωμή 2.914,26 ευρώ για τέλος απογράφου του κεφαλαίου και των τόκων. για την έκδοση πρώτου απογράφου εκτελεστού 80 ευρώ, για την έκδοση αντιγράφου εξ απογράφου 30 ευρώ, για την σύνταξη επιταγής προς πληρωμή 1.313,68 ευρώ, για την παραγγελία προς επίδοση 90 ευρώ και για την επίδοση 60 ευρώ. Τέλος απογράφου δεν οφείλεται από τους ΟΤΑ γιατί τούτο αποτελεί καταβολή προβλεπόμενο από τον νόμο περί χαρτοσήμου, του οποίου οι ΟΤΑ απαλλάσσονται. Επί πλέον, τέλος απογράφου για το κεφάλαιο της απαιτήσεως το οποίο ήδη έχει εξοφληθή (η καταβολή του τέλους απογράφου έγινε την ) είναι τελείως παράνομο και ζητείται αχρεωστήτως. Τέλος το Δημόσιο και οι ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε καταβολή αμοιβής για την σύνταξη επιταγής προς πληρωμήν. Όλως επικουρικώς, συνεπώς, όλα τα επί πλέον ποσά, και με την ρητή επιφύλαξη όσων υποστηρίζονται στους προηγούμενους λόγους της ανακοπής αυτής, αχρεωστήτως ζητούνται να καταβληθούν από τον Δήμο, παρανόμως επιτάχθηκε ο Δήμος να τα καταβάλη και παρανόμως επιβλήθηκε κατάσχεση για την είσπραξη τους.» Με την αίτηση συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς οι αιτούντες, αντίδικοι, υπολογίζουν τους οφειλόμενους τόκους με επιτόκιο 6% και παραιτούνται από την απαίτηση καταβολής των τελών απογράφου και επιταγής προς πληρωμήν. Επομένως γίνονται δεκτοί οι πέμπτος και τέταρτος λόγοι της ανακοπής (μόνο κατά ένα μέρος του, περί του οποίου κατωτέρω). Ο πρώτος λόγος της ανακοπής είναι από την φύση του διαδικαστικός, δεν αποβλέπει στην μείωση της απαιτήσεως, επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεως και συμβιβασμού. Ως προς τους τόκους, εντελώς παραδόξως οι αντίδικοι υπολογίζουν το ύψος τους με επιτόκιο 6% αλλά ως χρόνο λήξεως του υπολογισμού προσδιορίζουν την , ενώ το κεφάλαιο έχει πληρωθή στις Τόκοι τρέχουν και υπολογίζονται στο διάστημα οφειλής του κεφαλαίου, επομένως σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν και καταβληθούν τόκοι μετά την εξόφληση του. Συνεπώς ο τέταρτος λόγος της ανακοπής έγινε αποδεκτός από τους αντιδίκους μόνο εν μέρει, όχι κατά το σκέλος του πού αφορά τον χρόνο λήξεως του υπολογισμού των τόκων. Οι δεύτερος και τρίτος λόγοι της ανακοπής έχουν σοβαρές πιθανότητες αποδοχής από το δικαστήριο πού θα την δικάση, αλλά όχι βεβαιότητα. Αφορούν καίρια νομικά και ουσιαστικά θέματα, δηλαδή α) εάν υπολογίζονται οι τόκοι μόνο της τελευταίας πενταετίας πρίν από την έκδοση της τελεσίδικης αποφάσεως, εκτός εάν έχει ασκηθή γι αυτούς ξεχωριστή αγωγή, ή όλου του διαστήματος της επιδικίας, και β)ποιά είναι η συνέπεια της εισπράξεως του κεφαλαίου της απαιτήσεως χωρίς επιφύλαξη για την είσπραξη των τόκων. Οι ισχυρισμοί του Δήμου μπορούν να υποστηριχθούν σοβαρά στο δικαστήριο. Όμως η χρονική διάρκεια των δικαστικών αγώνων είναι γνωστή, εννοούμε ότι είναι μακρά. Συνεπώς με την ρητή επιφύλαξη όσων προαναφέρθηκαν για τον τέταρτο λόγο της ανακοπής, ότι δηλ. είναι ολοφάνερα παράνομη η απαίτηση των αντιδίκων-αιτούντων να 6

7 καταβάλη τόκους ο Δήμος και για χρονική περίοδο μετά την εξόφληση του κεφαλαίου, όπως ζητείται με την αίτηση συμβιβασμού, απόκειται στο αρμόδιο όργανο του Δήμου να σταθμίση τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του αιτούμενου συμβιβασμού και να αποφασίση σχετικώς. Ως προς την αρμοδιότητα για την λήψη αποφάσεως, είναι γνωστό πώς το άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση «ιδ» του ν.3852 («πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 6 παρ.5 ν.4071/ 2012 ορίζει πώς η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για τις αποφάσεις πού αφορούν συμβιβασμούς (δικαστικούς ή εξωδίκους) «πού έχουν αντικείμενο» μέχρι ευρώ, ενώ για το ανώτερο ποσό αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμίζουμε εν προκειμένω πώς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα η δε Οικονομική Επιτροπή ειδική, είναι δηλ.εξαίρεση του κανόνα. Ερωτάται εάν στην προκείμενη αίτηση πού αφορά απαιτήσεις πολλών αιτούντων σωρευμένες στο ίδιο έγγραφο για το ίδιο θέμα θα συνυπολογισθή η αξία των αιτημάτων ή όχι. Ως προς αυτό από ό,τι ερευνήσαμε δεν υπάρχει σχετικά πρόσφατο προηγούμενο από την δημοσιευμένη πρακτική και τις δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε την γνώμη ως εκ τούτου ότι α) θα πρέπει να ακολουθηθεί η πρακτική της Οικονομικής Επιτροπής σε παρόμοιες αιτήσεις, εάν υπήρξαν, και β) σε αρνητική περίπτωση αρμόδιο θα πρέπει να θεωρηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχει γενική αρμοδιότητα (άρα κάθε εύλογη αμφιβολία κρίνεται υπέρ της δικής του αρμοδιότητας) και γιατί ο κανόνας είναι πώς για θέματα σοβαρότερα, άρα και σοβαρότερου οικονομικού αντικειμένου, πρέπει να αποφασίζη το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο άλλωστε πάντοτε υπάρχει (άρθρο 72 παρ.4 ν.3852) η δυνατότητα παραπομπής ενός θέματος, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεοδ.) Στη συνέχεια ακολουθεί εκτενής διαλογική συζήτηση επί του θέματος. Ο λόγος, εν αρχή, δίδεται στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Φραράκη Θεοδ., ο οποίος αναφέρει τα κάτωθι: ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. : «Το φθινόπωρο του 2011 η Επιτροπή σας πήρε μια απόφαση για την καταβολή του κεφαλαίου απαιτήσεως από αποζημίωση για το θάνατο ενός προσώπου στο ρέμα του Ροδινιού στο σημείο που είναι εμπρός από το νέο Νεκροταφείο, το Δημοτικό Νεκροταφείο. Πράγματι πληρώθηκε αυτό το ποσό, ,00 ευρώ, στους έξι, επτά ενδιαφερόμενους συγγενείς. Τον Μάιο του 2013, μας κοινοποιήθηκε επιταγή προς πληρωμή ,00 ευρώ, για τόκους του ποσού που είχε επιδικασθεί. Παραλλήλως, λίγες ημέρες μετά την κοινοποίηση της επιταγής κατασχέθηκαν σε πέντε ή έξι τράπεζες χρήματα του Δήμου ίσα με το ποσό της απαιτήσεως της επιταγής, δηλαδή των ,00 ευρώ. Κάναμε ανακοπή και αίτηση αναστολής της εκτελέσεως και με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου σταμάτησε η πρόοδος εκτελέσεως. Ήδη φέρεται προς συζήτηση αίτηση συμβιβαστικής επιλύσεως αυτής της διαφοράς. Οι λόγοι ανακοπής ήταν πολλοί. Ένας από αυτούς τον οποίον απ ότι καταλαβαίνω δέχεται η πλευρά των ενδιαφερομένων είναι ότι είχε υπολογίσει τους τόκους με το τρέχον επιτόκιο, ενώ ο Δήμος πληρώνει με 6%. Δέχεται να μειώσει το ποσό. Ως προς αυτό επομένως συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε στ άλλα δύο. Το πρώτο είναι ότι ένα λόγο ανακοπής προβάλλουμε το επιχείρημα ότι εφόσον πληρώθηκε το κεφάλαιο έχει κριθεί με δικαστικές αποφάσεις ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει επιφύλαξη δικαιωμάτων για να ζητήσει και τόκους. Εδώ δεν έγινε επιφύλαξη και με την ανακοπή ζητούμε να μην πληρώσουμε τίποτα. Γι αυτό το λόγο. Ο δεύτερος λόγος ανακοπής είναι ότι ζητούμε να πληρώσουμε τους τόκους της τελευταίας πενταετίας. Η αντιδικία άρχισε το 2000 και τελείωσε το 2010 ή το Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν τόκους δέκα ή ένδεκα ετών. Προβάλλαμε το επιχείρημα ότι οι τόκοι παραγράφονται σε πέντε χρόνια, επομένως τα πέραν της πενταετίας, μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως, δηλαδή από της εκδόσεως της αποφάσεως και πριν οι τόκοι των πέντε ετών πληρώνονται, δεν έχουν παραγραφεί, αλλά οι παλαιότεροι έχουν παραγραφεί. Σ αυτά διαφωνούμε με τους ενδιαφερόμενους. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν κατασχεθεί χρήματα του Δήμου πενταπλάσια από την 7

8 απαίτηση, απ όσο ξέρω τουλάχιστον εγώ. Δηλαδή κατασχέθηκαν ίσα ποσά με την απαίτηση που προβλήθηκε κατά του Δήμου σε πέντε τράπεζες και το Ταμείο δυσανασχετεί και θέλει να κάνει χρήση των χρημάτων γιατί είναι πολλά χρήματα δεσμευμένα.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «92.000,00 ευρώ επί πέντε. Σε πέντε τράπεζες.» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. : «Μάλιστα αυτό τουλάχιστον ξέρω εγώ. Επί πέντε. Επομένως πρέπει να αποφασίσετε εσείς. Οι λόγοι της ανακοπής είναι βάσιμοι, εγώ πιστεύω ότι είναι βάσιμοι δεν ήταν πρόχειροι. Είναι προϊόν μελέτης. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αλλά μπορεί και να μην γίνουν δεκτοί, ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τις δικαστικές αποφάσεις. Όμως υπάρχει το επιχείρημα από την άλλη μεριά ότι είναι δεσμευμένα πολλά χρήματα του Δήμου. Επομένως πρέπει να αποφασίσετε εσείς και να σταθμίσετε τι από τα δύο πρέπει να προτιμήσετε. Ως προς την αρμοδιότητα, νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου και πρέπει να παραπεμφθεί με την δική σας εισήγηση αυτήν ή την άλλη.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Κυριε Φραράκη, η ανακοπή ποια ημερομηνία έχει οριστεί;» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. : «Η αίτηση αναστολής εκτελέσεως έχει οριστεί για το φθινόπωρο. Η ανακοπή το 2015 εάν δεν κάνω λάθος.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Έως τότε θα έχουμε δεσμευμένα τα χρήματα των ,00 ευρώ, επί πέντε, ενώ η πρόταση είναι για ,00 ευρώ.» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. : «Η πρόταση είναι να πληρωθούν, εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα υπολογίζονται τόκοι ,00 ευρώ και υπολογίζονται ενώ το ποσό του κεφαλαίου πληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2012, υπολογίζονται οι τόκοι μέχρι Η συνάδελφός μου με ενημέρωσε ότι παραιτείται των τόκων της διαφοράς, δηλαδή οι τόκοι οφείλονται εωσότου καθυστερείται το κεφάλαιο, από την ώρα που πληρώθηκε το κεφάλαιο δεν μπορούν να «τρέξουν» τόκοι. Στην εισήγησή μου το λέω αυτό ότι τουλάχιστον γι αυτά τα χρήματα δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή μετά την καταβολή του κεφαλαίου δεν οφείλονται τόκοι. Εξ όσων προφορικά μου είπε η συνάδελφος, θα το πει φαντάζομαι, περιορίζει την απαίτηση μέχρι του χρόνου καταβολής του κεφαλαίου.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Να δώσω το λόγο και στην κα Ματσίγκου που εκπροσωπεί τους ενδιαφερόμενους.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ : «Τα θέματα είναι τα εξής. Κατ αρχήν αφορά μια ιδιαίτερη περίπτωση, πρόκειται για θάνατο συμπολίτη μας πριν από δεκατέσσερα χρόνια και αυτά τα επτά πρόσωπα, οι δικαιούχοι που περιμένουν να λάβουν κάποια αποζημίωση, αυτήν, τέλος πάντων, που όρισε το δικαστήριο, μετά από τόσο δικαστικό αγώνα που διήρκησε έντεκα ολόκληρα χρόνια, φτάνουμε στο σημείο τώρα, προκειμένου να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα, τα οποία νομιμοποιούνται και δικαιούνται και είναι το ελάχιστο προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν, εξαιτίας του θανάτου, να μην μπορούν να τα εισπράξουν. Ο λόγος που εγώ προέβην σε επίδοση κατασχετηρίου, είναι διότι ενώ είχε γίνει εξόφληση του κεφαλαίου, του επιδικασθέντος, και ενώ είχαν βγει εντάλματα, γιατί πάνω σ αυτό που είπε πριν ο συνάδελφος ότι μπορεί να τεκμαίρεται παραίτηση και άφεση χρέους από την πλευρά μας, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, διότι έχω λάβει ήδη και αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που εξέδωσε ο Δήμος την 01 η /10/2012, τα έχω σε φωτοτυπία, που μας καλούσε.αφορούν τόκους για την εκτέλεση της απόφασης αυτής. Επομένως εάν εμείς είχαμε παραιτηθεί ήδη από τους τόκους δεν θα είχε εκδώσει ο Δήμος αυτά τα εντάλματα. Ο λόγος που δεν τα πληρωθήκαμε αυτά τα εντάλματα είναι γιατί διαφωνούμε ως προς το ποσό. Διαφωνούσαμε εξ αρχής ως προς το ποσό των τόκων, το κατασχετήριο βασίστηκε σε υπολογισμό τόκων καθυστερήσεως υπερημερίας και όχι του 6%, κάναμε όμως μια αίτηση στις 31/05/2013, όπου εγώ παραιτούμαι, ως πληρεξούσια των δικαιούχων, όσον αφορά, υπολογίζω το ποσοστό με το 6%. Σήμερα έρχομαι λοιπόν και σας φέρνω καινούργιο υπολογισμό των τόκων, γιατί τον είχα υπολογίσει μέχρι την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για συμβιβασμό, δηλαδή μέχρι 30/05, έρχομαι σήμερα και σας καταθέτω καινούργια αίτηση μου, συμβιβασμού, που έχω υπολογίσει βάσει της «Νόμος», που είναι βάσει νομικών δεδομένων και είναι αδιαμφισβήτητος υπολογισμός, μέχρι 30/11/2012, που είναι ημερομηνία εξόφλησης του κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό είναι ,45 ευρώ, σ αυτό το ποσό περιορίζω και την απαίτησή μου, παραιτούμαι βέβαια από τέλη απογράφου, μόνο τα τέλη απογράφου που 8

9 έχουν ήδη προκαταβάλει οι εντολείς μου είναι 3.000,00 ευρώ και λοιπά δικαστικά έξοδα και κοινοποιήσεις κατασχετηρίων κλπ, και δεσμεύομαι την ημέρα εξόφλησης του ποσού αυτού να δηλώσω παραίτηση από τις επιβληθείσες κατασχέσεις, να αρθούν, με σκοπό να αποδεσμευθούν οι λογαριασμοί του Δήμου, γιατί υπάρχει κι από μέρους μας καλή διάθεση να τελειώσει αυτό το θέμα και πάνω σ αυτό στο ότι υπάρχει καλή διάθεση από την πλευρά μας θα σας αναφέρω το εξής. Καλώς ή κακώς επεβλήθησαν κατασχέσεις ποσού ενενήντα χιλιάδων σε λογαριασμούς του Δήμου, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα ανεξάρτητα από την ασκηθείσα ανακοπή, θα μπορούσα εγώ να παραιτηθώ αυτή τη στιγμή από την επιβληθείσα κατάσχεση και να κοινοποιήσω ταυτόχρονα νέα κατάσχεση για τις σαράντα εννέα χιλιάδες αυτές, που όσους λόγους ανακοπής και να κάνει ο Δήμος δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει, γιατί οι λόγοι ανακοπής που επιδέχονται κάπως νομική επεξεργασία κλπ, είναι αυτό που είπε για την πενταετία ο συνάδελφος, που υπάρχει όμως και σωρεία αποφάσεων που λένε ότι η πενταετής παραγραφή του άρθρου 48 του Ν.Δ. 4096/74 των χρηματικών αξιώσεων κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αρχίζει από την τελεσιδικία της δικαστικής αποφάσεως και όχι από την δημοσίευση της απόφασης και επομένως η απόφαση στην περίπτωσή μας, η απόφαση του Εφετείου τελεσιδίκησε στις 20/10/2010, επομένως όπως καταλαβαίνετε δεν έχει επέλθει παραγραφή. Άρα θα μπορούσα λοιπόν να παραιτηθώ από τις επιβληθείσες κατασχέσεις και να επιβάλλω νέα για το ποσό αυτό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ, όποτε ουσιαστικά ακόμα και άλλη ανακοπή να κάνει ο Δήμος θα πάρει πέντε τουλάχιστον χρόνια για να λυθεί αυτό το θέμα και άρα θα καθυστερήσει, θα είναι δεσμευμένα τα χρήματα του Δήμου και δεν θα μπορεί να τα τώρα όσον αφορά το θέμα του εάν νομιμοποιείται η Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει λόγω του ποσού, εγώ σας δηλώνω ότι επιμερίζω, είναι εφτά οι εντολείς μου, επιμερίζω τα ποσά, το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται η πρώτη αιτούσα που είναι η Σεβαστή χήρα και είναι ,12 ευρώ, τα υπόλοιπα ποσά είναι κάτω των δέκα χιλιάδων για τον καθένα.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Είναι μία αγωγή όμως.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ : «Μία αγωγή αλλά είναι εφτά οι δικαιούχοι θα μπορούσα να κάνω ξεχωριστές αιτήσεις για τον καθένα.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Είναι μία αγωγή, εάν είναι μία η αγωγή, όπως είναι και οι διαταγές» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ : «Ναι, εάν εγώ ερχόμουν μόνο για τη Σεβαστή και σας έλεγα είναι ,12 ευρώ, θα μου λέγατε επειδή έχει κι άλλους δεν θα το κρίνουμε το θέμα εμείς;» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔ. : «Εγώ λέω ότι θα πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Η απαίτηση που έχουν είναι σαράντα εννέα χιλιάδες, αφαιρουμένης της απαίτησης της απαίτησης της κας Ματσίγκου για τα δικά της έξοδα κλπ.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ : «Άλλωστε και το επιδικασθέν κεφάλαιο που ήταν ,00 ευρώ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μας καταβλήθηκε, που ήταν το σύνολο. Τώρα εγώ σας λέω ότι επιμερίζω.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Μιλάμε για διάθεση πίστωσης, δεν είχε να κάνει με συμβιβασμό. Εξωδικαστικός συμβιβασμός εξετάζεται ολόκληρη η αγωγή και παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ : «Γι αυτό δηλώνω σήμερα εδώ ότι επιμερίζω τις απαιτήσεις.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Εντάξει, θα μας απαντήσει και ο κ. Φραράκης. Ο κ. Κινδυλίδης και μετά ο κ. Σαββής.» ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Κύριε Πρόεδρε, άκουσα και τους δύο νομικούς και θα ήθελα να ξεκινήσω από τις δύο εκφράσεις της κας Ματσίγκου, που γνωρίζω την οικογένειά της και είναι μία αξιόλογη και έγκριτη νομικός, η ηθική βλάβη και η ψυχική οδύνη των συγγενών του θανόντος, δεν αποσβένεται με οποιοδήποτε ποσό και θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω ότι ο πόνος των συγγενών δεν μπορεί να απαλειφθεί είτε αυτό είναι ένα εκατομμύριο, είτε είναι εκατό χιλιάδες η διακόσιες. Έχω ζήσει την ίδια πραγματικότητα με τον πατέρα μου που ήταν σαράντα οκτώ χρόνων υπαιτιότητι της ΔΕΗ και της τότε κοινότητας Ιαλυσού, έπαθε ηλεκτροπληξία, εγώ ήμουν δεκατεσσάρων, δεκαπέντε, και η αδελφή μου στα δεκαοχτώ. Αυτεπάγγελτα το δικαστήριο προέβη προς αυτά. Η οικογένεια μου και κυρίως τότε η μητέρα μου δεν ζήτησε καμία αποζημίωση, γιατί ο πόνος μιας οικογένειας δεν απαλείφεται με κανένα ποσό, είναι όμως τραγικό για μένα μέσα από το θεσμικό αυτό ρόλο που έχω να έχω μια ψήφο θετική ή αρνητική, 9

10 συμβιβαστική στο σαράντα, στο πενήντα στο εξήντα για έναν θανόντα. Η ζωή ενός ανθρώπου δεν κοστολογείται. Θα ήθελα λοιπόν μη προχωρώντας παρακάτω, κ. Πρόεδρε, είμαι αντίθετος στην όποια απαίτηση να προχωρήσει η οποιαδήποτε διαδικασία δικαστικώς και ο Δήμος ασκώντας τη χρηστή αυτοδιοίκηση, δεν θα πρέπει να λειτουργεί μόνον νομικώς ή ανθρωπίνως, αλλά συνολικά να ασκείται χρηστή διοίκηση γιατί έχουν έρθει κι άλλες περιπτώσεις εδώ ανθρώπων που ίσως έχουν μεγαλύτερη και άμεση ανάγκη, ως φυσικά, αυτά καθ αυτά πρόσωπα. Είμαι αντίθετος λοιπόν στην όποια διεκδίκηση, σε συνδυασμό με αυτά που είπα στην προλόγησή μου. Ευχαριστώ πολύ.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ : «Το θέμα έχει να κάνει με τους τόκους το κεφάλαιο έχει ήδη εισπραχθεί. Ο κ. Σαββής έχει το λόγο.» ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜ.: «Οι συνάδελφοι κ. Πρόεδρε είναι ένα γεγονός που πράγματι συνέβη όταν ήμουν Αντιδήμαρχος Οικονομικών βέβαια, όχι Τεχνικής Υπηρεσίας, και λίγο το θυμάμαι. Είπε ο κ. Κινδυλίδης την ανθρώπινη διάσταση και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Σήμερα εδώ ως πολιτικό όργανο, ερχόμαστε να συζητήσουμε ένα τυπικό ουσιαστικό θέμα που δοκιμάζονται δύο πράγματα. Η ευθύνη του Δήμου και κάθε δημόσιου οργανισμού απέναντι στους πολίτες και τυχόν σε λάθος του πώς πρέπει να πληρώσει και σε μια εποχή που ζητάμε όλοι να πληρώνουμε τα λάθη μας, όσοι κάνουμε, είτε άτομα είτε φορείς. Σήμερα εμείς σας πολιτικό όργανο, όπως είπε ο κ. Φραράκης, που θα μπορούσε να λυθεί μόνο δικαστικά, μας βάζει να σκεφτούμε. Άρα η σκέψη μας πρέπει να έχει και τον τύπο αλλά ταυτόχρονα να έχει και την ανάληψη ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Ένα γεγονός που δεν έγινε από δόλο φυσικά πιθανόν ή δεν το είδε κάποιος τεχνικός, κατέληξε όμως σε θάνατο. Κατέληξε στην πιο οδυνηρή συνέπεια και βλέπουμε και δεκαπέντε χρόνια σχεδόν, δεκατρία χρόνια, μια ταλαιπωρία και ερχόμαστε να δούμε το δια ταύτα. Μια περίπλοκη διαδικασία όχι στην ουσία της, ο ένας, ο Δήμος να λέει για να μπορέσω πρέπει να έχω αποφάσεις, σωστό μέχρι ένα σημείο, να αποδεικνύεται η ευθύνη ότι είναι δική του, αποδείχθηκε, και μετά στο ποσό τα δικαστήρια είπαν και υπάρχει και ο νόμος που λέει για τόκους, όλα αυτά όπως τα λέει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, ως πολιτικό όργανο θα πρέπει να εισηγηθούμε, ναι στον συμβιβασμό, ναι στο νόμιμο ποσό, παρά το ότι αυτό δεν καλύπτει το συναισθηματικό ούτε το ψυχικό κώλυμα κι το δούμε και οικονομίστικα, προτιμώ να δώσω σαράντα χιλιάρικα παρά να έχω δεσμευμένα ενενήντα δύο επί πέντε, μια εποχή που και το ευρώ το χρειάζεται ο Δήμος. Θεωρώ ότι και στο οικονομίστικο αντικείμενο, θα παρακαλούσα βέβαια την κα Ματσίγκου, ως εκπρόσωπο, αν δύναται να κάνει οποιαδήποτε μείωση, την οποία την θεωρώ, μάλλον δεν πρέπει καν να συζητάμε σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι μια αντιδικία προμηθευτή που τυχόν κέρδιζε. Εδώ είναι μια διαφορά που όπως είπα, ευθύνης και μη ευθύνης, ανάληψης και μη ανάληψης, δεν μπορείς να μπαίνεις σ αυτές τις λογικές πολλές φορές, στο παζάρι της διαπραγμάτευσης, τη στιγμή που υπάρχουν βέβαια οι δικαστικές αποφάσεις και μετά από τόση ταλαιπωρία. Εγώ σέβομαι τις απόψεις του κ. Φραράκη, τις νομικές, τις τεκμηριώνει, αλλά και ο ίδιος μέσα επισημαίνει την επιφύλαξη να μην καρποφορήσουν θετικά οι ανακοπές, που είναι νομικίστικο θέμα και όχι πολιτικό, γιατί την ουσία την έχουμε δεχτεί όλοι. Ναι, κακώς, ήταν λάθος της δημόσιας, του Δήμου, υπάρχει, που κατέληξε, όπου κατέληξε. Δέχομαι ως νομικές απόψεις αλλά τη στιγμή που είμαι πολιτικό όργανο δεν πρέπει να παίρνω μόνο αυτή την άποψη. Παίρνω την άποψη της ευθύνης, της ανάληψης και της υλοποίησης. Και στο οικονομικό αντικείμενο, είπα, ρωτάω και τον κ. Τσουκαλά, προτιμάτε κ. Τσουκαλά να έχετε για ενάμισι χρόνο, ίσως και περισσότερο 92 χιλιάδες δεσμευμένα επί πέντε Τράπεζες ή με 42 ή πόσα είναι, 49 χιλιάδες κλείνει το θέμα.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Βέβαια είναι σημαντικός ο προβληματισμός που έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και εγώ την γνώριζα την περίπτωση αυτή. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος πρέπει να αναλάβει, από την ηθική πλευρά, την αποκατάσταση της οικογένειας. Βέβαια μιλώντας πλέον για τόκους και τόκους υπερημερίας ξεφεύγει από την ηθική μεριά και φτάνουμε σε ένα παζάρι οικονομικό, το οποίο εγώ, εντάξει δεν ξέρω, ο καθένας αν είναι στην θέση αυτή δεν ξέρω πως το σκέφτεται, αλλά βλέποντας το απ έξω δεν το βλέπω σωστό. Νομίζω ότι πληρώνοντας ο Δήμος έστω και καθυστερημένα το κεφάλαιο, το ποσό το οποίο επιδικάστηκε, νομίζω ότι έχει εκπληρώσει την ηθική ευθύνη την οποία μπορεί να έχει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε και από την πλευρά της οικογένειας να μπει αυτός ο προβληματισμός. Νομίζω ότι καλά θα είναι, εφόσον η 10

11 πλευρά της οικογένειας, η νομική εκπρόσωπος τώρα που διαχειρίζεται το θέμα, θα μπορέσει τώρα, επειδή είχα και εγώ μια παρόμοια περίπτωση στην ΔΕΥΑΡ, και το χειρίστηκα κάπως έτσι, να περιορίσει την απαίτηση σε μια μόνο Τράπεζα και όχι σε πέντε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε, οπότε το ποσό αυτό των 45 χιλιάδων ή οποιοδήποτε χρημάτων θελήσει να δεσμεύσει, να το δεσμεύσει σε μια μόνο Τράπεζα. Αυτό μπορεί να γίνει και νομικά και πρακτικά. Όσα είναι δεν ξέρω πόσα είναι, εφόσον τώρα αποδέχεται το ποσό των 45 χιλιάδων. Από κει και πέρα νομίζω ότι πρέπει η απόφαση του ποσού των τόκων να φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου, να αποφασιστεί, διότι πλέον από ένα σημείο και μετά ξεφεύγει της ηθικής πλευράς και είναι καθαρά οικονομικής. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε και να παρθεί μια απόφαση οριστική και αν καταλήξει και εφόσον βέβαια το θέλει η οικογένεια και εμείς τότε πρέπει να συνεχίσουμε και να πληρώσουμε. Αλλά νομίζω ότι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουνε είναι να φθάσουμε εμείς πλέον στις οριστικές αποφάσεις, αλλά και από την πλευρά της οικογένειας να δεσμεύσει το ποσό των 45 χιλιάδων, δεν ξέρω πόσο λέει, σε μια Τράπεζα και όχι σε πέντε.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: «Εγώ θα ξεκινήσω με μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, τελικά η απόφαση η οποία πρέπει να πάρουμε, αν κατάλαβα καλά είναι ή να διεκδικήσουμε μέσω των δικαστηρίων να απαλλαγούμε των τόκων ή να συμβιβαστούμε σήμερα με 49 χιλιάδες. Έχουμε βάσεις ώστε να θεωρούμε ότι θα απαλλαχτεί ο Δήμος από την καταβολή τόκων ή μέρος των τόκων; Άρα λοιπόν ενέχει ο κίνδυνος ενδεχομένως οι τόκοι να μην είναι 40 χιλιάδες, ο συμβιβασμός σήμερα, να είναι 92 χιλιάδες.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιδικαστούν αυτοί οι τόκοι. Αυτά που ζητάω τώρα να τα πάρω μετά, έστω, από μια πενταετία, διότι πρώτον, αυτό που λέμε για την παραγραφή είναι από την τελεσιδικία της απόφασης. Η απόφαση που έχουμε, η εφετειακή, είναι Οκτώβριος του 10, επομένως δεν έχει παρέλθει πενταετία. Υπάρχει πάγια νομολογία πάνω σ αυτό. Εκτός αυτού, το ότι εμείς, όπως και πριν, δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν έχουμε παραιτηθεί από την απαίτηση μας για τόκους και μάλιστα έχω πάρει φωτοτυπία, έχω επίσημη φωτοτυπία, των ενταλμάτων πληρωμής καταβολής τόκων, που είχε εκδώσει ο Δήμος προκειμένου να τα εισπράξουμε και είναι ανυπόγραφα διότι δεν εισπράχθηκαν, διότι είχαμε αυτή την διαφορά ως προς τον υπολογισμό. Τώρα ως προς το ότι υπάρχει υποχρέωση του Δήμου να καταβάλει τους τόκους αυτό το θέμα είναι αναμφισβήτητο. Και κανένα δικαστήριο δεν θα κρίνει ότι δεν έχει υποχρέωση ο Δήμος.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Τι ποσά ήτανε τα χρηματικά εντάλματα;» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Τα χρηματικά εντάλματα ήτανε σύνολο γύρω στις 20 με 22 χιλιάδες.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Της τελευταίας πενταετίας.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Ναι αυτό. Γι αυτό και δεν τα εισπράξαμε. Όπως καταλαβαίνετε έχοντας στα χέρια μας τα εντάλματα, είναι αδύνατον να βγει μια δικαστική απόφαση η οποία θα απαλλάξει τον Δήμο από την υποχρέωση καταβολής τόκων όπως διατείνεται ο συνάδελφος. Τώρα όσον αφορά το θέμα της δέσμευσης των χρημάτων στις Τράπεζες, προείπα ότι θα μπορούσα, και η πρόταση μου είναι αυτή, δεν θα πληρωθώ εγώ και περιορίζω την απαίτηση και δυστυχώς έφτασα εδώ μέσα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι σας, να παζαρεύω τη μνήμη προσφιλούς προσώπου, όμως υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, που ορίζουν ορισμένα πράγματα και εγώ σαν νομικός θα πρέπει να τα εφαρμόσω. Σαν άνθρωπος ναι, μπορώ να λέω εντάξει, οι εντολείς μου ικανοποιήθηκαν με την είσπραξη και την εξόφληση του κεφαλαίου. Από κει και πέρα όμως σαν νομικός θα πρέπει να διεκδικήσω αυτά τα οποία δικαιούνται εκ του νόμου. Δεν μπορεί εδώ πέρα, ενώ υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια υπολογισμού τόκων να ζητάει η Οικονομική Επιτροπή, να ζητάτε να παραιτηθώ τελείως από τους τόκους ή να συμβιβαστώ σε μικρότερο ποσό, διότι το θέμα το ηθικό έκλεισε. Δεν μπορεί να τεθεί τώρα θέμα ηθικό. Εδώ που φτάσαμε και να συζητάμε για εξόφληση τόκων, νομίζω ότι δεν είναι πλέον θέμα ηθικό, είναι θέμα αντικειμενικών κριτηρίων υπολογισμού της υποχρέωσης του Δήμου απέναντι στους εντολείς μου.» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: «Για να σχηματίσετε γνώμη, θα πρέπει να θυμίσω να γεγονότα. Ήταν παραμονή του Ταξιάρχη, ο μακαρίτης είχε πάει στην εκκλησία των Ταξιαρχών, στο νεκροταφείο, στον Εσπερινό και κάποια στιγμή χάθηκε. Προέκυψε ότι χρειάστηκε να 11

12 κάνει την προσωπική του ανάγκη. Πήγε στο ρέμα, εκεί που είναι η λαϊκή αγορά και έπεσε μέσα. Δεν είναι γνωστό πως έπεσε, αν ζαλίστηκε ή αν παραπάτησε ή δεν ξέρω τι. Ισχυρίστηκε η οικογένεια ότι οφείλετε ο θάνατος στον Δήμο, διότι δεν είχε τοποθετήσει κάγκελα. Θυμάστε όλοι, το ξέρετε, ότι υπάρχει ένα παρκάκι, μια λωρίδα πυκνής βλάστησης παράλληλα από τον ποταμό. Αποφάνθηκε ότι πέθανε από την πτώση. Η αντιδικία ήτανε, κατά πόσο υπάρχει κανόνας που υποχρέωνε τον Δήμο να βάλει κάγκελα στα ρέματά. Όλα τα ρέματα και μάλιστα τώρα μιλάμε για όλα τα ρέματα του Nησιού. Ήρθε λοιπόν το Εφετείο και το Πρωτοδικείο και δεν είπε ότι υπήρχε τέτοια υποχρέωση. Είπε όμως ότι από τη γενική υποχρέωση του Δήμου να φροντίζει τους πολίτες, έχει υποχρέωση αποζημιώσεως. Νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα για να σχηματίσετε εικόνα. Τώρα ως προς τους τόκους, πράγματι εγώ είχα εισηγηθεί να πληρωθούν οι τόκοι της τελευταίας πενταετίας.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Είκοσι χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ. Τα οποία ενταλματοποιήσαμε, βάσει της γνωμοδότησης σας. Έχουμε ενταλματοποιήσει.» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: «Μάλιστα, εγώ είχα εισηγηθεί. Όταν λοιπόν ανέκυψε η αντιδικία έπιασα να δω, αν η είσπραξη του κεφαλαίου έγινε ανεπιφυλάκτως. Και διαπίστωσα ότι έγινε ανεπιφυλάκτως, και το πρόβαλλα σαν λόγο ανακοπής. Ότι εφόσον υπάρχει ανεπιφύλακτη είσπραξη του κεφαλαίου, θεωρείται, τεκμαίρεται ότι υπάρχει παραίτηση από τους τόκους. Έτσι μπορεί να κρίνει αλλιώς το δικαστήριο, γι αυτό είπα ότι έχω αμφιβολίες, δεν είμαι βέβαιος, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό, δεν είναι αστήριχτο επιχείρημα.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Άρα δύσκολο να μην πληρωθούν οι είκοσι χιλιάδες ευρώ. Από την στιγμή που έχει ενταλματοποιήσει ο Δήμος.» ΦΡΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: «Επίσης, ως προς τα έξοδα, υπάρχει ειδικός νόμος που απαλλάσσει το Δημόσιο και τους ΟΤΑ από τέλη απογράφου και αμοιβή δικηγόρου για την επίδοση της επιταγής. Επικαλέστηκα τον νόμο και λένε ότι μας το χαρίζουν, δεν μας το χαρίζουν, θα το κερδίζαμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ο νόμος δεν μας τα δίνει όταν αντιδικούμε με το κράτος και τους ΟΤΑ και όπως εσείς διεκδικείτε τα πάντα, έτσι και εγώ διεκδίκησα ότι είναι δυνατόν να διεκδικηθεί.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ακούσαμε και τους δυο νομικούς, εμείς δεν θα κρίνουμε νομικά, εμείς θα κρίνουμε πολιτικά. Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, αυτή την τελεσίδικη απόφαση σεβαστήκαμε, πληρώσαμε το κεφάλαιο και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε μια αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού για το αν δεν θα δώσουμε καθόλου τόκους, αν δώσουμε 20 χιλιάδες, αν προχωρήσουμε στην ανακοπή. Εγώ από τα λεγόμενα βλέπω ότι τουλάχιστον τις οι οποίες ενταλματοποιήθηκαν βάσει γνωμοδότησης του νομικού μας συμβούλου, θεωρώ ότι δεν θα κερδίσουμε καμία ανακοπή, τουλάχιστον του ποσού των 20 χιλιάδων ευρώ. Υπάρχει γνωμοδότηση του κ. Φραράκη γι αυτά. Η νέα πρόταση είναι για 49 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή η διαφορά είναι των 29 χιλιάδων ευρώ περίπου που έχουμε αυτή την στιγμή, για να το βάλουμε οικονομικά, το ηθικό κομμάτι, θα σεβαστώ την άποψη και του κ. Κινδυλίδη και του κ. Καμπουρόπουλου. Εγώ θέλω να το δούμε εδώ πολιτικά και οικονομικά, γιατί αυτό είναι το όργανο το δικό μας, δεν είναι θέμα ηθικής να αποφασίζει το δικό μας όργανο, και να ζυγίσουμε λίγο τα πράγματα και να δούμε αν θα πρέπει να έχουμε 470 χιλιάδες ευρώ δεσμευμένα έως το 2015, αν μπορούμε να τα έχουμε δεσμευμένα, διότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η κόντρα, κ. Καμπουρόπουλε, θα έρθουνε οι κύριοι ή η κα Ματσίγκου να δεχθεί να δεσμεύσει μόνο σε μια Τράπεζα, αυτά που διεκδικεί και θα τα πάρει μετά την ανακοπή που θα εκδικαστεί, είναι δικό τους το θέμα, δεν μπορούμε εμείς να υποδείξουμε, μπορούμε να έρθουμε σε συνεννόηση μαζί. Οπότε θα πρέπει να ζυγίσουμε αυτά τα πράγματα και να δούμε. Η διαφορά στην ουσία είναι 29 χιλιάδες ευρώ, αν θα τα αποδώσουμε ή εάν δεν θα τα αποδώσουμε και θα πάμε να συνεχίσουμε την ανακοπή. Απλά να ξέρετε ότι δεν είναι σε θέση τα οικονομικά του Δήμου, για να έχουμε δεσμευμένα περίπου 500 χιλιάδες ευρώ, σε διάφορους λογαριασμούς του Δήμου. Επαναλαμβάνω ότι εγώ θα σεβαστώ τις απόψεις και του κ. Κινδυλίδη και του κ. Καμπουρόπουλου. Βλέπω όμως τους τόκους δεν θα αποφύγουμε να τους δώσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά της τελευταίας πενταετίας. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.: «Έφτασε στο σημείο να μιλούμε, ψυχρά, για οικονομικά. Ξεφεύγουμε από το οικονομικό. Άκουσα τη συνήγορο να λέει ότι μας χαρίζει κάποια ποσά. Εάν θέλει να βοηθήσει τον Δήμο, να έρθουμε σε μια συμφωνία. Με το δεδομένο 12

13 ότι εμείς θεωρούμε ότι τα 20 χιλιάρικα θα τα πληρώσουμε, μιλώντας πάντα ψυχρά, διότι εσείς μας προκαλέσατε να βγούμε από το ηθικό, το συναισθηματικό κομμάτι. Εμείς θεωρούμε τα 20 χιλιάρικα, το ότι είναι δεσμευμένα, δεν πάει να πει ότι πρέπει να πληρώσουμε ένα χαράτσι 29 χιλιάδων ευρώ για να αποδεσμεύσουμε τα χρήματα μας, δεν είναι αυτός λόγος, βέβαια.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Αυτά που δικαιούμαστε.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.: «Αυτά που δικαιούστε, το λέτε εσείς. Η άλλη πλευρά λέει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε 20 χιλιάρικα και όχι 45 που λέτε εσείς. Οπότε με αυτό το δεδομένο, ότι είναι 20 χιλιάρικα, δεν είναι ένα χιλιάρικο να πούμε στον άνεμο να πάνε, δεν είναι ο λόγος όμως, να χάσει ο Δήμος αυτή την στιγμή 20 χιλιάρικα. Οπότε, θεωρώ λοιπόν ότι εάν θέλουν να βοηθήσουν και να στηρίξουν τον Δήμο, ας έρθουν σε μια διαφορετική συμβιβαστική λύση να την εξετάσουμε εμείς, διαφορετικά θα πρέπει να φθάσουμε στα δικαστήρια για να καταλήξουμε κάπου. Όχι να πληρώσουμε χαράτσι 20 χιλιάδων.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ο κ. Σαββής έχει τον λόγο.» ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Ξεκίνησα την ομιλία μου, ότι δοκιμάζεται σήμερα, σ αυτή την υπόθεση, η ευθύνη και η ανάληψή της. Και πρέπει να είμαστε αυτές τις εποχές, πολύ σοβαροί σ αυτό. Η κοινωνία θέλει τον δημόσιο φορέα, όποιος είναι, την ευθύνη να την εκπληρώνει και να την αναλαμβάνει. Η υπόθεση δεν είναι η αντιδικία με προμηθευτή, που πιθανόν, πιθανόν λέω, ή παλιό τιμολόγιο κάποιου Δήμου, να μην είναι και πραγματικό ή οτιδήποτε. Δεν το εξετάσαμε πολλές φορές, δεν είμαστε όργανο να το εξετάσουμε, θα το εξετάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και κάναμε συμβιβασμούς αρκετούς, και καλά κάναμε. Και μάλιστα διαλέγαμε τον δρόμο των διαταγών πληρωμών, για να καλύψουμε τον τύπο της πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή εδώ, έχουμε μια απόφαση δικαστηρίου. Ναι, ευθύνης. Αυτό που λέτε κύριε Φραράκη, να μην ήτανε το ατύχημα με ευθύνη του Δήμου, αν ήταν ένα παιδάκι και έπεφτε, εκεί θα ρωτούσαμε αν είχε πάθει ζαλάδα; Λέω. Εκεί δεν κρίνεις πια την κρίση, κρίνεις το γεγονός. Ή περιφραγμένο, από ότι ξέρω και στα δημόσια έργα, αν δεν έχει μέτρα ασφαλείας, όταν εκτελείς, είτε εργολάβος είτε ο Δήμος, η ευθύνη είναι μεγάλη. Ή το καλώδιο στον ηλεκτροφωτισμό σου δεν είναι καλυμμένο και πάω και το ακουμπήσω. Και σωστά, είναι διασφαλιστικές δικλείδες λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, να λειτουργεί σωστά. Εγώ θεωρώ ότι η αντιδικία αυτή, που ήρθε, όπως ήρθε, και όχι μόνο για ηθικούς λόγους και για οικονομίστικους λόγους, απαίτηση δέκα τριών χρονών. Ως τραπεζικός σας λέω ότι αυτά τα χρόνια θα ήτανε το κεφάλαιο τουλάχιστον τέσσερεις φορές πάνω, πέντε. Έρχεται το δημόσιο και λέει ότι το επιτόκιο είναι συμβατό, χωρίς ανατοκισμούς και τέτοια, για να καλύψει το ελάχιστον δίκαιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει η πρόταση να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως πολιτικό όργανο που ερχόμαστε να αποφασίσουμε, γι αυτό ήρθαμε. Αν ήταν νομικό μόνο, θα το έλυνε η νομική υπηρεσία. Έρχεται ο νομοθέτης και λέει, κύριοι, σας βάζω δυο τρία διλλήματα, αποφασίστε, εσείς διαχειρίζεστε τον Δήμο, εσείς τον «κουμαντάρετε», σ αυτά τα πλαίσια βέβαια, όχι ελεύθερα. Νομίζω πρέπει να πάρουμε εισήγηση θετική, έστω στις 45 χιλιάδες, με ένα συγγνώμη του Δήμου για το γεγονός, συγγνώμη ηθικό, και θεωρώ ότι πρέπει το επιχείρημα μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι και οικονομίστικο. Προτιμώ, αφού έχω ικανοποιήσει το ηθικό μέρος, προτιμώ να δώσω άλλα 25 χιλιάρικα, που κατά την άποψη μου κ. Φραράκη, χωρίς να είμαι νομικός, οι πιθανότητες να κερδίσω, αντί 45 να είναι 20, είναι πολύ λιγότερες από το μισό ή και μηδαμινές. Όσο γνωρίζω και εγώ, ως τραπεζικός, και μάλιστα, ασχολούμενος με κατασχέσεις και αναγκαστικές εκτελέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε αυτή την εισήγηση, να το πούμε, να λάβει υπ όψιν το Δημοτικό Συμβούλιο, για να βοηθήσουμε και τον Δήμο οικονομικά, για να λειτουργήσει καλύτερα. Δεν μπορείς 500 χιλιάρικα να τα έχεις δεσμευμένα για ένα χρέος, πιθανόν 20 χιλιάδων.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Έτσι και αλλιώς το παραπέμπουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.» ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Ναι, αλλά η εισήγηση μας πώς θα πάει. Εγώ κάνω πρόταση επί της αποφάσεως της σημερινής. Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται, όσοι βέβαια το δεχόμαστε, θετικά στον συμβιβασμό, όπως είναι, ηθικά είναι δίκαιος και οικονομικά είναι υπέρ του Δήμου. Και στα δυο κομμάτια, θεωρώ ότι είναι, όποια επιφύλαξη μπορεί να έχει η νομική, αλλά όταν κάνεις τους υπολογισμούς, που κάποια φορά τους κάνεις, είναι προτιμότερο τα πιθανώς 20 χιλιάρικα που μπορεί να 13

14 κερδίσει, και πιθανώς σας το είπα, η πιθανότητα του είναι πολύ λιγότερη από το μισό, μην πω και μηδαμινή.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μου κάνει εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι συζητάμε για ένα κοινωνικό θέμα, πραγματικά κοινωνικό, και είναι λυπηρό ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, και κατά ένα μεγάλο ποσοστό εξαιτίας του Δήμου, να συζητάμε εδώ πέρα, μια ώρα, για το αν πρέπει να πληρώσουμε 20 χιλιάδες παραπάνω ή παρακάτω, τη στιγμή που πληρώνουμε τεράστια ποσά, τα οποία ούτε ξέρουμε από που προέρχονται, ούτε ξέρουμε που πάνε, ούτε ξέρουμε από που ήρθαν. Πραγματικά είναι λυπηρό, μια ώρα τώρα, να συζητάμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη για 20 ή 10 ή 15 χιλιάδες, πάνω κάτω, για ένα θάνατο. Δεν μπορείς όμως να δείξεις έτσι το κοινωνικό σου πρόσωπο. Δεν έπρεπε να ασχολούμαστε αυτή την στιγμή. Η πρόταση τουλάχιστον η δική μου, δώστε τα χρήματα να τελειώνουμε. Στείλτε το με θετική γνώμη» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Κύριε Ταρασλιά έχετε τον λόγο, για να ολοκληρώσουμε.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: «Κύριε Πρόεδρε, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει καταδικάσει τον Δήμο, ότι είχε υπαιτιότητα σε συγκεκριμένη πράξη. Υπάρχει σωρεία άλλων υποθέσεων τις οποίες τα δικαστήρια έχουνε κρίνει ότι δεν έχει υπαιτιότητα ο Δήμος και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουμε από τον Επίτροπο καταλογισμό για τέτοιες περιπτώσεις, κάτι το οποίο το έχουμε δει, τουλάχιστον εγώ το είχα δει στη περίπτωση που ήμουν Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Όμως υπάρχει δεδομένο, υπάρχει δεδικασμένο, το οποίο δεν μας επιτρέπει να σχολιάσουμε το γεγονός, που σε άλλες περιπτώσεις δεν ισχύει. Δεν σας κρύβω και συγχωρήστε με για αυτό που θα πω, το γεγονός ότι κάνει την εισήγηση ο κ. Φραράκης, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα, με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση, πέρα από το ηθικό κομμάτι. Η προσωπική μου άποψη είναι να κρίνει η ολομέλεια του Σώματος, δηλαδή το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου την υπόθεση, διότι ούτως ή άλλως και θα έλεγα χωρίς να σημαίνει αυτό ότι προκαταλαμβάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, να είμαστε με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αλλά να γίνει, εκ νέου, αυτή η διαδικασία όπου να τελεσιδικήσει πλέον στο ανώτατο όργανο.» ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Εγώ θα ήθελα να πω, έτσι πραγματικά βρίσκομαι σε πολύ δυσάρεστη θέση, τώρα αυτό που συζητάμε, το συγκεκριμένο γεγονός, προσπαθούμε να δούμε την αξία μιας ανθρώπινης ζωής, δηλαδή αν θα πρέπει να την πληρώσουμε 51 χιλιάρικα ή 49. Και γι αυτό δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοιου είδους διαδικασία, τελείως οικονομίστικη. Γι αυτό δεν μίλησα και δεν πήρα και τον λόγο. Εγώ συμφωνώ μαζί με την τοποθέτηση του κ. Ταρασλιά, όπως συμφωνώ και με την τοποθέτηση του κ. Κινδυλίδη και του κ. Καμπουρόπουλου από τη μια μεριά, όπως και από το ηθικό κομμάτι που έχει αναπτύξει ο συνάδελφος μας ο κ. Σαββής. Εγώ πιστεύω, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, θα πρέπει με την εισήγηση της Νομικής μας Υπηρεσίας να πάμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει, εφόσον πια τελικά, εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε σ αυτή την δυσάρεστη θέση, αυτήν εδώ όλη την ιστορία να την παραπέμψουμε, γιατί το ηθικό κομμάτι όπως είπε και κάποιος, έχει φύγει και με το να έρχεται εδώ πέρα στην Οικονομική Επιτροπή και να λέμε ότι αντί για 51 χιλιάρικα, να πληρώσουμε 49 χιλιάρικα κ.λ.π. απλώς το βλέπουμε, όπως το βλέπει και η άλλη πλευρά, γιατί οπωσδήποτε εμείς εκπροσωπούμε τον Δήμο, ο οποίος Δήμος είναι βέβαια όλοι οι πολίτες μας, όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί σε μια Οικονομική Επιτροπή που έρχεται αυτό το θέμα να το δεις διαφορετικά. Οπότε εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι, να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την άποψη της Νομικής μας Υπηρεσίας. Αυτό ήθελα να πω και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, εσκεμμένα δεν ήθελα να πάρω τον λόγο, γι αυτό ακριβώς τον λόγο. Γιατί για να μετράμε τώρα εμείς μια ανθρώπινη ζωή, μια ανθρώπινη αξία και να υπάρχει αντιδικία μεταξύ Δήμου και αντιδίκου, πραγματικά όλους μας, μας φέρνει σε δύσκολη θέση.» ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Είμαστε και εμείς πολιτικό όργανο, πρέπει να έχουμε πολιτική άποψη.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Κατ αρχάς το θέμα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή υπερβαίνει το ποσό, από το Νόμο. Μπορεί να παραπεμφθεί με θετική γνώμη ή με αρνητική γνώμη και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, αν κρίνει η Οικονομική Επιτροπή ότι είναι σοβαρό το θέμα και πρέπει να συζητηθεί στο ανώτερο όργανο μπορεί να το 14

15 παραπέμψει και στο ανώτερο όργανο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε με την εισήγηση του κ. Φραράκη διότι στο τέλος λέει, ότι κρίνεται υπέρ του να πάει, γιατί είναι σοβαρό το θέμα και άρα το παραπέμπουμε. Άρα ανάλογα με την εισήγηση του κ. Φραράκη παραπέμπουμε το θέμα λόγω σοβαρότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά. Θα τοποθετηθούν δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είναι καθαρά πολιτικό θέμα, πέρα του οικονομικού σκέλους. Επαναλαμβάνω την αρχική μου τοποθέτηση, εγώ αν το κρίνω καθαρά οικονομικό, διότι εδώ σαν Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να το κρίνω και οικονομικά καθαρά, δεν είμαστε σε θέση και το επαναλαμβάνω να έχουμε δεσμευμένα αυτή τη στιγμή, μπορεί να ακούγεται λίγο για τους συναδέλφους, αλλά δεν είμαστε σε θέση να έχουμε αυτή τη στιγμή δεσμευμένα δυο εκατομμύρια σε λογαριασμούς. Είναι τεράστιο το ποσό, όχι απ αυτή την περίπτωση αλλά και από άλλες περιπτώσεις, για τις οποίες έχουμε ήδη συμβιβαστεί. Κύριοι συνάδελφοι ο καθένας θα πάρει θέση εδώ, αν πάμε είτε με θετική είτε με αρνητική εισήγηση, εγώ σας κατέθεσα την άποψη μου, σέβομαι απριόρι τις απόψεις και του κ. Κινδυλίδη και του κ. Καμπορόπουλου, επειδή χειρίζομαι τέτοια θέματα οικονομικής φύσεως, και τα οικονομικά του Δήμου, θα μου επιτρέψτε να πω ότι δεν είμαστε σε θέση, η άποψη μου θα είναι να φύγει με θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ο κάθε ένας από σας θα ψηφίσει το πώς. Η δική μου η πρόταση είναι με θετική εισήγηση, βλέποντας το καθαρά οικονομικά και σαν Αντιδήμαρχος Οικονομικών, για συμβιβασμό εξωδικαστικό. Η πρόταση μου να μπει σε ψηφοφορία, σεβόμενος απριόρι τις θέσεις σας. Είπα και στην πρόταση μου σεβόμενος την θέση του κάθε ενός. Αυτή είναι η πρόταση μου, τώρα αν μειοψηφήσει ο Πρόεδρος και είναι η δική σας είναι θεμιτό το όποιο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.» ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Υπάρχει κοινή συμφωνία να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ένα σκέλος του θέματος. Ναι, όλοι μαζί να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεύτερο σκέλος, στις προτάσεις συμβιβασμού υπάρχουν δυο και τρεις και πέντε προτάσεις. Να είναι ξεχωριστές αυτές. Έτσι και αλλιώς να γίνει η παραπομπή. Και από τον νόμο και από την ουσία. Στο θέμα του συμβιβασμού υπάρχει η δική μου πρόταση, υπάρχει η δική σου, υπάρχει του κ. Κινδυλίδη, υπάρχει του κ. Καμπουρόπουλου. Θέλεις να τις διαχωρίσεις ή θα τις κάνεις δυο ή τρεις. Εκεί υπάρχει ουσία. Ως προς το να πάει, πάει μόνο του.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Έτσι και αλλιώς πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Πρόταση συμβιβασμού υπάρχει συγκεκριμένη;» ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: «Πως δεν υπάρχει.» Σ αυτό το σημείο αποχωρεί από τη Συνεδρίαση ο κ. Σαββής Εμμανουήλ. ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Είναι δυο συγκεκριμένα πράγματα. Η αίτηση της κας Ματσίγου είναι για 49 χιλιάδες ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή θα παραπέμψει το θέμα με θετική ή αρνητική γνώμη.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ο Κώδικας είναι σαφέστατος, λόγω της σοβαρότητας του θέματος παραπέμπεται για απόφαση στο Δημοτικός Συμβούλιο. Επειδή δεν είχαν γράψει οι υπηρεσίες στο προηγούμενο θέμα ότι ήταν λόγω σοβαρότητας παραπέμπεται γι αυτό ακυρώθηκε η απόφαση για θετική ή αρνητική άποψη.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Είναι συμβιβασμός όμως. Πρόκειται για συμβιβασμό.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Λόγω σοβαρότητας όμως παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Μιλάμε για συμβιβασμό, μιλάμε για αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν μιλάμε για σοβαρότητα κάποιου θέματος, οποιουδήποτε θέματος που θα το παραπέμψουμε. Κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώνουμε. Άρα παραπέμουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εξωδικαστικός συμβιβασμός. Η Οικονομική Επιτροπή σαν πολιτικό όργανο θα πρέπει να πάρει θέση και άποψη. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο θέμα, συμφωνούμε. Είναι και σοβαρό το θέμα, πολιτικό και οικονομικό, αλλά από την άλλη είναι ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός, που όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να φύγει είτε με θετική είτε μα αρνητική εισήγηση. Την πρόταση μου την κατέθεσα, δηλαδή με θετική άποψη προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι τα βάζω τα 15

16 θέματα οικονομικά καθαρά, διότι θα ταλαιπωρηθούμε και εμείς και η επόμενη Δημοτική Αρχή και όλοι, με ένα μεγάλο ποσό υπό δέσμευση σε λογαριασμούς μας. Υπό αυτή την προϋπόθεση, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι αυτή η πραγματικότητα. Στο ποσό που αιτούνται, γιατί αν αιτούνταν 20 χιλιάδες δεν θα υπήρχε θέμα τώρα, γιατί τις 20 χιλιάδες ευρώ βάσει της γνωμοδότησης θα τις είχαμε δώσει και πέρα της διαδικασίας κατασχετηρίων και οποιονδήποτε ενεργειών από την κα Ματσίγκου που εκπροσωπεί, αυτή την στιγμή, την οικογένεια Κοψιά.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: «Δηλαδή κύριε Πρόεδρε, τάσσεστε υπέρ του συμβιβασμού των 49 χιλιάδων ευρώ;» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ναι. Υπέρ της αίτησης με θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Κινδυλίδης με αρνητική ψήφο, ο κ. Καμπουρόπουλος με αρνητική ψήφο» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Αντί της πρότασης των 45 χιλιάδων, να κάνουμε μια άλλη πρόταση συμβιβασμού. Εγώ έκανα μια άλλη πρόταση. Να μην καταλήξουμε στις 45 χιλιάδες, να πετύχουμε μια άλλη συμβιβαστική πρόταση, όποια θα είναι και αν δεν συμφωνήσουμε να περιορίσετε την απαίτηση σας σε μια από τις πέντε Τράπεζες του ποσού των 92 χιλιάδων. Σ αυτό που λέω εγώ, εσείς τι άποψη έχετε;» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Εγώ έχω την άποψη ότι όλα τα θέματα, θα πρέπει να λυθούν ταυτόχρονα, γιατί με το σκεπτικό το δικό σας, θα μπορούσε ο καθένας από σας να μου πει και μια άλλη πρόταση συμβιβασμού. Το θέμα είναι ότι πάνω στη δική μου πρόταση, αν υπάρξει δική σας αντιπρόταση πάνω σαφής και συγκεκριμένη, να το ξανασκεφτώ, αλλά εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι αυτή εδώ η πρόταση που έχω ήδη κάνει, είναι αυτή η οποία σε όποιο δικαστήριο και αν πάμε θα με δικαιώσει, δηλαδή δεν πρόκειται να πάρω λιγότερα απ αυτά.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Είναι αυτά που δικαιούστε, δεν είναι κάτι παρακάτω.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Θα πάρω περισσότερα, θα καθυστερήσει πάνω από πενταετία» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Είναι αυτά που δικαιούται σύμφωνα με την πλευρά της κυρίας συνηγόρου. Σύμφωνα με την πλευρά του δικού μας νομικού συμβούλου, δεν τα δικαιούται.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Είναι ευρώ.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Δεν τα δικαιούνται, εγώ λέω λοιπόν, κάνω μια άλλη πρόταση και λέω, μπορούμε να συμβιβαστούμε σε ένα ποσό που θα συνεννοηθούμε, είναι στη μέση, μεταξύ 20 και 45; Δεν ξέρω.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Ήδη εγώ έχω παραιτηθεί απ όλα τα έξοδα.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Οπότε δεν συμφωνείτε.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Ήδη έχω μειώσει το ποσό.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Οπότε δεν συμφωνείτε να πάμε σε ένα δεύτερο συμβιβασμό σύμφωνα με τη δική μας πρόταση.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Ο δεύτερος συμβιβασμός εξαρτάται τι ύψος θα είναι.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Μπορεί να είναι 40 χιλιάδες, μπορεί να είναι 35 χιλιάδες ο δεύτερος συμβιβασμός.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Εσείς συμφωνείτε να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση, να συνεννοηθούμε για ένα μικρότερο ποσό, για να μην φθάσουμε σ αυτό σημείο, και να ολοκληρώσουμε ή επιμένετε στις 45 χιλιάδες;» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Δεν είναι 45, είναι 49 χιλιάδες.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Και δεύτερη μου πρόταση είναι η συγκεκριμένη, θα συμφωνήσετε εάν τυχόν προχωρήσουμε, να δεσμεύσετε το ποσό αυτό, μόνο σε μια τράπεζα; Συγκεκριμένα πράγματα σας ρωτάω.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω πάνω σ αυτή την πρόταση, γιατί εγώ με το αίτημα που κατέθεσα για συμβιβασμό λέω ότι αυθημερόν με την είσπραξη, με την εξόφληση δηλαδή αυτού του αιτουμένου από εμένα, θα προβώ σε δήλωση άρσης της κατάσχεσης ούτως ώστε να αποδεσμευτούνε οι λογαριασμοί. Εάν όμως αν και εφόσον υπάρξει μια αντιπρόταση από μέρους σας και να μου καταβληθεί κάποιο μικρότερο ποσό, θα πρέπει η εξόφληση, την ημέρα της εξόφλησης του ποσού, να γίνει και η δήλωση από μένα για άρση της κατάσχεσης.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Κοιτάξτε, ίσως να μην σας δίνω και εγώ να καταλάβετε. Υπάρχουν δυο συγκεκριμένα ερωτήματα από την πλευρά τη δικιά μου και λέω, πρώτον αν θελήσετε να κάνουμε μια άλλη διαπραγμάτευση σε ένα άλλο ποσό, που σας 16

17 πληρώνουμε και τελειώνουν όλα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν δεν συμφωνήσουμε και επιμένετε εσείς στα 49, θα δεχθείτε να δεσμεύσετε το ποσό των 92 χιλιάδων που έχετε ήδη δεσμευμένα σε μια από τις πέντε Τράπεζες; Τα 92 να τα δεσμεύσετε σε μια Τράπεζα. Να μην είναι δεσμευμένα σε πέντε Τράπεζες και φτάνουμε στο σημείο του ενός εκατομμυρίου, αυτό σας λέω εγώ.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Και εγώ σας λέω ότι εάν εσείς μου κάνετε μια πρόταση και τελικά δεν τα βρούμε, εγώ γιατί να άρω την κατάσχεση; Θα έχω λόγο;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Να την έχετε σε μια Τράπεζα μόνο, είπα.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Γιατί όμως, γιατί;» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Για να βοηθήσετε τον Δήμο. Απλά πράγματα.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Άρα εσείς τώρα κάνετε επίκληση στην κοινωνική ευαισθησία του πολίτη; Δεν το καταλαβαίνω αυτό.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Όχι, στην αδικία κάνω επίκληση.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Και εγώ στην αδικία.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Στην αδικία συμφωνούμε και λέμε να τα εξετάσουμε, αλλά η αδικία είναι σε πέντε Τράπεζες.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Και εγώ ερχόμενη εδώ, έρχομαι να καλύψω την αδικία ενός πολίτη, ο οποίος περιμένει τόσα χρόνια για να εισπράξει τα επιδικασθέντα.» ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ: «Κύριοι, δεν συμφωνώ γιατί βλέπετε από ηθικό, έχει φτάσει στην στυγνή διαπραγμάτευση. Δεν συμφωνώ με τίποτα. Και να πάει αρνητική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.» ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Εγώ πραγματικά συμμερίζομαι την αγωνία που έχει ο Πρόεδρος που είναι και υπεύθυνος όσον αφορά τα οικονομικά και γνωρίζει πολύ καλύτερα από μας την κατάσταση την οποία βρίσκεται. Δυστυχώς θα έπρεπε να ερχόμασταν εδώ πέρα, κ. Φραράκη, με μια αντιπρόταση, δηλαδή θα μπορούσατε να λέγατε αυτά που μας είπατε προηγουμένως, ότι εγώ, κατά την γνώμη την δικιά μου, σαν Νομική Υπηρεσία του Δήμου, αντί για 49 χιλιάδες που λέει η αντίπαλος, με την έννοια ας το πούμε έτσι, εγώ υπολογίζω ότι είναι γύρω στις 25, 26 χιλιάδες, έτσι πιστεύω ότι θα υπήρχε αυτή η αντιπρόταση και θα μπορούσαμε να την παραπέμψουμε, πολύ πιο εύκολα, προς το Δημοτικό Συμβούλιο και με την θετική εισήγηση την δικιά σας. Τώρα βέβαια βλέπετε ότι το ηθικό κομμάτι, όπως είπε και ο κ. Καμπουρόπουλος, και όλοι μας, έχει φύγει πια το ηθικό κομμάτι, είναι τελείως εκβιαστικό αυτό το οποίο κάνετε, με το να δεσμεύετε πέντε λογαριασμούς, σε πέντε συγκεκριμένες Τράπεζες, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και να βλέπετε τώρα την αγωνία του Προέδρου, που για να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο Δήμος, σε πεντακόσιες χιλιάδες, που δεν είναι μόνο οι πεντακόσιες χιλιάδες οι δικές σας, υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι που είναι ο άλλος δυο εκατομμύρια, άλλος ένα εκατομμύριο κ.λ.π. και μας δεσμεύουν αυτούς τους λογαριασμούς, να λέει να το στείλουμε με θετική εισήγηση, ενώ δεν είναι πρέπον να το στείλουμε με θετική εισήγηση των 49 χιλιάδων ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάμε με μια αντιπρόταση, αυτά τα οποία ο κ. Φραράκης είπε, μας είπε προηγουμένως, ότι κοιτάχτε κατ εμένα δεν είναι 49 χιλιάδες αλλά είναι 25 χιλιάδες και θα πρέπει να πάει κατ αυτόν τον τρόπο προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ βέβαια πραγματικά λόγω της θέσης της οποίας πήρατε, συγγνώμη που το λέω, αλλά από κει και πέρα συντάσσομαι, άσχετα με τον Πρόεδρο, που πραγματικά λυπάμαι, συντάσσομαι με τα παιδιά, εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά το να πιάσουμε να δεσμεύουμε πέντε Τράπεζες είναι τελείως εκβιαστικό αυτό το οποίο κάνετε.» ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΑΡΙΣ: «Εδώ ειπώθηκε ότι ήρθα για να παζαρέψω και να κάνω και να δείξω και ότι εκβιάζω τον Δήμο. Εγώ είμαι η δικηγόρος που χειρίζομαι μια υπόθεση 14 χρόνια και στους πελάτες μου, τους εντολείς μου μπορεί να φαίνεται ότι δεν έκανα τίποτα ουσιαστικά, γιατί το καταλαβαίνετε και εσείς, ένας καλός δικηγόρος στα μάτια του πελάτη του είναι αυτός που θα τον δικαιώσει και θα πάρει και τα χρήματα. Οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν αυτά τα χρήματα που δικαιούνται, ανεξάρτητα τώρα αν μου λέτε ότι εκβιάζω ή όχι. Εδώ που φτάσαμε, και σας είπα κ. Καμπουρόπουλε, για το θέμα ότι αρνούμαι να αποδεσμεύσω, γιατί, γιατί εγώ ήδη έχω κουραστεί τόσες ώρες εδώ, να διαπραγματεύομαι ένα θέμα, το οποίο είναι καθαρά νομικό και το οποίο είναι αντικειμενικά κριτήρια, και πιστεύω ότι αυτό, τα 49 που έκανα και περιόρισα την απαίτηση μου είναι αυτά τα οποία θα πάρω και από τα δικαστήρια, μπορείτε να μου 17

18 πείτε και σεις ότι θα τα πάρεις μετά από πέντε χρόνια, όπως θα μπορούσα να σας πω και εγώ ότι πέντε χρόνια θα είναι δεσμευμένα τα χρήματα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να εκβιάσω, εγώ είμαι ανοικτή σε κάποιες προτάσεις του Δήμου, εγώ παίρνω πίσω αυτό που σας είπα προηγουμένως, αλλά δικαιολογείστε μου την υπερένταση εδώ μέσα, να κάθομαι να παζαρεύω, όπως είπατε, πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι κεκτημένα, υπάρχει δεδικασμένο, υπάρχει πάγια νομολογία, το θέμα είναι αντικειμενικά κριτήρια υπολογισμού των τόκων που δικαιούνται οι εντολείς μου, από κει και πέρα τι θέλετε να σας πω. Αφού δεν υπάρχει και συγκεκριμένη αντιπρόταση από σας. Εγώ έχω την καλή διάθεση, γι αυτό και ήρθα. Αλλά επιτρέψτε μου να εκφράσω λίγο την κούραση μου, γιατί τόσες ώρες δεν κατάλαβα να οδηγείται το θέμα σε μια ουσιαστική λύση.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Σας ρώτησα πριν αν εμμένετε στην άποψη σας για τις 49 χιλιάδες, αν μου λέγατε εκείνη την ώρα ότι δέχομαι αντιπρόταση ή κάντε μου μια αντιπρόταση θα κάναμε έστω και ένα δίλεπτο διάλειμμα, να κάνουμε μια αντιπρόταση για να φύγει με θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι θα έφευγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από την στιγμή που δεν δεχτήκατε κάτω από τις 49 χιλιάδες, γιατί είναι το ανώτερο που μπορείτε να πάρετε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν χαρίζετε τίποτα στον Δήμο. Από την στιγμή που πληρώνουμε με 6%, όπως πληρώνουμε και εργολάβους και προμηθευτές και όλες τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, 6% πληρώνουμε, δεν χαρίζετε ούτε ένα ευρώ, στην τελική περίπτωση, στον Δήμο για να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός. Γι αυτούς τους λόγους, εγώ είχα πει στην αρχή ότι θα είμαι θετικός, όμως όπως μέλη της Επιτροπής σέβονται αποφάσεις δικές μου και προτάσεις, εδώ και δυόμισι χρόνια και πάρα πολλές φορές αν και μπορεί να διαφωνούν, τις σέβονται και τις εγκρίνουν, θα έρθω και εγώ και θα υπερψηφίσω την πρόταση τους. Θα σεβαστώ απόλυτα, είχα πει ότι σέβομαι του καθ ενός τις απόψεις. Βλέπω μια ομοφωνία από το Σώμα και από την πλευρά της πλειοψηφίας, δεν ξέρω κ. Συκόφυλλε εσείς τι θέση θα πάρετε αλλά θα πάρω την θέση των μελών της πλειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Από την τροπή που πήρε το θέμα κύριε Πρόεδρε, και εμείς παραταξιακά πλέον συμφωνούμε με την εισήγηση του Νομικού.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Παραπέμπετε λοιπόν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με αρνητική εισήγηση και θα γίνει, όποια συζήτηση, επί πλέον εκεί.» ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Μια διευκρίνιση, όταν θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Φραράκη, τουλάχιστον να πάμε και εμείς με μια πρόταση, μια αντιπρόταση, ούτως ώστε σύμφωνα με την δική σας εισήγηση την οποία να λέει ότι, κοιτάχτε παιδιά, αυτό το οποίο επιδικάζεται δεν είναι 49 χιλιάδες, δεν είναι οι τόκοι τόσοι, αλλά κατά την δική μας νομική άποψη είναι τόσο, ούτως ώστε να ξέρουμε και τι πρόταση μπορούμε να κάνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τίποτα άλλο.» ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Μπορεί να ανατρέψει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν πάμε σε μια, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα συμβιβασμό διαφορετικό και με την προϋπόθεση το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θετική γνώμη ότι συμβιβαζόμαστε, να το δεχτεί η κα Ματσίγκου με τους ανθρώπους που εκπροσωπεί, μπορεί να αλλάξει, όπως έχει αλλάξει απόφαση θετική της Οικονομικής Επιτροπής με αρνητικά αποτελέσματα. Και θυμάστε πολύ καλά τις περιπτώσεις των ανθρώπων της Νότιας Ρόδου και των Προσχολικών που πήγε η περίπτωση τους τρεις και τέσσερεις μήνες πίσω για να μπορέσουν να πληρωθούν. Δηλαδή θετική εισήγηση δική μας, αρνητική στο Δημοτικό Συμβούλιο, το αντίθετο μπορεί να γίνει και εδώ. Δηλαδή στο ενδιάμεσο αυτό, μπορεί να γίνουν τέτοιες συζητήσεις που να επέλθει συμφωνία. Οπότε κλείνουμε το θέμα. Ευχαριστούμε και την κα Ματσίγκου και για την υπομονή.» Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, και αφού θεώρησε ότι έχει περαιωθεί η συζήτηση του θέματος, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ όψιν, ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 την υπ αριθμ. 2/59710/ σχετική αίτηση μελών της οικ. Κοψιά, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, κας Ματσίγκου Χάριτος, 18

19 την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, κ. Φραράκη Θεοδ., με αριθμ. πρωτ. 2/ , ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, {Ο κ. Σαββής Εμμανουήλ αποχώρησε πριν από την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του θέματος} και παραπέμπει το θέμα περί της συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Ρόδου και των : 1) Σεβαστής χήρας Νίκωνα Κοψιά το γένος Ιωάννη Σκαζή, 2) Αθανασίου Κοψιά του Νίκωνα, 3) Σεβαστής Κοψιά του Αθανασίου, 4) Ιωάννη Κοψιά του Νίκωνα, 5) Κυριακής συζ. Ιωάννη Κοψιά το γένος Βασιλείου Καζούλη, 6) Νίκωνα Κοψιά του Ιωάννη και της Κυριακής και 7) Βασιλείου Κοψιά του Ιωάννη και της Κυριακής, προς το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. ιδ, & παρ. 4, Ν.3852/2010) με αρνητική εισήγηση, επί της σχετικής προαναφερόμενης αιτήσεως των ενδιαφερομένων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : To 1.2. Κύριε Αντιδήμαρχε έχετε το λόγο παρακαλώ. Και παρίσταται εδώ, δεν ξέρω το όνομα της κυρίας. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Είναι η κ. Ματσίγκου η Νομική Σύμβουλος, η οποία είχε παραβρεθεί και στην Οικονομική Επιτροπή. Έρχεται μια εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο, της Οικονομικής Επιτροπής με αρνητική γνώμη όσον αφορά το ποσό που ζητάει, πέραν του κεφαλαίου, για τόκους η οικογένεια Κοψιά, για ένα άτυχο γεγονός για την οικογένεια αρκετά χρόνια πριν. Μετά από δικαστική διαμάχη με τον Δήμο κερδήθηκε η δίκη και σίγουρα είναι σωστό το να δικαιωθεί και ηθικά η οικογένεια, η οποία ο Δήμος με το που βγήκε η απόφαση ανταποκρίθηκε και έδωσε το κεφάλαιο που έπρεπε να δώσει της τάξης των και μετά από αυτό η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε να δοθούν και οι τόκοι βάσει του κεφαλαίου το οποίο είχε να κάνει με την πενταετία. Δεν ικανοποιήθηκαν, ενώ είναι ενταλματοποιημένοι και οι τόκοι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ταμείο του Δήμου, δεν ικανοποιήθηκαν με το ύψος των ενταλμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι περίπου στις , η οικογένεια του κ. Κοψιά ζήτησε και δέσμευσε σε λογαριασμούς μας, που έχουμε αυτή τη στιγμή δεσμευμένα ποσά κάτι, το οποίο ζητάει τόκους με μεγάλο επιτόκιο και πέραν της πενταετίας που ζητάει ο Δήμος, ο Δήμος λέει ότι μπορεί να δώσει τόκους πενταετίας και όχι πέραν του 6% επιτόκιο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος υποχρεούνταν να δώσει με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και δεν ξέρω αν κάνω κάτι λάθος κ. Σαλαμαστράκη ή η κ. Ματσίγκου να μπορεί να με διορθώσει, ναι του κ. Φραράκη, Νομική Υπηρεσία είναι ο κ. Φραράκης, υποχρεούται ο Δήμος να δώσει βάσει του 6%, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για αίτηση συμβιβασμού η πρόταση του Δήμου ήταν Για αυτό το λόγο υπήρξε και η άρνηση από την Οικονομική Επιτροπή να δοθούν αυτά τα χρήματα και είχαμε πει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να πάρει μια διαφορετική απόφαση από αυτήν που πήρε η Οικονομική Επιτροπή, εάν και εφόσον η Νομική Υπηρεσία του Δήμου με την Νομική Σύμβουλο, την εκπρόσωπο της οικογένειας, την κ. Ματσίγκου, θα βρισκόντουσαν σε ένα ποσό το οποίο θα συμφωνούσε και ο Δήμος και η οικογένεια. Από ότι με ενημέρωσε ο κ. Σαλαμαστράκης μετά από συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο τον κ. Φραράκη έχει επέλθει μια συμφωνία για να συμβιβαστούμε στο ποσό των Που έτσι με αυτή τη λογική και με αυτή την πρόταση μπορεί να αποδειχθεί και αυτό που ζητούσαμε άλλωστε στην Οικονομική Επιτροπή να αποδεχτεί και ένα όφελος και για τον Δήμο, αλλά και ηθικά να στηριχθεί η οικογένεια όσον αφορά ένα σημαντικό ποσό το οποίο υπερβαίνει το 50-55% του κεφαλαίου όσον αφορά τους τόκους. 19

20 Αν μιλάμε για αυτή την πρόταση, η πρότασή μου που έρχεται τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συμβιβαστούμε στις και αφού και εσείς το αποδεχθείτε άμεσα θα ξεκινήσουμε την ενταλματοποίηση, την ακύρωση των προηγούμενων ποσών ή τα συμπληρωματικά εντάλματα ούτως ώστε να εξοφλήσουμε αυτή την υποχρέωσή μας κύριε Πρόεδρε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει η πλευρά του κ. Κοψιά τι κάνουμε; ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Εγώ ξέρω από την πρόταση, θα ακούσουμε, υπάρχει πρόταση. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα εγκρίνουμε την απόφαση για τώρα. ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : Είχαμε πει στην Οικονομική Επιτροπή ότι εφόσον υπάρξει μία πρόταση κάτω των και ανάμεσα στο ποσό που λέει ο Δήμος ότι πρέπει να δώσει, δηλαδή η πρόταση του Δήμου αρχικά ήταν μετά βλέπουμε στις που έρχεται και ζητάει για να πάμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει να προκύψει όφελος. Από την πρόταση που είχε καταθέσει στις η κυρία Ματσίγκου δεν προέκυπτε όφελος του Δήμου και είχαμε πει ότι θα πρέπει να προκύπτει όφελος και θεωρώ ότι οι είναι στα πλαίσια τέτοια του Δήμου για να μπορέσει να εξοφλήσει την υποχρέωση. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νομικέ Σύμβουλε μια απόφαση της τάξης όπως αναφέρει προκύπτει όφελος από το Δήμο για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα; ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ) : Επειδή με ενημέρωσε η κ. Ματσίγκου για αυτό το θέμα, κάθισα και μελέτησα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ανακοπή που έχει κάνει ο συνάδελφος ο κ. Φραράκης, δύο είναι, μάλλον κατά την άποψή μου ένα είναι μόνον το αμφισβητούμενο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα της πρότασης του κ. Αντιδημάρχου έτσι; Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, επί αυτού μιλάμε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ) : Μελέτησα και το τι είπε ο καθένας στην Οικονομική Επιτροπή και κατέληξα ότι υπάρχει ένα στάδιο συμβιβασμού. Συμβιβασμό κάνουμε όταν υπάρχουν αμφισβητήσεις. Οι αμφισβητήσεις λοιπόν είναι δύο, είναι μία για το αν έχει παραιτηθεί από τους τόκους η οικογένεια και το άλλο είναι η πενταετία. Κατά την άποψή μου η πενταετία μάλλον δεν ισχύει. Το ότι υπάρχει μία απόφαση αμετάκλητη για καταβολή τόκων από το αυτό πάλι είναι αναμφισβήτητο Το ποσό λοιπόν αυτό βγαίνει περίπου στις από ότι το υπολόγισα και εγώ και από ότι υπολόγισε και ο κ. Φραράκης. Βέβαια περίπου. Τώρα όσον αφορά το παραίτηση. Εκεί υπάρχει πάλι μια αμφισβήτηση που είναι ένας λόγος συμβιβασμού. Γιατί ναι μεν πήραν τα χρήματα χωρίς να υπογράψουν με επιφύλαξη αλλά από την άλλη μεριά έρχεται ο Δήμος και εκδίδει ένταλμα για τους τόκους. Δεν μπορείς από τη μία να λες ότι παρέλαβα χωρίς επιφύλαξη και χωρίς να υποβληθεί κάποια αίτηση για τους τόκους, να βγάζεις πάλι ένταλμα για τους τόκους. Εκεί είναι αμφισβητούμενο και επειδή είναι αμφισβητούμενο έκανα εγώ μια συζήτηση, έκανα μια πρόταση στην συνάδελφο ότι νομίζω ένα λογικό ποσό ένα ποσό γύρω στα 35 είναι λογικό και για τη μία πλευρά και για την πλευρά του Δήμου. Το όφελος βέβαια του Δήμου υπάρχει εντάξει. Το όφελος δηλαδή είναι Νομίζω πως είναι μια πρόταση αρκετά συμφέρουσα για το Δήμο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πριν προχωρήσουμε τη διαδικασία να ακούσουμε την κ. Ματσίγκου, αν έχετε την καλοσύνη παρακαλώ. 20

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:446/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-2-202 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 202 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΡ-ΒΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 266 /2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-8-2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου από την Συνεδρίαση της 8 ης Αυγούστου 2012. Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω1Ρ-Θ27 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 324Α/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού:24/17-10-2012Αριθ.Απόφασης:662/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 76 /4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.φασης: 52/24-1-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-214 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-1-214 Αριθ.Απόφασης:39/24-1-214 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 581/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ1Ρ-ΦΕ7 Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 875/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 88/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 215/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-1-013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-1-013 Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/17-1-013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 225/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 333/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4- Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4- Αριθ. Απόφασης: 213 /19-4- Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - ημέρα Tρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012 Αριθ. Απόφασης:671

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 403/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 6-06-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/ ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω1Ρ-ΥΩ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 309/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-7-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:16/24-7-2012 Αριθ.Απόφασης: 486/24-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 300/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/-4-203 Αριθ. Απόφασης: 74/-4-203 Στη Ρόδο σήμερα -4-203

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 141/4-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 432/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 390/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ41Ω1Ρ-47Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 437

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 208/2-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 854/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -04-04 Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/-04-04 Αριθ. Απόφασης: /-4-04 τη Ρόδο σήµερα -04-04 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 738/24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-10-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-10-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΒΣΠΩΡ-ΞΞΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -0-0 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:/-0-0 Αριθ. Απόφασης:09 /-0-0 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 934/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 934/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 17 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 321 / 2013 Θέμα: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6669/05.02.2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 723/2016

Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 10/ Αριθ. Απόφασης: 723/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/9/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 10/19-9-2016 Αριθ. Απόφασης: 723/2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 17/ Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016 Αριθ. Απόφασης: 1026/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα