ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας..."

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στις πίσω σελίδες του εντύπου. Σε περίπτωση που ο χώρος στους πίνακες που ακολουθούν δεν είναι αρκετός, να επισυναφθούν ξεχωριστές καταστάσεις. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... Επώνυµο... Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων.... Υπηκοότητα. Αρ. Εγγραφής αλλοδαπού (ARC) Ηµερ. γέννησης.. Εργαζόµενος κατά το 03: ΝΑΙ ΟΧΙ Έγγαµος/η Άγαµος/η ιαζευγµένος/η Χήρος/α Β.(i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Όνοµα εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης... Χώρα Κλάδος σπουδών Ηµερ. έναρξης σπουδών... Κανονική διάρκεια σπουδών σε έτη... Έτος φοίτησης. Ηµερ. εγγρ. στο τρέχον ακαδ. έτος.. Επίπεδο σπουδών: ίπλωµα Πτυχιακό Μεταπτυχιακό Τρόπος φοίτησης: Πλήρης (full-time) Μερική (part-time) ίδακτρα που καταβάλλονται: (α) από το φοιτητή (β) από υποτροφία ή επιχορήγηση.... Σηµείωση: εν παραχωρείται φοιτητική χορηγία σε φοιτητές: διδακτορικού επιπέδου, εξ αποστάσεως, ανοικτού πανεπιστηµίου, επαγγελµατικής κατάρτισης ή ειδίκευσης, εκµάθησης γλώσσας ή προπαρασκευαστικών µαθηµάτων, καθώς και σε εξωτερικούς φοιτητές. (ii) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό ίδρυµα Επίπεδο σπουδών Περίοδος φοίτησης Απόκτηση Πτυχίου/ Μεταπτυχιακού.. από. µέχρι. ΝΑΙ ΟΧΙ.. από. µέχρι. ΝΑΙ ΟΧΙ (iii) ΜΟΝΙΜΗ ΙΑΜΟΝΗ ηλώστε κατά πόσο κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν την έναρξη των σπουδών του φοιτητή, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, διέµεναν τουλάχιστον 30 µήνες µόνιµα στις περιοχές που ελέγχονται από τη ηµοκρατία: ΝΑΙ ΟΧΙ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (πατέρας ή µητέρα ή έγγαµος/η φοιτητής/τρια) Όνοµα Αρ. Ταυτότητας Επώνυµο Υπηκοότητα. Ηµερ. γέννησης... Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αρ. Εγγραφής αλλοδαπού (ARC) ιεύθυνση Συγγένεια αιτητή µε φοιτητή Ταχ. κωδ Φύλο: Θήλυ Άρρεν Τηλ. επικοινωνίας... Επάγγελµα κατά το Μισθωτός Αυτοτελώς Συνταξιούχος Άλλο Έγγαµος/η Άγαµος/η ιαζευγµένος/η Χήρος/α Σε διάσταση Συζώ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ/ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας Επώνυµο Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπηκοότητα. Αρ. Εγγραφής αλλοδαπού (ARC) Ηµερ. Γέννησης... Φύλο: Θήλυ Άρρεν Επάγγελµα κατά το Μισθωτός Αυτοτελώς Συνταξιούχος Άλλο

2 Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ Η φοιτητική χορηγία υποχρεωτικά θα εµβάζεται απευθείας σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασµό του/της αιτητή/τριας. Να δηλωθεί: Επωνυµία Τράπεζας/Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύµατος (Σ.Π.Ι.) ΙΕΘΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (IBAN) C Y Να επισυναφθεί απαραίτητα βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. στην οποία ν αναγράφεται το ΙΒΑΝ του δικαιούχου. ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΙΑ ΣΤΕΓΗ Α/Α Ονοµατεπώνυµο Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Εγγραφής για αλλοδαπούς Ηµερ. γέννησης Ιδιότητα (ανήλικος, µαθητής, στρατιώτης, φοιτητής, ανάπηρος) Εργαζό- µενος/η κατά το 03 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Να δηλωθεί ο τρόπος φοίτησης: πλήρης ή µερική (ισχύει για φοιτητές) 3 4 Z. ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 03 Να δηλωθούν τα ακαθάριστα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά το 03 από όλα τα µέλη της οικογένειας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό: Ετήσια Εισοδήµατα Αιτητή/τριας Συζύγου/ Συντρόφου του αιτητή/τριας Τέκνων. Εισόδηµα αυτοτελώς εργαζοµένων. Μισθός υπαλλήλων (συµπερ. 3 ου και 4 ου ) 3. ιατροφή (στην περίπτωση διαζευγµένων) 4. Συντάξεις από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5. Συντάξεις από Επαγγελµατικό Σχέδιο 6. Συντάξεις από Γενικό Λογιστήριο 7. Συντάξεις από το εξωτερικό 8. Επίδοµα σε συνταξιούχους µε χαµηλά εισοδήµατα 9. Ενοίκια εισπρακτέα 0. Τόκοι καταθέσεων/χρεογράφων/οµολόγων. Μερίσµατα από µετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες. Μερίσµατα από µετοχές σε δηµόσιες εταιρείες 3. ηµόσιο Βοήθηµα από Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 4. Επίδοµα ανεργίας 5. Επίδοµα µητρότητας 6. Άλλα επιδόµατα/βοηθήµατα από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. βοήθηµα τοκετού, γάµου κλπ.) 7. Επίδοµα ενοικίου 8. Επιχορήγηση Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών 9. Άλλες πηγές ( ηλώστε πηγή εισοδήµατος) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ Για σκοπούς του Νόµου, τέκνα θεωρούνται τα ανήλικα τέκνα, οι µαθητές µέχρι 9 ετών, οι στρατιώτες µέχρι ετών, οι φοιτητές και τα ανάπηρα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας (βλ. γενικές πληροφορίες παρ. 3(ii)). εν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του οικογενειακού εισοδήµατος το επίδοµα τέκνου, το επίδοµα µάνας, η φοιτητική χορηγία, η φοιτητική πρόνοια, οι υποτροφίες, καθώς και επιδόµατα/χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτοµα µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις. Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη τυχόν εισόδηµα από εργασία τέκνου το οποίο είναι φοιτητής πλήρους φοίτησης.

3 H. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Να δηλωθούν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους όλα τα µέλη της οικογένειας. Σηµειώνεται ότι, η φοιτητική χορηγία δεν παραχωρείται αν η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας υπερβαίνει το ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία) A/A Περιγραφή Ακινήτου (π.χ. οικία, διαµέρισµα, κατάστηµα, πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι) A/A ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Περιγραφή Ακινήτου (π.χ. οικία, διαµέρισµα, κατάστηµα, πολυκατοικία, οικόπεδο, χωράφι) Χώρα ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ Η/ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ / ΟΜΟΛΟΓΑ Α/Α Επωνυµία εταιρείας ικαιούχος Αριθµός Αξία σε τρέχουσες τιµές Σηµείωση: Η αξία των µετοχών/οµολόγων/χρεογράφων να δηλωθεί κατά προσέγγιση σε τρέχουσες τιµές αγοράς. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Να αναφερθούν τα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα σε Κύπρο και εξωτερικό Α/Α Επωνυµία Τράπεζας/Συνεργατικής Εταιρείας ικαιούχος Ποσό κατάθεσης Τόκοι που λήφθηκαν κατά το 03* * Σηµείωση: Οι τόκοι από καταθέσεις που λήφθηκαν κατά το 03 συνυπολογίζονται στο ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα (παράγραφος Ζ του εντύπου). Σε περίπτωση όπου ο χώρος στα επιµέρους σηµεία δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί ξεχωριστή κατάσταση.

4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής µου, γνωρίζω ότι είµαι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης µου υπόκειµαι σε χρηµατική ποινή µέχρι ή σε φυλάκιση µέχρι χρόνια ή και στις δύο ποινές µαζί. Γνωρίζω, επίσης, ότι σε περίπτωση που µου καταβληθεί φοιτητική χορηγία αντικανονικά χωρίς να τη δικαιούµαι, οφείλω να την επιστρέψω. Νοείται ότι, σε ότι αφορά την παράγραφο (H) του εντύπου που αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, η συνολική τους αξία, εξ όσων καλύτερα γνωρίζω και µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία που έχω ενώπιον µου, δηλώνω ότι αυτή δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των Επίσης, µου γίνεται γνωστό ότι, αν χρειαστεί για την εξέταση της αίτησης µου για φοιτητική χορηγία, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών πιθανόν να επαληθεύσει τα στοιχεία που παραθέτω σ αυτήν σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες αρχές της Κύπρου, όπως το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών ή/και µε αντίστοιχους αρµόδιους φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης σε συνεργασία µε τις αρχές των Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων στις οποίες έχω καταθέσεις Ηµεροµηνία Υπογραφή αιτητή/τριας Υπογραφή συζύγου/συντρόφου του αιτητή/τριας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 00 (Ν.38(Ι)/00) Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που µε αφορούν και δηλώνονται από εµένα τον ίδιο/την ίδια, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείµενο νόµιµης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος, Ν. 38(Ι)/00 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, για σκοπούς εξέτασης της αίτησής µου για δικαίωµα σε φοιτητική χορηγία. Αποδέκτες των δεδοµένων θα είναι το αρµόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων. Τα προσωπικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στα αρχεία που τηρεί η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, µπορούν να ανακοινώνονται ή να µεταδίδονται µεταξύ των εµπλεκόµενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων θα γίνεται µε ασφάλεια και εχεµύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επίσης, πληροφορούµαι ότι έχω τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων, και 3 του Ν. 38(Ι)/00, για τα οποία µπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων). Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης µου, σχετικά µε την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά µε τη διεξαγωγή της επικοινωνίας µε ορισµένο µέσο, έχω το δικαίωµα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. Όπου αυτά εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσηµη πιστοποιηµένη µετάφραση στα ελληνικά. Με την υποβολή της αίτησης πρέπει απαραίτητα να επισυναφθούν τα πιο κάτω πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. Αν έχει υποβληθεί αίτηση προηγουµένως για το συγκεκριµένο φοιτητή, τότε δεν χρειάζεται να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά µε αριθµούς, και 3. Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός από εκείνα που αναφέρεται ότι γίνονται δεκτά και αντίγραφα.. Πιστοποιητικό γέννησης (αντίγραφα γίνονται δεκτά).. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναµο προσόν (αντίγραφα γίνονται δεκτά). 3. Για τους άρρενες φοιτητές, πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της εναλλακτικής θητείας, ανάλογα µε την περίπτωση, ή απαλλαγής/αναστολής από τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές της Κυπριακής ηµοκρατίας (αντίγραφα γίνονται δεκτά). 4. Βεβαίωση εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυµα: (α) όπου η φοίτηση είναι κατά ακαδηµαϊκά έτη, βεβαίωση για το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, (β) όπου η φοίτηση είναι κατά τρίµηνα/εξάµηνα, βεβαίωση για όλα τα τρίµηνα/εξάµηνα του ακαδηµαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.

5 5. Για τους φοιτητές που βρίσκονται σε παράταση σπουδών για τους λόγους που αναφέρονται στις γενικές πληροφορίες (παρ. ), να προσκοµίσουν ανάλογα µε την περίπτωση: (α) ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν το φοιτητή σε παράταση σπουδών και η χρονική περίοδος που διήρκησε το συγκεκριµένο πρόβληµα υγείας ή (β) βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα για τις εξεταστικές περιόδους που δεν έχουν διεξαχθεί και βεβαίωση εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυµα η οποία να φέρει ηµεροµηνία έκδοσης Ιανουαρίου ή µεταγενέστερη για το χειµερινό εξάµηνο και Απριλίου ή µεταγενέστερη για το εαρινό εξάµηνο φοίτησης. 6. Για φοιτητές του εξωτερικού, πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω, ως απόδειξη διαµονής στη χώρα των σπουδών τους κατά το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση (αντίγραφα γίνονται δεκτά): (α) αποδείξεις πληρωµών µε πιστωτική κάρτα στο όνοµα του φοιτητή, (β) αντίγραφο συµβολαίου ενοικίου κατοικίας ή αποδείξεις πληρωµής ενοικίου στο όνοµα του φοιτητή, (γ) αποδείξεις πληρωµής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, τηλεφώνου κλπ.,στο όνοµα του φοιτητή. 7. (α) Όπου καταβάλλονται δίδακτρα από το φοιτητή να υποβληθεί ένα από τα ακόλουθα: (i) απόδειξη/βεβαίωση πληρωµής των διδάκτρων από το εκπαιδευτικό ίδρυµα, (ii) απόδειξη εµβάσµατος των διδάκτρων από τράπεζα προς το εκπαιδευτικό ίδρυµα, (iii) απόδειξη πληρωµής των διδάκτρων µε πιστωτική κάρτα απευθείας στο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Όπου στα αποδεικτικά στοιχεία δε φαίνεται ότι το ποσό που καταβλήθηκε αφορά δίδακτρα, θα πρέπει να προσκοµίζεται τιµολόγιο για το ύψος των διδάκτρων. (β) Ειδικότερα, στις περιπτώσεις φοιτητών που φοιτούν στη Μ. Βρετανία και καταβάλλουν δίδακτρα µέσω δανείου από την εταιρεία Student Loans Company πρέπει να υποβληθεί ένα από τα ακόλουθα: (i) βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυµα ότι τα δίδακτρα έχουν πληρωθεί, (ii) βεβαίωση ότι η εταιρεία θα καταβάλει απευθείας τα δίδακτρα στο εκπαιδευτικό ίδρυµα, (iii) κατάσταση πληρωµής των διδάκτρων από την εταιρεία, η οποία µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω διαδικτύου χρησιµοποιώντας τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης του φοιτητή. 8. Τραπεζικό Έµβασµα: Η φοιτητική χορηγία θα εµβάζεται απευθείας σε προσωπικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασµό του/της αιτητή/τριας για να διασφαλίζεται η άµεση πληρωµή της χωρίς τον κίνδυνο απώλειας ή κλοπής της επιταγής. Να επισυναφθεί απαραίτητα βεβαίωση Τράπεζας/Σ.Π.Ι. στην οποία ν αναγράφεται το ΙΒΑΝ του/της αιτητή/τριας (αντίγραφα δεκτά). 9. Στις περιπτώσεις διαζευγµένων γονέων: (α) αντίγραφο διαζυγίου και (β) υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή στην οποία να αναφέρει τον γονέα µε τον οποίο διαµένει κάτω από την ίδια στέγη. 0. Για όλα τα άλλα τέκνα της οικογένειας, όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό νόµο (βλ. γενικές πληροφορίες παρ. 3(ii)), εκτός από το τέκνο φοιτητή για το οποίο υποβάλλεται αίτηση για φοιτητική χορηγία, να υποβληθούν τα ακόλουθα (όπου ισχύει). Αντίγραφα θα γίνονται δεκτά εκτός του ιατρικού πιστοποιητικού (σηµείο ε): (α) πιστοποιητικό γέννησης για κάθε τέκνο, εάν δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούµενη αίτηση (αντίγραφα δεκτά), (β) βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά στην οποία να φαίνεται η ηµεροµηνία κατάταξής τους, ή η έναρξη της εναλλακτικής τους θητείας, ανάλογα, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια της θητείας τους, (γ) βεβαίωση φοίτησης από το εκπαιδευτικό ίδρυµα για το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση εφόσον το τέκνο λαµβάνει φοιτητική χορηγία βάσει του παρόντος Νόµου, (δ) βεβαίωση φοίτησης για τέκνα που έχουν συµπληρώσει την ηλικία των 8 ετών πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους που αναφέρεται η αίτηση και εξακολουθούν να φοιτούν σε σχολείο µέσης εκπαίδευσης, (ε) ιατρικό πιστοποιητικό για τέκνα που στερούνται µόνιµα της ικανότητας για συντήρησή τους.. Για αλλοδαπούς που έχουν τη µόνιµη διαµονή τους στην Κύπρο: Πιστοποιηµένο αντίγραφο Άδειας Προσωρινής Παραµονής/Βεβαίωσης Εγγραφής ή Άδειας Μετανάστευσης (Immigration Permit) από το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης για τον/την αιτητή/τρια και τα µέλη της οικογένειάς τους, ανάλογα µε την περίπτωση.. Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους, θα πρέπει να προσκοµιστούν σχετικές βεβαιώσεις από αρµόδια κρατική Υπηρεσία (π.χ. Αστυνοµία). 3. Για τα οικογενειακά εισοδήµατα: Οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν µαζί µε την αίτηση τους, αποδεικτικά στοιχεία για τα ακαθάριστα εισοδήµατα του κάθε µέλους της οικογένειας (όπου ισχύει) ξεχωριστά: (α) για µισθωτό εργαζόµενο, ένα από τα ακόλουθα: βεβαίωση εργοδότη που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του εντύπου, πιστοποιητικό αποδοχών (Ε.Πρ. 63), (β) για µετόχους ιδιωτικής εταιρείας, ένα από τα ακόλουθα: βεβαίωση µερίσµατος που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του εντύπου, κατάσταση παρακρατήσεων έκτακτης αµυντικής εισφοράς από µερίσµατα, πιστοποιητικό µερίσµατος που υποβάλλεται στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, (γ) για αυτοτελώς εργαζόµενο: βεβαίωση εισοδήµατος από λογιστή/ελεγκτή, αντίγραφο φορολογικής βεβαίωσης (δ) σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδηµα στο εξωτερικό, σχετικές βεβαιώσεις από τους αρµόδιους φορείς του εξωτερικού κατά το 03, (ε) για διαζευγµένες µητέρες διάταγµα δικαστηρίου στο οποίο να φαίνεται το ποσό της διατροφής που λαµβάνουν. 4. Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, δύναται, όπου κρίνει σκόπιµο, να ζητεί και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης για φοιτητική χορηγία.

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σύµφωνα µε τους περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµους του 0 έως 0.. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που είναι µόνιµος κάτοικος στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή: σε πτυχιακό ή µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ο οποίος απολήγει σε ακαδηµαϊκά προσόντα, νοουµένου ότι τόσον όσον αφορά τον πτυχιακό όσο και το µεταπτυχιακό κλάδο σπουδών αυτοί αφορούν τον πρώτο πτυχιακό ή/και τον πρώτο µεταπτυχιακό τίτλο που ο εν λόγω φοιτητής θα αποκτήσει µε την ολοκλήρωση της διάρκειας του κύκλου σπουδών του, και που φοιτά τακτικά σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού, ή στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Κύπρου να φοιτά σε εκπαιδευτικά αξιολογηµένο πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών ή σε αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών που προσφέρονται µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, όπως τούτα βεβαιώνονται από το Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθεσίες, και πληροί τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Ο κλάδος σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. 3. Για σκοπούς του παρόντος νόµου, οικογένεια, τέκνα και οικογενειακό εισόδηµα ορίζονται ως ακολούθως: (i) Ορισµός Οικογένειας (α) οι γονείς όταν συζούν, τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτούς που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή (β) πατέρας άγαµος, χήρος, διαζευγµένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή (γ) µητέρα άγαµη, χήρα, διαζευγµένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή (δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούµενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του. (ε) έγγαµος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτούς που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. (ii) Ορισµός Τέκνου (α) νόµιµο τέκνο, προγονό, εκτός γάµου τέκνο και νόµιµα υιοθετηµένο τέκνο µέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, ή/και (β) νόµιµο τέκνο, προγονό, εκτός γάµου τέκνο και νόµιµα υιοθετηµένο τέκνο µέχρι την ηλικία των δεκαεννεά ετών, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά σε σχολείο µέσης εκπαίδευσης, ή/και (γ) νόµιµο τέκνο, προγονό, εκτός γάµου τέκνο και νόµιµα υιοθετηµένο τέκνο µέχρι την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελεί θητεία δυνάµει του περί Εθνικής Φρουράς Νόµου του 0, ή/και (δ) νόµιµο τέκνο, προγονό, εκτός γάµου τέκνο και νόµιµα υιοθετηµένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητής, υπό την ερµηνεία του παρόντος Νόµου, που λαµβάνει φοιτητική χορηγία, ή/και (ε) νόµιµο τέκνο, προγονό, εκτός γάµου τέκνο και νόµιµα υιοθετηµένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερείται µόνιµα της ικανότητας για τη συντήρησή του. (iii) Ορισµός Οικογενειακού Εισοδήµατος Σηµαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα που αποκτήθηκε από όλα τα µέλη της οικογένειας εντός του έτους που προηγείται κατά ένα έτος της ης Ιανουαρίου του ακαδηµαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η φοιτητική χορηγία και που προέρχεται από τις πηγές που καθορίζονται στο έντυπο αίτησης. 4. Εισοδηµατικά κριτήρια ικαίωµα σε φοιτητική χορηγία έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα του έτους 03, δεν υπερβαίνει τις ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήµατος, ως ακολούθως: Οικογενειακό εισόδηµα Ύψος φοιτητικής χορηγίας Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα (ανώτατο ποσό) ή/και έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα έως , , , , , (i) Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, η οικογένεια δικαιούται πρόσθετο ποσό ίσο µε το 50% των διδάκτρων, µε ανώτατο ποσό το 50% της φοιτητικής χορηγίας, ανάλογα µε την κατηγορία που εµπίπτει το εισόδηµα, νοουµένου ότι προσκοµίζονται αποδεικτικά στοιχεία πληρωµής των διδάκτρων. (ii) Επίσης, οι δικαιούχες οικογένειες µε τρία ή περισσότερα τέκνα, σύµφωνα µε τον ορισµό του τέκνου του παρόντος Νόµου (παρ. 3(ii) πιο πάνω), δικαιούνται πρόσθετο ποσό ίσο µε το 50% της φοιτητικής χορηγίας. 5. Περιουσιακά κριτήρια Ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήµατος, η φοιτητική χορηγία δεν παραχωρείται αν η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιµές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας και στα οποία περιλαµβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, µετοχές και οµόλογα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, υπερβαίνει το Για σκοπούς υπολογισµού του οικογενειακού εισοδήµατος και περιουσίας, οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως µέλη της οικογένειας µέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.

7 7. Στις περιπτώσεις διαζευγµένων γονέων δικαιούχος της φοιτητικής χορηγίας είναι ο γονιός ο οποίος ζει κάτω από την ίδια στέγη µε τον φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η παρούσα αίτηση. 8. Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από υποτροφία ή επιχορήγηση, τότε δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό ως χορηγία για δίδακτρα. 9. Σε περίπτωση που ο φοιτητής φοιτά πάνω σε µερική βάση (part-time), η χορηγία καταβάλλεται αφού συµπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα ακαδηµαϊκό έτος πλήρους φοίτησης. 0. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και να είναι µόνιµος κάτοικος των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του. Ο Νόµος καλύπτει επίσης και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ε.Ε, νοουµένου ότι ο ένας από τους δύο γονείς του είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ε.Ε που εργάζεται και διαµένει στην Κύπρο και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή µέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.. Μόνιµος κάτοικος, για σκοπούς του παρόντος Νόµου, θεωρείται άτοµο ή οικογένεια που κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται φοιτητική χορηγία, διέµενε µόνιµα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή ηµοκρατία για περίοδο τουλάχιστον τριάντα µηνών.. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται για την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθορίζει, για την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση του συγκεκριµένου τίτλου/διπλώµατος. Η περίοδος παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας δύναται να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, µέχρι ένα ακαδηµαϊκό έτος για τους ακόλουθους λόγους που αποδεδειγµένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φοιτητή: (α) σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από Ιατρικό Λειτουργό, και (β) µη συµµετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις συγκεκριµένης εξεταστικής περιόδου λόγω µη διεξαγωγής τους, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 3. Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυµα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή τον κλάδο που εγκατέλειψαν, θα λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών. 4. Αν ο φοιτητής υπέχει στρατιωτικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της εναλλακτικής θητείας, πρέπει να τις έχει εκπληρώσει πριν αρχίσει η φοίτηση του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής από τις αρµόδιες στρατιωτικές αρχές της Κυπριακής ηµοκρατίας. 5. Η φοιτητική χορηγία δεν παραχωρείται στις οικογένειες, τα παιδιά των οποίων παρακολουθούν: (α) πρόγραµµα σπουδών το οποίο καταλήγει σε διδακτορικό τίτλο, (β) προγράµµατα εκµάθησης γλώσσας για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραµµα του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, (γ) προπαρασκευαστικά µαθήµατα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραµµα του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, (δ) µαθήµατα εξ αποστάσεως ή µαθήµατα ανοικτού πανεπιστηµίου, (ε) µαθήµατα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, (στ) µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ή ειδίκευσης. 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, είναι η υποβολή αίτησης στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων, από τον πατέρα ή τη µητέρα του φοιτητή ή τον ίδιο το/τη φοιτητή/τρια όταν αυτός/η είναι έγγαµος/η. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µετά τη συµπλήρωση του πρώτου τριµήνου/εξαµήνου σπουδών του φοιτητή και µέχρι και τις 3 Αυγούστου του ακαδηµαϊκού έτους που αναφέρονται. Αιτήσεις που υποβάλλονται µετά τις 3 Αυγούστου, θεωρούνται εκπρόθεσµες και απορρίπτονται. 7. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι ορθά συµπληρωµένες και υπογεγραµµένες και να συνοδεύονται µε όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά. Αιτήσεις µε ελλειπή στοιχεία ή πιστοποιητικά θα παραµένουν σε εκκρεµότητα µέχρι την προσκόµιση των αναγκαίων στοιχείων/πιστοποιητικών και θα χάνουν τη σειρά προτεραιότητάς τους. 8. Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη φοιτητική χορηγία, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών στη διεύθυνση ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι συµπληρωµένες αιτήσεις µπορούν να παραδίδονται: (α) στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων, Τεύκρου 6, Λευκωσία τηλ , (β) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονοµικών, Λευκωσία τηλ. 6063, (γ) στα ακόλουθα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ): (i) Λευκωσίας: Γωνία Κυριάκου Μάτση & Κατσώνη, Άγιοι Οµολογητές τηλ , (ii) Λεµεσού: Σπύρου Αραούζου τηλ , (iii) Αµµοχώστου: Ελευθερίας 83, ερύνεια τηλ , (iv) Λάρνακας: Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 7 τηλ , (v) Πάφου: Ελευθερίου Βενιζέλου 6 τηλ (vi) Πόλης Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη τηλ , (vii) Πελενδρίου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 70 τηλ Επίσης οι συµπληρωµένες αιτήσεις µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση: Γενικό ιευθυντή Υπουργείου Οικονοµικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων), 489 Λευκωσία

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Βεβαιώνεται ότι ο/η... (Ονοµατεπώνυµο) µε αριθµό Ταυτότητας/αρ. εγγραφής αλλοδαπού (ARC)... εργάζεται/εργάστηκε στην επιχείρηση/εταιρεία... κατά τη χρονική περίοδο του έτους 03, από... µέχρι... Το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών της/του, συµπεριλαµβανοµένων 3 ου /4 ου µισθού, οδοιπορικών, υπερωριακής εργασίας, ταµείου αδειών ή άλλων ωφεληµάτων σε χρήµα, ανήλθε στα... Ο Βεβαιών (Σφραγίδα και υπογραφή) Ονοµατεπώνυµο... Θέση... Ηµεροµηνία... ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Να συµπληρωθούν τα στοιχεία για κάθε µέλος της οικογένειας που είναι µέτοχος σε ιδιωτική εταιρεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:... Πιστοποιώ ότι κατά τη διάρκεια του έτους 03 καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε λογαριασµό των ακόλουθων µετόχων, το πιο κάτω µεικτό µέρισµα από τα κέρδη της εταιρείας, που αφορούν οποιοδήποτε οικονοµικό έτος:.. 3. Ο Βεβαιών Ονοµατεπώνυµο Μετόχου Αρ. Ταυτότητας Μεικτό µέρισµα (Σφραγίδα και υπογραφή λογιστή/γραµµατέα/ελεγκτή εταιρείας) Ηµεροµηνία... Ονοµατεπώνυµο (λογιστή/γραµµατέα/ελεγκτή εταιρείας)... Γνωστοποιείται ότι σύµφωνα µε τους περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµους του 0 έως 0, κάθε πρόσωπο, το οποίο µε σκοπό να εξασφαλίσει φοιτητική χορηγία είτε για τον εαυτό του είτε για άλλο πρόσωπο, προβαίνει σε ψευδή παράσταση ή παρουσιάζει ψευδή στοιχεία είναι ένοχο αδικήµατος, που τιµωρείται µε χρηµατική ποινή µέχρι ή µε φυλάκιση µέχρι χρόνια ή και µε τις δύο ποινές µαζί ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 03/04 Να συµπληρωθεί από τον/την αιτητή/τρια για να του επιστραφεί το απόκοµµα σφραγισµένο όταν παραδώσει προσωπικά την αίτηση σε σηµείο παραλαβής αιτήσεων. Ονοµατεπώνυµο... Αρ. Ταυτότητας ή αρ. εγγραφής αλλοδαπού (ARC)... Υπογραφή παραλήπτη... Ηµεροµηνία... Σφραγίδα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλευτικής Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002380 & 25 002411 Fax. 25 00 2683 Ηλ. Διεύθυνση: counseling@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Φοιτητικό Πακέτο Στοχευμένα Μέτρα Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αρ. Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ /14 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης:.. /.. /2014 Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη.. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40

38-39 Πάφου Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με 39 διευκολύνσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ 40 Ο Αντιρευματικός ύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 Για χρήση από το Πανεπιστήμιο Κωδικός Τμήματος Πτυχίο Φωτογραφία Το Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : α) β) γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα