Στοιχεία έως του Ν.4305/2014. Σύνολο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως του Ν.4305/2014 Κωδικός Λογαρ ιασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣ , , ,71 ΤΙΚΟΥ ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , , Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝ ΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩ Ν Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0, , , , , , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρ 1.000,00 0,00 0,00 ο 16 Ν 2130/93) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙ , , ,37 ΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ , , ,37 ΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν , , , /89) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Π , , ,24 ΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, ά , , ,00 ρθρο 3 Ν 547/1977) ικαίωµα ενταφιασµού , , , Τέλος ανακοµιδής 1.000,00 60,00 60, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 500,00 520,00 520, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Τ , , ,26 ΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την πα , , ,26 ροχή υπηρεσιών Έσοδα κολυµβητηρίου , , , Έσοδα ωδείου , , ,00

2 Έσοδα από υδροηλεκτρικό φράγµα (ΤΕΡΝΑ) , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , , ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤ , , ,33 Η ΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασ , , ,33 κέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρ θρο 20 Ν 1080/80) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν , , , /80) Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,94 566,43 566, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-900, , ,31 20/10/1958) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΦΟΡΟΙ , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν , , , /80) Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν ,00 0,00 0, /80) ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.200, , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδ οµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1.000, , , Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρ 200, , ,00 ο 34 Ν 1337/83) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚ , , ,62 ΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛ , , ,62 ΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , , /89) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των , , ,78 σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστ ,96 0,00 0,00 ώσεις του Π Ε) ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λει 7.060, , ,00 τουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ά ρθρο 80 Κ Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 το υ Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 75,97 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέ 3.410, , ,17 ρω τάξεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤ 5.000,00 0,00 0,00 ΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 5.000,00 0,00 0, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθ 5.000,00 0,00 0,00 ρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙ , , ,56 ΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,56 ΑΠΑΝΩΝ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται γ ια λειτουργικές δαπάνες , , ,60

3 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώ , , ,90 σεων Λοιπές επιχορηγήσεις , , , Χρηµατοδότηση ΟΤΑ για την καταβολή εκλογικής απ , , ,00 οζηµίωσης σε υπαλλήλους Πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας για άµεσες βιοτικ , , ,06 ές ανάγκες από πληµµύρα την στον δήµο Χαλκηδόνος Πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας (καταβολή επιχορ ,35 0,00 0,00 ήγησης από ΟΑΕ ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ Π ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσ , , ,00 ίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ( ,00 0,00 0,00 Ν 2880/2001) Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτηρίων άρθρο ( ,00 0,00 0,00 Ν 2880/2001) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται γ , , ,40 ια επενδυτικές δαπάνες Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα <<ΘΗΣΕΑΣ>>(άρθ ,10 0,00 0,00 ρα 6-12ν.3274/2004) Ηλεκτρονική δηµοτική διακυβέρνηση δήµου Χαλκη ,10 0,00 0,00 δόνος ΕΣΠΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ , , ,70 ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε ,00 0,00 0, Τεχνική βοήθεια ήµου Χαλκηδόνος Ν.Θεσ/νίκης µε 4.500,00 0,00 0,00 κωδικό MIS στο επιχειρησιακό πρόγραµµα Μ ακεδονία-θράκη GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC ,00 0,00 0,00 OF MACEDONIA IPA CROSS BORDER PROGGRAMME Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επ , , ,41 ενδυτικών δαπανών Αποκατάσταση ηµοτικής Οδού Κουφαλίων -Προχώ , , ,41 µατος Συντήρηση οδικού δικτύου του ήµου Χαλκηδόνος ,00 0,00 0, Συντηρήσεις και µικροκατασκευές αθλητικών εγκατασ ,00 0,00 0,00 τάσεων ήµου Χαλκηδόνος Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0, , , Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο , , ,78 Αναφοράς (ΕΣΠΑ)εκτός Περιφερειακών Επιχ.Προγρα µµάτων Αποκατάσταση και µετατροπή κτιρίου σε εκθετήριο α ντικειµένων Αγροτ.κληρονοµιάς στη Τ.Κ Αγχιάλουο ,00 0,00 0, Μετατροπή κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ Ξηροχωρίο υ σε βιβλιοθήκη Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων - ιαµό ρφωση πεζοδροµίων κεντρικών οδών οικ.ξηροχωρίου ,44 0,00 0, , , , Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων κεντρικής οδού οικισµο ,00 0,00 0,00 ύ Ξηροχωρίου ήµου Χαλκηδόνος Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,57 0,00 0, Γ.Π.Σ Κουφαλίων ,57 0,00 0, Συντηρήσεις αγροτικών δρόµων και λοιπές χωµατουργ ικές εργασίες ,00 0,00 0,00

4 ράσεις αστικής αναζωογόνησης ήµου Χαλκηδόνος ,00 0,00 0,00 -Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος δηµοσίων κ τηρίων ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ , , ,70 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές 50,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ 50,00 0,00 0, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύν 50,00 0,00 0,00 σεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.088, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.088, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν 6.088, , ,77 στις ανωτέρω τάξεις Έκτακτα έσοδα από φθορές σε δηµόσιο υλικό 6.088, , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , , ,93 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡ Α ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤ ΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφω 0, , ,00 τισµού Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκταση 0, , ,20 ς πολεοδοµικών σχεδίων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευ 0, , ,99 µατιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ , , ,48 Ο Π.Ο.Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ , , ,48 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑ ΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 5.493, ,04 634, Τέλος ακίνητης περιουσίας 83,19 83,19 0, υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές , ,37 346, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχ , , ,12 εδίων Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευ , , ,31 µατιών Λοιπά έσοδα , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ , , ,57 Ν ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩ , , ,38 Ν ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξο , , ,54 δα παράστασης ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , ,01

5 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελώ , , ,25 ν ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργ άνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ , , ,38 λπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 2.000,00 296,27 296, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ , , ,19 ου ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών 5.000, , ,00 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων ,00 722,19 722, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡ , , ,41 ΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ , , ,54 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε ή πιστώσεις προορι ζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , , , , , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , ,06 για την κάλυψη ειδικευµέµων δαπανών Προοδευτικό Σύνολο : , , ,28 Γενικά Σύνολα : , , ,28 Σελίδα 1 από 10

6 ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙ Α ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ , , ,33 Υ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων και λοιπών θέσεων σ , , ,00 υµάσεων µίσθωσης έργου ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,80 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ) , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟ 1.000,00 0,00 0,00 ΡΦΩΣΗΣ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συν 500,00 0,00 0,00 έδρια και σεµινάρια απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕ 500,00 0,00 0,00 Π (αρθρο 13Ν.2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ , , ,37 ΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 200,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε τ 4.650,00 0,00 0,00 ην ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο , , ,00 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (α , , ,00 ρθρο 140 Κ Κ) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 2.900, , ,41 λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡ ,00 0,00 0,00 ΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου ,00 0,00 0, Αµοιβή ορκωτών λογιστών ,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 9.867, , , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 9.867, , ,55 φόρων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,19

7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , Ταχυδροµικά τέλη 4.000, ,75 724, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία 8.640, , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 8.000, , , ΦΟΡΟΙ 5.000,00 0,00 0, Φόροι τόκων 5.000,00 0,00 0, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.000, , , Λοιποί φόροι και τέλη 3.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 2.000,00 197,34 197, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετώ 2.000,00 197,34 197,34 ν ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 2.000,00 0,00 0,00 Σ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.800,00 698,08 698, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.800,00 698,08 698, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 1.900, , , Λοιπές συνδροµές 1.900, , , Λοιπές συνδροµές 1.900, , , ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 583,51 312, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 583,51 312, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσε , ,46 0,00 ων ή συνβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙ , , ,08 ΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙ 8.000, , ,20 ΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠ ΑΝΩΝ) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 8.000, , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙ , , ,88 ΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠ ΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣ , , ,88 ΩΠΑ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , , Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµά ,00 0,00 0,00 των σε τρίτους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,30 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πλ ,30 0,00 0,00 ηθυσµού ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α , , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 4.000,00 0,00 0, Τόκοι υπερηµερίας χρήσης ,00 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,87

8 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 5.000,00 932,88 932, , , , , , , , , , , , , Ασκούµενοι ΟΑΕ και Σπουδαστή ΤΕΙ , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,39 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές Εισφορές µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ , , ,86 ρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 4.300,00 109,20 99, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟ 500,00 450,00 450,00 ΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες εκπαίδευσης προσωπικού διοικητικών υπαλλήλων. 500,00 450,00 450, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ 9.000,00 0,00 0,00 ΩΝ Αµοιβές τεχνικών 9.000,00 0,00 0, Παροχή υπηρεσιων συµβούλου για την ολοκλήρωση & υπο στήριξη τού φακέλου υποβολής πρότασης µε τιτλο << ράσ εις αστικής αναζωογόνησης.χαλκηδονος -Μείωση περιβα λλοντικού αποτυπώµατος δηµοσίων κτιρίων >> 9.000,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡ , , ,00 ΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου , , , Ηλεκτρονική δηµοτική διακυβέρνηση ήµου Χαλκηδόνος , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Χ , , ,32 ΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.500, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 6.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σ κευών και λοιπού εξοπλισµού , , ,12

9 Συντήρηση επίπλων και εξοπλισµού , , , Συντήρηση υπάρχοντος µηχανογραφικού εξοπλισµού ,00 0,00 0, Συντήρηση ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου , , , Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ,00 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ Π 3.800,00 70,22 70,22 ΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 70,22 70, απάνες εκκένωσης βόθρων 800,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 0,00 0, Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λι 1.000,00 0,00 0,00 παντικά διόδια κ.λ.π.) ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 0,00 0, Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ , , , Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 360,01 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.500, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 8.500, , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικ , , ,23 ών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ Ε ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.000, , , Προµήθεια λοιπού υλικού 5.000, , , Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού , , , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 85,76 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,00 85,76 0, Προµήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων ,00 85,76 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ , , ,21 ΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.000, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 771,26 549, Προµήθεια ανταλλακτικών για το µηχανογραφικό εξοπλισµ 4.000,00 221,65 0,00 ό Προµήθεια ανταλλακτικών για τα φωτ/κά µηχ/τα 3.000,00 549,61 549, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.600,00 865,67 738, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 600,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 5.000,00 865,67 738, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕ , , ,72 ΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 6.500, , , Προµήθεια ηλεκτρον.συστήµατος ωροµέτρησηςπαρουσιών προσωπικού 6.500, , ,38

10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα , , ,34 και λογισµικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4.714, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗ 8.000, , ,84 ΜΑΤΩΝ Λοιπός εξοπλισµός 1.799,00 799,00 0, ΕΡΓΑ ,14 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗ ,14 0,00 0,00 ΣΙΑΣ ΗΜΟΥ απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ,14 0,00 0,00 ΟΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ι ,14 0,00 0,00 ΜΕΤΑΞΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ , , ,84 ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.263, , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 2.263, , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , , , ,63 429,60 0,00 0, , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,05 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 350,77 350,77 350,77 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ 6.502, , ,50 ρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , ,66 916, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 3.500,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Χ , ,40 0,00 ΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 3.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.500, ,40 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σ 6.420,00 0,00 0,00 κευών και λοιπού εξοπλισµού Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ Π ΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) , , ,35

11 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 984,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό, καθαριότη , , ,35 τα ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.200,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.200,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ,42 696, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.500, ,31 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 5.500, ,31 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,51 696,03 696, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικ ,51 71,53 71,53 ών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000,00 624,50 624, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ , ,46 0,00 ΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , ,46 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 250,00 0,00 0, Υλικά Φαρµακείου 250,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.000, ,62 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.000, ,62 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , Προνοιακα επιδοµατα , , , Προνοιακα επιδοµατα , , , Α κοινωνικών βοηθειών /έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις / , , ,62 επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,40 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕ 2.730,00 0,00 0,00 ΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.730,00 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 530,00 0,00 0, Έπιπλα Σκεύη 1.200,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια & τοποθετηση ηλικακού συλλέκτη για το Κολυ 1.000,00 0,00 0,00 µβητήριο ΕΡΓΑ , ,40 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚ , ,40 0,00 ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης , ,40 0, Εργασίες αποκατάστασης και µετατροπής υφιστάµενου κτιρ , ,00 0, ίου σε εκθετήριο αντικειµένων αγροτικής κληρονοµιάς στην ΤΚ Αγχιάλου της Ε Αγ.Αθανασίου του ήµου Χαλκηδόνο ς Μετατροπή κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ Ξηροχωρίου ή , ,40 0,00 µου Χαλκηδόνος σε βιβλιοθήκη Κατασκευή ράµπας Α.Μ.Ε.Α και διάφορες οικοδοµικές εργ ασίες στο Πνευµατικό Κέντρο της Νέας Μεσηµβρίας 5.535, ,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 6.000,00 0,00 0, Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπ.ποδοσφαίρου & κατ 6.000,00 0,00 0,00 ασκευη βοηθητικου γηπεδου ποδοσφαιρου - ΒΑΘΥΛΑΚ ΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ,00 0,00 0,00 ΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµο υ ,00 0,00 0,00

12 Συντήρηση στέγης και της εξωτερικής τοιχοποιίας του Παιδ ,00 0,00 0,00 ικού Σταθµού Κουφαλίων Συντηρήσεις και µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσε ,00 0,00 0,00 ων ήµου Χαλκηδόνος Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµοτικού κολυµβητηρίου 5.000,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ , , ,96 ΟΥ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.779,60 0,00 0, , , , , , ,27 838,80 0,00 0, , , , , , ,00 742,80 0,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,76 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου , , ,43 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ , , ,19 ρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού , , , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , , ,90 Υ Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ) , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.100,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.100,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Χ , , ,65 ΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ Π , , ,72 ΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότη τα , , ,72

13 Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφοράτους στο ΧΥΤΑ Μ αυροράχης Ν για την.ε Αγίου Αθανασίου Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Ν.3979/2011 για την.ε Κουφαλίων , , , , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.600,00 815,85 815, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.600,00 815,85 815, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.600,00 815,85 815, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικ , , ,63 ών µέσων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ , , ,34 ΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Εισοφρά υπέρ συνδέσµων , , , Εισφορά υπέρ"φορέων ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φ , , ,00 Ο -ΣΑ) που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ.4 Ν.3852/ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 872,27 872, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕ ,00 0,00 0,00 ΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Έπιπλα σκεύη 1.000,00 0,00 0, Προµήθεια αναλάµποντων φανών 1.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,00 872,27 872, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚ ,00 872,27 872,27 ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης ,00 872,27 872, Επεκτάσεις ΦΟΠ από ΕΗ ,00 872,27 872, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 6.744,00 0,00 0,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ 6.744,00 0,00 0,00 Σ Λοιπές µελέτες 6.744,00 0,00 0, Μελέτη εξοικονόµισης ενέργειας στο ηµοτικό Φωτισµό 6.744,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρ , , ,86 α εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 556,80 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , , , ,02

14 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,11 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου , , ,80 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ , , ,82 ρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 6.614, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ,00 0,00 0,00 ΩΝ Αµοιβές τεχνικών ,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡ ,00 0,00 0,00 ΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου ,00 0,00 0, GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF ,00 0,00 0,00 MACEDONIA IPA CROSS BORDER PROGGRAMME ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.700,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.700,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Χ , , ,12 ΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 9.778,77 0,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για υποθέσεις Ε 3.690,00 0,00 0,00 ΗΕ Αποκατάσταση ζηµιών σε δηµόσιο υλικό από πολίτες 6.088,77 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.100,00 553,22 553, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.100,00 553,22 553, Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.800,00 553,22 553, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.000,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικ , , ,57 ών µέσων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ , , ,05 ΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕ ΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,80 0,00 0,00

15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,80 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,40 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 2.066,40 0,00 0,00 και λογισµικά Προµήθεια λογισµικού προγράµµατος για σύνταξη µελετών 2.066,40 0,00 0,00 δηµοσίων έργων ΕΡΓΑ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚ , ,30 0,00 ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,00 0,00 0, ιαµόρφωση πλατείας /τος Αγχιάλου ,00 0,00 0, Αναπλαση παρκου πλατειας στο δ.δ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 6.000,00 0,00 0, Κατασκευη παρκου µε παιδικη χαρα στον οικισµο δηµοτικο 2.500,00 0,00 0,00 υ διαµερισµατος ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Οδοί - οδοστρώµατα , ,32 0, ιάνοιξη-κρασπέδωση οδών στην περιοχή επέκτασης του ,64 0,00 0,00 /τος Αγ.Αθανασίου Ασφαλτόστρωση οδού προς το αθλητ.κέντρο του ΠΑΟΚ 1.770,00 0,00 0, Αποκατάσταση τµήµατος ηµοτικής οδού Κουφαλίων -Προ , ,32 0,00 χώµατος µεταξύ των ΧΘ έως ΧΘ Κατασκευή οδών στην βιοµηχανική περιοχή Αγχιάλου 1.504,54 0,00 0, Έργα οδοποιίας στο Άδενδρο 2.900,00 0,00 0, Πεζοδρόµια , ,98 0, Κρασπέδωση επέκτασης Κουφαλίων ,00 0,00 0, Βελτίωση & ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων - ιαµόρφωση πεζοδροµίων κεντρικών οδών οικισµού Ξηροχωρίου , ,98 0, Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων κεντρικής οδού οικισµού Ξη ,00 0,00 0,00 ροχωρίου ήµου Χαλκηδόνος Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Βαλτοχωρ 8.324,00 0,00 0,00 ίου Έργα αντιπλυµηρικής προστασίας συνοικισµού Ακροποτάµ ,00 0,00 0,00 ου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ , , ,99 ΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 9.000,00 600,24 0, Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και πλατειών.ε 3.000,00 0,00 0,00 νότητας Αγ.Αθανασίου Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και πλατειών.ε 3.000,00 0,00 0,00 νότητας Κουφαλίων Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και πλατειών.ε 3.000,00 600,24 0,00 νότητας Χαλκηδόνας Οδοί - οδοστρώµατα , , , ιαγράµµιση δικτύου ασφαλτοστρωµένων δηµοτικών οδών 5.000,00 0,00 0,00 έτους Συντηρήσεις αγροτικών δρόµων και λοιπές χωµατουργικές ,00 0,00 0,00 εργασίες στο. Χαλκηδόνας Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου 5.514,81 0,00 0, Συντήρηση ασφαλτοτάπιτα δηµοτικών δρόµων έτους ,45 0,00 0, Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δηµοτικών δρόµων ήµου Χαλ 0,00 0,00 0,00 κηδόνος έτους Συντήρηση οδικού δικτύου του ήµου Χαλκηδόνος ,00 0,00 0, Συντήρηση αγροτικής οδοποίας στην.κ Γέφυρας , , , Πλακόστρωση της οδού Βορ. Ηπείρου στην.κ Αγίου Αθα 0,00 0,00 0,00 νασίου Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δηµοτικών δρόµων στις.ε Χα λκηδόνας και Αγίου Αθανασίου ,00 0,00 0,00

16 Αντικατάσταση φθαρµένων ρυθµιστικών πινακίδων ΚΟΚ 5.000,00 0,00 0, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,68 0,00 0, Εργασία διάνοιξης τάφρου για την αντιπληµµυρική προστα 4.335,68 0,00 0,00 σία κατοικιών του Αγίου Αθανασίου Φωτεινή σηµατοδότηση κόµβου Λεωφόρου Αθηνών-Χαριλ 2.000,00 0,00 0,00 άου Τρικούπη Καθαρισµός στραγγιστικής τάφρου Ελεούσας 1.000,00 0,00 0, Εργασίες καθαρισµού µπαζότοπων του ήµου ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ , , ,00 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕ , , ,00 Σ Λοιπές µελέτες , , , λοιπές µελέτες 3.500,00 0,00 0, Μελέτες Κουφαλίων ,70 0,00 0, Μελέτες δηµοτικής ενότητος ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ,00 0,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΧΑ ,00 0,00 0,00 ΛΚΗ ΟΝΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ Κτηµατογράφηση -Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής στις Π 1.000,00 0,00 0,00 ερ.επεκτάσεις οικισµών και στις Περ.εντός Νοµάρχη οικισ µών.ε Αγ.Αθανασίου Μελέτη αρδευτικού δικτύου σε τµήµα του αγροκτήµατος Ν , , ,00 Μεσηµβρίας Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τη δηµηουργία φακέλου 2.500,00 0,00 0,00 νοµιµοποίησης των ηµοτικών Εγκαταστάσεων στην Κεντρ ική Πλατεία Γέφυρας Εκπόνηση συγκοινωνιακής -κυκλοφοριακής µελέτης για το 5.000,00 0,00 0,00 ν συνοικισµό Βαθυλάκκου Υποστηρικτικές µελέτες αρδευτικού δικτύου Ν.Μεσηµβρία ς (Γεωτεχνική,στατική, Η/Μ αντλιοστασίων) ,00 0,00 0, ηµιουργία ψηφιακής βάσης δεδοµένων και γεωχωρικός πρ 1.000,00 0,00 0,00 οσδιορισµός των δηµοτικών ακινήτων στην.ε Αγίου Αθα νασίου Αποτύπωση-Ψηφιοποίηση & Υδραυλικοί υπολογισµοί όλων 6.420, ,00 0,00 των ρεµµάτων του.χαλκηδόνος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ , , , Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 873,60 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέ ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , , , , ,80 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

17 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,36 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 9.771, , ,52 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ , , ,84 ρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 3.100,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 0, απάνη για διαπιστευµένο φορέα ελέγχου & πιστοποίησης ,00 0,00 0,00 τών παιδικών χαρών τού δήµου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 250,00 0,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 250,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ Χ 7.000,00 746,13 0,00 ΡΗΣΗΣ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 2.000,00 369,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 377,13 0, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ Π , , ,14 ΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό, καθαριότη , , ,14 τα ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 300,00 273,50 273, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 300,00 273,50 273, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300,00 273,50 273, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 0,00 0, Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 2.000,00 0,00 0, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικ , , ,75 ών µέσων ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠ , ,86 0,00 ΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 5.000, ,95 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,00 652,91 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,00 0,00 0, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 5.000,00 0,00 0, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 9.000,00 0,00 0, Προµήθεια λοιπών ειδών 2.000,00 0,00 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕ ,00 0,00 0,00 ΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 5.000,00 0,00 0, Μεταφορικά µέσα 5.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ,00 0,00 0,00 ΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι ,00 0,00 0, Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών - Αποξήλωση επικίν ,00 0,00 0,00 δυνων οργάνων Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.000,00 0,00 0,00

18 ενδροφύτευση κατά µήκος της Κεντρικής οδού της Τοπικ 1.000,00 0,00 0,00 ής Κοινότητας στην Τ.Κ Παρθενίου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , , Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 2.517, , , , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ 4.462, , ,53 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων δηµοσιου δικαίου 3.842, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ 619,99 619,99 619,99 ρόνου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 347,06 347, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 3.000,00 347,06 347, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 3.000,00 347,06 347, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΕΡΓΑ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚ ,19 0,00 0,00 ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,19 0,00 0, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ.Κ. ΧΑΛΚΗ Ο 2.000,00 0,00 0,00 ΝΑΣ Κατασκευή οστεοφυλακίου και επέκταση κοιµητηρίων στην 9.639,19 0,00 0,00.Κ Αδένδρου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ , , ,41 ΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , Εργασίες στα κοιµητήρια.ε Κουφαλίων 5.000, , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ.Ε ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 3.000,00 0,00 0,00 Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ.Ε ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 2.500,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣ , , ,88 Η ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , , ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑ ΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα ,82 0,00 0, ,82 0,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩ , , ,54 Ν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χ , , ,54 ρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού ,53 0,00 0,00

19 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ,00 0,00 0,00 Υ Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου πρ ,00 0,00 0,00 οσωπικού) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 6.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.000,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 3.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.000,00 0,00 0, Λοιπες προµηθειεσ αναλωσιµων για τον σταθµό Πυροσβεσ 3.000,00 0,00 0,00 τικής ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕ ,50 0,00 0,00 ΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,50 0,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,50 0,00 0, Λοιπός εξοπλισµός ,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού για το έργο δράσεις αστικής αναζω ,00 0,00 0,00 ογόνησης ήµου Χαλκηδόνος -Μείωση περιβαλλοντικού α ποτυπώµατος δηµοσίων κτηρίων Προµήθεια στάσεων αστικών λεωφορείων στις.κ Νέας Μ εσηµβρίας,αγχιάλου,ξηροχωρίου και Βαλτοχωρίου 1.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑ , , , ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚ ,53 0,00 0,00 ΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης ,53 0,00 0, Προσθήκη 2 αιθουσών διδασκαλίας και µίας πολλαπλών χρ ,53 0,00 0,00 ήσεων στον Αγ.Αθανάσιο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ , , ,35 ΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως , , , Συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων του ήµου Χ , , ,35 αλκηδόνος ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒ , , ,95 ΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑ , , ,83 ΝΩΝ (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , Φόροι -Τέλη 1.802, , , ιάφορα έξοδα , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , Έργα , , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ , , , ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τ , , ,54 α έξοδα παράστασης ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , ,94

20 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων , , , Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων, , , ,25 µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργ άνων Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιώ , , ,93 ν κλπ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 2.619,99 981,65 981, ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ , , ,19 & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00 0, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ , , , Πάγια προκαταβολή , , , Παγία προκαταβολή ενιαίου Καλλικρατικού δήµου Χαλκηδ 4.000, , ,00 όνος Παγία προκαταβολή -ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -ΑΓΧΙΑΛΟΣ 1.000,00 0,00 0, Παγία προκαταβολή -ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -ΓΕΦΥΡΑ 2.000, , , Παγία προκαταβολή -Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -ΞΗΡΟΧΩΡΙ 1.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -Κουφάλια 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή (Ακροπόταµος -Καστανάς -Πρόχωµα 2.000, ,00 0,00 ) Παγία προκαταβολή-χαλκηδόνα 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -Άδενδρο 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -(Μ.Μοναστήρι-Λουδίας ) 2.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -Παρθένιο 1.000, , , Παγία προκαταβολή-ελεούσα 1.000, ,00 0, Παγία προκαταβολή -Βαλτοχώρι 1.000, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4.403, , , Λοιπές επιστροφές 4.403, , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛ ,28 0,00 0,00 ΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛ ΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ,28 0,00 0, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,28 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,07 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,07 0,00 0, ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡ ΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ Π ΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ,07 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,07 0,00 0, Αποθεµατικό ,07 0,00 0,00 Προοδευτικό Σύνολο : , , ,88 Γενικά Σύνολα : , , ,88 Σελίδα 1 από 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 06/08/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/07/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα