ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΣΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ...68 ΣΕΛΊΔΑ 2 ΑΠΌ 67

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Συνοπτικά Στοιχεία του ΤΕΑΥΦΕ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) από 1 ης Μαρτίου 2013 λειτουργεί ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης, στο οποίο ασκείται εποπτεία από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο. Με βάση το καταστατικό του, το ΤΕΑΥΦΕ υποχρεούται να λειτουργεί ως πλήρης ασφαλιστικός φορέας, δηλαδή να συλλέγει ασφαλιστικές εισφορές και να αποδίδει επικουρικές συντάξεις. Στην παρούσα φάση του, το ΤΕΑΥΦΕ λαμβάνει εισφορές από περίπου ασφαλισμένους και εργοδότες, ενώ αποδίδει συντάξεις σε περίπου συνταξιούχους (4.500 γήρατος, 300 θανάτου και αναπηρικές). Η εφαρμοζόμενη πολιτική εισφορών διακρίνει δύο κατηγορίες ασφαλισμένων (τους έως 31/12/1992 ασφαλισμένους και τους από 01/01/1993 ασφαλισμένους) με διαφορετικό ποσοστό κρατήσεων επί του μισθού τους (4% +4% για την πρώτη κατηγορία και 3% +3% για τη δεύτερη κατηγορία). Σε ότι αφορά τις αποδιδόμενες επικουρικές συντάξεις, το ΤΕΑΥΦΕ απαιτεί ο συνταξιοδοτούμενος να λαμβάνει υποχρεωτικά τη βασική του σύνταξη μόνο από το ΙΚΑ (εννοείται ότι ο κάθε συνταξιοδοτούμενος μπορεί να λαμβάνει επικουρικές συντάξεις από διαφορετικά Επικουρικά Ταμεία ανάλογα με το εργασιακό του προφίλ) Η αναγκαιότητα δημιουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΑΥΦΕ Το ΤΕΑΥΦΕ με βάση: τη γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, τις νέες κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας, τη νέα υπόστασή του ως ΝΠΙΔ, θέτει σαν βασική προϋπόθεση για την αποδοτική λειτουργία του τη δημιουργία ενός «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ)». Πυρήνας δε του συστήματος αυτού απαιτείται να είναι το «Ψηφιακό Μητρώο Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων του ΤΕΑΥΦΕ. (ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ). Το μητρώο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναλυτικές ατομικές μερίδες (σε ψηφιακή ηλεκτρονική μορφή) όλων των ασφαλισμένων / συνταξιούχων, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο τον εργασιακό τους βίο. Παράλληλα, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναλυτικές ατομικές μερίδες όλων των εργοδοτών των ασφαλισμένων στο ΣΕΛΊΔΑ 3 ΑΠΌ 67

4 ΤΕΑΥΦΕ. Το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων της χώρας (Ν. 2084/1992 & Ν. 2676/1999), γνωστό και ως ΑΜΚΑ. Το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα από το ΤΕΑΥΦΕ για τον κάθε ασφαλισμένο και εργοδότη χωριστά. Επίσης, θα πρέπει να προσφέρει νέες δυνατότητες και διευκολύνσεις που θα προσδώσουν στο Ταμείο νέα δυναμική στην απονομή των συντάξεων με ταχύτατες και πλέον διασφαλισμένες διαδικασίες. Ειδικότερα, η διαχείριση του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ μέσα από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να διασφαλίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον πλήρη έλεγχο των εισφορών του ΤΕΑΥΦΕ και τη σωστή απόδοση των συντάξεων. Με την ολοκλήρωση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ, το ΤΕΑΥΦΕ θα πρέπει να έχει την πλήρη ευθύνη για την: 1. εισαγωγή και την ασφαλή τήρηση στο ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ όλων των ατομικών δεδομένων και πληροφοριών, 2. παροχή εξατομικευμένων δεδομένων και πληροφοριών προς κάθε εξουσιοδοτημένο ενδιαφερόμενο (ασφαλισμένο, συνταξιούχο, ελεγκτική αρχή, κλπ), 3. υποστήριξη εξελιγμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό φορητότητας, δηλαδή να είναι αγνωστικές (μη άμεσα επηρεαζόμενες/δεμένες) από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία κατασκευής του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ Υ π ά ρ χ ο υ σ α κ α τ ά σ τ α σ η σ τ ο Τ Ε Α Υ Φ Ε Ακολουθώντας την πάγια πρακτική όλων σχεδόν των Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας που είναι ΝΠΔΔ, το ΤΕΑΥΦΕ έχει αναθέσει (από την περίοδο που ήταν ΝΠΔΔ) έναντι αμοιβής στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) την υποστήριξη των σημαντικότερων ηλεκτρονικών λειτουργικών του διαδικασιών. Η διασύνδεση του ΤΕΑΥΦΕ με την ΗΔΙΚΑ γίνεται με χρήση των τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων του προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης). Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι: 1. Η βασικότερη υποστήριξη που παρέχει η ΗΔΙΚΑ στο ΤΕΑΥΦΕ είναι μέσω του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων & Συνταξιούχων «ΗΛΙΟΣ», το οποίο αποτελεί το κεντρικό σύστημα πληρωμών συντάξεων (ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα) επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας για τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας. Ειδικότερα στο τέλος του 2012, το «ΗΛΙΟΣ» ΣΕΛΊΔΑ 4 ΑΠΌ 67

5 συγκέντρωσε για πρώτη φορά σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις συντάξεις (περίπου 4.4 εκατομμύρια) και τους συνταξιούχους (περίπου 2,7 εκατομμύρια) της χώρας που υπάγονται σε 93 ταμεία και κλάδους σύνταξης (κύριας και επικουρικής). Το «ΗΛΙΟΣ» συνδέεται επίσης με το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» που διασυνδέει όλα τα ληξιαρχεία της χώρας. Μέσω του «ΗΛΙΟΣ», η ΗΔΙΚΑ διαχειρίζεται ηλεκτρονικά αρχεία του ΤΕΑΥΦΕ της περιόδου 1992 έως Τα δεδομένα που αφορούν στην περίοδο πριν το 1992 είναι σε χειρόγραφη μορφή και δεν έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Ομοίως, κάποια δεδομένα μετά το 2007 δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο σύστημα (ιδίως μετά τη διάσπαση των δύο κλάδων με το Ν. 3655/2008: ένταξη του κλάδου Σύνταξης στο ΤΕΑΙΤ και του κλάδου Πρόνοιας στο ΤΑΠΙΤ). 2. Η ΗΔΙΚΑ προσφέρει υποστήριξη στο ΤΕΑΥΦΕ (ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών) σε ότι αφορά τη λογιστική και την οικονομική παρακολούθηση και την τήρηση στοιχείων: α) των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων (άμεσων μελών αλλά και έμμεσων μελών) και β) των τηρουμένων λοιπών οικονομικών στοιχείων με διαφορετική ανάλυση και κωδικοποίηση. 3. Η ΗΔΙΚΑ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του ΤΕΑΥΦΕ Ο ι κ τ η ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς τ ο υ Τ Ε Α Υ Φ Ε Από πλευράς υποδομών, το ΤΕΑΥΦΕ στεγάζεται σε σύγχρονο κτίριο στο κέντρο των Αθηνών. Για τις επικοινωνιακές / δικτυακές ανάγκες των εργαζομένων έχει εγκατασταθεί στο κτίριο δομημένη καλωδίωση που διασυνδέει τους υπάρχοντες τερματικούς σταθμούς (περίπου 25) με τους εξυπηρετητές (κανονικούς και εφεδρικούς) που είναι εγκατεστημένοι στο κτίριο του ΤΕΑΥΦΕ και με τους εξυπηρετητές που είναι εγκατεστημένοι στην ΗΔΙΚΑ Η δ υ ν α μ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η τ ο υ Τ Ε Α Υ Φ Ε Η μετατροπή του ΤΕΑΥΦΕ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στη λειτουργία του και στην εξέλιξη του. Η νέα αυτή νομική υπόσταση: απαγκιστρώνει το Ταμείο από το κανονιστικό πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα και του επιτρέπει να αξιοποιεί με μεγαλύτερη ευελιξία τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και τις δυνατότητες της Ελληνικής οικονομίας. ΣΕΛΊΔΑ 5 ΑΠΌ 67

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ επιτρέπει στο Ταμείο να απευθύνεται με ευέλικτο τρόπο στο σύνολο των τεχνολογικών φορέων της αγοράς (π.χ. σε όσους εξειδικεύονται στην υλοποίηση ΟΠΣ και ηλεκτρονικών μητρώων) και να αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς εξελιγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να θέτει τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες / προτιμήσεις αλλά και τα δικά του ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να ενσωματώνει στη δομή του πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις που θα του διασφαλίζουν σημαντική προστιθέμενη εταιρική αξία, χαμηλό κόστος λειτουργίας και πιο αποτελεσματική / ποιοτική λειτουργία. Απαιτούνται όμως σταθερά βήματα που να βασίζονται σε σοβαρές και ρεαλιστικές αναλύσεις των αναγκών του Ταμείου. εισάγει στη λειτουργία του Ταμείου αυξημένο διαχειριστικό φορτίο και ρίσκο λόγω της εγκαθίδρυσης ιδιωτικοοικονομικών μοντέλων διοίκησης. Απαιτείται δε χρόνος προσαρμογής στους κανόνες τις αγοράς από όλα τα μέλη του Ταμείου (διοίκηση, ασφαλισμένους, συνταξιούχους) ιδιαίτερα σε θέματα προμηθειών (όπως αυτό του ΟΠΣ) όπου οι ακολουθούμενες διαδικασίες διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτές που εφάρμοζε το Ταμείο όταν ήταν ΝΠΔΔ. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η υλοποίηση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ δεν μπορεί παρά να είναι μία πολυ-παραμετρική εργασία, τόσο στο επίπεδο των αναγκών όσο και στο επίπεδο των επιλογών / αποφάσεων. Για παράδειγμα, η σημερινή αυστηρή και άκαμπτη σχέση των υπολοίπων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΝΠΔΔ) της χώρας με την ΗΔΙΚΑ δεν είναι αυταπόδεικτη για το ΤΕΑΥΦΕ. Μεταξύ ΤΕΑΥΦΕ και ΗΔΙΚΑ, όπως και μεταξύ ΤΕΑΥΦΕ και κάθε εταιρείας πληροφορικής, απαιτείται να εγκαθιδρυθεί μια νέα δυναμική σχέση προσφοράς και ζήτησης σε όλα τα επίπεδα του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ (εφαρμογές και υποδομές). Για το σκοπό αυτό, το ΤΕΑΥΦΕ προχώρησε στην σε βάθος ανάλυση των αναγκών του σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες πριν απευθυνθεί σε οποιονδήποτε φορέα για την υλοποίηση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ. Η ανάλυση αυτή δεν περιορίστηκε στις παρούσες ανάγκες του Ταμείου, αλλά έλαβε υπ όψη της τη δυναμική εξέλιξης του Ταμείου, έτσι ώστε όταν στο μέλλον απαιτηθεί η ενσωμάτωση των πρόσθετων αναγκών στο ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ, αυτό να γίνει με τις μικρότερες επιπτώσεις σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους Σ κ ο π ό ς τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς Τ ε ύ χ ο υ ς Α π α ι τ ή σ ε ω ν τ ο υ Ο Π Σ - Τ Ε Α Υ Φ Ε ΣΕΛΊΔΑ 6 ΑΠΌ 67

7 Το παρών τεύχος είναι το «Τεύχος Απαιτήσεων του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ» και περιλαμβάνει την αναλυτική τεχνική περιγραφή και τη διαστασιολόγηση όλων των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα πρέπει να παρέχονται από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ. Το Τεύχος Απαιτήσεων δεν υπεισέρχεται στην αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και του ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ, αλλά προβαίνει στην περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ. Το Τεύχος Απαιτήσεων θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίησης του ΟΠΣ- ΤΕΑΥΦΕ. Σημείωση: Στη συνέχεια το ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ και το ΨΜΑΕΣ-ΤΕΑΥΦΕ θα αναφέρονται για λόγους ευκολίας ως ΟΠΣ Η δ ι α δ ι κ α σ ί α υ λ ο π ο ί η σ η ς τ ο υ Ο Π Σ Για την υλοποίηση του ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ, το ΤΕΑΥΦΕ προβαίνει σε μια διαγωνιστική διαδικασία δύο φάσεων. Κατά την πρώτη (παρούσα) φάση (Φάση-1) καλούνται από το ΤΕΑΥΦΕ όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την υλοποίηση του ΟΠΣ (υποψήφιοι ανάδοχοι) να προσέλθουν να παραλάβουν το Τεύχος Απαιτήσεων από τη Γραμματεία Διοικητικού (Χαλκοκονδύλη 56, Αθήνα, 7 ος όροφος) έναντι ποσού 100,00 / τεύχος, από τις 04/12/2013 έως και τις 20/12/2013 κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών 11:00-14:00. Υπεύθυνη: κ. Γρηγοριάδου Ελένη, τηλέφωνα επικοινωνίας: , Fax: , Στη συνέχεια ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΤΕΑΥΦΕ μέχρι τις 20/01/2014 στις 16:00 το δικό του «Τεχνικο-οικονομικό Σχέδιο - Αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ» με βάση τις αιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν Τεύχος Απαιτήσεων (Request for Information - RFI). Ο κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να προτείνει το δικό του πλήρες Σχέδιο Αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ. Στο Σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιγράφονται: όλες οι εφαρμογές που θα τρέχουν πάνω από το ΟΠΣ. Οι εφαρμογές αυτές θα μπορεί είτε να αναπτυχθούν εξ αρχής ειδικά για το ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ είτε να αποτελούν υπάρχοντα προϊόντα. Για όλες τις εφαρμογές που θα δηλώσει ο υποψήφιος ανάδοχος ότι πρόκειται να αναπτύξει νέο λογισμικό, οφείλει (ο υποψήφιος ανάδοχος) να δηλώσει ρητά ότι θα παραδώσει κατά κυριότητα στο σύνολό του στο ΤΕΑΥΦΕ τον ΣΕΛΊΔΑ 7 ΑΠΌ 67

8 πηγαίο κώδικα του λογισμικού όλων αυτών των εφαρμογών με την ολοκλήρωση του έργου όλα τα υποσυστήματα σε επίπεδο λογικής σχεδίασης, φυσικής δομής, λειτουργικότητας και διαστασιολόγησης των κεντρικών συστημάτων (π.χ. εξυπηρετητών), η δομή και η θέση του κεντρικού data center του ΟΠΣ (το data center θα μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους του ΤΕΑΥΦΕ ή στους χώρους ενός data center εγκατεστημένου σε άλλο φορέα). οι εφεδρείες του ΟΠΣ, τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του λογισμικού, οι προτεινόμενες τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, ο τρόπος ανάπτυξης διαδικτυακών υπηρεσιών, ο τρόπος ανάκαμψης του συστήματος μετά από καταστροφή, τους τρόπους εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα, κλπ. ενδεικτική τάξη μεγέθους του κόστους υλοποίησης του ΟΠΣ καθώς και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: 1. να δηλώσει τη νομική μορφή με την οποία προτίθεται να λάβει μέρος στη Β Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφ' όσον επιλεγεί 2. να προσκομίσει αναλυτικό εταιρικό profile από το οποίο να προκύπτει η ικανότητά του να υλοποιήσει το συγκεκριμένο ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ 3. ο νόμιμος εκπρόσωπος της υποβάλλουσας την πρόταση εταιρείας ή σε περίπτωση ένωσης / σύμπραξης εταιρειών, οι νόμιμοι εκπρόσωποι όλων των συμμετεχόντων στην ένωση / σύμπραξη εταιρειών, οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύουν την εταιρεία τους σχετικά με το περιεχόμενο της υποβληθείσας εκ μέρους τους πρότασης. Ερωτήσεις ή / και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του Τεύχους Απαιτήσεων μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/01/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ταμείου, εφ' όσον έχουν προμηθευτεί επισήμως το Τεύχος Απαιτήσεων και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο ποσό. Στη συνέχεια, το ΤΕΑΥΦΕ θα συλλέξει όλα τα Σχέδια Αρχιτεκτονικής ΟΠΣ που θα του υποβληθούν, θα τα αξιολογήσει και θα αποφασίσει ποια Σχέδια Αρχιτεκτονικής ΟΠΣ είναι αποδεκτά. Οι φορείς που θα έχουν υποβάλει τα αποδεκτά Σχέδια Αρχιτεκτονικής ΟΠΣ θα θεωρηθούν ως αποδεκτοί (αξιόπιστοι «παίχτες») για να συμμετέχουν στην επόμενη φάση (Φάση-2) της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κατά τη δεύτερη φάση (Φάση-2) θα κληθούν όλοι οι φορείς που επιλέχτηκαν από τη Φάση-1 να υποβάλουν εντός δύο (2) μηνών την τελική τους «Αναλυτική Αρχιτεκτονική Υλοποίησης του ΟΠΣ» με βάση: α) το δικό τους Σχέδιο ΣΕΛΊΔΑ 8 ΑΠΌ 67

9 Αρχιτεκτονική ΟΠΣ που επιλέχτηκε στη Φάση-1 και β) το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό που πρότειναν κατά τη Φάση-1 (Request for Proposal -RFP). ΣΕΛΊΔΑ 9 ΑΠΌ 67

10 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ Στο σχήμα 1 δείχνεται το οργανόγραμμα του ΤΕΑΥΦΕ. Με βάση το Οργανόγραμμα αυτό διακρίνονται τρία βασικά Τμήματα: το Τμήμα Διοικητικού, το Τμήμα Οικονομικών-Εσόδων-Λογιστηρίου και το Τμήμα Παροχών-Συντάξεων. Τα ανωτέρω τρία τμήματα υπάγονται άμεσα στον Δ/ντή του Ταμείου. Επίσης διακρίνονται και επιμέρους μικρότερης κλίμακας αυτοτελείς μονάδες του Ταμείου: Επενδυτική Επιτροπή, Αναλογιστής, Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, Γραμματεία Διοίκησης. Σχήμα 1: Οργανόγραμμα του ΤΕΑΥΦΕ 3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΛΊΔΑ 10 ΑΠΌ 67

11 Η Γραμματεία Διοίκησης, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Υποστηρίζει γραμματειακά το ΔΣ, τις Επιτροπές και τις υπηρεσίες του ΤΕΑΥΦΕ. 2. Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία περί Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και ενημερώνει τις Υπηρεσίες, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης και τον Διευθυντή του Ταμείου 3. Μεριμνά για την παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλων εντύπων και την αποστολή τους προς τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες 4. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και όλα τα σχετικά Βιβλία. 5. Εκδίδει αριθμό απόφασης στις αποφάσεις του ΔΣ, του Εντεταλμένου Συμβούλου και του Δ/ντή του Ταμείου. Το ΟΠΣ. θα πρέπει να διαθέτει βάσεις δεδομένων για την αποθήκευση τήρηση των πρακτικών του ΔΣ, μονάδα έκδοσης αριθμού απόφασης Εντεταλμένου Συμβούλου ή Δ/ντή Ταμείου, μονάδα έκδοσης αριθμού αποφάσεων του Δ.Σ. και εφαρμογή παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ. ΣΕΛΊΔΑ 11 ΑΠΌ 67

12 4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για: τη διαχείριση των ηλεκτρονικών/χειρόγραφων φακέλων και αρχείων του προσωπικού του Ταμείου, τη διαχείριση των ηλεκτρονικών/χειρόγραφων φακέλων και αρχείων των έργων και των προμηθευτών του Ταμείου, τη διαχείριση του Περιουσιολογίου του Ταμείου, την τήρηση του κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ταμείου, την υποστήριξη της λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής και του Διαχειριστή Επενδύσεων την υποστήριξη της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Το τμήμα Διοικητικού απαρτίζεται από τα κατωτέρω Γραφεία (σχήμα 1): Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οργάνωσης & Εκπαίδευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών Γραφείο Προμηθειών Γραφείο Περιουσιολογίου & Χαρτοφυλακίου Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης Γραφείο Επαφών με Δημόσιους και λοιπούς φορείς και Επικοινωνίας Στο σχήμα 2 απεικονίζεται το γενικό διάγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών του Τμήματος Διοικητικού. Ειδικότερα: Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, το ΟΠΣ θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση δεδομένων (registry) με όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία του προσωπικού του Ταμείου Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών & Πρωτοκόλλου το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει τα κατωτέρω: A. Για την Εξυπηρέτηση Πολιτών: θα διαθέτει web εφαρμογές μέσω των οποίων οι ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, προμηθευτές, οι εργοδότες και γενικά το συναλλασσόμενο κοινό και φορείς θα μπορούν να ενημερώνονται με ασφαλή τρόπο για την πορεία αιτημάτων ή άλλων ΣΕΛΊΔΑ 12 ΑΠΌ 67

13 συναλλαγών που έχουν με το Ταμείο. Επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα στους ανωτέρω συναλλασσόμενους με το Ταμείο να υποβάλλουν αιτήματα, ο τύπος των οποίων θα καθορίζεται από το Ταμείο. Το ΟΠΣ θα διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες για όλους τους τύπους των αιτημάτων, που θα δέχεται μέσω της web εφαρμογής. Ο κάθε τύπος αιτήματος θα προωθείται μετά το Πρωτόκολλο σε προκαθορισμένο τμήμα για την εξυπηρέτησή του. Στο σχήμα 3 παρατίθεται πρότυπο ενιαίας κωδικοποίησης αιτημάτων, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο κατασκευαστής του ΟΠΣ. Σχήμα 2: Διάγραμμα Λειτουργίας Τμήματος Διοικητικού ΣΕΛΊΔΑ 13 ΑΠΌ 67

14 Σχήμα 3: Πεδία Κωδικοποίηση Αιτήματος (x: ψηφίο) B. Για το Πρωτόκολλο: το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει βάσεις δεδομένων χορήγησης εισερχόμενων και εξερχόμενων αριθμών πρωτοκόλλου καθώς επίσης και να παρακολουθεί την πορεία του εκάστοτε αιτήματος, μέσω των υπηρεσιών του Ταμείου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συσχέτισης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία αναφέρονται σε ένα αρχικό αίτημα. Για παράδειγμα, εάν ένα αίτημα απαιτεί αλληλογραφία του Ταμείου με άλλους φορείς, ήτοι εξερχόμενα από το Ταμείο και εισερχόμενες απαντήσεις από τους άλλους φορείς, καθώς και μεταφορά του αιτήματος από Τμήμα σε Τμήμα του ΤΕΑΥΦΕ, όλα αυτά να μπορούν να απεικονίζονται συνολικά ώστε ο χειριστής του αιτήματος να είναι πάντοτε ενήμερος για την πορεία του αιτήματος συνολικά. Το Πρωτόκολλο θα πρέπει να διαθέτει ειδική εφαρμογή, η οποία για κάθε τύπο αιτήματος θα ενημερώνει τον αιτούντα για την πληρότητα του αιτήματός του και τα όποια ελλείποντα συνοδευτικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και για τους χρόνους υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, έτσι ώστε ο αιτών να είναι πάντοτε ενήμερος (μέσω web εφαρμογής ή άμεσα από το Ταμείο) για τις τυχόν ελλείψεις και για τον χρόνο έναρξης εξυπηρέτησης του αιτήματός του μετά τη συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι όλα τα αιτήματα και η ΣΕΛΊΔΑ 14 ΑΠΌ 67

15 εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να επισυνάπτονται στο Μητρώο του αιτούντα, εφ όσον ο αιτών είναι ασφαλισμένος, συνταξιούχος, εργοδότης, προμηθευτής, δικαιοδόχα μέλη, κλπ., τα οποία είναι καταγεγραμμένα στα Μητρώα του Ταμείου. Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω το Πρωτόκολλο θα διαθέτει εφαρμογή αναζήτησης στοιχείων από το Μητρώο του Ταμείου. C. Για χειρόγραφα αιτήματα και για τα συνοδευτικά έγγραφά τους που κατατίθενται δια ζώσης στο Πρωτόκολλο καθώς και για τα συνοδευτικά-συμπληρωματικά έγγραφα (που κατατίθενται με διαφορετικό-μεταγενέστερο αριθμό πρωτοκόλλου) αιτημάτων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε προγενέστερο χρόνο στο Πρωτόκολλο, το ΟΠΣ θα διαθέτει ειδική εφαρμογή ψηφιακοποίησης (σκαναρίσματος) και επισύναψης όλων των εγγράφων στο αρχικό αίτημα. Χειρόγραφα αιτήματα μετά την ψηφιακοποίησή τους θα πρέπει να προωθούνται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Τμήμα προς εξυπηρέτηση. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του Γραφείου Προμηθειών, το ΟΠΣ θα πρέπει να τηρεί ειδική βάση δεδομένων προμηθευτών (registry) με όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των φυσικών προσώπων ή εταιρειών, που κατά το παρελθόν ενήργησαν ως προμηθευτές του ΤΕΑΥΦΕ. Ο υποψήφιος ανάδοχος του ΟΠΣ καλείται να δώσει συνολική λύση διαχείρισης των διαδικασιών προμηθειών του Ταμείου (τύπος προμήθειας, μητρώου επιλεγμένου προμηθευτή, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο, μερικές ή πλήρεις εξοφλήσεις λογαριασμών, κλπ.). Το registry θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα επισύναψης αξιολόγησης του κάθε προμηθευτή. Για το Γραφείο Περιουσιολογίου Χαρτοφυλάκιο το ΟΠΣ θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση δεδομένων περιουσιολογίου του Ταμείου και βάση δεδομένων χαρτοφυλακίου του Ταμείου στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση (σε βάθος χρόνου) όλων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, καθώς επίσης και στην αποτίμηση και διάρθρωση του χαρτοφυλακίου. Θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΟΠΣ να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με το κανονιστικό πλαίσιο που έχει θέσει για τα θέματα αυτά το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Το Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης, έχει την ευθύνη της υποστήριξης του Πληροφοριακού και Τηλεπικοινωνιακού υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ΤΕΑΥΦΕ καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών ΣΕΛΊΔΑ 15 ΑΠΌ 67

16 συστημάτων του. Στο Ο.Π.Σ. το Γραφείο Μηχανογραφικής Υποστήριξης θα πρέπει να: o o o o o Έχει την πλήρη πρόσβαση στον κώδικα της εφαρμογής, με σκοπό την παραμετροποίηση ή/και τροποποίηση του. Ελέγχει και να αποδίδει νέους χρήστες και κωδικούς πρόσβασης καθώς και να ελέγχει τις προσβάσεις των χρηστών αλλά και τα δικαιώματα τους στα εκάστοτε υποσυστήματα. Να μπορεί να καταμετρά, μέσα από ειδική εφαρμογή, τις εργασίες των χρηστών. Να μπορεί να επεμβαίνει μέσω του administrator κωδικού πρόσβασης που θα κατέχει, στις τρέχουσες εργασίες των υπολοίπων χρηστών προς διευκόλυνση στην επίλυση των προκυπτόντων προβλημάτων. Να κάνει ακυρώσεις εγγραφών ή δεδομένων από το σύστημα. Για την υποστήριξη του Γραφείου Επαφών και Επικοινωνίας το ΟΠΣ θα πρέπει να διαθέτει ειδική βάση δεδομένων (registry) με όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των συνεργατών του Ταμείου, των ΜΜΕ (έντυπου και ηλεκτρονικού), κλπ.. Οτιδήποτε βγαίνει από κάθε τμήμα, θα περνάει από το πρωτόκολλο και θα αφήνει ίχνη των διαδράσεων όλων των χρηστών με το ΟΠΣ Όλα τα εκδιδόμενα και διακινούμενα ηλεκτρονικά έγγραφα θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονική υπογραφή ΣΕΛΊΔΑ 16 ΑΠΌ 67

17 5. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΣΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Το Τμήμα Οικονομικού Έσοδα Λογιστήριο αποτελεί ζωτικό Τμήμα του ΤΕΑΥΦΕ και έχει στο σύνολό του τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. την κατάρτιση του ετήσιου γενικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις καθ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, 2. την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού απολογισμού, 3. την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων του Ταμείου, 4. τη λογιστική παρακολούθηση των καταθέσεων στις τράπεζες, των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης του Ταμείου, 5. τη λογιστική παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών του Ταμείου, 6. τη μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων διά ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, 7. την καταβολή προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων, που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών, 8. την παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων, 9. τη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, 10. τη φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και την τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης, 11. τη μέριμνα για την παροχή στοιχείων στους ελέγχους των λογιστικών βιβλίων που υπόκειται το Ταμείο, 12. τη μέριμνα για την πραγματοποίηση των παροχών, των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου, 13. την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής, την επιμέλεια εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού και την απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, 14. τη μέριμνα για την πίστωση των λογαριασμών καταθέσεων του προσωπικού για τις πάσης φύσεως αποδοχές του, 15. την εκκαθάριση των αμοιβών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, καθώς και των εκτός έδρας αποζημιώσεων και των ΣΕΛΊΔΑ 17 ΑΠΌ 67

18 εξόδων κίνησης των υπαλλήλων, 16. την τήρηση του αρχείου παραστατικών που εκδίδει το τμήμα, 17. την επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων, 18. τήρηση των κάθε φύσης στοιχείων βεβαίωσης απαιτήσεων και είσπραξης αυτών, 19. επιμέλεια για την παρακολούθηση από τις Τράπεζες πραγματοποιούμενων υπέρ του Ταμείου κάθε φύσης εισπράξεων και φροντίδα για την ανάλυση και συγκέντρωση αυτών κατά κατηγορία εσόδων 20. α) τήρηση Μητρώου των Εργοδοτών β) χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες 21. τη μέριμνα για τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, 22. Μεριμνά για την ασφάλιση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις φαρμάκων ανθρωπίνων και κτηνιατρικών προς αποφυγή κακής υπαγωγής ασφάλισης, ειδικά των μικτών επιχειρήσεων όπου λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτές και όχι ο τζίρος, 23. Διενέργεια των κάθε φύσης λογιστικών εργασιών αυτού και εισήγηση μέσω του Δ/ντού, στο ΔΣ για κάθε θέμα αρμοδιότητας του, 24. Μέριμνα για ρύθμιση απαιτήσεων του Ταμείου (διακανονισμό) σε δόσεις κατόπιν εισήγησης προς το ΔΣ και παρακολούθηση αυτών, 25. τη σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων, 26. α) μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου σύμφωνα με το νόμο, β) χειρισμό θεμάτων που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση 27. τη συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές και των επιβαρύνσεων μετά από σχετικό έλεγχο καθώς και έκδοση καταλογιστικών Πράξεων 28. α) τήρηση Μητρώου Ασφαλισμένων, β) χειρισμό θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων, 29. την ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ΣΕΛΊΔΑ 18 ΑΠΌ 67

19 ασφαλιστικές εισφορές, 30. την επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για την χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα, 31. την κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας του Ταμείου, 32. μεριμνά για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθείσων ασφαλιστικών εισφορών φαρμ/κων επιχειρήσεων ή ατομικών εισφορών των ασφαλισμένων, 33. την αναζήτηση και είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων, 34. α) σύνταξη ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού εργασιών με προτεραιότητες και προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, β) ορισμό ελεγκτών από το Δ.Σ για έλεγχο των φαρμάκων επιχειρήσεων εντός και εκτός έδρας με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. 35. καθώς και όποια άλλη αρμοδιότητα του ανατεθεί στο μέλλον Το Τμήμα Οικονομικού Έσοδα Λογιστήριο αποτελείται από: το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων το Γραφείο Μητρώου το Λογιστήριο 5. 1 Γ ρ α φ ε ί ο Ε σ ό δ ω ν κ α ι Ε λ έ γ χ ω ν Το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων επιμελείται τον έλεγχο έναντι του Ταμείου εργοδοτών του για το εμπρόθεσμο της καταβολής των οριζομένων υπέρ του Ταμείου ασφαλιστικών εισφορών και εκδίδει κατά αυτών Πράξεων Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και Επιβαρύνσεων (Τ.Υ) επί καθυστερήσεων τις οποίες πράξεις διαβιβάζει στο ΔΣ για βεβαίωση αυτών και κατόπιν αν δεν πληρωθούν αναλαμβάνει η Νομική Υπηρεσία προς αναγκαστική είσπραξη. Ειδικότερα: Επιμελείται της κανονικής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών και γενικώς των πάσης φύσεως εσόδων του Ταμείου, μελετά δε κάθε γενικότερο μέτρο για την καλύτερη οργάνωση στην είσπραξη των πόρων του. ΣΕΛΊΔΑ 19 ΑΠΌ 67

20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ Τηρεί ισοζύγιο χρεωστικών λογ/μών εργοδοτών των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και όλων των οφειλετών από τους άλλους πόρους και φροντίζει για την άμεση είσπραξη τους. Εισηγείται στο ΔΣ (μέσω του Δ/ντου) αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη και την προστασία των πόρων του Ταμείου. Επιμελείται της καταχώρησης των ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλισμένο των αντίστοιχων κρατήσεων καθώς και των ημερών ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος βάση του καταστατικού μπορεί να αιτηθεί: A. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης B. Έκδοση σύνταξης. Το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων εκτελεί την καταμέτρηση των ενσήμων/ημερομισθίων του αιτούντα καθώς επίσης ελέγχει/καταγράφει τις αποδοχές του των τελευταίων ετών (δύο έτη για τους παλαιούς ασφαλισμένους και πέντε έτη για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 01/01/1993. C. Καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Το ποσό συμμετοχής στη δαπάνη συνταξιοδότησης για τις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης πιστοποιείται από το Τμήμα Παροχών Συντάξεων, Γραφείο Απονομής Συντάξεων. D. Έναρξη προαιρετικής ασφάλισης είτε το αίτημα προέρχεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο είτε μέσω διαβίβασης της αίτησης για συνταξιοδότηση από το Τμήμα Παροχών Συντάξεων, Γραφείο Απονομής Συντάξεων. Για να γίνει ο έλεγχος του χρόνου ασφάλισης των παραπάνω αιτήσεων χρειάζεται να ανατρέξει το προσωπικό του Γραφείου Εσόδων και Ελέγχων σε χειρόγραφους φακέλους για πριν τις 31/12/1992. Από 01/01/1993 μέχρι και 31/07/2007 το αρχεία είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Από 01/08/2007 μέχρι 01/03/2013 το προσωπικό ανατρέχει σε χειρόγραφα αρχεία. Από 01/03/2013 και έπειτα απαιτείται επεξεργασία των χειρόγραφων καταστάσεων, η εξόρυξη των απαιτούμενων δεδομένων και η εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οπότε και εμφανίζονται σε ηλεκτρονική μορφή. Στόχος του ΤΕΑΥΦΕ είναι να επεξεργαστεί και να καταχωρήσει σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο από 01/08/2007 μέχρι 01/03/2013. Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι βασικές λειτουργίες που εκτελεί το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων και τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίζει το ΟΠΣ. ΣΕΛΊΔΑ 20 ΑΠΌ 67

21 Σχήμα 4: Διάγραμμα Βασικών λειτουργιών που εκτελεί το Γραφείο Εσόδων - Ελέγχων Υπηρεσίας Καταχώρησης Μηνιαίων Εισφορών Κ α τ α χ ώ ρ η σ η μ η ν ι α ί ω ν ε ι σ φ ο ρ ώ ν Στο σχήμα 5 απεικονίζεται το γενικό διάγραμμα λειτουργίας της Υπηρεσίας Καταχώρησης Μηνιαίων Εισφορών όπως αυτή θα πρέπει να παρέχεται μέσω του ΟΠΣ. Ο εργοδότης μέσω της web εφαρμογής θα συμπληρώνει κατάσταση μηνιαίων εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του. Εάν κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει μητρώο θα καταχωρείται αυτόματα στο Μητρώο του Ταμείου με στοιχεία που θα δώσει ο εργοδότης. ΣΕΛΊΔΑ 21 ΑΠΌ 67

22 Σχήμα 5: Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Καταχώρησης Μηνιαίων Εισφορών Η υπηρεσία ελέγχει τον τύπο εισφορών (βαρέα/απλά, παλαιός/νέος ασφαλισμένος και τα ποσοστά εισφορών) της κατάστασης και σε περίπτωση λάθους ενημερώνεται ο εργοδότης και του αποστέλλεται επιβεβαίωση ορθής κατάστασης μηνιαίων εισφορών. Σε συνέχεια ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στην τράπεζα το ποσό των εισφορών που αφορούν τον προηγούμενο μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου. Εάν η πληρωμή θεωρηθεί εκπρόθεσμη θα συνυπολογίζεται αυτομάτως από το σύστημα και η αντίστοιχη προσαύξηση. Το σύστημα θα αποστέλλει στον εργοδότη υπενθύμιση για την καταβολή ή μη καταβολή των εισφορών. Ο τελικός έλεγχος πληρωμών θα γίνεται από την Εθνική Τράπεζα με την αποστολή του αρχείου πληρωμών κάθε μήνα. ΣΕΛΊΔΑ 22 ΑΠΌ 67

23 Έ λ ε γ χ ο ς ε ι σ φ ο ρ ώ ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ Με βάση τον σημερινό τρόπο λειτουργίας στο ΤΕΑΥΦΕ, ένας έλεγχος διενεργείται είτε από καταγγελία που κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος είτε από αίτηση που κάνει ο ίδιος ο εργοδότης προς το ΤΕΑΥΦΕ. Για να γίνει έλεγχος σε έναν εργοδότη (εταιρεία) απαιτείται να υπάρχουν: 1. μισθολογικές καταστάσεις του ΙΚΑ 2. τα έντυπα των προσλήψεων - απολύσεων 3. τα παραστατικά πληρωμών που έχει κάνει ο εργοδότης στο ΤΕΑΥΦΕ. Με τη διαπίστωση ότι ο εργοδότης δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και δεν πληρώνει τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εισφορές κρατήσεις, ενεργοποιείται η παρακάτω διαδικασία: 1. πρόσκληση προς τον εργοδότη (πριν την έκδοση της Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και της Πράξης Επιβολής Πρόσθετων Τελών (ΠΕΠΤ) να παραστεί στο ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ για να εκθέσει τις απόψεις αντιρρήσεις του σύμφωνα με τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 6) και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Συντάγματος (διαφορετικά οι πράξεις θεωρούνται άκυρες). 2. αποδοχή της πρόσκλησης και έκθεση απόψεων από τον εργοδότη 3. το ΤΕΑΥΦΕ προβαίνει στον έλεγχο και εκδίδει τις ΠΕΕ 4. κοινοποίηση στο εργοδότη των παραπάνω ΠΠΕ και ΠΕΠΤ και ενημέρωση του για την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις. 5. υποβολή από τον εργοδότη αίτησης ρύθμισης 6. απόφαση ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ για την έγκριση της ρύθμισης της οφειλής και καθορισμός δόσεων 7. κοινοποίηση απόφασης ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ στον εργοδότη 8. παρακολούθηση καταβολής των δόσεων Αναλυτικά οι παραπάνω διαδικασίες φαίνονται στο σχήμα 6. ΣΕΛΊΔΑ 23 ΑΠΌ 67

24 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΑΥΦΕ ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΧΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ? ΝΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΝΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΝΟΥ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σχήμα 6: Διάγραμμα Ροής Υπηρεσίας Επιβολής Εισφορών 5. 2 Γ ρ α φ ε ί ο Μ η τ ρ ώ ο υ Το Γραφείο Μητρώου ασχολείται με την απογραφή, τήρηση του ενιαίου μητρώου των ασφαλισμένων - συνταξιούχων και του μητρώου των εργοδοτών, την ενημέρωση, τις μεταβολές αυτού, καθώς και την αλλαγή ρόλου στο ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων-συνταξιούχων. Το Γραφείο Μητρώου αλληλεπιδρά (εντός του Ταμείου) κατά κύριο λόγο με το Γραφείο Εσόδων Ελέγχων και σε μικρότερο βαθμό με το Γραφείο Απονομών Συντάξεων και το Γραφείο Πληρωμών Συντάξεων. Το Γραφείο Μητρώου: προβαίνει σε ενημέρωση των στοιχείων του ασφαλιστικού βίου κατόπιν ελέγχου και σχετικής εντολής από το Γραφείο Εσόδων και Ελέγχων. ΣΕΛΊΔΑ 24 ΑΠΌ 67

25 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΤΕΑΥΦΕ ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων-συνταξιούχων κατόπιν αιτήματος των ιδίων ή άλλων τμημάτων του ΤΕΑΥΦΕ και υπό προϋποθέσεις ενημερώνει το μητρώο ασφαλισμένων - συνταξιούχων με τα στοιχεία που αφορούν την συνταξιοδότηση των νέων και υφιστάμενων συνταξιούχων μετά την παραλαβή της συνταξιοδοτικής απόφασης ή σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος από το Γραφείο Απονομής Συντάξεων. Στη συνέχεια αναλύεται η δομή των υπαρχόντων μητρώων του ΤΕΑΥΦΕ και η νέα δομή που απαιτείται να υλοποιηθεί μέσω του ΟΠΣ Υ π ά ρ χ ο υ σ α δ ο μ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ ω ν μ η τ ρ ώ ω ν σ τ ο Τ Ε Α Υ Φ Ε Με βάση την υπάρχουσα δομή, το ΤΕΑΥΦΕ διατηρεί διαφορετικά τρία ανεξάρτητα μητρώα, το μητρώο ασφαλισμένων, το μητρώο συνταξιούχων και το μητρώο εργοδοτών (σχήμα 7). ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΗΡΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Τα πεδία του υπάρχοντος μητρώου ασφαλισμένων δείχνονται στο σχήμα 8 ΧΧ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 80 : ΘΑΝΑΤΟ 50 : ΓΗΡΑΣ 20 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 10 : ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΧΧΧ : ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) Χ : ΠΡΟΘΕΜΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ 0 : ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣ Η Η ΧΗΡΑ ΑΥΤΟΥ 1,,Ν : ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σχήμα 7: Υπάρχουσα λογική δημιουργίας χωριστών μητρώων ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο Μητρώων στο ΤΕΑΥΦΕ ΣΕΛΊΔΑ 25 ΑΠΌ 67

26 Δ ο μ ή υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς μ η τ ρ ώ ο υ α σ φ α λ ι σ μ έ ν ω ν Σήμερα, για κάθε νέο ασφαλισμένο στο ΤΕΑΥΦΕ δημιουργείται ένα μητρώο ασφαλισμένου στο οποίο ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου αποτελείται από πέντε (5) ψηφία που έχουν την ακόλουθη μορφή XXXXX όπου η αρίθμηση δίνεται αυτόματα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε έπειτα από την καταχώρηση των στοιχείων του εργαζομένου. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο μητρώο ασφαλισμένων απορρέουν από το δελτίο απογραφής ασφαλισμένου που έχει συνταχθεί έπειτα από τα νέα πεδία που ζητάει το Υπουργείο Εργασίας για να είναι πλήρως ενημερωμένες οι ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων. Εκτός από την νέα καταχώρηση εργαζομένου στο μητρώο γίνονται και μεταβολές στοιχείων (αλλαγές διεύθυνση κατοικίας, τόπου γέννησης, αλλαγή εργοδότη (προσλήψεις - αποχωρήσεις) κλπ). Στο σχήμα 8 φαίνεται το νέο δελτίο απογραφής καθώς και τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των ασφαλισμένων που υπάρχει στο μητρώο είναι περίπου Από αυτούς περίπου είναι οι ενεργοί ασφαλισμένοι. Όλοι οι ασφαλισμένοι εντάσσονται σε μια μόνο κατηγορία Δομή υπάρχοντος μητρώου συνταξιούχων Στην υπάρχουσα δομή, για κάθε νέο συνταξιούχο γίνεται απόδοση νέου μητρώου συνταξιούχου στο οποίο ο αριθμός μητρώου του συνταξιούχου αποτελείται από επτά (7) ψηφία που έχουν την ακόλουθη μορφή XXYYYYZ όπου: 1. XX: είναι ο τύπος της σύνταξης που θα λάβει, ήτοι: 10 για αναπηρική σύνταξη 20 για σύνταξη από εργατικό ατύχημα 50 για σύνταξη λόγω γήρατος 80 για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 2. YYYY είναι ο μοναδικός αριθμός συνταξιούχου για την κατηγορία της σύνταξης που λαμβάνει. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε κατηγορία σύνταξης έχει δική της σειρά αρίθμησης και το 4ψήφιο αυτό αποτελεί μοναδικό κλειδί αναφοράς στον εκάστοτε συνταξιούχο. ΣΕΛΊΔΑ 26 ΑΠΌ 67

27 Σχήμα 8: Τα πεδία απογραφής στο υπάρχον μητρώο ασφαλισμένων του ΤΕΑΥΦΕ ΣΕΛΊΔΑ 27 ΑΠΌ 67

28 3. Τέλος το Ζ παίρνει την τιμή 0 για τις κατηγορίες γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήματος ενώ διαφοροποιείται μόνο στην σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και καταδεικνύει τον α/α του δικαιοδόχου μέλους, όπου: Παίρνει την τιμή 0 για τον χήρο ή την χήρα Παίρνει την τιμή από 1 έως 9 για τα τέκνα που δικαιούνται σύνταξη Δ ο μ ή υ π ά ρ χ ο ν τ ο ς μ η τ ρ ώ ο υ ε ρ γ ο δ ο τ ώ ν Στην υπάρχουσα δομή, για κάθε νέο εργοδότη ο οποίος απασχολεί προσωπικό που υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του Ταμείου στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε δημιουργείται ένα μητρώο εργοδοτών στο οποίο ο αριθμός μητρώου του εργοδότη αποτελείται από πέντε (5) ψηφία που έχουν την ακόλουθη μορφή XXXXX όπου η αρίθμηση δίνεται αυτόματα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε έπειτα από την καταχώρηση των στοιχείων του εργοδότη. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στο μητρώο εργοδοτών απορρέουν από το δελτίο απογραφής εργοδότη. Εκτός από την νέα καταχώρηση εργοδότη στο μητρώο γίνονται και μεταβολές στοιχείων (αλλαγές διεύθυνσης, Α.Φ.Μ., κλπ). Στο σχήμα 9 φαίνεται το δελτίο απογραφής εργοδότη καθώς και τα πεδία που απαιτούνται να συμπληρωθούν Ν έ α δ ο μ ή τ ο υ Μ η τ ρ ώ ο υ σ τ ο Τ Ε Α Υ Φ Ε Ζωτικής σημασίας για την Ανάπτυξη του ΟΠΣ του ΤΕΑΥΦΕ αποτελεί η δημιουργία και διατήρηση ενός ενιαίου Μητρώο στο ΤΕΑΥΦΕ. Το Μητρώο αυτό θα εμπεριέχει τα στοιχεία όλων των οντοτήτων που αλληλεπιδρούν με το ΤΕΑΥΦΕ, δηλ. Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι (έμμεσοι & άμεσοι), Εργοδότες καθώς και Δημόσιοι Οργανισμοί. Οι οντότητες αυτές θα αποθηκεύονται με έναν ενιαίο τρόπο μέσα στο κοινό αυτό Μητρώο με τον τρόπο που δείχνεται στο σχήμα 10. Η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου Μητρώου δεν στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εργαλείου παρακολούθησης των εισφορών από το ΤΕΑΥΦΕ, αλλά στοχεύει στην εδραίωση ενός ουσιαστικού ρόλου του ΤΕΑΥΦΕ στον χώρο των Φαρμακοϋπαλλήλων. Ο ανάδοχος που θα κληθεί να υλοποιήσει το ΟΠΣ θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτική μεθοδολογία μετάπτωσης των παλαιών μητρώων του ΤΕΑΥΦΕ στο νέο ενιαίο Μητρώο. Τουτέστιν, από το τωρινό σύστημα μηχανογράφησης στο ΟΠΣ. ΣΕΛΊΔΑ 28 ΑΠΌ 67

29 Σχήμα 9: Τα πεδία απογραφής στο υπάρχον μητρώο ασφαλισμένων του ΤΕΑΥΦΕ ΣΕΛΊΔΑ 29 ΑΠΌ 67

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ 94/27 Οκτωβρίου 2011 (ΦΕΚ τεύχος Α αρ. φύλλου 225/27 Οκτωβρίου2011 27/11/2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΡΡΑΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΘΕΜΑ : 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ 2005 2012 2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2012 2015 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριοι Σύμβουλοι Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα