ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/ /ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/ /ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/ , 1087/ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ N. 3296/2004

2 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ M.Sc Ph.D Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Συγγραφέας Φορολογικών Βιβλίων ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γενικός Διευθυντής Φορολογικών Ελέγχων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ Σύνολο των απαραίτητων ενεργειών εξέτασης των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων Λογιστικών πράξεων ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ Κανόνων Που διέπουν τα Οικονομικά Δεδομένα Αρχών

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Διενεργείται από εσωτερικούς μηχανισμούς ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση διαδικασιών λειτουργίας, παροχή πληροφοριών στη διοίκηση Υ.Ο.Ο. Διενεργείται από εξωτερικούς μηχανισμούς ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Διαπίστωση εφαρμογής των ισχυουσών Νομοθετικών διατάξεων ΤΑΜΕΙΑ

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ Διενεργούνται από τους εφοριακούς ελεγκτές Διαπίστωση εφαρμογής φορολογικών διατάξεων ΣΚΟΠΟΣ Επαλήθευση περιεχομένου δηλώσεων Διαπίστωση υποβολής δηλώσεων Προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων

7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ Στην αύξηση των Δημοσίων Εσόδων Στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών Στην επιτάχυνση του ρυθμού Οικονομικής Ανάπτυξης

8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και τη διαπίστωση εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εκπλήρωσης ορισμένων εκ των φορολογικών υποχρεώσεων. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σκοπό έχει τη διαπίστωση της εκπλήρωσης του συνόλου των φορολογικών υποχρεώσεων.

9 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Εκτός της επιχείρησης κατά τη διακίνηση αγαθών με σκοπό τη διαπίστωση διακίνησης αυτών με τα προβλεπόμενα στοιχεία. Εντός της επιχείρησης με σκοπό Τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και των λοιπών φορολογικών αντικειμένων. Επιβάλλεται να είναι σύντομος και ουσιαστικός. Ο ελεγκτής δύναται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου Βιβλίου ή στοιχείου (εκτός των υποχρεωτικώς τηρουμένων).

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ. Καταλογίζονται φόροι που οφείλουν οι επιχειρήσεις βάσει των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων και παρέλειψαν αυτές να συμπεριλάβουν στις δηλώσεις, ή υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις. Επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν δηλώσεις. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν αρνητικές δηλώσεις. Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εσφαλμένα τις φορολογικές διατάξεις. Επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες φοροδιαφυγής.

11 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 2238/1994. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ. Προσδιορίζεται η φορολογητέα ύλη, με τεκμηριωμένο πόρισμα, τόσο από τα δεδομένα βιβλίων και στοιχείων όσο και από λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. Με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις οι οποίες προβλέπονται από την ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1037/2005

12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 ΑΡΘΡΟ 66 Φορολογικός έλεγχος ΑΡΘΡΟ 67 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος ΑΡΘΡΟ 68 Έκδοση φύλλων ελέγχου ΑΡΘΡΟ 69 Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 ΑΡΘΡΟ 70 Διοικητική επίλυση της διαφοράς ΑΡΘΡΟ 71 Δικαστικός συμβιβασμός ΑΡΘΡΟ 72 Μεταφορά φορολογητέας ύλης ΑΡΘΡΟ 73 Επιβράβευση ειλικρίνειας

14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2238/1994 ΑΡΘΡΟ 747 Βεβαίωση του φόρου ΑΡΘΡΟ 757 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Ο.Ο ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΛ. 1006/ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. ΠΟΛ. 1009/ Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών Α.Π / Έλεγχος ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων. ΠΟΛ. 1034/ Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3259/2004 που αναφέρονται στην περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. ΠΟΛ. 1037/ Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών βεβαίωση και καταβολή των φόρων.

16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Ο.Ο ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Α.Π / Έλεγχοι ειδικών φόρων κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων. Α.Π / Περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004 Α.Π / Έλεγχος εισαγομένων αμνοεριφίων. ΠΟΛ. 1077/ Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004. ΠΟΛ. 1081/ Εφαρμογή της απόφασης /1120/ΠΟΛ.1037/2005 «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών και βεβαίωση των φόρων».

17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Ο.Ο ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΛ. 1082/ Περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο βάσει των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004. ΠΟΛ. 1085/ Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων. ΠΟΛ. 1087/ Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης / 1220/ΠΟΛ. 1037/ «Έλεγχος εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων» καθώς και για λοιπά θέματα ελέγχου. ΠΟΛ. 1105/ Έναρξη λειτουργίας ΥΠ.Ε.Ε. Φυσιογνωμία νέας υπηρεσίας. Προτεραιότητες και κατευθύνσεις δράσης. Α.Π. 606/ Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων μετά την έναρξη λειτουργίας αυτής.

18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.) Ν. 3296/2004 Άρθρο 30 Σύσταση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και κατάργηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Π.Δ. 85/ Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Α.Π. 50/ Α.Π. 606/ Έναρξη λειτουργίας ΥΠ.Ε.Ε. Φυσιογνωμία νέας υπηρεσίας. Προτεραιότητες και κατευθύνσεις δράσης. Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων μετά την έναρξη λειτουργίας της. Α.Π. 2037/ Διεύρυνση της κατά τόπο αρμοδιότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.

19 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠ.Ε.Ε. (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε.) Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ν. 3259/2004 Ν. 3296/2004 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Δ.Ο.Υ. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3259/2004 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ (ΠΟΛ. 1085/2005).

21 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν. 2238/1994 ΜΕ Α.Υ.Ο.Ο. ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡ. 8 ΑΡΘΡΟΥ 66 Ν. 2238/1994 ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.

22 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ : ΤΗΝ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ( ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/2005 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1144/1998 Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1168/2001

23 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1037/2005 ( ) ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛ. 1144/1998, 1168/2001 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ : ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ή ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΓΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

24 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Δ.Ε.Κ.( Δ.Ε.Κ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Π.Ε.Κ.( Π.Ε.Κ.) Δ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Ο.Υ. Β ΤΑΞΕΩΣ

25 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ ΎΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Ο.Ο. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ /3000/ΔΕ-Β / (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΕ ΕΥΡΩ) Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ. Δ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.Ο.Υ. Α ΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔ. ΕΛΕΓΧ. Δ.Ο.Υ. Β ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΕΩΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ Α Β Κ.Β.Σ.

26 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Π.Ε.Κ Οριστικός Τακτικός Έλεγχος (Ανεξαρτήτως Ακαθαρίστων Εσόδων) Δευτεροβάθμιες (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) Τριτοβάθμιες (Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, Κοινοπραξίες Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων) Δ.Ο.Υ Α Τάξης (Υποδιεύθυνση Ελέγχου) Πρωτοβάθμιες (ανεξάρτητα αν ανήκουν σε Δ.Ο.Υ Β Τάξης ή Α Τάξης χωρίς υποδιεύθυνση)

27 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

28 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΠΟΛ. 1027/ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ.

29 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΤΑΝ : ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΛΗΨΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ : Παρ. 1 Άρθρου 28 Ν. 3296/2004 και ΠΟΛ. 1027/

30 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. Παρ. 3 Άρθρου 3 Π.Δ. 350/1985 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΠΕΣΕΙ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛ. 1073/2004 ΠΟΛ. 1092/2004

31 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ : ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

32 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : (ΠΟΛ.( 1037/2005) ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ή ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Φ.Π.Α. ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΒΙΒΛΙΑ,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ή Φ.Τ.Μ. ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Φ.Π.Α. κ.λπ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ ΒΙΒΛΙΑ,ΣΤΟΙΧΕΙΑ ή Φ.Τ.Μ.

33 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Κ.Κ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε3 ΟΤΑΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ ΖΗΜΙΑ ΕΣΤΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

34 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1262/ ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

35 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ή ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο Α.Φ.Μ. ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4.

36 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

37 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΥΧΟΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ /652/0016/

38 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ Κ.Β.Σ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ.. ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΤΙΚΗ ή ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ : ΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

39 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΑΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Ε., Ε.Ε., ΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΑΝ ΤΑ ΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ, ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡ 2. ΤΟΥ Π.Δ. 186/92

40 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ Ζ ΤΩΝ Φ.Τ.Μ. ΤΩΝ ΑΠΥ, ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

41 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ή Α.Λ.Π. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

42 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

43 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡ. 10 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

44 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ,, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

45 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

46 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

47 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

48 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ,, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

49 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΟΡΘΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ή ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ Σ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν. 2238/1994 ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

50 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

51 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Β.Σ. ή ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ή ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ή ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ., ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ κ.λπ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ή ΑΡΧΕΣ

52 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ, ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ή ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ή ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΦΜ/ΦΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ,, ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κ.λπ.

53 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΜΗ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

54 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Α Κ.Β.Σ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ε3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

55 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΟΡΘΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ Ε3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΔΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΧΟΝΔΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΤΟΥΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ. ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

56 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΕ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΡΧ. ή 294 ΕΥΡΩ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, Ε.Ι.Χ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

57 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Β Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 2238/94 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΑΝΗ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.

58 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΘ. ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

59 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΙΔΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΧΟΝΔΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΣΤΟΥΣ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ.

60 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ Γ Κ.Β.Σ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΡΧ. ή 881 ΕΥΡΩ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, Ε.Ι.Χ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

61 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1037/2005 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

62 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ή ΑΓΟΡΩΝ ή ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ή ΑΜΟΙΒΩΝ

63 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Κ.Β.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

64 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ : ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ, ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. κ.λπ.

65 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1037/2005 ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ή ΣΕ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ή 1/5 Παρ. 2 αρ. 24 Ν. 2523/1997 ΣΕ 18 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι και ευρώ. ΣΕ 24 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Αν η συνολική οφειλή είναι πάνω από ευρώ.

66 ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΝ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ, ΠΥΡΚΑΪΑ ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ

67 ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΙΩΣΕΙ ΕΊΤΕ ΛΟΓΩ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ,, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

68 ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ( ( ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε.

69 ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1/ / / / / / / / /

70 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ή ΑΓΟΡΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛ.1163/1994 ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1300/1997 ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

71 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1999 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1/ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΠΡΟΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Φ.Μ.Α.Π. ΚΑΙ Φ.Α.Π.

72 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ Για όσους δεν εντάσσονται ή δεν αποδέχονται την ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ 5 ΕΤΗ ΗΤΑΝ 3 ΕΤΗ Γενικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες Δεν μεταφέρεται η ζημιά για συμψηφισμό

73 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Εκδόθηκε λίστα με τις δαπάνες που εκπίπτουν και δεν εκπίπτουν βασισμένη στη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ για τα ελεγκτικά όργανα. ΠΟΛ. 1005/ Επαναφορά της διάταξης του Ν. 3220/2004 που καταργήθηκε με το Ν. 3259/2004. Μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου στο Φ.Ε.Κ. μπορούσε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επαγγελματική οργάνωση με αίτηση να ζητήσει την κρίση δαπάνης που δεν αναφέρεται στη λίστα από αρμόδια επιτροπή του Υ.Ο.Ο. Η λύση που θα δοθεί έπρεπε να κοινοποιηθεί με νέα απόφαση του Υ.Ο.Ο. μέχρι την 30η Ιουνίου (Αναμένεται( σύντομα )

74 ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΗ και ΑΚΡΙΒΗ βιβλία και στοιχεία ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗ βιβλία και στοιχεία ΑΝΑΚΡΙΒΗ βιβλία και στοιχεία Παρ. 3 Άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992 ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παρ. 4 & 6 Άρθρου 30 του Π.Δ. 186/1992

75 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

76 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Επιχειρήσεις με υποχρέωση απογραφής ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

77 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Επιχειρήσεις χωρίς υποχρέωση απογραφής ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ 10% των αγορών της τρέχουσας χρήσης ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

78 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Βάσει του συνταχθέντος φύλλου μερισμού δαπανών. Για τις δαπάνες της ομάδας 6 βάσει των πραγματικών γεγονότων Το σύνολο των αναλωσίμων, υλικών συσκευασίας, κ.λπ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992)

13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) 13.-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΔ. 186/1992) κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/27.8.2009) (Άρθρο 2) Παράγραφος 5, δύο τελευταία εδάφια Ειδικά και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ - ΑΡΘΡΟ 19 Με το άρθρο 19 αντικαθίστανται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και οι κύριες μεταβολές, κατά παράγραφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ α/α α/α κριτηρίου κανόνα 2 3 4 5 6 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πρόκειται για επιτηδευµατίες εκδότες πλαστών ή εικονικών ή νοθευµένων φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οργάνωση λογιστικών εργασιών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο Organization for the Operation of Accounting Businesses following

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα στη Φορολογία των Δικηγόρων Σημαντικές Εγκύκλιοι Πρακτικές Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Φορολογικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ.

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Άρθρο 59 του ν.3842 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ. Αθήνα, 24.06.2010 ΠΟΛ: 1100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β ΠΡΟΣ: Π.Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο μέρη. Θεωρητικό και πρακτικό. Η ασχολία με το πρόγραμμα Έσοδα- Έξοδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα