ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 1 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Άβακας : η πρώτη υπολογιστική συσκευή. Μία ιδέα που βασίσθηκε στη µέτρηση µε τα δάχτυλα των δύο χεριών και γεννήθηκε στην κοιλάδα του Τίγρη και Ευφράτη πριν περίπου 5,000 χρόνια. Στο τέλος της µελέτης του πρώτου κεφαλαίου ο Σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Τι είναι ο αριθµητικός έλεγχος και πως εφαρµόζεται στη µηχανουργική τεχνολογία. Ποια είναι η εξέλιξη των εργαλειοµηχανών ψηφιακής καθοδήγησης και πως αυτή επηρεάστηκε από την επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι εργαλειοµηχανές ανάλογα µε το βαθµό αυτοµατοποίησής τους. Σε τι διαφέρουν οι εργαλειοµηχανές ΝC από τις CNC και DNC. Σε ποιες µηχανουργικές κατεργασίες βρίσκει εφαρµογή η ψηφιακή καθοδήγηση. Σε τι διαφέρουν οι εργαλειοµηχανές µε ψηφιακή καθοδήγηση και ποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα έχουν, σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές. Πως είναι οργανωµένο ένα µηχανουργείο µε εργαλειοµηχανές ψηφιακής καθοδήγησης.

3 2 1. Γενικά Η λειτουργία όλων των µηχανικών διατάξεων και των µηχανών απαιτεί, πάντα, κάποιο βαθµό καθοδήγησης και ελέγχου. Όσο πιο πολύπλοκη είναι η µηχανική διάταξη, τόσο πιο σύνθετη είναι η καθοδήγησή της και τόσο δυσκολότερος είναι ο έλεγχός της. Η παραδοσιακή δοµή ελέγχου και καθοδήγησης µηχανικών διατάξεων από το χειριστή τους, συνεχώς υποβοηθείται ή αντικαθίσταται από κάποιο βαθµό αυτοµατοποίησης. Στην εξέλιξη αυτή δεν θα µπορούσε να µη συµµετέχει η µηχανουργική τεχνολογία και, µάλιστα, η περιοχή των εργαλειοµηχανών. Ιδιαίτερα, στις περιόδους υψηλής οικονοµικής, εµπορικής και στρατιωτικής ανάπτυξης που ακολούθησαν το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η αυτοµατοποίηση των εργαλειοµηχανών τέθηκε ως o βασικότερος στόχος. Οι λόγοι αυτής της εξέλιξης προέκυψαν από την ανάγκη παραγωγής µεγάλων παρτίδων πανοµοιότυπων τεµαχίων, µε µικρό κόστος κατεργασίας και µεγάλη ακρίβεια κατασκευής. Η ανάπτυξη εξελιγµένων δοµικών στοιχείων εργαλειοµηχανών, δηλαδή των στοιχείων που αποτελούν τον κορµό ή σκελετό τους αλλά και των ιδιαίτερα ανθεκτικών κοπτικών εργαλείων, ώθησαν την παγκόσµια µηχανουργική παραγωγή σε υψηλά επίπεδα. Όµως, είναι γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνατότητες των συµβατικών εργαλειοµηχανών περιορίζονται, σε µεγάλο βαθµό, από την ικανότητα του χειριστή τους. Έτσι, η ποιότητα εργασίας και η παραγωγικότητα του τεχνίτη εργαλειοµηχανικού είναι παράµετρος, που εξαρτάται από την εµπειρία, την εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση, ακόµα και την ψυχολογία και διάθεσή του. Είναι, λοιπόν, φυσικό η εξέλιξη των εργαλειοµηχανών να κινηθεί και προς την κατεύθυνση του αυτοµάτου ελέγχου τους και τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής του χειριστή κατά τη λειτουργία τους. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη η τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία πενήντα χρόνια. Όπως µάλιστα θα φανεί στα επόµενα κεφάλαια, οι αυτοµατοποιηµένες εργαλειοµηχανές ακολούθησαν, χέρι µε χέρι, την ανάπτυξη της επιστήµης της πληροφορικής. 2. Ορισµοί Η έννοια αριθµητικός έλεγχος (Numerical Control ή NC) ταυτίζεται σχεδόν µε τις µηχανουργικές κατεργασίες και τις εργαλειοµηχανές. Ο αριθµητικός έλεγχος δίδει τη δυνατότητα στο χειριστή να «επικοινωνεί» µε την εργαλειοµηχανή και να την «καθοδηγεί» µέσω ενός κώδικα, δηλαδή µιας ακολουθίας γραµµάτων και αριθµών. Ο κώδικας αυτός αντικαθιστά, σε µεγάλο ποσοστό, τις επιµέρους χειρωνακτικές εργασίες του χειριστή, οι οποίες πλέον εκτελούνται αυτόµατα, µε µεγαλύτερη ακρίβεια και δυνατότητα συνεχών επαναλήψεων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της µονάδας ελέγχου της εργαλειοµηχανής (Machine Control Unit, MCU), που βρίσκεται πάνω στην εργαλειοµηχανή και ελέγχει τις λειτουργίες της. Οι εργαλειοµηχανές που λειτουργούν µε τον τρόπο αυτό λέγονται ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές (ΝC). Εάν ανάµεσα στο χειριστή και στη µονάδα ελέγχου της εργαλειοµηχανής NC παρεµβάλλεται, για λόγους ευκολότερου και πιο αποδοτικού χειρισµού, ηλεκτρονικός υπολογιστής, η µηχανή ονοµάζεται ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (CNC). Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία της εργαλειοµηχανής αυτοµατοποιείται περισσότερο, ενώ ο έλεγχός της µπορεί να γίνεται πλέον και από απόσταση (remote control). Τέτοιες σύγχρονες εργαλειοµηχανές φαίνονται στο παρακάτω σχήµα Α.1 για διάφορες µηχανουργικές κατεργασίες.

4 3 ΤΟΡΝΟΣ ΦΡΕΖΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑΒΡΩΣΗ ΓΡΑΝΑΖΟΚΟΠΤΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΑ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Σχήµα Α.1 : Ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές H CNC καθοδήγηση έχει το πλεονέκτηµα της συνεργασίας της µε συστήµατα σχεδίασης (Computer Aided Design, CAD) και συστήµατα κατεργασιών (Computer Aided Manufacturing, CAM) µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ δίδεται η δυνατότητα ένταξής της σε ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής µε υπολογιστές (Computer Integrated Manufacturing, CIM) και ευέλικτα συστήµατα παραγωγής (Flexible Manufacturing Systems, FMS). Επιπλέον, ένα µεγάλο ποσοστό υπολογισµών και διαδικασιών ελέγχου καθοδήγησης διεξάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. Για όλα αυτά όµως θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόµενα κεφάλαια. Όλες οι διαδικασίες καθοδήγησης και ελέγχου των εργαλειοµηχανών NC και CNC από το χειριστή τους είναι µονόδροµες. Ο τεχνικός NC ή CNC καθορίζει την ακολουθία των κινήσεων της εργαλειοµηχανής, τις τιµές των συνθηκών κατεργασίας (πρόωση, βάθη κοπής, ταχύτητα κοπής, κ.λπ.), ελέγχει τη χρήση ή όχι του υγρού κοπής, διαχειρίζεται τα κοπτικά εργαλεία, κ.λπ.. Για όλα αυτά, συντάσσει ένα πρόγραµµα καθοδήγησης σε τυποποιηµένη γλώσσα προγραµµατισµού (κώδικας), µεταφέρει τον κώδικα στη µονάδα ελέγχου και ενεργοποιεί την εκτέλεση του

5 4 προγράµµατος. Κανένας δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι αυτή η αλληλουχία δεν είναι αυτοµατοποιηµένη. Όµως, η πρόοδος της τεχνολογίας και, ιδιαίτερα, η ανάπτυξη των αισθητήρων (sensors) και των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου (ΣAE), επιτρέπει στους κατασκευαστές εργαλειοµηχανών να πάνε ένα βήµα παραπέρα. Στο σχεδιασµό δηλαδή σκεπτόµενων διατάξεων, που, ανάλογα µε την εξέλιξη της µηχανουργικής κατεργασίας, παίρνουν αποφάσεις και επεµβαίνουν στο πρόγραµµα καθοδήγησης. Οι µηχανές αυτές χαρακτηρίζονται άµεσα καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Direct Numerical Control - DNC). Εάν, λοιπόν, σε µία τυπική περίπτωση τόρνευσης µε NC ή CNC τόρνο, επιλεγεί, κατά λάθος, και προγραµµατισθεί απαράδεκτη πρόωση κοπής, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει την αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της εργαλειοµηχανής, να σταµατήσει την εκτέλεση του προγράµµατος και, αφού το διορθώσει, να το ενεργοποιήσει ξανά. Οι DNC εργαλειοµηχανές είναι συνδεδεµένες µε έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως φαίνεται στο σχήµα Α.2 µέσω του οποίου λαµβάνουν εντολές για εκτέλεση εργασιών, αλλά και αντλούν πληροφορίες από σχετικές βάσεις πληροφοριών. Σχήµα Α.2 : Σύστηµα DNC Στις DNC εργαλειοµηχανές µπορεί να ελέγχεται αυτόµατα η ταχύτητα κοπής, η χρήση ψυκτικού υγρού, η φθορά των κοπτικών εργαλείων, κ.λπ.. Ιδιαίτερα για τη φθορά των κοπτικών εργαλείων, πολλές ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές διαθέτουν ειδικές µετρητικές διατάξεις στις οποίες µετρώνται τα κοπτικά εργαλεία, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά τη διάρκεια µιας κατεργασίας. Στην περίπτωση που, για το εξεταζόµενο κοπτικό εργαλείο, διαπιστωθεί µεγάλη απόκλιση από τις προβλεπόµενες διαστάσεις, η κατεργασία συνεχίζεται αυτόµατα µε νέο (όµοιο) κοπτικό εργαλείο (sister tool). Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, γιατί οι παραδοσιακές εργαλειοµηχανές χαρακτηρίζονται σήµερα συµβατικές. Η χρήση των εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση, επιφέρει µεν εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά απαιτεί εξειδικευµένους χειριστές. Η σταδιακή, µάλιστα, διάχυση εργαλειοµηχανών αυτής της τεχνολογίας στα ελληνικά µηχανουργεία, απαιτεί ολοένα και περισσότερο χειριστές που απέχουν πολύ από την παραδοσιακή µορφή του µηχανουργού. Πώς όµως η τεχνολογία των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών ωρίµασε τόσο, ώστε σήµερα όλοι µιλούν για κατάργηση των συµβατικών εργαλειοµηχανών ; Στο ερώτηµα αυτό απαντά η σύντοµη, αλλά ενδιαφέρουσα, αναδροµή της επόµενης παραγράφου. 3. Ιστορική αναδροµή αριθµητικού ελέγχου εργαλειοµηχανών Η εξέλιξη του αριθµητικού ελέγχου στη µηχανουργική τεχνολογία, όπως θα φανεί στην παράγραφο αυτή, στηρίζεται σε βασικές αρχές, που αναπτύχθηκαν πολλούς αιώνες πριν. Αρχικές προσπάθειες έχουν καταγραφεί στην Κίνα και στην Ελλάδα, µε αντιπροσωπευτικότερη τον «Μηχανισµό των Αντικυθήρων», o οποίος χρησιµοπούνταν πιθανώς για αστρονοµικούς και

6 5 ηµερολογιακούς υπολογισµούς. Βρέθηκε το σε αρχαίο ναυάγιο κοντά στα Αντικύθηρα από σφουγγαράδες της Σύµης. Ο µηχανισµός του ήταν ιδιαίτερα σύνθετος, έχοντας εσωτερικά 32 οδοντωτούς τροχούς ενώ είχε επιγραφές για το ζωδιακό κύκλο και τους µήνες (βλ. σχήµα Α.3). Σχήµα Α.3 : Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) Πολύ αργότερα, τον 14 ο αιώνα µ.χ, η ιδέα του ελέγχου µηχανικών διατάξεων µέσω ακολουθίας πληροφοριών, όπως είναι και ο αριθµητικός έλεγχος, εµφανίζεται στην κίνηση διακοσµητικών µορφών σε ρολόγια µεγάλων εκκλησιών. Το 1642 ο Blaise Pascal ( ), κατασκεύασε τον πρώτο µηχανικό υπολογιστή, χρησιµοποιώντας ένα περίπλοκο σύστηµα οδοντωτών τροχών (βλ. σχήµα Α.4). Σχήµα Α.4 : O Blaise Pascal και ο πρώτος µηχανικός υπολογιστής Σχεδόν δύο αιώνες µετά, το 1808, ένας Γάλλος κλωστοϋφαντουργός και εφευρέτης, ο Joseph Jacquard, χρησιµοποίησε διάτρητες µεταλλικές κάρτες σε υφαντικές µηχανές και κατόρθωσε να αναπαράγει µε ταχύτητα πολύπλοκα σχέδια σε υφάσµατα. Περίπου 55 χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκε το µηχανικό πιάνο. Η λειτουργία του βασιζόταν στη διέλευση αέρα µέσα από ένα κατάλληλα τρυπηµένο και κινούµενο ρολό χαρτιού, που ενεργοποιούσε την κίνηση των πλήκτρων. Το 1834 ολοκληρώθηκε από τον Charles Babbage ( ) ένας µηχανικός υπολογιστής, που µπορούσε να κάνει αριθµητικές πράξεις, µε ακρίβεια έξι δεκαδικών ψηφίων (βλ. σχήµα Α.5).

7 6 Σχήµα Α.5 : O Charles Babbage και ο υπολογιστής του Πάνω από εκατό χρόνια πέρασαν έως το 1940, χρονιά κατά την οποία ο Aiken στις Ηνωµένες Πολιτείες και ο Zuse στη Γερµανία έφτιαξαν την πρώτη ηλεκτρονική υπολογιστική διάταξη µε χρήση ρελέ. Τρία χρόνια αργότερα, το 1943, κατασκευάστηκε από τους John Mauchly και Presper Eckert ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πρόκειται για το θρυλικό ENIAC (βλ. σχήµα Α.6), ένα δηµιούργηµα µεγάλων διαστάσεων και βάρους τριάντα τόνων, που περιείχε 18 km καλώδια, συνδέσεις και απορροφούσε ισχύ 174 kwatt. O προγραµµατισµός του ήταν µια πολύπλοκη εργασία, σχεδόν ιεροτελεστία, και απαιτούσε τη συνδυασµένη ρύθµιση 6000 διακοπτών. Η εξωπραγµατική για την εποχή εκείνη υπολογιστική ισχύς είναι σήµερα σχεδόν αστεία, αφού σε µια κοινή αριθµοµηχανή (calculator) είναι πολλαπλάσιες φορές µεγαλύτερη. Σχήµα Α.6 : O John Mauchly, ο Presper Eckert και ο ENIAC Χρειάστηκε να περάσουν ακόµα δεκαπέντε χρόνια και να µεσολαβήσει η ανακάλυψη των ηµιαγωγών το 1948, για να αναπτυχθούν εµπορικοί επαναπρογραµµατιζόµενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην αυγή του Από τότε, η αλµατώδης ανάπτυξη στην ηλεκτρονική (ολοκληρωµένα κυκλώµατα µικρής και µεγάλης κλίµακας, µικροεπεξεργαστές, συστήµατα µαζικής αποθήκευσης και γραφικής απεικόνισης κ.λπ.) οδήγησε στη σηµερινή εικόνα των υπολογιστών και επέβαλε τη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση. Ο σύγχρονος αριθµητικός έλεγχος των εργαλειοµηχανών ξεκίνησε, όταν, κατά τη διάρκεια του πολέµου µε τους Ιάπωνες στον Ειρηνικό Ωκεανό, η Αµερικανική πολεµική αεροπορία είχε εξαιρετικά µεγάλες απώλειες. Η ταχεία παραγωγή και επισκευή αεροσκαφών και ανταλλακτικών

8 7 στάθηκε πραγµατικός πονοκέφαλος για τους µηχανικούς της αεροπορικής βιοµηχανίας. Έτσι, πέρα από τη µειωµένη παραγωγική ικανότητα των συµβατικών εργαλειοµηχανών, η συνεχής παραγωγή χωρίς συντήρηση και η κόπωση των τεχνιτών οδηγούσε, συχνά, σε ελαττωµατικά και επικίνδυνα τεµάχια. Ακόµα, οι απαιτήσεις της βιοµηχανίας για ακόµα πιο σύνθετα τεµάχια, δεν µπορούσαν να καλυφθούν από τα συµβατικά µηχανουργεία. Έως το 1949 η εξέλιξη ήταν αργή, αφού η τεχνολογία ήταν σε πρώιµο στάδιο. Αυτήν ακριβώς τη χρονιά, ανατέθηκε στον John Pearson και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) η αποστολή της ανάπτυξης αυτοµατοποιηµένων εργαλειοµηχανών. Ο µηχανικός αυτός και οι συνεργάτες του πρώτοι προσδιόρισαν τις αρχές λειτουργίας των µηχανών αυτών. Σκέφτηκαν, λοιπόν, ότι χρειάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, για να προσδιορίζει τις διαδροµές του κοπτικού εργαλείου. Αυτές οι κινήσεις έπρεπε να αποθηκεύονται στο µόνο µέσο εκείνης της εποχής, δηλαδή στις διάτρητες κάρτες (βλ. σχήµα Α.7). Επίσης, η µηχανή θα έπρεπε να διαθέτει ένα µέσο ανάγνωσης, ώστε να διαβάζει αυτόµατα τις κάρτες αυτές. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη µίας κεντρικής µονάδας ελέγχου, ώστε να καθοδηγεί τους σερβοκινητήρες, που θα κινούσαν τους κοχλίες κίνησης των µηχανών. Το 1952 η πρώτη ψηφιακή εργαλειοµηχανή, µια κατακόρυφη φρεζοµηχανή, επιδείχτηκε µε επιτυχία στο ΜΙΤ. Η ογκώδης αυτή φρεζοµηχανή είχε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εκτελούσε ταυτόχρονες και ανεξάρτητες µεταξύ τους κινήσεις σε τρεις άξονες κατεργασίας. Αυτή η µέρα, ήταν η αυγή µιας πενηντάχρονης εκρηκτικής εξέλιξης, της οποίας τα αποτελέσµατα περιγράφονται στο βιβλίο αυτό. Το 1954, άρχισε να χτίζεται η πρώτη συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού. Ονοµάστηκε Αυτόµατος Προγραµµατισµός Εργαλείων (Automatically Programmed Tool, APT) και περιέγραφε µε σχετική ευκολία τη µορφή του κατεργαζόµενου τεµαχίου και τις οδηγίες προς τη µηχανή, για να το κατασκευάσει. Ένα χαρακτηριστικό κοµµάτι που φτιάχτηκε µε την τεχνολογία εκείνης της εποχής, είναι το τασάκι του σχήµατος Α.7 που µοιράστηκε σε όλους τους παρευρισκόµενους στα πλαίσια επίδειξης της APT που έκανε το Εργαστήριο Σερβοµηχανισµών του ΜΙΤ το Σχήµα Α.7 : ιάτρητη κάρτα και τασάκι κατασκευασµένο από την πρώτη ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή µε τη βοήθεια της APT Το 1958, η εταιρία Bendix, αγόρασε την πατέντα από τον Pearson και κατασκεύασε την πρώτη εµπορική ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή. Από εκείνα τα χρόνια, η βιοµηχανία κατάλαβε τη σηµασία της χρήσης των µηχανών αυτών. Έτσι, άρχισε η προσπάθεια αυτοµατοποίησης όλων των µηχανουργικών κατεργασιών και η ανάπτυξη αντιστοίχων NC εργαλειοµηχανών. Η εξέλιξη των µικροϋπολογιστών οδήγησε στη µετάβαση από τις NC στις CNC εργαλειοµηχανές και η ανάπτυξη των αισθητήρων και των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου στις αντίστοιχες DNC. Έτσι σήµερα, από την απλή διάτρηση, έως την πολύπλοκη επεξεργασία ανάγλυφων επιφανειών, χρησιµοποιούνται απλές και φθηνές ή σύνθετες και ακριβές εργαλειοµηχανές. Με την εξέλιξη αυτή, οι παραδοσιακές

9 8 δοµές των µηχανουργείων δε συµβαδίζουν µε τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των νέων µηχανών αλλά και τις παραγωγικές ανάγκες του σηµερινού κόσµου. Η συνεργασία των µηχανουργικών κατεργασιών µε NC, CNC και DNC µηχανές µε άλλες λειτουργίες που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, οδήγησαν στη δηµιουργία των ολοκληρωµένων µε υπολογιστή συστηµάτων παραγωγής (CIM). Έτσι, από τη σύλληψη ενός νέου προϊόντος, αυτό σχεδιάζεται, εξελίσσεται και βελτιστοποιείται µέσω των συστηµάτων ανάπτυξης (Computer Aided Engineering - CAE), που περιλαµβάνουν συστήµατα σχεδίασης (CAD) και προγράµµατα υπολογισµών αντοχής µε τη χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων (FEM υπολογιστική µέθοδος στατικής και δυναµικής αντοχής κατασκευών και όχι µόνο). Κατόπιν, ο προγραµµατισµός των κατεργασιών γίνεται σε συστήµατα CAM, λαµβάνοντας υπόψη τεχνολογικές παραµέτρους των κατεργασιών αυτών. Τα σύγχρονα µηχανουργεία εντάσσουν τις ΝC, CNC και DNC εργαλειοµηχανές σε ακόµα πιο σύνθετες δοµές, που ονοµάζονται ευέλικτα συστήµατα παραγωγής (FMS). Τα συστήµατα αυτά ενσωµατώνουν ηλεκτρονικό σχεδιασµό της παραγωγής, αυτόµατες µεταφορικές διατάξεις και αποθήκες, βιοµηχανικά ροµπότ και διατάξεις ποιοτικού ελέγχου. Όλα αυτά καθοδηγούνται και εποπτεύονται από έµπειρους µηχανικούς και τεχνικούς, µε τη βοήθεια δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό, η σύγχρονη παραγωγή µετατρέπεται από σπαζοκεφαλιά σε ελεγχόµενη και απλοποιηµένη διαδικασία. Η χρήση της τεχνολογίας λογισµικού και υπολογιστών, µε στοιχεία τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligence), οδηγεί στην πρώιµη έννοια του αυτόµατου εργοστασίου, στο οποίο η συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη αποφάσεων και στην καθοδήγηση µειώνεται ακόµα περισσότερο. Η ιστορική εξέλιξη των τελευταίων περίπου 50 χρόνων που περιγράφηκε παραπάνω, φαίνεται διαγραµµατικά στο σχήµα Α.8. Στο σχήµα αυτό, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι σήµερα το αυτόµατο εργοστάσιο είναι πλέον στο στάδιο της εφαρµογής, χωρίς κανείς να µπορεί να προβλέψει µέχρι πού µπορεί να φτάσει η αυτοµατοποίηση αυτή. Βασική έρευνα Ανάπτυξη της τεχνολογίας Εφαρµογή και εξέλιξη Σχεδίαση πρώτων NC Μηχανές NC Αυτόµατο εργοστάσιο Συστήµατα FMS Μηχανές DNC Συστήµατα CIM Μηχανές CNC Σχήµα Α.8 : Ιστορική αναδροµή της ψηφιακής καθοδήγησης των εργαλειοµηχανών

10 9 4. Πεδίο χρησιµοποίησης εργαλειοµηχανών NC, CNC, DNC Σήµερα, όλες οι συµβατικές και µη συµβατικές µηχανουργικές κατεργασίες υποστηρίζονται από ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές NC, CNC και DNC. Το γεγονός αυτό έχει, ως αποτέλεσµα, πολλές µεγάλες εταιρείες σε αρκετές χώρες του κόσµου µε παράδοση στη µηχανουργική τεχνολογία, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Γερµανία και η Ιαπωνία, να µην κατασκευάζουν πια συµβατικές εργαλειοµηχανές, ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 90. Μία από τις βασικές αιτίες για την εξέλιξη αυτή, είναι η αδυναµία των συµβατικών εργαλειοµηχανών να πραγµατοποιούν πολύπλοκες κατεργασίες µε µεγάλες ταχύτητες. Ενώ όλες οι µηχανουργικές κατεργασίες, απλές ή σύνθετες, µπορεί να γίνουν από ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τις συµβατικές εργαλειοµηχανές. Αυτό µπορεί να φανεί µε τα παρακάτω απλά παραδείγµατα : Είναι γνωστό από το µάθηµα των µηχανουργικών κατεργασιών ότι οι ταχύτητες κοπής συνεχώς αυξάνουν. Σε αυτό βοηθούν τόσο η ανάπτυξη ανθεκτικότερων κοπτικών εργαλείων, όσο και η εξέλιξη των ίδιων των εργαλειοµηχανών. Έτσι, οι άλλοτε εξωτικές ταχύτητες κοπής των 500 m/min θεωρούνται πια συµβατικές. Κοπή σε υψηλές ταχύτητες (High Speed Cutting, HSC) σηµαίνει σήµερα ταχύτητες από 1500 έως 2000 m/min. Ακόµα και ο πιο έµπειρος µηχανουργός δεν µπορεί να καθοδηγήσει χειροκίνητα εργαλειοµηχανές, σε ταχύτητες µεγαλύτερες από 150 m/min. Μάλιστα, σε ταχύτητες µεγαλύτερες από 500 m/min είναι δύσκολο ακόµα και να παρακολουθήσει κανείς την κίνηση του κοπτικού εργαλείου. Στο σχήµα Α.9 παρουσιάζεται η καταλληλότητα χρήσης των συµβατικών και ψηφιακών εργαλειοµηχανών, για διάφορες κατεργασίες σε χαµηλές, µέσες και µεγάλες ταχύτητες. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα κατεργασιών και ταχυτήτων. Συµβατικές εργαλειοµηχανές CNC εργαλειοµηχανές Κατεργασία Χαµηλή ταχύτητα Μέση ταχύτητα Μεγάλη ταχύτητα Χαµηλή ταχύτητα Μέση ταχύτητα Μεγάλη ταχύτητα Τόρνευση Φρεζάρισµα ιάτρηση Πλάνιση Γραναζοκοπή Λείανση Κατάλληλες Ακατάλληλες Σχήµα Α.9 : Xρησιµοποίηση εργαλειοµηχανών CNC σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές, µε κριτήριο την ταχύτητα κοπής Οι σηµερινές µηχανικές διατάξεις είναι σύνθετες και αποτελούνται από τεµάχια µε πολύπλοκη γεωµετρία. Πολλές φορές µάλιστα περιέχουν µεταλλικά εξαρτήµατα µε ανάγλυφες επιφάνειες, που είναι δύσκολη ακόµα και η µαθηµατική τους περιγραφή. Όµως, ακόµα και η κατασκευή ενός σφαιρικού τµήµατος σε συµβατικό τόρνο απαιτεί συνδυασµένες κινήσεις και στις δύο κατευθύνσεις κατεργασίας, ενώ η γεωµετρική ποιότητα είναι συνήθως από κακή έως µέτρια. Στη συµβατική φρέζα η κατασκευή µιας σφαιρικής διαµόρφωσης είναι ακατόρθωτη. Τέτοιες επιφάνειες, όπως η σφαιρική που φαίνεται στο σχήµα Α.10, είναι αδύνατο να κατασκευαστούν χωρίς τη χρήση

11 10 ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών. Πως κατασκευαζόταν όµως στο παρελθόν τέτοιες επιφάνειες ; Η απάντηση είναι ότι µόνο µε χύτευση ήταν δυνατό, αφού πρώτα έµπειροι τεχνίτες κατασκεύαζαν στο χέρι τα καλούπια, µε πολύ µεγάλο, όµως, κόπο και χρόνο. Η κατασκευή τέτοιων καλουπιών είναι σήµερα απλή και φθηνή υπόθεση µε χρήση ενός CNC κέντρου κατεργασίας (ψηφιακά καθοδηγούµενη φρέζα µε δυνατότητα αυτόµατης αλλαγής εργαλείου). Σχήµα Α.10 : Κατεργασία (φινίρισµα) σφαιρικής επιφάνειας σε PVC µε κονδυλοφόρο εργαλείο σφαιρικής απόληξης Ολοένα και περισσότερο η δοµή της γραµµής παραγωγής εντάσσεται στην παραγωγή των εργοστασίων, στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Οι γραµµές παραγωγής απαιτούν µεγάλες και συνεχόµενες παρτίδες πανοµοιότυπων εξαρτηµάτων, µε µεγάλη διαστατική ακρίβεια και µικρό ποσοστό ελαττωµατικών τεµαχίων. Η κατασκευή, λοιπόν, τέτοιων τεµαχίων απαιτεί γρήγορες κατεργασίες, µε µεγάλη επαναληψιµότητα (δηλαδή µπορούν να επαναληφθούν ακριβώς οι ίδιες κατεργασίες, όσες φορές κι αν είναι επιθυµητό) και υψηλή ακρίβεια κατασκευής. Οι έννοιες αυτές θα φανεί σε επόµενα κεφάλαια ότι είναι άρρηκτα δεµένες µε την ψηφιακή καθοδήγηση. 5. Βασικές διαφορές συµβατικών και NC, CNC, DNC εργαλειοµηχανών Αυτή η παράγραφος θα µπορούσε να ονοµάζεται και βασικές οµοιότητες συµβατικών και NC, CNC, DNC εργαλειοµηχανών, αφού σήµερα οι οµοιότητες είναι ελάχιστες, σε σχέση µε τις διαφορές. Πρακτικά, σε κάθε περίπτωση µηχανουργικής κατεργασίας µόνο η κινηµατική αρχή παραµένει κοινή και για τους δύο τύπους εργαλειοµηχανών. Αυτό σηµαίνει ότι στην τόρνευση, τόσο σε συµβατικές όσο και σε NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανές, το τεµάχιο περιστρέφεται και το κοπτικό εργαλείο κινείται γραµµικά σε δύο άξονες που είναι κάθετοι µεταξύ τους. Επίσης, στο φρεζάρισµα, το εργαλείο και στις δύο περιπτώσεις περιστρέφεται, ενώ το τεµάχιο µετακινείται γραµµικά ή στρέφεται σε σχέση µε την άτρακτο της εργαλειοµηχανής. Οι βασικότερες διαφορές των συµβατικών από τις ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές είναι : Η φιλοσοφία λειτουργίας. Στις παραδοσιακές εργαλειοµηχανές ο τεχνίτης-χειριστής, µε βάση τα τεχνικά σχέδια, τοποθετεί το τεµάχιο στη µηχανή, τη ρυθµίζει, τη θέτει σε λειτουργία και, τέλος, ελέγχει το αποτέλεσµα. Στις ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, το πρόγραµµα εργασίας µεταβιβάζεται στη µηχανή συνήθως µέσω συνδεδεµένου ηλεκτρονικού υπολογιστή

12 11 ή, στη χειρότερη περίπτωση, πληκτρολογείται κατευθείαν στην οθόνη της ίδιας της µηχανής (βλ. σχήµα Α.11). Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο προγραµµατιστήςχειριστής µπορεί να ελέγχει διαδοχικά το πρόγραµµά του, µέσω κοπής στο κενό (χωρίς δηλαδή τεµάχιο κατεργασίας, ενώ η εργαλειοµηχανή πραγµατοποιεί τις προγραµµατισµένες κινήσεις της) ή µε τη βοήθεια προσοµοιωτών (στην ίδια την οθόνη της εργαλειοµηχανής ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή), µειώνονται αισθητά οι πιθανότητες λαθών και ο χρόνος προετοιµασίας της εργαλειοµηχανής. Επίσης, η χρήση των NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανών συµβάλλει στη συντονισµένη συνεργασία ανάµεσα σε τοµείς της επιχείρησης (σχεδιασµός - προγραµµατισµός - παραγωγή - ποιοτικός έλεγχος - διάθεση προϊόντων). Σχήµα Α.11 : Από το µηχανολογικό σχέδιο στο τελικό τεµάχιο Η ακρίβεια και η ποιότητα κατασκευής τους. Οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές µπορούν να εκτελέσουν απλές και σύνθετες κατεργασίες, µε πολύ µεγάλη ακρίβεια. Ακριβώς για το λόγο αυτό, η ποιότητα κατασκευής τους και η ακρίβεια συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων τους δεν θυµίζει σε τίποτα αυτή των συµβατικών µηχανών. Ακόµα και εξαρτήµατα των µηχανών αυτών που έχουν µικρή συµµετοχή στη µηχανουργική κατεργασία, κατασκευάζονται µε πολύ υψηλότερες προδιαγραφές, σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές. Η στιβαρότητα και η αντοχή τους. Οι µεγάλες ταχύτητες και δυνάµεις κοπής που αναπτύσσονται στις ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, απαιτούν αυξηµένη ακαµψία και δυνατότητα απόσβεσης των ταλαντώσεων, που µπορεί να δηµιουργηθούν. Μάλιστα, εάν αναλογιστεί κανείς την ακρίβεια κατεργασίας που απαιτείται, οι ανάγκες αυτές γίνονται πιο επιτακτικές. Για τους λόγους αυτούς, η µελέτη της δυναµικής των NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις, τα δοµικά τους στοιχεία κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά, αντί από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα. Τα υποσυστήµατα τους. Είναι προφανές ότι ακόµα και η απλούστερη ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή περιέχει και καθοδηγείται από σύνθετα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, ενώ οι συµβατικές έχουν µόνο ένα σχετικά απλό ηλεκτρικό δίκτυο παροχής ισχύος. Η ρύθµιση επίσης της ταχύτητας κοπής και της πρόωσης, δε γίνεται πια µε µηχανικό τρόπο αλλαγής γραναζιών, αλλά γίνεται αυτόµατα µέσω του προγράµµατος κατεργασίας. Ακόµα και το δέσιµο των κοπτικών εργαλείων και, µερικές φορές, η τροφοδοσία σε υλικό κατεργασίας γίνονται αυτόµατα στις ψηφιακές εργαλειοµηχανές.

13 12 6. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ψηφιακής καθοδήγησης Ήδη έχει διαφανεί από τις προηγούµενες παραγράφους η υπεροχή των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες συµβατικές. Αξίζει όµως να παρουσιαστούν συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης αυτής τεχνολογίας, του αριθµητικού ελέγχου των εργαλειοµηχανών : Η παραγωγή τεµαχίων σύνθετης γεωµετρίας µε υψηλή διαστατική ακρίβεια και ποιότητα µορφής. Η σύγχρονη κίνηση σε πολλούς άξονες επιτρέπει την κατεργασία σύνθετων επιφανειών στο χώρο, όπως αυτές του σχήµατος Α.12. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν απαιτούνται κατασκευαστικά σχέδια για τεµάχια µε µορφή, που µπορεί να περιγραφεί από µαθηµατικές σχέσεις. Σχήµα Α.12 : Κατεργασία πολύπλοκων επιφανειών Η αυτοµατοποιηµένη παραγωγή αυξάνει τη χωρίς λάθη παραγωγή και αναπαραγωγή των τεµαχίων. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται το ποσοστό των ελαττωµατικών κοµµατιών και περιορίζεται η διάρκεια του ελέγχου ποιότητας. Βελτιώνεται, λοιπόν, η επαναληψιµότητα της κατεργασίας, αφού ο τεχνίτης δεν καθοδηγεί, αλλά επιβλέπει και ελέγχει τη µηχανή. Αντίθετα, στις συµβατικές εργαλειοµηχανές, εισέρχονται πολλά λάθη του χειριστή λόγω απειρίας, έλλειψης προσοχής ή και κόπωσης. Είναι χαρακτηριστική η φράση µην αγοράζετε τίποτε που έχει κατασκευαστεί ευτέρα και Παρασκευή, αφού οι εργαζόµενοι, τις µέρες αυτές, είτε προσαρµόζονται στην εργασία τους µετά το Σαββατοκύριακο, είτε προετοιµάζονται γι αυτό. Τέτοια φαινόµενα ελαχιστοποιούνται µε χρήση NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανών. Η ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων (των χρόνων δηλαδή που η µηχανή δεν κόβει). Πρόκειται για τους χρόνους σχεδίασης και κατασκευής συσκευών πρόσδεσης, ρύθµισης της µηχανής, δεσίµατος και λυσίµατος των τεµαχίων, αλλαγής κοπτικών εργαλείων κ.λπ.. Επίσης, ο χρόνος παραµονής του τεµαχίου στην εργαλειοµηχανή µειώνεται σηµαντικά, λόγω των µεγάλων ταχυτήτων και προώσεων κοπής. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει σαφής έλεγχος και προγραµµατισµός της παραγωγής, αφού ο συνολικός χρόνος κατεργασίας είναι καθορισµένος µε ακρίβεια. Η ευκολία προγραµµατισµού της µηχανής, που οφείλεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιφέρει µεγάλη ευελιξία στις κατεργασίες που εκτελούνται. Επειδή το πρόγραµµα καθοδήγησης για κάθε κοµµάτι αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική µορφή, είναι πολύ εύκολη η παραγωγή παραλλαγών ενός προϊόντος, που έχει ήδη κατασκευαστεί. Μάλιστα, απαιτούνται λιγότερες ιδιοσυσκευές συγκράτησης, αφού, λόγω της ευελιξίας των µη

14 13 συµβατικών εργαλειοµηχανών, χρειάζονται λιγότερα δεσίµατα, για να γίνουν οι ίδιες κατεργασίες. Επίσης, µειώνεται το κόστος κατασκευής και αποθήκευσης των ιδιοσυσκευών συγκράτησης, που για µεγάλα µηχανουργεία είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η σηµαντική βελτίωση της ασφάλειας εργασίας, αφού ο χειριστής, κατά τη διάρκεια της κοπής, είναι σε αρκετή απόσταση από το κοπτικό εργαλείο. Στις συµβατικές εργαλειοµηχανές, το σώµα, αλλά κυρίως τα χέρια και τα µάτια του χειριστή, είναι πολύ κοντά στη θέση κοπής. Ο χειριστής πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, κάτι που τον κουράζει και πνευµατικά εκτός από σωµατικά. Η αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, της ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης. Σε αυτό συµβάλλουν η µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής και η δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατεργασίας. Έτσι, η µείωση των νεκρών χρόνων και οι µικρότερες ανάγκες σε προσωπικό, µειώνουν το λειτουργικό κόστος του µηχανουργείου. Στο σχήµα Α.13 φαίνεται διαγραµµατικά το κέρδος της χρήσης ψηφιακών και συµβατικών εργαλειοµηχανών. Όπως φαίνεται από το σχήµα, η χρήση και των δύο εργαλειοµηχανών στην αρχή είναι ζηµιογόνα, µια και δεν αποσβένεται το κόστος αγοράς τους. Στην πορεία όµως, η ψηφιακή εργαλειοµηχανή αποσβένεται περίπου στο 1/3 του χρόνου µιας συµβατικής, ενώ φτάνει σε µεγαλύτερη απόδοση (κέρδος) πολύ γρηγορότερα. Αυτό συµβαίνει, επειδή ένας τεχνίτης µπορεί να επιβλέπει και να εξυπηρετεί ακόµα και δύο ή τρεις ψηφιακές εργαλειοµηχανές. Επίσης το κόστος ανά τεµάχιο είναι πια µικρότερο, ενώ η διάρκεια ζωής των κοπτικών εργαλείων είναι η καλύτερη δυνατή, αφού οι χρόνοι κοπής και οι βέλτιστες συνθήκες κατεργασίας είναι γνωστά. Κέρδος CNC Συµβατικές Ζηµία Χρόνος Σχήµα Α.13 : Οικονοµικό όφελος και κέρδος σε χρόνο µε χρήση CNC εργαλειοµηχανών, για το ίδιο προϊόν Τα κυριότερα µειονεκτήµατα των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών εµφανίζονται κυρίως σε µικρά µηχανουργεία, λόγω της δυσκολίας τους να υιοθετήσουν νέες παραγωγικές δοµές. Αυτά είναι : Το µεγάλο κόστος αγοράς τους, που στην καλύτερη περίπτωση είναι πέντε φορές µεγαλύτερο από της αντίστοιχης συµβατικής εργαλειοµηχανής. Βέβαια, όπως ήδη περιγράφηκε, σε περίπτωση µεγάλων παρτίδων παραγωγής ή όγκου εργασίας, η απόσβεση του κόστους αυτού γίνεται πολύ γρήγορα. Τα µικρά όµως µηχανουργεία, που ασχολούνται µε

15 14 απλές κατασκευές και εργασίες επισκευής, έχουν αντικειµενική δυσκολία να επενδύσουν µεγάλα ποσά σε σύγχρονες εργαλειοµηχανές. Οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές απαιτούν εξειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό, για να τις προγραµµατίζει, να τις ρυθµίζει και να τις συντηρεί. Μάλιστα αυτή η εκπαίδευση είναι µακροχρόνια και διαρκής. Οι χειριστές τέτοιων εργαλειοµηχανών έχουν µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα αλλά είναι και υψηλότερα αµειβόµενοι από τους τεχνίτες συµβατικών εργαλειοµηχανών. 7. Οργάνωση µηχανουργείου µε εργαλειοµηχανές NC, CNC, DNC 7.1 Κατάταξη µηχανουργείων, ανάλογα µε την αυτοµατοποίηση τους Το να οργανωθεί ένα µηχανουργείο σωστά αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα της επιτυχηµένης λειτουργίας του. Αυτό είναι ήδη γνωστό από το µάθηµα των συµβατικών εργαλειοµηχανών. Οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές κάνουν ακόµα πιο σύνθετα τα προβλήµατα της τοποθέτησης στο χώρο και της οργάνωσης της παραγωγής. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα κατασκευαστικά, τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα που φέρνει η τεχνολογία του αριθµητικού ελέγχου, είναι περισσότερα, σε σχέση µε τη συµβατική τεχνολογία. Πρέπει, λοιπόν, η οργάνωση να είναι η βέλτιστη, ώστε το µηχανουργείο να έχει µειωµένο κόστος λειτουργίας και να είναι, όσο το δυνατό, κερδοφόρο και ανταγωνιστικό. Όταν σχεδιάζεται ένα µηχανουργείο, πρέπει η σκέψη να είναι στο µέλλον και να συνεκτιµά την επέκταση και την εξέλιξη του. Σήµερα τα µηχανουργεία χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες : σε αυτά που έχουν µόνο συµβατικές εργαλειοµηχανές. Τα περισσότερα µικρά µηχανουργεία της Ελλάδας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (βλ. σχήµα Α.14), ενώ σε προηγµένες βιοµηχανικά χώρες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Πρόκειται για µια ξεπερασµένη δοµή, που δεν ταιριάζει µε τη σύγχρονη τεχνολογική στάθµη και δεν είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του όγκου και της ποιότητας κατασκευής. Απασχολεί τεχνίτες χαµηλής εκπαίδευσης, που είναι δύσκολο να εξοικειωθούν µε τη νέα τεχνολογία. Σχήµα Α.14 : Παραδοσιακό Μηχανουργείο σε αυτά που έχουν συµβατικές αλλά και ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές. Αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των µηχανουργείων µικρού και µεγάλου µεγέθους διεθνώς. Πρόκειται για επιχειρήσεις, των οποίων η µετάβαση, από τη συµβατική στη σύγχρονη τεχνολογία, έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται σταδιακά. Ο ρυθµός µετάβασης στη νέα

16 15 τεχνολογία είναι ανάλογος µε το κόστος εγκατάστασης, που µπορεί να απορροφήσει η κάθε επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρησιµοποίηση του ενός ή του άλλου είδους µηχανών επιλέγεται µε βάση τον όγκο παραγωγής, τη δυσκολία κατασκευής και τις απαιτήσεις σε ακρίβεια και ποιότητα. Σε τέτοια µηχανουργεία υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό καλά εκπαιδευµένων τεχνιτών, µε εµπειρία και τεχνογνωσία στον αριθµητικό έλεγχο. σε αυτά που έχουν µόνο NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανές. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν αυτόνοµες επιχειρήσεις ή τµήµατα µεγάλων παραγωγικών µονάδων, που επιθυµούν υψηλό δείκτη αυτοµατοποίησης. Οι µονάδες αυτές διακρίνονται για τον υψηλό δείκτη αυτοµατοποίησης τους, τόσο στις εργαλειοµηχανές τους, όσο και στα συστήµατα αποθήκευσης, φόρτωσης και µεταφοράς τεµαχίων κατά την παραγωγή. Το προσωπικό αποτελείται από εξειδικευµένους µηχανικούς και τεχνίτες. 7.2 Χωροθέτηση και εξυπηρέτηση ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών Ο τρόπος διάταξης των εργαλειοµηχανών µέσα στο µηχανουργείο έχει ιδιαίτερη σηµασία και επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την παραγωγικότητά του. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της τοποθέτησης των µηχανηµάτων, είναι η αναγνώριση του ζωτικού χώρου κάθε εργαλειοµηχανής. Αυτός ο ζωτικός χώρος περιλαµβάνει την εργαλειοµηχανή, τον περιφερειακό εξοπλισµό της και την επιφάνεια εργασίας του χειριστή. Πρέπει να είναι αρκετός, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες στις µετακινήσεις και στην εξυπηρέτηση της µηχανής αλλά και να µη δηµιουργεί προβλήµατα στο ζωτικό χώρο των γύρω µηχανών ή συσκευών. Γενικά, η διάταξη ενός µηχανουργείου µε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές ακολουθεί διάφορες λογικές : Ανάλογα µε το είδος της εργαλειοµηχανής. Με αυτόν τον τρόπο, οι οµοειδείς µηχανές τοποθετούνται σε οµάδες, οι οποίες εντάσσονται µε τη σειρά τους σε παραγωγικά τµήµατα του µηχανουργείου. Έτσι, όλοι οι τόρνοι αποτελούν ένα τµήµα και το ίδιο γίνεται για τις φρέζες, τα δράπανα, τις πλάνες, τις λειαντικές µηχανές κ.λπ.. Ανάλογα µε τις φάσεις κατεργασίας ενός προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι απαραίτητες εργαλειοµηχανές για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου προϊόντος, που κατασκευάζεται σε µεγάλες παρτίδες, τοποθετούνται στη σειρά των φάσεων κατεργασίας. Η διάταξη αυτή έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τη γραµµή παραγωγής (βλ. σχήµα Α.15 για γραµµή συγκόλλησης αµαξωµάτων µε βιοµηχανικά ροµπότ). εν είναι όµως κατάλληλη για µηχανουργεία µε µικρές παρτίδες παραγωγής και µε πολλές παραλλαγές των προϊόντων, που παράγονται. Σχήµα Α.15 : Αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής σε αυτοκινητοβιοµηχανία

17 16 ιάταξη ευέλικτου συστήµατος παραγωγής (FMS). Ο αριθµητικός έλεγχος, στην ψηφιακή καθοδήγηση, δεν εφαρµόζεται µόνο στην περιγραφή των διαδροµών του κοπτικού εργαλείου και στον καθορισµό των δεδοµένων κατεργασίας. Μπορεί να συνδυάσει µε αυτές τις δυνατότητες και άλλες διαδικασίες αυτοµατοποίησης που ενσωµατώνουν συστήµατα τροφοδοσίας και διαχείρισης πρώτων υλών και µεταφοράς προϊόντων, βιοµηχανικά ροµπότ και διατάξεις ελέγχου και συναρµολόγησης, σε ένα ενιαίο σύνολο. Η δοµή αυτή ελέγχεται συνολικά µέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και µπορεί, µέχρι σε ένα βαθµό, να προσαρµόζεται, ανάλογα µε τις παραγωγικές ανάγκες κάποιας δεδοµένης περιόδου. Στο σχήµα Α.16 φαίνεται µία κυψέλη (αυτόνοµη µονάδα FM Cell) ενός συστήµατος FMS, όπου τα τεµάχια προς κατεργασία µεταφέρονται προς την εργαλειοµηχανή, προσδένονται αυτόµατα, κατεργάζονται και, τέλος, αποµακρύνονται για την επόµενη φάση κατεργασίας. Αντίστοιχα στο σχήµα Α.17 φαίνεται ένα σύγχρονο µηχανουργείο µε πολλές κυψέλες, οργανωµένες σε σύστηµα FMS. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται αυτόµατα µέσω του αριθµητικού ελέγχου, ενώ η τοποθέτηση των εργαλειοµηχανών µπορεί να γίνεται µε οποιονδήποτε από τους δύο προηγούµενους τρόπους, δηλαδή είτε ανάλογα µε το είδος της εργαλειοµηχανής ή τις φάσεις κατεργασίας. Γενικά, το κόστος µιας επένδυσης FMS είναι πολύ αυξηµένο, αλλά αντίστοιχα είναι υψηλά τα κέρδη που προσφέρει η ευελιξία που προκύπτει στην παραγωγική διαδικασία. Σχήµα Α.16 : Κυψέλη συστήµατος FMS για τόρνευση τεµαχίων Σχήµα Α.17 : Σύγχρονο µηχανουργείο µε σύστηµα FMS

18 17 Όπως φάνηκε παραπάνω η ροµποτική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξέλιξης των συστηµάτων FMS. Πολλές επιστήµες εµπλέκονται, προσφέρουν και υπηρετούν τη ροµποτική. Όµως αυτή αποτελεί παραδοσιακά κλάδο της µηχανολογίας, αφού σαν επιστήµη κλήθηκε να επιλύσει κυρίως βιοµηχανικά προβλήµατα. Σήµερα πάντως τα όρια µεταξύ της µηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας γίνονται όλο και πιο θολά και δυσδιάκριτα, από την εκθετικά αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά καινοτοµικά προϊόντα απαιτούν κατά το σχεδιασµό τους µηχανικούς µε γενικές και ειδικές γνώσεις στις παραπάνω επιστήµες. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 στην Ιαπωνία, τέθηκαν οι βάσεις µιας νέας επιστήµης, της µηχατρονικής (mechatronics), µε σκοπό την ολοκλήρωση της ανάλυσης, του σχεδιασµού και της κατασκευής ενός προϊόντος. Σε µεγάλο βαθµό αυτό επιτεύχθηκε µε το συνδυασµό ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων, που συνεργάζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αντίστοιχο λογισµικό (προγράµµατα). Τέτοιες διατάξεις είναι και τα ροµπότ και η εφαρµογή τους στην αυτοµατοποίηση της παραγωγής είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνη για το βιοµηχανικό και οικονοµικό θαύµα της Ιαπωνίας. Όλες οι χώρες ακολούθησαν το παράδειγµα της Ιαπωνίας, αλλά ακόµα και σήµερα οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Γερµανία, είναι πίσω, τουλάχιστον κατά πέντε χρόνια στην περιοχή αυτή. 7.3 Ασφάλεια σε µηχανουργείο µε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Γενικά, κατά την εργασία στο µηχανουργείο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συµβούν ατυχήµατα, τα οποία µπορούν, κάτω από κάποιες συνθήκες, να προξενήσουν σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές. Αυτό ισχύει σε µικρότερο βαθµό, όταν χρησιµοποιούνται ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, αφού οι τεχνίτες δεν πλησιάζουν τη θέση κοπής, που άλλωστε συνήθως είναι κλεισµένη σε ένα κουβούκλιο. Οι µεγάλες ταχύτητες κοπής, σε συνδυασµό µε την πιθανή χρήση µεταφορικών διατάξεων και ροµπότ, µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες που οδηγούν σε ατύχηµα. Οι εργαζόµενοι σε τέτοιους χώρους πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη τέτοιων ατυχηµάτων. Οι συνήθεις αιτίες που προκαλούν ατυχήµατα είναι : Επικίνδυνες ή απερίσκεπτες ενέργειες. Σφάλµατα εργαζοµένων, λόγω απειρίας, αφαίρεσης ή κούρασης. Επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας. Επικίνδυνη κατάσταση των µηχανηµάτων, των εργαλείων ή ακόµα και των κτιριακών εγκαταστάσεων. ιάφορα απρόβλεπτα γεγονότα (βραχυκύκλωµα κ.λπ.). Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ασφάλεια, διακρίνονται σε ατοµικά µέτρα ασφαλείας καθενός που κινείται και εργάζεται στο χώρο του Μηχανουργείου αλλά και σε γενικότερα µέτρα, που αφορούν τη χρήση των µηχανηµάτων του. Τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα που πρέπει να παίρνει κάθε εργαζόµενος, για να µην εµπλακεί σε ατυχήµατα είναι : τα προστατευτικά γυαλιά, τα οποία προστατεύουν τα µάτια από τα εκτοξευόµενα απόβλιττα*, από σπινθήρες κ.λπ.. τα γάντια, που προστατεύουν τα χέρια κατά τη µεταφορά ή επεξεργασία υλικών. τα υποδήµατα ασφαλείας, που προφυλάσσουν τα πόδια από πτώσεις βαριών αντικειµένων. * Ο τρόπος γραφής της λέξης απόβλιττο (και όχι απόβλητο), έχει καθιερωθεί στον τεχνικό κόσµο για να δηλώσει τα γρέζια που αποµακρύνονται από τις µηχανουργικές κατεργασίες. Η καθιέρωση αυτή οφείλεται στον αείµνηστο Καθηγητή του Ε.Μ.Π., κ. Παππά και έχει υϊοθετηθεί από τους περισσότερους Επιστήµονες του χώρου της Μηχανουργικής Τεχνολογίας).

19 18 Τα βασικά µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων, που εργάζονται σε περιστροφικά µηχανήµατα και γενικά σε όλες τις εργαλειοµηχανές, είτε είναι συµβατικές, είτε µε ψηφιακή καθοδήγηση, είναι : Σωστός χειρισµός και συγκέντρωση προσοχής. Καλή κατάσταση εργαλειοµηχανών και µηχανουργείο µε ευταξία και καθαριότητα. Κοπτικά εργαλεία σε καλή κατάσταση. Σωστή ρύθµιση περιστροφικής ταχύτητας και πρόωσης. Αποφυγή φαρδιών ρούχων και λυµένων µακριών µαλλιών. Προσεκτική συγκράτηση τεµαχίων και κοπτικών εργαλείων. Σταµάτηµα της εργαλειοµηχανής, όταν επιδιώκεται µια µέτρηση, ρύθµιση, καθάρισµα ή επισκευή. Να µην εγκαταλείπεται η εργαλειοµηχανή, όταν βρίσκεται σε λειτουργία και να κλείνει πάντα το κουβούκλιο προστασίας, ακόµα και για τη λειτουργία δοκιµής στο κενό. Αναφορά στον εργοδηγό ή στο µηχανικό παραγωγής και ασφάλειας, για σφάλµατα ή ατυχήµατα, όσο µικρά και αν είναι. Ανακεφαλαίωση Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, µετά το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη µηχανουργική τεχνολογία. Πόσο µάλιστα, όταν αυτή η επιστηµονική περιοχή αποτελεί τη βάση και τον κορµό της παγκόσµιας παραγωγικής βιοµηχανίας. Τα προβλήµατα που οδήγησαν στη σύλληψη της ιδέας των εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση, ήταν η µειωµένη ακρίβεια, η µεγάλη συµµετοχή του συχνά απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα και οι µικρές παραγωγικές δυνατότητες των συµβατικών εργαλειοµηχανών. Η εκρηκτική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής, της ηλεκτρολογίας και, κυρίως, της επιστήµης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στάθηκε πολύτιµος βοηθός στην αυτοµατοποίηση των εργαλειοµηχανών κοπής και γενικά των µηχανών διαµόρφωσης προϊόντων. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα των σχεδόν έξυπνων αυτών µηχανών είναι η ακρίβεια κατεργασίας απλών και σύνθετων τεµαχίων, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων, η θεαµατική βελτίωση της ασφάλειας εργασίας και πολλά άλλα. Όµως, πρόκειται για ακριβά συστήµατα, που απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό. Η πρόοδος των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών συνεχίζεται µε µεγαλύτερη ορµή σήµερα και έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα του παραδοσιακού µηχανουργείου. Ακόµα περισσότερο άλλαξε την εικόνα του παραδοσιακού µηχανουργού. Ο αυτοδίδακτος τορναδόρος ή φρεζαδόρος δεν υπάρχει στις βιοµηχανικές χώρες και αύριο δεν θα υπάρχει ούτε στην Ελλάδα. Τις θέσεις τους παίρνουν µε γρήγορους ρυθµούς καλά εκπαιδευµένα άτοµα, που πρέπει να γνωρίζουν καλά ό,τι περιγράφει το βιβλίο αυτό και πολλά άλλα.

20 19 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Στο τέλος της µελέτης του δευτέρου κεφαλαίου ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Πού βρίσκει εφαρµογές η επιστήµη του αριθµητικού ελέγχου. Τι σηµαίνει η έννοια των αξόνων κατεργασίας στις εργαλειοµηχανές µε ψηφιακή καθοδήγηση. Τι είναι τα συστήµατα αρίθµησης και ποιο από αυτά χρησιµοποιείται στον αριθµητικό έλεγχο εργαλειοµηχανών. Ποιες άλλες εφαρµογές, εκτός των κατεργασιών κοπής, υποστηρίζονται από αριθµητικό έλεγχο. Τι είναι τα βιοµηχανικά ροµπότ και ποιες εφαρµογές βρίσκουν στη µηχανουργική τεχνολογία.

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες

Εργαλειομηχανές CNC. Εισαγωγή στις κατεργασίες Εισαγωγή Εισαγωγή στις κατεργασίες Κατεργασία H διαδικασία κατά την οποία εφαρμόζονται φορτίσεις μέσω συσκευών, μηχανών και εργαλείων, ώστε μία αρχική άμορφη μάζα υλικού να παραμορφωθεί πλαστικά και να

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σέρρες, Νοέμβριος 2015 Εκπονητής: Σαρακινούδης Ευάγγελος Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Σαγρής Δημήτριος Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σττουδαστές : Γκολέμας Σταμάτιος Χατζηχρήστου Θεοδόσιος

Σττουδαστές : Γκολέμας Σταμάτιος Χατζηχρήστου Θεοδόσιος ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Η χρήση των εργαλειομηχανών στην βιομηχανία και η ανάλυση ενός λογισμικού τους» Σττουδαστές : Γκολέμας Σταμάτιος Χατζηχρήστου Θεοδόσιος Εττιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE.

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE. 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 5ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD/CAM PRO/ENGINEER WILDFIRE CAD/CAM CNC Post Processor Αν. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM

Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Συστήµατα Computer Aided Manufacturing - CAM Σχεδιασµός της διαδικασίας παραγωγής τεµαχίων σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Στόχος του λογισµικού CAM: Η δηµιουργία του προγράµµατος ψηφιακής καθοδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

xiii Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης xiii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣΕΩΣ (WORLD CLASS MANUFACTURING). 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Η ιστορία της μεταποίησης διεθνούς κλάσης 2 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC 1 ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι εργαλειομηχανές με αριθμητικό προγραμματισμό εργασίας, γνωστές ως, (Computer Numerically Controlled), είναι μηχανήματα που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Αφιέρωμα στο Γ Συνέδριο «Τεχνολογία & Αυτοματισμός» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ-ΤΕΕ Νίκος Γλώσσας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση!

Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση! Μη φοβάστε την κρίση, έχουµε τη λύση! Νέα σειρά µηχανηµάτων Άνθρωποι που διαφέρουν... Αγαπητοί φίλοι, Οι καλοί συνεργάτες στα δύσκολα φαίνονται. Αυτή την εποχή που η κρίση έχει επεκταθεί σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές κατασκευαστικές (manufacturing) μέθοδοι/τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Πληροφορική Η επιστήμη που ασχολείται με: τη συλλογή την αποθήκευση την

Διαβάστε περισσότερα

7 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

7 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 7 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ... 7-1 7.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...7-1 7.2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ...7-1 7.2.1 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ... 7-1 7.2.2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ... 7-2 7.2.3 ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ... 7-3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Ε.Μ :3032 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Παραδείγματα

Εφαρμογές και Παραδείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής των συστημάτων CAD/CAM στο σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων καλουπιών και εξαρτημάτων. 5.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H Εξέλιξη των υπολογιστών

H Εξέλιξη των υπολογιστών H Εξέλιξη των υπολογιστών January 2014 Γιάννης Συρίγος Κοντογιάννη Μαρία Κωνσταντίνα Μαυροείδη Ανδριάνα Τζανίδου Γιώργος Παπαδάκος 1. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 2. Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοιχτά του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Ντουντούδη Ιωάννα. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Ντουντούδη Ιωάννα. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Ντουντούδη Ιωάννα Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου Γεώργιο & Βασιλική

Στους γονείς μου Γεώργιο & Βασιλική Στους γονείς μου Γεώργιο & Βασιλική Η διατριβή της Χαρίτου Καλλιόπης, εγκρίνεται: Αντωνιάδης Αριστομένης Αναπληρωτής Καθηγητής, Επιβλέπων Μπιλάλης Νικόλαος Καθηγητής Σταυρουλάκης Γεώργιος Καθηγητής Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων

Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Κώδικας Προγραµµατισµού, Μορφή των Λέξεων Οι κώδικες προγραµµατισµού και η ερµηνεία τους δίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. Ν0000 Αριθµός block Εισάγεται στην αρχή κάθε block και προσδιορίζει τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC

Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Συμβατικός προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών CNC Αρχές προγραμματισμού Τυποποιημένες εντολές Μη τυποποιημένες εντολές Φασεολόγια Εργαλεία Γ.Βοσνιάκος-2014 Προγραμματισμός κέντρων κατεργασιών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GIESSE. Μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας ντίζας πολυαμιδίου

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GIESSE. Μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας ντίζας πολυαμιδίου ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GIESSE Μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας ντίζας πολυαμιδίου SPAZIO GIESSE Πρωτοποριακή μέθοδος εργασίας SPAZIO GIESSE Η πρωτοποριακή μέθοδος εργασίας που ανέπτυξε η GIESSE, και επιτρέπει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ εισηγητής: Δρ Δαυίδ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης. xxi ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xxi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.1 Ορισμός του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.2 Ιστορική εξέλιξη του αριθμητικού ελέγχου. 1 1.3 Η εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER 2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ αποπεράτωση με χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011

CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 CAD/CAM I (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2011 ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAD: Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Η/Υ ΤΙ ΕΙΝΑΙ CAM: ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση

Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση 1 Προσομοιωτικό μοντέλο κοπής οδοντώσεων με πλάνιση με κύλιση Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό στροφών και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία 12 ασκήσεων ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ CNC με την βοήθεια του λογισμικού AUTOCAD Σπουδαστές: Κίτσος Χαράλαμπος Α.Μ. 41837 Τσολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Επιστήμη των υπολογιστών Computer Science (CS) ή Information

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Σηµείωση: Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ενότητα 1 η Εισαγωγή στους Μηχανισµούς

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ. Ενότητα 1 η Εισαγωγή στους Μηχανισµούς ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΗΧΑΝΩΝ Ενότητα 1 η Εισαγωγή στους Μηχανισµούς Βασικά στοιχεία για το µάθηµα - Η εκπαιδευτική και εξεταστέα ύλη του µαθήµατος θα παρουσιάζεται στις διαλέξεις και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε:

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Ενότητα 2.6 Κεφάλαιο 2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αιτιολογείτε την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους αυτοματισμού. Να διακρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 - Συστήματα CAD/CAM και CNC

Κεφάλαιο 7 - Συστήματα CAD/CAM και CNC Κεφάλαιο 7 - Συστήματα CAD/CAM και CNC Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 7 - Συστήματα CAD/CAM και CNC... 1 Συντομεύσεις - Ακρωνύμια... 2 Σύνοψη... 3 Προαπαιτούμενη γνώση... 3 7.1 Εισαγωγή στα συστήματα CAD/CAM...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων

Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων Σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Παραγωγής προϊόντων Ερευνητικές δραστηριότητες εργαστηρίου του Δρ. Μάρκου Πετούση 1. Εισαγωγή Η εμβιομηχανική είναι η επιστήμη, στην οποία εφαρμόζονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC

Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Tυπικές εργαλειομηχανές CNC Κέντρα τόρνευσης Κέντρα κατεργασιών Κέντρα διαμόρφωσης ελάσματος CMM RP-RM Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Τυπικές εργαλειομηχανές CNC Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τμήμα Λογιστικής. 1 Στέργιος Παλαμάς

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τμήμα Λογιστικής. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής 1 Θεματικές Ενότητες Ιστορική Αναδρομή - Εφαρμογές Αρχιτεκτονική ενός Η/Υ - Υλικό Σύνθεση ενός Προσωπικού Υπολογιστή Λογισμικό Η/Υ - Λειτουργικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 2.1 Δεδομένα εισόδου 2.1.1 Κοπτικό εργαλείο Το κοπτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα δίπτερο κοπτικό εργαλείο με σφαιρική απόληξη χωρίς ελίκωση διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Διευθυντής Καθ. Γ. Χρυσολούρης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Σχεδίαση με τη χρήση Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ορισμοί: Σχέδιο (sketch/schizzo): από την αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα