ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

2 1 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Άβακας : η πρώτη υπολογιστική συσκευή. Μία ιδέα που βασίσθηκε στη µέτρηση µε τα δάχτυλα των δύο χεριών και γεννήθηκε στην κοιλάδα του Τίγρη και Ευφράτη πριν περίπου 5,000 χρόνια. Στο τέλος της µελέτης του πρώτου κεφαλαίου ο Σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Τι είναι ο αριθµητικός έλεγχος και πως εφαρµόζεται στη µηχανουργική τεχνολογία. Ποια είναι η εξέλιξη των εργαλειοµηχανών ψηφιακής καθοδήγησης και πως αυτή επηρεάστηκε από την επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι εργαλειοµηχανές ανάλογα µε το βαθµό αυτοµατοποίησής τους. Σε τι διαφέρουν οι εργαλειοµηχανές ΝC από τις CNC και DNC. Σε ποιες µηχανουργικές κατεργασίες βρίσκει εφαρµογή η ψηφιακή καθοδήγηση. Σε τι διαφέρουν οι εργαλειοµηχανές µε ψηφιακή καθοδήγηση και ποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα έχουν, σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές. Πως είναι οργανωµένο ένα µηχανουργείο µε εργαλειοµηχανές ψηφιακής καθοδήγησης.

3 2 1. Γενικά Η λειτουργία όλων των µηχανικών διατάξεων και των µηχανών απαιτεί, πάντα, κάποιο βαθµό καθοδήγησης και ελέγχου. Όσο πιο πολύπλοκη είναι η µηχανική διάταξη, τόσο πιο σύνθετη είναι η καθοδήγησή της και τόσο δυσκολότερος είναι ο έλεγχός της. Η παραδοσιακή δοµή ελέγχου και καθοδήγησης µηχανικών διατάξεων από το χειριστή τους, συνεχώς υποβοηθείται ή αντικαθίσταται από κάποιο βαθµό αυτοµατοποίησης. Στην εξέλιξη αυτή δεν θα µπορούσε να µη συµµετέχει η µηχανουργική τεχνολογία και, µάλιστα, η περιοχή των εργαλειοµηχανών. Ιδιαίτερα, στις περιόδους υψηλής οικονοµικής, εµπορικής και στρατιωτικής ανάπτυξης που ακολούθησαν το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η αυτοµατοποίηση των εργαλειοµηχανών τέθηκε ως o βασικότερος στόχος. Οι λόγοι αυτής της εξέλιξης προέκυψαν από την ανάγκη παραγωγής µεγάλων παρτίδων πανοµοιότυπων τεµαχίων, µε µικρό κόστος κατεργασίας και µεγάλη ακρίβεια κατασκευής. Η ανάπτυξη εξελιγµένων δοµικών στοιχείων εργαλειοµηχανών, δηλαδή των στοιχείων που αποτελούν τον κορµό ή σκελετό τους αλλά και των ιδιαίτερα ανθεκτικών κοπτικών εργαλείων, ώθησαν την παγκόσµια µηχανουργική παραγωγή σε υψηλά επίπεδα. Όµως, είναι γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνατότητες των συµβατικών εργαλειοµηχανών περιορίζονται, σε µεγάλο βαθµό, από την ικανότητα του χειριστή τους. Έτσι, η ποιότητα εργασίας και η παραγωγικότητα του τεχνίτη εργαλειοµηχανικού είναι παράµετρος, που εξαρτάται από την εµπειρία, την εκπαίδευση, τη φυσική κατάσταση, ακόµα και την ψυχολογία και διάθεσή του. Είναι, λοιπόν, φυσικό η εξέλιξη των εργαλειοµηχανών να κινηθεί και προς την κατεύθυνση του αυτοµάτου ελέγχου τους και τη µείωση του ποσοστού συµµετοχής του χειριστή κατά τη λειτουργία τους. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα µπορούσε να µείνει αµέτοχη η τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η οποία γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία πενήντα χρόνια. Όπως µάλιστα θα φανεί στα επόµενα κεφάλαια, οι αυτοµατοποιηµένες εργαλειοµηχανές ακολούθησαν, χέρι µε χέρι, την ανάπτυξη της επιστήµης της πληροφορικής. 2. Ορισµοί Η έννοια αριθµητικός έλεγχος (Numerical Control ή NC) ταυτίζεται σχεδόν µε τις µηχανουργικές κατεργασίες και τις εργαλειοµηχανές. Ο αριθµητικός έλεγχος δίδει τη δυνατότητα στο χειριστή να «επικοινωνεί» µε την εργαλειοµηχανή και να την «καθοδηγεί» µέσω ενός κώδικα, δηλαδή µιας ακολουθίας γραµµάτων και αριθµών. Ο κώδικας αυτός αντικαθιστά, σε µεγάλο ποσοστό, τις επιµέρους χειρωνακτικές εργασίες του χειριστή, οι οποίες πλέον εκτελούνται αυτόµατα, µε µεγαλύτερη ακρίβεια και δυνατότητα συνεχών επαναλήψεων. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της µονάδας ελέγχου της εργαλειοµηχανής (Machine Control Unit, MCU), που βρίσκεται πάνω στην εργαλειοµηχανή και ελέγχει τις λειτουργίες της. Οι εργαλειοµηχανές που λειτουργούν µε τον τρόπο αυτό λέγονται ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές (ΝC). Εάν ανάµεσα στο χειριστή και στη µονάδα ελέγχου της εργαλειοµηχανής NC παρεµβάλλεται, για λόγους ευκολότερου και πιο αποδοτικού χειρισµού, ηλεκτρονικός υπολογιστής, η µηχανή ονοµάζεται ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (CNC). Με τον τρόπο αυτό, η λειτουργία της εργαλειοµηχανής αυτοµατοποιείται περισσότερο, ενώ ο έλεγχός της µπορεί να γίνεται πλέον και από απόσταση (remote control). Τέτοιες σύγχρονες εργαλειοµηχανές φαίνονται στο παρακάτω σχήµα Α.1 για διάφορες µηχανουργικές κατεργασίες.

4 3 ΤΟΡΝΟΣ ΦΡΕΖΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑΒΡΩΣΗ ΓΡΑΝΑΖΟΚΟΠΤΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΑ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Σχήµα Α.1 : Ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές H CNC καθοδήγηση έχει το πλεονέκτηµα της συνεργασίας της µε συστήµατα σχεδίασης (Computer Aided Design, CAD) και συστήµατα κατεργασιών (Computer Aided Manufacturing, CAM) µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ δίδεται η δυνατότητα ένταξής της σε ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής µε υπολογιστές (Computer Integrated Manufacturing, CIM) και ευέλικτα συστήµατα παραγωγής (Flexible Manufacturing Systems, FMS). Επιπλέον, ένα µεγάλο ποσοστό υπολογισµών και διαδικασιών ελέγχου καθοδήγησης διεξάγονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. Για όλα αυτά όµως θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόµενα κεφάλαια. Όλες οι διαδικασίες καθοδήγησης και ελέγχου των εργαλειοµηχανών NC και CNC από το χειριστή τους είναι µονόδροµες. Ο τεχνικός NC ή CNC καθορίζει την ακολουθία των κινήσεων της εργαλειοµηχανής, τις τιµές των συνθηκών κατεργασίας (πρόωση, βάθη κοπής, ταχύτητα κοπής, κ.λπ.), ελέγχει τη χρήση ή όχι του υγρού κοπής, διαχειρίζεται τα κοπτικά εργαλεία, κ.λπ.. Για όλα αυτά, συντάσσει ένα πρόγραµµα καθοδήγησης σε τυποποιηµένη γλώσσα προγραµµατισµού (κώδικας), µεταφέρει τον κώδικα στη µονάδα ελέγχου και ενεργοποιεί την εκτέλεση του

5 4 προγράµµατος. Κανένας δεν µπορεί να ισχυρισθεί ότι αυτή η αλληλουχία δεν είναι αυτοµατοποιηµένη. Όµως, η πρόοδος της τεχνολογίας και, ιδιαίτερα, η ανάπτυξη των αισθητήρων (sensors) και των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου (ΣAE), επιτρέπει στους κατασκευαστές εργαλειοµηχανών να πάνε ένα βήµα παραπέρα. Στο σχεδιασµό δηλαδή σκεπτόµενων διατάξεων, που, ανάλογα µε την εξέλιξη της µηχανουργικής κατεργασίας, παίρνουν αποφάσεις και επεµβαίνουν στο πρόγραµµα καθοδήγησης. Οι µηχανές αυτές χαρακτηρίζονται άµεσα καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Direct Numerical Control - DNC). Εάν, λοιπόν, σε µία τυπική περίπτωση τόρνευσης µε NC ή CNC τόρνο, επιλεγεί, κατά λάθος, και προγραµµατισθεί απαράδεκτη πρόωση κοπής, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει την αντίστοιχη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της εργαλειοµηχανής, να σταµατήσει την εκτέλεση του προγράµµατος και, αφού το διορθώσει, να το ενεργοποιήσει ξανά. Οι DNC εργαλειοµηχανές είναι συνδεδεµένες µε έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως φαίνεται στο σχήµα Α.2 µέσω του οποίου λαµβάνουν εντολές για εκτέλεση εργασιών, αλλά και αντλούν πληροφορίες από σχετικές βάσεις πληροφοριών. Σχήµα Α.2 : Σύστηµα DNC Στις DNC εργαλειοµηχανές µπορεί να ελέγχεται αυτόµατα η ταχύτητα κοπής, η χρήση ψυκτικού υγρού, η φθορά των κοπτικών εργαλείων, κ.λπ.. Ιδιαίτερα για τη φθορά των κοπτικών εργαλείων, πολλές ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές διαθέτουν ειδικές µετρητικές διατάξεις στις οποίες µετρώνται τα κοπτικά εργαλεία, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά τη διάρκεια µιας κατεργασίας. Στην περίπτωση που, για το εξεταζόµενο κοπτικό εργαλείο, διαπιστωθεί µεγάλη απόκλιση από τις προβλεπόµενες διαστάσεις, η κατεργασία συνεχίζεται αυτόµατα µε νέο (όµοιο) κοπτικό εργαλείο (sister tool). Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, γιατί οι παραδοσιακές εργαλειοµηχανές χαρακτηρίζονται σήµερα συµβατικές. Η χρήση των εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση, επιφέρει µεν εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά απαιτεί εξειδικευµένους χειριστές. Η σταδιακή, µάλιστα, διάχυση εργαλειοµηχανών αυτής της τεχνολογίας στα ελληνικά µηχανουργεία, απαιτεί ολοένα και περισσότερο χειριστές που απέχουν πολύ από την παραδοσιακή µορφή του µηχανουργού. Πώς όµως η τεχνολογία των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών ωρίµασε τόσο, ώστε σήµερα όλοι µιλούν για κατάργηση των συµβατικών εργαλειοµηχανών ; Στο ερώτηµα αυτό απαντά η σύντοµη, αλλά ενδιαφέρουσα, αναδροµή της επόµενης παραγράφου. 3. Ιστορική αναδροµή αριθµητικού ελέγχου εργαλειοµηχανών Η εξέλιξη του αριθµητικού ελέγχου στη µηχανουργική τεχνολογία, όπως θα φανεί στην παράγραφο αυτή, στηρίζεται σε βασικές αρχές, που αναπτύχθηκαν πολλούς αιώνες πριν. Αρχικές προσπάθειες έχουν καταγραφεί στην Κίνα και στην Ελλάδα, µε αντιπροσωπευτικότερη τον «Μηχανισµό των Αντικυθήρων», o οποίος χρησιµοπούνταν πιθανώς για αστρονοµικούς και

6 5 ηµερολογιακούς υπολογισµούς. Βρέθηκε το σε αρχαίο ναυάγιο κοντά στα Αντικύθηρα από σφουγγαράδες της Σύµης. Ο µηχανισµός του ήταν ιδιαίτερα σύνθετος, έχοντας εσωτερικά 32 οδοντωτούς τροχούς ενώ είχε επιγραφές για το ζωδιακό κύκλο και τους µήνες (βλ. σχήµα Α.3). Σχήµα Α.3 : Ο µηχανισµός των Αντικυθήρων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) Πολύ αργότερα, τον 14 ο αιώνα µ.χ, η ιδέα του ελέγχου µηχανικών διατάξεων µέσω ακολουθίας πληροφοριών, όπως είναι και ο αριθµητικός έλεγχος, εµφανίζεται στην κίνηση διακοσµητικών µορφών σε ρολόγια µεγάλων εκκλησιών. Το 1642 ο Blaise Pascal ( ), κατασκεύασε τον πρώτο µηχανικό υπολογιστή, χρησιµοποιώντας ένα περίπλοκο σύστηµα οδοντωτών τροχών (βλ. σχήµα Α.4). Σχήµα Α.4 : O Blaise Pascal και ο πρώτος µηχανικός υπολογιστής Σχεδόν δύο αιώνες µετά, το 1808, ένας Γάλλος κλωστοϋφαντουργός και εφευρέτης, ο Joseph Jacquard, χρησιµοποίησε διάτρητες µεταλλικές κάρτες σε υφαντικές µηχανές και κατόρθωσε να αναπαράγει µε ταχύτητα πολύπλοκα σχέδια σε υφάσµατα. Περίπου 55 χρόνια αργότερα ανακαλύφθηκε το µηχανικό πιάνο. Η λειτουργία του βασιζόταν στη διέλευση αέρα µέσα από ένα κατάλληλα τρυπηµένο και κινούµενο ρολό χαρτιού, που ενεργοποιούσε την κίνηση των πλήκτρων. Το 1834 ολοκληρώθηκε από τον Charles Babbage ( ) ένας µηχανικός υπολογιστής, που µπορούσε να κάνει αριθµητικές πράξεις, µε ακρίβεια έξι δεκαδικών ψηφίων (βλ. σχήµα Α.5).

7 6 Σχήµα Α.5 : O Charles Babbage και ο υπολογιστής του Πάνω από εκατό χρόνια πέρασαν έως το 1940, χρονιά κατά την οποία ο Aiken στις Ηνωµένες Πολιτείες και ο Zuse στη Γερµανία έφτιαξαν την πρώτη ηλεκτρονική υπολογιστική διάταξη µε χρήση ρελέ. Τρία χρόνια αργότερα, το 1943, κατασκευάστηκε από τους John Mauchly και Presper Eckert ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Πρόκειται για το θρυλικό ENIAC (βλ. σχήµα Α.6), ένα δηµιούργηµα µεγάλων διαστάσεων και βάρους τριάντα τόνων, που περιείχε 18 km καλώδια, συνδέσεις και απορροφούσε ισχύ 174 kwatt. O προγραµµατισµός του ήταν µια πολύπλοκη εργασία, σχεδόν ιεροτελεστία, και απαιτούσε τη συνδυασµένη ρύθµιση 6000 διακοπτών. Η εξωπραγµατική για την εποχή εκείνη υπολογιστική ισχύς είναι σήµερα σχεδόν αστεία, αφού σε µια κοινή αριθµοµηχανή (calculator) είναι πολλαπλάσιες φορές µεγαλύτερη. Σχήµα Α.6 : O John Mauchly, ο Presper Eckert και ο ENIAC Χρειάστηκε να περάσουν ακόµα δεκαπέντε χρόνια και να µεσολαβήσει η ανακάλυψη των ηµιαγωγών το 1948, για να αναπτυχθούν εµπορικοί επαναπρογραµµατιζόµενοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην αυγή του Από τότε, η αλµατώδης ανάπτυξη στην ηλεκτρονική (ολοκληρωµένα κυκλώµατα µικρής και µεγάλης κλίµακας, µικροεπεξεργαστές, συστήµατα µαζικής αποθήκευσης και γραφικής απεικόνισης κ.λπ.) οδήγησε στη σηµερινή εικόνα των υπολογιστών και επέβαλε τη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση. Ο σύγχρονος αριθµητικός έλεγχος των εργαλειοµηχανών ξεκίνησε, όταν, κατά τη διάρκεια του πολέµου µε τους Ιάπωνες στον Ειρηνικό Ωκεανό, η Αµερικανική πολεµική αεροπορία είχε εξαιρετικά µεγάλες απώλειες. Η ταχεία παραγωγή και επισκευή αεροσκαφών και ανταλλακτικών

8 7 στάθηκε πραγµατικός πονοκέφαλος για τους µηχανικούς της αεροπορικής βιοµηχανίας. Έτσι, πέρα από τη µειωµένη παραγωγική ικανότητα των συµβατικών εργαλειοµηχανών, η συνεχής παραγωγή χωρίς συντήρηση και η κόπωση των τεχνιτών οδηγούσε, συχνά, σε ελαττωµατικά και επικίνδυνα τεµάχια. Ακόµα, οι απαιτήσεις της βιοµηχανίας για ακόµα πιο σύνθετα τεµάχια, δεν µπορούσαν να καλυφθούν από τα συµβατικά µηχανουργεία. Έως το 1949 η εξέλιξη ήταν αργή, αφού η τεχνολογία ήταν σε πρώιµο στάδιο. Αυτήν ακριβώς τη χρονιά, ανατέθηκε στον John Pearson και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) η αποστολή της ανάπτυξης αυτοµατοποιηµένων εργαλειοµηχανών. Ο µηχανικός αυτός και οι συνεργάτες του πρώτοι προσδιόρισαν τις αρχές λειτουργίας των µηχανών αυτών. Σκέφτηκαν, λοιπόν, ότι χρειάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής, για να προσδιορίζει τις διαδροµές του κοπτικού εργαλείου. Αυτές οι κινήσεις έπρεπε να αποθηκεύονται στο µόνο µέσο εκείνης της εποχής, δηλαδή στις διάτρητες κάρτες (βλ. σχήµα Α.7). Επίσης, η µηχανή θα έπρεπε να διαθέτει ένα µέσο ανάγνωσης, ώστε να διαβάζει αυτόµατα τις κάρτες αυτές. Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη µίας κεντρικής µονάδας ελέγχου, ώστε να καθοδηγεί τους σερβοκινητήρες, που θα κινούσαν τους κοχλίες κίνησης των µηχανών. Το 1952 η πρώτη ψηφιακή εργαλειοµηχανή, µια κατακόρυφη φρεζοµηχανή, επιδείχτηκε µε επιτυχία στο ΜΙΤ. Η ογκώδης αυτή φρεζοµηχανή είχε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εκτελούσε ταυτόχρονες και ανεξάρτητες µεταξύ τους κινήσεις σε τρεις άξονες κατεργασίας. Αυτή η µέρα, ήταν η αυγή µιας πενηντάχρονης εκρηκτικής εξέλιξης, της οποίας τα αποτελέσµατα περιγράφονται στο βιβλίο αυτό. Το 1954, άρχισε να χτίζεται η πρώτη συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού. Ονοµάστηκε Αυτόµατος Προγραµµατισµός Εργαλείων (Automatically Programmed Tool, APT) και περιέγραφε µε σχετική ευκολία τη µορφή του κατεργαζόµενου τεµαχίου και τις οδηγίες προς τη µηχανή, για να το κατασκευάσει. Ένα χαρακτηριστικό κοµµάτι που φτιάχτηκε µε την τεχνολογία εκείνης της εποχής, είναι το τασάκι του σχήµατος Α.7 που µοιράστηκε σε όλους τους παρευρισκόµενους στα πλαίσια επίδειξης της APT που έκανε το Εργαστήριο Σερβοµηχανισµών του ΜΙΤ το Σχήµα Α.7 : ιάτρητη κάρτα και τασάκι κατασκευασµένο από την πρώτη ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή µε τη βοήθεια της APT Το 1958, η εταιρία Bendix, αγόρασε την πατέντα από τον Pearson και κατασκεύασε την πρώτη εµπορική ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή. Από εκείνα τα χρόνια, η βιοµηχανία κατάλαβε τη σηµασία της χρήσης των µηχανών αυτών. Έτσι, άρχισε η προσπάθεια αυτοµατοποίησης όλων των µηχανουργικών κατεργασιών και η ανάπτυξη αντιστοίχων NC εργαλειοµηχανών. Η εξέλιξη των µικροϋπολογιστών οδήγησε στη µετάβαση από τις NC στις CNC εργαλειοµηχανές και η ανάπτυξη των αισθητήρων και των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου στις αντίστοιχες DNC. Έτσι σήµερα, από την απλή διάτρηση, έως την πολύπλοκη επεξεργασία ανάγλυφων επιφανειών, χρησιµοποιούνται απλές και φθηνές ή σύνθετες και ακριβές εργαλειοµηχανές. Με την εξέλιξη αυτή, οι παραδοσιακές

9 8 δοµές των µηχανουργείων δε συµβαδίζουν µε τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των νέων µηχανών αλλά και τις παραγωγικές ανάγκες του σηµερινού κόσµου. Η συνεργασία των µηχανουργικών κατεργασιών µε NC, CNC και DNC µηχανές µε άλλες λειτουργίες που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, οδήγησαν στη δηµιουργία των ολοκληρωµένων µε υπολογιστή συστηµάτων παραγωγής (CIM). Έτσι, από τη σύλληψη ενός νέου προϊόντος, αυτό σχεδιάζεται, εξελίσσεται και βελτιστοποιείται µέσω των συστηµάτων ανάπτυξης (Computer Aided Engineering - CAE), που περιλαµβάνουν συστήµατα σχεδίασης (CAD) και προγράµµατα υπολογισµών αντοχής µε τη χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων (FEM υπολογιστική µέθοδος στατικής και δυναµικής αντοχής κατασκευών και όχι µόνο). Κατόπιν, ο προγραµµατισµός των κατεργασιών γίνεται σε συστήµατα CAM, λαµβάνοντας υπόψη τεχνολογικές παραµέτρους των κατεργασιών αυτών. Τα σύγχρονα µηχανουργεία εντάσσουν τις ΝC, CNC και DNC εργαλειοµηχανές σε ακόµα πιο σύνθετες δοµές, που ονοµάζονται ευέλικτα συστήµατα παραγωγής (FMS). Τα συστήµατα αυτά ενσωµατώνουν ηλεκτρονικό σχεδιασµό της παραγωγής, αυτόµατες µεταφορικές διατάξεις και αποθήκες, βιοµηχανικά ροµπότ και διατάξεις ποιοτικού ελέγχου. Όλα αυτά καθοδηγούνται και εποπτεύονται από έµπειρους µηχανικούς και τεχνικούς, µε τη βοήθεια δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό, η σύγχρονη παραγωγή µετατρέπεται από σπαζοκεφαλιά σε ελεγχόµενη και απλοποιηµένη διαδικασία. Η χρήση της τεχνολογίας λογισµικού και υπολογιστών, µε στοιχεία τεχνητής νοηµοσύνης (artificial intelligence), οδηγεί στην πρώιµη έννοια του αυτόµατου εργοστασίου, στο οποίο η συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη αποφάσεων και στην καθοδήγηση µειώνεται ακόµα περισσότερο. Η ιστορική εξέλιξη των τελευταίων περίπου 50 χρόνων που περιγράφηκε παραπάνω, φαίνεται διαγραµµατικά στο σχήµα Α.8. Στο σχήµα αυτό, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι σήµερα το αυτόµατο εργοστάσιο είναι πλέον στο στάδιο της εφαρµογής, χωρίς κανείς να µπορεί να προβλέψει µέχρι πού µπορεί να φτάσει η αυτοµατοποίηση αυτή. Βασική έρευνα Ανάπτυξη της τεχνολογίας Εφαρµογή και εξέλιξη Σχεδίαση πρώτων NC Μηχανές NC Αυτόµατο εργοστάσιο Συστήµατα FMS Μηχανές DNC Συστήµατα CIM Μηχανές CNC Σχήµα Α.8 : Ιστορική αναδροµή της ψηφιακής καθοδήγησης των εργαλειοµηχανών

10 9 4. Πεδίο χρησιµοποίησης εργαλειοµηχανών NC, CNC, DNC Σήµερα, όλες οι συµβατικές και µη συµβατικές µηχανουργικές κατεργασίες υποστηρίζονται από ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές NC, CNC και DNC. Το γεγονός αυτό έχει, ως αποτέλεσµα, πολλές µεγάλες εταιρείες σε αρκετές χώρες του κόσµου µε παράδοση στη µηχανουργική τεχνολογία, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Γερµανία και η Ιαπωνία, να µην κατασκευάζουν πια συµβατικές εργαλειοµηχανές, ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 90. Μία από τις βασικές αιτίες για την εξέλιξη αυτή, είναι η αδυναµία των συµβατικών εργαλειοµηχανών να πραγµατοποιούν πολύπλοκες κατεργασίες µε µεγάλες ταχύτητες. Ενώ όλες οι µηχανουργικές κατεργασίες, απλές ή σύνθετες, µπορεί να γίνουν από ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τις συµβατικές εργαλειοµηχανές. Αυτό µπορεί να φανεί µε τα παρακάτω απλά παραδείγµατα : Είναι γνωστό από το µάθηµα των µηχανουργικών κατεργασιών ότι οι ταχύτητες κοπής συνεχώς αυξάνουν. Σε αυτό βοηθούν τόσο η ανάπτυξη ανθεκτικότερων κοπτικών εργαλείων, όσο και η εξέλιξη των ίδιων των εργαλειοµηχανών. Έτσι, οι άλλοτε εξωτικές ταχύτητες κοπής των 500 m/min θεωρούνται πια συµβατικές. Κοπή σε υψηλές ταχύτητες (High Speed Cutting, HSC) σηµαίνει σήµερα ταχύτητες από 1500 έως 2000 m/min. Ακόµα και ο πιο έµπειρος µηχανουργός δεν µπορεί να καθοδηγήσει χειροκίνητα εργαλειοµηχανές, σε ταχύτητες µεγαλύτερες από 150 m/min. Μάλιστα, σε ταχύτητες µεγαλύτερες από 500 m/min είναι δύσκολο ακόµα και να παρακολουθήσει κανείς την κίνηση του κοπτικού εργαλείου. Στο σχήµα Α.9 παρουσιάζεται η καταλληλότητα χρήσης των συµβατικών και ψηφιακών εργαλειοµηχανών, για διάφορες κατεργασίες σε χαµηλές, µέσες και µεγάλες ταχύτητες. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα κατεργασιών και ταχυτήτων. Συµβατικές εργαλειοµηχανές CNC εργαλειοµηχανές Κατεργασία Χαµηλή ταχύτητα Μέση ταχύτητα Μεγάλη ταχύτητα Χαµηλή ταχύτητα Μέση ταχύτητα Μεγάλη ταχύτητα Τόρνευση Φρεζάρισµα ιάτρηση Πλάνιση Γραναζοκοπή Λείανση Κατάλληλες Ακατάλληλες Σχήµα Α.9 : Xρησιµοποίηση εργαλειοµηχανών CNC σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές, µε κριτήριο την ταχύτητα κοπής Οι σηµερινές µηχανικές διατάξεις είναι σύνθετες και αποτελούνται από τεµάχια µε πολύπλοκη γεωµετρία. Πολλές φορές µάλιστα περιέχουν µεταλλικά εξαρτήµατα µε ανάγλυφες επιφάνειες, που είναι δύσκολη ακόµα και η µαθηµατική τους περιγραφή. Όµως, ακόµα και η κατασκευή ενός σφαιρικού τµήµατος σε συµβατικό τόρνο απαιτεί συνδυασµένες κινήσεις και στις δύο κατευθύνσεις κατεργασίας, ενώ η γεωµετρική ποιότητα είναι συνήθως από κακή έως µέτρια. Στη συµβατική φρέζα η κατασκευή µιας σφαιρικής διαµόρφωσης είναι ακατόρθωτη. Τέτοιες επιφάνειες, όπως η σφαιρική που φαίνεται στο σχήµα Α.10, είναι αδύνατο να κατασκευαστούν χωρίς τη χρήση

11 10 ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών. Πως κατασκευαζόταν όµως στο παρελθόν τέτοιες επιφάνειες ; Η απάντηση είναι ότι µόνο µε χύτευση ήταν δυνατό, αφού πρώτα έµπειροι τεχνίτες κατασκεύαζαν στο χέρι τα καλούπια, µε πολύ µεγάλο, όµως, κόπο και χρόνο. Η κατασκευή τέτοιων καλουπιών είναι σήµερα απλή και φθηνή υπόθεση µε χρήση ενός CNC κέντρου κατεργασίας (ψηφιακά καθοδηγούµενη φρέζα µε δυνατότητα αυτόµατης αλλαγής εργαλείου). Σχήµα Α.10 : Κατεργασία (φινίρισµα) σφαιρικής επιφάνειας σε PVC µε κονδυλοφόρο εργαλείο σφαιρικής απόληξης Ολοένα και περισσότερο η δοµή της γραµµής παραγωγής εντάσσεται στην παραγωγή των εργοστασίων, στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Οι γραµµές παραγωγής απαιτούν µεγάλες και συνεχόµενες παρτίδες πανοµοιότυπων εξαρτηµάτων, µε µεγάλη διαστατική ακρίβεια και µικρό ποσοστό ελαττωµατικών τεµαχίων. Η κατασκευή, λοιπόν, τέτοιων τεµαχίων απαιτεί γρήγορες κατεργασίες, µε µεγάλη επαναληψιµότητα (δηλαδή µπορούν να επαναληφθούν ακριβώς οι ίδιες κατεργασίες, όσες φορές κι αν είναι επιθυµητό) και υψηλή ακρίβεια κατασκευής. Οι έννοιες αυτές θα φανεί σε επόµενα κεφάλαια ότι είναι άρρηκτα δεµένες µε την ψηφιακή καθοδήγηση. 5. Βασικές διαφορές συµβατικών και NC, CNC, DNC εργαλειοµηχανών Αυτή η παράγραφος θα µπορούσε να ονοµάζεται και βασικές οµοιότητες συµβατικών και NC, CNC, DNC εργαλειοµηχανών, αφού σήµερα οι οµοιότητες είναι ελάχιστες, σε σχέση µε τις διαφορές. Πρακτικά, σε κάθε περίπτωση µηχανουργικής κατεργασίας µόνο η κινηµατική αρχή παραµένει κοινή και για τους δύο τύπους εργαλειοµηχανών. Αυτό σηµαίνει ότι στην τόρνευση, τόσο σε συµβατικές όσο και σε NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανές, το τεµάχιο περιστρέφεται και το κοπτικό εργαλείο κινείται γραµµικά σε δύο άξονες που είναι κάθετοι µεταξύ τους. Επίσης, στο φρεζάρισµα, το εργαλείο και στις δύο περιπτώσεις περιστρέφεται, ενώ το τεµάχιο µετακινείται γραµµικά ή στρέφεται σε σχέση µε την άτρακτο της εργαλειοµηχανής. Οι βασικότερες διαφορές των συµβατικών από τις ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές είναι : Η φιλοσοφία λειτουργίας. Στις παραδοσιακές εργαλειοµηχανές ο τεχνίτης-χειριστής, µε βάση τα τεχνικά σχέδια, τοποθετεί το τεµάχιο στη µηχανή, τη ρυθµίζει, τη θέτει σε λειτουργία και, τέλος, ελέγχει το αποτέλεσµα. Στις ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, το πρόγραµµα εργασίας µεταβιβάζεται στη µηχανή συνήθως µέσω συνδεδεµένου ηλεκτρονικού υπολογιστή

12 11 ή, στη χειρότερη περίπτωση, πληκτρολογείται κατευθείαν στην οθόνη της ίδιας της µηχανής (βλ. σχήµα Α.11). Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο προγραµµατιστήςχειριστής µπορεί να ελέγχει διαδοχικά το πρόγραµµά του, µέσω κοπής στο κενό (χωρίς δηλαδή τεµάχιο κατεργασίας, ενώ η εργαλειοµηχανή πραγµατοποιεί τις προγραµµατισµένες κινήσεις της) ή µε τη βοήθεια προσοµοιωτών (στην ίδια την οθόνη της εργαλειοµηχανής ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή), µειώνονται αισθητά οι πιθανότητες λαθών και ο χρόνος προετοιµασίας της εργαλειοµηχανής. Επίσης, η χρήση των NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανών συµβάλλει στη συντονισµένη συνεργασία ανάµεσα σε τοµείς της επιχείρησης (σχεδιασµός - προγραµµατισµός - παραγωγή - ποιοτικός έλεγχος - διάθεση προϊόντων). Σχήµα Α.11 : Από το µηχανολογικό σχέδιο στο τελικό τεµάχιο Η ακρίβεια και η ποιότητα κατασκευής τους. Οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές µπορούν να εκτελέσουν απλές και σύνθετες κατεργασίες, µε πολύ µεγάλη ακρίβεια. Ακριβώς για το λόγο αυτό, η ποιότητα κατασκευής τους και η ακρίβεια συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων τους δεν θυµίζει σε τίποτα αυτή των συµβατικών µηχανών. Ακόµα και εξαρτήµατα των µηχανών αυτών που έχουν µικρή συµµετοχή στη µηχανουργική κατεργασία, κατασκευάζονται µε πολύ υψηλότερες προδιαγραφές, σε σχέση µε τις αντίστοιχες συµβατικές. Η στιβαρότητα και η αντοχή τους. Οι µεγάλες ταχύτητες και δυνάµεις κοπής που αναπτύσσονται στις ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, απαιτούν αυξηµένη ακαµψία και δυνατότητα απόσβεσης των ταλαντώσεων, που µπορεί να δηµιουργηθούν. Μάλιστα, εάν αναλογιστεί κανείς την ακρίβεια κατεργασίας που απαιτείται, οι ανάγκες αυτές γίνονται πιο επιτακτικές. Για τους λόγους αυτούς, η µελέτη της δυναµικής των NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις, τα δοµικά τους στοιχεία κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά, αντί από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα. Τα υποσυστήµατα τους. Είναι προφανές ότι ακόµα και η απλούστερη ψηφιακά καθοδηγούµενη εργαλειοµηχανή περιέχει και καθοδηγείται από σύνθετα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, ενώ οι συµβατικές έχουν µόνο ένα σχετικά απλό ηλεκτρικό δίκτυο παροχής ισχύος. Η ρύθµιση επίσης της ταχύτητας κοπής και της πρόωσης, δε γίνεται πια µε µηχανικό τρόπο αλλαγής γραναζιών, αλλά γίνεται αυτόµατα µέσω του προγράµµατος κατεργασίας. Ακόµα και το δέσιµο των κοπτικών εργαλείων και, µερικές φορές, η τροφοδοσία σε υλικό κατεργασίας γίνονται αυτόµατα στις ψηφιακές εργαλειοµηχανές.

13 12 6. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ψηφιακής καθοδήγησης Ήδη έχει διαφανεί από τις προηγούµενες παραγράφους η υπεροχή των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες συµβατικές. Αξίζει όµως να παρουσιαστούν συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης αυτής τεχνολογίας, του αριθµητικού ελέγχου των εργαλειοµηχανών : Η παραγωγή τεµαχίων σύνθετης γεωµετρίας µε υψηλή διαστατική ακρίβεια και ποιότητα µορφής. Η σύγχρονη κίνηση σε πολλούς άξονες επιτρέπει την κατεργασία σύνθετων επιφανειών στο χώρο, όπως αυτές του σχήµατος Α.12. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν απαιτούνται κατασκευαστικά σχέδια για τεµάχια µε µορφή, που µπορεί να περιγραφεί από µαθηµατικές σχέσεις. Σχήµα Α.12 : Κατεργασία πολύπλοκων επιφανειών Η αυτοµατοποιηµένη παραγωγή αυξάνει τη χωρίς λάθη παραγωγή και αναπαραγωγή των τεµαχίων. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται το ποσοστό των ελαττωµατικών κοµµατιών και περιορίζεται η διάρκεια του ελέγχου ποιότητας. Βελτιώνεται, λοιπόν, η επαναληψιµότητα της κατεργασίας, αφού ο τεχνίτης δεν καθοδηγεί, αλλά επιβλέπει και ελέγχει τη µηχανή. Αντίθετα, στις συµβατικές εργαλειοµηχανές, εισέρχονται πολλά λάθη του χειριστή λόγω απειρίας, έλλειψης προσοχής ή και κόπωσης. Είναι χαρακτηριστική η φράση µην αγοράζετε τίποτε που έχει κατασκευαστεί ευτέρα και Παρασκευή, αφού οι εργαζόµενοι, τις µέρες αυτές, είτε προσαρµόζονται στην εργασία τους µετά το Σαββατοκύριακο, είτε προετοιµάζονται γι αυτό. Τέτοια φαινόµενα ελαχιστοποιούνται µε χρήση NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανών. Η ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων (των χρόνων δηλαδή που η µηχανή δεν κόβει). Πρόκειται για τους χρόνους σχεδίασης και κατασκευής συσκευών πρόσδεσης, ρύθµισης της µηχανής, δεσίµατος και λυσίµατος των τεµαχίων, αλλαγής κοπτικών εργαλείων κ.λπ.. Επίσης, ο χρόνος παραµονής του τεµαχίου στην εργαλειοµηχανή µειώνεται σηµαντικά, λόγω των µεγάλων ταχυτήτων και προώσεων κοπής. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει σαφής έλεγχος και προγραµµατισµός της παραγωγής, αφού ο συνολικός χρόνος κατεργασίας είναι καθορισµένος µε ακρίβεια. Η ευκολία προγραµµατισµού της µηχανής, που οφείλεται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιφέρει µεγάλη ευελιξία στις κατεργασίες που εκτελούνται. Επειδή το πρόγραµµα καθοδήγησης για κάθε κοµµάτι αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική µορφή, είναι πολύ εύκολη η παραγωγή παραλλαγών ενός προϊόντος, που έχει ήδη κατασκευαστεί. Μάλιστα, απαιτούνται λιγότερες ιδιοσυσκευές συγκράτησης, αφού, λόγω της ευελιξίας των µη

14 13 συµβατικών εργαλειοµηχανών, χρειάζονται λιγότερα δεσίµατα, για να γίνουν οι ίδιες κατεργασίες. Επίσης, µειώνεται το κόστος κατασκευής και αποθήκευσης των ιδιοσυσκευών συγκράτησης, που για µεγάλα µηχανουργεία είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η σηµαντική βελτίωση της ασφάλειας εργασίας, αφού ο χειριστής, κατά τη διάρκεια της κοπής, είναι σε αρκετή απόσταση από το κοπτικό εργαλείο. Στις συµβατικές εργαλειοµηχανές, το σώµα, αλλά κυρίως τα χέρια και τα µάτια του χειριστή, είναι πολύ κοντά στη θέση κοπής. Ο χειριστής πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, κάτι που τον κουράζει και πνευµατικά εκτός από σωµατικά. Η αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, της ανταγωνιστικότητας µιας επιχείρησης. Σε αυτό συµβάλλουν η µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής και η δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατεργασίας. Έτσι, η µείωση των νεκρών χρόνων και οι µικρότερες ανάγκες σε προσωπικό, µειώνουν το λειτουργικό κόστος του µηχανουργείου. Στο σχήµα Α.13 φαίνεται διαγραµµατικά το κέρδος της χρήσης ψηφιακών και συµβατικών εργαλειοµηχανών. Όπως φαίνεται από το σχήµα, η χρήση και των δύο εργαλειοµηχανών στην αρχή είναι ζηµιογόνα, µια και δεν αποσβένεται το κόστος αγοράς τους. Στην πορεία όµως, η ψηφιακή εργαλειοµηχανή αποσβένεται περίπου στο 1/3 του χρόνου µιας συµβατικής, ενώ φτάνει σε µεγαλύτερη απόδοση (κέρδος) πολύ γρηγορότερα. Αυτό συµβαίνει, επειδή ένας τεχνίτης µπορεί να επιβλέπει και να εξυπηρετεί ακόµα και δύο ή τρεις ψηφιακές εργαλειοµηχανές. Επίσης το κόστος ανά τεµάχιο είναι πια µικρότερο, ενώ η διάρκεια ζωής των κοπτικών εργαλείων είναι η καλύτερη δυνατή, αφού οι χρόνοι κοπής και οι βέλτιστες συνθήκες κατεργασίας είναι γνωστά. Κέρδος CNC Συµβατικές Ζηµία Χρόνος Σχήµα Α.13 : Οικονοµικό όφελος και κέρδος σε χρόνο µε χρήση CNC εργαλειοµηχανών, για το ίδιο προϊόν Τα κυριότερα µειονεκτήµατα των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών εµφανίζονται κυρίως σε µικρά µηχανουργεία, λόγω της δυσκολίας τους να υιοθετήσουν νέες παραγωγικές δοµές. Αυτά είναι : Το µεγάλο κόστος αγοράς τους, που στην καλύτερη περίπτωση είναι πέντε φορές µεγαλύτερο από της αντίστοιχης συµβατικής εργαλειοµηχανής. Βέβαια, όπως ήδη περιγράφηκε, σε περίπτωση µεγάλων παρτίδων παραγωγής ή όγκου εργασίας, η απόσβεση του κόστους αυτού γίνεται πολύ γρήγορα. Τα µικρά όµως µηχανουργεία, που ασχολούνται µε

15 14 απλές κατασκευές και εργασίες επισκευής, έχουν αντικειµενική δυσκολία να επενδύσουν µεγάλα ποσά σε σύγχρονες εργαλειοµηχανές. Οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές απαιτούν εξειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό, για να τις προγραµµατίζει, να τις ρυθµίζει και να τις συντηρεί. Μάλιστα αυτή η εκπαίδευση είναι µακροχρόνια και διαρκής. Οι χειριστές τέτοιων εργαλειοµηχανών έχουν µεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα αλλά είναι και υψηλότερα αµειβόµενοι από τους τεχνίτες συµβατικών εργαλειοµηχανών. 7. Οργάνωση µηχανουργείου µε εργαλειοµηχανές NC, CNC, DNC 7.1 Κατάταξη µηχανουργείων, ανάλογα µε την αυτοµατοποίηση τους Το να οργανωθεί ένα µηχανουργείο σωστά αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα της επιτυχηµένης λειτουργίας του. Αυτό είναι ήδη γνωστό από το µάθηµα των συµβατικών εργαλειοµηχανών. Οι ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές κάνουν ακόµα πιο σύνθετα τα προβλήµατα της τοποθέτησης στο χώρο και της οργάνωσης της παραγωγής. Αυτό συµβαίνει, γιατί τα κατασκευαστικά, τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα που φέρνει η τεχνολογία του αριθµητικού ελέγχου, είναι περισσότερα, σε σχέση µε τη συµβατική τεχνολογία. Πρέπει, λοιπόν, η οργάνωση να είναι η βέλτιστη, ώστε το µηχανουργείο να έχει µειωµένο κόστος λειτουργίας και να είναι, όσο το δυνατό, κερδοφόρο και ανταγωνιστικό. Όταν σχεδιάζεται ένα µηχανουργείο, πρέπει η σκέψη να είναι στο µέλλον και να συνεκτιµά την επέκταση και την εξέλιξη του. Σήµερα τα µηχανουργεία χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες : σε αυτά που έχουν µόνο συµβατικές εργαλειοµηχανές. Τα περισσότερα µικρά µηχανουργεία της Ελλάδας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (βλ. σχήµα Α.14), ενώ σε προηγµένες βιοµηχανικά χώρες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Πρόκειται για µια ξεπερασµένη δοµή, που δεν ταιριάζει µε τη σύγχρονη τεχνολογική στάθµη και δεν είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του όγκου και της ποιότητας κατασκευής. Απασχολεί τεχνίτες χαµηλής εκπαίδευσης, που είναι δύσκολο να εξοικειωθούν µε τη νέα τεχνολογία. Σχήµα Α.14 : Παραδοσιακό Μηχανουργείο σε αυτά που έχουν συµβατικές αλλά και ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές. Αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό των µηχανουργείων µικρού και µεγάλου µεγέθους διεθνώς. Πρόκειται για επιχειρήσεις, των οποίων η µετάβαση, από τη συµβατική στη σύγχρονη τεχνολογία, έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται σταδιακά. Ο ρυθµός µετάβασης στη νέα

16 15 τεχνολογία είναι ανάλογος µε το κόστος εγκατάστασης, που µπορεί να απορροφήσει η κάθε επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρησιµοποίηση του ενός ή του άλλου είδους µηχανών επιλέγεται µε βάση τον όγκο παραγωγής, τη δυσκολία κατασκευής και τις απαιτήσεις σε ακρίβεια και ποιότητα. Σε τέτοια µηχανουργεία υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό καλά εκπαιδευµένων τεχνιτών, µε εµπειρία και τεχνογνωσία στον αριθµητικό έλεγχο. σε αυτά που έχουν µόνο NC, CNC και DNC εργαλειοµηχανές. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν αυτόνοµες επιχειρήσεις ή τµήµατα µεγάλων παραγωγικών µονάδων, που επιθυµούν υψηλό δείκτη αυτοµατοποίησης. Οι µονάδες αυτές διακρίνονται για τον υψηλό δείκτη αυτοµατοποίησης τους, τόσο στις εργαλειοµηχανές τους, όσο και στα συστήµατα αποθήκευσης, φόρτωσης και µεταφοράς τεµαχίων κατά την παραγωγή. Το προσωπικό αποτελείται από εξειδικευµένους µηχανικούς και τεχνίτες. 7.2 Χωροθέτηση και εξυπηρέτηση ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών Ο τρόπος διάταξης των εργαλειοµηχανών µέσα στο µηχανουργείο έχει ιδιαίτερη σηµασία και επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την παραγωγικότητά του. Ο σηµαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχία της τοποθέτησης των µηχανηµάτων, είναι η αναγνώριση του ζωτικού χώρου κάθε εργαλειοµηχανής. Αυτός ο ζωτικός χώρος περιλαµβάνει την εργαλειοµηχανή, τον περιφερειακό εξοπλισµό της και την επιφάνεια εργασίας του χειριστή. Πρέπει να είναι αρκετός, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες στις µετακινήσεις και στην εξυπηρέτηση της µηχανής αλλά και να µη δηµιουργεί προβλήµατα στο ζωτικό χώρο των γύρω µηχανών ή συσκευών. Γενικά, η διάταξη ενός µηχανουργείου µε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές ακολουθεί διάφορες λογικές : Ανάλογα µε το είδος της εργαλειοµηχανής. Με αυτόν τον τρόπο, οι οµοειδείς µηχανές τοποθετούνται σε οµάδες, οι οποίες εντάσσονται µε τη σειρά τους σε παραγωγικά τµήµατα του µηχανουργείου. Έτσι, όλοι οι τόρνοι αποτελούν ένα τµήµα και το ίδιο γίνεται για τις φρέζες, τα δράπανα, τις πλάνες, τις λειαντικές µηχανές κ.λπ.. Ανάλογα µε τις φάσεις κατεργασίας ενός προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, οι απαραίτητες εργαλειοµηχανές για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου προϊόντος, που κατασκευάζεται σε µεγάλες παρτίδες, τοποθετούνται στη σειρά των φάσεων κατεργασίας. Η διάταξη αυτή έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τη γραµµή παραγωγής (βλ. σχήµα Α.15 για γραµµή συγκόλλησης αµαξωµάτων µε βιοµηχανικά ροµπότ). εν είναι όµως κατάλληλη για µηχανουργεία µε µικρές παρτίδες παραγωγής και µε πολλές παραλλαγές των προϊόντων, που παράγονται. Σχήµα Α.15 : Αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής σε αυτοκινητοβιοµηχανία

17 16 ιάταξη ευέλικτου συστήµατος παραγωγής (FMS). Ο αριθµητικός έλεγχος, στην ψηφιακή καθοδήγηση, δεν εφαρµόζεται µόνο στην περιγραφή των διαδροµών του κοπτικού εργαλείου και στον καθορισµό των δεδοµένων κατεργασίας. Μπορεί να συνδυάσει µε αυτές τις δυνατότητες και άλλες διαδικασίες αυτοµατοποίησης που ενσωµατώνουν συστήµατα τροφοδοσίας και διαχείρισης πρώτων υλών και µεταφοράς προϊόντων, βιοµηχανικά ροµπότ και διατάξεις ελέγχου και συναρµολόγησης, σε ένα ενιαίο σύνολο. Η δοµή αυτή ελέγχεται συνολικά µέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και µπορεί, µέχρι σε ένα βαθµό, να προσαρµόζεται, ανάλογα µε τις παραγωγικές ανάγκες κάποιας δεδοµένης περιόδου. Στο σχήµα Α.16 φαίνεται µία κυψέλη (αυτόνοµη µονάδα FM Cell) ενός συστήµατος FMS, όπου τα τεµάχια προς κατεργασία µεταφέρονται προς την εργαλειοµηχανή, προσδένονται αυτόµατα, κατεργάζονται και, τέλος, αποµακρύνονται για την επόµενη φάση κατεργασίας. Αντίστοιχα στο σχήµα Α.17 φαίνεται ένα σύγχρονο µηχανουργείο µε πολλές κυψέλες, οργανωµένες σε σύστηµα FMS. Όλες οι παραπάνω διαδικασίες εκτελούνται αυτόµατα µέσω του αριθµητικού ελέγχου, ενώ η τοποθέτηση των εργαλειοµηχανών µπορεί να γίνεται µε οποιονδήποτε από τους δύο προηγούµενους τρόπους, δηλαδή είτε ανάλογα µε το είδος της εργαλειοµηχανής ή τις φάσεις κατεργασίας. Γενικά, το κόστος µιας επένδυσης FMS είναι πολύ αυξηµένο, αλλά αντίστοιχα είναι υψηλά τα κέρδη που προσφέρει η ευελιξία που προκύπτει στην παραγωγική διαδικασία. Σχήµα Α.16 : Κυψέλη συστήµατος FMS για τόρνευση τεµαχίων Σχήµα Α.17 : Σύγχρονο µηχανουργείο µε σύστηµα FMS

18 17 Όπως φάνηκε παραπάνω η ροµποτική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εξέλιξης των συστηµάτων FMS. Πολλές επιστήµες εµπλέκονται, προσφέρουν και υπηρετούν τη ροµποτική. Όµως αυτή αποτελεί παραδοσιακά κλάδο της µηχανολογίας, αφού σαν επιστήµη κλήθηκε να επιλύσει κυρίως βιοµηχανικά προβλήµατα. Σήµερα πάντως τα όρια µεταξύ της µηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας γίνονται όλο και πιο θολά και δυσδιάκριτα, από την εκθετικά αυξανόµενη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά καινοτοµικά προϊόντα απαιτούν κατά το σχεδιασµό τους µηχανικούς µε γενικές και ειδικές γνώσεις στις παραπάνω επιστήµες. Στις δεκαετίες του 70 και του 80 στην Ιαπωνία, τέθηκαν οι βάσεις µιας νέας επιστήµης, της µηχατρονικής (mechatronics), µε σκοπό την ολοκλήρωση της ανάλυσης, του σχεδιασµού και της κατασκευής ενός προϊόντος. Σε µεγάλο βαθµό αυτό επιτεύχθηκε µε το συνδυασµό ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων, που συνεργάζονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αντίστοιχο λογισµικό (προγράµµατα). Τέτοιες διατάξεις είναι και τα ροµπότ και η εφαρµογή τους στην αυτοµατοποίηση της παραγωγής είναι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνη για το βιοµηχανικό και οικονοµικό θαύµα της Ιαπωνίας. Όλες οι χώρες ακολούθησαν το παράδειγµα της Ιαπωνίας, αλλά ακόµα και σήµερα οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Γερµανία, είναι πίσω, τουλάχιστον κατά πέντε χρόνια στην περιοχή αυτή. 7.3 Ασφάλεια σε µηχανουργείο µε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές Γενικά, κατά την εργασία στο µηχανουργείο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συµβούν ατυχήµατα, τα οποία µπορούν, κάτω από κάποιες συνθήκες, να προξενήσουν σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές. Αυτό ισχύει σε µικρότερο βαθµό, όταν χρησιµοποιούνται ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές, αφού οι τεχνίτες δεν πλησιάζουν τη θέση κοπής, που άλλωστε συνήθως είναι κλεισµένη σε ένα κουβούκλιο. Οι µεγάλες ταχύτητες κοπής, σε συνδυασµό µε την πιθανή χρήση µεταφορικών διατάξεων και ροµπότ, µπορεί να δηµιουργήσουν συνθήκες που οδηγούν σε ατύχηµα. Οι εργαζόµενοι σε τέτοιους χώρους πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη τέτοιων ατυχηµάτων. Οι συνήθεις αιτίες που προκαλούν ατυχήµατα είναι : Επικίνδυνες ή απερίσκεπτες ενέργειες. Σφάλµατα εργαζοµένων, λόγω απειρίας, αφαίρεσης ή κούρασης. Επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας. Επικίνδυνη κατάσταση των µηχανηµάτων, των εργαλείων ή ακόµα και των κτιριακών εγκαταστάσεων. ιάφορα απρόβλεπτα γεγονότα (βραχυκύκλωµα κ.λπ.). Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ασφάλεια, διακρίνονται σε ατοµικά µέτρα ασφαλείας καθενός που κινείται και εργάζεται στο χώρο του Μηχανουργείου αλλά και σε γενικότερα µέτρα, που αφορούν τη χρήση των µηχανηµάτων του. Τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα που πρέπει να παίρνει κάθε εργαζόµενος, για να µην εµπλακεί σε ατυχήµατα είναι : τα προστατευτικά γυαλιά, τα οποία προστατεύουν τα µάτια από τα εκτοξευόµενα απόβλιττα*, από σπινθήρες κ.λπ.. τα γάντια, που προστατεύουν τα χέρια κατά τη µεταφορά ή επεξεργασία υλικών. τα υποδήµατα ασφαλείας, που προφυλάσσουν τα πόδια από πτώσεις βαριών αντικειµένων. * Ο τρόπος γραφής της λέξης απόβλιττο (και όχι απόβλητο), έχει καθιερωθεί στον τεχνικό κόσµο για να δηλώσει τα γρέζια που αποµακρύνονται από τις µηχανουργικές κατεργασίες. Η καθιέρωση αυτή οφείλεται στον αείµνηστο Καθηγητή του Ε.Μ.Π., κ. Παππά και έχει υϊοθετηθεί από τους περισσότερους Επιστήµονες του χώρου της Μηχανουργικής Τεχνολογίας).

19 18 Τα βασικά µέτρα για την προστασία των εργαζοµένων, που εργάζονται σε περιστροφικά µηχανήµατα και γενικά σε όλες τις εργαλειοµηχανές, είτε είναι συµβατικές, είτε µε ψηφιακή καθοδήγηση, είναι : Σωστός χειρισµός και συγκέντρωση προσοχής. Καλή κατάσταση εργαλειοµηχανών και µηχανουργείο µε ευταξία και καθαριότητα. Κοπτικά εργαλεία σε καλή κατάσταση. Σωστή ρύθµιση περιστροφικής ταχύτητας και πρόωσης. Αποφυγή φαρδιών ρούχων και λυµένων µακριών µαλλιών. Προσεκτική συγκράτηση τεµαχίων και κοπτικών εργαλείων. Σταµάτηµα της εργαλειοµηχανής, όταν επιδιώκεται µια µέτρηση, ρύθµιση, καθάρισµα ή επισκευή. Να µην εγκαταλείπεται η εργαλειοµηχανή, όταν βρίσκεται σε λειτουργία και να κλείνει πάντα το κουβούκλιο προστασίας, ακόµα και για τη λειτουργία δοκιµής στο κενό. Αναφορά στον εργοδηγό ή στο µηχανικό παραγωγής και ασφάλειας, για σφάλµατα ή ατυχήµατα, όσο µικρά και αν είναι. Ανακεφαλαίωση Η αλµατώδης εξέλιξη της τεχνολογίας, µετά το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη µηχανουργική τεχνολογία. Πόσο µάλιστα, όταν αυτή η επιστηµονική περιοχή αποτελεί τη βάση και τον κορµό της παγκόσµιας παραγωγικής βιοµηχανίας. Τα προβλήµατα που οδήγησαν στη σύλληψη της ιδέας των εργαλειοµηχανών µε ψηφιακή καθοδήγηση, ήταν η µειωµένη ακρίβεια, η µεγάλη συµµετοχή του συχνά απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα και οι µικρές παραγωγικές δυνατότητες των συµβατικών εργαλειοµηχανών. Η εκρηκτική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής, της ηλεκτρολογίας και, κυρίως, της επιστήµης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στάθηκε πολύτιµος βοηθός στην αυτοµατοποίηση των εργαλειοµηχανών κοπής και γενικά των µηχανών διαµόρφωσης προϊόντων. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα των σχεδόν έξυπνων αυτών µηχανών είναι η ακρίβεια κατεργασίας απλών και σύνθετων τεµαχίων, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων, η θεαµατική βελτίωση της ασφάλειας εργασίας και πολλά άλλα. Όµως, πρόκειται για ακριβά συστήµατα, που απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό. Η πρόοδος των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών συνεχίζεται µε µεγαλύτερη ορµή σήµερα και έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα του παραδοσιακού µηχανουργείου. Ακόµα περισσότερο άλλαξε την εικόνα του παραδοσιακού µηχανουργού. Ο αυτοδίδακτος τορναδόρος ή φρεζαδόρος δεν υπάρχει στις βιοµηχανικές χώρες και αύριο δεν θα υπάρχει ούτε στην Ελλάδα. Τις θέσεις τους παίρνουν µε γρήγορους ρυθµούς καλά εκπαιδευµένα άτοµα, που πρέπει να γνωρίζουν καλά ό,τι περιγράφει το βιβλίο αυτό και πολλά άλλα.

20 19 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟ ΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Στο τέλος της µελέτης του δευτέρου κεφαλαίου ο σπουδαστής πρέπει να γνωρίζει : Πού βρίσκει εφαρµογές η επιστήµη του αριθµητικού ελέγχου. Τι σηµαίνει η έννοια των αξόνων κατεργασίας στις εργαλειοµηχανές µε ψηφιακή καθοδήγηση. Τι είναι τα συστήµατα αρίθµησης και ποιο από αυτά χρησιµοποιείται στον αριθµητικό έλεγχο εργαλειοµηχανών. Ποιες άλλες εφαρµογές, εκτός των κατεργασιών κοπής, υποστηρίζονται από αριθµητικό έλεγχο. Τι είναι τα βιοµηχανικά ροµπότ και ποιες εφαρµογές βρίσκουν στη µηχανουργική τεχνολογία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

DIAFHMISEIS TEMPLATES:Layout 1 12/09/2011 4:53 μ.μ. Page 4 EMPORIKI GROUP ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Τεύχος 54 www.moisiadis-publications.gr m3 Plasma από την ESAB CUTTING SYSTEMS...08 By Tower - O πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Βασικές έννοιες. Βασικές έννοιες Α Λυκείου. Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές έννοιες Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2006-2007 Βασικές έννοιες Α Λυκείου Συγγραφική ομάδα: Νίκος Μωυσέως Μιχάλης ιονυσίου Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου ΕΜΕ Πληροφορικής Μιχάλης Τορτούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ

Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρµογών µε τη βοήθεια Η/Υ Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 c Copyright υπό τον Μάρκο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

& & II. E&A III. IV. arketing & VI. (NPV) VII. Licensing VIII. &

&  & II. E&A III. IV. arketing & VI. (NPV) VII. Licensing VIII. & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Μ.Σ. Βαλαβανίδης Αθήνα 2008 2008: Μάριος Βαλαβανίδης. Ο συγγραφέας έχει όλα τα δικαιώµατα του παρόντος. Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα