οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ιαχειριστής καύσης Weishaupt W-FM /2004 1

2 1 Γενικές πληροφορίες 4 2 Πληροφορίες ασφαλείας 5 3 Τεχνική περιγραφή Λειτουργία Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE 7 4 Εγκατάσταση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Ηλεκτρικές συνδέσεις (Βασικό διάγραµµα) 10 5 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης Σηµειώσεις ασφαλείας Βήµατα προετοιµασίας στον καυστήρα και 16 ρυθµιστή στροφών 5.3 Βήµατα προετοιµασίας στον διαχειριστή καύσης 18 6 Πρώτη εκκίνησης διαµόρφωση 18 αναλογικής λειτουργίας 6.1 Ρύθµιση σηµείων καυσίµου και όρια φορτίου στον 18 W-FM 6.2 Πρώτη εκκίνησης καυστήρα Ρύθµιση πίεσης µείξης για την έναυση Έναυση καυστήρα Ρύθµιση φορτίου σηµείου Εκκίνηση ρύθµισης πλήρους φορτίου Βελτιστοποίηση πλήρους φορτίου Επαναρύθµιση ενδιάµεσων φορτίων Λειτουργίες Ο 2 - διαµόρφωση Ρύθµιση προστάτη Ο Ρύθµιση ελεγκτή Ο Ρύθµιση ελεγκτικών λειτουργιών Ο Έλεγχος και βελτιστοποίηση ελεγκτή Ο Βελτιστοποίηση ελεγκτή Ο Λήξη εργασιών µετά την πρώτη εκκίνηση Ρύθµιση ορίων φορτίου και τιµών ορίου για 30 τις θερµοκρασίες καυσαερίου Λήξη εργασιών στον καυστήρα 31 7 Πρώτη εκκίνησης διαµόρφωση 32 πολυβάθµιας λειτουργίας 7.1 Ρύθµιση καυσίµου και απαιτούµενη φόρτιση Ρύθµιση καυστήρα Προρύθµιση παραµέτρων καµπύλης Έναυση καυστήρα Εκκίνηση πλήρους φορτίου Ρύθµιση σηµείων απεµπλοκής Έλεγχος λειτουργίας σηµείων θέσης εκτός, 36 εµπλοκής και απεµπλοκής Έλεγχος συµπεριφοράς έναυσης Προσδιορισµός πλήρους φορτίου ως το 37 απαιτούµενο φορτίο 8 Ελεγκτής φορτίου Ρύθµιση τρόπου λειτουργία ιαµόρφωση αισθητηρίων Ρύθµιση ζητούµενης τιµής (εξωτερικό) Ρύθµιση ζητούµενης τιµής (εσωτερικό) Ελεγκτής αναλογικής λειτουργίας Παράµετροι εσωτερικού ελεγκτή φορτίου Βελτιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή 43 φορτίου 8.6 Ελεγκτής πολυβάθµιας λειτουργίας Λειτουργία εκκίνησης από κρύα κατάσταση 45 9 Παράµετροι και λειτουργίες Κατασκευή µενού (ABE) Χρήση της οθόνης Λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Έλεγχος καυστήρα Χρόνοι ιαµόρφωση Προσδιορισµός ταυτότητας προϊόντος και 56 έκδοσης software 9.6 Έλεγχος αναλογίας Ρυθµίσεις αερίου/ πετρελαίου Χρόνοι Συµπεριφορά διακοπής λειτουργίας Σταµάτηµα προγράµµατος Έλεγχος O 2 και προστασία Ρυθµίσεις αερίου/ πετρελαίου Στοιχεία διεργασίας Ελεγκτής φορτίου Παράµετροι ελεγκτή Μεταγωγή διακόπτη θερµοκρασίας Εκκίνησης από κρύα κατάσταση Παραµετροποίηση ελεγκτή φορτίου Προσαρµογή Έκδοση Software (SW) ABE Οθόνη χειρισµού Χρόνοι Γλώσσα ιαµόρφωση ηµεροµηνίας Φυσικές µονάδες ebus ModBus Αντίθεση εµφάνισης οθόνης Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) Βηµατικοί κινητήρες Ρύθµιση διεύθυνσης Κατεύθυνση περιστροφής Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) Μονάδα µετατροπέα περιόδων ιαµόρφωση Στοιχεία διεργασίας Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) Μονάδα O ιαµόρφωση Τιµές που εµφανίζονται Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) ιαµόρφωση συστήµατος Ώρες λειτουργίας Μετρητής εκκινήσεων Μετρητής καυσίµου Ενηµέρωση Αποθήκευση παραµέτρων Φόρτωση προγράµµατος (SW) από 80 υπολογιστή 9.18 Κωδικός πρόσβασης οκιµή TÜV ιαγράµµατα ακολουθίας λειτουργίας 81 2

3 10 Αισθητήριο O Μετατροπέας περιόδων Προγραµµατισµός και οθόνη µετατροπέα 88 περιόδων σειράς VLT 11.2 Παραµετροποίηση του VLT Παραµετροποίηση του VLT Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών Συντήρηση Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση Πρόγραµµα συντήρησης Τεχνικά στοιχεία ιαχειριστής καύσης W-FM Βηµατικός κινητήρας SQM45 / Παρακολούθηση φλόγας Μονάδα οθόνης και λειτουργίας ABE 109 Α Παράρτηµα Σηµειώσεις 110 3

4 1 1 Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης. Περιέχει τις απαιτούµενες οδηγίες για την ασφαλή συναρµολόγηση, πρώτη εκκίνηση και συντήρηση του εξοπλισµού. Είναι για την ενηµέρωση όλου του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό. Επιπρόσθετα µε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να παρακολουθήσουµε και το αντίστοιχο, για τον αντίστοιχο καυστήρα και µετατροπέα περιόδων. Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. 1. Οι διαδικασίες πλέον της µιας αριθµούνται Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων. Συντοµεύσεις Πιν. Πίνακας Κεφ. Κεφάλαιο Παράδοση και οδηγίες χρήσης Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένει πλησίον της θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η Weishaupt γι αυτό, προτείνει την σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Εγγύηση και υποχρεώσεις Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης. Η Weishaupt δεν θα δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. Την λειτουργία της συσκευής µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας. Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευής. Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα οποία δεν δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό (π.χ. ελεγκτή στροφών κινητήρα κλπ) Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε φθορά. Σε µη ορθές επισκευές. Θέληµα θεού Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές λόγω βλάβης καυστήρα. Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου. Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 4

5 2 2 Οδηγίες ασφαλείας Κίνδυνοι από την χρήση του εξοπλισµού Τα προϊόντα της Weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη εγκατάσταση. Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο : Για την προτεινόµενη χρήση. Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. Εκπαίδευση προσωπικού Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα, µπορούν να κάνουν εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες. Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση να εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, µετασκευής και συντηρήσεις σε κυκλωµάτων αερίου σε κτήρια και εργοτάξια. Μέτρα οργάνωσης Πρέπει να παίρνουν και να φέρουν όλα τα προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην εγκατάσταση. Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις. Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν και οι τοπικοί κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και εγκατάσταση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μέτρα ασφαλείας κατά την κανονική λειτουργία Χρησιµοποιείται τον εξοπλισµό µόνο εάν όλα τα εξαρτήµατα λειτουργούν κανονικά. εν πρέπει να αγγίζουµε εξαρτήµατα του καυστήρα που κινούνται κατά την λειτουργία. Τουλάχιστον ετήσια, ο εξοπλισµός και τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται οπτικά και λειτουργικά για τυχόν οπτική φθορά, και για την επαλήθευση ότι τα συστήµατα ασφαλείας λειτουργούν ορθά. Μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος εάν απαιτείται από την φύση της εγκατάστασης. Επιπλέον πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναφέρονται για τον καυστήρα και µετατροπέα περιόδων. Ηλεκτρολογική ασφάλεια Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να αποµονωθεί ηλεκτρικά ο γενικός πίνακας και να προστατευθεί από επανάταξη, να ελεγχθεί η τάση αν έχει αποµονωθεί, να είναι γειωµένη η εγκατάσταση. Επίσης να υπάρχει προστασία από παρακείµενες υπό τάση εγκαταστάσεις. Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται κατά την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς και να χρησιµοποιηθούν εργαλεία κατά EN Επίσης να υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή ρεύµατος. Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των εργασιών συντήρησης. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί τυχαίως εντός. ιακόψτε την παροχή καυσίµου. Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να παραδίδονται και αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισµού εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα πρέπει να έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα στην εγκατάσταση, εάν δεν είναι εγκεκριµένα. Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. 5

6 3 3 Τεχνική περιγραφή Ο διαχειριστής καύσης W-FM εµπεριέχει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του καυστήρα, σε λειτουργία πολλαπλών σταδίων ή αναλογικής λειτουργίας, σε λειτουργία µονού ή δύο καυσίµων. Μία plug-in µονάδα οθόνης και προγραµµατισµού, εµφανίζει την κατάσταση του καυστήρα και δίδει την δυνατότητα προγραµµατισµού µέσω ενός κοµβίου και λειτουργικών πλήκτρων. Μετατρέπει την παρακολούθηση της φλόγας σε σήµα ύπαρξης της και την έντασή αυτής. 3.1 Λειτουργία Ψηφιακός διαχειριστής καύσης Ο διαχειριστή καύσης ελέγχει:. Ελέγχει την ακολουθία λειτουργιών του καυστήρα. Παρακολουθεί την φλόγα. Επικοινωνεί µε τους βηµατικούς σερβοκινητήρες. Ελέγχει και ρυθµίζει τον ρυθµιστή περιόδων κινητήρα. Έλεγχο του O 2. Ελέγχει την στεγανότητα βαλβίδων αερίου. Και έχει: Ενσωµατωµένο ελεγκτή φορτίου. Έλεγχο στροφών κινητήρα. Έλεγχο του O 2. Στοιχεία λειτουργίας Το σύστηµα µπορεί να ελεγχθεί από αρκετές λειτουργικές µονάδες. Μία plug-in µονάδα οθόνης και προγραµµατισµού ABE. Από µονάδα παρακολούθησης εγκατεστηµένη σε PC. Τηλεχειρισµό από κεντρικό σύστηµα ελέγχου κτηρίου (BMS Building Management System) Αισθητήριο φλόγας Παρακολουθεί την φλόγα καθ όλο τα στάδια λειτουργίας. Εάν το σήµα φλόγας δεν συµφωνεί µε το στάδιο ακολουθίας λειτουργιών τότε ενεργοποιείται ένα κλείδωµα ασφαλείας. Χρησιµοποιούµενα αισθητήρια φλόγας: QRI για συνεχή ή διακοπτόµενη λειτουργία µε πετρέλαιο, αέριο ή καυστήρες διττού καυσίµου. Ακίδα ιονισµού για συνεχή ή διακοπτόµενη λειτουργία µε αέριο Βηµατικοί σερβοκινητήρες Υπάρχουν ξεχωριστοί βηµατικοί σερβοκινητήρες (όπως απαιτείται) στο: Ντάµπερ αέρα Πεταλούδα αερίου Ρυθµιστή επιστρεφοµένων πετρελαίου Ρυθµιστικό χιτώνιο διασκορπιστή Βοηθητικό Που δίδουν ακρίβεια, και άµεσο έλεγχο των διορθωτικών στοιχείων του µείγµατος καυσίµου αέρα. Ξεχωριστές τιµές ρυθµίσεων µεταδίδονται µέσω διαύλου CAN BUS από τον διαχειριστή καύσης προς τους βηµατικούς σερβοκινητήρες, οι βηµατικοί σερβοκινητήρες ρυθµίζονται ηλεκτρονικά, και ο διαχειριστής καύσης παρακολουθεί συνεχώς την θέση τους από ένα σήµα επιστροφής. 1 µόνο στον W-FM 200 πρόσθετο στο W-FM 100 Λειτουργίες ιαχείριση καύσης. Την ηλεκτρονική ρύθµιση της αναλογίας αέρα/ καυσίµου για µέχρι 5 βηµατικούς σερβοκινητήρες. Ρύθµιση στροφών κινητήρα καυστήρα. Έλεγχο του O 2. Έλεγχο στεγανότητας βαλβίδων αερίου. Την πραγµατική διττή λειτουργία (όπου είναι δυνατόν) Τον ελεγκτή ρύθµισης της ισχύος καύσης Παρακολούθηση φλόγας. Ξεχωριστό προγραµµατιστή ABE µε οθόνη. Ελεγκτής φορτίου Ο πρόσθετος ενσωµατωµένος PID µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ως ελεγκτής θερµοκρασίας ή πίεσης για πολυβάθµια ή αναλογική λειτουργία, βάσει των συνδέσεων και παραµετροποίησης. Επιπλέον ο ελεγκτής φορτίου περιλαµβάνει ένα σύστηµα απορρόφησης αντιδράσεων το οποίο προστατεύει τους βηµατικούς σερβοκινητήρες από µη αναγκαίους παλµούς κίνησης, µε αποτέλεσµα λιγότερη φθορά και αύξηση της ζωής τους. Ο ελεγκτής φορτίου µπορεί να λειτουργήσει µε µία εξωτερική επιθυµητή τιµή ή εισερχόµενη τιµή επιθυµητού σηµείου, ή µε δύο εσωτερικά επιθυµητά σηµεία. Τα εσωτερικά επιθυµητά σηµεία µπορούν να επιλεχθούν χρησιµοποιώντας µία εξωτερική ελεύθερη επαφή. Η µεταγωγή από εξωτερική λειτουργία του ελεγκτή σε εσωτερική γίνεται µέσω µίας επαφής. Επίσης υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραµµα για λέβητες, για εκκίνηση από κρύα κατάσταση εάν απαιτείται. Έλεγχος στροφών Ο µετατροπέας περιόδων του κινητήρα του ανεµιστήρα εκκινεί από ένα προσδιοριζόµενο σήµα εισόδου (0/4-20 ma) και οι στροφές του ταιριάζουν µε τις απαιτούµενες βάσει του φορτίου. Οι στροφές και κατεύθυνση καθορίζονται και παρακολουθούνται χρησιµοποιώντας έναν επαγωγικό διακόπτη γειτνίασης σε συνεργασία µε έναν ασύµµετρο δίσκο µετάδοσης. Σε συνεργασία µε τους βηµατικούς σερβοκινητήρες ο απαιτούµενος αέρας καύσης αυτόµατα ρυθµίζεται και η ηλεκτρική κατανάλωση µειώνεται στο ελάχιστο. Εάν η παροχή αέρα δεν είναι η κατάλληλη ή ανεπαρκής, τότε ένας πιεσοστάτης αέρα κλειδώνει τον καυστήρα. Έλεγχος ισοστάθµισης Ο 2 (oxygen trim) Το υπολειπόµενο O 2 στα καυσαέρια προσδιορίζεται από ένα αισθητήριο, το οποίο το συγκρίνει µε τα ρυθµισµένα σηµεία κατά την πρώτη εκκίνηση. Εξαρτώµενος από τις µετρούµενες αποκλίσεις ως προς τα ρυθµισµένα σηµεία, ο διαχειριστής καύσης επαναρυθµίζει τα συστήµατα ελέγχου παροχής αέρα και διορθώνει την παροχή αέρα του καυστήρα Πρόγραµµα έλλειψης αερίου Εάν η πίεση αερίου πέσει κάτω από την ρύθµιση του πιεσοστάτη αερίου κατά την διάρκεια της λειτουργίας τότε ο διαχειριστής καύσης αρχίζει το πρόγραµµα έλλειψης αερίου εκκινεί. Εάν η πίεση αερίου είναι χαµηλότερη από την ρύθµιση του πιεσοστάτη αερίου, η εκκίνηση του καυστήρα αναχαιτίζεται. 6

7 οκιµή στεγανότητας βαλβίδων (µόνο µε αέριο) Μετά από κάθε ελεγχόµενο σβήσιµο του καυστήρα ακολουθεί ο διαχειριστής καύσης εκτελεί ένα πρόγραµµα δοκιµής των βαλβίδων αερίου. Μετά από κλείδωµα του καυστήρα ή διακοπή ρεύµατος, γίνεται δοκιµή των βαλβίδων αερίου, πριν την εκκίνηση του καυστήρα. Λειτουργία 1η. Φάση δοκιµής: Μετά από κάθε ελεγχόµενο σβήσιµο του καυστήρα η βαλβίδα V1 κλίνει άµεσα, και η βαλβίδα V2 µε µικρή καθυστέρηση, αυτό επιτρέπει να ανακουφισθεί ο όγκος του αερίου που υπάρχει µεταξύ των βαλβίδων. Το τµήµα µεταξύ των δύο βαλβίδων V1 και V2 πρέπει να παραµείνει ανακουφισµένο αφού και η 2 η βαλβίδα έκλεισε. 2η. Φάση δοκιµής: Η βαλβίδα V1 ανοίγει και άµεσα κλίνει πάλι, αυτή η ενέργεια επιτρέπει να δηµιουργηθεί πίεση µεταξύ των εδρών των βαλβίδων V1 και V2. Κατά την διάρκεια του ελέγχου, η πίεση µεταξύ των εδρών των βαλβίδων δεν πρέπει να πέσει πιο κάτω από την ρυθµισµένη πίεση στον πιεσοστάτη VP. ιάγραµµα ακολουθίας δοκιµής στεγανότητας βαλβίδων Βαλβίδα 1 Βαλβίδα 2 Πίεση µεταξύ V1 και V2 Πιεσοστάτης VP Ρύθµιση πίεσης πιεσοστάτη αερίου P R + P 2 V = πίεση ρύθµισης P R = Πίεση ελέγχου στην βαλβίδα V1 (αφαιρέστε πλήγµα) P V = Μεγίστη πίεση µετά την V2 κατά την σάρωση Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE Ρύθµιση χωρίς εργαλεία Το πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής ρύθµισης της αναλογίας αέρα/ καυσίµου απλώνονται µε απλό τρόπο, µέσω των ρυθµίσεων του W-FM σε εµφανιζόµενα µενού του. Η θέση των βηµατικών σερβοκινητήρων αέρα, καυσίµου και βοηθητικών σερβοκινητήρων επιλέγεται ψηφιακά. Με λίγες εισηγµένες τιµές θέσης φορτίων, η ενδιάµεσες θέσεις παρεµβάλλονται αυτόµατα. Οθόνη Τέσσερις γραµµές µε κύλιση Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE Κουµπί ESC Ακύρωση ή επαναφορά Κουµπί info Επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας Κουµπί enter Εκτέλεση Κουµπί scroll Έλεγχος του κέρσορα και µεταβολή τιµής ιεπαφή (interface) RS 232 (COM1) Για σύνδεση µε PC ή φορητό επεξεργαστή CAN Bus Σύνδεση µε το W-FM RJ45 διεπαφή (interface) για e-bus/mod Bus (COM2) Λειτουργία σταµατήµατος ανάγκης Πατώντας συγχρόνως τα κουµπιά ESC και Enter άµεσα γίνεται κλείδωµα. Η λειτουργία αυτή γράφεται στο ηµερολόγιο. Ρύθµιση αντίθεσης οθόνης Για την αλλαγή της αντίθεσης της οθόνης, πατήστε το Enter και κρατείστε το πατηµένο, στρέφοντας το κουµπί κύλισης (+/-) αλλάζει η αντίθεση της οθόνης. (Μόνο στο µενού κανονικής λειτουργίας και σώσιµο ες Κεφ ). 7

8 4 4 Εγκατάσταση 4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Η µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσει σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό από ηλεκτροπληξία. 4.2 Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που παραδίδεται µε τον καυστήρα. Πρέπει η εγκατάσταση να γίνει βάση των κανονισµών (EN, DIN, VDE, BS κλπ) καθώς και των τοπικών κανόνων πρακτικής. Σηµείωση: Λόγω της χρήσης του µετατροπέα περιόδων µπορεί να συνεχίσουν κάποια εξαρτήµατα να παραµένουν ηλεκτρικά ενεργοποιηµένα, παρότι έγινε διακοπή της γενικής παροχής ρεύµατος. Γι αυτόν τον λόγω πρέπει να δούµε τον χρόνο αναµονής από το εγχειρίδιο του µετατροπέα πριν ξεκινήσουµε εργασίες. Μήκος γραµµής Το µήκος των γραµµών των ανεξάρτητων εξαρτηµάτων προς το W-FM δεν µπορούν να ξεπεράσουν τα 100 µέτρα. Όταν εγκαθιστούµε τους βηµατικούς σερβοκινητήρες και το ABE, πρέπει να δώσουµε µεγάλη σηµασία το συνολικό µήκος όλων των συνδέσεων Bus (Can Bus) να µην υπερβαίνουν τα 100 µέτρα. Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE Η εγκατάσταση από το ABE προς το W-FM πραγµατοποιείται µε ένα ειδικό καλώδιο Can Bus. Το καλώδιο παρέχει ρεύµα προς το ABE και µεταδίδει σήµατα Bus. Βηµατικοί σερβοκινητήρες Η καλωδίωση εκτελείται σε σειρά σαν (bus system) σύστηµα διαύλου. Ντάµπερ αέρα Πεταλούδα αερίου Ρυθµιστή επιστρεφοµένων πετρελαίου Ρυθµιστικό χιτώνιο διασκορπιστή Βοηθητικό Το καλώδιο παρέχει ρεύµα προς τους σερβοκινητήρες και µεταδίδει σήµατα Can Bus. Μετατροπέας περιόδων (µόνο µε το W-FM 200) Οι ηλεκτρικές συνδέσεις για τον µετατροπέα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που παραδίδεται µε τον καυστήρα. Όταν καλωδιώνουµε, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το µπλεντάρισµα του καλωδίου συνδέεται µόνο από την µία άκρη στο W-FM (κλέµµα FE). Συγκρότηµα βαλβίδων αερίου Το προκαλωδιωµένο συγκρότηµα βαλβίδων πρέπει να συνδεθεί βάσει του σχεδίου. Η είσοδος των καλωδίων είναι από την δεξιά µεριά του καυστήρα. Εξωτερικές συνδέσεις Το ρεύµα ισχύος (240V, 50Hz) πρέπει να είναι εύκαµπτο και να έχει διατοµή καλωδίου κατ ελάχιστο 0,75 mm 2. Οι κλέµµες PE στην πλάκα στερέωσης του W-FM θα χρησιµοποιηθούν για συνδέσεις γειώσεων. Αισθητήριο Ο 2 / µονάδα O 2 (µόνο µε το W-FM 200) Οι ηλεκτρικές συνδέσεις για το αισθητήριο Ο 2 και µονάδα O 2 πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που παραδίδεται µε τον καυστήρα. Όταν καλωδιώνουµε το µπλενταρισµένο καλώδιο για το αισθητήριο Ο 2, να απέχει αρκετά από τα άλλα καλώδια, και δεν µπορεί να επεκταθεί παραπάνω από 10 µέτρα. Εγκατάσταση του αισθητηρίου Ο 2 δες Κεφ. 10. Συνδέσεις Bus Η συρµάτωση εκτελείται σε σειρά σαν (bus system) σύστηµα διαύλου. Στον τελευταίο βηµατικό σερβοκινητήρα γίνεται µία σύνδεση διαύλου µε δηµιουργία µίας γεφύρωσης (jumper). Σε όλα τα άλλα εξαρτήµατα του διαύλου δεν πρέπει να υπάρχει η γέφυρα. Στο ABE η γεφύρωση είναι ενσωµατωµένη. Καλώδιο αισθητηρίου Το καλώδιο µήκους 1,8 µέτρα του αισθητηρίου µπορεί να επεκταθεί µέχρι 100 µέτρα εάν παρέχεται από ξεχωριστή διαδροµή από άλλα καλώδια τάσης (π.χ. το W-FM εγκατεστηµένο σε ξεχωριστό πίνακα). Καλώδιο έναυσης Τα καλώδια υψηλής τάσης πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν κοντύτερα µε τις ακίδες έναυσης. Τα καλώδια υψηλής πρέπει να απέχουν αρκετά από τα άλλα καλώδια. 8

9 Παράδειγµα εγκατάστασης: WFM στο κέλυφος του καυστήρα Παράδειγµα εγκατάστασης: WFM στον πίνακα του καυστήρα 4 Με τοποθετηµένο το W-FM σε κεντρικό πίνακα Θα απαιτηθεί και δεύτερος µετασχηµατιστής παροχής για τους βηµατικούς σερβοκινητήρες, εφ όσον η απόσταση είναι πολύ µεγάλη µεταξύ του W-FM και των βηµατικών σερβοκινητήρων. Ο µετασχηµατιστής 2 τοποθετείτε στον καυστήρα και συνδέεται στην κλεµµοσειρά του. Η παροχή τάσης όλων των εξαρτηµάτων διαύλου γίνεται µέσω του µετασχηµατιστού 2. Η παροχή τάσης (AC1 και AC2) δεν πρέπει να συνδεθεί στην γραµµή διαύλου από το W-FM προς την κλεµµοσειρά του καυστήρα. Η γραµµή διαύλου από το W-FM στον πίνακα: Κωδικός παραγγελίας

10 4 4.3 Ηλεκτρικό διάγραµµα συνδέσεων 10

11 4 11

12 4 12

13 4 13

14 4 14

15 4 15

16 5 5 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης 5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας Ελέγξτε την εγκατάσταση Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να έχουν τελειώσει και να ελεγχθούν πριν από την εκκίνηση. Ο καυστήρας πρέπει να έχει τοποθετηθεί στην συσκευή θέρµανσης, έτοιµος για λειτουργία και να έχουν γίνει όλες οι καλωδιώσεις. Εγκατεστηµένος ο καυστήρας καθώς και οι απαιτούµενες πυροδοµές και µονώσεις Να έχει γίνει η εγκατάσταση παροχής καυσίµου Να έχουν γίνει όλες οι καλωδιώσεις 5.2 Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Καυστήρας Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στον καυστήρα, εξαερώστε τις γραµµές καυσίµου και συνδέστε τα όργανα µετρήσεων. Εάν ο καυστήρας είναι εξοπλισµένος µε κινητή κεφαλή µίξης (µε βηµατικό κινητήρα), αυτός πρέπει να ελεγχθεί για την ευχέρεια κίνησης του. Μετατροπέας συχνότητας (µόνο µε Danfoss VLT...) Έλεγξε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων του (δες λίστα παραµέτρων κεφ. 11). Εκτελέστε αυτόµατη προσαρµογή κινητήρα στον µετατροπέα συχνότητας χρησιµοποιώντας την παράµετρο 107 (δεν είναι δυνατή σε όλους του µετατροπής συχνότητας). Σηµείωση Λόγω της αυτόµατης προσαρµογής κινητήρα, επαναπροσδιορίζονται, η ρύθµιση της ολίσθησης του κινητήρα και η αντιστάθµιση φορτίου. Αυτές οι παράµετροι πρέπει να ρυθµισθούν στα δεδοµένα της - weishaupt- (παράµετροι 134, 136 στον VLT 2800 ή 113, 114 και 115 στον VLT 5000). Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την αρχική εκκίνηση Η αρχική εκκίνηση πρέπει να γίνει από τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτούµενο αντιπρόσωπο. Κατά την εκκίνηση, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα συστήµατα ελέγχου και ασφαλείας, ώστε να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία, και αν µπορούν να ρυθµισθούν, πρέπει να ελεγχθεί η ορθή ρύθµιση τους. Επιπλέον η ορθή ασφάλιση των κυκλωµάτων και τα µέτρα ασφαλείας κατά της ηλεκτρικής επαφής του ηλεκτρικού εξοπλισµού και των καλωδιώσεων πρέπει να ελεγχθεί. Πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τον καυστήρα και τον µετατροπέα συχνότητας µπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα φυλλάδια εγκατάστασης και λειτουργίας. 5.3 Βήµατα προετοιµασίας στον διαχειριστή καύσης 1. Καυστήρας εκτός (OFF) Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των επόµενων βηµάτων, είναι αναγκαίο να ρυθµισθεί ο καυστήρας ο καυστήρας να είναι εκτός (OFF), από το µενού Χειροκίνητη λειτουργία. Καυστήρας εκτός Κεφ Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Με την ζήτηση κωδικού πρόσβασης εξασφαλίζεται, ότι µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα έχουν πρόσβαση στις παραµέτρους διαµόρφωσης και ρύθµισης. Εισάγεται γράµµατα ή αριθµούς χρησιµοποιώντας το περιστρεφόµενο κοµβίο στο σηµείο του αναλάµποντα κέρσορα και για την επιβεβαίωση πατήστε <ENTER>. ιορθώσεις µπορούν να γίνουν χρησιµοποιώντας το <ESC>, κενά διαστήµατα δεδοµένων πρέπει να συµπληρώνονται το <ENTER>. Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των επόµενων βηµάτων, είναι αναγκαίο να ρυθµισθεί ο καυστήρας ο καυστήρας να είναι εκτός (OFF), από το µενού Χειροκίνητη λειτουργία. Στο W-FM 200 µόνο εάν χρησιµοποιείται µε µετατροπέα συχνότητας Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Κεφ

17 3. Κάντε µία τυποποίηση ελέγχου στροφών Κατά την διάρκεια τυποποίησης ελέγχου στροφών δίδεται ένα σήµα σηµείου ρύθµισης 95%. Οι στροφές προσδιορίζονται και σώζονται στην παράµετρο Standardised Speed. Εάν, κατά την διάρκεια τυποποίησης ελέγχου στροφών εµφανίζεται στην οθόνη πλέον των 50Hz, πρέπει να ελεγχθεί η ολίσθηση του κινητήρα (=0) στον µετατροπέα συχνότητας. Πρέπει, επίσης, κατά την διάρκεια τυποποίησης ελέγχου στροφών να ελεγχθεί η φορά περιστροφής. Σηµείωση: Μετά από κάθε εφαρµογή της τυποποίησης ελέγχου στροφών ή αλλαγών στις σωζόµενες τιµές, πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα καύσης. 4. Ελέγξτε την διαµόρφωση της µονάδας O 2 Οι ακόλουθες παράµετροι πρέπει να ελεγχθούν και ρυθµισθούν για την λειτουργία ελέγχου ισοστάθµισης του O 2. Αισθητήριο O 2 : QGO20 Αισθητήριο αέρα καύσης: PT1000 (εάν εφαρµόζεται) Αισθητήριο καυσαερίων: PT1000 (εάν εφαρµόζεται) Μεγίστη θερµοκρασία καυσαερίων MaxTempFlueGas: Προρύθµιση 400 C Τυποποίηση ελέγχου στροφών ιαµόρφωση µονάδας O 2 5 Κεφ Κεφ Ελέγξτε την θερµοκρασία του αισθητηρίου O2 Το αισθητήριο του Ο 2 χρειάζεται µία εσωτερική θερµοκρασία των 700 C ±(15 C). Εάν το αισθητήριο έχει συνδεθεί λάθος αυτό µπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρµανση του και να καταστραφεί. Εάν το αισθητήριο υπερθερµανθεί πλέον των 750 C, το αισθητήριο πρέπει να αποµονωθεί και να ελεγχθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις. Σηµείωση: Οι παράµετροι QGOSensorTemp και QGOHeatingLoad πρέπει να ελέγχονται συχνά κατά την διάρκεια της προθέρµανσης. Φορτίο προθέρµανσης: Εκκίνηση θερµαντικού φορτίου µέχρι 100 C περίπου 13% Προθέρµανση διεργασίας περίπου 60% Θερµοκρασία λειτουργίας : περίπου 15 25% Ελέγξτε την θερµοκρασία του αισθητηρίου O 2 Κεφ Απενεργοποίηση του ελέγχου ισοστάθµισης του O 2 Για την αρχική ρύθµιση πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του ελέγχου ισοστάθµισης του O 2, µέσω του O2Ctrl Η µονάδα ελέγχου του O 2 και το παρακολουθητικό σύστηµα του O 2 δεν θα έχει καµία επίδραση στην λειτουργία του καυστήρα µε αυτήν την ρύθµιση. Σηµείωση: Στους µεικτούς καυστήρες πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του ελέγχου ισοστάθµισης του O 2 και στα δύο καύσιµα. Απενεργοποίηση του αυτόµατου ελέγχου ισοστάθµισης του O 2 Κεφ Εισαγωγή τύπου καυσίµου Για να µπορεί να υπολογισθεί η απόδοση καύσης είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ο τύπος του χρησιµοποιούµενου καυσίµου. Εάν το χρησιµοποιούµενο καύσιµο δεν υπάρχει στην λίστα καυσίµων για επιλογή, τότε πρέπει να εισαχθούν οι ειδικές τιµές του καυσίµου στην παράµετρο Fuel type def. Σηµείωση: Στους µεικτούς καυστήρες πρέπει να γίνει εισαγωγή και των δύο καυσίµων. Μόνο στο W-FM 200 εάν χρησιµοποιείται µε µετατροπέα συχνότητας ή µονάδα ισοστάθµισης του O 2 Εισαγωγή τύπου καυσίµου Κεφ

18 6 6 Πρώτη εκκίνησης διαµόρφωση αναλογικής λειτουργίας 6.1 Ρύθµιση σηµείων καυσίµου και όρια φορτίου στον W-FM Επιλέξτε καύσιµο (µόνο στους µεικτούς καυστήρες) Επιλέξτε τύπο καυσίµου χρησιµοποιώντας τον εξωτερικό διακόπτη επιλογέα. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστηµένος η επιλογή καυσίµου γίνεται µέσω του ABE ή του BMS. Επιλογή καυσίµου Κεφ.9.3. Σηµείωση: Ο εξωτερικός διακόπτης επιλογέας έχει προτεραιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι η αρχική ρύθµιση µπορεί να γίνει µόνο από αυτόν τον επιλογέα διακόπτη. Έλεγχος ορίων φορτίου Για να βεβαιωθούµε ότι όλο το εύρος του φορτίου είναι διαθέσιµο για την πρώτη εκκίνηση, ελέγξτε τα σηµεία φόρτισης και διορθώστε εάν απαιτείται. MinRating: Ελάχιστο φορτίο 0,0 % MaxRating: Μέγιστο φορτίο 100 % Σηµείωση: Στους µεικτούς καυστήρες πρέπει να ελεγχθούν τα σηµεία φόρτισης για το πετρέλαιο και το αέριο. Στους απλούς καυστήρες αερίου ή πετρελαίου εµφανίζεται στην οθόνη µόνο ένα καύσιµο. Έλεγχος ορίων φορτίου Κεφ

19 6 6.2 Πρώτη εκκίνησης καυστήρα Ρύθµιση πίεσης µείξης για την έναυση Ρύθµιση σταµατήµατος προγράµµατος στο 36 Πριν την πρώτη προσπάθεια έναυσης, πρέπει να ρυθµισθεί το σταµάτηµα του προγράµµατος στο βήµα 36 IgnitionPos. Μετά την εκκίνηση του προγράµµατος εκκίνησης του καυστήρα, το πρόγραµµα του καυστήρα σταµατάει στο σηµείο έναυσης χωρίς όµως να κάνει έναυση. Σταµάτηµα προγράµµατος 36 σηµείο έναυσης χωρίς έναυση Κεφ Σηµείωση: Στις συνθήκες αρχικής παράδοσης από το εργοστάσιο το πρόγραµµα σταµατάει στο βήµα 36. Ανοίξτε του χειροκίνητους σφαιροκρουνούς καυσίµου και ο καυστήρας είναι έτοιµος για εκκίνηση Μετά από το άνοιγµα των κρουνών καυσίµου ο καυστήρας πρέπει να εκκινήσει στην χειροκίνητη λειτουργία. Σηµείωση: Για την εκκίνηση του καυστήρα, όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις, ελεγκτές πίεσης και θερµοκρασίας πρέπει να είναι σε λειτουργική κατάσταση. Εξασφαλίστε αρκετή ζήτηση φορτίου για όλη την διάρκεια της πρώτης ρύθµισης. Καυστήρας εντός (Burner On) Κεφ.9.3. Ρύθµιση θέσεων έναυσης Ρυθµίστε τις θέσεις έναυσης παρακολουθώντας την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης. Η ταχύτητα στροφών κατά την έναυση δεν πρέπει να είναι κάτω από 80% για πετρέλαιο και 70% για αέριο (µόνο όταν χρησιµοποιείται µετατροπέας συχνότητας / W-FM200). Εάν η µετρούµενη πίεση µείξης είναι πολύ υψηλή, αυτή µπορεί να ρυθµισθεί µειώνοντας την θέση του ντάµπερ αέρα. Οι σχετικές προρυθµίσεις για την έναυση πρέπει να παρθούν από το φυλλάδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του καυστήρα ή από το εργοστασιακό φύλλο ελέγχου. Θέσεις έναυσης (π.χ. λειτουργία αέριο σε καυστήρα 3LN multiflam ) Κεφ Σηµείωση: Η θέση του βοηθητικού σερβοκινητήρα στους καυστήρες τύπου 3LN (multiflam ) κατά την έναυση και λειτουργία πρέπει κατ ελάχιστον να είναι

20 Έναυση καυστήρα Ρύθµιση σταµατήµατος προγράµµατος στο 52 Για την έναυση του καυστήρα πρέπει να ρυθµισθεί το σταµάτηµα του προγράµµατος από το 36 στο 52. Το καύσιµο απελευθερώνεται µετά από την λειτουργία του µετασχηµατιστή υψηλής τάσης. Οι κινητήρες θα παραµείνουν στις ρυθµίσεις τις θέσης έναυσης. Σταµάτηµα προγράµµατος 52: έναυση µετά τον χρόνο ασφαλείας Κεφ Προρύθµιση πίεσης καυσίµου Στους καυστήρες πετρελαίου και τους µεικτούς η παροχή του πετρελαίου έχει προρυθµισθεί για το πλήρες φορτίο, αυτό σηµαίνει, ότι η πίεση της αντλίας έχει προρυθµισθεί εργοστασιακά (20-30 bar) και µόνα εάν υπάρχουν προβλήµατα έναυσης θα πρέπει να µεταβληθεί. Η πίεση για το αέριο πρέπει να βρεθεί στην εγκατάσταση και το εγχειρίδιο του καυστήρα. Κάντε ανάλυση καυσαερίων Καθορίστε τιµές για το CO, O 2 και κάντε µέτρηση αιθάλης. Εάν απαιτείται, βελτιστοποιείστε ρυθµίζοντας τις θέσεις ρύθµισης έναυσης. 20

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα