οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ιαχειριστής καύσης Weishaupt W-FM /2004 1

2 1 Γενικές πληροφορίες 4 2 Πληροφορίες ασφαλείας 5 3 Τεχνική περιγραφή Λειτουργία Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE 7 4 Εγκατάσταση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Ηλεκτρικές συνδέσεις (Βασικό διάγραµµα) 10 5 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης Σηµειώσεις ασφαλείας Βήµατα προετοιµασίας στον καυστήρα και 16 ρυθµιστή στροφών 5.3 Βήµατα προετοιµασίας στον διαχειριστή καύσης 18 6 Πρώτη εκκίνησης διαµόρφωση 18 αναλογικής λειτουργίας 6.1 Ρύθµιση σηµείων καυσίµου και όρια φορτίου στον 18 W-FM 6.2 Πρώτη εκκίνησης καυστήρα Ρύθµιση πίεσης µείξης για την έναυση Έναυση καυστήρα Ρύθµιση φορτίου σηµείου Εκκίνηση ρύθµισης πλήρους φορτίου Βελτιστοποίηση πλήρους φορτίου Επαναρύθµιση ενδιάµεσων φορτίων Λειτουργίες Ο 2 - διαµόρφωση Ρύθµιση προστάτη Ο Ρύθµιση ελεγκτή Ο Ρύθµιση ελεγκτικών λειτουργιών Ο Έλεγχος και βελτιστοποίηση ελεγκτή Ο Βελτιστοποίηση ελεγκτή Ο Λήξη εργασιών µετά την πρώτη εκκίνηση Ρύθµιση ορίων φορτίου και τιµών ορίου για 30 τις θερµοκρασίες καυσαερίου Λήξη εργασιών στον καυστήρα 31 7 Πρώτη εκκίνησης διαµόρφωση 32 πολυβάθµιας λειτουργίας 7.1 Ρύθµιση καυσίµου και απαιτούµενη φόρτιση Ρύθµιση καυστήρα Προρύθµιση παραµέτρων καµπύλης Έναυση καυστήρα Εκκίνηση πλήρους φορτίου Ρύθµιση σηµείων απεµπλοκής Έλεγχος λειτουργίας σηµείων θέσης εκτός, 36 εµπλοκής και απεµπλοκής Έλεγχος συµπεριφοράς έναυσης Προσδιορισµός πλήρους φορτίου ως το 37 απαιτούµενο φορτίο 8 Ελεγκτής φορτίου Ρύθµιση τρόπου λειτουργία ιαµόρφωση αισθητηρίων Ρύθµιση ζητούµενης τιµής (εξωτερικό) Ρύθµιση ζητούµενης τιµής (εσωτερικό) Ελεγκτής αναλογικής λειτουργίας Παράµετροι εσωτερικού ελεγκτή φορτίου Βελτιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή 43 φορτίου 8.6 Ελεγκτής πολυβάθµιας λειτουργίας Λειτουργία εκκίνησης από κρύα κατάσταση 45 9 Παράµετροι και λειτουργίες Κατασκευή µενού (ABE) Χρήση της οθόνης Λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Έλεγχος καυστήρα Χρόνοι ιαµόρφωση Προσδιορισµός ταυτότητας προϊόντος και 56 έκδοσης software 9.6 Έλεγχος αναλογίας Ρυθµίσεις αερίου/ πετρελαίου Χρόνοι Συµπεριφορά διακοπής λειτουργίας Σταµάτηµα προγράµµατος Έλεγχος O 2 και προστασία Ρυθµίσεις αερίου/ πετρελαίου Στοιχεία διεργασίας Ελεγκτής φορτίου Παράµετροι ελεγκτή Μεταγωγή διακόπτη θερµοκρασίας Εκκίνησης από κρύα κατάσταση Παραµετροποίηση ελεγκτή φορτίου Προσαρµογή Έκδοση Software (SW) ABE Οθόνη χειρισµού Χρόνοι Γλώσσα ιαµόρφωση ηµεροµηνίας Φυσικές µονάδες ebus ModBus Αντίθεση εµφάνισης οθόνης Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) Βηµατικοί κινητήρες Ρύθµιση διεύθυνσης Κατεύθυνση περιστροφής Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) Μονάδα µετατροπέα περιόδων ιαµόρφωση Στοιχεία διεργασίας Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) Μονάδα O ιαµόρφωση Τιµές που εµφανίζονται Αριθµός κατασκευής και έκδοση (SW) ιαµόρφωση συστήµατος Ώρες λειτουργίας Μετρητής εκκινήσεων Μετρητής καυσίµου Ενηµέρωση Αποθήκευση παραµέτρων Φόρτωση προγράµµατος (SW) από 80 υπολογιστή 9.18 Κωδικός πρόσβασης οκιµή TÜV ιαγράµµατα ακολουθίας λειτουργίας 81 2

3 10 Αισθητήριο O Μετατροπέας περιόδων Προγραµµατισµός και οθόνη µετατροπέα 88 περιόδων σειράς VLT 11.2 Παραµετροποίηση του VLT Παραµετροποίηση του VLT Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών Συντήρηση Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση Πρόγραµµα συντήρησης Τεχνικά στοιχεία ιαχειριστής καύσης W-FM Βηµατικός κινητήρας SQM45 / Παρακολούθηση φλόγας Μονάδα οθόνης και λειτουργίας ABE 109 Α Παράρτηµα Σηµειώσεις 110 3

4 1 1 Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης. Περιέχει τις απαιτούµενες οδηγίες για την ασφαλή συναρµολόγηση, πρώτη εκκίνηση και συντήρηση του εξοπλισµού. Είναι για την ενηµέρωση όλου του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό. Επιπρόσθετα µε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να παρακολουθήσουµε και το αντίστοιχο, για τον αντίστοιχο καυστήρα και µετατροπέα περιόδων. Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. 1. Οι διαδικασίες πλέον της µιας αριθµούνται Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων. Συντοµεύσεις Πιν. Πίνακας Κεφ. Κεφάλαιο Παράδοση και οδηγίες χρήσης Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένει πλησίον της θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η Weishaupt γι αυτό, προτείνει την σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Εγγύηση και υποχρεώσεις Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης. Η Weishaupt δεν θα δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. Την λειτουργία της συσκευής µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας. Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευής. Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα οποία δεν δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό (π.χ. ελεγκτή στροφών κινητήρα κλπ) Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε φθορά. Σε µη ορθές επισκευές. Θέληµα θεού Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές λόγω βλάβης καυστήρα. Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου. Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 4

5 2 2 Οδηγίες ασφαλείας Κίνδυνοι από την χρήση του εξοπλισµού Τα προϊόντα της Weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη εγκατάσταση. Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο : Για την προτεινόµενη χρήση. Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. Εκπαίδευση προσωπικού Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα, µπορούν να κάνουν εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες. Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση να εκτελεί εργασίες εγκατάστασης, µετασκευής και συντηρήσεις σε κυκλωµάτων αερίου σε κτήρια και εργοτάξια. Μέτρα οργάνωσης Πρέπει να παίρνουν και να φέρουν όλα τα προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην εγκατάσταση. Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις. Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν και οι τοπικοί κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και εγκατάσταση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μέτρα ασφαλείας κατά την κανονική λειτουργία Χρησιµοποιείται τον εξοπλισµό µόνο εάν όλα τα εξαρτήµατα λειτουργούν κανονικά. εν πρέπει να αγγίζουµε εξαρτήµατα του καυστήρα που κινούνται κατά την λειτουργία. Τουλάχιστον ετήσια, ο εξοπλισµός και τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται οπτικά και λειτουργικά για τυχόν οπτική φθορά, και για την επαλήθευση ότι τα συστήµατα ασφαλείας λειτουργούν ορθά. Μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος εάν απαιτείται από την φύση της εγκατάστασης. Επιπλέον πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναφέρονται για τον καυστήρα και µετατροπέα περιόδων. Ηλεκτρολογική ασφάλεια Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να αποµονωθεί ηλεκτρικά ο γενικός πίνακας και να προστατευθεί από επανάταξη, να ελεγχθεί η τάση αν έχει αποµονωθεί, να είναι γειωµένη η εγκατάσταση. Επίσης να υπάρχει προστασία από παρακείµενες υπό τάση εγκαταστάσεις. Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται κατά την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς και να χρησιµοποιηθούν εργαλεία κατά EN Επίσης να υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή ρεύµατος. Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των εργασιών συντήρησης. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί τυχαίως εντός. ιακόψτε την παροχή καυσίµου. Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να παραδίδονται και αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισµού εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα πρέπει να έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα στην εγκατάσταση, εάν δεν είναι εγκεκριµένα. Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. 5

6 3 3 Τεχνική περιγραφή Ο διαχειριστής καύσης W-FM εµπεριέχει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του καυστήρα, σε λειτουργία πολλαπλών σταδίων ή αναλογικής λειτουργίας, σε λειτουργία µονού ή δύο καυσίµων. Μία plug-in µονάδα οθόνης και προγραµµατισµού, εµφανίζει την κατάσταση του καυστήρα και δίδει την δυνατότητα προγραµµατισµού µέσω ενός κοµβίου και λειτουργικών πλήκτρων. Μετατρέπει την παρακολούθηση της φλόγας σε σήµα ύπαρξης της και την έντασή αυτής. 3.1 Λειτουργία Ψηφιακός διαχειριστής καύσης Ο διαχειριστή καύσης ελέγχει:. Ελέγχει την ακολουθία λειτουργιών του καυστήρα. Παρακολουθεί την φλόγα. Επικοινωνεί µε τους βηµατικούς σερβοκινητήρες. Ελέγχει και ρυθµίζει τον ρυθµιστή περιόδων κινητήρα. Έλεγχο του O 2. Ελέγχει την στεγανότητα βαλβίδων αερίου. Και έχει: Ενσωµατωµένο ελεγκτή φορτίου. Έλεγχο στροφών κινητήρα. Έλεγχο του O 2. Στοιχεία λειτουργίας Το σύστηµα µπορεί να ελεγχθεί από αρκετές λειτουργικές µονάδες. Μία plug-in µονάδα οθόνης και προγραµµατισµού ABE. Από µονάδα παρακολούθησης εγκατεστηµένη σε PC. Τηλεχειρισµό από κεντρικό σύστηµα ελέγχου κτηρίου (BMS Building Management System) Αισθητήριο φλόγας Παρακολουθεί την φλόγα καθ όλο τα στάδια λειτουργίας. Εάν το σήµα φλόγας δεν συµφωνεί µε το στάδιο ακολουθίας λειτουργιών τότε ενεργοποιείται ένα κλείδωµα ασφαλείας. Χρησιµοποιούµενα αισθητήρια φλόγας: QRI για συνεχή ή διακοπτόµενη λειτουργία µε πετρέλαιο, αέριο ή καυστήρες διττού καυσίµου. Ακίδα ιονισµού για συνεχή ή διακοπτόµενη λειτουργία µε αέριο Βηµατικοί σερβοκινητήρες Υπάρχουν ξεχωριστοί βηµατικοί σερβοκινητήρες (όπως απαιτείται) στο: Ντάµπερ αέρα Πεταλούδα αερίου Ρυθµιστή επιστρεφοµένων πετρελαίου Ρυθµιστικό χιτώνιο διασκορπιστή Βοηθητικό Που δίδουν ακρίβεια, και άµεσο έλεγχο των διορθωτικών στοιχείων του µείγµατος καυσίµου αέρα. Ξεχωριστές τιµές ρυθµίσεων µεταδίδονται µέσω διαύλου CAN BUS από τον διαχειριστή καύσης προς τους βηµατικούς σερβοκινητήρες, οι βηµατικοί σερβοκινητήρες ρυθµίζονται ηλεκτρονικά, και ο διαχειριστής καύσης παρακολουθεί συνεχώς την θέση τους από ένα σήµα επιστροφής. 1 µόνο στον W-FM 200 πρόσθετο στο W-FM 100 Λειτουργίες ιαχείριση καύσης. Την ηλεκτρονική ρύθµιση της αναλογίας αέρα/ καυσίµου για µέχρι 5 βηµατικούς σερβοκινητήρες. Ρύθµιση στροφών κινητήρα καυστήρα. Έλεγχο του O 2. Έλεγχο στεγανότητας βαλβίδων αερίου. Την πραγµατική διττή λειτουργία (όπου είναι δυνατόν) Τον ελεγκτή ρύθµισης της ισχύος καύσης Παρακολούθηση φλόγας. Ξεχωριστό προγραµµατιστή ABE µε οθόνη. Ελεγκτής φορτίου Ο πρόσθετος ενσωµατωµένος PID µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ως ελεγκτής θερµοκρασίας ή πίεσης για πολυβάθµια ή αναλογική λειτουργία, βάσει των συνδέσεων και παραµετροποίησης. Επιπλέον ο ελεγκτής φορτίου περιλαµβάνει ένα σύστηµα απορρόφησης αντιδράσεων το οποίο προστατεύει τους βηµατικούς σερβοκινητήρες από µη αναγκαίους παλµούς κίνησης, µε αποτέλεσµα λιγότερη φθορά και αύξηση της ζωής τους. Ο ελεγκτής φορτίου µπορεί να λειτουργήσει µε µία εξωτερική επιθυµητή τιµή ή εισερχόµενη τιµή επιθυµητού σηµείου, ή µε δύο εσωτερικά επιθυµητά σηµεία. Τα εσωτερικά επιθυµητά σηµεία µπορούν να επιλεχθούν χρησιµοποιώντας µία εξωτερική ελεύθερη επαφή. Η µεταγωγή από εξωτερική λειτουργία του ελεγκτή σε εσωτερική γίνεται µέσω µίας επαφής. Επίσης υπάρχει ένα ξεχωριστό πρόγραµµα για λέβητες, για εκκίνηση από κρύα κατάσταση εάν απαιτείται. Έλεγχος στροφών Ο µετατροπέας περιόδων του κινητήρα του ανεµιστήρα εκκινεί από ένα προσδιοριζόµενο σήµα εισόδου (0/4-20 ma) και οι στροφές του ταιριάζουν µε τις απαιτούµενες βάσει του φορτίου. Οι στροφές και κατεύθυνση καθορίζονται και παρακολουθούνται χρησιµοποιώντας έναν επαγωγικό διακόπτη γειτνίασης σε συνεργασία µε έναν ασύµµετρο δίσκο µετάδοσης. Σε συνεργασία µε τους βηµατικούς σερβοκινητήρες ο απαιτούµενος αέρας καύσης αυτόµατα ρυθµίζεται και η ηλεκτρική κατανάλωση µειώνεται στο ελάχιστο. Εάν η παροχή αέρα δεν είναι η κατάλληλη ή ανεπαρκής, τότε ένας πιεσοστάτης αέρα κλειδώνει τον καυστήρα. Έλεγχος ισοστάθµισης Ο 2 (oxygen trim) Το υπολειπόµενο O 2 στα καυσαέρια προσδιορίζεται από ένα αισθητήριο, το οποίο το συγκρίνει µε τα ρυθµισµένα σηµεία κατά την πρώτη εκκίνηση. Εξαρτώµενος από τις µετρούµενες αποκλίσεις ως προς τα ρυθµισµένα σηµεία, ο διαχειριστής καύσης επαναρυθµίζει τα συστήµατα ελέγχου παροχής αέρα και διορθώνει την παροχή αέρα του καυστήρα Πρόγραµµα έλλειψης αερίου Εάν η πίεση αερίου πέσει κάτω από την ρύθµιση του πιεσοστάτη αερίου κατά την διάρκεια της λειτουργίας τότε ο διαχειριστής καύσης αρχίζει το πρόγραµµα έλλειψης αερίου εκκινεί. Εάν η πίεση αερίου είναι χαµηλότερη από την ρύθµιση του πιεσοστάτη αερίου, η εκκίνηση του καυστήρα αναχαιτίζεται. 6

7 οκιµή στεγανότητας βαλβίδων (µόνο µε αέριο) Μετά από κάθε ελεγχόµενο σβήσιµο του καυστήρα ακολουθεί ο διαχειριστής καύσης εκτελεί ένα πρόγραµµα δοκιµής των βαλβίδων αερίου. Μετά από κλείδωµα του καυστήρα ή διακοπή ρεύµατος, γίνεται δοκιµή των βαλβίδων αερίου, πριν την εκκίνηση του καυστήρα. Λειτουργία 1η. Φάση δοκιµής: Μετά από κάθε ελεγχόµενο σβήσιµο του καυστήρα η βαλβίδα V1 κλίνει άµεσα, και η βαλβίδα V2 µε µικρή καθυστέρηση, αυτό επιτρέπει να ανακουφισθεί ο όγκος του αερίου που υπάρχει µεταξύ των βαλβίδων. Το τµήµα µεταξύ των δύο βαλβίδων V1 και V2 πρέπει να παραµείνει ανακουφισµένο αφού και η 2 η βαλβίδα έκλεισε. 2η. Φάση δοκιµής: Η βαλβίδα V1 ανοίγει και άµεσα κλίνει πάλι, αυτή η ενέργεια επιτρέπει να δηµιουργηθεί πίεση µεταξύ των εδρών των βαλβίδων V1 και V2. Κατά την διάρκεια του ελέγχου, η πίεση µεταξύ των εδρών των βαλβίδων δεν πρέπει να πέσει πιο κάτω από την ρυθµισµένη πίεση στον πιεσοστάτη VP. ιάγραµµα ακολουθίας δοκιµής στεγανότητας βαλβίδων Βαλβίδα 1 Βαλβίδα 2 Πίεση µεταξύ V1 και V2 Πιεσοστάτης VP Ρύθµιση πίεσης πιεσοστάτη αερίου P R + P 2 V = πίεση ρύθµισης P R = Πίεση ελέγχου στην βαλβίδα V1 (αφαιρέστε πλήγµα) P V = Μεγίστη πίεση µετά την V2 κατά την σάρωση Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE Ρύθµιση χωρίς εργαλεία Το πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής ρύθµισης της αναλογίας αέρα/ καυσίµου απλώνονται µε απλό τρόπο, µέσω των ρυθµίσεων του W-FM σε εµφανιζόµενα µενού του. Η θέση των βηµατικών σερβοκινητήρων αέρα, καυσίµου και βοηθητικών σερβοκινητήρων επιλέγεται ψηφιακά. Με λίγες εισηγµένες τιµές θέσης φορτίων, η ενδιάµεσες θέσεις παρεµβάλλονται αυτόµατα. Οθόνη Τέσσερις γραµµές µε κύλιση Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE Κουµπί ESC Ακύρωση ή επαναφορά Κουµπί info Επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας Κουµπί enter Εκτέλεση Κουµπί scroll Έλεγχος του κέρσορα και µεταβολή τιµής ιεπαφή (interface) RS 232 (COM1) Για σύνδεση µε PC ή φορητό επεξεργαστή CAN Bus Σύνδεση µε το W-FM RJ45 διεπαφή (interface) για e-bus/mod Bus (COM2) Λειτουργία σταµατήµατος ανάγκης Πατώντας συγχρόνως τα κουµπιά ESC και Enter άµεσα γίνεται κλείδωµα. Η λειτουργία αυτή γράφεται στο ηµερολόγιο. Ρύθµιση αντίθεσης οθόνης Για την αλλαγή της αντίθεσης της οθόνης, πατήστε το Enter και κρατείστε το πατηµένο, στρέφοντας το κουµπί κύλισης (+/-) αλλάζει η αντίθεση της οθόνης. (Μόνο στο µενού κανονικής λειτουργίας και σώσιµο ες Κεφ ). 7

8 4 4 Εγκατάσταση 4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση Πριν την έναρξη της εγκατάστασης, αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Η µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσει σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό από ηλεκτροπληξία. 4.2 Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που παραδίδεται µε τον καυστήρα. Πρέπει η εγκατάσταση να γίνει βάση των κανονισµών (EN, DIN, VDE, BS κλπ) καθώς και των τοπικών κανόνων πρακτικής. Σηµείωση: Λόγω της χρήσης του µετατροπέα περιόδων µπορεί να συνεχίσουν κάποια εξαρτήµατα να παραµένουν ηλεκτρικά ενεργοποιηµένα, παρότι έγινε διακοπή της γενικής παροχής ρεύµατος. Γι αυτόν τον λόγω πρέπει να δούµε τον χρόνο αναµονής από το εγχειρίδιο του µετατροπέα πριν ξεκινήσουµε εργασίες. Μήκος γραµµής Το µήκος των γραµµών των ανεξάρτητων εξαρτηµάτων προς το W-FM δεν µπορούν να ξεπεράσουν τα 100 µέτρα. Όταν εγκαθιστούµε τους βηµατικούς σερβοκινητήρες και το ABE, πρέπει να δώσουµε µεγάλη σηµασία το συνολικό µήκος όλων των συνδέσεων Bus (Can Bus) να µην υπερβαίνουν τα 100 µέτρα. Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού ABE Η εγκατάσταση από το ABE προς το W-FM πραγµατοποιείται µε ένα ειδικό καλώδιο Can Bus. Το καλώδιο παρέχει ρεύµα προς το ABE και µεταδίδει σήµατα Bus. Βηµατικοί σερβοκινητήρες Η καλωδίωση εκτελείται σε σειρά σαν (bus system) σύστηµα διαύλου. Ντάµπερ αέρα Πεταλούδα αερίου Ρυθµιστή επιστρεφοµένων πετρελαίου Ρυθµιστικό χιτώνιο διασκορπιστή Βοηθητικό Το καλώδιο παρέχει ρεύµα προς τους σερβοκινητήρες και µεταδίδει σήµατα Can Bus. Μετατροπέας περιόδων (µόνο µε το W-FM 200) Οι ηλεκτρικές συνδέσεις για τον µετατροπέα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που παραδίδεται µε τον καυστήρα. Όταν καλωδιώνουµε, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το µπλεντάρισµα του καλωδίου συνδέεται µόνο από την µία άκρη στο W-FM (κλέµµα FE). Συγκρότηµα βαλβίδων αερίου Το προκαλωδιωµένο συγκρότηµα βαλβίδων πρέπει να συνδεθεί βάσει του σχεδίου. Η είσοδος των καλωδίων είναι από την δεξιά µεριά του καυστήρα. Εξωτερικές συνδέσεις Το ρεύµα ισχύος (240V, 50Hz) πρέπει να είναι εύκαµπτο και να έχει διατοµή καλωδίου κατ ελάχιστο 0,75 mm 2. Οι κλέµµες PE στην πλάκα στερέωσης του W-FM θα χρησιµοποιηθούν για συνδέσεις γειώσεων. Αισθητήριο Ο 2 / µονάδα O 2 (µόνο µε το W-FM 200) Οι ηλεκτρικές συνδέσεις για το αισθητήριο Ο 2 και µονάδα O 2 πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε το ηλεκτρολογικό σχέδιο που παραδίδεται µε τον καυστήρα. Όταν καλωδιώνουµε το µπλενταρισµένο καλώδιο για το αισθητήριο Ο 2, να απέχει αρκετά από τα άλλα καλώδια, και δεν µπορεί να επεκταθεί παραπάνω από 10 µέτρα. Εγκατάσταση του αισθητηρίου Ο 2 δες Κεφ. 10. Συνδέσεις Bus Η συρµάτωση εκτελείται σε σειρά σαν (bus system) σύστηµα διαύλου. Στον τελευταίο βηµατικό σερβοκινητήρα γίνεται µία σύνδεση διαύλου µε δηµιουργία µίας γεφύρωσης (jumper). Σε όλα τα άλλα εξαρτήµατα του διαύλου δεν πρέπει να υπάρχει η γέφυρα. Στο ABE η γεφύρωση είναι ενσωµατωµένη. Καλώδιο αισθητηρίου Το καλώδιο µήκους 1,8 µέτρα του αισθητηρίου µπορεί να επεκταθεί µέχρι 100 µέτρα εάν παρέχεται από ξεχωριστή διαδροµή από άλλα καλώδια τάσης (π.χ. το W-FM εγκατεστηµένο σε ξεχωριστό πίνακα). Καλώδιο έναυσης Τα καλώδια υψηλής τάσης πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν κοντύτερα µε τις ακίδες έναυσης. Τα καλώδια υψηλής πρέπει να απέχουν αρκετά από τα άλλα καλώδια. 8

9 Παράδειγµα εγκατάστασης: WFM στο κέλυφος του καυστήρα Παράδειγµα εγκατάστασης: WFM στον πίνακα του καυστήρα 4 Με τοποθετηµένο το W-FM σε κεντρικό πίνακα Θα απαιτηθεί και δεύτερος µετασχηµατιστής παροχής για τους βηµατικούς σερβοκινητήρες, εφ όσον η απόσταση είναι πολύ µεγάλη µεταξύ του W-FM και των βηµατικών σερβοκινητήρων. Ο µετασχηµατιστής 2 τοποθετείτε στον καυστήρα και συνδέεται στην κλεµµοσειρά του. Η παροχή τάσης όλων των εξαρτηµάτων διαύλου γίνεται µέσω του µετασχηµατιστού 2. Η παροχή τάσης (AC1 και AC2) δεν πρέπει να συνδεθεί στην γραµµή διαύλου από το W-FM προς την κλεµµοσειρά του καυστήρα. Η γραµµή διαύλου από το W-FM στον πίνακα: Κωδικός παραγγελίας

10 4 4.3 Ηλεκτρικό διάγραµµα συνδέσεων 10

11 4 11

12 4 12

13 4 13

14 4 14

15 4 15

16 5 5 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης 5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας Ελέγξτε την εγκατάσταση Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να έχουν τελειώσει και να ελεγχθούν πριν από την εκκίνηση. Ο καυστήρας πρέπει να έχει τοποθετηθεί στην συσκευή θέρµανσης, έτοιµος για λειτουργία και να έχουν γίνει όλες οι καλωδιώσεις. Εγκατεστηµένος ο καυστήρας καθώς και οι απαιτούµενες πυροδοµές και µονώσεις Να έχει γίνει η εγκατάσταση παροχής καυσίµου Να έχουν γίνει όλες οι καλωδιώσεις 5.2 Εγκατάσταση εξαρτηµάτων Καυστήρας Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στον καυστήρα, εξαερώστε τις γραµµές καυσίµου και συνδέστε τα όργανα µετρήσεων. Εάν ο καυστήρας είναι εξοπλισµένος µε κινητή κεφαλή µίξης (µε βηµατικό κινητήρα), αυτός πρέπει να ελεγχθεί για την ευχέρεια κίνησης του. Μετατροπέας συχνότητας (µόνο µε Danfoss VLT...) Έλεγξε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων του (δες λίστα παραµέτρων κεφ. 11). Εκτελέστε αυτόµατη προσαρµογή κινητήρα στον µετατροπέα συχνότητας χρησιµοποιώντας την παράµετρο 107 (δεν είναι δυνατή σε όλους του µετατροπής συχνότητας). Σηµείωση Λόγω της αυτόµατης προσαρµογής κινητήρα, επαναπροσδιορίζονται, η ρύθµιση της ολίσθησης του κινητήρα και η αντιστάθµιση φορτίου. Αυτές οι παράµετροι πρέπει να ρυθµισθούν στα δεδοµένα της - weishaupt- (παράµετροι 134, 136 στον VLT 2800 ή 113, 114 και 115 στον VLT 5000). Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την αρχική εκκίνηση Η αρχική εκκίνηση πρέπει να γίνει από τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτούµενο αντιπρόσωπο. Κατά την εκκίνηση, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα συστήµατα ελέγχου και ασφαλείας, ώστε να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία, και αν µπορούν να ρυθµισθούν, πρέπει να ελεγχθεί η ορθή ρύθµιση τους. Επιπλέον η ορθή ασφάλιση των κυκλωµάτων και τα µέτρα ασφαλείας κατά της ηλεκτρικής επαφής του ηλεκτρικού εξοπλισµού και των καλωδιώσεων πρέπει να ελεγχθεί. Πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τον καυστήρα και τον µετατροπέα συχνότητας µπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα φυλλάδια εγκατάστασης και λειτουργίας. 5.3 Βήµατα προετοιµασίας στον διαχειριστή καύσης 1. Καυστήρας εκτός (OFF) Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των επόµενων βηµάτων, είναι αναγκαίο να ρυθµισθεί ο καυστήρας ο καυστήρας να είναι εκτός (OFF), από το µενού Χειροκίνητη λειτουργία. Καυστήρας εκτός Κεφ Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Με την ζήτηση κωδικού πρόσβασης εξασφαλίζεται, ότι µόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα έχουν πρόσβαση στις παραµέτρους διαµόρφωσης και ρύθµισης. Εισάγεται γράµµατα ή αριθµούς χρησιµοποιώντας το περιστρεφόµενο κοµβίο στο σηµείο του αναλάµποντα κέρσορα και για την επιβεβαίωση πατήστε <ENTER>. ιορθώσεις µπορούν να γίνουν χρησιµοποιώντας το <ESC>, κενά διαστήµατα δεδοµένων πρέπει να συµπληρώνονται το <ENTER>. Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των επόµενων βηµάτων, είναι αναγκαίο να ρυθµισθεί ο καυστήρας ο καυστήρας να είναι εκτός (OFF), από το µενού Χειροκίνητη λειτουργία. Στο W-FM 200 µόνο εάν χρησιµοποιείται µε µετατροπέα συχνότητας Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης Κεφ

17 3. Κάντε µία τυποποίηση ελέγχου στροφών Κατά την διάρκεια τυποποίησης ελέγχου στροφών δίδεται ένα σήµα σηµείου ρύθµισης 95%. Οι στροφές προσδιορίζονται και σώζονται στην παράµετρο Standardised Speed. Εάν, κατά την διάρκεια τυποποίησης ελέγχου στροφών εµφανίζεται στην οθόνη πλέον των 50Hz, πρέπει να ελεγχθεί η ολίσθηση του κινητήρα (=0) στον µετατροπέα συχνότητας. Πρέπει, επίσης, κατά την διάρκεια τυποποίησης ελέγχου στροφών να ελεγχθεί η φορά περιστροφής. Σηµείωση: Μετά από κάθε εφαρµογή της τυποποίησης ελέγχου στροφών ή αλλαγών στις σωζόµενες τιµές, πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα καύσης. 4. Ελέγξτε την διαµόρφωση της µονάδας O 2 Οι ακόλουθες παράµετροι πρέπει να ελεγχθούν και ρυθµισθούν για την λειτουργία ελέγχου ισοστάθµισης του O 2. Αισθητήριο O 2 : QGO20 Αισθητήριο αέρα καύσης: PT1000 (εάν εφαρµόζεται) Αισθητήριο καυσαερίων: PT1000 (εάν εφαρµόζεται) Μεγίστη θερµοκρασία καυσαερίων MaxTempFlueGas: Προρύθµιση 400 C Τυποποίηση ελέγχου στροφών ιαµόρφωση µονάδας O 2 5 Κεφ Κεφ Ελέγξτε την θερµοκρασία του αισθητηρίου O2 Το αισθητήριο του Ο 2 χρειάζεται µία εσωτερική θερµοκρασία των 700 C ±(15 C). Εάν το αισθητήριο έχει συνδεθεί λάθος αυτό µπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρµανση του και να καταστραφεί. Εάν το αισθητήριο υπερθερµανθεί πλέον των 750 C, το αισθητήριο πρέπει να αποµονωθεί και να ελεγχθούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις. Σηµείωση: Οι παράµετροι QGOSensorTemp και QGOHeatingLoad πρέπει να ελέγχονται συχνά κατά την διάρκεια της προθέρµανσης. Φορτίο προθέρµανσης: Εκκίνηση θερµαντικού φορτίου µέχρι 100 C περίπου 13% Προθέρµανση διεργασίας περίπου 60% Θερµοκρασία λειτουργίας : περίπου 15 25% Ελέγξτε την θερµοκρασία του αισθητηρίου O 2 Κεφ Απενεργοποίηση του ελέγχου ισοστάθµισης του O 2 Για την αρχική ρύθµιση πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του ελέγχου ισοστάθµισης του O 2, µέσω του O2Ctrl Η µονάδα ελέγχου του O 2 και το παρακολουθητικό σύστηµα του O 2 δεν θα έχει καµία επίδραση στην λειτουργία του καυστήρα µε αυτήν την ρύθµιση. Σηµείωση: Στους µεικτούς καυστήρες πρέπει να γίνει απενεργοποίηση του ελέγχου ισοστάθµισης του O 2 και στα δύο καύσιµα. Απενεργοποίηση του αυτόµατου ελέγχου ισοστάθµισης του O 2 Κεφ Εισαγωγή τύπου καυσίµου Για να µπορεί να υπολογισθεί η απόδοση καύσης είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ο τύπος του χρησιµοποιούµενου καυσίµου. Εάν το χρησιµοποιούµενο καύσιµο δεν υπάρχει στην λίστα καυσίµων για επιλογή, τότε πρέπει να εισαχθούν οι ειδικές τιµές του καυσίµου στην παράµετρο Fuel type def. Σηµείωση: Στους µεικτούς καυστήρες πρέπει να γίνει εισαγωγή και των δύο καυσίµων. Μόνο στο W-FM 200 εάν χρησιµοποιείται µε µετατροπέα συχνότητας ή µονάδα ισοστάθµισης του O 2 Εισαγωγή τύπου καυσίµου Κεφ

18 6 6 Πρώτη εκκίνησης διαµόρφωση αναλογικής λειτουργίας 6.1 Ρύθµιση σηµείων καυσίµου και όρια φορτίου στον W-FM Επιλέξτε καύσιµο (µόνο στους µεικτούς καυστήρες) Επιλέξτε τύπο καυσίµου χρησιµοποιώντας τον εξωτερικό διακόπτη επιλογέα. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστηµένος η επιλογή καυσίµου γίνεται µέσω του ABE ή του BMS. Επιλογή καυσίµου Κεφ.9.3. Σηµείωση: Ο εξωτερικός διακόπτης επιλογέας έχει προτεραιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι η αρχική ρύθµιση µπορεί να γίνει µόνο από αυτόν τον επιλογέα διακόπτη. Έλεγχος ορίων φορτίου Για να βεβαιωθούµε ότι όλο το εύρος του φορτίου είναι διαθέσιµο για την πρώτη εκκίνηση, ελέγξτε τα σηµεία φόρτισης και διορθώστε εάν απαιτείται. MinRating: Ελάχιστο φορτίο 0,0 % MaxRating: Μέγιστο φορτίο 100 % Σηµείωση: Στους µεικτούς καυστήρες πρέπει να ελεγχθούν τα σηµεία φόρτισης για το πετρέλαιο και το αέριο. Στους απλούς καυστήρες αερίου ή πετρελαίου εµφανίζεται στην οθόνη µόνο ένα καύσιµο. Έλεγχος ορίων φορτίου Κεφ

19 6 6.2 Πρώτη εκκίνησης καυστήρα Ρύθµιση πίεσης µείξης για την έναυση Ρύθµιση σταµατήµατος προγράµµατος στο 36 Πριν την πρώτη προσπάθεια έναυσης, πρέπει να ρυθµισθεί το σταµάτηµα του προγράµµατος στο βήµα 36 IgnitionPos. Μετά την εκκίνηση του προγράµµατος εκκίνησης του καυστήρα, το πρόγραµµα του καυστήρα σταµατάει στο σηµείο έναυσης χωρίς όµως να κάνει έναυση. Σταµάτηµα προγράµµατος 36 σηµείο έναυσης χωρίς έναυση Κεφ Σηµείωση: Στις συνθήκες αρχικής παράδοσης από το εργοστάσιο το πρόγραµµα σταµατάει στο βήµα 36. Ανοίξτε του χειροκίνητους σφαιροκρουνούς καυσίµου και ο καυστήρας είναι έτοιµος για εκκίνηση Μετά από το άνοιγµα των κρουνών καυσίµου ο καυστήρας πρέπει να εκκινήσει στην χειροκίνητη λειτουργία. Σηµείωση: Για την εκκίνηση του καυστήρα, όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις, ελεγκτές πίεσης και θερµοκρασίας πρέπει να είναι σε λειτουργική κατάσταση. Εξασφαλίστε αρκετή ζήτηση φορτίου για όλη την διάρκεια της πρώτης ρύθµισης. Καυστήρας εντός (Burner On) Κεφ.9.3. Ρύθµιση θέσεων έναυσης Ρυθµίστε τις θέσεις έναυσης παρακολουθώντας την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης. Η ταχύτητα στροφών κατά την έναυση δεν πρέπει να είναι κάτω από 80% για πετρέλαιο και 70% για αέριο (µόνο όταν χρησιµοποιείται µετατροπέας συχνότητας / W-FM200). Εάν η µετρούµενη πίεση µείξης είναι πολύ υψηλή, αυτή µπορεί να ρυθµισθεί µειώνοντας την θέση του ντάµπερ αέρα. Οι σχετικές προρυθµίσεις για την έναυση πρέπει να παρθούν από το φυλλάδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του καυστήρα ή από το εργοστασιακό φύλλο ελέγχου. Θέσεις έναυσης (π.χ. λειτουργία αέριο σε καυστήρα 3LN multiflam ) Κεφ Σηµείωση: Η θέση του βοηθητικού σερβοκινητήρα στους καυστήρες τύπου 3LN (multiflam ) κατά την έναυση και λειτουργία πρέπει κατ ελάχιστον να είναι

20 Έναυση καυστήρα Ρύθµιση σταµατήµατος προγράµµατος στο 52 Για την έναυση του καυστήρα πρέπει να ρυθµισθεί το σταµάτηµα του προγράµµατος από το 36 στο 52. Το καύσιµο απελευθερώνεται µετά από την λειτουργία του µετασχηµατιστή υψηλής τάσης. Οι κινητήρες θα παραµείνουν στις ρυθµίσεις τις θέσης έναυσης. Σταµάτηµα προγράµµατος 52: έναυση µετά τον χρόνο ασφαλείας Κεφ Προρύθµιση πίεσης καυσίµου Στους καυστήρες πετρελαίου και τους µεικτούς η παροχή του πετρελαίου έχει προρυθµισθεί για το πλήρες φορτίο, αυτό σηµαίνει, ότι η πίεση της αντλίας έχει προρυθµισθεί εργοστασιακά (20-30 bar) και µόνα εάν υπάρχουν προβλήµατα έναυσης θα πρέπει να µεταβληθεί. Η πίεση για το αέριο πρέπει να βρεθεί στην εγκατάσταση και το εγχειρίδιο του καυστήρα. Κάντε ανάλυση καυσαερίων Καθορίστε τιµές για το CO, O 2 και κάντε µέτρηση αιθάλης. Εάν απαιτείται, βελτιστοποιείστε ρυθµίζοντας τις θέσεις ρύθµισης έναυσης. 20

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

-weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

-weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρας πετρελαίου Βαϊσχάουπτ WL30Z-C και WL40Z-A, έκδοση LN (χαµηλών NOx) 83049849 1/2004 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία 22 ISO/IEC Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 83054649-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ (Weishaupt) WG20/1-C, έκδοση διβάθµιου Z-LN (χαµηλών NOX) Για αέρια τύπου Φυσικό E, LL και Υγραέριο B/P -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83058749-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83055349-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version Z-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83055449-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version ZM-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83048949-5/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG30 /1-C και WG40 /1-A; Version ZM-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

-weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

-weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- WG20 /1-C έκδοση LN (Low NOx µονοβάθµιος) 83240849-1/2004 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

B1633X QAW740

B1633X QAW740 74 319 0328 0 B1633X QAW740 74 319 0328 0 - B1633 74 319 0328 0 - B1633 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Τύπος 1633Z04 Αφαιρέστε τη βάση και ανοίξτε την πρόσοψη, πιέζοντας µε ένα κατσαβίδι το επάνω µέρος προς τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 83055149-4/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ (Weishaupt) WG20/1-C, έκδοση αναλογικού ZΜ-LN (χαµηλών NO X ) Για αέρια τύπου Φυσικό E, LL και Υγραέριο B/P -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD 3 035 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD Για συστήµατα θέρµανσης RDE101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο θέρµανσης ON/OFF Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt-

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt- 83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C µονοβάθµιου WL20/2-C µονοβάθµιου -weishaupt- 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C, Z έκδοση διβάθµιου WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου -weishaupt- 83049902-2/2002 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου Καυστήρες αερίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τα κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων της σειράς BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C / / 2016

Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C / / 2016 Οδηγίες λειτουργίας Αισθητήρας χρώματος O5C500 704677 / 00 / 06 Περιεχόμενα Προεισαγωγική σημείωση. Σύμβολισμοί Λειτουργία και χαρακτηριστικά Εγκατάσταση 4. Παράμετροι εγκατάστασης 4 4 Οθόνη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 13 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας- ανάφλεξης DIS

Άσκηση 13 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας- ανάφλεξης DIS ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Άσκηση 13 Ολοκληρωμένο σύστημα τροφοδοσίας- ανάφλεξης DIS 1 Σχέδιο συνδεσμολογίας Ακολουθεί το σχέδιο όπως δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή E VISION...2-14 Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Παράδοση................................................................ 3 Περιγραφή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83059849-2/2003 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL10/2-D; WL10/3-D Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. η ποιότητα στην άρδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ RAIN DIAL Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN DIAL Plus ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ.. Τοποθετήστε το διακόπτη (Ε)

Διαβάστε περισσότερα