ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» αποφασίστηκε από το Τμήμα Βιολογίας μετά από πρόταση μελών ΔΕΠ του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ711/33Β7/295/ ). Αρχικά λειτούργησε με την εισαγωγή 7 μεταπτυχιακών φοιτητών τον Φεβρουάριο του 1997, και στη συνέχεια, μετά από έγκριση πρότασης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-Ι, συνεχίστηκε η λειτουργία του ως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από κοινού με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ711/33Β7/211/ , Y.A.). Τον Σεπτέμβριο του 1998 επελέγησαν και εισήχθησαν δεκαπέντε (15) φοιτητές, το έτος 1999 δώδεκα (12) φοιτητές, το 2000 δώδεκα (12) φοιτητές, το 2001 δεκατέσσερις (14) φοιτητές, το 2002 δεκατρείς (13), το 2003 δεκατέσσερις (14) φοιτητές και το 2004 δεκαεπτά (17) φοιτητές, κάτοχοι πτυχίων Βιολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, ΠΣΕ, ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων και Δημόσιας Υγιεινής. Κεντρικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής. Τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, το δε περιεχόμενό τους είναι συμβατό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου Μ.Δ.Ε., όπως και με τις κοινωνικές επιδιώξεις των συνεργαζομένων φορέων Το ΜΔΕ «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» υπήρξε από τα πρώτα προγράμματα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση μετά από υποβολή πρότασης από τον Διευθυντή του προγράμματος (Λουκά Χ. Μαργαρίτη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας), στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-Ι, το 1998 (με αρίστη βαθμολογία), ενώ η χρηματοδότηση συνεχίστηκε μετά απο αξιολόγηση πρότασης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ μέχρι τον Αύγουστο του Το πέρας της δεύτερης χρηματοδότησης σηματοδοτεί μια νέα φάση στην πορεία του προγράμματος του οποίου οι προοπτικές συνέχισης της λειτουργίας είναι πολύ καλές, αφού έχει ήδη εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός από την χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ, υπάρχει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον υποψηφίων από διάφορες κατηγορίες πτυχιούχων και οι διδάσκοντες έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μετά το πέρας της χρηματοδότησης απο τους πόρους του ΕΠΕΑΕΚ, το κόστος λειτουργίας καλύπτεται απο την τακτική πίστωση του ΕΚΠΑ και καλύπτει κύριως έξοδα αναλωσίμων εργαστηριακών ασκήσεων και έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού που διανέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα διανύοντας ήδη το όγδοο έτος της λειτουργίας του ευρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και αναμόρφωση. Μέχρι σήμερα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας σπουδών και θεωρούμε ότι ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί. Σ αυτό συνέβαλε η διατήρηση της ομάδας των διδασκόντων με τη συμμετοχή όχι μόνο μελών Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Βιολογίας 1

3 και την Ιατρική Σχολή, αλλά και έμπειρων ερευνητών από Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα. Από την αρχή λειτουργίας του ΜΔΕ (1998) έχει αρχίσει η καταγραφή των μαθημάτων μέσω Η/Υ και η διανομή τους με τη μορφή CD/DVD στους φοιτητές αλλά και η διαθεσιμότητά τους σε ειδικές ιστοσελίδες με τη βοήθεια εξυπηρετητών πολυμέσων που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Σπουδών καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη και τη συμβολή προπτυχιακών διπλωματικών και μεταπτυχιακών φοιτητών (βλέπε ιστοσελίδες Έτσι, τη στιγμή αυτή υπάρχει πλούσιο ηλεκτρονικό αρχείο των διαλέξεων σε μορφή Power Point ή videos σε δύο εξυπηρετητές διαδικτύου (web servers) και τέσσερις εξυπηρετητές πολυμέσων (media servers). Η λειτουργία του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος καθορίζεται από τα οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ711/33Β7/211/ ) και περιγράφεται στον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό που επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος Οδηγού Σπουδών. Ως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, την ευθύνη λειτουργίας του ΜΔΕ έχει η «Ειδική Διατμηματική Επιτροπή» (Ν2083/92άρθρα 10,11,12) στην οποία προεδρεύει ο «Διευθυντής Σπουδών» Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, ενώ τη Διοικητική υποστήριξη παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον έλεγχο του συντονισμού διεξαγωγής των μαθημάτων, του ωρολογίου προγράμματος, της οικονομικής διαχείρισης κ.λπ. έχει η «Γραμματεία του ΜΔΕ» (Δ. Αναγνωστοπούλου και Α. Γρηγορακάκη» στον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας. Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των συμμετεχόντων φορέων. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 Ο Διευθυντής Σπουδών Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Τμήμα Βιολογίας, Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2

4 Όργανα Διοίκησης & υλοποίησης του ΜΔΕ Διευθυντής Σπουδών Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Καθηγητής Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Τμήμα Βιολογίας Σχολή Θετικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τηλ.: FAX: Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) για το ακαδ. Έτος σύμφωνα με τις αποφάσεις: α)της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας της β)της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Ισίδωρος Μπέης, Πρόεδρος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Bασιλική Αλεπόρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας Θεόδωρος Κατσώρχης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Χάρις Λιάπη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Μαρία Λυμπέρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αναστασία Κωνσταντινίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Διοικητική υποστήριξη Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας (Α. Φέξη-Σταθοπούλου, Χρ. Παναγιώτου) Τηλ , φαξ Ειδική γραμματειακή υποστήριξη (Δ. Αναγνωστοπούλου, Α. Γρηγορακάκη) Τηλ , φαξ Τεχνική ηλεκτρονική υποστήριξη. Ομάδα πολυμέσων και διαχείρισης ιστοσελίδων για το συγκεκριμένο ΜΔΕ του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας και του Εργ. Ιστολογίας- Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής Υπεύθυνοι: Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης, Αναπλ. Καθηγητής Ε. Μαρίνος. Συνεργάτες: Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Καθηγητής Μέσης Εκπ/σης Γ. Παπαδήμας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας Α. Βελέντζας. 3

5 Πρόγραμμα Μαθημάτων Κάθε μάθημα (εκτός της διπλωματικής εργασίας) περιλαμβάνει τρεις ώρες διδασκαλίας και τουλάχιστον τρεις ώρες εργαστηριακής άσκησης εβδομαδιαίως, επί δώδεκα εβδομάδες. Για τη διπλωματική εργασία καθορίζεται ως ελάχιστος ενδεικτικός χρόνος οι 10 ώρες εβδομαδιαίως, στο Γ εξάμηνο, και οι 20 ώρες εβδομαδιαίως στο Δ εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Α ΕΞΑΜΗΝΟ Διδάσκοντες Φορείς 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ανάλυση και Επεξεργασία Βιοϊατρικών εικόνων Τμήμα Βιολογίας 2 Ιστολογία Ανοσοϊστοχημεία Ανοσοκυτταροχημεία Ιατρική Σχολή 3 Κυτταροπαθολογία Ιστοπαθολογία Ιατρική Σχολή Β ΕΞΑΜΗΝΟ Κυτταρική Βιολογία Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 4 Τμήμα Βιολογίας 5 Μοριακή Βιολογία: Αρχές και Μεθοδολογία Τμήμα Βιολογίας 6 Κυτταροκαλλιέργειες Ιστοκαλλιέργειες Τμ. Βιολ. & Ιατρ. Σχ. Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 7 Γενετική προσέγγιση ασθενειών Τμ. Βιολ. & Ιατρ. Σχ. 8 Ανοσολογία Τμήμα Βιολογίας 9 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ερευνητική Μεθοδολογία Τμ. Βιολ. & Ιατρ. Σχ. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Μοριακή Φαρμακολογία Τοξικολογία Ιατρική 10 Μικροβιολογία-Ιολογία Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Συνέχεια από το Γ Εξάμηνο) Ιατρική Σχολή Τμ. Βιολ. & Ιατρ. Σχ. Κάθε επιτυχώς εξεταζόμενο μάθημα πιστώνεται στους φοιτητές με 4 διδακτικές μονάδες, (δηλαδή 9 μαθήματα x 4 διδακτικές μονάδες = 36 διδακτικές μονάδες για το σύνολο των μαθημάτων). Η διπλωματική εργασία συμπεριλαμβάνει το μάθημα της «Ερευνητικής Μεθοδολογίας» και συνολικά πιστώνεται με 24 διδακτικές μονάδες. Επομένως, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται = 60 διδακτικές μονάδες. 4

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Εναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2004 Έτος εισαγωγής φοιτητών 2004 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Η/Υ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ- ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ (διάλεξη 8:00πμ-11:00πμ.) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (εργαστήριο 11:15πμ- 12:30μμ & 12:45μμ-14:00 (μάθημα 11:πμ- 2:00μμ)) Η/Υ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (εργαστήριο 2:00μμ- 5:00μμ) (διάλεξη 9:00πμ-11:00πμ) ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ (εργαστήριο 11:00πμ 14:00μμ.) ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης Ιατρική Σχολή-Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής τηλ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Συντονιστής: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ , ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Χρήστος Κίττας Ιατρική Σχολή- Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας τηλ

7 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Έτος εισαγωγής φοιτητών 2004 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (μάθημα 3ώρες) ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (εργαστήριο 3 ώρες) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (μάθημα 3ώρες) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (εργαστήριο 3 ώρες) ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ (μάθημα 3ώρες ) ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ (εργαστήριο 3 ώρες) ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Συντονιστές: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Κουσουλάκος Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ , , ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Ροδάκης Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας τηλ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Συντονίστρια: Επίκ. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής τηλ , ,

8 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Ετος εισαγωγής φοιτητών 2003 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (μάθημα 10:00πμ.-13:00μμ) (μάθημα 10πμ.-1μμ) ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (εργαστήριο1:30μμ-4:30μμ) (εργαστήριο 13:00μμ-16:00μμ) Οι υπόλοιπες ημέρες παραμένουν διαθέσιμες για διεξαγωγή της Διπλωματικής εργασίας ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Αλεπόρου Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Γενετικής - Βιοτεχνολογίας τηλ , , ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Συντονίστρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Γαϊτανάκη Τμήμα Βιολογίας- Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου τηλ , , ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Ετος εισαγωγής φοιτητών 2003 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΙΟΛΟΓΙΑ Μάθημα κάθε Παρασκευή 10πμ. 4μμ. Συντονιστές: Αναπλ. Καθηγητής Κων/νος Μαραβέλιας, Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Στεφανίδου Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας - Ιατρική Σχολή. Τηλ ,

9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Βαϊτση Θωμαϊς (έχει περατώσει) Βιολογίας 2 Θαλασσινός Γεώργιος (έχει περατώσει) Βιολογίας 3 Ιορδανίδου Λυδία (έχει περατώσει) Ιατρικής 4 Καλλέργη Σταυρούλα (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 5 Κοτταρίδη Χριστίνα (έχει περατώσει) Βιολογίας 6 Παπαγιάννη Αναστασία (έχει περατώσει) Βιολογίας 7 Τούκας Δημήτριος (έχει περατώσει) Βιολογίας ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αργύρης Ιωάννης (έχει περατώσει) Βιολογίας 9 Βιτάλης Κων/νος (έχει περατώσει) Βιολογίας 10 Βλάχου Μαρία (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 11 Γράφου Όλγα (έχει περατώσει) Βιολογίας 12 Ευαγγελάτου Σταυρούλα (έχει περατώσει) Βιολογίας 13 Θεοδωρακοπούλου Μαρία (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 14 Καραπανάγου Παρασκευή (έχει περατώσει) Βιολογίας 15 Κόκοτας Σταύρος (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 16 Μπελογιάννης Κων/νος (έχει περατώσει) Βιολογίας 17 Παπαθεοδώρου Αθανάσιος (έχει περατώσει) Βιολογίας 18 Πανταζή Αγγελική (έχει περατώσει) Βιολογίας 19 Πλεξίδας Γεώργιος (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 20 Σακελλαρόπουλος Νικόλαος(δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 21 Σούρα Κυριακή (έχει περατώσει) Βιολογίας 22 Τσιάμπα Φωτεινή (έχει περατώσει) Βιολογίας ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αυδή Καλλιρρόη (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 24 Γεωργόπουλος Γεώργιος (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 25 Διακίδη Αικατερίνη (έχει περατώσει) Βιολογίας 26 Καρκάνης Φώτιος (έχει περατώσει) Βιολογίας 27 Νεοφύτου Βανέσσα (έχει περατώσει) Ιατρικής 28 Παπαδήμας Γεώργιος (έχει περατώσει) Βιολογίας 29 Πετροπούλου Αικατερίνη (έχει περατώσει) Βιολογίας 30 Ρηγανά Ελένη (έχει περατώσει) Βιολογίας 31 Σολομωνίδου Σταυρούλα (έχει περατώσει) Βιολογίας 32 Στεφανάκη Μαρία (έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι.Ιατρικών Εργαστ. 33 Τσακίρη Αγγελική (έχει περατώσει) Βιολογίας 34 Φλωροσκούφη Παρασκευή (έχει περατώσει) Βιολογίας 8

10 ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Αναγνωστοπούλου Χριστίνα (έχει περατώσει) Βιολογίας 36 Ανυφαντής Γεώργιος (έχει περατώσει) Βιολογίας 37 Γκιζέλη Ιουλία (έχει περατώσει) Βιολογίας 38 Γληγόρη Ιωάννα (έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι.Ιατρικών Εργαστ. 39 Γουρδή Μαρία (έχει περατώσει) Βιολογίας 40 Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος (έχει περατώσει) Ιατρικής 41 Κοιλάκου Σταυρούλα (έχει περατώσει) Ιατρικής 42 Ουερκνεχ Φιλια Σιμρετ (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 43 Πανουσάκης Γεώργιος (έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι.Ιατρικών Εργαστ. 44 Σιμωτά Κανέλλα (έχει περατώσει) Βιολογίας 45 Τσόμπος Κων/νος (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 46 Ψαρρός Γεώργιος (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Γαρατζιώτη Ασπασία (έχει περατώσει) Βιολογίας 48 Χριστοδούλου Ιωάννα (έχει περατώσει) Βιολογίας 49 Τσιαντή Παρασκευή (έχει περατώσει) Βιολογίας 50 Μουρούτσου Αννα (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 51 Παπαναστασίου Πολυάνθη (έχει περατώσει) Βιολογίας 52 Κανελλάκη Παναγιώτα (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 53 Αποστολόπουλος Χρήστος (έχει περατώσει) Βιολογίας 54 Ραφαηλίδης Πέτρος (έχει περατώσει) Ιατρικής 55 Χαϊμαλά Δήμητρα (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 56 Γεωργίου Βασιλική (έχει περατώσει) Βιολογίας 57 Γκανά Αγγελική (έχει περατώσει) Βιολογίας 58 Τόγκας Δημήτριος (έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι.Ιατρικών Εργαστ. 59 Παπασπύρου Ηλέκτρα (έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι.Ιατρικών Εργαστ. 60 Πορίχη Ουρανία (έχει περατώσει) Βιολογίας ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Τσορφολιάς Άγγελος (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 62 Γκέλη Αρχοντία (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 63 Καπασά Μαρία (έχει περατώσει) Βιολογίας 64 Ιωαννίδης Κωνσταντίνος ( έχει περατώσει) Νοσηλευτικής 65 Τσαρτσάλης Δημήτριος (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 66 Γιαννακοπούλου Ευγενία (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 67 Τσαγγάρη Σεβαστή (έχει περατώσει) Βιολογίας 68 Κουβούση Μαρία (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 69 Γερονικολού Στυλιανή (δεν έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι Δημ. Υγιεινής 70 Παπαθεοδωσίου Καλλιόπη (έχει περατώσει) Βιολογίας 71 Μπακέλας Ιωάννης (δεν έχει περατώσει) Βιολογίας 9

11 72 Βίντιλα Άρτεμις-Αλίνα (δεν έχει περατώσει) Ιατρικής 73 Μητροπούλου Γρηγορία (δεν έχει περατώσει) Τ.Ε.Ι.Ιατρικών Εργαστ. ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2003(Δ εξάμηνο σπουδών) 74 Γιώτη Αικατερίνη Βιολογίας 75 Δεμέναγας Πολυχρόνης Βιολογίας 76 Διαμάντη Ειρήνη Βιολογίας 77 Διαμαντοπούλου Μαργαρίτα Βιολογίας 78 Κριεμπάρδης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστ Τ.Ε.Ι. Δημ. Υγιεινής 79 Λουβέρδη Χρυσάνθη ΠΣΕ Βιοχημείας 80 Μαργέτη Σταυρούλα Ιατρικής 81 Μαρίνου Χαρίκλεια Βιολογίας 82 Μπαραμπούτης Νεκτάριος Βιολογίας 83 Μπελούκας Απόστολος Βιολογίας 84 Μυλωνά Ελένη Ιατρικής 85 Σαραφετινίδης Ιωάννης Βιολογίας 86 Σωζόπουλος Ηλίας Βιολογίας 87 Τασιούδη Κωνσταντίνα Κτηνιατρικής ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2004(B εξάμηνο σπουδών) 88 Αβραμάκη Αικατερίνη Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστ 89 Αναγνωστάκης Νικόλαος Βιολογίας 90 Αλεξανδρίδου Αγγελική Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστ 91 Ατσαβές Βασίλειος Βιολογίας 92 Γεωργάκη Συλβιάννα Βιολογίας 93 Γκέκα Χριστίνα Βιολογίας 94 Ισαρη Αικατερίνη Βιολογίας 95 Λάϊος Γιάννης Βιολογίας 96 Μαυρουδής Μαυρουδής Τ.Ε.Ι Ζωϊκής Παραγωγής 97 Μελαχροινού Σοφία Βιολογίας 98 Μπίχτας Νικόλαος Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστ 99 Νάτσης Σταύρος Βιολογίας 100 Πάλλιου Ανδριάνα Βιολογίας 101 Σάγου Φιλιώ-Ελένη Βιολογίας 102 Σουρδή Αννα-Γεωργία Βιολογίας 103 Τσεβά Θωμαϊς Βιολογίας 104 Φασομυτάκης Εμμανουήλ Βιολογίας 10

12 Περιεχόμενο Μαθημάτων και διδάσκοντες A ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Συντονιστής: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης Μέλη ΔΕΠ: Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας,Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Γεώργιος Κ. Ροδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Επικουρικό προσωπικό: Γεώργιος Παπαδήμας, Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Καθηγητής Μέσης Εκπ/σης. Αθανάσιος Βελέντζας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Μαριάννα Αντωνέλου, Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Παναγιώτης Μαργέτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Βασιλική Μπάκου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Αθανασία Μίζη, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας,Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Κων/νος Βενέτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Φωτεινή Ιερεμιάδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Διαλέξεις: Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή μικροεπεξεργαστών intel Hardware Μέσα αποθήκευσης Ανατομία Pentium (ορολογία, συγκριτικά στοιχεία, συναρμολόγηση) Λειτουργικά Συστήματα ιστορική αναδρομή, τύποι μορφοποίησης αποθηκευτικών μέσων Περιβάλλον Windows, βασική φιλοσοφία λειτουργίας, περιήγηση στα βοηθητικά προγράμματα των Windows και στα εγκατεστημένα. Δίκτυα P2P, δημιουργία δικτύων. Βασικές αρχές και χρήση του Διαδικτύου, σύνδεση και δημιουργία , Αναζήτηση βιβλιογραφίας Λειτουργία τοπικού δικτύου μεταφορά αρχείων χρήση δικτυακών εκτυπωτών. Θεωρία και εφαρμογές των Πολυμέσων - Αναλυτική εκμάθηση Power Point. ενσωμάτωση εικόνων, ήχου κινούμενων γραφικών και βίντεο επιλογή animation. Πρότυπες παρουσιάσεις - βελτιστοποίηση παρουσίασης με κατάλληλη χρήση εργαλείων εκμάθηση τρόπου καταγραφής παρουσιάσεων. Ψηφιοποίηση εικόνας και βίντεο 11

13 Χρήση scanner, αναλυτική παρουσίαση dpi Xρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και βιντεοκάμερας σε μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης ΝΙΚΟΝ δικτυακή παρακολούθηση και λήψη εικόνων Σύλληψη και αποθήκευση εικόνας και βίντεο Format αποθήκευσης εικόνων (.bmp,.jpg,.tiff) και βίντεο (.avi,.wmv,.mpg) Συμπίεση εικόνας και βίντεο. Ανάλυση και επεξεργασία βιοϊατρικών εικόνων Θόρυβος ενίσχυση σήματος ψευδοχρωματισμός Επεξεργασία εικόνων μικροσκοπίου (φίλτρα κ.λ.π) Επεξεργασία και ποσοτική εκτίμηση δεδομένων ηλεκτροφορήσεων με το πρόγραμμα GelAnalyzer. Στοιχεία Βιοπληροφορικής Βάσεις δεδομένων (GenBank, EMBL) Μορφές αρχείων καταχώρησης και σχολιασμού annotation) αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνών, αναζήτηση δεδομένων (data mining). Ανάλυση αλληλουχιών DNA Απλές εφαρμογές on-line λογισμικού. Στοίχιση αλληλουχιών DNA (σκοπιμότητα, τεχνικές, αξιολόγηση αποτελεσμάτων). Πρακτική εξάσκηση: Συναρμολόγηση υπολογιστή, διαμόρφωση σκληρού δίσκου, εγκατάσταση λειτουργικού, έλεγχος καλής λειτουργίας (2 τρίωρα) Μεταφορά αρχείων στο τοπικό δίκτυο, αναζήτηση βιβλιογραφίας μέσω του διαδικτύου (1 τρίωρο) Σάρωση εικόνων και ηλεκτροφορημάτων, επιλογή κατάλληλης ανάλυσης (dpi)και συμπίεσης εκτύπωση σε εκτυπωτή δικτύου (1 τρίωρο) Ανάλυση ηλεκτροφορημάτων με το λογισμικό GelAnalyzer. Προσδιορισμός σχετικών εντάσεων ζωνών, πυκνομέτρηση, υπολογισμός μοριακών βαρών, εκτύπωση αποτελεσμάτων (2 τρίωρα). Δημιουργία αρχείου Power Point, ενσωμάτωση εικόνων και βίντεο, επιλογή animation και συνδυασμού χρωμάτων (1 τρίωρο) Παρουσίαση Power Point από κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ποιοτικός έλεγχος παρουσίασης (1 τρίωρο). Περιήγηση στον ιστοχώρο NCBI, χρήση της μηχανής αναζήτησης ENTREZ, πρακτική εφαρμογή του προγράμματος BLAST και δημιουργίας αρχείων μορφής FASTA (1 τρίωρο). Πρακτική εφαρμογή διαφόρων on-line προγραμμάτων ανάλυσης αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνών (1 τρίωρο). Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του προγράμματος CLUSTAL και εφαρμογή σε παραδείγματα στοίχισης αλληλουχιών (1 τρίωρο). 2. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Χρίστος Κίττας Μέλη ΔΕΠ: Χρίστος Κίττας, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ευάγγελος Μαρίνος, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας 12

14 Λυδία Νακοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Ασπασία Κυρούδη - Βούλγαρη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Μυρσίνη Κουλούκουσα, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Βασίλειος Γοργούλης, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Κων/να Τηνιακού, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Υπατία Αναγνωστοπούλου, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Επικουρικό προσωπικό: Αθανάσιος Κοτσίνας, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Σοφία Χαβάκη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Δέσποινα Καρανδρέα, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Μέλος ΕΤΕΠ, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας Διαλέξεις: Ιστολογικές Τεχνικές Μελέτης του Κυττάρου Βασικές αρχές ανοσοϊστοχημείας, ανοσοενζυμικές μέθοδοι Κυτταρικά δομικά και λειτουργικά στοιχεία: Η σημασία τους στη διαγνωστική ιστοπαθολογία με τη βοήθεια ανοσοϊστοχημικών τεχνικών. Η σημασία της ανοσοϊστοχημείας στη διαγνωστική ιστοπαθολογία όπως αυτή επιτυγχάνεται με την κατάδειξη διαφόρων κυτταρικών δομικών και λειτουργικών στοιχείων(ιι). Ιστολογία ανοσολογικού συστήματος Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων του λεμφικού και ανοσοποιητικού συστήματος. Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων των ενδοκρινών αδένων In situ υβριδισμός Η ανοσοϊστοχημεία στη διαφορική διάγνωση των όγκων Η ανοσοϊστοχημεία στη διάγνωση των παθήσεων του δέρματος. Διαγνωστική Η.Μ. Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1) Ιστολογικό εργαστήριο. Επεξεργασία ιστών για μελέτη με κοινό μικροσκόπιο, 2) Επίδειξη τεχνικών ανοσοϊστοχημείας, 3)Επίδειξη τεχνικών ανοσοϊστοχημείας(ι), 4)Πρακτική εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών(ι), 5)Πρακτική εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικώνγια το λεμφικό ιστό (ΙΙ), 6) Επίδειξη και εφαρμογή ανοσοϊστοχημικών τεχνικών για ενδοκρινείς αδένες, 7) Εφαρμογές του in situ υβριδισμού στη σύγχρονη διαγνωστική. 13

15 3. ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης Μέλη ΔΕΠ: Ευστράτιος Πατσούρης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Λυδία Νακοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Εμμανουήλ Αγαπητός, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ελένη Παρασκευάκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Σοφία Τσελένη - Μπαλαφούτα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Κυριακή Αρώνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ανδρέας Λάζαρης, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Νικόλαος Καβαντζάς, Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πηνελόπη Κορκολοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αναστασία Κωσταντινίδου, Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Αγγελική Σαέττα, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Διαλέξεις: Παθολογική Ανατομική: Ιστοπαθολογία-Κυτταροπαθολογία Κύτταρο: Κοινά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυττάρων. Κυτταρική διαφοροποίηση και ιστική οργάνωση.μόρια συνοχής Παράγοντες διατήρησης σχήματος και λειτουργίας κυττάρων ιστών Απόπτωση Μορφολειτουργικές διαταραχές κυττάρων λόγω εξωγενών ή ενδογενών βλαπτικών παραγόντων.παθολογικές ενδοκυττάριες εναποθέσεις ιστών Αθηρωμάτωση Φλεγμονή Προκαταρκτικές γνώσεις Αίτια Βασικά φαινόμενα φλεγμονής Αγγειακές αντιδράσεις- Εξίδρωση ορού κυττάρων Χημικοί μεσολαβητές Χημειοταξία- Φαγοκυττάρωση- Ταξινόμηση φλεγμονώδους αντίδρασης Ανοσολογικοί μηχανισμοί Β- Υ λεμφοκύτταρα- Χημική κυτταρική άμυνα Η φυσική ιστορία της οξείας φλεγμονής Ίαση φλεγμονής- Χρόνια φλεγμονή Αντιδραστικό κοκκίωμα Άνοσο κοκκίωμα Αυτοάνοσα νοσήματα Ανοσοανεπάρκειες Διαταραχές κυτταρικής αύξησης Νεόπλασμα Ορολογία Διαφοροποίηση Διαβάθμιση- Σταδιοποίηση Ανοσολογία νεοπλασμάτων Μετάσταση Επιδημιολογικά δεδομένα νεοπλασιών Καρκινογένεση Βιοπτικές προσεγγίσεις νεοπλασμάτων 14

16 Διαγνωστικές και προγνωστικές παράμετροι σε ανοσοϊστοχημικό και μοριακό επίπεδο. Προοπτικές στη θεραπεία των νεοπλασμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Παρασκευαστικές μέθοδοι: 1 α ) Μακροσκοπική επίδειξη οργάνων Δειγματοληψία, 1β)Επεξεργασία ρουτίνας ιστολογικών και κυτταρολογικών υλικών Ιστοχημεία, 2)Μελέτη ιστολογικών τομών:2 α )Εκφυλίσεις Νεκρώσεις Αμυλοείδωση, 2β)Φλεγμονές, 3)Επίδειξη ανοσοϊστοχημικών δεικτών, 4) Επίδειξη πλακιδίων επιχρισμάτων, 5)Μορφομετρία Ανάλυση εικόνας, 6)Μελέτη ιστολογικών τομών από όγκους, 7 α )Επιθηλιακά νεοπλάσματα, 7β)Μεσεγχυματογένεση νεοπλάσματα. Β ΕΞΑΜΗΝΟ 4. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ Συντονίστρια: Επίκ. Καθηγήτρια Ισιδώρα Παπασιδέρη Μέλη ΔΕΠ: Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Ευάγγελος Ν. Μουδριανάκης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Νίκη Μεσσήνη, Λέκτορας Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Επικουρικό προσωπικό: Δημήτριος Στραβοπόδης, Διδάκτωρ Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Ιωάννης Τρουγκάκος, Ερευνητής Δ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρικής Γήρανσης Μαριάννα Αντωνέλου, Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Δημήτριος Παναγόπουλος, Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας Βιοφυσικός, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Ιωάννης Νέζης, Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Ουρανία Κωνσταντή, Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Γεώργιος Παπαδήμας, Καθηγητής Μέσης Εκπ/σης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Αθανάσιος Βελέντζας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Παναγιώτης Μαργέτης, Υποψήφιος Τμήματος Βιολογίας - Βιοφυσικός, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Βασιλική Μπάκου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 15

17 Διαλέξεις: Προέλευση και εξέλιξη των κυττάρων. Δομικοί λίθοι, από τα βιομόρια στα κύτταρα, Κυτταρική δομή και οργάνωση. Συστατικά του προκαρυωτικού και του ευκαρυωτικού κυττάρου οργανίδια, πυρήνας, κυτταροσκελετός, επικοινωνία, εξωκυττάριες ουσίες. Στεροσκοπικές εικόνες βιομορίων, μακρομορίων και υπερμοριακών δομών. Αναγνώριση της κυτταρικής δομής και λειτουργίας με μορφολογικές μεθόδους. Κυτταροβιολογική Ερευνητική Μεθοδολογία Μέρος Α : Φωτονική μικροσκοπία ιστορική αναδρομή. Παραλλαγές του φωτονικού μικροσκοπίου. Ανοσοφθορισμός. Μέθοδος TUNEL. In situ υβριδοποίηση. Συνεστιακό μικροσκόπιο laser. Μικροσκόπιο ατομικής διακριτικότητας (AFM). Κυτταροβιολογική Ερευνητική Μεθοδολογία Μέρος Β : Ηλεκτρονική μικροσκοπία. Αρνητική χρώση, σκίαση. Τύποι μικροσκοπίων. Μικροσκόπιο EELS. Ψευδοχρωματισμός. Κρυοτεχνικές. Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία Εισαγωγή στις κυτταροκαλλιέργειες. Φυσικές αρχές σύγχρονων μορφών μικροσκόπησης και η συμβολή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές κυτταρικών οργανιδίων Ι: Βιογένεση και εξέλιξη μιτοχονδρίων. Ασθένειες μιτοχονδριακής αιτιολογίας στον άνθρωπο. Βιογένεση των υπεροξυσωμάτων. Ασθένειες που σχετίζονται με τα υπεροξυσώματα. Βιογένεση και κληρονομικές διαταραχές κυτταρικών οργανιδίων ΙΙ: Βιογένεση των λυσοσωμάτων. Σύνθεση και διαλογή λυσοσωμικών πρωτεϊνών. Μη λυσοσωμική αποικοδόμηση πρωτεϊνών πρωτεάσωμα. Ασθένειες που σχετίζονται με τα λυσοσώματα. Μελανοσώματα ειδικού τύπου λυσοσώματα. Οργάνωση και βιογένεση της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Οι κύριες πρωτεΐνες και τα γονίδιά τους. Διευθέτηση των μεμβρανικών και σκελετικών πρωτεϊνών σύμπλοκο ζεύξης. Έκφραση ερυθροειδικών πρωτεϊνών σε άλλους ιστούς και οργανίδια. Βιογένεση των ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών. Ανωμαλίες στη βιογένεση. Κληρονομικές διαταραχές των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Κληρονομική σφαιροκυττάρωση, κλινικά χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία και κατάταξη με κριτήριο το γονότυπο. Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση, κληρονομική πυροποικιλοκυττάρωση κλινικά χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία και κατάταξη με κριτήριο το γονότυπο. Αλληλόμορφα χαμηλής έκφρασης. Άλλες μεμβρανοπάθειες. Mη ερυθροειδική παθολογία. Μεταμεταφραστική τροποποίηση πρωτεϊνών, Διαλογή-Στόχευση, Κυτταρική πολικότητα Ι: Διαμερισματοποίηση Βασικά μονοπάτια διαλογής πρωτεϊνών. Διαμεμβρανική μεταφορά πρωτεϊνών απελευθέρωση διαλυτών πρωτεϊνών στο κυτοσόλιο. Μεταμεταφραστική τροποποίηση πρωτεϊνών, Διαλογή-Στόχευση,Κυτταρική πολικότητα ΙΙ: Διαλογή μεταφορά και στόχευση πρωτεϊνών μέσω κυστιδίων. Μηχανισμοί σχηματισμού κυστιδίων και ειδική σύντηξή τους με τη μεμβράνη στόχο. Το μονοπάτι αποικοδόμησης πρωτεϊνών στο πρωτεάσωμα. 16

18 Μηχανισμοί μεταγωγής σήματος: Ο ρόλος της φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών στη μεταγωγή σήματος. Ταξινόμηση των βιολογικών σημάτων. Αυξητικοί παράγοντες. Υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα. Ο ρόλος της μεταγωγής σήματος στην κυτταρική διαφοροποίηση και ανάπτυξη. Κυτταροβιολογικοί μηχανισμοί της μεταγωγής σήματος των κυτταροκινών. Το βιολογικό μονοπάτι Jak-Stat. Μηχανισμοί προγραμματισμένου κυτταρικού Θανάτου (απόπτωσης). Κυτταρική μορφολογία της απόπτωσης. Ο ρόλος των κασπασών στον αποπτωτικό θάνατο. Ενδοκυτταρική μετακίνηση πρωτεϊνών κατά την απόπτωση. Αντιαποπτωτική δράση της Bcl-2. Η συμμετοχή του κυτοχρώματος c στην ενεργοποίηση των κασπασών και τον σχηματισμό του αποπτωσώματος. Ο καθοριστικός ρόλος των νευροτροφινών στην απόπτωση. Προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση σεμιναρίου και αποτελεσμάτων Διπλωματικής και Διδακτορικής Διατριβής. Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Επεξεργασία ιστών για ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Α μέρος. 2. Επεξεργασία ιστών για ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Β μέρος. 3. Τομές - Χρώσεις. 4. Χειρισμός Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης. 5. Ανοσοηλεκτρονική μικροσκοπία. 6. Απομόνωση χρωματίνης και χαρακτηρισμός νουκλεοσωμάτων στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο. 7. Απομόνωση και ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών μέθοδος Bradford και Lowry. 8. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών κατά Laemmli Fairbanks. 9. Ανοσοαποτύπωμα. 10. Υβριδοποίηση in situ. 11. Ανίχνευση κυτταρικής απόπτωσης με ακριδίνη/tunnel. Παρατήρηση του φαινομένου με δικτυακό ψηφιακό μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης. 12. Σήμανση και ανίχνευση βιομορίων: Αυτοραδιογραφία φωτονικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. 5. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Συντονιστής: Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Κ. Ροδάκης Μέλη ΔΕΠ: Γεώργιος Κ. Ροδάκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Επικουρικό προσωπικό: Δημήτριος Στραβοπόδης, Διδάκτωρ Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας Αθανασία Μίζη, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Κων/νος Βενέτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Φωτεινή Ιερεμιάδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας, Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας Διαλέξεις: 17

19 Είδη και Οργάνωση αλληλουχιών του Ευκαρυωτικού Γονιδιώματος Ορισμοί. Σχέση μεγέθους γονιδιώματος και πολυπλοκότητας οργανισμών. Μοναδικές και επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες. Πειραματικές προσεγγίσεις (αποδιάταξη, αναδιάταξη, αποσύνδεση, ανασύνδεση, τήξη του DNA, κινητική ανασύνδεση DNA και RNA). Τεχνικές ηλεκτροφόρησης, η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) Πεδία εφαρμογών (γενικά). Πολυγονιδιακές οικογένειες Μοριακοί μηχανισμοί: Πολυγονιδιακές οικογένειες, ιδιότητες, παραδείγματα (σφαιρίνες, ανοσοσφαιρίνες, ιστόνες, rrna, LINES, SINES, στοιχεία Alu, δορυφορικό DNA). Μοριακοί μηχανισμοί διατήρησης και δημιουργίας προτύπων οργάνωσης γονιδίων ή αλληλουχιών DNA (άνισος επιχιασμός, σύγκλιση αλληλουχιών, γλίστρημα αλυσίδων). Μεθοδολογία του Ανασυνδυασμένου DNA (Ι) Κλωνοποίηση DNA. Φορείς κλωνοποίησης (πλασμίδια, DNA φάγων, κοσμίδια, BAC, YAC), η χρησιμότητα των ενζύμων περιορισμού και των πολυσυνδέσμων. Γονίδια αναφοράς. Κατασκευή cdna και γονιδιωματικών βιβλιοθηκών. Φορείς έκφρασης. Επιλογή κλώνων (μέθοδοι Grunstein-Hogness, κλπ). Μεθοδολογία του Ανασυνδυασμένου DNA (ΙΙ) Προσδιορισμός της πρωτοδιάταξης DNA (μέθοδοι Maxam, Sanger ). Ταυτοποίηση αλληλουχιών in silico, χρωμοσωμικός περίπατος (chromosome walking). Εντοπισμός νουκλεϊκών οξέων συγκεκριμένης αλληλουχίας (Southern, Northern, Western, ανάλυση με ενδονουκλεάση S1, κ.λπ.). Δομή και λειτουργία χρωματίνης Επίπεδα οργάνωσης της χρωματίνης. Δομή και λειτουργία νουκλεοσώματος. Ενεργός χρωματίνη. Ακετυλίωση και αποακετυλίωση των ιστονών. Μηχανισμός μεταγωγής σήματος της αδρεναλίνης. Ο μεταγραφικός συν-ενεργοποιητής CREB. Ακετυλάσες και αποακετυλάσες. Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης Υποκινητές ευκαρυωτικών γονιδίων, cis στοιχεία και trans παράγοντες. Ενισχυτές, εξασθενητές μεταγραφής. Βασικός μηχανισμός έναρξης (σύμπλεγμα TFIID-TBP, TFIIA TFIIH TAFs). Φωσφορυλίωση RNA pol ΙΙ. Τεχνολογία λειτουργικής μελέτης υποκινητών. (ελλείψεις και σημειακές μεταλλαγές, διαμόλυνση κατασκευών αναφοράς υποκινητή, μέθοδος μεταβολής κινητικότητας λόγω αλληλεπίδρασης (EMSAs Band shifts), μέθοδος παρεμβολής σύνδεσης και προστασίας λόγω μεθυλίωσης (DMSmethylation interference). Οικογένειες Μεταγραφικών Παραγόντων Δακτύλων ψευδαργύρου (Sp1). Φερμουάρ λευκίνης (Fos/Jun). Έλικας-θηλειάς-έλικας (Myc, MyoD). Έλικας-στροφής-έλικας (Homeodomain proteins). Μεταγραφικοί συνενεργοποιητές (Co-activators) και συν-καταστολείς (Co-repressors). CBP/P300. SMRT. Πρότυποι γονιδιακοί υποκινητές: Γονιδίων που επάγονται από IFN-γ (Ιντερφερόνη-γ): IRF-1, SOCS-1, κ.λπ., και γονιδίων που επάγονται από ορό: c-fos. Γονιδιακή Τεχνολογία Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί 18

20 Εισαγωγή και έκφραση κλωνοποιημένων γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Παροδική και μόνιμη διαμόλυνση (transfection). Γονίδια αναφοράς (GFP, β-gal, luciferase, CAT). Διαγονιδιακοί οργανισμοί (transgenics). Κατευθυνόμενη ενσωμάτωση ετερόλογων γονιδίων στο γονιδίωμα του ποντικού και γονιδιακή αντικατάσταση (gene replacement - knock out). Εφαρμογές και προβλήματα της γονιδιακής τεχνολογίας. Το Πρόγραμμα του Ανθρώπινου Γονιδιώματος Χαρτογράφηση χρωμοσωμάτων (φυσική και γενετική χαρτογράφηση). Το ερευνητικό πρόγραμμα προσδιορισμού και χαρακτηρισμού νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του ανθρώπινου DNA (διακρατικής συνεργασίας: NHGRI, NIH, εταιρειών: Celera genomics). Περιήγηση στις βάσεις δεδομένων (GenBank, EMBL). Αναζήτηση δεδομένων. Μοριακή Ιατρική Μοριακή Διαγνωστική Γονίδια σχετιζόμενα με ασθένειες, τεχνικές μοριακής διάγνωσης (θαλασσαιμία, μυϊκή δυστροφία, κυστική ίνωση, χρόνια μυελογενής λευχαιμία, χορεία Huntington, μεταβολικά νοσήματα, προγηρία: νόσος Hutchinson-Gilford, κ.λπ.). Πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNP) (τράπεζες δεδομένων SNP, SNP και δρεπανοκυτταρική αναιμία, μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας, διαβήτης). Γονιδιακές Μικροσυστοιχίες (microarrays DNA chips): Αρχές και εφαρμογές, Σχεδιασμός ειδικών φαρμάκων για επιλεγμένους γονιδιακούς στόχους. Το Πρόγραμμα ELSI. Οι ηθικές, νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις-περιπλοκές της ανάλυσης του ανθρώπινου γονιδιώματος Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 η εβδομάδα: Θεωρητικές βάσεις για την πρακτική εφαρμογή που θα ακολουθήσει. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτώματα αγαρόζης και πολυακρυλαμίδης. Φυσικά και αποδιατακτικά πηκτώματα, SDS-PAGE. Πηκτώματα ελάττωσης της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας (band shifts), άλλες ειδικές εφαρμογές. 2η-5η εβδομάδα [Ενότητα Α: Κλωνοποίηση (4 συναντήσεις)]: 1. Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων με ανασυνδυασμένα πλασμίδια (3 ώρες + overnight καλλιέργεια). 2. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA (overnight καλλιέργεια + 3 ώρες). 3. Πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες και ηλεκτροφόρηση. 4. Χαρτογράφηση DNA [Θεωρητική παρουσίαση + ανάλυση αποτελεσμάτων ως φροντιστήριο] 6η εβδομάδα: Προβολή video μεθόδων και τεχνικών: Recombinant DNA, Cloning, Southern, Northern, Western, Sequencing, PCR. Εφαρμογές, PCR, PCR-RFLP, in situ PCR 7η-9η εβδομάδα [Ενότητα Β: PCR - Διαγνωστικές εφαρμογές (3 συναντήσεις, τουλάχιστον οι 2 σε διαδοχικές μέρες)]: 1. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης [αντίδραση + hints and tips] και ηλεκτροφόρηση προϊόντων (3 ώρες). 2. SSCP [Κατασκευή πηκτώματος πολυακρυλαμίδης και αποδιάταξη (3 ώρες) και ηλεκτροφόρηση overnight]. 3. Silver staining και αξιολόγηση αποτελεσμάτων (3 ώρες). 6. ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Συντονιστές: Καθηγητής Λουκάς Χ. Μαργαρίτης, Αναπλ. Καθηγητής Σταύρος Κουσουλάκος Μέλη ΔΕΠ: 19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιμέλεια: Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης, Δρ. Μ. Αντωνέλου, Α.Φ. Φραγκοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μετά την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, εως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναµη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 2014 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Θ Η Ν Α 2 0 1 2

B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Θ Η Ν Α 2 0 1 2 B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ι Σ Ι Δ Ω Ρ Α Σ. Π Α Π Α Σ Ι Δ Ε Ρ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Θ Η Ν Α 2 0 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3,4

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 Αθήνα 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός του παρόντος Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.dent.uoa.gr Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.) ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «Περιβάλλον και Υγεία. ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία» «Environment and Health. Capacity building for Decision

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-200 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΛΙΖΟΥ Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 0 9 2 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο οδηγός σπουδών εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας

Δούδα Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής. Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΗΗΣΣ ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ && ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα