SOLIDA - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.3 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SOLIDA - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.3 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1."

Transcript

1 GR

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SOLIDA - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.3 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.5 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ 2.3 ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΙΛΙΑΣ 2.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 2.7 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΚΥΣΜΟΥ 2.8 ΣΧΕ ΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 3.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ... 7

3 1 1.1 ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 Οι χυτοσιδηροί λέβητες SOLIDA αποτελούν µια αξιόλογη λύση στα τρέχοντα ενεργειακά προβλήµατα καθόσον είναι κατάλληλη για χρήση µε στερεά καύσιµα: ξύλα και κάρβουνο. Οι λέβητες προσφέρονται σε δύο ξεχωριστά µέρη: Συναρµολογηµένο σώµα λέβητα, παρέχεται µε θύρα φόρτισης, θύρα τεφροδόχου, θάλαµο καύσης µε ρυθµιζόµενη περσίδα, δοχείο συλλογής στάχτης και θερµοστατικό ρυθµιστή ελκυσµού. statico di tiraggio. Σακουλάκι που περιέχει: 2 λαβές για τις πόρτες, µία βίδα µε λαβή από βακελίτη για τη Οι λέβητες SOLIDA είναι σύµφωνοι µε την Οδηγία PED 97/23/CEE. 1.3 GR ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ χειροκίνητη ρύθµιση της περσίδας εισαγωγής αέρα, ένα ελατήριο επαφής για το θερµόµετρο και µια λαβή M6 για τη σταθεροποίηση της περσίδας εισαγωγής αέρα. Το «Πιστοποιητικό οκιµής» πρέπει να φυλάσσεται µε τα έγγραφα του λέβητα. Συσκευασία από χαρτόνι για το κάλυµµα και το θερµόµετρο ενώ τα έγγραφα είναι συσκευασµένα σε σακουλάκι. M Έξοδος εγκατάστασης 2 (UNI-ISO 7/1) R Επιστροφή εγκατάστασης 2 (UNI-ISO 7/1) Εικ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερµική ισχύς µε κάρβουνο * kw (kcal/h) Κλάση απόδοσης ιάρκεια µιας ενός φορτίου κάρβουνου h ιάρκεια ενός φορτίου ξύλα Όγκος φορτίου Ελάχιστη υποπίεση στον αγωγό καυσαερίων ιαστάσεις h dm3 P (Βάθος) L (Βάθος θαλάµου καύσης ) mm mm C Χυτοσιδηρά στοιχεία Μέγ. θερµοκρασία λειτουργίας Ελάχιστη θερµοκρασία νερού επιστροφής στην εγκατάσταση - Μέγ. πίεση Πίεση δοκιµής Περιεκτικότητα λέβητα Βάρος SOLIDA3 SOLIDA 4 16,3 (14.000) 20,9 (18.000) 2 25,5 SOLIDA 5 S O L I D A 6 25,6 (22.000) 30,2 (26.000) 34,0 170 SOLIDA 7 SOLIDA 8 34,9 (30.000) 39,5 (34.000) ,5 51,0 2 59, C bar bar l kg * Σε περίπτωση λειτουργίας µε σκληρά ξύλα (σήµυδα, δρύ, ελιά) η θερµική ισχύς µειώνεται περίπου στο 10% 1.5 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Παροχή m3/h Fig. 2

4 GR 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Ελέγξτε ότι το λεβητοστάσιο πληρεί όλα όσα απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισµούς. Επιπλέον, το λεβητοστάσιο, πρέπει να αερίζεται επαρκώς ούτως ώστε να γίνεται σωστή καύση. Εποµένως είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανοιγµάτων στους τοίχους του λεβητοστασίου, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: Πρέπει να έχουν ελεύθερο τµήµα τουλάχιστον για 6 cm 2 για κάθε 1,163 kw (1000 kcal/h). Το ελάχιστο ελεύθερο τµήµα δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 100 cm 2. Το άνοιγµα επίσης µπορεί να υπολογιστεί από την εξής σχέση: S=Q/100 Όπου το «S» εκφράζεται σε cm 2 και το «Q» σε kcal/h Το άνοιγµα πρέπει να βρίσκεται στο χαµηλότερο µέρος του εξωτερικού τοίχου, µε προτίµηση σε αντίθετη θέση από αυτή απ όπου γίνεται η εκκένωση των καυσαερίων. 2.2 ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑ Α Η καµινάδα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: seguenti requisiti: Πρέπει να είναι από αδιάβροχο υλικό, αντοχής στις θερµοκρασίες των καυσαερίων και σχετικών συµπυκνωµάτων. Πρέπει να έχουν επαρκή µηχανική αντίσταση και µειωµένη θερµική αγωγιµότητα. Πρέπει να υπάρχει σωστή µόνωση έτσι ώστε να αποφεύγεται η ψύξη αυτής. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφη και το τερµατικό πρέπει να έχει στατική αναρρόφηση για τη διασφάλιση της επαρκούς και συνεχούς εκκένωσης των προϊόντων καύσης. Με σκοπό την αποφυγή της δηµιουργίας υψηλών πιέσεων γύρω από την καµινάδα εξ αιτίας του αέρα, έτσι ώστε αν αποτρέπεται η αξονική δύναµη των καυσαερίων, είναι απαραίτητο το στόµιο εκκένωσης να εξέχει τουλάχιστον 0,4 µέτρα ανεξάρτητα οποιασδήποτε κατασκευής βρίσκεται κοντά στην καµινάδα (συµπεριλαµβανοµένης της άκρης της σκεπής) και να απέχει τουλάχιστον 8 µέτρα. Η καµινάδα δεν πρέπει να έχει διάµετρο µικρότερη από εκείνη της σύνδεσης του λέβητα. Για καµινάδες µε τετράγωνα ή ορθογώνια τµήµατα, το εσωτερικό τµήµα θα πρέπει να είναι αυξηµένο κατά 10% σε σχέση µε εκείνο της σύνδεσης του λέβητα. Το καθαρό τµήµα της καµινάδας µπορεί να υπολογιστεί από της ακόλουθη σχέση: H το ύψος της καµινάδας σε µέτρα, µετρηµένο από τον άξονα εξαγωγής των καυσαερίων από την καµινάδα στην ατµόσφαιρα. Για τις διαστάσεις της καµινάδας θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν το ενεργό ύψος της καµινάδας σε µέτρα, µετρηµένο από τον άξονα εξαγωγής στο άνω µέρος, µειωµένο κατά: 0,50 m για κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού σε σχέση µε το λέβητα και κατά 1,00 m για κάθε µέτρο του οριζόντιου τµήµατος της ίδιας σύνδεσης. 2.3 ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι συνδέσεις θα πρέπει να αποσυνδέονται εύκολα µε τη χρήση των ανάλογων ρακόρ. Ενδείκνυται η συναρµολόγηση κατάλληλων βανών παρεµπόδισης στις σωληνώσεις της εγκατάστασης θέρµανσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι υποχρεωτική η σύνδεση βαλβίδων ασφαλείας στο σύστηµα Πλήρωση της εγκατάστασης Πριν ξεκινήσετε να συνδέετε τον λέβητα σας προτείνουµε να αφήσετε το νερό να κυκλοφορήσει στις σωληνώσεις, µε σκοπό να εξουδετερώσετε τυχόν ξένα σωµατίδια, τα οποία µπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Η πλήρωση πρέπει να γίνεται αργά έτσι ώστε τυχόν φυσαλίδες να φύγουν από τα εξαεριστικά που είναι τοποθετηµένα στην εγκατάσταση. Σε εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώµατος η πίεση κρύας φόρτισης του συστήµατος και η προ φόρτισης πίεση στο δοχείο διαστολής πρέπει να είναι αντίστοιχες ή τουλάχιστον όχι µικρότερες του σχετικού ύψους της στατικής στήλης του συστήµατος (για παράδειγµα, για µια στατική στήλη των 5 µέτρων, η φόρτιση του δοχείου διαστολής και η πίεση πλήρωσης πρέπει να έχουν τιµή έως 0,5 bar) Χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας Το νερό τροφοδοσίας του κυκλώµατος θέρµανσης πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία σύµφωνα µε τον Κανονισµό UNI-CTI Πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπ όψιν ότι ακόµη και µικρές εναποθέσεις αλάτων µερικών χιλιοστών µπορούν να προκαλέσουν, λόγω της χαµηλής θερµικής τους αγωγιµότητας, υπερθέρµανση των τοιχωµάτων του λέβητα µε συνεπαγόµενη δηµιουργία σοβαρών προβληµάτων. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Πολύ µεγάλα συστήµατα (µε µεγάλη περιεκτικότητα νερού). Συχνές πληρώσεις του νερού στο σύστηµα Εάν το µερική ή ολική εκκένωση του συστήµατος είναι απαραίτητη. 2.4 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (κατόπιν ζήτησης) Για τη συναρµολόγηση του λέβητα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία (εικ.3): Τρυπήστε την καρτέλα του εξωτερικού τµήµατος µεταξύ του άνω µέρους και του ενδιάµεσου στοιχείου, κάνοντας µια οπή ø 10 όπως φαίνεται στην λεπτοµέρεια (B). 1 Βίδα TE M8 x Ροδέλα grower 3 Μοχλός σχάρας 4 ακτύλιος για το µοχλό 5 Βίδα TE M8 x 35 6 Άξονας σύνδεσης 7 Παξιµάδι M10 8 Βίδα TE M10 x 50 9 Πείρος 10 Μπροστινή σχάρα 11 Ενδιάµεση σχάρα 12 Πίσω σχάρα S=K P/ H S διατοµή σε cm 2 K συντελεστής µείωσης: 0,045 για ξύλα 0,030 για κάρβουνο P ισχύς λέβητα σε kcal/h Fig. 3

5 1 Λαβή 2 Θύρα φόρτισης 3 Κυλινδράκι 4 Ελαστική κόπιτσα Εικ. 4 Αφαιρέστε το χυτοσιδηρό κάλυµµα επεµβαίνοντας µε ένα σκαρπέλο στο αριστερό πλαϊνό του µπροστινού άνω τµήµατος, όπως φαίνεται στην λεπτοµέρεια (A). Τοποθετήστε την πίσω σχάρα (12) στον θάλαµο καύσης. Τοποθετήστε την µπροστινή σχάρα (10) και µπλοκάρετέ την στον πείρο (9) µε τις βίδες (8) και τα παξιµάδια (7); µπλοκάρετε την µπροστινή σχάρα, µε τις βίδες (5) στα δεξιά του σώµατος. Στερεώστε τον άξονα σύνδεσης (6) στις έδρες που βρίσκονται στην µπροστινή και όπισθεν σχάρα. Τοποθετήστε τις ενδιάµεσες σχάρες (11). Τοποθετήστε στον πείρο (9) το δακτύλιο (4) και το µοχλό (3), στηρίζοντας το σύνολο µε τη ροδέλα (2) και τη βίδα (1). 2.5 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Οι λαβές κλεισίµατος για τις θύρες και η βίδα µε τη λαβή ρύθµισης της περσίδας εισαγωγής αέρα, προσφέρονται ξεχωριστά καθόσον µπορεί να καταστραφούν κατά τη µεταφορά. Τόσο οι λαβές όσο και η βίδα µε τη λαβή περιέχονται σε σακουλάκια από nylon τοποθετηµένα µέσα σε δοχείο περισυλλογής στάχτης. Για τη συναρµολόγηση των λαβών κάντε τα ακόλουθα (εικ. 4): Πάρτε µια λαβή (1), τοποθετήστε την στην οπή της θύρας φόρτισης (2) και τοποθετήστε τον κύλινδρο (3) στην οπή της λαβής. Μπλοκάρετε τη λαβή τοποθετώντας την ελαστική κόπιτσα (4). Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τη λαβή στην θύρα της τεφροδόχου. Για τη συναρµολόγηση της βίδας µε τη λαβή προβείτε κατά τον ακόλουθο τρόπο (εικ.5) Αφαιρέστε τη βίδα M8 x 60 που σταθεροποιεί την περσίδα εισαγωγής του αέρα στην θύρα της τεφροδόχου και βιδώστε τη βίδα µε τη λαβή από βακελίτη (1) που προσφέρεται µε τη συσκευασία. Τοποθετήστε στην άκρη της βίδας Μ10 το τυφλό παξιµάδι µε το καπάκι (2). Στηρίξτε το µοχλό Μ6 στην περσίδα εισαγωγής αέρα (3) τοποθετώντας την οριζόντια προς τα δεξιά. Ο µοχλός έχει στα άκρα µια οπή στην οποία συνδέεται η αλυσίδα του θερµοστατικού ρυθµιστή. 2.6 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ Από την πίσω πλευρά του λέβητα, στις δύο άνω αντηρίδες έχουν βιδωθεί τρία παξιµάδια: το δεύτερο και το τρίτο παξιµάδι πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα στα πλαϊνά του καλύµµατος. Στις κάτω αντηρίδες τόσο στο µπροστινό τµήµα του λέβητα όσο και πίσω έχουν βιδώσει δύο παξιµάδια εκ των οποίων ένα για να µπλοκάρει τα στηρίγµατα των πλαϊνών τµηµάτων. Η συναρµολόγηση των τµηµάτων του καλύµµατος γίνεται ως ακολούθως (εικ.6): - Ξεβιδώστε κατά µερικές περιστροφές το δεύτερο ή τρίτο παξιµάδι κάθε αντηρίδας. Στερεώστε το αριστερό πλαϊνό (1) στις κάτω και άνω αντηρίδες του λέβητα και ρυθµίστε τη θέση του παξιµαδιού και το κόντρα παξιµάδι στην άνω αντηρίδα. Μπλοκάρετε τα πλαϊνά σφίγγοντας τα κόντρα παξιµάδια. Για τη συναρµολόγηση του δεξιού πλαϊνού (2) προβείτε κατά τον ίδιο τρόπο. Στερεώστε το όπισθεν άνω κάλυµµα (3) εισάγοντας τις δύο γλώσσες στις σχισµές σε κάθε πλαϊνό. Κάντε την ίδια διαδικασία για τη στήριξη του πίσω κάτω καλύµµατος (4). Ο εκτροπέας προστασίας (5) στηρίζεται στον πίνακα ελέγχου µέσω τριών βιδών. Στηρίξτε το κάλυµµα µέσω πείρων µε πίεση. Εν συνεχεία ξετυλίξτε το καλώδιο του θερµοµέτρου και εισάγετε το στη δεξιά µόνωση του άνω πίσω τµήµατος, τοποθετώντας το clip σύνδεσης η οποία θα πρέπει να κοπεί περίπου στα 45 mm. Στερεώστε το καπάκι (7) στα πλαϊνά του λέβητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μαζί µε τα έγγραφα του λέβητα, φυλάξτε και το Πιστοποιητικό οκιµής που τοποθετείται στον θάλαµο καύσης. 2.7 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΛΚΥΣΜΟΥ Οι λέβητες SOLIDA µπορούν να φέρουν αδιακρίτως δύο τύπους θερµοστατικών ρυθµιστών. 1 Βίδα µε λαβή M10 x 70 2 Τυφλό παξιµάδι µε κάλυµµα 3 Περσίδα εισαγωγής αέρα Εικ. 5 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη στήριξη του µοχλού µε την αλυσίδα στήριξης του ρυθµιστή είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τον εκτροπέα από αλουµίνιο που είναι συναρµολογηµένο στον πίνακα ελέγχου, ξεβιδώνοντας τις τρείς βίδες που το στηρίζουν (εικ. 6). Κατόπιν συναρµολόγησης και σχετικής ρύθµισης, επανατοποθετήστε τον εκτροπέα προστασίας Ρυθµιστής THERMOMAT RT-C Ο ρυθµιστής Thermomat προσφέρεται µε τη λαβή από θερµοσκληρυντική ρητίνη µε πεδίο ρύθµισης µεταξύ των 30 και των 100 C (εικ.7). Σφίξτε το ρυθµιστή στην οπή 3/4 του άνω µπροστινού τµήµατος και κατευθύνετε τον κόκκινο δείκτη στο άνω τµήµα. Ο µοχλός µε την αλυσίδα πρέπει να εισαχθεί στο στήριγµα του ρυθµιστή αφού συναρµολογηθεί ο πίνακας ελέγχου και αφαιρεθεί το πλαστικό stop. Εάν αφαιρεθεί το τµήµα που σταθεροποιεί το µοχλό µε την αλυσίδα, προσέξτε να το επανατοποθετήσετε στην ίδια ακριβώς θέση. 1 Αριστερό πλαϊνό 2 εξί πλαϊνό 3 Άνω τµήµα του όπισθεν καλύµµατος 4 Κάτω τµήµα του όπισθεν καλύµµατος 5 Εκτροπέας ασφαλείας 6 Πίνακας ελέγχου 7 Κάλυµµα Εικ. 6

6 GR Αφού τοποθετήσετε τη λαβή στους 60 C µπλοκάρετε το µοχλό µε την αλυσίδα σε ελαφρώς κεκλιµένη θέση προς τα κάτω, έτσι ώστε η αλυσίδα να βρίσκεται στον ίδιο άξονα µε τη σύνδεση της περσίδας του αέρα. Για τη ρύθµιση του Thermomat, που βασίζεται κυρίως στον καθορισµό του µήκους της αλυσίδας, προβείτε ως ακολούθως: - Τοποθετήστε τη λαβή στους 60 C. - Ανάψτε το λέβητα µε ανοιχτή της περσίδα εισαγωγής αέρα. - Όταν το νερό του λέβητα φτάσει τους 60 C θερµοκρασία, σταθεροποιήστε την αλυσίδα του µοχλού στην περσίδα εισαγωγής αέρα, προσέχοντας να παραµένει ανοιχτή για περίπου 1 mm. - Σε αυτό το σηµείο ο ρυθµιστής είναι ρυθµισµένος και είναι εφικτή η επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας λειτουργίας περιστρέφοντας τη λαβή. Ρυθµιστής THERMOMAT RT-C Ρυθµιστής REGULUS RT2 Εικ Ρυθµιστής REGULUS RT2 Το πεδίο ρύθµισης είναι µεταξύ των 30 και των 90 C (εικ. 8). Για τη συναρµολόγηση και την έναρξη λειτουργίας ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες µε αυτές του ρυθµιστή Thermomat. Εικ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Εγκατάσταση ανοιχτού δοχείου διαστολής VE Ανοιχτό δοχείο διαστολής VS Βαλβίδα ασφαλείας εγκατάστασης 3 BAR - 1/2 VM Αναµεικτική βαλβίδα VR Βαλβίδα αντεπιστρόφης PI Κυκλοφορητής της εγκατάστασης IR Εγκατάσταση θέρµανσης Εικ. 10

7 2.8.2 Εγκατάσταση κλειστού δοχείου διαστολής και εναλλάκτη ασφαλείας µε θερµοστατική βαλβίδα ασφαλείας κατόπιν ζήτησης. GR VE οχείο διαστολής VS Βαλβίδα ασφαλείας της εγκατάστασης 3 BAR - 1/2 VM Αναµεικτική βαλβίδα ασφαλείας VR Βαλβίδα αντεπιστροφής PI Κυκλοφορητής εγκατάστασης IR Εγκατάσταση θέρµανσης VT Θερµοστατική βαλβίδα SC Εναλλάκτης ασφαλείας F Φίλτρο ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο εναλλάκτης ασφαλείας προσφέρεται µε ένα σετ, κατόπιν ζήτησης, κωδ Θερµοκρασία νερού τροφοδοσίας εναλλάκτη ασφαλείας: 10 C. Πίεση νερού τροφοδοσίας εναλλάκτη ασφαλείας : 2 bar. Εικ.10/a 3 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΑΥΣΗΣ Πριν τη λειτουργία του λέβητα είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι ακόλουθες οδηγίες: Η εγκατάσταση στην οποία είναι συνδεδεµένος ο λέβητας πρέπει να γίνεται κατά προτίµηση µε σύστηµα µε ανοιχτό δοχείο διαστολής (εικ.10) - Ο σωλήνας που συνδέει το λέβητα στο δοχείο διαστολής πρέπει να έχει διάµετρο κατάλληλο σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. - Ο κυκλοφορητής θέρµανσης πρέπει να λειτουργεί κατά τη λειτουργία του λέβητα. - Η λειτουργία του κυκλοφορητή δεν πρέπει να διακόπτεται ποτέ από πιθανό θερµοστάτη χώρου. - Εάν η εγκατάσταση προσφέρεται µε 3οδη ή 4οδη αναµεικτική βαλβίδα, η ίδια πρέπει να είναι στην ανοιχτή θέση ως προς την εγκατάσταση. - Εξασφαλίστε ότι ο ρυθµιστής ελκυσµού λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχουν εµπόδια που να µπλοκάρουν την αυτόµατη λειτουργία της περσίδας εισαγωγής αέρα. 3.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο καθαρισµός πρέπει να γίνεται αρκετά συχνά, καθαρίζοντας εκτός από τους καπναγωγούς, και την τεφροδόχο αφαιρώντας τις στάχτες που περιλαµβάνονται στο δοχείο συλλογής. Για τον καθαρισµό των καπναγωγών, χρησιµοποιείται την κατάλληλη ράβδο καθαρισµού (εικ. 11). 3.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μην κάνετε καµία διαδικασία συντήρησης, αποσυναρµολόγησης και αφαίρεσης χωρίς πρώτα να έχετε αποφορτίσει σωστά το λέβητα. Οι διαδικασίες αποφόρτισης δεν πρέπει να γίνονται όταν η θερµοκρασία νερού είναι υψηλή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βαλβίδα ασφαλείας της εγκατάστασης πρέπει να ελέγχεται κάθε πέντε χρόνια από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Σε περίπτωση πλήρους εκκένωσης της εγκατάστασης για µεγάλο χρονικό διάστηµα ελέγξτε τη βαλβίδα ασφαλείας. Σε περίπτωση λανθασµένης λειτουργίας της βαλβίδας ασφαλείας, όπου δεν είναι δυνατή η επαναρύθµιση, προβείτε στην αντικατάσταση της µε µια καινούργια on una nuova valvola 1/2, ρυθµισµένης στα 3 BAR και σύµφωνα µε την Οδηγία PED 97/23/CEE. Εικ. 11

8 Η Fonderie SIME S.p.A. διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση τα προϊόντα της µε σκοπό τη βελτίωσή τους, χωρίς να αλλοιώσει τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ως εκ τούτου το παρόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ως συµβόλαιο προς τρίτους

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή- κατασκευή...σελ. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 0617 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eισαγωγή... σελ. 3 Περιγραφή... σελ. 4 Διαδρομές των καυσαερίων... σελ. 5 Διαστάσεις - Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα