ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Υποχρεωτική Εφαρµογή... 5 Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές... 5 Υποχρεώσεις ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου... 5 απάνες Αναδόχου... 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γενικά Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαµόρφωσης πινάκων Βαφή πινάκων Ειδικές απαιτήσεις Έλεγχοι και δοκιµές Μεταλλικοί ηλεκτρικοί πίνακες Χαµηλής Τάσης τύπου πεδίων Ακροκαλώδια, πλάκες στηρίξεως και ακροδέκτες καλωδίων ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ Σκοπός - χρήση Θέση Ποιότητα υλικών και πιστοποιήσεις Λειτουργία Συγκρότηση του Η/Ζ K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

3 2.6 Πετρελαιοκινητήρας Γεννήτρια Ζεύξη Αντικραδασµική βάση Πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΥΤΙΑ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΣ Γενικά - Κανονισµοί Καλώδια Σωλήνες Τροφοδοσία Συσκευών Όδευση µέσα σε Ηλεκτρολογικούς Πίνακες Ενώσεις, Απολήξεις, Σύνδεσµοι Καλωδίων ιάκριση Αγωγών-Κλεµµών εντός Ηλεκτρικών πινάκων Χειρισµός των Καλωδίων Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων Ειδικές Απαιτήσεις Εγκατάστασης Καλωδίων Ρευµατδότες Κυτία ιακλάδωσης Κανόνες όδευσης ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κοχλιωτές Ασφάλειες Μαχαιρωτές Ασφάλειες Ραγδιακόπτες Περιστροφικοί διακόπτες τύπου "PACCO" Μαχαιρωτί ιακόπτες Μικραυτόµατι (Αυτόµατοι Ασφαλειδιακόπτες) Ενδεικτικές Λυχνίες Ηλεκτρονόµοι ιαρροής Ενδεικτικά Όργανα (Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα) Αυτόµατοι ιακόπτες Ισχύος ιακόπτες Φορτίου (Ισχύος) Τηλεχειριζόµενοι Παλµικοί ιακόπτες (IMPULSE SWITCHES) Ηλεκτρονόµοι Ισχύος (CONTACTORS) Τριπλικά Θερµικά Στοιχεία Υπερεντάσεως Τηλεχειριζόµενοι ιακόπτες Αστέρα - Τριγώνου K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

4 5. ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ SOFT STARTERS Γενικά Τεχνολογία Πρότυπα Χαρακτηριστικά λειτουργίας Προστασίες Περιβαλλοντικές συνθήκες Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Στάθµες φωτισµού Φωτιστικά σώµατα Φωτιστικά ασφαλείας ΓΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά Αντίσταση γείωσης Θεµελιακή γείωση Γείωση προστασίας Ηλεκτρόδια γείωσης Τρίγωνο γείωσης Ισοδυναµικές συνδέσεις ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κανονισµοί Βασικές αρχές σχεδίασης ΣΑΠ τύπου κλωβού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γενικά Ισοδυναµικές συνδέσεις Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γενικά Τοπικός Σταθµός Ελέγχου (ΤΣΕ) Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ) Ελάχιστες απαιτητές πληροφορίες και εντολές K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

5 11.5 Επικοινωνίες Λογισµικό Ηλεκτρονικός υπολογιστής Εκτυπωτής Παρελκόµενα συστήµατος αυτοµατισµού ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναλογικό αισθητήριο στάθµης τύπου υπερήχων Πλωτηροδιακόπτης (FLOAT SWITCH) K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υποχρεωτική Εφαρµογή Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασµό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται στο σύνολο των Συµβατικών Τευχών. Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό και µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες µελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισηµαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής ενσωµάτωσης υλικών µε σήµανση CE, υπερισχύουν των τεχνικών προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο παρόν τεύχος. Αν ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας εκπνέουσας (20) είκοσι ηµέρες πριν από την ηµέρα κατάθεσης των Προσφορών, δια ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α. Στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών µε αποτέλεσµα την εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα εφαρµόζονται: Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 της ΙΠΑ /οικ/356/ Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) Υποχρεώσεις ιαγωνιζόµενων και Αναδόχου Κάθε ιαγωνιζόµενος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρµογή τους. απάνες Αναδόχου Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των σχετικών και/ή αναφερόµενων κωδικών/προδιαγραφών/κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Όλοι οι πίνακες θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση "CE" σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση "CE" πρέπει να βρίσκεται πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του κάθε ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση "CE". Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης. Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός και µόνο κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός εξοπλισµός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόµενες παραγράφους θα είναι προµήθεια ενός και µόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιµότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγµατοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιµές. Χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων: Ονοµαστική ένταση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής Σύστηµα διανοµής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή µονοφασικό + γείωση + ουδέτερος Ονοµαστική τάση λειτουργίας Τάση µόνωσης κύριων ζυγών Τάση δοκιµής 400 V (±10%) ή 230 V V V Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz (-4%, +2%) Σύστηµα γείωσης Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων ΤΝ (ή ΤΤ-ΙΤ) 24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται απ! ευθείας µε το PLC και 230 V AC για τα λοιπά κυκλώµατα Αντοχή σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 25 ka κατ' ελάχιστον και σύµφωνα µε τα µεγέθη (karms/sec) στο σηµείο που δίδεται η που θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών) Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι κλειστού τύπου, επαρκώς προστατευµένοι από διείσδυση σκόνης και υγρασίας µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ55. Θα είναι µεταλλικοί κατάλληλοι για τάση 400V. Ο κάθε πίνακας θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: γενικό διακόπτη (Ασφαλειοδιακόπτη ή Αυτόµατο ιακόπτη Ισχύος) ασφαλειοαποζεύκτες K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

8 εκκινητές (DL ή Υ/ ή Sft Starter ή Inverter) επιλογικούς διακόπτες Α-0-Η (αυτόµατο χειροκίνητο) ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας αντλιών ενδεικτικές λυχνίες θερµικού επιτηρητή φάσεων και ασυµµετρίας επιτηρητή πτώσης τάσης αναρτηµένη εξωτερική κλεµµοσειρά συνδέσεων (οργάνων ένδειξης στάθµης αντλιοστασίου) ρελέ κυκλικής εναλλαγής** ωροµετρητής** βολτόµετρο και αµπερόµετρα ηλεκτρονικό προστασίας υπερθέρµανσης και διαρροής υγρού στο ελαιοδοχείο των αντλιών µπάζερ ή φάρος µε µπαταρία αναχωρήσεις για πρίζες ή φωτισµό Για την εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων σε υπαίθριο χώρο θα απαιτείται πίλλαρ. ** Σε περίπτωση που εγκατασταθεί στον πίνακα και σύστηµα αυτοµατισµού, οι ώρες λειτουργίας των αντλιών και η κυκλική εναλλαγή θα καλύπτονται από τον αυτοµατισµό και δεν θα απαιτούνται στον ηλεκτρικό πίνακα. 1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανα τους να είναι εύκολα προσιτά µετά την αφαίρεση της µεταλλικής πλάκας και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τούς ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση χωρίς να µεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες επικασσιτερωµένες µπάρες που θα έχουν επιτρεποµένη ένταση τουλάχιστο ίση µε την ονοµαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανοµή του πίνακα επιτρέπεται µόνο στους µικρούς πίνακες (ονοµαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή µικρότερη), και στα τµήµατα εκείνα των µεγάλων πινάκων που προστατεύονται από µερικές ασφάλειες µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατοµή των καλωδίων ή αγωγών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 10 mm2. Χρησιµοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατοµής µικρότερης από 10 mm2 επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση ταυ επιβλέποντα µηχανικού. Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους θα έχουν ζυγό (µπάρα) ουδέτερου µε πλήρη διατοµή και ζυγό γειώσεως. Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συνδεσµολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στοn τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική µε τα παραπάνω. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

9 Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά µε την οποία θα φθάσουν τα κυκλώµατα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάµεσα στις κλέµµες, βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τοn ίδιο λόγο δεν θ' αvιχτύv τρύπες αλλά µόνο θα κτυπηθούν (KNOCK OUTS) ώστε να µπορούν v' αvιχτύv αυτές µετά µ' ένα απλό κτύπηµα. Σηµειώνεται ότι θα κτυπηθούν τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραµµές όσο και για την τροφοδοτική γραµµή κάθε πίνακα. Μέσα στους πίνακες, στο πάνω µέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέµµες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώµατος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος θα συνδέονται µόνο σε κλέµµες και µάλιστα συνεχόµενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µία σειρά κλέµµες η δεύτερη σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από τηv πρώτη σε απόσταση µεγαλύτερη ή το πολύ ίση µε το βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανοµή για τη δεύτερη σειρά θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για τη σύνδεση των αγωγών των κυκλωµάτων. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα των πινάκων θα γίνει µε τη βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών µε τρύπα στη µέση (παπουτσάκια) που θα πρσαρµστύv στα δύο άκρα τους. Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα πρκαθρισµέv σύστηµα σηµάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. η R αριστερά η S στη µέση και η Τ δεξιά) και το ίδιο χρώµα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανοµής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθµούς. Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα εξής: Ισχύοντες Νόµους και ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. Ισχύοντες οδηγίες ΕΗ Πρότυπα: IEC 909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατα του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκύκλωσης µιας εγκατάστασης. IEC που αναφέρεται στις δοκιµές τύπου και σειράς IEC 529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. Ισχύοντες Νόµους, ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των ατυχηµάτων. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτηση τους πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε αυτούς εξοπλισµό και τις εσωτερικές συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή διανοµές προς τους υποπίνακες ή τα φορτία αυτών. 1.3 ΒΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Οι πίνακες θα βαφούν µε 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και µε µία τελική στρώση µε βερνίκι, µε απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα µηχαvικό. Η µπροστινή πλάκα θα βαφεί µε χρώµα σφυρήλατο (µαρτελέ). K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

10 1.4 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά εργολάβος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω: α) Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερµαρίου β) Τη διάταξη των οργάνων του πίνακα γ) Τις αποστάσεις µεταξύ των διαφορών οργάνων. 1.5 ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατα τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµα την περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή. Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς UNEL (για τις διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια. Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ' ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών τύπου: οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση) οκιµή διηλεκτρικής στάθµης («Test Υψηλής Τάσης») οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός γείωσης) οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού (µεταξύ ενεργών αγωγών και µεταξύ ενεργών αγωγών και γείωσης) οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα) οκιµή του βαθµού προστασίας ΕΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 529) Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ' ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς: Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης») Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Megger Test) Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» Γενικός έλεγχος πίνακα Έλεγχος βαφής K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

11 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις µε την δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 1.6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕ ΙΩΝ Οι πίνακες αυτοί θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ55, κατάλληλοι για δίκτυο 400/230V, 50 ΗΖ και θ' αποτελούνται από τα παρακάτω µέρη: α) Μεταλλικά ερµάρια κατάλληλα για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση σύµφωνα µε τα σχέδια β) Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα γ) Μεταλλική πλάκα Μεταλλικό ερµάριο Το µεταλλικό ερµάριο θα κατασκευασθεί από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερµάριο µε τη βοήθεια κατάλληλου ικριώµατος συναρµολογήσεως. Μεταλλικό Πλαίσιο και Πόρτα Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε µεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο µπροστινό µέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαµαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό µέρος της πόρτας θα στερεωθεί, µέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραµµα µε τη λεπτοµερή συνδεσµολογία του πίνακα. Μεταλλική Πλάκα Η µεταλλική πλάκα θα καλύπτει µέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρµόζεται στο πλαίσιο της πόρτας µε 4 ανοξείδωτες επινικελωµένες βίδες που θα πρέπει να µπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρησιµοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στη µεταλλική πλάκα θα ανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες µε επινικελωµένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωµάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα. Σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα (θα ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη του (θα ενεργοποιούνται από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα για κάθε πεδίο, τα οποία θα ανάβουν µε έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό. Το εξωτερικό κέλυφος κάθε πίνακα θα έχει περσιδωτά ανοίγµατα κυκλοφορίας αέρα στο άνω µέρος, έτσι ώστε το κεκλιµένο κάλυµµα να µην επιτρέπει την διαβροχή των εσωτερικών τοιχωµάτων και θυρών επίσκεψης του πίνακα. Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. Τα πεδία των πινάκων ως προς την ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσµολογία τους) χωρίζονται σε τρεις τύπους: το πεδίο εισόδου K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

12 το πεδίο τροφοδοσίας κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και το πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων 1.7 ΑΚΡΟΚΑΛΩ ΙΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Η ταξιθέτηση τους πρέπει να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και συντήρηση. Οι πλάκες στηρίξεων των καλωδίων (πλάκες στυπιοθλιπτών) θα κατασκευαστούν από χαλυβδόφυλλα για πολυπολικά καλώδια, και από µη σιδηρούχο υλικό για τα µονοπολικά. Οι πλάκες των στυπιοθλιπτών θα τοποθετηθούν σε ύψος µεγαλύτερο των 300mm από τη βάση του πίνακα. Θα προβλέπεται επαρκής χώρος για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από το προβλεπόµενο στο εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι ακροδέκτες για τα καλώδια ισχύος θα είναι τύπου βύσµατος σύµφωνα µε το πρότυπο IEC Στην περίπτωση που η πλάκα στυπιοθλιπτών είναι µακριά από τους ακροδέκτες, τα καλώδια θα διατρέχουν το µεσοδιάστηµα επάνω σε ειδική για την περίπτωση σχάρα ή εναέριο κανάλι. Οι ακροδέκτες µικρών καταναλώσεων ΧΤ και βοηθητικών κυκλωµάτων θα είναι πλήρως µονωµένοι και τύπου σφιγκτήρα. Ακροδέκτες µε τρόπο σύνδεσης διαφορετικό αυτού µε χρήση βίδας δεν επιτρέπονται. Στην περίπτωση που στο ίδιο πεδίο συνυπάρχουν κυκλώµατα διαφορετικών τάσεων λειτουργίας, οι ακροδέκτες αυτοί θα οµαδοποιούνται µέσα σε πλήρως διαχωρισµένα µεταξύ των τµήµατα και θα φέρουν ενδείξεις αναγνωρίσεως. Θα υπάρχουν επαρκείς ακροδέκτες για τη σύνδεση όλων των καλωδίων και όπου απαιτείται των πλεγµάτων θωράκισης. Σε κάθε ακροδέκτη θα συνδέεται µόνο ένας αγωγός εξωτερικής ή εσωτερικής καλωδιώσεως. Αν απαιτηθεί γεφύρωση δυο ακροδεκτών αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε γέφυρα επαρκούς διατοµής. Οι ακροδέκτες υπό τάση που δε συνδέουν καταναλώσεις αλλά για οποιονδήποτε λόγο φέρουν τάση θα καλύπτονται και θα σηµαίνονται µε προειδοποιητικές πινακίδες. Θα προβλεφθεί τέλος εφεδρεία 25% σε ακροδέκτες και στυπιοθλίπτες για µελλοντικές ή απρόβλεπτες συνδέσεις. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

13 2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 2.1 ΣΚΟΠΟΣ - ΧΡΗΣΗ Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής, συνεχούς όπως αυτή καθορίζεται από τη µελέτη, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση της εγκατάστασης στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί να αναλαµβάνει τα φορτία της καταναλώσεως αµέσως και αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. Το Η/Ζ σε κάθε περίπτωση θα φέρει ηχοµονωτικό κάλυµµα. 2.2 ΘΕΣΗ Το Η/Ζ θα είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο για να εγκατασταθεί και συνδεθεί από τον ανάδοχο και να λειτουργήσει σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. Ο χώρος εγκατάστασης θα είναι προσβάσιµος και η τοποθέτηση του Η/Ζ σε αυτόν θα είναι δυνατή, χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση και επανασυναρµολόγηση του µηχανήµατος. 2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώµατα. Τα υλικά πρέπει να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις προδιαγραφές και τις διαστάσεις βάρη κλπ, χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τους κανονισµούς και τα αντίστοιχα πρότυπα. Τα υλικά θα είναι προελεύσεως χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU) και θα έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιµασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ, τις σχετικές προδιαγραφές ΙΕC και τα πρότυπα της χώρας προέλευσης, όπως ELOT, DIN, VDE, BS κλπ. Το H/Z θα είναι κατασκευασµένο βάσει των οδηγιών (κανονισµών) ασφαλείας της κοινής αγοράς όπως προβλέπεται από το Π.. 377/93 ΦΕΚ 160 και θα φέρει σήµανση CE ως πλήρες συγκρότηµα µε τον πίνακα ελέγχου και προστασίας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από την πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Υπόδειγµα δήλωσης πρέπει να υποβάλλεται µε την προσφορά κάθε προµηθευτή και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο δηλούµενος κατασκευαστικός οίκος είναι ο ίδιος µε τον αναφερόµενο στο υπόδειγµα δήλωσης πιστότητας CE. Ο προµηθευτής υποχρεούται µε την προσφορά του να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Ζ και να βεβαιώνει ότι το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε την παραπάνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. Η/Ζ το οποίο δεν θα συνοδεύεται µε την ως άνω πρωτότυπη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή δεν θα παραληφθεί. Η κατασκευή του Η/Ζ θα είναι τυποποιηµένο προϊόν εργοστασίου το οποίο πρέπει να έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για τον σχεδιασµό και την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Επίσης το Η/Ζ πρέπει να έχει υποστεί επιτυχείς δοκιµές τύπου και σειράς και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

14 Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της επίβλεψης της Υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση διαπίστωσης ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις ή ότι δεν είναι κατάλληλο, έχει το δικαίωµα απόρριψής του και αντικατάστασής του µε άλλο κατάλληλο και καταλογισµού της σχετικής δαπάνης υλικού στον Ανάδοχο. 2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) θα είναι καινούριο και αµεταχείριστο, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο να λειτουργήσει ως επικουρική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την άµεση και αυτόµατη ρευµατοδότηση των εγκαταστάσεων στην περίπτωση, που σε ανύποπτο χρόνο υπάρξει πλήρης διακοπή ή ακαταλληλότητα του ρεύµατος της ΕΗ, έστω και σε µια φάση του δικτύου αυτής. Θα µπορεί να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης αυτόµατα και θα αποδίδει την πλήρη ισχύ του για συνεχή λειτουργία. Το Η/Ζ θα εκτελεί µέσω του επιτηρητή τάσης µεγάλης ακρίβειας συνεχή έλεγχο της παροχής ΕΗ και, εφόσον και οι τρεις φάσεις αυτής έχουν κανονική τάση, θα καταλήγει στον πίνακα διανοµής προς κατανάλωση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του ρεύµατος της ΕΗ σε µία ή περισσότερες φάσεις θα ενεργοποιείται αυτόµατα ειδικό ηλεκτρικό σύστηµα, που θα διακόπτει τη ρευµατοδότηση µέσω δικτύου ΕΗ και θα εκκινεί το Η/Ζ για να αναλάβει τα φορτία της κατανάλωσης. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΕΗ στην κανονική τάση, θα διακόπτεται η ρευµατοδότηση της εγκατάστασης από τη γεννήτρια και θα γίνεται αναµεταγωγή των φορτίων της κατανάλωσης στο δίκτυο της ΕΗ. Κατόπιν το Η/Ζ θα εργάζεται για µερικά λεπτά χωρίς φορτία για να αποψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και θα διακόπτεται η λειτουργία του αυτόµατα για να παραµείνει τελικά σε επικουρική ετοιµότητα. Στην περίπτωση µη επιτυχούς εκκίνησης θα υπάρχει σύστηµα δύο ακόµη αυτόµατων επαναληπτικών προσπαθειών. Αν το Η/Ζ δεν εκκινήσει, τότε δίδεται σήµα ακουστικό και οπτικό προς ειδοποίηση του χειριστού για έλεγχο. Θα υπάρχει δυνατότητα οι επαναληπτικές προσπάθειες εκκίνησης να αυξηθούν πλέον των τριών έως και εφτά. 2.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ Το Η/Ζ θα είναι συµπαγούς κατασκευής µε ενιαία µεταλλική βάση και θα αποτελεί αυτοτελή µονάδα πλήρη και έτοιµη για λειτουργία. Θα είναι παραγωγής ευφήµως γνωστού εργοστασίου, κατασκευασµένο και δοκιµασµένο σύµφωνα µε αυστηρούς διεθνώς αναγνωρισµένους κανονισµούς και θα φέρει σήµανση C.E. (Ευρωπαϊκή Ένωση) βάσει της οδηγίας της Κοµισιόν 73/23. Επίσης θα φέρει ενσωµατωµένα τα παρακάτω µέρη και παρελκόµενα: Τον πετρελαιοκινητήρα. Το ψυγείο του πετρελαιοκινητήρα ειδικής σχεδιάσεως και κατασκευής για τροπικά κλίµατα. Την ηλεκτρογεννήτρια Τον ειδικό σύνδεσµο ζεύξεως και τον συνδεσµοθάλαµο Την ειδική χαλύβδινη συγκολλητή βάση µε τα παρακάτω µέρη: K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

15 Κατάλληλα στηρίγµατα απόσβεσης ταλαντώσεων που θα παρεµβάλλονται µεταξύ του συγκροτήµατος κινητήρα / γεννήτρια και της βάσης, για ικανοποιητική λειτουργία και συµπεριφορά ως ευσταθές σύστηµα σε τυχόν διαταραχές του δικτύου (απότοµες ζεύξεις ή αποζεύξεις φορτίων, βραχυκυκλώµατα). Τους συσσωρευτές µε τους ακροδέκτες και τα καλώδιά τους Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού επί του Η/Ζ µε τα παρακάτω µέρη: Πεδίο ενδείξεων, λειτουργίας και αυτοµατισµών και πεδίο προστασίας της γεννήτριας (επί του Η/Ζ). Το επικουρικό σύστηµα συντηρητικής φόρτισης συσσωρευτών µέσω ΕΗ. Τους απαραίτητους διακόπτες, ακροδέκτες και τις ασφάλειες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώµατα των συσκευών του Η/Ζ µε τις απαιτούµενες καλωδιώσεις του πίνακα. Τον αποσιωπητήρα βιοµηχανικού τύπου. Παρελκόµενα Το Η/Ζ θα συνοδεύεται µε τα εξής παρελκόµενα: Ανεξάρτητο πεδίο ισχύος (µεταγωγής) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο Ηχοµονωτικό κάλυµµα για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες και τη µείωση του επιπέδου του θορύβου κατά τη λειτουργία του Βιβλιογραφία η οποία θα περιέχει τα παρακάτω: Πρωτότυπη δήλωση πιστότητας CE του κατασκευαστή. Πιστοποιητικό δοκιµών του εργοστασίου του Η/Ζ του κινητήρα και της γεννήτριας. Ηλεκτρολογικά σχέδια Εγχειρίδιο εγκατάστασης Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο λειτουργίας πίνακα ελέγχου Η/Ζ στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο λειτουργίας κινητήρα Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης της γεννήτριας 2.6 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Γενικά Θα είναι βιοµηχανικού τύπου, τετράχρονος, υδρόψυκτος, και θα φέρει χιτώνια ευκόλως αντικαθιστώµενα. Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι σχεδιασµένος και κατασκευασµένος σύµφωνα µε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ποιότητας από το γνωστό εργοστάσιο, µε επαρκή ισχύ για την περιστροφή της γεννήτριας σε πλήρες φορτίο και κατασκευασµένος για εφαρµογή σε ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (pwertech). Ρυθµιστής στροφών (gvernr) Ο ρυθµιστής στροφών θα είναι µηχανικού τύπου, µεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύµφωνα µε το πρότυπο ISO K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

16 Σύστηµα ψύξεως Η ψύξη του κινητήρα θα γίνεται µε γλυκό νερό, σε κύκλωµα κλειστής κυκλοφορίας µέσω αντλίας. Για την ψύξη του νερού, θα υπάρχει ειδικό βιοµηχανικό κυψελωτό ψυγείο, κατάλληλο και για τροπικά κλίµατα, ανεµιστήρας που θα κινείται από τον κινητήρα και ειδικός θερµοστάτης σε περίπτωση υπερθέρµανσης του νερού. Σύστηµα λίπανσης Η λίπανση του κινητήρα θα γίνεται µε εξαναγκασµένη κυκλοφορία του λαδιού λίπανσης µέσω γραναζωτής αντλίας εξοπλισµένης µε ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης. Το κύκλωµα λίπανσης θα είναι εφοδιασµένο µε φίλτρο λαδιού µε εύκολα αντικαθιστώµενο εσωτερικό στοιχείο. Το ψυγείο λαδιού θα ψύχεται µε τη βοήθεια του κυκλοφορούντος γλυκού νερού, πριν από την είσοδο του στο κύριο σώµα του κινητήρα, θα φέρει ένα µανόµετρο λαδιού, καθώς και πρεσσοστατική βαλβίδα για το σύστηµα προστασίας έναντι χαµηλής πίεσης του λιπαντελαίου. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου Το σύστηµα καυσίµου θα αποτελείται από την κύρια αντλία υψηλής πίεσης και τα ακροφύσια για την εισαγωγή του καυσίµου, τη βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου και επιπλέον χειροκίνητο µηχανισµό. Στην είσοδο της γραµµής καυσίµου θα υπάρχει φίλτρο, το οποίο θα φέρει εσωτερικά εύκολα αντικαθιστώµενο στοιχείο. Σύστηµα συσσωρευτών Θα φέρει συσσωρευτή 12 V DC βαρέως τύπου µολύβδου - οξέως επί της βάσεως του Η/Ζ. Θα αποσκοπεί στην αυτόµατη εκκίνηση µέσω του ηλεκτρικού εκκινητή (µίζας) µετά την διακοπή ή παρατεταµένη βύθιση της τάσης και θα έχει χωρητικότητα ικανή για επανειληµµένες εκκινήσεις του Η/Ζ. Θα αποτελείται από εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου µε ειδικό µετασχηµατιστή συνεχούς ρεύµατος. Ο συσσωρευτής θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και τους ακροδέκτες, ενώ θα υπάρχει εναλλακτικά και σύστηµα επικουρικής συντηρητικής φόρτισης από τη ΕΗ. Φίλτρο αέρος Στο σωλήνα αναρρόφησης αέρα θα είναι τοποθετηµένο ενισχυµένο φίλτρο συγκρατήσεως σκόνης ξηρού τύπου, µε ευκόλως αντικαθιστώµενο στοιχείο και εφοδιασµένο µε δείκτη στραγγαλισµού σε περίπτωση φραγής του φίλτρου. Σύστηµα ελέγχου και προστασίας Θα υπάρχει πλήρες σύστηµα ελέγχου µε τη βοήθεια ηλεκτρικού πηνίου που προκαλεί την αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας του κινητήρα (µέσω τυπωµένου κυκλώµατος) µαζί µε τις απαραίτητες σηµάνσεις για τις εξής περιπτώσεις : α. ιακοπή σε περίπτωση πτώσεως της πίεσης λαδιού. β. ιακοπή λόγω υψηλής θερµοκρασίας. γ. ιακοπή λόγο υπερστροφίας Σύστηµα εκκεντροφόρου K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

17 Ο εκκεντροφόρος άξονας θα έχει έκκεντρα από σκληρό χάλυβα µε ειδική επεξεργασία. Η µετάδοση της κίνησης από τον στροφαλοφόρο άξονα στον εκκεντροφόρο θα γίνεται µε οδοντωτούς τροχούς. Κάθε έµβολο του κινητήρα θα φέρει δύο ελατήρια συµπίεσης και ένα ειδικής κατασκευής ελαίου, µε εσωτερικό ειδικό σπειροειδές ελατήριο καθ όλον το µήκος της εσωτερικής περιφέρειας. Τα έδρανα της βάσης και του διωστήρα δεν θα επιδέχονται επισκευής, αλλά θα αντικαθίστανται. Η διαµόρφωση του σώµατος του κινητήρα θα είναι ευχερής και άνετη για επιθεώρηση και εξαγωγή διαφόρων τµηµάτων αυτού και όλα τα κινούµενα µέρη του θα καλύπτονται από µεταλλικά πλέγµατα για προστασία. Σύστηµα στροφαλοφόρου Ο στροφαλοφόρος άξονας µε όλες τις µάζες που φέρονται επ αυτού, καθώς και η επέκτασή του, δηλαδή ο άξονας της γεννήτριας µε τις περιστρεφόµενες µάζες θα αποτελούν ελαστικό σύστηµα ζυγοσταθµισµένο δυναµικά, ώστε το παραγόµενο ρεύµα να είναι απαλλαγµένο από ταλαντώσεις. Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Η απαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα θα γίνεται µέσω ειδικού βιοµηχανικού τύπου σιγαστήρα και µέσω καταλλήλου διατοµής σωληνώσεων. 2.7 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη από γνωστό ευρωπαϊκό εργοστάσιο. H γεννήτρια θα είναι τετραπολική, σύγχρονη, ηλεκτρονικού τύπου, ενός εδράνου, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη, µε ηλεκτρονική διέγερση στον ίδιο άξονα. Θα είναι χωρίς ψήκτρες (brushless) µε πλήρως αλληλοσυνδεόµενα αποσβεστικά τυλίγµατα. Τα κύρια στοιχεία της γεννήτριας θα είναι : Ισχύς (συνεχής) 3φάσεων 400/230V Κλάση H Συντελεστής ισχύος συνφ 0,8 Στροφές / περίοδοι Παραµόρφωση κυµατοειδούς καµπύλης 1500 rpm / 50 Hz THD µικρότερη 2% χωρίς φορτίο Τηλεφωνικές παρεµβολές THF µικροτερες του 2% Ο ρότορας της γεννήτριας θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένος και ελεύθερος από δονήσεις. Θα περιστρέφεται µέσω του εµπρόσθιου εδράνου και αυτολιπαινόµενου τριβέως µεγάλης διάρκειας ζωής, κλειστού τύπου, που θα βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος της γεννήτριας (single bearing type) Τα τυλίγµατα του στάτη και του ρότορα θα είναι κλάσης Η, απολύτως κατάλληλα για βιοµηχανική χρήση. Η προστασία της γεννήτριας θα είναι ΙΡ 23 κατάλληλη για βιοµηχανική χρήση, κλειστού τύπου µε προφύλαξη έναντι σταζόντων υδάτων και καλυµµένα ανοίγµατα στα άκρα της για τον αυτοαερισµό, Το κιβώτιο των ακροδεκτών θα είναι τοποθετηµένο στη γεννήτρια µε εύκολη πρόσβαση, θα είναι µεταλλικό, στεγανό, σύµφωνα µε το πρότυπο ΙΡ44. Η συνδεσµολογία των τυλιγµάτων θα είναι κατά αστέρα µε τον ουδέτερο απευθείας γειωµένο. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

18 Η γεννήτρια θα είναι αυτοδιεγειρόµενη και χωρίς ψύκτρες. Η διέγερση θα επιτυγχάνεται µέσω ανορθωτικής γέφυρας που θα περιλαµβάνει 6 διόδους και διάταξη προστασίας, µέσω VARISTOR, έναντι αιφνίδιων υπερεντάσεων και υπερτάσεων. Η τάση εξόδου της γεννήτριας θα αυτορυθµίζεται µέσω ηλεκτρονικού αυτόµατου ρυθµιστή τάσης (AVR). Ο αυτόµατος ρυθµιστής τάσης θα διαθέτει ενσωµατωµένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταµένης υπερδιέγερσης που είναι πιθανόν να οφείλεται σε εσωτερική ή εξωτερική αιτία. H γεννήτρια θα φέρει σε θέση εύκολα επιθεωρούµενη, τον αυτόµατο ηλεκτρονικό και πλήρως στεγανό ρυθµιστή τάσεως (AVR) µε δυνατότητα σταθεροποίησης της τάσης εντός περιοχής ± 1 % της ονοµαστικής τιµής σε οποιαδήποτε µεταβολή του φορτίου και του συντελεστή ισχύος από 0,8 έως 1 συµπεριλαµβανοµένης και της µεταβολής των στροφών. Η συνολική παραµόρφωση της κυµατοµορφής θα είναι όπως προαναφέρεται µικρότερη του 2%. H παρεµβολή στη ραδιοφωνική µετάδοση θα διατηρείται στο ελάχιστο σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ55011 Class B Grup 1, BS800 και VDE κλάση G και Ν. Η γεννήτρια θα αντέχει σε υπερφόρτωση κατά VDE 530 µε τον ίδιο συντελεστή ισχύος και κανονική τάση. Ο βαθµός απόδοσης της γεννήτριας για συνφ = 0,8 θα είναι 94,9 % τουλάχιστον. Η γεννήτρια θα είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα BS , IEC (34-1), CEI 2-,3, VDE0530, NF ,111, OVE M-10, NEMA MG ΖΕΥΞΗ ΑΝΤΙΚΡΑ ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Βάση Το συγκρότηµα πετρελαιοκινητήρα θα εδράζεται σε χαλύβδινη συγκολλητή βάση βαρέου τύπου κατασκευασµένη από χαλύβδινες διατοµές. Ζεύξη Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι απ ευθείας συνδεδεµένα (οµοαξονικά) µε χελώνη προσαρµογής για τη αποφυγή απευθυγραµµίσεως µετά από µακράν χρήσιν. Ο άξονας της γεννήτριας θα συνδέεται µε τον σφόνδυλο του κινητήρα οµοαξονικά και ελαστικά, ώστε να µην υπάρχουν βλαβερές ταλαντώσεις στο συγκρότηµα. Γενικά η µετάδοση της κίνησης θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αθόρυβο, ευέλικτο, ισχυρό και απαλλαγµένο πλήρως από βλαβερές ταλαντώσεις και κρίσιµα σηµεία, έτσι ώστε η ανοµοιοµορφία του συγκροτήµατος να είναι ελάχιστη και το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής συχνότητας. Αντικραδασµικές βάσεις Αντικραδασµικές βάσεις θα παρεµβάλλονται µεταξύ του πλαισίου και των στηριγµάτων κινητήρα / γεννήτριας που θα εξασφαλίζουν την πλήρη αποµόνωση των κραδασµών των περιστρεφόµενων µερών. Προφυλακτήρες ασφάλειας Ειδικό πλέγµα προστασίας κατά δυστυχηµάτων θα περιβάλλει τον ανεµιστήρα, τις τροχαλίες ανεµιστήρος και τον εναλλακτήρα φορτίσεως συσσωρευτών. Επίσης ειδικός προφυλακτήρας θα τοποθετηθεί στο ψυγείο για την προστασία της κυψέλης από χτυπήµατα. K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

19 2.9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Περιγραφή λειτουργίας Το Η/Ζ θα µεσολαβεί µεταξύ του πίνακα ρευµατοδότησης και του πίνακα διανοµής, η ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου της ΕΗ διερχόµενη µέσω αυτών θα επιτηρείται από τον επιτηρητή τάσεως του Η/Ζ και εφόσον και οι τρεις φάσεις της κύριας παροχής έχουν κανονική τάση, η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από την κυρίως παροχή. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας της ποιότητας ρεύµατος µίας ή και περισσοτέρων φάσεων της ΕΗ, θα διεγείρεται αυτόµατα το ηλεκτρονικό σύστηµα, θα διακόπτει εντελώς τη ρευµατοδότηση του δικτύου της ΕΗ, θα εκκινεί το Η/Ζ και θα αναλαµβάνει τα φορτία της κατανάλωσης. Όταν λαµβάνεται το σήµα ότι υπάρχει πρόβληµα στο ρεύµα του δικτύου, θα ανοίγει η επαφή του ρεύµατος του δικτύου και θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης στην εκκίνηση. Η ρυθµιζόµενη αυτή χρονική καθυστέρηση θα συντελεί στην αποφυγή λανθασµένων εκκινήσεων από στιγµιαίες διακοπές ΕΗ ή σε περίπτωση που η τάση παρουσιάζει στιγµιαίες διακυµάνσεις. Όταν ο χρόνος ρύθµισης του χρονικού καθυστέρησης επέλθει, θα δίνεται σήµα εκκίνησης. Μετά την αποκατάσταση και των τριών φάσεων του δικτύου της ΕΗ στην κανονική τάση, θα ενεργοποιείται το χρονικό καθυστέρησης της µεταγωγής από το Η/Ζ στο δίκτυο και όταν παρέλθει ο ρυθµιζόµενος χρόνος θα µετάγεται το φορτίο στη ΕΗ. Εάν κατά τη διάρκεια της παραπάνω χρονικής καθυστέρησης επανεµφανιστεί σφάλµα δικτύου, τότε θα ακυρώνεται η εντολή κράτησης του Η/Ζ και θα γίνεται άµεση µεταγωγή των φορτίων στο Η/Ζ. Εάν δεν εµφανιστούν σφάλµατα στο δίκτυο το χρονικό ψύξης του κινητήρα θα εξασφαλίζει την λειτουργία του Η/Ζ χωρίς φορτίο, ώστε να ψυχθεί το Η/Ζ πριν διακοπεί η λειτουργία του. Ο πίνακας αυτοµατισµού και ελέγχου επιτρέπει την αυτόµατη εκκίνηση του Η/Ζ και διατίθεται σε δύο πεδία : α. Ηλεκτρονικό πεδίο ενδείξεων και αυτοµατισµών, το οποίο θα είναι συνδεδεµένο και στηριγµένο επί της ενιαίας βάσης του Η/Ζ και το οποίο θα περιλαµβάνει και το circuit breaker. β. Ανεξάρτητο πεδίο µεταγωγής (ισχύος) επιτοίχιο ή επιδαπέδιο. Πεδία Ενδείξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµών Κάθε πίνακας ένδειξης ελέγχου και αυτοµατισµού να είναι ερµάριο κλειστού τύπου, ισχυρής µεταλλικής κατασκευής και ειδικής βαφής, επισκέψιµος από εµπρός. Ο ως άνω πίνακας είναι τοποθετηµένος στο πλαίσιο του Η/Ζ και να είναι εξοπλισµένος µε προηγµένο ψηφιακό σύστηµα λειτουργίας και ελέγχου. Το σύστηµα να ενσωµατώνει την προστασία του κινητήρα και της γεννήτριας σε κοινό λογισµικό, το οποίο να έχει την δυνατότητα ανάλυσης και σύγκρισης των διαφόρων παραµέτρων. Οι πληροφορίες να διοχετεύονται και να απεικονίζονται µε απλό τρόπο στην ψηφιακή οθόνη του πίνακα. Οι ηλεκτρικές ενδείξεις, οι παράµετροι λειτουργίας του κινητήρα, οι οδηγίες, οι προειδοποιήσεις και οι συναγερµοί να απεικονίζονται µε απλό τρόπο στην µεγάλη ψηφιακή του οθόνη. Ενδείξεις, ηχητική σήµανση και µηνύµατα ως κάτωθι: Ενδείξεις ελέγχων λειτουργίας K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

20 Ένδειξη έντασης γεννήτριας Αµπέρ Ένδειξη τάσης γεννήτριας Vlt Ένδειξη συχνότητας (Hz) Ένδειξη τάσης µπαταριών (Vlt DC) Ένδειξη στροφών Ένδειξη ωρών λειτουργίας Ένδειξη θερµοκρασίας κινητήρα οc Ένδειξη πίεσης λαδιού κινητήρα bar Ένδειξη παροχής ρεύµατος από κεντρική παροχή Ένδειξη παροχής ρεύµατος από Η/Ζ Ένδειξη θέσης λειτουργίας Σύστηµα προστασίας και Alarm ηχητικά και οπτικά (κόκκινου χρώµατος) µε κράτηση του κινητήρα (σβέση) και αντίστοιχα µηνύµατα επί της οθόνης: Υψηλή θερµοκρασία νερού Χαµηλή πίεση λαδιού Χαµηλή στάθµη νερού Υπερστροφία του κινητήρα Ενεργοποίηση του emergency stp Ενδείξεις alarm χρώµατος κίτρινο προειδοποιητικά (χωρίς σβέση του κινητήρα) και αντίστοιχα µηνύµατα επί της οθόνης Απαιτείται συντήρηση του κινητήρα Ο κινητήρας δεν εκκινεί, ενεργοποιηµένο το STOP του κινητήρα Υπερστροφία του κινητήρα Υποστροφία του κινητήρα Υψηλή θερµοκρασία νερού του κινητήρα Χαµηλή πίεση λαδιού κινητήρα Αποτυχία εκκίνησης Ο κινητήρας δεν σταµάτησε την λειτουργία του εν διεγείρεται το δυναµό του κινητήρα ή κόπηκε ο ιµάντας Χαµηλή τάση µπαταρίας Υψηλή τάση µπαταρίας Ενεργοποίηση του emergency stp Χαµηλή τάση γεννήτριας Υψηλή τάση γεννήτριας Ενδείξεις θέσεων λειτουργίας K:\N5600a\cns\tefhi\ΤΠ_ΗM.dc Ν5600a/5157/B10

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Κτιριακών Έργων Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Κανάλια απ ευθείας στήριξης 3 2.1.1. ιαστάσεις 3 2.1.2. Εξαρτήµατα τοποθέτησης 4 2.1.3. Εξαρτήµατα στήριξης διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA Α. ΓΕΝΙΚΑ B. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία ΡΟΗ PANELS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΝΑΚΕΣ για µια αντλία Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ - PANELS κατάλληλοι για χρήση µε µία υποβρύχια ή επιφανειακή αντλία ισχύος εώς και 2,2 / 3,00, αποτελούµενοι από θερµοπλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 29/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 4181 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου Αριθµός Μελέτης 64/ 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ηµαρχείου προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 3. Κατασκευή... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα

Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα Τεχνική προδιαγραφή Πινάκων Χαμηλής Τάσης ΑΒΒ System pro E Power Περιεχόμενα 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 2. Συμμόρφωση με τα πρότυπα... 2 3. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά... 2 4. Μεταλλική κατασκευή...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού και κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου. Αριθµός Μελέτης 48/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Πληροφορίες : Π. Κλώνταρης, Σ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ HLV520 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ..1 2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...... 2 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ..... 3 4.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα