«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ Πληρ.Ε. Κατσαρού, Β.Χρόνη, Κ. Λέγκας, Χ. Καρακώστας Τηλ. : , , , , Fax. : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ενταγµένη στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» και στη θεµατική προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδροµή για την βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » Ο παρών ιαγωνισµός σχετίζεται µε πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο από ιαρθρωτικό Ταµείο της Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρική Ενότητα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ελληνικό ηµόσιο. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/08/2013 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή ΩΡΑ: π.µ. Αποστολή διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 01/07/2013 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Περιφέρεια Θεσσαλίας ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, Λάρισα Τηλ: Fax: ιάρκεια του Έργου : είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο έως την 30 η /10/2015. Προϋπολογισµός: συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,13 +Φ.Π E.Α. (23%): ,87 ) 1

3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ...4 Α.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...8 Α.4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ...12 Α.4.1. ΓΕΝΙΚΑ 12 Α.4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 12 Α.5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...40 Α.6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...41 Α.7. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...43 Α.8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...44 Α.9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...45 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47 Β.1. ΓΕΝΙΚΑ...47 Β.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 47 Β.1.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 52 Β.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...55 Β.2.1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55 Β.2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 57 Β.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...59 Β.4. ΤΙΜΕΣ...59 Β.4.1. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 60 Β.4.2. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 60 Β.5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ...60 Β.5.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 60 Β.5.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 61 Β.6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ...62 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 64 Γ.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...64 Γ.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»...65 Γ.2.1. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 65 Γ.2.3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 75 Γ.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"...83 Γ.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"...93 Γ.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...96 Γ.5.1. ΓΕΝΙΚΑ 96

4 Γ.5.2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 96 Γ.5.3. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 99 Γ.5.4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 99 Γ.5.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 100 Γ.5.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 100 Γ.5.7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 100 Γ.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.6.1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 101 Γ.6.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 101 Γ.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.7.1.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 103 Γ.7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 103 Γ.8. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΟΣ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Ή ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ 119 3

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ497ΛΡ-ΧΑΝ Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » και ειδικότερα του άξονα προτεραιότητας - 04 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» Θεµατική Προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδροµή για την βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών». Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Α.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου επικοινωνιακού προγράµµατος για την προβολή και προώθηση του τουρισµού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το διάστηµα , το οποίο θα βασίζεται στο εγκεκριµένο Σχέδιο Μάρκετινγκ για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Βασικός στόχος της στρατηγικής προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι: Να γίνει γνωστή και να καθιερωθεί («επανατοποθετηθεί») η περιοχή της Θεσσαλίας ως µια µικρογραφία της Ελλάδας µε µοναδικά νησιά, αξιόλογες παραλίες, ορεινούς όγκους (µε σηµαντικότερο τον Όλυµπο), θρησκευτική κληρονοµιά (µε κορυφαία τα Μετέωρα), τοπία απαράµιλλης οµορφιάς (λίµνη Ν. Πλαστήρα, Περτούλι, Τέµπη), σύγχρονα αστικά κέντρα, πλούσιο πολιτισµό όπως αποτυπώνεται στους παραδοσιακούς οικισµούς, τις ποικίλες γιορτές και εκδηλώσεις, τα τοπικά εδέσµατα και τα µνηµεία. Με δεδοµένη την περιορισµένη αναγνωρισιµότητα του brand «Θεσσαλία» στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει η Περιφέρεια Θεσσαλίας να προωθηθεί σε πρώτο επίπεδο µέσα από τα δυνατά και γνωστά brand names όπως των Μετεώρων, της Σκιάθου, του Ολύµπου και του Πηλίου. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι αναδυόµενοι τουριστικοί πόλοι της περιοχής όπως η Λίµνη Πλαστήρα, ο Βόλος, τα παράλια του Νοµού Λάρισας, η Κοιλάδα των Τεµπών, το Πετρούλι, η Ελάτη κ.ά. Οι επιδιωκόµενοι αναπτυξιακοί στόχοι της στρατηγικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι: 4

6 1. Αύξηση της αναγνωρισιµότητας της Θεσσαλίας 2. Αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιµες επιλογές (προορισµούς και δραστηριότητες) και µε τον τρόπο αυτό αύξηση του βαθµού ικανοποίησης των επισκεπτών αλλά και πιθανή άµβλυνση της εποχικότητας 3. Αύξηση των µεγεθών σε όρους επισκεψιµότητας και δαπάνης 4. Καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και υποστήριξη των επαγγελµατιών Το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται από δυϊσµό και έντονη διαφοροποίηση. Από τη µία η τουριστικά ώριµη και µε δεσπόζουσα θέση Μαγνησία, συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των υποδοµών και επισκεπτών, παρέχοντας εξαιρετικό συνδυασµό βουνού και θάλασσας, το σύνολο των ειδών του εναλλακτικού τουρισµού σε απαράµιλλο φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη η ενδοχώρα, µε αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα, διεκδικεί την περαιτέρω ανάπτυξη και διάχυση της επισκεψιµότητας στα όρια σεβασµού της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων που την αναδεικνύουν ως ξεχωριστό προορισµό. Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας πρέπει να στοχεύει στην προβολή των παρακάτω προϊόντων: 1. Παραθαλάσσιος Τουρισµός: χωρικά αναφέρεται στα νησιά των Σποράδων και στη χερσαία ακτογραµµή Λάρισας και Μαγνησίας. Πρόκειται για το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, το οποίο αποτελεί συνώνυµο του µαζικού τουρισµού ή τουρισµού των τριών S (Sun Sea Sand) όπως είναι γνωστός. Ειδικά για την Θεσσαλία το προϊόν αυτό θα πρέπει να προβληθεί εµπλουτισµένο σε συνδυασµό µε το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής προκειµένου να διαφοροποιηθεί από αντίστοιχα προϊόντα που υπάρχουν σε υπερ-προσφορά στη χώρα µας και να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της Θεσσαλίας. 2. Θαλάσσιος (nautical) Τουρισµός. Περιλαµβάνει ουσιαστικά το γιώτινγκ, την ιστιοπλοϊα και τον τουρισµό κρουαζιέρας που έχει καλές προοπτικές ιδιαίτερα στο Νοµό Μαγνησίας. Επιπλέον τα νησιά Αλόννησος και Σκόπελος αποτελούν ιδανικούς προορισµούς για καταδυτικό τουρισµό όπου ήδη υπάρχει σχετική υποδοµή (καταδυτικά κέντρα) ενώ προβλέπεται και η δηµιουργία υποβρύχιων µουσείων και καταδυτικών πάρκων µέσω του ΕΣΠΑ. 3. Θρησκευτικός Τουρισµός: αναφέρεται κυρίως στον διεθνή πόλο έλξης των Μετεώρων (ένα από τα σπουδαιότερα µνηµεία στον κόσµο, προστατευόµενο από την 5

7 UNESCO) αλλά και στην πληθώρα µοναστηριών, θρησκευτικών µνηµείων και τόπων λατρείας που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει αρχικά να οµαδοποιηθεί σε γεωγραφικό επίπεδο ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να συνδυάσει και να επισκεφτεί περισσότερα του ενός µοναστήρια ή γενικά τόπους λατρείας. Παράλληλα, θα πρέπει να προβάλλονται συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες θα εµπλουτίζουν το προϊόν (π.χ. επίσκεψη σε κάποιο εργαστήρι αγιογραφίας, γλέντι σε κάποιο τοπικό πανηγύρι κ.α.) 4. Τουρισµός Περιήγησης & Περιπέτειας: στην κατηγορία αυτή ενσωµατώθηκαν οι κατηγορίες του Περιηγητικού Τουρισµού και των εναλλακτικών µορφών, δεδοµένου ότι αφορούν κατεξοχήν δραστηριότητες που σχετίζονται µε την φύση. Το προϊόν της κατηγορίας αυτής αναφέρεται κυρίως στους ορεινούς όγκους (Όλυµπος, Πήλιο, Κίσσαβος, Ταυρωπός, Αντιχάσια, Άγραφα), οι οποίοι αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται οι λίµνες (π.χ. Λίµνη Πλαστήρα) και τα ποτάµια (π.χ. Ασπροπόταµος, Πηνειός) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να προβληθεί µέσα από διαδροµές, µονοπάτια, ενδιαφέρουσα βλάστηση βότανα, σηµεία ενδιαφέροντος και εξαιρετικής θέας αλλά και να αναδειχτούν οι δυνατότητες τουρισµού περιπέτειας (rafting, canyoning, αναρρίχηση, πεζοπορία, ιππασία κά) που προσφέρει. 5. Πολιτιστικός Τουρισµός: αντικειµενικά υστερεί ως ώριµο και εύκολα προσβάσιµο προϊόν στη Θεσσαλία. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η εντατικοποίηση της σύνδεσης τουρισµού πολιτισµού αφενός γιατί αυτό ζητούν οι αγορές-στόχοι (Γερµανία, Γαλλία, Κίνα κ.τ.λ.) και αφετέρου γιατί υπάρχει ικανότατο πολιτιστικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση. Η ανάδειξη του πολιτισµού µέσα από τον τουρισµό αποτελεί προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο που θα συµβάλει µεταξύ άλλων στην αναβάθµιση της Ελλάδας ως προορισµού και στη βελτίωση της εικόνας της χώρας διεθνώς. Επιπλέον γίνεται σηµαντική ενίσχυση έργων πολιτισµού µέσα από το ΕΣΠΑ που πρέπει να αναδειχθεί. Ο πολιτισµός µπορεί να προβληθεί µέσα από τους ενδιαφέροντες οικισµούς της Θεσσαλίας, τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα ντόπια εδέσµατα και τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος εφόσον κρίνονται αξιόλογοι και ώριµοι προς αξιοποίηση. 6. Τουρισµός αστικών κέντρων (city-breaks): αναφέρεται στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα) καθεµιά από τις οποίες έχει να επιδείξει µια ιδιαίτερη ταυτότητα και ποικιλία επιλογών. Σε αυτή την κατεύθυνση µπορεί να προωθηθεί το shopping, η νυχτερινή ζωή αλλά και ο συνεδριακός, ιατρικός και αθλητικός τουρισµός στη Λάρισα, µια πιο 6

8 ροµαντική εικόνα του Βόλου που θα αναδεικνύει το τρενάκι, τα τσιπουράδικα, τη φοιτητική ζωή, τη στενή σχέση µε τη θάλασσα (Αργοναύτες), τα Τρίκαλα µε την παλιά πόλη, τα µανάβικα, τον ζωολογικό κήπο, την Καρδίτσα µε το Παυσίλυπο κ.ο.κ. Αξίζει να αναφερθεί µια επιπλέον µορφή τουρισµού όπου η Θεσσαλία θα µπορούσε να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά αυτή τη στιγµή παραµένει ελάχιστα αναπτυγµένη και είναι ο αγροτουρισµός. Με άλλα λόγια η ενεργή συµµετοχή του τουρίστα σε αγροτικές εργασίες, η δυνατότητα να εµπλακεί στην καλλιέργεια και στη συγκοµιδή αγροτικών προϊόντων και βεβαίως να γευτεί και να αγοράσει αγνά τοπικά προϊόντα. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα προς ανάπτυξη και ανάδειξη στο µέλλον. Προς το παρόν εκφάνσεις αυτής της µορφής µπορούν να προβληθούν µέσω των προηγούµενων κατηγοριών (π.χ. τουρισµού περιήγησης & περιπέτειας) εφόσον κριθούν ως αξιόλογες. Τέλος, οι αγορές στις οποίες θα πρέπει να στοχεύσει η στρατηγική προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Αθήνα 2. Θεσσαλονίκη 3. Γειτνιάζουσες περιοχές ( υτική & Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα) 4. Νησιωτική Ελλάδα (νησιώτες που ταξιδεύουν κυρίως τη χειµερινή περίοδο) 5. Λοιπή Ελλάδα Στη διεθνή αγορά 1. Γερµανία 2. Ην. Βασίλειο 3. Ρωσία 4. Ιταλία 5. Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία - Ρουµανία) 6. Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία Τσεχία) 7. Κύπρος 8. Γαλλία 9. Ολλανδία 10. Αυστρία 11. Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία) 12. ΗΠΑ 13. Κίνα 14. Ισραήλ 15. Τουρκία 7

9 Α.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ497ΛΡ-ΧΑΝ Ο παρών διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία και σύµφωνα µε το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών του τύπου της προκηρυσσόµενης µε το τεύχος αυτό, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα παρακάτω: 1. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη. 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 3. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της 10ης Νοεµβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιηµένα έντυπα προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 5. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει. 6. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 8

10 8. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της Σεπτεµβρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/ Απόφαση µε αριθµό C (2007) 5332/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ » (2007GR16UPO001). 10. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και άλλα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 11. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 12. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L76)», όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335). 14. Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» ιδίως το άρθρο 8 «σχετικά µε Κρατικές Προµήθειες». 15. Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». 16. Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/ ) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» ειδικά το άρθρο Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 18. Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α/ ) «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 30 που αφορά στην παροχή σύµφωνης γνώµης από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε προγράµµατα Τουριστικής Προβολής που υλοποιούνται από φορείς του ηµοσίου. 19. Ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 9

11 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 20. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α / ). 21. Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α/ ) «Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνοµίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά µε την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν διαφηµιστικές υπηρεσίες στο ηµόσιο. 22. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 23. Π.. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66/1996), «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 109 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228), µε το άρθ. 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) και µε το άρθ.8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279). 24. Π.. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186/1997), «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178/2003), το Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α 46/2006) και τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α 163). 25. Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 27. Π.. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50 ΕΟΚ του Συµβουλίου της », όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 18/00 (ΦΕΚ 15/Α) «Τροποποίηση του Π.. 346/98 (Α 230) {προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992}, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52 ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997» και το Π..101/ Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. 176/ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε την παροχή σύµφωνης γνώµης για διαφηµιστικά προγράµµατα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή των περιοχών αυτής, από φορείς του δηµόσιου τοµέα». 10

12 29. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρµογή του αρ. 30 του Ν. 3498/2006 περί προγραµµάτων τουριστικής προβολής των φορέων του ηµόσιου Τοµέα». 30. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας παροχής σύµφωνης γνώµης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α ) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 31. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας/Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης µε θέµα «Τροποποίηση σχετικά µε την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών σε φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα». 32. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέµα: «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών». 33. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ /749/ της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ µε θέµα «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών κατ εφαρµογή του άρθρου 12 του Ν.3688/2008 (Α 163)». 34. Την Εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/ του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες προς της ΕΥ /Ε Α/ΕΦ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ». 35. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ540/Β / ) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα Υπουργική Απόφαση συστήµατος διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 36. Την µε αριθ. πρωτ. 175/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την Ένταξη της Πράξης µε τίτλο: «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» στο Ε.Π. Χ.Ε. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος Τη χρηµατοδότηση της Πράξης από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό 2012ΕΠ σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ: Την υπ αριθµ. πρωτ. 2678/ Προέγκριση ηµοπράτησης της Πράξης από την Ε Α Περιφέρειας Θεσσαλίας. 39. Την αριθµ. 684/2013 απόφαση του µε αριθµ. 13 ο / πρακτικού της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 11

13 Α.4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α.4.1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» που προκηρύσσεται αναλαµβάνει την υλοποίηση των ενεργειών που αναλύονται στη συνέχεια. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν το σύνολο του Αντικειµένου του Έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος και αφορούν στην υλοποίηση του έργου «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας». Πιο αναλυτικά: Α.4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Το έργο «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» θα υλοποιηθεί µέσω µιας σειράς Ενεργειών Τουριστικής Προβολής, όπως αυτές καταγράφονται στο Σχέδιο ράσης Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι οποίες θα περιλαµβάνουν τους κάτωθι άξονες προτεραιότητας: Άξονας 1: ηµιουργία Ιστοσελίδας ιαχείριση & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου Άξονας 2: ιαφήµιση Άξονας 3: Εκθέσεις και Προωθητικές Ενέργειες Άξονας 4: ηµόσιες Σχέσεις Άξονας 5: ηµιουργία & Παραγωγή Υλικού Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, για το σύνολο του έργου. Γίνεται εξαρχής σαφές ότι τόσο τα πνευµατικά δικαιώµατα όσο και η κυριότητα ο,τιδήποτε παραχθεί σε σχέση µε το παρόν έργο (δηµιουργικό, λογότυπο, έντυπα, ιστοσελίδα, καταχωρήσεις κ.τ.λ.) θα ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. 12

14 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Στόχοι Άξονα: -- Προβολή της ταυτότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. -- Προώθηση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων. -- Προβολή των ώριµων και δηµοφιλών τουριστικών προορισµών (Μετέωρα, Σποράδες, Πήλιο, Όλυµπος). -- Ανάδειξη των λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισµών (Λίµνη Πλαστήρα, Παραλιακή Ζώνη Λάρισας Μαγνησίας, αστικά κέντρα, Περτούλι Ελάτη, Κοιλάδα Τεµπών, περιοχή Ασπροποτάµου, Όθρυς κ.ά.). -- Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. Ενέργειες Άξονα: 1. ηµιουργία Ιστοσελίδας: Η νέα ιστοσελίδα τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα διαθέτει πρωτοποριακά εργαλεία και εφαρµογές (π.χ. ψηφιακοί χάρτες, θεµατικά έντυπα) για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και επιλογών που καλύπτουν χωρικά τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνενώνοντας µε αποτελεσµατικό και ελκυστικό τρόπο το υλικό των προϋπαρχουσών τουριστικών ιστοσελίδων αλλά και άλλων δικτυακών τόπων σχετικών µε τον τουρισµό. Η λειτουργικότητα αυτών των εφαρµογών και το τελικό αποτέλεσµα επιδιώκεται να είναι ανάλογο µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δικτυακούς τόπους. Η τουριστική ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη, Έλληνα ή αλλοδαπό, να αντλήσει κάθε δυνατή πληροφορία είτε πρόκειται για πληροφορία γενικού ενδιαφέροντος όπως γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τρόποι µετακίνησης, τηλέφωνα πρώτης ανάγκης κ.α. είτε πιο συγκεκριµένες πληροφορίες όπως αξιοθέατα, διαµονή, οδηγός διασκέδασης, παραλίες κ.ά. Όλη η πληροφορία θα είναι συµπυκνωµένη, οπτικοποιηµένη και παρουσιασµένη µε τρόπο πρωτότυπο και ελκυστικό στον χρήστη. Μέσα από την ιστοσελίδα θα προβάλλονται οι ήδη καθιερωµένοι και δηµοφιλείς προορισµοί (Μετέωρα, Όλυµπος, Σκιάθος, Πήλιο) αλλά και οι λιγότερο γνωστοί και αναπτυγµένοι, οι οποίοι όµως έχουν να προσδώσουν πολλά στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. Λίµνη Πλαστήρα, παραλιακή ζώνη Λάρισας Μαγνησίας κ.α.). Επιπλέον, θα υπάρχει και θεµατική προβολή των προϊόντων 13

15 (παραθαλάσσιος τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, τουρισµός περιήγησης & περιπέτειας, πολιτιστικός τουρισµός, τουρισµός αστικών κέντρων city breaks). Η ιστοσελίδα θα αποτελεί στην ουσία το απαραίτητο εργαλείο οργάνωσης του ταξιδιού καθώς θα συγκεντρώνει και θα προσφέρει στον επισκέπτη τις καλύτερες προτάσεις σε αξιοθέατα, εκδροµές, φαγητό, διασκέδαση, αγορές τοπικών προϊόντων κ.ά. Για τη δηµιουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το υλικό των προ-ϋπαρχουσών ιστοσελίδων των τεσσάρων πρώην Νοµαρχιών και γενικότερα το ήδη διαθέσιµο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Τόσο το προϋπάρχον υλικό (κατόπιν αξιολόγησης) όσο και το νέο υλικό που θα παραχθεί (βλέπε άξονα 5) θα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα και προσιτό στον χρήστη. ιαφηµιστικά φυλλάδια, γενικά και θεµατικά έντυπα, χάρτες κ.τ.λ. θα διατίθενται σε εκτυπώσιµη µορφή. Η ιστοσελίδα θα περιέχει επίσης προτεινόµενες διαδροµές, αξιόλογα άρθρα του εγχώριου και διεθνούς τύπου, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και ψηφιακά διαφηµιστικά σποτ. Η ιστοσελίδα θα δίνει έµφαση στην εικόνα και όχι στα κείµενα. Η φιλοσοφία της θα είναι να παρουσιάζει µε ελκυστικό τρόπο ολοκληρωµένες εµπειρίες και όχι εξαντλητικές καταγραφές αξιοθέατων ή µνηµείων. Οι ολοκληρωµένες εµπειρίες συνίστανται στη δηµιουργία αίσθησης για τον τόπο µέσα από φωτογραφικό υλικό και βιωµατικές αφηγήσεις (όχι άψυχες καταγραφές), οι οποίες αναδεικνύουν ότι καλύτερο έχει να προσφέρει το κάθε µέρος από κληρονοµιά, τοπία, προϊόντα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, γαστρονοµία. Ταυτόχρονα µέσω της πληροφορίας θα επιλύονται πιο πρακτικά ζητήµατα όπως της πρόσβασης, του αναµενόµενου κόστους, της αντιµετώπισης τυχόν περιστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η νέα ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε άλλους ιστοχώρους για περαιτέρω πληροφόρηση (π.χ. ιστοσελίδες αεροδρόµιων για εύρεση πτήσεων, ιστοσελίδες ξενοδοχείων για εύρεση καταλύµατος, ιστοσελίδες συλλόγων για δραστηριότητες στη φύση κ.α.) καθώς επίσης και µε τόπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter). Θα αναρτηθούν video στο you-tube και φωτογραφικό υλικό στο flickr. Τέλος, θα υπάρχει «βιβλίο επισκεπτών» (forum) όπου θα δίνεται η δυνατότητα καταγραφής σχολίων και εµπειριών καθώς και newsletter το οποίο θα αποστέλλεται στους εγγεγραµµένους χρήστες. Η σελίδα πέρα από την ελληνική θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστον τρεις ξενόγλωσσες παρουσιάσεις στα αγγλικά, στα γερµανικά και στα ρωσικά, ενώ µελλοντικά θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα µετάφρασης του περιεχοµένου σε περισσότερες γλώσσες. 2. ιαχείριση & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου Τεχνική υποστήριξη: Η ιστοσελίδα θα συγκεντρώνει, θα αναταξινοµεί και θα προβάλλει εκτός από το νέο 14

16 υλικό που θα παραχθεί και το ήδη υπάρχον υλικό τουριστικής προβολής αντλώντας από τις προϋπάρχουσες τουριστικές ιστοσελίδες. Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται σε τακτική βάση κατ ελάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα µε την ευθύνη της διεκπεραίωσης να βαρύνει τον ανάδοχο. Θα υπάρχουν αναρτηµένα τα σηµαντικότερα νέα που αφορούν την περιοχή καθώς επίσης και ηµερολόγιο µε τις προσεχείς εκδηλώσεις (π.χ. κάποια συναυλία, πανηγύρια κ.α.). Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται σε server επιλογής του αναδόχου που θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργίας µε δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τουλάχιστον άτοµα ταυτόχρονα ( άτοµα / ήµερα). Μετά τη λήξη της σύµβασης ο server παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή και η ιστοσελίδα εξακολουθεί να λειτουργεί. Σε γενικές γραµµές οι τεχνικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας θα είναι τέτοιες που να υποστηρίζουν τις προαναφερθείσες εφαρµογές, να εξασφαλίζουν ασφάλεια και ταχύτητα αλλά και αποτελεσµατική προβολή στο διαδίκτυο (καλή θέση κατάταξης στις µηχανές αναζήτησης, υποστήριξη ενεργειών mail marketing κ.ά.). Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και γενικά τη διαχείριση της φήµης της περιοχής (online reputation management). Γεγονότα όπως δυστυχήµατα στα Τέµπη, πυρκαγιές στο Πήλιο, κάποιο δυστύχηµα στο οποίο µπορεί να εµπλέκονται τουρίστες, κλείσιµο της οδικής αρτηρίας των Τεµπών, απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α. ή ακόµα και δυσφηµιστικά σχόλια που µπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την εικόνα της Περιφέρειας ως σύνολο ή ενός συγκεκριµένου προορισµού. Πέρα από τη φυσική αντιµετώπιση τέτοιων κρίσιµων καταστάσεων (π.χ. την αντιµετώπιση µιας πυρκαγιάς, την καταστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων κ.α.) πρέπει παράλληλα να υπάρχει άµεση αντιµετώπιση των επικοινωνιακών συνεπειών καθώς είναι αυτή που µπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες που µπορούν τέτοια γεγονότα να επιφέρουν στην εικόνα ενός προορισµού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει στην ιστοσελίδα να δηµοσιεύονται άµεσα µετά την εκδήλωση µιας κρίσης ή ενός δυσφηµιστικού σχολίου, κείµενα που θα δίνουν εκτενείς πληροφορίες για την κατάσταση, θα απαντούν σε φηµολογίες, θα ενηµερώνουν για τα µέτρα που ελήφθησαν, θα προωθούν εκτιµήσεις και δηλώσεις των ιθυνόντων κ.α. Εν συντοµία, θα πρέπει στην ιστοσελίδα να υφίσταται η δυνατότητα δηµοσίευσης και διαχείρισης των κατά περίπτωση δεδοµένων. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλεται newsletter ή δελτίο τύπου σε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες, να ενηµερώνονται όλοι οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης µε σχετικά νέα, να αναρτώνται σχετικά video και φωτογραφικό υλικό στους σχετικούς ιστοχώρους (π.χ. youtube, flickr κ.α.) ενώ η ενηµέρωση θα είναι συνεχής για όσο διάστηµα διαρκεί το κρίσιµο περιστατικό. Στην κατεύθυνση της διαχείρισης 15

17 της εικόνας της Περιφέρειας προτείνεται η αξιοποίηση αντίστοιχων εργαλείων που χρησιµοποιούνται σε εθνικό επίπεδο όπως της ενέργειας «The true story about Greece» στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΕΟΤ (www.visitgreece.gr). Η ιστοσελίδα θα υποστηρίζεται τεχνικά σε καθηµερινή βάση. Θα γίνονται τα απαραίτητα updates σε τακτά χρονικά διαστήµατα και back-up κάθε µέρα. Ο Ανάδοχος θα υλοποίησει το δικτυακό τόπο χρησιµοποιώντας σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System - CMS) ανοιχτού λογισµικού (Open Source). Κάποιες επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής: 1. Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου θα πρέπει να λειτουργεί σε Web server Apache. 2. Το σύστηµα διαχείρισης Βάσεως εδοµένων (DBMS) µε το οποίο θα συνεργάζεται το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα θα είναι ανοιχτού λογισµικού και θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows και Linux. 3. Η έκδοση του περιεχοµένου θα είναι µε τη µορφή άρθρων τα οποία θα ενσωµατώνουν υποστήριξη µορφοποιηµένου κειµένου, φωτογραφιών, ήχου, video, Flash, google maps κ.α.. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήµατος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή διαφορετικού template ανά άρθρο µε δυνατότητα µορφοποίησης της διάταξης του περιεχοµένου. 4. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειµένου σε όλο το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειµένου και αρχεία pdf). 5. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων µε social media (Facebook, Twitter κ.α.). 6. Πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων (τουλάχιστο σε τρεις γλώσσες) και γενικά όλων των στοιχείων του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου προς το κοινό (µενού, templates κλπ). 7. υνατότητα αποστολής φορµών επικοινωνίας και εγγραφής µελών µε χρήση µηχανισµού captcha. 8. υνατότητα δηµιουργίας δυναµικά χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap). 9. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) µε βάσει τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου από τον W3C Validator. 10. Απαίτηση συµβατότητας µε τις W3C WCAG (έκδοση 2.0) µε βαθµό προσβασιµότητας τουλάχιστον ΑΑ. 11. υνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήµατος µε την ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισµικού. 16

18 12. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος. 13. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έµφαση στο περιεχόµενο ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής του από τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου. 14. Θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων καθώς και η δυνατότητα καταγραφής πλήρους σειράς στατιστικών στοιχείων κίνησης στο διαδικτυακό τόπο. 15. Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει να αντλήσει και να εισάγει τα δεδοµένα από τις προϋπάρχουσες τουριστικές ιστοσελίδες των τεσσάρων πρώην Νοµαρχιών (νυν Περιφερειακών Ενοτήτων), την ιστοσελίδα που είχε δηµιουργηθεί από την προηγούµενη καµπάνια τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας και από άλλες πηγές που θα του υποδειχθούν. 16. Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρης άδεια χρήσης προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και ο πηγαίος κώδικας µε πλήρη τεκµηρίωση ανάλυσης και σχεδιασµού και ελεύθερος δικαιωµάτων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Θα ληφθούν υπόψη και θα κριθούν θετικά οποιεσδήποτε προτάσεις επεκτείνουν και προσθέτουν αξία στα παραπάνω λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα φέρει την ευθύνη της µετάπτωσης των δεδοµένων σε νέα καλύτερη ιστοσελίδα εφόσον προκύψει τέτοια απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή και είναι τεχνικά εφικτό. ΑΞΟΝΑΣ 2: ΙΑΦΗΜΙΣΗ Στόχοι Άξονα: -- Προβολή της νέας ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον τουρισµό. -- Προώθηση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων. -- Προβολή των ώριµων και δηµοφιλών τουριστικών προορισµών (Μετέωρα, Όλυµπος, Σποράδες, Πήλιο). 17

19 -- Ανάδειξη των λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισµών (λίµνη Πλαστήρα, Παραλιακή Ζώνη Λάρισας Μαγνησίας, αστικά κέντρα, Περτούλι Ελάτη, περιοχή Ασπροπόταµου, Όθρυς κ.ά.). -- Ενίσχυση της ταυτότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. -- Αύξηση των ηµεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών των προορισµών καθώς και ανάδειξη επιπρόσθετων τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος. Ενέργειες Άξονα: 1. ιαφήµιση στο διαδίκτυο: αποτελεί αναµφισβήτητα το ισχυρότερο εργαλείο προβολής µε διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση, η οποία προκύπτει κυρίως από τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό χρηστών και την συνεχή αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων. Η µορφή αυτή διαφήµισης παρέχει τη δυνατότητα στοχευµένης προβολής στις κύριες αγορές στόχους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στις χώρες στις οποίες δεν θα έχει συµµετοχή σε εκθέσεις. Η διαφήµιση στο διαδίκτυο θα έχει ως βασικό στόχο την προβολή της νέας ιστοσελίδας για τον τουρισµό. Επιπλέον, σε επιλεγµένες περιόδους θα προβάλλονται τα προσφερόµενα τουριστικά προϊόντα και συγκεκριµένοι προορισµοί σε επιλεγµένες αγορές. Η διαφήµιση στο διαδίκτυο θα πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω τρόπους: -- ιαφήµιση µε πληρωµένες καταχωρήσεις στις µηχανές αναζήτησης (ενδεικτικά αναφέρονται Google, in.gr κ.ά.): αποτελεί την πιο στοχευµένη και επιτυχηµένη µορφή on-line διαφήµισης. Πρόκειται για πληρωµένες διαφηµίσεις, οι οποίες εµφανίζονται πριν και δεξιά από τα οργανικά αποτελέσµατα. Πληρώνοντας για συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά (key words), τα οποία ανταποκρίνονται στο προβαλλόµενο προϊόν (π.χ. λέξεις του σλόγκαν), είναι δυνατή η διάθεση διαφηµιστικού χώρου σε µηχανές αναζήτησης. Στόχος της µορφής αυτής διαφήµισης είναι η προβολή της ιστοσελίδας τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της θέσης κατάταξης της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις γνωστές µηχανές αναζήτησης. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθενται δύο καταχωρήσεις ανά έτος, εκ των οποίων µία σε σηµαντική διεθνώς µηχανή αναζήτησης και µία σε ελληνική. -- Προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης: Εκτός από την ύπαρξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνει και η προβολή της σε δύο τουλάχιστο ηλεκτρονικούς χώρους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.α.) όπου θα υπάρχει σύνδεση µέσω της ιστοσελίδας που θα δηµιουργηθεί, θα υπάρχει παράλληλα και διαφηµιστική προβολή σε αυτούς τους χώρους. Πρόκειται για 18

20 διαφηµίσεις που εµφανίζονται στα δεξιά της σελίδας του χρήστη, οι οποίες λειτουργούν µε την ίδια περίπου λογική που λειτουργούν οι καταχωρήσεις σε µηχανές αναζήτησης µόνο που εδώ η στόχευση είναι πιο γενικευµένη. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των χώρων κοινωνικής δικτύωσης δεν κατοχυρώνονται λέξεις-κλειδιά αλλά δηλώνονται στοιχεία του προφίλ του επισκέπτη καθώς επίσης και η χώρα όπου θα προβληθεί το προϊόν µας. Έτσι είναι εφικτή η επιλογή των χωρών όπου θα προβάλλεται το προϊόν και των οµάδων στόχων (φύλο, ηλικία, προτιµήσεις κ.α.). Μέσα από αυτήν την ενέργεια θα προβληθεί η νέα ιστοσελίδα τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παράλληλα θεµατικές καταχωρήσεις ανά προϊόν προκειµένου να προσεγγιστούν χρήστες, οι οποίοι βάσει του προφίλ τους παρουσιάζουν τέτοιου τύπου ενδιαφέροντα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για διείσδυση σε αγορές µε αυτόν τον τρόπο. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθενται πέντε ενέργειες προβολής σε δύο χώρους κοινωνικής δικτύωσης ανά έτος. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να αναλάβει την προβολή του ψηφιακού υλικού µέσω you tube. -- Προβολή µε διαφηµιστικά banners σε δικτυακούς χώρους σχετικούς µε τον τουρισµό: τέτοιοι δικτυακοί τόποι ενδεικτικά είναι το expedia.com, tripadvisor.com, booking.com, καθώς και οι ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών που πετάνε στα αεροδρόµια της Αγχιάλου και της Σκιάθου κ.ά. Οι ανάδοχοι καλούνται να δώσουν έµφαση στην προβολή µέσω των τελευταίων δεδοµένου του πρωταγωνιστικού τους ρόλου για τον τουρισµό της περιοχής. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθεται η προβολή µε διαφηµιστικά banners σε δύο τουλάχιστον επιλεγµένους δικτυακούς τόπους ετησίως. -- Προβολή µέσω ενεργειών mail marketing: δυνατότητα σχεδιασµού και αποστολής µε ενηµερωτικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο (newsletter) σε οποιονδήποτε αριθµό ατόµων και επιχειρήσεων για τη γνωστοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος. Επιπλέον θα γίνει εκτεταµένη εκστρατεία προβολής των ψηφιακών σποτ µέσω διαδικτύου αξιοποιώντας τόσο τα κοινωνικά δίκτυα όσο και τις δυνατότητες µάρκετινγκ που προσφέρει το διαδίκτυο. 2. ιαφήµιση σε έντυπα και άλλα µέσα: Η διαφήµιση σε έντυπα για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο προτείνεται να είναι στοχευόµενη προκειµένου να είναι αποδοτική. Η ενέργεια αυτή έχει κύριο στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις αγορές του εξωτερικού και λιγότερο στο εσωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προβολή µε καταχωρήσεις σε in-flight περιοδικά καθώς και η αναπαραγωγή των ψηφιακών σποτ κατά τη διάρκεια των πτήσεων των βασικών αεροπορικών εταιριών που πετάνε για το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου και της Σκιάθου και οι επιβάτες των οποίων µπορούν να λογιστούν ως δυνητικοί πελάτες της 19

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφαρμογών Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

, 24-12-2012 .: , &

, 24-12-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 24-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30

Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός: 429.483,00 (µε ΦΠΑ) πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 34.917,32 πλέον ικαιώµατα Προαίρεσης: 42.948,30 Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό ίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2013 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 02/08/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καστοριά, 01-08- 2013 Αρ. Πρωτ.:68829/3423 Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για τοέργο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: «ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα