«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ Πληρ.Ε. Κατσαρού, Β.Χρόνη, Κ. Λέγκας, Χ. Καρακώστας Τηλ. : , , , , Fax. : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2013 ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ενταγµένη στον Άξονα Προτεραιότητας 04 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» και στη θεµατική προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδροµή για την βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών» του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » Ο παρών ιαγωνισµός σχετίζεται µε πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο από ιαρθρωτικό Ταµείο της Ε.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Χωρική Ενότητα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ελληνικό ηµόσιο. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/08/2013 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή ΩΡΑ: π.µ. Αποστολή διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 01/07/2013 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Περιφέρεια Θεσσαλίας ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου, Λάρισα Τηλ: Fax: ιάρκεια του Έργου : είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο έως την 30 η /10/2015. Προϋπολογισµός: συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: ,13 +Φ.Π E.Α. (23%): ,87 ) 1

3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ...4 Α.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...8 Α.4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ...12 Α.4.1. ΓΕΝΙΚΑ 12 Α.4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 12 Α.5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...40 Α.6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...41 Α.7. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...43 Α.8. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...44 Α.9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...45 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 47 Β.1. ΓΕΝΙΚΑ...47 Β.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 47 Β.1.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 52 Β.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...55 Β.2.1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55 Β.2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 57 Β.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...59 Β.4. ΤΙΜΕΣ...59 Β.4.1. ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 60 Β.4.2. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 60 Β.5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ...60 Β.5.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 60 Β.5.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 61 Β.6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ...62 ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 64 Γ.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...64 Γ.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»...65 Γ.2.1. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 65 Γ.2.3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 75 Γ.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"...83 Γ.4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"...93 Γ.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...96 Γ.5.1. ΓΕΝΙΚΑ 96

4 Γ.5.2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 96 Γ.5.3. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 99 Γ.5.4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 99 Γ.5.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 100 Γ.5.6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 100 Γ.5.7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 100 Γ.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.6.1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 101 Γ.6.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 101 Γ.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.7.1.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 103 Γ.7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 103 Γ.8. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΟΣ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Ή ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ 119 3

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ497ΛΡ-ΧΑΝ Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος » και ειδικότερα του άξονα προτεραιότητας - 04 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας» Θεµατική Προτεραιότητα 57 «Άλλη συνδροµή για την βελτίωση των Τουριστικών Υπηρεσιών». Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, µέσω του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Α.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου επικοινωνιακού προγράµµατος για την προβολή και προώθηση του τουρισµού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το διάστηµα , το οποίο θα βασίζεται στο εγκεκριµένο Σχέδιο Μάρκετινγκ για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Βασικός στόχος της στρατηγικής προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι: Να γίνει γνωστή και να καθιερωθεί («επανατοποθετηθεί») η περιοχή της Θεσσαλίας ως µια µικρογραφία της Ελλάδας µε µοναδικά νησιά, αξιόλογες παραλίες, ορεινούς όγκους (µε σηµαντικότερο τον Όλυµπο), θρησκευτική κληρονοµιά (µε κορυφαία τα Μετέωρα), τοπία απαράµιλλης οµορφιάς (λίµνη Ν. Πλαστήρα, Περτούλι, Τέµπη), σύγχρονα αστικά κέντρα, πλούσιο πολιτισµό όπως αποτυπώνεται στους παραδοσιακούς οικισµούς, τις ποικίλες γιορτές και εκδηλώσεις, τα τοπικά εδέσµατα και τα µνηµεία. Με δεδοµένη την περιορισµένη αναγνωρισιµότητα του brand «Θεσσαλία» στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει η Περιφέρεια Θεσσαλίας να προωθηθεί σε πρώτο επίπεδο µέσα από τα δυνατά και γνωστά brand names όπως των Μετεώρων, της Σκιάθου, του Ολύµπου και του Πηλίου. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι αναδυόµενοι τουριστικοί πόλοι της περιοχής όπως η Λίµνη Πλαστήρα, ο Βόλος, τα παράλια του Νοµού Λάρισας, η Κοιλάδα των Τεµπών, το Πετρούλι, η Ελάτη κ.ά. Οι επιδιωκόµενοι αναπτυξιακοί στόχοι της στρατηγικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι: 4

6 1. Αύξηση της αναγνωρισιµότητας της Θεσσαλίας 2. Αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιµες επιλογές (προορισµούς και δραστηριότητες) και µε τον τρόπο αυτό αύξηση του βαθµού ικανοποίησης των επισκεπτών αλλά και πιθανή άµβλυνση της εποχικότητας 3. Αύξηση των µεγεθών σε όρους επισκεψιµότητας και δαπάνης 4. Καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και υποστήριξη των επαγγελµατιών Το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας χαρακτηρίζεται από δυϊσµό και έντονη διαφοροποίηση. Από τη µία η τουριστικά ώριµη και µε δεσπόζουσα θέση Μαγνησία, συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των υποδοµών και επισκεπτών, παρέχοντας εξαιρετικό συνδυασµό βουνού και θάλασσας, το σύνολο των ειδών του εναλλακτικού τουρισµού σε απαράµιλλο φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη η ενδοχώρα, µε αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα, διεκδικεί την περαιτέρω ανάπτυξη και διάχυση της επισκεψιµότητας στα όρια σεβασµού της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστηµάτων που την αναδεικνύουν ως ξεχωριστό προορισµό. Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας πρέπει να στοχεύει στην προβολή των παρακάτω προϊόντων: 1. Παραθαλάσσιος Τουρισµός: χωρικά αναφέρεται στα νησιά των Σποράδων και στη χερσαία ακτογραµµή Λάρισας και Μαγνησίας. Πρόκειται για το κατεξοχήν τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, το οποίο αποτελεί συνώνυµο του µαζικού τουρισµού ή τουρισµού των τριών S (Sun Sea Sand) όπως είναι γνωστός. Ειδικά για την Θεσσαλία το προϊόν αυτό θα πρέπει να προβληθεί εµπλουτισµένο σε συνδυασµό µε το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα της περιοχής προκειµένου να διαφοροποιηθεί από αντίστοιχα προϊόντα που υπάρχουν σε υπερ-προσφορά στη χώρα µας και να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της Θεσσαλίας. 2. Θαλάσσιος (nautical) Τουρισµός. Περιλαµβάνει ουσιαστικά το γιώτινγκ, την ιστιοπλοϊα και τον τουρισµό κρουαζιέρας που έχει καλές προοπτικές ιδιαίτερα στο Νοµό Μαγνησίας. Επιπλέον τα νησιά Αλόννησος και Σκόπελος αποτελούν ιδανικούς προορισµούς για καταδυτικό τουρισµό όπου ήδη υπάρχει σχετική υποδοµή (καταδυτικά κέντρα) ενώ προβλέπεται και η δηµιουργία υποβρύχιων µουσείων και καταδυτικών πάρκων µέσω του ΕΣΠΑ. 3. Θρησκευτικός Τουρισµός: αναφέρεται κυρίως στον διεθνή πόλο έλξης των Μετεώρων (ένα από τα σπουδαιότερα µνηµεία στον κόσµο, προστατευόµενο από την 5

7 UNESCO) αλλά και στην πληθώρα µοναστηριών, θρησκευτικών µνηµείων και τόπων λατρείας που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει αρχικά να οµαδοποιηθεί σε γεωγραφικό επίπεδο ώστε να µπορεί ο επισκέπτης να συνδυάσει και να επισκεφτεί περισσότερα του ενός µοναστήρια ή γενικά τόπους λατρείας. Παράλληλα, θα πρέπει να προβάλλονται συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες θα εµπλουτίζουν το προϊόν (π.χ. επίσκεψη σε κάποιο εργαστήρι αγιογραφίας, γλέντι σε κάποιο τοπικό πανηγύρι κ.α.) 4. Τουρισµός Περιήγησης & Περιπέτειας: στην κατηγορία αυτή ενσωµατώθηκαν οι κατηγορίες του Περιηγητικού Τουρισµού και των εναλλακτικών µορφών, δεδοµένου ότι αφορούν κατεξοχήν δραστηριότητες που σχετίζονται µε την φύση. Το προϊόν της κατηγορίας αυτής αναφέρεται κυρίως στους ορεινούς όγκους (Όλυµπος, Πήλιο, Κίσσαβος, Ταυρωπός, Αντιχάσια, Άγραφα), οι οποίοι αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής. Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται οι λίµνες (π.χ. Λίµνη Πλαστήρα) και τα ποτάµια (π.χ. Ασπροπόταµος, Πηνειός) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το προϊόν αυτό θα πρέπει να προβληθεί µέσα από διαδροµές, µονοπάτια, ενδιαφέρουσα βλάστηση βότανα, σηµεία ενδιαφέροντος και εξαιρετικής θέας αλλά και να αναδειχτούν οι δυνατότητες τουρισµού περιπέτειας (rafting, canyoning, αναρρίχηση, πεζοπορία, ιππασία κά) που προσφέρει. 5. Πολιτιστικός Τουρισµός: αντικειµενικά υστερεί ως ώριµο και εύκολα προσβάσιµο προϊόν στη Θεσσαλία. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η εντατικοποίηση της σύνδεσης τουρισµού πολιτισµού αφενός γιατί αυτό ζητούν οι αγορές-στόχοι (Γερµανία, Γαλλία, Κίνα κ.τ.λ.) και αφετέρου γιατί υπάρχει ικανότατο πολιτιστικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση. Η ανάδειξη του πολιτισµού µέσα από τον τουρισµό αποτελεί προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο που θα συµβάλει µεταξύ άλλων στην αναβάθµιση της Ελλάδας ως προορισµού και στη βελτίωση της εικόνας της χώρας διεθνώς. Επιπλέον γίνεται σηµαντική ενίσχυση έργων πολιτισµού µέσα από το ΕΣΠΑ που πρέπει να αναδειχθεί. Ο πολιτισµός µπορεί να προβληθεί µέσα από τους ενδιαφέροντες οικισµούς της Θεσσαλίας, τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα ντόπια εδέσµατα και τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος εφόσον κρίνονται αξιόλογοι και ώριµοι προς αξιοποίηση. 6. Τουρισµός αστικών κέντρων (city-breaks): αναφέρεται στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα) καθεµιά από τις οποίες έχει να επιδείξει µια ιδιαίτερη ταυτότητα και ποικιλία επιλογών. Σε αυτή την κατεύθυνση µπορεί να προωθηθεί το shopping, η νυχτερινή ζωή αλλά και ο συνεδριακός, ιατρικός και αθλητικός τουρισµός στη Λάρισα, µια πιο 6

8 ροµαντική εικόνα του Βόλου που θα αναδεικνύει το τρενάκι, τα τσιπουράδικα, τη φοιτητική ζωή, τη στενή σχέση µε τη θάλασσα (Αργοναύτες), τα Τρίκαλα µε την παλιά πόλη, τα µανάβικα, τον ζωολογικό κήπο, την Καρδίτσα µε το Παυσίλυπο κ.ο.κ. Αξίζει να αναφερθεί µια επιπλέον µορφή τουρισµού όπου η Θεσσαλία θα µπορούσε να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα αλλά αυτή τη στιγµή παραµένει ελάχιστα αναπτυγµένη και είναι ο αγροτουρισµός. Με άλλα λόγια η ενεργή συµµετοχή του τουρίστα σε αγροτικές εργασίες, η δυνατότητα να εµπλακεί στην καλλιέργεια και στη συγκοµιδή αγροτικών προϊόντων και βεβαίως να γευτεί και να αγοράσει αγνά τοπικά προϊόντα. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα προς ανάπτυξη και ανάδειξη στο µέλλον. Προς το παρόν εκφάνσεις αυτής της µορφής µπορούν να προβληθούν µέσω των προηγούµενων κατηγοριών (π.χ. τουρισµού περιήγησης & περιπέτειας) εφόσον κριθούν ως αξιόλογες. Τέλος, οι αγορές στις οποίες θα πρέπει να στοχεύσει η στρατηγική προβολής του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Αθήνα 2. Θεσσαλονίκη 3. Γειτνιάζουσες περιοχές ( υτική & Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα) 4. Νησιωτική Ελλάδα (νησιώτες που ταξιδεύουν κυρίως τη χειµερινή περίοδο) 5. Λοιπή Ελλάδα Στη διεθνή αγορά 1. Γερµανία 2. Ην. Βασίλειο 3. Ρωσία 4. Ιταλία 5. Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία - Ρουµανία) 6. Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία Τσεχία) 7. Κύπρος 8. Γαλλία 9. Ολλανδία 10. Αυστρία 11. Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία) 12. ΗΠΑ 13. Κίνα 14. Ισραήλ 15. Τουρκία 7

9 Α.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΑ: ΒΛ497ΛΡ-ΧΑΝ Ο παρών διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία και σύµφωνα µε το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών του τύπου της προκηρυσσόµενης µε το τεύχος αυτό, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα παρακάτω: 1. Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Προκήρυξη. 2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 3. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων. 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της 10ης Νοεµβρίου 2009 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιηµένα έντυπα προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 5. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει. 6. Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµό γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 8

10 8. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής της Σεπτεµβρίου 2009 τροποποιητικός του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/ Απόφαση µε αριθµό C (2007) 5332/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ » (2007GR16UPO001). 10. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και άλλα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 11. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 12. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί δηµοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/ ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L76)», όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335). 14. Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» ιδίως το άρθρο 8 «σχετικά µε Κρατικές Προµήθειες». 15. Ν. 3021/02 (ΦΕΚ 143/Α) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις». 16. Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α/ ) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» ειδικά το άρθρο Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 18. Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α/ ) «Ανάπτυξη ιαµατικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ειδικότερα το άρθρο 30 που αφορά στην παροχή σύµφωνης γνώµης από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σε προγράµµατα Τουριστικής Προβολής που υλοποιούνται από φορείς του ηµοσίου. 19. Ν.3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 9

11 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 20. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο», όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α / ). 21. Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α/ ) «Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνοµίας και άλλες διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά µε την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν διαφηµιστικές υπηρεσίες στο ηµόσιο. 22. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 23. Π.. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66/1996), «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 109 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228), µε το άρθ. 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30) και µε το άρθ.8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279). 24. Π.. 261/1997 (ΦΕΚ Α 186/1997), «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178/2003), το Ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α 46/2006) και τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ Α 163). 25. Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 27. Π.. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50 ΕΟΚ του Συµβουλίου της », όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 18/00 (ΦΕΚ 15/Α) «Τροποποίηση του Π.. 346/98 (Α 230) {προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992}, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52 ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997» και το Π..101/ Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. 176/ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε την παροχή σύµφωνης γνώµης για διαφηµιστικά προγράµµατα και ενέργειες που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή των περιοχών αυτής, από φορείς του δηµόσιου τοµέα». 10

12 29. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρµογή του αρ. 30 του Ν. 3498/2006 περί προγραµµάτων τουριστικής προβολής των φορέων του ηµόσιου Τοµέα». 30. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρµογή της διαδικασίας παροχής σύµφωνης γνώµης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α ) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». 31. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας/Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης µε θέµα «Τροποποίηση σχετικά µε την παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών σε φορείς του ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα». 32. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ / της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης µε θέµα: «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών». 33. Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ /749/ της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ µε θέµα «Πιστοποίηση επιχειρήσεων παροχής διαφηµιστικών υπηρεσιών κατ εφαρµογή του άρθρου 12 του Ν.3688/2008 (Α 163)». 34. Την Εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 4745/ΕΥΘΥ 289/ του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες προς της ΕΥ /Ε Α/ΕΦ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ». 35. Την µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ540/Β / ) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα Υπουργική Απόφαση συστήµατος διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 36. Την µε αριθ. πρωτ. 175/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την Ένταξη της Πράξης µε τίτλο: «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» στο Ε.Π. Χ.Ε. Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος Τη χρηµατοδότηση της Πράξης από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό 2012ΕΠ σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ: Την υπ αριθµ. πρωτ. 2678/ Προέγκριση ηµοπράτησης της Πράξης από την Ε Α Περιφέρειας Θεσσαλίας. 39. Την αριθµ. 684/2013 απόφαση του µε αριθµ. 13 ο / πρακτικού της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 11

13 Α.4. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α.4.1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» που προκηρύσσεται αναλαµβάνει την υλοποίηση των ενεργειών που αναλύονται στη συνέχεια. Οι ενέργειες αυτές συνιστούν το σύνολο του Αντικειµένου του Έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος και αφορούν στην υλοποίηση του έργου «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας». Πιο αναλυτικά: Α.4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» Το έργο «Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Θεσσαλίας» θα υλοποιηθεί µέσω µιας σειράς Ενεργειών Τουριστικής Προβολής, όπως αυτές καταγράφονται στο Σχέδιο ράσης Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι οποίες θα περιλαµβάνουν τους κάτωθι άξονες προτεραιότητας: Άξονας 1: ηµιουργία Ιστοσελίδας ιαχείριση & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου Άξονας 2: ιαφήµιση Άξονας 3: Εκθέσεις και Προωθητικές Ενέργειες Άξονας 4: ηµόσιες Σχέσεις Άξονας 5: ηµιουργία & Παραγωγή Υλικού Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, για το σύνολο του έργου. Γίνεται εξαρχής σαφές ότι τόσο τα πνευµατικά δικαιώµατα όσο και η κυριότητα ο,τιδήποτε παραχθεί σε σχέση µε το παρόν έργο (δηµιουργικό, λογότυπο, έντυπα, ιστοσελίδα, καταχωρήσεις κ.τ.λ.) θα ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή. 12

14 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Στόχοι Άξονα: -- Προβολή της ταυτότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. -- Προώθηση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων. -- Προβολή των ώριµων και δηµοφιλών τουριστικών προορισµών (Μετέωρα, Σποράδες, Πήλιο, Όλυµπος). -- Ανάδειξη των λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισµών (Λίµνη Πλαστήρα, Παραλιακή Ζώνη Λάρισας Μαγνησίας, αστικά κέντρα, Περτούλι Ελάτη, Κοιλάδα Τεµπών, περιοχή Ασπροποτάµου, Όθρυς κ.ά.). -- Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. Ενέργειες Άξονα: 1. ηµιουργία Ιστοσελίδας: Η νέα ιστοσελίδα τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα διαθέτει πρωτοποριακά εργαλεία και εφαρµογές (π.χ. ψηφιακοί χάρτες, θεµατικά έντυπα) για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και επιλογών που καλύπτουν χωρικά τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνενώνοντας µε αποτελεσµατικό και ελκυστικό τρόπο το υλικό των προϋπαρχουσών τουριστικών ιστοσελίδων αλλά και άλλων δικτυακών τόπων σχετικών µε τον τουρισµό. Η λειτουργικότητα αυτών των εφαρµογών και το τελικό αποτέλεσµα επιδιώκεται να είναι ανάλογο µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς δικτυακούς τόπους. Η τουριστική ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη, Έλληνα ή αλλοδαπό, να αντλήσει κάθε δυνατή πληροφορία είτε πρόκειται για πληροφορία γενικού ενδιαφέροντος όπως γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τρόποι µετακίνησης, τηλέφωνα πρώτης ανάγκης κ.α. είτε πιο συγκεκριµένες πληροφορίες όπως αξιοθέατα, διαµονή, οδηγός διασκέδασης, παραλίες κ.ά. Όλη η πληροφορία θα είναι συµπυκνωµένη, οπτικοποιηµένη και παρουσιασµένη µε τρόπο πρωτότυπο και ελκυστικό στον χρήστη. Μέσα από την ιστοσελίδα θα προβάλλονται οι ήδη καθιερωµένοι και δηµοφιλείς προορισµοί (Μετέωρα, Όλυµπος, Σκιάθος, Πήλιο) αλλά και οι λιγότερο γνωστοί και αναπτυγµένοι, οι οποίοι όµως έχουν να προσδώσουν πολλά στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας (π.χ. Λίµνη Πλαστήρα, παραλιακή ζώνη Λάρισας Μαγνησίας κ.α.). Επιπλέον, θα υπάρχει και θεµατική προβολή των προϊόντων 13

15 (παραθαλάσσιος τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, θρησκευτικός τουρισµός, τουρισµός περιήγησης & περιπέτειας, πολιτιστικός τουρισµός, τουρισµός αστικών κέντρων city breaks). Η ιστοσελίδα θα αποτελεί στην ουσία το απαραίτητο εργαλείο οργάνωσης του ταξιδιού καθώς θα συγκεντρώνει και θα προσφέρει στον επισκέπτη τις καλύτερες προτάσεις σε αξιοθέατα, εκδροµές, φαγητό, διασκέδαση, αγορές τοπικών προϊόντων κ.ά. Για τη δηµιουργία της ιστοσελίδας θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το υλικό των προ-ϋπαρχουσών ιστοσελίδων των τεσσάρων πρώην Νοµαρχιών και γενικότερα το ήδη διαθέσιµο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό. Τόσο το προϋπάρχον υλικό (κατόπιν αξιολόγησης) όσο και το νέο υλικό που θα παραχθεί (βλέπε άξονα 5) θα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα και προσιτό στον χρήστη. ιαφηµιστικά φυλλάδια, γενικά και θεµατικά έντυπα, χάρτες κ.τ.λ. θα διατίθενται σε εκτυπώσιµη µορφή. Η ιστοσελίδα θα περιέχει επίσης προτεινόµενες διαδροµές, αξιόλογα άρθρα του εγχώριου και διεθνούς τύπου, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και ψηφιακά διαφηµιστικά σποτ. Η ιστοσελίδα θα δίνει έµφαση στην εικόνα και όχι στα κείµενα. Η φιλοσοφία της θα είναι να παρουσιάζει µε ελκυστικό τρόπο ολοκληρωµένες εµπειρίες και όχι εξαντλητικές καταγραφές αξιοθέατων ή µνηµείων. Οι ολοκληρωµένες εµπειρίες συνίστανται στη δηµιουργία αίσθησης για τον τόπο µέσα από φωτογραφικό υλικό και βιωµατικές αφηγήσεις (όχι άψυχες καταγραφές), οι οποίες αναδεικνύουν ότι καλύτερο έχει να προσφέρει το κάθε µέρος από κληρονοµιά, τοπία, προϊόντα, εκδηλώσεις, δραστηριότητες, γαστρονοµία. Ταυτόχρονα µέσω της πληροφορίας θα επιλύονται πιο πρακτικά ζητήµατα όπως της πρόσβασης, του αναµενόµενου κόστους, της αντιµετώπισης τυχόν περιστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η νέα ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε άλλους ιστοχώρους για περαιτέρω πληροφόρηση (π.χ. ιστοσελίδες αεροδρόµιων για εύρεση πτήσεων, ιστοσελίδες ξενοδοχείων για εύρεση καταλύµατος, ιστοσελίδες συλλόγων για δραστηριότητες στη φύση κ.α.) καθώς επίσης και µε τόπους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter). Θα αναρτηθούν video στο you-tube και φωτογραφικό υλικό στο flickr. Τέλος, θα υπάρχει «βιβλίο επισκεπτών» (forum) όπου θα δίνεται η δυνατότητα καταγραφής σχολίων και εµπειριών καθώς και newsletter το οποίο θα αποστέλλεται στους εγγεγραµµένους χρήστες. Η σελίδα πέρα από την ελληνική θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστον τρεις ξενόγλωσσες παρουσιάσεις στα αγγλικά, στα γερµανικά και στα ρωσικά, ενώ µελλοντικά θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα µετάφρασης του περιεχοµένου σε περισσότερες γλώσσες. 2. ιαχείριση & Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου Τεχνική υποστήριξη: Η ιστοσελίδα θα συγκεντρώνει, θα αναταξινοµεί και θα προβάλλει εκτός από το νέο 14

16 υλικό που θα παραχθεί και το ήδη υπάρχον υλικό τουριστικής προβολής αντλώντας από τις προϋπάρχουσες τουριστικές ιστοσελίδες. Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται σε τακτική βάση κατ ελάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα µε την ευθύνη της διεκπεραίωσης να βαρύνει τον ανάδοχο. Θα υπάρχουν αναρτηµένα τα σηµαντικότερα νέα που αφορούν την περιοχή καθώς επίσης και ηµερολόγιο µε τις προσεχείς εκδηλώσεις (π.χ. κάποια συναυλία, πανηγύρια κ.α.). Η ιστοσελίδα θα φιλοξενείται σε server επιλογής του αναδόχου που θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες προϋποθέσεις ασφάλειας και λειτουργίας µε δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από τουλάχιστον άτοµα ταυτόχρονα ( άτοµα / ήµερα). Μετά τη λήξη της σύµβασης ο server παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή και η ιστοσελίδα εξακολουθεί να λειτουργεί. Σε γενικές γραµµές οι τεχνικές προδιαγραφές της ιστοσελίδας θα είναι τέτοιες που να υποστηρίζουν τις προαναφερθείσες εφαρµογές, να εξασφαλίζουν ασφάλεια και ταχύτητα αλλά και αποτελεσµατική προβολή στο διαδίκτυο (καλή θέση κατάταξης στις µηχανές αναζήτησης, υποστήριξη ενεργειών mail marketing κ.ά.). Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και γενικά τη διαχείριση της φήµης της περιοχής (online reputation management). Γεγονότα όπως δυστυχήµατα στα Τέµπη, πυρκαγιές στο Πήλιο, κάποιο δυστύχηµα στο οποίο µπορεί να εµπλέκονται τουρίστες, κλείσιµο της οδικής αρτηρίας των Τεµπών, απεργιακές κινητοποιήσεις κ.α. ή ακόµα και δυσφηµιστικά σχόλια που µπορούν να βλάψουν ανεπανόρθωτα την εικόνα της Περιφέρειας ως σύνολο ή ενός συγκεκριµένου προορισµού. Πέρα από τη φυσική αντιµετώπιση τέτοιων κρίσιµων καταστάσεων (π.χ. την αντιµετώπιση µιας πυρκαγιάς, την καταστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων κ.α.) πρέπει παράλληλα να υπάρχει άµεση αντιµετώπιση των επικοινωνιακών συνεπειών καθώς είναι αυτή που µπορεί να ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες που µπορούν τέτοια γεγονότα να επιφέρουν στην εικόνα ενός προορισµού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει στην ιστοσελίδα να δηµοσιεύονται άµεσα µετά την εκδήλωση µιας κρίσης ή ενός δυσφηµιστικού σχολίου, κείµενα που θα δίνουν εκτενείς πληροφορίες για την κατάσταση, θα απαντούν σε φηµολογίες, θα ενηµερώνουν για τα µέτρα που ελήφθησαν, θα προωθούν εκτιµήσεις και δηλώσεις των ιθυνόντων κ.α. Εν συντοµία, θα πρέπει στην ιστοσελίδα να υφίσταται η δυνατότητα δηµοσίευσης και διαχείρισης των κατά περίπτωση δεδοµένων. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα να αποστέλλεται newsletter ή δελτίο τύπου σε όλους τους εγγεγραµµένους χρήστες, να ενηµερώνονται όλοι οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης µε σχετικά νέα, να αναρτώνται σχετικά video και φωτογραφικό υλικό στους σχετικούς ιστοχώρους (π.χ. youtube, flickr κ.α.) ενώ η ενηµέρωση θα είναι συνεχής για όσο διάστηµα διαρκεί το κρίσιµο περιστατικό. Στην κατεύθυνση της διαχείρισης 15

17 της εικόνας της Περιφέρειας προτείνεται η αξιοποίηση αντίστοιχων εργαλείων που χρησιµοποιούνται σε εθνικό επίπεδο όπως της ενέργειας «The true story about Greece» στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΕΟΤ (www.visitgreece.gr). Η ιστοσελίδα θα υποστηρίζεται τεχνικά σε καθηµερινή βάση. Θα γίνονται τα απαραίτητα updates σε τακτά χρονικά διαστήµατα και back-up κάθε µέρα. Ο Ανάδοχος θα υλοποίησει το δικτυακό τόπο χρησιµοποιώντας σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System - CMS) ανοιχτού λογισµικού (Open Source). Κάποιες επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής: 1. Το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου θα πρέπει να λειτουργεί σε Web server Apache. 2. Το σύστηµα διαχείρισης Βάσεως εδοµένων (DBMS) µε το οποίο θα συνεργάζεται το σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα θα είναι ανοιχτού λογισµικού και θα υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήµατα Windows και Linux. 3. Η έκδοση του περιεχοµένου θα είναι µε τη µορφή άρθρων τα οποία θα ενσωµατώνουν υποστήριξη µορφοποιηµένου κειµένου, φωτογραφιών, ήχου, video, Flash, google maps κ.α.. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ετικετών (tags) σε όλα τα στοιχεία του συστήµατος. Επίσης να δίνεται στον διαχειριστή η επιλογή διαφορετικού template ανά άρθρο µε δυνατότητα µορφοποίησης της διάταξης του περιεχοµένου. 4. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης κειµένου σε όλο το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου (σελίδες, αρχεία κειµένου και αρχεία pdf). 5. Σύνδεση των άρθρων, φωτογραφιών, video και λοιπών στοιχείων µε social media (Facebook, Twitter κ.α.). 6. Πολυγλωσσική υποστήριξη των άρθρων (τουλάχιστο σε τρεις γλώσσες) και γενικά όλων των στοιχείων του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου προς το κοινό (µενού, templates κλπ). 7. υνατότητα αποστολής φορµών επικοινωνίας και εγγραφής µελών µε χρήση µηχανισµού captcha. 8. υνατότητα δηµιουργίας δυναµικά χάρτη του δικτυακού τόπου (Sitemap). 9. Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) µε βάσει τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου από τον W3C Validator. 10. Απαίτηση συµβατότητας µε τις W3C WCAG (έκδοση 2.0) µε βαθµό προσβασιµότητας τουλάχιστον ΑΑ. 11. υνατότητα επέκτασης των λειτουργιών του συστήµατος µε την ανάπτυξη ή εγκατάσταση στοιχείων (modules, plugins) ανοιχτού λογισµικού. 16

18 12. Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (administrator) θα πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο του διαχειριστικού περιβάλλοντος. 13. Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έµφαση στο περιεχόµενο ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα αλλαγής του από τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου. 14. Θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων καθώς και η δυνατότητα καταγραφής πλήρους σειράς στατιστικών στοιχείων κίνησης στο διαδικτυακό τόπο. 15. Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει να αντλήσει και να εισάγει τα δεδοµένα από τις προϋπάρχουσες τουριστικές ιστοσελίδες των τεσσάρων πρώην Νοµαρχιών (νυν Περιφερειακών Ενοτήτων), την ιστοσελίδα που είχε δηµιουργηθεί από την προηγούµενη καµπάνια τουριστικής προβολής της Θεσσαλίας και από άλλες πηγές που θα του υποδειχθούν. 16. Για όσες επιπλέον λειτουργίες αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο θα δίνεται πλήρης άδεια χρήσης προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και ο πηγαίος κώδικας µε πλήρη τεκµηρίωση ανάλυσης και σχεδιασµού και ελεύθερος δικαιωµάτων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Θα ληφθούν υπόψη και θα κριθούν θετικά οποιεσδήποτε προτάσεις επεκτείνουν και προσθέτουν αξία στα παραπάνω λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα φέρει την ευθύνη της µετάπτωσης των δεδοµένων σε νέα καλύτερη ιστοσελίδα εφόσον προκύψει τέτοια απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή και είναι τεχνικά εφικτό. ΑΞΟΝΑΣ 2: ΙΑΦΗΜΙΣΗ Στόχοι Άξονα: -- Προβολή της νέας ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τον τουρισµό. -- Προώθηση των προσφερόµενων τουριστικών προϊόντων. -- Προβολή των ώριµων και δηµοφιλών τουριστικών προορισµών (Μετέωρα, Όλυµπος, Σποράδες, Πήλιο). 17

19 -- Ανάδειξη των λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισµών (λίµνη Πλαστήρα, Παραλιακή Ζώνη Λάρισας Μαγνησίας, αστικά κέντρα, Περτούλι Ελάτη, περιοχή Ασπροπόταµου, Όθρυς κ.ά.). -- Ενίσχυση της ταυτότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. -- Αύξηση των ηµεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών των προορισµών καθώς και ανάδειξη επιπρόσθετων τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος. Ενέργειες Άξονα: 1. ιαφήµιση στο διαδίκτυο: αποτελεί αναµφισβήτητα το ισχυρότερο εργαλείο προβολής µε διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση, η οποία προκύπτει κυρίως από τον διαρκώς αυξανόµενο αριθµό χρηστών και την συνεχή αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων. Η µορφή αυτή διαφήµισης παρέχει τη δυνατότητα στοχευµένης προβολής στις κύριες αγορές στόχους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ιδιαίτερα στις χώρες στις οποίες δεν θα έχει συµµετοχή σε εκθέσεις. Η διαφήµιση στο διαδίκτυο θα έχει ως βασικό στόχο την προβολή της νέας ιστοσελίδας για τον τουρισµό. Επιπλέον, σε επιλεγµένες περιόδους θα προβάλλονται τα προσφερόµενα τουριστικά προϊόντα και συγκεκριµένοι προορισµοί σε επιλεγµένες αγορές. Η διαφήµιση στο διαδίκτυο θα πραγµατοποιηθεί µε τους παρακάτω τρόπους: -- ιαφήµιση µε πληρωµένες καταχωρήσεις στις µηχανές αναζήτησης (ενδεικτικά αναφέρονται Google, in.gr κ.ά.): αποτελεί την πιο στοχευµένη και επιτυχηµένη µορφή on-line διαφήµισης. Πρόκειται για πληρωµένες διαφηµίσεις, οι οποίες εµφανίζονται πριν και δεξιά από τα οργανικά αποτελέσµατα. Πληρώνοντας για συγκεκριµένες λέξεις κλειδιά (key words), τα οποία ανταποκρίνονται στο προβαλλόµενο προϊόν (π.χ. λέξεις του σλόγκαν), είναι δυνατή η διάθεση διαφηµιστικού χώρου σε µηχανές αναζήτησης. Στόχος της µορφής αυτής διαφήµισης είναι η προβολή της ιστοσελίδας τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της θέσης κατάταξης της τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις γνωστές µηχανές αναζήτησης. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθενται δύο καταχωρήσεις ανά έτος, εκ των οποίων µία σε σηµαντική διεθνώς µηχανή αναζήτησης και µία σε ελληνική. -- Προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης: Εκτός από την ύπαρξη της ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνει και η προβολή της σε δύο τουλάχιστο ηλεκτρονικούς χώρους κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.α.) όπου θα υπάρχει σύνδεση µέσω της ιστοσελίδας που θα δηµιουργηθεί, θα υπάρχει παράλληλα και διαφηµιστική προβολή σε αυτούς τους χώρους. Πρόκειται για 18

20 διαφηµίσεις που εµφανίζονται στα δεξιά της σελίδας του χρήστη, οι οποίες λειτουργούν µε την ίδια περίπου λογική που λειτουργούν οι καταχωρήσεις σε µηχανές αναζήτησης µόνο που εδώ η στόχευση είναι πιο γενικευµένη. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των χώρων κοινωνικής δικτύωσης δεν κατοχυρώνονται λέξεις-κλειδιά αλλά δηλώνονται στοιχεία του προφίλ του επισκέπτη καθώς επίσης και η χώρα όπου θα προβληθεί το προϊόν µας. Έτσι είναι εφικτή η επιλογή των χωρών όπου θα προβάλλεται το προϊόν και των οµάδων στόχων (φύλο, ηλικία, προτιµήσεις κ.α.). Μέσα από αυτήν την ενέργεια θα προβληθεί η νέα ιστοσελίδα τουρισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και παράλληλα θεµατικές καταχωρήσεις ανά προϊόν προκειµένου να προσεγγιστούν χρήστες, οι οποίοι βάσει του προφίλ τους παρουσιάζουν τέτοιου τύπου ενδιαφέροντα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για διείσδυση σε αγορές µε αυτόν τον τρόπο. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθενται πέντε ενέργειες προβολής σε δύο χώρους κοινωνικής δικτύωσης ανά έτος. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να αναλάβει την προβολή του ψηφιακού υλικού µέσω you tube. -- Προβολή µε διαφηµιστικά banners σε δικτυακούς χώρους σχετικούς µε τον τουρισµό: τέτοιοι δικτυακοί τόποι ενδεικτικά είναι το expedia.com, tripadvisor.com, booking.com, καθώς και οι ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών που πετάνε στα αεροδρόµια της Αγχιάλου και της Σκιάθου κ.ά. Οι ανάδοχοι καλούνται να δώσουν έµφαση στην προβολή µέσω των τελευταίων δεδοµένου του πρωταγωνιστικού τους ρόλου για τον τουρισµό της περιοχής. Σαν ελάχιστη απαίτηση τίθεται η προβολή µε διαφηµιστικά banners σε δύο τουλάχιστον επιλεγµένους δικτυακούς τόπους ετησίως. -- Προβολή µέσω ενεργειών mail marketing: δυνατότητα σχεδιασµού και αποστολής µε ενηµερωτικό ηλεκτρονικό φυλλάδιο (newsletter) σε οποιονδήποτε αριθµό ατόµων και επιχειρήσεων για τη γνωστοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος. Επιπλέον θα γίνει εκτεταµένη εκστρατεία προβολής των ψηφιακών σποτ µέσω διαδικτύου αξιοποιώντας τόσο τα κοινωνικά δίκτυα όσο και τις δυνατότητες µάρκετινγκ που προσφέρει το διαδίκτυο. 2. ιαφήµιση σε έντυπα και άλλα µέσα: Η διαφήµιση σε έντυπα για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο προτείνεται να είναι στοχευόµενη προκειµένου να είναι αποδοτική. Η ενέργεια αυτή έχει κύριο στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις αγορές του εξωτερικού και λιγότερο στο εσωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προβολή µε καταχωρήσεις σε in-flight περιοδικά καθώς και η αναπαραγωγή των ψηφιακών σποτ κατά τη διάρκεια των πτήσεων των βασικών αεροπορικών εταιριών που πετάνε για το αεροδρόµιο της Νέας Αγχιάλου και της Σκιάθου και οι επιβάτες των οποίων µπορούν να λογιστούν ως δυνητικοί πελάτες της 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Ματαίωση Διαγωνισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Στρατηγική Μάρκετινγκ. Σχέδιο ράσης Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Στρατηγική Μάρκετινγκ. Σχέδιο ράσης Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ: ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Στρατηγική Μάρκετινγκ & Σχέδιο ράσης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 24990-24289, 24991 FAX: Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη,

Αρ. Πρωτ.66. Ξάνθη, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τηλ Αναπτυξιακή 5410-7888- Σύμπραξη Φαξ 5410-6915 Α.Σ. «Παρέμβαση στην Απασχόληση» Αρ. Πρωτ.66 Ξάνθη, 04-0-015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη :

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη : Σπέτσες 20/7/2012 MOΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ 18050 τηλ.22980-72416 Fax 22980-72077 e-mail Bouboulina@aig.forthnet.gr www.bouboulinamuseum-spetses.gr Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψη συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα Αρ. Πρωτ: / Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 9.507,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 9.507,90 ευρώ σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Σκιάθος : 10/03/2016 Αριθμ. πρωτ.: 1795 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση της δαπάνης για την αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΜΟΥ " με κωδικό MIS 375902 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΜΟΥ  με κωδικό MIS 375902 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι",

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 65 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 Έγκριση δαπάνης διαφημιστικής προβολής και σύναψη σύμβασης που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταμείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ547ΛΚ-01Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ547ΛΚ-01Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πέπη Γιαννουδάκου ΕΥΔ ΕΠΑΕ_Μονάδα Α1 Υπεύθυνη Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Στόχοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική της Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Αρχιτεκτονική της Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Κέρκυρα, 18 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 13/03/2015 Πρόσκληση για την Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α..Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ THN ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ημερομηνία 22-10-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

2η Τροποποίηση της Πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ " με κωδικό MIS 374765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

2η Τροποποίηση της Πράξης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  με κωδικό MIS 374765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ ΕΞ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015

ΑΠ ΕΞ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 ΑΠ ΕΞ0553-150720 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη»

«ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» «ηµιουργία υποδοµών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3901

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3901 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015 Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα