ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Υπεύθυνος : Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ Τηλέφωνο : F a x : E - Mail : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) Περιεχόμενα : ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 4 : ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 8 : ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 9 : ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σε συνέχεια της υπ αριθ. 312/ ληφθείσας Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων και ακολούθως της συνταχθείσας μελέτης χρηματοοικονομικής ανάλυσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, η οποία εκπονήθηκε από την εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. για λογαριασμό του Δήμου, στην οποία προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία της εγκατάστασης από τον Δήμο, συντάχθηκε ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας, προκειμένου να οριοθετηθεί και να προγραμματιστεί ανάλογα η λειτουργία της εγκατάστασης. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου, κατηγορίας Κ1, βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων στην περιοχή Μαγούλα στο Λουτράκι, σε απόσταση περίπου 450 μέτρα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και ορίζεται ανατολικά από οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό Λουτρακίου Ισθμού. Στο οικόπεδο χωροθετούνται: δυτικά κολυμβητική δεξαμενή, διαστάσεων 50,00Χ21,00 μέτρα (επί 2 μέτρα βάθος), ανατολικά κολυμβητική δεξαμενή, διαστάσεων 25,00Χ21,00 μέτρα (επί 2 μέτρα βάθος) με κοινά αποδυτήρια μηχανοστάσιο υδροστάσιο και βόρεια αίθουσα υποδοχής κοινού. Οι υφιστάμενες λυόμενες κερκίδες εξυπηρετούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ανάγκες θέασης του κοινού. Σκοπός της κατασκευής είναι η ύπαρξη ενός υπερσύγχρονου Κολυμβητηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να μπορεί να καλύψει, αφενός τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων και του κοινού της περιοχής του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής σε προπονητικό επίπεδο και αφετέρου τη διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων. Σκοπός επίσης είναι να συντελέσει μεθοδικά στην ευρύτερη ανάπτυξη των αθλημάτων του υγρού στίβου και παράλληλα να καλύψει το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από συλλόγους και ομοσπονδίες της αλλοδαπής για προετοιμασία και διοργανώσεις. Το σημαντικό ύψος της πραγματοποιηθείσας επένδυσης αλλά και οι πρόσφατα διαμορφωθείσες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν η λειτουργία του Κολυμβητηρίου να πραγματοποιείται με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του, διαμέσου της μεγιστοποίησης των εσόδων και κατά συνέπεια της ελαχιστοποίησης της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου. Επιπλέον η λειτουργία του πρέπει να συμβάλλει, αφενός στην εκπλήρωση των κοινωνικών του σκοπών και αφετέρου στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου, διαμέσου της προσέλκυσης αθλητικού τουρισμού. 2

3 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και την λήψη Αποφάσεων, αναφορικά τον τρόπο και τις διαδικασίες χρήσης και αξιοποίησης του Κολυμβητηρίου, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Κολυμβητήριο στελεχώνεται, όπως προβλέπεται στην Άδεια Λειτουργίας αυτού αλλά και βάσει των λειτουργικών αναγκών, ως ακολούθως: α)υπεύθυνος για την Οργάνωση και Διαχείριση του Κολυμβητηρίου ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο οποίος έχει τη γενική επιστασία του συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Κολυμβητηρίου και είναι αρμόδιος για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών, για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας και των εκάστοτε Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και γενικά για την ομαλή λειτουργία του Κολυμβητηρίου. β)υπεύθυνος Λειτουργίας του Κολυμβητηρίου και Προϊστάμενος Προσωπικού ορίζεται υπάλληλος του Δήμου, κλάδου - ειδικότητας συναφούς με την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, με προτεραιότητα στο υπαλληλικό προσωπικό που διαθέτει γνώση και εμπειρία στα εν λόγω αντικείμενα. Σ αυτόν αναφέρεται καθημερινά το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο Κολυμβητήριο, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών. Ο ανωτέρω εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Κολυμβητηρίου, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και αναφέρεται απευθείας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. γ)ο Υπεύθυνος Συντήρησης είναι αρμόδιος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, για την ανακυκλοφορία, την απολύμανση και τη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τακτική λήψη δειγμάτων νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές και για την σχολαστική τήρηση των υγειονομικών διατάξεων, των διατάξεων που αφορούν ζητήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, καθώς και των διατάξεων των λοιπών υπηρεσιών, οι οποίες εποπτεύουν και αδειοδοτούν το Κολυμβητήριο. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών πινάκων, καυστήρων, αντλιών) αλλά και στις διαδικασίες απολύμανσης, ανακυκλοφορίας και ελέγχου του νερού, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των κολυμβητών. Υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου πρέπει να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους για την πιστή τήρηση των παραπάνω. 3

4 δ)ο Υπεύθυνος Καθαριότητας μεριμνά για την καθαριότητα και την ευταξία σ όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα στους χώρους υγιεινής, στα αποδυτήρια, στο ιατρείο, στο γυμναστήριο, στα γραφεία, στις κερκίδες και στον περιβάλλοντα χώρο. Πρέπει επίσης να φροντίζει για την σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση των παραπάνω χώρων, καθώς και για την επιμελή χρήση τους από τους κολυμβητές-τριες και το κοινό. ε)οι Επόπτες Ασφαλείας (Ναυαγοσώστες) είναι υπεύθυνοι για τον καθημερινό έλεγχο εισόδου στις κολυμβητικές δεξαμενές και στο Γυμναστήριο. Πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και την τεχνική διάσωσης κολυμβητών, στην παροχή Α Βοηθειών (χρήση τεχνητής αναπνοής), καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανανήψεως. Θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους καθ όλη τη διάρκεια χρήσης των κολυμβητικών δεξαμενών και να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον εξοπλισμό διάσωσης και Α Βοηθειών. Επιπλέον θα συμμετέχουν στην προετοιμασία και αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου για την υποδοχή κοινού και την τέλεση διοργανώσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους. στ)ο Υπεύθυνος Ασφαλείας μεριμνά για την ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κολυμβητηρίου και των προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση. ζ)ο Διαχειριστής Κυλικείου αναλαμβάνει τη λειτουργία του κυλικείου του Κολυμβητηρίου. Στο ακόλουθο σχήμα αποτυπώνεται πλήρως το οργανόγραμμα του Κολυμβητηρίου: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ναυαγοσώστες) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4

5 Οι θέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και την Άδεια Λειτουργίας του Κολυμβητηρίου υπάρχει η δυνατότητα να στελεχώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα, είτε από δημοτικούς υπαλλήλους, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως εταιρείες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, κατόπιν σύναψης των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να είναι νόμιμα ασφαλισμένο. Κατάσταση, στην οποία υπάρχει πλήρης αναγραφή του υπηρετούντος προσωπικού και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, αρμοδιότητα και σχέση εργασίας του καθενός, αναρτάται σε εμφανές σημείο στην είσοδο του Κολυμβητηρίου. Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου υποχρεούται να ασκεί με σωστό τρόπο τα καθήκοντά του, να φροντίζει για την ασφαλή άθληση των κολυμβητών-τριών, να επιμελείται των εγκαταστάσεων και να τηρεί επακριβώς το ωράριο λειτουργίας του. Η συμπεριφορά των εργαζομένων και των περιοδικά απασχολούμενων στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου πρέπει να είναι κόσμια και φιλική προς τους χρήστες του χώρου, με ιδιαίτερη μέριμνα για την καθαριότητα της εγκατάστασης και με επισήμανση και αναφορά τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών στον Προϊστάμενο Προσωπικού. Το ωράριο των πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενων καθορίζεται από τον Προϊστάμενο Προσωπικού και διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης. Δημοτικοί υπάλληλοι και οι κατά περίπτωση εξωτερικοί συνεργάτες απαγορεύεται αυστηρά για τα κατά ειδικότητα καθήκοντά τους, τα οποία υποχρεούνται να προσφέρουν στη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη έκτακτη και απρόβλεπτη παροχή υπηρεσιών, να αμείβονται από σωματεία, συλλόγους, ομίλους, ομοσπονδίες ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Δήμος υποχρεούται να εκδίδει και να διατηρήσει σε ισχύ τις απαραίτητες Άδειες Λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα: α)άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικών Δεξαμενών, σύμφωνα με την υπ αριθ. Γ1/443/1973 (Φ.Ε.Κ. 87/ , τ.β ) Υπουργική Απόφαση, «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ. Γ4/1150/1976 (Φ.Ε.Κ. 937/ , τ.β ) και ΔΥΓ2/80825/2005 (Φ.Ε.Κ. 120/ , τ.β ) όμοιες Υπουργικές Αποφάσεις. 5

6 β)άδεια Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων και τέλεσης αγώνων σ αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ. οικ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1793/ , τ.β ). ΑΡΘΡΟ 4 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, στα πλαίσια του προορισμού του και της εκπλήρωσης των σκοπών του, θα λειτουργούν τις ακόλουθες περιόδους, ημέρες και ώρες: Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κολυμβητική Δεξαμενή 25 μέτρων : 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου Κολυμβητική Δεξαμενή 50 μέτρων : 1 η Απριλίου μέχρι 31 η Οκτωβρίου Γυμναστήριο : 1 η Ιανουαρίου μέχρι 31 η Δεκεμβρίου Β.ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Δευτέρα - Παρασκευή & Σάββατο Τα ανωτέρω ωράρια δύνανται να τροποποιούνται με ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας και πάντα με την έγκριση του Υπεύθυνου Λειτουργίας. Περίοδος ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΑΣΧΑ Κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού κατά περίπτωση. Κατά τη διάρκεια ΕΟΡΤΩΝ - ΑΡΓΙΩΝ, για τέλεση ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και για λοιπές ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Κατόπιν συνεννόησης και προγραμματισμού κατά περίπτωση. Για άθληση ΚΟΙΝΟΥ (διάθεση κολυμβητικής δεξαμενής 25 μέτρων) α)1 η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου Δευτέρα - Παρασκευή & Σάββατο β)1 η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Δευτέρα - Παρασκευή & Σάββατο

7 ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κολυμβητές-τριες, οι γονείς, οι συνοδοί, οι επισκέπτες, οι θεατές και οι λοιποί παρευρισκόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όλους τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, κατά την χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και των υπολοίπων χώρων του Κολυμβητηρίου. Οι κολυμβητές-τριες, κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου, υποχρεούνται να επιδεικνύουν το Ατομικό Δελτίο Εισόδου στην Γραμματεία και στους Επόπτες Ασφαλείας, όποτε αυτό ζητηθεί. Απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών σε άτομα μικρότερα των 18 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς την συνοδεία γονέα ή προπονητή (εφόσον πρόκειται για αθλητές). Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σ όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση και δεν συνοδεύονται από γυμναστή - προπονητή. Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές χωρίς την παρουσία Ναυαγοσώστη. Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από ίωση, μεταδοτική νόσο, δερματικές παθήσεις, καθώς και σε άτομα με εκτεταμένες εκδορές και ανοικτά τραύματα. Απαγορεύεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές σε άτομα που έχουν λάβει το τελευταίο γεύμα σε χρόνο μικρότερο των τριών (3) ωρών από την εκτέλεση της δραστηριότητας ή έχουν καταναλώσει αλκοολούχα ποτά. Οι λουόμενοι, κατά την παραμονή τους στα αποδυτήρια, δεν επιτρέπεται να περιφέρονται με παπούτσια, να κυκλοφορούν και να κάνουν ντους γυμνοί και να ξυρίζονται. Επιπλέον η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και οικονομία. Οι γονείς επιβάλλεται να βοηθούν τα μικρά παιδιά τους, τα οποία αδυνατούν να αλλάξουν μόνα τους, εισερχόμενοι στα αποδυτήρια που διατίθενται γι αυτό το σκοπό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων - συνοδών στα αποδυτήρια ανδρών - γυναικών. Η χρήση τουαλέτας και κατόπιν ντους με σαπούνι απ όλους ανεξαιρέτως τους λουόμενους, πριν την είσοδό τους στις κολυμβητικές δεξαμενές, είναι υποχρεωτική. Αν κατά τη διάρκεια της προπόνησης γίνει χρήση τουαλέτας επιβάλλεται να γίνει εκ νέου χρήση ντους πριν την επιστροφή στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών για τη συνέχιση της προπόνησης. Η είσοδος και η έξοδος προς και από τις κολυμβητικές δεξαμενές αντίστοιχα γίνεται μόνο μέσα από τις δεξαμενές απολύμανσης (ποδόλουτρο) με σαγιονάρες. 7

8 Δεν επιτρέπεται η χρήση αντηλιακών και κάθε είδους λιπαντικών ουσιών, διότι μεταβάλουν την ποιότητα του νερού. Απαγορεύεται η ούρηση εντός των κολυμβητικών δεξαμενών. Απαγορεύεται το φτύσιμο, το πέταγμα νερού από το στόμα και η έκκριση βλέννας από τα ρουθούνια εντός των κολυμβητικών δεξαμενών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα κανάλια υπερχείλισης, που βρίσκονται περιφερειακά των κολυμβητικών δεξαμενών. Δεν επιτρέπεται το κάθισμα πάνω στις διαδρομές των κολυμβητικών δεξαμενών, ούτε το τράβηγμα και το βούλιαγμα αυτών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές από τα κάγκελα. Οι σκάλες καθόδου και ανόδου προς και από τις κολυμβητικές δεξαμενές αντίστοιχα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με βίαιο τρόπο και οι αναπηδήσεις σ αυτές πρέπει να αποφεύγονται. Η κολύμβηση επιβάλλεται να πραγματοποιείται στην δεξιά πλευρά κάθε διαδρομής, ώστε να μην δυσχεραίνεται η συνεχής ροή, ενώ δεν επιτρέπονται οι βουτιές από τα πλαϊνά της πισίνας, τα μακροβούτια και η άπνοια. Δεν επιτρέπονται οι φωνές, το τρέξιμο και τα κάθε μορφής παιγνίδια σ όλους ανεξαιρέτως τους χώρους του Κολυμβητηρίου και ιδιαίτερα γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στρώματα θαλάσσης, μπρατσάκια και φουσκωτά κάθε είδους. Απαγορεύεται η χρήση γυάλινων αντικειμένων στο χώρο γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές. Απαραίτητος εξοπλισμός κολυμβητών-τριών είναι: μαγιό αθλητικό κολύμβησης με ανεξίτηλα χρώματα (ολόσωμο για τα κορίτσια), ελαστικό σκουφάκι κολύμβησης (τύπου σιλικόνης ή απλό πλαστικό), γυαλιά κολύμβησης, σαγιονάρες ή ελαστικές αντιολισθητικές παντόφλες και μπουρνούζι ή πετσέτα. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές χωρίς σκουφάκι ή με βερμούδα ή με μαγιό τύπου μπικίνι. Δεν συνιστάται η απόθεση χρημάτων, κοσμημάτων, λοιπών πολύτιμων πραγμάτων και αντικειμένων αξίας στα αποδυτήρια ή σ άλλους χώρους της εγκατάστασης. Η Διεύθυνση και το Προσωπικό του Κολυμβητηρίου ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απώλειά τους. Οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι συνοδοί έχουν τη δυνατότητα να περιμένουν τους κολυμβητές-τριες στους χώρους αναμονής ή να παρακολουθούν τις δραστηριότητες από τις κερκίδες ή το κυλικείο. 8

9 Η είσοδος στις κολυμβητικές δεξαμενές, καθώς και περιμετρικά αυτών, επιτρέπεται μόνο σε άτομα που αθλούνται, σε γυμναστές - προπονητές, στο προσωπικό του Κολυμβητηρίου, καθώς και σε υπεύθυνους ομάδων. Η θερμοκρασία του νερού για την περίοδο λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών συνιστάται να διατηρείται στους 26 ο - 27 ο C. Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών πρέπει να ανανεώνεται τακτικά και να αντικαθίσταται πλήρως ανά διετία. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής, είτε λόγω υπερβολικής ποσότητας χλωρίου ή έλλειψης χλωρίου ή μη σωστής απολύμανσης, είτε επειδή γενικά δεν υπάρχουν οι όροι που θέτουν οι υγειονομικές διατάξεις για χρήση κολυμβητικών δεξαμενών, ο Υπεύθυνος Συντήρησης εισηγείται την απαγόρευση της χρήσης τους. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα και κάθε μορφής κατοικίδια. Απαγορεύεται το κάπνισμα σ όλους τους χώρους του Κολυμβητηρίου. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφών (συμπεριλαμβάνονται οι μαστίχες και οι καραμέλες), καφέ και αλκοολούχων ποτών στο χώρο των κολυμβητικών δεξαμενών και των αποδυτηρίων. Για κάθε πρόβλημα ή θέμα που ανακύπτει οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του Κολυμβητηρίου. Πρόσωπα που δεν εφαρμόζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας σ όλους τους χώρους του Κολυμβητηρίου, ή συμπεριφέρονται απρεπώς ή γενικότερα επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτά. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινών, σε περίπτωση εσκεμμένης ή κατ εξακολούθηση παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Για την εγγραφή και την έκδοση Ατομικού Δελτίου Εισόδου, για το κοινό, στο Κολυμβητήριο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και καταθέτουν αίτηση εγγραφής μέλους στη Γραμματεία του Κολυμβητηρίου, συνοδευόμενη από δύο φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας. Όταν η ανωτέρω αίτηση αφορά ενήλικα ή παιδί ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών προσκομίζονται ιατρικές γνωματεύσεις από ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ και ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ενώ όταν αφορά παιδί ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων (14) ετών προσκομίζεται ιατρική γνωμάτευση από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα. Οι εν 9

10 λόγω ιατρικές γνωματεύσεις είναι ετήσιας ισχύος και πρέπει να βεβαιώνουν ότι οι αιτούντες είναι υγιείς, δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων και μπορούν να ασκηθούν στο άθλημα της κολύμβησης. Εκτός από τα παραπάνω, οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση εντοπιότητας ή μόνιμης κατοικίας αντίστοιχα, οι οικογένειες πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) πιστοποιητικό αναπηρίας, οι μακροχρόνια άνεργοι βεβαίωση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), οι φοιτητές - σπουδαστές επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φοιτητικής - σπουδαστικής ταυτότητάς τους, το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητάς τους, οι πολύτεκνοι πιστοποιητικό από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος και οι σύλλογοι - σωματεία - όμιλοι αθλημάτων υγρού στίβου, με έδρα τον Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους, όπως αυτό είναι σε ισχύ μ όλες τις τυχόν συμπληρώσεις και τροποποιήσεις, καθώς και βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας Ομοσπονδίας. Για Σχολικές Μονάδες (δημόσιες - ιδιωτικές) και λοιπούς φορείς ημεδαπής προέλευσης, καθώς και για συλλόγους - σωματεία - ομίλους και λοιπούς φορείς αλλοδαπής προέλευσης προσκομίζεται Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή του κατά περίπτωση υπεύθυνου, στην Ελληνική, η οποία προσυπογράφεται απαραιτήτως από ιατρό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, με την οποία εγγυώνται και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την τήρηση όλων των παραπάνω. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΟΜΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι όμιλοι της ημεδαπής υποχρεούνται να προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση των αθλητών που προπονούνται στο Κολυμβητήριο, συνοδευόμενη από αντίγραφα Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας της αρμόδιας ημεδαπής Ομοσπονδίας. Όσοι αθλούμενοι δεν διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας πρέπει να προσκομίζουν ιατρικές βεβαιώσεις και Υπεύθυνη Δήλωση του Γονέα ή Κηδεμόνα. Δεν παραχωρείται δικαίωμα εισόδου σε μη αθλούμενα μέλη, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι κατέχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι όμιλοι, με έδρα τον Δήμο, δύναται να εξυπηρετούν προπονητικά κολυμβητές-τριες με Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας σε συλλόγους με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου, στην περίπτωση που αυτοί είναι δημότες. 10

11 Μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι όμιλοι συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου. Μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων και των αγώνων οι φύλακες πρέπει να ελέγχουν τα αποδυτήρια για τυχόν φθορές, οι οποίες θα καταλογίζονται στο σύλλογο ή το σωματείο ή τον όμιλο, οι αθλητές του οποίου τις προξένησαν. Οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι όμιλοι είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των αθλητών και των γονέων - συνοδών. Για να επιτραπεί η είσοδος στο Κολυμβητήριο πρέπει η κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο γυμναστή - προπονητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παραμένει στον χώρο μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου αθλητή. Η κάθε ομάδα, μετά το πέρας των προπονητικών δραστηριοτήτων, μπορεί να παραμείνει για πέντε (5) λεπτά στον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να παρεμποδίζει την προπόνηση της επόμενης και οφείλει να εγκαταλείψει τα αποδυτήρια μετά την παρέλευση είκοσι (20) λεπτών. Οι κολυμβητές-τριες δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση του Γυμναστηρίου, χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου γυμναστή - προπονητή, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόκληση τυχόν ατυχημάτων. Η παρουσία και συμμετοχή των κολυμβητών-τριών στις προπονητικές δραστηριότητες πρέπει να συνοδεύεται απ όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα. Με την έναρξη των προπονητικών δραστηριοτήτων ή της προετοιμασίας, εν όψει της κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε σύλλογος - σωματείο - όμιλος, που κάνει χρήση του Κολυμβητηρίου, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή νόμιμο εκπρόσωπο και απαραιτήτως από ιατρό ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Περαιτέρω ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Κολυμβητηρίου ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν συμβάντα των αθλητών. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Για την διεξαγωγή αγώνων οποιασδήποτε μορφής (επίσημων, φιλικών, σχολικών, πανεπιστημιακών, εργασιακών), τοπικής - περιφερειακής - πανελλήνιας - διεθνούς εμβέλειας, απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνα, η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του διοργανωτή. Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε αγώνων είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους. 11

12 Το προσωπικό του Κολυμβητηρίου, συνεπικουρούμενου σε εξαιρετικές περιπτώσεις απ αυτό του διοργανωτή, συνεργάζεται και διευκολύνει την αστυνομία στο έργο της, όταν αυτή παραβρίσκεται στο Κολυμβητήριο. Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων χωρίς την παρουσία αστυνομίας την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο εκάστοτε διοργανωτής. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται στα Γραφεία του Κολυμβητηρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου αρμόδιος υπάλληλος θα είναι εντεταλμένος για την παροχή πληροφοριών και τις εγγραφές, για την ενοικίαση διαδρομών σε ενδιαφερόμενους, για την συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την έκδοση των Ατομικών Δελτίων Εισόδου, καθώς και για την είσπραξη του αναλογούντος ανά περίπτωση τιμήματος. Επιπλέον στα Γραφεία του Κολυμβητηρίου θα τηρείται πρωτόκολλο υποβληθέντων αιτημάτων παραχώρησης, κατάσταση παραχωρηθέντων διαδρομών ανά ημέρα και ώρα και θα αρχειοθετούνται τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στα Γραφεία του Κολυμβητηρίου σχετική αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται πλήρη στοιχεία και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, κατηγορία χρήστη (κοινό - σύλλογος - σωματείο - όμιλος - ομοσπονδία - σχολική μονάδα - τουριστικό γραφείο), ημερομηνία - ώρα διάθεσης, είδος κολυμβητικής δεξαμενής, αριθμός διαδρομών και πιθανή χρήση γυμναστηρίου. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, λοιπά αποδεικτικά στοιχεία). Θα ακολουθεί έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών, έλεγχος διαθεσιμότητας του Κολυμβητηρίου και έγκριση ή μη του υποβληθέντος αιτήματος. Στην περίπτωση έγκρισης θα εισπράττεται το αναλογούν αντίτιμο, θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο απόδειξη είσπραξης και στη συνέχεια θα εκδίδεται διπλότυπο είσπραξης από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών θα εκδίδεται Δελτίο Εισόδου, στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του χρήστη, η ιδιότητά του και θα επικολλείται πρόσφατη φωτογραφία του. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιδεικνύει το Δελτίο Εισόδου στο προσωπικό του Κολυμβητηρίου κάθε φορά που κάνει χρήση αυτού. Σε περίπτωση τέλεσης αγώνων, στα πλαίσια οποιαδήποτε μορφής διοργανώσεων, πρέπει να προσκομίζεται απαραιτήτως κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών, υπογεγραμμένη από εκπρόσωπο του κάθε συλλόγου - σωματείου - ομίλου. 12

13 ΑΡΘΡΟ 7 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ο τιμοκατάλογος διάθεσης του Κολυμβητηρίου αφορά το κόστος μεμονωμένης χρήσης, καθώς και το κόστος ενοικίασης μέρους ή του συνόλου των διαδρομών των κολυμβητικών δεξαμενών και αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Τιμοκατάλογος Χρήσης Κολυμβητηρίου Κατηγορία Περίοδος 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Περίοδος 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ Μέγιστη διάρκεια χρήσης 45. Τα υπόλοιπα 15 παραχωρούνται για χρήση αποδυτηρίων (είσοδος - ντους - αποχώρηση) ΔΗΜΟΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΟΙ Οικογένεια Μέγιστη διάρκεια χρήσης 45. Τα υπόλοιπα 15 παραχωρούνται για χρήση αποδυτηρίων (είσοδος - ντους - αποχώρηση) ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ Μέγιστη διάρκεια χρήσης 45. Τα υπόλοιπα 15 παραχωρούνται για χρήση αποδυτηρίων (είσοδος - ντους - αποχώρηση) ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ Οικογένεια Μέγιστη διάρκεια χρήσης 45. Τα υπόλοιπα 15 παραχωρούνται για χρήση αποδυτηρίων (είσοδος - ντους - αποχώρηση) ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 25 μέτρων Μέγιστος αριθμός ατόμων δέκα (10) ανά διαδρομή ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 50 μέτρων Μέγιστος αριθμός ατόμων δεκαπέντε (15) ανά διαδρομή 4,00 /ημέρα 30,00 /μήνα 2 μέλη 8,00 /ημέρα 3 μέλη 12,00 /ημέρα επιπλέον μέλος +3,00 /ημέρα 2 μέλη 50,00 /μήνα 3 μέλη 65,00 /μήνα επιπλέον μέλος +20,00 /μήνα 5,00 /ημέρα 40,00 /μήνα 2 μέλη 8,00 /ημέρα 3 μέλη 12,00 /ημέρα επιπλέον μέλος +3,00 /ημέρα 2 μέλη 70,00 /μήνα 3 μέλη 100,00 /μήνα επιπλέον μέλος +30,00 /μήνα 20,00 /διαδρομή/ώρα 15,00 /διαδρομή/ώρα ,00 /διαδρομή/ώρα 13

14 Κατηγορία ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 25 μέτρων ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΟΜΙΛΟΥΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 50 μέτρων ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΟΜΙΛΟΥΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 25 μέτρων (για τέλεση αθλήματος υδατοσφαίρισης) ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 50 μέτρων (για τέλεση αθλήματος υδατοσφαίρισης) ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 25 μέτρων (για τέλεση αθλήματος υδατοσφαίρισης) ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΟΜΙΛΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 50 μέτρων (για τέλεση αθλήματος υδατοσφαίρισης) ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΟΜΙΛΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Περίοδος 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 100,00 /διαδρομή/μήνα Μέγιστη διάρκεια χρήσης: έξι (6) ημέρες/εβδομάδα & Μέγιστος χρόνος χρήσης: τέσσερεις (4) ώρες/ημέρα Περίοδος 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50,00 /διαδρομή/μήνα Μέγιστη διάρκεια χρήσης: έξι (6) ημέρες /εβδομάδα & Μέγιστος χρόνος χρήσης: τέσσερεις (4) ώρες/ημέρα 100,00 /διαδρομή/μήνα Μέγιστη διάρκεια χρήσης: έξι (6) ημέρες /εβδομάδα & Μέγιστος χρόνος χρήσης: τέσσερεις (4) ώρες/ημέρα 80,00 /ώρα 60,00 /ώρα ,00 /ώρα 20,00 /ώρα 15,00 /ώρα ,00 /ώρα Κατόπιν συνεννόησης 14

15 Κατηγορία ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (για εκμετάλλευση χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων) Περίοδος 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Κατά προτεραιότητα & κατόπιν συνεννόησης Κατόπιν συνεννόησης Περίοδος 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Το ετήσιο τίμημα προκύπτει κατόπιν διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Πολιτική εκπτώσεων Προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων σε περίπτωση ενοικίασης σημαντικού αριθμού μονάδων από ενδιαφερόμενους φορείς (μονάδα = γινόμενο διαδρομών Χ ώρες), καθώς και σε Ειδικές Κατηγορίες, ως ακολούθως: ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % % % % ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ α)υπάλληλοι του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτού, β)άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) - Μακροχρόνια Άνεργοι, γ)δημόσια Σχολεία - Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, δ)φοιτητές - Σπουδαστές, ε)προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στ)πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και ζ)συνταξιούχοι (δημότες) 50% ΑΡΘΡΟ 8 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Το Γυμναστήριο του Κολυμβητηρίου διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε συλλόγους - σωματεία - ομίλους αθλημάτων υγρού στίβου, καθώς επίσης σε σχολικές μονάδες και μόνο συνοδεία και υπό την αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων γυμναστών - προπονητών. Η χρήση του Γυμναστηρίου πρέπει να διέπεται από διάθεση και πνεύμα προστασίας από αδικαιολόγητες φθορές. 15

16 ΑΡΘΡΟ 9 ΚΥΛΙΚΕΙΟ Ο Δήμος δύναται να μισθώνει τον χώρο που προορίζεται για αποκλειστική χρήση κυλικείου, κατόπιν προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, προς εξυπηρέτηση του κοινού και των αθλουμένων, κατά τη διάρκεια τέλεσης προπονήσεων, αγώνων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων. Οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του κυλικείου θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας του Κολυμβητηρίου. Εντός του χώρου του κυλικείου δύναται να λειτουργεί και κατάστημα εμπορίας κολυμβητικών ειδών. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Για την προβολή και διαφήμιση του Κολυμβητηρίου ο Δήμος συνεργάζεται, κατά προτεραιότητα, με την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Λουτρακίου, τον Σύλλογο Ξενοδόχων Λουτρακίου, τον Σύλλογο Επισιτιστικών Επαγγελμάτων Λουτρακίου, τους Εμπορικούς Συλλόγους Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων, τα ταξιδιωτικά - τουριστικά γραφεία και πρακτορεία, τους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου, οι οποίοι διαθέτουν τμήματα αθλημάτων υγρού στίβου, καθώς επίσης και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, με πρωταρχικό σκοπό την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού, διαμέσου εξασφάλισης αθλητικών προετοιμασιών, διοργανώσεων και λοιπών εκδηλώσεων από ενδιαφερόμενους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Επιπλέον ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Λουτρακίου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Προϊστάμενο του Κολυμβητηρίου, θα εκπονεί ετήσιο σχέδιο προβολής, διαφήμισης και επικοινωνίας αυτού. Όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στην προβολή, διαφήμιση και επικοινωνία, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, η σχεδίαση, η εκτύπωση και η διάθεση φυλλαδίων και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθώς επίσης οι πάσης φύσεως παρουσιάσεις και διαφημίσεις, πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται κατόπιν συνεργασίας με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ Ο Δήμος υποχρεούται να ασφαλίσει τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και το κοινό με ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων σε ασφαλιστική εταιρεία εγνωσμένου κύρους. Για διαπιστωμένες και αποδεδειγμένες φθορές των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, οι οποίες θα βεβαιώνονται κατόπιν έκθεσης του Προϊσταμένου του Κολυμβητηρίου και αφού έχει προηγηθεί αυτοψία από 16

17 υπεύθυνο υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα επιβάλλεται σε βάρος των υπαιτίων η αντικατάσταση ή η αποκατάσταση ή η καταβολή του ποσού της δαπάνης, που απαιτείται για την επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. Σε περίπτωση καταβολής ποσού, το ύψος αυτού θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοτικών Εσόδων, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊστάμενου του Κολυμβητηρίου. Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Κολυμβητηρίου, τους εξυβρίζουν και τους απειλούν, επειδή τους απαγορεύουν την είσοδο στον χώρο, τότε καλείται η Δημοτική Αστυνομία και σε περίπτωση αδυναμίας η Ελληνική Αστυνομία. Παράγοντες, γονείς και θεατές οφείλουν να παρακολουθούν τις προπονητικές δραστηριότητες και τους αγώνες από τις κερκίδες, χωρίς να παρακωλύουν τη διεξαγωγή τους. Ο Δήμος και το προσωπικό του Κολυμβητηρίου δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επεισόδια και βανδαλισμούς, τα οποία δημιουργούνται από άτομα που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του, ούτε για παρεπόμενες συνέπειες αυτών, αλλά ούτε και για προσωπικά ατυχήματα μετά τραυματισμού, καθώς και λοιπά συμβάντα, που οφείλονται στην κακή χρήση των εγκαταστάσεων ή στην μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. Τα απολεσθέντα και μη ζητηθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό του Κολυμβητηρίου για διάστημα δύο (2) μηνών και στη συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται με απόδειξη στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Για κάθε χώρο της εγκατάστασης κλειδιά έχει το κατά περίπτωση αρμόδιο προσωπικό, σύμφωνα με Απόφαση του Προϊσταμένου του Κολυμβητηρίου. Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία και διάθεση των εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου, καθώς επίσης την ασφάλεια και την υγεία των αθλουμένων, σε συνάρτηση με την επίτευξη των σκοπών του. Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Κολυμβητηρίου, διατίθεται στους αθλούμενους και η γνώση του περιεχομένου του αποτελεί υποχρέωσή τους. Ο παρών Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 17

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα