. . : 77 / 2012 : : ,97 :.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". . : 77 / 2012 : : 13.085,97 :."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 77 / 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,97 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡ. ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ: Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης: 77/2012 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την υπ αριθµό 77/12 µελέτη προϋπολογισµού ,97 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ προβλέπεται η προµήθεια εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών στο πλαίσιο της ενταγµένης πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Η εν λόγω προµήθεια αποτελεί Υποέργο της Πράξης και η δαπάνη της θα καλυφθεί από το Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » µέσω της ρήτρας ευελιξίας. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και ο ήµος Σερρών ως ικαιούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης υποέργου/υποέργων της πράξης, συνολικής δηµόσιας δαπάνης και συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης ,00. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πράξης, ο ήµος Σερρών µε την ιδιότητα του ικαιούχου και Φορέα Λειτουργίας αναλαµβάνει τη δηµιουργία και λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας για µία τουλάχιστον τριετία και µε καταληκτική ηµεροµηνία χρηµατοδότησης την 31 η εκεµβρίου Στην µελέτη αυτή, προβλέπεται η προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του απασχολούµενου προσωπικού δηλαδή : γραφεία, καθίσµατα εργασίας και επισκεπτών, βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών κ.λ.π. Ο προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: Α. Ο προϋπολογισµός προµήθειας: ,00 ΕΥΡΩ Β. ΦΠΑ 23% : 2.446,97 ΕΥΡΩ. Η παραπάνω προµήθεια θα διενεργηθεί κατά περίπτωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία περί προµηθειών των Ο.Τ.Α. Λοιπές λεπτοµέρειες στα συνηµµένα τεύχη της µελέτης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Β ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 77/2012 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Γραφείο εργασίας (διαστάσεων 120 cm Χ 80cm Χ 75 cm µε συρτάρια) 2. Κάθισµα εργασίας τροχήλατο µε µπράτσα Α/Τ Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ 1 Τεµ , ,00 2 Τεµ. 5 60,00 300,00 3. Κάθισµα συνεργασίας 3 Τεµ. 5 57,00 285,00 µε µπράτσο 4. Βιβλιοθήκη ηµίκλειστη 4 Τεµ ,00 504,00 80 cm Χ 40 cm Χ86 cm 5. Τράπεζα συµβουλίου 5 Τεµ ,00 700,00 οβάλ διαστάσεων περίπου 200 cm Χ 80 cm Χ 75 cm 6. Καθίσµατα συσκέψεως 6 Τεµ. 6 90,00 540,00 χωρίς µπράτσο 7. Καναπές διθέσιος 7 Τεµ 2 350,00 700,00 8. Τραπέζι αναµονής 8 Τεµ 1 140,00 140,00 120cm X70cmX46cm 9 Καλόγεροι 9 Τεµ ,00 122,00 10 Καρεκλάκι παιδικό 10 Τεµ. 2 70,00 140,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α 4.431,00 ΟΜΑ Α Β ΕΙ Η ΣΚΙΑΣΗΣ - ΜΟΚΕΤΑ 1 Συστήµατα σκίασης 11 τεµ 3 82,00 246,00 Ρόλερ διαστάσεων 1,65µ Χ 3,00µ. 2 Μοκέτα ολικής 12 Τ.µ ,00 264,00 επένδυσης 3,60Χ 3,00 µ. ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Β 510,00 ΟΜΑ Α Γ ΕΙ Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 Ηλεκτρονικός 13 Τεµ , ,00 υπολογιστής 2 Οθόνες ηλεκτρονικών 14 Τεµ ,00 400,00 υπολογιστών 3 Εκτυπωτής Laser 15 Τεµ ,00 200,00 4 Switch 16 θυρών Rackmount 16 Τεµ ,00 150,00

4 5 Συσκευή fax 17 Τεµ ,00 200,00 6 Φωτοαντιγραφικό 18 Τεµ , ,00 µηχάνηµα τύπου Xerox Work Centre 5020 ADF 7 Patch Panel 24 θυρών 19 Τεµ. 2 45,00 90,00 8 Επίτοιχο Rack 19'' 20 Τεµ ,00 150,00 Μονό - Μη Αρθρωτό 15U 9 Ταξινοµητής καλωδίων 21 Τεµ. 2 10,00 20,00 για rack Ράφι σταθερό για rack 22 Τεµ. 1 13,00 13, Ενσύρµατη τηλεφωνική 23 Τεµ. 5 25,00 125,00 συσκευή 12 Ασύρµατη τηλεφωνική 24 Τεµ. 1 30,00 30,00 συσκευή 13 Πληκτρολόγιο USB 25 Ρεµ. 4 10,00 40,00 14 MOUSE ΟΠΤΙΚΟ Η/Υ 26 Τεµ. 4 8,00 32,00 15 Πρίζα Επίτοιχη 2πλή 27 Τεµ. 7 5,00 35,00 Cat Patch cords UTP CAT- 28 Τεµ. 30 0,60 18,00 6 0,5 µέτρα 17 Καλώδιο UTP CAT-6 29 Μ.µ. 2 50,00 100,00 σε κουλούρα 100 µέτρων 18 Φις RJ45 CAT-6 30 Τεµ. 20 0,15 3,00 19 Φις RJ11 CAT-6 31 Τεµ. 20 0,10 2,00 20 Κανάλι πλαστικό τύπου 32 Μ.µ ,00 200,00 Legrand (25x25) 21 Κανάλι πλαστικό τύπου 33 Μ.µ. 10 4,00 40,00 Legrand (60x40) 22 Τηλεόραση τύπου TFT 34 Τεµ ,00 450,00 LCD µε επίπεδη οθόνη 32 (µε ενσωµατωµένο ψηφιακό δέκτη MPEG4) ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Γ 5.698,00 ΣΥΝΟΛΟ (1) : ,00 Φ.Π.Α 23% : 2.446,97 ΣΥΝΟΛΟ (2) : ,97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΚΗ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Β ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ Πρ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 77/2012 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προµήθεια εξοπλισµού για την λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών. Τα υπό προµήθεια είδη, χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας θα είναι άριστης ποιότητας. Η διαρρύθµιση των χώρων για τους οποίους προορίζονται τα προς προµήθεια είδη, καθώς και οι αντίστοιχες ανάγκες διάταξης των ειδών στους χώρους, µπορούν να επηρεάσουν τις ζητούµενες διαστάσεις των ειδών, ιδίως των επίπλων, όποτε µπορεί να υπάρχουν µικρές αποκλίσεις. Τα έπιπλα θα πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής στους κραδασµούς, στις φθορές, σε κάθε φόρτιση και στα χτυπήµατα. Τα έπιπλα θα πρέπει να άριστης αισθητικής εµφάνισης και απόλυτα εναρµονισµένα αισθητικά τόσο µεταξύ τους όσο και στο χώρο που θα τοποθετηθούν. Οι γωνίες και οι ακµές των επίπλων, εφόσον είναι εκτεθειµένες και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού του χρήστη, θα πρέπει να είναι στρογγυλευµένες µε ειδικά εξαρτήµατα κόµβους ή συνεχιζόµενη κουρµπαριστή διατοµή. Οι ενώσεις των στοιχείων του κάθε επίπλου θα γίνονται έτσι ώστε σε περίπτωση φθοράς κάποιου στοιχείου κατά τη διάρκεια της χρήσης του, να µπορεί να αντικαθίσταται εύκολα µε ακριβές όµοιο του. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων όπου χρειάζονται και τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης. Οι χρησιµοποιούµενες κόλλες και τα βερνίκια θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους(από πλευράς υγιεινής, ευφλεκτότητας κ.λ.π). Τα υφάσµατα των επίπλων (καρέκλες, διθέσιος καναπές κ.λ.π.) θα πρέπει να είναι από άκαυστο και αλέκιαστο υλικό. Η βαφή των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, ενώ πρέπει να προηγείται φωσφάτωση ή γαλβανισµός εν θερµώ. Η βαφή πρέπει να γίνεται µε πολυµερισµό σε φούρνο θερµοκρασίας 200 ο C και να χρησιµοποιούνται χρώµατα πούδρας τύπου RALL. Το πάχος της βαφής πρέπει να κυµαίνεται από µίκρα. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του ήµου Σερρών. Η µοκέτα και τα είδη σκίασης που θα προσφερθούν αφορούν µπαλκονόπορτες και παράθυρα. Οι ακριβείς διαστάσεις των παραπάνω ειδών και οι λεπτοµέρειες των ανοιγµάτων θα πρέπει να επαληθευτούν κατά το στάδιο κατασκευής τους µε επιτόπιες µετρήσεις, ώστε να προσδιοριστούν ακριβώς και τα κατάλληλα εξαρτήµατα ανάρτησης και λειτουργίας τους. Στην τεχνική τους προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκοµίσουν δείγµατα, για όλα τα υφάσµατα ή prospectus καθώς και τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής για κάθε ύφασµα ή υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για τα είδη σκίασης, έτσι ώστε η Επιτροπή ιενέργειας διαγωνισµού να µπορεί να εκτιµήσει την ποιότητα και τις ιδιότητες των προσφερόµενων ειδών. Αναλυτικότερα, τα παραπάνω είδη πρέπει να καλύπτουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις: 1. Γραφείο εργασίας διαστάσεων 120cm Χ 80cm Χ75cm µε συρτάρια. Το γραφείο εργασίας (επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά και µετώπη) θα είναι κατασκευασµένο από ινόπλακα µέσης πυκνότητας (MDF) µε επένδυση καπλαµά.

6 Όλες οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες και η µετώπη θα τοποθετηθεί ανάµεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή από το πρόσωπο του γραφείου. Το καπάκι εργασίας θα έχει διαστάσεις 120 cm χ 80cm και ύψος 75cm. Το πάχος της επιφάνειας του γραφείου MDF θα είναι >= 25 χιλ. Τα πλαϊνά θα είναι διαστάσεων περίπου 80 cmχ 75cm. Η βάση του γραφείου θα είναι µεταλλική. Το χρώµα του γραφείου θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 2. Κάθισµα εργασίας τροχήλατο µε µπράτσα Η βάση στήριξης του καθίσµατος θα έχει εξωτερική διάµετρο περίπου 600 mm και θα αποτελείται από πέντε ακτίνες από πλαστικό (πολυαµίδιο ενισχυµένο µε νευρώσεις), ενώ κάθε ακτίνα της θα φέρει στην άκρη διπλούς τροχούς ασφαλείας (διαµέτρου περίπου mm) από πολυαµίδιο, ώστε να εξασφαλίζει αντοχή της κατασκευής και άριστη κατανοµή του βάρους. Η βάση στο κέντρο της έχει κωνική υποδοχή για το αµορτισέρ. Η ρύθµιση του ύψους της έδρας του καθίσµατος επιτυγχάνεται µε µια χειρολαβή µέσω ενός κατάλληλου αµορτισέρ ασφαλείας βαρέως τύπου, το οποίο θα καλύπτεται µε πολυαµίδιο. Με άλλη χειρολαβή θα δίνεται η δυνατότητα για ρύθµιση της κλίσης της πλάτης. Η πλάτη ( σε µεσαίο ύψος), όπως και η έδρα, θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένες στην ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος και εξωτερικά θα καλύπτονται µε πλαστικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ( ενισχυµένο µε νευρώσεις) ενώ εσωτερικά θα φέρουν πλαστικό πολυαµίδιο και αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής επενδεδυµένο από ανθεκτικό δέρµα ή ύφασµα υψηλης ποιότητας χρώµατος και υφής επιλογή της υπηρεσίας. Επίσης το κάθισµα θα φέρει µπράτσα ανατοµικής µορφής από πολυπροπυλένιο. Οι διαστάσεις της πλάτης θα είναι περίπου 43 cm Χ 50 cm και οι διαστάσεις της έδρας του καθίσµατος θα είναι περίπου 57 cmχ 51 cm Χ 98 cm. 3. Κάθισµα συνεργασίας µε µπράτσο Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός κατάλληλης διατοµής και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρας). Τα άκρα του σκελετού θα καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά πέλµατα υψηλής αντοχής. Το κάθισµα και η πλάτη ( σε µεσαίο ύψος) θα καλύπτονται εξωτερικά µε προστατευτικά κελύφη από πολυπροπυλένιο. Η πλάτη, όπως και το κάθισµα θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα στην ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος, µε κάλυψη από αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής,προστατευτικό κέλυφος από προπυλένιο και εξωτερική επένδυση από ανθεκτικό δέρµα ή ύφασµα υψηλής ποιότητας επιλογής της υπηρεσία. Επίσης θα φέρει µπράτσα από µεταλλικό σκελετό επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο. 4. Βιβλιοθήκη ηµίκλειστη 80 cm Χ 40 cm Χ86 cm Η ηµίκλειστη βιβλιοθήκη (πόρτες ράφι, σκελετός) θα είναι κατασκευασµένο από ινόπλακα µέσης πυκνότητας (MDF) µε επένδυση καπλαµά και θα καλύπτεται από τις δύο πλευρές (2) µε καπλαµά υψηλής αντοχής σε χτυπήµατα και θερµοκρασία. Περιµετρικά, στο περιθώριο των τµηµάτων θα προστεθεί πλαστικό προφίλ PVC πάχους 2 mm µε ειδική κόλλα θερµοκόλλησης, το χρώµα του οποίου θα είναι ίδιο µε αυτό του καπλαµά. Η βιβλιοθήκη θα κλείνει µε πόρτες από καπλαµά οι οποίες θα αναρτώνται µε σπαστούς κρυφούς µεντεσέδες και εσωτερικά θα έχει ένα ράφι. Στις πόρτες θα υπάρχουν χειρολαβές και κλειδαριά ασφαλείας. Οι διαστάσεις της θα είναι περίπου 80 cm Χ 40 cm Χ86 cm (ύψος0 και θα είναι χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. 5. Τράπεζα συµβουλίου οβάλ διαστάσεων περίπου 200 cm Χ 80 cm Χ 75 cm Η τράπεζα συµβουλίου οβάλ θα είναι κατασκευασµένη από ινόπλακα µέσης πυκνότητας (MDF) µε επένδυση καπλαµά. Περιµετρικά στο περιθώριο των τµηµάτων θα τοποθετηθεί προφίλ, Όλες οι ακµές θα είναι στρογγυλεµένες και ο καπλαµάς θα είναι υψηλής αντοχής σε χτυπήµατα και θερµοκρασία. Το καπάκι εργασίας θα είναι διαστάσεων περίπου 200 cm Χ 80 cm Χ 75 cm και το χρώµα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. 6. Καθίσµατα συσκέψεως χωρίς µπράτσο Ο σκελετός θα είναι µεταλλικός κατάλληλης διατοµής και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (πούδρας). Τα άκρα του σκελετού θα καλύπτονται µε ειδικά πλαστικά πέλµατα υψηλής αντοχής. Το κάθισµα και η πλάτη ( σε µεσαίο ύψος) θα καλύπτονται εξωτερικά µε προστατευτικά κελύφη από πολυπροπυλένιο. Η πλάτη, όπως και το κάθισµα θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένα στην ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος, µε κάλυψη από αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής,προστατευτικό κέλυφος από προπυλένιο και εξωτερική επένδυση από ανθεκτικό δέρµα ή ύφασµα υψηλής ποιότητας επιλογής της υπηρεσία. Τα καθίσµατα θα έχουν διαστάσεις περίπου 51 cm Χ 61 cm Χ97 cm 7. Καναπές διθέσιος Ο καναπές δύο θέσεων θα είναι διαστάσεων περίπου 131 cm Χ 68 cm Χ 77 cm Ο σκελετός του θα είναι από φουρνιστή οξυά αρίστης ποιότητας. Όλος ο καναπές (πλάτη, κάθισµα,

7 πλαϊνα) θα είναι µε αφρολέξ υψηλής αντοχής επενδεδυµένο µε δέρµα ή δερµατίνη άριστης ποιότητας, χρώµατος και υφής επιλογή της υπηρεσίας. 8. Τραπέζι αναµονής 120cm X70cmX46cm Το τραπέζι αναµονής θα είναι κατασκευασµένο από ινόπλακα µέσης πυκνότητας (MDF) µε επένδυση καπλαµά οξύά, περιµετρικά του τραπεζιού θα τοποθετηθεί κατάλληλο προφίλ και το χρώµα του θα επιλεγεί από την υπηρεσία, οι δε διαστάσεις του θα είναι 120cm X70cmX46cm. 9. Καλόγερος Καλόγερος ρούχων ενδεικτικού ύψους 1,75 µ (απόκλιση 0,15) κατά προτίµηση λυόµενος. 10. Παιδικό καρεκλάκι Παιδικό καρεκλάκι από ξύλο οξιάς το ύψος του οποίου θα είναι 37 cm. 11. Συστήµατα σκίασης (ρόλερ) 1,65 µ. Χ3 µ. Τα συστήµατα σκίασης ρόλερ θα διαθέτουν έγχρωµο µηχανισµό περιστροφής (4,5Χ 5,8εκ.) µε αλυσίδα 320 ΑC, µε ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγµατα του, κατασκευασµένος από ειδικό πλαστικό υλικό. ΘΑ διαθέτει ενσωµατωµένο οδηγό θέσεως ο οποίος διευκολύνει την τοποθέτηση του. Ο σωλήνας περιτύλιξης θα είναι διαστάσεων 32 χιλ. και είναι κατασκευασµένες από αλουµίνιο. Το κατωκάσι το οποίο χρησιµοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρεί του ύφασµα τεντωµένο, θα είναι σωλήνας διαµέτρου 22 χιλ. κατασκευασµένος από αλουµίνιο. Οι τάπες του κατωκασιού θα είναι στρογγυλές κατασκευασµένες από πλαστικό. Η αλυσίδα θα είναι τύπου µπίλιας κατασκευασµένη από πλαστικό υλικό. Το ύφασµα θα είναι µονόχρωµο 0,20,4 πολυεστερικό αντιβακτηριδιακό. 12. Μοκέτα ολικής επένδυσης 3,60µΧ3,00µ. Μοκέτα διαστάσεων 3,60Χ3,00 µ για την κάλυψη όλου του δωµατίου, οικολογική 8χιλ., χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. 13. Ηλεκτρονικός υπολογιστής ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CPU >= INTEL CORE I GHZ ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ >= 500GB ΜΝΗΜΗ RAM >= 2 GB ΚΑΡΤΑ ΙΚΤΥΟΥ : 10/100/1000 Mbit ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ DVD RW ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ>= 500W ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ : OPTICAL ΠΟΝΤΙΚΙΑ : OPTICAL ΕΓΓΥΗΣΗ >=1 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:Microsoft Windows 7 Home Premium Ελληνική 14. Οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών Οθόνη: TFT-LCD µε τύπο οπίσθιου φωτισµού W-LED. ιαγώνιος οθόνης >= 19"". Ανάλυση οθόνης >= 1366x768p. Λόγος διαστάσεων: 16:9. Φωτεινότητα >= 250 cd/m2. SmartContrast >= :1. Χρόνος απόκρισης: 5 ms. Συνδέσεις: VGA, DVI-D. Τροφοδοσία ρεύµατος: AC V 50/60Hz. Εγγύηση >=1 ΕΤΗ. 15. Εκτυπωτής Laser Ταχύτητα εκτύπωσης (A4, Black): Έως 38 Σελίδες/λεπτό (ppm) Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Black) Duplex: Έως 18 Όψεις ανά λεπτό Ταχύτητα Εκτύπωσης (Letter, Black): Έως 40 Σελίδες/λεπτό (ppm) Ταχύτητα Εκτύπωσης (Letter, Black) Duplex: Έως 18 Όψεις ανά λεπτό Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (ασπρόµαυρης): 6.5 ευτερόλεπτα Ανάλυση Εκτύπωσης σε µαύρο: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

8 Μνήµη (Ενσωµατωµένη): 32 ΜΒ 16. Switch 16 θυρών Rackmount Πρότυπα: IEEE 802.3x. Ρυθµός µετάδοσης: Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full Duplex). Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full Duplex). Gigabit Ethernet: 2000Mbps (Full Duplex). Θύρες: 16 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation. Μεθοδος µεταδοσης: Store and Forward. ιασυνδεση: 10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m), EIA/TIA ? STP (maximum 100m), 100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m), EIA/TIA ? STP (maximum 100m), 1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m). ιευθύνσεις MAC: Αυτόµατη εκµάθηση & ανανέωση. Τροφοδοσία: VAC, 50/60Hz. 17. Συσκευή fax Χωρητικότητα Χαρτιού: 150 φύλλα Τρόπος Κλήσης: Τονικό Μελανοταινία / Τόνερ: Toner Φωτοαντιγραφικό: Ναι Λειτουργία Τηλεφωνητή: Όχι Λειτουργία Ανάκτησης: Ναι Ταχύτητα Μεταβίβασης: 12 Sec / Page Ταχύτητα Σύνδεσης: 33.6 Kbps Τεχνολογία Εκτύπωσης: Laser Ταχύτητα Εκτύπωσης: 20 ppm Αναγνώριση Κλήσης: Ναι LCD Οθόνη: Ναι Μνήµη Εγγράφων: 512 σελίδες Ανάλυση Φάξ: 300 x 300 dpi ιαδοχική Πολλαπλή Αποστολή: Ναι ιόρθωση Λαθών: Ναι 18. Φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα τύπου Xerox Work Centre 5020 ADF Λειτουργίες : Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό Μηνιαίος κύκλος εργασιών : έως σελίδες Συνδέσεις : 1xUSB 2.0 Μέγεθος Μνήµης : 64 MB Ανάλυση εκτύπωσης : έως 600 x 600 dpi Ταχύτητα ασπρόµαυρης : εκτύπωσης έως 20 σελ/λεπτό Ταχύτητα ασπρόµαυρης αντιγραφής : έως 20 σελ / λεπτό Ανάλυση σαρωτή : έως 600 x 600 dpi Αυτόµατος τροφοδότης : έως 50 φύλλα Εκτύπωση διπλής όψης : Αυτόµατη 19. Patch Panel 24 θυρών συµβατό Αριθµηµένες θύρες RJ45, Χρωµατικός κώδικας τύπου EIA/TIA, Μεταλλικό κουτί 1U. Θύρες: 24 x 10/100/1000 Mbps RJ-45. Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συµβατό µε Cat. 3, 4, 5, 5e, και 6 καλωδίωση 20. Επίτοιχο Rack 19'' Μονό 15U

9 Έτοιµες αναµονές για έως (2) ανεµιστήρες εξαερισµού Εξωτ. ιαστάσεις: (Πλάτος 600mm X Βάθος 450mm) Πόρτα µε κλειδαριά ασφαλείας Αποσπώµενα (2) "πλαϊνά καλύµµατα" µε µηχανισµούς απασφάλισης κουµπωτούς και κλειδαριές ασφαλείας για την εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό µέρος του Rack. αριθµηµένη σήµανση ανά U. Ανοίγµατα στην οροφή και στην βάση του δαπέδου για την εύκολη διέλευση - ταξινόµιση των καλωδίων Πλαϊνές εγκοπές στήριξης καλωδίων. 21. Ταξινοµητής καλωδίων για rack 19 Για την οργάνωση των καλωδίων στο rack 22. Ράφι σταθερό για rack 19 Για την τοποθέτηση συσκευών στο rack 23. Ενσύρµατη τηλεφωνική συσκευή Αναγνώριση Κλήσης : Ναι Τύπος Γραµµής : PSTN Ρύθµιση Έντασης Ήχου Κλήσης : Ναι Ρύθµιση Μελωδίας Κλήσης : Ναι Τονικό : Ναι Παλµικό : Ναι Παύση : Ναι 24. Ασύρµατη τηλεφωνική συσκευή Ελληνικό menu: ΝΑΙ Λυχνία ένδειξης κουδουνισµού: ΟΧΙ Μνήµες επανάκλησης: 10 Οθόνη (LCD): DOT 12 DIGIT, 1 ΓΡΑΜΜΗ Απάντηση µε το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου: ΝΑΙ Πολυγλωσσική οθόνη: ΝΑΙ Χρόνος αναµονής/συνοµιλίας (Ni-MH, 700 ma): ΜΕΧΡΙ 170/ ΜΕΧΡΙ 15 ΩΡΕΣ Φωτιζόµενη οθόνη: ΝΑΙ Εντοπιστής ακουστικού: ΝΑΙ 25. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ USB Ενσύρµατο πληκτρολόγιο µε διασύνδεση USB 26. MOUSE ΟΠΤΙΚΟ Η/Υ Αριθµός πλήκτρων: 2 Σύνδεση: USB Ροδέλα: Μία ροδέλα µε τις βασικές λειτουργίες 27. Πρίζα Επίτοιχη 2πλή Cat. 6 ιπλή πρίζα RJ45 UTP κατηγορίας 6 Υποδοχές: 2xRJ-45 Χρώµα: άσπρο Υποστηριζόµενα Καλώδια: CAT.6E UTP 28. Patch cords UTP CAT-6( 0,5 µέτρα) Για τη µικτονόµηση των συσκευών µέσα στο rack

10 29. Καλώδιο UTP CAT-6 σε κουλούρα 100 µέτρων 2 κουλούρες των 100 µέτρων καλωδίου UTP CAT Φις RJ45 CAT-6 Για τον τερµατισµό των καλωδίων UTP 31. Φις RJ11 CAT-6 Για τον τερµατισµό των τηλεφωνικών καλωδίων 32. Κανάλι πλαστικό τύπου Legrand (25x25) Για την όδευση των καλωδίων από τις πρίζες προς τον κατανεµητή 33. Κανάλι πλαστικό τύπου Legrand (60x40) Για την συγκέντρωση των καλωδίων στο χώρο του κατανεµητή. 34. Τηλεόραση τύπου TFT LCD µε επίπεδη οθόνη 32 (µε ενσωµατωµένο ψηφιακό δέκτη MPEG4) Έγχρωµη τηλεόραση τεχνολογίας TFT LCD µε επίπεδη οθόνη 32. Θα έχει φόρµα 16:9 και ανάλυση εικόνας 1366Χ768. Ισχύς εξόδου ηχείων 2Χ10 W. Ψηφιακή είσοδος εικόνας και ήχου. Συνδέσεις : 1 Component /1 S- Video / 2 Scart / 1 Composite / 1 PC. Η τηλεόραση θα είναι Ενεργειακής κλάσης Α ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΝΗ Κ. ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Β ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧ/ΓΟΣΜΗΧ/ΓΟΣ Πρ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 77/2012 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γενικές παρατηρήσεις για τα προµηθευόµενα είδη και τον τρόπο προµήθειας: Τα υπό προµήθεια είδη θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στην Τεχνική περιγραφή της µελέτης και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων σε ελλιπή σχεδίαση, πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) Όλα τα είδη κατά την παράδοση τους θα είναι καινούργια. Ο εξοπλισµός που θα βρεθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής και µετά κατά την περίοδο χρησιµοποίησης τους ακατάλληλος, θα επιστραφεί στον προµηθευτή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός πέντε ηµερών. Σε περίπτωση άρνησης του προµηθευτή ή αδυναµίας να τα αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα προµήθειας της εν λόγω ποσότητας για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισµού στον προµηθευτή. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος (όπου δεν αναγράφεται ήδη µεγαλύτερη περίοδος εγγύησης στα είδη µηχανοργάνωσης και την τηλεόραση) Κατασκευασµένα: από Εταιρείες αξιόπιστες και ευρέως γνωστές. Ποιότητα: νέας τεχνολογίας, καινούργια και σύγχρονης κατασκευής. Όλοι οι Η/Υ θα διαθέτουν πληκτρολόγιο και mouse. Όλοι οι εκτυπωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης µε τους Η/Υ. Οι αναγραφόµενες προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες αποδεκτές. Προσφερόµενα είδη που δεν τις πληρούν θα αποκλείονται ως απαράδεκτα. Μόνο στην περίπτωση που για κάποιο είδος καµία από τις προσφορές δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί να κάνει αποδεκτές προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και να τις αξιολογήσει. Σε περίπτωση που έστω και µια προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τότε όσες δεν τις καλύπτουν αποκλείονται ως απαράδεκτες. Όλες οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν και ως λογιστικό φύλλο (τύπου Excel) σε ηλεκτρονική µορφή και οι σχετικοί πίνακες θα πρέπει να είναι παρόµοιοι µε τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισµού. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΝΗ Κ. ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Β ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ Πρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 77/2012 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας του ήµου Σερρών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ 1. Γραφείο εργασίας (διαστάσεων 120 cm Χ 80cm Χ 75 cm µε συρτάρια) 2. Κάθισµα εργασίας τροχήλατο µε µπράτσα 1 Τεµ. 5 2 Τεµ Κάθισµα συνεργασίας 3 Τεµ. 5 µε µπράτσο 4. Βιβλιοθήκη ηµίκλειστη 4 Τεµ cm Χ 40 cm Χ86 cm 5. Τράπεζα συµβουλίου 5 Τεµ. 1 οβάλ διαστάσεων περίπου 200 cm Χ 80 cm Χ 75 cm 6. Καθίσµατα συσκέψεως 6 Τεµ. 6 χωρίς µπράτσο 7. Καναπές διθέσιος 7 Τεµ 2 8. Τραπέζι αναµονής 8 Τεµ 1 120cm X70cmX46cm 9 Καλόγεροι 9 Τεµ Καρεκλάκι παιδικό 10 Τεµ. 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΕΙ Η ΣΚΙΑΣΗΣ - ΜΟΚΕΤΑ 1 Συστήµατα σκίασης 11 τεµ 3 Ρόλερ διαστάσεων 1,65µ Χ 3,00µ. 2 Μοκέτα ολικής επένδυσης 3,60Χ 3,00 µ. 12 Τ.µ. 11 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Β ΟΜΑ Α Γ ΕΙ Η ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 Ηλεκτρονικός 13 Τεµ. 4 υπολογιστής 2 Οθόνες ηλεκτρονικών 14 Τεµ. 4 υπολογιστών 3 Εκτυπωτής Laser 15 Τεµ. 1 4 Switch 16 θυρών 16 Τεµ. 1 Rackmount 5 Συσκευή fax 17 Τεµ. 1

13 6 Φωτοαντιγραφικό 18 Τεµ. 1 µηχάνηµα τύπου Xerox Work Centre 5020 ADF 7 Patch Panel 24 θυρών 19 Τεµ. 2 8 Επίτοιχο Rack 19'' 20 Τεµ. 1 Μονό - Μη Αρθρωτό 15U 9 Ταξινοµητής καλωδίων 21 Τεµ. 2 για rack Ράφι σταθερό για rack 22 Τεµ Ενσύρµατη τηλεφωνική 23 Τεµ. 5 συσκευή 12 Ασύρµατη τηλεφωνική 24 Τεµ. 1 συσκευή 13 Πληκτρολόγιο USB 25 Ρεµ MOUSE ΟΠΤΙΚΟ Η/Υ 26 Τεµ Πρίζα Επίτοιχη 2πλή 27 Τεµ. 7 Cat Patch cords UTP CAT- 28 Τεµ ,5 µέτρα 17 Καλώδιο UTP CAT-6 29 Μ.µ. 2 σε κουλούρα 100 µέτρων 18 Φις RJ45 CAT-6 30 Τεµ Φις RJ11 CAT-6 31 Τεµ Κανάλι πλαστικό τύπου 32 Μ.µ. 100 Legrand (25x25) 21 Κανάλι πλαστικό τύπου 33 Μ.µ. 10 Legrand (60x40) 22 Τηλεόραση τύπου TFT LCD µε επίπεδη οθόνη 32 (µε ενσωµατωµένο ψηφιακό δέκτη MPEG4) 34 Τεµ. 1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Γ ΣΥΝΟΛΟ (1) : Φ.Π.Α 23% : ΣΥΝΟΛΟ (2) : Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 1 α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα Πο σό τητ α 2 Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου

ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ηµιουργία Café net νέων στο χώρο του ' ηµοτικού Σχολείου ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24-2-203 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 23 204670-7 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5990 / 720660

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗ: Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741763 2015-04-30

15PROC002741763 2015-04-30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 30/04/2015 Α.Π.: 2848 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: - 4-05 Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα