ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «PRACE-GR Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδοµής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδηµαϊκή κοινότητα» Υποέργο «Προµήθεια και εγκατάσταση Υπερυπολογιστικού Συστήµατος» Διάρκεια Διαβούλευσης Από: 4/06/2013 Έως: 1/07/2013 Φορέας (Αναθέτουσα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Αρχή) Ονοµατεπώνυµο Φλώρος Ευάγγελος Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριµένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.grnet.gr/el/node/304 διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου, συµµετείχαν 10 εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την ΕΔΕΤ Α.Ε. Συνηµµένα. 1) Πίνακας Αποτελεσµάτων Δηµόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α 1 Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Στην σελίδα 143 της Διακήρυξης, Πίνακας Συμμόρφωσης 5.6 παράγραφος (και 5.6.6) αναφέρεται πως το σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατεστημένες και να υποστηρίζει την μεταγλώττιση και εκτέλεση εφαρμογών για τις γλώσσες UPC και Co- Array Fortran. H προδιαγραφή αυτή υποστηρίζεται αποκλειστικά από συγκεκριμένο κατασκευαστή και θα επιθυμούσαμε να Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Καθόσον γνωρίζουμε υλοποιήσεις μεταγλωττιστών για τις εν λόγω γλώσσες προγραμματισμού διατίθενται ως ανοιχτό λογισμικό και έχουν μεταφερθεί σε αρκετές πλατφόρμες από διαφορετικούς κατασκευαστές. (βλ. Berkeley UPC compiler, και υποστήριξη για co- arrays στον GNU Fortran compiler 4.7). Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση άλλαξε στο κείμενο από υποχρεωτική Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία) BULL

2 αφαιρεθεί τελείως από το συγκεκριμένο Πίνακα Συμμόρφωσης (παράγραφοι και 5.6.6) ή να μην είναι υποχρεωτική. σε επιθυμητή. Στη σελίδα 145 της Διακήρυξης, Πίνακας Συμμόρφωσης Γ3.6 παράγραφος αναφέρεται πως για την ικανοποίηση των άμεσων και μελλοντικών αναγκών, η υποδομή του συστήματος κλιματισμού που αφορά τις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα διαστασιολογηθεί για ψυκτική ισχύ 600ΚW. 2 Θα επιθυμούσαμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να τροποποιηθεί και να απαιτεί από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο, να προσφέρει την κατάλληλη ψυκτική ισχύ των εξωτερικών εγκαταστάσεων, βάση των άμεσων και μελλοντικών αναγκών της υπολογιστικής απόδοσης του συστήματος HPC που προσφέρει. Η προδιαγραφή διαμορφώθηκε ως εξής «Για την ικανοποίηση και των άμεσων μελλοντικών αναγκών, η υποδομή του συστήματος κλιματισμού που αφορά τις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα διαστασιολογηθεί, ώστε το υπολογιστικό σύστημα να είναι επεκτάσιμο κατά 100%.» BULL Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ένας από τους βασικότερους στόχους των Αρχών Σχεδιασμού του Έργου που είναι η «πράσινη λύση», καθώς η υποδομή φιλοξενίας του εξοπλισμού θα αξιοποιεί σύγχρονες λύσεις με σκοπό τη μέγιστη εκμετάλλευση της καταναλισκόμενης ισχύος η οποία θα αποφέρει χαμηλής τιμή του δείκτη PUE (Power Usage Effectiveness).

3 3 4 Στη σελίδα 151 της Διακήρυξης, Πίνακας Συμμόρφωσης 6.6 παράγραφος αναφέρεται πως για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων free cooling το σύστημα κλιματισμού πρέπει να χρησιμοποιεί τη μέγιστη δυνατή θερμοκρασία νερού στην εισαγωγή (inlet temperature), η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 O C. Προτείνουμε στην παραπάνω παράγραφο να εξαιρεθεί η διευκρίνιση της τιμής της θερμοκρασίας «η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 O C», ώστε η θερμοκρασία του νερού στην εισαγωγή, να εξαρτάται αποκλειστικά από τη ψυκτική λύση που προσφέρει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, επομένως δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή τήρηση συγκεκριμένων τιμών. Αναφέρεται στα Κριτήρια αξιολόγησης σελ ότι αξιολογείται η Συνολική Ενεργειακή απόδοση του συστήματος μαζί με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 6 Υποδομές Φιλοξενίας χωρίς να περιγράφεται πουθενά η ελάχιστη απαίτηση αλλά ούτε και ο τρόπος αξιολόγησης. Προτείνουμε να προστεθεί ένα επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης για την Συνολική Ενεργειακή απόδοση του συστήματος με 10% Συντελεστή Βαρύτητας (και μόνο 5% για τον Πίνακα Συμμόρφωσης 6 Υποδομές Φιλοξενίας) καθώς και τον ορισμό της ελάχιστης απαίτησης (<=PUE που θα βαθμολογηθεί με 100) ή την συγκριτική αξιολόγηση Η προδιαγραφή διαμορφώθηκε ως εξής «Να αναφερθεί το ποσοστό χρόνου ανά έτος κατά το οποίο το σύστημα κλιματισμού θα εκμεταλλεύεται το μηχανισμό free cooling. Να τεκμηριωθεί αναλυτικά και να συμπεριληφθούν στην απάντηση τα δεδομένα και οι παραδοχές για τον παραπάνω υπολογισμό.» Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφοροποιήθηκαν ώστε η Ενεργειακή Απόδοση του συστήματος όπως ορίζεται από την παράγραφο Α3.5.5 να προσμετράται στον συνολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος. Οι υποδομές φιλοξενίας που περιλαμβάνουν και το σύστημα κλιματισμού βαθμολογούνται ξεχωριστά με συντελεστή βαρύτητας 15%, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Β4.1.4 και με βάση τις προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης 6. BULL BULL

4 των λύσεων ως προς την Συνολική κατανάλωση ρεύματος του Κόμβου στην ζητούμενη πενταετία Αναφέρεται στα Κριτήρια αξιολόγησης σελ 97 λανθασμένες αναφορές πινάκων 1.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας Συμμόρφωσης 1 &2 &3 &4 Υπολογιστικό Σύστημα Δίκτυα Κόμβοι Υπηρεσιών Συστήματα Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας Συμμόρφωσης 2 5 Λογισμικό Πίνακα Συμμόρφωσης 3 6 Υποδομές Φιλοξενίας.. O προϋπολογισμός του έργου θωρούμε πως είναι πολύ μικρός για την απαιτούμενη απόδοση των 200TFlop/s και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού έργου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν ή να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του έργου ή να απαιτείται μικρότερη απόδοση. Τρόπος Πληρωμής (Β5.2). Ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής δεδομένου ότι αφορά προμήθεια εξοπλισμού, θα πρέπει να αποφύγει τη χρηματοδότηση του έργου από τον ανάδοχο σε μια τόσο δύσκολη εποχή, η οποία αφαιρεί και ποσοστό από τον προϋπολογισμό του έργου. Η πρόταση μας είναι τουλάχιστον 50% προκαταβολή Το κείμενο διορθώθηκε και προστέθηκαν και οι αντίστοιχες αναφορές στην τελευταία στήλη. Η ελάχιστη συνολική απαιτούμενη απόδοση του συστήματος μειώθηκε κατά 20% και διαμορφώθηκε στα 160TFlop/s. Πλέον προβλέπεται προκαταβολή 30% μετά την υπογραφή της σύμβασης. BULL BULL COSMOS Business Systems AEBE

5 Ομάδα έργου (Β2.6.2). Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει παρουσία και δραστηριότητα στην Ελλάδα, στην υποστήριξη υπερυπολογιστικών υποδομών. Page. 21, paragraph Α3.1 There is a specific reference to a 600kw UPS. However it is not specified whether the required installation/cabling for the UPS is part of the tender and therefore required from the bidder. Page. 34, A3.4.4 και Α3.4.3 There is a reference for the provision of racks and PDU. A minimum requirement of 1000 kgr static load is strongly suggested. Moreover and given the high power requirements per rack, it is highly recommended that each PDU shall be capable of monitoring consumed power and energy. Page. 35, A3.4.4 και Α Please clarify whether Ν+1 redundancy is required on a CCU level. An alternative option is an redundancy on a active element level. In that case please clarify which elements are considered to be active and therefore require redundancy (fan, water valves, power inputs) As a general comment we would like some additional clarifications on which of the below parts of the installation is an obligation of the bidder. - Chiller electrical installation works - Cabling for PDU supply and communication. Θεωρούμε ότι οι επιμέρους απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Β2.5, Β2.6 και στους γενικούς όρους της σύμβασης σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι αρκετές για να διασφαλίσουν την επιτυχία του έργου. Το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Προστέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην παράγραφο Α3.4. Το ψευδοπάτωμα του χώρου είναι αντικείμενο άλλου διαγωνισμού και οι προδιαγραφές του υπερκαλύπτουν το ζητούμενο. Όσον αφορά την παρακολούθηση της κατανάλωσης, αυτή αναφέρεται στην προδιαγραφή Η απαίτηση για χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας Ν+1 αναφέρεται στα ενεργά στοιχεία του εσωτερικού συστήματος κλιματισμού. Ως ενεργά στοιχεία θεωρούνται όλα τα ηλεκτρικά και κινούμενα μηχανικά μέρη του συστήματος κλιματισμού. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο Α3.4.4 ο υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για την ηλεκτρολογική διασύνδεση του συστήματος COSMOS Business Systems AEBE

6 Power cabling for the internal CCUnits. Page. 120, Γ3.1, paragraph Is it also required the Infiniband system to be redundant? Please explain further the requirements of no single points of failure. Page. 122, Γ 3.1, paragraph It is very challenging at the proposal stage to estimate the time required for (a) initial boot and (b) full restart of the computer nodes system. This is because several parameters and interactions of these parameters will affect how long (a) initial boot and (b) full restart will take. Among these parameters are the Configuration of the Server Resources (CPU, RAM, HDD). We propose the requirement for spec to be removed. Page. 122, Γ 3.1, paragraph It is very challenging at the proposal stage to know what the behavior of the computer nodes system will be in case of power failure of the computer nodes. This is because several parameters and interactions of these parameters will affect the κλιματισμού και του εξοπλισμού πληροφορικής του συστήματος HPC. Η απαίτηση άλλαξε σε «Επιθυμητό». Επαφίεται στον ανάδοχο να κρίνει βάσει της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής ποια είναι τα πιθανά SPOFs και να προτείνει τρόπους για να εξασφαλιστεί ο πλεονασμός στα κρίσιμα συστατικά της υπολογιστικής υποδομής. Επίσης είναι στην κρίση του υποψήφιου αναδόχου κατά πόσο μια πλήρης πλεοναστική υλοποίηση είναι εφικτή στα πλαίσια του δεδομένου προϋπολογισμού. Ο υποψήφιος θα υπολογίσει μια τιμή με βάση την προσφερόμενη λύση του. Στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται ως τεκμηρίωση και όλες οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό της τιμής αυτής. Η απαίτηση αφαιρέθηκε.

7 behavior in the case of failure. Among these parameters is the nature of the incident and/or combination of incidents. We propose the requirement for spec to be removed. Page. 122, Γ 3.2, paragraph Managed Infiniband Switches do not make sense for all elements of the fabric. It is a best practice Subnet management to be done on a Host. We propose in spec to add: Infiniband switches shall be manageable or Infiniband switches can be unmanaged with management SW running on a Host. Page. 124, Γ 3.2, paragraph In addition to the topologies switches in stacked or virtual chassis array, We propose in spec to add: the topology type, switches in stacked or interconnected spine and lead fabric Page. 124, Γ 3.2, paragraph In addition to the topologies switches in stacked or virtual chassis layout, We propose in spec to add: the topology type, switches in stacked or interconnected spine and lead fabric Page. 125, Γ 3.2, paragraph Connection of the internal Cluster Network with GRnet s Backbone network is not a usual requirement in HPC infrastructures because it does not provide actual value NAI Το κείμενο πλέον ορίζει μόνο ως επιθυμητό κριτήριο τα Infiniband core switches να είναι managed. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη τοπολογία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Δικτύου Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και για αυτό δεν γίνεται δεκτή. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη τοπολογία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Δικτύου Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και για αυτό δεν γίνεται δεκτή. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων.

8 as well as increases implementation costs. We propose the requirement for spec to be desirable Page. 126, Γ 3.2, paragraph Running such a large number of ports at line speed is very challenging and not actually necessary in a HPC infrastructure with a dedicated High- Performance- Network. This requirement increases the cost of the Ethernet network and does not provide value to the HPC system. We propose the requirement for spec to be desirable Page. 127, Γ 3.2, paragraph In HPC infrastructures, Non- Stop Routing & Non- Stop Forwarding is not usual requirement because it increases the cost of the Ethernet network does not provide value to the HPC system. In a spine - leaf fabric architecture, N+1 redundancy mechanisms exist and hence there will be minimum interference in packet transfer. We propose the requirement for Non- Stop Routing & Non- Stop Forwarding in spec to be desirable. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων.

9 Page. 127, Γ 3.2, paragraph In HPC infrastructures, Multi- protocol BGP - MPBGP is not a usual requirement because it increases the cost of the Ethernet network and does not provide value to the HPC system. We propose the requirement for Multi- protocol BGP - MPBGP in spec to be desirable. Page. 128, Γ3.2, paragraph In HPC infrastructures, IPv6 ACL is not usually a requirement because it increases the cost of the Ethernet network which is not an important element in HPC. Today IPv4 ACLs are implemented in the largest HPC infrastructures. We propose the requirement for spec to be desirable. Page. 128, Γ3.2, paragraph In HPC infrastructures, MLDv1/2 - RFC3810 is not usually a requirement because it increases the cost of the Ethernet network which is not the most important element in HPC systems. We propose the requirement for spec to be desirable. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. 25 Page. 131, Γ 3.3, paragraph We recommend the Spec to change to from <2 to <=2, in order to propose to GRnet a 2U Servers. OXI Ήδη το κείμενο αναφέρει <=2.

10 Page. 133, Γ 3.3, paragraph In HPC and for Login Nodes, Real HA- clustering is not usually implemented and also doesn t make sense. On the contrary Simple Round Robin DNS is usually implemented. We propose the requirement for spec to include also High availability can be implemented with Round Robin DNS or Real HA clustering Page. 135, Γ 3.4, paragraph Specify if the Storage Servers required to have RAID controllers with Cache Memory (Read/Write) or it is valid to have Cache Memory (Read/Write) only inside the Controllers of the Storage Array? Page. 136, Γ 3.4, paragraph It is very challenging to estimate the time of the rebuild because several parameters and interactions of these parameters will affect how long the Disk rebuild will take. Among these parameters are Size and Geometry of the HDD, Number of the Disks, Raid Set and workload of the Storage Array. We propose the requirement for spec to be removed. Δεν ζητείται Real- HA clustering. Το κείμενο προσαρμόστηκε ανάλογα. Η προδιαγραφή είναι σαφής και δεν αναφέρεται σε Storage Servers ή/και σε Storage Arrays. Ο υποψήφιος θα υπολογίσει μια τιμή με βάση την προσφερόμενη λύση του. Στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται ως τεκμηρίωση και όλες οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό της τιμής αυτής. 29 Page. 136, Γ 3.4, paragraph We propose to review the measurement unit (KB/sec) NAI Έχει ήδη σταλεί ενημέρωση για διόρθωση. H σωστή μονάδα είναι MB/sec

11 30 Page. 136, Γ 3.4, paragraph We propose to review the measurement unit (KB/sec) Έχει ήδη σταλεί ενημέρωση για διόρθωση. H σωστή μονάδα είναι MB/sec Page. 137, Γ 3.4, paragraph In paragraph it is mentioned Indicate the maximum non- blocking performance (expressed in Mpps). In paragraph a blocking factor 1:5 is mentioned. Please specify/analyze your requirement regarding the Ethernet networks. Page. 137, Γ 3.4, paragraph It is very challenging to estimate the time of the rebuild because several parameters and interactions of these parameters will affect how long the Disk rebuild will take. Among these parameters are Size and Geometry of the HDD, Number of the Disks, Raid Set and workload of the Storage Array. We propose the requirement for spec to be removed. Page. 138, Γ 3.5, paragraph Jitter free OS is a spec which is provided by a specific vendor. We request this specific requirement to be desirable and not mandatory. OXI Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά την περίπτωση όπου η πρόσβαση στο NFS θα γίνεται μέσω Ethernet δικτύου. Η αναφορά στη προδιαγραφή είναι λανθασμένη. Ο υποψήφιος θα υπολογίσει μια τιμή με βάση την προσφερόμενη λύση του. Στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται ως τεκμηρίωση και όλες οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό της τιμής αυτής. Το κριτήριο άλλαξε σε «Επιθυμητό».

12 Page. 139, Γ 3.5, paragraph For which network (IB, Ethernet) do you require the Management SW to minimized congestion? Please explain further what the requirement of paragraph Page. 140, Γ 3.5, paragraph This functionality is very specific and refers to Workload Management we propose that this requirement to be desirable. Page. 140, Γ 3.5, paragraph Power Metering per Computer Node is challenging and for this reason in most of the HPC infrastructures metered PDUs are usually installed. Specify if GRNet s requirement for the can be covered by metered PDUs. Το κείμενο διορθώθηκε ώστε να αναφέρει ρητά τη λέξη Infiniband Το κριτήριο άλλαξε σε «Επιθυμητό». Η προδιαγραφή αναφέρεται στην δυνατότητα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας ανά υπολογιστικό κόμβο και συνολικά χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες υλοποίησης. Η πλειοψηφία των σύγχρονων υπολογιστικών κόμβων διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης καταναλισκώμενης ενέργειας μέσω του περιβάλλοντος out- of- band διαχείρισης. 37 Page. 141, Γ 3.5, paragraph Please explain further what energy Aware Scheduling means? Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη δυνατότητα το λογισμικό να μπορεί να απενεργοποιήσει κάποιες συσκευές της υποδομής όταν αυτές δε χρησιμοποιούνται ή να μειώσει τη συχνότητα ρολογιού των επεξεργαστών στου υπολογιστικούς κόμβους βάση το εκτιμώμενο προφίλ των υπό δρομολόγηση εφαρμογών. Η παραπάνω ανάλυση

13 προστέθηκε στο κείμενο. 38 Page. 145, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of air Cooling part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph OXI Όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο Α3.4.5, όλα τα συστήματα κλιματισμού αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού. 39 Page. 145, Γ 3.6, paragraph 6.1.2, Please explain why the air cooling is far less than the power Consumption of the system? OXI Στην παράγραφο γίνεται αναφορά στην κατανάλωση του κλιματισμού και όχι στο μέγιστο φορτίο το οποίο δύναται να ψύχει. 40 Page. 145, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of air Cooling part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph OXI Όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο Α3.4.5, τα συστήματα κλιματισμού αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού. 41 Page. 146, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of false floor part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph Η εγκατάσταση του ψευδοπατώματος και γενικά η διαμόρφωση των χώρων αποτελεί αντικείμενο άλλου ανεξάρτητου έργου. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση του συνολικού συστήματος κλιματισμού. Ειδικότερα, το εξωτερικό σύστημα κλιματισμού (ψύκτες, σωληνώσεις κλπ) θα είναι διαστασιολογημένο για την επέκταση του προσφερόμενου υπολογιστικού συστήματος κατά 100%.

14 Page , Γ 3.6, paragraph 6.3.1, 6.3.2, Power Metering per Node is challenging and for this reason in most of the HPC infrastructures metered PDUs are usually installed. Specify if GRNet s requirement for the the load of the computer equipment can be covered by metered PDUs. Page. 147, Γ 3.6, paragraph 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, Please explain further. Are these events mentioned specific to the power distribution system, or generic for the entire solution? Page. 148, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of the power distribution part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph OXI OXI Οι προδιαγραφές αναφέρονται στην δυνατότητα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας του συνολικού φορτίου του συστήματος κλιματισμού, του συνολικού φορτίου του εξωτερικού συστήματος κλιματισμού, του συνολικού φορτίου του εσωτερικού συστήματος κλιματισμού, του συνολικού φορτίου του υπολογιστικού εξοπλισμού και δεν αναφέρονται στην κατανάλωση του κάθε υπολογιστικού κόμβου ξεχωριστά. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν το σύστημα που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος για την μέτρηση της κατανάλωσης του συστήματος κλιματισμού και του υπολογιστικού εξοπλισμού. Η εγκατάσταση του συστήματος διανομής ισχύος για την τροφοδότηση του υπολογιστικού συστήματος είναι αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ο ανάδοχος οφείλει να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα όλα τα προσφερόμενα συστήματα από τις ηλεκτρικές παροχές που περιγράφονται στην παράγραφο Α Page. 156, Γ 3.6, paragraph 7.7, Clarify that the warranty duration for the Super- computer system is: >= 5years as of final acceptance Θεωρούμε ότι το κείμενο όπως είναι προδιαγράφει καθαρά την απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη περίοδος εγγύησης είναι τα 5 χρόνια.

15 46 Page. 157, Γ 3.6, paragraph 7.8, Clarify that the warranty duration for the Equipment hosting infrastructure is: >= 5years as of final acceptance. OXI Θεωρούμε ότι το κείμενο όπως είναι προδιαγράφει καθαρά την απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη περίοδος εγγύησης είναι τα 7 χρόνια. 47 We also propose to review the paragraph numbers in sections 7.8 ( ). Η αρίθμηση διορθώθηκε. 48 Προϋπολογισμός του έργου Με βάση τους υπολογισμούς μας, ο προϋπολογισμός του έργου κρίνεται εξαιρετικά χαμηλός (2.6Μ ). Σε αυτό συμβάλουν οι ακόλουθοι παράγοντες: - Η απαίτηση για 200 TFlops, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα γενιά επεξεργαστών της Intel με 10 ή 12 πυρήνες, καταλήγει σε διαστασιοποίηση 454 (Intel Xeon E5-2697v2 12core) έως 589 (Intel Xeon E v2 10core) κόμβων λαμβάνοντας υπόψη όχι τη μέγιστη θεωρητική απόδοση των συστημάτων αλλά το 85% αυτής (ασφαλές επίπεδο σταθερής απόδοσης) - Η απαίτηση για Full- Fat- Tree, καταλήγει σε διαστασιοποίηση ανάλογα με τον επεξεργαστή 44 έως 51 Infiniband μεταγωγών των 36 θυρών έκαστος. - Η απαίτηση του parallel storage για 6GB/sec sustained bandwidth. - Η απαίτηση για 600KW ψυκτική απόδοση του κλιματιστικού ώστε να καλύψει μελλοντικές επεκτάσεις. Πιστεύουμε ότι Η ελάχιστη συνολική απαιτούμενη απόδοση του συστήματος μειώθηκε κατά 20% και διαμορφώθηκε στα 160TFlop/s. FUJITSU

16 οι απαιτήσεις θα πρέπει να μειωθούν ώστε να είναι ρεαλιστικές με τον προϋπολογισμό του έργου (π.χ. 150TFlops, Half- Fat- Tree, 3GB/sec sustained bandwidth). 49 Στην παράγραφο Α Υπολογιστικοί κόμβοι, σελίδα 25, αναφέρεται: Η ελάχιστη μνήμη ανά CPU core θα πρέπει να είναι 4GB και η ελάχιστη μνήμη ανά κόμβο πρέπει να είναι 64GB. Με βάση την αρχιτεκτονική της Intel για μέγιστη απόδοση, οι μνήμες πρέπει να είναι σε πολλαπλάσια των 8 DIMM για σύστημα με δύο CPU. Η αναφερόμενη δομή στοχεύει στα συστήματα με 8 core/cpu. Αν τα συστήματα διαθέτουν 10 ή 12, όπως η νέα γενία επεξεργαστών της εταιρίας Intel, θα πρέπει να προσφερθεί πολλαπλάσια μνήμη σε σχέση με την απαιτούμενη ανά κόμβο, για να καλύψει την απαίτηση για 4GB ανά core. Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα θα πρέπει να προσφερθούν με 96GB. Προτείνεται η απαίτηση να γίνει: Η ελάχιστη μνήμη ανά κόμβο πρέπει να είναι 64GB. Η απαίτηση για 4GB/core απαλείφθηκε FUJITSU 50 Στην παράγραφο Α Συνδεσιμότητα, σελίδα 25, αναφέρεται: Αύξηση της Διαθεσιμότητας Ελαχιστοποίηση των Single Points of Failure (SpoF). Αντίστοιχα στον πίνακα Γ.3.1, απαίτηση , αναφέρεται: Το υπολογιστικό σύστημα δεν διαθέτει μεμονωμένα σημεία αποτυχίας (single point of failure). Όλα τα ενεργά (Ομοίως με ερώτηση 13). Η απαίτηση άλλαξε σε «Επιθυμητό». Επαφίεται στον ανάδοχο να κρίνει βάσει της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής πια είναι τα πιθανά SPOFs και να προτείνει τρόπους για να εξασφαλιστεί ο πλεονασμός στα κρίσιμα συστατικά της υπολογιστικής υποδομής. Επίσης είναι στην κρίση FUJITSU

17 συστατικά του είναι πλεοναστικά (redundant). Μεγάλα υπερυπολογιστικά συστήματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε μία βλάβη να μην βάζει σε κίνδυνο όλο το σύστημα ή επιμέρους τμήματά του. Η δημιουργία υποδομής με υψηλή διαθεσιμότητα θα επιβάρυνε πρόσθετα έναν ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμό (π.χ. διπλασιασμός της Infiniband υποδομής). Ζητούμε να συγκεκριμενοποιηθεί σε ποια σημεία της υποδομής απαιτείται η υψηλή διαθεσιμότητα και σε ποιό βαθμό. του υποψήφιου αναδόχου κατά πόσο μια πλήρης πλεοναστική υλοποίηση είναι εφικτή στα πλαίσια του δεδομένου προϋπολογισμού. 51 Στην παράγραφο Α Λειτουργικό σύστημα, σελίδα 28, αναφέρεται: «ότι απαιτείται η χρήση λειτουργικού enterprise- level 64bit Linux για το λειτουργικό των κόμβων». Να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτό να προσφερθούν ελεύθερες εκδόσεις του Linux όπως CentOS για τους υπολογιστικούς κόμβους. Έγινε αλλαγή στο κείμενο ώστε να δηλώνεται σαφώς ότι είναι αποδεκτές τόσο ελεύθερες όσο και εμπορικές εκδόσεις του Linux, αρκεί να προσφέρεται 5ετής εγγύηση- υποστήριξη σύμφωνα με τους όρους του Πίνακα Συμμόρφωσης 7. FUJITSU 52 Στην παράγραφο Α Λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών, σελίδα 30, αναφέρεται: «ότι απαιτείται η εφαρμογή GAUSSIAN». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι απαραίτητο να προσφερθούν οι σχετικές άδειες. Η απαίτηση για την GAUSSIAN και το NAMD αφαιρέθηκαν καθώς έχουν ιδιαιτερότητες στην άδεια χρήσης τους. Οι εναπομείναντες εφαρμογές αποτελούν ανοιχτό λογισμικό με ελεύθερη άδεια χρήσης και δε θα πρέπει να υπάρξει πρόβλημα στην εγκατάσταση και παράδοσή τους με το σύστημα. FUJITSU

18 A3.5.3 Αξιολόγηση απόδοσης παράλληλου συστήματος αρχείων. Στην παράγραφο Α3.5.3 γίνεται αναφορά στις ελάχιστες τιμές που θα πρέπει να ικανοποιούν τα IOZw και IOZr. Πέρα από το τυπογραφικό λάθος στις μονάδες αναφορά (από ΚΒ/s σε MB/s), που διορθώθηκε ήδη, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι τιμές αυτές αναφέρονται σε αποτελέσματα single- thread ή multi- thread. Παρακαλώ όπως ορίσετε ελάχιστες τιμές και για τις 2 περιπτώσεις. Από τη διακήρυξη φαίνεται ότι η ΕΔΕΤ δείχνει μια προτίμηση σε τοπικούς δίσκους για scratch data και boot από center server. Προτείνουμε την υλοποίηση του HPC cluster με boot από τοπικούς δίσκους καθώς κάτι τέτοιο εγγυάται τη γραμμική κλιμάκωση των επιδόσεων του cluster. Η διαδικασία booting από εσωτερικούς δίσκους είναι μια μαζικά παράλληλη διαδικασία που μεγιστοποιεί τη συνολική απόδοση του cluster μέσα σε κάθε κόμβο. Η ύπαρξη ενός εξωτερικού storage για τη διαδικασία του boot θα σήμαινε επιπλέον κόστος (θα πρέπει να είναι ένα storage χωρίς SPOF και αρκετά IOPS ώστε να υποστηρίξει το παράλληλο boot τόσων κόμβων) με πιο πολύπλοκη υλοποίηση και διαχείριση. Μεταγλωττιστές Μεταφραστές & & Γ5.7 Βιβιοθήκες ανάπτυξης. Σε αρκετά σημεία της διακήρυξης γίνεται αναφορά στην προμήθεια, στα πλαίσια του έργου, διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού, Η διαδικασία αξιολόγησης του παράλληλου συστήματος αρχείου άλλαξε με στόχο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο πλήρως, περισσότερες απόψεις του συστήματος. Επίσης η απαίτηση για ελάχιστες τιμές απόδοσης απαλείφθηκαν. Το κείμενο αυτή τη στιγμή αφήνει ανοιχτό το θέμα του τοπικού δίσκου και ζητά τεκμηρίωση από τους υποψήφιους αναδόχους. Το εν λόγω σχόλιο για παράδειγμα τεκμηριώνει ήδη μια άποψη για τη χρήση τοπικών δίσκων. Η απαίτηση παραμένει ως έχει Βασικό κριτήριο αξιολόγησης του λογισμικού είναι η ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που έχουν δοθεί. Εκτός από περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται εμπορικό HP HP HP

19 56 57 compilers, libraries, κλπ. Είναι γνωστό ότι τα εν λόγω λογισμικά περιβάλλοντα διατίθενται τόσο σε εμπορικές εκδόσεις όσο και σε open source εκδόσεις. Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε την προτίμησή σας στο είδος έκδοσης των ζητούμενων λογισμικών δεδομένου ότι κάθε επιλογή συμπαρασύρει διαφορετικούς τρόπους υποστήριξης των λογισμικών αυτών και φυσικά διαφορετικά κόστη για την κτήση και υποστήριξη. On A3.2.3 Q: Can certain service nodes be configured and used also as IO- nodes for the HPC file system? (IO- servers, OSS/MDS- servers) On A3.2.4 Q: How is more storage capacity or more IO- performance than the minimum specified going to be valued? Is there a formula? προϊόν η χρήση ανοιχτού λογισμικού είναι τόσο αποδεκτή. Η παραπάνω διευκρίνιση προστέθηκε στην εισαγωγή της παραγράφου Α3.3 Όχι μια τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται. Αν απαιτούνται επιπλέον κόμβοι ο ανάδοχος θα πρέπει να τους συμπεριλάβει στην προσφορά του επιπλέον του αριθμού κόμβων που έχει προδιαγράψει η Αναθέτουσα Αρχή. Υπάρχει και σαφής απαίτηση στους πίνακες συμμόρφωσης (3.1.43) Σε ότι αφορά το I/O performance τα αποτελέσματα των benchmark αξιολογούνται βάσει του τύπου που έχει δοθεί στην παράγραφο Α Η αξιολόγηση της επιπλέον ποσότητας αποθηκευτικού χώρου γίνεται αναλογικά βάσει όσων περιγράφονται στην παράγραφο Β4.1.3 και τους συντελεστές βαρύτητας του πίνακα της παραγράφου Β HP HP

20 58 On A3.5.3 Q1: File Size: GRNET specifies M + M/2, ist that 1.5x M? Is M the arithmetic mean value between largest RAM for Compute Node and largest RAM for IO- server? Η μέθοδος υπολογισμού του μεγέθους αρχείου άλλαξε. Το μέγεθος που ζητείται πλέον είναι 256GB ανεξαρτήτως μεγέθους μνήμης. HP 59 Q2: How many nodes are to be measured? Generally it is stated to use 64 nodes for benchmarks. Can we use a smaller number of nodes specifically for the IO- benchmark, e.g, 2 or 4 nodes? It is not expected to see very different results when measuring a larger nr. of single client nodes. Η διαδικασία αξιολόγησης του παράλληλου συστήματος αρχείου άλλαξε με στόχο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο πλήρως, περισσότερες απόψεις του συστήματος. Επίσης η απαίτηση για ελάχιστες τιμές απόδοσης απαλείφθηκαν. HP Q3: If e.g. 4 client nodes are measured, and 4 (slightly) different values occur for Read and 4 (slightly) different values for Write, shall we take the mean value of those for IOZR and IOZW? Q4: The specified benchmark for IO evaluation and the corresponding formula, take into account only the micro- behavior of the file system, i.e. only on client- node- level. The total bandwidth of the filesystem is specified to be 6GB/sec. Is there an evaluation formula for the aggregated bandwidth offered? Η διαδικασία αξιολόγησης του παράλληλου συστήματος αρχείου άλλαξε με στόχο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο πλήρως, περισσότερες απόψεις του συστήματος. Επίσης η απαίτηση για ελάχιστες τιμές απόδοσης απαλείφθηκαν. Τυχόν επιπλέον προσφερόμενο εύρος ζώνης θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β4.1 «Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού» HP HP

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων»

στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων» Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο «Εξοπλισμός αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός για το ενεργειακά σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264.

Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης : 1.415.000,40 ( 1.150.406,83 + 23% ΦΠΑ 264. Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υποδομής ψηφιακής επιστημονικής έρευνας, και οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακού υλικού» σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ Καβάλας 2011 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

ΑΤΕΙ Καβάλας 2011 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής ΑΤΕΙ Καβάλας 2011 Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία με Θέμα Κέντρα Δεδομένων με Ευαισθησία Σε Περιβαλλοντικά Θέματα Της Κωνσταντίνας Δημητρακοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής ο Δρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα