ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «PRACE-GR Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδοµής και Παροχή Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδηµαϊκή κοινότητα» Υποέργο «Προµήθεια και εγκατάσταση Υπερυπολογιστικού Συστήµατος» Διάρκεια Διαβούλευσης Από: 4/06/2013 Έως: 1/07/2013 Φορέας (Αναθέτουσα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Αρχή) Ονοµατεπώνυµο Φλώρος Ευάγγελος Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριµένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση https://www.grnet.gr/el/node/304 διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου, συµµετείχαν 10 εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την ΕΔΕΤ Α.Ε. Συνηµµένα. 1) Πίνακας Αποτελεσµάτων Δηµόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α 1 Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Στην σελίδα 143 της Διακήρυξης, Πίνακας Συμμόρφωσης 5.6 παράγραφος (και 5.6.6) αναφέρεται πως το σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατεστημένες και να υποστηρίζει την μεταγλώττιση και εκτέλεση εφαρμογών για τις γλώσσες UPC και Co- Array Fortran. H προδιαγραφή αυτή υποστηρίζεται αποκλειστικά από συγκεκριμένο κατασκευαστή και θα επιθυμούσαμε να Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Καθόσον γνωρίζουμε υλοποιήσεις μεταγλωττιστών για τις εν λόγω γλώσσες προγραμματισμού διατίθενται ως ανοιχτό λογισμικό και έχουν μεταφερθεί σε αρκετές πλατφόρμες από διαφορετικούς κατασκευαστές. (βλ. Berkeley UPC compiler, και υποστήριξη για co- arrays στον GNU Fortran compiler 4.7). Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση άλλαξε στο κείμενο από υποχρεωτική Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία) BULL

2 αφαιρεθεί τελείως από το συγκεκριμένο Πίνακα Συμμόρφωσης (παράγραφοι και 5.6.6) ή να μην είναι υποχρεωτική. σε επιθυμητή. Στη σελίδα 145 της Διακήρυξης, Πίνακας Συμμόρφωσης Γ3.6 παράγραφος αναφέρεται πως για την ικανοποίηση των άμεσων και μελλοντικών αναγκών, η υποδομή του συστήματος κλιματισμού που αφορά τις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα διαστασιολογηθεί για ψυκτική ισχύ 600ΚW. 2 Θα επιθυμούσαμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να τροποποιηθεί και να απαιτεί από τον κάθε υποψήφιο ανάδοχο, να προσφέρει την κατάλληλη ψυκτική ισχύ των εξωτερικών εγκαταστάσεων, βάση των άμεσων και μελλοντικών αναγκών της υπολογιστικής απόδοσης του συστήματος HPC που προσφέρει. Η προδιαγραφή διαμορφώθηκε ως εξής «Για την ικανοποίηση και των άμεσων μελλοντικών αναγκών, η υποδομή του συστήματος κλιματισμού που αφορά τις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα διαστασιολογηθεί, ώστε το υπολογιστικό σύστημα να είναι επεκτάσιμο κατά 100%.» BULL Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ένας από τους βασικότερους στόχους των Αρχών Σχεδιασμού του Έργου που είναι η «πράσινη λύση», καθώς η υποδομή φιλοξενίας του εξοπλισμού θα αξιοποιεί σύγχρονες λύσεις με σκοπό τη μέγιστη εκμετάλλευση της καταναλισκόμενης ισχύος η οποία θα αποφέρει χαμηλής τιμή του δείκτη PUE (Power Usage Effectiveness).

3 3 4 Στη σελίδα 151 της Διακήρυξης, Πίνακας Συμμόρφωσης 6.6 παράγραφος αναφέρεται πως για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων free cooling το σύστημα κλιματισμού πρέπει να χρησιμοποιεί τη μέγιστη δυνατή θερμοκρασία νερού στην εισαγωγή (inlet temperature), η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 O C. Προτείνουμε στην παραπάνω παράγραφο να εξαιρεθεί η διευκρίνιση της τιμής της θερμοκρασίας «η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 O C», ώστε η θερμοκρασία του νερού στην εισαγωγή, να εξαρτάται αποκλειστικά από τη ψυκτική λύση που προσφέρει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, επομένως δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ή τήρηση συγκεκριμένων τιμών. Αναφέρεται στα Κριτήρια αξιολόγησης σελ ότι αξιολογείται η Συνολική Ενεργειακή απόδοση του συστήματος μαζί με τον Πίνακα Συμμόρφωσης 6 Υποδομές Φιλοξενίας χωρίς να περιγράφεται πουθενά η ελάχιστη απαίτηση αλλά ούτε και ο τρόπος αξιολόγησης. Προτείνουμε να προστεθεί ένα επιπλέον κριτήριο αξιολόγησης για την Συνολική Ενεργειακή απόδοση του συστήματος με 10% Συντελεστή Βαρύτητας (και μόνο 5% για τον Πίνακα Συμμόρφωσης 6 Υποδομές Φιλοξενίας) καθώς και τον ορισμό της ελάχιστης απαίτησης (<=PUE που θα βαθμολογηθεί με 100) ή την συγκριτική αξιολόγηση Η προδιαγραφή διαμορφώθηκε ως εξής «Να αναφερθεί το ποσοστό χρόνου ανά έτος κατά το οποίο το σύστημα κλιματισμού θα εκμεταλλεύεται το μηχανισμό free cooling. Να τεκμηριωθεί αναλυτικά και να συμπεριληφθούν στην απάντηση τα δεδομένα και οι παραδοχές για τον παραπάνω υπολογισμό.» Τα κριτήρια αξιολόγησης διαφοροποιήθηκαν ώστε η Ενεργειακή Απόδοση του συστήματος όπως ορίζεται από την παράγραφο Α3.5.5 να προσμετράται στον συνολικό βαθμό απόδοσης του συστήματος. Οι υποδομές φιλοξενίας που περιλαμβάνουν και το σύστημα κλιματισμού βαθμολογούνται ξεχωριστά με συντελεστή βαρύτητας 15%, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Β4.1.4 και με βάση τις προδιαγραφές του Πίνακα Συμμόρφωσης 6. BULL BULL

4 των λύσεων ως προς την Συνολική κατανάλωση ρεύματος του Κόμβου στην ζητούμενη πενταετία Αναφέρεται στα Κριτήρια αξιολόγησης σελ 97 λανθασμένες αναφορές πινάκων 1.1 Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας Συμμόρφωσης 1 &2 &3 &4 Υπολογιστικό Σύστημα Δίκτυα Κόμβοι Υπηρεσιών Συστήματα Κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας Συμμόρφωσης 2 5 Λογισμικό Πίνακα Συμμόρφωσης 3 6 Υποδομές Φιλοξενίας.. O προϋπολογισμός του έργου θωρούμε πως είναι πολύ μικρός για την απαιτούμενη απόδοση των 200TFlop/s και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού έργου. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν ή να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του έργου ή να απαιτείται μικρότερη απόδοση. Τρόπος Πληρωμής (Β5.2). Ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής δεδομένου ότι αφορά προμήθεια εξοπλισμού, θα πρέπει να αποφύγει τη χρηματοδότηση του έργου από τον ανάδοχο σε μια τόσο δύσκολη εποχή, η οποία αφαιρεί και ποσοστό από τον προϋπολογισμό του έργου. Η πρόταση μας είναι τουλάχιστον 50% προκαταβολή Το κείμενο διορθώθηκε και προστέθηκαν και οι αντίστοιχες αναφορές στην τελευταία στήλη. Η ελάχιστη συνολική απαιτούμενη απόδοση του συστήματος μειώθηκε κατά 20% και διαμορφώθηκε στα 160TFlop/s. Πλέον προβλέπεται προκαταβολή 30% μετά την υπογραφή της σύμβασης. BULL BULL COSMOS Business Systems AEBE

5 Ομάδα έργου (Β2.6.2). Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει παρουσία και δραστηριότητα στην Ελλάδα, στην υποστήριξη υπερυπολογιστικών υποδομών. Page. 21, paragraph Α3.1 There is a specific reference to a 600kw UPS. However it is not specified whether the required installation/cabling for the UPS is part of the tender and therefore required from the bidder. Page. 34, A3.4.4 και Α3.4.3 There is a reference for the provision of racks and PDU. A minimum requirement of 1000 kgr static load is strongly suggested. Moreover and given the high power requirements per rack, it is highly recommended that each PDU shall be capable of monitoring consumed power and energy. Page. 35, A3.4.4 και Α Please clarify whether Ν+1 redundancy is required on a CCU level. An alternative option is an redundancy on a active element level. In that case please clarify which elements are considered to be active and therefore require redundancy (fan, water valves, power inputs) As a general comment we would like some additional clarifications on which of the below parts of the installation is an obligation of the bidder. - Chiller electrical installation works - Cabling for PDU supply and communication. Θεωρούμε ότι οι επιμέρους απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Β2.5, Β2.6 και στους γενικούς όρους της σύμβασης σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι αρκετές για να διασφαλίσουν την επιτυχία του έργου. Το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Προστέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στην παράγραφο Α3.4. Το ψευδοπάτωμα του χώρου είναι αντικείμενο άλλου διαγωνισμού και οι προδιαγραφές του υπερκαλύπτουν το ζητούμενο. Όσον αφορά την παρακολούθηση της κατανάλωσης, αυτή αναφέρεται στην προδιαγραφή Η απαίτηση για χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας Ν+1 αναφέρεται στα ενεργά στοιχεία του εσωτερικού συστήματος κλιματισμού. Ως ενεργά στοιχεία θεωρούνται όλα τα ηλεκτρικά και κινούμενα μηχανικά μέρη του συστήματος κλιματισμού. Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο Α3.4.4 ο υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες για την ηλεκτρολογική διασύνδεση του συστήματος COSMOS Business Systems AEBE

6 Power cabling for the internal CCUnits. Page. 120, Γ3.1, paragraph Is it also required the Infiniband system to be redundant? Please explain further the requirements of no single points of failure. Page. 122, Γ 3.1, paragraph It is very challenging at the proposal stage to estimate the time required for (a) initial boot and (b) full restart of the computer nodes system. This is because several parameters and interactions of these parameters will affect how long (a) initial boot and (b) full restart will take. Among these parameters are the Configuration of the Server Resources (CPU, RAM, HDD). We propose the requirement for spec to be removed. Page. 122, Γ 3.1, paragraph It is very challenging at the proposal stage to know what the behavior of the computer nodes system will be in case of power failure of the computer nodes. This is because several parameters and interactions of these parameters will affect the κλιματισμού και του εξοπλισμού πληροφορικής του συστήματος HPC. Η απαίτηση άλλαξε σε «Επιθυμητό». Επαφίεται στον ανάδοχο να κρίνει βάσει της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής ποια είναι τα πιθανά SPOFs και να προτείνει τρόπους για να εξασφαλιστεί ο πλεονασμός στα κρίσιμα συστατικά της υπολογιστικής υποδομής. Επίσης είναι στην κρίση του υποψήφιου αναδόχου κατά πόσο μια πλήρης πλεοναστική υλοποίηση είναι εφικτή στα πλαίσια του δεδομένου προϋπολογισμού. Ο υποψήφιος θα υπολογίσει μια τιμή με βάση την προσφερόμενη λύση του. Στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται ως τεκμηρίωση και όλες οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό της τιμής αυτής. Η απαίτηση αφαιρέθηκε.

7 behavior in the case of failure. Among these parameters is the nature of the incident and/or combination of incidents. We propose the requirement for spec to be removed. Page. 122, Γ 3.2, paragraph Managed Infiniband Switches do not make sense for all elements of the fabric. It is a best practice Subnet management to be done on a Host. We propose in spec to add: Infiniband switches shall be manageable or Infiniband switches can be unmanaged with management SW running on a Host. Page. 124, Γ 3.2, paragraph In addition to the topologies switches in stacked or virtual chassis array, We propose in spec to add: the topology type, switches in stacked or interconnected spine and lead fabric Page. 124, Γ 3.2, paragraph In addition to the topologies switches in stacked or virtual chassis layout, We propose in spec to add: the topology type, switches in stacked or interconnected spine and lead fabric Page. 125, Γ 3.2, paragraph Connection of the internal Cluster Network with GRnet s Backbone network is not a usual requirement in HPC infrastructures because it does not provide actual value NAI Το κείμενο πλέον ορίζει μόνο ως επιθυμητό κριτήριο τα Infiniband core switches να είναι managed. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη τοπολογία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Δικτύου Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και για αυτό δεν γίνεται δεκτή. Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη τοπολογία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Δικτύου Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και για αυτό δεν γίνεται δεκτή. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων.

8 as well as increases implementation costs. We propose the requirement for spec to be desirable Page. 126, Γ 3.2, paragraph Running such a large number of ports at line speed is very challenging and not actually necessary in a HPC infrastructure with a dedicated High- Performance- Network. This requirement increases the cost of the Ethernet network and does not provide value to the HPC system. We propose the requirement for spec to be desirable Page. 127, Γ 3.2, paragraph In HPC infrastructures, Non- Stop Routing & Non- Stop Forwarding is not usual requirement because it increases the cost of the Ethernet network does not provide value to the HPC system. In a spine - leaf fabric architecture, N+1 redundancy mechanisms exist and hence there will be minimum interference in packet transfer. We propose the requirement for Non- Stop Routing & Non- Stop Forwarding in spec to be desirable. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων.

9 Page. 127, Γ 3.2, paragraph In HPC infrastructures, Multi- protocol BGP - MPBGP is not a usual requirement because it increases the cost of the Ethernet network and does not provide value to the HPC system. We propose the requirement for Multi- protocol BGP - MPBGP in spec to be desirable. Page. 128, Γ3.2, paragraph In HPC infrastructures, IPv6 ACL is not usually a requirement because it increases the cost of the Ethernet network which is not an important element in HPC. Today IPv4 ACLs are implemented in the largest HPC infrastructures. We propose the requirement for spec to be desirable. Page. 128, Γ3.2, paragraph In HPC infrastructures, MLDv1/2 - RFC3810 is not usually a requirement because it increases the cost of the Ethernet network which is not the most important element in HPC systems. We propose the requirement for spec to be desirable. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. 25 Page. 131, Γ 3.3, paragraph We recommend the Spec to change to from <2 to <=2, in order to propose to GRnet a 2U Servers. OXI Ήδη το κείμενο αναφέρει <=2.

10 Page. 133, Γ 3.3, paragraph In HPC and for Login Nodes, Real HA- clustering is not usually implemented and also doesn t make sense. On the contrary Simple Round Robin DNS is usually implemented. We propose the requirement for spec to include also High availability can be implemented with Round Robin DNS or Real HA clustering Page. 135, Γ 3.4, paragraph Specify if the Storage Servers required to have RAID controllers with Cache Memory (Read/Write) or it is valid to have Cache Memory (Read/Write) only inside the Controllers of the Storage Array? Page. 136, Γ 3.4, paragraph It is very challenging to estimate the time of the rebuild because several parameters and interactions of these parameters will affect how long the Disk rebuild will take. Among these parameters are Size and Geometry of the HDD, Number of the Disks, Raid Set and workload of the Storage Array. We propose the requirement for spec to be removed. Δεν ζητείται Real- HA clustering. Το κείμενο προσαρμόστηκε ανάλογα. Η προδιαγραφή είναι σαφής και δεν αναφέρεται σε Storage Servers ή/και σε Storage Arrays. Ο υποψήφιος θα υπολογίσει μια τιμή με βάση την προσφερόμενη λύση του. Στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται ως τεκμηρίωση και όλες οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό της τιμής αυτής. 29 Page. 136, Γ 3.4, paragraph We propose to review the measurement unit (KB/sec) NAI Έχει ήδη σταλεί ενημέρωση για διόρθωση. H σωστή μονάδα είναι MB/sec

11 30 Page. 136, Γ 3.4, paragraph We propose to review the measurement unit (KB/sec) Έχει ήδη σταλεί ενημέρωση για διόρθωση. H σωστή μονάδα είναι MB/sec Page. 137, Γ 3.4, paragraph In paragraph it is mentioned Indicate the maximum non- blocking performance (expressed in Mpps). In paragraph a blocking factor 1:5 is mentioned. Please specify/analyze your requirement regarding the Ethernet networks. Page. 137, Γ 3.4, paragraph It is very challenging to estimate the time of the rebuild because several parameters and interactions of these parameters will affect how long the Disk rebuild will take. Among these parameters are Size and Geometry of the HDD, Number of the Disks, Raid Set and workload of the Storage Array. We propose the requirement for spec to be removed. Page. 138, Γ 3.5, paragraph Jitter free OS is a spec which is provided by a specific vendor. We request this specific requirement to be desirable and not mandatory. OXI Η προδιαγραφή αφορά το Δίκτυο Δημόσιας Πρόσβασης (Public Network) και όχι το δίκτυο διαχείρισης τεχνολογίας Gigabit Ethernet μεταξύ των υπολογιστικών κόμβων. Η προδιαγραφή αφορά την περίπτωση όπου η πρόσβαση στο NFS θα γίνεται μέσω Ethernet δικτύου. Η αναφορά στη προδιαγραφή είναι λανθασμένη. Ο υποψήφιος θα υπολογίσει μια τιμή με βάση την προσφερόμενη λύση του. Στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται ως τεκμηρίωση και όλες οι παραδοχές που έγιναν για τον υπολογισμό της τιμής αυτής. Το κριτήριο άλλαξε σε «Επιθυμητό».

12 Page. 139, Γ 3.5, paragraph For which network (IB, Ethernet) do you require the Management SW to minimized congestion? Please explain further what the requirement of paragraph Page. 140, Γ 3.5, paragraph This functionality is very specific and refers to Workload Management we propose that this requirement to be desirable. Page. 140, Γ 3.5, paragraph Power Metering per Computer Node is challenging and for this reason in most of the HPC infrastructures metered PDUs are usually installed. Specify if GRNet s requirement for the can be covered by metered PDUs. Το κείμενο διορθώθηκε ώστε να αναφέρει ρητά τη λέξη Infiniband Το κριτήριο άλλαξε σε «Επιθυμητό». Η προδιαγραφή αναφέρεται στην δυνατότητα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας ανά υπολογιστικό κόμβο και συνολικά χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες υλοποίησης. Η πλειοψηφία των σύγχρονων υπολογιστικών κόμβων διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης καταναλισκώμενης ενέργειας μέσω του περιβάλλοντος out- of- band διαχείρισης. 37 Page. 141, Γ 3.5, paragraph Please explain further what energy Aware Scheduling means? Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη δυνατότητα το λογισμικό να μπορεί να απενεργοποιήσει κάποιες συσκευές της υποδομής όταν αυτές δε χρησιμοποιούνται ή να μειώσει τη συχνότητα ρολογιού των επεξεργαστών στου υπολογιστικούς κόμβους βάση το εκτιμώμενο προφίλ των υπό δρομολόγηση εφαρμογών. Η παραπάνω ανάλυση

13 προστέθηκε στο κείμενο. 38 Page. 145, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of air Cooling part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph OXI Όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο Α3.4.5, όλα τα συστήματα κλιματισμού αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού. 39 Page. 145, Γ 3.6, paragraph 6.1.2, Please explain why the air cooling is far less than the power Consumption of the system? OXI Στην παράγραφο γίνεται αναφορά στην κατανάλωση του κλιματισμού και όχι στο μέγιστο φορτίο το οποίο δύναται να ψύχει. 40 Page. 145, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of air Cooling part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph OXI Όπως αναφέρεται ρητά στην παράγραφο Α3.4.5, τα συστήματα κλιματισμού αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού. 41 Page. 146, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of false floor part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph Η εγκατάσταση του ψευδοπατώματος και γενικά η διαμόρφωση των χώρων αποτελεί αντικείμενο άλλου ανεξάρτητου έργου. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση του συνολικού συστήματος κλιματισμού. Ειδικότερα, το εξωτερικό σύστημα κλιματισμού (ψύκτες, σωληνώσεις κλπ) θα είναι διαστασιολογημένο για την επέκταση του προσφερόμενου υπολογιστικού συστήματος κατά 100%.

14 Page , Γ 3.6, paragraph 6.3.1, 6.3.2, Power Metering per Node is challenging and for this reason in most of the HPC infrastructures metered PDUs are usually installed. Specify if GRNet s requirement for the the load of the computer equipment can be covered by metered PDUs. Page. 147, Γ 3.6, paragraph 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8, Please explain further. Are these events mentioned specific to the power distribution system, or generic for the entire solution? Page. 148, Γ 3.6, paragraph Is the Installation of the power distribution part of this tender? Please explain further what the requirement of paragraph OXI OXI Οι προδιαγραφές αναφέρονται στην δυνατότητα παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας του συνολικού φορτίου του συστήματος κλιματισμού, του συνολικού φορτίου του εξωτερικού συστήματος κλιματισμού, του συνολικού φορτίου του εσωτερικού συστήματος κλιματισμού, του συνολικού φορτίου του υπολογιστικού εξοπλισμού και δεν αναφέρονται στην κατανάλωση του κάθε υπολογιστικού κόμβου ξεχωριστά. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν το σύστημα που θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος για την μέτρηση της κατανάλωσης του συστήματος κλιματισμού και του υπολογιστικού εξοπλισμού. Η εγκατάσταση του συστήματος διανομής ισχύος για την τροφοδότηση του υπολογιστικού συστήματος είναι αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ο ανάδοχος οφείλει να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα όλα τα προσφερόμενα συστήματα από τις ηλεκτρικές παροχές που περιγράφονται στην παράγραφο Α Page. 156, Γ 3.6, paragraph 7.7, Clarify that the warranty duration for the Super- computer system is: >= 5years as of final acceptance Θεωρούμε ότι το κείμενο όπως είναι προδιαγράφει καθαρά την απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη περίοδος εγγύησης είναι τα 5 χρόνια.

15 46 Page. 157, Γ 3.6, paragraph 7.8, Clarify that the warranty duration for the Equipment hosting infrastructure is: >= 5years as of final acceptance. OXI Θεωρούμε ότι το κείμενο όπως είναι προδιαγράφει καθαρά την απαίτηση. Η ελάχιστη απαιτούμενη περίοδος εγγύησης είναι τα 7 χρόνια. 47 We also propose to review the paragraph numbers in sections 7.8 ( ). Η αρίθμηση διορθώθηκε. 48 Προϋπολογισμός του έργου Με βάση τους υπολογισμούς μας, ο προϋπολογισμός του έργου κρίνεται εξαιρετικά χαμηλός (2.6Μ ). Σε αυτό συμβάλουν οι ακόλουθοι παράγοντες: - Η απαίτηση για 200 TFlops, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα γενιά επεξεργαστών της Intel με 10 ή 12 πυρήνες, καταλήγει σε διαστασιοποίηση 454 (Intel Xeon E5-2697v2 12core) έως 589 (Intel Xeon E v2 10core) κόμβων λαμβάνοντας υπόψη όχι τη μέγιστη θεωρητική απόδοση των συστημάτων αλλά το 85% αυτής (ασφαλές επίπεδο σταθερής απόδοσης) - Η απαίτηση για Full- Fat- Tree, καταλήγει σε διαστασιοποίηση ανάλογα με τον επεξεργαστή 44 έως 51 Infiniband μεταγωγών των 36 θυρών έκαστος. - Η απαίτηση του parallel storage για 6GB/sec sustained bandwidth. - Η απαίτηση για 600KW ψυκτική απόδοση του κλιματιστικού ώστε να καλύψει μελλοντικές επεκτάσεις. Πιστεύουμε ότι Η ελάχιστη συνολική απαιτούμενη απόδοση του συστήματος μειώθηκε κατά 20% και διαμορφώθηκε στα 160TFlop/s. FUJITSU

16 οι απαιτήσεις θα πρέπει να μειωθούν ώστε να είναι ρεαλιστικές με τον προϋπολογισμό του έργου (π.χ. 150TFlops, Half- Fat- Tree, 3GB/sec sustained bandwidth). 49 Στην παράγραφο Α Υπολογιστικοί κόμβοι, σελίδα 25, αναφέρεται: Η ελάχιστη μνήμη ανά CPU core θα πρέπει να είναι 4GB και η ελάχιστη μνήμη ανά κόμβο πρέπει να είναι 64GB. Με βάση την αρχιτεκτονική της Intel για μέγιστη απόδοση, οι μνήμες πρέπει να είναι σε πολλαπλάσια των 8 DIMM για σύστημα με δύο CPU. Η αναφερόμενη δομή στοχεύει στα συστήματα με 8 core/cpu. Αν τα συστήματα διαθέτουν 10 ή 12, όπως η νέα γενία επεξεργαστών της εταιρίας Intel, θα πρέπει να προσφερθεί πολλαπλάσια μνήμη σε σχέση με την απαιτούμενη ανά κόμβο, για να καλύψει την απαίτηση για 4GB ανά core. Πιο συγκεκριμένα τα συστήματα θα πρέπει να προσφερθούν με 96GB. Προτείνεται η απαίτηση να γίνει: Η ελάχιστη μνήμη ανά κόμβο πρέπει να είναι 64GB. Η απαίτηση για 4GB/core απαλείφθηκε FUJITSU 50 Στην παράγραφο Α Συνδεσιμότητα, σελίδα 25, αναφέρεται: Αύξηση της Διαθεσιμότητας Ελαχιστοποίηση των Single Points of Failure (SpoF). Αντίστοιχα στον πίνακα Γ.3.1, απαίτηση , αναφέρεται: Το υπολογιστικό σύστημα δεν διαθέτει μεμονωμένα σημεία αποτυχίας (single point of failure). Όλα τα ενεργά (Ομοίως με ερώτηση 13). Η απαίτηση άλλαξε σε «Επιθυμητό». Επαφίεται στον ανάδοχο να κρίνει βάσει της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής πια είναι τα πιθανά SPOFs και να προτείνει τρόπους για να εξασφαλιστεί ο πλεονασμός στα κρίσιμα συστατικά της υπολογιστικής υποδομής. Επίσης είναι στην κρίση FUJITSU

17 συστατικά του είναι πλεοναστικά (redundant). Μεγάλα υπερυπολογιστικά συστήματα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε μία βλάβη να μην βάζει σε κίνδυνο όλο το σύστημα ή επιμέρους τμήματά του. Η δημιουργία υποδομής με υψηλή διαθεσιμότητα θα επιβάρυνε πρόσθετα έναν ήδη επιβαρυμένο προϋπολογισμό (π.χ. διπλασιασμός της Infiniband υποδομής). Ζητούμε να συγκεκριμενοποιηθεί σε ποια σημεία της υποδομής απαιτείται η υψηλή διαθεσιμότητα και σε ποιό βαθμό. του υποψήφιου αναδόχου κατά πόσο μια πλήρης πλεοναστική υλοποίηση είναι εφικτή στα πλαίσια του δεδομένου προϋπολογισμού. 51 Στην παράγραφο Α Λειτουργικό σύστημα, σελίδα 28, αναφέρεται: «ότι απαιτείται η χρήση λειτουργικού enterprise- level 64bit Linux για το λειτουργικό των κόμβων». Να διευκρινιστεί αν είναι αποδεκτό να προσφερθούν ελεύθερες εκδόσεις του Linux όπως CentOS για τους υπολογιστικούς κόμβους. Έγινε αλλαγή στο κείμενο ώστε να δηλώνεται σαφώς ότι είναι αποδεκτές τόσο ελεύθερες όσο και εμπορικές εκδόσεις του Linux, αρκεί να προσφέρεται 5ετής εγγύηση- υποστήριξη σύμφωνα με τους όρους του Πίνακα Συμμόρφωσης 7. FUJITSU 52 Στην παράγραφο Α Λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών, σελίδα 30, αναφέρεται: «ότι απαιτείται η εφαρμογή GAUSSIAN». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν είναι απαραίτητο να προσφερθούν οι σχετικές άδειες. Η απαίτηση για την GAUSSIAN και το NAMD αφαιρέθηκαν καθώς έχουν ιδιαιτερότητες στην άδεια χρήσης τους. Οι εναπομείναντες εφαρμογές αποτελούν ανοιχτό λογισμικό με ελεύθερη άδεια χρήσης και δε θα πρέπει να υπάρξει πρόβλημα στην εγκατάσταση και παράδοσή τους με το σύστημα. FUJITSU

18 A3.5.3 Αξιολόγηση απόδοσης παράλληλου συστήματος αρχείων. Στην παράγραφο Α3.5.3 γίνεται αναφορά στις ελάχιστες τιμές που θα πρέπει να ικανοποιούν τα IOZw και IOZr. Πέρα από το τυπογραφικό λάθος στις μονάδες αναφορά (από ΚΒ/s σε MB/s), που διορθώθηκε ήδη, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι τιμές αυτές αναφέρονται σε αποτελέσματα single- thread ή multi- thread. Παρακαλώ όπως ορίσετε ελάχιστες τιμές και για τις 2 περιπτώσεις. Από τη διακήρυξη φαίνεται ότι η ΕΔΕΤ δείχνει μια προτίμηση σε τοπικούς δίσκους για scratch data και boot από center server. Προτείνουμε την υλοποίηση του HPC cluster με boot από τοπικούς δίσκους καθώς κάτι τέτοιο εγγυάται τη γραμμική κλιμάκωση των επιδόσεων του cluster. Η διαδικασία booting από εσωτερικούς δίσκους είναι μια μαζικά παράλληλη διαδικασία που μεγιστοποιεί τη συνολική απόδοση του cluster μέσα σε κάθε κόμβο. Η ύπαρξη ενός εξωτερικού storage για τη διαδικασία του boot θα σήμαινε επιπλέον κόστος (θα πρέπει να είναι ένα storage χωρίς SPOF και αρκετά IOPS ώστε να υποστηρίξει το παράλληλο boot τόσων κόμβων) με πιο πολύπλοκη υλοποίηση και διαχείριση. Μεταγλωττιστές Μεταφραστές & & Γ5.7 Βιβιοθήκες ανάπτυξης. Σε αρκετά σημεία της διακήρυξης γίνεται αναφορά στην προμήθεια, στα πλαίσια του έργου, διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού, Η διαδικασία αξιολόγησης του παράλληλου συστήματος αρχείου άλλαξε με στόχο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο πλήρως, περισσότερες απόψεις του συστήματος. Επίσης η απαίτηση για ελάχιστες τιμές απόδοσης απαλείφθηκαν. Το κείμενο αυτή τη στιγμή αφήνει ανοιχτό το θέμα του τοπικού δίσκου και ζητά τεκμηρίωση από τους υποψήφιους αναδόχους. Το εν λόγω σχόλιο για παράδειγμα τεκμηριώνει ήδη μια άποψη για τη χρήση τοπικών δίσκων. Η απαίτηση παραμένει ως έχει Βασικό κριτήριο αξιολόγησης του λογισμικού είναι η ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων που έχουν δοθεί. Εκτός από περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται εμπορικό HP HP HP

19 56 57 compilers, libraries, κλπ. Είναι γνωστό ότι τα εν λόγω λογισμικά περιβάλλοντα διατίθενται τόσο σε εμπορικές εκδόσεις όσο και σε open source εκδόσεις. Παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε την προτίμησή σας στο είδος έκδοσης των ζητούμενων λογισμικών δεδομένου ότι κάθε επιλογή συμπαρασύρει διαφορετικούς τρόπους υποστήριξης των λογισμικών αυτών και φυσικά διαφορετικά κόστη για την κτήση και υποστήριξη. On A3.2.3 Q: Can certain service nodes be configured and used also as IO- nodes for the HPC file system? (IO- servers, OSS/MDS- servers) On A3.2.4 Q: How is more storage capacity or more IO- performance than the minimum specified going to be valued? Is there a formula? προϊόν η χρήση ανοιχτού λογισμικού είναι τόσο αποδεκτή. Η παραπάνω διευκρίνιση προστέθηκε στην εισαγωγή της παραγράφου Α3.3 Όχι μια τέτοια δυνατότητα δεν υφίσταται. Αν απαιτούνται επιπλέον κόμβοι ο ανάδοχος θα πρέπει να τους συμπεριλάβει στην προσφορά του επιπλέον του αριθμού κόμβων που έχει προδιαγράψει η Αναθέτουσα Αρχή. Υπάρχει και σαφής απαίτηση στους πίνακες συμμόρφωσης (3.1.43) Σε ότι αφορά το I/O performance τα αποτελέσματα των benchmark αξιολογούνται βάσει του τύπου που έχει δοθεί στην παράγραφο Α Η αξιολόγηση της επιπλέον ποσότητας αποθηκευτικού χώρου γίνεται αναλογικά βάσει όσων περιγράφονται στην παράγραφο Β4.1.3 και τους συντελεστές βαρύτητας του πίνακα της παραγράφου Β HP HP

20 58 On A3.5.3 Q1: File Size: GRNET specifies M + M/2, ist that 1.5x M? Is M the arithmetic mean value between largest RAM for Compute Node and largest RAM for IO- server? Η μέθοδος υπολογισμού του μεγέθους αρχείου άλλαξε. Το μέγεθος που ζητείται πλέον είναι 256GB ανεξαρτήτως μεγέθους μνήμης. HP 59 Q2: How many nodes are to be measured? Generally it is stated to use 64 nodes for benchmarks. Can we use a smaller number of nodes specifically for the IO- benchmark, e.g, 2 or 4 nodes? It is not expected to see very different results when measuring a larger nr. of single client nodes. Η διαδικασία αξιολόγησης του παράλληλου συστήματος αρχείου άλλαξε με στόχο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο πλήρως, περισσότερες απόψεις του συστήματος. Επίσης η απαίτηση για ελάχιστες τιμές απόδοσης απαλείφθηκαν. HP Q3: If e.g. 4 client nodes are measured, and 4 (slightly) different values occur for Read and 4 (slightly) different values for Write, shall we take the mean value of those for IOZR and IOZW? Q4: The specified benchmark for IO evaluation and the corresponding formula, take into account only the micro- behavior of the file system, i.e. only on client- node- level. The total bandwidth of the filesystem is specified to be 6GB/sec. Is there an evaluation formula for the aggregated bandwidth offered? Η διαδικασία αξιολόγησης του παράλληλου συστήματος αρχείου άλλαξε με στόχο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο πλήρως, περισσότερες απόψεις του συστήματος. Επίσης η απαίτηση για ελάχιστες τιμές απόδοσης απαλείφθηκαν. Τυχόν επιπλέον προσφερόμενο εύρος ζώνης θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β4.1 «Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού» HP HP

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 311568 Πράξη «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών µέσω της δηµιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδοµένων» Υποέργο «Εξοπλισµός αποθηκευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΙΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 296114 Πράξη Προηγµένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά µε την προκήρυξη του έργου PRACE-GR ΕΔΕΤ 12/11/2013

Διευκρινίσεις σχετικά µε την προκήρυξη του έργου PRACE-GR ΕΔΕΤ 12/11/2013 Διευκρινίσεις σχετικά µε την προκήρυξη του έργου PRACE-GR ΕΔΕΤ 12/11/2013 1) Ερώτηµα: Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει υπεργολάβο ο οποίος καλύπτει εν µέρει ή το σύνολο του περιεχοµένου των παραγράφων Β2.6.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 3743 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο του έργου, «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και ιαχειριστών της

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και ιαχειριστών της Απαντήσεις στις ερωτήσεις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης από τις ενδιαφερόµενες εταιρείες επί της ιακήρυξης του έργου: Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5478/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ MΟΝΑΔΩΝ Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5994 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5462/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Πληροφορίες: Διονυσία Σγούρου Τηλέφωνο: 213 1306 208 Fax: 213 1306 480 e-mail: dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 18/10/2016 Α.Π.: 5855

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

GRNET. kyrginis [at] grnet.gr, ntell [at] grnet.gr

GRNET. kyrginis [at] grnet.gr, ntell [at] grnet.gr Εισαγωγή στο GRNET kyrginis [at] grnet.gr, ntell [at] grnet.gr Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεσσαλονίκη, 28-29 Σεπ. 2015 1/24 Συνοπτική Παρουσίαση 426 υπολογιστικοί κόμβοι ΙΒΜ NeXtScale nx360 M4 14 κόμβοι υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

GRNET. kyrginis [at] grnet.gr

GRNET. kyrginis [at] grnet.gr Εισαγωγή στο GRNET kyrginis [at] grnet.gr Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αθήνα, 14-16 Σεπ. 2015 1/27 Συνοπτική Παρουσίαση Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αθήνα, 14-16 Σεπ. 2015 2/27 Συνοπτική Παρουσίαση 426 υπολογιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Υπηρεσία HPC Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης www.ucdc.uoc.gr Μιχάλης Καλογήρου, kalogirou@uoc.gr Γιάννης Πατεράκης, jpat@uoc.gr 1 w w w.c ic t.u o c. gr Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost

Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών και Υπηρεσιών: OSPF Cost Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Ευάγγελος Α. Κοσμάτος Basic OSPF Configuration Υλοποίηση Δικτυακών Υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Grid infrastructure update

Hellas Grid infrastructure update Hellas Grid infrastructure update Kostas Koumantaros, Christos Aposkitis EGEE-HellasGrid Coordination meeting, Athens 12-13/3/2006 www.eu-egee.org Υποέργο 1: Διαγωνισμός HellasGrid Y1-Y3 Enabling Grids

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν έξι [6] εταιρείες.

Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν έξι [6] εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375257 Πράξη Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ Υποέργο 1, 2, 3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 16/01/2013 Έως: 04/02/2013 Φορέας (Αναθέτουσα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 4 Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες : Καραγιαννάκης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2810399297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «PRACE-GR Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax: 210-8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 4 : Κρυφή Μνήμη Καρβούνης Ευάγγελος Δευτέρα, 30/11/2015 Χαρακτηριστικά Θέση Χωρητικότητα Μονάδα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING

University of Macedonia Master in Information Systems. Networking Technologies professors: A. Economides A. Pobortsis AGREEMENT AND ACCOUNTING University of Macedonia Master in Information Systems professors: A. Economides A. Pobortsis SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) NEGOTIATING,, MEASURINGM AND ACCOUNTING Simeonidis Efstathios MIS18/05 January

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα