Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4. Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1"

Transcript

1 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 1 Η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα µε τη συµβατική δοξορουβικίνη και µε τη δοσεταξέλη 1,4 Αποτελεσµατικό και ως θεραπεία συντήρησης Ανώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 Χαµηλή καρδιοτοξικότητα 1,6 Εύχρηστο οσολογικό Σχήµα 3 - Θεραπεία 1 φορά το µήνα - εν υπάρχει ανάγκη παραµονής στο νοσοκοµείο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. O Brien et al. Annals of Oncology, Vol. 15: , 2004, 2. Di Paolo A. Liposomal anticancer therapy: pharmacokinetic and clinical aspects. J Chemother. Vol. 16 (suppl 4): 90-93, 2004, 3. CAELYX, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 4. Yardley, D. A et al. Breast Cancer Res. Treat., (27th Ann. Mtg. San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS, San Antonio, TX, USA, Dec. 8-11, 2004), Vol. 88, No. 1, Suppl., Dec. 2004, Abstr. No. 5057, 5. Al-Batran et al. British Journal of Cancer 2006; 1-6, 6. GEICAM study, J. Clin. Oncol., (43rd Ann. Mtg. Am. Soc. Clin. Oncol., ASCO, Chicago, IL, USA, June 1-5, 2007), Vol. 25, No. 18S, Pt 1, June, 2007, Abstr. No. 1007, 7. Chia et al. JCO, Vol. 24: , 2006, 8. Mustafa M.H. et al, Proc. Am. Soc. Clin. Oncol., (37th Ann. Mtg., ASCO, San Francisco, CA, USA, May 12-15, 2001), Vol. 20, Pt. 2, 2001, Abstr. No /07-CAE-08/07

2 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 2 1

3 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 3 Επιλεκτική Απελευθέρωση Η οξορουβικίνη είναι ενκαψυλιωµένη σε µία στιβάδα λιπιδίων (λιποσώµατα) 2 Τα λιποσώµατα είναι µε τη σειρά τους ενκαψυλιωµένα σε µια πυκνή στιβάδα µεθοξυπολυαιθυλενικής γλυκόλης (MPEG) 3 - Η MPEG προσελκύει το νερό δηµιουργώντας έτσι µια υδάτινη στιβάδα γύρω απ, το λιπόσωµα - Αυτό το υδάτινο στρώµα επιτρέπει στο λιπόσωµα να αποφεύγει την ανίχνευση και τη φαγοκύττωση από τα µακροφάγα κύτταρα, αυξάνοντας το χρόνο ηµίσειας ζωής του in vivo Επίστρωση MPEG Λιποσωµιακή Στιβάδα Υδάτινος Πυρήνας που περιέχει οξορουβικίνη HCL

4 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 4 Το είναι η Μοναδική Πεγκυλιωµένη Λιποσωµιακή οξορουβικίνη Στοχευµένη Δράση Το CAELYX αθροίζεται επιλεκτικά µέσα στον όγκο εισχωρώντας µέσω της διάτρητης αγγείωσής του 2, 3 - Έχοντας µέγεθος 85 nm, το µόριο του CAELYX δεν διαφεύγει από τα υγιή αγγεία Το ενεργό φάρµακο παραµένει ενκαψυλιωµένο µέχρι να φτάσει στον όγκο 3 - Σε σύγκριση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη: Mεγαλύτερη ποσότητα φαρµάκου απελευθερώνεται στην περιοχή του όγκου Παρατηρούνται λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες Εξασφαλίζεται παρατεταµένη δράση Tριχοειδές Αγγείο Φυσιολογικού Ιστού Αιµοφόρο Αγγείο Όγκου

5 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 5 Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 vs δοξορουβικίνης: Επιβίωση Ελεύθερη Προόδου 1 Στη θεραπεία 1 ης γραµµής για το Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού το CAELYX παρέχει επιβίωση ελεύθερη προόδου στα επίπεδα της συµβατικής δοξορουβικίνης 1 vs δοξορουβικίνης: Συνολική Επιβίωση 3 Στη θεραπεία 1 ης γραµµής για το Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού το CAELYX παρέχει συνολική επιβίωση στα επίπεδα της συµβατικής δοξορουβικίνης 1

6 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 6 1 Ισοδύναµη Αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τη δοσεταξέλη σε θεραπεία 1 ης γραµµής για Μεταστατικό Καρκίνο Μαστού 4 vs δοσεταξέλης: Συνολική Επιβίωση 4 - Eνδιάµεση συνολική επιβίωση οµάδας CAELYX 15.8 µήνες - Eνδιάµεση συνολική επιβίωση οµάδας δοσεταξέλης 13.6 µήνες Αποτελεσµατικότητα αντίστοιχη της δοσεταξέλης - Βαθµός ανταπόκρισης, επιβίωση ελεύθερη νόσου καθώς και συνολική, συγκρίσιµη για CAELYX και δοσεταξέλη, µε τάση υπέρ του CAELYX 4 * Σύµφωνα µε την Π.Χ.Π. το CAELYX χορηγείται ενδοφλέβια στη δόση των 50mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες. Για τη διαχείριση ανεπιθύµητων ενεργειών όπως το Σύνδροµο Πελµάτων Παλαµών, η στοµατίτιδα ή η αιµατολογική τοξικότητα, η δόση µπορεί να µειωθεί ή η χορήγησή της να καθυστερήσει. 3 Πέρα από τη θεραπεία 1 ης γραµµής: Aποτελεσµατική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς µε Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού και προηγούµενη έκθεση σε ανθρακυκλίνες, µε τουλάχιστον µία προηγούµενη χηµειοθεραπεία για µεταστατική νόσο 5 Μετρήσεις Αποτελεσµατικότητας 5 n=79 οσολογία CAELYX 50mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες CR: 1 (1,3%) PR: 9 (11,4%) ORR: 12,7% SD: 22 (27,8%) PD: 47 (59,5%) Median PFS =3.6 mo Median OS =12.3 mo Κλινικό Όφελος: 16.1 % για ασθενείς µε νόσο ανθεκτική στις ανθρακυκλίνες vs 29 % για ασθενείς µε νόσο µη-ανθεκτική στις ανθρακυκλίνες Η χρήση του CAELYX συνδέεται µε αποδεδειγµένο κλινικό όφελος σε ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία µε συµβατικές ανθρακυκλίνες 5

7 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 7 Θεραπεία συντήρησης µε CAELYX: Aποτελεσµατική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς µε Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού χωρίς πρόοδο νόσου µετά τη χηµειοθεραπεία 1 ης γραµµής µε ανθρακυκλίνη ακολουθούµενη από ταξάνη (Α Τ) 6 2 Θεραπεία ε x 6 κύκλους*: Χρόνος έως την Πρόοδο από την Τυχαιοποίηση Η θεραπεία συντήρησης µε CAELYX παρατείνει σηµαντικά το χρόνο έως την πρόοδο της νόσου ΤΤP (3.32 µήνες) 6 Σηµαντική παράταση του χρόνου έως την πρόοδο, χωρίς σηµαντική κλινική τοξικότητα 6 Αιµατολογική Τοξικότητα 6 (n=78) Καρδιοτοξικότητα 6 Οµάδα παρατήρησης (n=77) * Σύµφωνα µε την Π.Χ.Π. το CAELYX χορηγείται ενδοφλέβια στη δόση των 50mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες. Για τη διαχείριση ανεπιθύµητων ενεργειών όπως το Σύνδροµο Πελµάτων Παλαµών, η στοµατίτιδα ή η αιµατολογική τοξικότητα, η δόση µπορεί να µειωθεί ή η χορήγησή της να καθυστερήσει. 3 Το πρωτόκολλο της µελέτης καθόρισε τροποποίηση δόσης στα 40 mg/m 2 για διαχείριση της αιµατολογικής τοξικότητας Τοξικότητα Βαθµού 1/ 2 Βαθµού 3/4 Βαθµού 1/ 2 Βαθµού 3/4 Ουδετεροπενία Αναιµία Εµπύρετη ουδετεροπενία µόνο στο 2.6% των ασθενών µε CAELYX 6 (n=78) Οµάδα παρατήρησης (n=77) Ενδιάµεσο LVEF κατά τον 6 ο κύκλο 61% 60% Μείωση του LVEF 10% 5 (6%) 1 (1%) Πτώση του LVEF <50% 2* (3%) 0 Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 0 0 * Tιµή LVEF κατά τον 6 ο κύκλο 47% και 44% PPE 6 (n=78) Οµάδα παρατήρησης (n=77) Βαθµού 3 Βαθµού 4 Βαθµού 3 Βαθµού 4 4% 0% 0 0

8 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 8 1 Μειωµένος κίνδυνος καρδιοτοξικότητας σύµφωνα µε αποτελέσµατα κλινικών µελετών 1 O κίνδυνος ανάπτυξης καρδιοτοξικότητας ήταν σηµαντικά υψηλότερος για ασθενείς που λάµβαναν συµβατική δοξορουβικίνη σε σχέση µε εκείνους που λάµβαναν CAELYX (P <0.001, ΗR=3.16) 1 Ο συνδυασµός συµβατικής δοξορουβικίνης µε trastuzumab παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο καρδιοτοξικότητας. Σε σχετική κλινική µελέτη µε αντικατάσταση στον παραπάνω συνδυασµό της συµβατικής δοξορουβικίνης µε πεγκυλιωµένη λιποσωµιακή δοξορουβικίνη, επιτεύχθηκε σταθερή καρδιακή λειτουργία ενώ κανείς ασθενής δεν ανέπτυξε Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια 7 Σταθερή καρδιακή λειτουργία κατά τη διάρκεια της µελέτης n Τιµές LVEF ( ιάµεσες) Κατά την έναρξη % Μετά τον 2 ο κύκλο % Mετά τον 4 ο κύκλο % Mετά τον 6 ο κύκλο % Η συµβατική δοξορουβικίνη είναι καρδιοτοξική σε αθροιστικές δόσεις 550 mg /m 2. Για το CAELYX το κατώφλι για καρδιοτοξικότητα, εάν υπάρχει, δεν έχει καθοριστεί. Σε σχετική κλινική µελέτη, ασθενείς µε Σάρκωµα Kaposi σχετιζόµενο µε AIDS αξιολογήθηκαν για καρδιοτοξικότητα για χρονικό διάστηµα από 1,25 έως 5,5 έτη και η αθροιστική δόση CAELYX έφτασε µέχρι και τα 2360 mg /m 2 µε µικρή ή και καµία µείωση στο LVEF 8

9 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 9 Aνώτερο Προφίλ Ασφάλειας σε σχέση µε τη συµβατική δοξορουβικίνη 1 ΜΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ n=254 n=255 % % Βαθµού Aλωπεκία Nαυτία Έµεση 19 < Κόπωση 12 < Σύνδροµο πελµάτων-παλαµών Βλεννογονίτιδα Στοµατίτιδα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Βαθµού Αναιµία 5 < 1 < <1 Λευκοπενία 2 < 1 < Ουδετεροπενία 4 1 < Θροµβοκυτταροπενία < 1

10 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 10 Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Caelyx 2mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Ένα ml του Caelyx περιέχει 2mg υδροχλωρική δοξορουβικίνη σε µία pegylated λιποσωµιακή µορφή. To Caelyx, είναι µία σύνθεση λιποσωµάτων, που περιέχει ενκαψυλιωµένη εδροχλωρική δοξορουβικίνη σε λιποσώµατα µε επιφανειακή σύνδεση µεθοξυπολυαιθυλενικής γλυκόλης (MPEG). Η µορφή αυτή είναι γνωστή ως πολυαιθυλενογλυκολοποίηση και προστατεύει τα λιποσώµατα κατά την ανίχνευση από το φαγοκυτταρικό σύστηµα των µονοπυρήνων (MPS), αυξάνοντας το χρόνο κυκλοφορίας στο αίµα. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. Το Caelyx ενδείκνυται: - Σαν µονοθεραπεία σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού, όπου υπάρχει αυξηµένος καρδιακός κίνδυνος. - Για τη θεραπεία του προχωρηµένου σταδίου καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες στις οποίες απέτυχε ένα χηµειοθεραπευτικό σχήµα βασισµένο σε πλατίνα. - Για τη θεραπεία ασθενών µε σάρκωµα Kaposi (ΚS) σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και χαµηλού βαθµού CD4 (< 200 CD4 λεµφοκύτταρα /mm3) και παρατεταµένη βλεννογονοδερµατική ή σπλαγχνική νόσο. Το Caelyx µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρώτης επιλογής συστηµατικό χηµειοθεραπευτικό, ή ως δεύτερης επιλογής χηµειοθεραπευτικό σε ασθενείς µε σάρκωµα Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας σε προχωρηµένο στάδιο ή σε ασθενείς που δεν µπορούν να ανεχθούν προηγούµενη συνδυασµένη συστηµατική χηµειοθεραπεία που αποτελείται τουλάχιστον από δύο από τους παρακάτω παράγοντες: αλκαλοειδή της vinca, bleomycin και κλασική δοξορουβικίνη (ή άλλες ανθρακυκλίνες). ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Το Caelyx δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στη θεραπεία του σαρκώµατος του Kaposi σε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, το οποίο µπορεί να θεραπευτεί αποτελεσµατικά µε τοπική θεραπεία ή συστηµατική θεραπεία µε άλφα-ιντερφερόνη. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Καρδιακή τοξικότητα: Συνιστάται όλοι οι ασθενείς που λαµβάνουν Caelyx να υποβάλλονται συστηµατικά σε ΗΚΓικό έλεγχο. Προσωρινές ΗΚΓκές αλλαγές, όπως επιπέδωση του κύµατος Τ, κατάσπαση του S-T διαστήµατος και καλοήθεις αρρυθµίες, δεν θεωρούνται υποχρεωτικές ενδείξεις για την διακοπή της θεραπείας µε Caelyx. Παρ όλα αυτά µείωση του συµπλέγµατος QRS θεωρείται πιο ενδεικτική της καρδιακής τοξικότητας. Εάν παρατηρηθούν αυτές οι αλλαγές πρέπει να συνιστάται ως πιο αξιόπιστη δοκιµασία για µυοκαρδιακή βλάβη από ανθρακυκλίνες, η ενδοµυοκαρδιακή βιοψία. Πιο ειδικές µέθοδοι για την εκτίµηση και τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας συγκρινόµενες µε το ΗΚΓ είναι οι µετρήσεις του κλάσµατος εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας µε υπερηχοκαρδιογραφία ή κατά προτίµηση µε Αγγειγραφία Πολλαπλής Διόδου (MUGA). Οι µέθοδοι αυτές πρέπει να αποτελούν δοκιµασίες ρουτίνας πριν την έναρξη της θεραπείας µε Caelyx και θα πρέπει να επαναλαµβάνονται περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η εκτίµηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας θεωρείται υποχρεωτική πριν από κάθε επιπλέον χορήγηση του Caelyx που υπερβαίνει την αθροιστική δόση ανθρακυκλίνης για όλη τη ζωή των 450 mg/m². Οι δοκιµασίες και οι µέθοδοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω για την εκτίµηση σχετικά µε τον έλεγχο της καρδιακής απόδοσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε ανθρακυκλίνες, πρέπει να γίνονται µε την ακόλουθη σειρά: έλεγχος ΗΚΓ, µέτρηση του κλάσµατος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, ενδοµυοκαρδιακή βιοψία. Αν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων δείχνουν πιθανή µυοκαρδιακή βλάβη σχετιζόµενη µε την θεραπεία του Caelyx, το όφελος από την συνεχιζόµενη θεραπεία πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά σε σχέση µε τον κίνδυνο της µυοκαρδιακής βλάβης. Σε ασθενείς µε καρδιακή νόσο όπου απαιτείται θεραπεία, χορηγείστε Caelyx µόνο όταν το όφελος είναι µεγαλύτερο από τον κίνδυνο για τον ασθενή. Προσοχή πρέπει να συνιστάται σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια οι οποίοι λαµβάνουν Caelyx. Οποτεδήποτε υπάρχει υποψία µυοκαρδιοπάθειας, δηλαδή το κλάσµα εξώθησης της αριστερής κοιλίας έχει µειωθεί σηµαντικά σχετικά συγκρινόµενο µε τιµές πριν τη θεραπεία και/ή το κλάσµα εξώθησηςτης αριστερής κοιλίας είναι µικρότερο από την προγνωστικά σχετική τιµή (π.χ.< 45 %), µπορεί να συστηθεί ενδοµυοκαρδιακή βιοψία και πρέπει προσεκτικά να εκτιµάται το όφελος της συνεχιζόµενης θεραπείας έναντι του κινδύνου ανάπτυξης µη αναστρέψιµης καρδιακής βλάβης. Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας µυοκαρδιοπάθειας µπορεί να εµφανισθεί ξαφνικά χωρίς προηγούµενες αλλαγές του ΗΚΓ και µπορεί επίσης να παρατηρηθεί και µερικές εβδοµάδες µετά την διακοπή της θεραπείας. Προσοχή πρέπει να συνιστάται σε ασθενείς που λαµβάνουν άλλες ανθρακυκλίνες. Στην εκτίµηση της συνολικής δόσης της υδροχλωρικής δοξορουβικίνης πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψην άλλη προηγούµενη (ή ταυτόχρονη) θεραπεία µε καρδιοτοξικά συστατικά όπως άλλες ανθρακυκλίνες/ανθρακινόνες ή π.χ. 5-fluorouracil. Καρδιακή τοξικότητα επίσης µπορεί να εµφανιστεί σε αθροιστικές δόσεις ανθρακυκλινών χαµηλότερες από 450 mg/m2 σε ασθενείς µε προηγηθείσα ακτινοβολία µεσοθωρακίου ή σε εκείνους που ταυτόχρονα λαµβάνουν θεραπεία µε κυκλοφωσφαµίδη. To περίγραµµα ασφάλειας στην καρδιά για το δοσολογικό σχήµα που συνιστάται για αµφότερους, για καρκίνο του µαστού και για καρκίνο των ωοθηκών (50 mg/m²) είναι παρόµοιο µε το περίγραµµα των 20 mg/m 2 σε ασθενείς µε σάρκωµα Kaposi σε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Mυελοκαταστολή: Πολλοί ασθενείς που έλαβαν αγωγή µε Caelyx έχουν µια βασική µυελοκαταστολή οφειλόµενη σε αυτούς τους παράγοντες όπως προϋπάρχουσα HIV νόσος ή πολυάριθµα ταυτόχρονα χορηγούµενα ή προηγούµενα φάρµακα ή όγκοι που εµπλέκουν τον µυελό των οστών. Στην βασική δοκιµή σε ασθενείς µε καρκίνο των ωοθηκών που αντιµετωπίσθηκαν θεραπευτικά µε δόση 50 mg/m 2, η µυελοκαταστολή ήταν γενικά ήπια προς µέτριας βαρύτητας, αναστρέψιµη, και δεν συνδυάστηκε µε επεισόδια ουδετεροπενικής λοίµωξης ή σήψη. Επιπρόσθετα, σε µία ελεγχόµενη κλινική δοκιµή του Caelyx έναντι του topotecan, η συχνότητα εµφάνισης της σήψης της σχετιζόµενης u956 µε την θεραπεία ήταν ουσιαστικά µικρότερη στον καρκίνο των ωοθηκών που αντιµετωπίσθηκε µε Caelyx σε σχέση µε την οµάδα ασθενών που έλαβε topotecan. Παρόµοια χαµηλή εµφάνιση µυελοκαταστολής παρατηρήθηκε σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού που έλαβαν αγωγή µε Caelyx σε µία κλινική δοκιµή πρώτης γραµµής. Σε αντίθεση µε την εµπειρία σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού ή των ωοθηκών, η µυελοκαταστολή εµφανίζεται να είναι η περιοριστική της δόσης ανεπιθύµητη ενέργεια σε ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.8). Εξαιτίας του ενδεχόµενου καταστολής του µυελού των οστών, περιοδικές µετρήσεις αίµατος πρέπει να γίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Caelyx και τουλάχιστον πριν από κάθε χορήγηση Caelyx. Eπίµονη σηµαντική µυελοκαταστολή, µπορεί να είναι επακόλουθο της επιλοίµωξης ή αιµορραγίας. Σε ελεγχόµενες κλινικές µελέτες σε ασθενείς µε σάρκωµα Kaposi (ΚS) σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας σε σύγκριση µε σχήµα bleomycin/vincristine, εµφανίστηκαν συχνότερα ευκαιριακές λοιµώξεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε Caelyx. Ασθενείς και γιατροί πρέπει να είναι ενήµεροι για την υψηλότερη αυτή συχνότητα και να λαµβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Όπως και µε άλλους αντινεοπλασµατικούς παράγοντες που προκαλούν βλάβη στο DNA, αναφέρθηκαν η εµφάνιση δευτερογενούς οξείας µυελογενούς λευχαιµίας και µυελοδυσπλασίας σε ασθενείς που ελάµβαναν συνδυασµένη αγωγή µε δοξορουβικίνη. Εποµένως κάθε ασθενής που λαµβάνει αγωγή µε δοξορουβικίνη θα πρέπει να είναι υπό αιµατολογική παρακολούθηση. Δεδοµένης της διαφοράς στο φαρµακοκινητικό περίγραµµα και τα δοσολογικά σχήµατα, το Caelyx δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε άλλες συνθέσεις υδροχλωρικής δοξορουβικίνης. Αντιδράσεις σχετιζόµενες µε την έγχυση: Σοβαρές και µερικές φορές απειλητικές για τη ζωήαντιδράσεις κατά την έγχυση, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αντιδράσεις που µοιάζουν µε αλλεργικές ή αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις, µε συµπτώµατα που περιλαµβάνουν άσθµα, εξάψεις, κνιδωτικό εξάνθηµα, θωρακικό άλγος, πυρετό, υπέρταση, ταχυκαρδία, κνησµό, εφίδρωση, δύσπνοια, οίδηµα του προσώπου, ρίγη, οσφυαλγία, σφίξιµο στο στήθος και το λαιµό ή/και υπόταση µπορεί να εµφανισθούν µέσα σε λεπτά από την έναρξη της έγχυσης του Caelyx. Πολύ σπάνια, έχουν επίσης παρατηρηθεί σπασµοί σχετιζόµενοι µε αντιδράσεις κατά την έγχυση. Η προσωρινή διακοπή της έγχυσης λύνει συνήθως αυτά τα συµπτώµατα χωρίς περαιτέρω θεραπεία. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα για άµεση χρήση φάρµακα (π.χ. αντιισταµινικά, κορτικοστεροειδή, αδρεναλίνη, και αντισπασµωδικά), καθώς επίσης και εξοπλισµός εκτάκτου ανάγκης για τη θεραπεία αυτών των συµπτωµάτων. Στους περισσότερους ασθενείς η θεραπεία µπορεί να αρχίσει ξανά µετά από τη λύση όλων των συµπτωµάτων, χωρίς υποτροπή. Σπάνια επανεµφανίζονται αντιδράσεις κατά την έγχυση µετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας. Για να ελαχιστοποιήσετε το κίνδυνο από αντιδράσεις κατά την έγχυση, η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται µε ένα ρυθµό όχι µεγαλύτερο του 1 mg/λεπτό. Διαβητικοί ασθενείς: Παρακαλούµε σηµειώστε ότι κάθε φιαλίδιο Caelyx περιέχει σουκρόζη και χορηγείται µε διάλυµα γλυκόζης 5 % (50 mg/ml) για ενδοφλέβια έγχυση. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Η συνηθέστερη ανεπιθύµητη ενέργεια που αναφέρθηκε σε κλινικές µελέτες για µαστό/ωοθήκες (50 mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες) ήταν ερυθροδυσαισθησία παλαµών πελµάτων(εππ). Η συνολική επίπτωση της ΕΠΠ που αναφέρθηκε ήταν 44,0 % - 46,1 %. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες, µε βαριά (Βαθµός ΙΙΙ) περιστατικά να έχουν αναφερθεί στο 17 % - 19,5 %. Η αναφερθείσα επίπτωση των επικίνδυνων για τη ζωή (Βαθµός ΙV) περιπτώσεων ήταν < 1 %. ΕΠΠ σπάνια οδήγησε σε µόνιµη διακοπή της θεραπείας (3,7 % - 7,0 %). ΕΠΠ χαρακτηρίζεται από επώδυνα, κηλιδώδη ερυθρά δερµατικά εξανθήµατα. Σε ασθενείς που υφίστανται αυτό το γεγονός, γενικά εµφανίζεται µετά από δύο ή τρεις κύκλους θεραπείας. Η βελτίωση συνήθως εµφανίζεται σε µία - δύο εβδοµάδες και σε µερικές περιπτώσεις, µπορεί να χρειαστούν µέχρι 4 εβδοµάδες ή περισσότερο για την πλήρη βελτίωση. Η πυριδοξίνη σε δόση mg ανά ηµέρα και τα κορτικοστεροειδή έχουν χρησιµοποιηθεί για την προφύλαξη και την θεραπεία της ΕΠΠ, εντούτοις αυτές οι θεραπείες δεν έχουν αξιολογηθεί σε µελέτες φάσης ΙΙΙ. Άλλες τεχνικές για την πρόληψη και την αντιµετώπιση του της ΕΠΠ, που µπορεί να ξεκινήσουν για 4 έως 7 ηµέρες µετά την θεραπεία µε Caelyx περιλαµβάνουν την διατήρηση ψυχρών των χεριών και των ποδιών και να αφήνονται ελεύθερα (χωρίς κάλτσες, γάντια ή υποδήµατα µε στενή εφαρµογή). Η ΕΠΠ φαίνεται να σχετίζεται αρχικά µε το πρόγραµµα των δόσεων και µπορεί να ελαττωθεί επεκτείνοντας το µεσοδιάστηµα µεταξύ των δόσεων κατά 1-2 εβδοµάδες. Εντούτοις αυτή η αντίδραση µπορεί να είναι βαριά και να προκαλεί ανικανότητα σε κάποιους ασθενείς και ίσως να απαιτήσει την διακοπή της θεραπείας. Στοµατίτιδα/βλεννογονίτιδα και ναυτία αναφέρθηκαν επίσης σε πληθυσµούς µε καρκίνο µαστού/ωοθηκών, ενώ το Πρόγραµµα AIDS - µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (20 mg/m 2 κάθε 2 εβδοµάδες), µυελοκαταστολή (κυρίως λευκοπενία) ήταν η συνηθέστερη ανεπιθύµητη ενέργεια (βλέπε AIDS µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας). Πρόγραµµα καρκίνου του µαστού: 509 ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο του µαστού που δεν είχαν λάβει προηγούµενη χηµειοθεραπεία για µεταστατική νόσο έλαβαν θεραπεία µε Caelyx (n=254) σε δόση 50 mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες ή δοξορουβικίνη (n=225) σε δόση 60 mg/m 2 κάθε 3 εβδοµάδες, σε µία κλινική µελέτη φάσης ΙΙΙ (I97-328). Οι ακόλουθες κοινές ανεπιθύµητες ενέργειες αναφέρθηκαν συχνότερα µε δοξορουβικίνη παρά µε Caelyx: ναυτία (53 % έναντι 37 %; Βαθµός ΙΙΙ/IV 5 % έναντι 3 %),έµετος (31 % έναντι 19 %; Βαθµός ΙΙΙ/IV 4 % έναντι λιγότερο από 1 %) οποιαδήποτε αλωπεκία (66 % έναντι 20 %), σηµαντική αλωπεκία (54 % έναντι 7 %) και ουδετοεροπενία (10 % έναντι 4 %, Βαθµός ΙΙΙ/IV 8 % έναντι 2 %). Βλεννογονίτιδα (23 % έναντι 13 %; Βαθµός III/IV 4 % έναντι 2 %) και στοµατίτιδα (22 % έναντι 15 %; Βαθµός III/IV 5 % έναντι 2 %) αναφέρθηκαν συχνότερα µε το Caelyx παρά µε την δοξορουβικίνη. Η µέση διάρκεια των συνηθέστερων βαρειών (Βαθµός III/IV) συµβαµάτων και για τις δύο οµάδες ήταν 30 ηµέρες ή λιγότερο. Βλέπε τον Πίνακα 4 για πλήρη απαρίθµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε Caelyx. Η επίπτωση επικίνδυνων για τη ζωή (Βαθµός IV) αιµατολογικών ανεπιθύµητων ενεργειών ήταν < 1,0 % και αναφέρθηκε σήψη στο 1 % των ασθενών. Υποστήριξη µε παράγοντες ανάπτυξης ή υποστήριξη για µεταγγίσεις ήταν αναγκαία σε 5,1 % και 5,5 % των ασθενών αντίστοιχα. Κλινικά αξιόλογες εργαστηριακές ανωµαλίες (Βαθµοί ΙΙΙ και ΙV) σε αυτή την οµάδα ήταν χαµηλές µε αύξηση της συνολικής µπιλιρουβίνης, ΑST και ALT αναφέρθηκαν σε ποσοστό 2,4 %, 1,6 % και < 1 % των ασθενών αντιστοίχως. Δεν αναφέρθηκαν κλινικά αξιόλογες αυξήσεις στην κρεατινίνη ορού.

11 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 11 Π ε ρ ί λ η ψ η τ ω ν Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ανεπιθύµητες Ενέργειες Σχετιζόµενες µε τη Θεραπεία που Αναφέρθηκαν σε Κλινικές Δοκιµές Καρκίνου του Μαστού (50 mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες) (ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε Caelyx)ανά Σοβαρότητα, Κατηγορία Οργάνου Συστήµατος σύµφωνα µε τη MedDRA και Προτιµώµενο Όρο: Πολύ συχνές (> 1/10), (> 1/100, < 1/10), (> 1/1.000, < 1/100) CIOMS III ΑΕ ανά σύστηµα του Σώµατος Καρκίνος του Μαστού Καρκίνος του Μαστού Καρκίνος του Μαστού Όλες οι σοβαρότητες Βαθµοί III/IV n=404 n=254 n=254 (1-5%) ( 5%) ( 5%) µη προαναφερθείσες σε κλινικές δοκιµές Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Φαρυγγίτιδα Θυλακίτιδα, µυκητιασική λοίµωξη, επιχείλια έλκη (µη ερπητικά), λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος Φαρυγγίτιδα Διαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος Λευκοπενία, αναιµία, ουδετεροπενία, θροµβοπενία Λευκοπενία, αναιµία Θροµβοπενία Ουδετεροπενία Διαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Πολύ συχνές Πίνακας 5 Ανεπιθύµητες Ενέργειες Σχετιζόµενες µε τη Θεραπεία που Αναφέρθηκαν σε Κλινικές Δοκιµές Καρκίνου των ωοθηκών (50 mg/m2 κάθε 4 εβδοµάδες) (ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε Caelyx)ανά Σοβαρότητα, Κατηγορία Οργάνου Συστήµατος σύµφωνα µε τη MedDRA και Προτιµώµενο Όρο: Πολύ συχνές (> 1/10), (> 1/100, < 1/10), (> 1/1.000, < 1/100) CIOMS III ΑΕ ανά σύστηµα του Σώµατος Καρκίνος των Ωοθηκών Καρκίνος των Ωοθηκών Καρκίνος των Ωοθηκών Όλες οι σοβαρότητες Βαθµοί III/IV n=512 n=512 n=512 (1-5%) ( 5% ) ( 5%) Λοιµώξεις και παρασιτώσεις Φαρυγγίτιδα Λοίµωξη, µονιλίαση του στόµατος, έρπης ζωστήρας, ουρολοίµωξη Φαρυγγίτιδα Διαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος Πολύ συχνές Λευκοπενία, αναιµία, ουδετεροπενία, θροµβοπενία Ουδετεροπενία Λευκοπενία, αναιµία, θροµβοπενία Υπόχρωµη αναιµία Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος Διαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης Πολύ συχνές Ψυχιατρικές διαταραχές Αλλεργική αντίδραση Ανορεξία Ανορεξία Αφυδάτωση, καχεξία Άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία Διαταραχές του νευρικού συστήµατος Παραισθησία, υπνηλία Κεφαλαλγία, ζάλη, νευροπάθεια, υπερτονία Παραισθησία, υπνηλία Οφθαλµικές διαταραχές Καρδιακές διαταραχές Αγγειακές διαταραχές Διαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Επιπεφυκίτιδα Καρδιαγγειακή διαταραχή Αγγειοδιαστολή Δύσπνοια, αυξηµένος βήχας Διαταραχές του γαστρενετερικού συστήµατος Πολύ συχνές Δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία, στοµατίτιδα, έµετος Κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, εξέλκωση του στόµατος Ναυτία, στοµατίτιδα, έµετος, Εξέλκωση του στόµατος, οισοφαγίτιδα, ναυτία και έµετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια γαστρίτιδα, δυσφαγία, ξηροστοµία, µετεωρισµός, ουλίτιδα, στρέβλωση γεύσης Δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, εξέλκωση του στόµατος Διαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές PPE*, αλωπεκία, εξάνθηµα PPE* Ξηροδερµία, δυσχρωµατισµός δέρµατος Αλωπεκία, εξάνθηµα Φλυκταινοφυσαλιδώδες εξάνθηµα, κνησµός, αποφολιδωτική δερµατίτιδα, διαταραχή δέρµατος, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθηµα, εφίδρωση, ακµή, δερµατικό έλκος Διαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού Οσφυαλγία, µυαλγία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές Εξασθένιση, διαταραχή βλεννογόνιου υµένα Πυρετός, πόνος Εξασθένιση, διαταραχή βλεννογόνιου υµένα, πόνος Ρίγη, θωρακικό άλγος, αίσθηµα κακουχίας, περιφερικό οίδηµα Πυρετός Παρακλινικές εξετάσεις * ερυθροδυσαισθησία παλµών-πελµάτων (Σύνδροµο χειρός-ποδός). Ανορεξία Διαταραχές του νευρικού συστήµατος Παραισθησία Παραισθησία Περιφερική νευροπάθεια Υπνηλία Οφθαλµικές διαταραχές Καρδιακές διαταραχές Διαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου Ανορεξία Δακρύρροια, θαµπή όραση Κοιλιακή αρρυθµία Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος Πολύ συχνές Ναυτία, στοµατίτιδα, έµετος Κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, διάρροια, Κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία, στοµατίτιδα Άλγος του στόµατος δυσπεψία, εξέλκωση του στόµατος Εξέλκωση του στόµατος, δυσκοιλιότητα, έµετος Διαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού Πολύ συχνές PPE*, αλωπεκία, εξάνθηµα PPE* Ξηροδερµία, δυσχρωµατισµός δέρµατος, µελάγχρωση Εξάνθηµα Φυσαλιδώδες εξάνθηµα, δερµατίτιδα, ερυθηµατώδες εξάνθηµα, µη φυσιολογική, ερύθηµα διαταραχή των ονύχων, φολιφώδες δέρµα Μελάγχρωση µη φυσιολογική, ερύθηµα Διαταραχές του µυοσκελετικού συστήµατος και του συνδετικού ιστού Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήµατος και του µαστού Επίσταξη Μυϊκοί σπασµοί κάτω άκρων, οστικός πόνος, µυοσκελετικός πόνoς Μαστοδυνία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Πολύ συχνές Εξασθένιση, κόπωση, βλεννογονίτιδα ΜΑΚ Αδυναµία, πυρετός, πόνος Εξασθένιση, βλεννογονίτιδα ΜΑΚ Οίδηµα, οίδηµα κάτω άκρων Κόπωση, αδυναµία, πόνος * ερυθροδυσαισθησία παλµών-πελµάτων (Σύνδροµο χειρός-ποδός). Δυσουρία Κολπίτιδα Απώλεια βάρους

12 12SEL_caelyx_karkinos_mastou_ :10SEL_caelyx_20x28_15/6/07 11/8/07 1:35 PM Page 12 η ρ ι σ τ ι κ ώ ν τ ο υ Π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς Πρόγραµµα καρκίνου των ωοθηκών: 512 ασθενείς µε καρκίνο των ωοθηκών (µια υποοµάδα από 876 ασθενείς µε συµπαγείς όγκους) έλαβαν θεραπεία µε Caelyx σε δόση 50 mg/m² σε κλινικές δοκιµές. Βλέπε Πίνακα 5 για ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε Caelyx.Η µυελοκαταστολή ήταν κυρίως ήπιας έως µέτριας βαρύτητας και αντιµετωπίσιµη. Σήψη σχετιζόµενη µε λευκοπενία δεν παρατηρήθηκε συχνά (< 1 %). Υποστήριξη µε παράγοντες ανάπτυξης δεν απαιτήθηκε συχνά (< 5 %) και υποστήριξη µε µεταγγίσεις απαιτήθηκε σε περίπου 15 % των ασθενών. Σε ένα υποσύνολο 410 ασθενών µε καρκίνο των ωοθηκών, κλινικά σηµαντικές εργαστηριακές ανωµαλίες που εµφανίστηκαν σε κλινικές δοκιµές µε Caelyx περιελάµβαναν αυξήσεις της ολικής χολερυθρίνης (συνήθως σε ασθενείς µε ηπατικές µεταστάσεις) (5 %) και συγκεντρώσεις κρεατινίνης ορού (5 %). Αυξήσεις της AST αναφέρθηκαν λιγότερο συχνά (< 1 %). Ασθενείς µε συµπαγείς όγκους: σε ένα µεγαλύτερο σύνολο 929 ασθενών µε συµπαγείς όγκους (συµπεριλαµβανοµένου του καρκίνου του µαστού και του καρκίνου των ωοθηκών) που αντιµετωπίσθηκαν κυρίως µε δόση 50 mg/m 2 κάθε 4 εβδοµάδες, το περίγραµµα ασφάλειας και η εµφάνιση ανεπιθύµητων ενεργειών είναι συγκρίσιµα µε αυτά των ασθενών που έλαβαν αγωγή σε βασικές δοκιµές καρκίνου του µαστού και καρκίνου των ωοθηκών. Πρόγραµµα µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας: Κλινικές µελέτες οι οποίες διεξήχθησαν σε ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας που ελάµβαναν 20 mg/m 2 Caelyx, έδειξαν ότι η µυελοκαταστολή αποτελεί την πιο συχνή ανεπιθύµητη ενέργεια που σχετίζεται µε το Caelyx, και η οποία παρουσιάστηκε πολύ συχνά (στο µισό περίπου των ασθενών). Η λευκοπενία αποτελεί την πιο κοινή ανεπιθύµητη ενέργεια που παρουσιάζεται µε το Caelyx σ αυτό τον πληθυσµό. Έχουν παρατηρηθεί ουδετεροπενία, αναιµία και θροµβοκυτταροπενία. Οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να συµβούν κατά τα αρχικά στάδια της θεραπείας. Η αιµατολογική τοξικότητα µπορεί να απαιτήσει µείωση της δοσολογίας ή διακοπή ή καθυστέρηση στη θεραπεία. Διακόψτε προσωρινά τη θεραπεία µε το Caelyx σε ασθενείς όταν οι τιµές των ANC είναι < 1000/mm³ και/ή οι τιµές αιµοπεταλίων < /mm³. Το G-CSF (ή GM-CSF) µπορεί να δοθεί σαν ταυτόχρονη θεραπεία προς υποστήριξη των τιµών αίµατος όταν τα ANC είναι < 1000/mm³ σε επόµενους κύκλους. Η αιµατολογική τοξικότητα για ασθενείς µε καρκίνο των ωοθηκών είναι λιγότερο σοβαρή από εκείνη των ασθενών µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής u945 ανεπάρκειας (βλ. παραπάνω παράγραφο για ασθενείς µε καρκίνο των ωοθηκών). Ανεπιθύµητες ενέργειες από το αναπνευστικό συµβαίνουν συχνά σε κλινικές µελέτες µε το Caelyx και µπορεί να σχετίζονται µε ευκαιριακές λοιµώξεις στους ασθενείς µε AIDS. Ευκαιριακές λοιµώξεις έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi συνδεόµενο µε σύνδροµο ανοσολογικής ανεπάρκειας µετά τη χορήγηση του Caelyx και συνήθως παρατηρούνται σε ανοσοανεπαρκείς ασθενείς µε HIV λοίµωξη. Οι πιο συχνά παρατηρούµενες ευκαιριακές λοιµώξεις στις κλινικές µελέτες ήταν λοιµώξεις από candida, κυτταρο- µεγαλοϊό, απλό έρπητα, πνευµονία από Pneumonocystis carinii και σύµπλεγµα µυκοβακτηριδίων. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που παρουσιάσθηκαν σε ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας σύµφωνα µε τις κατηγορίες συχνότητας του CIOMS III (Πολύ συχνές (> 1/10), (> 1/100, < 1/10), (> 1/1.000, < 1/100)) ήταν ως ακολούθως: Λοιµώξεις και παρασιτώσεις: : µονιλίαση του στόµατος. Διαταραχές του αιµοποιητικού και του λεµφικού συστήµατος: Πολύ συχνές: ουδετεροπενία, αναιµία, λευκοπενία. : θροµβοπενία. Διαταραχές του µεταβολισµού και της θρέψης: : ανορεξία Ψυχιατρικές διαταραχές: : σύγχυση. Διαταραχές του νευρικού συστήµατος: : ζάλη. : παραισθησία. Οφθαλµικές διαταραχές: : αµφιβληστροειδίτιδα. Αγγειακές διαταραχές: : αγγειοδιαστολή. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήµατος, του θώρακα και του µεσοθωρακίου:. : δύσπνοια. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος: Πολύ συχνές: ναυτία. : διάρροια, στοµατίτιδα, έµετος, εξέλκωση του στόµατος, κοιλιακό άλγος, γλωσσίτιδα, δυσκοιλιότητα, ναυτία και έµετος. Διαταραχές του δέρµατος και του υποδόριου ιστού: : αλωπεκία, εξάνθηµα. : ερυθροδυσαισθησία παλαµών-πελµάτων (PPE). Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: : εξασθένιση, πυρετός, οξείες αντιδράσεις σχετιζόµενες µε έγχυση. Παρακλινικές εξετάσεις: : απώλεια βάρους. Άλλες λιγότερο συχνά (< 5 %) παρατηρούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες περιελάµβαναν αντιδράσεις υπερευαισθησίας συµπεριλαµβανοµένων των αναφυλακτικών αντιδράσεων. Μετά την κυκλοφορία αναφέρθηκε σπάνια σ αυτόν τον πληθυσµό φυσαλλιδώδες εξάνθηµα. Κλινικά σηµαντικές εργαστηριακές ανωµαλίες συµβαίνουν συχνά ( 5 %) συµπεριλαµβάνοµένων αυξήσεων στην αλκαλική φωσφατάση, στην AST και τη χολερυθρίνη οι οποίες πιστεύτηκε ότι σχετίζονται µε την υποκείµενη νόσο και όχι µε το Caelyx. Μείωση στην αιµοσφαιρίνη και τα αιµοπετάλια αναφέρθηκε λιγότερο σπάνια (< 5 %). Σήψη σχετιζόµενη µε τη λευκοπενία αναφέρθηκε σπάνια (< 1 %). Ορισµένες από τις ανωµαλίες αυτές πιθανώς να σχετίζονται µε την υποκείµενη HIV λοίµωξη και όχι µε το Caelyx. Όλοι οι ασθενείς: Σε 100 από 929 ασθενείς (10,8 %) µε συµπαγείς όγκους, περιεγράφησαν κατά τη διάρκεια της αγωγής µε Caelyx ως έχοντες µια αντίδραση σχετιζόµενη µε την έγχυση, όπως καθορίζεται από τους ακόλουθους Costart όρους: αλλεργική αντίδραση, αναφυλακτική αντίδραση, άσθµα, οίδηµα προσώπου, υπόταση, αγγειοδιαστολή, κνίδωση, πόνος στην πλάτη, πόνος στο θώρακα, ρίγη, πυρετός, υπέρταση, ταχυκαρδία, δυσπεψία, ναυτία, ζάλη, δύσπνοια, φαρυγγίτιδα, εξάνθηµα, κνησµός, εφίδρωση, αντίδραση στο σηµείο της ένεσης και αλληλεπίδραση φαρµακευτικού προϊόντος. Το ποσοστό µόνιµης διακοπής της θεραπείας αναφέρθηκε σπάνια στο 2 %. Παρατηρήθηκε παρόµοιο ποσοστό εµφάνισης αντιδράσεων στην έγχυση (12,4 %) και διακοπή της θεραπείας (1,5 %) στο πρόγραµµα του καρκίνου του µαστού. Σε ασθενείς µε σάρκωµα του Κaposi σχετιζόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, οι σχετιζόµενες µε την έγχυση αντιδράσεις, χαρακτηρίζονταν από ερυθρότητα, δύσπνοια, οίδηµα προσώπου, πονοκέφαλο, ρίγη, οσφυαλγία, αίσθηµα σύσφιξης στο στήθος και τον λαιµό ή/και υπόταση και µπορεί να αναµένονται σε συχνότητα 5 % - 10 %. Πολύ σπάνια, έχουν παρατηρηθεί σπασµοί σχετιζόµενοι µε αντιδράσεις κατά την έγχυση. Σε όλους τους ασθενείς, αντιδράσεις σχετιζόµενες µε την έγχυση εµφανίσθηκαν αρχικά κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης. Προσωρινή διακοπή της έγχυσης συνήθως συνεπάγεται λύση αυτών των συµπτωµάτων χωρίς περαιτέρω θεραπεία. Σε σχεδόν όλους τους ασθενείς, η θεραπεία µε Caelyx µπορεί να επαναχορηγηθεί εφόσον όλα τα συµπτώµατα υποχωρήσουν, χωρίς επανεµφάνιση. Οι αντιδράσεις στην έγχυση σπάνια επανεµφανίζονται µετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας µε Caelyx. Μυελοκαταστολή σχετιζόµενη u956 µε αναιµία, θροµβοπενία, λευκοπενία και σπανίως εµπύρετη ουδετεροπενία, έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία µε Caelyx. Στοµατίτιδα έχει αναφερθεί σε ασθενείς που λαµβάνουν συνεχείς εγχύσεις από συµβατική υδροχλωρική δοξορουβικίνη και αναφέρεται επίσης συχνά σε ασθενείς που λαµβάνουν Caelyx. Δεν παρεµπόδιζε τους ασθενείς στο να ολοκληρώσουν την θεραπεία, ούτε απαιτήθηκε τροποποίηση της δοσολογίας εκτός και αν η στοµατίτιδα επηρέαζε την ικανότητα του ασθενούς να φάει. Στην περίπτωση αυτή το µεσοδιάστηµα της δόσης αυξήθηκε κατά 1-2 εβδοµάδες ή µειώθηκε η δόση. Αυξηµένη συχνότητα επεισοδίων καρδιακής ανεπάρκειας σχετίζεται µε την θεραπεία µε δοξορουβικίνη σε αθροιστικές που έχει λάβει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της ζωής του δόσεις > 450 mg/m² ή σε χαµηλότερες δόσεις για ασθενείς µε παράγοντες κινδύνου καρδιακής νόσου. Ενδοµυοκαρδιακές βιοψίες στους εννέα από τους δέκα ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi σε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας που λαµβάνουν αθροιστικές δόσεις του Caelyx, µεγαλύτερες από 460 mg/m², δεν έδειξαν µυοκαρδιοπάθεια που προάγεται από τις ανθρακυκλίνες. Η συνιστώµενη δόση του Caelyx για ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi συνδεόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας είναι 20 mg/m 2 κάθε 2-3 εβδοµάδες. Η αθροιστική δοσολογία µε την οποία η καρδιοτοξικότητα θα µπορούσε να αποτελέσει λόγο ανησυχίας γι αυτούς τους ασθενείς µε σάρκωµα του Kaposi συνδεόµενο µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (> 400 mg/m 2 ) απαιτεί πάνω από 20 σειρές θεραπείας Caelyx για 40 µέχρι 60 εβδοµάδες.επιπλέον, έγιναν ενδοµυοκαρδιακές βιοψίες σε 8 ασθενείς µε συµπαγείς όγκους µε αθροιστικές δόσεις ανθρακυκλίνης των 509 mg/m mg/m 2. Το εύρος των βαθµολογιών στην κλίµακα καρδιοτοξικότητας του Billingham ήταν 0-1,5 βαθµοί. Αυτοί οι βαθµοί σχετίζονται µε καθόλου ή µε ήπια καρδιολογική τοξικότητα. Στη βασική δοκιµή φάσης ΙΙΙ έναντι της δοξορουβικίνης, 58/509 (11,4 %) άτοµα που τυχαιοποιήθηκαν (10 έλαβαν θεραπεία µε Caelyx σε δόση των 50 mg/m 2 /κάθε 4 εβδοµάδες έναντι 48 που έλαβαν θεραπεία µε δοξορουβικίνη σε δόση 60 mg/m 2 /κάθε 3 εβδοµάδες) ικανοποίησαν τα κριτήρια που έθετε το πρωτόκολλο για την καρδιακή τοξικότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή/και στην παρακολούθηση. Η καρδιακή τοξικότητα ορίστηκε u969 ως µείωση κατά 20 βαθµούς ή µεγαλύτερη από τη βασική εκτίµηση αν το κλάσµα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF) κατά την ανάπαυση παρέµενε στα κανονικά επίπεδα ή µείωση κατά 10 βαθµούς ή µεγαλύτερη αν το LVEF ήταν παθολογικό (λιγότερο από το χαµηλότερο όριο για να είναι κανονικό). Τα άτοµα αξιολογήθηκαν επίσης για σηµεία και συµπτώµατα συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (ΣΚΑ). Κανένα από τα 10 άτοµα του Caelyx που είχαν καρδιακή τοξικότητα σύµφωνα µε τα κριτήρια του LVEF δεν παρουσίασε σηµεία και συµπτώµατα συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Αντίθετα, 10 από τα 48 άτοµα της δοξορουβικίνης που είχαν καρδιακή τοξικότητα σύµφωνα µε τα κριτήρια του LVEF παρουσίασαν επίσης σηµεία και συµπτώµατα συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Σε ασθενείς µε συµπαγείς όγκους, συµπεριλαµβανοµένου ενός υποσυνόλου ασθενών µε καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών, που αντι- µετωπίσθηκε µε µία δόση των 50 mg/m 2 /κύκλο µε αθροιστικές δόσεις ανθρακυκλίνης που έχει λάβει ο ασθενής κατά τη διάρκεια της ζωής του έως mg/m², η συχνότητα εµφάνισης κλινικά σηµαντικής καρδιακής δυσλειτουργίας ήταν χαµηλή. Από τους 418 ασθενείς που αντιµετωπίσθηκαν θεραπευτικά µε Caelyx 50 mg/m 2 /κύκλο, και έχοντας βασικές µετρήσεις του κλάσµατος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF) και τουλάχιστον µία επαναληπτική µέτρηση εκτιµήθηκαν µε MUGA scan, 88 ασθενείς είχαν µία αθροιστική δόση ανθρακυκλίνης > 400 mg/m², ένα επίπεδο έκθεσης που σχετίστηκε µε υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής τοξικότητας µε συµβατική δοξορουµπικίνη. Μόνο 13 από αυτούς τους 88 ασθενείς (15 %) είχαν τουλάχιστον µία κλινικά σηµαντική αλλαγή στο LVEF, που ορίστηκε σαν µία τιµή LVEF λιγότερο από 45 % η µία µείωση τουλάχιστον 20 βαθµών από την βασική. Επιπλέον, µόνο 1 ασθενής (αθροιστική δόση ανθρακυκλίνης 944 mg/m 2 ), διέκοψε τη θεραπεία για την µελέτη λόγω συµπτωµάτων συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Όπως και µε άλλους αντινεοπλασµατικούς παράγοντες που προκαλούν βλάβη στο DNA, αναφέρθηκαν σπάνια η εµφάνιση δευτερογενούς οξείας µυελογενούς λευχαιµίας και µυελοδυσπλασίας σε ασθενείς που ελάµβαναν συνδυασµένη αγωγή µε δοξορουβικίνη. Εποµένως κάθε ασθενής που λαµβάνει αγωγή µε δοξορουβικίνη θα πρέπει να είναι υπό αιµατολογική παρακολούθηση. Αν και πολύ σπάνια έχει παρατηρηθεί τοπική νέκρωση µετά u964 την εξαγγείωση, θεωρείται ότι το Caelyx προκαλεί ερεθισµό. Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι η χορήγηση της υδροχλωρικής δοξορουβικίνης µε την µορφή των λιποσφαιρίων µειώνει το ενδεχόµενο βλάβης από εξαγγείωση. Αν παρατηρηθούν ενδείξεις ή συµπτώµατα εξαγγείωσης (π.χ. τσούξιµο, ερύθηµα) διακόψτε την έγχυση αµέσως και επαναλάβετε σε άλλη φλέβα. Η τοποθέτηση πάγου πάνω από την περιοχή της εξαγγείωσης για περίπου 30 λεπτά µπορεί να καταπραϋνει την τοπική δράση. Το Caelyx δεν πρέπει να χορηγείται ενδοµυϊκά ή υποδόρια. Ανα- µνηστική αντίδρασης του δέρµατος εξαιτίας της προηγούµενης ραδιοθεραπείας έχει σπάνια αναφερθεί µε τη χορήγηση του Caelyx. Μετά την κυκλοφορία του Caelyx, σοβαρές δερµατοπάθειες συµπεριλαµβανοµένου του πολύµορφου ερυθήµατος, του συνδρόµου Stevens Johnson και της τοξικής επιδερµικής νεκρόλυσης έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Caelyx 2 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg/0,5 ml πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docefrez 20 mg κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα, για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docetaxel Teva Pharma 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Άννα Ιµπρισίµη, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Δάφνη Μαυροπούλου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, Δ Παθολογική κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Ελένη Καλαϊτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Adcetris. μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη. Τι είναι το Adcetris και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; Περίληψη EPAR για το κοινό

Adcetris. μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη. Τι είναι το Adcetris και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/462209/2017 EMEA/H/C/002455 Περίληψη EPAR για το κοινό μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάβη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docefrez 20 mg κόνις και διαλύτης για πυκνό διάλυμα, για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Adcetris. μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη. Τι είναι το Adcetris; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Adcetris; Περίληψη EPAR για το κοινό

Adcetris. μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη. Τι είναι το Adcetris; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Adcetris; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/400985/2016 EMEA/H/C/002455 Περίληψη EPAR για το κοινό μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα:

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα: EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Abraxane 5 mg/ml κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Taxespira 20 mg/1 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Taxespira 80 mg/4 ml πυκνό διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της Άδειας Κυκλοφορίας

Παράρτημα Ι. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της Άδειας Κυκλοφορίας Παράρτημα Ι Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της Άδειας Κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση Αξιολόγησης της PRAC στα PSUR για την υδροχλωρική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για τη rivastigmine,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Docetaxel Teva 20 mg /0,72 ml πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Velcade χορηγείται για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος, στις ακόλουθες ομάδες ασθενών:

Το Velcade χορηγείται για τη θεραπεία ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα, μια μορφή καρκίνου του αίματος, στις ακόλουθες ομάδες ασθενών: EMA/27714/2015 EMEA/H/C/000539 Περίληψη EPAR για το κοινό βορτεζομίμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση

Διαβάστε περισσότερα

για τη θεραπεία ενηλίκων με μη προθεραπευμένο (νεοδιαγνωσθέν) πολλαπλό μυέλωμα, που δεν είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση μυελού των οστών.

για τη θεραπεία ενηλίκων με μη προθεραπευμένο (νεοδιαγνωσθέν) πολλαπλό μυέλωμα, που δεν είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση μυελού των οστών. EMA/112959/2016 EMEA/H/C/000717 Περίληψη EPAR για το κοινό λεναλιδομίδη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κόνις Myocet 50 mg και υλικά στο στάδιο πρό της πρόσμιξης για την παρασκευή πυκνού διαλύματος για λιποσωμική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή χρήστη LEUSTATIN 10 mg/10 ml διάλυμα για έγχυση κλαδριβίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή χρήστη LEUSTATIN 10 mg/10 ml διάλυμα για έγχυση κλαδριβίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή χρήστη LEUSTATIN 10 mg/10 ml διάλυμα για έγχυση κλαδριβίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ETOPOSIDE/PHARMACHEMIE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε φιαλίδιο των 5 ml περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων άδειας(-ών) κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 36/44 A. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων.

Ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας έως μέτριας οστεοαρθρίτιδας των γονάτων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ EFFER ACTIV 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1,5 g γλυκοζαμίνης (ως υδροχλωρική γλυκοζαμίνη) Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Revlimid. λεναλιδομίδη. Τι είναι το Revlimid και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; Περίληψη EPAR για το κοινό

Revlimid. λεναλιδομίδη. Τι είναι το Revlimid και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/113870/2017 EMEA/H/C/000717 Περίληψη EPAR για το κοινό λεναλιδομίδη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1 Ονομασία: Flodil Kαψάκια, σκληρά 5 και 10 mg Αmlodipine 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία:αmlodipine ( ως Amlodipine besylate ) Έκδοχα: Cellulose microcrystalline, Starch maize

Διαβάστε περισσότερα

HyQvia. για υποδόρια έγχυση. Για τα άτομα με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια. διάλυμα προς έγχυση για υποδόρια χρήση

HyQvia. για υποδόρια έγχυση. Για τα άτομα με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια. διάλυμα προς έγχυση για υποδόρια χρήση Για τα άτομα με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια HyQvia για υποδόρια έγχυση διάλυμα προς έγχυση για υποδόρια χρήση Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 26 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Vectibix. πανιτουμουμάμπη. Τι είναι το Vectibix; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectibix; Περίληψη EPAR για το κοινό

Vectibix. πανιτουμουμάμπη. Τι είναι το Vectibix; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Vectibix; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/170285/2015 EMEA/H/C/000741 Περίληψη EPAR για το κοινό πανιτουμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία του οξέος πόνου (βλ. παράγραφο 4.2). Συµπτωµατική θεραπεία της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

Revolade. ελτρομβοπάγη. Τι είναι το Revolade; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Revolade; Περίληψη EPAR για το κοινό

Revolade. ελτρομβοπάγη. Τι είναι το Revolade; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Revolade; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/33466/2016 EMEA/H/C/001110 Περίληψη EPAR για το κοινό ελτρομβοπάγη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Dacogen 50 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση δεσιταβίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, μαννιτόλη, ύδωρ για ενέσιμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, μαννιτόλη, ύδωρ για ενέσιμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.1. Ονομασία CISPLATIN/HOSPIRA 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Σισπλατίνη Έκδοχα: Χλωριούχο νάτριο, μαννιτόλη, ύδωρ για ενέσιμα 1.3. Φαρμακοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Pemetrexed Hospira UK Limited 100 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Pemetrexed

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ URPEM monodose Ketotifen eye drops, 0.025% 0.25mg/ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα σε περιέκτες μιας δόσης. 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ζιρτέκ 10 mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Σετιριζίνη διϋδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone Κ 24-27, magnesium stearate.

Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone Κ 24-27, magnesium stearate. BRIVIR 125 mg Δισκία [Brivudin] Σύνθεση : Δαστικές ουσίες : Brivudin Έκδοχα: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, povidone Κ 24-27, magnesium stearate. Φαρμακοτεχνική μορφή : Δισκία. Περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΧ (PIL) Flutamide 250 mg

ΦΟΧ (PIL) Flutamide 250 mg ΦΟΧ (PIL) Elbat tablets Flutamide 250 mg 1.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ELBAT 1.2 Flutamide 250 mg 1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή Δισκία για από του στόματος λήψη 1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις και θεραπευτικές στρατηγικές για την επαγόµενη από τη χηµειοθεραπεία ναυτία

Σκέψεις και θεραπευτικές στρατηγικές για την επαγόµενη από τη χηµειοθεραπεία ναυτία Σκέψεις και θεραπευτικές στρατηγικές για την επαγόµενη από τη χηµειοθεραπεία ναυτία και έµετο (CINV) 1 Στόχοι Να γίνει κατανοητός ο προτεινόµενος µηχανισµός της επαγόµενης από τη χηµειοθεραπεία ναυτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Η ΜΕ ΝΑΝΟΦΑΡΜΑΚΑ?

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Η ΜΕ ΝΑΝΟΦΑΡΜΑΚΑ? Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Η ΜΕ ΝΑΝΟΦΑΡΜΑΚΑ? Ευδοκία Κολιάκου Χριστίνα Κοτίνου Κωνσταντίνα Σκλιάμη Αγλαΐα Σφακάκη Χαρούλα Σφέτσα Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCIPEN 200 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση GEMCIPEN 1000 mg κόνις για διάλυμα προς έγχυση Γεμσιταβίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (δηλ. ισχυρή απόδειξη υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα στην ακόλουθη λίστα θεραπειών)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (δηλ. ισχυρή απόδειξη υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα στην ακόλουθη λίστα θεραπειών) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ MASCC/ISOO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: 7 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους

FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους FLORKEM 300 mg/ml ενέσιµο διάλυµα για βοοειδή και χοίρους ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει: Florfenicol.300 mg Ωχρο-κίτρινο έως διαυγές κίτρινο διάλυµα. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ Λοιµώξεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς. Προηγηθείσα ανεπιτυχής θεραπεία με 1 ή περισσότερα [γλυκοκορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ, 6ΜΡ), anti-tnf]

Ασθενείς. Προηγηθείσα ανεπιτυχής θεραπεία με 1 ή περισσότερα [γλυκοκορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ, 6ΜΡ), anti-tnf] Σχεδιασμός Μελέτης Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, μελέτη Ξεχωριστές μελέτες επαγωγής ύφεσης και συντήρησης Διενεργήθηκε σε 211 ιατρικά κέντρα σε 34 χώρες από το 2008-2012

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pemetrexed medac 100 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση Pemetrexed medac 500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Armisarte 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Molaxole κόνις για πόσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα ΙΙ. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 12 Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Η Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον mcrpc Εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον mcrpc Εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική Κατευθυντήριες οδηγίες για τον mcrpc Εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική Κων/νος Χατζημουρατίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Δήλωση συμφερόντων Είδος Μισθός Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία : GYNO-DAKTARIN κρέμα κολπική 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Miconazole nitrate Έκδοχα: Tefose, labrafil, mineral oil, butylated

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Javlor 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση vinflunine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη

Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Καρδιακή Ανεπάρκεια Ορισµός Ταξινόµηση Επιδηµιολογία Παθογένεια Κλινική εικόνα ιαγνωστικά κριτήρια Επιπλοκές Πρόγνωση Προσέγγιση Θεραπεία Πρόληψη Η ικανότητα της καρδιάς να ανταποκρίνεται άµεσα στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό + επινεφρίνη ή νορεπινεφρίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIGNOSPAN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Λιδοκαΐνη Υδροχλωρική Μονοϋδρική 2%+ επινεφρίνη 1:80000Τοπικό αναισθητικό +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVANTRONE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Kάθε φιαλίδιο των 10 ml περιέχει 20 mg Mitoxantrone Hydrochloride.

Διαβάστε περισσότερα

προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του νεφρού, σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα,

προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα, μια μορφή καρκίνου του νεφρού, σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με άλλα αντικαρκινικά φάρμακα, EMA/303208/2017 EMEA/H/C/003985 Περίληψη EPAR για το κοινό νιβολουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων:

Το Simponi είναι αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Χορηγείται για τη θεραπεία των ακόλουθων νόσων: EMA/412395/2016 EMEA/H/C/000992 Περίληψη EPAR για το κοινό γολιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nivestim 12 MU/ 0,2 ml ενέσιμο διάλυμα /διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml ενέσιμου

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 7 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε για το θανατηφόρο κρούσμα κεραυνοβόλου ηπατικής ανεπάρκειας σε ασθενή που λάμβανε δακλιζουμάμπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VAXIGRIP για παιδιά, ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα. Αντιγριπικό εμβόλιο (split virion, αδρανοποιημένο). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς

Εμβόλιο Ανεμευλογιάς Εμβόλιο Ανεμευλογιάς ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι έχετε πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης από την ανεμευλογιά; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ Ανεμευλογιάς Ανεμευλογιά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SPECTRACEF 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Cefditoren pivoxil

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SPECTRACEF 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Cefditoren pivoxil ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SPECTRACEF 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Cefditoren pivoxil Διαβάστε όλο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ CARBOPLATIN/HOSPIRA Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση: - 450MG/45ML

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ CARBOPLATIN/HOSPIRA Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση: - 450MG/45ML ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ CARBOPLATIN/HOSPIRA Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση: - 150MG/15ML - 450MG/45ML 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Έκδοχα: Καρβοπλατίνη

Διαβάστε περισσότερα