Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A / / 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014"

Transcript

1 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A / 00 0 / 014

2 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα, χρησιµεύουν για τον έλεγχο και τη λειτουργία αυτοασφαλισµένων αισθητήρων που βρίσκονται µέσα σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να λαµβάνονται υπόψη τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Οι συσκευές δεν είναι κατάλληλες για διαχωρισµό σηµάτων σε εφαρµογές ισχύος. Να λαµβάνονται υπόψη οι σχετικοί µε τη χρήση ή µε το σχεδιαζόµενο σκοπό χρήσης νόµοι και κανονισµοί. Τοποθέτηση / στήριξη Είναι δυνατοί δύο διαφορετικοί τρόποι στήριξης: 1. Σε τυποποιηµένη ράγα 35mm (οι συσκευές "κουµπώνονται" πάνω στην ράγα).. Επιτοίχια (τραβήξτε έξω τα ελάσµατα στην κάτω πλευρά της συσκευής, µετά στερεώστε τη συσκευή µε βίδες 4mm). 3 Θέση σε λειτουργία / Εγκατάσταση Οι συσκευές έχουν βαθµό προστασίας IP0 σύµφωνα µε το EN 6059 και γι' αυτό πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα σε περίπτωση αντίξοων περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως π.χ. πτώση νερού ή ρύπανση, µε υψηλότερο βαθµό ρύπανσης από. Οι συσκευές πρέπει να εγκατασταθούν εκτός του χώρου, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Σε συσκευές µε αυτοασφαλισµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα, µπορείτε να συνδέσετε το προστατευµένο ηλεκτρικό κύκλωµα (σήµανση µε ανοικτό µπλέ χρώµα στη συσκευή) στους χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για µια ασφαλή αποµόνωση µε όλα τα µη αυτοασφαλισµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα. Η εκτέλεση της εγκατάστασης των αυτοασφαλισµένων ηλεκτρικών κυκλωµάτων πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς εγκατάστασης.

3 Για τη συνδεσµολογία των αυτοασφαλισµένων αισθητήρων µε τα αυτοασφαλισµένα ηλεκτρικά κυκλώµατα των συσκευών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µέγιστες τιµές των αισθητήρων και οι αντίστοιχες της συσκευής σύµφωνα µε την αντιεκρηκτική προστασία (απόδειξη της αυτασφάλισης). Σε περίπτωση χρήσης των αυτοασφαλισµένων ηλεκτρικών κυκλωµάτων σε περιοχή µε επικίνδυνη για έκρηξη σκόνη κατηγορίας "D" επιτρέπεται να συνδεθούν µόνο πιστοποιηµένοι γι' αυτόν το σκοπό αισθητήρες. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις πιστότητας ΕΚ και τα πιστοποιητικά ελέγχου ΕΚ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η τήρηση των "ιδιαιτέρων προϋποθέσεων", που περιέχονται ενδεχοµένως εκεί. 4 Επισκευή / Συντήρηση Τα χαρακτηριστικά µετάδοσης της συσκευής είναι σταθερά ακόµα και σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι απαραίτητη καµµια τακτική ρύθµιση ή κάτι παρόµοιο. Επίσης δεν είναι απαραίτητη κανενός είδους συντήρηση. 5 Διόρθωση βλαβών Στις συσκευές, που λειτουργούν σε περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί καµία µετατροπή. Οι επισκευές στη συσκευή επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µόνο από ειδικά γι' αυτόν το σκοπό εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Επιλογές παραµέτρων µόνωσης για συσκευές µε πιστοποιητικό Ex σύµφωνα µε το πρότυπο EN 5000: Οι συσκευές είναι κατασκευασµένες για τη χρήση σε βαθµό ρύπανσης, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN EN

4 ifm electronic N003A 1 OUTCHK PWR S1 Ι ΙΙ S S ifm electronic N003A 1 S1 S S3 OUTCHK PWR Ι ΙΙ : Φωτοδίοδοι (LED) κίτρινες : Φωτοδίοδοι (LED) κόκκινες 3: Φωτοδίοδος (LED) πράσινη 4: Διακόπτης επιλογής S1 5: Διακόπτης επιλογής S 6: Διακόπτης επιλογής S3 Ένδειξη της κατάστασης µεταγωγής εξόδου 1 / εξόδου, ανάβει, όταν η αντίστοιχη έξοδος είναι ενεργοποιηµένη / το ρελέ είναι οπλισµένο. Ένδειξη βλάβης κυκλώµατος εισόδου 1 / κυκλώµατος εισόδου, ανάβει σε περίπτωση κοπής σύρµατος ή βραχυκυκλώµατος στο αντίστοιχο κύκλωµα εισόδου. Η αντίστοιχη έξοδος δεν είναι ενεργός (τρανζίστορ σε κατάσταση αποκοπής, ρελέ ανενεργό). Ανάβει, όταν υπάρχει τάση τροφοδοσίας. Προγραµµατισµός της λειτουργίας εξόδου S 1 / S = 1: Κανονική λειτουργία (η έξοδος λειτουργεί όπως το σήµα εισόδου: IN = ON OUT = ON). S1 / S = : Αντίστροφη λειτουργία (η έξοδος λειτουργεί αντίθετα στο σήµα εισόδου: (IN = ON OUT = OFF). Στις µονοκαναλικές συσκευές ο διακόπτης S δεν έχει καµία λειτουργία. Ρύθµιση της επιτήρησης βραχυκυκλώµατος / επιτήρησης αγωγού Σε περίπτωση σύνδεσης επαγωγικών διακοπτών η επιτήρηση είναι πάντα ενεργή. Ο διακόπτης S3 πρέπει να βρίσκεται στη θέση I. Σε περίπτωση σύνδεσης µηχανικών διακοπτών ισχύει: --Επιτήρηση ενεργή στη συνδεσµολογία εισόδου αριθ. 1, ο διακόπτης S3 πρέπει να βρίσκεται στη θέση I. --Χωρίς επιτήρηση βραχυκυκλώµατος στη συνδεσµολογία εισόδου αριθ. και διακόπτης S3 στη θέση I. --Χωρίς επιτήρηση βραχυκυκλώµατος και επιτήρηση αγωγού στη συνδεσµολογία εισόδου αριθ. 3 και διακόπτης S3 στη θέση II. 4

5 6 Συνδεσµολογία Διακόπτης NAMUR Μηχανικός διακόπτης Συνδεσµολογία εισόδου αριθ. 400 Ω R kω 10 kω 10 kω 7 Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευαστικού προτύπου / Ηλεκτρικές τιµές Κωδικός N0030A N0031A N003A N0033A N0530A N0533A N0531A N053A N0534A Σήµανση Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευαστικού προτύπου ATEX 035 ATEX 036 ATEX 037 II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex ia] IIIC Μέγιστες επιτρεπτές τιµές του κυκλώµατος ελέγχου στον τύπο προστασίας ανάφλεξης: Αυτασφάλιση Ex ia IIC / IIB Ex ib IIC / IIB Τάση: 10.6 V Ρεύµα: 19.1 ma Ισχύς: 51 mw Εξωτερική επαγωγή: 97 mh (IIC) / 390 mh (IIB) Εξωτερική χωρητικότητα:.3 µf (IIC) / 16. µf (IIB) Τάση: 10.5 V Ρεύµα: 13 ma Ισχύς: 34 mw Εξωτερική επαγωγή: 10 mh (IIC) / 840 mh (IIB) Εξωτερική χωρητικότητα:.41 µf (IIC) / 16.8 µf (IIB) Τάση: 10.5 V Ρεύµα: 13 ma Ισχύς: 34 mw Εξωτερική επαγωγή: 00 mh (IIC) / 740 mh (IIB) Εξωτερική χωρητικότητα:.4 µf (IIC) / 16.8 µf (IIB) 5

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική μονάδα: VMU-M

Κεντρική μονάδα: VMU-M Διαχείριση Ενέργειας Λύση Ελέγχου για φωτοβολταϊκές εφαρμογές Τύπος Eos-Array Τοπικός έλεγχος φωτοβ/κών με υπομονάδες Μέχρι 6 υπομονάδες DIN διαμόρφωσης με πλάτος 280 mm Λογισμικό Eos-ArraySoft (freeware)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εγχειρίδιο Λειτουργίας Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE με Πληροφορίες Συντήρησης Fourth Edition First Printing Part No. 114340GK Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τέταρτη έκδοση Πρώτη Εκτύπωση Σημαντικό Διαβάστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα