Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή"

Transcript

1 Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της αλυσίδας που είναι τα προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου. Τα προβλήµατα αυτά γίνονται αντιληπτά όταν δικτυακές εφαρµογές όπως ο Internet Explorer ή ο Outlook Express δεν εµφανίζουν τα αναµενόµενα. Προϋπόθεση και πάλι για τους διάφορους ελέγχους, είναι τόσο ο υπολογιστής να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα όσο και λογισµικά που σχετίζονται µε το δίκτυο (πχ Firewall) να λειτουργούν σωστά. Το τµήµα αυτό της αλυσίδας περιλαµβάνει δύο υπο-τµήµατα. Το ένα εντοπίζεται στην σωστή επικοινωνία του υπολογιστή µε τον δροµολογητή και αφορά τον τοπικό δίκτυο. Το δεύτερο σχετίζεται µε την σωστή επικοινωνία του δροµολογητή µε το διαδίκτυο (κόµβο του EduNet) και αφορά την τηλεπικοινωνιακή γραµµή του σχολείου ή τα δίκτυα πρόσβασης και κορµού του EduNet. Για την ανίχνευση και την επίλυση τέτοιων προβληµάτων θα γνωρίσουµε ορισµένα διαγνωστικά εργαλεία που παρέχουν τα Windows. Σύνοψη ελέγχων 1. Επικοινωνία υπολογιστή µε δροµολογητή i. Επικοινωνία υπολογιστή µε ροµολογητή Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή ii. Πρόβληµα στον δροµολογητή Πρόβληµα τροφοδοσίας Πρόβληµα στο τροφοδοτικό Πρόβληµα στην καλωδιακή διασύνδεση του δροµολογητή µε το Switch Προσωρινό πρόβληµα λογισµικού του δροµολογητή Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή Πρόβληµα προγραµµατισµού του δροµολογητή 2. Επικοινωνία ροµολογητή µε το διαδίκτυο Edunet i. Πρόβληµα στο δίκτυο της σχολικής µονάδας ιασύνδεση δροµολογητή µε MODEM Πρόβληµα στο MODEM ή στη γραµµή ΟΤΕ Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή ή άλλο πρόβληµα ii. Πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet 3. Άλλα προβλήµατα 1. ιαγνωστικά εργαλεία στο επίπεδο δικτύου 16

2 Όλες οι διαγνωστικές εντολές που θα περιγραφούν εκτελούνται από το περιβάλλον γραµµής εντολών το οποίο µπορείτε είτε να το αναζητήσετε στα βοηθήµατα (Command Prompt) είτε πιο απλά στην Έναρξη-Εκτέλεση να πληκτρολογήσετε cmd και να πατήσετε κατόπιν ΟΚ. 1.1 IPCONFIG Η πρώτη διαγνωστική εντολή είναι η ipconfig η οποία µας εµφανίζει τις δικτυακές ρυθµίσεις του υπολογιστή τις περισσότερες από τις οποίες, για την περίπτωση των σχολικών δικτύων, τις αποστέλλει ο δροµολογητής. Αν ο υπολογιστής δεν έχει τις κατάλληλες αυτές παραµέτρους δεν µπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο. Η διάγνωση που κάνουµε µε αυτή την εντολή είναι ο έλεγχος του αν ο υπολογιστής έχει παραλάβει από τον δροµολογητή τις σωστές ρυθµίσεις. Αν αυτό έχει γίνει τότε είµαστε σίγουροι ότι ο υπολογιστής µας επικοινωνεί µε τον δροµολογητή Ανάγνωση των IP παραµέτρων µε την εντολή ipconfig /all Εκτελώντας αυτή την εντολή ipconfig ή ipconfig /all ( η παράµετρος /all παρουσιάζει περισσότερες παραµέτρους) θα δείτε τα ακόλουθα: Εντολή ipconfig 17

3 Εντολή ipconfig/all Έτσι θα πρέπει να πάρετε τις ρυθµίσεις: IP διεύθυνση της µορφής 10.x.y.z µε z 128. Subnet Mask Default gateway 10.x.x.1 DNS server ανάλογα µε την περιοχή που συνδεόµαστε Με την ipconfig /all παίρνουµε και άλλα στοιχεία όπως τον τύπο της κάρτας δικτύου που έχει ο υπολογιστής µας (άλλος ένας τρόπος για να διαπιστώσουµε ότι έχουµε κάρτα και είναι σωστά εγκατεστηµένη) ή ότι είναι ενεργοποιηµένο το DHCP κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως έχει περιγραφεί στις ρυθµίσεις της κάρτας δικτύου, να είναι ενεργό Απελευθέρωση και ανανέωση των IP παραµέτρων Με τις ακόλουθες εντολές αναγκάζουµε τον υπολογιστή να απελευθερώσει όλες τις IP παραµέτρους και να ζητήσει από το δροµολογητή να τις αποστείλει ξανά. Εκτελώντας την εντολή ipconfig /release οι ρυθµίσεις µας µηδενίζονται: 18

4 Εκτελώντας την εντολή ipconfig / renew ζητάµε από τον δροµολογητή να µας δώσει εκ νέου τις δικτυακές ρυθµίσεις. Το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι οι σωστές δικτυακές παράµετροι: 1.2 Αποστολή µηνύµατος και έλεγχος απάντησης (Ping) Η εντολή ping µας επιτρέπει να ρωτήσουµε το δροµολογητή ή έναν άλλο υπολογιστή που είναι στο δίκτυο αν λειτουργεί. Η εντολή ping αποστέλλει ένα πακέτο σε ένα υπολογιστή και όταν αυτός το λάβει το επιστρέφει πίσω. Αν ο υπολογιστής που του στέλνουµε το πακέτο δεν λειτουργεί ή δεν επιτρέπει την λήψη τέτοιων πακέτων (π.χ. ενεργοποιηµένο τείχος προστασίας - Firewall), η εντολή ping αναφέρει ότι ο εξαντλήθηκε ο χρόνος αναµονής της απάντησης. Σαν διαγνωστικό εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αρχικά για να δούµε αν ο υπολογιστής µας επικοινωνεί µε τον δροµολογητή. Πρόσθετα µπορούµε να δούµε 19

5 αν λειτουργεί το διαδίκτυο κάνοντας ping για παράδειγµα στο δηλαδή στον υπολογιστή που βρίσκονται εγκατεστηµένες οι σελίδες του Edunet. Με την εντολή Ping µπορούµε να δούµε πόσο γρήγορα απαντάει ο υπολογιστής ή ο δροµολογητής στο αίτηµα µας. Γνωρίζοντας τον αναµενόµενο χρόνο µπορούµε να εκτιµήσουµε πόσο καλά λειτουργεί το δίκτυο. Για παράδειγµα στο τοπικό δίκτυο του σχολείου οι χρόνοι αυτοί είναι της τάξης του msec. Στην περίπτωση επιτυχηµένης αποστολή πακέτων ping στο δροµολογητή θα πρέπει να δούµε: Η απάντηση είναι ότι στάλθηκαν τέσσερα πακέτα και επέστρεψαν τέσσερα, ποσοστό επιτυχίας 100% µε µέσο χρόνο απόκρισης 1msec. Στην περίπτωση της αποστολή ping σε δροµολογητή χωρίς επιτυχία θα πρέπει να δούµε: 20

6 Σε αυτή την περίπτωση ο δροµολογητής δεν ανταποκρίθηκε και στα τέσσερα πακέτα που του στάλθηκαν και δεν επέστρεψε κανένα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι προϋπόθεση για την ορθή εκτίµηση συµπερασµάτων της εντολής ping, είναι ο αποµακρυσµένος υπολογιστής ή δροµολογητής να επιτρέπει την λήψη πακέτων. Έτσι για παράδειγµα αν το τείχος προστασίας στα Windows είναι ενεργοποιηµένο ή ο υπολογιστής έχει εγκατεστηµένο κάποιο Firewall τότε δεν είναι δυνατός ο έλεγχος µε ping. Επίσης οι δροµολογητές της εταιρείας Allied Telesyn δεν ανταποκρίνονται στην εντολή ping. 1.3 Εύρεση διαδροµής προς ένα προορισµό (Tracert) Η εντολή αυτή µας παρέχει την δυνατότητα να δούµε τη διαδροµή που ακολουθεί ο υπολογιστής µας για να επικοινωνήσει µε έναν άλλο αποµακρυσµένο υπολογιστή. Σαν διαγνωστικό εργαλείο µπορεί να µας δώσει αρχικά την σωστή λειτουργία του δροµολογητή µε τον κόµβο πρόσβασης του Edunet και κατόπιν την καλή λειτουργίας του δικτύου κορµού του Edunet. Για παράδειγµα κάνοντας tracert στον υπολογιστή που βρίσκεται το θα δούµε: 21

7 1.4 Επικοινωνία µε αποµακρυσµένο υπολογιστή (telnet) Η εντολή telnet αποκαθιστά µία επικοινωνία χαµηλού επιπέδου µε έναν υπολογιστή ή ένα δροµολογητή που δέχεται τέτοιους είδους σύνδεση. Με την εντολή αυτή µπορεί να συνδεθούµε στον δροµολογητή για τον έλεγχο ή τον προγραµµατισµό του. Σαν διαγνωστικό εργαλείο θα χρησιµοποιηθεί για να οδηγήσουµε τον δροµολογητή να αποκαταστήσει µία σύνδεση µε τον κόµβο του Edunet. Θα µας δώσει εποµένως την δυνατότητα να ελέγξουµε την γραµµή της σχολικής µονάδας. Επίσης θα χρησιµοποιηθεί και για τον αποµακρυσµένο έλεγχο του δροµολογητή της σχολικής µονάδας. Για παράδειγµα εκτελώντας την εντολή telnet 80 αιτείστε τη σύνδεση του υπολογιστή σας µε τον στην πόρτα 80 κάτι που είναι αντίστοιχο µε το άνοιγµα σελίδας από τον Internet explorer στο δικτυακό τόπο 22

8 2. Επικοινωνία υπολογιστή µε δροµολογητή στο τοπικό δίκτυο Στις προηγούµενες ενότητες έχετε ελέγξει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή. Το επόµενο βήµα είναι ο έλεγχος της ορθής επικοινωνίας του δροµολογητή µε τον κάθε υπολογιστή. Το τµήµα αυτό της αλυσίδας είναι πολύ βασικό, καθώς σε περίπτωση δυσλειτουργίας δεν θα είναι εφικτή εκτός από την πρόσβαση στο διαδίκτυο και η σωστή λειτουργία του τοπικού δικτύου. Οι υπολογιστές δεν θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου (server) καθώς δεν θα έχουν πάρει τις σωστές ρυθµίσεις από τον δροµολογητή. Η απλούστερη περίπτωση δυσλειτουργίας αναφέρεται στην αδυναµία ενός υπολογιστή να επικοινωνήσει µε τον δροµολογητή. Ακολούθως η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται µε πρόβληµα στον δροµολογητή στην οποία όλοι οι υπολογιστές θα εµφανίζουν πρόβληµα πρόσβασης στο δίκτυο. 2.1 Επικοινωνία υπολογιστή µε ροµολογητή Ο υπολογιστής σας - και όχι όλοι οι υπολογιστές - έχει ενεργή σύνδεση στο τοπικό δίκτυο αλλά δεν λειτουργεί καµία δικτυακή εφαρµογή. Για την διάγνωση πιθανού προβλήµατος θα κάνετε δύο ενέργειες, µε πρώτη την ανάγνωση των παραµέτρων του δικτύου µε την εντολή ipconfig και στην συνέχεια την ερώτηση προς τον δροµολογητή µε την εντολή ping, αν είναι σε λειτουργία. Αν το αποτέλεσµα των εντολών αυτών είναι όπως έχει περιγραφεί τότε ο υπολογιστής µας δεν έχει πρόβληµα. Πρώτη εντολή (ipconfig /all): Αρχικά εκτελέστε την εντολή ipconfig /all όπως έχει περιγραφεί. Αν δεν υπάρχει πρόβληµα θα πρέπει να δείτε τις σωστές ρυθµίσεις όπως έχουν περιγραφεί πιο πάνω. Απάντηση IPCONFIG/ALL µε σωστές παραµέτρους Συµπληρωµατική εντολή (ping): Ο επόµενος συµπληρωµατικός έλεγχος είναι η εντολή ping στο δροµολογητή (έλεγχος µε ping δεν ισχύει για δροµολογητή Allied Telesyn). Έτσι εκτελέστε ping 10.x.y.1, όπου 10.x.y.1 είναι 23

9 το πεδίο «Προεπιλεγµένη πύλη» (Default Gateway) από την εντολή ipconfig /all που εκτελέσατε πριν λίγο. Αν δεν υπάρχει πρόβληµα θα πρέπει να δείτε όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω: Απάντηση εντολής ping προς τον δροµολογητή µε επιτυχία Αν οι IP παράµετροι που µας δίνει η εντολή Ipconfig /all δεν είναι όπως φαίνονται πιο πάνω τότε µπορεί να συµβαίνει ένα από τα ακόλουθα προβλήµατα: Προβλήµατα: Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Με την εντολή ipconfig /all εµφανίζονται κάποιες ρυθµίσεις αλλά το πεδίο dhcp, έχει τιµή Νο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι σωστά ρυθµισµένη η κάρτα δικτύου. Ενέργεια: Ανατρέξτε στον έλεγχο των σωστών παραµέτρων της κάρτας δικτύου στην παράγραφο Έλεγχος ενέργειας:εκτελέστε την εντολή ipconfig / renew και κατόπιν την εντολή ipconfig /all για να δείτε ότι ο υπολογιστής δέχθηκε τις σωστές ρυθµίσεις και το πεδίο του dhcp έχει τιµή YES. Κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.y.1. (έλεγχος µε ping δεν ισχύει για δροµολογητή Allied Telesyn) Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Με την εντολή ipconfig /all οι παράµετροι που εµφανίζονται δεν είναι οι σωστές (IP διεύθυνση της µορφής 10.x.y.z, Subnet Mask , Default gateway 10.x.y.1), αλλά είναι: µηδενικές 24

10 ή έχουν συγκεκριµένες τιµές στο πεδίο ip ( ) και στο πεδίο subnet mask ( ) Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογιστής δεν έχει επικοινωνήσει µε τον δροµολογητή. Ενέργεια έλεγχος ενέργειας: Εκτελέστε την εντολή ipconfig /release και αφού ο υπολογιστής απαντήσει µε µηδενικές τιµές εκτελέστε την εντολή ipconfig/ renew. Αν το πρόβληµα αποκαταστάθηκε θα πρέπει ο υπολογιστής να εµφανίσει τις σωστές ρυθµίσεις IP. Κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.y.1 στον δροµολογητή. (έλεγχος µε ping δεν ισχύει για δροµολογητή Allied Telesyn) Πρόσθετη ενέργεια: Αν δεν βοηθήσει η πιο πάνω ενέργεια κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή και δοκιµάστε και πάλι τις ίδιες ενέργειες. Προσοχή: Οι δύο περιπτώσεις προβληµάτων δεν αφορούν την περίπτωση όπου κανένας από τους υπολογιστές της σχολικής µονάδας δεν επικοινωνεί µε τον 25

11 δροµολογητή. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα αφορά δυσλειτουργία στον δροµολογητή, πρόβληµα το οποίο εξετάζεται στην επόµενη ενότητα. 26

12 2.2 Πρόβληµα στον δροµολογητή Η βλάβη αυτή αφορά το µέρος της αλυσίδας όπου ο δροµολογητής δυσλειτουργεί και δεν αποστέλλει σε κανένα υπολογιστή δικτυακές ρυθµίσεις. Η διάγνωση αυτού του προβλήµατος γίνεται αντιληπτή µε την εκτέλεση της εντολής ipconfig σε περισσότερους από έναν υπολογιστές: Ενέργεια: Εκτελέστε την εντολή ipconfig /all. Αν υπάρχει καθολική δυσλειτουργία θα πρέπει να δείτε είτε µηδενικές παραµέτρους είτε συγκεκριµένες τιµές στο πεδίο ip ( ) και στο πεδίο subnet mask ( ) Ακολούθως η επόµενη ενέργεια είναι η εκτέλεση της ipconfig/renew µε την οποία ζητάτε εκ νέου τα στοιχεία από τον δροµολογητή. Ο υπολογιστής θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει µε τον δροµολογητή και µετά από λίγο χρόνο θα εµφανίσει το µήνυµα ότι δεν µπόρεσε να επικοινωνήσει µε τον DHCP server. Με τις παραπάνω ενέργειες είστε σχεδόν σίγουροι ότι κάτι συµβαίνει µε τον δροµολογητή, µε πιθανές αιτίες µία από αυτές που θα περιγραφούν στις ακόλουθες ενότητες. Η επόµενη ενέργεια είναι η επιθεώρηση του δροµολογητή µέσα στο Rack και ο εντοπισµός του µοντέλου του. Ακολούθως θα πρέπει να ανατρέξετε στην αντίστοιχη περιγραφή για το κάθε µοντέλο (!!!!!!!! link!) και να εστιάσετε στον τρόπο συνδεσµολογίας, στις ενδεικτικές λυχνίες του και στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας του. ΠΡΟΣΟΧΗ Όλες οι ακόλουθες ενέργειες έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται µε την σειρά που περιγράφονται. 27

13 2.2.1 Πρόβληµα τροφοδοσίας Η πρώτη περίπτωση αφορά τον έλεγχο ότι ο δροµολογητής τροφοδοτείται µε ηλεκτρικό ρεύµα σωστά. Ενέργεια: Ελέγξτε αν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες του. Αν δεν ανάβουν ελέγξτε αν το καλώδιο που τροφοδοτείται ο δροµολογητής ή το εξωτερικό τροφοδοτικό είναι σωστά στην θέση τους, ότι η πρίζα που τον τροφοδοτεί έχει ρεύµα (τάση) και ότι τον καλώδιο δεν είναι προβληµατικό. Επίσης ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεµένο το εξωτερικό τροφοδοτικό του δροµολογητή εφόσον υπάρχει. Τέλος ελέγξτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας του δροµολογητή είναι στην θέση ON. Έλεγχος ενέργειας: ιαπιστώστε ότι ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες όπως θα έπρεπε και ο δροµολογητής είναι στην κανονική λειτουργία του. Αν αποκαταστάθηκε το πρόβληµα τροφοδοσίας εκτελέσετε τις εντολές ipconfig/renew και ελέγξτε ότι ο υπολογιστής επικοινώνησε µε τον δροµολογητή όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Αν όλα εξελιχθούν κανονικά κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.x.1 στον δροµολογητή. Σε αντίθετη περίπτωση όπου δεν ανάβει καµία ενδεικτική λυχνία τότε έχει καεί το τροφοδοτικό του ή ο ίδιος ο δροµολογητής. Επικοινωνήστε µε τον HelpDesk για να σας συµβουλεύσουν για την επισκευή του δροµολογητή στα πλαίσια της εγγύησης, την αντικατάσταση του µε νέο µοντέλο ή και την αποστολή στο HelpDesk για την επισκευή του αν αυτό είναι δυνατό. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 1600 που τροφοδοτείται σωστά Πρόβληµα στο τροφοδοτικό Ένα πιθανό πρόβληµα είναι να έχει βλάβη το τροφοδοτικό του δροµολογητή ενώ οι ενδεικτικές του λυχνίες να ανάβουν αλλά µε περίεργο τρόπο. Ενέργεια: Παρατηρήστε για λίγο χρόνο αν οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν όλες µαζί συνεχώς ή ανάβουν ελάχιστα ή ανάβουν όλες µαζί συνεχώς χωρίς ποτέ να αλλάζουν κατάσταση. Ένα συνηθισµένο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί µε τους δροµολογητές Allied Telesyn όπου οι ενδεικτικές τους λυχνίες αναβοσβήνουν συνεχώς όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Στην περίπτωση αυτή έχει βλάβη το τροφοδοτικό η οποία µπορεί να επιδιορθωθεί εύκολα κα οικονοµικά. Στο τέλος αυτής της παρουσίασης υπάρχει λεπτοµερής περιγραφή αυτού του προβλήµατος και αναλυτικές οδηγίες επιδιόρθωσής του από 28

14 άτοµο µε γνώσεις ηλεκτρονικής. (link). Εναλλακτικά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το HelpDesk για να σας συµβουλεύσουν για την επισκευή του δροµολογητή στα πλαίσια της εγγύησης, την αντικατάσταση του µε νέο µοντέλο ή και την αποστολή στο HelpDesk για την επισκευή του αν αυτό είναι δυνατό. ροµολογητής Allied Telesyn µε πρόβληµα στο τροφοδοτικό Πρόβληµα στην καλωδιακή διασύνδεση του δροµολογητή µε το Switch Ο κάθε δροµολογητής συνδέεται µε το σχολικό δίκτυο µέσω µία θύρας Ethernet και µέσω µίας άλλης στο switch. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη περιγραφή (στο χχχχ) για το κάθε µοντέλο και εντοπίστε τον τρόπο σύνδεσης. Τόσο ο δροµολογητής όσο και το switch έχουν µία ενδεικτική λυχνία η οποία δείχνει αν υπάρχει διασύνδεση ανάµεσα τους. Η ενδεικτική αυτή λυχνία ονοµάζεται Link και ανάβει ή και αναβοσβήνει σε κανονική λειτουργία. Με την βοήθειά της µπορεί να γίνει ένας έλεγχος για την σωστή διασύνδεση δροµολογητή- switch. Έτσι η βασική ενέργεια είναι ο οπτικός έλεγχος στις ενδεικτικές λυχνίες του Link τόσο στο δροµολογητή όσο και στο switch. Τα πιθανά προβλήµατα και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι: Ενδεικτική φωτογραφία διασύνδεσης δροµολογητή CISCO 1600 µε Switch µέσω του κίτρινου καλωδίου Ενέργειες: Ελέγξετε το καλώδιο (patch cord) που συνδέει το δροµολογητή µε το switch αν είναι στην σωστή θέση του όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη 29

15 περιγραφή. Ελέγξτε µήπως δεν είναι καλά κουµπωµένο τραβώντας το ελαφρά και ελέγξτε µήπως έχει φθαρεί οπότε αντικαταστήστε το. Μία άλλη περίπτωση λάθους είναι να έχει πατηθεί ένας διακόπτης στο δροµολογητή που βρίσκεται δίπλα στη θύρα Ethernet που διασυνδέεται µε το switch. Αν ο διακόπτης αυτός υπάρχει θα πρέπει να είναι στην θέση HUB. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 801 µε διακόπτη για HUB / NO HUB Έλεγχος ενέργειας: Ο βασικός έλεγχος είναι η παρατήρηση της ενεργοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας (link) στο switch και στο δροµολογητή. Αν αποκατασταθεί το πρόβληµα εκτελέσετε τις εντολές ipconfig/renew και ελέγξτε ότι ο υπολογιστής επικοινώνησε µε τον δροµολογητή όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Αν όλα εξελιχθούν κανονικά κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.x.1 στον δροµολογητή. Αν δεν ανάβει µε κανένα τρόπο η ενδεικτική λυχνία επικοινωνήστε µε το Helpdesk για πρόσθετο έλεγχο καθώς υπάρχει πιθανότητα να έχει καταστραφεί η θύρα Ethernet του δροµολογητή. Πρόσθετα δοκιµάστε να κάνετε επανεκκίνηση στο switch Προσωρινό πρόβληµα λογισµικού του δροµολογητή Μία άλλη περίπτωση δυσλειτουργίας, η οποία δεν µπορεί να διαγνωστεί εύκολα είναι η περίπτωση όπου ο δροµολογητής έχει προσωρινό πρόβληµα δυσλειτουργίας λογισµικού. Στην περίπτωση αυτή η ενέργεια είναι η επανεκκίνηση του δροµολογητή βγάζοντας τον από την τροφοδοσία ή ανοιγοκλείνοντας το διακόπτη που έχει στην πίσω πλευρά. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 1600 µε διακόπτη Έλεγχος ενέργειας: Περιµένετε 5 λεπτά για την επανεκκίνηση του δροµολογητή και κάντε τον ίδιο έλεγχο πάλι εκτελώντας τις εντολές ipconfig/renew και ελέγξτε ότι ο υπολογιστής επικοινώνησε µε το δροµολογητή όπως έχει περιγραφεί. Αν όλα εξελιχθούν κανονικά κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.x.1 στον δροµολογητή. 30

16 2.2.5 Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή Η περίπτωση αυτή αφορά τη δυσλειτουργία του δροµολογητή στην οποία το λογισµικό του, δεν τίθεται ποτέ σε κανονική λειτουργία. Ο τρόπος ανίχνευσης αυτού του προβλήµατος είναι ο οπτικός έλεγχος στην ενδεικτική λυχνία OK που έχουν όλοι οι δροµολογητές της εταιρείας CISCO. Αν αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς δηλαδή δεν µένει µόνιµα αναµµένη τότε ο δροµολογητής έχει πρόβληµα υλικού. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 1600 µε την ένδειξη «ΟΚ» αναµµένη Ενέργεια: Ελέγξτε την ένδειξη ΟΚ στο δροµολογητή και αν αναβοσβήνει συνεχώς επικοινωνήστε µε το HelpDesk για να σας συµβουλεύσουν για την επισκευή του δροµολογητή στα πλαίσια της εγγύησης, την αντικατάστασή του µε νέο µοντέλο ή και την αποστολή στο HelpDesk για την επισκευή του αν αυτό είναι δυνατό. Ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει την σύνδεση δροµολογητή µε υπολογιστή µε σειριακό καλώδιο και την εφαρµογή Hyper Terminal (link χχ) σε περίπτωση που σας ζοιτηθεί από το Helpdesk να γίνει έλεγχος από την κονσόλα του δροµολογητή Πρόβληµα προγραµµατισµού του δροµολογητή Το πρόβληµα αυτό είναι η τελευταία περίπτωση δυσλειτουργίας του δροµολογητή αλλά αρκετά συνηθισµένη και αφορά την απώλεια προγραµµατισµού του δροµολογητή. Η διάγνωση αυτής της βλάβης δεν είναι εύκολη παρά µόνο αν συνδεθεί κάποιος στο δροµολογητή µε τερµατικό. Η βλάβη αυτή είναι συνηθισµένη µετά από αστάθεια στο δίκτυο της ΕΗ ή µετά από συνεχόµενες διακοπές ρεύµατος αλλά και µετά από καταιγίδες που συνοδεύονται από κεραυνούς. Το πρόβληµα αυτό έχει παρατηρηθεί σε δροµολογητές Cisco 1600 µε εξωτερική µνήµη Flash. 31

17 ροµολογητής Cisco 1600 µε εξωτερική µνήµη Flash Ενέργεια: Ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει την σύνδεση δροµολογητή µε υπολογιστή µε σειριακό καλώδιο και την εφαρµογή Hyper Terminal (link χχ). Προετοιµαστείτε ανάλογα και επικοινωνήστε µε το helpdesk για τον έλεγχο του δροµολογητή. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτή η βλάβη ο δροµολογητής χρειάζεται επαναπρογραµµατισµό από το HelpDesk. 32

18 3 Επικοινωνία ροµολογητή µε το διαδίκτυο - Edunet Η ενότητα αυτή είναι το τελευταίο τµήµα της αλυσίδας και αναφέρεται στην πρόσβαση του δροµολογητή µε τον κόµβο του Edunet. Μέχρι τώρα έχετε ελέγξει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου, ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή, καθώς και ότι οι υπολογιστές επικοινωνούν µε τον δροµολογητή αλλά καµία εφαρµογή δικτύου και σε κανέναν υπολογιστή δεν λειτουργεί. Το πρόβληµα τότε σχετίζεται µε την επικοινωνία του δροµολογητή µε το διαδίκτυο (κόµβο του Edunet) και αφορά τον δροµολογητή και την τηλεπικοινωνιακή γραµµή του σχολείου ή το δίκτυο πρόσβασης και κορµού του Edunet. Τονίζεται το «κανένας υπολογιστής» γιατί αν υπάρχει τουλάχιστο ένας υπολογιστής που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο τότε το πρόβληµα βρίσκεται πιο πριν στην αλυσίδα. Όπως έχει περιγραφεί η πρόσβαση της σχολικής µονάδας µε το διαδίκτυο πραγµατοποιείται µέσω κυκλωµάτων του ΟΤΕ. Μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες περιγραφές (link) για να θυµηθείτε τους τρόπους πρόσβασης, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι γραµµή (σύνδεση) ISDN, απλή τηλεφωνική γραµµή (PSTN) ή η πιο σύγχρονη γραµµή ADSL. Είναι απαραίτητο να ξέρετε µε πιο τρόπο συνδέεται η µονάδα στο διαδίκτυο και να µπορείτε να αναγνωρίσετε τη συσκευή πρόσβασης, το MODEM. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι ο δροµολογητής λειτουργεί σωστά σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους ελέγχους της προηγούµενης ενότητας. Έτσι για παράδειγµα θα πρέπει να έχετε ελέγξει ότι τροφοδοτείται σωστά, οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και ότι είναι σωστά συνδεδεµένος στο switch. Εδώ θα χρησιµοποιήσετε σαν εργαλεία τον οπτικό έλεγχο ορισµένων ενδεικτικών λυχνιών. Με τον υπολογιστή θα αντιλαµβάνεστε την αποκατάσταση του προβλήµατος µε την χρήση δικτυακών εφαρµογών. Ο πιο απλός έλεγχος είναι η έναρξη της εφαρµογής του σελιδοµετρητή (πχ. Internet Explorer) στην σελίδα του ΠΣ και η πλοήγηση µέσα σε αυτή. Προσοχή: Αν λειτουργεί σωστά µία δικτυακή εφαρµογή και δεν λειτουργεί µία άλλη τότε δεν σηµαίνει υπάρχει πρόβληµα στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα εντοπίζεται στην συγκεκριµένη εφαρµογή ή στην συγκεκριµένη υπηρεσία. Οι πιθανές αιτίες δυσλειτουργίας περιλαµβάνουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται µε το δίκτυο της σχολικής µονάδας µε πιθανά προβλήµατα την τηλεπικοινωνιακή γραµµή του ΟΤΕ, τον δροµολογητή ή στο Modem. Η δεύτερη δυσλειτουργία αφορά πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet και ιδιαίτερα στον κόµβο πρόσβασης ή στο δίκτυο κορµού. Αρχικά θα πρέπει να γίνεται ένας γρήγορος έλεγχος του δικτύου του σχολείου και κατόπιν έλεγχος για πιθανό πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet. 3.1 Πρόβληµα στο δίκτυο της σχολικής µονάδας ιασύνδεση δροµολογητή µε MODEM Ο πρώτο έλεγχος αφορά την επιβεβαίωση της καλωδιακής διασύνδεσης του δροµολογητή µε το MODEM. Ο κάθε δροµολογητής συνδέεται µε το MODEM µε 33

19 ένα καλώδιο ανάλογα µε το είδος της σύνδεσης. Τόσο ο δροµολογητής όσο και το MODEM παρέχουν ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες φανερώνουν αν υπάρχει διασύνδεση ανάµεσα τους. Έτσι η βασική ενέργεια είναι ο οπτικός έλεγχος στις ενδεικτικές λυχνίες του Link τόσο στο δροµολογητή όσο και στο switch. Για παράδειγµα στην φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται η περίπτωση της σύνδεσης δροµολογητή Cisco 1600 µε MODEM ISDN. Επισηµαίνεται ότι η περίπτωση τέτοιου σφάλµατος είναι σχετικά σπάνια καθώς θα πρέπει από λάθος να έχουν πειραχθεί τα καλώδια στο Rack. Ενέργειες: Για MODEM ISDN ή PSTN Ελέγξετε το καλώδιο (patch cord) που συνδέει το δροµολογητή µε το MODEM αν είναι στην σωστή θέση του όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή (link). Σε περίπτωση που έχει φθαρεί αντικαταστήστε το. Για MODEM DSL SpeedTouch Στην περίπτωση αυτή ελέγξτε το καλώδιο που συνδέει την Ethernet θύρα του SpeedTouch µε αυτή του δροµολογητή. Ελέγξτε αν είναι καλά κουµπωµένο τραβώντας το ελαφρά και ελέγξτε µήπως έχει φθαρεί οπότε και αντικαταστήστε το. Έλεγχος ενέργειας: Ο βασικός έλεγχος είναι η παρατήρηση της ενεργοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας (link) στο δροµολογητή και στο modem Για MODEM ISDN ή PSTN Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στο δροµολογητή που είναι δίπλα στο καλώδιο που συνδέει το δροµολογητή µε το MODEM. Για MODEM DSL SpeedTouch Εδώ ο οπτικός έλεγχος είναι η ενεργοποίηση στη σήµανση link στην Ethernet πόρτα του switch και την αντίστοιχη στο SpeedTouch. Μετά τους οπτικούς ελέγχους κάντε έλεγχο σε επίπεδο εφαρµογής όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Ενδεικτική φωτογραφία διασύνδεσης δροµολογητή Cisco σειράς 1600 µε ISDN Πρόβληµα στο MODEM ή στη γραµµή ΟΤΕ Μία συνηθισµένη περίπτωση βλάβης είναι η δυσλειτουργία του MODEM ή η καταστροφή του (κυρίως το ISDN Netmod του ΟΤΕ) επειδή αυτό συνδέεται στην τηλεπικοινωνιακή γραµµή. Τέτοιο πρόβληµα συµβαίνει κάποιες φορές µετά από καταιγίδες που συνοδεύονται από κεραυνόπτωση αλλά και µετά από αστάθεια στο δίκτυο της ΕΗ ή συνεχόµενες διακοπές ρεύµατος. 34

20 Ενέργειες: Ελέγχτε αν το Modem είναι στην πρίζα και διαπιστώστε αν ανάβουν οι κατάλληλες ενδεικτικές λυχνίες όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη περιγραφή (link). Προσοχή ώστε να ελέγξετε και τις ενδεικτικές λυχνίες που δείχνουν τόσο τη διασύνδεση Modem- ροµολογητή όσο και αυτές που δείχνουν τη σωστή λειτουργία της γραµµής ΟΤΕ. Κάντε µία επανεκκίνηση στο MODEM βγάζοντάς το και βάζοντας το στην πρίζα. Κάντε επανεκκίνηση και στο δροµολογητή. Αν αντιλαµβάνεσθε ότι έχει πρόβληµα η γραµµή του OTE επικοινωνήστε µε τον ΟΤΕ σε συνεννόηση µε το Helpdesk. Εδικά για MODEM NETMOD-ISDN Αν έχετε Netmod σαν MODEM µπορείτε να βάλετε µία αναλογική τηλεφωνική συσκευή σε µία από τις δύο τηλεφωνικές αναλογικές θύρες του για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό ΟΤΕ ώστε να ελέγξει το NETMOD ή την γραµµή αν διαγνώσατε ότι έχει πρόβληµα. Μην χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική συσκευή για κλήσεις, καθώς αυτό ελέγχεται. Έλεγχος ενέργειας: Ο βασικός έλεγχος είναι η παρατήρηση της ενεργοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας (link) στο δροµολογητή και στο modem ανάλογα µε τον τύπο του δροµολογητή του σχολείου. Κατόπιν κάντε έλεγχο σε επίπεδο εφαρµογής όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή Allied Telesyn. Η ένδειξη Active για το ISDN αναµµένο Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή ή άλλο πρόβληµα Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε κάποιο πρόβληµα υλικού στο δροµολογητή όπως π.χ. την καταστροφή της ISDN ή Ethernet θύρας του δροµολογητή και δεν είναι δυνατό να διαγνωσθεί µε κάποιο απλό τρόπο. Θα πρέπει να επικοινωνήστε µε το HelpDesk ώστε να αποκτήσετε άµεση πρόσβαση στην κονσόλα του δροµολογητή. Μία ενέργεια που θα πρέπει να γίνει µαζί µε το HelpDesk είναι η σύνδεση µε τον δροµολογητή µέσα από την εφαρµογή telnet. Από τη γραµµή εντολών θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε τις εντολές o Ipconfig Από αυτή την εντολή θα εντοπίστε την ip διεύθυνση της προεπιλεγµένης πύλης. o telnet 10.x.x.1 όπου 10.x.x.1 είναι η IP διεύθυνση του δροµολογητή που θα εντοπίσετε. Επιπροσθέτως ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει τη σύνδεση δροµολογητή µε υπολογιστή µε σειριακό καλώδιο και την εφαρµογή Hyper Terminal (link χχ). 35

21 3.2 Πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet Η περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου του Edunet είναι πιθανή σε κάποιες περιπτώσεις κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του δικτύου αλλά της αστάθειας που παρατηρείται κάποιες φορές στις τηλεπικοινωνιακές γραµµές του OTE. Η διαπίστωση τέτοιων προβληµάτων γίνεται από το Helpdesk µέσα από τα εργαλεία παρακολούθησης που διαθέτουν αλλά και αρκετές φορές µετά από επικοινωνία των σχολικών µονάδων. Αν είστε βέβαιοι µετά από τους ελέγχους που περιγράφηκαν πιο πριν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στην γραµµή στο δροµολογητή ή στο Modem µπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες. Ενέργειες: Από έναν υπολογιστή ανοίξτε την σελίδα του ΠΣ Περιµένετε για λίγο και εκτελέστε την εντολή εύρεσης διαδροµής (tracert) που έχει περιγραφεί νωρίτερα ( link). Από την γραµµή εντολών εκτελέστε: Tracert Θα πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε τη διαδροµή πρόσβασης µε πρώτο βήµα το δροµολογητή της µονάδας (10.χ.χ.1). Κατόπιν ανάλογα µε τον τρόπο πρόσβασης θα εµφανισθεί η IP διεύθυνση του δικτύου πρόσβασης του ΠΣ. Αν εµφανίζονται αστεράκια τότε έχει κάποιο πρόβληµα ο κόµβος πρόσβασης του ΠΣ. Αν εµφανίσει τη δεύτερη διαδροµή τότε ο κόµβος πρόσβασης λειτουργεί και το πρόβληµα µπορεί να είναι στο δίκτυο κορµού του Edunet ή στα επόµενα δίκτυα που συνδέεται το Edunet. Το σηµείο του προβλήµατος θα είναι στο σηµείο που εµφανίζονται συνεχόµενα αστεράκια. 36

22 Σε περίπτωση που διαγνώσετε τέτοια προβλήµατα επικοινωνήστε µε το HelpDesk. 4. Άλλα προβλήµατα 4.1 Collisions αργό εσωτερικό δίκτυο Μία περίπτωση δυσλειτουργίας στο τοπικό δίκτυο της σχολικής µονάδας είναι η περίπτωση όπου το δίκτυο λειτουργεί αλλά είναι αργό. Η έννοια του αργού σχετίζεται µε την καθυστερηµένη ως προς την αναµενόµενη σε χρόνο επικοινωνία του υπολογιστή σας µε τον Server του σχολικού εργαστηρίου ή µε κάποιο άλλο υπολογιστή. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να προσδιορισθεί εκτελώντας την εντολή ping από τον υπολογιστή σας προς τον δροµολογητή ή τον server: Ping 10.x.x.1 ή ping 10.x.y.10 Σαν απάντηση µπορεί να εµφανισθούν πολύ µεγάλοι χρόνοι απόκρισης πάνω από 5 msec ή ακόµη και απώλεια πακέτων. Ένα πιθανό πρόβληµα είναι η εµφάνιση συγκρούσεων (Collisions) στο τοπικό δίκτυο το οποίο οφείλεται σε προβλήµατα στην καλωδίωση ή σε δυσλειτουργία κάποιου υπολογιστή. Επίσης είναι δυνατό ανάλογα µε το switch που διαθέτει το σχολείο να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες µε την ένδειξη collision οι οποίες όταν αναβοσβήνουν συνεχώς φανερώνουν ότι υπάρχει τέτοιο πρόβληµα. ιαγνωστικός έλεγχος: Από γραµµή εντολών εκτελέστε την εντολή ping 10.x.x.1 t ή ping 10.x.y.10 t Η παράµετρος t επιβάλει την συνεχόµενη αποστολή πακέτων από την εντολή Ping. Παρατηρείτε τους χρόνους απόκρισης και την πιθανή απώλεια πακέτων. Το πρόβληµα θα έχει αποκατασταθεί όταν οι χρόνοι απόκρισης είναι συνεχώς στα 1-2 msec και δεν υπάρχουν απώλειες πακέτων. Παρατηρείτε θα πρέπει να µην αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες του Collision στο Switch ή/και στο δροµολογητή όταν αποκατασταθεί το πρόβληµα. 37

23 Η ενδεικτική λυχνία collision σε µοντέλο της εταιρίας 3COM Ενέργεια: Βγάλτε ένα-ένα τα καλώδια πάνω από τις θύρες του Switch µέχρι να σταµατήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη collision στο Switch. Το καλώδιο που βγάλατε και είχε ως αποτέλεσµα να επιλυθεί το πρόβληµα σχετίζεται µε τη βλάβη. Εντοπίστε σε πιο σηµείο καταλήγει στο Patch-Panel και σε πια πρίζα αντιστοιχεί. Ελέγξτε τον υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος σε αυτή την πρίζα. Αν σε αυτή τη πρίζα υπάρχει κάποιο switch τότε ελέγξτε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος πάνω σε αυτό. Κάντε εκ νέου ελέγχους µετά από τις ενέργειες σας, τοποθετώντας στο switch το καλώδιο που αφαιρέσατε, παρατηρώντας την ένδειξη collision στο switch ή στο δροµολογητή. Συνεχώς παρατηρείτε τα αποτελέσµατα των δύο διαγνωστικών ελέγχουν που περιγράφηκαν. 38

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ. plinetse@sch.gr. Aπρίλιος 2013. Ζητήματα Εύρυθμης Λειτουργίας, Οργάνωσης & Διοίκησης των Σχολικών μονάδων της Προσχολικής Αγωγής

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ. plinetse@sch.gr. Aπρίλιος 2013. Ζητήματα Εύρυθμης Λειτουργίας, Οργάνωσης & Διοίκησης των Σχολικών μονάδων της Προσχολικής Αγωγής ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ e-mail: Ιστοσελίδα: plinetse@sch.gr http://plinetser.gr Aπρίλιος 2013 Ζητήματα Εύρυθμης Λειτουργίας, Οργάνωσης & Διοίκησης των Σχολικών μονάδων της Προσχολικής Αγωγής Υπέυθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου 1. Εισαγωγή κωδικού Θα πρέπει να εισάγετε τον 7ψήφιο κωδικό του ΥΠΕ ΒΜΘ (π.χ 9510015) που αντιστοιχεί στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου!

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου! Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Self Installation Guide Όλος ο κόσµος δικός σου! Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία modem

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός adsl για το OpenFalcon

Οδηγός adsl για το OpenFalcon e-hellenicairforce www.e-haf.org Οδηγός adsl για το OpenFalcon ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΤΥΠΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ adsl 2 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ adsl MODEM 3 3.1 Τοπολογία Συνδέσεων 3 3.2 ιαδικασία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta Technicolor TG703 Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας που σου προσφέρουν οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Το πρόγραµµα σε αυτή την έκδοση υλοποιεί κάποιες πολιτικές για την ταυτόχρονη χρήση των αρχείων του από πολλούς χρήστες. Κάποιοι καταχωρούν στοιχεία, κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV

Οδηγός χρήσης. Linksys PLWK400. Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Οδηγός χρήσης Linksys PLWK400 Κιτ επέκτασης ασύρματου δικτύου Powerline AV Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση.............. 3 Χαρακτηριστικά.................. 3 PLE400 3 PLW400 4 Πώς λειτουργεί το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. 1-4 Αναμμένο Υποδηλώνει ότι ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην αντίστοιχη θύρα. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες Χρήσιμες Πληροφορίες Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Help-desk) της ΤΠ/ΤΕΕ, λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9π.μ. - 4μ.μ. στα τηλέφωνα: 210-3671200 και 89625-31100 (ΕΠΑΚ). Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Πρόσοψη. Ελληνική έκδοση. RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής

Εισαγωγή. Πρόσοψη. Ελληνική έκδοση. RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής RO003/RO003UK Sweex - Ευρυζωνικός δρομολογητής Σημαντικό! Ο Βοηθός διαμόρφωσης ρυθμίσεων (Setup Wizard) υπάρχει στο CD-ROM της Sweex. Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης θα σας δείξει βήμα με βήμα πώς να εγκαταστήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Τι είναι καλό να γνωρίζω πριν "ξανοιχτώ" στο Internet...11. Κεφάλαιο 2: Οι γέφυρές μας με το Διαδίκτυο...25

Κεφάλαιο 1: Τι είναι καλό να γνωρίζω πριν ξανοιχτώ στο Internet...11. Κεφάλαιο 2: Οι γέφυρές μας με το Διαδίκτυο...25 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...9 Κεφάλαιο 1: Τι είναι καλό να γνωρίζω πριν "ξανοιχτώ" στο Internet...11 1.1 Τι είναι το Internet... 11 1.2 Κάτι από την ιστορία και πώς φτάσαμε στο Internet... 12 1.3 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα