Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή"

Transcript

1 Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της αλυσίδας που είναι τα προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου. Τα προβλήµατα αυτά γίνονται αντιληπτά όταν δικτυακές εφαρµογές όπως ο Internet Explorer ή ο Outlook Express δεν εµφανίζουν τα αναµενόµενα. Προϋπόθεση και πάλι για τους διάφορους ελέγχους, είναι τόσο ο υπολογιστής να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα όσο και λογισµικά που σχετίζονται µε το δίκτυο (πχ Firewall) να λειτουργούν σωστά. Το τµήµα αυτό της αλυσίδας περιλαµβάνει δύο υπο-τµήµατα. Το ένα εντοπίζεται στην σωστή επικοινωνία του υπολογιστή µε τον δροµολογητή και αφορά τον τοπικό δίκτυο. Το δεύτερο σχετίζεται µε την σωστή επικοινωνία του δροµολογητή µε το διαδίκτυο (κόµβο του EduNet) και αφορά την τηλεπικοινωνιακή γραµµή του σχολείου ή τα δίκτυα πρόσβασης και κορµού του EduNet. Για την ανίχνευση και την επίλυση τέτοιων προβληµάτων θα γνωρίσουµε ορισµένα διαγνωστικά εργαλεία που παρέχουν τα Windows. Σύνοψη ελέγχων 1. Επικοινωνία υπολογιστή µε δροµολογητή i. Επικοινωνία υπολογιστή µε ροµολογητή Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή ii. Πρόβληµα στον δροµολογητή Πρόβληµα τροφοδοσίας Πρόβληµα στο τροφοδοτικό Πρόβληµα στην καλωδιακή διασύνδεση του δροµολογητή µε το Switch Προσωρινό πρόβληµα λογισµικού του δροµολογητή Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή Πρόβληµα προγραµµατισµού του δροµολογητή 2. Επικοινωνία ροµολογητή µε το διαδίκτυο Edunet i. Πρόβληµα στο δίκτυο της σχολικής µονάδας ιασύνδεση δροµολογητή µε MODEM Πρόβληµα στο MODEM ή στη γραµµή ΟΤΕ Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή ή άλλο πρόβληµα ii. Πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet 3. Άλλα προβλήµατα 1. ιαγνωστικά εργαλεία στο επίπεδο δικτύου 16

2 Όλες οι διαγνωστικές εντολές που θα περιγραφούν εκτελούνται από το περιβάλλον γραµµής εντολών το οποίο µπορείτε είτε να το αναζητήσετε στα βοηθήµατα (Command Prompt) είτε πιο απλά στην Έναρξη-Εκτέλεση να πληκτρολογήσετε cmd και να πατήσετε κατόπιν ΟΚ. 1.1 IPCONFIG Η πρώτη διαγνωστική εντολή είναι η ipconfig η οποία µας εµφανίζει τις δικτυακές ρυθµίσεις του υπολογιστή τις περισσότερες από τις οποίες, για την περίπτωση των σχολικών δικτύων, τις αποστέλλει ο δροµολογητής. Αν ο υπολογιστής δεν έχει τις κατάλληλες αυτές παραµέτρους δεν µπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο. Η διάγνωση που κάνουµε µε αυτή την εντολή είναι ο έλεγχος του αν ο υπολογιστής έχει παραλάβει από τον δροµολογητή τις σωστές ρυθµίσεις. Αν αυτό έχει γίνει τότε είµαστε σίγουροι ότι ο υπολογιστής µας επικοινωνεί µε τον δροµολογητή Ανάγνωση των IP παραµέτρων µε την εντολή ipconfig /all Εκτελώντας αυτή την εντολή ipconfig ή ipconfig /all ( η παράµετρος /all παρουσιάζει περισσότερες παραµέτρους) θα δείτε τα ακόλουθα: Εντολή ipconfig 17

3 Εντολή ipconfig/all Έτσι θα πρέπει να πάρετε τις ρυθµίσεις: IP διεύθυνση της µορφής 10.x.y.z µε z 128. Subnet Mask Default gateway 10.x.x.1 DNS server ανάλογα µε την περιοχή που συνδεόµαστε Με την ipconfig /all παίρνουµε και άλλα στοιχεία όπως τον τύπο της κάρτας δικτύου που έχει ο υπολογιστής µας (άλλος ένας τρόπος για να διαπιστώσουµε ότι έχουµε κάρτα και είναι σωστά εγκατεστηµένη) ή ότι είναι ενεργοποιηµένο το DHCP κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε, όπως έχει περιγραφεί στις ρυθµίσεις της κάρτας δικτύου, να είναι ενεργό Απελευθέρωση και ανανέωση των IP παραµέτρων Με τις ακόλουθες εντολές αναγκάζουµε τον υπολογιστή να απελευθερώσει όλες τις IP παραµέτρους και να ζητήσει από το δροµολογητή να τις αποστείλει ξανά. Εκτελώντας την εντολή ipconfig /release οι ρυθµίσεις µας µηδενίζονται: 18

4 Εκτελώντας την εντολή ipconfig / renew ζητάµε από τον δροµολογητή να µας δώσει εκ νέου τις δικτυακές ρυθµίσεις. Το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι οι σωστές δικτυακές παράµετροι: 1.2 Αποστολή µηνύµατος και έλεγχος απάντησης (Ping) Η εντολή ping µας επιτρέπει να ρωτήσουµε το δροµολογητή ή έναν άλλο υπολογιστή που είναι στο δίκτυο αν λειτουργεί. Η εντολή ping αποστέλλει ένα πακέτο σε ένα υπολογιστή και όταν αυτός το λάβει το επιστρέφει πίσω. Αν ο υπολογιστής που του στέλνουµε το πακέτο δεν λειτουργεί ή δεν επιτρέπει την λήψη τέτοιων πακέτων (π.χ. ενεργοποιηµένο τείχος προστασίας - Firewall), η εντολή ping αναφέρει ότι ο εξαντλήθηκε ο χρόνος αναµονής της απάντησης. Σαν διαγνωστικό εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αρχικά για να δούµε αν ο υπολογιστής µας επικοινωνεί µε τον δροµολογητή. Πρόσθετα µπορούµε να δούµε 19

5 αν λειτουργεί το διαδίκτυο κάνοντας ping για παράδειγµα στο δηλαδή στον υπολογιστή που βρίσκονται εγκατεστηµένες οι σελίδες του Edunet. Με την εντολή Ping µπορούµε να δούµε πόσο γρήγορα απαντάει ο υπολογιστής ή ο δροµολογητής στο αίτηµα µας. Γνωρίζοντας τον αναµενόµενο χρόνο µπορούµε να εκτιµήσουµε πόσο καλά λειτουργεί το δίκτυο. Για παράδειγµα στο τοπικό δίκτυο του σχολείου οι χρόνοι αυτοί είναι της τάξης του msec. Στην περίπτωση επιτυχηµένης αποστολή πακέτων ping στο δροµολογητή θα πρέπει να δούµε: Η απάντηση είναι ότι στάλθηκαν τέσσερα πακέτα και επέστρεψαν τέσσερα, ποσοστό επιτυχίας 100% µε µέσο χρόνο απόκρισης 1msec. Στην περίπτωση της αποστολή ping σε δροµολογητή χωρίς επιτυχία θα πρέπει να δούµε: 20

6 Σε αυτή την περίπτωση ο δροµολογητής δεν ανταποκρίθηκε και στα τέσσερα πακέτα που του στάλθηκαν και δεν επέστρεψε κανένα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι προϋπόθεση για την ορθή εκτίµηση συµπερασµάτων της εντολής ping, είναι ο αποµακρυσµένος υπολογιστής ή δροµολογητής να επιτρέπει την λήψη πακέτων. Έτσι για παράδειγµα αν το τείχος προστασίας στα Windows είναι ενεργοποιηµένο ή ο υπολογιστής έχει εγκατεστηµένο κάποιο Firewall τότε δεν είναι δυνατός ο έλεγχος µε ping. Επίσης οι δροµολογητές της εταιρείας Allied Telesyn δεν ανταποκρίνονται στην εντολή ping. 1.3 Εύρεση διαδροµής προς ένα προορισµό (Tracert) Η εντολή αυτή µας παρέχει την δυνατότητα να δούµε τη διαδροµή που ακολουθεί ο υπολογιστής µας για να επικοινωνήσει µε έναν άλλο αποµακρυσµένο υπολογιστή. Σαν διαγνωστικό εργαλείο µπορεί να µας δώσει αρχικά την σωστή λειτουργία του δροµολογητή µε τον κόµβο πρόσβασης του Edunet και κατόπιν την καλή λειτουργίας του δικτύου κορµού του Edunet. Για παράδειγµα κάνοντας tracert στον υπολογιστή που βρίσκεται το θα δούµε: 21

7 1.4 Επικοινωνία µε αποµακρυσµένο υπολογιστή (telnet) Η εντολή telnet αποκαθιστά µία επικοινωνία χαµηλού επιπέδου µε έναν υπολογιστή ή ένα δροµολογητή που δέχεται τέτοιους είδους σύνδεση. Με την εντολή αυτή µπορεί να συνδεθούµε στον δροµολογητή για τον έλεγχο ή τον προγραµµατισµό του. Σαν διαγνωστικό εργαλείο θα χρησιµοποιηθεί για να οδηγήσουµε τον δροµολογητή να αποκαταστήσει µία σύνδεση µε τον κόµβο του Edunet. Θα µας δώσει εποµένως την δυνατότητα να ελέγξουµε την γραµµή της σχολικής µονάδας. Επίσης θα χρησιµοποιηθεί και για τον αποµακρυσµένο έλεγχο του δροµολογητή της σχολικής µονάδας. Για παράδειγµα εκτελώντας την εντολή telnet 80 αιτείστε τη σύνδεση του υπολογιστή σας µε τον στην πόρτα 80 κάτι που είναι αντίστοιχο µε το άνοιγµα σελίδας από τον Internet explorer στο δικτυακό τόπο 22

8 2. Επικοινωνία υπολογιστή µε δροµολογητή στο τοπικό δίκτυο Στις προηγούµενες ενότητες έχετε ελέγξει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή. Το επόµενο βήµα είναι ο έλεγχος της ορθής επικοινωνίας του δροµολογητή µε τον κάθε υπολογιστή. Το τµήµα αυτό της αλυσίδας είναι πολύ βασικό, καθώς σε περίπτωση δυσλειτουργίας δεν θα είναι εφικτή εκτός από την πρόσβαση στο διαδίκτυο και η σωστή λειτουργία του τοπικού δικτύου. Οι υπολογιστές δεν θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου (server) καθώς δεν θα έχουν πάρει τις σωστές ρυθµίσεις από τον δροµολογητή. Η απλούστερη περίπτωση δυσλειτουργίας αναφέρεται στην αδυναµία ενός υπολογιστή να επικοινωνήσει µε τον δροµολογητή. Ακολούθως η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται µε πρόβληµα στον δροµολογητή στην οποία όλοι οι υπολογιστές θα εµφανίζουν πρόβληµα πρόσβασης στο δίκτυο. 2.1 Επικοινωνία υπολογιστή µε ροµολογητή Ο υπολογιστής σας - και όχι όλοι οι υπολογιστές - έχει ενεργή σύνδεση στο τοπικό δίκτυο αλλά δεν λειτουργεί καµία δικτυακή εφαρµογή. Για την διάγνωση πιθανού προβλήµατος θα κάνετε δύο ενέργειες, µε πρώτη την ανάγνωση των παραµέτρων του δικτύου µε την εντολή ipconfig και στην συνέχεια την ερώτηση προς τον δροµολογητή µε την εντολή ping, αν είναι σε λειτουργία. Αν το αποτέλεσµα των εντολών αυτών είναι όπως έχει περιγραφεί τότε ο υπολογιστής µας δεν έχει πρόβληµα. Πρώτη εντολή (ipconfig /all): Αρχικά εκτελέστε την εντολή ipconfig /all όπως έχει περιγραφεί. Αν δεν υπάρχει πρόβληµα θα πρέπει να δείτε τις σωστές ρυθµίσεις όπως έχουν περιγραφεί πιο πάνω. Απάντηση IPCONFIG/ALL µε σωστές παραµέτρους Συµπληρωµατική εντολή (ping): Ο επόµενος συµπληρωµατικός έλεγχος είναι η εντολή ping στο δροµολογητή (έλεγχος µε ping δεν ισχύει για δροµολογητή Allied Telesyn). Έτσι εκτελέστε ping 10.x.y.1, όπου 10.x.y.1 είναι 23

9 το πεδίο «Προεπιλεγµένη πύλη» (Default Gateway) από την εντολή ipconfig /all που εκτελέσατε πριν λίγο. Αν δεν υπάρχει πρόβληµα θα πρέπει να δείτε όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω: Απάντηση εντολής ping προς τον δροµολογητή µε επιτυχία Αν οι IP παράµετροι που µας δίνει η εντολή Ipconfig /all δεν είναι όπως φαίνονται πιο πάνω τότε µπορεί να συµβαίνει ένα από τα ακόλουθα προβλήµατα: Προβλήµατα: Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Με την εντολή ipconfig /all εµφανίζονται κάποιες ρυθµίσεις αλλά το πεδίο dhcp, έχει τιµή Νο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι σωστά ρυθµισµένη η κάρτα δικτύου. Ενέργεια: Ανατρέξτε στον έλεγχο των σωστών παραµέτρων της κάρτας δικτύου στην παράγραφο Έλεγχος ενέργειας:εκτελέστε την εντολή ipconfig / renew και κατόπιν την εντολή ipconfig /all για να δείτε ότι ο υπολογιστής δέχθηκε τις σωστές ρυθµίσεις και το πεδίο του dhcp έχει τιµή YES. Κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.y.1. (έλεγχος µε ping δεν ισχύει για δροµολογητή Allied Telesyn) Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Με την εντολή ipconfig /all οι παράµετροι που εµφανίζονται δεν είναι οι σωστές (IP διεύθυνση της µορφής 10.x.y.z, Subnet Mask , Default gateway 10.x.y.1), αλλά είναι: µηδενικές 24

10 ή έχουν συγκεκριµένες τιµές στο πεδίο ip ( ) και στο πεδίο subnet mask ( ) Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογιστής δεν έχει επικοινωνήσει µε τον δροµολογητή. Ενέργεια έλεγχος ενέργειας: Εκτελέστε την εντολή ipconfig /release και αφού ο υπολογιστής απαντήσει µε µηδενικές τιµές εκτελέστε την εντολή ipconfig/ renew. Αν το πρόβληµα αποκαταστάθηκε θα πρέπει ο υπολογιστής να εµφανίσει τις σωστές ρυθµίσεις IP. Κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.y.1 στον δροµολογητή. (έλεγχος µε ping δεν ισχύει για δροµολογητή Allied Telesyn) Πρόσθετη ενέργεια: Αν δεν βοηθήσει η πιο πάνω ενέργεια κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή και δοκιµάστε και πάλι τις ίδιες ενέργειες. Προσοχή: Οι δύο περιπτώσεις προβληµάτων δεν αφορούν την περίπτωση όπου κανένας από τους υπολογιστές της σχολικής µονάδας δεν επικοινωνεί µε τον 25

11 δροµολογητή. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα αφορά δυσλειτουργία στον δροµολογητή, πρόβληµα το οποίο εξετάζεται στην επόµενη ενότητα. 26

12 2.2 Πρόβληµα στον δροµολογητή Η βλάβη αυτή αφορά το µέρος της αλυσίδας όπου ο δροµολογητής δυσλειτουργεί και δεν αποστέλλει σε κανένα υπολογιστή δικτυακές ρυθµίσεις. Η διάγνωση αυτού του προβλήµατος γίνεται αντιληπτή µε την εκτέλεση της εντολής ipconfig σε περισσότερους από έναν υπολογιστές: Ενέργεια: Εκτελέστε την εντολή ipconfig /all. Αν υπάρχει καθολική δυσλειτουργία θα πρέπει να δείτε είτε µηδενικές παραµέτρους είτε συγκεκριµένες τιµές στο πεδίο ip ( ) και στο πεδίο subnet mask ( ) Ακολούθως η επόµενη ενέργεια είναι η εκτέλεση της ipconfig/renew µε την οποία ζητάτε εκ νέου τα στοιχεία από τον δροµολογητή. Ο υπολογιστής θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει µε τον δροµολογητή και µετά από λίγο χρόνο θα εµφανίσει το µήνυµα ότι δεν µπόρεσε να επικοινωνήσει µε τον DHCP server. Με τις παραπάνω ενέργειες είστε σχεδόν σίγουροι ότι κάτι συµβαίνει µε τον δροµολογητή, µε πιθανές αιτίες µία από αυτές που θα περιγραφούν στις ακόλουθες ενότητες. Η επόµενη ενέργεια είναι η επιθεώρηση του δροµολογητή µέσα στο Rack και ο εντοπισµός του µοντέλου του. Ακολούθως θα πρέπει να ανατρέξετε στην αντίστοιχη περιγραφή για το κάθε µοντέλο (!!!!!!!! link!) και να εστιάσετε στον τρόπο συνδεσµολογίας, στις ενδεικτικές λυχνίες του και στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας του. ΠΡΟΣΟΧΗ Όλες οι ακόλουθες ενέργειες έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται µε την σειρά που περιγράφονται. 27

13 2.2.1 Πρόβληµα τροφοδοσίας Η πρώτη περίπτωση αφορά τον έλεγχο ότι ο δροµολογητής τροφοδοτείται µε ηλεκτρικό ρεύµα σωστά. Ενέργεια: Ελέγξτε αν ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες του. Αν δεν ανάβουν ελέγξτε αν το καλώδιο που τροφοδοτείται ο δροµολογητής ή το εξωτερικό τροφοδοτικό είναι σωστά στην θέση τους, ότι η πρίζα που τον τροφοδοτεί έχει ρεύµα (τάση) και ότι τον καλώδιο δεν είναι προβληµατικό. Επίσης ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεµένο το εξωτερικό τροφοδοτικό του δροµολογητή εφόσον υπάρχει. Τέλος ελέγξτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας του δροµολογητή είναι στην θέση ON. Έλεγχος ενέργειας: ιαπιστώστε ότι ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες όπως θα έπρεπε και ο δροµολογητής είναι στην κανονική λειτουργία του. Αν αποκαταστάθηκε το πρόβληµα τροφοδοσίας εκτελέσετε τις εντολές ipconfig/renew και ελέγξτε ότι ο υπολογιστής επικοινώνησε µε τον δροµολογητή όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Αν όλα εξελιχθούν κανονικά κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.x.1 στον δροµολογητή. Σε αντίθετη περίπτωση όπου δεν ανάβει καµία ενδεικτική λυχνία τότε έχει καεί το τροφοδοτικό του ή ο ίδιος ο δροµολογητής. Επικοινωνήστε µε τον HelpDesk για να σας συµβουλεύσουν για την επισκευή του δροµολογητή στα πλαίσια της εγγύησης, την αντικατάσταση του µε νέο µοντέλο ή και την αποστολή στο HelpDesk για την επισκευή του αν αυτό είναι δυνατό. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 1600 που τροφοδοτείται σωστά Πρόβληµα στο τροφοδοτικό Ένα πιθανό πρόβληµα είναι να έχει βλάβη το τροφοδοτικό του δροµολογητή ενώ οι ενδεικτικές του λυχνίες να ανάβουν αλλά µε περίεργο τρόπο. Ενέργεια: Παρατηρήστε για λίγο χρόνο αν οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν όλες µαζί συνεχώς ή ανάβουν ελάχιστα ή ανάβουν όλες µαζί συνεχώς χωρίς ποτέ να αλλάζουν κατάσταση. Ένα συνηθισµένο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί µε τους δροµολογητές Allied Telesyn όπου οι ενδεικτικές τους λυχνίες αναβοσβήνουν συνεχώς όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Στην περίπτωση αυτή έχει βλάβη το τροφοδοτικό η οποία µπορεί να επιδιορθωθεί εύκολα κα οικονοµικά. Στο τέλος αυτής της παρουσίασης υπάρχει λεπτοµερής περιγραφή αυτού του προβλήµατος και αναλυτικές οδηγίες επιδιόρθωσής του από 28

14 άτοµο µε γνώσεις ηλεκτρονικής. (link). Εναλλακτικά µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το HelpDesk για να σας συµβουλεύσουν για την επισκευή του δροµολογητή στα πλαίσια της εγγύησης, την αντικατάσταση του µε νέο µοντέλο ή και την αποστολή στο HelpDesk για την επισκευή του αν αυτό είναι δυνατό. ροµολογητής Allied Telesyn µε πρόβληµα στο τροφοδοτικό Πρόβληµα στην καλωδιακή διασύνδεση του δροµολογητή µε το Switch Ο κάθε δροµολογητής συνδέεται µε το σχολικό δίκτυο µέσω µία θύρας Ethernet και µέσω µίας άλλης στο switch. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη περιγραφή (στο χχχχ) για το κάθε µοντέλο και εντοπίστε τον τρόπο σύνδεσης. Τόσο ο δροµολογητής όσο και το switch έχουν µία ενδεικτική λυχνία η οποία δείχνει αν υπάρχει διασύνδεση ανάµεσα τους. Η ενδεικτική αυτή λυχνία ονοµάζεται Link και ανάβει ή και αναβοσβήνει σε κανονική λειτουργία. Με την βοήθειά της µπορεί να γίνει ένας έλεγχος για την σωστή διασύνδεση δροµολογητή- switch. Έτσι η βασική ενέργεια είναι ο οπτικός έλεγχος στις ενδεικτικές λυχνίες του Link τόσο στο δροµολογητή όσο και στο switch. Τα πιθανά προβλήµατα και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι: Ενδεικτική φωτογραφία διασύνδεσης δροµολογητή CISCO 1600 µε Switch µέσω του κίτρινου καλωδίου Ενέργειες: Ελέγξετε το καλώδιο (patch cord) που συνδέει το δροµολογητή µε το switch αν είναι στην σωστή θέση του όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη 29

15 περιγραφή. Ελέγξτε µήπως δεν είναι καλά κουµπωµένο τραβώντας το ελαφρά και ελέγξτε µήπως έχει φθαρεί οπότε αντικαταστήστε το. Μία άλλη περίπτωση λάθους είναι να έχει πατηθεί ένας διακόπτης στο δροµολογητή που βρίσκεται δίπλα στη θύρα Ethernet που διασυνδέεται µε το switch. Αν ο διακόπτης αυτός υπάρχει θα πρέπει να είναι στην θέση HUB. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 801 µε διακόπτη για HUB / NO HUB Έλεγχος ενέργειας: Ο βασικός έλεγχος είναι η παρατήρηση της ενεργοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας (link) στο switch και στο δροµολογητή. Αν αποκατασταθεί το πρόβληµα εκτελέσετε τις εντολές ipconfig/renew και ελέγξτε ότι ο υπολογιστής επικοινώνησε µε τον δροµολογητή όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Αν όλα εξελιχθούν κανονικά κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.x.1 στον δροµολογητή. Αν δεν ανάβει µε κανένα τρόπο η ενδεικτική λυχνία επικοινωνήστε µε το Helpdesk για πρόσθετο έλεγχο καθώς υπάρχει πιθανότητα να έχει καταστραφεί η θύρα Ethernet του δροµολογητή. Πρόσθετα δοκιµάστε να κάνετε επανεκκίνηση στο switch Προσωρινό πρόβληµα λογισµικού του δροµολογητή Μία άλλη περίπτωση δυσλειτουργίας, η οποία δεν µπορεί να διαγνωστεί εύκολα είναι η περίπτωση όπου ο δροµολογητής έχει προσωρινό πρόβληµα δυσλειτουργίας λογισµικού. Στην περίπτωση αυτή η ενέργεια είναι η επανεκκίνηση του δροµολογητή βγάζοντας τον από την τροφοδοσία ή ανοιγοκλείνοντας το διακόπτη που έχει στην πίσω πλευρά. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 1600 µε διακόπτη Έλεγχος ενέργειας: Περιµένετε 5 λεπτά για την επανεκκίνηση του δροµολογητή και κάντε τον ίδιο έλεγχο πάλι εκτελώντας τις εντολές ipconfig/renew και ελέγξτε ότι ο υπολογιστής επικοινώνησε µε το δροµολογητή όπως έχει περιγραφεί. Αν όλα εξελιχθούν κανονικά κάντε και τον συµπληρωµατικό έλεγχο µε την εντολή ping 10.x.x.1 στον δροµολογητή. 30

16 2.2.5 Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή Η περίπτωση αυτή αφορά τη δυσλειτουργία του δροµολογητή στην οποία το λογισµικό του, δεν τίθεται ποτέ σε κανονική λειτουργία. Ο τρόπος ανίχνευσης αυτού του προβλήµατος είναι ο οπτικός έλεγχος στην ενδεικτική λυχνία OK που έχουν όλοι οι δροµολογητές της εταιρείας CISCO. Αν αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς δηλαδή δεν µένει µόνιµα αναµµένη τότε ο δροµολογητής έχει πρόβληµα υλικού. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή CISCO 1600 µε την ένδειξη «ΟΚ» αναµµένη Ενέργεια: Ελέγξτε την ένδειξη ΟΚ στο δροµολογητή και αν αναβοσβήνει συνεχώς επικοινωνήστε µε το HelpDesk για να σας συµβουλεύσουν για την επισκευή του δροµολογητή στα πλαίσια της εγγύησης, την αντικατάστασή του µε νέο µοντέλο ή και την αποστολή στο HelpDesk για την επισκευή του αν αυτό είναι δυνατό. Ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει την σύνδεση δροµολογητή µε υπολογιστή µε σειριακό καλώδιο και την εφαρµογή Hyper Terminal (link χχ) σε περίπτωση που σας ζοιτηθεί από το Helpdesk να γίνει έλεγχος από την κονσόλα του δροµολογητή Πρόβληµα προγραµµατισµού του δροµολογητή Το πρόβληµα αυτό είναι η τελευταία περίπτωση δυσλειτουργίας του δροµολογητή αλλά αρκετά συνηθισµένη και αφορά την απώλεια προγραµµατισµού του δροµολογητή. Η διάγνωση αυτής της βλάβης δεν είναι εύκολη παρά µόνο αν συνδεθεί κάποιος στο δροµολογητή µε τερµατικό. Η βλάβη αυτή είναι συνηθισµένη µετά από αστάθεια στο δίκτυο της ΕΗ ή µετά από συνεχόµενες διακοπές ρεύµατος αλλά και µετά από καταιγίδες που συνοδεύονται από κεραυνούς. Το πρόβληµα αυτό έχει παρατηρηθεί σε δροµολογητές Cisco 1600 µε εξωτερική µνήµη Flash. 31

17 ροµολογητής Cisco 1600 µε εξωτερική µνήµη Flash Ενέργεια: Ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει την σύνδεση δροµολογητή µε υπολογιστή µε σειριακό καλώδιο και την εφαρµογή Hyper Terminal (link χχ). Προετοιµαστείτε ανάλογα και επικοινωνήστε µε το helpdesk για τον έλεγχο του δροµολογητή. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτή η βλάβη ο δροµολογητής χρειάζεται επαναπρογραµµατισµό από το HelpDesk. 32

18 3 Επικοινωνία ροµολογητή µε το διαδίκτυο - Edunet Η ενότητα αυτή είναι το τελευταίο τµήµα της αλυσίδας και αναφέρεται στην πρόσβαση του δροµολογητή µε τον κόµβο του Edunet. Μέχρι τώρα έχετε ελέγξει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου, ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή, καθώς και ότι οι υπολογιστές επικοινωνούν µε τον δροµολογητή αλλά καµία εφαρµογή δικτύου και σε κανέναν υπολογιστή δεν λειτουργεί. Το πρόβληµα τότε σχετίζεται µε την επικοινωνία του δροµολογητή µε το διαδίκτυο (κόµβο του Edunet) και αφορά τον δροµολογητή και την τηλεπικοινωνιακή γραµµή του σχολείου ή το δίκτυο πρόσβασης και κορµού του Edunet. Τονίζεται το «κανένας υπολογιστής» γιατί αν υπάρχει τουλάχιστο ένας υπολογιστής που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο τότε το πρόβληµα βρίσκεται πιο πριν στην αλυσίδα. Όπως έχει περιγραφεί η πρόσβαση της σχολικής µονάδας µε το διαδίκτυο πραγµατοποιείται µέσω κυκλωµάτων του ΟΤΕ. Μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες περιγραφές (link) για να θυµηθείτε τους τρόπους πρόσβασης, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι γραµµή (σύνδεση) ISDN, απλή τηλεφωνική γραµµή (PSTN) ή η πιο σύγχρονη γραµµή ADSL. Είναι απαραίτητο να ξέρετε µε πιο τρόπο συνδέεται η µονάδα στο διαδίκτυο και να µπορείτε να αναγνωρίσετε τη συσκευή πρόσβασης, το MODEM. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι ο δροµολογητής λειτουργεί σωστά σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους ελέγχους της προηγούµενης ενότητας. Έτσι για παράδειγµα θα πρέπει να έχετε ελέγξει ότι τροφοδοτείται σωστά, οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και ότι είναι σωστά συνδεδεµένος στο switch. Εδώ θα χρησιµοποιήσετε σαν εργαλεία τον οπτικό έλεγχο ορισµένων ενδεικτικών λυχνιών. Με τον υπολογιστή θα αντιλαµβάνεστε την αποκατάσταση του προβλήµατος µε την χρήση δικτυακών εφαρµογών. Ο πιο απλός έλεγχος είναι η έναρξη της εφαρµογής του σελιδοµετρητή (πχ. Internet Explorer) στην σελίδα του ΠΣ και η πλοήγηση µέσα σε αυτή. Προσοχή: Αν λειτουργεί σωστά µία δικτυακή εφαρµογή και δεν λειτουργεί µία άλλη τότε δεν σηµαίνει υπάρχει πρόβληµα στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβληµα εντοπίζεται στην συγκεκριµένη εφαρµογή ή στην συγκεκριµένη υπηρεσία. Οι πιθανές αιτίες δυσλειτουργίας περιλαµβάνουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη σχετίζεται µε το δίκτυο της σχολικής µονάδας µε πιθανά προβλήµατα την τηλεπικοινωνιακή γραµµή του ΟΤΕ, τον δροµολογητή ή στο Modem. Η δεύτερη δυσλειτουργία αφορά πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet και ιδιαίτερα στον κόµβο πρόσβασης ή στο δίκτυο κορµού. Αρχικά θα πρέπει να γίνεται ένας γρήγορος έλεγχος του δικτύου του σχολείου και κατόπιν έλεγχος για πιθανό πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet. 3.1 Πρόβληµα στο δίκτυο της σχολικής µονάδας ιασύνδεση δροµολογητή µε MODEM Ο πρώτο έλεγχος αφορά την επιβεβαίωση της καλωδιακής διασύνδεσης του δροµολογητή µε το MODEM. Ο κάθε δροµολογητής συνδέεται µε το MODEM µε 33

19 ένα καλώδιο ανάλογα µε το είδος της σύνδεσης. Τόσο ο δροµολογητής όσο και το MODEM παρέχουν ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες φανερώνουν αν υπάρχει διασύνδεση ανάµεσα τους. Έτσι η βασική ενέργεια είναι ο οπτικός έλεγχος στις ενδεικτικές λυχνίες του Link τόσο στο δροµολογητή όσο και στο switch. Για παράδειγµα στην φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται η περίπτωση της σύνδεσης δροµολογητή Cisco 1600 µε MODEM ISDN. Επισηµαίνεται ότι η περίπτωση τέτοιου σφάλµατος είναι σχετικά σπάνια καθώς θα πρέπει από λάθος να έχουν πειραχθεί τα καλώδια στο Rack. Ενέργειες: Για MODEM ISDN ή PSTN Ελέγξετε το καλώδιο (patch cord) που συνδέει το δροµολογητή µε το MODEM αν είναι στην σωστή θέση του όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή (link). Σε περίπτωση που έχει φθαρεί αντικαταστήστε το. Για MODEM DSL SpeedTouch Στην περίπτωση αυτή ελέγξτε το καλώδιο που συνδέει την Ethernet θύρα του SpeedTouch µε αυτή του δροµολογητή. Ελέγξτε αν είναι καλά κουµπωµένο τραβώντας το ελαφρά και ελέγξτε µήπως έχει φθαρεί οπότε και αντικαταστήστε το. Έλεγχος ενέργειας: Ο βασικός έλεγχος είναι η παρατήρηση της ενεργοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας (link) στο δροµολογητή και στο modem Για MODEM ISDN ή PSTN Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στο δροµολογητή που είναι δίπλα στο καλώδιο που συνδέει το δροµολογητή µε το MODEM. Για MODEM DSL SpeedTouch Εδώ ο οπτικός έλεγχος είναι η ενεργοποίηση στη σήµανση link στην Ethernet πόρτα του switch και την αντίστοιχη στο SpeedTouch. Μετά τους οπτικούς ελέγχους κάντε έλεγχο σε επίπεδο εφαρµογής όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Ενδεικτική φωτογραφία διασύνδεσης δροµολογητή Cisco σειράς 1600 µε ISDN Πρόβληµα στο MODEM ή στη γραµµή ΟΤΕ Μία συνηθισµένη περίπτωση βλάβης είναι η δυσλειτουργία του MODEM ή η καταστροφή του (κυρίως το ISDN Netmod του ΟΤΕ) επειδή αυτό συνδέεται στην τηλεπικοινωνιακή γραµµή. Τέτοιο πρόβληµα συµβαίνει κάποιες φορές µετά από καταιγίδες που συνοδεύονται από κεραυνόπτωση αλλά και µετά από αστάθεια στο δίκτυο της ΕΗ ή συνεχόµενες διακοπές ρεύµατος. 34

20 Ενέργειες: Ελέγχτε αν το Modem είναι στην πρίζα και διαπιστώστε αν ανάβουν οι κατάλληλες ενδεικτικές λυχνίες όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη περιγραφή (link). Προσοχή ώστε να ελέγξετε και τις ενδεικτικές λυχνίες που δείχνουν τόσο τη διασύνδεση Modem- ροµολογητή όσο και αυτές που δείχνουν τη σωστή λειτουργία της γραµµής ΟΤΕ. Κάντε µία επανεκκίνηση στο MODEM βγάζοντάς το και βάζοντας το στην πρίζα. Κάντε επανεκκίνηση και στο δροµολογητή. Αν αντιλαµβάνεσθε ότι έχει πρόβληµα η γραµµή του OTE επικοινωνήστε µε τον ΟΤΕ σε συνεννόηση µε το Helpdesk. Εδικά για MODEM NETMOD-ISDN Αν έχετε Netmod σαν MODEM µπορείτε να βάλετε µία αναλογική τηλεφωνική συσκευή σε µία από τις δύο τηλεφωνικές αναλογικές θύρες του για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό ΟΤΕ ώστε να ελέγξει το NETMOD ή την γραµµή αν διαγνώσατε ότι έχει πρόβληµα. Μην χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική συσκευή για κλήσεις, καθώς αυτό ελέγχεται. Έλεγχος ενέργειας: Ο βασικός έλεγχος είναι η παρατήρηση της ενεργοποίησης της ενδεικτικής λυχνίας (link) στο δροµολογητή και στο modem ανάλογα µε τον τύπο του δροµολογητή του σχολείου. Κατόπιν κάντε έλεγχο σε επίπεδο εφαρµογής όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Ενδεικτική φωτογραφία δροµολογητή Allied Telesyn. Η ένδειξη Active για το ISDN αναµµένο Πρόβληµα υλικού του δροµολογητή ή άλλο πρόβληµα Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε κάποιο πρόβληµα υλικού στο δροµολογητή όπως π.χ. την καταστροφή της ISDN ή Ethernet θύρας του δροµολογητή και δεν είναι δυνατό να διαγνωσθεί µε κάποιο απλό τρόπο. Θα πρέπει να επικοινωνήστε µε το HelpDesk ώστε να αποκτήσετε άµεση πρόσβαση στην κονσόλα του δροµολογητή. Μία ενέργεια που θα πρέπει να γίνει µαζί µε το HelpDesk είναι η σύνδεση µε τον δροµολογητή µέσα από την εφαρµογή telnet. Από τη γραµµή εντολών θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε τις εντολές o Ipconfig Από αυτή την εντολή θα εντοπίστε την ip διεύθυνση της προεπιλεγµένης πύλης. o telnet 10.x.x.1 όπου 10.x.x.1 είναι η IP διεύθυνση του δροµολογητή που θα εντοπίσετε. Επιπροσθέτως ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει τη σύνδεση δροµολογητή µε υπολογιστή µε σειριακό καλώδιο και την εφαρµογή Hyper Terminal (link χχ). 35

21 3.2 Πρόβληµα στο δίκτυο του Edunet Η περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου του Edunet είναι πιθανή σε κάποιες περιπτώσεις κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του δικτύου αλλά της αστάθειας που παρατηρείται κάποιες φορές στις τηλεπικοινωνιακές γραµµές του OTE. Η διαπίστωση τέτοιων προβληµάτων γίνεται από το Helpdesk µέσα από τα εργαλεία παρακολούθησης που διαθέτουν αλλά και αρκετές φορές µετά από επικοινωνία των σχολικών µονάδων. Αν είστε βέβαιοι µετά από τους ελέγχους που περιγράφηκαν πιο πριν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στην γραµµή στο δροµολογητή ή στο Modem µπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες. Ενέργειες: Από έναν υπολογιστή ανοίξτε την σελίδα του ΠΣ Περιµένετε για λίγο και εκτελέστε την εντολή εύρεσης διαδροµής (tracert) που έχει περιγραφεί νωρίτερα ( link). Από την γραµµή εντολών εκτελέστε: Tracert Θα πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε τη διαδροµή πρόσβασης µε πρώτο βήµα το δροµολογητή της µονάδας (10.χ.χ.1). Κατόπιν ανάλογα µε τον τρόπο πρόσβασης θα εµφανισθεί η IP διεύθυνση του δικτύου πρόσβασης του ΠΣ. Αν εµφανίζονται αστεράκια τότε έχει κάποιο πρόβληµα ο κόµβος πρόσβασης του ΠΣ. Αν εµφανίσει τη δεύτερη διαδροµή τότε ο κόµβος πρόσβασης λειτουργεί και το πρόβληµα µπορεί να είναι στο δίκτυο κορµού του Edunet ή στα επόµενα δίκτυα που συνδέεται το Edunet. Το σηµείο του προβλήµατος θα είναι στο σηµείο που εµφανίζονται συνεχόµενα αστεράκια. 36

22 Σε περίπτωση που διαγνώσετε τέτοια προβλήµατα επικοινωνήστε µε το HelpDesk. 4. Άλλα προβλήµατα 4.1 Collisions αργό εσωτερικό δίκτυο Μία περίπτωση δυσλειτουργίας στο τοπικό δίκτυο της σχολικής µονάδας είναι η περίπτωση όπου το δίκτυο λειτουργεί αλλά είναι αργό. Η έννοια του αργού σχετίζεται µε την καθυστερηµένη ως προς την αναµενόµενη σε χρόνο επικοινωνία του υπολογιστή σας µε τον Server του σχολικού εργαστηρίου ή µε κάποιο άλλο υπολογιστή. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να προσδιορισθεί εκτελώντας την εντολή ping από τον υπολογιστή σας προς τον δροµολογητή ή τον server: Ping 10.x.x.1 ή ping 10.x.y.10 Σαν απάντηση µπορεί να εµφανισθούν πολύ µεγάλοι χρόνοι απόκρισης πάνω από 5 msec ή ακόµη και απώλεια πακέτων. Ένα πιθανό πρόβληµα είναι η εµφάνιση συγκρούσεων (Collisions) στο τοπικό δίκτυο το οποίο οφείλεται σε προβλήµατα στην καλωδίωση ή σε δυσλειτουργία κάποιου υπολογιστή. Επίσης είναι δυνατό ανάλογα µε το switch που διαθέτει το σχολείο να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες µε την ένδειξη collision οι οποίες όταν αναβοσβήνουν συνεχώς φανερώνουν ότι υπάρχει τέτοιο πρόβληµα. ιαγνωστικός έλεγχος: Από γραµµή εντολών εκτελέστε την εντολή ping 10.x.x.1 t ή ping 10.x.y.10 t Η παράµετρος t επιβάλει την συνεχόµενη αποστολή πακέτων από την εντολή Ping. Παρατηρείτε τους χρόνους απόκρισης και την πιθανή απώλεια πακέτων. Το πρόβληµα θα έχει αποκατασταθεί όταν οι χρόνοι απόκρισης είναι συνεχώς στα 1-2 msec και δεν υπάρχουν απώλειες πακέτων. Παρατηρείτε θα πρέπει να µην αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες του Collision στο Switch ή/και στο δροµολογητή όταν αποκατασταθεί το πρόβληµα. 37

23 Η ενδεικτική λυχνία collision σε µοντέλο της εταιρίας 3COM Ενέργεια: Βγάλτε ένα-ένα τα καλώδια πάνω από τις θύρες του Switch µέχρι να σταµατήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη collision στο Switch. Το καλώδιο που βγάλατε και είχε ως αποτέλεσµα να επιλυθεί το πρόβληµα σχετίζεται µε τη βλάβη. Εντοπίστε σε πιο σηµείο καταλήγει στο Patch-Panel και σε πια πρίζα αντιστοιχεί. Ελέγξτε τον υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος σε αυτή την πρίζα. Αν σε αυτή τη πρίζα υπάρχει κάποιο switch τότε ελέγξτε κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος πάνω σε αυτό. Κάντε εκ νέου ελέγχους µετά από τις ενέργειες σας, τοποθετώντας στο switch το καλώδιο που αφαιρέσατε, παρατηρώντας την ένδειξη collision στο switch ή στο δροµολογητή. Συνεχώς παρατηρείτε τα αποτελέσµατα των δύο διαγνωστικών ελέγχουν που περιγράφηκαν. 38

Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστή µε το τοπικό δίκτυο

Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστή µε το τοπικό δίκτυο Οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστή µε το τοπικό δίκτυο Εισαγωγή Η σωστή λειτουργία ενός υπολογιστή ή οποιασδήποτε δικτυακής συσκευής που είναι συνδεδεµένη στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακή Υποδομή σχολείων Περιγραφή, Προβλήματα και Λύσεις. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2016 Επιμέλεια παρουσίασης: Απόστολος Μαβίδης

Δικτυακή Υποδομή σχολείων Περιγραφή, Προβλήματα και Λύσεις. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2016 Επιμέλεια παρουσίασης: Απόστολος Μαβίδης Δικτυακή Υποδομή σχολείων Περιγραφή, Προβλήματα και Λύσεις ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσσαλονίκης Μάρτιος 2016 Επιμέλεια παρουσίασης: Απόστολος Μαβίδης Σκοποί Να γνωρίσουμε την γενική αρχιτεκτονική του ΠΣΔ Να γνωρίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων ΣΕΠΕΗΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠΕΗΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Συντήρηση και Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων ΣΕΠΕΗΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠΕΗΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Συντήρηση και Αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων ΣΕΠΕΗΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕΠΕΗΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Περιεχόμενο Ubuntu 12.04 ltsp Εγκατάσταση Λειτουργικού Εγκατάσταση scripts Κέντρο Λογισμικού Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ. plinetse@sch.gr. Aπρίλιος 2013. Ζητήματα Εύρυθμης Λειτουργίας, Οργάνωσης & Διοίκησης των Σχολικών μονάδων της Προσχολικής Αγωγής

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ. plinetse@sch.gr. Aπρίλιος 2013. Ζητήματα Εύρυθμης Λειτουργίας, Οργάνωσης & Διοίκησης των Σχολικών μονάδων της Προσχολικής Αγωγής ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ e-mail: Ιστοσελίδα: plinetse@sch.gr http://plinetser.gr Aπρίλιος 2013 Ζητήματα Εύρυθμης Λειτουργίας, Οργάνωσης & Διοίκησης των Σχολικών μονάδων της Προσχολικής Αγωγής Υπέυθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου

Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο LAN μέσω πρίζας δικτύου Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Ρύθμιση της σύνδεσης στα WinXP 3. Χρήση σύνδεσης 4. Έλεγχος σύνδεσης 1. Εισαγωγή Για να μπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου

Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου Οδηγίες συµπλήρωσης φόρµας εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης στο Internet Σχολικών µονάδων Χίου 1. Εισαγωγή κωδικού Θα πρέπει να εισάγετε τον 7ψήφιο κωδικό του ΥΠΕ ΒΜΘ (π.χ 9510015) που αντιστοιχεί στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ..

ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ Π.Σ.. Εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία τοπικού δικτύου Σχολικής Μονάδας καθώς και διασύνδεσή του µε το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο...4 Αρχιτεκτονική LAN Σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA

Εγκατάσταση. Σημείο ασύρματης πρόσβασης NETGEAR ac WAC120. Περιεχόμενα συσκευασίας. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Εισαγωγή στις εντολές των Windows Οι εντολές που σχετίζονται με το δίκτυο του υπολογιστή Παραδείγματα εντολών και εκτέλεσής τους 2/11

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Περιεχόμενα Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση Router....7 Γραμμή PSTN... 8 Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2.

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2. Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router ZTE ZXV10 W300 v5.2 / ZXV10 W300B v5.2 www.otebusiness.gr Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Επίλυση Προβλημάτων Δικτύων Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Επίλυση Προβλημάτων Δικτύων Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Επίλυση Προβλημάτων Δικτύων 12.1. Εισαγωγή Τα προβλήματα δικτύων είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση για τους περισσότερους χρήστες υπολογιστών. Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης GSM-GPRS LINK INTERFACE

Οδηγίες Εγκατάστασης GSM-GPRS LINK INTERFACE Οδηγίες Εγκατάστασης GSM-GPRS LINK INTERFACE Ο ORION-G είναι μία συσκευή η οποία εξομοιώνει την αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN), αξιοποιώντας το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, και χρησιμοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Πληροφορίες προϊόντος I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Πληροφορίες προϊόντος I J K L M N O ADSL Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J K L M N O P A: Ένδειξη ισχύος B: Λυχνία θύρας LAN C: Λυχνία θύρας LAN D: Λυχνία θύρας LAN E: Λυχνία θύρας LAN 4 F: Λυχνία δεδοµένων ADSL G: Λυχνία σύνδεσης ADSL

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3100RPv2 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. LC Ασύρµατος ευρυζωνικός δροµολογητής 11g Sweex

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. LC Ασύρµατος ευρυζωνικός δροµολογητής 11g Sweex LC000070 Ασύρµατος ευρυζωνικός δροµολογητής 11g Sweex Εισαγωγή Πρώτ' απ' όλα θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε που αγοράσατε τον ασύρµατο δροµολογητή 11g Sweex. Με αυτόν τον δροµολογητή, µπορείτε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Εντολέσ δικτυακών πρωτοκόλλων ςε Windows/Unix Γκάμασ Βαςίλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργάτησ Εντολζσ δικτφου ςε Windows/Unix ε προηγούμενο εργαςτήριο παρουςιάςτηκαν οι παρακάτω εντολέσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του PiNet για διαχείριση εργαστηρίου με Raspberry Pi. Συγγραφέας: Τριχόπουλος Γιώργος Δεκέμβριος 2016

Εγκατάσταση του PiNet για διαχείριση εργαστηρίου με Raspberry Pi. Συγγραφέας: Τριχόπουλος Γιώργος Δεκέμβριος 2016 Εγκατάσταση του PiNet για διαχείριση εργαστηρίου με Raspberry Pi Συγγραφέας: Τριχόπουλος Γιώργος Δεκέμβριος 2016 Το σύστημα PiNet εξυπηρετεί στη διαχείριση των υπολογιστών Raspberry Pi σε μία σχολική τάξη.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys PLEK500. Προσαρμογέας δικτύου Powerline

Οδηγός χρήσης. Linksys PLEK500. Προσαρμογέας δικτύου Powerline Οδηγός χρήσης Linksys PLEK500 Προσαρμογέας δικτύου Powerline Πίνακας περιεχομένων Επισκόπηση.............. 3 Χαρακτηριστικά.................. 3 Πώς λειτουργεί το δίκτυο Powerline........... 4 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τεχνικού GSM-GPRS LINK INTERFACE

Οδηγίες Τεχνικού GSM-GPRS LINK INTERFACE Οδηγίες Τεχνικού GSM-GPRS LINK INTERFACE Ο ORION-G είναι μία συσκευή η οποία εξομοιώνει την αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN), αξιοποιώντας το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, και χρησιμοποιείται για την

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM F@ST 1704w/1744w Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2 Γρήγορη έναρξη Powerline 1000 Μοντέλο PL1000v2 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3800 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Modem και τοπικό δίκτυο

Modem και τοπικό δίκτυο Modem και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Διαδίκτυο

Δίκτυα και Διαδίκτυο Μανώλης Κοσμίδης Dipl. Electrical & Computer Engineering, MEng E-commerce & Computer Systems, MEdu Management and Leadership Δίκτυα και Διαδίκτυο Βασικές έννοιες δικτύων 1 Τι είναι δίκτυο Ένα δίκτυο υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου!

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου! Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Self Installation Guide Όλος ο κόσµος δικός σου! Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία modem

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

A B C D. 3 εν απαιτείται καµία ενέργεια 4 MD-3100 USB ADSL MODEM

A B C D. 3 εν απαιτείται καµία ενέργεια 4 MD-3100 USB ADSL MODEM MD-300 USB ADSL MODEM Πληροφορίες προϊόντος A B C D A. Λυχνία ισχύος (on:) συνδεδεµένο σε USB και ανοιχτός υπολογιστής / off: αποσυνδεδεµένο ή κλειστός υπολογιστής B. Ένδειξη ADSL LINK (αναβοσβήνει: αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Nighthawk Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1900 Wi-Fi Μοντέλο D7000

Γρήγορη έναρξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Nighthawk Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1900 Wi-Fi Μοντέλο D7000 Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless G - Access Point - Firewall - USB printer server

Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless 802.11G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 840 Annex A Tornado 841 Annex B 1 1.1 Εκκίνηση και πρόσβαση Ενεργοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ Εισαγωγή Οι προδιαγραφές του υλικού που ακολουθούν, έχουν βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και στα Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής για το Γυμνάσιο και το

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός adsl για το OpenFalcon

Οδηγός adsl για το OpenFalcon e-hellenicairforce www.e-haf.org Οδηγός adsl για το OpenFalcon ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΤΥΠΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ adsl 2 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ adsl MODEM 3 3.1 Τοπολογία Συνδέσεων 3 3.2 ιαδικασία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Το πρόγραµµα σε αυτή την έκδοση υλοποιεί κάποιες πολιτικές για την ταυτόχρονη χρήση των αρχείων του από πολλούς χρήστες. Κάποιοι καταχωρούν στοιχεία, κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα