ιεθνές Συνέδριο / International Conference HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / E-DEMOCRACY Αθήνα / Athens, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνές Συνέδριο / International Conference HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / E-DEMOCRACY Αθήνα / Athens, 3-4.6.2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟY EUROPEAN PUBLIC LAW CENTER ιεθνές Συνέδριο / International Conference HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / E-DEMOCRACY Αθήνα / Athens, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME

2 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2005 / Friday, 3 June 2005 (Αµφιθέατρο Μεγάρου Θ. Β. Καρατζά-Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Αιόλου / Amphitheater of Th. V. Karatzas Megaron-National Bank of Greece, Aiolou str.) Συνεδρία I / Session I Χαιρετισµοί / Welcoming addresses Εισαγωγικές παρατηρήσεις / Introductory remarks: - Καθηγητής κ. A. Masucci, Istituto Universitario Orientale di Napoli / Prof. A. Masucci, Istituto Universitario Orientale di Napoli Γενική εισαγωγή / General introduction: - Καθηγητής κ. S. Rodotà, Πρόεδρος της Ιταλικής Αρχής για την Προστασία εδοµένων / Prof. S. Rodotà, President of the Italian Authority on Data Protection Συνεδρία II / Session II Nέες τεχνολογίες και ηµόσια ιοίκηση (Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση) / New Τechnologies and the Οrganization of the Αdministration (Ε-Government) Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Συµβούλιο της Επικρατείας & Kαθηγητής Α. Μακρυδηµήτρης, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών: Η «κανονιστική µεταρρύθµιση» και η σχέση της µε την ηλεκτρονική διοίκηση και διακυβέρνηση / M. Vrontakis, Vice-President, Conseil d Etat, Hellenic Republic & Prof. A. Makrydemetres, Law School, University of Athens: Regulatory reform and e- governance administration Καθηγητής T. Gross, Justus-Liebig-Universität Giessen: Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση: επιρροές στη διαδικασία και την οργάνωση της ηµόσιας ιoίκησης / Prof. T. Gross, Justus-Liebig-Universität Giessen: E-government: influences on procedure and organization of Public Administration Κ. ούκας, Πρόεδρος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ: Η συµβολή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» στην επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα / C. Doukas, President of the Information Society SA: Information Society SA and e-government in Greece Σ. Χρηστάκος, Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας: H ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» / S. Christakos, Head of the Αdministration Αuthority of the Information Society: E-government as a precondition for an Information Society ιάλειµµα / Lunch Break (Reception)

3 Καθηγήτρια L. Malikova, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Comenius, Μπρατισλάβα: Νέες τεχνολογίες και οργάνωση στη ιοίκηση / Prof. L. Malikova, Department of Political Studies, Comenius University, Bratislava: New technologies and organization in the Αdministration Καθηγητής L. Ortega Álvarez, Πανεπιστήµιο της Castilla-La Mancha (Toledo): Μελέτη συγκεκριµένων περιπτώσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοικητικής λειτουργίας στην Ισπανία / Prof. L. Ortega Álvarez, Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo): Case study in Spain e- Government and administrative procedure ρ Θ. Οικονόµου, ιευθυντής, Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης: Νέα οργανωτικά µοντέλα για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση / Dr. Th. Oikonomou, Director, Ministry of Interior, Public Administration & Decentralization: Building new organizational models for e- Government L. Guidi, Τοµέας Επικοινωνίας και Πληροφοριών, ήµος Μπολόνιας: Mελέτη συγκεκριµένων περιπτώσεων στην Ευρώπη (Ιταλία-Μπολόνια) / L. Guidi, Department of Communication and Information, Municipality of Bologna: Case studies in Europe (Italy-Bologna) Τ. Siegfried, ιαχειρίστρια Προγραµµάτων, Πανεπιστήµιο του Potsdam: Mελέτη συγκεκριµένων περιπτώσεων στην Ευρώπη (Γερµανία-Βρέµη) / Τ. Siegfried, Project Manager, University of Potsdam: Case studies in Europe (Germany-Bremen) : Στρογγυλή τράπεζα / Round table Νέες τεχνολογίες, ηµοκρατία και Συνταγµατικά δικαστήρια: Η εµπειρία στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη / New Technologies, Democracy and Constitutional Courts: Τhe experience in the Balkans and the Eastern Europe Οµιλητές / Speakers: G. A. Vasilevich, Πρόεδρος, Συνταγµατικό ικαστήριο, ηµοκρατία της Λευκορωσίας / President, Constitutional Court of the Republic of Belarus, V. Puscas, Πρόεδρος, Συνταγµατικό ικαστήριο, ηµοκρατία της Μολδαβίας / President, Constitutional Court of the Republic of Moldova, R. Guliyev, Επικεφαλής, Τµήµα ιεθνών Σχέσεων, Συνταγµατικό ικαστήριο ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν / Head of International Relations Department, Constitutional Court of Azerbaijan Republic

4 Σάββατo, 4 Ιουνίου 2005 / Saturday, 4 June 2005 (Εγκαταστάσεις Ευρ.Κ..., 64ο χµ. Αθηνών-Σουνίου, Λεγραινά / EPLC premises, 64 th km Athens-Sounion, Legraina) , Συνεδρία ΙII / Session III Νέες τεχνολογίες και δηµοκρατία / New technologies and democracy Καθηγητής U. Karpen, Πανεπιστήµιο Αµβούργου: H ηλεκτρονική ψηφοφορία ως εργαλείο ηλεκτρονικής δηµοκρατίας / Prof. U. Karpen, University of Hamburg: Ε-voting as an instrument of e- democracy Καθηγητής C. Maioli, Cirsfid, Πανεπιστήµιο Μπολόνιας: Hλεκτρονική συµµετοχή / Prof. C. Maioli, Cirsfid, University of Bologna: Ε-participation Καθηγητής J. Barata, Τµήµα ιοικητικού ικαίου, Πανεπιστήµιο της Βαρκελώνης: Νέες µορφές συµµετοχής του πολίτη e-participation / Prof. J. Barata, Department of Administrative Law, University of Barcelona: New Forms of citizen participation e-participation Μ. Prieditis, Γενική ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων, Συµβούλιο της Ευρώπης: Παραγωγή νόµων στην κοινωνία της πληροφορίας Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας για περισσότερο διαφανείς διαδικασίες νοµοθετικής παραγωγής και πρόσβαση στο ίκαιο / M. Prieditis, Directorate General of Legal Affairs, Council of Europe: Law-making in the Information Society New Information Technology for More Transparent Legislative Process and Access to Law ρ Κ. von Lewinski, Πανεπιστήµιο Humboldt, Βερολίνο: Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας και Πρόσβαση µέσω του διαδικτύου / Dr. Κ. von Lewinski, Humboldt Universität, Berlin: Codification of Legislation and Access via Internet Καθηγητής M. Stelzer, Πανεπιστήµιο της Βιέννης, Juridicum, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht: Αυστριακή ιαδικτυακή Νοµική Εφηµερίδα / Prof. M. Stelzer, Universität Wien, Juridicum, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht: Austrian on-line Law Gazette Καθηγήτρια M. Palmirani, Πανεπιστήµιο της Μπολόνιας: Η τεχνολογία XML ως στοιχείο της ενοποίησης του κανονιστικού συστήµατος / Prof. M. Palmirani, University of Bologna: XML technology for consolidating the normative system Καθηγητής J. Morison, Queen s University of Βelfast: Η ιακυβέρνηση της Ηλεκτρονικής ηµοκρατίας, από τη διαβούλευση στη συµµετοχή / Prof. J. Morison, Queen s University of Belfast: The governance of e-democracy, from consultation to participation Καθηγητής D. Tarschys, Σουηδικό Ινστιτούτο ιεθνών Υποθέσεων, Πανεπιστήµιο Στοκχόλµης: Αρχή της επικουρικότητας και Ηλεκτρονική ηµοκρατία: σύνδεση των εθνικών κοινοβουλίων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση / Prof. D. Tarschys, Swedish Institute of International Affairs, University of Stockholm: Subsidiarity and e-democracy: linking up the national parliaments in the European Union Kαθηγητής P. Costanzo, Πανεπιστήµιο της Γένοβας: Ελευθερία στην ιταλική πραγµατικότητα και στο ιαδίκτυο / Prof. P. Costanzo, University of Genoa: Freedom in the Italian experience and in the Internet

5 N. Bremke, Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik: W.I.E.N. Ένα γερµανικό ερευνητικό πρόγραµµα για ηλεκτρονική ψηφοφορία σε µη κοινοβουλευτικές εκλογές / N. Bremke, Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik: W.I.E.N. A German research project for e-voting in nonparliamentary elections , Συνεδρία IV / Session IV Νέες τεχνολογίες και κίνδυνοι / New technologies and risks Καθηγητής Σ. Κάτσικας, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου: Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων πληροφοριακών συστηµάτων / Prof. S. Katsikas, Rector, University of the Aegean: Risk analysis and management of the information systems Καθηγητής Ι. Γιαννίδης, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών: Η ποινική αντιµετώπιση του κινδύνου από τις νέες τεχνολογίες / Prof. I. Giannidis, Law School, University of Athens: New technologies and the penal approach of risk ρ Γ. Λαζαράκος, ιευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης: ιαµόρφωση ιστοσελίδας και προστασία προσωπικών δεδοµένων / Dr. G. Lazarakos, Director of the Office of the Minister of Interior, Public Administration and Decentralization: Website creation and Personal Data protection Ν. Σπυρόπουλος, ιευθύνων σύµβουλος, Zoelectronic Ltd: Τα βιοµετρικά συστήµατα ασφαλείας που βασίζονται στην τεχνολογία της ίριδας / N. Spyropoulos, Managing director, Zoelectronic Ltd: Biometric Security systems The Iris solution Καθηγήτρια Α. Gruber, Πανεπιστήµιο René Descartes: Πληροφορική και ελευθερία στη Γαλλία / Prof. A. Gruber, Université René Descartes: Informatique et liberté en France Λέκτωρ Γ. Γιαννόπουλος, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών: ικαίωµα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις νοµικών δεδοµένων / Lecturer G. Yannopoulos, Law School, University of Athens: The right to access electronic legal databases 18.30: Συµπερασµατικές παρατηρήσεις / Concluding remarks: Καθηγητής L. Ortega Álvarez, Πανεπιστήµιο της Castilla-La Mancha (Toledo) / Prof. L. Ortega Álvarez, Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo)

Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου. 1st Day Sittings, Friday, March 28

Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου. 1st Day Sittings, Friday, March 28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Εργασίες 1ης ηµέρας, Παρασκευή 28 Μαρτίου 1st Day Sittings, Friday, March 28 09:30-10:00 Προσέλευση - Εγγραφές 09:30-10:00 Registrations 10:00-10:15 Χαιρετισµοί ηµήτρης ηµητράκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση Εργασίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, 54006, Θεσσαλονίκη, Τηλέφωνα 2310 891479 Φάξ 2310891331 Ηλ. Ταχυδρομείο fbellou@uom.gr και fbellou@uom.edu.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιεύθυνση: εριγνυ 1 (Κτίριο Βανκούβερ), 10434 Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8203754 E-mail: akp@aueb.gr 2 ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ιδακτορικό (PhD) στα Πληροφορικά Συστήµατα, University

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the tenth newsletter of the Greek Politics Specialist Group!

Welcome to the tenth newsletter of the Greek Politics Specialist Group! GPSG NEWSLETTER 10 APRIL 2007 SPECIAL ISSUE CONFERENCES AND EVENTS Dear Colleagues Welcome to the tenth newsletter of the Greek Politics Specialist Group! We start this issue with the latest news and the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Ατομικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ευγενία Αλεξανδροπούλου Τόπος Γεννήσεως : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : Γραφείου : 2310 891896 κιν. 6944/996221 Κατοικίας : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Greek English French

Greek English French 14th IASL Congress 14Th World IASL Congress: International Association of Sports law (IASL) Organised By: With the Co-Operation of: Hellenic Center of Research on Sports Law (H.C.R.S.L) Institute of Sports

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

The profession of criminologist today: content, challenges, and prospects

The profession of criminologist today: content, challenges, and prospects ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME Το ΠΜΣ «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Invitation. Πρόσκληση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης. The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris

Invitation. Πρόσκληση. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης. The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris Invitation The Mayor of Thessaloniki, Yiannis Boutaris The Director of the European Centre for the Development of Vocational Education and Training (Cedefop), James Calleja The Regional Director for Primary

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ18/06/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/06/09 ΣΑΒΒΑΤΟ20/06/09 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 19.00-20.30 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ18/06/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/06/09 ΣΑΒΒΑΤΟ20/06/09 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 19.00-20.30 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΠΕΜΠΤΗ18/06/09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/06/09 ΣΑΒΒΑΤΟ20/06/09 19.00-20.30 ΕΝΑΡΞΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 10.00-13.00 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 17.00-20.00 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ Ο Κώστας Φωτάκης είναι Πρόεδρος του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και ιευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ (ΙΗ Λ) του ΙΤΕ. Είναι επίσης Καθηγητής Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

FINAL PROGRAMME. Athens, 11 & 12 June 2014 Athens Hilton Hotel. www.risksummit.gr

FINAL PROGRAMME. Athens, 11 & 12 June 2014 Athens Hilton Hotel. www.risksummit.gr FINAL PROGRAMME Athens, 11 & 12 June 2014 Athens Hilton Hotel www.risksummit.gr 1 Contents Περιεχόμενα Final programme Welcoming messages 5 Founder of European Risk Summit 6 Organising committee 6 Organising

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26. 9. 65 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891487 E-mail: kz@uom.gr 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1987 Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN INFORMATION

BULLETIN INFORMATION BULLETIN INFORMATION ATHENS 1997 Details from this bulletin may be reproduced subject to giving acknowledgement to the source. A copy of the publication should be sent to the members of IASL. Publisher:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1998: Criteria for success of a 'mainstreaming' strategy (Sheffield Hallam University CRESR, UK)

1998: Criteria for success of a 'mainstreaming' strategy (Sheffield Hallam University CRESR, UK) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1991-1999 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Υπεύθυνη για την αξιολόγηση, επιλογή, και παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα