Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολυτεχνική Σχολή. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολυτεχνική Σχολή. Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering)"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MASTER IN PETROLEUM ENGINEERING... 2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ... 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Homer-Ferrington semi-submersible πλατφόρμα η οποία πραγματοποίησε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση για την εταιρεία Noble Energy στο τεμάχιο 12 ή Αφροδίτη στην ΑΟΖ της Κύπρου το

2 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) Εισαγωγή Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων (MEng) θα διοικείται ακαδημαϊκά από την Επιτροπή Υδρογονανθράκων της Πολυτεχνικής Σχολής και το πτύχιο θα απονέμεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πρόγραμμα θα δεχθεί αρχικά έως 30 φοιτητές το χρόνο. Ένας φοιτητής πλήρους απασχόλησης θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τα μαθήματα και την τελική εργασία σε 12 μήνες. Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε ένα πυρήνα υποχρεωτικών μαθημάτων και θα περιλαμβάνει ορισμένα προαιρετικά μαθήματα. Αν και το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρες στα θέματα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (upstream industry), θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με την πρόσληψη καθηγητών και εξωτερικών συνεργατών καθώς ο αριθμός των φοιτητών θα αυξάνεται, με την προσθήκη περισσότερων μαθημάτων που θα βασίζονται στις ανάγκες της βιομηχανίας και τις απαιτήσεις των διοικητικών και ρυθμιστικών οργάνων της Κύπρου. Στόχοι Προγράμματος Ο κύριος στόχος του προγράμματος Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων (MEng) είναι να προετοιμάσει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού στην Κύπρο για πρόσληψή του από τις τοπικές αρχές, διεθνείς εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το πρόγραμμα θα εστιάζει κυρίως στις αυξανόμενες ανάγκες για έρευνα και ανάπτυξη υδρογονανθράκων σε μεγάλα βάθη θάλασσας που δημιουργούν πολλές πολυπλοκότητες και τεχνικές προκλήσεις στα πεδία των γεωεπιστημών, μηχανικής και τεχνολογίας πετρελαίου και έχουν αυξήσει τη δυσκολία της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Γνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη των βασικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων στη μηχανική πετρελαίων παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, το πρόγραμμα αυτό παρέχει το πρώτο βήμα που είναι η εκπαίδευση σε σχετικά θέματα. Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, θα προσφέρεται στην Αγγλική, θα ονομαστεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων (Master in Petroleum Engineering) και θα επικεντρωθεί στις ανάγκες της ανάντης βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (upstream industry). To πρόγραμμα θα καλύψει τις ακόλουθες κύριες περιοχές: 1. Γεωλογία πετρελαίων και εφαρμοσμένη γεωφυσική (Petroleum Geology and Applied Geophysics) 2. Μηχανική γεωτρήσεων και εξοπλισμού ολοκλήρωσης και ανάπτυξης (Drilling and Completion Engineering) 3. Χαρακτηρισμός ταμιευτήρα, διαχείριση και παραγωγή υδρογονανθράκων (Reservoir Characterization, Management and Production) 4. Παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση υδρογονανθράκων (Production, transportation and storage facilities) 2

3 Τα απαιτούμενα μαθήματα για την κάλυψη των πιο πάνω ειδικοτήτων περιγράφονται πιο κάτω. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Το πρόγραμμα είναι βασισμένο σε προαπαιτούμενες γνώσεις που αποκτώνται από αποφοίτους κλάδων μηχανικής (πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, μηχανικοί ορυκτών πόρων και άλλοι). Οι υποψήφιοι από άλλους τομείς της μηχανικής και των θετικών επιστημών θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς προαπαιτούμενα μαθήματα πριν την ένταξη στο πρόγραμμα. Απαραίτητη προαπαιτούμενη γνώση θεωρούνται τα θέματα που διδάσκονται στα πιο κάτω μαθήματα: αντοχή υλικών και μηχανική στερεών σωμάτων, ρευστομηχανική, εφαρμοσμένα μαθηματικά, υπολογιστικές μέθοδοι. Η προσφορά θέσεων θα γίνεται με ανταγωνιστικά κριτήρια με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα και επιδόσεις των υποψηφίων. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τις ικανότητές τους στην Αγγλική μέσω αναγνωρισμένων εξετάσεων. Για γρήγορη αναφορά στο αναμενόμενο επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει βαθμό C σε εξετάσεις GCSE ή βαθμολογία 6,5 σε εξετάσεις IELTS. Για εξετάσεις TOEFL θα απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper based), 213 (computer based) ή 80 (internet-based equivalent). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσημα αίτηση για την ένταξη τους στο πρόγραμμα την καθορισμένη ημερομηνία. Υπάρχει μια περίοδος εισδοχής κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Σεπτέμβριο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή Υδρογονανθράκων και εγκρίνονται από το Συμβούλιο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: ποιότητα σπουδών και ακαδημαϊκή απόδοση, επιτεύγματα των υποψηφίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και δυνατότητες για επαγγελματική ή ερευνητική σταδιοδρομία στη βιομηχανία πετρελαίων. Αν οι υποψήφιοι κριθούν ότι δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, η Πολυτεχνική Σχολή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχτεί λιγότερους φοιτητές από τις θέσεις που έχει ανακοινώσει. 3

4 Κατάλογος μαθημάτων Η πλειοψηφία των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί τον κορμό του προγράμματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 7 υποχρεωτικά μαθήματα και να επιλέξουν 2 μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Ένας φοιτητής με πρώτο πτυχίο στη Μηχανική Πετρελαίου μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει ένα 3 ο μάθημα επιλογής αντί του PET 501 που προσφέρει μια βασική εισαγωγή στη μηχανική πετρελαίων. Αποκλίσεις από το πιο πάνω πρόγραμμα επιτρέπονται μόνο μετά από γραπτή έγκριση του διευθυντή προγράμματος Αριθμός Τίτλος μαθήματος ECTS Υποχρεωτικά ΠET 501 Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων 8 ΠET 511 Γεωλογία Πετρελαίων 8 ΠET 513 Αξιολογήσεις σχηματισμών με γεωφυσικές 8 μεθόδους ΠET 521 Σχεδιασμός και εκτέλεση γεωτρήσεων 8 ΠET 522 Εξοπλισμός παραγωγής γεωτρήσεων και 8 υποθαλασσίων κατασκευών και εγκαταστάσεις παραγωγής ΠET 531 Μηχανική ταμιευτήρων 8 ΠET 532 Μηχανική παραγωγής φυσικού αερίου 8 ΠET 551 Εργασία με θέμα την έρευνα και 16 εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ΠET 561 & 562 Σεμινάρια σε Μηχανική Πετρελαίων 2 Επιλογής (δύο μαθήματα) ΠET 502 Νομοθεσία Υδρογονανθράκων & Οικονομικά 8 Πετρελαίων ΠET 503 Εκτίμηση κίνδυνων και έλεγχος Ασφάλειας, 8 Υγείας & Περιβάλλοντος στις εργασίες πετρελαίων ΠET 512 Εφαρμοσμένη γεωφυσική: επεξεργασία, 8 απεικόνιση και ερμηνεία ΠET 541 Γεωμηχανική Πετρελαίων 8 4

5 Ενδεικτικό πρόγραμμα παρακολούθησης Ακολουθώντας τις υπάρχουσες οδηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος ECTS, το πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση 90 ECTS, από τις οποίες 72 ECTS θα απονέμονται από το κύκλο μαθημάτων, 2 ECTS από την παρακολούθηση επιστημονικών σεμιναρίων και 16 ECTS από την τελική εργασία ενοποιημένου σχεδιασμού έργων. Με βάση το σύστημα ECTS, σε ένα εξάμηνο με 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 1 εβδομάδα μελέτηςπροετοιμασίας για εξετάσεις, ο φόρτος εργασίας των φοιτητών για 8 ECTS αναλύεται ως εξής: ώρες διαλέξεων 3X13 =39, κατ οίκο εργασίες κατανόησης 12 X 14 = 168 ώρες. Επομένως, ο συνολικός φόρτος εργασίας του φοιτητή για ένα μάθημα είναι =207 ώρες και μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας για έναν φοιτητή. Με αυτή τη βάση, για κάθε μάθημα του προγράμματος Master in Petroleum Engineering κατανεμήθηκαν 8 ECTS. Ο σπουδαστής θα αποφασίσει το κατάλληλο συνδυασμό μαθημάτων επιλογής σε συνεννόηση με το διευθυντή προγράμματος. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών που μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος δεδομένου ότι ο φοιτητής θα παρακολουθήσει ένα πλήρες πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων των θερινών μηνών. Ορισμένα από τα μαθήματα θα προσφερθούν από επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό από άλλα πανεπιστήμια και εταιρείες πετρελαίου με απαραίτητο προσόν την προϋπηρεσία στη βιομηχανία πετρελαίου. Ως εκ τούτου, μπορεί να προκύψει η ανάγκη μέρος ή ολόκληρο το μάθημα να διδακτεί σε εντατική βάση κατά τη διάρκεια 1 ή περισσοτέρων εβδομάδων. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές θα ενημερώνονται έγκαιρα για το πρόγραμμα διδασκαλίας. 5

6 Σειρά Περίοδος Μαθήματα ECTS Προπ. Περ. 1 Αύγ. Σεπτ - Oκτ. Προαπαιτούμενα θέματα ΠET 501 Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων 8 ΠET 511 Γεωλογία Πετρελαίων 8 2 Νοε-Δεκ. ΠET 521 Εκτέλεση Γεωτρήσεων 8 ΠET 512 Εφαρμοσμένη γεωφυσική: Επιλογής επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία 8 ΠET 502 Νομοθεσία Υδρογονανθράκων & Οικονομικά Πετρελαίων ΠET 561 Σεμινάρια χειμερινού εξαμήνου σε Μηχανική 1 Πετρελαίων 3 Ιαν.-Φεβ. ΠET 513 Αξιολόγηση σχηματισμών με γεωφυσικές 8 μεθόδους ΠET 522 Εξοπλισμός παραγωγής γεωτρήσεων και 8 υποθαλασσίων κατασκευών και εγκαταστάσεις παραγωγής 4 Μαρ- ΠET 531 Μηχανική Ταμιευτήρων 8 Απρ. 5-6 Μάιος- Αυγ. ΠET 541 Γεωμηχανική Πετρελαίων Επιλογής ΠET 503 Εκτίμηση κίνδυνων και έλεγχοι 8 Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος στις εργασίες πετρελαίων ΠET 562 Σεμινάρια εαρινού εξαμήνου σε Μηχανική 1 Πετρελαίων ΠET 532 Μηχανική παραγωγής φυσικού αερίου 8 ΠET 551 Εργασία με θέμα την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 16 6

7 Περιγραφή μαθημάτων Είναι λογικό να αναμένονται περιορισμένες αλλαγές στο πρόγραμμα και την περιγραφή των μαθημάτων με γενικό στόχο την περεταίρω βελτίωση του προγράμματος στο μέλλον. Μετά από τον αριθμό, το όνομα και την περιγραφή κάθε μαθήματος, μπορεί να υπάρχει ένδειξη για προαπαιτούμενο μάθημα το οποίο ο φοιτητής θα έπρεπε να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς πριν την εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα. Πιο κάτω περιγράφονται τα μαθήματα όπως θα διδαχτούν στην αγγλική γλώσσα. ΠΕΤ 501 Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων (8 ECTS) Παρουσίαση του αντικειμένου της μηχανικής πετρελαίων, βιομηχανία πετρελαίων και φυσικού αερίου. Γένεση και μετακίνηση υδρογονανθράκων, φυσικά χαρακτηριστικά των ταμιευτήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου, έρευνα εντοπισμού υδρογονανθράκων, εκτέλεση γεωτρήσεων, αξιολόγηση γεωλογικών στρωμάτων, εξοπλισμός ανάπτυξης και παραγωγής, μηχανική ταμιευτήρων και μέθοδοι υπολογισμού κοιτασμάτων και βελτιστοποίησης, εγκαταστάσεις, μέθοδοι αύξησης παραγωγής. ΠΕΤ 502 Νόμος Υδρογονανθράκων & Οικονομικά πετρελαίων (8 ECTS) Ιστορία και εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ασκήσεις εφαρμογών, η περί Υδρογονανθράκων Νομοθεσία της Κύπρου, ρυθμιστικές αρχές, συμφωνίες διαμερισμού παραγωγής, συμφωνίες κοινοπραξιών, συμφωνίες ενοποίησης αναπτύξεων, βασικά στοιχεία νομοθεσίας συμβολαίων και εμποριοποίησης (marketing). Οικονομικά συστήματα, παραγωγή εσόδων και οικονομικοί δείκτες, οικονομικά της έρευνας παραγωγής, μεταφοράς, εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, υπολογισμός και περιορισμός των αβεβαιοτήτων και ρίσκων, παραμετρική ανάλυση ευαισθησίας, προσομοιώσεις και αναλύσεις αποφάσεων, υπολογισμός περιουσίας κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, πορτοφόλιο έργων και εταιρείες. ΠΕΤ 503 Εκτίμηση κίνδυνων και έλεγχος Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος στις εργασίες πετρελαίων (8 ECTS) Επιπτώσεις από τις διεργασίες γεωτρήσεων, συμπλήρωσης αναπτύξεως και παραγωγής, περιβαλλοντική μεταφορά αποβλήτων πετρελαίων, σχεδιασμός για προστασία της ασφάλειας, υγείας & περιβάλλοντος, μέθοδοι επεξεργασίας και απαλλαγής αποβλήτων, περιβαλλοντικός καθαρισμός ρυπογόνων περιοχών, περιβαλλοντικοί κανονισμοί, ευαίσθητα οικοσυστήματα, έλεγχος εκπομπών, Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Κινδύνων, και Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ΠΕΤ 511 Γεωλογία Πετρελαίων (8 ECTS) Βασικές έννοιες της γεωλογίας πετρελαίων, γεωλογικός χρόνος, τεκτονική πλακών, είδη γεωλογικών δομών και στρωματογραφίες, είδη και χαρακτηριστικά πετρωμάτων, αναγνώριση, υπολογισμός ηλικίας, παλαιοντολογία, μηχανική γεωλογία. Ανάλυση γεωλογικών κοιλάδων, προοπτική δημιουργίας υδρογονανθράκων βασισμένων σε συστήματα μοντέλων, πετρώματα πηγή, γένεση και ωρίμανση υδρογονανθράκων, μετακίνηση ρευστών, δομές παγίδευσης και σφράγισης. Ερμηνεία και συσχετισμός σεισμικών και γεωφυσικών καταγραφών σε γεωτρήσεις, εκτίμηση ρίσκου, ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοίωση. ΠΕΤ 512 Εφαρμοσμένη γεωφυσική: επεξεργασία, απεικόνιση και ερμηνεία (8 ECTS) Αρχές γεωφυσικής: τεχνικές δυναμικού και απεικόνισης, πεδίου βαρύτητας, ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, και σεισμικών μετρήσεων περιλαμβανομένων επίγειων και θαλασσίων καταγραφών Επεξεργασία δεδομένων σεισμικών ανακλάσεων: εξίσωση κύματος, Fourier ανάλυση, ανάλυση 7

8 ταχύτητας και στατική και δυναμική διόρθωση. Προχωρημένα θέματα: αντιστροφή πλήρων κυματικών φορμών, και σεισμική ανισοτροπία. Ερμηνεία Σεισμικών μετρήσεων: Στρωματογραφιών και δομών. Θαλάσσια συστήματα καθιζήσεων, ιζηματογενή διαδοχή και ανωμαλίες στο χρόνο και χώρο, εξελικτική των υπογείων καναλιών. Εντοπισμός συστημάτων ρηγμάτων, επαναδραστηριοποίηση ρηγμάτων. Προσομοίωση ανακλάσεων από το θαλάσσιο βυθό (BSR) και υδρίτες, ιζηματογενές δομές και ηπειρωτικά σύνορα, μετατροπές κοιλάδων. Πρακτική εκπαίδευση στην ερμηνεία δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων. ΠΕΤ 513 Αξιολογήσεις σχηματισμών με γεωφυσικές μεθόδους (8 ECTS) Εισαγωγή στις μεθόδους αξιολόγησης σχηματισμών και του περιεχόμενου των. Προσδιορισμός των ιδιοτήτων των πετρωμάτων και των περιεχομένων ρευστών, αξιολόγηση των πετρωμάτων υδρογονανθράκων, ανάλυση δοκιμίων και απορριμμάτων πετρωμάτων, καταγραφές γεωτρητικής λάσπης, γεωφυσικές καταγραφές γεωτρήσεων, μετρήσεις στο πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της γεώτρησης (measurement while drilling -MWD), δοκιμή παραγωγής γεώτρησης (drill stem test -DST) and δοκιμές πετρωμάτων στις γεωτρήσεις, Reservoir Fluid Test -RFT, Modular Dynamic Test - MDT. ΠΕΤ 521 Εκτέλεση Γεωτρήσεων (8 ECTS) Εισαγωγή στη μηχανική και διάνοιξη γεωτρήσεων, προϋπολογισμός, εξοπλισμός, σχεδιασμός γεωτρητικής πλατφόρμας, drilling risers, κεφαλές γεωτρήσεων και εξοπλισμός παρεμπόδισης ατυχημάτων (blow-out prevention -BOP), σχεδιασμός γεωτρητικής στήλης, κοπτικά άκρα γεωτρύπανου, υδραυλικό σύστημα γεωτρύπανου, συστήματα υγρών, υγρά γεωτρήσεων, σχεδιασμός θωράκισης, πρόγνωση και προσδιορισμός της πίεσης των πόρων και της πίεσης ρωγμάτωσης πετρωμάτων, πυκνότητα λάσπης, βασικά στοιχεία για υπό-έλεγχο γεώτρηση, οριζόντιες γεωτρήσεις, πολλαπλές κεκλιμένες αποκλίνουσες γεωτρήσεις, μετρήσεις κατά τη διάνοιξη γεωτρήσεων. Πλατφόρμες για βαθειά νερά, γεωτρητικά πλοία, είδη μετακινήσεων και μηχανισμοί σταθεροποίησης στη θέση, ειδικά προβλήματα σε επιπλέοντα γεωτρητικά μέσα, ροές σε αβαθή νερά, γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη, υψηλή πίεσης ανυψωτές (risers), σχεδιασμός και εκτέλεση θωράκισης σε γεωτρήσεις σε βαθειά νερά, τσιμέντωση γεωτρήσεων σε βαθειά νερά, υπό-έλεγχο γεώτρηση σε βαθειά νερά. ΠΕΤ 522 Εξοπλισμός παραγωγής γεωτρήσεων και υποθαλασσίων κατασκευών και εγκαταστάσεις παραγωγής (8 ECTS) Εξοπλισμός παραγωγής γεωτρήσεων: απόδοση ροής προς τα μέσα και έξω της γεώτρησης, ανάλυσης της παραγωγής των συστημάτων στις γεωτρήσεις και πετρώματα, μέθοδοι και διαδικασίες συμπλήρωσης εξοπλισμού παραγωγής γεωτρήσεων, τεχνικές διάτρησης θωράκισης γεώτρησης και πετρωμάτων, καταστροφή δυνατότητας ροής πετρωμάτων, περιορισμοί ροής, τεχνική υδραυλικής θραύσης, υπολογισμός, έλεγχος και τεχνικές αποφυγής παραγωγής άμμου, πίεση παραγωγής γεώτρησης, σχεδιασμός, επιλογή και εγκατάσταση αγωγών παραγωγής, μόνο και πολυφασική ροή σε αγωγούς, βοηθητικές τεχνικές άντλησης, ανύψωση με φυσικό αέριο, ηλεκτρικές βυθιζόμενες αντλίες (ESP), υδραυλική άντληση, αντλίες κενού (PCP). Υποθαλάσσιος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις παραγωγής: παράκτια παραγωγή, σχεδιασμός και σύνθεση τεμαχίων της υποθαλάσσιας μηχανικής διαφορετικά είδη υποθαλάσσιου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, εξασφαλισμένες συνθήκες ροής, υποθαλάσσια συστήματα και εξοπλισμός παραγωγής, συστήματα ελέχγου παραγωγής, κόστος υποθαλασσίου εξοπλισμού, λειτουργίας, και συντήρησης, ακεραιότητα υποθαλασσίων συστημάτων, προχωρημένες και νέες υποθαλάσσιες τεχνολογίες, πιο αποδοτικός ρυθμός ροής (most efficient rate -MER), σχεδιασμός έναρξης και διακοπής ροής, συστήματα παραγωγής, μετρήσεις παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου, 8

9 συστήματα ελέγχου, συστήματα ασφαλείας, βελτιστοποιήσεις παραγωγής. Κώδικες σχεδιασμού, κατασκευή, διάβρωση, συντήρηση, νομοθεσία, αποκαθήλωση εγκαταστάσεων. ΠΕΤ 531 Μηχανική Ταμιευτήρων (8 ECTS) Μέθοδος ισοζυγίου μάζας, ισορροπία φάσεων, ρευστά κορεσμού, συμπιεστότητα, διαβρεχτότητα, τριχοειδής πιέσεις, διαπερατότητα και σχετική διαπερατότητα, πορώδες, Νόμος Darcy, απώλεια πίεσης, diffusivity, περιοχές ροής, συνθήκες σταθερής ροής, συνθήκες ψευδοσταθερής ροής και μεταβλητής ροής, ακτινική ροή, μοντέλα ροής γεωτρήσεων, παράγοντες περιορισμού ροής. Είδη ταμιευτήρων, μηχανισμοί παραγωγής, προσδιορισμός ποσότητας κοιτασμάτων, προσδιοριστική (ισοζυγίου όγκου και μάζας) και πιθανολογικές τεχνικές, πρόβλεψη παραγωγής χρησιμοποιώντας εμπειρικές μεθόδους ελαττωμένης παραγωγής, μη-συνηθισμένοι ταμιευτήρες φυσικού αερίου, σχεδιασμός δοκιμής παραγωγής, σχεδιασμός και ανάλυσης παραγωγής, καταστροφή ταμιευτήρα, σχηματισμός κώνου ρευστών, εισβολή νερού, ανάκαμψη δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής. Σχεδιασμός και πρόβλεψη ποσοστού άντλησης πετρελαίου και απόδοσης, παρακολούθηση ταμιευτήρα, εφαρμογές οριζοντίων γεωτρήσεων, μέθοδοι ενίσχυσης παραγωγής, εκτοπισμού υδρογονανθράκων με σάρωση νερού. ΠΕΤ 532 Μηχανική παραγωγής φυσικού αερίου (8 ECTS) Ταμιευτήρες φυσικού αερίου, ιδιότητες φυσικού αερίων, PVT προσομοίωση, απόδοση γεώτρησης φυσικού αερίου, δοκιμή γεώτρησης φυσικού αερίου, απόδοση έναρξης και διακοπής γεώτρησης φυσικού αερίου, απόδοση παραγωγής γεώτρησης φυσικού αερίου, οριζόντιες γεωτρήσεις, προχωρημένες γεωτρήσεις. Φυσικό αέριο υγρής μορφής, διαδικασία διαχωρισμού φυσικών αερίων, κατακόρυφη ανύψωση, εξοπλισμός διαχωρισμού, διεργασία φυσικού αερίου και επεξεργασία απομάκρυνσης CO2 και H2S, κλασματοποίηση, απορρόφηση, από-υδάτωση φυσικού αερίου, τεχνικές μέτρησης παροχής φυσικού αερίου. Μεταφορά και αποθήκευση φυσικού αερίου, αγωγοί και συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), συμπίεση και ψύξη φυσικών αερίων, θερμοδυναμική της διαδικασίας υγροποίησης φυσικού αερίου (LNG), μεταφορά θερμότητας, αντλίες, συστήματα ψύξης, κλασματοποίηση, διύλιση, τεχνολογίες υγροποίησης (LNG). Από αέριο σε υγρό με χημικές διεργασίες (Gas to liquids-gtl), οικονομική ανάλυση της παραγωγής. ΠΕΤ 541 Γεωμηχανική Πετρελαίων (8 ECTS) Θεωρίες της Ελαστικότητας και Πλαστικότητας, μηχανισμοί αστοχίας πετρωμάτων, διάδοση ακουστικών κυμάτων σε πετρώματα, μηχανικές ιδιότητες από εργαστηριακές δοκιμές και δεδομένα πεδίου, τάσεις, παραμορφώσεις και μηχανισμοί αστοχίας γύρω από γεωτρήσεις. Εφαρμογές: ευστάθεια γεωτρήσεων, πρόβλεψη συνθηκών συμπαραγωγής άμμου, υδραυλική θραύση, συμπύκνωση ταμιευτήρα, καταστροφή θωράκισης γεώτρησης, επιφανειακές καθιζήσεις, γεωλογική αποθήκευση CO2. PET 551 Εργασία με θέμα την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων (16 ECTS) Ο στόχος της εργασίας είναι να συνδέσει και να ολοκληρώσει τα θέματα που διαστήκανε στα επιμέρους μαθήματα. Οι ομάδες 8-10 φοιτητών θα προμηθευτούν τα δεδομένα πεδίου που είναι διαθέσιμα στην εταιρεία πριν την απόφαση για ανάπτυξη του πεδίου. Η ομάδα θα μελετήσει την έρευνα και ανάπτυξη του έργου καθώς και το σχέδιο παραγωγής. Η ομάδα θα πρέπει να προτείνει επίσης το σχέδιο δημιουργίας της υποδομής, μεταφοράς και εξασφάλισης της αγοράς υδρογονανθράκων. Κατά τη διάρκεια της εργασίας οι φοιτητές θα παρακολουθούν σειρά διαλέξεων σε τεχνικά θέματα βασικών διαδικασιών και αποφάσεων στη έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία πεδίων 9

10 υδρογονανθράκων. Οι διαλέξεις θα καλύψουν το κύκλο ζωής ενός πεδίου υδρογονανθράκων από τον εντοπισμό προοπτικών, την εξασφάλιση δικαιωμάτων έρευνας, ανακάλυψη, αξιολόγηση, απόφαση ανάπτυξης, προγραμματισμό και σχεδιασμό, ανάπτυξη έργου, ανάθεση και έναρξη παραγωγής, περίοδο σταθερής παραγωγής, μείωση παραγωγής, απόφαση για κλείσιμο παραγωγής, εγκατάλειψη πεδίου και αποψίλωση εγκαταστάσεων. Οι φοιτητές κατά την εργασία θα έχουν πρόσβαση σε state-of-the-art λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία. Τα παραδοτέα της εργασίας περιλαμβάνουν γραπτή έκθεση με αναφορά στη γεωλογία, ανάπτυξη πεδίου, διαδικασία παραγωγής και οικονομικά του έργου. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε ομαδική εργασία, παρουσιάσεις και διαπραγματεύσεις. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στη συμμετοχή του φοιτητή, στη γραπτή έκθεση και στην παρουσίαση της. ΠΕΤ 561 Παρακολούθηση σεμιναρίων χειμερινού εξαμήνου σε μηχανική πετρελαίων (1 ECTS) Οι φοιτητές του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν το χειμερινό εξάμηνο αριθμό σεμιναρίων που προσφέρονται από ακαδημαϊκός και επαγγελματίες ειδικούς από τη βιομηχανία πετρελαίων σε θέματα έρευνας, παραγωγής και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. ΠΕΤ 562 Παρακολούθηση σεμιναρίων χειμερινού εξαμήνου σε μηχανική πετρελαίων (1 ECTS) Οι φοιτητές του προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν το εαρινό εξάμηνο αριθμό σεμιναρίων που προσφέρονται από ακαδημαϊκός και επαγγελματίες ειδικούς από τη βιομηχανία πετρελαίων σε θέματα έρευνας, παραγωγής και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 10

11 Πληροφορίες Επιτροπή Διοίκησης Προγράμματος: Πάνος Παπαναστασίου, Καθηγητής, διευθυντής προγράμματος Ιωάννης Ιωάννου, Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Λουκίδης, Λέκτορας Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ , Λευκωσία Τηλ: Φαχ:

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός»

«Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Πολυτεχνική Σχολή Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Μάστερ 2012 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Οι μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη

Bασικοί Στόχοι. Ερευνητικό Έργο. Το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Βιβλιοθήκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ www.ucy.ac.cy Πληροφορίες για Υποψήφιους Φοιτητές από την Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Tο Πανεπιστήμιο Kύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα