ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Η μέριμνα για την οργάνωση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης ανήκει στο Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης της ΓΓΕ-ΓΓΕ σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα λειτουργίας. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης και προώθησης των στόχων της όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΟΠΟ Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης συνίσταται στην αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού, στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα, στην προβολή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ Το Τμήμα της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές συλλογές: Κύρια υλλογή (Βιβλιοθήκη): συγκεντρώνει έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, που κυκλοφορεί στην εγχώρια ή αλλοδαπή εκδοτική αγορά, με σκοπό να καλύψει θέματα μέσων μαζικής επικοινωνίας, δημόσιας διοίκησης, ιστορικά, πολιτικά, επιστημονικά, θρησκευτικά, παιδείας, πολιτισμού, λογοτεχνικά και νομικά. 1

2 Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, διάφορα αρχεία της Βουλής και περιοδικά διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Τα περιοδικά διατηρούνται στο αρχείο κατά περίπτωση. υλλογή εκδόσεων ΓΓΕ-ΓΓΕ (Βιβλιοθήκη): συγκεντρώνει έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που έχει εκδοθεί από την ΓΓΕ-ΓΓΕ. υλλογή παλαιών & σπάνιων βιβλίων (Βιβλιοθήκη): συγκεντρώνει εκδόσεις προ του 1920 και άλλο σπάνιο υλικό. Είναι κλειστή συλλογή. Αρχείο Εφημερίδων και ΥΕΚ (Κλειστά βιβλιοστάσια αρχείου): Η βιβλιοθήκη περιέχει τόμους εφημερίδων αθηναϊκών κυρίως- από το 1902 έως σήμερα αλλά και ορισμένων επαρχιακών εφημερίδων και εφημερίδων της Κύπρου. Υπάρχουν επίσης τόμοι με Εφημερίδες της Κυβερνήσεως. Η βιβλιοθήκη διαθέτει πλήρη σειρά Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το 1955 ενώ διαθέτει και σποραδικά τεύχη των ετών 1880, 1920 και ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΓΑΝΩΗ Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Βιβλιοθήκη θέτει σε σταθερή βάση τις παρακάτω λειτουργίες: Ερευνά, εντοπίζει, αξιολογεί και μεριμνά για την απόκτηση υλικού και την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των ενδιαφερόντων του κοινού της. Οργανώνει και διατηρεί το υλικό της ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθεί και κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από το κοινό της. Καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών παρακολουθώντας και ενσωματώνοντας τις εξελίξεις στη βιβλιοθηκονομία και στην επιστήμη και τεχνολογία της πληροφόρησης με σκοπό την ανάπτυξη νέων. Υιοθετεί τα εθνικά και διεθνή πρότυπα σχετικά με την εσωτερική οργάνωσή της, την επεξεργασία του υλικού της και την προσφορά υπηρεσιών. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για τη διάθεση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της, καθώς και για την αναβάθμιση ή ανανέωσή του. Προωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών. Μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ / ΜΕΛΗ Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί: Tους υπαλλήλους και συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Δημόσιους φορείς Το ευρύ κοινό 2

3 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ 6.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ Οι αναγνώστες: Έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια της Βιβλιοθήκης όπου υπάρχει υλικό που έχει καταγραφεί και ταξινομηθεί. Για το λοιπό υλικό, εφόσον γνωστοποιηθεί η ύπαρξή του στο χρήστη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, επιτρέπεται μόνο η ανάγνωσή του στο χώρο της βιβλιοθήκης. Με την καθοδήγηση του προσωπικού μπορούν να κάνουν αναζητήσεις στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μέσω των διαθέσιμων-για-το-κοινό τερματικών αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές πηγές συναφούς αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα στα οποία μπορούν να καταγράψουν παρατηρήσεις, παράπονα ή προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Κάθε αναγνώστης μπορεί να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, για τυχόν προτάσεις αγοράς βιβλίων ή άλλου υλικού. Αυτό δεν είναι, σε καμία περίπτωση, δεσμευτικό για τη Βιβλιοθήκη. Οι υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης και προορίζονται για το κοινό παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, για καθαρά επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους, χρήσης DVD/CD-ROM και διαφόρων προγραμμάτων όπως: WORD, EXCEL, POWERPOINT και ACCESS. Η ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει εξολοκλήρου το χρήστη. Η χρήση τους γίνεται με σειρά προτεραιότητας και, στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, δεν επιτρέπεται η συνεχόμενη χρήση τους πάνω από μισή ώρα για κάθε αναγνώστη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΛΙΚΟΤ ΥΩΣΟΣΤΠΙΕ Ο χρήστης της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να φωτοτυπήσει δωρεάν όχι πέραν των 20 σελίδων (Α3 ή/και Α4) για προσωπική χρήση μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του φωτοτυπικού μηχανήματος εντός της Βιβλιοθήκης μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων στο κεντρικό φωτοτυπικό της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φωτοαντιγράφων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων»). Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση βιβλίων ή περιοδικών τα οποία αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους. Μετά την απομάκρυνση από τη Βιβλιοθήκη η ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει εξολοκλήρου τον χρήστη. Απαγορεύεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από το έντυπο αρχείο των εφημερίδων. Στις περιπτώσεις των εντύπων που δε διατίθενται για παραγωγή φωτοαντιγράφων, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης για φωτογράφησή τους εντός 3

4 του χώρου της Βιβλιοθήκης και με την εποπτεία του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Η φωτογράφηση μπορεί να γίνει είτε από τον αναγνώστη με δικά του μέσα είτε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης με εξοπλισμό της βιβλιοθήκης ΕΚΣΤΠΩΕΙ Εκτυπώσεις ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού και γενικά ηλεκτρονικών εγγράφων επιτρέπονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τη φωτοτύπησή τους εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα. 6.2 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ Δεν επιτρέπεται, είτε είναι εσωτερικοί χρήστες είτε εξωτερικοί, να εισέρχονται στο χώρο της βιβλιοθήκης στην περίπτωση που απουσιάζει, για οποιοδήποτε λόγο, το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται, είτε είναι εσωτερικοί χρήστες είτε εξωτερικοί, να απομακρύνουν οποιοδήποτε υλικό από το χώρο της βιβλιοθήκης ή/και του αρχείου χωρίς την έγκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης αφήνουν πανωφόρια, ομπρέλες κ.λ.π. στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και κλειδώνουν τις τσάντες τους στα ειδικά ερμάρια κρατώντας, με προσωπική τους ευθύνη, το κλειδί μέχρι την αποχώρησή τους ή, ελλείψει ειδικών ερμαρίων, τα αφήνουν στη φύλαξη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, τόσο εντός του χώρου της βιβλιοθήκης όσο και του αρχείου εφημερίδων. Η χρήση κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνο όταν είναι στην αθόρυβη λειτουργία και όχι για συνομιλίες όσο οι αναγνώστες βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, το έντυπο και μη έντυπο υλικό, καθώς και να φροντίζουν για την τήρηση ησυχίας στο αναγνωστήριο. Οι αναγνώστες αφήνουν στους πάγκους ανάγνωσης τα χρησιμοποιημένα βιβλία και περιοδικά και δεν επιτρέπεται να τα επανατοποθετούν στα ράφια. Αυτή η εργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνον από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Στους χρήστες επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους φορητό υπολογιστή, σημειωματάριο και προσωπικά τους βιβλία. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να σημειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο (στυλό, μολύβι, τσάκισμα σελίδων κτλ.) το υλικό της βιβλιοθήκης. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές. Αρχεία από το Διαδίκτυο μπορούν να αποθηκεύονται σε δισκέτες των χρηστών, που θα έχουν ελεγχθεί από το προσωπικό του τμήματος πριν από τη χρήση τους για τυχόν ύπαρξη ιών ή σε αφαιρούμενο δίσκο (flash disk). Πριν την αποχώρησή του, κάθε αναγνώστης υποχρεούται να συμπληρώσει τα στοιχεία του, καθώς και την ώρα εισόδου και εξόδου του, στο Βιβλίο Ημερήσιας Κίνησης της Βιβλιοθήκης, μετά από υπόδειξη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Το προσωπικό δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια υλικού των χρηστών που αφήνεται στο αναγνωστήριο, καθώς και για τυχόν απώλεια πολύτιμων αντικειμένων ή χρημάτων, εφόσον αυτά δεν του έχουν παραδοθεί προς φύλαξη. ΑΡΘΡΟ 7 4

5 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΑΝΕΙΜΟΤ 7.1. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΜΟΤ Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το προσωπικό της ΓΓΕ-ΓΓΕ (ενεργοί ή συνταξιοδοτημένοι), ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχει, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει μέλος και του έχει χορηγηθεί από τη Βιβλιοθήκη η «Κάρτα μέλους». Επιπλέον, δικαίωμα δανεισμού έχουν εξωτερικοί χρήστες δημοσιογράφοι και φοιτητές τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Γ -βαθμιας εκπαίδευσης δημόσιων ιδρυμάτων της Ελλάδας ή χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν αποκτήσει κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για τις πιο πάνω κατηγορίες χρηστών οι οποίοι δεν έχουν κάρτα μέλους ούτε για άλλες κατηγορίες κοινού. Διαδικασία εγγραφής των μελών της βιβλιοθήκης Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά από συμπλήρωση της σχετικής αίτησης όπου γίνεται και η αποδοχή των όρων κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η εγγραφή και η απόκτηση της κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας της. Απαραίτητη είναι η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στη Βιβλιοθήκη καθώς και η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή υπηρεσιακής κάρτας ή κάποιου ανάλογου επίσημου εγγράφου. Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους (όνομα, επάγγελμα ή ιδιότητα, διεύθυνση εργασίας και κατοικίας, τηλέφωνα εργασίας και κατοικίας, e mail κτλ), τα οποία τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της βιβλιοθήκης, θεωρούνται απόρρητα. Δεν τηρείται από τη βιβλιοθήκη ονομαστικό αρχείο δανεισμών για κάθε μέλος παρά μόνο ως στατιστική κατηγορία στην οποία ανήκει το μέλος, π.χ. άνδρες γυναίκες, φοιτητές εργαζόμενοι συνταξιούχοι, κτλ. Η κάρτα και ο κωδικός δανεισμού είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και επιδεικνύονται από τα μέλη για το δανεισμό του υλικού της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων των μελών της βιβλιοθήκης, όπως διευθύνσεων, τηλεφώνων και της εργασιακής τους σχέσης με τη ΓΓΕ-ΓΓΕ, τα μέλη υποχρεούνται να το αναφέρουν στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο αρχείο μελών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία κάποιου μέλους είναι ανακριβή, απενεργοποιείται η εγγραφή και η κάρτα του και του απαγορεύεται η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη. Οι όροι δανεισμού διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους και με το είδος του ντοκουμέντου ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΦΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΑΝΕΙΜΟΤ Εσωτερικοί χρήστες - μέλη Υπάλληλοι και συνεργάτες της ΓΓΕ-ΓΓΕ: δανείζονται μέχρι 3 βιβλία. 5

6 Εσωτερικοί χρήστες μη μέλη 1 : Δε δανείζονται. Εξωτερικοί χρήστες (μέλη): Δημοσιογράφοι (εξωτερικοί) και Φοιτητές: δανείζονται μέχρι 2 βιβλία. Εξωτερικοί χρήστες (μη μέλη): Δε δανείζονται ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΛΙΚΟΤ Ως προς τη δυνατότητα δανεισμού του το βιβλιακό υλικό της Βιβλιοθήκης διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: υλλογή πλήρους δανεισμού: περιλαμβάνει το υλικό, που δανείζεται για 15 ημέρες (δεν μετρούν σαββατοκύριακα και αργίες). Τα μυθιστορήματα, που εντάσσονται σ αυτήν την κατηγορία, δανείζονται για 20 ημέρες. υλλογή περιορισμένου δανεισμού: περιλαμβάνει υλικό που μπορεί να δανειστεί για περιορισμένο χρόνο κατά περίπτωση, π.χ. τρίωρος δανεισμός, ημερήσιος δανεισμός, δανεισμός Σαββατοκύριακου, κ.λ.π. υλλογή μη δανειζόμενου υλικού: περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνο μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, αρχειακό υλικό, σπάνια βιβλία, εκδόσεις με κινητά φύλλα, οπτικοακουστικό υλικό, ΦΕΚ, χάρτες κ.λ.π ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΑΝΕΙΜΟΤ Ο δανεισμός γίνεται μέσω Η/Τ με ειδικό πρόγραμμα απ όπου γίνεται και η εκτύπωση αποδείξεων. Το μέλος, κάθε φορά που δανείζεται βιβλία, υπογράφει την έντυπη αυτή απόδειξη με όλες τις εκάστοτε οφειλές του, που ταυτόχρονα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης. Η απόδειξη τυπώνεται εις διπλούν και χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο και για τις δύο πλευρές. Υπάρχει δυνατότητα μιας (1) ανανέωσης δανεισμού για πέντε (5) ημέρες, εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί για κράτηση από άλλο μέλος. Η ανανέωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Μετά την πρώτη ανανέωση ο ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί το ίδιο βιβλίο πριν περάσουν τρεις ημέρες. Σε περίπτωση που ένα μέλος χρειάζεται κάποιο βιβλίο ήδη δανεισμένο, υπάρχει δυνατότητα να κάνει κράτηση τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και μόλις επιστραφεί το βιβλίο να ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να το παραλάβει. Αν το υλικό έχει ζητηθεί από άλλο μέλος, τότε δεν υφίσταται δικαίωμα ανανέωσης. Η κράτηση υλικού γίνεται με σειρά προτεραιότητας και έχει ισχύ για τρεις μέρες από την ημέρα που θα γίνει η ειδοποίηση στο μέλος. Από τη δυνατότητα δανεισμού εξαιρούνται περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, αρχειακό υλικό, σπάνια βιβλία, εκδόσεις με κινητά φύλλα, οπτικοακουστικό υλικό, εφημερίδες, ΦΕΚ, χάρτες κτλ. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ολιγόωρος δανεισμός τους, εντός του κτιρίου της Υπηρεσίας. 1 Μη-μέλη: πρόκειται για αναγνώστες που δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη αλλά κάνουν επιτόπια χρήση του υλικού της βιβλιοθήκης 6

7 Προκειμένου για εκπρόθεσμους δανεισμούς οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης επικοινωνούν με το μέλος τηλεφωνικά, ή με αλληλογραφία (κανονική ή ηλεκτρονική). Αν κάποιο μέλος έχει καθυστερήσει βιβλία, δεν δικαιούται να δανειστεί άλλα μέχρι να τα επιστρέψει. Άλλως κινείται από τα αρμόδια όργανα η νόμιμη διαδικασία για τον προσήκοντα ποινικό ή πειθαρχικό έλεγχο. Εάν κάποιο ντοκουμέντο καταστραφεί, χαθεί ή υποστεί ζημία με ευθύνη του μέλους, υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών Στην περίπτωση που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο οφείλει να το αντικαταστήσει με άλλο, συναφούς θέματος και αξίας, κατόπιν υπόδειξης από τη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση μη-αντικατάστασης καταστραφέντος ή απολεσθέντος τεκμηρίου καθώς και στην περίπτωση κλοπής ή απόπειρας κλοπής, πέραν της υποχρέωσης που απορρέει από την προηγούμενη παράγραφο και της αστικής ευθύνης (αποζημίωσης), αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα του μέλους και κινείται από τα αρμόδια όργανα διαδικασία για τον προσήκοντα ποινικό ή πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση υποτροπής δύναται να επιβληθεί στέρηση του δικαιώματος χρήσης της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της ΔΙΑΔΑΝΕΙΜΟ Διαδανεισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία μία βιβλιοθήκη δανείζεται υλικό από μία άλλη βιβλιοθήκη. Με τη διαδικασία αυτή η βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες, ύστερα από αίτησή τους, υλικό που δεν μπορεί να βρεθεί στη συλλογή της. Η αίτηση για δανεισμό συγκεκριμένου τεκμηρίου γίνεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από τη βιβλιοθήκη στην οποία απευθύνεται ένας αναγνώστης προς την άλλη, όπου αναφέρει και τον τρόπο που θα ήθελε να παραλάβει το τεκμήριο (απλό ταχυδρομείο, courier, κλπ). Στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή η συνεργασία ή όχι, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα του βιβλίου στους δικούς της αναγνώστες. Η απάντηση του αιτήματος από τη δανειστική βιβλιοθήκη γίνεται με τον ίδιο τρόπο και αναφέρονται σε αυτήν η ημερομηνία επιστροφής του τεκμηρίου καθώς και οι όροι, που ισχύουν και στον Δανεισμό (Βλ. Κεφ.7.1.3) (π.χ. εκπρόθεσμο δανεισμό, κράτηση ή ανανέωσή του). Επίσης, αναφέρεται και το κόστος της αποστολής και επιστροφής που θα βαρύνει τον αιτούμενο αναγνώστη της. Στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας υπεύθυνη είναι η δανειζόμενη βιβλιοθήκη Από τη στιγμή που απαντήσει θετικά η αιτούμενη βιβλιοθήκη, αναφέροντας ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, αποστέλλεται το τεκμήριο και παρακολουθείται η διαδικασία μέχρι την επιστροφή του στη Βιβλιοθήκη. ΑΡΘΡΟ 8 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Για την κάλυψη αναγκών πληροφόρησης των απομακρυσμένων χρηστών η Βιβλιοθήκη διαθέτει τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Πρόσβαση στο δημόσιο κατάλογο (OPAC) της συλλογής μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης υλικού στους καταλόγους των βιβλιοθηκών: ΓΓΕ-ΓΓΕ, ΙΟΜ, ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜ-Θ. 7

8 Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων (π.χ. υποβολή αιτήματος λήψης βιβλιογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή αιτήματος για αποστολή καταλόγου νέων αποκτημάτων της Βιβλιοθήκης κ.λπ.). Ηλεκτρονική κράτηση ή ανανέωση δανεισμού (ή διαδανεισμού) βιβλίων. Επιλεκτική διάδοση πληροφοριών (SDI), δηλαδή «κατασκευή» προφίλ χρήστη με βάση τα δηλωθέντα από τον ίδιο ερευνητικά και γνωστικά του ενδιαφέροντα και αυτόματη ενημέρωσή του από τη Βιβλιοθήκη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συναφή νεοεισαχθέντα τεκμήρια στη βάση της βιβλιοθήκης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να υλοποιηθεί εφόσον ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη πρέπει να αποκτά κατά προτεραιότητα τουλάχιστον δύο αντίτυπα από κάθε έκδοση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης πριν ακόμη διατεθούν στο ευρύ κοινό ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρηση και συντήρηση του αρχείου εκδόσεων της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να αναπτύξει τη συλλογή της, σύμφωνα με τους στόχους, τις ανάγκες της υπηρεσίας και του αναγνωστικού της κοινού καθώς και την επικαιρότητα και διαχρονικότητα του υλικού, προχωρά στις παρακάτω ενέργειες: Βιβλία και άλλα τεκμήρια Επισημαίνει τις ελλείψεις και τις νέες ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του προσωπικού και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης καθώς και των λοιπών αναγνωστών της βιβλιοθήκης. Αναζητά και εντοπίζει το υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), μετά από έρευνα στις κατάλληλες πηγές, όπως βιβλιοπωλεία, εκθέσεις, έντυπους καταλόγους και βιβλιογραφίες, δικτυακούς τόπους κ.λ.π. Καταρτίζει καταλόγους βιβλίων και τεκμηρίων προς αγορά και ενημερώνει την Υπηρεσία. Ο εκάστοτε κατάλογος υποβάλλεται προς έγκριση στη Διεύθυνση που υπάγεται η βιβλιοθήκη. Οι ετήσιες παραγγελίες γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους και πάντα μέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε προϋπολογισμού της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Λόγω της δυνατότητας δανεισμού που παρέχει η Βιβλιοθήκη στους αναγνώστες, ενδέχεται να αγοράζει υλικό σε δύο ή τρία αντίτυπα, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση. Παραγγέλνει, παραλαμβάνει, ελέγχει, σφραγίζει και καταχωρίζει το υλικό αυτό στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης ή του Αρχείου Εφημερίδων (για τους δεμένους τόμους). Καταλογογραφεί το υλικό βάσει των Αγγλο-Αμερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης (AACR II), το ταξινομεί σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY και εισάγει τα βιβλιογραφικά τους στοιχεία στο σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο υλοποιεί τα πρότυπα UNIMARC Bibliographic και UNIMARC Authorities για τη διάταξη των βιβλιογραφικών δεδομένων. Οι κανόνες και τα πρότυπα που εφαρμόζει η βιβλιοθήκη δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας. 8

9 Τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος του υλικού στο χώρο των βιβλιοθηκών όπου έχει ανοιχτή πρόσβαση το αναγνωστικό κοινό. Οι εφημερίδες, μετά το δέσιμό τους σε τόμους, τοποθετούνται στο χώρο του Αρχείου με τα κινητά βιβλιοστάσια. Τέλος, διαχειρίζεται άλλο υλικό (οπτικοακουστικό υλικό, σπάνια βιβλία κτλ) κατά περίπτωση. Περιοδικά Προετοιμάζει τον κατάλογο των έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών στην αρχή κάθε έτους και τον καταθέτει για έγκριση της ετήσιας συνδρομής τους στη Γενική Γραμματέα Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παραγγέλνει τα εγκεκριμένα περιοδικά. Παραλαμβάνει τα έντυπα τεύχη, ελέγχει, σφραγίζει, καταχωρίζει στο Cardex και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο των Περιοδικών. Τα ταξινομεί, εισάγει τα βιβλιογραφικά τους στοιχεία στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα και τα αποδελτιώνει επιλεκτικά. Στο τέλος του έτους τα βιβλιοδετεί. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΩΡΕΕ Υλικό προς δωρεά μπορεί να είναι οποιοδήποτε βιβλιακό, οπτικοακουστικό ή εικαστικό τεκμήριο. Δωρητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΦΗ ΔΩΡΕΩΝ Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται δωρεές με τις εξής προϋποθέσεις: Το υλικό της δωρεάς πρέπει να εμπίπτει στο θεματικό περιεχόμενο και τους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Ο δωρητής πρέπει να δέχεται τους όρους που θέτει η Βιβλιοθήκη. Οι όροι που τυχόν θέτει ο δωρητής να γίνουν αποδεκτοί από τη βιβλιοθήκη. Η αποδοχή να μην συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησης του υλικού. Πριν την αποδοχή μιας δωρεάς, το προσωπικό ενημερώνει τον δωρητή για τους όρους αποδοχής δωρεών που θέτει η βιβλιοθήκη. Από τη στιγμή που ο δωρητής παραδίδει το υλικό, αυτό περιέρχεται στην περιουσία της Βιβλιοθήκης, η οποία δεν υποχρεούται να το κρατήσει στο σύνολό του, αλλά σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά το δωρητή. Σφραγίζεται και καταχωρίζεται κανονικά, όπως οποιοδήποτε άλλο ντοκουμέντο. Η Βιβλιοθήκη υποχρεούται να συντάξει και να αποστείλει στον δωρητή ευχαριστήρια επιστολή όπου θα επισυνάπτεται κατάλογος των τεκμηρίων με τον αντίστοιχο αριθμό καταχώρισης στο βιβλίο εισαγωγής. Σε περίπτωση που κάποιος δωρητής συλλογής ζητήσει η δωριζόμενη συλλογή να φέρει το όνομά του, αυτό μπορεί να γίνει εφόσον γίνει αποδεκτό από τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογή καταγράφεται και φυλάσσεται συμπαγής (δηλ. αδιάσπαστη) σε ειδικό χώρο και αποτελεί ειδικό αρχείο με το όνομα του δωρητή. 9

10 Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται Πρακτικό (πρωτόκολλο) Παραλαβής της Δωρεάς που περιγράφει τους όρους αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους. Επίζης, η Βιβλιοθήκη δύναηαι να πραγμαηοποιεί ανηαλλαγές είηε από πολλαπλά ανηίησπα είηε από ηις εκδόζεις ηης, προκειμένοσ να αποκηήζει εκδόζεις ποσ δεν σπάρτοσν ζηις ζσλλογές ηης και θεωρούνηαι ζημανηικές. Οι ανηαλλαγές πραγμαηοποιούνηαι από ηο προζωπικό ηης βιβλιοθήκης διαηηρώνηας ζτεηικό πρακηικό ηοσ λόγοσ απομάκρσνζης ηοσ σπάρτονηος σλικού και ηην ειζροή νέοσ. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΓΡΑΥΗ Η απογραφή του υλικού πραγματοποιείται για έλεγχο τυχόν απολεσθέντων, φθαρμένων και μη-χρησιμοποιούμενων βιβλίων και περιοδικών με σκοπό την απόσυρση υλικού ή τη διαγραφή των ανάλογων εγγραφών από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια, κατά το διάστημα που θα επιλέξει η βιβλιοθήκη ως το πιο πρόσφορο, με κύριο γνώμονα τη μη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης και τη λιγότερη δυνατή επίδραση στην παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινό καθώς το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών που απαιτείται για την απογραφή, η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή για το όλες τις κατηγορίες χρηστών. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΤΡΗ ΤΛΙΚΟΤ 12.1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΤΡΗ ΤΛΙΚΟΤ Η απόσυρση υλικού βασίζεται στα εξής κριτήρια: Μη χρησιμοποίηση του τεκμηρίου για χρόνια. Κατεστραμμένα ή πολύ φθαρμένα τεκμήρια. Τεκμήρια εκτός θεματικού περιεχομένου της Βιβλιοθήκης. Ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων σε βιβλία που χρησιμοποιούνται σπάνια. Η Βιβλιοθήκη καταρτίζει καταλόγους με το υπο-απόσυρση υλικό με ανάλογη πρόταση να παραμείνουν στους ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους ή να γίνουν δωρεά σε άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς, κ.λ.π. Η σχετική πρόταση της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης επικυρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι, η Συλλογή Παλαιών και Σπάνιων βιβλίων δεν υπόκειται στη διαδικασία απόσυρσης. Υλικό που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά και δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του αποσύρεται και, αν είναι σπάνιο φυλάσσεται, αν όχι, δωρίζεται ή καταστρέφεται με σχετικά-κατά-περίπτωση πρωτόκολλα. 10

11 11

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Κανονισµός Σύστασης και Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης Περιεχόµενα Άρθρο 1. Γενικά θέµατα και ορισµοί- Τεχνικά Όργανα Τυποποίησης...2 Άρθρο 2. Έργο της Τεχνικής Επιτροπής Τοµέα (ΤΕ-Τ) και της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ

Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Κανονισµός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρµογών Η/Υ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Σεπτέµβριος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα