ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Η μέριμνα για την οργάνωση και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης ανήκει στο Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης της ΓΓΕ-ΓΓΕ σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα λειτουργίας. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης και προώθησης των στόχων της όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΟΠΟ Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης συνίσταται στην αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού, στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα, στην προβολή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ Το Τμήμα της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές συλλογές: Κύρια υλλογή (Βιβλιοθήκη): συγκεντρώνει έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, που κυκλοφορεί στην εγχώρια ή αλλοδαπή εκδοτική αγορά, με σκοπό να καλύψει θέματα μέσων μαζικής επικοινωνίας, δημόσιας διοίκησης, ιστορικά, πολιτικά, επιστημονικά, θρησκευτικά, παιδείας, πολιτισμού, λογοτεχνικά και νομικά. 1

2 Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, διάφορα αρχεία της Βουλής και περιοδικά διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Τα περιοδικά διατηρούνται στο αρχείο κατά περίπτωση. υλλογή εκδόσεων ΓΓΕ-ΓΓΕ (Βιβλιοθήκη): συγκεντρώνει έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που έχει εκδοθεί από την ΓΓΕ-ΓΓΕ. υλλογή παλαιών & σπάνιων βιβλίων (Βιβλιοθήκη): συγκεντρώνει εκδόσεις προ του 1920 και άλλο σπάνιο υλικό. Είναι κλειστή συλλογή. Αρχείο Εφημερίδων και ΥΕΚ (Κλειστά βιβλιοστάσια αρχείου): Η βιβλιοθήκη περιέχει τόμους εφημερίδων αθηναϊκών κυρίως- από το 1902 έως σήμερα αλλά και ορισμένων επαρχιακών εφημερίδων και εφημερίδων της Κύπρου. Υπάρχουν επίσης τόμοι με Εφημερίδες της Κυβερνήσεως. Η βιβλιοθήκη διαθέτει πλήρη σειρά Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το 1955 ενώ διαθέτει και σποραδικά τεύχη των ετών 1880, 1920 και ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΓΑΝΩΗ Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Βιβλιοθήκη θέτει σε σταθερή βάση τις παρακάτω λειτουργίες: Ερευνά, εντοπίζει, αξιολογεί και μεριμνά για την απόκτηση υλικού και την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των ενδιαφερόντων του κοινού της. Οργανώνει και διατηρεί το υλικό της ώστε να είναι εύκολο να αναζητηθεί και κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί από το κοινό της. Καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών παρακολουθώντας και ενσωματώνοντας τις εξελίξεις στη βιβλιοθηκονομία και στην επιστήμη και τεχνολογία της πληροφόρησης με σκοπό την ανάπτυξη νέων. Υιοθετεί τα εθνικά και διεθνή πρότυπα σχετικά με την εσωτερική οργάνωσή της, την επεξεργασία του υλικού της και την προσφορά υπηρεσιών. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, που είναι απαραίτητος για τη διάθεση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της, καθώς και για την αναβάθμιση ή ανανέωσή του. Προωθεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των βιβλιοθηκών. Μεριμνά για τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη του προσωπικού. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ / ΜΕΛΗ Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί: Tους υπαλλήλους και συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Βιβλιοθήκες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Δημόσιους φορείς Το ευρύ κοινό 2

3 ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ & ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ 6.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ Οι αναγνώστες: Έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια της Βιβλιοθήκης όπου υπάρχει υλικό που έχει καταγραφεί και ταξινομηθεί. Για το λοιπό υλικό, εφόσον γνωστοποιηθεί η ύπαρξή του στο χρήστη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, επιτρέπεται μόνο η ανάγνωσή του στο χώρο της βιβλιοθήκης. Με την καθοδήγηση του προσωπικού μπορούν να κάνουν αναζητήσεις στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μέσω των διαθέσιμων-για-το-κοινό τερματικών αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές πηγές συναφούς αντικειμένου. Επίσης, μπορούν να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα στα οποία μπορούν να καταγράψουν παρατηρήσεις, παράπονα ή προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Κάθε αναγνώστης μπορεί να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, για τυχόν προτάσεις αγοράς βιβλίων ή άλλου υλικού. Αυτό δεν είναι, σε καμία περίπτωση, δεσμευτικό για τη Βιβλιοθήκη. Οι υπολογιστές που είναι εγκατεστημένοι στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης και προορίζονται για το κοινό παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, για καθαρά επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους, χρήσης DVD/CD-ROM και διαφόρων προγραμμάτων όπως: WORD, EXCEL, POWERPOINT και ACCESS. Η ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει εξολοκλήρου το χρήστη. Η χρήση τους γίνεται με σειρά προτεραιότητας και, στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης, δεν επιτρέπεται η συνεχόμενη χρήση τους πάνω από μισή ώρα για κάθε αναγνώστη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΛΙΚΟΤ ΥΩΣΟΣΤΠΙΕ Ο χρήστης της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να φωτοτυπήσει δωρεάν όχι πέραν των 20 σελίδων (Α3 ή/και Α4) για προσωπική χρήση μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του φωτοτυπικού μηχανήματος εντός της Βιβλιοθήκης μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων στο κεντρικό φωτοτυπικό της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φωτοαντιγράφων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων»). Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση βιβλίων ή περιοδικών τα οποία αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους. Μετά την απομάκρυνση από τη Βιβλιοθήκη η ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει εξολοκλήρου τον χρήστη. Απαγορεύεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από το έντυπο αρχείο των εφημερίδων. Στις περιπτώσεις των εντύπων που δε διατίθενται για παραγωγή φωτοαντιγράφων, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από το προσωπικό της βιβλιοθήκης για φωτογράφησή τους εντός 3

4 του χώρου της Βιβλιοθήκης και με την εποπτεία του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Η φωτογράφηση μπορεί να γίνει είτε από τον αναγνώστη με δικά του μέσα είτε από το προσωπικό της βιβλιοθήκης με εξοπλισμό της βιβλιοθήκης ΕΚΣΤΠΩΕΙ Εκτυπώσεις ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού και γενικά ηλεκτρονικών εγγράφων επιτρέπονται με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τη φωτοτύπησή τους εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα. 6.2 ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΓΝΩΣΩΝ Δεν επιτρέπεται, είτε είναι εσωτερικοί χρήστες είτε εξωτερικοί, να εισέρχονται στο χώρο της βιβλιοθήκης στην περίπτωση που απουσιάζει, για οποιοδήποτε λόγο, το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται, είτε είναι εσωτερικοί χρήστες είτε εξωτερικοί, να απομακρύνουν οποιοδήποτε υλικό από το χώρο της βιβλιοθήκης ή/και του αρχείου χωρίς την έγκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης αφήνουν πανωφόρια, ομπρέλες κ.λ.π. στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και κλειδώνουν τις τσάντες τους στα ειδικά ερμάρια κρατώντας, με προσωπική τους ευθύνη, το κλειδί μέχρι την αποχώρησή τους ή, ελλείψει ειδικών ερμαρίων, τα αφήνουν στη φύλαξη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, τόσο εντός του χώρου της βιβλιοθήκης όσο και του αρχείου εφημερίδων. Η χρήση κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνο όταν είναι στην αθόρυβη λειτουργία και όχι για συνομιλίες όσο οι αναγνώστες βρίσκονται στο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι αναγνώστες της Βιβλιοθήκης έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους, το έντυπο και μη έντυπο υλικό, καθώς και να φροντίζουν για την τήρηση ησυχίας στο αναγνωστήριο. Οι αναγνώστες αφήνουν στους πάγκους ανάγνωσης τα χρησιμοποιημένα βιβλία και περιοδικά και δεν επιτρέπεται να τα επανατοποθετούν στα ράφια. Αυτή η εργασία γίνεται αποκλειστικά και μόνον από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Στους χρήστες επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους φορητό υπολογιστή, σημειωματάριο και προσωπικά τους βιβλία. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να σημειώνουν με οποιονδήποτε τρόπο (στυλό, μολύβι, τσάκισμα σελίδων κτλ.) το υλικό της βιβλιοθήκης. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και η τροποποίηση ρυθμίσεων στους υπολογιστές. Αρχεία από το Διαδίκτυο μπορούν να αποθηκεύονται σε δισκέτες των χρηστών, που θα έχουν ελεγχθεί από το προσωπικό του τμήματος πριν από τη χρήση τους για τυχόν ύπαρξη ιών ή σε αφαιρούμενο δίσκο (flash disk). Πριν την αποχώρησή του, κάθε αναγνώστης υποχρεούται να συμπληρώσει τα στοιχεία του, καθώς και την ώρα εισόδου και εξόδου του, στο Βιβλίο Ημερήσιας Κίνησης της Βιβλιοθήκης, μετά από υπόδειξη του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Το προσωπικό δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια υλικού των χρηστών που αφήνεται στο αναγνωστήριο, καθώς και για τυχόν απώλεια πολύτιμων αντικειμένων ή χρημάτων, εφόσον αυτά δεν του έχουν παραδοθεί προς φύλαξη. ΑΡΘΡΟ 7 4

5 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΑΝΕΙΜΟΤ 7.1. ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΜΟΤ Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το προσωπικό της ΓΓΕ-ΓΓΕ (ενεργοί ή συνταξιοδοτημένοι), ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχει, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει μέλος και του έχει χορηγηθεί από τη Βιβλιοθήκη η «Κάρτα μέλους». Επιπλέον, δικαίωμα δανεισμού έχουν εξωτερικοί χρήστες δημοσιογράφοι και φοιτητές τμημάτων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Γ -βαθμιας εκπαίδευσης δημόσιων ιδρυμάτων της Ελλάδας ή χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν αποκτήσει κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική για τις πιο πάνω κατηγορίες χρηστών οι οποίοι δεν έχουν κάρτα μέλους ούτε για άλλες κατηγορίες κοινού. Διαδικασία εγγραφής των μελών της βιβλιοθήκης Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά από συμπλήρωση της σχετικής αίτησης όπου γίνεται και η αποδοχή των όρων κανονισμού λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Η εγγραφή και η απόκτηση της κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας της. Απαραίτητη είναι η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στη Βιβλιοθήκη καθώς και η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή υπηρεσιακής κάρτας ή κάποιου ανάλογου επίσημου εγγράφου. Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους (όνομα, επάγγελμα ή ιδιότητα, διεύθυνση εργασίας και κατοικίας, τηλέφωνα εργασίας και κατοικίας, e mail κτλ), τα οποία τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της βιβλιοθήκης, θεωρούνται απόρρητα. Δεν τηρείται από τη βιβλιοθήκη ονομαστικό αρχείο δανεισμών για κάθε μέλος παρά μόνο ως στατιστική κατηγορία στην οποία ανήκει το μέλος, π.χ. άνδρες γυναίκες, φοιτητές εργαζόμενοι συνταξιούχοι, κτλ. Η κάρτα και ο κωδικός δανεισμού είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και επιδεικνύονται από τα μέλη για το δανεισμό του υλικού της βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων των μελών της βιβλιοθήκης, όπως διευθύνσεων, τηλεφώνων και της εργασιακής τους σχέσης με τη ΓΓΕ-ΓΓΕ, τα μέλη υποχρεούνται να το αναφέρουν στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο αρχείο μελών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία κάποιου μέλους είναι ανακριβή, απενεργοποιείται η εγγραφή και η κάρτα του και του απαγορεύεται η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη. Οι όροι δανεισμού διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους και με το είδος του ντοκουμέντου ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΟΙΦΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΑΝΕΙΜΟΤ Εσωτερικοί χρήστες - μέλη Υπάλληλοι και συνεργάτες της ΓΓΕ-ΓΓΕ: δανείζονται μέχρι 3 βιβλία. 5

6 Εσωτερικοί χρήστες μη μέλη 1 : Δε δανείζονται. Εξωτερικοί χρήστες (μέλη): Δημοσιογράφοι (εξωτερικοί) και Φοιτητές: δανείζονται μέχρι 2 βιβλία. Εξωτερικοί χρήστες (μη μέλη): Δε δανείζονται ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΛΙΚΟΤ Ως προς τη δυνατότητα δανεισμού του το βιβλιακό υλικό της Βιβλιοθήκης διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: υλλογή πλήρους δανεισμού: περιλαμβάνει το υλικό, που δανείζεται για 15 ημέρες (δεν μετρούν σαββατοκύριακα και αργίες). Τα μυθιστορήματα, που εντάσσονται σ αυτήν την κατηγορία, δανείζονται για 20 ημέρες. υλλογή περιορισμένου δανεισμού: περιλαμβάνει υλικό που μπορεί να δανειστεί για περιορισμένο χρόνο κατά περίπτωση, π.χ. τρίωρος δανεισμός, ημερήσιος δανεισμός, δανεισμός Σαββατοκύριακου, κ.λ.π. υλλογή μη δανειζόμενου υλικού: περιλαμβάνει το υλικό του οποίου η χρήση επιτρέπεται μόνο μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης, π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, αρχειακό υλικό, σπάνια βιβλία, εκδόσεις με κινητά φύλλα, οπτικοακουστικό υλικό, ΦΕΚ, χάρτες κ.λ.π ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΑΝΕΙΜΟΤ Ο δανεισμός γίνεται μέσω Η/Τ με ειδικό πρόγραμμα απ όπου γίνεται και η εκτύπωση αποδείξεων. Το μέλος, κάθε φορά που δανείζεται βιβλία, υπογράφει την έντυπη αυτή απόδειξη με όλες τις εκάστοτε οφειλές του, που ταυτόχρονα φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης. Η απόδειξη τυπώνεται εις διπλούν και χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο και για τις δύο πλευρές. Υπάρχει δυνατότητα μιας (1) ανανέωσης δανεισμού για πέντε (5) ημέρες, εφόσον το υλικό δεν έχει ζητηθεί για κράτηση από άλλο μέλος. Η ανανέωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της βιβλιοθήκης. Μετά την πρώτη ανανέωση ο ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί το ίδιο βιβλίο πριν περάσουν τρεις ημέρες. Σε περίπτωση που ένα μέλος χρειάζεται κάποιο βιβλίο ήδη δανεισμένο, υπάρχει δυνατότητα να κάνει κράτηση τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και μόλις επιστραφεί το βιβλίο να ειδοποιηθεί τηλεφωνικά ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να το παραλάβει. Αν το υλικό έχει ζητηθεί από άλλο μέλος, τότε δεν υφίσταται δικαίωμα ανανέωσης. Η κράτηση υλικού γίνεται με σειρά προτεραιότητας και έχει ισχύ για τρεις μέρες από την ημέρα που θα γίνει η ειδοποίηση στο μέλος. Από τη δυνατότητα δανεισμού εξαιρούνται περιοδικά, πληροφοριακά βιβλία, αρχειακό υλικό, σπάνια βιβλία, εκδόσεις με κινητά φύλλα, οπτικοακουστικό υλικό, εφημερίδες, ΦΕΚ, χάρτες κτλ. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να γίνει ολιγόωρος δανεισμός τους, εντός του κτιρίου της Υπηρεσίας. 1 Μη-μέλη: πρόκειται για αναγνώστες που δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη αλλά κάνουν επιτόπια χρήση του υλικού της βιβλιοθήκης 6

7 Προκειμένου για εκπρόθεσμους δανεισμούς οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης επικοινωνούν με το μέλος τηλεφωνικά, ή με αλληλογραφία (κανονική ή ηλεκτρονική). Αν κάποιο μέλος έχει καθυστερήσει βιβλία, δεν δικαιούται να δανειστεί άλλα μέχρι να τα επιστρέψει. Άλλως κινείται από τα αρμόδια όργανα η νόμιμη διαδικασία για τον προσήκοντα ποινικό ή πειθαρχικό έλεγχο. Εάν κάποιο ντοκουμέντο καταστραφεί, χαθεί ή υποστεί ζημία με ευθύνη του μέλους, υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών Στην περίπτωση που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο οφείλει να το αντικαταστήσει με άλλο, συναφούς θέματος και αξίας, κατόπιν υπόδειξης από τη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση μη-αντικατάστασης καταστραφέντος ή απολεσθέντος τεκμηρίου καθώς και στην περίπτωση κλοπής ή απόπειρας κλοπής, πέραν της υποχρέωσης που απορρέει από την προηγούμενη παράγραφο και της αστικής ευθύνης (αποζημίωσης), αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα του μέλους και κινείται από τα αρμόδια όργανα διαδικασία για τον προσήκοντα ποινικό ή πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση υποτροπής δύναται να επιβληθεί στέρηση του δικαιώματος χρήσης της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της ΔΙΑΔΑΝΕΙΜΟ Διαδανεισμός είναι η διαδικασία κατά την οποία μία βιβλιοθήκη δανείζεται υλικό από μία άλλη βιβλιοθήκη. Με τη διαδικασία αυτή η βιβλιοθήκη παρέχει στους χρήστες, ύστερα από αίτησή τους, υλικό που δεν μπορεί να βρεθεί στη συλλογή της. Η αίτηση για δανεισμό συγκεκριμένου τεκμηρίου γίνεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, από τη βιβλιοθήκη στην οποία απευθύνεται ένας αναγνώστης προς την άλλη, όπου αναφέρει και τον τρόπο που θα ήθελε να παραλάβει το τεκμήριο (απλό ταχυδρομείο, courier, κλπ). Στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή η συνεργασία ή όχι, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα του βιβλίου στους δικούς της αναγνώστες. Η απάντηση του αιτήματος από τη δανειστική βιβλιοθήκη γίνεται με τον ίδιο τρόπο και αναφέρονται σε αυτήν η ημερομηνία επιστροφής του τεκμηρίου καθώς και οι όροι, που ισχύουν και στον Δανεισμό (Βλ. Κεφ.7.1.3) (π.χ. εκπρόθεσμο δανεισμό, κράτηση ή ανανέωσή του). Επίσης, αναφέρεται και το κόστος της αποστολής και επιστροφής που θα βαρύνει τον αιτούμενο αναγνώστη της. Στην περίπτωση καταστροφής ή απώλειας υπεύθυνη είναι η δανειζόμενη βιβλιοθήκη Από τη στιγμή που απαντήσει θετικά η αιτούμενη βιβλιοθήκη, αναφέροντας ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους, αποστέλλεται το τεκμήριο και παρακολουθείται η διαδικασία μέχρι την επιστροφή του στη Βιβλιοθήκη. ΑΡΘΡΟ 8 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Για την κάλυψη αναγκών πληροφόρησης των απομακρυσμένων χρηστών η Βιβλιοθήκη διαθέτει τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Πρόσβαση στο δημόσιο κατάλογο (OPAC) της συλλογής μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης υλικού στους καταλόγους των βιβλιοθηκών: ΓΓΕ-ΓΓΕ, ΙΟΜ, ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜ-Θ. 7

8 Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων (π.χ. υποβολή αιτήματος λήψης βιβλιογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή αιτήματος για αποστολή καταλόγου νέων αποκτημάτων της Βιβλιοθήκης κ.λπ.). Ηλεκτρονική κράτηση ή ανανέωση δανεισμού (ή διαδανεισμού) βιβλίων. Επιλεκτική διάδοση πληροφοριών (SDI), δηλαδή «κατασκευή» προφίλ χρήστη με βάση τα δηλωθέντα από τον ίδιο ερευνητικά και γνωστικά του ενδιαφέροντα και αυτόματη ενημέρωσή του από τη Βιβλιοθήκη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συναφή νεοεισαχθέντα τεκμήρια στη βάση της βιβλιοθήκης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να υλοποιηθεί εφόσον ισχύουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη πρέπει να αποκτά κατά προτεραιότητα τουλάχιστον δύο αντίτυπα από κάθε έκδοση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης πριν ακόμη διατεθούν στο ευρύ κοινό ώστε να εξασφαλίζει τη διατήρηση και συντήρηση του αρχείου εκδόσεων της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να αναπτύξει τη συλλογή της, σύμφωνα με τους στόχους, τις ανάγκες της υπηρεσίας και του αναγνωστικού της κοινού καθώς και την επικαιρότητα και διαχρονικότητα του υλικού, προχωρά στις παρακάτω ενέργειες: Βιβλία και άλλα τεκμήρια Επισημαίνει τις ελλείψεις και τις νέες ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις του προσωπικού και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης καθώς και των λοιπών αναγνωστών της βιβλιοθήκης. Αναζητά και εντοπίζει το υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό), μετά από έρευνα στις κατάλληλες πηγές, όπως βιβλιοπωλεία, εκθέσεις, έντυπους καταλόγους και βιβλιογραφίες, δικτυακούς τόπους κ.λ.π. Καταρτίζει καταλόγους βιβλίων και τεκμηρίων προς αγορά και ενημερώνει την Υπηρεσία. Ο εκάστοτε κατάλογος υποβάλλεται προς έγκριση στη Διεύθυνση που υπάγεται η βιβλιοθήκη. Οι ετήσιες παραγγελίες γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους και πάντα μέσα στο πλαίσιο του εκάστοτε προϋπολογισμού της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Λόγω της δυνατότητας δανεισμού που παρέχει η Βιβλιοθήκη στους αναγνώστες, ενδέχεται να αγοράζει υλικό σε δύο ή τρία αντίτυπα, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση. Παραγγέλνει, παραλαμβάνει, ελέγχει, σφραγίζει και καταχωρίζει το υλικό αυτό στο Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης ή του Αρχείου Εφημερίδων (για τους δεμένους τόμους). Καταλογογραφεί το υλικό βάσει των Αγγλο-Αμερικάνικων Κανόνων Καταλογογράφησης (AACR II), το ταξινομεί σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης DEWEY και εισάγει τα βιβλιογραφικά τους στοιχεία στο σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, το οποίο υλοποιεί τα πρότυπα UNIMARC Bibliographic και UNIMARC Authorities για τη διάταξη των βιβλιογραφικών δεδομένων. Οι κανόνες και τα πρότυπα που εφαρμόζει η βιβλιοθήκη δύνανται να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας. 8

9 Τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος του υλικού στο χώρο των βιβλιοθηκών όπου έχει ανοιχτή πρόσβαση το αναγνωστικό κοινό. Οι εφημερίδες, μετά το δέσιμό τους σε τόμους, τοποθετούνται στο χώρο του Αρχείου με τα κινητά βιβλιοστάσια. Τέλος, διαχειρίζεται άλλο υλικό (οπτικοακουστικό υλικό, σπάνια βιβλία κτλ) κατά περίπτωση. Περιοδικά Προετοιμάζει τον κατάλογο των έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών στην αρχή κάθε έτους και τον καταθέτει για έγκριση της ετήσιας συνδρομής τους στη Γενική Γραμματέα Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Παραγγέλνει τα εγκεκριμένα περιοδικά. Παραλαμβάνει τα έντυπα τεύχη, ελέγχει, σφραγίζει, καταχωρίζει στο Cardex και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο των Περιοδικών. Τα ταξινομεί, εισάγει τα βιβλιογραφικά τους στοιχεία στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα και τα αποδελτιώνει επιλεκτικά. Στο τέλος του έτους τα βιβλιοδετεί. ΑΡΘΡΟ 10 ΔΩΡΕΕ Υλικό προς δωρεά μπορεί να είναι οποιοδήποτε βιβλιακό, οπτικοακουστικό ή εικαστικό τεκμήριο. Δωρητής μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΦΗ ΔΩΡΕΩΝ Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται δωρεές με τις εξής προϋποθέσεις: Το υλικό της δωρεάς πρέπει να εμπίπτει στο θεματικό περιεχόμενο και τους στόχους ανάπτυξης της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Ο δωρητής πρέπει να δέχεται τους όρους που θέτει η Βιβλιοθήκη. Οι όροι που τυχόν θέτει ο δωρητής να γίνουν αποδεκτοί από τη βιβλιοθήκη. Η αποδοχή να μην συνεπάγεται υψηλό κόστος αποθήκευσης και συντήρησης του υλικού. Πριν την αποδοχή μιας δωρεάς, το προσωπικό ενημερώνει τον δωρητή για τους όρους αποδοχής δωρεών που θέτει η βιβλιοθήκη. Από τη στιγμή που ο δωρητής παραδίδει το υλικό, αυτό περιέρχεται στην περιουσία της Βιβλιοθήκης, η οποία δεν υποχρεούται να το κρατήσει στο σύνολό του, αλλά σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά το δωρητή. Σφραγίζεται και καταχωρίζεται κανονικά, όπως οποιοδήποτε άλλο ντοκουμέντο. Η Βιβλιοθήκη υποχρεούται να συντάξει και να αποστείλει στον δωρητή ευχαριστήρια επιστολή όπου θα επισυνάπτεται κατάλογος των τεκμηρίων με τον αντίστοιχο αριθμό καταχώρισης στο βιβλίο εισαγωγής. Σε περίπτωση που κάποιος δωρητής συλλογής ζητήσει η δωριζόμενη συλλογή να φέρει το όνομά του, αυτό μπορεί να γίνει εφόσον γίνει αποδεκτό από τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογή καταγράφεται και φυλάσσεται συμπαγής (δηλ. αδιάσπαστη) σε ειδικό χώρο και αποτελεί ειδικό αρχείο με το όνομα του δωρητή. 9

10 Για όλα τα παραπάνω συντάσσεται Πρακτικό (πρωτόκολλο) Παραλαβής της Δωρεάς που περιγράφει τους όρους αποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισής της και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους. Επίζης, η Βιβλιοθήκη δύναηαι να πραγμαηοποιεί ανηαλλαγές είηε από πολλαπλά ανηίησπα είηε από ηις εκδόζεις ηης, προκειμένοσ να αποκηήζει εκδόζεις ποσ δεν σπάρτοσν ζηις ζσλλογές ηης και θεωρούνηαι ζημανηικές. Οι ανηαλλαγές πραγμαηοποιούνηαι από ηο προζωπικό ηης βιβλιοθήκης διαηηρώνηας ζτεηικό πρακηικό ηοσ λόγοσ απομάκρσνζης ηοσ σπάρτονηος σλικού και ηην ειζροή νέοσ. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΓΡΑΥΗ Η απογραφή του υλικού πραγματοποιείται για έλεγχο τυχόν απολεσθέντων, φθαρμένων και μη-χρησιμοποιούμενων βιβλίων και περιοδικών με σκοπό την απόσυρση υλικού ή τη διαγραφή των ανάλογων εγγραφών από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια, κατά το διάστημα που θα επιλέξει η βιβλιοθήκη ως το πιο πρόσφορο, με κύριο γνώμονα τη μη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης και τη λιγότερη δυνατή επίδραση στην παροχή των υπηρεσιών της προς το κοινό καθώς το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών που απαιτείται για την απογραφή, η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή για το όλες τις κατηγορίες χρηστών. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΤΡΗ ΤΛΙΚΟΤ 12.1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΤΡΗ ΤΛΙΚΟΤ Η απόσυρση υλικού βασίζεται στα εξής κριτήρια: Μη χρησιμοποίηση του τεκμηρίου για χρόνια. Κατεστραμμένα ή πολύ φθαρμένα τεκμήρια. Τεκμήρια εκτός θεματικού περιεχομένου της Βιβλιοθήκης. Ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων σε βιβλία που χρησιμοποιούνται σπάνια. Η Βιβλιοθήκη καταρτίζει καταλόγους με το υπο-απόσυρση υλικό με ανάλογη πρόταση να παραμείνουν στους ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους ή να γίνουν δωρεά σε άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς, κ.λ.π. Η σχετική πρόταση της Διεύθυνσης Αναλύσεων και Τεκμηρίωσης επικυρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι, η Συλλογή Παλαιών και Σπάνιων βιβλίων δεν υπόκειται στη διαδικασία απόσυρσης. Υλικό που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά και δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή του αποσύρεται και, αν είναι σπάνιο φυλάσσεται, αν όχι, δωρίζεται ή καταστρέφεται με σχετικά-κατά-περίπτωση πρωτόκολλα. 10

11 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Η Βιβλιοθήκη είναι οργανική μονάδα του Πνευματικού Ιδρύματος της Κρητικής Εστίας και λειτουργεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Για την χρήση όλων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης απαιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της κάρτας χρήστη. Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη δηλώνει ότι ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΛΑΜΙΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού υλλόγου Λαμίας στεγάζεται στα γραφεία του υλλόγου στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ ΘΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι.Λ.Ε.Μ. ΘΗΡΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Σκοπός 1 3. Πολιτική ανάπτυξης της Συλλογής 3 3. 1 Ανάλυση πληροφοριακών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους. Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1.0 Γενικοί κανόνες Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό 1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρχεία Ν. Κοζάνης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ Α. Πρόσβαση στο αρχειακό υλικό 1. Η πρόσβαση στα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη, σύµφωνα µε τους όρους που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εσωτερικός Κανονισµός Μαθητών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εσωτερικός Κανονισµός Μαθητών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εσωτερικός Κανονισµός Μαθητών Στα πλαίσια λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σας γνωρίζουµε τον Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΙ. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο ανεισμού ιαδανεισμού έχουν όσες βιβλιοθήκες τηρούν και σέβονται την διαδανειστική της πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας του Media Lab για το κοινό

Κανονισμός λειτουργίας του Media Lab για το κοινό Κανονισμός λειτουργίας του Media Lab για το κοινό Μέσα σε ένα MEDIA Lab μπορείς να κάνεις την παραγωγή και επεξεργασία ενός βίντεο, να καταγράψεις μια ψηφιακή ιστορία, να ηχογραφήσεις ένα ραδιοφωνικό σποτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αποτελείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας

Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας Η Βιβλιοθήκη μας Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας είναι να προσφέρει : - υπηρεσίες μάθησης - βιβλία και πολλαπλά μέσα προκειμένου να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα: - να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2017 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ... 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

HM: 07/10/ :16:21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

HM: 07/10/ :16:21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ HM: 07/10/2016 00:16:21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ O Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ O Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ O Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

εικ.1 Λογαριασμός χρήστη

εικ.1 Λογαριασμός χρήστη ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ» ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το συνεργατικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Sierra της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου εμπλουτίστηκε με τη νέα υπηρεσία «Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... σελ. 3 2. Σκοπός... σελ. 3-4 3. Διοικητική οργάνωση 3.1. Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ KOHA ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Χρήστες: μια πλοήγηση στην οθόνη του χρήστη Για αναζήτηση χρηστών επιλέγουμε μία από τις παρακάτω ενέργειες: 1. από τη γρήγορη αναζήτηση στη γραμμή έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης ηλεκτρονικού καταλόγου (Sierra)

Οδηγός χρήσης ηλεκτρονικού καταλόγου (Sierra) Οδηγός χρήσης ηλεκτρονικού καταλόγου (Sierra) Οκτώβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνδεση... 2 2. Αναζήτηση... 4 2.1. Απλή αναζήτηση... 4 2.2. Σύνθετη αναζήτηση... 6 2.3. Αποθήκευση αναζητήσεων (προτιμώμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΟΗΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΗΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ / ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ / ΠΡΟΣΤΙΜΑ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Προκειμένου να δανείσουμε ένα τεκμήριο σε ένα δανειζόμενο επιλέγουμε το μενού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ είναι αυτοτελής και αποκεντρωµένη υπηρεσία του Πανεπιστηµίου και λειτουργεί ως ιεύθυνση στο κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.)» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα χρησιμοποιήσω:

Πώς θα χρησιμοποιήσω: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Πώς θα χρησιμοποιήσω: τον κατάλογο βιβλιοθήκης (OPAC) Πως θα χρησιμοποιήσω τον OPAC Περιεχόμενα: 1. Γνωριμία με τον OPAC 2. Πρόσβαση στον OPAC 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους

Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Παναγιώτης Θεμιστοκλέους Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Ωράριο Λειτουργίας Μέλη Βιβλιοθήκης Συλλογή Βιβλιοθήκης Δικαιώματα Δανεισμού Δια-δανεισμός Συμβατικό υλικό (Βιβλία-Οπτικοακουστικό υλικό) Ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης Άρθρο 1 Σκοπός και στόχοι Αποστολή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου Μέρος 2 ο Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» 1 Άρθρο 1 Σκοπός του νόμου α) η αναγνώριση του δικαιώματος των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 31 της 28 ης Νοεμβρίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 31 της 28 ης Νοεμβρίου 2016 HM1: 30/11/2016 18:01:40. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 31 της 28

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ..

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-4 1.1. Γενικά 1-2 1.2. Στόχοι της Βιβλιοθήκης 3-4 2. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.. 5-8 2.1. Υποχρεώσεις Χρηστών.. 6-7 2.2. Δικαιώματα Χρηστών. 8 3. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πανεπιστημιόπολη - 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. TΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 3 2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ KANOΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούν τα άρθρα 30 και 31 των Περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010, εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της με αριθμό 4/2015 απόφασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της με αριθμό 4/2015 απόφασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 206 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης www.pizzafan.gr Προς διασφάλιση σας, σας ενημερώνουμε ότι τηρούμε σύμφωνα με τον νόμο αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων μη ευαίσθητου χαρακτήρα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. Βιβλιοθήκη Σχολής. της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

ΟΔΗΓΟΣ. Βιβλιοθήκη Σχολής. της Βιβλιοθήκης της Σχολής. Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ε ΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σ Χ Ο Λ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ω Ν Βιβλιοθήκη Σχολής ΟΔΗΓΟΣ της Βιβλιοθήκης της Σχολής Γενικές Πληροφορίες Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe

Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe Κεντρικό σύστημα διαδανεισμού smille περιβάλλον διαχειριστή. Για την είσοδό σας στο σύστημα επισκέπτεστε την σελίδα http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών Το ΒΗΠΣ 90 (Βιβλιοθηκονομικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα) είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ το

Διαβάστε περισσότερα