ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Βόλου»». Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Εκπροσώπου του Δήμου Βόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΒ κ. Ηλία Ξηρακιά, και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 30 ης Μαϊου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ (master plan) Γενικά Αυτή την περίοδο, παράλληλα με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Βόλου, είναι σε εξέλιξη μια ακόμη δημόσια διαβούλευση. Αφορά τη Β φάση του Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (master plan) λιμένος Βόλου. Οι δύο αυτοί σημαντικοί σχεδιασμοί συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, αφού το λιμάνι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης και της φυσιογνωμίας της και συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρύτερης περιοχής. Η έλλειψη, στο παρελθόν, ενός μακροχρόνιου κοινού σχεδιασμού ανάπτυξης της πόλης και του λιμανιού έχει δημιουργήσει προβλήματα όχλησης της πόλης από τη λειτουργία κάποιων από τις δραστηριότητες του λιμανιού ιδιαίτερα δε στη συνοικία του Παλαιού Λιμεναρχείου που γειτνιάζει άμεσα με το εμπορικό λιμάνι. Η συνοικία μάλιστα δημιουργήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου (παραχωρητήρια οικοπέδων για στέγαση) χωρίς πρόνοια για την επιβάρυνση των κατοίκων από την επέκταση των δραστηριοτήτων του λιμανιού (περιβαλλοντικές επιπτώσεις). Ο επιχειρούμενος σήμερα μακροχρόνιος σχεδιασμός για το μέλλον του λιμανιού δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα ενώ πρέπει να είναι συμβατός με το ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης (ΓΠΣ). Η ανάγκη του προγραμματικού Σχεδίου (master plan) Είναι φανερό ότι η χωροθέτηση των χρήσεων γης δηλαδή η οργάνωση των διαφόρων δραστηριοτήτων, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης του λιμανιού. Είναι, σε μικρότερη κλίμακα, ένα είδος ΓΠΣ που χωροθετεί χρήσεις, που προβλέπουν την αναδιοργάνωση των σημερινών και μελλοντικών δραστηριοτήτων του λιμανιού και προγραμματίζουν την κατασκευή των απαιτούμενων λιμενικών και χερσαίων έργων και εγκαταστάσεων. Στους στόχους του master plan θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση της ομαλής συνύπαρξης του λιμανιού με τη ζωή της πόλης, ώστε το λιμάνι να αποτελεί πραγματικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία χωρίς να επιβαρύνει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Αυτό προϋποθέτει ότι οι χρήσεις γης και η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του λιμανιού πρέπει να είναι συμβατές με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις προβλέψεις της ίδιας ΚΥΑ που θα ορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του λιμανιού. Η θεσμοθέτηση του master plan Το Προγραμματικό Σχέδιο, μετά το δημόσιο διάλογο και την τελική έγκρισή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη Διοίκηση του ΟΛΒ ΑΕ, θα υποβληθεί στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Η θεσμοθέτησή του (έγκριση master plan) θα δεσμεύει την ανάπτυξη του λιμανιού για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια. Θα επιβάλλει τήρηση των χρήσεων γης που θα χωροθετεί, ενώ η

3 κατασκευή οποιουδήποτε έργου στη χερσαία ή τη θαλάσσια ζώνη λιμένος θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις. Την τήρηση δε της εφαρμογής του αναλαμβάνει η ίδια η ΕΣΑΛ αφού της κατασκευής κάθε έργου στο λιμάνι προηγείται η έγκριση της μελέτης του από την ΕΣΑΛ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (Β ΦΑΣΗ) Σύμφωνα με τις προτάσεις των μελετητών ο ανατολικός τομέας του λιμανιού, που περιλαμβάνει τον κεντρικό προβλήτα, το παραλιακό μέτωπο της Αργοναυτών και τον κυματοθραύστη θα εξυπηρετεί την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα ενώ οι υπόλοιποι προβλήτες θα εξυπηρετούν την εμπορευματική. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν: Χωροθέτηση μαρίνας ανάμεσα στον κεντρικό προβλήτα την Αργοναυτών και τον κυματοθραύστη. Κατασκευή ειδικών λιμενικών έργων και χερσαίων εγκαταστάσεων στον κεντρικό προβλήτα για την εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων (Κ/Ζ). Σημείωση: Αυτό σημαίνει ότι η Κ/Ζ θα συνεχίζει να εξυπηρετείται στο 2 ο προβλήτα, στην εκβολή του Κραυσίνδωνα, μέχρι να μελετηθεί και να κατασκευασθεί η απαιτούμενη υποδομή στον κεντρικό προβλήτα. Η προτεινόμενη λύση επίσης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, ταυτόχρονα, περισσότερα του ενός Κ/Ζ. Για την εμπορευματική δραστηριότητα οι προτάσεις του προγραμματικού σχεδίου προβλέπουν: Μεταφορά του scrap από τον 1 ο στον 3 ο προβλήτα ενώ τα υπόλοιπα χύδην και γενικά φορτία του εμπορικού λιμανιού συνεχίζουν να διακινούνται στον 1 ο προβλήτα (προβλήτας Σιλό). Χωροθέτηση της διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ ή containers) αποκλειστικά στο 2 ο προβλήτα. Αυτό σε συνδυασμό με την κατασκευή των ειδικών έργων στον κεντρικό προβλήτα για την εξυπηρέτηση της Κ/Ζ που σήμερα καταλαμβάνει κατά το ήμισυ 2 ο προβλήτα. Σημείωση: Η διακίνηση, όμως, των Ε/Κ είναι μια δραστηριότητα μη οχλούσα σε αντίθεση με τα χύδην και γενικά φορτία που προτείνεται να συνεχίσουν να διακινούνται στον 1 ο προβλήτα.

4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ Ο μακροχρόνιος προγραμματικός σχεδιασμός, που θα δίνει νέες προοπτικές στο λιμάνι και θα αντιμετωπίζει τα σημερινά προβλήματα συνύπαρξης με την πόλη, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: Το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση του κεντρικού ιστού της πόλης από τις δραστηριότητες της διακίνησης χύδην φορτίων στον 1 ο προβλήτα (δημητριακά, Σιλό, scrap κλπ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την ΚΥΑ λειτουργίας του λιμανιού (επίκειται υπογραφή!!!) θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον 1 ο προβλήτα η φορτοεκφόρτωση του scrap και να μεταφερθεί στον 3 ο προβλήτα. Το γεγονός ότι ο θαλάσσιος τουρισμός και η κρουαζιέρα (Κ/Ζ) προβλέπεται να αναπτυχθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια ενώ η υπάρχουσα υποδομή στο λιμάνι, για την Κ/Ζ, δεν επαρκεί. Το γεγονός ότι η Κ/Ζ δεν μπορεί να συνεχίσει να «εξυπηρετείται» στην «καρδιά» του εμπορικού λιμανιού (δυτικό τμήμα 2 ου προβλήτα στην εκβολή του Κραυσίνδωνα). Το γεγονός ότι οι επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στον κεντρικό ιστό και την αγορά της πόλης ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη. Το γεγονός ότι η λειτουργία της ακτοπλοΐας στον κεντρικό προβλήτα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, επιβαρύνει με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο τον κεντρικό ιστό της πόλης συμβάλλοντας στο πρόβλημα της αερορύπανσης. Το γεγονός ότι για την εξυπηρέτηση των Κ/Ζ, στον κεντρικό προβλήτα, απαιτούνται σημαντικά λιμενικά έργα και χερσαίες εγκαταστάσεις (υποχρεώσεις εφαρμογής του Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων ISPS) η κατασκευή των οποίων δεν θα ολοκληρωθεί νωρίτερα από τρία (3) έως πέντε (5) χρόνια (δεν υπάρχουν μελέτες και δεν έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση!!). ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται στους μελετητές να εξετάσουν τα παρακάτω: 1. Στον ανατολικό τομέα του λιμανιού, όπου χωροθετούνται οι χρήσεις του τουριστικού και του επιβατικού λιμανιού θα πρέπει να συμπεριληφθεί, εκτός από τον κεντρικό προβλήτα και ο 1 ος προβλήτας ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια εξυπηρετεί καθαρά εμπορευματική δραστηριότητα (Σιλό, χύδην φορτία, γενικό φορτίο, παλιοσίδερο κλπ ). Η αποδέσμευση αυτή του 1 ου προβλήτα από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού θα γίνει σταδιακά. 2. Η εξυπηρέτηση της Κ/Ζ θα πρέπει να γίνεται στον κεντρικό προβλήτα του λιμανιού. Αυτό, εκτός από την κατασκευή των απαιτούμενων λιμενικών και χερσαίων έργων, προϋποθέτει και τη

5 μεταφορά της ακτοπλοΐας στον 1 ο προβλήτα, αφού η συνύπαρξη της Κ/Ζ, της ακτοπλοΐας και του parking στον κεντρικό προβλήτα του λιμανιού είναι πολύ δύσκολη (άποψη Λιμεναρχείου λόγω κώδικά ISPS). Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με τη χρηματοδότηση και το χρόνο κατασκευής των έργων στον κεντρικό προβλήτα. 1) Επιβατική-τουριστική δραστηριότητα λιμένος Α φάση Στο γενικό αυτό πλαίσιο που υλοποιείται σε φάσεις προτείνεται: 1) Να αποδοθεί, σε πρώτη φάση, ο ανατολικός τομέας του 1 ου προβλήτα στην Κ/Ζ η οποία σήμερα εξυπηρετείται στο δυτικό τμήμα του 2 ου προβλήτα όπου λειτουργεί και ο προσωρινός σταθμός ελέγχου ασφάλειας (κώδικας ISPS). Αυτό προϋποθέτει την απενεργοποίηση του ΣΙΛΟ, που υπολειτουργεί και ρυπαίνει την πόλη, καθώς και τη μεταφορά ή την απόσυρση των παλαιών γερανών από τον ίδιο χώρο. 2) Οι «αποθήκες του τελωνείου», το κτίριο του συνεργείου επισκευών του ΟΛΒ και το κτίριο στέγασης των λιμενεργατών πρέπει να αποδοθούν σε χρήσεις της πόλης, της κρουαζιέρας και μελλοντικά της ακτοπλοΐας. 3) Να γίνει μεταφορά του συνεργείου επισκευών ΟΛΒ και των λιμενεργατών στο κτίριο που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό στον 3 ο προβλήτα του λιμανιού. 4) Να χωροθετηθεί και να ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο parking του ΟΛΒ, πίσω από τα καταστήματα της ιχθυαγοράς, για να συμβάλει στην εξυπηρέτηση της πόλης και της ακτοπλοΐας όταν αυτή μεταφερθεί στον 1 ο προβλήτα. Β φάση Μετά την κατασκευή των λιμενικών έργων στον κεντρικό προβλήτα για την εξυπηρέτηση της Κ/Ζ, η ακτοπλοΐα μεταφέρεται οριστικά στον 1 ο προβλήτα όπου, στο μεσοδιάστημα, θα έχουν ανακαινισθεί και αποδοθεί σε χρήση όλα τα παλαιά κτίρια, αποθήκες τελωνείου, κτίρια συνεργείου και λιμενεργατών και η πλατεία Τελωνείου. Η κυκλοφορία των οχημάτων της ακτοπλοΐας (μόνο τα ΙΧ επιβατικά) θα εξυπηρετείται από είσοδο στη συμβολή των οδών Λαμπράκη-Παπαδιαμάντη, ενώ τα βαριά οχήματα θα εξυπηρετούνται από τη νέα είσοδο του λιμανιού στη θέση «μπουρμπουλήθρα». 2) Εμπορευματική δραστηριότητα λιμένος Α φάση Η εμπορευματική δραστηριότητα χωροθετείται στους υπόλοιπους χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένος, δηλαδή το δυτικό τμήμα του 1 ου προβλήτα, τον 2 ο και τον 3 ο προβλήτα. Αναλυτικότερα προτείνεται: Η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), μια δραστηριότητα που δεν προκαλεί όχληση, πρέπει να χωροθετηθεί, σε πρώτη φάση, στο Δυτικό τμήμα του 1 ου προβλήτα και στο χώρο ανάμεσα στον 1 ο και 2 ο προβλήτα.

6 Η διακίνηση του παλιοσίδερου (scrap), που προκαλεί τα μεγαλύτερα προβλήματα αερορύπανσης, ηχορύπανσης αλλά και επιβάρυνσης της πόλης από τη διέλευση οχημάτων μεταφέρεται στον 3 ο προβλήτα. Προτείνεται μάλιστα να γίνει επέκταση του δικτύου του ΟΣΕ μέχρι τον 3 ο προβλήτα ώστε η φόρτωση και η μεταφορά του scrap στη Χαλυβουργία να γίνεται με τραίνο. Ήδη έχει υπογραφή σχετικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΛΒ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. Η διακίνηση των χύδην και των γενικών φορτίων χωροθετείται αποκλειστικά στο 2 ο και τον 3 ο προβλήτα ενώ οι φορτώσεις γίνονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στον 3 ο προβλήτα μπορεί να διατεθεί χώρος και για την εγκατάσταση μεταλλικών Σιλό για τη αποθήκευση και διακίνηση δημητριακών. Β φάση Μεσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός Απόδοση του συνόλου του 1 ου προβλήτα στις χρήσεις της πόλης και της ακτοπλοΐας και η πλήρης μεταφορά της διακίνησης των Ε/Κ στο 2 ο και 3 ο προβλήτα. Για την εξυπηρέτηση της εμπορευματικής κίνησης της ευρύτερης περιοχής παραμένει ο στόχος της διερεύνησης της δυνατότητας χωροθέτησης και κατασκευής λιμανιού στην περιοχή του Αλμυρού σύμφωνα με τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης τόσο της τ. ΝΑΜ όσο και των πρώην Δήμων Βόλου και Αλμυρού. Βόλος 18 Μαΐου 2011 Ηλίας Β. Ξηρακιάς εκπρ. Δ. Βόλου στο ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ

4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4461 4462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016

Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 Βάζουμε πλώρη στο μέλλον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. 2012-2016 2012-2016 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύριοι στόχοι του προγράμματός μας....4 2012-2016 Επενδυτικό Πρόγραμμα Ολπ Α.Ε.....5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P- Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021» ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της υπ' αριθμ. 33/12 πράξεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας απo τηv αριθμ. 5 η της 23-2-2012, συvεδρίαση αυτού που πραγματoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

To λιμάνι. «επιστρέφει» στην πόλη. Πρόταση για Ζώνη Ναυπηγικών Εργασιών. «Παγώνουν» τα τιμολόγια του 2012. ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011

To λιμάνι. «επιστρέφει» στην πόλη. Πρόταση για Ζώνη Ναυπηγικών Εργασιών. «Παγώνουν» τα τιμολόγια του 2012. ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΦΥΛΛΟ 10 ΟΛΘ ΑΕ Μεγάλη αύξηση κερδών το 2011 To λιμάνι Τι έγινε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την περασμένη χρονιά και ποιο είναι το πρόγραμμα του 2012 για την ενίσχυση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτό στοίχημα ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εκτίναξη κερδών 106% Τα σχέδια για το χειμώνα. Η ύφεση «πιάνει» λιμάνι. «Ανάσα» στο κέντρο με φτηνές τιμές

Ανοιχτό στοίχημα ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εκτίναξη κερδών 106% Τα σχέδια για το χειμώνα. Η ύφεση «πιάνει» λιμάνι. «Ανάσα» στο κέντρο με φτηνές τιμές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΦΥΛΛΟ 13 ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανοιχτό στοίχημα ΟΛΘ ΑΕ Εκτίναξη κερδών 106% σελ. 4 Α - Β ΠΡΟΒΛΗΤΑ Τα σχέδια για το χειμώνα σελ. 8-9 ΕΥΡΩΠΗ Η ύφεση «πιάνει» λιμάνι σελ. 11 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΡΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μάρτιος 2004-Μάρτιος 2007 1 ΝEO KTIΡΙΟ ΥΕΝ Ένα όνειρο δεκαετιών, που παρέμενε στα χαρτιά και στις μακέτες, έγινε επιτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2/2010

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 Α.Π.: ΠΡΟΣ: Τη Δημαρχιακή Επιτροπή για το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 2/2010 Η Επιτροπή Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ TAMEIO ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ MH TEXNIKH ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιβαλλοντικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου Διατροπικών Μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Project LOSAMEDCHEM - How could the logistics and the safety of the transports of chemicals be improved in the Mediterranean area ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ και ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πάνω σε ράγες. 5 βήματα για την προώθηση της κρουαζιέρας στην Ευρώπη ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Άνοδος στη διακίνηση φορτίων το 2013

Ανάπτυξη πάνω σε ράγες. 5 βήματα για την προώθηση της κρουαζιέρας στην Ευρώπη ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Άνοδος στη διακίνηση φορτίων το 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΦΥΛΛΟ 20 ΟΛΘ ΑΕ Άνοδος στη διακίνηση φορτίων το 2013 Μείωση τιμολογίων το 2014 σελ. 3 ΚΟΜΙΣΙΟΝ Συνδυασμένες μεταφορές και «μπλε οικονομία» σελ. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα