ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 47609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/ Φ31/253511/137563/11050/2988 Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α / ). 2. Το Π.Δ. 118/2013 για την Ίδρυση Υπουργείου Πολιτι σμού και Αθλητισμού, άρθρο 2 (ΦΕΚ 152/Α / ). 3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 153/Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Π.Δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α / ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο νομιάς» (ΦΕΚ 153/Α / ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού του Τ.Α.Π.Α.» (ΦΕΚ 316/Α / ) ως ειδικότερου της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 3028/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε χειμερινό ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του Κράτους , εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρακάτω πίνακα. Διευκρινίζεται ότι η προσέλευση των επισκεπτών επι τρέπεται έως και δεκαπέντε (15 ) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον πα ρακάτω πίνακα. 2. Το παραπάνω ωράριο ισχύει μέχρι 31 Μαρτίου Όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μνημεία και τα Μουσεία του Κράτους παραμένουν κλειστά κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους. 4. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δη μοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α / αρ. 11, παρ. 1), δηλαδή τις ημέρες των Θεοφανείων και της Καθαράς Δευτέρας, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία λειτουργούν με το ωράριο που ορίζεται στην παρ. 1. Όσα Μουσεία, Χώροι ή Μνημεία πα ραμένουν κλειστά κάθε Δευτέρα λόγω καθαρισμού, κατά τις ανωτέρω αργίες θα λειτουργούν κανονικά για το κοινό. 5. Με την Απόφαση αυτή, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 2, παύει η ισχύς των προηγουμένων σχετικών Αποφάσεων. 6. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία Αρχαι ολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων κατά παρέκ κλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοι νώνεται με σχετικό Δελτίο Τύπου.

2 47610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΕΠΚΑ Β ΕΠΚΑ Δ ΕΠΚΑ Ζ ΕΠΚΑ Ι ΕΠΚΑ ΙΑ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Νότια κλιτύς Αρχαιολογικός Χώρος Θορικού Αρχαιολογικός Χώρος Σούριζας Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας Μουσείο Ιστορίας των Ανασκαφών Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου Αρχαιολογικός Χώρος Επικούριου Απόλλωνα Ελεύθερος χώρος κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Τρίτη Κυριακή: ς 9.30 μέχρι τη δύση του ηλίου Νοέμβριος και Δεκέμβριος Ιανουάριος Μάρτιος 2014 Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: Νοέμβριος και Δεκέμβριος Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: Ιανουάριος Μάρτιος 2014 Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: Τρίτη Παρασκευή: Σάββατο Κυριακή: Κλειστό Δευτέρα: Τρίτη Παρασκευή: Σάββατο Κυριακή: Κλειστό Δευτέρα: Δευτέρα Παρασκευή: Σάββατο Κυριακή: Κλειστό Δύση ηλίου Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών (Ιερό Απόλλωνος) (Τελευταία είσοδος 14.15) Αρχαιολογικός Χώρος Δελφών (Ιερό Προναίας) (Τελευταία είσοδος 17.15) Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών (Τελευταία είσοδος 16.30) Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου Αρχαιολογική Συλλογή Άνω Ποταμιάς Ιερός Ναός Αυλιδείας Αρτέμιδος Αρχαιολογικοί Χώροι Ερέτριας Τρίτη Κυριακή: (Τελευταία είσοδος 16.30) Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: κλειστή Επισκέψιμη κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία με την Εφορεία Επισκέψιμοι κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΓ ΕΠΚΑ ΙΔ ΕΠΚΑ ΙΕ ΕΠΚΑ ΙΣΤ ΕΠΚΑ ΙΖ ΕΠΚΑ ΙΗ ΕΠΚΑ ΙΘ ΕΠΚΑ Κ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Αρχαιολογικός Χώρος Φερών Βελεστίνου Αρχαιολογικός Χώρος Δημητριάδος (Ανάκτορο Θέατρο) Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Σκοπέλου Αρχαιολογική Συλλογή Ελάτειας Αρχαιολογικός Χώρος Πυθίου Αρχαιολογικός Χώρος Αζώρου Αρχαιολογικός Χώρος Σαρανταπόρου Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης Αρχαιολογικός Χώρος Ναυαρίνου Αρχαιολογικός Χώρος Άμμωνος Διός Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Πέλλας Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας Αρχαιολογικός Χώρος Λόγγου Έδεσσας Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας Νάουσας Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας Συλλογή Ταβανιώτη Μαρώνειας Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας Αρχαιολογικός Χώρος Ψαρών Αρχαιολογική Συλλογή Βολισσού Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: Κλειστό Τρίτη Κυριακή: ς Από κλειστός Επισκέψιμη κατόπιν συνεννόησης κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: κλειστή Τρίτη Παρασκευή: Δευτέρα και Πέμπτη: Δευτέρα Σάββατο: Κυριακή: κλειστός έως Τρίτη Κυριακή: 08:30 18:00 Δευτέρα: Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: κλειστή Από κλειστή Τετάρτη Κυριακή: Δευτέρα, Τρίτη: κλειστό Από κλειστό Δευτέρα Παρασκευή: Σάββατο και Κυριακή: κλειστός Δευτέρα Παρασκευή: Σάββατο και Κυριακή: κλειστή

4 47612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑ ΕΠΚΑ ΚΓ ΕΠΚΑ Αρχαιολογική Συλλογή Σερίφου Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου Μουσείο Προϊστορικής Θήρας Αρχαιολογική Συλλογή Ανάφης Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης Άνδρου Αρχαιολογικό Μουσείο Σίφνου Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Τριάδας Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών Φουρνί Αρχανών Τρίτη, Πέμπτη Κυριακή: 09:00 16:00 Δευτέρα, Τετάρτη: κλειστή Τρίτη Κυριακή: 08:00 15:00 Δευτέρα, Τετάρτη Κυριακή: 08:00 15:00 Τρίτη: κλειστό Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο: 08:00 15:00 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή: κλειστή Πέμπτη Κυριακή: 08:00 15:00 Δευτέρα Τετάρτη: κλειστή Πέμπτη Κυριακή: 08:00 15:00 Δευτέρα Τετάρτη: κλειστό Παρασκευή Κυριακή: 09:00 16:00 Δευτέρα Πέμπτη: κλειστό Σάββατο: Δευτέρα Παρασκευή, Κυριακή: κλειστό Τρίτη, Παρασκευή Κυριακή: 08:00 15:00 Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη: κλειστό 08:30 17:00 Από : :00 16:00 Τετάρτη Δευτέρα: 08:00 15:00 Τρίτη κλειστή Αρχαιολογικός Χώρος Αφαίας Αίγινα 09:30 16:30 ΚΣΤ ΕΠΚΑ Τρίτη Κυριακή: 10:30 13:30 Μουσειακή Συλλογή Αφαίας Δευτέρα: Κλειστή ΚΖ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικός Χώρος Δίου 08:00 18:00 Λ ΕΠΚΑ ΛΒ ΕΠΚΑ ΛΓ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Αρχαιολογικός Χώρος Πύργος Ραγίου Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων Αρχαιολογικοί Χώροι Ντόλιανης Αρχαιολογικός Χώρος Δυμοκάστρου Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας Δευτέρα Παρασκευή: 08:00 15:00 Σάββατο Κυριακή: Επισκέψιμοι κατόπιν συνεννόησης Ελεύθερος χώρος Κλειστός λόγω έργων. Επισκέψιμος από με ωράριο: Δευτέρα Κυριακή: 08:00 15:00 09:00 16:00

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΗ ΕΠΚΑ ΛΘ ΕΠΚΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Μεσσήνης Ναός Αλέας Αθηνάς Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα Από αρχές 2014 κλειστό Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα Παρασκευή: 08:00 15:00 Σάββατο, Κυριακή: κλειστός

6 47614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1η ΕΒΑ Μονή Δαφνίου Τρίτη και Παρασκευή: Κατακόμβες Μήλου Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα κλειστά 2η ΕΒΑ 3η ΕΒΑ 8η ΕΒΑ 9η ΕΒΑ 10η ΕΒΑ 11η ΕΒΑ 12η ΕΒΑ Συλλογή Εικόνων και Κειμηλίων Αγίας Τρι άδας Πύργου Θήρας Πύργος Γλέζου, Χώρα Νάξου Ναός Παναγιάς Κρήνας Οθωμανικά Λουτρά στο Κάστρο Χίου Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων Κρύπτη Αγ. Δημητρίου Ροτόντα Πύργος Τριγωνίου Λουτρά «Παράδεισος» Μονή Ζυγού (Ουρανούπολη) Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας Ναός Αναστάσεως Χριστού Παλαιά Μητρόπολη Έδεσσας Χριστιανική Αμφίπολη Μέγαρο Τόκκου, Καβάλα Παλαιά Μητρόπολη Σερρών Τρίτη Κυριακή: Τρίτη Κυριακή: ς Έως Δευτέρα Παρασκευή: Σάββατο, Κυριακή: κλειστός έως Τρίτη Κυριακή: Νοέμβριος: Τρίτη Πέμπτη: Παρασκευή: Σάββατο Κυριακή: Δευτέρα: Από Δεκέμβριο: Τρίτη Πέμπτη: Παρασκευή: & Σάββατο Κυριακή: Νοέμβριος: Τρίτη Παρασκευή: Σάββατο Κυριακή: Από Δεκέμβριο: Τρίτη Κυριακή: Νοέμβριος: Τρίτη Κυριακή: ς Από 1/12/2013 κλειστό Νοέμβριος Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα κλειστά Από κλειστά Δευτέρα Παρασκευή: Σάββατο Κυριακή: κλειστή ς Τρίτη Κυριακή: Κυριακή Παρασκευή: Σάββατο κλειστό Τρίτη Κυριακή:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) η ΕΒΑ 14η ΕΒΑ Σπιναλόγκα Τσαρσί Χαμάμ Σάββατο Κυριακή: Δευτέρα Παρασκευή: μόνο για ομάδες επι σκεπτών κατόπιν συνεννόησης Τρίτη Κυριακή: Από κλειστό 17η ΕΒΑ 18η ΕΒΑ 19η ΕΒΑ 20η ΕΒΑ 21η ΕΒΑ 23η ΕΒΑ 25η ΕΒΑ 28η ΕΒΑ ΕΑΜ Ν.Μ. Β.Χ.Μ. Μ.Β.Π. Α.Μ.Θ. ΕΠΣΒΕ Αρχοντικό Μαλιόγκα (Σιάτιστα) Επισκοπικός Ναός Σισανίου Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου (Παναγία Γρεβενών) Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου (Καρδίτσας) Μουσείο Ζακύνθου Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας Μουσείο Αντιβουνιώτισσας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Πύργος Βασιλικού Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Ακροκορίνθου Φρούριο Παλαμηδίου Ναυπλίου Οχυρωμένη Ενετική νησίδα Σούδας ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ Κυριακές με ζυγές ημερομηνίες Κυριακές με μονές ημερομηνίες Κυριακή: Δευτέρα Σάββατο: κλειστή Τρίτη Κυριακή: ς Τρίτη Παρασκευή: Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη Κυριακή: Κυριακή: (κατόπιν επιβεβαίωσης) Δευτέρα Σάββατο: κατόπιν συνεννόησης Αργίες: κλειστός Αργίες: κλειστό Τρίτη και Πέμπτη: , κατόπιν συνεννόησης Δευτέρα: Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: Από τη Τρίτη Κυριακή: Έως Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα: Από Δευτέρα Κυριακή: Τρίτη Κυριακή: Δευτέρα Τρίτη Κυριακή: ς Τρίτη Κυριακή: ς Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

8 47616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ -26 7-2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1735 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Κ.Α.Ε του Ειδικού Φορέα 09 120, από τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3583 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 824 Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 22 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νά ντης Γαλλίας... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα