ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/ απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας και αποτελεί αναθεώρηση του κανονισμού που έχει εγκριθεί με την με αριθ. 52/ απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ.

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των Σπουδαστικών Εστιών του ΤΕΙ Πάτρας, Κούκος παλιό και νέο κτίριο καθώς και την Σπουδαστική Εστία του πρώην Ε.Ι.Ν για την οποία η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας μεταφέρθηκε στο Τ.Ε.Ι με την Κ.Υ.Α /Η (ΦΕΚ/τ. Β 2508/ ) 2. Η λειτουργία των εν λόγω Εστιών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των οικονομικά ασθενέστερων Σπουδαστών και Σπουδαστριών 1 του ΤΕΙ Πάτρας, 2 προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Με στόχο τη σωστή λειτουργία των Εστιών, το ΤΕΙ επιδιώκει: Την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από πρωτοβουλίες και τη συμμετοχή των διαμενόντων Σπουδαστών (αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς) σε διάφορες εκδηλώσεις. Την παροχή βοήθειας και ευκαιριών στους Σπουδαστές του ΤΕΙ για την απόκτηση συλλογικής και κοινωνικής συνείδησης και δράσης, κατοχυρώνοντας την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Την παροχή ευκαιριών και μέσων για πνευματική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα. 3. Στις Σπουδαστικές Εστίες του ΤΕΙ Πάτρας γίνονται δεκτοί, ως οικότροφοι, σπουδαστές του ΤΕΙ Πάτρας που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. 4. Η αποδοχή του παρόντος κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του οικότροφου σπουδαστή. 5. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των Εστιών είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής των διαμενόντων, δεδομένου ότι αυτές (Εστίες) αποτελούν φυσική προέκταση του ακαδημαϊκού χώρου του ΤΕΙ. 6. Για τη ρύθμιση θεμάτων ασύλου των Εστιών εφαρμόζονται οι κάθε φορά ισχύουσες, περί «ασύλου» των ΑΕΙ, διατάξεις 1 Οι Εστίες του ΤΕΙ καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες Σπουδαστών και Σπουδαστριών. Για λόγους συντομίας όπου αναφέρεται ο όρος Σπουδαστές εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι Σπουδάστριες. 2 ΟΙ Σπουδαστικές Εστίες της Πάτρας δεν καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες Σπουδαστών των Παραρτημάτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 2

3 Άρθρο 2 ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Η Διοίκηση των Εστιών ασκείται από (5) πενταμελή «Διοικούσα Επιτροπή» η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πάτρας και αποτελείται από : α. Δύο (2) μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού τα οποία ορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Με την ίδια απόφαση, το Συμβούλιο του ΤΕΙ ορίζει και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. β. Δύο (2) σπουδαστές που ορίζονται από το Σύλλογο Σπουδαστών των Εστιών. γ. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας ή τον Αναπληρωτή του. Η Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών λειτουργεί μέσα στα πλαίσια που ορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου του ΤΕΙ αλλά και ειδικότερα από τον παρόντα κανονισμό, επικουρείται δε και συνεργάζεται με: Τον Γραμματέα του ΤΕΙ Τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ, το οποίο υποστηρίζει διοικητικά το έργο της. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι 2ετής, πλην των εκπροσώπων των σπουδαστών που είναι ετήσια. Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.α. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τακτικά (εκτός από την περίοδο των εκπαιδευτικών διακοπών) όταν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση και εκτάκτως αν το ζητήσει ο Πρόεδρος αυτής ή κάποιο από τα μέλη της. 1.β. Σε περιπτώσεις ανάγκης σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης, η Επιτροπή πρέπει να συνέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος για έκτακτη σύγκλισή της. 2. α. Από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής καταρτίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που κοινοποιούνται στα μέλη της και στον Πρόεδρο του ΤΕΙ. Θέματα για συζήτηση μπορεί να προτείνει και κάθε μέλος της Επιτροπής. 2. β. Θέματα προς συζήτηση μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, ή άλλος εμπλεκόμενος σε θέματα στέγασης, στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 3

4 2. γ. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει όταν συμμετέχει το 50% + 1 των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 2. δ. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει μια προσωπική ψήφο. 3. Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής δικαιούνται να συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, τα μέλη Συμβουλίου του ΤΕΙ, ο Γραμματέας ΤΕΙ, ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ. Η συμμετοχή άλλων, πέραν των παραπάνω, επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση - άδεια της Διοικούσας Επιτροπής. 4. Εισηγητής συντονιστής στις συνεδριάσεις είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 5. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής (τακτικές και έκτακτες ) τηρούνται πρακτικά, σε θεωρημένο βιβλίο Πρακτικών 3, από διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ ή, σε περίπτωση συνεδριάσεων εκτός ωραρίου, από και από άλλο υπάλληλο, που ορίζει ο Γραμματέας του ΤΕΙ. 6. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ έκθεση για το έργο της και τη λειτουργία γενικά των Εστιών με ενδεχόμενες προτάσεις για αλλαγές ή βελτιώσεις. Άρθρο 4ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών έχει άλλοτε αποφασιστικές και άλλοτε εισηγητικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται: 1. Να φροντίζει, σε συνεργασία με το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ, για την ενημέρωση των σπουδαστών σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης που παρέχει το ΤΕΙ, τη λειτουργία των Εστιών, τις προϋποθέσεις και τους όρους διαμονής στις Εστίες, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλη ενημέρωση πληροφορία σχετικά με την παροχή στέγασης και διαμονής στις Εστίες. 2. Να φροντίζει για την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων διαμονής στις Εστίες με βάση τα κριτήρια των άρθρων 5 & 6 του παρόντος κανονισμού. 3. Να φροντίζει, σε συνεργασία με το Σύλλογο ή τους εκπροσώπους των διαμενόντων στις Εστίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την 3 Το Βιβλίο θεωρείται από τον Γραμματέα του ΤΕΙ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 4

5 εύρυθμη λειτουργία των εστιών, όπως προβλήματα συμπεριφοράς των ενοίκων, συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. 4. Να ορίζει σε συνεργασία με το Σύλλογο ή τους εκπροσώπους των διαμενόντων Σπουδαστών, τα πλαίσια και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης στις Εστίες. 5. Να εισηγείται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ την επιβολή κυρώσεων σε διαμένοντες στις Εστίες, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού ή ακόμα για την απομάκρυνση από τις Εστίες σπουδαστών που παραβιάζουν τους κανόνες λειτουργίας. Σε περίπτωση εισήγησης για απομάκρυνση διαμένοντα σπουδαστή από τις Εστίες, για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνεται ο Σύλλογος Σπουδαστών της Εστίας ή οι εκπρόσωποί τους. 6. Να συνεπικουρεί τους διαμένοντες σε προσπάθειες Μορφωτικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 7. Να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για την όλη λειτουργία των Εστιών (διοίκηση συντήρηση) και να εισηγείται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ τη λήψη μέτρων για την ικανοποιητική λειτουργία τους. Άρθρο 5 ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ Η επιλογή των σπουδαστών για διαμονή στις Εστίες του ΤΕΙ Πάτρας γίνεται από την «Διοικούσα Επιτροπή» των Εστιών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, (οικονομική και οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.). Ειδικότερα κατά την αξιολόγηση συνυπολογίζονται: α. Κοινωνικά κριτήρια, όπως ορφανοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολυτεκνία, απορία, έκτακτες φυσικές καταστροφές κ.λ.π. β. Οικονομικά κριτήρια όπως: το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) και τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της οικογένειάς του. γ. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου, στον οποίο αριθμό περιλαμβάνονται οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών αν δεν σπουδάζουν και κάτω των 25 ετών αν σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί προστασίας των πολυτέκνων όπως ισχύουν κάθε φορά. Για να συμπεριληφθεί κάποιος στη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση δωματίου στις Εστίες θα πρέπει απαραίτητα, εκτός από το να είναι Σπουδαστής του ΤΕΙ Πάτρας, να ικανοποιεί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 5

6 1. Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την σίτιση. Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/ , ΦΕΚ 1965/ , τ.β. Αίτηση που υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο δεν αξιολογείται. 2. Να μην είναι πτυχιούχος άλλου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος. 3. Να μην έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του. Για εξαιρετικές περιπτώσεις (καθυστερημένη έναρξη φοίτησης, αλλοδαποί σπουδαστές κ.λ.π. οι οποίοι είναι συνεπείς στις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις) αποφασίζει το συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση - πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Εστιών. 4. Να μην έχει απομακρυνθεί από τις εστίες με προηγούμενη πειθαρχική απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ. 5. Η οικογένειά του να μην έχει τόπο μόνιμης διαμονής αλλά ούτε και να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλ. από την πόλη της Πάτρας. Η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 30 χλμ. όταν υπάρχουν αποδεδειγμένα αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης των σπουδαστών. 6. Να έχει υποβάλλει την αίτησή του, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες που ισχύουν. 7. Να έχει εκπληρώσει τις τυχόν οικονομικές του εκκρεμότητες προς το ΤΕΙ. Να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 8. Να μην κάνει την πρακτική του άσκηση εκτός Νομού Αχαΐας. 9. Να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 1/3 τουλάχιστον των μαθημάτων στις εξετάσεις του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησής του. Άρθρο 6 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ενδιαφερόμενοι σπουδαστές Έλληνες και Αλλοδαποί που επιθυμούν να μείνουν στις Εστίες πρέπει να υποβάλλουν στις προβλεπόμενες προθεσμίες, στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ τα ακόλουθα: 1. Αίτηση, την οποία λαμβάνει από το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας σε έντυπη μορφή και την συμπληρώνει με τα προσωπικά του στοιχεία. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 6

7 2. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που φοιτά στην οποία θα αναφέρεται, εκτός του ότι είναι σπουδαστής του ΤΕΙ Πάτρας, ο αριθμός Μητρώου Σπουδαστή, το τυπικό εξάμηνο φοίτησης και ο χρόνος πρώτης εγγραφής στο Τμήμα. 3. Επικυρωμένη Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή (του τελευταίου εξαμήνου). 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, καθώς επίσης η μη ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας στην περιοχή και σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από την Πάτρα ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 30 χιλιόμετρα. 6. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος 4 του προηγούμενου οικονομικού έτους της οικείας Δ.Ο.Υ. για το οικογενειακό εισόδημα των γονέων τους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα εφόσον υποβάλλουν οι ίδιοι οι σπουδαστές φορολογική δήλωση. Εάν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, (για ιδιοκτησία ακινήτου, αυτοκινήτου κλ.π) του Σπουδαστή, αυτό θα προστίθεται, μειωμένο κατά 20 %, στο οικογενειακό εισόδημα, εκτός και αν ο Σπουδαστής έχει αποκοπεί από την οικογένειά του και αυτό να βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση θα εξετάζεται το εισόδημα του Σπουδαστή αυτοτελώς μειωμένο κατά 20 %. Σε περίπτωση που, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικογενειακό του εισόδημα θα υποβάλλει Υπ. Δήλωση ότι «θα προσκομίσει το εκκαθαριστικό το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων». Σε περίπτωση που οι γονείς του ενδιαφερόμενου δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλουν φορολογική δήλωση αυτό θα πρέπει να βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή όμως πρέπει να καταθέσει βεβαίωση άλλης κατά το Νόμο αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει φαίνεται το οικογενειακό του εισόδημα, (του προηγούμενου έτους) ή η οικονομική κατάσταση των γονέων του ή μη ύπαρξη εργασίας (βεβαίωση ανεργίας, διακοπή επιτηδεύματος ένσημα ΙΚΑ κλ.π). Παιδιά αγροτικών οικογενειών, στην περίπτωση που οι γονείς τους δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, καταθέτουν βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας σχετικά με τα περιουσιακά τους στοιχεία (ιδιόκτητες εκτάσεις, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο κ.λ.π) και γενικότερα για την οικονομική του κατάσταση. Παιδιά απόρων οικογενειών θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση πιστοποιητικό απορίας από αρμόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας. Αν ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος Σπουδαστής δεν υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να καταθέτει βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ που να 4 Εισόδημα που προέρχεται από αποζημιώσεις η εφάπαξ δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 7

8 φαίνεται ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ή να το δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/ Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος Σπουδαστής διαθέτει ιδιωτικό επιβατικό αυτοκίνητο τότε θα προστίθεται στο οικογενειακό του εισόδημα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή του αυτοκινήτου. 6.2 Επικυρωμένο αντίγραφο του Ε9, του τελευταίου οικονομικού έτους που υπέβαλλαν οι γονείς του (και ο ίδιος σε περίπτωση που διαθέτει ατομικά περιουσιακά στοιχεία). 6.3 Αν ο ενδιαφερόμενος έχει αδελφό/ή φοιτητή σε άλλο τριτοβάθμιο ίδρυμα, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του αντίστοιχου Ιδρύματος που σπουδάζει. 6.4 Αν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται λόγους υγείας για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που να τεκμηριώνει τους λόγους υγείας που επικαλείται. 6.5 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό πολυτεκνίας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. 6.6 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι παιδί διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσει δικαστική απόφαση όπου θα αναφέρεται η επιμέλεια. 1. Ειδικότερα οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν: Αίτηση Βεβαίωση της Γραμματείας που φοιτά διαβατήριο και άδεια παραμονής (φωτοτυπία) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικογενειακό εισόδημα ή Βεβαίωση Οικονομικής αρχής από τον τόπο καταγωγής. Βεβαίωση της Πρεσβείας τους ότι εγγυάται για την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων, αν υπάρχουν και την τήρηση του νόμιμου χρόνου παραμονής του στην Εστία. 2. Οι ομογενείς Σπουδαστές υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους Έλληνες όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και επί πλέον πιστοποιητικό ομογένειας από την εκεί Ελληνική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο). Η Διοικούσα Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία κατά την εξέταση των αιτήσεων των Σπουδαστών/στριών προκειμένου να καταλήξει σε ορθή και δίκαιη απόφαση. Η επιλογή των δικαιούμενων παραμονή στις Εστίες αλλοδαπών και ομογενών σπουδαστών γίνεται από την Διοικούσα Επιτροπή. 5 5 Σημείωση : οι σπουδαστές που θα επιλεγούν για διαμονή στις Εστίες θα προσκομίσουν μία πρόσφατη φωτογραφία την ημέρα παραλαβής του δωματίου τους. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 8

9 Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ για μεν τους σπουδαστές των παλαιών εξαμήνων 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, για δε τους πρωτοετείς η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται μέσα στις προθεσμίες εγγραφής τους στη Σχολή που ανακοινώνει το Υπουργείο παιδείας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν εξετάζονται, εκτός και αν η Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών αποφασίσει διαφορετικά, λόγω εκτάκτων περιπτώσεων με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας. Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ 1. Η επιλογή των αιτήσεων για διαμονή στις Εστίες θα προσδιορίζεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. Α. Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Εστίες οι υποψήφιοι που εντάσσονται, με σειρά προτεραιότητας στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις: 1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες μηδενικό εισόδημα, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της Κοινωνικής Πρόνοιας του τόπου μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του Σπουδαστή. 2. Υποψήφιοι ορφανοί και από τους δύο γονείς. 3. Υποψήφιοι που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. 4. Υποψήφιοι οικογενειών των οποίων τρία τέκνα σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ τρία αδέλφια σε διαφορετική πόλη από αυτή της μόνιμης διαμονής της οικογένειας. Β. Ακολουθούν οι υποψήφιοι με βάση το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα (οικογενειακό και ατομικό) και την οικογενειακή τους κατάσταση, με σειρά κατάταξης ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει από την ακόλουθη επεξεργασία των οικονομικών και οικογενειακών τους στοιχείων, με ειδικό Λογισμικό: 1.Το δηλωθέν εισόδημα από μισθωτές Υπηρεσίες (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων συνταξιούχων) λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 75%. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία στην ίδια οικογένεια σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο Ίδρυμα και άλλα αδέλφια ή εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία, το εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 15% για κάθε παιδί των ανωτέρω περιπτώσεων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 9

10 3. Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας το Δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 50 %. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία στην οικογένεια υπάρχει μέλος με ειδικές ανάγκες το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται μειωμένο κατά 10%. Αν το μέλος της οικογένειας είναι πρόσωπο με ειδικές ανάγκες και αυτό είναι ένας από τους γονείς τότε λαμβάνεται μειωμένο κατά 20%. 5. Αν ο υποψήφιος είναι ορφανός από τον ένα γονέα το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται μειωμένο κατά 30%. 6. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι το δηλωθέν εισόδημα λαμβάνεται κατά 20%. Αν στο πρόσωπο του υποψήφιου για στέγαση συντρέχουν περισσότερες της μιας από τις παραπάνω προϋποθέσεις έκπτωσης του δηλωθέντος εισοδήματος, το άθροισμα των ποσοστών έκπτωσης δεν μπορούν να υπερβούν το 75% του δηλωθέντος εισοδήματος. Διευκρινίσεις: 1.1. Στην περίπτωση κατά την οποία το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα προέρχεται αμιγώς από μισθωτές Υπηρεσίες και συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις τότε γίνεται η ανώτερη δυνατή έκπτωση κατά 75%, χωρίς δυνατότητα παροχής επιπλέον μείωσης Αν το δηλωθέν εισόδημα προέρχεται από άλλες πηγές (εκτός από μισθωτές υπηρεσίες) θα αθροίζονται οι εκπτώσεις εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις έως τη συμπλήρωση του 75%. (ανώτατη δυνατή μείωση εισοδήματος) Αν το οικογενειακό εισόδημα προέρχεται από μισθωτές Υπηρεσίες και από τρίτες πηγές τότε θα γίνεται έκπτωση στο εισόδημα από τις μισθωτές υπηρεσίες (75%) που είναι η μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και για τα υπόλοιπα εισοδήματα θα γίνονται εκπτώσεις με τα πρόσθετα κριτήρια αν υπάρχουν. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια τα εισοδήματα από άλλες πηγές προστίθενται δίχως έκπτωση στο εναπομείναν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες Στον υπολογισμό του αριθμού των μελών της οικογένειας του υποψηφίου με τον οποίο αριθμό θα προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι γονείς και τα ανύπαντρα αδέλφια κάτω των 22 ετών αν δεν σπουδάζουν σε τριτοβάθμιο ίδρυμα και κάτω των 25 ετών εφόσον αυτά σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος κάθε υποψηφίου προκύπτει διαιρώντας το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα, μετά τις παραπάνω εκπτώσεις, με τον αριθμό των μελών της οικογένειάς του, όπως προσδιορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Αν ο υποψήφιος έχει και ατομικό εισόδημα τότε το τελικό κατά κεφαλήν εισόδημά του θα προκύψει από το άθροισμα του ατομικού του εισοδήματος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού του εισοδήματος. 1.6 Σε περίπτωση ενδιαφερομένων με αίτημα διαμονής κατά προτεραιότητα λόγω φυσικών καταστροφών, τους χορηγείται δωμάτιο κατά προτεραιότητα αν η κύρια κατοικία της οικογένειας έχει καταστεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 10

11 ακατοίκητη και κατεδαφιστέα κατά το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης Σε περίπτωση ισοδυναμίας 2 ή περισσοτέρων υποψηφίων της ίδιας κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, με προτεραιότητα στους ορφανούς σπουδαστές και στη συνέχεια στους σπουδαστές με τα περισσότερα μέλη στην οικογένεια, με αδελφούς φοιτητές. κ.λ.π. 2. Το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας του ΤΕΙ, αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα αναρτήσει στον σχετικό πίνακα ανακοινώσεων τον πίνακα αξιολόγησης όλων των αιτούντων, με τη σειρά κατάταξης κάθε υποψηφίου και των δικαιούχων διαμονή στις Εστίες 10 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. 3. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέσα σε χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Η ένσταση υποβάλλεται στο Τμήμα φοιτητικής μέριμνας και απευθύνεται στη Διοικούσα Επιτροπή των Εστιών. 4. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μόνο για κάλυψη δωματίων που κενώνονται από ήδη διαμένοντες Σπουδαστές που περάτωσαν τις σπουδές τους ή έχασαν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμα περαιτέρω διαμονής. Το Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας ανακοινώνει εντός του Ιουνίου τα ονόματα των διαμενόντων στις Εστίες Σπουδαστών παλαιών εξαμήνων οι οποίοι εξαιρούνται από την διαδικασία της αξιολόγησης εφόσον έχουν καλύψει τον δικαιούμενο χρόνο διαμονής που προβλέπεται από την νομοθεσία, η δε παράδοση των δωματίων γίνεται από 1 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι έχουν περατώσει τις υποχρεώσεις στη Σχολή τους. Ο σπουδαστής που έχει επιλεγεί και δεν προσέλθει για την παραλαβή του δωματίου, θεωρείται αυτόματα ότι έπαψε πλέον να ενδιαφέρεται και το δωμάτιο δίνεται, σύμφωνα με την κατάσταση επιλαχόντων στον επόμενο, εντός 5 ημερών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Άρθρο 9ο 1. Οι οικότροφοι που εισάγονται από το Ακαδημαϊκό έτος 2012/2013 μπορούν να ανανεώσουν το δικαίωμα διαμονής τους στις Εστίες εφόσον υποβάλλουν αίτηση και βεβαίωση της Σχολής τους, όπως προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται κανονικά για τη λήψη πτυχίου με δυνατότητα παράτασης 2 εξαμήνων με εξαίρεση αυτούς που εισήχθησαν στο ΤΕΙ τα ακαδημαϊκά έτη 2007/08 έως και 2011/12 οι οποίοι ήδη διαμένουν στις εστίας και μπορούν να παραμείνουν 4 εξάμηνα επιπλέον του χρόνου σπουδών τους. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 11

12 2. Οι δικαιούχοι σπουδαστές μπορούν να παραμένουν στις Εστίες καθ όλη τη διάρκεια του έτους (και κατά τις περιόδους των εορτών πλην των θερινών μηνών κατά τους οποίους υποχρεούνται να αφήσουν ελεύθερους τους χώρους των δωματίων τους ώστε να γίνονται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, απολυμάνσεις, επισκευές, κ.λ.π ή και να χρησιμοποιηθούν οι χώροι για φιλοξενία σπουδαστών ή εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλες χώρες/περιοχές στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και λοιπών Προγραμμάτων που διοργανώνει το ΤΕΙ. 3. Σπουδαστής χάνει το δικαίωμα παραμονής στις Εστίες αν διακόψει για οποιονδήποτε λόγο τις σπουδές του για χρονικό διάστημα πάνω από 1 εξάμηνο (στράτευση, εγκατάλειψη σπουδών για προσωπικούς λόγους, κ.λ.π 4. Σε περίπτωση που οικότροφος σπουδαστής συμπληρώσει το ανώτατο χρονικό διάστημα παραμονής στην Εστία και δεν παραδώσει οικειοθελώς το δωμάτιό του, η Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να τον απομακρύνει ακόμη και χωρίς την συγκατάθεσή του. 5. Σε περίπτωση που οικότροφος σπουδαστής παραχωρεί το δωμάτιό του σε τρίτους, ή αποχωρεί δίχως να ενημερώσει το Τμήμα φοιτητικής μέριμνας, η Διοικούσα Επιτροπή καλεί το Σπουδαστή να παραδώσει το δωμάτιο και εφόσον ο Σπουδαστής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της, η Διοικούσα τον απομακρύνει από την Εστία, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Εάν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα στο δωμάτιο του Σπουδαστή καταγράφονται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου των Σπουδαστών της Εστίας, μεταφέρονται σε αποθήκη της Εστίας, όπου φυλάσσονται για ένα μήνα. Εάν μέσα στο διάστημα του ενός μηνός δεν προσέλθει ο Σπουδαστής να παραλάβει αυτά, τότε αποστέλλονται στη Διεύθυνση των γονέων του με χρέωση του παραλήπτη. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 10 ο 1. Ο διαθέσιμες 247 κλίνες (103 Ξενώνας Κούκου και 144 Σπουδαστική Εστία του πρώην ΕΙΝ) κατανέμονται με ποσόστωση ως εξής: Το 95 % καλύπτονται από Έλληνες σπουδαστές, το 2 % καλύπτεται από Σπουδαστές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως Erasmus κ.λ.π ενώ το 3% καλύπτεται από αλλοδαπούς και ομογενείς. 2. Το 95 % των θέσεων αναλύεται ως εξής: Ικανοποιούνται πρώτα οι αιτήσεις των ήδη διαμενόντων Σπουδαστών στις Εστίες και τα υπόλοιπα κενά κατανέμονται ως εξής. Το 80 % των κενών καλύπτεται από αιτήσεις Πρωτοετών και το υπόλοιπο από αιτήσεις Σπουδαστών παλαιών εξαμήνων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 12

13 3. Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται όλες οι προαναφερόμενες κλίνες από αλλοδαπούς ή ομογενείς σπουδαστές, οι κλίνες αυτές (κενές θέσεις) διατίθενται στους Έλληνες σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης. Άρθρο 11 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ 1. Ο οικότροφος με την εισαγωγή του στην Εστία του ΤΕΙ λαμβάνει γνώση του παρόντος κανονισμού, τους όρους και τις διατάξεις του οποίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή του με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 2. Η σωστή λειτουργία των Εστιών διασφαλίζεται με τον σεβασμό της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής. Οι Σπουδαστικές Εστίες αποτελούν προέκταση του σπουδαστικού χώρου. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που διασαλεύουν την ορθή λειτουργία 3. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν το δωμάτιό τους από το Γραφείο Σίτισης - Στέγασης, με πρωτόκολλο παραλαβής με το οποίο χρεώνονται τον εξοπλισμό του δωματίου που τους χορηγείται. 4. Οι διαμένοντες οφείλουν στο τέλος της παραμονής τους στις Εστίες να παραδίδουν το δωμάτιο που τους έχει χορηγηθεί στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβαν, σε εργάσιμες ημέρες και οφείλουν να παραλαμβάνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας. Κατά την παράδοση του δωματίου γίνεται έλεγχος από υπάλληλο τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας, όπου καταγράφεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δωμάτιο και καταλογίζονται ποσά τα οποία καταβάλλονται στην οικονομική υπηρεσία του ΤΕΙ για ζημιές οι οποίες δεν προέρχονται από συνήθη χρήση τις οποίες έχουν προξενήσει οι διαμένοντες. 5. Οι οικότροφοι μεριμνούν για την ευπρεπή εμφάνιση των δωματίων που διαμένουν, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων & εγκαταστάσεων. Για την κατάσταση των δωματίων των Εστιών και των κοινόχρηστων χώρων τους είναι συνυπεύθυνοι όλοι οι διαμένοντες σπουδαστές. Δεν επιτρέπεται να κάνουν αλλαγές στα δωμάτια δίχως άδεια του Γραφείου Στέγασης-Σίτισης. 6. Οι διαμένοντες οφείλουν να προστατεύουν την περιουσία και τον εξοπλισμό των Εστιών και να φροντίζουν για την καθαρή εμφάνιση του δωματίου τους και των κοινόχρηστων χώρων. Η ευθύνη για την απομάκρυνση των περιττών αντικειμένων, σκουπιδιών κλ.π είναι προσωπική για κάθε Σπουδαστή. Επίσης όταν διαπιστώνεται ότι έχει αχρηστευθεί κάποιο από τα περιουσιακά αντικείμενα για τα οποία έχει χρεωθεί ο ίδιος ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 13

14 Σπουδαστής, ενημερώνει το τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας για την αντικατάστασή του και την μεταφορά του κατεστραμμένου σε αποθήκη για διαγραφή, όπως προβλέπουν οι νόμιμες διαδικασίες. 7. Κάθε διαμένων Σπουδαστής/στρια στην Εστία υποχρεούται να αποκαθιστά με δικά του έξοδα κάθε ζημιά που προξενεί στο δωμάτιό του ή στους κοινόχρηστους χώρους των Εστιών καθώς και κάθε απώλεια αντικειμένου κυριότητας του ΤΕΙ, από το δωμάτιο του. 8. Οι οικότροφοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. 9. Οι οικότροφοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που υπάρχουν σε σχέση με την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων (λ.χ. από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.) 10. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της καλής γειτονίας να τηρούν το ωράριο κοινής ησυχίας (15:30-17:00 και 23:30-08:00) και γενικότερα να τηρούν την αρχή της διακριτικότητας. 11. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραμονή ζώων στα δωμάτια των Σπουδαστών ή στους κοινόχρηστους στους χώρους των Εστιών. 12. Η απώλεια των κλειδιών ή η αλλαγή κλειδαριάς του δωματίου για λόγους έκτακτης ανάγκης πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο. Η κατασκευή νέων κλειδιών η αλλαγή κλειδαριών, και κάθε άλλη παρέμβαση καθώς και η παράδοση αυτών σε τρίτα πρόσωπα απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση πρόσθετων κλειδαριών καθώς και μηχανισμών ασφαλείας. 13. Ο οικότροφος, όταν του ζητείται, πρέπει να θέτει στη διάθεση του προσωπικού καθαριότητας το δωμάτιό του και να διευκολύνει τις υπηρεσίες του ΤΕΙ σε θέματα συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων αλλά και των ατομικών. Το προσωπικό του Τμήματος Συντήρησης του ΤΕΙ δικαιούται, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, να προβαίνει στην αποκατάσταση φθορών ή στην εκτέλεση επισκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς να διασαλεύεται η ευταξία και ησυχία του χώρου. 14. Σε περίπτωση απουσίας από την Εστία για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών πρέπει να ενημερώνεται οπωσδήποτε η Γραμματεία του Τμήματος Σπουδαστικής μέριμνας. Οι Σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών διάρκειας πέραν των 2 μηνών, παραδίδουν το δωμάτιο για αυτό το διάστημα, για να εξυπηρετούνται έκτακτες στεγαστικές ανάγκες. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 14

15 15. Το προσωπικό του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους κοιτώνες των οικότροφων για έλεγχο που έχει σχέση με την περιουσία του ΤΕΙ, μετά από ειδοποίηση (τηλεφώνημα, χτύπημα πόρτας). 16. εν επιτρέπεται η υπενοικίαση του δωματίου από τους οικότροφους σε τρίτους. Η διαπίστωση της παράβασης του παραπάνω όρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απομάκρυνση του οικότροφου και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διανυκτέρευση (συγγενικών ή φιλικών προσώπων) δεν επιτρέπεται, εκτός από τους συγγενείς Α και Β βαθμού εξ αίματος, μετά από άδεια του τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας και σύμφωνη γνώμη του συγκατοίκου. 17. Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς των οικότροφων προβλέπονται: α. Προφορική παρατήρηση β. Έγγραφη επίπληξη γ. Ενεργοποίηση διαδικασίας απομάκρυνσής τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό, στην περίπτωση υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο έχει προηγηθεί τιμωρία. 18. Διαμένοντες στις Εστίες απομακρύνονται οριστικά, με απόφαση Συμβουλίου του ΤΕΙ κατόπιν εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής των Εστιών και δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά για διαμονή σε αυτόν όταν: α. εξαντλήσουν το χρόνο που δικαιούνται διαμονή, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. β. έχασαν για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του σπουδαστή (πήραν πτυχίο, πήγαν στρατό, διέκοψαν την φοίτησή τους κ.λ.π. γ. εκμισθώνουν ή παραχωρούν το δωμάτιο τους σε τρίτους. δ. προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Εστιών και στους άλλους διαμένοντες. ε. δεν κάνουν χρήση του δωματίου τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. ζ. παραβιάζουν κατ επανάληψη τα άρθρα του παρόντος κανονισμού. η. διαμένοντες απομακρύνονται πρόσκαιρα από τις Εστίες για λόγους υγείας ( μετά από γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου), σε περίπτωση μολυσματικού μεταδοτικού νοσήματος, ή όταν δημιουργείται κίνδυνος για την υγεία ή την σωματική ακεραιότητα των άλλων διαμενόντων. Σε κάθε περίπτωση απομάκρυνσης από τις Εστίες, ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια που απομακρύνεται μπορεί να κάνει ένσταση στο Συμβούλιο του ΤΕΙ κατά της απόφασης απομάκρυνσής του, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. 19. Μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου και μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα διακόπτεται η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για την πρόληψη έκτακτων γεγονότων (διαρροή νερού πυρκαγιάς κλπ.). Τα κτήρια θα σφραγίζονται προκειμένου να συντηρούνται και να αποκαθίστανται οι βλάβες που έχουν προκληθεί. Οι ανάγκες των Σπουδαστών για πρακτική άσκηση, που αποδεδειγμένα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 15

16 υπάρχουν, θα καλύπτονται από την Σπουδαστική Εστία μέσα στο χώρο του ΤΕΙ. Για το ακαδημαϊκό έτος στους Ξενώνες «Κούκος» θα αντικατασταθούν όλες οι κλειδαριές των δωματίων οι οποίες θα μπορούν να ανοίγουν με πασπαρτού τα οποία θα φυλάσσονται στο Τμήμα Σπουδαστικής μέριμνας για την πρόσβαση του τμήματος στο κτήριο για λόγους ασφαλείας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Ο παρών κανονισμός λειτουργίας αναθεωρείται και τροποποιείται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Εστιών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικών Εστιών ΤΕΙ Πάτρας Σελίδα 16

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 1 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ.: 2610 997970, 2610 997956, 2610997976 Telefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 4 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Στεγαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 19/3/2013 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : 2 η παρ. Ελευθερίου Βενιζέλου Ταχ. Kώδικας : 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληρ. : Μαρίνος Μουζακίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Τηλ Τelefax: Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997956 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 7 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο : ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ... 3 Άρθρο 3 ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικά Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16/ απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης

Φοιτητικά Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16/ απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης Θέμα 1o: 1.11 Φοιτητικά Τροποποίηση της υπ αριθμ. 16/26.05.2016 απόφασης της Συγκλήτου που αφορά στη διαδικασία μοριοδότησης και επιλογής δικαιούχων δωρεάν στέγασης Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 2. από τους φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 2. από τους φοιτητές των τμημάτων του Αγρινίου στο γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο-κα Μαρία Στεργίου τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997-976 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 11 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2016-2017 Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακ. έτους των φοιτητών/τριών ενδιάμεσων ετών της ΑΣΚΤ α, β και γ κύκλου σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακ. έτους των φοιτητών/τριών ενδιάμεσων ετών της ΑΣΚΤ α, β και γ κύκλου σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κομοτηνή 24 Απριλίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου Ταχ. δ/νση: Πατησίων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (ΦΕΚ 393/Β-21.2.2013) Οι δικαιούχοι φοιτητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 Ο παρών εσωτερικός κανονισµός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ 1. Τμήματα του Δ.Π.Θράκης Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα 2. Φοιτητικές Εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.03 13:33:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΚΕΛ46Ψ8ΧΙ-ΑΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1468 Μαρούσι: 22-6-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κανόνες οικονομικής στήριξης φοιτητών με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήμιο παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές του, στη βάση κοινωνικο-οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΥΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.04 11:59:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟ3Γ46Ψ8ΧΙ-ΦΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12-2004 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1104060/7954/0016 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ: 1155 Τηλ.: 2103375376,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα γίνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών σε ερωτήσεις - απαντήσεις

Πώς θα γίνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών σε ερωτήσεις - απαντήσεις Πώς θα γίνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών σε ερωτήσεις - απαντήσεις Γιατί ήταν αναγκαία η ρύθμιση για τις μετεγγραφές των φοιτητών; Για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης που πλήττει την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1241 Β ) Υ.Α.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1241 Β ) Υ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙ.Π.Α.Π) Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Βαλτετσίου & Κ. Βάρναλη Λυκόβρυση, 08/05/2017 15121 Πεύκη Πληροφορίες: Δ/ντρια κα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, 01-12-2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κομοτηνή 22 Απριλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ζ1. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Ζ1. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ --- Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. Α.Ε. Κληροδότημα «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου» Ταχ. δ/νση: Πατησίων 80 Τ.Κ. Πόλη: 104 34 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 920/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 920/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 920/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΔΑ: ΩΓΕ4ΩΡ5-3Σ6) 1. Τα τροφεία για τη φιλοξενία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς διαμορφώνονται ως εξής: 1.α Πλήρη τροφεία: 64,00 μηνιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προς τα Τμήματα του Δ.Π.Θράκης Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους 2015-2016 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 27.02.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1460 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Γραφείο Προέδρου Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 18 Ιουνίου 2012 Aριθμ. Φ5/68535/Β3 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2017

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραμματεία: Δήμητρα Κούντη τηλ.: +2310 99-6771 φαξ: +2310 995112 ηλ. ταχ.: dps@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Αρ. Πρωτ : 10956/9-10-2014 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ---------- Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310 995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 04/05/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Αριθμός απόφασης: 1799 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997970 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα 23 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ Η επιλογή των βρεφών και νηπίων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ αριθμ.16065/22-4-2002 κοινής Υπουργικής απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2018

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραμματεία: Δήμητρα Κούντη τηλ.: +2310 99-6771 φαξ: +2310 995112 ηλ. ταχ.: dps@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα: 5 / 9 / 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρίθμ. πρωτ.: 58345/12292 Πληρ.: Β. Βλαχόπουλος Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 3, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα