Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ: Ζητούνται Διδάσκοντες Λέκτορες Μηχανικοί ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙ- ΤΟΥΤΑ: Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Πέντε Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα Θέσεις για Μηχανικούς στο εξωτερικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-6 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «FIGARO: Flexible and Precise Irrigation Platform to Improve Farm Scale Water Productivity» που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου, ως εξής: Οι επιλεγέντες υποψήφιοι δύνανται να απασχοληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες του φυσικού αντικειμένου, μέχρι και τη λήξη του Έργου (30/09/2016). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών: 28/12/2012. Πληροφορίες: τηλ Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, για την επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων, τη συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων, τη λήψη επιτόπιων δειγμάτων πεδίου για τη διενέργεια χημικών εργαστηριακών αναλύσεων και τη συγγραφή των σχετικών τεχνικών εκθέσεων. Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Υδραυλική Μηχανική, για τη συστηματική λήψη δειγμάτων εδάφους και νερού, τη διενέργεια χημικών εργαστηριακών αναλύσεων, την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων. Ένα (1) άτομο ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, με διδακτορικό τίτλο σπουδών, για την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων και εικόνων, την ανάπτυξη συστήματος λήψης απόφασης (DSS), τη προσαρμογή του συστήματος DSS στις απαιτήσεις της πλατφόρμας FIGARO και την ανάπτυξη εργαλείων αναφορών και διαγραμματικής απεικόνισης δεδομένων στα πλαίσια της πλατφόρμας FIGARO. Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην διαχείριση υδατικών πόρων, για την επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων, την εφαρμογή επιλεγμένων στρατηγικών άρδευσης ακριβείας, την εφαρμογή του μαθηματικού ομοιώματος Aquacrop, τον επιτόπιο έλεγχο, τη βαθμονόμηση και τη πιστοποίηση του συστήματος της πλατφόρμας FIGARO σε καλλιέργεια βαμβακιού. Ένα (1) άτομο με πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος για την εφαρμογή, βαθμονόμηση και πιστοποίηση του μαθηματικού ομοιώματος Aquacrop, τον επιτόπιο έλεγχο, τη βαθμονόμηση και τη πιστοποίηση του συστήματος της πλατφόρμας FIGARO σε καλλιέργεια βαμβακιού. Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου Ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ. 1

2 ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ Ζητούνται Διδάσκοντες Λέκτορες Μηχανικοί Την πρόσληψη διδασκόντων ανακοίνωσε η Σχολή Ικάρων, η οποία θα εντάξει στο δυναμικό της επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, μεταξύ των οποίων και μηχανικούς, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, πλήρους (ΠΑ) ή μερικής (ΜΑ) απασχόλησης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Διδακτικού, Ερευνητικού, Επιστημονικού και Οργανωτικού έργου Οι νέοι συνεργάτες θα απασχοληθούν στους τομείς: Ηγετικής Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας. Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας υλικών και Οργάνωσης Παραγωγής. Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δόκιμων κατασκευών - Έργων υποδομών. Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρικής Ισχύος και Τηλεπικοινωνιών. Πληροφορικής και Υπολογιστών. Όλες οι θέσεις θα καλυφθούν από Λέκτορες, ενώ μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν τους διπλωματούχους μηχανικούς είναι: Εργαστήριο υλικών και κατεργασιών, διοίκηση συστημάτων-διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, ηλεκτρονικά, εργαστήριο ηλεκτρονικών, γεωφυσική, αντισεισμικές κατασκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αρχιτεκτονική Η/Υ-μικροεπεξεργαστές. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα τηλέφωνα: και ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Δύο Χημικοί Μηχανικοί με σύμβαση έργου Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NEXT-GEN-CAT Development of NEXT GENeration cost efficient automotive CATalysts» (Ε-1683), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής: 1. Μια θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, Χημικού/Χημικού Μηχανικού/ Επιστήμης Υλικών 2. Μια θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη Χημικού, Χημικού Μηχανικού (με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: , demokritos.gr. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΔΠΘ Καθηγητής πληροφορικής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να καλύψει τη διδασκαλία των μαθημάτων: Πληροφορική Ι Πληροφορική ΙI Πληροφορική ΙI Πληροφορική ΙV του πανεπιστημιακού έτους με διδάσκοντα ο οποίος θα προσληφθεί με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980. Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη διδάσκοντος βάσει του Π.Δ. 407/80 είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και σχετικής επιστημονικής εξειδίκευσης. Καταληκτική ημερομηνία: 18/01/2013. Τηλέφωνο Γραμματείας Τμήματος: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2

3 Δύο Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί στη Νυρεμβέργη Η εταιρία S Team 92 Sud (www. steam92.eu), με έδρα τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, δραστηριοποιείται στο χώρο τον ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, για να καλύψει τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Για την ενδυνάμωσή της η εταιρεία ζητά: 2 νέους απόφοιτους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΑΕΙ/ΤΕΙ ώστε να εκπαιδευτούν καταλλήλως με σκοπό να εργαστούν ως Προγραμματιστές Βιομηχανικών Ρομπότ. Η εργασιακή εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών : Περισσότερες πληροφορίες: S_Team_92_Sud_131212_pk.pdf ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Μηχανικοί με συμβάσεις έργου Διάφορα Ινστιτούτα ζητούν Διπλωματούχους Μηχανικούς με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Ειδικότερα: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δύο θέσεις βοηθού έρευνας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου: Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-138 ΕΠ: «LinkedTV: Television Linked To The Web» Ειδικότητα: Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y ή συναφής Διάρκεια: 12 μήνες. Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-139 ΕΠ: «MediaMixer: Community set-up and networking for the remixing of online media fragments» Ειδικότητα: Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y ή συναφής Διάρκεια: 12 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου (διάρκειας 24 μηνών) με 1 άτομο AGRO-KNOW TECHNOLOGIES Μηχανικοί πληροφορικής H AGRO-KNOW TECHNOLOGIES (www.agroknow.gr) είναι εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης και έχει ως αντικείμενο την έρευνα & ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για την υποστήριξη εκπαιδευτικών εφαρμογών στη γεωργία, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η ομάδα της Agro-Know επεκτείνεται και αναζητά δύο νέους συνεργάτες, ως εξής: Επιστήμονας Δεδομένων (Data Scientist) στο πλαίσιο της πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», ως εξής: ΠΕ Πληροφορικός. Καταληκτική ημερομηνία: 03/01/2013. Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη μίας σύμβασης ανάθεσης έργου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «PRESIOUS - PREdictive digitization, restoration and degradation assessment of cultural heritage objects», ως εξής: Προσόντα υποψηφίων: Διδακτορική διατριβή σε θέματα επεξεργασίας ανάλυσης εικόνας ή γραφικών/ Εμπειρία υλοποίησης έργων πληροφορικής/ Γνώσεις σχεδίασης λογισμικού / software engineering. Διάρκεια σύμβασης: έως 36 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία: 28/12/2012. Πληροφορίες: (εσωτ.111), Fax: , Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: Μηχανικός Λογισμικού (Software Engineer) που θα συμμετάσχουν σε έργα που σχετίζονται με τις Γεωπονικές Επιστήμες. Οι θέσεις έχουν ως βάση τα γραφεία της ομάδας στα Βριλήσσια (Αθήνα, Αττική). Αν ενδιαφέρεστε, στείλτε βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο info[at] agroknow[dot] gr. Αν επιλεγείτε για συνέντευξη θα ενημερωθείτε εντός δύο εβδομάδων. Μηχανικός ποιότητας στην Ιταλία Μεγάλη βιομηχανία στην πόλη Έγνα της Ιταλίας θέλει να εντάξει στο δυναμικό της έναν μηχανικό ποιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο, προϋπηρεσία στον έλεγχο και στη διασφάλιση ποιότητας, στην ανάλυση σφαλμάτων, στην επικοινωνία με πελάτες και πολύ καλή γνώση της ιταλικής και της γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά έως τις στο κα Francesca Donini. 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ Ρεκόρ ανεργίας Γ τριμήνου με 24,8% Στο 24,8% αυξήθηκε η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο του έτους, από 23,6% το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τουλάχιστον το Στο τρίτο τρίμηνο του 2011, η ανεργία είχε ανέλθει στο 17,7%. Σημειώνουμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη δημοσιεύσει μηνιαία στοιχεία για την ανεργία μέχρι τον Σεπτέμβριο (26%). Τα τριμηνιαία στοιχεία είναι πληρέστερα, καθώς βασίζονται σε μεγαλύτερο δείγμα και παρέχουν στοιχεία για κάθε κλάδο της οικονομίας. Ειδικότερα: Κατά το γ τρίμηνο, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε άτομα και των ανέργων σε Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,9%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,7%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας ετών (56,6%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 65,4%. Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (41%) ενώ ακολουθούν τα άτομα με πτυχία Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (28%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12,6%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,2%). Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 43,9% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 48,2% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 24,7% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 62,6%. Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 31,0% και στη Στερεά Ελλάδα με 29,6%. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε 2,5%, στο δευτερογενή 13,8% και στο τριτογενή 8%. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,9% του συνόλου των απασχολουμένων. EUROSTAT Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μείωση απασχόλησης Η απασχόληση μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 8,9% στο τρίτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, περισσότερο από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και της ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ο αριθμός των εργαζόμενων στην Ευρωζώνη μειώθηκε το τρίτο τρίμηνο κατά 0,7% και κατά 0,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ενώ για την ΕΕ η απασχόληση μειώθηκε επίσης κατά 0,5% και 0,2%, αντίστοιχα. Μεγάλη μείωση της απασχόλησης καταγράφηκε και στην Ισπανία και την Πορτογαλία (-4,1% και για τις δύο χώρες), την Κύπρο (-3,2%) και την Πολωνία (-3,5%), ενώ μικρή μείωση (-0,1%) κατέγραψε και η Γαλλία. Αντίθετα, αύξηση σημείωσε η Γερμανία (0,9%) και ακόμη υψηλότερα ποσοστά η Λετονία (3,4%), η Εσθονία (1,2%) και η Βρετανία (1,8%). Σύμφωνα με την Eurostat, η απασχόληση μειώθηκε στους περισσότερους τομείς, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται (σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο) στον τομέα των κατασκευών (-1,5% στην Ευρωζώνη και -1,3% στην ΕΕ). Η Eurostat εκτιμά ότι στο τρίτο τρίμηνο οι εργαζόμενοι στην ΕΕ ανήλθαν σε 222,6 εκατομμύρια άτομα, από τους οποίους 146 εκατομμύρια εργάζονται στην Ευρωζώνη. ΚΥΠΡΟΣ Τέσσερις Πτυχιούχοι πληροφορικής Επαγγελματίες στην πληροφορική και την επιστήμη των υπολογιστών ζητούνται από επιχειρήσεις στην Πάφο και τη Λευκωσία της Κύπρου. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις θέσεις είναι οι εξής: Ειδικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τόπος: Πάφος Μισθός: ευρώ μηνιαίως Κριτήρια: απόφοιτος πανεπιστημίου, θα προτιμηθεί άτομο το οποίο έχει προϋπηρεσία σε συστήματα CRM, εργασιακή πείρα από 2 έως 5 έτη Αιτήσεις: αποστολή βιογραφικών στην ηλ. διεύθυνση: Leptosestates.com Office Automation Developer/Specialist Τόπος: Λευκωσία Μισθός: ευρώ μηνιαίως Κριτήρια: πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών και τρία χρόνια εργασιακής πείρας στα εξής αντικείμενα: MS Sharepoint Designer 2010 και WSS- MS SQL, MS VB6, MS SSIS, MS Office Automation Αιτήσεις: αποστολή βιογραφικού στην ηλ. διεύθυνση: Επικοινωνία: τηλ IT Officer Distance Learning Unit Τόπος: Λευκωσία Μισθός: ευρώ μηνιαίως Κριτήρια: πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών και εργασιακή πείρα από 2 έως 5 έτη Αιτήσεις: αποστολή επιστολής και βιογραφικού στην ηλ. διεύθυνση: Επικοινωνία: τηλ IT Support Technician Τόπος: Πάφος Μισθός: ευρώ μηνιαίως Κριτήρια: κάτοχος σχετικού πτυχίου και επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών Αιτήσεις: αποστολή επιστολής και βιογραφικού στην ηλ. διεύθυνση: Επικοινωνία: τηλ Τέσσερις Μηχανικοί Πληροφορικής στο υπουργείο Πολιτισμού Την πρόσληψη 4 εποχικών υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής προωθεί το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε στις 17 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Δεκεμβρίου Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο ΣΟΧ 2 του ΑΣΕΠ, αλλά και όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τα προσόντα τους, στη διεύθυνση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ Αθήνα, τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Μπάκνη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:

5 Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ζητούν διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για μόνιμη εργασία ή για εργασία με συμβάσεις έργου. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες από τις θέσεις αυτές που βρήκαμε στο διαδίκτυο: ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα Μία θέση Σχεδιαστή / Μελετητή Προϊόντων Αλουμινίου επιθυμεί να καλύψει η Βιομηχανία Αλουμινίου ALUMINCO AE, η οποία βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να καλύψει κάποιος τη θέση είναι το πτυχίο Μηχανολογίας ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σχετικής σχολής εξωτερικού, η άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (Ms Office, ηλεκτρ. αλληλογραφία), η απαραίτητη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AUTO CAD κ.ά.), οι πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, η γνώση επιπλέον ενός σχεδιαστικού προγράμματος (π.χ. Unigraphics, Εdge Cam, Solid Works κ.τ.λ.) και, τέλος, η ηλικία, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 έτη. Η εταιρεία προσφέρει δυνατότητα μισθολογικής και επαγγελματικής εξέλιξης, εκπαίδευση και μεταφορά από και προς την έδρα της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στο Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας: Συμβούλους πωλήσεων για τα καταστήματα της Άνοιξης και της Κηφισιάς αναζητεί η εταιρεία Καυκάς, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του Ηλεκτρολογικού Υλικού. O Σύμβουλος Πώλησης θα έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της υποστήριξής τους μετά την πώληση. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία από 22 έως 35 ετών, διετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, γνώση χρήσης Πληροφοριακών συστημάτων, γνώση αγγλικής γλώσσας, δυνατότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας, οργάνωσης, και διαχείρισης χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο Πληροφορίες για την εταιρεία στην ηλεκτρονική σελίδα Έναν Μηχανολόγο θα εντάξει στο δυναμικό της η κατασκευαστική εταιρεία κατοικιών Μπατιστάτος. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος - Εξωτερικού, καθώς και γνώση μελετών που απαιτούνται για οικοδομικές άδειες (ΚΕ- ΝΑΚ) και δυνατότητα υπογραφής τους. Ακόμη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον εξαετή εμπειρία στην επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών σε οικοδομικά έργα, ενώ θα πρέπει να είναι και κάτοχος άδειας ενεργειακού επιθεωρητή. Η εταιρεία θα εκτιμήσει τη γνώση της γερμανικής γλώσσας και την κατοχή μεταφορικού μέσου. Οι υποψήφιοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση Ένα άτομο ειδικότητας IT Systems Analyst θα εντάξει στο δυναμικό του ο Χρυσός Οδηγός. Ο νέος συνεργάτης, που θα εργάζεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής, θα έχει στενή συνεργασία με τους Project Managers και τους Software Engineers, ενώ θα συμμετέχει ενεργά στην ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων των χρηστών, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση, τον έλεγχο και την τεκμηρίωση λογισμικού, καθώς και στην παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών στα συστήματα που υλοποιούνται Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, σε Εταιρεία Πληροφορικής, Δ/νση Πληροφορικής ή Δ/ νση Οργάνωσης, πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια και άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων και αποτελεσματικότητα. Επιθυμητός είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος, και η εμπειρία σε προγραμματισμό και σε MS Visual Studio και MS SQL Server. Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό μισθό, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και συνεχή Εκπαίδευση. Αποστολή βιογραφικών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μιχαλακοπούλου 184, Αθήνα Τ.Κ , καθώς και στο Fax: Ζητείται δις/κα/κος πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ Ναυπηγικής ή μηχανολογίας για βοηθός τεχνικού τμήματος. Αποστείλατε βιογραφικό στην ηλ. διεύθυνση ΑΑ/2492. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ή Μηχανικός αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικός με γνώσεις προγραμματισμού σε μηχανές Pellet ζητείται από εταιρία στη Σίνδο. Γνώστες των συστημάτων Micronova θα προτιμηθούν. Βιογραφικά τηλ Μηχανικοί στο εξωτερικό ΑΖΕΡΜΠΑΪΖΑΝ: Μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία αναζητά διευθυντή σχεδίου για την ανέγερση δύο ξενοδοχείων, με δέκα χρόνια εμπειρίας στον τομέα κατασκευών, πτυχίο πολιτικού μηχανικού και γνώσεις κανονισμών δόμησης. Ο μισθός είναι αφορολόγητος. Βιογραφικά στο: ΡΩΣΙΑ: Επικεφαλής ελέγχου έργων και προγραμμάτων αναζητά εταιρεία στην Αγία Πετρούπολη με πτυχίο Μηχανικού, 15ετή προϋπηρεσία σε project management, γνώση διαδικασίας ελέγχων, εμπειρία σε προγράμματα υποδομής, γνώση Oracle και Primavera. Βιογραφικά στο: Federation html. ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ: Αρχιμηχανικό ζητά εταιρεία συμβούλων στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, γνώσεις σχεδίου, εμπειρία στην επικοινωνία με πελάτες και σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο: Philippines html. 5

6 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υποτροφίες για εσωτερικό και εξωτερικό Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) για τις ειδικεύσεις που απαιτείται. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μη διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα για να προχωρήσουν στη διδακτορική διατριβή. Το πρόγραμμα θα στηριχθεί οικονομικά από τα έσοδα κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη». Οι υποτροφίες που αφορούν σπουδές στην Ελλάδα είναι μεταξύ άλλων στις ακόλουθες επιστήμες και αντικείμενα: Επιστήμες Υλικών (Νανοτεχνολογία), Επιστήμες Τεχνολογίας (Χημεία Τροφίμων) και Επιστήμες Μηχανικού (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας). Όσον αφορά τις παρεχόμενες υποτροφίες εξωτερικού, αυτές είναι, μεταξύ άλλων, στις εξής επιστήμες και αντικείμενα: Επιστήμες Μηχανικού (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τεχνολογία Υλικών). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, τη 19η Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των ξένων γλωσσών, ενώ στις 26 του μηνός θα ακολουθήσει η εξέταση μαθημάτων στις επιστημονικές περιοχές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνολογίας. Δύο ημέρες αργότερα, 28 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η εξέταση μαθημάτων στις επιστημονικές περιοχές Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Υλικών και Επιστήμες Μηχανικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών τις αιτήσεις τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ενώ για πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική σελίδα ή να καλούν στα τηλέφωνα , και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30 Μεταπτυχιακά στα Πληροφοριακά συστήματα ο Δ.Π.Μ.Σ. (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει υποτροφίες για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Για 30 νεο-εισακτέους μεταπτυχιακούς φοιτητές, δίνονται: Δύο υποτροφίες με 100% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Τρεις υποτροφίες με 50% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Τέσσερις υποτροφίες με 25% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 14 Ιανουαρίου Έναρξη νέου κύκλου Μεταπτυχιακού: Φεβρουάριος Πληροφορίες: Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, TK , Θεσσαλονίκη Τηλ: , , Fax: uom.gr. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ Δύο υποτροφίες για Μηχανικούς Η/Υ Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) Ξάνθης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»,εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, χορηγεί δύο (2) υποτροφίες τύπου Α ή Β (Εξειδίκευσης & Επιμόρφωσης) διάρκειας έως 24 μήνες έκαστη, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ATLAS -Advanced Tourism Planning System» με αντικείμενο συναφές με τις τεχνολογίες ενίσχυσης ιδιωτικότητας, τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας, καθώς και αλγοριθμική θεωρία παιγνίων. Οι ενδιαφερόμενοι, που θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Πληροφορικής, Μηχανικού Η/Υ ή ανάλογου καλούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έντυπα μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2012 στη διεύθυνση: Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 67100, Ξάνθη. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: 6

7 ΟΑΕΔ Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών με ευρώ Ξεκινά μέσα στον επόμενο μήνα το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22 έως 64 ετών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων κατανέμεται ως εξής: θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας ετών θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας ετών με προτεραιότητα στους επιδοτούμενους άνεργους και στα μέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα περιφέρειες της χώρας. Προϋποθέσεις συμμετοχής Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει: - Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. - Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. - Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. - Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. - Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 01/10/2009 και μετά. Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος: - Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.) - Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και - Ε.Π.Ε. Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα ευρώ. Η πρώτη δόση, ύψους ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα ευρώ σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις των ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης. Προθεσμία Η προθεσμία υποβολής και λήξης των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα από τον ΟΑΕΔ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία στο τηλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Πρόσκληση για συμμετοχή στον 25ο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες Το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να συμμετάσχει στον 25ο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες έτους 2013, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Πράγα της Τσεχίας, τον Σεπτέμβριο του Σκοπός του διαγωνισμού είναι να εντοπίσει ταλαντούχους νέους και να τους δώσει κίνητρα και ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν εργασία ατομική ή ομαδική (μέχρι 3 άτομα). Η εργασία θα είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία αρχικά θα υποβληθεί με την μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής. Γίνονται δεκτά σχέδια από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στον Εθνικό Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2013 δοκίμιο με την πρότασή τους. Αναλυτικές πληροφορίες: 7

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ƧƳƥƣ ƮƧƭƧƵƧƴ ƧƳƥƣƴƫƣ ΕΛΛΑ Α: Θέσεις για µηχανικούς στον ιδιωτικό τοµέα»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 142 13 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 67 9 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ. 129 28 01 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΔΕΗ Α.Ε. Δώδεκα μηχανικοί ως εποχικό προσωπικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ.. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μάιος-Ιούνιος Έτος 2008, Τεύχος 3 Join us Ηλεκτρονικό Περιοδικό Μάιος - Ιούνιος 2008 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ.. Άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος: Περιεχόμενα Η Πληροφορική σήμερα ΠΜΣ στην Πληροφορική 1 Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα