Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ: Είκοσι μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για Μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Είκοσι θέσεις για Μηχανικούς Πληροφορικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει έναν νέο γενικό διαγωνισμό (EPSO/AD/248/13) βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα πρόσληψης διοικητικών υπαλλήλων, που αφορά κυρίως διπλωματούχους μηχανικούς στους ακόλουθους τομείς: Οφείλετε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/ epso/apply/jobs/index_en.htm), και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής. Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 5 Μαρτίου 2013 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Σχετικός σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Aριθμός: 11) ΤΟΜΕΑΣ 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Aριθμός: 28) Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικών πινάκων πρόσληψης για την κάλυψη κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, και συγκεκριμένα στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ως ειδικός σε θέματα ασφαλείας κτίριο, τα κύρια καθήκοντα των υποψηφίων θα είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των προσώπων και ακινήτων, η διαχείριση ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών κατά τρόπο αποτελεσματικό, αλλά και ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα της μηχανικής ασφάλειας για μεγάλης κλίμακας έργα κατασκευής κτιρίων και παρακολούθηση του έργου της ασφάλειας μέχρι την έγκριση του εν λόγω έργου. Απαραίτητα προσόντα πτυχίο στην εφαρμοσμένη μηχανική, την εγκληματολογία ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Η άπταιστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Ως μηχανικός υπηρεσίας κτιρίου, το κύριο καθήκον κάθε υποψηφίου θα είναι να διαχειρίζεται το κτιριακό απόθεμα (Ιδρύματα και οικοδομικά έργα). Θα κληθεί να εκτελέσει εργασίες σχεδιασμού και τεχνική διαχείριση, την ανάλυση και την τεχνική και διοικητική εργασία που σχετίζονται με την εποπτεία των τεχνικών εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα αυτά απαιτούν ικανότητα για τη σύνταξη, ανάλυση, τεχνική επίβλεψη, διοικητική διαχείριση και σε βάθος γνώση του λογισμικού γραφείου, του σχεδιασμού και / ή Computer Aided Design (CAD), λογισμικό. Απαραίτητο προσόν το πτυχίο του μηχανικού και εμπειρία στην επίβλεψη οικοδομικών έργων, η άπταιστη γνώση μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. 1

2 ΤΕΕ Είκοσι μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών». Για την υλοποίηση του υποέργου «Ανάπτυξη Συστημάτων Δημιουργίας Διαχείρισης και Ελέγχου της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτηρίων» καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ. Θα προσληφθούν 20 μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. Τα «απαραίτητα», «πρόσθετα» και «ειδικά προσόντα» κάθε ειδικότητας, καθώς επίσης τα καθήκοντα, οι ανθρωπομήνες απασχόλησης, κτλ. δίνονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: Η διάρκεια κάθε ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου που θα συναφθεί στο πλαίσιο της παρούσας δε θα υπερβεί τους 12 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/2/2013. Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα Α. Ματάλα [τηλ , fax: ] ή/και στην κα Α. Φράγκου [τηλ ] από 09:00 έως 15:00. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΕΤΑ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις έργου Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης των παρακάτω ερευνητικών προγραμμάτων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για θέσεις με σύμβαση ανάθεσης έργου: 1. Ένας ΠΕ Πληροφορικής, Μηχανικός Η/Υ. Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-150 Ειδικότητα: Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ Αντικείμενο: Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές και διαδικτυακών εφαρμογών Αριθμός Θέσεων: 1 Διάρκεια: 12 μήνες. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: iti.gr/. Προθεσμία υποβολής Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-151 Ειδικότητα: Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορική Αντικείμενο: Εξόρυξη γνώσης, δεικτοδότηση και ανάκτηση σε πολυμεσικά δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα Αριθμός Θέσεων: 1 Διάρκεια: 12 μήνες. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: Προθεσμία υποβολής Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-160 Ειδικότητα: Πληροφορική, Μηχανικός Η/Υ, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αντικείμενο: Σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων προβολής και εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων έργου Αριθμός Θέσεων: 1 Διάρκεια: 12 μήνες. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: iti.gr/. Προθεσμία υποβολής Κωδικός Θέσης: ΙΠΤΗΛ-161 Ειδικότητα: Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός H/Y ή συναφής ειδικότητα Αντικείμενο: Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών προσωποποιημένης πρόσβασης στο πολυμεσικό περιεχόμενο Αριθμός Θέσεων: 1 Διάρκεια: 12 μήνες. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά: Προθεσμία υποβολής Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), επίσης στα πλαίσια υλοποίησης διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων ενδιαφέρεται ν απασχολήσει πέντε συνεργάτες (4 Χημικούς Μηχανικούς και 1 μηχανολόγο μηχανικό), με συμβάσεις έργου. Καταληκτική ημερομηνία Πληροφορίες: κα. Θωμαϊς Αχίλλα Τηλ.: Fax: Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 2

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Διαγωνισμός για συμβασιούχους ερευνητές H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προσλαμβάνει συμβασιούχο ερευνητικό προσωπικό (συμβασιούχους υπαλλήλους της ομάδας καθηκόντων IV), που αφορά και τις ειδικότητες των διπλωματούχων μηχανικών. Η βάση δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων θα χρησιμοποιείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδίως από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η πλειονότητα των θέσεων θα προσφερθεί στο ΚΚΕρ, στις αντίστοιχες έδρες των ακόλουθων ιδρυμάτων: Ινστιτούτο Υλικών Αναφοράς και Μετρήσεων (IRMM) στο Geel του Βελγίου Ινστιτούτο Υπερουράνιων Στοιχείων (ITU) στην Καρλσρούη της Γερμανίας Ινστιτούτο Ενέργειας και Μεταφορών (ΕΙΤ) στο Petten των Κάτω Χωρών Ινστιτούτο για την Προστασία και την Ασφάλεια του Πολίτη (IPSC) στην Ίσπρα της Ιταλίας Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Αειφορία (IES) στην Ίσπρα της Ιταλίας Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και των Καταναλωτών (IHCP) στην Ίσπρα της Ιταλίας Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προοπτικών (IPTS) στη Σεβίλλη της Ισπανίας Διαχείριση της εγκατάστασης της Ίσπρα (ISM) στην Ίσπρα της Ιταλίας. Ορισμένες θέσεις θα προσφερθούν στις Βρυξέλλες στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ): ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ CONNECT) ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ RTD) ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ SANCO) Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που χρειάζονται κατά την περίοδο θα είναι κατά προσέγγιση: Ειδικότητα 1: Φυσικές επιστήμες 100 Ειδικότητα 2: Επιστήμες ποσοτικής ανάλυσης 180 Ειδικότητα 3: Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 150 Ειδικότητα 4: Γεωργία, περιβάλλον και γεωεπιστήμες 110 Ειδικότητα 5: Επιστήμες της υγείας 60 Το συμβασιούχο ερευνητικό προσωπικό (οι συμβασιούχοι υπάλληλοι της ομάδας καθηκόντων IV) εκτελεί, υπό την επίβλεψη ενός ανώτερου επιστημονικού υπαλλήλου, τα σχετικά καθήκοντα ως μέλη ερευνητικής ομάδας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙ- ΟΤΗΤΩΝ (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσής τους): 01/03/2013 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών Σχετικός σύνδεσμος: ΕΛΛΑΔΑ Μηχανικοί στον ιδιωτικό τομέα Η Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης «ΡΟΔΟΠΗ» ζητά: Χημικό ή Χημικό Μηχανικό. Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών τηλ.: fax : Η εταιρεία υφασμάτων Maitex (www.maitex.gr), για το εργοστάσιό της στο Π. Κατράμιο Ξάνθης, ενδιαφέρεται να προσλάβει: Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΑΕΙ/TEI) Πληροφορίες: τηλ , Αποστολή βιογραφικού: maitex.gr Από Τεχνικό Γραφείο στην Ξάνθη ζητείται: Τοπογράφος Μηχανικός για 2ετή απασχόληση μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε νέους πτυχιούχους (κάτω των 35 ετών). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ: Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Αποστολή βιογραφικών στο Η εταιρεία TECHNOMAR SHIPPING INC διαθέτει θέση εργασίας για ένα συντονιστή στο τεχνικό τμήμα της. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 32 ετών, με πτυχίο πανεπιστημίου μηχανολόγου μηχανικού, προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια (www.energeiaka-ktiria.gr) που εδρεύει στα Ιωάννινα (Τσιριγώτη 4, εντός στοάς), ζητά: Φοιτητή/τρια ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανικό Περιβάλλοντος, Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης ή παρεμφερούς ειδικότητας) που να ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στα γραφεία της. Καταληκτική ημερομηνία: 01/03/2013 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: , Αποστολή βιογραφικών στο energeiaka-ktiria.gr 3

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ Στο 27% εκτινάχτηκε η ανεργία! Νέο εφιαλτικό ρεκόρ κατέγραψε η ανεργία τον Νοέμβριο, καθώς εκτινάχθηκε στο 27%, από 20,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2011, «σαρώνοντας» στις πλέον πιο παραγωγικές ηλικίες: Αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας ήταν το Νοέμβριο, έξι στους δέκα νέους (61,7%), μία στις τρεις γυναίκες (31%) και ένας στους τέσσερις άνδρες ( 24%), που αναζητούν εργασία, χωρίς αποτέλεσμα. Στην ομάδα ηλικίας ετών η ανεργία ανήλθε στο 36,2%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα από ετών ήταν 23,3% Ο αριθμός των ανέργων, που εκτινάχθηκε σε άτομα, ήταν αυξημένος κατά 162,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009, που ξεκινούσε η κρίση, καθώς στη συγκεκριμένη τριετία έχασαν τη δουλειά τους άτομα. Πολλαπλάσιο είναι το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας και σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν 11,7% τον Νοέμβριο του Η Αττική ήταν η περιφέρεια με την υψηλότερη ανεργία η οποία εκτινάχθηκε στο 29%, με τις περιφέρειες Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (28,2%), την περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης (27,2%) και στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας (26,7%), να ακολουθούν. ΟΟΣΑ Στην Ελλάδα χάνονται 800 θέσεις εργασίας την ημέρα Σε σταθερά επίπεδα στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης, στο 65%, το τρίτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός. Η απασχόληση είναι 1,5 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από τα προ κρίσης επίπεδα, στο 66,5% και συγκεκριμένα το 2008 και πριν από την κατάρρευση της Lehman Brothers (Σεπτέμβριος 2008). Ωστόσο, στην Ελλάδα παρατηρήθηκε όχι σταθεροποίηση, αλλά πτώση, με το ποσοστό απασχόλησης στο 50,4% επί του ενεργού πληθυσμού, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών του διεθνούς οργανισμού. Το πρώτο χαμηλότερο όλων στον ΟΟΣΑ είναι της Τουρκίας, στο 48,5%. Στη χώρα μας έχουν απολεσθεί θέσεις εργασίας την τελευταία τετραετία (από το 2008) και θέσεις ειδικά το τρίτο τρίμηνο (σε σχέση με το δεύτερο) του Δηλαδή, χάνονταν περίπου 800 θέσεις εργασίας την ημέρα. Επιχορηγήσεις ερευνητών στη Μετρολογία Ανακοινώνεται η δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένα θεματικά πεδία καθώς και εν συνεχεία για τα συνακόλουθα έργα και τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις ερευνητών στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Μετρολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την πρόσκληση EMRP Call 2013 στα κάτωθι θεματικά πεδία: - Μετρολογία για την ενέργεια - Μετρολογία για το περιβάλλον. Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει διαδικασία δύο σταδίων για κοινά ερευνητικά έργα, καθώς και δυνατότητες επιχορήγησης ερευνητών. Στάδιο 1 - Πρόσκληση για πιθανά ερευνητικά θέματα. Kαταληκτική ημερομηνία: 17 Μαρτίου Στάδιο 2 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κοινά έργα έρευνας και αντίστοιχες αιτήσεις επιχορήγησης ερευνητικής αριστείας Ημερομηνία δημοσίευσης: 18 Ιουνίου Kαταληκτική ημερομηνία: 1 Οκτωβρίου Σχετικός σύνδεσμος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προκήρυξη για πέντε θέσεις καθηγητών Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Καθηγητών: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μηχανικούς». Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 73/Γ/ Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνο , διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, Κοζάνη). ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών με έμφαση στην αέρια ρύπανση και στις πειραματικές μεθόδους». Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 53/Γ/ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών για Ενεργειακές Εφαρμογές». Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 73/Γ/ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία σε Ενεργειακά Συστήματα». Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 73/Γ/ Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα στη Βιομηχανική Διοίκηση». Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 73/Γ/ Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (τηλέφωνο , διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, Κοζάνη). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις Δύο Μηχανικοί στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) καλεί επιστημονικούς συνεργάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη δύο συμβάσεων έργου, ορισμένου χρόνου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» με κωδικό ΟΠΣ , ως εξής: 2 ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχ/κού. Καταληκτική ημερομηνία: 20/02/2013. Πληροφορίες: και Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 4

5 Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά ιδρύματα ζητούν μηχανικούς συνεργάτες για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με συμβάσεις ανάθεσης έργου. Ειδικότερα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση έργου Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου «ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους», το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 χρηματοδοτούμενης από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως δυο (2)συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : Θέση 1: Διδάκτορος θετικών επιστημών Διάρκεια: 24 μήνες Θέση 2: Μηχανικού Ορυκτών Πόρων με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Διάρκεια: μέχρι Καταληκτική ημερομηνία: 20/02/2013 Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος για την υλοποίηση του έργου «Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management - BIOGAIA», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Μιχάλη Κορνάρο, Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: 1 Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών ή Μηχ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή ισότιμο 1 Χημικού Μηχανικού, Χημικού ή ισότιμο 1 Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου ή ισότιμο 1 Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Τεχνολόγου Περιβάλλοντος ή ισότιμο 1 Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή ισότιμο Καταληκτική ημερομηνία: 26/2/2013 Πληροφορίες: , upatras.gr Σχετικός Σύνδεσμος research.upatras.gr/public/ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλιών Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, ως εξής: 1 ΠΕ Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του έργου «MARE NOSTRUM (Bridging the Implementation Gap: Facilitating Cross-Border ICZM Implementation by Lowering Legal-Institution Barriers in the MSB)». Καταληκτική ημερομηνία Πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ee.uth.gr. ΕΜΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Προκηρύξεις δύο θέσεων ΔΕΠ Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 35/ τ.γ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής : ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. ΤΟΜΕΑΣ: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». Αριθμ. Προκήρυξης 24522/ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωλογία με έμφαση στη Γεωλογική Χαρτογράφηση». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στη Γραμματεία της Σχολής όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Τηλ. Επικοινωνίας :Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών : Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 35/τ.Γ / , δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής: Τμήμα Πληροφορικής Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων και Λήψη Αποφάσεων», με συνοπτική περιγραφή «Πληροφοριακά Συστήματα ως συμπαγή σύνολα εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών ενός οργανισμού ή επιχείρησης και βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Συστήματα ERP και CRM. Επιχειρησιακά εργαλεία ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών μιας επιχείρησης». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Πληροφορικής στο τηλ

6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Είκοσι θέσεις για Μηχανικούς Πληροφορικής Είκοσι θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στη Γερμανία προσφέρονται μέσω του γραφείου GEFYRA (www.hellasing. com), ως εξής: Πέντε σχεδιαστές.νετ/c# θα εντάξει στο δυναμικό της εταιρίας τηλεπικοινωνιών στη Βρέμη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Πληροφορική ή τη Μηχανική, πολλή καλή γνώση.net-framework (4-5) και C#, εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών δικτύου με ASP.NET,MVC και jquery ή WPF με MVVM και XAML, καλή γνώση σχεσιακών δεδομένων και SQL,εμπειρία σε Clean Code,Scrum,Unit Testing ή Team Foundation Server. Πέντε σχεδιαστές λογισμικού C++ θα προσλάβει εταιρεία στο Όλντενμπουργκ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Πληροφορική ή τη Μηχανική, εμπειρία στην εξέλιξη λογισμικού, πολύ καλή γνώση του C++, γνώση XML,HTML,CSS και JavaSkript, με επιθυμητή τη γνώση Qt. Πέντε σχεδιαστές λογισμικού για την εξασφάλιση ποιότητας θα προσλάβει εταιρεία στο Όλντενμπουργκ. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, εμπειρία στην εξέλιξη λογισμικού και αυτοματισμού Test και πολύ καλή γνώση Python.Η εμπειρία στην εξασφάλιση ποιότητας είναι επιθυμητή, ενώ γνώση Squish θα συνεκτιμηθεί. Εταιρία στη Βρέμη προσφέρει πέντε θέσεις σε σχεδιαστές SAP ABAP. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συναφές πτυχίο, εμπειρία στην εξέλιξη SAP, πολύ καλή γνώση σε δύο ενότητες SAP, πολύ καλή γνώση SAP Netweaver και εμπειρία σε διαχείριση σχεδίου. Κοινό προσόν όλων αποτελεί η καλή γνώση της γερμανικής και της αγγλικής. Βιογραφικά και πιστοποιητικά στο Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Τσούκη, τηλ Θέσεις μηχανικών σε Ινστιτούτα Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου (διάρκειας 21 και 24 μηνών) με 3 άτομα στο πλαίσιο της πράξης «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου», ως εξής: 3 ΠΕ Πληροφορικός/Μηχανικός Η/Υ Καταληκτική ημερομηνία: 20/02/2013 Σχετικός σύνδεσμος: Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» καλεί Συνεργάτες Επιστήμονες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν πρόταση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Ερευνητικής Δραστηριότητας» της Ερευνητικής Μονάδας 6, ως εξής: Εως 6 Φοιτητές Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Εως 1 Εμπειρο Συνεργάτη Επιστήμονα Μηχανικό (Διδακτορικό δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ισοδύναμο) Καταληκτική ημερομηνία: Προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής aitisi.cti.gr Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», πρόταση 695, με ακρωνύμιο «PlasmaNanoFactory» και τίτλο «Νανο- Εργοστάσιο Πλάσματος» (Plasma directed assembly of nanostructures and applications) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής: Θέση: μεταδιδάκτορα ερευνητή ή κατόχου μεταπτυχιακού ή μηχανικού ή επιστήμονα. Διάρκεια: 8 μήνες. Καταληκτική ημερομηνία: 25/02/2013 Πληροφορίες: , Σχετικός σύνδεσμος: Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών - ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Intelligent Transport Systems in South East Europe - SEE-ITS του διακρατικού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Νοτιοανατολική Ευρώπη », προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότητα: Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου (30/09/2014) Τόπος: Θεσσαλονίκη. Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: 02/2013). Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή Β Βαθμίδας (Κύριου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση για Ολους στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή», «Design for All in Human - Computer Interaction». Οι υποψήφιοι πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν: Αποδειγμένη εμπειρία στην διαμόρφωση και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων για τη Σχεδίαση για Ολους, τη προσβασιμότητα, την ευχρηστία και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, υπηρεσιών και έξυπνων περιβαλλόντων. Σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επικοινωνία: Γραμματεία Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ, κ. Ηλιάκη Χρυσούλα τηλ , ics.forth.gr. Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 15 Μαρτίου

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων Στη συνέχεια παραθέτουμε θέσεις για διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων από ιδιωτικές εταιρείες σε διάφορες χώρες. Αναλυτικότερα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Για περίπου 70 ανοικτές θέσεις εργασίας σε τεχνολογικές ειδικότητες (κυρίως Μηχανικών) στον Ιδιωτικό Τομέα στη Γερμανία μέσω της εταιρείας Jessica Kluge μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα: com. ΓΑΛΛΙΑ. Με πέντε μηχανικούς υπολογιστών θα ενισχυθεί η πολυεθνική εταιρεία Geci International στην Τουλούζη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στην Αεροναυπηγική Μηχανική, διετή προϋπηρεσία, εμπειρία στους τομείς αερομεταφορών, σιδηροδρόμων, διαχείριση NASTRAN/PATRAN, γνώση λογισμικού διαχείρισης EADS/Airbus, γνώση αντίστοιχων κανόνων και άριστη γνώση αγγλικών. Οι ετήσιες απολαβές τοποθετούνται μεταξύ και ευρώ. Συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό αποστέλλονται στο ΣΟΥΗΔΙΑ. Το Πανεπιστήμιο Λουντ θα προσλάβει έναν ερευνητή για το Τμήμα Περιβαλλοντικών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό τίτλο συναφή της ειδικότητας και άριστη γνώση της αγγλικής. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στον Guy Schurgers, με την ένδειξη NPA 2013/27. ΙΤΑΛΙΑ. Μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία στο Μπολτσάνο πρόκειται να ενισχυθεί με ένα μηχανικό ποιότητας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο μηχανικού ή συναφές με τεχνικά θέματα, διετή επαγγελματική εμπειρία σε αυτοκινητοβιομηχανία, βασικές γνώσεις ISO TS 16949, άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση γερμανικών. Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται μεταξύ και ευρώ. Βιογραφικά και συνοδευτική επιστολή αποστέλλονται έως 28/2 στο silvia. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ. Project manager ενδιαφέρεται να προσλάβει εταιρεία στην Τζέντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δέκα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, εκ των οποίων τα πέντε σε έργα κατασκευής πολυτελών κατοικιών και χώρων φιλοξενίας, δυνατότητα εργασίας στη Σαουδική Αραβία, πτυχίο αρχιτέκτονα, μηχανικού ή στον εσωτερικό σχεδιασμό, εμπειρία εργασίας με εξωτερικούς συμβούλους και συντονισμού πολυεθνικών ομάδων. Οι μηνιαίες απολαβές ανέρχονται στα ευρώ. Βιογραφικά στο ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ. H αμερικανική εταιρεία TD Williamson προσλάβει για τα γραφεία της στο Ντουμπάι ένα συντονιστή πετροχημικών έργων (Οil&Gas Project Coordinator ). Απαραίτητα προσόντα συνιστούν το μεταπτυχιακό στη Μηχανική ή η πολυετής επαγγελματική εμπειρία, γνώση της πετροχημικής βιομηχανίας, οι εμπορικές ικανότητες και η άριστη γνώση της αγγλικής. Γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο ΤΟΥΡΚΙΑ. Η General Electric στο Μαρμαρά αναζητά ένα μηχανικό λογισμικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή και μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά ή στην Πληροφορική, τριετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη λογισμικού, κατανόηση αρχών C++, Java, C# και OOP, εμπειρία στις εφαρμογές DB και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: jobs. gecareers.com/job/gebze-software-engineer-job/ ΜΠΑΧΡΕΪΝ. Η αρχιτεκτονική εταιρεία Omrania & Associates στη Μανάμα πρόκειται να εντάξει στο δυναμικό της ένα μηχανικό ελέγχου ποιότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο αρχιτέκτονα ή μηχανικού, δέκα έτη επαγγελματικής εμπειρίας, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής τεχνικής ορολογίας. Υποβολή βιογραφικών στο home/quality-control-and-specifications-engineer-jobs-in- Manama-Bahrein html. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Διπλωματούχοι Μηχανικοί σε οκτώ πόλεις Η Grecruitment, που ειδικεύεται στην υποστήριξη έμπειρων αλλά και νέων υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός συνόρων, λειτουργεί ως μεσάζοντας μεταξύ των υποψηφίων και των διεθνών εταιρειών που αναζητούν προσωπικό, προωθώντας τα βιογραφικά όσων θεωρεί κατάλληλους για τις θέσεις που προσφέρονται. Αυτή την εβδομάδα έχει ανοικτές αρκετές θέσεις για Ελληνες μηχανικούς σε διάφορες γερμανικές πόλεις. Συγκεκριμένα ζητούνται Ελληνες ως: Mechanical Design Engineer στο Μόναχο HSE engineer Off/Onshore στο Αμβούργο Project Engineer (f/m) Wind Energy στο Ανόβερο Project engineer for the wind measurements στο Αμβούργο Project Engineer στη Νυρεμβέργη Electrical Design Engineer στη Βόννη Civil Engineer / wind farm planning στο Αμβούργο Agile Test Engineers στο Βερολίνο Development Engineer for Hay Tools στη Στουτγάρδη Quality Development Engineer στη Στουτγάρδη Electric Drive System Specialist στο Αμβούργο Chief Test System Engineer στη Βρέμη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά στο στο οποίο θα αναφέρουν τα πτυχία, την εμπειρία τους, καθώς και τις ακριβείς αρμοδιότητες που συνεπάγεται η θέση την οποία κατέχουν ή η θέση που επιθυμούν. Παράλληλα θα πρέπει να επισυνάψουν μια πρόσφατη φωτογραφία, τις πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών, τυχόν συστατικές επιστολές αλλά και τα αντίγραφα των πτυχίων τους. Περισσότερες πληροφορίες στο grecruitment.com. 7

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 67 9 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ƧƳƥƣ ƮƧƭƧƵƧƴ ƧƳƥƣƴƫƣ ΕΛΛΑ Α: Θέσεις για µηχανικούς στον ιδιωτικό τοµέα»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 142 13 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ. 129 28 01 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΔΕΗ Α.Ε. Δώδεκα μηχανικοί ως εποχικό προσωπικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης ΤΕΥΧΟΣ Νο 2, Οκτώβριος 2012 2o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης Καλή αρχή! Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.10. #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 12-13 ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: 233 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.776 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.03.2012 #124 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 27 ΝΟΜΟΥΣ 754 µηχανικοί,

Διαβάστε περισσότερα