Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»"

Transcript

1 Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ Διακριτικός Τίτλος: ENVIROMETRICS ΕΠΕ Νομική Μορφή: ΕΠΕ Διεύθυνση: Καρέα 20, Αθήνα Τηλέφωνα: Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας: Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: Ιστοσελίδα: Νόμιμος Εκπρόσωπος: Απόστολος Σίσκος, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Σταυρούλα Στεφανούρη Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΙΗ Αθηνών Ιούνιος

2 1. Εισαγωγή Περίληψη Προγράμματος- Περιγραφή αντικειμένου του παρόντος έργου Περίληψη του προγράμματος «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Περιγραφή αντικειμένου του παρόντος έργου Κατευθύνσεις Στόχοι του προγράμματος Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας των Χώρων Συνεργασίας και Υποχρεώσεων των Υποτρόφων / Αναδόχων Γενικά Κανόνες λειτουργίας Κυψελών Κανονισμός Λειτουργίας για τους υποτρόφους Κανονισμός Λειτουργίας για τις Κυψέλες και τους Διαχειριστές Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Διδασκαλίας Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Mentoring- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Mentoring Μεθοδολογία Mentoring Πρόγραμμα Mentoring στις Κυψέλες Εκδηλώσεις Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου Υποτρόφων Διαδικασία για την Επιτυχή Ολοκλήρωση του Προγράμματος Υποτρόφου Παράρτημα 1: Παρουσιολόγιο Παράρτημα 2: Δήλωση Ανάληψης Εξοπλισμού Παράρτημα 3: Μηνιαία Έκθεση Προόδου Υποτρόφου Παράρτημα 4: Έντυπο Ημερήσιας Παρακολούθησης Υποτρόφου Παράρτημα 5: Έντυπο Εβδομαδιαίας Παρακολούθησης Υποτρόφου

3 1. Εισαγωγή Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.) αποτελεί τον επίσημο φορέα άσκησης πολιτικής της χώρας στον χώρο της νεολαίας. Στο πλαίσιο της δράσης της, επιχειρεί να αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων και προγραμμάτων, που έχουν σαν στόχο την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι- όπως η ανεργία, η έλλειψη ευκαιριών στην επαρχία, η απουσία εκτεταμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης των νέων μετά την βασική εκπαίδευση στα σχολεία, ο εθισμός σε ουσίες κ.λπ, αλλά και η δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης για την ελληνική νεολαία που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Κινούμενη σε αυτή τη λογική και ως τελικός δικαιούχος προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ ), η Γ.Γ.Ν.Γ. ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του έργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Οι κυψέλες επιχειρηματικότητας είναι ένα αρκετά ελπιδοφόρο και φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο συνίσταται κυρίως στην υποστήριξη νέων ανθρώπων που έχουν διακριθεί ή θα διακριθούν σε διαγωνισμού επιχειρηματικότητας ή καινοτομίας. Μέσω της εντατικής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων αλλά και την ενθάρρυνση και παρακίνηση τους, γενικότερα, επιχειρείται η πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Η Γ.Γ.Ν.Γ., μετά το πέρας της υλοποίησης του έργου «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας», επέκτεινε το πρόγραμμα για να υποστηρίξει περισσότερους νέους που έχουν διακριθεί ή θα διακριθούν σε διαγωνισμού επιχειρηματικότητας ή καινοτομίας. Με την ένταξη τους στο πρόγραμμα, δίνεται η ευκαιρία στους νέους να υλοποιήσουν την ιδέα τους καθώς θα τους παρέχεται, πέραν της ολιγόμηνης υποτροφίας, χώρος όπου θα μπορούν να εργαστούν απερίσπαστοι στο επιχειρηματικό στους σχέδιο, υλικοτεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονικός και τεχνολογικός μηχανισμός καθώς και όλη η τεχνική υποδομή που θα τους χρειαστεί. 3

4 Πέραν των παραπάνω, τα πιο ουσιώδη που θα τους παρέχονται από το πρόγραμμα είναι: α) Διδασκαλία σε θεματικές ενότητες που θα τους είναι χρήσιμες για την έναρξη επιχείρησης αλλά και στο να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να ωριμάσουν την επιχειρηματικής τους ιδέα, μετατρέποντας της σε επιχείρηση, β) καθοδήγηση mentoring που θα προάγει στο σύνολο την ιδέα της επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με τους μέντορες που θα βρίσκονται στο χώρο των κυψελών, αλλά και μέσω της δικτύωσης των υποτρόφων με φορείς και οργανισμούς που θα ήταν δυνατόν να συνεργαστούν. Γ) Διεύρυνση των οριζόντων και των γνώσεων των υποτρόφων στην πρακτική υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, μέσω των ενημερωτικών εκδηλώσεων με ομιλητές στελέχη της αγοράς. Το πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στα επόμενα κεφάλαια, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε φάσης. 4

5 2. Περίληψη Προγράμματος- Περιγραφή αντικειμένου του παρόντος έργου 2.1 Περίληψη του προγράμματος «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Κατά τη διάρκεια της περιόδου , στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας», δημιουργήθηκε και υλοποιείται το πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Ο στόχος του προγράμματος, όπως περιγράφεται και παραπάνω, είναι να προάγει την επιχειρηματικότητα στους νέους μέσω της συμμετοχής τους στις κυψέλες. Το πρόγραμμα «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» διήρκησε μέχρι και το Δεκέμβριο του 2010 με καινοτομίες που αφορούσαν κυρίως στα ΑΜΕΑ, τη πράσινη επιχειρηματικότητα, τη διαπολιτισμικότητα κ.α. Επειδή εκτιμήθηκε ότι το έργο ολοκλήρωσε το στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε, η Γ.Γ.Ν.Γ. προέβη στο σχεδιασμό νέου προγράμματος με ευρύτερη στόχευση, περιλαμβάνοντας και την ενεργή υποστήριξη νέων με ώριμα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και την προώθηση αξιοποίησής τους. Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας για να ωριμάσουν ή πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η υποστήριξη γίνεται μέσω: (α) χορήγησης ολιγόμηνης υποτροφίας (διάρκειας 4 μηνών) ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να αφιερωθούν στη ανάπτυξη του σχεδίου τους, (β) φιλοξενία σε χώρους συνεργασίας («Κυψέλες»), όπου θα μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις με άλλους νέους του Προγράμματος και (γ) διοργάνωση τακτικών συναντήσεων με μέντορες, οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων που θα γίνονται στους Χώρους 5

6 Συνεργασίας προς όφελος των νέων αυτών από ειδικούς συμβούλους και επισκέψεις δυνητικών επενδυτών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω: Α φάση (πιλοτική) Κατά την Α φάση (πιλοτική) διάρκειας 4 μηνών, θα δημιουργηθούν 2 Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε χώρους που θα παραχωρηθούν στη Γ.Γ.Ν.Γ. για το σκοπό αυτό. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενηθούν διακριθέντες εθνικών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας, που έλαβαν χώρα από το 2010 και μετά, όπως ενδεικτικά: Διαγωνισμοί που διοργανώνουν οι Μονάδες Καινοτομίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ε-nnovation i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία Η Ελλάδα Καινοτομεί Διαγωνισμός «Καινοτομίας Νέας Επιχειρηματικής Ιδέας» της Γ.Γ.Ν.Γ Η οργάνωση και διαχείριση των 2 Χώρων Συνεργασίας (Κυψέλες Επιχειρηματικότητας) που θα δημιουργηθούν κατά την Α φάση θα ανατεθεί, σε εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα ή μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς με τεχνογνωσία και εμπειρία στην διαχείριση ανάλογων έργων, ώστε να επισπευστεί η υλοποίηση του προγράμματος και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η επιτυχία της. Οι κανόνες λειτουργίας των δύο κυψελών θα καθορίζονται από το εγχειρίδιο λειτουργίας των κυψελών (η πρώτη του εκδοχή θα παραδοθεί από τον ανάδοχο συγγραφής του πριν την έναρξη της πιλοτικής φάσης). 6

7 Στους Χώρους Συνεργασίας θα διοργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικές/εκπαιδευτικές ημερίδες σε επίκαιρα επιχειρηματικά θέματα από ειδικούς συμβούλους (π.χ. λογιστές, νομικούς, συμβούλους επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμβούλους εμπορικής προώθησης - marketing, συμβούλους ευρεσιτεχνίας), προκειμένου οι φιλοξενούμενοι (υπότροφοι) να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικότερα επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Ακόμα, στους Χώρους Συνεργασίας θα πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις μεντόρων/καθοδηγητών (π.χ. επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη αγοράς), οι οποίοι θα καθοδηγούν τους φιλοξενούμενους (υπότροφους) στην επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων (εγχειρημάτων). Β φάση (επέκταση) Στην Β φάση του προγράμματος (επέκταση) θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενούνται διακριθέντες διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας/σχεδίου που πραγματοποιούνται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που θα υλοποιήσει η Γ.Γ.Ν.Γ. Η διαδικασία επιλογής υποτρόφων, το ύψος των υποτροφιών και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών ορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η Β φάση του προγράμματος θα έχει διάρκεια υλοποίησης μέχρι τον Οκτώβριο του Η οργάνωση και διαχείριση των Κυψελών Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθούν κατά την Β φάση θα ανατεθεί σε αναδόχους (έναν για κάθε πόλη) που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Η υλοποίηση του προγράμματος κατά τη Β φάση (επέκταση) θα πραγματοποιηθεί στη βάση αναλυτικού οδηγού/εγχειριδίου λειτουργίας και 7

8 διαχείρισης των Χώρων Συνεργασίας που θα παραδοθεί οριστικά με την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος. Ο τρόπος λειτουργίας των Κυψελών θα είναι όμοιος με την πιλοτική φάση, όσον αφορά στις ενημερωτικές/εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (ημερίδες) και την καθοδήγηση από μέντορες και ειδικούς συμβούλους. Στην επέκταση του προγράμματος θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικτύωση των υποστηριζόμενων των Χώρων Συνεργασίας με υποστηρικτικούς φορείς και επενδυτές ως αποτέλεσμα των συνεργασιών που θα προκύψουν (μνημόνια συνεργασίας) μέσω του «Μόνιμου μηχανισμού» προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων. 2.2 Περιγραφή αντικειμένου του παρόντος έργου Το παρόν έργο συνίσταται στην δημιουργία και σύνταξη του αναλυτικού εγχειριδίου λειτουργίας και διαχείρισης των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας». Το εγχειρίδιο λειτουργίας κρίνεται απαραίτητο από το Πρόγραμμα προκειμένου να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί ο τρόπος της λειτουργίας των κυψελών και να γίνει πλήρης παρουσίαση του προγράμματος σπουδών με ανάλυση και περιγραφή των θεματικών ενοτήτων και ωρών που θα διεξάγονται τα σεμινάρια διδασκαλίας. Επίσης, είναι απαραίτητο ως προς την καθοδήγηση που θα δίνει στην κάθε Κυψέλη και τον εκάστοτε διαχειριστή της και στις τέσσερις πόλεις που θα διεξαχθεί το πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρξουν αποκλίσεις σε κάποια από αυτές και να λειτουργούν στο σύνολο τους με τον ίδιο τρόπο. Το παρόν εγχειρίδιο θα είναι δεσμευτικό και οι κανόνες που θα αναγράφονται θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο από τους διαχειριστές των Κυψελών και τους υποτρόφους, σε κάθε κύκλο και για όλο το πρόγραμμα. Το εγχειρίδιο λειτουργία και διαχείρισης των Κυψελών θα εξακολουθήσει να είναι δεσμευτικό και στην περίπτωση που θα συνεχιστεί το πρόγραμμα με κάποια άλλη μορφή μέσω του μόνιμου μηχανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας που δύναται να κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος. 8

9 Μέσω του εγχειριδίου θα παρέχεται το ολοκληρωμένο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας καθοδήγησης (mentoring) προς τους υποψηφίους, θα εξηγείται η λογική που θα διέπει της ενημερωτικές εκδηλώσεις και τέλος θα αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής διδασκόντων, μεντόρων και ομιλητών. Αναλυτικά στο εγχειρίδιο θα περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια: 1. Κατευθύνσεις Στόχοι : θα περιγράφονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και οι στόχοι που θέτει η Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στις κυψέλες τα οποία θα πρέπει να εκπληρώνονται από τους διαχειριστές των Κυψελών ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις που θέτει και απαιτεί η Ο.Δ.Ε. 2. Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας των Χώρων Συνεργασίας : θα περιγράφονται λεπτομερώς οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να διαθέτει η κάθε Κυψέλη από άποψη εγκαταστάσεων, υποδομής, ηλεκτρονικού, τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνικής υποστήριξης του χώρου. Επίσης, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναγράφονται τα ωράρια λειτουργίας, η οργάνωση και διαχείριση του χώρου, αλλά και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών (ιδιοκτήτες-διαχειριστές κυψέλης, υπότροφοι, Γ.Γ.Ν.Γ.). 3. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Διδασκαλίας: Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση και διαχείριση των κυψελών επιχειρηματικότητας. Θα περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, που θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της πράξης και συγκεκριμένα των εννέα τετραμήνων σε όλες τις πόλεις. Επιπλέον, θα δώσει σαφείς κατευθύνσεις αναφορικά με το περιεχόμενο, τους τομείς και τις θεματικές ενότητες του διδακτικού υλικού. 4. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Mentoring: Σε συμφωνία με όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται αναλυτικό πρόγραμμα mentoring, το οποίο θα προβλέπει την κάλυψη κενών και αναγκών που θα προκύψουν από τη διδασκαλία. Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του mentoring έχει άμεση 9

10 συνάφεια με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, ενώ παράλληλα προβλέπει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα εξέλιξης κάθε εκκολαπτόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. 5. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου Υποτρόφων: Λαμβάνοντας υπ όψιν τους γενικούς κανόνες λειτουργίας των κυψελών, το χρονοδιάγραμμα της πράξης και τις απαιτήσεις τεχνικού δελτίου και Ο.Δ.Ε., παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης προόδου των υποτρόφων, το οποίο περιλαμβάνει διακριτές φάσεις, παραδοτέα και ορόσημα. 6. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου των Υποτρόφων: θα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος, η μέθοδος και η συχνότητα αξιολόγησης των υποτρόφων ανά κύκλο υποτροφιών (τετράμηνο) το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των Κυψελών. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ακριβής εφαρμογή των κανόνων που θα αναλύονται καθώς η επιτυχής αξιολόγηση των υποτρόφων είναι αυτή που θα τους επιτρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν την υποτροφία καθ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε κύκλου ή η ανεπιτυχής πρόοδος κάποιου υπότροφου μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της υποτροφίας του. 7. Διαδικασία για την Επιτυχή Ολοκλήρωση του Προγράμματος Υποτρόφου : στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου θα περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία με την οποία θα γίνεται η τελική κρίση των υποτρόφων όσον αφορά την ωρίμανση των αρχικών τους επιχειρηματικών σχεδίων μετά το πέρας της τετράμηνης παραμονής τους στην Κυψέλη. Θα δίνονται τα απαραίτητα στάδια τα οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ο υπότροφος σε αυτούς τους τέσσερις μήνες ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και επιτυχής η διαδικασία. Συμπερασματικά, τα παραπάνω κεφάλαια θα αποτελέσουν το εγχειρίδιο λειτουργίας των κυψελών επιχειρηματικότητας, που, που οφείλει να αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό λειτουργίας των χώρων εκκόλαψης των επιχειρηματικών σχεδίων των υποτρόφων. 10

11 3. Κατευθύνσεις Στόχοι του προγράμματος Οι κατευθύνσεις και οι στόχοι των Κυψελών Επιχειρηματικότητας καθορίζονται από το τεχνικό δελτίο υποστήριξης του προγράμματος, αλλά και από τους στόχους που έχει θέσει η Ο.Δ.Ε. Το αντικείμενο του έργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται κυρίως στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Επιπλέον το αντικείμενο επεκτείνεται στην ενθάρρυνση και παρακίνηση γενικότερα των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, στην παροχή σχετικής πληροφόρησης, στη δικτύωση νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με φορείς που θα τους υποστηρίξουν, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών. Τέλος, το αντικείμενο των Κυψελών είναι η παροχή πληροφόρησης, δικτύωσης εκκολαπτόμενων επιχειρηματιών μεταξύ τους αλλά και με φορείς που δυνητικά μπορούν να τους υποστηρίξουν. Συνεπώς, οι κατευθύνσεις και οι στόχοι των Κυψελών είναι οι εξής : - Η παροχή ολοκληρωμένων υποδομών, οι οποίες θα φιλοξενήσουν νέους και νέες υποτρόφους, που θα ωριμάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους, ως εκκολαπτόμενες επιχειρηματικές κινήσεις. - Η δημιουργία ενός σύγχρονο και ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης και ωρίμανσης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων. - Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διδασκαλίας σε συγκεκριμένα αντικείμενα που αφορούν στην ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικής δραστηριότητας. 11

12 - Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθοδήγησης προς τους υποτρόφους, με στόχο την επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης των επιχειρηματικών σχεδίων. - Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμψύχωσης, και υποστήριξης των υποτρόφων. - Η λεπτομερής παρακολούθηση της προόδου και της αποδοτικότητας των εκτελούμενων εργασιών εντός της κυψέλης, με στόχο τελική ωρίμανση των επιχειρηματικών σχεδίων - Η υλοποίηση συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας και λοιπών εκδηλώσεων / παρουσιάσεων, που θα έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των υποτρόφων σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως: διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, η εξοικείωση των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος κ.λπ - Η προώθηση, όπου είναι εφικτό, των καινοτόμων και ώριμων ιδεών και η ενθάρρυνση της σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών - Η παροχή της δυνατότητας επαφής με δυνητικούς συνεργάτες που θα υποστηρίξουν στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των υποτρόφων. Συμπερασματικά, βασικός στόχος των Κυψελών στο πλαίσιο της ευρύτερης πράξης, είναι ο σχεδιασμός, η εισαγωγή και η εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα δώσει ώθηση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια να εισέλθουν στην αγορά. 4. Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας των Χώρων Συνεργασίας και Υποχρεώσεων των Υποτρόφων / Αναδόχων 12

13 4.1 Γενικά Οι κυψέλες επιχειρηματικότητας αποτελούν διεθνώς ένα πρωτοποριακό εγχείρημα σε ό,τι αφορά στους στόχους του, το προφίλ των υποτρόφων, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα οφέλη των συμμετεχόντων και γενικά την συνολική «λογική» του. Σχετικά αντίστοιχες δομές αποτελούν διεθνώς οι λεγόμενες «θερμοκοιτίδες» (incubators) και οι «επιταχυντές επιχειρηματικότητας» (accelerators). Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ των κυψελών και των δύο παραπάνω δομών (incubators accelerators), με κυριότερες τις εξής: Οι κυψέλες επιχειρηματικότητας διοργανώνονται από το Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Παιδείας Γ.Γ.Ν.Γ.) με βασικούς σκοπούς την ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας, την δημιουργία «επιχειρηματικής κουλτούρας» στους νέους και την σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά. Οι δύο παραπάνω δομές διαχειρίζονται από ιδιώτες και εκτός από τους παραπάνω σκοπούς έχουν και καθαρά εμπορικό ενδιαφέρον, αφού την βοήθεια και τις διευκολύνσεις στους συμμετέχοντες την «εξαργυρώνουν» με συμμετοχή, με κάποιο ποσοστό, στην εταιρία που θα ιδρύσουν ή έχουν ιδρύσει οι δικαιούχοι ή με διάφορους άλλους τρόπους. Στις κυψέλες υπάρχουν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια συμμετεχόντων, ενώ στις άλλες δύο δομές δεν υπάρχει τόση αυστηρότητα στον τομέα αυτό. Στις κυψέλες υπάρχει συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία (στην κατεύθυνση της επιμόρφωσης των υποτρόφων με τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την ίδρυση μια επιχείρησης), ενώ η λογική αυτή απουσιάζει στις άλλες δύο δομές (που περιορίζονται σε γνώσεις που παρέχουν οι μέντορες στους συμμετέχοντες). Στις κυψέλες επιχειρηματικότητας εισέρχονται νέοι που έχουν διακριθεί με κάποια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, 13

14 ενώ στις άλλες δύο δομές επιλέγονται συμμετέχοντες με κριτήρια που ορίζονται αποκλειστικά από τους διοικούντες των δομών αυτών. Τέλος, στις κυψέλες επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί απαίτηση η ίδρυση εταιρίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ενώ στις άλλες δύο δομές υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να επιτευχθεί η απόσβεση της επένδυσης για τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 4.2 Κανόνες λειτουργίας Κυψελών Από την παραπάνω γενική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των Κυψελών σύμφωνα με την ενταγμένη πράξη, γίνεται σαφές, ότι η συγκεκριμένη λειτουργία πρέπει να έχει εντελώς διαφορετική λογική, συγκριτικά με τα accelerators και τα incubators. Οι κυψέλες έχουν μια καθαρά εκπαιδευτική νοοτροπία που στοχεύει, όμως, στο να οδηγήσει τους υποτρόφους στην αγορά, ενώ οι δύο άλλες δομές έχουν καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση και μιας διαφορετικής λογικής στους κανόνες λειτουργίας των χώρων συνεργασίας. Πρέπει να υπάρχουν καθορισμένοι κανόνες που θα ακολουθούνται από το σύνολο των υποτρόφων (αλλά και από τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους των χώρων συνεργασίας) και θα διασφαλίζουν ότι οι υπότροφοι. Οι συγκεκριμένοι κανόνες θα έχουν την ισχύ κανονισμού λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να τηρείται ανελλιπώς τόσο από τους υποτρόφους όσο και από τους διαχειριστές και τις κυψέλες γενικά Κανονισμός Λειτουργίας για τους υποτρόφους Το ύψος της υποτροφίας για κάθε υπότροφο ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ. Η υποτροφία καταβάλλεται στους υπότροφους μετά την εκάστοτε επιτυχή μηνιαία αξιολόγηση, ανάλογα με την διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων από πλευράς Γ.Γ.Ν.Γ. 14

15 Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση: 1. Να εργάζονται εντός του χώρου της Κυψέλης καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για τόσες ώρες ώστε να συμπληρώνονται τουλάχιστον 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Ο υπότροφος οφείλει να υπογράφει τόσο κατά την άφιξη του, όσο και κατά την αποχώρηση του από τους χώρους της κυψέλης ειδικό έντυπο (βλ παράρτημα 1), που θα προμηθεύεται από τον διαχειριστή της κυψέλης*. Για να δικαιολογηθεί η παρουσία του υποτρόφου για μικρότερο χρόνο, υποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη Γ.Γ.Ν.Γ. που εξετάζεται από τα στελέχη της Γ.Γ.Ν.Γ. που απαρτίζουν την Ο.Δ.Ε., η οποία ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα και η οποία εισηγείται την αποδοχή ή απόρριψη αυτής στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς. Ο τελευταίος αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας, με αποδοχή ή απόρριψη αντίστοιχα της υποβληθείσας αιτιολόγησης. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση ασθένειας, γίνεται αυτομάτως δεκτή η αιτιολόγηση που συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του δημοσίου. 2. Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και περιοριστικά τη θέση εργασίας (γραφείο, καρέκλα και υπολογιστής) που θα τους χρεωθεί εξαρχής από το διαχειριστή της Κυψέλης (βλ. Παράρτημα 2). Οι υπότροφοι οφείλουν να σεβαστούν απόλυτα τόσο τον προσωπικό εξοπλισμό που θα τους παραχωρηθεί κατά την διάρκεια της παρουσίας τους στους χώρους συνεργασίας. 3. Να χρησιμοποιούν τον κοινόχρηστο εξοπλισμό της Κυψέλης (τηλεφωνικό κέντρο, φωτοτυπικό μηχάνημα, φαξ κ.λπ), μόνο κατόπιν αδείας από το Διαχειριστή. 4. Να εισέρχονται ευπρεπώς ενδεδυμένοι. 15

16 5. Να σέβονται τους χώρους που φιλοξενούνται και να φροντίζουν για την καθαριότητά. 6. Να σέβονται απόλυτα όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (στελέχη της Γ.Γ.Ν.Γ., διαχειριστές, διδάσκοντες-μέντορες, υπαλλήλους των χώρων που φιλοξενούνται οι κυψέλες, τους ομιλητές στις εκδηλώσεις κ.ο.κ.), αλλά και εργαζόμενους σε γειτονικούς χώρους των κυψελών. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη πρέπουσα συμπεριφορά, μπορεί να επιφέρει διακοπή της υποτροφίας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης των παραπάνω είναι ο διαχειριστής της κυψέλης, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει για οποιοδήποτε ατυχές περιστατικό την Ο.Δ.Ε. 7. Να παρακολουθούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα (είτε είναι διδασκαλία είτε επιμορφωτικές εκδηλώσεις). Η παρακολούθηση των διδακτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε ενημερωτικής ή άλλης φύσεως εκδήλωσης (προφανώς και των εκδηλώσεων παρουσίασης της προόδου των υποτρόφων) που διοργανώνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι υποχρεωτική για τους υπότροφους. 8. Να καταρτίζουν μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου Εφαρμογής* (βλ. Παράρτημα 3) του Επιχειρηματικού Σχεδίου και να τις υποβάλουν όχι αργότερα από την 5η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς στην Ο.Δ.Ε., σε έντυπη μορφή με πρωτότυπη υπογραφή. Η καθυστέρηση υποβολής της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου συνεπάγεται καθυστέρηση καταβολής της υποτροφίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου για διάστημα άνω των πέντε (5) ημερών και μέχρι τριάντα (30) ημέρες, υποβάλλεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στη Γ.Γ.Ν.Γ. που εξετάζεται από την Ο.Δ.Ε., η οποία εισηγείται την αποδοχή ή απόρριψη της αιτιολόγησης αυτής στο Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς, ο οποίος αποφασίζει για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας, με αποδοχή ή απόρριψη αντίστοιχα της υποβληθείσας 16

17 αιτιολόγησης. Σε περίπτωση μη δικαιολογημένης τήρησης των όρων παρουσίας στην Κυψέλη Επιχειρηματικότητας, είτε λόγω μη υποβολής τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, είτε λόγω απόρριψης της τεκμηριωμένης αιτιολόγησης, η υποτροφία διακόπτεται. Η υποτροφία διακόπτεται σε περίπτωση που ο υπότροφος καθυστερεί πάνω από τριάντα (30) ημέρες την υποβολή της μηνιαίας Έκθεσης Προόδου Εφαρμογής του Επιχειρηματικού Σχεδίου ή σε περίπτωση απόρριψης από το Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς της τεκμηριωμένης αιτιολόγησής του για την καθυστέρηση υποβολής πέραν της 5ης ημέρας υποβολής κατά τα οριζόμενα. 9. Να ετοιμάζουν πεντάλεπτες παρουσιάσεις (και σε power point) για τις μηνιαίες εκδηλώσεις παρουσίασης της προόδου τους, τις οποίες και θα υποστηρίζουν ενώπιον των συναδέλφων τους αλλά και των διάφορων προσκεκλημένων (επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, πιθανών χρηματοδοτών κ.ο.κ.) κάθε φορά Κανονισμός Λειτουργίας για τις Κυψέλες και τους Διαχειριστές Στο πλαίσιο των παροχών και των δραστηριοτήτων τους οι κυψέλες και οι Διαχειριστές αυτών έχουν την υποχρέωση: 1. Να παρέχουν τους απαραίτητους χώρους γαι όλη τη χρονική διάρκεια της κάθε Κυψέλης και για όλα τα τετράμηνα που θα προβλέπει η σχετική σύμβαση. 2. Να διατηρούν σε λειτουργία τους χώρους των Κυψελών Επιχειρηματικότητας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 21:00. Όλοι οι ανωτέρω χώροι θα είναι προσπελάσιμοι σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και θα καθαρίζονται και θα ανεφοδιάζονται καθημερινώς με δαπάνες των Κυψελών και ευθύνη του διαχειριστή. 17

18 3. Να διαθέτουν τους χώρους φιλοξενίας των Κυψελών κατ αποκλειστικότητα για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι στις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι ανάδοχοι των κυψελών δύνανται να φιλοξενούν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κοινή χρήση εγκαταστάσεων. 4. Να διαθέτουν χώρους κατάλληλους για πνευματική εργασία και συνεργασία, στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα στους νέους υποτρόφους, ως υποψήφιους επιχειρηματίες, να επεξεργασθούν και να βελτιώσουν, αλλά και να συζητήσουν σε ομαδική συνεργασία το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο. Στους χώρους θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές ψύξης και θέρμανσης. 5. Να διαθέτουν στους υποτρόφους όλη την αναγκαία υλικοτεχνική και λοιπή υποδομή και συγκεκριμένα τα εξής: Θέση εργασίας που θα περιλαμβάνει ατομικό γραφείο και καρέκλα, τα οποία θα χρεώνονται σε κάθε υπότροφο ονομαστικά, σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος 2*. Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (για όσους το επιθυμούν και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό τους Η/Υ) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε υπότροφο ονομαστικά, σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος 2*. Προσωπικό ερμάριο (ή χώρο σε κοινόχρηστη βιβλιοθήκη), ο οποίος θα χρεώνεται σε κάθε υπότροφο ονομαστικά, σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος 2*. κοινόχρηστος εκτυπωτής, συσκευή και σύνδεση τηλεφώνου, συσκευή και σύνδεση τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικός σαρωτής και φωτοτυπικό. Οι κοινόχρηστες αυτές συσκευές θα βρίσκονται στο γραφείο του διαχειριστή της κυψέλης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι θα επιτρέπονται τηλεφωνικές 18

19 συνδιαλέξεις που θα σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας ή έκτακτης ανάγκης, οι εκτυπώσεις θα περιοριστούν στις εντελώς απαραίτητες (η λειτουργία των κυψελών θα πρέπει να στηρίζεται απόλυτα στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης) και γενικά θα επιχειρείται η όσο το δυνατό μικρότερη κατανάλωση υλικών και ενεργειακών πόρων. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει και βασικό «μάθημα» προς τους μελλοντικούς επιχειρηματίες. Κοινόχρηστη κουζίνα, όπου θα παρέχεται νερό, καφές, χυμοί και σνακ για 40 άτομα σε καθημερινή βάση. Τουαλέτες για την κάλυψη αναγκών τουλάχιστον 40 ατόμων, με ξεχωριστούς χώρους για άνδρες και γυναίκες. Χώρος συσκέψεων με υποδομή φιλοξενίας τουλάχιστον 10 ατόμων. Χώρος υποδοχής. Χώρος εκδηλώσεων, κατάλληλος για ημερίδες, παρουσιάσεις, ομιλίες, με υποδομή φιλοξενίας τουλάχιστον 40 ατόμων. 6. Να οργανώνουν με δική 1 τους μέριμνα σεμινάρια διδασκαλίας, ενημερωτικές ημερίδες ή συναντήσεις εργασίας των υποτρόφων με διακεκριμένους επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διακεκριμένους εκπροσώπους επενδυτικών οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δικηγόρους, λογιστές καθώς και με άλλους επαγγελματίες που έχουν ως αντικείμενο τη συμβουλευτική, τεχνική ή χρηματοδοτική υποστήριξη επιχειρηματιών. 1 Για την κανονική φάση ο ανάδοχος που θα παρέχει τις συνολικές υπηρεσίες φιλοξενίας, συμβουλευτικής κ.ο.κ. των υποτρόφων 19

20 7. Να οργανώνουν τακτικές επισκέψεις μεντόρων/καθοδηγητών (π.χ. επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη αγοράς), οι οποίοι θα καθοδηγούν τους υπότροφους στην επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων (εγχειρημάτων). 8. Να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό δράσεων-διδασκαλίας- εκδηλώσεων στην διάρκεια κάθε τετραμηνιαίου κύκλου και συγκεκριμένα: Στην πρώτη εβδομάδα «εξοικείωσης των υποτρόφων» κάθε κύκλου θα πραγματοποιούνται μόνο συνεντεύξεις των υποτρόφων, οι οποίες θα διεξάγονται από ειδική επιτροπή που ορίζει ο διαχειριστής, για να συζητήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και να διαπιστωθεί η ωριμότητα της (να γίνει γνωστό δηλαδή το «σημείο αφετηρίας» του κάθε υποτρόφου ή ομάδας υποτρόφων). Την εβδομάδα αυτή δεν θα πραγματοποιείται ούτε διδασκαλία ούτε κάποια άλλη εκδήλωση. Από την επόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του κύκλου, από Δευτέρα έως και Πέμπτη θα διεξάγονται τέσσερεις (4) ώρες διδασκαλίας (όπως καθορίζονται σε επόμενη ενότητα). Οι ώρες διδασκαλίας σε κάθε κύκλο ανέρχονται, επομένως, σε εξήντα οκτώ (68). Την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα παρουσίας των υποτρόφων στην κυψέλη σε ένα κύκλο, θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις παρουσίασης της προόδου των υποτρόφων, (είτε ως μονάδες είτε ως ομάδες- όπως περιγράφηκε παραπάνω). Στην πλειοψηφία των υπολοίπων Παρασκευών κάθε κύκλου, θα διοργανώνονται εκδηλώσεις- ομιλίες διακεκριμένων στελεχών του επιχειρηματικού χώρου, στις οποίες θα συμμετέχουν ενεργά οι υπότροφοι. 20

21 9. Να έχει την πλήρη ευθύνη και για την άρτια διοργάνωση (επιλογή κατάλληλων προσώπων, τεχνική υποστήριξη και αρτιότητα των αιθουσών κ.ο.κ.) κάθε εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος. 10. Να καλύπτει τα έξοδα για την παρουσία ή φιλοξενία μεντόρων- ομιλητών σε εκδηλώσεις ή τις αμοιβές των διδασκόντων κατά την διάρκεια της Β φάσης. 11. Να προβαίνει σε ενέργειες δημοσιότητας του προγράμματος, καθώς και σε ενέργειες δικτύωσης των υποτρόφων. Στην κατεύθυνση αυτή είναι υποχρεωμένος να παρέχει υλικό δημοσιότητας της Γ.Γ.Ν.Γ. ή δικής του παραγωγής που θα αφορά τόσο στη δραστηριότητα της Κυψέλης γενικά όσο και σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και εξειδικευμένα αντικείμενα, που άπτονται της δικτύωσης. Τέλος, μέσω των εκδηλώσεων που θα διοργανώνει, οφείλει να φέρνει σε επαφή τους υποτρόφους με επιχειρηματίες και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς με στόχο την δικτύωση τους. Επίσης, στις περιπτώσεις που οι κυψέλες φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε γειτονικούς χώρους υπάρχουσες επιχειρήσεις, θα ήταν καλό να υπάρχει αλληλεπίδραση ή και μεταφορά γνώσεων μεταξύ αυτών και των υποτρόφων, με έλεγχο του διαχειριστή. 5. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Διδασκαλίας Βασική ενότητα της διαδικασίας ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχεδίων των υποτρόφων, αποτελεί η διδασκαλία τους από έμπειρους διδάσκοντες, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα αυτά θα καλύπτουν τις βασικές θεωρητικές (αλλά πλήρως εφαρμόσιμες) γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας εν δυνάμει νέος επιχειρηματίας, προκειμένου να εισέλθει όσο το δυνατό πιο προετοιμασμένος στην σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα. Η θεωρητική κατάρτιση που θα παρέχετε στους υποτρόφους, μαζί με την καθοδήγηση των 21

22 μεντόρων και την μεταφορά εμπειριών από καταξιωμένα στελέχη του επαγγελματικού «στίβου» θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα «εφόδια» για τους μελλοντικούς επιχειρηματίες. Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η συγκεκριμένη κατάρτιση θα πραγματοποιείται μέσω των συχνών εκδηλώσεων «αλληλεπίδρασης» υποτρόφων- στελεχών της αγοράς. Στους υποτρόφους θα παρέχεται (εκτός της πρώτης εβδομάδας προσαρμογής) τετράωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως και μέχρι την λήξη του προγράμματος. Οι διδασκαλίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με μέγιστη διάρκεια ημερήσιας διδασκαλίας τις δύο ώρες. Υπεύθυνος για την κατάρτιση του εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας είναι ο διαχειριστής της κάθε κυψέλης, ο οποίος είναι, επίσης, υπεύθυνος και για την επιλογή των διδασκόντων, τον έλεγχο της διδακτέας ύλης (σύμφωνα πάντα με το εγχειρίδιο λειτουργίας των κυψελών), την έγκαιρη προσέλευση των διδασκόντων και την επίβλεψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι επιστήμονες-επαγγελματίες με σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις στο αντικείμενο διδασκαλίας και με ιδιαίτερη ικανότητα στην μετάδοση γνώσεων. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις διαλέξεις τους με την χρήση power point. Η διδακτέα ύλη οφείλει να είναι σαφής, να κατευθύνεται στην «πηγή» της πληροφορίας ως απαύγασμα επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας ταυτόχρονα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικόλογες θεωρητικές προσεγγίσεις. Οι υπότροφοι δεν θα εξετάζονται στην διδακτέα ύλη. Οι γενικές θεματικές ενότητες διδασκαλίας, τα ειδικά αντικείμενα και οι αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 22

23 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ & ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σύνολο 11 ωρών ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνολο 11 ωρών ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΣΠΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Σύνολο 9 ωρών ΩΡΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΛ 3 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ή ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΆΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 5 ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3 ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΑ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

24 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ HACCP κ.λπ) Σύνολο 5 ωρών (ISO, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνολο 8 ωρών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύνολο 4 ωρών BUSINESS PLAN & BUSINESS MANAGEMENT Σύνολο 6 ωρών ΘΕΜΑΤΑ MARKETING - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Σύνολο 6 ωρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σύνολο 4 ωρών ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 3 ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

25 10 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ PROJECTS ΣΥΝΟΛΟ 68 25

26 Η παραπάνω κατανομή ωρών διδασκαλίας μεταξύ των υποενοτήτων μιας διδακτικής ενότητας και η σειρά των μαθημάτων εντός του τετραμήνου, αποτελεί ενδεικτική πρόταση που δεν δεσμεύει τον ανάδοχο. 6. Πρόγραμμα και Περιεχόμενο Mentoring- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις 6.1 Mentoring Μεθοδολογία Mentoring Για έναν εκκολαπτόμενο επιχειρηματία ο μέντορας οφείλει να είναι κάποιος που έχει επιχειρηματική εμπειρία και που μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας έμπιστος και εχέμυθος συνομιλητής για μια αρκετά σημαντική χρονική περίοδο. Στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρονται οι βασικές αρχές του Mentoring ως επιστημονική μέθοδος προσέγγισης: Ο μέντορας Ακούει και ρωτάει πολύ Καθοδηγεί αλλά δεν πράττει Επικεντρώνεται στη δράση Γιατί Γιατί συνήθως ο ενδιαφερόμενος θα βρει μόνος του τη λύση όταν γίνουν οι σωστές ερωτήσεις Μπορεί να σε συμβουλεύσει, να μιλήσεις με κάποιον αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα Κάθε φορά στο τέλος της κουβέντας ο μέντορας πρέπει να ρωτήσει τι ακριβώς θα κάνεις και πότε. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο μέντορας δεν εκπαιδεύει, δεν αξιολογεί και δεν εμπλέκεται στην καθημερινότητα του υποτρόφου. Στόχοι του mentoring θα είναι οι εξής: Να εγκατασταθεί και να αναπτυχθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο μέντορα και στον υπότροφο. 26

27 Να βοηθηθεί ο υπότροφος στην επίτευξη των στόχων του. Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός υγιούς αισθήματος αυτο-εκτίμησης και μιας ισχυρής συναισθηματικής νοημοσύνης. Να παρέχει ασφαλή χώρο για την ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης ιδεών και κοινωνικοποίησης. Να παρέχει υποστήριξη στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων Πρόγραμμα Mentoring στις Κυψέλες Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους υποτρόφους, εκτός από την διδασκαλία συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, συμπληρωματική υποστήριξη από εξειδικευμένους επαγγελματίες- επιστήμονες. Η υποστήριξη αυτή θα περιλαμβάνει τα εξής: Επεξήγηση της διδακτέας ύλης, όταν αυτό ζητηθεί από κάποιο υπότροφο, για βαθύτερη κατανόηση της και επίλυση τυχόν αποριών. Εμβάθυνση σε θέματα, επί της διδακτέας ύλης, που δεν συζητήθηκαν ή δεν αναλύθηκαν ικανοποιητικά. Το γεγονός αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει λόγω του διαφορετικού υποβάθρου των υποτρόφων, τόσο σε επίπεδο εξειδίκευσης γνώσεων όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων αφομοίωσης. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αντικείμενα που δεν σχετίζονται με την παρεχόμενη διδασκαλία, αλλά με την εν γένει καλλιέργεια του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Επίλυση προσωπικών προβλημάτων, πάντα σε ό,τι αφορά την παρουσία και εργασία τους στον χώρο των κυψελών, σε συνεργασία με τον διαχειριστή της κυψέλης. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να αφορούν π.χ. στην 27

28 συνεργασία τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους ή με άλλους υποτρόφους, έλλειψη κινήτρων ή «οράματος» κ.ο.κ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την σταθερή συνεργασία με δύο μέντορες, οι οποίοι θα βρίσκονται δύο φορές τουλάχιστον, ο καθένας, την εβδομάδα στους χώρους των κυψελών, για δύο ώρες κατ ελάχιστο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσίας των μεντόρων εμφανίζεται παρακάτω: ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ MENTORING Μεντοράς Μεντοράς Οι υπότροφοι θα ενημερώνονται από τον διαχειριστή για τις ημέρες και ώρες που θα είναι παρόντες οι μέντορες. Οι μέντορες πρέπει να είναι επιστήμονεςεπαγγελματίες με σημαντικές επαγγελματικές «παραστάσεις», υψηλή αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ως μέντορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πρόσωπα που απασχολούνται και ως διδάσκοντες, αν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. 6.2 Εκδηλώσεις Σε ότι αφορά τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, αυτές θα διεξάγονται ημέρα Παρασκευή και όταν δεν υπάρχει εκδήλωση παρουσίασης προόδου των υποτρόφων. Ομιλητές σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να μεταδώσουν 28

29 στους υποτρόφους τις εμπειρίες που αποκόμισαν στην επαγγελματική τους ζωή. Στις ενημερωτικές εκδηλώσεις δεν είναι υποχρεωτική η παράλληλη παρουσίαση της ομιλίας σε power point. Επιζητείται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των υποτρόφων σε αυτές τις εκδηλώσεις και η διεξαγωγή συζήτησης με τον ομιλητή, μετά το πέρας της αρχικής του εισήγησης. Οι καλεσμένοι σε αυτές τις εκδηλώσεις θα πρέπει να είναι πρόσωπα, που εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, να έχουν ικανότητα στην μετάδοση επαγγελματικών εμπειριών, καθώς και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των εν δυνάμει επιχειρηματιών. Οι καλεσμένοι σε αυτές τις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν εθελοντικά. 7. Πρόγραμμα Παρακολούθησης Προόδου Υποτρόφων Η παρακολούθηση της προόδου των υποτρόφων, κατά την κανονική φάση, είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί καθορίζει την παραμονή ή όχι του υποτρόφου στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας. Όπως έχει τονιστεί και παραπάνω, είναι απαραίτητο να πιστοποιείται και να διαπιστώνεται η διαρκής πρόοδος και ωρίμανση της επιχειρηματικής ιδέας του υποτρόφου ώστε να κρίνεται επιτυχής η συνέχιση της υποτροφίας του. Πιο συγκεκριμένα, στην κανονική φάση (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο) του προγράμματος, οι υπότροφοι θα υποχρεούνται κάθε μήνα να καταρτίζουν εκθέσεις με την πρόοδο και ωρίμανση της επιχειρηματικής τους ιδέας* (βλ. Παράρτημα 3). Τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου θα τις αποστέλλουν στην Ο.Δ.Ε. της Γ.Γ.Ν.Γ. (Λεπτομέρειες αναφέρονται ανωτέρω). Κατόπιν, η Ο.Δ.Ε. θα πρέπει να μελετάει τις εκθέσεις των υποτρόφων και να εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς για το αν θα πρέπει ή όχι να συνεχιστεί η υποτροφία του κάθε υπότροφου. Ο κάθε υπότροφος έχει περιθώριο 29

30 υποβολής της μηνιαίας έκθεσης προόδου του έως και την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα. Ωστόσο, πέραν της διαδικασίας επικοινωνίας των υποτρόφων με την Ο.Δ.Ε. και τη Γ.Γ.Ν.Γ., η γενική εικόνα των υποτρόφων και η εξέλιξη τους θα παρακολουθείται και από τον διαχειριστή και τον υπεύθυνο κυψέλης με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω: 1. Σε καθημερινή βάση ο διαχειριστής θα συζητά με κάθε υπότροφο ξεχωριστά σε πεντάλεπτες ιδιωτικές συζητήσεις. 2. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, ο διαχειριστής θα συμπληρώνει έντυπο* (βλ. παράρτημα 4), στο οποίο θα αποτυπώνονται η ημερήσια πρόοδος του υποτρόφου, οι ενέργειες που έκανε, οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα που προέκυψαν. 3. Τα συγκεκριμένο έντυπο θα φυλάσσεται με ημερολογιακή σειρά, σε φάκελο που θα δημιουργήσει ο διαχειριστής για κάθε υπότροφο*. Η πληροφορία όλων των εντύπων του μήνα θα αποκωδικοποιείται και θα χρησιμοποιείται για τη σύνταξη της μηνιαίας αναφοράς που θα υποβάλλεται στην Ο.Δ.Ε. Ως εκ τούτου, από τις μηνιαίες αναφορές θα εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την γενική πρόοδο των υποτρόφων ή την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής. Συγκεκριμένα, στις Μηνιαίες Αναφορές* που θα παραδίδονται κάθε μήνα, θα περιλαμβάνονται τα εξής : Στοιχεία τεκμηρίωσης για τη συμμετοχή, παρακολούθηση και πρόοδο των υποτρόφων από τον πρώτο μήνα έως και τον τέταρτο της πιλοτικής λειτουργίας της Κυψέλης. 30

31 Στοιχεία τεκμηρίωσης για την οποιαδήποτε δραστηριότητα (εκπαίδευσης, εκδήλωσης, μετακινήσεων, δημοσιότητας ημερίδας κλπ.) υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του κάθε μήνα λειτουργίας της «Κυψέλης Επιχειρηματικότητας». Έκθεση για την πορεία της Δράσης, τυχόν ελλείψεις ή προβλήματα κατά την διάρκεια του κάθε μήνα λειτουργίας της «Κυψέλης Επιχειρηματικότητας» και παρατηρήσεις επ αυτής, στοιχεία που θα βοηθήσουν στη απρόσκοπτη διεξαγωγή της Β Φάσης. Τέλος, θα παραδοθεί και η τελική Απολογιστική Έκθεση*, για την πορεία υλοποίησης του έργου, που επιπλέον θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρατηρήσεων και επισημάνσεων που προέκυψαν από τις Μηνιαίες Εκθέσεις. Τέλος, κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται παρουσιάσεις, στις οποίες οι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα παρουσίασης της προόδου της ιδέας τους και στους υπόλοιπους υποτρόφους αλλά και στους καλεσμένους μέντορες. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα δίνει τη δυνατότητα στους υποτρόφους να προβούν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις στην τελική μηνιαία τους έκθεση που θα υποβάλλουν στην Γ.Γ.Ν.Γ.. Οι υπότροφοι θα πρέπει και σε αυτές τις παρουσιάσεις να περιγράφουν τις εργασίες που εκτέλεσαν κατά τη διάρκεια του μήνα σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου τους, το στάδιο εξέλιξης που βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή, την ανάλυση των επόμενων βημάτων που θα ακολουθήσουν και τον χρονικό προγραμματισμό τους ώστε να καταλήξουν στην υλοποίηση της ιδέας τους. Αποτελεί υποχρέωση των διαχειριστών να παραβρίσκονται στις συγκεκριμένες παρουσιάσεις και να συμπληρώνουν το μηνιαία έντυπο παρακολούθησης της προόδου των υποτρόφων* (βλ. παράρτημα 5), κατ αντιστοιχία του ημερήσιου που περιγράφεται παραπάνω. 31

32 8. Διαδικασία για την Επιτυχή Ολοκλήρωση του Προγράμματος Υποτρόφου Η διαδικασία η οποία κρίνει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του υποτρόφου είναι μια συνισταμένη όλων των προηγούμενων διαδικασιών που περιγράφηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια του οδηγού εφαρμογής. Ο καθορισμός των απαιτήσεων και προδιαγραφών του προγράμματος των υποτρόφων διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό και την επιτυχή τους ολοκλήρωση στο πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας». Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η πιστή εφαρμογή του παρόντος εγχειριδίου από όλους τους εμπλεκόμενους τις κυψέλες επιχειρηματικότητας, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος από τους υποτρόφους, Σημειώνεται ότι οι υπότροφοι δεν είναι απαραίτητο ούτε και υποχρεούνται να κάνουν σύσταση εταιρίας μετά το πέρα του τετραμήνου ώστε να θεωρηθεί επιτυχής η έκβαση του προγράμματος. Παρόλα αυτά, η κυψέλη επιχειρηματικότητας οφείλει να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι πλέον ευνοϊκές συνθήκες για το σκοπό αυτό, που δεν είναι άλλος από την υλοποίηση της επιχειρηματικής κίνησης. Για το σκοπό αυτό η κυψέλη θα παρέχει δικτύωση που θα εξασφαλίζει την εκπαίδευση των υποτρόφων και θα δίνει τη δυνατότητα για: την προώθηση της ιδέας στην αγορά εργασίας, την εξεύρεση επενδυτών, την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ίδρυση επιχείρησης από τους ίδιους τους υπότροφους, την επαφή με επιχειρηματίες συναφούς αντικειμένου με αυτό της καινοτόμας ιδέας των υποτρόφων. 32

33 Συγκεκριμένα: θα δημιουργήσει μητρώο επιχειρήσεων στα αντικείμενα που άπτονται των καινοτόμων ιδεών που θα ωριμάσουν στην Κυψέλη Επιχειρηματικότητας οι υπότροφοι. Το συγκεκριμένο μητρώο θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις για την κάλυψη των αντικειμένων όλων ανεξαιρέτως των ιδεών των υποτρόφων. θα καταγράψει όλες τις υφιστάμενες επενδυτικές δραστηριότητες παγκοσμίως (π.χ. ξένα funds, venture capital κ.λπ) και να τις προωθήσει στους υποτρόφους, παρέχοντας σαφή περιγραφή για καθεμία από αυτές, ούτως ώστε οι υπότροφοι να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. θα καταγράψει και να παρουσιάσει με τον πλέον εύληπτο και κατανοητό τρόπο, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (π.χ. ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, επενδυτικός νόμος κ.λπ). Ο διαχειριστής θα ενημερώνει σε μηνιαία βάση την παραπάνω πληροφορία, δηλαδή το μητρώο επιχειρήσεων, τη λίστα των υφιστάμενων επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη λίστα των χρηματοδοτικών εργαλείων και θα την έχει στη διάθεση των υποτρόφων ανά πάσα στιγμή. *Οι ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, εφόσον υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση που διατυπώθηκε από τους διαχειριστές των δύο κυψελών κατά την πιλοτική φάση. Οι εκθέσεις προόδου των υποτρόφων, αλλά και τα παραδοτέα των διαχειριστών των κυψελών, θα μπορούν να υποβάλλονται και εγγράφως (πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής) για να φέρουν την υπογραφή των υπευθύνων. 33

34 Παράρτημα 1: Παρουσιολόγιο Κυψέλη: Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή: Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποτρόφου Ώρα Άφιξης Υπογραφή κατά την άφιξη Ώρα Αναχώρησης Υπογραφή κατά την αναχώρηση Υπογραφή Διαχειριστή 34

35 Παράρτημα 2: Δήλωση Ανάληψης Εξοπλισμού ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 ΦΕΚ Α 75) ΠΡΟΣ (1) : ΧΧΧΧΧ Ο Η Όνομα: ΧΧΧΧΧ Επώνυμο: ΧΧΧΧΧ Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΧΧΧΧΧ Τηλ: ΧΧΧΧΧ Τόπος Κατοικίας: ΧΧΧΧΧ Οδός: ΧΧΧΧΧ Αριθ: ΧΧΧ ΤΚ: ΧΧ ΧΧ Χ Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): ΧΧΧΧΧ (Εmail): ΧΧΧΧΧ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ορθή χρήση του παρακάτω εξοπλισμού, που βρίσκεται στο χώρο της Κυψέλης ΧΧΧΧΧ και αποτελειταί από Ένα γραφείο Μια καρέκλα Ένα ερμάριο Έναν προσωπικό υπολογιστή ΧΧΧΧΧ Ημερομηνία: ΧΧΧΧΧ.2013 Ο Δηλών, 35

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο Αριθμ Πρωτ.: 553 Αθήνα, 11 / 2 /2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - A ΦΑΣΗ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ)» (ΑΠ5) ΚΥΨΕΛΗ 1: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Διδασκαλίας Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα (Επίπεδο ΠΕ, ΤΕ) Διάρκεια σύµβασης (Ανά Θυρίδα Επιχειρηµατικότητας)

Θεµατικές Ενότητες Διδασκαλίας Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα (Επίπεδο ΠΕ, ΤΕ) Διάρκεια σύµβασης (Ανά Θυρίδα Επιχειρηµατικότητας) Δ/νση Οργάνωσης Προγραµµατισµού και Μελετών Τµήµα : Προγραµµάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κώδικας : ΤΚ 15180 Αρ. Πρωτ.: 67/31-03- 201 Πληροφορίες : Γ. Σταφυλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARK Κεντρική Δομή HU.R.MA OFFICE, (πρώην Κτήριο ΔΕΣΕ) Σέρρες, Τέρμα Ομόνοιας ΤΗΛ 23210 45405/37865 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4, 3ος Όροφος ΤΗΛ 2321023640 ΦΑΞ 2321051861

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ου φοιτητικού ιαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ. Ε.Ι. Κρήτης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ου φοιτητικού ιαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ. Ε.Ι. Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Προτάσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από 01/06/2013 μέχρι 30/07/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Υποέργο 3: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Υποέργο 3: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Αριθμ Πρωτ.: 775 Αθήνα, 10/04/2014 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Υποέργο 3: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Το εκπαιδευτικό προσωπικό έρχεται σε επαφή με τους σπουδαστές καθημερινά και ως εκ τούτου οφείλει να είναι ενήμερο σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο » Αριθμ Πρωτ.: 4389 Αθήνα, 09 / 12 /2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Ενδιάμεση Φάση (Μεταβατική) (ΑΠ4 & ΑΠ5) ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης)--> 60% Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ αντιστοιχία µε το άρθρο 7 παρ 2 της ΥΑ µε ΑΠ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010), συνοδευόµενη από: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η Ε Α ΠΝΑ µε βάση: α) Το Π 4/2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH )

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημερομηνία: 03 03 2016 15 03 2016 (2 η Έκδοση) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν Κύκλοι Μαθημάτων ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Η Τομέα αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για το ΥΠΟΕΡΓΟ11: Ταχ. Δ/νση :Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας Ταχ. Κωδ. :47100 Ανέζα Άρτας Τηλ. :26810 71919 Άρτα, 25/11/2014 Fax. :26810 23593 Αρ. Πρωτ.:1546 Πληροφορίες :Ευστράτιος Φλούδας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πρόσκληση 1η Τροποποίηση 2η Τροποποίηση Α.Π.: 668/148/Α2/11-02-16 Α.Π.: 1170/290/Α2/08-03-16 Α.Π.: 1898/483/Α2/13-04-16 3η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών

INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών INNOVA NET Πρόσκληση για την Επιλογή 10 Επιχειρηματικών Ιδεών TRAINING AND INNOVATION UNIVERSITY CONSORTIUM POLYTECHNIC OF BARI www.innova-net.eu UNIVERSITY OF PATRAS info@innova-net.eu ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο

Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Το 1 ο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας έτοιμο για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» που έρχεται στα ΕΠΑΛ από τον Οκτώβριο Τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε νέους, κατόχους

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα