ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FORTHNET ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Επεξηγήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FORTHnet A.E ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπηρεσίες INTERNET Υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες Frame Relay Υπηρεσίες DATA VPN Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας Υπηρεσία Σταθερής ασύρµατης πρόσβασης Υπηρεσίες Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών Υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµικής Ενηµέρωσης Yπηρεσίες Περιεχοµένου και Προστιθέµενης Αξίας - ASP Υπηρεσίες Χάρτη - Οδηγού Πόλεων Υπηρεσίες Αναζήτησης - Web καταλόγου ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ίκτυο ιανοµής και Προώθηση Πωλήσεων Περιγραφή ικτύου, Περιοχές και Τρόπος Κάλυψης Πελάτες ικτυακή υποδοµή Τοπολογία ικτύου Αναβάθµιση δικτύου - δηµιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδοµής Υποδοµή για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ Αδειοδότηση υπό καθεστώς Γενικών Αδειών Αδειοδότηση υπό καθεστώς Ειδικών Άδειών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ Έργα του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet Α.Ε Σύστηµα διαχείρισης, χρέωσης και ενεργοποίησης υπηρεσιών στην FORTHnet (FOBIA) ιαχείριση ικτύων, Συστήµατα Υποστήριξης Λειτουργιών Υπηρεσίες Τηλεµατικής στον χώρο τουρισµού και µεταφορών Υπηρεσίες Τηλεµατικής στην Ιατρική Υπηρεσίες Τηλεµατικής σε κινητούς χρήστες Άλλες ραστηριότητες ιαχείριση έργων ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) Γήπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός / Εξοπλισµός ικτύου Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της FORTHnet Α.Ε Συµβάσεις µε τρίτους Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.60 1

2 6.13 OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εταιρικές συµµετοχές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ FORTHnet ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η FORTHnet Α.Ε FORTH-CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ», µε δ. τ. «FORTH-CRS» ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TerraTec ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A Συγγενείς Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η FORTHnet A.E ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. FORTHe-com A.B.E.E ΑΘΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ µε το δ.τ. ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε Εταιρίες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος KNOSSOS TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ µε το δ.τ. ΙΝΑ Α.Ε SAFENET ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ FORTHnet A.E Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E. Ποσά σε χιλ. Κύκλος Εργασιών από: ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εµπορική δραστηριότητα 196,61 306,08 392,42 Παροχή Υπηρεσιών , , ,77 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,19 Μικτό Κέρδος (1) 5.921, , ,88 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 647, ,22 548,32 Σύνολο 6.569, , ,20 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 2.162, , ,63 Έσοδα από Συµµετοχές 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 2.720, , ,69 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.414, , ,32 Κέρδη προ Φόρων 1.182,25 901, ,18 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ 1.074,64 884, ,85 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 879,80 884, ,85 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (4) Ποσά σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων & Φόρων 0,23 0,21 0,23 Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων 0,29 0,26 0,21 Kέρδη προ Φόρων 0,10 0,06-0,24 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. 0,09 0,06-0,25 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,07 0,06-0,25 Μέρισµα ανά Μετοχή (5) 0,00 0,00 0,00 Σηµειώσεις: 1. Η Εταιρία ενσωµατώνει µέρος των διενεργηθεισών ανά χρήση αποσβέσεων στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης, στα έξοδα διάθεσης, στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Ο επιµερισµός αυτός για την τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε χιλ. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κόστος Πωληθέντων 997, , ,31 Εξοδα ιοίκησης 900,78 686, ,28 Έξοδα ιάθεσης 143,51 148,44 364,02 Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 189,73 265,92 359,51 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 0,00 0,00 233,39 ΣΥΝΟΛΟ 2.231, , ,49 3

4 2. Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης έχουν ληφθεί υπόψη οι µεταβολές της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (µείωση της ονοµαστικής αξίας από δρχ (2,9347 ) σε δρχ. 400 (1,17 ) και στη συνέχεια αύξηση από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 )), οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και τέλος η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή. 3. Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 4. Ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης είναι αναµορφωµένος µόνο ως προς την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. (2,9347 ) σε 400 δρχ. (1,17 ) και στην συνέχεια αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 ) 5. Με βάση των αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 2.936, , ,00 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 4.938, , ,13 Μείον: Αποσβέσεις 457,14 646, ,16 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 4.481, , ,97 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,15 Μείον: Αποσβέσεις 2.715, , ,54 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,61 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , ,59 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,17 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,86 Μετα/κοί Λογ/σµοί Ενεργητικού 668,44 760, ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,87 Ίδια Κεφάλαια , , ,34 Προβλέψεις 232,95 300,85 402,49 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3,52 7, ,99 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.469, , ,77 Σύνολο Υποχρεώσεων 7.473, , ,76 Μεταβ/κοί Λογ/σµοί Παθητικού 831,98 13,10 860,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,87 Λογιστική Αξία Μετοχής * 4,35 4,34 4,07 * Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας της µετοχής λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ (2,9347 ) σε δρχ. 400 (1,17 ) που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 ) που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της

5 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FORTHNET 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά το Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλήφθηκε η Εταιρία Ελλάς Νετ Α.Ε. ιεθνών ιανεµητικών Συστηµάτων. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2000 στην ενοποίηση περιλήφθηκαν και οι Εταιρίες FORTHe-com ιαβαλκανικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εµπορίου Α.Β.Ε.Ε. και TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ η συµµετοχή της οποίας αποκτήθηκε στις , ενώ στα αποτελέσµατα της ενοποίησης έχουν συµπεριληφθεί τα ετήσια αποτελέσµατά της. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την χρήση 2001 στην ενοποίηση συµπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS), η οποία περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Για την χρήση 2002 στην ενοποίηση συµπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS). Για πρώτη φορά στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρείες ε) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΙΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS-SA) και στ) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES SA. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των χρήσεων Ποσά σε χιλ. Κύκλος Εργασιών από: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εµπορική δραστηριότητα 246,22 364, ,28 Παροχή Υπηρεσιών , , ,11 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,40 Μικτό Κέρδος 7.279, , ,41 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 579, ,79 543,14 Σύνολο 7.859, , ,55 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 2.636, , ,93 Έσοδα από Συµµετοχές 1,87 2,37 3,85 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 3.285, , ,01 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.983, , ,64 Κέρδη προ Φόρων 1.209, , ,10 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ 691,42 953, ,78 Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές Σ και ικαιώµατα Μειοψηφίας και φόρους φορ.ελέγχου 914,31 918, ,96 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών

6 Ποσά σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (1) Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων & Φόρων 0,27 0,26 0,28 Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων 0,33 0,30 0,26 Kέρδη προ Φόρων 0,10 0,07-0,27 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. 0,06 0,06-0,27 Σηµειώσεις: Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ., ικαιώµατα Μειoψηφίας & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,08 0,06-0,26 Μέρισµα ανά Μετοχή (2) 0,00 0,00 0,00 1. Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 2. Με βάση των αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε χιλ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 3.677, , ,79 Αναπόσβεστες Ασώµατες ακινητοποιήσεις 5.152, , ,01 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,23 Αποσβέσεις 3.195, , ,50 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,72 Συµµετοχές 5.971, ,24 406,50 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 35,63 59,93 134,85 Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων , , ,09 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , ,38 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 925, , ,06 Σύνολο Ενεργητικού , , ,32 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , , ,58 Προβλέψεις 285,33 395,31 546,94 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 3, ,55 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , ,99 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,53 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 845,85 18,45 884,26 Σύνολο Παθητικού , , ,32 6

7 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο FORTHnet A.E.. (εφεξής η FORTHnet A.E. ή η "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Το παρόν διατίθεται στους επενδυτές δωρεάν. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλέφωνο (κ. Γιώργος ερµιτζάκης, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Ανακοινώσεων, κ. Ιωάννης Ζαράνης, Οικονοµικός ιευθυντής και κα Αποστολία Μπαρτζούδη, Υπεύθυνη Corporate Reporting & Budgeting). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έλαβαν γνώση του περιεχοµένου του ελτίου, που καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, ιευθύνων Σύµβουλος, διεύθυνση: Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλ ο κ. Ιωάννης Ζαράνης, Οικονοµικός ιευθυντής, διεύθυνση: Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων, θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τακτικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις , διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αντώνης Γ. Σηφάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12171) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλέφωνο: Για τη χρήση 2001 καθώς και αυτή του 2002 τον έλεγχο διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κκ. Αντώνης Γ. Σηφάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12171) και Νικόλαος Μουστάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13971) της εταιρίας ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε., διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2 4, Αθήνα, τηλέφωνο: Οι κκ. Αντώνης Γ. Σηφάκης και Νικόλαος Μουστάκης διενήργησαν επίσης τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2002, των καταστάσεων ταµειακών ροών, των ενοποιηµένων καταστάσεων ταµειακών ροών και του πίνακα άντλησης κεφαλαίων. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την χρήση 2002 παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στον ισολογισµό της χρήσης 2002 είναι οι κάτωθι: 1. Η Εταιρία στην χρήση 2000 προέβη σε αύξηση του µετοχικού της Κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η περίοδος εγγραφής ήταν 20-25/09/2000, για αριθµό µετοχών (σύνολο µετοχών εταιρείας µετά την έκδοση ) µε ηµεροµηνία εισαγωγής 06/10/2000. Από την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, που έγινε µε βάση τις από 25/8/1999, 31/1/2000 και 7/6/2000 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρίας και την υπ' αριθµ. 3/193/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά ευρώ µείον έξοδα ευρώ) καθαρού ποσού ευρώ (ηµεροµηνία πιστοποίησης.σ. 26/09/2000). Τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν στο σύνολό τους µέχρι και έχουν δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30/8/2002, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 30/8/2002 και ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30/8/2002 ο τελευταίος πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε τη σχετική βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διάθεση αυτή. 7

8 2. Στην κλειόµενη χρήση έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ,00 µε έκδοση νέων µετοχών, από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) του προσωπικού του οµίλου της FORTHNET. Από την αύξηση προέκυψε και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού , Στη κλειόµενη χρήση 2002, έγινε έναρξη παροχής υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. 4. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρίας. 5. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 6. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ -91: ΚΩ ,58 ΚΩ ,99 7. Στο λογαριασµό Γ.ΙΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται α) Η αξία κτήσεως συµµετοχών ποσού ,66 σε τρεις Ανώνυµες Εταιρίες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Η τρέχουσα αξία των συµµετοχών αυτών, µε βάση τις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις της ανέρχεται σε ,37. Σε µία από τις εταιρίες αυτές, µε αξία κτήσεως ,14 και τρέχουσα αξία ,30, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Η αξία κτήσεως συµµετοχών ποσού ,75 σε δύο Ανώνυµες Εταιρίες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, που βρίσκονται στη διαδικασία συγχώνευσης βάσει του Ν. 2166/1993. Με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της των εταιριών αυτών οι οποίες δεν είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η τρέχουσα αξία της συµµετοχής σε µία από αυτές είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως της, κατά ,20 και στην άλλη µεγαλύτερη κατά ,76 και γ) Η αξία κτήσεως συµµετοχής ,06 σε Ανώνυµη Εταιρία εξωτερικού µη εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο, η τρέχουσα αξία αυτής, µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της οι οποίες δεν είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ανέρχεται σε ,46. Για τις ανωτέρω, µε στοιχεία α, και γ, συµµετοχές έπρεπε να έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης ποσού ,89 από το οποίο ,04 αφορά προηγούµενες χρήσεις και ,85 την κλειόµενη χρήση, τα αποτελέσµατα της οποίας έπρεπε να είχε επιβαρύνει. 8. Στο λογαριασµό Γ.ΙIΙ.2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό ,26 που αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως συµµετοχών σε τέσσερις Α.Ε. οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω συµµετοχών είναι µικρότερη κατά ,91 της αξίας κτήσεως τους και έπρεπε να έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης τους, η οποία αφορά εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 9. Κατά την κλειόµενη χρήση κεφαλαιοποιήθηκαν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ποσού ,00 περίπου που, κατά την γνώµη µας, θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα αυτής. 10. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και ποσά συνολικού ύψους ,00 περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιµετώπιση της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων έπρεπε, κατά την γνώµη µας, να έχει σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου από την ήδη σχηµατισµένη ποσού , Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας αποτιµήθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στην τρέχουσα αξία αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2292/1992 και η προκύψασα ζηµία ,70 δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αλλά απευθείας την Καθαρά Θέση. 12. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στον ισολογισµό της χρήσης 2002 είναι οι κάτωθι: 1. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές επιχειρήσεις α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ ΑΕ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, β) FORTHecom ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΒΕΕ γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε (FORTH-CRS) ε) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS-SA) και στ) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A. Οι εταιρείες µε ένδειξη ε) και στ) περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στην ενοποίηση και οι εταιρείες µε την ένδειξη γ) και δ) ενοποιήθηκαν µε Λογιστικές Καταστάσεις επειδή βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσής τους µε βάσει τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 µε ισολογισµούς συγχώνευσης εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Οµίλου. 3. Σε βάρος εταιρείας του Οµίλου υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνόλου ,00 περίπου για τις οποίες υπάρχει συµβατική δέσµευση από µέτοχο για κάλυψη της εταιρείας σε περίπτωση αρνητικής έκβασής των. Εκτός από τις απαιτήσεις αυτές δεν υπάρχουν άλλες εκκρεµείς επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του Οµίλου. 4. Τα αντληθέντα, µε δηµόσια εγγραφή στη χρήση 2000 από την µητρική κεφάλαια ,00, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, διατέθηκαν στο σύνολο τους µέχρι και έχει δηµοσιευθεί ο τελευταίος πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε τη σχετική βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. Στην κλειόµενη χρήση, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας µε καταβολή µετρητών ,00 µε έκδοση νέων µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) του προσωπικού του οµίλου. Από την αύξηση προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού , Από τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 η µητρική και η εταιρεία ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε., για το λόγο αυτό οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών του οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 7. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ -91: ΚΩ ,81 και ΚΩ ,12. 8

9 8. Στο λογαριασµό Γ.ΙΙI.2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό ,26 που αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως συµµετοχών σε τέσσερις Ανώνυµες Εταιρείες οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω συµµετοχών είναι µικρότερη κατά ,91 της αξίας κτήσεως τους και έπρεπε να έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίµησής τους, η οποία αφορά εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 9. Κατά την κλειόµενη χρήση κεφαλαιοποιήθηκαν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ποσού ,00 περίπου που, κατά τη γνώµη µας, θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα. 10. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και ποσά συνολικού ύψους ,00 περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιµετώπιση της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να έχει σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου από την ήδη σχηµατισµένη ποσού , Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου της µητρικής εταιρείας αποτιµήθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στην τρέχουσα αξία αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2292/1992 και η προκύψασα ζηµία ,70 δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αλλά απευθείας την Καθαρά Θέση. 12. Σε εταιρεία που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,62% και 0,07% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, δεν διενεργούνται αποσβέσεις κατ εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 100/1998 στα έξοδα εγκατάστασης και στα πάγια καθώς και στις επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων να έχουν ωφεληθεί µε ,00 περίπου και της χρήσεως 2002 µε ,00 περίπου, τα δε ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται µεγαλύτερα κατά ,00 περίπου. Για την ίδια εταιρεία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920 σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονοµικών της Καταστάσεων της Φορολογικός έλεγχος Η FORTHnet Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος που διεξήχθη για τις χρήσεις (αρ. Εντολής 388/ ), αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., έλεγχος τελών χαρτοσήµων κ.λ.π.). Από τον έλεγχο αυτό, προέκυψε, κατόπιν συµβιβασµού και έκπτωσης 5% λόγω εφάπαξ καταβολής, φόρος εισοδήµατος ποσό δρχ και λοιποί φόροι (Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λ.π.), ποσό δρχ , ήτοι σύνολο δρχ , που επιβάρυναν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1999 προέκυψαν λογιστικές διαφορές ύψους οι φόροι που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 10 εκατ. δρχ. περίπου ενώ οι λοιποί φόροι ανήλθαν σε 13 εκατ. δρχ. Αναλυτικά οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου για την 3ετία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Ποσά σε δρχ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Έτος που αναλογούν Λογιστικές ιαφορές Φόροι που επιβλήθηκαν επί των Λογιστικών ιαφορών Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. κ.λ.π Σύνολο Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Ποσά σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Έτος που αναλογούν Λογιστικές ιαφορές , , ,64 Φόροι που επιβλήθηκαν επί των Λογιστικών ιαφορών , , ,62 Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. κ.λ.π , , ,47 Σύνολο Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , ,09 9

10 Σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες προσφορές Κατά την διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. Κατάλογος προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α. µετά από σχετική γνωστοποίηση Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άτοµα καθώς και οι συνδεδεµένες εταιρίες (άρθρο 42 παράγραφος 5 του Ν2190/1920) που επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της FORTHnet A.E. ή παράγωγα προϊόντα επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευτεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. παρουσιάζονται παρακάτω. Ονοµατεπώνυµο Παντελής Τζωρτζάκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος Μανώλης Συλλιγαρδάκης Ιωάννης Ζαράνης Γεώργιος ερµιτζάκης Μιχάλης Τσαγκατάκης Καρακοβούνης Γεώργιος Αντώνης Σηφάκης Ελλάς Νετ Α.Ε. FORTHe-com A.B.E.E. Forth-CRS A.E. TerraTec A.E. Telemedicine Technologies S.A. ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε. Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία Σαραντοπούλου Μαρία ανελάκη Στυλιαννή Βεζακίδου έσποινα Μυλωνά Ειρήνη Πίτσαρης Μάρκος Θέση στην Εταιρία Μέλος και ιευθύνων Σύµβουλος ιευθύνων Σύµβουλος Ελλάς Νετ ιευθυντής Πωλήσεων Οικονοµικός ιευθυντής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης µετόχων και ανακοινώσεων Προϊστάµενος Νοµικής Υπηρεσίας Προϊστάµενος Λογιστηρίου Ορκωτός Ελεγκτής Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Νοµική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία Εσωτερικός Έλεγχος ικαστικές ιαφορές - ιαιτησίες Όσον αφορά την FORTHnet, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σε βάρος εταιρίας του Οµίλου υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ περίπου, για τις οποίες υπάρχει συµβατική δέσµευση από µέτοχο για κάλυψη της εταιρίας σε περίπτωση αρνητικής έκβασής των. Εκτός από τις υποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν άλλες εκκρεµείς επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα