ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FORTHNET ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Επεξηγήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FORTHnet A.E ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπηρεσίες INTERNET Υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών Υπηρεσίες Frame Relay Υπηρεσίες DATA VPN Υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας Υπηρεσία Σταθερής ασύρµατης πρόσβασης Υπηρεσίες Συµφωνηµένου Επιπέδου Υπηρεσιών Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών Υπηρεσίες Χρηµατοοικονοµικής Ενηµέρωσης Yπηρεσίες Περιεχοµένου και Προστιθέµενης Αξίας - ASP Υπηρεσίες Χάρτη - Οδηγού Πόλεων Υπηρεσίες Αναζήτησης - Web καταλόγου ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ίκτυο ιανοµής και Προώθηση Πωλήσεων Περιγραφή ικτύου, Περιοχές και Τρόπος Κάλυψης Πελάτες ικτυακή υποδοµή Τοπολογία ικτύου Αναβάθµιση δικτύου - δηµιουργία τηλεπικοινωνιακής υποδοµής Υποδοµή για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ Αδειοδότηση υπό καθεστώς Γενικών Αδειών Αδειοδότηση υπό καθεστώς Ειδικών Άδειών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ Έργα του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet Α.Ε Σύστηµα διαχείρισης, χρέωσης και ενεργοποίησης υπηρεσιών στην FORTHnet (FOBIA) ιαχείριση ικτύων, Συστήµατα Υποστήριξης Λειτουργιών Υπηρεσίες Τηλεµατικής στον χώρο τουρισµού και µεταφορών Υπηρεσίες Τηλεµατικής στην Ιατρική Υπηρεσίες Τηλεµατικής σε κινητούς χρήστες Άλλες ραστηριότητες ιαχείριση έργων ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Ασώµατες Ακινητοποιήσεις) Γήπεδα και Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός / Εξοπλισµός ικτύου Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της FORTHnet Α.Ε Συµβάσεις µε τρίτους Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. & ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.60 1

2 6.13 OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εταιρικές συµµετοχές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ FORTHnet ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η FORTHnet Α.Ε FORTH-CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ», µε δ. τ. «FORTH-CRS» ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TerraTec ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A Συγγενείς Εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η FORTHnet A.E ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. FORTHe-com A.B.E.E ΑΘΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ µε το δ.τ. ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε Εταιρίες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος KNOSSOS TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ µε το δ.τ. ΙΝΑ Α.Ε SAFENET ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ FORTHnet A.E Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E. Ποσά σε χιλ. Κύκλος Εργασιών από: ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εµπορική δραστηριότητα 196,61 306,08 392,42 Παροχή Υπηρεσιών , , ,77 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,19 Μικτό Κέρδος (1) 5.921, , ,88 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 647, ,22 548,32 Σύνολο 6.569, , ,20 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 2.162, , ,63 Έσοδα από Συµµετοχές 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 2.720, , ,69 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.414, , ,32 Κέρδη προ Φόρων 1.182,25 901, ,18 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ 1.074,64 884, ,85 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές Σ και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 879,80 884, ,85 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (2) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (4) Ποσά σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (3) Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων & Φόρων 0,23 0,21 0,23 Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων 0,29 0,26 0,21 Kέρδη προ Φόρων 0,10 0,06-0,24 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. 0,09 0,06-0,25 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,07 0,06-0,25 Μέρισµα ανά Μετοχή (5) 0,00 0,00 0,00 Σηµειώσεις: 1. Η Εταιρία ενσωµατώνει µέρος των διενεργηθεισών ανά χρήση αποσβέσεων στο κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης, στα έξοδα διάθεσης, στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Ο επιµερισµός αυτός για την τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ποσά σε χιλ. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κόστος Πωληθέντων 997, , ,31 Εξοδα ιοίκησης 900,78 686, ,28 Έξοδα ιάθεσης 143,51 148,44 364,02 Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 189,73 265,92 359,51 Χρηµατοοικονοµικό Κόστος 0,00 0,00 233,39 ΣΥΝΟΛΟ 2.231, , ,49 3

4 2. Για την στάθµιση του αριθµού των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης έχουν ληφθεί υπόψη οι µεταβολές της ονοµαστικής αξίας της µετοχής (µείωση της ονοµαστικής αξίας από δρχ (2,9347 ) σε δρχ. 400 (1,17 ) και στη συνέχεια αύξηση από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 )), οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και τέλος η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή. 3. Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 4. Ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης είναι αναµορφωµένος µόνο ως προς την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. (2,9347 ) σε 400 δρχ. (1,17 ) και στην συνέχεια αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 ) 5. Με βάση των αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Ποσά σε χιλ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 2.936, , ,00 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 4.938, , ,13 Μείον: Αποσβέσεις 457,14 646, ,16 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 4.481, , ,97 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,15 Μείον: Αποσβέσεις 2.715, , ,54 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,61 Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις , , ,59 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,17 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , ,86 Μετα/κοί Λογ/σµοί Ενεργητικού 668,44 760, ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,87 Ίδια Κεφάλαια , , ,34 Προβλέψεις 232,95 300,85 402,49 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3,52 7, ,99 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.469, , ,77 Σύνολο Υποχρεώσεων 7.473, , ,76 Μεταβ/κοί Λογ/σµοί Παθητικού 831,98 13,10 860,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,87 Λογιστική Αξία Μετοχής * 4,35 4,34 4,07 * Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας της µετοχής λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ (2,9347 ) σε δρχ. 400 (1,17 ) που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. 400 (1,17 ) σε δρχ. 402,085 (1,18 ) που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της

5 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ FORTHNET 2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά το Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλήφθηκε η Εταιρία Ελλάς Νετ Α.Ε. ιεθνών ιανεµητικών Συστηµάτων. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2000 στην ενοποίηση περιλήφθηκαν και οι Εταιρίες FORTHe-com ιαβαλκανικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εµπορίου Α.Β.Ε.Ε. και TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ η συµµετοχή της οποίας αποκτήθηκε στις , ενώ στα αποτελέσµατα της ενοποίησης έχουν συµπεριληφθεί τα ετήσια αποτελέσµατά της. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Κατά την χρήση 2001 στην ενοποίηση συµπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS), η οποία περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Για την χρήση 2002 στην ενοποίηση συµπεριλήφθηκαν οι θυγατρικές εταιρίες α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε. ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ β) FORTHe com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε. (FORTH CRS). Για πρώτη φορά στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρείες ε) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΙΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS-SA) και στ) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES SA. Η ενοποίηση έγινε µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των χρήσεων Ποσά σε χιλ. Κύκλος Εργασιών από: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εµπορική δραστηριότητα 246,22 364, ,28 Παροχή Υπηρεσιών , , ,11 Σύνολο Κύκλου Εργασιών , , ,40 Μικτό Κέρδος 7.279, , ,41 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 579, ,79 543,14 Σύνολο 7.859, , ,55 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 2.636, , ,93 Έσοδα από Συµµετοχές 1,87 2,37 3,85 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 3.285, , ,01 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.983, , ,64 Κέρδη προ Φόρων 1.209, , ,10 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές Σ 691,42 953, ,78 Κέρδη µετά από φόρους, Αµοιβές Σ και ικαιώµατα Μειοψηφίας και φόρους φορ.ελέγχου 914,31 918, ,96 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος αριθµός µετοχών

6 Ποσά σε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (1) Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων & Φόρων 0,27 0,26 0,28 Kέρδη προ Aποσβέσεων & Φόρων 0,33 0,30 0,26 Kέρδη προ Φόρων 0,10 0,07-0,27 Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Aµοιβές.Σ. 0,06 0,06-0,27 Σηµειώσεις: Kέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Aµοιβές.Σ., ικαιώµατα Μειoψηφίας & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 0,08 0,06-0,26 Μέρισµα ανά Μετοχή (2) 0,00 0,00 0,00 1. Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 2. Με βάση των αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε χιλ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 3.677, , ,79 Αναπόσβεστες Ασώµατες ακινητοποιήσεις 5.152, , ,01 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,23 Αποσβέσεις 3.195, , ,50 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,72 Συµµετοχές 5.971, ,24 406,50 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 35,63 59,93 134,85 Σύνολο Αναπόσβεστων Παγίων , , ,09 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , , ,38 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 925, , ,06 Σύνολο Ενεργητικού , , ,32 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , , ,58 Προβλέψεις 285,33 395,31 546,94 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 3, ,55 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , , ,99 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,53 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 845,85 18,45 884,26 Σύνολο Παθητικού , , ,32 6

7 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο, περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο FORTHnet A.E.. (εφεξής η FORTHnet A.E. ή η "Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Το παρόν διατίθεται στους επενδυτές δωρεάν. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλέφωνο (κ. Γιώργος ερµιτζάκης, Υπεύθυνος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Ανακοινώσεων, κ. Ιωάννης Ζαράνης, Οικονοµικός ιευθυντής και κα Αποστολία Μπαρτζούδη, Υπεύθυνη Corporate Reporting & Budgeting). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Τα ιοικητικά Συµβούλια του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έλαβαν γνώση του περιεχοµένου του ελτίου, που καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης 5/204/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, ιευθύνων Σύµβουλος, διεύθυνση: Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλ ο κ. Ιωάννης Ζαράνης, Οικονοµικός ιευθυντής, διεύθυνση: Ατθίδων 4, Τ.Κ.: , Καλλιθέα, τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων, θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρίας δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τακτικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο για τις εταιρικές χρήσεις , διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Αντώνης Γ. Σηφάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12171) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε., διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλέφωνο: Για τη χρήση 2001 καθώς και αυτή του 2002 τον έλεγχο διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές κκ. Αντώνης Γ. Σηφάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12171) και Νικόλαος Μουστάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13971) της εταιρίας ΣΟΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε., διεύθυνση Λ. Μεσογείων 2 4, Αθήνα, τηλέφωνο: Οι κκ. Αντώνης Γ. Σηφάκης και Νικόλαος Μουστάκης διενήργησαν επίσης τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2002, των καταστάσεων ταµειακών ροών, των ενοποιηµένων καταστάσεων ταµειακών ροών και του πίνακα άντλησης κεφαλαίων. Τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την χρήση 2002 παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στον ισολογισµό της χρήσης 2002 είναι οι κάτωθι: 1. Η Εταιρία στην χρήση 2000 προέβη σε αύξηση του µετοχικού της Κεφαλαίου µε ηµόσια Εγγραφή µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η περίοδος εγγραφής ήταν 20-25/09/2000, για αριθµό µετοχών (σύνολο µετοχών εταιρείας µετά την έκδοση ) µε ηµεροµηνία εισαγωγής 06/10/2000. Από την εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, που έγινε µε βάση τις από 25/8/1999, 31/1/2000 και 7/6/2000 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρίας και την υπ' αριθµ. 3/193/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά ευρώ µείον έξοδα ευρώ) καθαρού ποσού ευρώ (ηµεροµηνία πιστοποίησης.σ. 26/09/2000). Τα ως άνω αντληθέντα κεφάλαια διατέθηκαν στο σύνολό τους µέχρι και έχουν δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ 30/8/2002, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 30/8/2002 και ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30/8/2002 ο τελευταίος πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε τη σχετική βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διάθεση αυτή. 7

8 2. Στην κλειόµενη χρήση έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών κατά ,00 µε έκδοση νέων µετοχών, από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) του προσωπικού του οµίλου της FORTHNET. Από την αύξηση προέκυψε και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού , Στη κλειόµενη χρήση 2002, έγινε έναρξη παροχής υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. 4. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρίας. 5. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 6. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ -91: ΚΩ ,58 ΚΩ ,99 7. Στο λογαριασµό Γ.ΙΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται α) Η αξία κτήσεως συµµετοχών ποσού ,66 σε τρεις Ανώνυµες Εταιρίες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Η τρέχουσα αξία των συµµετοχών αυτών, µε βάση τις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις της ανέρχεται σε ,37. Σε µία από τις εταιρίες αυτές, µε αξία κτήσεως ,14 και τρέχουσα αξία ,30, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. β) Η αξία κτήσεως συµµετοχών ποσού ,75 σε δύο Ανώνυµες Εταιρίες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, που βρίσκονται στη διαδικασία συγχώνευσης βάσει του Ν. 2166/1993. Με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της των εταιριών αυτών οι οποίες δεν είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η τρέχουσα αξία της συµµετοχής σε µία από αυτές είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως της, κατά ,20 και στην άλλη µεγαλύτερη κατά ,76 και γ) Η αξία κτήσεως συµµετοχής ,06 σε Ανώνυµη Εταιρία εξωτερικού µη εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο, η τρέχουσα αξία αυτής, µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της οι οποίες δεν είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ανέρχεται σε ,46. Για τις ανωτέρω, µε στοιχεία α, και γ, συµµετοχές έπρεπε να έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης ποσού ,89 από το οποίο ,04 αφορά προηγούµενες χρήσεις και ,85 την κλειόµενη χρήση, τα αποτελέσµατα της οποίας έπρεπε να είχε επιβαρύνει. 8. Στο λογαριασµό Γ.ΙIΙ.2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό ,26 που αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως συµµετοχών σε τέσσερις Α.Ε. οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω συµµετοχών είναι µικρότερη κατά ,91 της αξίας κτήσεως τους και έπρεπε να έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης τους, η οποία αφορά εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 9. Κατά την κλειόµενη χρήση κεφαλαιοποιήθηκαν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ποσού ,00 περίπου που, κατά την γνώµη µας, θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα αυτής. 10. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και ποσά συνολικού ύψους ,00 περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιµετώπιση της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων έπρεπε, κατά την γνώµη µας, να έχει σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου από την ήδη σχηµατισµένη ποσού , Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας αποτιµήθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στην τρέχουσα αξία αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2292/1992 και η προκύψασα ζηµία ,70 δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αλλά απευθείας την Καθαρά Θέση. 12. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και οι σηµειώσεις της Εταιρίας στον ισολογισµό της χρήσης 2002 είναι οι κάτωθι: 1. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οι θυγατρικές επιχειρήσεις α) ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ ΑΕ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, β) FORTHecom ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΒΕΕ γ) TERRATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Ε (FORTH-CRS) ε) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MEDITERRANEAN BROADBAND ACCESS-SA) και στ) TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A. Οι εταιρείες µε ένδειξη ε) και στ) περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στην ενοποίηση και οι εταιρείες µε την ένδειξη γ) και δ) ενοποιήθηκαν µε Λογιστικές Καταστάσεις επειδή βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσής τους µε βάσει τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 µε ισολογισµούς συγχώνευσης εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του Οµίλου. 3. Σε βάρος εταιρείας του Οµίλου υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνόλου ,00 περίπου για τις οποίες υπάρχει συµβατική δέσµευση από µέτοχο για κάλυψη της εταιρείας σε περίπτωση αρνητικής έκβασής των. Εκτός από τις απαιτήσεις αυτές δεν υπάρχουν άλλες εκκρεµείς επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του Οµίλου. 4. Τα αντληθέντα, µε δηµόσια εγγραφή στη χρήση 2000 από την µητρική κεφάλαια ,00, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, διατέθηκαν στο σύνολο τους µέχρι και έχει δηµοσιευθεί ο τελευταίος πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων µε τη σχετική βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. Στην κλειόµενη χρήση, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας µε καταβολή µετρητών ,00 µε έκδοση νέων µετοχών από άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης (stock option) του προσωπικού του οµίλου. Από την αύξηση προέκυψε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού , Από τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 η µητρική και η εταιρεία ΕΛΛΑΣ ΝΕΤ Α.Ε., για το λόγο αυτό οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών του οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 7. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟ -91: ΚΩ ,81 και ΚΩ ,12. 8

9 8. Στο λογαριασµό Γ.ΙΙI.2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό ,26 που αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως συµµετοχών σε τέσσερις Ανώνυµες Εταιρείες οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω συµµετοχών είναι µικρότερη κατά ,91 της αξίας κτήσεως τους και έπρεπε να έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίµησής τους, η οποία αφορά εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 9. Κατά την κλειόµενη χρήση κεφαλαιοποιήθηκαν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ποσού ,00 περίπου που, κατά τη γνώµη µας, θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα. 10. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και ποσά συνολικού ύψους ,00 περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιµετώπιση της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να έχει σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου από την ήδη σχηµατισµένη ποσού , Οι µετοχές του χαρτοφυλακίου της µητρικής εταιρείας αποτιµήθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, στην τρέχουσα αξία αυτών µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2292/1992 και η προκύψασα ζηµία ,70 δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αλλά απευθείας την Καθαρά Θέση. 12. Σε εταιρεία που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,62% και 0,07% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, δεν διενεργούνται αποσβέσεις κατ εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 100/1998 στα έξοδα εγκατάστασης και στα πάγια καθώς και στις επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων να έχουν ωφεληθεί µε ,00 περίπου και της χρήσεως 2002 µε ,00 περίπου, τα δε ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται µεγαλύτερα κατά ,00 περίπου. Για την ίδια εταιρεία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920 σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονοµικών της Καταστάσεων της Φορολογικός έλεγχος Η FORTHnet Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1999, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος που διεξήχθη για τις χρήσεις (αρ. Εντολής 388/ ), αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., έλεγχος τελών χαρτοσήµων κ.λ.π.). Από τον έλεγχο αυτό, προέκυψε, κατόπιν συµβιβασµού και έκπτωσης 5% λόγω εφάπαξ καταβολής, φόρος εισοδήµατος ποσό δρχ και λοιποί φόροι (Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. κ.λ.π.), ποσό δρχ , ήτοι σύνολο δρχ , που επιβάρυναν τα προς διάθεση αποτελέσµατα της χρήσης Από τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1999 προέκυψαν λογιστικές διαφορές ύψους οι φόροι που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 10 εκατ. δρχ. περίπου ενώ οι λοιποί φόροι ανήλθαν σε 13 εκατ. δρχ. Αναλυτικά οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου για την 3ετία φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Ποσά σε δρχ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Έτος που αναλογούν Λογιστικές ιαφορές Φόροι που επιβλήθηκαν επί των Λογιστικών ιαφορών Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. κ.λ.π Σύνολο Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Ποσά σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Έτος που αναλογούν Λογιστικές ιαφορές , , ,64 Φόροι που επιβλήθηκαν επί των Λογιστικών ιαφορών , , ,62 Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. κ.λ.π , , ,47 Σύνολο Φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , ,09 9

10 Σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002 και για το λόγο αυτό δεν µπορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. Πληροφορίες σχετικά µε ηµόσιες προσφορές Κατά την διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. Κατάλογος προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν συναλλαγές στο Χ.Α.Α. µετά από σχετική γνωστοποίηση Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα άτοµα καθώς και οι συνδεδεµένες εταιρίες (άρθρο 42 παράγραφος 5 του Ν2190/1920) που επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της FORTHnet A.E. ή παράγωγα προϊόντα επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευτεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. παρουσιάζονται παρακάτω. Ονοµατεπώνυµο Παντελής Τζωρτζάκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος Μανώλης Συλλιγαρδάκης Ιωάννης Ζαράνης Γεώργιος ερµιτζάκης Μιχάλης Τσαγκατάκης Καρακοβούνης Γεώργιος Αντώνης Σηφάκης Ελλάς Νετ Α.Ε. FORTHe-com A.B.E.E. Forth-CRS A.E. TerraTec A.E. Telemedicine Technologies S.A. ΑΘΛΟΝΕΤ Α.Ε. Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες - Ανώνυµη Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία Σαραντοπούλου Μαρία ανελάκη Στυλιαννή Βεζακίδου έσποινα Μυλωνά Ειρήνη Πίτσαρης Μάρκος Θέση στην Εταιρία Μέλος και ιευθύνων Σύµβουλος ιευθύνων Σύµβουλος Ελλάς Νετ ιευθυντής Πωλήσεων Οικονοµικός ιευθυντής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης µετόχων και ανακοινώσεων Προϊστάµενος Νοµικής Υπηρεσίας Προϊστάµενος Λογιστηρίου Ορκωτός Ελεγκτής Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Συνδεδεµένη Εταιρία Νοµική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία Νοµική Υπηρεσία Εσωτερικός Έλεγχος ικαστικές ιαφορές - ιαιτησίες Όσον αφορά την FORTHnet, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι σε βάρος εταιρίας του Οµίλου υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ περίπου, για τις οποίες υπάρχει συµβατική δέσµευση από µέτοχο για κάλυψη της εταιρίας σε περίπτωση αρνητικής έκβασής των. Εκτός από τις υποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν άλλες εκκρεµείς επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. 10

11 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,04 Ευρώ και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,18 Ευρώ. 4.2 ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν το έτος 2000 από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική τοποθέτηση για την είσοδό της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. ανήλθαν στο ποσό Όσον αφορά την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, αυτή έχει βεβαιωθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρίας Κο Α. Σηφάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ και Κο Ν. Μουστάκη Α.Μ. ΣΟΕΛ της ελεγκτικής Εταιρίας ΣΟΛ - ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Α.Ε. και έχει γνωστοποιηθεί στο Χ.Α.Α. Σύµφωνα λοιπόν µε την βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών, τα αντληθέντα κεφάλαια από την δηµόσια εγγραφή και την ιδιωτική τοποθέτηση που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2000 (απόφαση Γενικών Συνελεύσεων 25/8/99, και ) λόγω αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου µε µετρητά, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Το σύνολο της ηµόσιας Εγγραφής ήταν ενώ τα έξοδα ανήλθαν σε Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν διατέθηκαν στο σύνολο τους µέχρι Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. 11

12 4.3 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Η µετοχή της Εταιρίας εισήχθη προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. την µε τιµή έναρξης διαπραγµάτευσης τα Ευρώ ενώ η τιµή κλεισίµατος του Γενικού δείκτη τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών βρίσκονταν στις 4.027,09 µονάδες. Από την έναρξη διαπραγµάτευσης µέχρι και τις η µετοχή έχει ξεπεράσει ελαφρά την απόδοση του Γ.. (+1%). 120% 100% 80% Γ FORTHnet 60% 40% 20% 0% 1/10/00 1/1/01 1/4/01 1/7/01 1/10/01 1/1/02 1/4/02 1/7/02 1/10/02 1/1/03 1/4/03 Η απόδοση της µετοχής έχει ξεπεράσει και την απόδοση του δείκτη Πληροφορικής (+7%) όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 120% 100% 80%. Πληροφορικής FORTHnet 60% 40% 20% 0% 1/3/01 1/5/01 1/7/01 1/9/01 1/11/01 1/1/02 1/3/02 1/5/02 1/7/02 1/9/ /11/02 1/1/03 1/3/03 1/5/03

13 Η πορεία της µετοχής για το 2002 δεν µπόρεσε να ξεφύγει από το την γενικότερη πτωτική τάση των αγορών και από 2/1/2002 (τιµή κλεισίµατος 6,95 ) µέχρι 31/12/2002 (τιµή κλεισίµατος 5,10 ) είχε απόδοση -27% µε µέσο ηµερήσιο όγκο συναλλαγών µετοχές , /1/ /1/2002 FORTHnet 19/2/ /3/ /4/2002 8/5/ /5/ /6/ /7/ /8/2002 6/9/2002 1/10/ /10/ /11/ /12/2002 Όγκος Κλείσιµο 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-13

14 5 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κωδικοποιηµένο Νόµο 2190/1920 (στο εξής ο Νόµος ) και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται µέχρι το ύψος της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που αυτοί κατέχουν και µετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας ανάλογα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας ούτε να ζητήσουν την διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν στην διοίκησή της ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς την σχέση του µε αυτή και υπόκειται στους ελληνικούς νόµους. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφενός και των µετόχων αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία κοινό εκπρόσωπο τους για να έχουν ψήφο στην Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτό αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία, σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυµης εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου έχουν δικαίωµα να ζητήσουν: Από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 40, 40ε του ν. 2190/1920. Την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 ηµερών από την κατάθεση της αίτησης στον πρόεδρο του.σ. οι µέτοχοι που ζητούν την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων οφείλουν να µνηµονεύουν στην αίτησή τους και τα θέµατα που θα συζητηθούν στην συνέλευση αυτή. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει 10 µέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του.σ. και των ελεγκτών της FORTHnet. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρία Μητρώο Μετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε ορισθεί. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνονται δια του Τύπου. 14

15 Μερίσµατα που δεν ζητήθηκαν µέσα σε 5 χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά στην διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο Μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της εταιρίας και στη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Αύλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Με βάση το Π.. 82/96 η Εταιρία ανακοινώνει ότι: «Η Εταιρία µας ανακοινώνει ότι οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Π.. 82/1996 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών της και προσδιορισµού των πλήρων στοιχείων των µετόχων της (όνοµα, διεύθυνση) µέχρι σηµείου φυσικού προσώπου. Την ίδια υποχρέωση επιβάλλει ο Νόµος και στις Α.Ε. µετόχους της εταιρίας µας. Για τους µετόχους µας ανώνυµες εταιρίες που δεν έχουν προβεί στη µέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του άνω διατάγµατος ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, οι προβλεπόµενες κυρώσεις συνίστανται στη στέρηση των δικαιωµάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από τη µετοχική τους ιδιότητα. Τα δικαιώµατα αυτά ανακτώνται µόνο εφόσον οι παραπάνω µέτοχοι ονοµαστικοποιήσουν τις µετοχές τους και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό των µετοχών τους που είναι ανώνυµες εταιρίες κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1.» Επεξηγήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2002! ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ O σηµαντικός και µοναδικός λόγος για την εµφάνιση των ζηµιών στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης για την εταιρική χρήση 2002 είναι η µεγάλη αύξηση των αποσβέσεων. Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται στις επενδύσεις πού πραγµατοποίησε η εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών Σταθερής Φωνητικής Τηλεφωνίας το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Τον Απρίλιο του 2002 άρχισε η παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ταυτόχρονα άρχισε η απόσβεση των επενδύσεων. Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας:! ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η εταιρεία τον Απρίλιο του 2002 προέβη στην σύναψη κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ύψους 20 εκατ από όµιλο Τραπεζών µε διαχειρίστρια την Εµπορική Τράπεζα. Το άνειο έχει χορηγηθεί µε εξαιρετικούς όρους στην εταιρία, λόγω της υψηλής πιστοληπτικής της ικανότητας, χωρίς εµπράγµατες ή ενοχικές εγγυήσεις, όµως µε ορισµένες υποχρεώσεις, όπως να τηρεί ορισµένους οικονοµικούς δείκτες, να διατηρεί ασφαλισµένα τα περιουσιακά της στοιχεία, να παραδίδει στη ιαχειρίστρια τις ελεγµένες από ορκωτούς οικονοµικές καταστάσεις, να εξοφλεί τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις, να µην προβαίνει σε δανεισµούς ή πιστωτικές διευκολύνσεις σε θυγατρικές της πέραν των 3 εκατ., να µην παραχωρεί βάρη σε ακίνητά της και άλλες συναφείς. Το εκτιµώµενο ύψος των τοκοχρεολυσίων που θα καταβληθούν το 2003 είναι 3 εκατ. περίπου, τα οποία και έχουν συµπεριληφθεί στο cash flow της εταιρείας. Η εταιρεία είναι σε θέση να εκπληρώσει κανονικά την παραπάνω υποχρέωση της. 15

16 Αναλυτικότερα για το έτος 2003 τα ποσά και οι ηµεροµηνίες πληρωµής των τόκων και των χρεολυσίων έχουν ως εξής: 18 Μαΐου 2003 Τόκοι περιόδου 18/11/ /05/ Νοεµβρίου 2003 Τόκοι περιόδου 18/05/ /11/ Νοεµβρίου 2003 όση 1/10 του ανείου Σύνολο: ! ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης (Σταθερή τηλεφωνία, INTERNET, Εφαρµογές, κλπ). Για το έτος 2003 η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι ο τζίρος θα διπλασιαστεί και θα κυµανθεί περίπου στα 64 εκατ. σε επίπεδο οµίλου από 32 εκατ. που ήταν στην χρήση Επίσης προβλέπεται ότι τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων θα διαµορφωθούν από 4 εκατ. το 2002, σε 10 εκατ. περίπου το Στο ποσό αυτό θα φτάσουν και οι συνολικές αποσβέσεις του έτους. Οι παραδοχές που έχουν γίνει για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι: α) Συνέχιση της αυξητικής τάσης που παρατηρείται µέχρι τώρα στη Σταθερή Τηλεφωνία και το INTERNET. β) Σταδιακή σύγκλιση του θεσµικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα µε αυτά που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η συµµετοχή της εταιρείας σε µεγάλα έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής (λόγω των µεγάλων καθυστερήσεων των έργων του Γ ΚΠΣ) δεν έχει προϋπολογιστεί στα έσοδα του 2003, π.χ. το έργο «Σύζευξις», στο οποίο η εταιρεία έχει καταθέσει προσφορές στα πέντε από τα εννέα υποέργα.! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατήρηση 1: α) Η αξία κτήσεως συµµετοχών ποσού ,66 σε τρεις Ανώνυµες Εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Η τρέχουσα αξία των συµµετοχών αυτών, µε βάση τις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις της ανέρχεται σε ,37. Σε µία από τις εταιρείες αυτές, µε αξία κτήσεως ,14 και τρέχουσα αξία ,30, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920. γ) Η αξία κτήσεως συµµετοχής ,06 σε Ανώνυµη Εταιρεία εξωτερικού µη εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο, η τρέχουσα αξία αυτής, µε βάση τις Οικονοµικές Καταστάσεις της οι οποίες δεν είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ανέρχεται σε ,46. Για τις ανωτέρω, µε στοιχεία α, και γ, συµµετοχές έπρεπε να έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη υποτίµησης ποσού ,89 από το οποίο ,04 αφορά προηγούµενες χρήσεις και ,85 την κλειόµενη χρήση, τα αποτελέσµατα της οποίας έπρεπε να είχε επιβαρύνει. Περ. α Απάντηση: Αφορά τη συµµετοχή στις εταιρείες : - ΕΛΛΑΣΝΕΤ Α.Ε. κατά ποσοστό 75%. - MΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 60%. - FORTHe-com κατά ποσοστό 45%. Με βάση τον Ισολογισµό της 31/12/2002 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας FORTHe-com ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ είναι ,76 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της είναι εν διενεργούνται αποσβέσεις επί των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε βάση τις διατάξεις του Π. 100/98 περί «Νέων Επιχειρήσεων». Η παρατήρηση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναφέρεται στην περίπτωση που η εταιρεία από την έναρξη της δραστηριοποίησης της (χρήση 1999) επέλεγε να διενεργεί αποσβέσεις στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία από 1/1/2003 θα διενεργήσει αποσβέσεις στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά της στοιχεία αφού έχει παρέλθει πλέον το χρονικό διάστηµα της 3ετίας το οποίο προβλέπεται από τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Ωστόσο η εταιρεία θα συµπεριλάβει στα υπό συζήτηση θέµατα της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το θέµα της µελλοντικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Περ. γ Αφορά τη συµµετοχή στην εταιρεία : TELEMEDICINE TECHNOLOGIES S.A. µε έδρα την Γαλλία, κατά ποσοστό ήδη 92,20. Οι υπ αριθµ. α) και γ) περιπτώσεις της παρατήρησης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών αναφέρονται στην εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 όπου προβλέπεται η αποτίµηση των συµµετοχών στην τρέχουσα αξία τους. Η εταιρεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Β.Σ αποτιµά τις συµµετοχές της στην αξία κτήσεως τους. 16

17 Στην συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας: Παρατήρηση 2: Στο λογαριασµό Γ.ΙΙ.2 «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό ,26 που αντιστοιχεί στην αξία κτήσεως συµµετοχών σε τέσσερις Α.Ε. οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω συµµετοχών είναι µικρότερη κατά ,91 της αξίας κτήσεως τους και έπρεπε να έχει σχηµατισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίµησης τους, η οποία αφορά εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. Απάντηση: Αφορά τη συµµετοχή στις εταιρείες: - ΚΝΩΣΣΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 18,13% - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ κατά ποσοστό 0,72% - ΑΘΛΟ ΙΚΤΥΑΚΗ Α.Ε. κατά ποσοστό 42,5% - Ι.Ν.Α. Α.Ε. κατά ποσοστό 10,55% Οι παραπάνω συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΒΣ. Στην συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας: Παρατήρηση 3: Κατά την κλειόµενη χρήση κεφαλαιοποιήθηκαν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ποσού ,00 περίπου που, κατά την γνώµη µας, θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα αυτής. Απάντηση: Η Εταιρεία λόγω του αντικειµένου της αναπτύσσει εσωτερικά άϋλα περιουσιακά στοιχεία (internally generated intangible assets). Το ποσό των χιλ. αφορά δαπάνες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα αποτελέσουν πηγή πολύ σηµαντικών εσόδων και παράλληλα θα συντελέσουν στην σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας στο µέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το σύστηµα τιµολόγησης της εταιρίας (FOBIA-Forthnet Billing Application) πού έχει επιτρέψει στην εταιρία να χρησιµοποιεί κοινή πλατφόρµα για την τιµολόγηση όλων των υπηρεσιών της (σταθερή τηλεφωνία, internet εφαρµογές, κυκλώµατα δεδοµένων κ.λ.π.). Επισηµαίνεται ότι το κόστος αγοράς και λειτουργίας ενός παρόµοιου συστήµατος θα είχε πολλαπλάσιο κόστος, χωρίς να υπολογίζονται τα οφέλη που θα προκύψουν από τυχόν εµπορική εκµετάλλευσή του στο µέλλον. Επισηµαίνεται ότι η επένδυση για την προετοιµασία της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας είναι αυτή που επέτρεψε στην εταιρία να πραγµατοποιήσει από τον Σεπτέµβριο έως το τέλος του 2002, 71 χιλ. συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και έσοδα 6,7 εκατ. Για το 2003 προβλέπονται 250 χιλ. περίπου συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και έσοδα 34 εκατ. Η στρατηγική της εταιρείας να επενδύει η ίδια σε τεχνολογία, και να µην είναι απλός χρήστης της, έχει δικαιωθεί από την µέχρι τώρα πορεία της. Ο Κύκλος Εργασιών από χιλ. που ήταν το 1999 διαµορφώθηκε σε 32 εκατ. το 2002 και προβλέπεται 64 εκατ. το Τα αποτελέσµατα της εταιρείας θα επιβαρυνθούν το έτος 2003 µε τις αποσβέσεις των προγραµµάτων αφού για τα περισσότερα από αυτά ήδη έχει αρχίσει η εµπορική εκµετάλλευση και συνεπώς έχει γίνει η έναρξη υπολογισµού αποσβέσεων. 17

18 Παρατήρηση 4: Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται και ποσά συνολικού ύψους ,00 περίπου των οποίων καθυστερεί η είσπραξη. Για την αντιµετώπιση της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων έπρεπε, κατά την γνώµη µας, να έχει σχηµατισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ,00 περίπου από την ήδη σχηµατισµένη ποσού ,00. Απάντηση: Η εταιρεία σχηµατίζει κανονικά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις του άρθρου 31 Ν. 2238/94. Εκτιµάται ότι η ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού 258 χιλ. είναι επαρκής λαµβανοµένης υπόψη της εµπειρίας της εταιρείας από την επικοινωνία µε τους πελάτες και την παρακολούθηση των οφειλών της. Η είσπραξη των απαιτήσεων αποτελεί φροντίδα της εταιρείας µε ρυθµίσεις, οχλήσεις, µεθοδική επικοινωνία και άσκηση εξώδικης ή και δικαστικής πίεσης.! ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Σηµαντικά γεγονότα για το 2003 µε δυσµενείς εξελίξεις δεν αναµένονται. Αντίθετα, τα εµπόδια για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού που παρατηρήθηκε το 2002 εξαιτίας της καθυστερηµένης δηµοσίευσης του ΥΠ (Οκτώβριος 2002) και της µη προσφοράς σε τιµές χονδρικής τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων σε παρόχους αναµένεται να αµβλυνθούν, αφού ήδη έχει εκδοθεί απόφαση της ΕΕΤΤ για τις τιµές χονδρικής προς τη σωστή κατεύθυνση και το νέο ΥΠ αναµένεται να δηµοσιευθεί σύντοµα. Και οι δύο αυτές εξελίξεις, καθώς επίσης και η ενεργοποίηση της προεπιλογής φορέα αναµένεται ότι θα βελτιώσουν την πορεία της εταιρίας. Τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρίας και του οµίλου για το έτος 2002 παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. Πίνακας Επαναπροσδιορισµού των Αποτελεσµάτων του Ισολογισµού της Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης σύµφωνα µε τον δηµοσιευµένο Ισολογισµό της ,84 Πλέον : Επιβάρυνση των Αποτελέσµάτων µε βάση τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών - Αποτίµηση Συµµετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις (Σηµ. Νο 1) ,85 - Κεφαλαιοποίηση απανών ερευνας και ανάπτυξης (Σηµ. Νο 3) ,00 - Προβλέψεις για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις (Σηµ. Νο 4) ,00 - Αποτίµηση µετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας (Σηµ. Νο 5) , ,55 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ,39 18

19 Πίνακας Επαναπροσδιορισµού των Αποτελεσµάτων του Ενοποιηµένου Ισολογισµού της Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης σύµφωνα µε τον δηµοσιευµένο Ισολογισµό της ,48 Πλέον : Επιβάρυνση των Αποτελεσµάτων µε βάση τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών - Κεφαλαιοποίηση απανών ερευνας και ανάπτυξης (Σηµ. Νο 2) ,00 - Προβλέψεις για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις (Σηµ. Νο 3) ,00 - Αποτίµηση µετοχών του χαρτοφυλακίου της εταιρείας (Σηµ. Νο 4) ,70 - Μη διενέργεια αποσβέσεων κατ εφαρµογή των διατάξεων του Π 100/1998 (Σηµ. Νο 5) , ,70 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ,18 Πίνακας Επαναπροσδιορισµού των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισµού της (δεν συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της χρήσης 2002) Ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισµού της Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,04 - ιαφορά από εκδοση µετοχών υπέρ το αρτιο ,27 - ιαφορές Αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ,07 - Αποθεµατικά Κεφάλαια Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων , , ,93 Πλέον : Επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων µε βάση τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών - Αποτίµηση Συµµετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις (Σηµ. Νο 1) ,04 - Αποτίµηση Συµµετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις (Σηµ. Νο 2) ,91 - Προβλέψεις για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις (Σηµ. Νο 4) , ,95 Αναµορφωµένα Ιδια Κεφάλαια ,98 Πίνακας Επαναπροσδιορισµού των Ιδίων Κεφαλαίων του Ενοποιηµένου Ισολογισµού της (δεν συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της χρήσης 2002) Ανάλυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ισολογισµού της Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,04 - ιαφορά από εκδοση µετοχών υπέρ το αρτιο ,27 - ιαφορές Αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ,49 - Αποθεµατικά Κεφάλαια ,68 - ιαφορές Ενοποίησης ,78 - ικαιώµατα Μειοψηφίας ,18 - Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων , ,23 Πλέον : Επιβάρυνση των Ιδίων Κεφαλαίων µε βάση τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών - Αποτίµηση Συµµετοχών σε λοιπές επιχειρήσεις (Σηµ. Νο 1) ,91 - Προβλέψεις για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις (Σηµ. Νο 3) ,00 - Μη διενέργεια αποσβέσεων κατ εφαρµογή των διατάξεων του Π 100/1998 (Σηµ. Νο 5) , ,91 Αναµορφωµένα Ιδια Κεφάλαια , ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. βαρύνονται µε φόρο 35% (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. 19

20 Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός εάν δοθεί προµέρισµα στη ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 20

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα