ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛIΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ. Δ/ΝΣΗ Α2 Αρ. Πρωτ.: B ΤΜΗΜΑ I Ημ/νια : 03/09/2012 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΑΛΙΜΟΣ Προς πίνακα αποδεκτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΤΗΛ. ( ) FAX. ( ) ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2 Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1,3,6 και 9 του Ν.Δ. 212/69 Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του ΟΑΕΔ 2. Τις διατάξεις του ΒΔ 405/71 Περί Οργανώσεως, Συγκροτήσεως και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/01 Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις 4. Τις διατάξεις του Ν. 2009/92 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις 5. Την υπ αριθμ / ΚΥΑ Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3667/08 Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 7. Τις υπ αριθμ.2135/32/ και 2395/37/ Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε την εισαγωγή 3640 σπουδαστών και σπουδαστριών στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης Από τους ως άνω σπουδαστές οι 2350 θα φοιτήσουν στο α εξάμηνο κατάρτισης (διάρκεια σπουδών 4 εξάμηνα) και οι 1290 θα φοιτήσουν στο γ εξάμηνο κατάρτισης (διάρκεια σπουδών 2 εξάμηνα). Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο α εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β Κύκλου Σπουδών, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στο γ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ, καθώς και ΤΕΕ Β Κύκλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από έως και Διευκρινίζουμε ότι: 1. Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σ αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως επιλαχόντες. 2. Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν έχει επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή, με την προϋπόθεση, ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθμού είκοσι (20). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Αίτηση Επιλογής Υποψηφίου στην οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, αναγράφεται και η σειρά προτίμησης των προσφερομένων ειδικοτήτων. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι τρεις (3) ειδικότητες σε δύο το πολύ ΙΕΚ. Β.Τίτλος Σπουδών, α) Για εγγραφή στο Α εξάμηνο κατάρτισης απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β Κύκλου. β) Για εγγραφή στο Γ εξάμηνο κατάρτισης απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β Κύκλου (συναφούς ειδικότητας). Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση του Τίτλου (Απολυτήριο ή Πτυχίο), κατατίθεται πρωτότυπο Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών, που εκδίδεται από το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. 2

3 Γ. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή ελλείψει ταυτότητας Διαβατήριο σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητα τους. Οι αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίου (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Ϋπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ. Δ. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας 1. Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει) στην οποία θα αναγράφονται ανάλογα τα ημερομίσθια, ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος 2. Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει). Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Ε. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΕΠΕ), προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. ΣΤ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, προκειμένου για γονέα ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ζ. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αντίγραφο οικογενειακής μερίδας) του Δήμου, από το οποίο να προκύπτει, ότι τυχόν έχουν αποθάνει ο ένας, ή και οι δύο γονείς του υποψηφίου σπουδαστή. Η. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σε μέγεθος κατάλληλο για ταυτότητα (στο στάδιο της Οριστικής Εγγραφής). ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α, Β και Γ. ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: 1. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο σπουδών Αλλοδαπής, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον: Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αντίστοιχου τίτλου. Η επίσημη μετάφραση του γίνεται από αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, με αυτούς των ελληνικών σχολείων με αναγωγή του Γενικού Μέσου Όρου βαθμολογίας στην 20βαθμη κλίμακα. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ( επιπέδου Β2) από αρμόδια όργανα. 2. Αλλοδαποί, υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. και ομογενείς, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα, εγγράφονται στα ΙΕΚ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους Έλληνες καταρτιζόμενους. 3. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις εγγράφονται και αλλοδαποί, υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε., για τους οποίους, εκτός από τον Τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο και ισοτιμημένο, απαιτείται: 1. Φωτοτυπία διαβατηρίου θεωρημένη από την πρεσβεία της χώρας του. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής. Σε περίπτωση που η άδεια διαμονής έχει λήξει και εφόσον ο αλλοδαπός κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της προηγούμενης άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη Χώρα, μέχρι η Διοίκηση να αποφανθεί με απόφαση της επί του αιτήματος του. (Προσκομίζεται στο ΙΕΚ αντίγραφο της αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής) 3. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (επιπέδου Β2) από αρμόδια όργανα. 3 ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0

4 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων επιλογής και εφ όσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισαγωγής, ο Δ/ντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα, με μοριοδότηση, αφού λάβει υπόψη του τα εξής: Α. Το Βαθμό Τίτλου Σπουδών Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα το διπλάσιο του γενικού βαθμού, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση, που ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών είναι εκφρασμένος σε κλίμακα διαφορετική από την εικοσαβάθμια, γίνεται αναγωγή σε εικοσαβάθμια κλίμακα. Β. Την προϋπηρεσία στην ειδικότητα, είτε στο Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό Τομέα Συγκεκριμένα: 1) Για έξι (6) μήνες πλήρεις, ή 150 ημερομίσθια έξι (6) μόρια 2) Για κάθε μήνα πέραν των έξι (6), ή για κάθε 25 ημερομίσθια πέραν των 50 ένα (1) μόριο, με ανώτατο τα είκοσι (20) μόρια συνολικά. Προϋπηρεσία μικρότερη των έξι (6) μηνών, ή των 150 ημερομισθίων δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων αποδεικνύεται από: α) Βεβαίωση ΙΚΑ, ή Δημόσιας Υπηρεσίας (αν υπάρχει), στην οποία θα αναγράφονται, ανάλογα, τα ημερομίσθια, ή τα έτη υπηρεσίας, που τυχόν πραγματοποίησε σε συγκεκριμένη ειδικότητα ο υποψήφιος. β) Βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (εάν υπάρχει). Γ. Την ηλικία των υποψηφίων Τρία (3) μόρια ανά έτος, μετά το 18 ο μέχρι το 25 ο έτος, με ανώτατο όριο τα είκοσι ένα (21) μόρια. Ως αφετηρία ορίζεται η 1 η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Δ. Την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα (και τριτέκνου), ή του τέκνου πολύτεκνης ( και τρίτεκνης) οικογένειας. Η ιδιότητα αυτή μοριοδοτείται με τρία (3) μόρια. Ε. Την ιδιότητα ορφανού εξ ενός ή δύο γονέων - τρία (3) μόρια εξ ενός - έξι (6) μόρια εκ των δύο ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 23 Ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ. Οι πίνακες περιέχουν αναλυτικά τα μόρια επιλογής κατά κατηγορία και αθροιστικά για όλους τους υποψηφίους επιλεγέντες. Διευκρινίζουμε ότι: 1) Σε περίπτωση ισοβαθμιών, τη σειρά καθορίζουν με προτεραιότητα: α) Η προϋπηρεσία β) Ο βαθμός Τίτλου γ) Η ιδιότητα πολύτεκνου, (τρίτεκνου) ή ορφανού 2) Υποψήφιος, που επιλέγεται σε περισσότερες από μια ειδικότητες, αναγράφεται μόνο στον πίνακα της πρώτης κατά σειρά προτίμησης ειδικότητας. 3) Η σειρά προτίμησης ισχύει μόνο για τους επιλεγέντες, με βάση το σύνολο των μορίων. 4

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 Α. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επιλογής, (συγκεκριμένα στις ) ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος περιέχει αναλυτικά τα μόρια, που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος από όλα τα κριτήρια, που μοριοδοτούνται, καθώς και το σύνολο των μορίων εκάστου εκ των υποψηφίων: Ο συγκεκριμένος πίνακας εμφανίζει τους επιλεγέντες και επιλαχόντες, ανά ειδικότητα. Η πραγματοποίηση της εγγραφής τους γίνεται από έως και , στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η σειρά προτίμησης ειδικότητας παύει να ισχύει για τους επιλαχόντες. Β. Την επομένη της λήξης των εγγραφών των επιλεγέντων ανακοινώνεται από το Δ/ντή του ΙΕΚ ο ακριβής αριθμός των κενών θέσεων ανά τμήμα. Οι ως άνω θέσεις θα συμπληρωθούν από τους επιλαχόντες. ΕΓΓΡΑΦΕΣ Από έως και , οι επιλεγέντες σπουδαστές θα πρέπει να καταθέσουν στο ΙΕΚ επιλογής τους Αίτηση Εγγραφής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. Η μη κατάθεση Αίτησης Εγγραφής στο ΙΕΚ, μέχρι τέλους της προκαθορισμένης προθεσμίας, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΙΕΚ, Ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΙΕΚ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Η εγγραφή των σπουδαστών των προηγούμενων εξαμήνων στα Β, Γ και Δ εξάμηνα σπουδών αντίστοιχα γίνονται απο έως και Με ευθύνη των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ. δύνανται να συμπληρωθούν κενές θέσεις στα τμήματα που είναι σε εξέλιξη στο Γ εξάμηνο σπουδών, με αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑ.Σ αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ι. Για την εγγραφή των καταρτιζομένων στην ειδικότητα <<Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενείας>>, προαπαιτείται (και προσκομίζεται με την αίτηση Επιλογής), αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο First Certificate.Τούτο αποδεικνύεται από την κατοχή και προσκόμιση του ομώνυμου διπλώματος ή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ή αντίστοιχων αποδεικτικών καλής γνώσης της γλώσσας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. (πχ TOEIC, IELTS). ΙΙ. Για όσους εκ των υποψηφίων καταρτιζομένων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα δεν διαθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά : α) Λαμβάνεται υπόψη ο τελικός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή Σχολής που πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Για τους αποφοίτους Γενικού Λυκείου ο βαθμός αναγράφεται στο Απολυτήριο. Για τους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ και Β κυκλου ΤΕΕ ο βαθμός αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ ή της ΕΠΑ.Σ. β) Οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν στο ΙΕΚ φοίτησης τους, πριν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ένα από τα αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο Ι. Χωρίς την προσκόμιση του παραπάνω αποδεικτικού δεν εκδίδεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Τις επόμενες εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από 02 έως οι επιλαχόντες, κατά σειρά, υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ, την αποδοχή της επιλογής τους με την κατάθεση σχετικής αίτησης εγγραφής. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα οριστικοποιείται η επιλογή και εγγραφή τους, αφού διευθετηθούν οι ισοβαθμίες με βάση τις προτεραιότητες και κατανεμηθούν με σειρά μοριοδότησης οι αιτήσεις, σύμφωνα με τις κενές θέσεις. 5

6 Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 Επισημαίνουμε, ότι όλοι οι σπουδαστές, προκειμένου να εγγραφούν, υποχρεούνται να προσκομίσουν παράβολο ύψους 45,00 ευρώ που θα προμηθευτούν από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ, ή απόδειξη κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ ποσού 45,00 ευρώ στον ΚΑΕ 3741 <<Παράβολα για κάθε αιτία>>. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ έως ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ έως ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ έως ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

7 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΚ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ α. Στο ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.Κ.12243, τηλ ) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1τμήμα) (α εξ.) 2. Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου (α εξ.) 3. Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 β. Στο ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφ. Γαλατσίου 15/Τ.Κ.11141, τηλ ) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Τεχνολογίας Internet (α εξ..). είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1τμήμαα εξ.) 2. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα.- Επιχειρήσεων (α εξ..). α εξ.) 3. Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 γ. Στο ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής/Τ.Κ.19600, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα (130) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα 1. Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος α εξ.) και Επιχειρήσεων ( α εξ και γ εξ.) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες (συμπλήρωση υπάρχοντος τμήματος γ εξ.) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες (συμπλήρωση 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (γ εξ.) υπάρχοντος τμήματος γ εξ.) 3. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων ( α εξ.) 4. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ( γ εξ.) 5. Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (γ εξ.) δ. Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πεύκων 112/Τ.Κ.14122, τηλ ) θα εκατόν τριάντα (130) σπουδαστές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (α εξ. και γ εξ.) είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα.-α εξ.) και δεκαπέντε (15) σπουδαστέςτριες δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες (συμπλήρωση υπάρχοντος τμήματος γ εξ.) 2. Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων ( γ εξ.) 3. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης ( α εξ.) 4. Αργυροχρυσοχοϊας (α εξ.) 5. Τεχνικός Διαχείρησης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet-Internet (α εξ.) 7

8 ε. Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.Κ.12145, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πέντε (105) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αρτοποιΐας Ζαχαροπλαστικής είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1τμήμα.) (α εξ.) 2. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (γ εξ.) 3. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης.(α εξ.) 4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α εξ. και γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 8 δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1τμήμα) είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα.- α εξ.) και δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες στ. Στο ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γεωργίου Λύρα & Τατοΐου 140, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι πέντε (125) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (α εξ.) 2. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ. και γ εξ.) 3. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (γ εξ.) είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα.- α εξ.) και είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1τμήμαγ εξ.) 4. Ηχολήπτης (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:5 ζ. Στο ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.Κ.18345, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πέντε (105) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων ( α και και δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες γ εξ.) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 2. Γραμματέας Διεύθυνσης ( γ εξ.) 3. Τεχνικός Εγκ/σεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού ( γ εξ.) 4 Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων ( α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 η. Στο ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού/Τ.Κ.18233, τηλ ) θα εισαχθούν εκατό (100) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ.) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α εξ.) 3. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.(α εξ.) 4. Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων ( γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4

9 θ. Στο ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ , τηλ..: ή ) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ) 2. Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ.) 3. Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 920 σπουδαστές Β ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 α. Στο ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας/Τ.Κ.59100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι πέντε (125) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (γ εξ.) 2. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή Υπάλληλος Εργ. Φυσικοθεραπείας (α εξ.) 3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (α εξ.) 4. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ.) 5. Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 β. Στο ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ (Λαγκαδά /Τ.Κ.56123, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (α εξ.) 2. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ( γ εξ.) 3. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων ( γ εξ.) 4. Γραμματέας Διεύθυνσης (γ εξ.) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (γ εξ.) 6. Νοσηλευτικής Χειρουργείου (γ εξ.) γ. Στο ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11 ο χλμ. Κοζάνης-Λάρισας/Τ.Κ.50100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατό (100) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (α εξ.) 2. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ.) 3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α εξ.) 4. Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4 9

10 δ. Στο ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή/Τ.Κ.50200, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Βιολογικής και Οικολογικής Γεωργίας δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες (γ εξ) 2. Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών (α εξ.) 3 Κομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (α εξ.) 4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (α εξ.) 5. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (α εξ.) 5. Νοσηλευτικής Χειρουργείου (α εξ.) ε. Στο ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.Κ.57013, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (α εξ.) 2. Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής ( γ εξ.) 3. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος (α και γ εξ) 4. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουγίας και Έκφρασης (α εξ.) 5.Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) ( γ εξ.) 6. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (α εξ.) 7. Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών (α εξ. ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 685 σπουδαστές ΑΔΑ: Β4ΘΒ4691Ω2-ΣΞ0 δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες Γ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ α. Στο ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ (Περιοχή Μυλοποτάμου/Τ.Κ.66100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών.(α και γ εξ.) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες είκοσι πέντε (25) σπουδαστές-τριες (1 τμήμα) 2. Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών Αναψυχής (γ εξ) 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού.(α εξ) 4. Τεχνικός Τεχνολογίας Internet (α εξ και γ εξ.) πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα) 10

11 β. Στο ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας/Τ.Κ.65110, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα πέντε (165) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (γ εξ) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 2. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων (γ εξ.) 3.Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ.) 4. Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκ/σεων ( γ εξ.) 5. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ.) 6. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (α εξ.) 7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 7 γ. Στο ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα/Τ.Κ.69100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα (150) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α εξ) 3. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (α εξ.) 4. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ.) 5.Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (α εξ) 6. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ.) δ. Στο ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.Κ.67100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν δεκαπέντε (115) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Ειδικός Δασικής Προστασίας (γ εξ) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 2. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) 3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α εξ) 4. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (α εξ.) 5. Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής ( α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 ε. Στο ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως/Τ.Κ.68200, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα πέντε (65) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α και γ εξ) και δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 2. Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 11

12 στ. Στο ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (6 ο χλμ. Εθνικής οδού Σερρών Θεσ/κης, Λευκώνας/Τ.Κ.62100, τηλ κ 50096) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι πέντε (125) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (α εξ.) 2. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ.) 3. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων (α εξ.) 4. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (α εξ.) 5. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης (γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: 760 σπουδαστές Δ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ α Στο ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως/Τ.Κ.38334, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν τριάντα (130) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες (γ εξ) 2. Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας (γ εξ) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 3. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) 4. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (α εξ) 5. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής(α εξ) 6. Τεχνικός Βιολογικής και Οικολογικής Γεωργίας (α εξ) β. Στο ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων/Τ.Κ.43100, τηλ ) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (α εξ.) 2. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) 3. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 12

13 γ. Στο ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση/Τ.Κ.35100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα πέντε (155) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (γ εξ.) 2. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων (γ εξ) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 3. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) 4. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ) 5. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων ( α εξ.) 6. Νοσηλευτικής Χειρουργείου (α εξ.) 7. Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου (α εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 7 δ. Στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10/Τ.Κ.41447, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα (150) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης και (α και γ εξ) 2. Γραμματέας Διεύθυνσης (α εξ.) 3.Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου (α εξ) 4. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων (α εξ.) 5. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 510 σπουδαστές Ε ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ α. Στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3 ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών/Τ.Κ.45000, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πέντε (105) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (γ εξ.) 2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες Αποβλήτων (γ εξ) 3. Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών (α εξ.) 4. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (α εξ) 5. Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων (γ εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: 105 σπουδαστές 13

14 ΣΤ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ α. Στο ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/Τ.Κ.30100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα (150) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (α και Πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα.- γ εξ.) α και γ εξ.) 2. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (α και γ εξ.) 3. Διοίκητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων (γ εξ.) 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (γ εξ) Πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα.- α και γ εξ.) β. Στο ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους - Ναύπλιο, Τύρινθα Αργολίδας/Τ.Κ.21100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατό (100) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Θερμικών & Υδρ/κών Εγκ/σεων ( γ εξ.) 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (α εξ.) 3. Ειδικός Μηχ/μένου Λογιστηρίου (α εξ.) 4. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής ( α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4 γ. Στο ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα/Τ.Κ.24100, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι πέντε (125) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Διαχείρησης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet- Internet (α εξ) 2. Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας (α εξ.) 3. Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής (α εξ.) 4. Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (γ εξ) 5. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης (γ εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 5 δ. Στο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών, Ρίο/Τ.Κ.26000, τηλ ) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες Πολυμέσα (MULTIMEDIA) (γ εξ.) 2. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες Επιχειρήσεων (γ εξ.) 3. Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ (γ εξ.) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 4. Γραφίστας εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων (α εξ.) 5. Ειδικός Μηχ/μένου Λογιστηρίου (α εξ.) 6. Τεχνικός Τεχνολογίας Internet (α εξ.) 14

15 ε. Στο ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4 ο χλμ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών/Τ.Κ.27100, τηλ ) θα εισαχθούν εξήντα πέντε (65) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (γ εξ) δεκαπέντε (15) σπουδαστές-τριες 2. Κομμωτής Τεχνικός Περιποίησης Κόμης (γ εξ) 3. Ειδικός Φοροτενικού Γραφείου (α εξ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 560 σπουδαστές Ζ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ α. Στο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο/Τ.Κ.71110, τηλ ) θα εισαχθούν εκατό (100) σπουδαστές τριες στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Πενήντα (50) σπουδαστές-τριες (2 τμήματα.- Επιχειρήσεων (α και γ εξ.) α και γ εξ.) 2. Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων. (α εξ) 3. Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας & Έκφρασης (γ εξ.) ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 4 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 100 σπουδαστές Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1.Όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού 2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γραφείο Κ ου Υπουργού Γραφείο Κ ων Υφυπουργών Γραφείο Κ ων Γεν. Γραμματέων Δ/νση Επαγ/κής Κατάρτισης 3. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης - Τμήμα Α (Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι) Δ/νση Επαγ/κού Προσανατολισμού (Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι) 4. Ι.Δ.ΕΚ.Ε (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Αθήνα) 5. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 6. Γ.Σ.Ε.Ε. 7. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθν.Αντίστασης 41 Ν.Ιωνία ) 16

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων

Η κατανοµή των παραπάνω ατόµων ανά ράση, Αριθµό και Ειδικότητα, έχει ως εξής : ράση: Βοήθεια στο Σπίτι Αριθµός ατόµων Iωάννινα 22-1-2004 Αρ. Πρωτ:. 138/ΠΤΑΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου σε εκτέλεση του Ν.3174/ 28-8-03 (ΦΕΚ 205/τ.Α) «Μερική Απασχόληση και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406

Τ.Κ. 546 42. Τηλ.: 2310-932601 FAX: 2310-953406 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 12-6-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθµ.Πρωτ. 3084 ΗΜΟΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Α..Α. ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση: 28 ης Οκτωβρίου 99

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 20 23 Δεκεμβρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμ. Φακέλου: 221.10 1/2014 Αριθμ. Σχεδίου: 13812) Προκήρυξη Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα