ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας"

Transcript

1 ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των ηµοτικών Κοιµητηρίων Ορεστιάδας. Άρθρο 2 Νοµικό πλαίσιο Ο Κανονισµός Λειτουργίας των ηµοτικών Κοιµητηρίων (ΚΛ Κ) εκδίδεται βάσει των διατάξεων του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) και του άρθρου 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου. Στις διατάξεις του εµπεριέχονται ρυθµίσεις: - Του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114Α) - Του ΑΝ 445/1968 «Περί Νεκροταφείων και ενταφιασµού νεκρών» (ΦΕΚ 130/Α) - Του ΑΝ 582/1968 «Περί δηµοτικών και κοινοτικών κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 225/Α) - Του Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 56/Α) - Του Κανονισµού 8/1979 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί ιερών ναών και κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 1/Α) - Του Β της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 171/Α) - Του Β 542/1961 «Περί των τηρητέων υπό των δήµων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» (ΦΕΚ 136/Α) - Του Β 17/5-15/6/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 κ 145/Α) - Της Απόφασης Α5/1210/1978 των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί όρων για την ίδρυση κοιµητηρίων» (ΦΕΚ 424/Β) 2

3 Άρθρο 3 Νοµικός χαρακτηρισµός 1. Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγµατα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα µπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωµα ορισµένου χώρου ταφής. 2. Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ήµου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δηµοτικού πράγµατος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωµα χρήσεως, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε µεταβιβάσεως προς τρίτους µε πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Άρθρο 4 Περιγραφή Εκτός από υφιστάµενα νεκροταφεία Ορεστιάδας Οινόης Κλεισσούς Σαγήνης, τα νέα ηµοτικά Κοιµητήρια Ορεστιάδας βρίσκονται σε περιοχή δυτικά του πολεοδοµικού ιστού της πόλης, σε απόσταση περίπου δύο χιλιοµέτρων και βόρεια του οικισµού του Πύργου. Έχει έκταση 70 στρέµµατα και το σχήµα που φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα. Αποτελείται: α) από τους χώρους ταφής, όπως περιγράφονται παρακάτω και φαίνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα, β) από τον ιερό ναό.. γ) από το οστεοφυλάκιο, δ) από τα γραφεία διοίκησης και ε) από την αποθήκη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 5 Ενταφιασµός νεκρών 1. Στα ηµοτικά Νεκροταφεία - Κοιµητήρια Ορεστιάδας ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στη δηµοτική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτων δηµοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύµατος. Κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ιεράς Μητρόπολης ιδυµοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου, καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του Νεκροταφείου για τον ενταφιασµό των µη ορθοδόξων ή των 3

4 αλλοθρήσκων. Κατόπιν αποφάσεως της οικείας Μητροπόλεως θα είναι δυνατή η ταφή ιερωµένων σε περιβάλλοντα χώρο του Κοιµητηρικού Ναού 2. Ο ενταφιασµός κάθε νεκρού επιτρέπεται µετά την πάροδο 12 ωρών από το νοµίµως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτοµής, αµέσως µετά από αυτή. Ενταφιασµός δεν γίνεται, εάν δεν προσκοµισθεί στον υπεύθυνο του νεκροταφείου ή άδεια ταφής που χορηγείται από την οικεία ηµοτική αρχή και καταχωρείται στο σώµα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 3. Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής των Κοιµητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηρίων και Ησυχαστηρίων καθώς και των περιβόλων ιδρυµάτων, προκειµένου για τον ενταφιασµό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο ίδρυµα, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει έγγραφη συναινετική άδεια της ηµοτικής Αρχής. Άρθρο 6 Τάφοι 1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,10 µ. µήκος και 1,10 µ. πλάτος για τους ενήλικες, 1,50 µ. µήκος και 0,75 µ. πλάτος για τα παιδιά γενικό δε βάθος 1,80 µ. περίπου. Θα υπάρχουν επίσης οµάδες οικογενειακών τάφων, 8 τεµαχίων, 10 µ Χ 10 µ και διαστάσεων 3 µ Χ 3 µ ο κάθε τάφος. Ο πυθµένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1 µ. χαµηλότερα από τη στάθµη οποιουδήποτε παρευρισκόµενου δρόµου. 2. Οι τάφοι, µετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ αυτή θα σχηµατίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 µ. περίπου. 3. Οι τάφοι θα έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,70 µ. τουλάχιστον, που θα µετράται από τα όρια της εκσκαφής. 4. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φερέτρου µε κάλυµµα από γυαλί ή άλλο παρεµφερές ανθεκτικό υλικό. Άρθρο 7 ικαιούχοι οικογενειακών τάφων 1. Με τη σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής σ αυτόν µόνο α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, 4

5 β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού, γ) των κατ ευθεία γραµµή ανιόντων του, δ) των κατ ευθεία γραµµή κατιόντων του µε της συζύγου και τους κατιόντας τους, ε) του πατρός ή της µητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου, στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του. Στους δικαιούχους περιλαµβάνονται και το εξώγαµο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωµα χρήσεως οικογενειακού τάφου. 2. Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατόν κατ εξαίρεση, να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται µε τον αρχικό δικαιούχο και το σύζυγο ή τη σύζυγο του και µε άλλο βαθµό συγγενείας εξ αίµατος ή αγχιστείας. Για την αναγνώριση του δικαιώµατος αυτού απαιτείται η προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και εάν αυτός δεν υπάρχει, της συζύγου και των κατιόντων του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο ήµο ιδιαίτερο δικαίωµα, ποσού ίσου µε το πενταπλάσιο του δικαιώµατος ταφής που ισχύει κατά το χρόνο της παραχώρησης, για την κατηγορία των τάφων στην οποία ανήκει ο οικογενειακός τάφος. 3. Ο βαθµός συγγενείας των ενταφιαζοµένων µε τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται µε έγγραφο δηµόσιας ή δηµοτικής αρχής. Εάν δεν προσκοµισθεί τέτοιο έγγραφο η υπηρεσία ενεργεί την εκταφή µετά την παρέλευση πενταετίας από τον ενταφιασµό. 4. Η απαιτούµενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, του συζύγου ή της συζύγου και των κατιόντων του, παρέχεται µόνο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 5. H αγορά οικογενειακών τάφων θα εφαρµοστεί στις εξής περιπτώσεις και υπό όρους: - Στα Νέα Κοιµητήρια ελεύθερα σε όσους το επιθυµούν - Στα υπάρχοντα νεκροταφεία Σαγήνης, Οινόης, Κλεισσούς και Ορεστιάδας, µε βάση καταστάσεις Ληξιαρχείου θα οριστούν Επιτροπές ώστε να γίνει νέα καταγραφή (υπάρχουσα κατάσταση τάφων) και να δοθεί το δικαίωµα αγοράς µόνο στους ήδη κατέχοντες τάφους από γονείς παππούδες και 5

6 προπαππούδες. Θα προηγηθεί γραπτή ενηµέρωση στους δικαιούχους και θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών για να προβούν οι ενδιαφερόµενοι στις απαραίτητες ενέργειες. Οι ορισµένες Επιτροπές θα έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και θα κληθούν στο µέλλον να κάνουν προτάσεις για δυνατές αναπλάσεις, ανέγερση µνηµείων, καλλωπισµός κλπ στα υπάρχοντα Νεκροταφεία. Παραµένουν ως έχουν οι τάφοι των ηρώων, των πεσόντων στρατιωτών του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, των εκτελεσθέντων από τους γερµανούς, των πεσόντων υπέρ πατρίδας εν καιρώ ειρήνης, των ευεργετών της πόλης και για όσους υπάρχουν ή θα υπάρξουν ανάλογες αποφάσεις ηµοτικών Συµβουλίων. 6. ικαιούχοι οικογενειακών τάφων ήδη φέρονται όλοι οι πρόσφυγες κάτοικοι αυτού του τόπου στους οποίους το Ελληνικό κράτος έδωσε οµολογίες για τη µερική αποκατάσταση των χαµένων περιουσιακών τους στοιχείων και ένα επί ένα µέτρα γης για να µεταφέρουν τα λείψανα των προγόνων τους απ τις χαµένες πατρίδες τη νέα τους γη. Άρθρο 8 Τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο Επιτρέπεται η τριετής ταφή σε οικογενειακό τάφο προσώπων που δεν έχουν συγγενική σχέση µε τον αρχικό δικαιούχο, εφ όσον συγκατατίθεται εγγράφως ο τελευταίος και εάν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στο ήµο ιδιαίτερο δικαίωµα, που καθορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος. Άρθρο 9 Κατάργηση οικογενειακών τάφων 1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέχεται στο δήµο και διατίθεται ελεύθερα απ αυτόν µε την παρέλευση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασµό. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο ήµαρχος µπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν µέσα σε τακτή προθεσµία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένεια τους προς τον αρχικό δικαιούχο. 6

7 2. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόµιµος τίτλος, διατίθεται ελεύθερα από το δήµο µετά τη συµπλήρωση πενταετίας από τον τελευταίο ενταφιασµό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιµοποιήθησαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί. 3. Η διάταξη της ανωτέρω παραγράφου εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις των τάφων, για τους οποίους έχουν υποβληθεί στο ήµο και εκκρεµούν αιτήσεις αναγνώρισης τους ως οικογενειακών. 4. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως των, περιέρχονται στο ήµο που τους διαθέτει ελεύθερα. Άρθρο 10 ωρεάν διάθεση τάφων 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφαση του, να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν ενταφιασµό προσώπων που µε την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο ήµο και στο Έθνος. 2. ιατελέσαντες αιρετοί δήµαρχοι και πρόεδροι του δηµοτικού συµβουλίου Ορεστιάδας ενταφιάζονται δωρεάν. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή µόνο των παραπάνω προσώπων και παραµένουν στο διηνεκές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΑΚΟΜΙ Η ΟΣΤΩΝ Άρθρο 11 Ανακοµιδή των οστών Ανακοµιδή των οστών δεν θα γίνεται εκτός των παρακάτω περιπτώσεων: - Όταν και εφόσον επέλθει κορεσµός και δηµιουργηθούν προβλήµατα στις θέσεις των τάφων θα εφαρµοστεί χρόνος ανακοµιδής µια πενταετία. - Στις περιπτώσεις ξένων, αλλοδαπών (π.χ. λαθροµεταναστών) µετά την παρέλευση πέντε (5) ετών και εάν δεν ζητηθούν από τους οικείους τους και εφόσον χρειαστεί. Εξαιρούνται ιδιάζουσες ιατρικές περιπτώσεις χρονίων πασχόντων. Άρθρο 12 Παράταση ανακοµιδής 7

8 1. Παράταση του χρόνου ταφής επιτρέπεται για ένα ή δύο το πολύ έτη, κατόπιν αιτήσεως των συγγενών. 2. Παράταση της ανακοµιδής των νεκρών που ενταφιάσθηκαν σε οικογενειακούς τάφους κατά το άρθρο 9, επιτρέπεται µόνο µε τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Για τη συγκατάθεση απαιτείται η υποβολή στο δήµο γραπτής δήλωσης. 3. Για την παράταση της ανακοµιδής καταβάλλεται στο ήµο το ανάλογο δικαίωµα που προβλέπει το άρθρο 23. Άρθρο 13 ιαδικασία ανακοµιδής 1. Η ανακοµιδή ενεργείται µε την πάροδο του καθορισµένου χρόνου ταφής, κατόπιν αποστολής ειδοποιήσεως από την υπηρεσία του νεκροταφείου. 2. Κατά την ανακοµιδή παρίστανται οι συγγενείς των ενταφιασθέντων. 3. Σε περίπτωση παράτασης της ανακοµιδής νεκρού ενταφιασθέντος σε οικογενειακό τάφο κατά το άρθρο 9, υπόχρεοι για την καταβολή των ανάλογων δικαιωµάτων στο ήµο είναι τόσο ο δικαιούχος του τάφου όσον και οι συγγενείς του νεκρού. Η χρήση του οικογενειακού τάφου αναστέλλεται, για όσο χρόνο δεν τακτοποιείται η ανωτέρω οφειλή. Άρθρο 14 Τέλος ανακοµιδής Το τέλος ανακοµιδής εισπράττεται ταυτόχρονα µε το δικαίωµα ενταφιασµού. Αντί της ταυτόχρονης είσπραξης, το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να ενσωµατώσει το τέλος στο δικαίωµα ενταφιασµού, αναπροσαρµόζοντας ανάλογα το ύψος του τελευταίου. Άρθρο 15 Αναβολή ανακοµιδής 1. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακοµιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώµα δεν έχει αποστεωθεί, ενταφιάζεται για ένα ακόµη έτος σε ειδικό χώρο του νεκροταφείου, προκειµένου να αποστεωθεί τελείως. 2. Πτώµατα µη αποστεωµένα που είναι ενταφιασµένα σε οικογενειακούς τάφους, παραµένουν στον τάφο για να αποστεωθούν επί ένα ακόµη έτος. 8

9 Άρθρο 16 Φύλαξη οστών 1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται µε φροντίδα της υπηρεσίας του Νεκροταφείου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασµένο µε κατάλληλα κουτιά, ενιαίου τύπου. 2. Η φύλαξη των οστών µπορεί να γίνεται και µέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφ όσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι. 3. Για τη φύλαξη των οστών καταβάλλεται ειδικό τέλος που καθορίζεται στο άρθρο 23. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 17 Αρµόδια όργανα 1. Η διοίκηση και η διαχείριση των Κοιµητηρίων ασκείται από το ήµο, δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισµός Εσωτερικής του Υπηρεσίας. 2. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των Κοιµητηρίων και την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος κανονισµού είναι ο προϊστάµενος του Τµήµατος, στο οποίο υπάγονται οργανικά τα Κοιµητήρια. 3. Η είσπραξη των τελών και δικαιωµάτων και των λοιπών εσόδων του Νεκροταφείου γίνεται από υπαλλήλους, εξουσιοδοτηµένους από το ήµαρχο, και µε τριπλότυπα εισπράξεως θεωρηµένα κατά τις διατάξεις του Β της 17/5-15/6/1959. Άρθρο 18 ιοίκηση ιαχείριση Ι. Ναού 1. Η διοίκηση και η διαχείριση του Ι. Ναού του Νεκροταφείου ασκείται από το ήµο. 2. Ο αριθµός των θέσεων των εφηµερίων, ιεροψαλτών και νεωκόρων καθορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολίτη. 9

10 Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται, για µεν τους εφηµέριους από το Μητροπολίτη, για δε τους λοιπούς από το ήµαρχο, κατά τη νόµιµη διαδικασία. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και απόλυση τους. 3. Μέχρι τη σύσταση ή την πλήρωση των θέσεων των εφηµερίων, οι ανάγκες των Κοιµητηρίων καλύπτονται από τον εφηµέριο του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων. Την εποπτεία επί των ιερέων ασκεί ο Μητροπολίτης. Άρθρο 19 Ώρες λειτουργίας 1. Το Νεκροταφείο λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας από την ανατολή µέχρι τη δύση του ήλιου. Με απόφαση ηµάρχου µπορεί να ορισθεί µεσηµβρινή διακοπή λειτουργίας του Νεκροταφείου. 2. Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Νεκροταφείο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Άρθρο 20 Βιβλία 1. Για τη διοίκηση και διαχείριση του δηµοτικού νεκροταφείου τηρούνται τα παρακάτω βιβλία: α) βιβλίο επίπλων, σκευών και αφιερωµάτων Ιερού Ναού Νεκροταφείου β) βιβλίο ενεργουµένων ενταφιασµών γ) βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζοµένων δ) βιβλίο οικογενειακών ταφών ε) βιβλίο ενεργουµένων ανακοµιδών στ) βιβλίο παρατάσεων ανακοµιδών ζ) βιβλίο φυλασσοµένων στο οστεοφυλάκιο οστών η) βιβλίο επιβλέψεως οικογενειακών ταφών θ) βιβλίο ανευρισκοµένων τιµαλφών ι) βιβλίο ενεργουµένων νεκροψιών και διατοµών ια) βιβλίο διαχειρίσεως κηρού και ελαίου 2. Υπεύθυνος για την ενηµέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι ο Προϊστάµενος του Τµήµατος του Νεκροταφείου. 10

11 Άρθρο 21 Μνηµεία 1. Τα µνηµεία είναι οµοιόµορφα και κατασκευάζονται αποκλειστικά βάσει των προδιαγραφών και του σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου που επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισµό και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του. 2. Απαγορεύεται η κατασκευή µνηµείων όπως και οποιαδήποτε άλλη εργασία στο Νεκροταφείο από ιδιώτες, χωρίς την άδεια του Υπευθύνου και πάντα βάσει των προδιαγραφών που έχουν οριστεί. Μνηµεία που κατασκευάζονται από ιδιώτες χωρίς τις παραπάνω προδιαγραφές, αποµακρύνονται από τους τάφους µε φροντίδα του προϊσταµένου του Νεκροταφείου. Αφαιρούνται επίσης από τα µνηµεία αντικείµενα που τοποθετούνται από τους συγγενείς, πέραν αυτών που τοποθετεί η υπηρεσία του Νεκροταφείου. 3. Οι εργασίες επισκευής των µνηµείων εκτελούνται µόνο από την υπηρεσία του Νεκροταφείου. Το κόστος της επισκευής καθορίζεται από την υπηρεσία και η δαπάνη βαρύνει τους ενδιαφερόµενους συγγενείς. 4. Μετά την ανακοµιδή, τα υλικά των µνηµείων και οποιαδήποτε άλλο υλικό βρίσκεται πάνω απ αυτά περιέρχονται στο ήµο. Τα υλικά αυτά µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να εκποιούνται και το προϊόν της εκποίησης να διατίθεται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Νεκροταφείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Άρθρο 22 Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωµάτων Τα προβλεπόµενα από τον παρόντα κανονισµό τέλη και δικαιώµατα των ηµοτικών Κοιµητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του Β της 17/5-15/6/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του Νεκροταφείου και του Ιερού ναού. 11

12 Άρθρο Τα τέλη και δικαιώµατα του δηµοτικού νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα: α. Τέλη Νεκροταφείων β. ικαίωµα ταφής γ. ικαίωµα χρήσης µνηµείου δ. Τέλη περιποίησης και καθαριότητας µνηµείου ε. ικαίωµα παράτασης ανακοµιδής στ. Τέλος φύλαξης οστών ζ. ικαίωµα τέλεσης µνηµόσυνου 2. Τα έσοδα από τη διάθεση των κεριών του Ιερού Ναού βεβαιώνονται και εισπράττονται ως έσοδα του ήµου. Στο τέλος κάθε εβδοµάδας, τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στα Κοιµητήρια και ορίζονται από τον προϊστάµενο του Τµήµατος, προβαίνει στην αποσφράγιση του ειδικού κυτίου και στην καταµέτρηση των χρηµάτων που έχουν συλλεγεί. Για κάθε καταµέτρηση συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής. Το σχετικό ποσό αποδίδεται αµέσως στο ταµείο του ήµου. Τα κλειδιά φυλάγονται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος. Άρθρο 24 Ύψος τελών και δικαιωµάτων Το ύψος των τελών και δικαιωµάτων παραµένει στο ύψος που έχει καθορισθεί µε την. απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ορεστιάδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Άρθρο 25 Ισχύς του κανονισµού Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει αµέσως µόλις εγκριθεί από το ηµοτικό Συµβούλιο ήµου Ορεστιάδας και ολοκληρωθεί η δηµοσίευση του βάσει του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 26 Αναπροσαρµογή τελών και δικαιωµάτων 12

13 1. Τα τέλη και δικαιώµατα που προβλέπει ο παρών κανονισµός αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισηγήσεως της υπηρεσίας. 2. Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρµογής δεν ορίζει το χρόνο έναρξης της ισχύος της, η αναπροσαρµογή ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 13

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει σαν αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 02 Νοεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α π ό σ π α σ µ α απο το 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πάρου Απόφαση 18/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 15 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό πλαίσιο Σελ.3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων. Άρθρο 1- Σκοπός Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η καθιέρωση κανόνων και διαδικασιών για τη Διοίκηση, Διαχείριση και λειτουργία των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών Κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο του Κανονισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικά ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2 η Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...2 Άρθρο 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 Άρθρο 3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ...2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της µε αριθµό 4/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθµός απόφασης 17/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρον 1 ον Α) Ο παρόν Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 47/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ -2013- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λε πτομερών Κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού: Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Α.Δ.Σ ) I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο κανονισμός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλαμαριάς εκδίδεται με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 27ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 27ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος 8. Ταρενίδης Παναγιώτη 9. Τσεγγελίδης Ιωάννης 10. Τσέπελης Εμμανουή 11. Φιλίππου Φίλιππος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. 7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος 8. Ταρενίδης Παναγιώτη 9. Τσεγγελίδης Ιωάννης 10. Τσέπελης Εμμανουή 11. Φιλίππου Φίλιππος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από το αριθ.4/14-4-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, Αριθ. Απόφασης 133 Περίληψη Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την έγκριση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης. Αριθμ. Απόφασης: 186/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Δεσκάτης Στη Δεσκάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 30/2017 ΘΕΜΑ 4 ο :Εισήγηση στο Δ.Σ. του Σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Νοµικό Καθεστώς Η λειτουργία των ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 περί κανονιστικών πράξεων και του άρθρου 4 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 313/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 88/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες 3 Άρθρο 4 - Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (./2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 9/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. N.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/06-04-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 233/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας δημοτικού κοιμητηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο του Κανονισμού 2. Πεδίο Εφαρμογής 3. Γενικοί Κανόνες 4. Εκτέλεση Εργασιών επί των Τάφων 5. Αντικείμενα Στολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Γενικά για τον Κανονισμό Κοιμητηρίου του Δήμου Ψαρών... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο Πεδίο Εφαρμογής... 3 ΑΡΘΡΟ 2 ο Θεσμικό πλαίσιο για τη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4683/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4683/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4683/31-01-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 29/2012 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαρέων.

ΘΕΜΑ: Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαρέων. Σελίδα - 1 - από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 24/2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα Τ.Κ. 19100 ΠΡΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 317/2013 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

18803/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

18803/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου 18803/24-04-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 111/2012 ΘΕΜΑ Εναρμόνιση του Κανονισμού Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 24-05-2016 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 4836 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 10/2016πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 17 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων

(α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (α) Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Κοιμητηρίων (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών και Δικτύων και τα Τμήματά της (τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 18/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 342 00 ΤΗΛ: 2226350037.Fax: 2226053293 E-mail: istaid@0694.syzefxis.gov.gr Αριθμός Απόφασης : 71/2017 ΘΕΜΑ:«Εγκριση Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων».

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/03/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς.

Ν.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/03/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Ν.Κ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/03/05-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 159/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση των υπ αριθμ. 233/2017 και 51/2017 αποφάσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Περίληψη «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας».

Απόσπασμα Περίληψη «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας». Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ. 5 /2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 70 /2016 Περίληψη «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας». Στα Γιαννιτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Νεκροταφείου Η λειτουργία γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. άρθρο 1... 3 1.1. Αντικείμενο του κανονισμού... 3 2. Άρθρο2... 3 2.1. Νομικό πλαίσιο... 3 3. Άρθρο 3... 3 3.1. Πεδίο εφαρμογής... 3 4. Άρθρο 4...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 22 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 17 ης Οκτωβρίου 2013 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 318/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα 1 από 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από 24-9-1958

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 17/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 15 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό πλαίσιο Σελ.3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 1.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 1. Λιβαδειά 24-02 - 2016 Αριθ. Πρωτ.:4317 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 1 Περίληψη Εισήγηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Νοεμβρίου 2016 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.387/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, Μάιος 2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, Μάιος 2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, Μάιος 2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 133 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21/06/2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7539 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 20/06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 133 Πρακτικό της µε αριθµό 15ης/20.06.2017, συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΨ8-4ΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 257(Ι) του 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 257(Ι) του 2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3932, 10.12.2004 Ν. 257(Ι)/2004 Ο περί Κοιµητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Απόσπασμα από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Απόσπασμα από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης Σήμερα 13 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 24 ο Η/Δ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου.

ΘΕΜΑ 24 ο Η/Δ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου. ΑΔΑ: 6ΙΧΙΩ ΛΦ-672 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 34 ης /14-12-2015 τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 922/2015 ΘΕΜΑ 24 ο Η/Δ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών -εκταφών στο Δηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 236/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής:

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής: Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3528/04-05-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013.

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Δεκεμβρίου 2012 Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νο 88 /2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» & Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ» Σ Υ Μ Β Α Σ Η 14SYMV002285740

Διαβάστε περισσότερα

ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού Βιώσιµης ανάπτυξης & Νέων τεχνολογιών

ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, Προγραµµατισµού Βιώσιµης ανάπτυξης & Νέων τεχνολογιών ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & Β. ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, 22.3.2013 Αριθ. Πρωτ: 32888/ΓΠ7308 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο Του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙ ΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ Αρ. Αναθ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα