Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις"

Transcript

1 Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της Παγομηχανής Η επιλεγμένη θέση για την παγομηχανή πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια δεν ικανοποιείται, επιλέξτε μια άλλη θέση. Η θέση εγκατάστασης πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό χώρο. Η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι ελεύθερη από αερόβια ή άλλου είδους μικρόβια. Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 C (45 F), αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 43,4 C (110 F). Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 C (45 F), αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 32,2 C (90 F). Η θέση εγκατάστασης δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας ούτε να είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να συγκρατήσει το βάρος της παγομηχανής και της δεξαμενής αποκομιδής όταν αυτή είναι γεμάτη. Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει αρκετό χώρο για τις υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της μηχανής. Η θέση εγκατάστασης δεν πρέπει να εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό ή γύρω από τη μηχανή. Αυτόνομη Αερόψυκτη Αυτόνομη Υδρόψυκτη & Απομακρυσμένη Επάνω 20,3 εκ. (8 ) 20,3 εκ. (8 )* μέρος/πλαϊν ά Πίσω μέρος 12,7 εκ. (5 ) 12,7 εκ. (5 )* *Συνίσταται για αποτελεσματικότερη συντήρηση. ΠΡΟΣΟΧΗ Η παγομηχανή πρέπει να προφυλάσσεται όταν εκτίθεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τους 0 C (32 F). Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την έκθεση της μηχανής σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από το μηδέν. Βλέπε "Θέση εκτός λειτουργίας/προετοιμασία για λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες". Ηλεκτρικές συνδέσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και τους εθνικούς κανονισμούς. Τάση Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση τάσης είναι ± 10% της διαβαθμισμένης τάσης κατά το ξεκίνημα της μηχανής (όταν το ηλεκτρικό φορτίο είναι υψηλότερο). Πρέπει να τηρούνται οι εξής προφυλάξεις: Η παγομηχανή πρέπει να είναι γειωμένη. Για κάθε παγομηχανή πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή ασφάλεια/διακόπτης κυκλώματος. Ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να καθορίσει τις κατάλληλες διαστάσεις καλωδίων ανάλογα με τη θέση της μηχανής, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και το μήκος των καλωδίων (η ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ του κυκλώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην επιλογή των διαστάσεων των καλωδίων). Ελέγξτε όλες τις πράσινες βίδες γείωσης στο κιβώτιο ελέγχου και βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές πριν βάλετε μπροστά την παγομηχανή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όλες οι ηλεκτρικές εργασίες, συμπεριλαμβανόμενης της καλωδίωσης και της γείωσης, πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς. Τηρήστε τη σωστή πολικότητα του αγωγού εισόδου τάσης. Λανθασμένη πολικότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαττωματική λειτουργία της παγομηχανής και να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παγομηχανές που λειτουργούν στα 230 volt / 50 Hz. Ασφάλεια/Διακόπτης κυκλώματος Για κάθε παγομηχανή πρέπει να προβλέπεται ξεχωριστή ασφάλεια/διακόπτης κυκλώματος. Οι διακόπτες κυκλώματος πρέπει να είναι κατάλληλοι για θέρμανση, κλιματισμό και ψύξη (δεν ισχύει για τον Καναδά). Ηλεκτρικές Συνδέσεις Οι διαστάσεις (ή η διάμετρος) των ηλεκτρικών καλωδίων εξαρτώνται από τη θέση της μηχανής, από τα υλικά που χρησιμοποιούνται, από το μήκος των καλωδίων, κ.λπ., και πρέπει να καθορίζονται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ του κυκλώματος χρησιμεύει στην επιλογή των διαστάσεων των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας. (Η ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ του κυκλώματος δεν αντιστοιχεί στο φορτίο λειτουργίας της παγομηχανής.) (Πίνακες με τα στοιχεία των ηλεκτρικών συνδέσεων θα βρείτε στην επόμενη σελίδα.) MANITOWOC FOODSERVICE INTERNATIONAL S.A.S. 18 Chemin de Charbonnières F Ecully Cedex +33 (0) (0) Website - TUC019 11/07

2 Στοιχεία ηλεκτρικών συνδέσεων για παγομηχανές Παγομηχανή SF0400 SN0450 SF0600 SN0650 SF0600N SN0650N SF0900 SN0950 SF1200 SN1250 SF2000 SN2050 Τάση/Φάση/ Συχνότητα Μέγιστη ασφάλεια/δια κόπτης κυκλώματος Αερόψυκτη Υδρόψυκτη Απομακρυσμένη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη ικανότητα ασφάλεια/δια ικανότητα ασφάλεια/δια αμπεράζ κόπτης αμπεράζ κόπτης κυκλώματος κυκλώματος κυκλώματος κυκλώματος Ελάχιστη ικανότητα αμπεράζ κυκλώματος 115/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/

3 Επιλογή Διαστάσεων/Συνδέσεις Σωληνώσεων Παροχής και Αποστράγγισης νερού WARNING All Plumbing must conform to local, state and national codes. Συνδέστε την είσοδο νερού για την παραγωγή πάγου αποκλειστικά και μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. Μην συνδέστε σε παροχή ζεστού νερού. Τοποθετήστε βαλβίδα διακοπής νερού. Μονώστε τις σωληνώσεις παροχής και αποστράγγισης για να αποφύγετε τη συμπύκνωση. Θέση Θερμοκρασία νερού Πίεση νερού Σύνδεση μηχανής παγοκύβων Παραγωγή πάγου Είσοδος νερού Είσοδος νερού συμπυκνωτή Ελάχ. 7 C (45 F) Μέγ. 32,2 C (90 F) Ελαχ. 0,6 C (33 F) Μεγ. 32,2 C (90 F) Ελάχ. 137,9 Kpa (20 Psi) Μέγ. 551,5 Kpa (80 Psi) Ελάχ. 137,9 Kpa (20 Psi) Μέγ. 1034,2 Kpa (150 Psi) Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/8 Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 1/2 Αποστράγγιση νερού συμπυκνωτή Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 1/2 Αποστράγγιση δοχείου αποθήκευσης Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/4 Διαστάσεις σωληνώσεων για τη σύνδεση της παγομηχανής 9,5 χιλ. (3/8 ) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 12,7 χιλ. (1/2 ) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 12,7 χιλ. (1/2 ) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 19,0 χιλ(3/4 ) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 1 Ελάχ. = Ελάχιστο 2 Μεγ.= Μέγιστο Λειτουργία και Συντήρηση Όλες οι παγομηχανές τίθενται σε λειτουργία και ρυθμίζονται στο εργοστάσιο πριν από την αποστολή. Κανονικά δεν απαιτείται καμία ρύθμιση κατά την εγκατάσταση καινούργιας μηχανής. Για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία, εκτελείτε πάντα τους εξής Ελέγχους Λειτουργίας: Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά τη παγομηχανή. Μετά από μια περίοδο εκτεταμένης αδράνειας Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι συνηθισμένες ρυθμίσεις και οι διαδικασίες συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Διακόπτης επιλογής Ο διακόπτης επιλογής πρέπει να μπει στη θέση ON για να παράγει η παγομηχανή πάγο. Δεξαμενή Νερού Η δεξαμενή νερού πρέπει να είναι γεμάτη κατά τα 2/3 με νερό και ο πλωτήρας διόπτευσης νερού πρέπει να είναι πάνω (διακόπτης κλειστός) πριν ξεκινήσει η παγομηχανή. 3

4 Διαδικασία Λειτουργίας για την Παραγωγή Πάγου ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Όταν ο διακόπτης επιλογής μπει στη θέση ΠΑΓΟΣ πρέπει να συμβούν τα παρακάτω με τη σειρά που αναφέρεται πριν αρχίσει η παραγωγή πάγου. Ο χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών πρέπει να έχει λήξει. Ο χρόνος καθυστέρησης αρχίζει μόλις συνδεθεί η παροχή ρεύματος. Το κλαπέτο ολισθητήρα πάγου πρέπει να είναι στη θέση κλειστό ή κάτω. Ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού πρέπει να είναι κλειστός (η δεξαμενή νερού να είναι γεμάτη με νερό και ο πλωτήρας διόπτευσης νερού στην πάνω θέση). 1. Αρχικό Ξεκίνημα Η παγομηχανή είναι στην πρίζα και ο διακόπτης επιλογής είναι στη θέση πάγος. Πρέπει να έχει περάσει χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών. Ο χρόνος καθυστέρησης ξεκινά να μετράει αντίστροφα μετά την εφαρμογή ισχύος και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όταν περάσει ο χρόνος καθυστέρησης πέντε λεπτών, ενεργοποιείται το γραναζωτό μοτέρ. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο διακόπτης επιλογής (πλωτήρας) διόπτευσης νερού κλείνει ενώ το μοτέρ με ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή ενεργοποιείται. 2. Κύκλος ψύξης Η βαλβίδα με πλωτήρα διατηρεί αυτόματα τη στάθμη νερού στη δεξαμενή. Το κλαπέτο πάγου ανοίγει και κλείνει για να ελέγξει την παραγωγή πάγου. Η παγομηχανή θα συνεχίσει να παράγει πάγο μέχρις ότου το κλαπέτο πάγου βρεθεί ανοιχτό (πάνω), καθώς πάγος γεμίζει το δοχείο. 3. Αυτόματο Κλείσιμο Όταν το κλαπέτο πάγου κρατηθεί ανοικτό από τον πάγο, το γραναζωτό μοτέρ, το μοτέρ ανεμιστήρα του συμπιεστή και συμπυκνωτή απενεργοποιούνται. Ο χρόνος καθυστέρησης πέντε λεπτών ξεκινά να μετρά αντίστροφα. Η παγομηχανή παραμένει σβηστή έως ότου ο χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών λήξει και κλείσει το κλαπέτο πάγου. ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών πρέπει να έχει λήξει. Ο χρόνος καθυστέρησης αρχίζει όταν η παγομηχανή εισέλθει στο Αυτόματο Κλείσιμο και δεν μπορεί να αγνοηθεί. 1. Η παγομηχανή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για λιγότερο από 30 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνος καθυστέρησης πέντε λεπτών, ενεργοποιείται το γραναζωτό μοτέρ, καθώς και το μοτέρ του ανεμιστήρα του συμπιεστή και του συμπυκνωτή. 2. Η παγομηχανή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 30 λεπτά. Το γραναζωτό μοτέρ και η βαλβίδα εκκένωσης ενεργοποιούνται και αποστραγγίζουν το νερό από τον εξατμιστήρα και τη δεξαμενή. Μετά από 30 δευτερόλεπτα η βαλβίδα εκκένωσης απενεργοποιείται. Όταν η δεξαμενή γεμίσει με νερό, ο διακόπτης επιλογής διόπτευσης νερού κλείνει και το μοτέρ με ανεμιστήρα του συμπιεστή και του συμπυκωτή ενεργοποιούνται. ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΨΥΞΗΣ Η αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής από το ΠΑΓΟΣ στο OFF ξεκινά χρόνο καθυστέρησης 5 λεπτών. Τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής αμέσως στο ΠΑΓΟΣ - Η παγομηχανή περιμένει 5 λεπτά, κατόπιν ξεκινά κύκλο "Επανέναρξη Μετά από Αυτόματο Κλείσιμο". Τοποθέτηση του διακόπτη επιλογής στο ΠΑΓΟΣ μετά από διάστημα 5 λεπτών - Η παγομηχανή ξεκινά αμέσως κύκλο "Επανέναρξη Μετά από Αυτόματο Κλείσιμο". Χαρακτηριστικά του Πίνακα Ελέγχου ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Αφότου η παγομηχανή συμπληρώσει 50 ώρες λειτουργίας, θα εκκινήσει η διαδικασία καθαρισμού. Αυτός ο κύκλος θα αποστραγγίσει και θα ξαναγεμίσει τον εξατμιστήρα, ώστε να απομακρυνθούν μέταλλα που ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί στο κάτω μέρος του εξατμιστήρα. Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί περίπου 21 λεπτά, και στη συνέχεια η παγομηχανή μηδενίζει το μετρητή 50 ωρών και αρχίζει αυτόματα να φτιάχνει και πάλι πάγο. ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Εάν αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος, η παγομηχανή παύει να λειτουργεί. Όταν επανασυνδεθεί το ρεύμα, αρχίζει χρόνος καθυστέρησης 5 λεπτών. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Η λυχνία αναγκαιότητας συντήρησης στις Παγομηχανές Nugget θα ενεργοποιηθεί και θα αρχίσει να αναβοσβήνει μετά από ώρες χρήσης. Η παγομηχανή θα χρειαστεί συντήρηση από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να εξασφαλιστεί η μελλοντική καλή της λειτουργία. Ασφαλιστικές δικλείδες Ο πίνακας ελέγχου της παγομηχανής φέρει χαρακτηριστικά ασφαλείας, για την προστασία της παγομηχανής από σοβαρές βλάβες Η παγομηχανή θα σταματήσει τη λειτουργία της, υπό συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες εξαρτημάτων 4

5 Προληπτική Διαδικασία Καθαρισμού / Συντήρησης Το καθαριστικό για παγομηχανές χρησιμεύει για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Δεν προορίζεται για την αφαίρεση φυκιών ή λάσπης. Ανατρέξτε στo τμήμα Διαδικασία απολύμανσης για την αφαίρεση φυκιών και λάσπης. Γα να ξεκινήστε κύκλο καθαρισμού με την Τεχνολογία Καθαρισμού της Manitowoc ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Βήμα 1 Για να ξεκινήσετε κύκλο καθαρισμού, βάλτε τον διακόπτη επιλογής στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Το νερό περνά μέσα από τη βαλβίδα εκκένωσης νερού και καταλήγει στον οχετό. Βήμα 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα από την κορυφή του ολισθητήρα πάγου. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό, προσθέστε τη σωστή ποσότητα καθαριστικού παγομηχανής Manitowoc και κατόπιν ξανατοποθετήστε το κάλυμμα. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαριστικό παγομηχανών εγκεκριμένο από την Manitowoc (κωδικός προϊόντος ). Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες των μπουκαλιών. Μοντέλο SF0400 SN0450 SF0600 SN0650 SF0900 SN0950 SF1200 SN1250 SF2000 SN2050 Ποσότητα καθαριστικού 60 ml (2 ounce) 90 ml (3 ounces) 180 ml (6 ounces) 240 ml (8 ounces) 240 ml (8 ounces) Βήμα 3 Η παγομηχανή ολοκληρώνει αυτόματα τέσσερις κύκλους καθαρισμού και ξεβγάλματος και κατόπιν σταματά. Ολόκληρος ο κύκλος διαρκεί περίπου 21 λεπτά. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο περιοδικός καθαρισμός πρέπει να γίνεται στις γειτονικές επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα διανομής νερού. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η παγομηχανή μπορεί να ρυθμιστεί να ξεκινήσει και να τελειώσει τη διαδικασία καθαρισμού και κατόπιν να αρχίσει να ξαναφτιάχνει πάγο. A. Αφού προστεθεί το καθαριστικό βάλτε τον διακόπτη επιλογής μοχλού από τη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΠΑΓΟΣ. B. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού αρχίζει αυτόματα η παραγωγή πάγου. Αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού: 1. Κάτω από 60 δευτερόλεπτα στον κύκλο Καθαρισμού - Ο κύκλος Καθαρισμού τερματίζεται όταν ο διακόπτης επιλογής μετακινηθεί στη θέση OFF. 2. Πάνω από 60 δευτερόλεπτα στον κύκλο Καθαρισμού - Η παγομηχανή ολοκληρώνει τον κύκλο καθαρισμού. Η αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής καθορίζει τον επόμενο κύκλο όταν τελειώσει ο κύκλος Καθαρισμού. ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - Η παγομηχανή περιμένει αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής. ΘΕΣΗ OFF - Η παγομηχανή περιμένει αλλαγή της θέσης του διακόπτη επιλογής. ΘΕΣΗ ΠΑΓΟΣ - Η παγομηχανή αρχίζει να παράγει αυτόματα πάγο. Η Manitowoc συνιστά το λύσιμο, τον καθαρισμό και την απολύμανση της παγομηχανής και του διανομέα κάθε έξι μήνες. 5

6 Διαδικασίες Καθαρισμού Το καθαριστικό για παγομηχανές χρησιμεύει για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Δεν προορίζεται για την αφαίρεση φυκιών ή λάσπης. Ανατρέξτε στo τμήμα Διαδικασία απολύμανσης για την αφαίρεση φυκιών και λάσπης. Βήμα 1 Αφαιρέστε τις πλάκες και θέστε τον διακόπτη επιλογής ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση OFF. Βήμα 2 Διακόψτε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Βήμα 3 Αφαιρέστε όλο τον πάγο από το δοχείο. Βήμα 4 Θέστε το διακόπτη επιλογής. ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η βαλβίδα εκκένωσης ανοίγει και αποστραγγίζει το νερό από τον εξατμιστήρα και τη δεξαμενή. Βήμα 5 Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα (ή μέχρι να αποστραγγίσει ο εξατμιστήρας) και κατόπιν βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF. ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καθαριστικό παγομηχανών εγκεκριμένο από την Manitowoc (κωδικός προϊόντος ). Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις ετικέτες των μπουκαλιών. Βήμα 6 Αναμείξτε 60 ml (2 oz) καθαριστικού παγομηχανής Manitowoc με 1 γαλόνι 1 (3,8 L) κρύου νερού. Μοντέλο Amount of Cleaner Part Number Ποσότητα καθαριστικού SF0400 SN ml (2 ounces) 1 liter (32 ounces) SF0600 SN ml (3 ounces) 1 liter (32 ounces) SF0900 SN ml (4 ounces) 1 liter (32 ounces) SF1200 SN ml (8 ounces) 2 liter (64 ounces) SF2000 SN ml (8 ounces) 2 liter (64 ounces) Βήμα 7 Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα από τον ολισθητήρα πάγου και γεμίστε τον εξατμιστήρα με το διάλυμα καθαριστικού/νερού. Συνεχίστε να προσθέτετε έως ότου το διάλυμα βγει από το σωλήνα υπερχείλισης της δεξαμενής νερού. Βήμα 8 Ξανατοποθετήστε το κάλυμμα ολισθητήρα πάγου και αφήστε την παγομηχανή σε αναμονή για 30 δευτερόλεπτα. Βήμα 9 Αποκαταστήστε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Βήμα 10 Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΠΑΓΟΣ. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και παράγει πάγο με το διάλυμα καθαρισμού. Βήμα 11 Η παγομηχανή ψύχει και βγάζει το διάλυμα καθαρισμού στο δοχείο. Αφήστε τον κύκλο να συνεχιστεί για 15 λεπτά. ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Πετάξτε όλο τον πάγο που παρήχθη κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Βήμα 12 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF και ανατρέξτε στη διαδικασία απολύμανσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πετάξτε όλο τον πάγο που παρήχθη κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να γίνονται στις γειτονικές επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα διανομής νερού. Ανατρέξτε στο τμήμα Αποσυναρμολόγηση Εξαρτημάτων για Καθαρισμό/Απολύμανση Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και απολυμάνετε την παγομηχανή τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. 6

7 Διαδικασίες Απολύμανσης To απολυμαντικό παγομηχανών χρησιμεύει για την αφαίρεση φυκιών ή λάσπης. Δεν προορίζεται για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Ανατρέξτε στο τμήμα Διαδικασία καθαρισμού για την αφαίρεση των αλάτων ή άλλων μεταλλικών εναποθέσεων. Βήμα 1 Διακόψτε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Βήμα 2 Θέστε το διακόπτη επιλογής. ΠΑΓΟΣ/OFF/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η βαλβίδα εκκένωσης ανοίγει και αποστραγγίζει το νερό από τον εξατμιστήρα και τη δεξαμενή. Βήμα 3 Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα (ή μέχρι να αποστραγγίσει ο εξατμιστήρας) και κατόπιν βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση OFF. Βήμα 4 Αναμίξτε 60 ml (2 oz) απολυμαντικού παγομηχανών Manitowoc με 11 L (3 γαλόνια) κρύου νερού. ΜΟΝΤΕΛΟ SN450/SN650/SN950 Ποσότητα Απολυμαντικού/Νερού 60 ml (2 oz.) αναμιγνύεται με 11L (3 γαλόνια) Κρύου νερού Βήμα 5 Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα από τον ολισθητήρα πάγου και γεμίστε τον εξατμιστήρα με το διάλυμα απολυμαντικού/νερού. Συνεχίστε να προσθέτετε έως ότου το διάλυμα βγει από το σωλήνα υπερχείλισης της δεξαμενής νερού. Βήμα 6 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ολισθητήρα πάγου και αφήστε την παγομηχανή σε αναμονή για 30 δευτερόλεπτα. Βήμα 7 Αποκαταστήστε την παροχή νερού στην παγομηχανή. Βήμα 8 Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΠΑΓΟΣ. Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και παράγει πάγο με το διάλυμα απολύμανσης. Βήμα 9 Η παγομηχανή ψύχει και βγάζει το διάλυμα απολύμανσης στο δοχείο. Αφήστε τον κύκλο να συνεχιστεί για 15 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πετάξτε όλο τον πάγο που έγινε κατά τη διαδικασία απολύμανσης. Βήμα 10 Βάλτε το διακόπτη επιλογής στη θέση ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η παγομηχανή ολοκληρώνει αυτόματα τέσσερις κύκλους καθαρισμού και ξεβγάλματος και κατόπιν σταματά. Ολόκληρος ο κύκλος διαρκεί περίπου 21 λεπτά. Βήμα 11 Ανατρέξτε στο τμήμα Αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό/απολύμανση και αφαιρέστε, καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα προαναφερθέντα εξαρτήματα. 7

8 Αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων για καθαρισμό Ακολουθήστε τις οδηγίες των επόμενων σελίδων για να αποσυναρμολογήσετε την παγομηχανή. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται κάθε έξι μήνες. 1. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα που θέλετε να καθαρίσετε ή να απολυμάνετε. Για τις διαδικασίες αφαίρεσης αυτών των εξαρτημάτων, δείτε τις παρακάτω σελίδες. 2. Βουτήξτε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε σε σωστά ανακατεμένο διάλυμα. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αναμειγνύετε διαλύματα καθαριστικού και απολυμαντικού. Η χρήση προϊόντων χωρίς να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα αποτελεί παράβαση της Ομοσπονδιακής νομοθεσίας. 3. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακή τρίχα, σφουγγάρι ή ύφασμα (ΟΧΙ συρμάτινη βούρτσα) για να καθαρίσετε προσεκτικά τα εξαρτήματα. Τύπος Νερό Αναμεμειγμένο με διαλύματος Καθαριστικό 1 γαλ. (4 l) 500 ml (16 oz) καθαριστικό Απολυμαντικό 6 γαλ. (23 l) 120 ml (4 oz) απολυμαντικό 4. Χρησιμοποιήστε το διάλυμα και μια βούρτσα για να καθαρίσετε όλα τα αποσυναρμολογηθέντα εξαρτήματα. 5. Σκουπίστε το εσωτερικό του δοχείου με ένα υγρό ύφασμα ή σφουγγάρι. 6. Επανατοποθετήστε τα αποσπασθέντα τμήματα, επανασυνδέστε το νερό και το ρεύμα, και δοκιμάστε την παγομηχανή ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποσύνδεση του ρεύματος ενεργοποιεί χρόνο καθυστέρησης 5 λεπτών πριν ξαναξεκινήσει η παγομηχανή. Ο χρόνος καθυστέρησης αρχίζει να μετρά αντίστροφα όταν αποκατασταθεί το ρεύμα στην παγομηχανή. Αυτός ο χρόνος καθυστέρησης δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μην ξεπλένετε τις απολυμασμένες περιοχές.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά και απολυμαντικά για παγομηχανές, βάζετε πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά (ή και μάσκα προσώπου). 8

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές Εγκατάσταση Θέση της παγομηχανής Η θέση που επιλέγεται για την παγομηχανή πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q Εγκατάσταση Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου Ο χώρος που θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα πάγου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C Εγκατάσταση Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κεντρικό τμήμα της μηχανής πάγου πρέπει να γίνει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, κρατάμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε τροποποίηση των τεχνικών λειτουργικών ή αισθητικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. ΦΡΙΤΕΖΕΣ RE SERIES ELECTRIC Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Εμπορικής Ένωσης Σέρβις Εξοπλισμού Φαγητού, συνιστά να χρησιμοποιείτε τεχνικούς με πιστοποίηση CFESA. 24ωρη τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA.

Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών από την CFESA. Φριτέζα διατήρησης λαδιού (OCF30) Ηλεκτρικές φριτέζες Εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας Η Frymaster, μέλος της Commercial Food Equipment Service Association, συνιστά τη χρήση εξουσιοδοτημένων τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δελτίο 113-E Metric ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για πύργους ψύξης EVAPCO επαγωγικού και εξαναγκασμένου ελκυσμού AT UAT LSTA LRT Για εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και σέρβις EVAPCO, επικοινωνήστε με

Διαβάστε περισσότερα