DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití"

Transcript

1 DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI ÚVOD BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SYMBOLY ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE 4,5 4. NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU MĚŘENÍ DIOD TESTOVÁNÍ TRANZISTORŮ BZUČÁK TESTOVÁNÍ PROPOJENÍ MĚŘENÍ ODPORU MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ 7 5. ÚDRŽBA VÝMĚNA BATERIE VÝMĚNA POJISTEK VÝMĚNA TESTOVACÍCH KABELŮ 8 6. UKAZATEL PŘEKROČENÍ ROZSAHU 9 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ 9 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI Pro zajištění bezpečného provozu a plné funkčnosti multimetru dodržujte pečlivě pokyny uvedené v této kapitole. Tento multimetr byl zkonstruován podle normy EN :2001 pro elektronické měřící přístroje s kategorií přepětí CATII 250 V a znečištění 2. (Kategorie měření II platí pro měření prováděná na obvodech přímo připojených k nízkonapěťovému zařízení. Příkladem je měření u domácnostních spotřebičů, přenosných nástrojů a podobných zařízení.) Dodržujte všechny pokyny uvedené v příručce, abyste zaručili bezpečné používání multimetru a uchování jeho dobrého provozního stavu. Při správném používání a péči budete mít zajištěnou dlouholetou uspokojivou práci multimetru. Tento přístroj patří do série kompaktních kapesních 3 ½-číslicových multimetrů pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného proudu, odporu a diod. Některé z těchto přístrojů rovněž umožňují měření teploty, tranzistorů a mají funkci zvukové signalizace testování propojení nebo je lze použít jako generátor signálu (viz tabulku). Jejich součástí je i ochrana před přetížením v plném rozsahu a ukazatel nízkého napětí baterie. Jedná se o ideální přístroje pro použití v terénu, například v laboratoři, dílně, při zájmové činnosti a v domácnosti. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem a byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem zároveň pokud jsou schopny rozumět případným nebezpečím, které při používání mohou vzniknout. Děti si nesmějí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče, 1 prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru! 1

2 1.1 ÚVOD Při používání multimetru musí uživatel dodržovat všechny běžné bezpečnostní předpisy Musí zajistit ochranu před nebezpečím souvisejícím s elektrickým proudem Musí zajistit ochranu multimetru před zneužitím Při dodání multimetru zkontrolujte, že nedošlo k jeho použití během přepravy Pokud je multimetr ve špatném stavu způsobeném nesprávnými skladovacími nebo přepravními podmínkami, neprodleně jej zkontrolujte a stav ohlaste Testovací kabely musí být v dobrém stavu. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozená izolace kabelů a/nebo zda nejsou vodiče nechráněné Plné dodržení bezpečnostních norem je možno zaručit, pouze pokud je přístroj používán s dodanými testovacími kabely. V případě nutnosti musí být tyto kabely nahrazeny stejným modelem nebo kabelem se stejnými jmenovitými elektrickými hodnotami BĚHEM POUŽÍVÁNÍ Před použitím musíte zvolit správný vstupní konektor, funkci a rozsah Nikdy nepřekračujte ochranné mezní hodnoty uvedené ve specifikacích pro každý rozsah měření Když je multimetr připojený k měřícímu obvodu, nedotýkejte se nepoužívaných svorek U ručního rozsahu, když není rozsah měřených hodnot předem znám, nastavte přepínač rozsahů do nejvyšší polohy Neměřte napětí, pokud napětí na svorkách překračuje 250 V Vždy buďte opatrní při práci s napětím nad 60 VDC nebo 30 VAC rms, při měření mějte prsty za bariérami sondy Nikdy nepřipojujte kabely multimetru přes zdroj napětí, pokud je přepínač v režimu proudu, odporu, kapacitance, teploty, diody, tranzistoru nebo propojení. Tím by mohlo dojít k poškození multimetru Před otočením přepínače za účelem změny funkcí nebo rozsahů odpojte testovací kabely od testovaného obvodu Nikdy neprovádějte měření odporu, kapacitance, teploty, tranzistorů, diod a propojení na živých obvodech Nikdy nepoužívejte multimetr ve výbušném prostředí, v prostředí zamořeném párou nebo nečistotami Pokud zjistíte jakékoli závady nebo abnormality, musíte multimetr ihned přestat používat a zkontrolovat ho Multimetr nikdy nepoužívejte, pokud zadní kryt není na místě a zcela upevněný Neskladujte a nepoužívejte multimetr v prostředí vystaveném přímým slunečním paprskům, vysoké teplotě, vlhkosti nebo kondenzaci Pracovní teplota v místnostech: 23 C±1, vlhkost: 45%-75% Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí nebo špatnou cirkulací vzduchu (např. ve sklepě, chladírně). 1.3 SYMBOLY Důležité informace o bezpečnosti, viz návod k použití. CAT II Přepětí (instalace) kategorie II, stupeň znečištění 2 podle EN :2001 platí pro úroveň zajištěné ochrany impulzního zkušebního napětí. Je v souladu se směrnicí Evropské unie. Uzemnění Dioda DC (stejnosměrný proud) AC (střídavý proud) Může být přítomno nebezpečné napětí. Dvojitá izolace (třída ochrany II) * Volitelné zařízení Bzučák propojení Baterie není dostatečně nabitá pro řádný provoz. hfe Test tranzistorů Oddělený sběr elektrického a elektronického zařízení. khz Pojistka Test frekvence 2 2

3 1.4 ÚDRŽBA Nesnažte se seřizovat nebo opravovat multimetr a přitom odstranit zadní kryt, když je přítomno napětí. Takovou činnost smí provádět pouze technik, který je plně obeznámen se souvisejícím nebezpečím Před otevřením krytu baterie nebo krytu multimetru vždy odpojte testovací kabely od všech testovaných obvodů Aby nedošlo k úderu elektrickým proudem způsobeným nesprávnou hodnotou, musíte vyměnit baterii, pokud se na multimetru zobrazí K zajištění neustálé protipožární ochrany vyměňujte pojistky pouze za pojistky se specifikovanými jmenovitými hodnotami napětí a proudu: pojistka 1: 500 ma/250 V Nepoužívejte na čištění multimetru brusiva nebo rozpouštědla, nýbrž pouze vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek. 1. Multimetr vypněte (OFF) a odpojte testovací kabely. 2. Oklepejte veškeré případné nečistoty ze svorek. 3. Namočte čistý vatový tampón do izopropylalkoholu a vytřete zevnitř každou vstupní svorku. 4. Pomocí nového vatového tampónu naneste dovnitř do každé svorky slabou vrstvu strojního oleje Pokud multimetr nepoužíváte, vždy nastavte hlavní vypínač do polohy OFF Pokud má být multimetr uskladněn na delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k poškození přístroje. 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 1. DISPLEJ 3 ½ číslice, 7 segmentů, 16 mm vysoký LCD. 2. VYPÍNAČ FUNKCE A ROZSAHU Tento vypínač se používá pro volbu funkce a požadovaného rozsahu a rovněž pro zapnutí přístroje. Abyste prodloužili životnost baterie, měl by být vypínač v poloze OFF, kdykoli přístroj není používán. 3. KONEKTOR Common Konektor pro připojení černého (záporného) testovacího kabelu. 4. KONEKTOR V Ω ma Konektor pro připojení červeného (kladného) testovacího kabelu pro měření každého napětí a odporu a proudu (kromě 10A). 5. KONEKTOR 10A Konektor pro připojení červeného (kladného) testovacího kabelu pro měření 10A. 3. SPECIFIKACE Přesnost je specifikována na dobu roku po kalibraci a používání při teplotách 18 C až 28 C (64 F až 82 F) s relativní vlhkostí do 75%. 3.1 VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE Max. napětí mezi svorkami a uzemněním: 500 VDC nebo AC Pojistková ochrana: pojistka 1: 500 ma / 500 V, pojistka 2: 10 A / 500 V (rychlá účinnost) ma pojistka svorek: Φ 5x20 mm 500 ma / 500 V (rychlá) 10A pojistka svorek: Φ 5x20 mm 10 A / 500 V (rychlá) Nadmořská výška pro použití: max. 200 m.n.m. Displej: 16 mm LCD Max. hodnota zobrazení: 1999 (3 ½) Znázornění polarity: - znázorňuje zápornou polaritu. Signalizace překročení rozsahu: displej 1 Signalizace nízkého stavu baterie: Přívod energie: 3 V baterie, AAA x 2 Provozní teplota: 0 C až 40 C Skladovací teplota: -10 C až 50 C Rozměry: 126 x 70 x 27 mm Hmotnost: cca 120 g (včetně baterie) 3 3

4 3.2 ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE NAPĚTÍ DC ROZSAH ROZLIŠENÍ PŘESNOST 200 mv 100 μv ± 0,5% z rdg ± 2D 2000 mv 1 mv ± 0,8% z rdg ± 2D 20 V 10 mv ± 0,8% z rdg ± 2D 200 V 100 mv ± 0,8% z rdg ± 2D 500 V 1 V ± 1,0% z rdg ± 2D Ochrana před přetížením: 220 VAC pro rozsah 200 mv a 500 VDC nebo 500 VAC pro ostatní rozsahy NAPĚTÍ AC ROZSAH ROZLIŠENÍ PŘESNOST 200 V 100 mv ± 1,5% z rdg ± 10D 500 V 1 V ± 1,5% z rdg ± 10D Ochrana před přetížením: 500 VDC nebo 500 VAC pro všechny rozsahy. ROZSAH FREKVENCE: 45 Hz 450 Hz PROUD DC ROZSAH ROZLIŠENÍ PŘESNOST 2000 μa 1 μa ± 1,2% z rdg ± 2D 20 ma 10 μa ± 1,2% z rdg ± 2D 200 ma 100 μa ± 1,5% z rdg ± 2D 10 A 10 ma ± 2,5% z rdg ± 2D Ochrana před přetížením: pojistka 1: 500 ma/500 V, pojistka 2: 10 A / 500 V. Max. vstupní proud: pojistka 10 A / 500 V (10 A po dobu až 15 sekund). POKLES MĚŘENÉHO NAPĚTÍ: 200 mv ODPOR ROZSAH ROZLIŠENÍ PŘESNOST 200 ohm 100 m ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 2000 ohm 1 ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 20 k ohm 10 ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 200 k ohm 100 ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 2000 k ohm 1 k ohm ± 1,2% z rdg ± 2D MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ OTEVŘENÉHO OBVODU: 2,8 V. Ochrana před přetížením: 15 sekund max. 220 V rms u všech rozsahů DIODA Rozsah Rozlišení Funkce 1 mv Displej: zobrazí přibližné napětí diody v propustném směru Proud DC v propustném směru: cca 1 ma Obrácené napětí DC: cca 3,0 V Ochrana před přetížením: 250 VDC nebo AC rms *3.2.6 BZUČÁK PROPOJENÍ Rozsah Napětí otevřeného obvodu: cca 3,0 V Ochrana před přetížením: 250 VDC nebo AC rms Funkce Integrovaný bzučák zazní, pokud je odpor nižší než 100 Ω. 4 4

5 3.2.7 TEST hfe TRANZISTORU (EXTERNÍ TESTOVACÍ KONEKTOR PRO TRANZISTOR) ROZSAH POPIS PODMÍNKA TESTOVÁNÍ hfe Hodnota hfe na displeji cca (0-1000) pro testovaný tranzistor (VŠECHNY TYPY) Základní proud cca 10 μa, Vce cca 2,8 V. 4. NÁVOD K POUŽITÍ 4.1 PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ Zapněte vypínač (ON). Pokud je napětí baterie nižší než 2,5 V, zobrazí se na displeji a v tom případě je třeba baterii vyměnit. Pokud se tento symbol na displeji nezobrazí, pokračujte podle níže uvedených pokynů. Pro případ výměny baterie viz kapitolu ÚDRŽBA. Symbol vedle vstupního konektoru signalizuje, že vstupní napětí nebo proud by měly být nižší než specifikace na nálepce multimetru, aby byl vnitřní obvod chráněn před poškozením. Zvolte funkci a rozsah pro měřenou položku vhodným otočením přepínače. Pokud není předem znám rozsah měřených hodnot, nastavte přepínač rozsahů do nejvyšší polohy. 4.2 MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ Vstupní napětí nesmí být vyšší než 500 V rms AC. Je možné zobrazit vyšší napětí, ale mohlo by dojít ke zničení vnitřního obvodu. Dejte pozor, abyste při měření napětí neutrpěli úder elektrickým proudem. 1. Červený kabel k VΩ ma. Černý kabel k COM. 2. Přepínač RANGE (ROZSAH) do požadované polohy ACV. 3. Připojte testovací kabel k testovanému zařízení nebo obvodu. 4. Hodnotu napětí přečtěte na digitálním displeji. Při malém rozsahu napětí bude multimetr zobrazovat nestabilní hodnotu, pokud testovací kabely nedosáhly k obvodu; to je normální, protože multimetr je velmi citlivý. Správnou naměřenou hodnotu získáte, když se testovací kabely dotýkají obvodu. Pokud se zobrazí pouze číslice 1, signalizuje překročení rozsahu a je třeba zvolit vyšší rozsah. Když není hodnotový rozsah předem známý, nastavte přepínač rozsahu do nejvyšší polohy. Pokud je měřené napětí nad 500 V, zobrazí se na LCD 1. To znamená, že testovaná hodnota překračuje rozsah a je lepší neprovádět měření vysoké hodnoty. 5 5

6 4.3 MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU Odpojte testovaný obvod od přívodu elektřiny a pak teprve připojte multimetr k obvodu určenému k měření. 1. Červený kabel k VΩ ma. Černý kabel k COM. (Pro měření mezi 200 ma a 10 A připojte červený kabel ke konektoru 10 A.) 2. Přepínač RANGE (ROZSAH) do požadované polohy DCA. 3. Otevřete měřený obvod a připojte testovací kabely v sérii s obvodem, ve kterém má být měřen proud. 4. Hodnotu proudu přečtěte na digitálním displeji. Pokud je zobrazeno pouze číslo 1, znamená to překročení rozsahu a je třeba zvolit vyšší rozsah. Pokud není hodnotový rozsah předem známý, nastavte přepínač rozsahu do nejvyšší polohy. Při testování v rozsahu 10A měřte pokaždé nejdéle 10 sekund. Po prvním testování počkejte 15 minut. Když poklesne teplota (LCD displej 0), můžete zahájit další testování proudu. 4.4 MĚŘENÍ DIOD 1. Červený kabel k VΩ ma. Černý kabel k COM. 2. Přepínač RANGE (ROZSAH) do polohy 3. Připojte červený testovací kabel k anodě měřené diody a černý testovací kabel ke katodě. 4. Zobrazí se pokles napětí v propustném směru v mv. Pokud je dioda obrácená, zobrazí se číslo TESTOVÁNÍ TRANZISTORŮ 1. Nastavte přepínač do polohy hfe. 2. Připojte černý testovací kabel ke konektoru COM a ke konektoru COM tranzistoru. Červený testovací kabel ke konektoru V Ω ma. 3. Určete, zda je tranzistor typu NPN nebo PNP a vsuňte kabely vysílače, báze a kolektoru do příslušných otvorů tranzistoru. Dejte pozor, abyste nevsunuli zástrčku do nesprávného konektoru. 6 6

7 4.6 BZUČÁK TESTOVÁNÍ PROPOJENÍ Při testování propojení obvodu zkontrolujte, zda je vypnutý přívod elektřiny do obvodu a všechny kondenzátory plně vybité. 1. Připojte černý testovací kabel ke konektoru COM a červený testovací kabel ke konektoru V Ω ma. 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy 3. Připojte testovací kabely přes dva body testovaného obvodu. 4. Pokud existuje propojení (tj. odpor nižší než cca 50 Ω), zazní integrovaný bzučák. Pokud je vstupní obvod v otevřeném okruhu (nebo odpor měřeného obvodu) vyšší než 2000 Ω, zobrazí se číslo MĚŘENÍ ODPORU Při měření odporu v obvodu zkontrolujte, zda je testovaný obvod odpojený od veškerého přívodu elektřiny a zda jsou všechny kondenzátory plně vybité. 1. Červený kabel k VΩ ma. Černý kabel k COM. 2. Přepínač RANGE (ROZSAH) do požadované polohy Ω. 3. Pokud je měřený odpor připojený k obvodu, odpojte před měřením přívod elektřiny a vybijte všechny kondenzátory. 4. Připojte testovací kabely k měřenému obvodu. 5. Přečtěte hodnotu odporu na digitálním displeji. Pokud je zobrazeno pouze číslo 1, znamená to překročení rozsahu a je třeba zvolit vyšší rozsah. Pokud není připojen vstup, tj. u otevřeného obvodu, zobrazí se číslo 1 na znamení překročení rozsahu. 4.8 MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ Vstupní napětí nesmí být vyšší než 500 VDC. Je možné zobrazit vyšší napětí, ale mohlo by dojít ke zničení vnitřního obvodu. Dejte pozor, abyste při měření napětí neutrpěli úder elektrickým proudem. 1. Připojte červený testovací kabel ke konektoru V Ω ma a černý kabel ke konektoru COM. 2. Nastavte přepínač RANGE (ROZSAH) do požadované polohy DCV. Pokud není měřené napětí předem známé, nastavte přepínač na nejvyšší rozsah a postupně snižujte, dokud nezískáte uspokojivou hodnotu. 3. Připojte testovací kabely k měřenému zařízení nebo obvodu. 4. Zapněte přívod elektřiny k měřenému zařízení nebo obvodu; na digitálním displeji se zobrazí hodnota napětí spolu s polaritou napětí. Při malém rozsahu napětí bude multimetr zobrazovat nestabilní hodnotu, pokud testovací kabely nedosáhly k obvodu; to je normální, protože multimetr je velmi citlivý. Správnou naměřenou hodnotu získáte, když se testovací kabely dotýkají obvodu. Pokud se zobrazí pouze číslice 1, signalizuje překročení rozsahu a je třeba zvolit vyšší rozsah. Pokud není měřený hodnotový rozsah předem známý, nastavte přepínač rozsahu do nejvyšší polohy. Pokud je měřené napětí nad 500 V, zobrazí se na LCD 1. To znamená, že testovaná hodnota překračuje rozsah a je lepší neprovádět měření vysoké hodnoty. 7 7

8 5. ÚDRŽBA 5.1 VÝMĚNA BATERIE Před otevřením krytu baterie multimetru zkontrolujte, zda jsou testovací kabely odpojené od měřeného okruhu, aby nedošlo k úderu elektrickým proudem. 1. Pokud se na LCD displeji objeví symbol, znamená to, že je třeba vyměnit baterii. 2. Uvolněte šroub krytu baterie a sejměte ho. 3. Vyměňte vybitou baterii za novou. 4. Vraťte kryt baterie na místo a připevněte. 5.2 VÝMĚNA POJISTEK Před otevřením krytu baterie multimetru zkontrolujte, zda jsou testovací kabely odpojené od měřeného okruhu, aby nedošlo k úderu elektrickým proudem. Na ochranu před požárem vyměňujte pojistky pouze za pojistky se specifikovanými jmenovitými hodnotami: Pojistka 1: 500 ma / 500 V, pojistka 2: 10 A / 500 V (rychlá účinnost). 1. Pojistky je třeba měnit jen ve vzácných případech a shoří téměř vždy v důsledku chyby obsluhy. 2. Uvolněte šroub krytu a sejměte kryt. 3. Vyměňte vyhořelou pojistku za pojistku se specifikovanými jmenovitými hodnotami. 4. Vraťte kryt na místo a upevněte. Aby nedošlo k poškození a zranění, je povoleno instalovat nebo vyměňovat pojistku pouze za pojistku se specifikovanými jmenovitými hodnotami ampérů a voltů. Vyměněná pojistka musí splňovat normu CE. 5.3 VÝMĚNA TESTOVACÍCH KABELŮ Plné dodržení bezpečnostních norem je možno zaručit pouze při používání multimetru s dodanými testovacími kabely. V případě potřeby je nutné je vyměnit za stejný model nebo za kabely se stejnými elektrickými jmenovitými hodnotami. Elektrické jmenovité hodnoty testovacích kabelů: 600 V / 10 A. Pokud je testovací kabel obnažený, musíte ho vyměnit. 6. UKAZATEL PŘEKROČENÍ ROZSAHU Rozsah Přesnost Rozlišení DC 500 V ± 0,5% ± 5 číslic 1 V AC 500 V ± 0,5% ± 1 číslice 1 V Pokud se ve výše uvedeném rozsahu zobrazí na LCD číslo 1, znamená to překročení rozsahu. 7. PŘÍSLUŠENSTVÍ Sada testovacích kabelů 3 V baterie, AAA x 2 *Termočlánek typu K Dovezeno pro PHT a.s., 8 8

9 DIGITÁLNY MULTIMETER KT831 SK - Návod k používaniu 1. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI ÚVOD POČAZ POUŽÍVANIA SYMBOLY ÚDRŽBA 3 2. POPIS PREDNÉHO PANELU 3 3. ŠPECIFIKÁCIA VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA ELEKTRICKÁ ŠPECIFIKÁCIA NÁVOD K POUŽÍVANIU PRÍPRAVA K MERANIU MERANIE STRIEDAVÉHO NAPÄTIA MERANE STEJNOSMERNÉHO PRÚDU MERANIE DIOD TESTOVANIE TRANZISTOROV BZUČIAK NA TESTOVANIE PREPOJENIA MERANIE ODPORU MERANIE STEJNOSMERNÉHO NAPÄTIA 7 5. ÚDRŽBA VÝMENA BATÉRIE VÝMENA POISTIEK VÝMENA TESTOVACÍCH KABELOV 8 6. UKAZATEĽ PREKROČENIA ROZSAHU 9 7. PRÍSLUŠENSTVO 9 1. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI Pre zaistenie bezpečnej prevádzky a plnej funkčnosti multimetru, dodržujte starostlivo pokyny uvedené v tejto kapitole. Tento multimeter bol skonštruovaný podľa normy EN :2001 pre elektronické meracie prístroje s kategoriou prepätia CATII 250V a znečistenia 2. (Kategória merania II platí pre meranie vykonávané na obvodoch priamo pripojených k nízkonapäťovému zariadeniu. Príkladom je meranie u domácich spotrebičov, prenosných nástrojov a podobných zariadení.) Dodržujte všetky pokyny uvedené v príručke, aby ste zaručily bezpečné používanie multimetra a zaistily jeho dobrý prevádzkový stav. Pri správnom používaní a starostlivosťou budete mať zaistenú dlhoročnú spoľahlivú prácu multimetra. Tento prístroj patrí do série kompaktných, vreckových 3 ½-číslicových multimetrov pre meranie stejnosmerného a striedavého napätia, stejnosmerného prúdu, odporu a diod. Niektoré z týchto prístrojov zároveň umožňujú meranie teploty, tranzistorov a majú funkciu zvukovej signalizácie na testovanie prepojenia, alebo ich je možné použiť ako generátor signálu (viz tabuľka). Ich súčasťou je aj ochrana pred preťažením v plnom rozsahu a ukazateľ nízkeho napätia batérie. Jedná se o ideálne prístroje pre používanie v terénu, laboratóriu, dielni, pri záujmovej činnosti, prípadne v domácnostiach. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom, a boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom, a zároveň rozumejú prípadným nebezpečenstvám ktoré pri používaní môžu vzniknúť. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča, vykonávanú používateľom, 1 nesmú vykonávať deti bez dozoru! 9

10 1.1 ÚVOD Pri používaní multimetra musí užívateľ dodržiavať všetky bežné bezpečnostné predpisy Musí zaistiť ochranu pred nebezpečenstvom súvisiacim s elektrickým prúdom Musí zaistiť ochranu multimetra pred zneužitím Pri dodaní multimetra zkontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu behom prepravy Pokial je multimeter v zlom stave, zpôsobeným nesprávnými skladovacími alebo prepravnými podmienkami, okamžite ho zkontrolujte a jeho stav ohláste Testovacie káble musia byť v dobrom stave. Pred použitím zkontrolujte, či nie je poškodená izolácia káblov prípadne či nie sú káble nechránené Plné dodržiavanie bezpečnostných noriem je možné zaručiť iba pokial je prístroj používaný s dodanými testovacími káblami. V prípade nutnosti musia byť tieto káble nahradené stejným modelom, prípadne káblom zo stejnými menovitými elektrickými hodnotami V PRIEBEHU POUŽÍVANIA Pred použitím musíte zvoliť správný vstupný konektor, funkciu a rozsah Nikdy neprekračujte ochranné medzné hodnoty uvedené v špecifikáciach pre každý rozsah merania Pokiaľ je multimeter pripojený k meranému obvodu, nedotýkajte sa nepoužívaných svoriek Pokiaľ nie je rozsah meraných hodnôt dopredu známy, nastavte prepínač rozsahov na najvyššiu hodnotu Nemerajte, pokiaľ napätie na svorkách prekračuje 250 V Buďte opatrný pri práci s napätím nad 60 VDC alebo 30 VAC rms, pri meraní majte prsty za bariérami sondy Nikdy nepripojujte káble multimetra na zdroj napätia, pokiaľ je prepínač v režimu prúdu, odporu, kapacity, teploty, diody, tranzistoru, alebo prepojenia. Tým by mohlo dôjsť k poškodeniu multimetra Pred otočením prepínača za účelom zmeny funkcií, alebo rozsahov odpojte testovacie káble od testovaného obvodu Nikdy nevykonávajte meranie odporu, kapacity, teploty, tranzistorov, diod a prepojenia na živých obvodoch Nikdy nepoužívajte multimeter vo výbušnom prostredí, v prostredí zamorenom parou, prípadne nečistotami Pokiaľ zistíte akékoľvek závady, alebo abnormality, musíte multimeter ihneť prestať používať a zkontrolujte ho Multimeter nikdy nepoužívajte, pokiaľ nie je zadný kryt na mieste a plne pripevnený Neskladujte a nepoužívajte multimeter v prostredí vystavenom priamým slnečným lúčom, vysokej teplote, vlhkosti, alebo kondenzácii Pracovná teplota v miestnostiach:cca. 23 C±1, vlhkosť: 45%-75% Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou vlhkosťou, prípadne špatnou cirkuláciou vzduchu (napr. ve pivnici, chladiarni). 1.3 SYMBOLY Dôležité informácie o bezpečnosti, viz. návod na používanie. CAT II Prepätie kategorie II, stupeň znečistenia 2 podľa EN :2001 platí pre úroveň zaistenej ochrany impulzívného zkúšobného napätia. Je v súlade so smernicou Európskej únie. Uzemnenie Dioda DC (stejnosmerný prúd) AC (striedavý prúd) Môže byť prítomné nebezpečné napätie. Dvojitá izolácia (trieda ochrany II) * Volitelné zariadenie Bzučiak prepojenia Batéria nie je dostatočne nabitá pre riadnu prevádzku. hfe Test tranzistorov Oddelený zber elektrického a elektronického zariadenia. khz Poistka Test frekvencie 2 10

11 1.4 ÚDRŽBA Nepokúšajte sa zoraďovať, alebo opravovať multimeter a pri tom odstrániť zadný kryt, pokiaľ je prítomné napätie. Túto činnosť môže vykonávať iba technik, ktorý je plne oboznámený so súvisiacim nebezpečenstvom Pred otvorením krytu batérie, alebo krytu multimetra vždy odpojte testovacie káble od všetkých testovaných obvodov Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom zpôsobeným nesprávnou hodnotou, musíte vymeniť batériu, pokiaľ sa na multimetru ukáže K zaisteniu protipožiarnej ochrany vymieňajte poistky iba za poistky so špecifikovanými menovitými hodnotami napätia a prúdu : poistka číslo 1= 500 ma/250 V poistka číslo 2= 10A/500V Nepoužívajte na čistenie multimetra brusivá alebo rozpúšťadlá, použite iba vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok: 1. Multimeter vypnite (OFF) a odpojte testovacie kábely. 2. Vyklepte prípadné nečistoty zo svoriek. 3. Namočte čistý vatový tampón do izopropylalkoholu a vyčistite zvnútra každú vstupnú svorku. 4. Pomocou nového vatového tampónu naneste dovnútra do každej svorky slabú vrstvu strojného oleja Pokiaľ multimeter nepoužívate, vždy nastavte hlavný vypínač do polohy OFF Pokiaľ má byť multimeter uskladnený na dlhšiu dobu, vytiahnite z neho batériu, aby nedošlo k poškodeniu prístroja. 2. POPIS PREDNÉHO PANELU 1. DISPLEJ 3 ½ čísla, 7 segmentov, 16 mm vysoký LCD. 2. VYPÍNAČ FUNKCIE A ROZSAHU Tento vypínač sa používá pre voľbu funkcie a požadovaného rozsahu a zároveň pre zapnutie prístroja. Aby ste predĺžili životnosť batérie, mal by byť vypínač v polohe OFF, kedykoľvek prístroj nie je používaný. 3. KONEKTOR 10A Konektor pre pripojenie červeného (kladného) testovacieho káblu pre meranie 10A. 4. KONEKTOR V, Ω, ma Konektor pre pripojenie červeného (kladného) testovacieho káblu pre meranie napätia, odporu a prúdu (okrem 10A). 5. KONEKTOR Common Konektor pro pripojenie čierného (záporného) testovacieho káblu. 3. ŠPECIFIKÁCIE Presnosť je špecifikovaná na dobu jednoho roka po kalibrácii a používaní pri teplotách 18 C až 28 C (64 F až 82 F) s relatívnou vlhkosťou do 75%. 3.1 VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE Max. napätie medzi svorkami a uzemnením: 500 VDC alebo AC Poistková ochrana: poistka 1= 500 ma / 500 V, poistka 2= 10 A / 500 V (rychlá účinnosť) ma poistka svoriek= Φ 5x20 mm 500 ma / 500 V (rýchla) 10A poistka svoriek= Φ 5x20 mm 10 A / 500 V (rýchla) Nadmorská výška pre použitie: max. 200 m.n.m. Displej: 16 mm LCD Max. hodnota zobrazenia: 1999 (3 ½) Znázornenie polarity: - znázorňuje zápornú polaritu. Signalizácia prekročenia rozsahu: displej 1 Signalizácia nízkeho stavu batérie: Prívod energie: 3 V bateria, 2x AAA Prevádzková teplota: 0 C až 40 C Skladovacia teplota: -10 C až 50 C Rozmery: 126 x 70 x 27 mm Hmotnosť: cca 120 g (vrátane batérií) 3 11

12 3.2 ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NAPÄTIE DC ROZSAH ROZLÍŠENIE PRESNOSŤ 200 mv 100 μv ± 0,5% z rdg ± 2D 2000 mv 1 mv ± 0,8% z rdg ± 2D 20 V 10 mv ± 0,8% z rdg ± 2D 200 V 100 mv ± 0,8% z rdg ± 2D 500 V 1 V ± 1,0% z rdg ± 2D Ochrana pred preťažením: 220 VAC pre rozsah 200 mv a 500 VDC alebo 500 VAC pre ostatné rozsahy NAPÄTIE AC ROZSAH ROZLÍŠENIE PRESNOSŤ 200 V 100 mv ± 1,5% z rdg ± 10D 500 V 1 V ± 1,5% z rdg ± 10D Ochrana pred preťažením: 500 VDC alebo 500 VAC pre všetky rozsahy. ROZSAH FREKVENCIE: 45 Hz 450 Hz PRÚD DC ROZSAH ROZLÍŠENIE PRESNOSŤ 2000 μa 1 μa ± 1,2% z rdg ± 2D 20 ma 10 μa ± 1,2% z rdg ± 2D 200 ma 100 μa ± 1,5% z rdg ± 2D 10 A 10 ma ± 2,5% z rdg ± 2D Ochrana pred preťažením: poistka 1= 500 ma/500 V, pojistka 2= 10 A / 500 V. Max. vstupný prúd: poistka 10 A / 500 V (10 A po dobu až 15 sekund). POKLES MERANÉHO NAPÄTIA: 200 mv ODPOR ROZSAH ROZLÍŠENIE PRESNOSŤ 200 ohm 100 m ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 2000 ohm 1 ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 20 k ohm 10 ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 200 k ohm 100 ohm ± 0,8% z rdg ± 2D 2000 k ohm 1 k ohm ± 1,2% z rdg ± 2D MAX. NAPÄTIE OTVORENÉHO OBVODU: 2,8 V. Ochrana pred preťažením: 15 sekund max. 220 V rms u všetkých rozsahoch DIODA ROZSAH ROZLÍŠENIE FUNKCIA 1 mv Displej zobrazí približné napätie diody v prepustnom smere Prúd DC v prepustnom smere: cca 1 ma Obrátené napätie DC: cca 3,0 V Ochrana pred preťažením: 250 VDC alebo AC rms *3.2.6 BZUČIAK PREPOJENIA ROZSAH Napätie otvoreného obvodu: cca 3,0 V FUNKCIA Integrovaný bzučiak zaznie, ak je odpor nižší než 100 Ω. 4 12

13 Ochrana pred preťažením: 250 VDC alebo AC rms TEST hfe TRANZISTORA (EXTERNÝ TESTOVACÍ KONEKTOR PRE TRANZISTORY) ROZSAH POPIS PODMIENKA TESTOVANIA hfe Hodnota hfe na displeji cca (0-1000) pre testovaný tranzistor (VŠETKY TYPY) Základní prúd cca. 10 μa, Vce cca. 2,8 V. 4. NÁVOD K POUŽÍVANIU 4.1 PRÍPRAVA K MERANIU Zapnite vypínač (ON). Pokiaľ je napätie batérie nižšie ako 2,5 V, zobrazí sa na displeji, v tom prípade je potrebné batériu vymeniť. Pokiaľ sa tento symbol na displeji nezobrazí, pokračujte podľa nižšie uvedených pokynov. Pre prípad výmeny batérie viz. kapitola ÚDRŽBA. Symbol vedľa vstupného konektoru signalizuje, že vstupné napätie, alebo prúd by mali byť nižšie ako špecifikácie na nálepke multimetra, aby bol vnútorný obvod chránený pred poškodením. Zvoľte funkciu a rozsah pre meranú položku vhodným otočením prepínača. Pokiaľ nie je dopredu známy rozsah meraných hodnôt, nastavte prepínač rozsahov do nejvyššej polohy. 4.2 MERANIE STRIEDAVÉHO NAPÄTIA Vstupné napätie nesmie byť vyššie ako 500 V rms AC. Je možné zobraziť vyššie napätie, ale mohlo by dôjsť k zničeniu vnútorného obvodu. Dávajte pozor, aby ste pri meraní napätia neutrpeli zásah elektrickým prúdom. 1. Červený kábel pripojte k VΩ ma. Čierny kabel pripojte k COM. 2. Prepínač RANGE (ROZSAH) nastavte do požadovanéj polohy ACV. 3. Pripojte testovací kábel k testovanému zariadeniu, alebo obvodu. 4. Hodnotu napätia prečítajte na digitálnom displeji. Pri nízkom rozsahu napätia bude multimeter zobrazovať nestabilnú hodnotu, pokiaľ testovacie káble nedosiahly k obvodu; je to normálne, pretože multimeter je veľmi citlivý. Správnu meranú hodnotu získate, ak sa testovacie káble dotýkajú obvodu. Pokiaľ sa zobrazí iba číslica 1, signalizuje to prekročenie rozsahu a je potrebné zvoliť vyšší rozsah. Pokiaľ nie je hodnotový rozsah dopredu známy, nastavte prepínač rozsahov do najvyššej polohy. Pokiaľ je merané napätie nad 500 V, zobrazí sa na LCD 1. To znamená, že testovaná hodnota prekračuje rozsah a je vhodnejšie neprevádzať meranie tak vysokej hodnoty. 5 13

14 4.3 MERANIE STEJNOSMERNÉHO PRÚDU Odpojte testovaný obvod od prívodu elektriny a až potom pripojte multimeter k obvodu určenému k meraniu. 1. Červený kábel pripojíme k VΩ ma. Čierný kábel pripojíme k COM. (Pre meranie medzi 200 ma a 10 A pripojte červený kábel ku konektoru 10 A.) 2. Prepínač RANGE (ROZSAH) nastavte do požadovanej polohy DCA. 3. Otvorte meraný obvod a pripojte testovacie káble v sérii s obvodom, v ktorom má byť meraný prúd. 4. Hodnotu prúdu si prečítajte na digitálnom displeji. Pokiaľ je zobrazené iba číslo 1, znamená to prekročenie rozsahu a je potrebné zvoliť vyšší rozsah. Pokiaľ nie je hodnotový rozsah dopredu známy, nastavte prepínač rozsahu do nejvyššej polohy. Pri testovaní v rozsahu 10A merajte najdlhšie 10 sekund. Po prvom meraní počkajte cca.15 minut. Keď poklesne teplota (LCD displej 0), môžete zahájiť ďalšie testovanie prúdu. 4.4 MERANIE DIOD 1. Červený kábel pripojte k VΩ ma. Čierný kábel pripojte k COM. 2. Prepínač RANGE (ROZSAH) nastavte do polohy 3. Pripojte červený testovací kábel k anode meranej diody a čierny testovací kábel ku katode. 4. Zobrazí sa pokles napätia v priepustnom smere v mv. Pokiaľ je dioda obrátená, zobrazí sa číslo TESTOVANIE TRANZISTOROV 1. Nastavte prepínač do polohy hfe. 2. Pripojte čierny testovací kábel ku konektoru COM a ku konektoru COM tranzistora. Červený testovací kábel pripojte ku konektoru V Ω ma. 3. Určite, či je tranzistor typu NPN alebo PNP a zasuňte káble emitoru, báze a kolektoru do príslušných otvorov tranzistoru. Dávajte pozor, aby ste nevsunuly zástrčku do nesprávneho konektoru. 6 14

15 4.6 BZUČIAK NA TESTOVANIE PREPOJENIA Pri testovaní prepojenia obvodu zkontrolujte, či je vypnutý prívod elektriny do obvodu a všetky kondenzátory úplne vybité. 1. Pripojte čierny testovací kábel ku konektoru COM a červený testovací kábel ku konektoru V Ω ma. 2. Nastavte prepínač rozsahu do polohy 3. Pripojte testovacie káble cez dva body testovaného obvodu. 4. Pokiaľ existuje prepojenie (tj. odpor nižší než cca. 50 Ω), rozozvučí sa integrovaný bzučiak. Pokiaľ je vstupný obvod v tak zvanom otvorenom okruhu, alebo odpor meraného obvodu je vyšší než 2000 Ω, zobrazí sa číslo MERANIE ODPORU! Pri meraní odporu v obvode zkontrolujte, či je testovaný obvod odpojený od prívodu elektriny a či sú všetky kondenzátory úplne vybité. 1. Červený kábel pripojte k VΩ ma. Čierny kábel pripojte k COM. 2. Prepínač RANGE (ROZSAH) nastavte do požadovanej polohy Ω. 3. Pokiaľ je meraný odpor pripojený k obvodu, odpojte pred meraním prívod elektriny a vybijte všetky kondenzátory. 4. Pripojte testovacie káble k meranému obvodu. 5. Prečítajte hodnotu odporu na digitálnom displeji. Pokiaľ je zobrazené iba číslo 1, znamená to prekročenie rozsahu a je potrebné zvoliť vyšší rozsah. Pokiaľ nie je pripojený vstup, tj. u otvoreného obvodu, zobrazí sa číslo 1 na znamenie prekročenia rozsahu. 4.8 MERANIE STEJNOSMERNÉHO NAPÄTIA Vstupné napätie nesmie byť vyššie než 500 VDC. Je možné zobraziť vyššie napätie, ale mohlo by dôjsť k zničeniu vnútorného obvodu. Dávajte pozor, aby ste si pri meraní napätia nespôsobily zranenie zásahom elektrickým prúdom. 1. Pripojte červený testovací kábel ku konektoru V Ω ma a čierný kábel ku konektoru COM. 2. Nastavte prepínač RANGE (ROZSAH) do požadovanej polohy DCV. Pokiaľ nie je merané napätie dopredu známe, nastavte prepínač na najvyšší rozsah a postupne znižujte, pokiaľ nezískate uspokojivú hodnotu. 3. Pripojte testovacie káble k meranému zariadeniu alebo obvodu. 4. Zapnite prívod elektriny k meranému zariadeniu alebo obvodu; na digitálnom displeji sa zobrazí hodnota napätia spolu s polaritou napätia. Pri malom rozsahu napätia bude multimeter zobrazovať nestabilnú hodnotu, pokiaľ testovacie kábely nedosiahly k obvodu; je to normálne, pretože multimeter je veľmi citlivý. Správne nameranú hodnotu získate, pokiaľ sa testovacie káble dotýkajú obvodu. Pokiaľ sa zobrazí iba číslica 1, signalizuje to prekročenie rozsahu a je potrebné zvoliť vyšší rozsah. Pokiaľ nie je meraný hodnotový rozsah dopredu známy, nastavte prepínač rozsahu do nejvyššiej polohy. Pokiaľ je merané napätie vyššie ako 500 V, zobrazí sa na LCD 1. To znamená, že testovaná hodnota prekračuje rozsah a 7 15

16 je lepšie nevykonávať meranie tak vysokej hodnoty. 5. ÚDRŽBA 5.1 VÝMENA BATÉRIE Pred otvorením krytu batérie multimetra zkontrolujte, či sú testovacie káble odpojené od meraného okruhu, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom. 1. Pokiaľ sa na LCD displeji objaví symbol, znamená to, že je potrebné vymeniť batériu. 2. Uvoľnite skrutku krytu batérie a odstráňte ho. 3. Vymeňte vybitú bateriu za novú. 4. Vráťte kryt batérie na miesto a pripevnite ho skrutkou. 5.2 VÝMENA POISTIEK Pred otvorením krytu batérie multimetra zkontrolujte, či sú testovacie káble odpojené od meraného okruhu, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom. Na ochranu pred požiarom vymieňajte poistky iba za poistky s špecifikovanými menovitými hodnotami: Poistka 1= 500 ma /500V poistka 2= 10 A / 500 V (rýchla účinnosť). 1. Poistky je potrebné vymeniť iba vo vynímočných prípadoch, nakoľko zhoria takmer vždy chybou obsluhy. 2. Uvoľnite skrutku krytu a odstráňte ho. 3. Vymeňte vadnú poistku za poistku s špecifikovanými menovitými hodnotami. 4. Vráťte kryt na miesto a pripevnite ho skrutkou. Aby nedošlo k poškodeniu a zraneniu, je povolené inštalovať alebo vymieňať poistku iba za poistku s špecifikovanými menovitými hodnotami ampérov a voltov. Vymenená poistka musí spĺňať normu CE. 5.3 VÝMENA TESTOVACÍCH KÁBLOV Plné dodržanie bezpečnostných noriem je možné zaručiť iba pri používaní multimetra s dodanými testovacími káblami. V prípade potreby je nutné ich vymeniť za rovnaký model, prípadne za káble s rovnakými elektrickými menovitými hodnotami. Elektrické menovité hodnoty testovacích káblov= 600 V / 10 A. Pokiaľ má testovací kábel poškodenú izoláciu, musíte ho okamžite vymeniť. 6. UKAZATEĽ PREKROČENIA ROZSAHU Rozsah Presnosť Rozlíšenie DC 500 V ± 0,5% ± 5 číslic 1 V AC 500 V ± 0,5% ± 1 číslice 1 V Pokiaľ sa vo vyššie uvedenom rozsahu zobrazí na LCD číslo 1, znamená to prekročenie rozsahu. 7. PRÍSLUŠENSTVO Sada testovacích káblov 2x batéria typu AAA= 3V *Termočlánok typu K 8 Dovezené pre PHT a.s., 16

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M

Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M Velká sada nářadí v kufru se šuplíky PROSKIT SK-612401M obsahuje: Horní úložný prostor (pod odklápěcím víkem): Sadu 1/2" nástrčných hlavic: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,27,28,29,30,32mm

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení.

CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ. zařízení. CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT33C NÁVOD K POUŽITÍ zařízení. Tento multimetr je zkontruován podle norem pro elektronické měřící přístroje s kategorií přepětí CATIII Testované standardy: EN 61326-1:2013(EN 55011:2009+A1:2010)

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál

Multimetr klešťový MT Uživatelský manuál Multimetr klešťový MT-3266 Uživatelský manuál Úvod Tento přístroj je digitální klešťový multimetr s 3 a 1/2 místným displejem a standardní 9V baterií. Slouží k měření DC napětí, AC a DC proudu, odporu

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Κυκλώματα Ενισχυτών με Τρανζίστορ (Άσκηση 3)

Βασικά Κυκλώματα Ενισχυτών με Τρανζίστορ (Άσκηση 3) Βασικά Κυκλώματα Ενισχυτών με Τρανζίστορ (Άσκηση 3) ΑΡ. ΟΜΑΔΑΣ/ΘΕΣΗΣ: --- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/12/2014 1. Αντικείμενο και σκοπός Το τρανζίστορ είναι ένα ημιαγωγικό στοιχείο τριών ακροδεκτών,

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260

SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 SK NÁVOD NA POUŽITIE: Obj. č.: 12 14 16 - www.conrad.sk DIGITÁLNY MULTIMETER VC 260 požiadavkám platných európskych a domácich smerníc. Zhoda bola dokázaná; príslušné doklady sú k nahliadnutiu u výrobcu.

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší anglicky-řecky Všechno nejlepší : Manželství Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Άσκηση. Γνωριμία με το εργαστήριο

Εισαγωγική Άσκηση. Γνωριμία με το εργαστήριο ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΙΣ: Εισαγωγική Άσκηση Γνωριμία με το εργαστήριο Τη «Θεωρητική εισαγωγή» από την άσκηση 0 στις σελίδες 18-19 του βιβλίου σου. Ακόμη τις παραγράφους που έχουν τίτλο «Λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah 822_949_87 ECG6200_Elux.book Seite 20 Montag,. August 2007 7:25 9 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΜΦΙΠΟΛΙΚΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΑΦΩΝ Η άσκηση αποτελείται από δύο τμήματα: 1) μελέτη των χαρακτηριστικών καμπύλων εισόδου και εξόδου των τρανζίστορ για

Διαβάστε περισσότερα

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE

MERACIE PRÍSTROJE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W NA PANEL W MODULÁRNE W DIGITÁLNE W TRANSFORMÁTORY PRÚDU W ANALYZÁTORY SIETE W OBSAH MERACIE PRÍSTROJE NA PANEL 48x48, 72x72, 96x96... 3 Ampérmetre AC... 4 Ampérmetre DC... 5 Voltmetre AC... 6 Voltmetre

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FT-591 Faithful ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FT-591 Faithful ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FT-591 Faithful ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ψηφιακό ττολύµετρο FT-591 Faithful είναι κατάλληλο γιά µετρήσεις συνεχούς (DC) και εναλλασσόµενης (AC) τάσης και ρεύµατος, αντιστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV

SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV SNÍMAČE KONCENTRÁCIE PLYNOV W SNÍMANIE CO, CO 2 A INÝCH PLYNOV W SAMOSTATNÉ JEDNOTKY W CENTRÁLNE JEDNOTKY W PRE ŠKOLY W PRE NEMOCNICE W PRE KANCELÁRIE W PRE DOMÁCNOSTI W PRE GARÁŽE W MOBILNÝ SNÍMAČ KONCENTRÁCIE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΑΘΗΝΑ 20 6 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

ProfiScale MULTI Πολύμετρο

ProfiScale MULTI Πολύμετρο 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Πολύμετρο el Οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Εισαγωγή Βεβαιωθείτε, σε ποιες ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζει να υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι

Αθήνα 03.06.2013 Αρ.Πρωτ. 75000/Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37,

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Mobilní stolová pila str. 1-22 Mobilná stolová pilka str. 24-45 st 10l Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Mobilní stolová pila st 10l Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Eos-Array & Eos-Box Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου Φωτοβολταϊκών Σταθµών της CARLO GAVAZZI από την ADAMSNET ltd ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ διακριτικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

MacBook Pro. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

MacBook Pro. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν MacBook Pro Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Αυτός ο Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες ασφάλειας, χειρισμού, απόρριψης και ανακύκλωσης, κανονισμών και άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie POWER TIMER Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie Vnitřní jednotka Vnútorná jednotka CS-UE9JKE CS-UE12JKE Venkovní jednotka Vonkajšia jednotka CU-UE9JKE CU-UE12JKE 2 ~ 17

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU S -01 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3 3 1 10

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών.

Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. ΑΕΙ DK 9880 Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας (με αποσπώμενο πληκτρολόγιο) για συστήματα ελέγχου πρόσβασης και έλεγχο ηλεκτρικών κλειδαριών. Οδηγίες προγραμματισμού και εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Zkouška technologie Safe Sense

Zkouška technologie Safe Sense Hlava skartovacího stroje Otvor pro papír Nádoba ze síťoviny Spínač vyřazení Safe Sense Řídicí spínač Přehřáto (červená) Automatický start ( ) Vypnuto Pohotovostní stav (zelená) Zpětný chod (R) Nášlap

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός Αφοί Άγγελου Βαλούκα βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015-2016 MORE THAN SENSORS

βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός Αφοί Άγγελου Βαλούκα βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015-2016 MORE THAN SENSORS 1 Αφοί Άγγελου Βαλούκα βιομηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βιοµηχανικός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός MORE THAN SENSORS ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015-2016 ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ Οι τιμές τιμοκαταλόγου επιβαρύνονται με

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 CALIBRATION

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 CALIBRATION SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 FLUKE CORPORATION Everett Service Center 1420 75 th Street SW Everett, WA 98203 Randy Lemon Phone: 425 446 5243 CALIBRATION Valid To:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-C8900

BD-HDD Combo. uživatelská příručka. představte si své možnosti BD-C8900 BD-C8900 BD-HDD Combo uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím svůj výrobek

Διαβάστε περισσότερα