Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str Linz Tel. 0732/ Internet: Art.-Nr _XX11 GR

2 Λέβητας πετελαίου/αερίου από χυτοσίδηρο για υπερπιεστική καύση κατά DIN EN 303 για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε κυκλοφορητές και θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 120 C και 4 bar επιτρεπόµενη υπερπίεση για συστήµατα θέρµανσης κατά DIN EN Για την λειτουργία µε πιεστικούς καυστήρες αερίου ισχύουν οι παρακάτω κατηγορίες συσκευών αερίου: Συντοµογραφία χώρας Χώρα Κατηγορία συσκευής αερίου DE Γερμανία II 2ELL3B/P AT Αυστρία II 2H LU Λουξεμβούργο I 2E ή I 3+ Χυτοσιδηρός λέβητας πετρελαίου/ αερίου τύπος MK _XX11

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά ΤΥΠΟΣ MK Ισχύς MK-1 kw Συνιστούµενη ισχύς MK-1 kw Ύψος/Ύψος χωρίς καλύµµατα A mm 1220/ / / / / /1148 Πλάτος/Πλάτος χωρίς καλύµµατα B mm 825/ / / / / /585 Μήκος C mm Συνολικό ύψος µε πίνακα ρυθµίσεων D mm Πλήρωση, εκκένωση F mm Επιστροφή G mm Σύνδεση καπναγωγού H mm Προσαγωγή J mm Προσαγωγή ασφαλείας, εξαέρωση K mm Καπναγωγός Ø χωρίς/με συστολή mm 179/- 179/- 179/- 179/- 179/- 179/- Προτεινόµενη βάση mm 1300x x x x x x1000 Πλήρωση, εκκένωση, επιστρ. ασφαλείας Rp 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Επιστροφή,επιστρ. ασφαλείας Φλάντζα DN Προσαγωγή Φλάντζα DN Ασφαλιστική διάταξη, εξαέρωση Rp Περιεχόµενο του λέβητα σε νερό Ltr Περιεχόµενο του λέβητα σε αέριο Ltr Θερµαντική επιφάνεια m² 4,4 5,6 6,8 8,0 9,2 10,4 Πτώση πίεσης αερίου 1) mbar 0,11 0,18 0,4 0,5 0,8 1,2 Πτώση πίεσης νερού (σε t = 20K) 1) mbar max. επιτρεπόµενη υπερπίεση λέβητα bar max. επιτρ. θερµοκρασία προσαγωγής 2) C Σχετική απώλεια ετοιµότητας % 0,74 0,64 0,55 0,45 0,33 0,19 Θερµοκρασία καυσαερίων 1) C Θερµοκρασία καυσαερίων 1ης βαθµίδας C Παροχή καυσαερίων 1) (πετρ. EL CO 2 = 13%) kg/h Παροχή καυσαερίων 1) (φ.α. E CO 2 = 9,5%) kg/h Παροχή καυσαερίων 1) (φ.α. LL CO 2 = 9,0%) kg/h Παροχή καυσαερίων 1) (υγραέριο CO 2 = 11%) kg/h Βάρος Λέβητας kg Αριθμός αναγνώρισης CE CE-0085AR0034 Ηλεκτρική σύνδεση 230 V/50 Hz/10 A 1) Τιµή για κατώτερη/ανώτερη ισχύ λέβητα, αναφερόµενη σε περιεκτικότητα CO2 από 13% (πετρέλαιο EL) και µία µέση θερµοκρασία νερού λέβητα 60 C. 2) Θερμοστάτης ασφαλείας ρυθµιζόµενος: 120 C/110 C/100 C. Οι διαστάσεις του καπνοδόχου πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε το DIN EN _XX11 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Γενικά Οι παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης ισχύουν αποκλειστικά για χυτοσιδηρούς λέβητες πετρελαίου/αερίου της Wolf. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν από τον εγκαταστάτη πριν αρχίσει τις εργασίες συναρµολόγησης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης. Αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες πρέπει να ακολουθηθούν. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες παύει να ισχύει το δικαίωµα της απαίτησης εγγύησης από την εταιρεία WOLF. Επιφύλαξη άδειας / Έλεγχοι σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλειας λειτουργίας (Betr- SichV) Σύμβολα υποδείξεων Προσοχή Σύμφωνα με την 14 πρέπει οι εγκαταστάσεις που απαιτούν επιτήρηση (συσκευές υπό πίεση κατά 97/ 23/EG) πριν την έναρξη λειτουργίας να ελέγχονται από ένα πιστοποιημένο φορέα επιτήρησης. Αυτός ο έλεγχος μπορεί σε συσκευές υπό πίεση κατά 97/23/EG οι οποίες έχουν διαβαθμιστεί κατά το παράρτημα II διάγραμμα 5 στην κατηγορία I ή II να γίνει από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σύμφωνα με την 15 πρέπει οι εγκαταστάσεις που απαιτούν επιτήρηση (συσκευές υπό πίεση κατά 97/ 23/EG) να υποβληθούν σε έλεγχο αν σύμφωνα με την 97/23/EG παράρτημα II έχουν διαβαθμιστεί στην κατηγορία III ή IV. Στην κατηγορία III αυτό ισχύει αν το προϊόν έχει μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS και όγκο V πάνω από 100 bar Liter. Στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα και σήµατα υποδείξεων: Η µη τήρηση των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο προσώπων. Η µη τήρηση των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε ζηµίες των λεβήτων πετρελαίου/αερίου και των ατοµικών µονάδων. Επιπρόσθετα με τις οδηγίες συναρμολόγησης παραδίδονται οδηγίες χρήσης, χειρισμού και αυτοκόλλητα. Και αυτά πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι επισυναπτόµενες υποδείξεις για τον εγκαταστάτη πρέπει να ακολουθηθούν οπωσδήποτε! Υποδείξεις ασφαλείας Πρότυπα, κανονισμοί Η συναρµολόγηση, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα (π.χ. πίνακες ρυθµίσεων) επιτρέπονται να γίνονται σύµφωνα µε το VDE 0105 µέρος 1 µόνο από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους. Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του VDE/ ÖVE και της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο λέβητας επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο µέσα στο εύρος της ισχύος του όπως περιγράφεται και στα τεχνικά έντυπα της εταιρείας WOLF. Η ορθή χρήση του λέβητα περιλαµβάνει και την τήρηση του DIN EN για συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια. Συστήµατα και διατάξεις ασφάλειας και επιτήρησης δεν επιτρέπεται να αποµακρύνονται, να µην γεφυρώνονται ή µε οποιονδήποτε τρόπο να τίθενται εκτός λειτουργίας. Ο λέβητας επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο αν είναι σε τεχνικά καλή κατάσταση. Βλάβες και ζηµίες τα οποία επηρρεάζουν την ασφάλεια ή θα µπορούσαν να επηρρεάσουν την ασφάλεια πρέπει άµεσα να επιδιορθώνονται. Ελαττωµατικά αξαρτήµατα ή στοιχεία των συσκευών επιτρέπεται να αντικατασταθούν µόνο µε γνήσια εξαρτήµατα της WOLF. Οι λέβητες που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας αν συνδυαστούν µε πίνακα ρυθµίσεων µε αντιστάθµιση τότε γίνονται λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών σύμφωνα με το πρότυπο HeizAnlV. Οι επισυναπτόµενες οδηγίες λειτουργίας πρέπει να αναρτηθούν σε εµφανή θέση µέσα στο λεβητοστάσιο. Τα υπόλοιπα έντυπα βάλτε τα στη διαφάνεια και αναρτήστε τα πάνω στο πλαϊνό κάλυµµα του λέβητα. Για να εξασφαλίσετε την καλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο να προβείτε σε συντήρηση και καθαρισµό του λέβητα και του καυστήρα από εξειδικευµένο τεχνικό. Συνιστούµε να κλείσετε ένα συµβόλαιο συντήρησης. Οι λέβητες επιτρέπεται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν µόνο σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής. Για την Αυστρία ισχύει: Πρέπει να ακολουθηθεί η πολεοδοµική διάταξη και η οδηγία ÖVGW TR Gas (G1) για τους πιεστικούς καυστήρες αερίου _XX11

5 Παράδοση / Εγκατάσταση Παράδοση Ο χυτοσιδηρός κορµός του λέβητα MK-2 παραδίδεται σε µεµονωµένα στοιχεία ή συναρµολογηµένος. Τα µεµονωµένα στοιχεία είναι πιασµένα µε ντίζες για την εύκολη µεταφορά τους. Καλύµµατα, υλικά συναρμολόγησης και πίνακας ρυθµίσεων είναι συσκευασµένα ξεχωριστά. Υποδείξεις εγκατάστασης L/ L 1500 Προσοχή Προσοχή Για την εγκατάσταση του λέβητα απαιτείται ένα επίπεδο δάπεδο µε αντοχή σε µεγάλα φορτία. Συνιστούµε να τοποθετείτε τον λέβητα πάνω σε θεµέλιο ή βάση. Για τις διαστάσεις βλέπε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εγκατάσταση του συστήµατος θέρμανσης πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια από την τοπική πολεοδομία. Κατά την εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές που καθορίζονται από την πολεοδοµία, την πυροσβεστική την VDI 2050 και ειδικότερα το µέγεθος του χώρου, ο αερισµός και εξαερισµός και η σύνδεση της καπνοδόχου. Ο λέβητας επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε χώρο που είναι προστατευµένος έναντι παγετού και είναι εξασφαλισµένος ο αερισµός και ο εξαερισµός του. Αν για µακρό χρονικό διάστηµα η εγκατάσταση θέρµανσης δεν λειτουργήσει θα πρέπει να κάνετε εκκένωση του λέβητα, του μποϊλερ και του νερού από την εγκατάσταση θέρµανσης. Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται οριζόντια µε µία ελαφριά κλίση προς τα πίσω ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρη εξαέρωση. Ο λέβητας δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους µε τοξικούς ατµούς, σκόνες ή µεγάλη υγρασία (εργαστήρια, πλυντήρια, χώροι για hobby κ.ά.). Ο αέρας καύσης πρέπει να είναι καθαρός από αλογονούχους υδρογονάνθρακες (π.χ. όπως σπρέυ, καθαριστικά, διαλυτικά, χρώµατα, κόλλες) και πολύ σκόνη. Οι αποστάσεις του λέβητα από τους περιµετρικούς τοίχους πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής και να είναι µακριά από εύφλεκτα υλικά. Συσνιστούµε τις αποστάσεις που φαίνονται στην εικόνα. Ο καπναγωγός να είναι όσο γίνεται κοντύτερος και µε άνω κλίση προς τον καπνοδόχο. Στεγανώστε καλά τους καπναγωγούς! Χρησιµοποιήστε γωνίες καπναγωγού µε θυρίδα καθαρισµού για να µπορείται εύκολα να καθαρίζετε τους καπναγωγούς. Η πόρτα του λέβητα µπορεί να ανοίγει δεξιά ή αριστερά _XX11 5

6 Συναρμολόγηση λέβητα MK-1 Κατάσταση παράδοσης Ο λέβητας µε µεµονωµένα στοιχεία (λυτός) παραδίδεται εργοστασιακά πιασµένος µε τις ντίζες. Εµπρός στοιχείο Ντίζες Προετοιμασία συναρμολόγησης Συναρμολόγηση Πριν την αφαίρεση των ντιζών ασφαλίστε τα στοιχεία και προσέξτε να µην σας πέσουν και σπάσουν. Αφαιρέστε τις ντίζες. Καθαρίστε τα νίπελ και τις υποδοχές των νίπελ καλά από λάδια και ακαθαρσίες.για την συναρµολόγηση και την απόσβεση της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ εµπρόσθιου ή πίσω στοιχείου µε τα µεσαία στοιχεία χρησιµοποιήστε το ξύλο που συνοδεύει τον λέβητα. Δίσκος Ø 90 Δίσκος ολίσθησης Ø 55 Νίπελ Ροδέλλα Δίσκος Ø 105 Εξαγωνικό περικόχλιο SW 40 ή 36 Περικόχλιο κοντραρίσµατος Τιράντες συναρµολόγησης Επιφάνεια στεγανοποίησης Πίσω στοιχείο Σωλήνες αναρρόφησης MK-1 / Στεγανώσεις Ξύλο Τοποθετήστε το πίσω στοιχείο στη βάση της εγκατάστασης του λέβητα. Αλοίψτε καλά τα νίπελ εξωτερικά µε το primer (αστάρι). Τοποθετήστε τα νίπελ στις υποδοχές του πίσω στοιχείου κτυπώντας ελαφριά µε μια ελαστική ματσόλα. Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές προσέξτε ώστε τα νίπελ να έχουν µπεί στις υποδοχές ίσια! Τοποθετήστε ομοιόμορφα στο αυλάκι στεγάνωσης του µεσαίου στοιχείου την στεγανωτική µάζα σε µορφή κορδονιού διαµέτρου ~ Ø 7-8mm. Βιδώστε τις τιράντες συναρµολόγησης πάνω και κάτω οµοιόµορφα. Ξεβιδώστε τις τιράντες και προσαρµόστε τες στο νέο µήκος. Σωλήνες αναρρόφησης MK-1 / MK-1 / MK-1 / 260 Στεγανώσεις Κατά την συναρμολόγηση προσέξτε να μην πέσουν κάτω τα στοιχεία του λέβητα! Μετά την συναρμολόγηση και του εμπρόσθιου στοιχείου ξεβιδώστε τις τιράντες μόνο αφού έχετε σφίξει τις ντίζες του λέβητα γερά. Συναρµολογήστε τους σωλήνες αναρρόφησης µαζί µε τις στεγανώσεις. Προσοχή:Πριν την συναρµολόγηση της µόνωσης και των καλυµµάτων ο εγκαταστάτης πρέπει να κάνει υδραυλικό έλεγχο στον λέβητα για τυχόν διαρροές. Ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε µία πίεση τουλάχιστον 6,0 bar και µέγιστο 8,0 bar _XX11

7 Συναρμολόγηση καλυμμάτων MK-1 Καλώδιο σύνδεσης από τον πίνακα ρυθµίσεων 5 7b 3 7a 1 Αισθητήρας λέβητα a 4 6c 2η βαθµίδα b 1η βαθµίδα Σύνδεση καυστήρα 9 1 Λάμες Βιδώστε τις λάµες µε τα περικόχλια (M12) στα άκρα των ντίζων µε το χέρι. συναρμολόγησης: 2 Μόνωση: Τυλίξτε τον κορµό του λέβητα και πιάστε τις άκρες µε τα ελατήρια. 3 Μόνωση: Βάλτε την µόνωση ελεύθερα στην πίσω πλευρά. 4 Αποστάτης: Βιδώστε τους αποστάτες αριστερά/δεξιά στα πόδια του λέβητα με το χέρι. MK-1-80 έως 140 Και στους τέσσερεις αποστάτες χρησιµοποιήστε (εµπρός και πίσω) ροδέλλες (2mm πάχος). MK έως 260 Μόνο στους εμπρός αποστάτες χρησιµοποιήστε ροδέλλες (2mm πάχος). 5 Πίσω κάλυμμα: Βιδώστε τα δύο τεµάχια στη µέση µε τις συνοδευόµενες βίδες και ακουµπήστε τα στην µόνωση. 6a Πλαϊνό κάλυμμα: MK έως 260 6b Πλαϊνό κάλυμμα: MK έως 140 7a Πάνω κάλυμμα: MK-1-80 έως 140 7b Πάνω κάλυμμα: MK έως 260 Βιδώστε το αριστερό/δεξί εµπρός και πίσω κάλυµµα µε τις βίδες (M6x10), βιδώστε την ενισχυτική γωνία 6c µε τη βίδα (M8x16) στη µέση του καλύµµατος και µετά βιδώστε τα όλα στους αποστάτες του λέβητα µε τις συνοδευόµενες βίδες (M8x16) χρησιµοποιώντας ροδέλλες. Βιδώστε το αριστερό/δεξί κάλυµµα µε τις βίδες (M8x16) στους αποστάτες του λέβητα χρησιµοποιώντας ροδέλλες. Βάλτε το πάνω κάλυµµα πάνω από το πλαϊνό κάλυµµα. Βάλτε τα δύο τεµάχια πάνω από το πλαϊνό κάλυµµα. Σπρώξτε τις λάμες συναρμολόγησης προς τα πλαϊνά καλύμματα και σφίξτε τες. Βιδώστε το πίσω κάλυμμα με τα πλαϊνά καλύμματα με τις συνοδευόμενες βίδες. Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση των καλυμμάτων μετά την συναρμολόγηση του πίνακα ρυθμίσεων (σελίδα 8). Σφίξτε τις βίδες του πίσω καλύμματος καλά. 8 Εμπρόσθιο κάλυμμα: Βιδώστε το εµπρόσθιο κάλυµµα µε τις συνοδευόµενες βίδες µε το πλαϊνό κάλυµµα. 9 Ελαστικός αποστάτης: Τοποθετήστε τους κάτω και πάνω στο κάλυµµα της πόρτας. 10 Λογότυπο Wolf: Τοποθετήστε το στο κάλυµµα της πόρτας. 11 Κάλυμμα πόρτας: Κρεµάστε το εµπρόσθιο κάλυµµα στην γωνιακή λάµα πάνω. 12 Πινακίδα τύπου: Κολλήστε την πινακίδα στο κάλυµµα του λέβητα σε εµφανή θέση. Έντυπα: Κρεµάστε τα µε τα αντίστοιχα κλιπς στο πλαϊνό κάλυµµα του λέβητα _XX11 7

8 Προσοχή Συναρμολόγηση πίνακα ρυθμίσεων Κατά την συναρµολόγηση του πίνακα ρυθµίσεων προσέξτε να µην τσακίσετε και να µην στρέψετε τους αισθητήρες και να τους τραβήξετε από το κάλυµµα του λέβητα τόσο µόνο όσο θα χρειαστείτε! Οι αισθητήρες εξωτερικής θερµοκρασίας και προσαγωγής µην τους βάζετε µαζί µε τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ηλεκτρολογική σύνδεση να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Καλώδια που δεν χρησιµοποιούνται να τα ασφαλίσετε από κάθε επαφή! Για τον πίνακα ρυθμίσεων να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού! Εξαρτήματα πίνακα ρυθμίσεων Συναρµολόγηση και ηλεκτρική σύνδεση σύµφωνα µε τα ηλεκτρολογικά σχέδια που υπάρχουν στα εξαρτήµατα του πίνακα ρυθµίσεων. Υπόδειξη Αν οι λέβητες της Wolf εξοπλιστούν µε άλλους πίνακες ρυθµίσεων ή γίνουν τεχνικές µετατροπές στους πίνακες ρυθµίσεων της Wolf, η εταιρεία Wolf δεν παρέχει καµία εγγύηση για ζηµίες που προέρχονται από τα παραπάνω αναφερόµενα _XX11

9 Εγκατάσταση / Συντήρηση Συνδέσεις Εξαέρωση, διάταξη ασφαλείας Προσαγωγή Σύνδεση καπναγωγού Εκκένωση, πλήρωση Επιστροφή, επιστροφή ασφαλείας Σωλήνωση Λέβητας-θέρμανση Προσοχή Συνδέστε την προσαγωγή και την επιστροφή στις αντίστοιχες υποδοχές του λέβητα. Βλέπε πάνω εικόνα. Για να αποφύγετε λάθος κυκλοφορία του νερού πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από τον/ τους κυκλοφορητή/ές µία βαλβίδα αντεπιστροφής. Πρέπει να τοποθετηθεί µία διάταξη ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αποφρακτικά όργανα στη σύνδεση µεταξύ λέβητα και βαλβίδας ασφαλείας! Σε σωλήνες χωρίς φράγµα οξυγόνου ή σε κλιµατιζόµενα δάπεδα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε διαχωρισµός των συστηµάτων παρεµβάλοντας έναν εναλλάκτη. Πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης Η πλήρωση του λέβητα και της εγκατάστασης επιτέπεται να γίνει µόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί µία πιστοποιηµένη βαλβίδα ασφαλείας (άνοιγμα max. 3bar) στη υποδοχή σύνδεσης του λέβητα εξαέρωση. Για την πλήρωση της εγκατάστασης τοποθετήστε στην υποδοχή Εκκένωση, πλήρωση έναν κρουνό εκκένωσης και πλήρωσης και συνδέστε ένα λάστιχο νερού. Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης ελέγξτε την πίεση στα όργανα της διάταξης ασφαλείας. Ελέγξτε την λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας. Κάντε εξαέρωση του λέβητα (αυτόµατο εξαεριστικό) _XX11 9

10 Ελάχιστες θερμοκρασίες επιστροφής / Ανύψωση θερμοκρασίας επιστροφής Ελάχιστες θερμοκρασίες επιστροφής Για να αποφύγουµε το σηµείο δρόσου, πρέπει να τηρούμε τις παρακάτω ελάχιστες θερμοκρασίες. Καύσιμο Πετρέλαιο Αέριο Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 30 C 40 C Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα 38 C 50 C Ανυψώσεις θερμοκρασίας επιστροφής Για να διατηρηθεί μια ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τρόποι ανύψωσης θερμοκρασίας επιστροφής. 1. Κυκλοφορητής θέρμανσης - βάνα ανάμιξης Εφαρμογή: Εγκαταστάσεις ενός ή πολλών λεβήτων με υδραυλικό διαχωρισμό ή ανοιχτό συλλέκτη M Λειτουργία: Αν η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής πέσει κάτω από την απαιτούμενη τότε ανοίγει η βάνα ανάμιξης και αναμιγνύει τόσο ζεστό νερό από την προσαγωγή μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία επιστροφής. Μια υδραυλική διακοπή με την χρήση υδραυλικού διαχωρισμού ή ανοιχτού συλλέκτη είναι απαραίτητη. Διαστασιολόγηση: Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να µπορεί να παρέχει τουλάχιστον το 100% του συνολικού όγκου του νερού της εγκατάστασης _XX11

11 Ανύψωση θερμοκρασίας επιστροφής 2. Κυκλοφορητής παράκαμψης Βάνα ανάμιξης προσαγωγής Διαστασιολόγηση: Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να µπορεί να παρέχει τουλάχιστον το 100% του συνολικού όγκου του νερού της εγκατάστασης. Εφαρμογή: Εγκαταστάσεις ενός λέβητα M Λειτουργία: Αν η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής πέσει κάτω από την απαιτούμενη τότε ανοίγει ο κυκλοφορητής παράκαμψης και παρέχει ζεστό νερό από την προσαγωγή στην επιστροφή. Αν δεν επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής τότε παρακάμπτεται η ροή νερού απο την πλευρά του κυκλώματος θέρμανσης μέσω της βάνας ανάμιξης. Έτσι η παροχή νερού μέσα από τον λέβητα μειώνεται τόσο μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής. Η παροχή στο κύκλωμα θέρμανσης παραμένει σταθερή και δεν απαιτείται μια υδραυλική διακοπή. Διαστασιολόγηση του κυκλοφορητή παράκαμψης Η παροχή V του κυκλοφορητή παράκαμψης υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο: V = Q N x 3600 c p x ρ W x Δt σε m³/h V = Παροχή του κυκλοφορητή παράκαμψης σε m³/h Q N = Ονομαστική ισχύς του λέβητα σε kw c p = Ειδική θερµοχωρητικότητα 4,2 kws/kgk ρ W = Πυκνότητα νερού 1000 kg/m³ Δt = Διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ θερμοκρασίας προσαγωγής και θερµοκρασίας στη παράκαμψη (συνιστούµενη διαφορά θερµοκρασίας 30 K) Το µανοµετρικό ύψος του κυκλοφορητή παράκαμψης προκύπτει από την απώλεια πίεσης του λέβητα στη επιλεγµένη παροχή νερού, την αντίσταση των σωληνώσεων και όλων των εξαρτηµάτων του κυκλώµατος θέρµανσης _XX11 11

12 Ανύψωση θερμοκρασίας επιστροφής 3. Ηλεκτρονική ανύψωση επιστροφής για την αποφόρτιση εκκίνησης με κυκλοφορητή παράκαμψης μέσω μονάδας ανάμιξης MM Εφαρμογή: Εγκαταστάσεις ενός λέβητα Heizkreis MM HKP 1) M MM RLF BPP BPF 1) Ο κυκλοφορητής θέρμανσης (HKP) πρέπει να συνδεθεί στον πίνακα ρυθμίσεων του λέβητα. Λειτουργία Η ανύψωση επιστροφής είναι μόνο τότε ενεργή αν είναι τουλάχιστον ένα κύκλωμα θέρμανσης ή μποϊλερ ενεργό. Αν πέσει η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής στον αισθητήρα παράκαμψης τότε ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής παράκαμψης και παρέχει ζεστό νερό από την προσαγωγή στην επιστροφή. Αν η θερμοκρασία επιστροφής στον αισθητήρα επιστροφής πέσει κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής τότε η παράκαμψη της βάνας ανάμιξης μέσω του ελέγχου ανάμιξης ανοίγει περισσότερο ώστε να παρέχεται περισσότερο ζεστό νερό μέσω της παράκαμψης της βάνας ανάμιξης. Αν η θερμοκρασία επιστροφής υπερβεί την επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής, τότε η παράκαμψη της βάνας ανάμιξης μέσω του ελέγχου ανάμιξης κλείνει περισσότερο και έτσι παρέχεται λιγότερο ζεστό νερό μέσω της παράκαμψης της βάνας ανάμιξης. Αν κανένα κύκλωμα θέρμανσης ή μποϊλερ δεν είναι ενεργό τότε η παράκαμψη είναι εντελώς ανοιχτή. Προσοχή Για άλλες ηλεκτρονικές ανυψώσεις επιστροφής βλέπε υδραυλικά διαγράμματα της Wolf _XX11

13 Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού Συνιστούμενη αφαλάτωση: - Αφαλάτωση με φυσίγγια ανάμιξης. Αυτά είναι πολυβάθμιες ανταλλαγές ιόντων. Συνιστούμε στην πρώτη πλήρωση και έπειτα όταν χρειαστεί π.χ. να δανειστείτε τα φυσίγγια GD/GDE της εταιρίας Grünbeck. - Αφαλάτωση με αντίστροφη όσμωση - Αναπλήρωση με απιονισμένο νερό Επεξεργασία του νερού θέρμανσης σε σχέση με το VDI 2035: Συνιστούμε μια τιμή ph του νερού θέρμανσης ακόμα και σε μικτές εγκαταστάσεις με διαφορετικά υλικά μεταξύ 8,2 και 9,5. Απαιτείται μια χημική ανάλυση νερού από την εταιρία ύδρευσης. Με αυτό πρέπει να ελέγξετε αν η συνολική σκληρότητα είναι ικανοποιητικά χαμηλή. Σε ένα ειδικό όγκο εγκατάστασης μεγαλύτερο από V A, 20 l/kw (σε εγκαταστάσεις με πολλούς ειδικός όγκος λέβητες παίρνετε την ισχύ του μικρότερου λέβητα). πρέπει να πάρετε την αμέσως μικρότερη οριακή τιμή από τον επόμενο πίνακα. Βαθμίδα Ισχύς εγκατάστασης σε kw Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max σε dh Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max σε g/m³ Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max σε mmol/l 1 έως 50 καμία απαίτηση < 11 < 200 < < 8 < 150 < 1,5 4 > 600 < 0,11 < 2 < 0,02 Πίνακας: Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα,αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο σε αλκάλια εδάφους Σε ειδικό όγκο εγκατάστασης <50 l/kw πρέπει η συνολική σκληρότητα να ρυθμιστεί στη βαθμίδα 4 (< 0,11 dh) του πίνακα. Προσοχή: Για θερμοκρασίες λειτουργίας πάνω από 100 C οι τιμές για το νερό πλήρωσης πρέπει να ληφθούν από το VdTÜV Παράδειγμα:: Εγκατάσταση με λέβητα 170 kw Όγκος εγκατάστασης V εγκατάστασης = 4000 l V A, ειδικός όγκος = 4000 l / 170 kw = 23,5 l/kw Αυτό είναι μεγαλύτερο από 20 l/kw, έτσι πρέπει να επιλεγεί η βαθμίδα 3. Το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης πρέπει να είναι στην περιοχή 0 μέχρι 8 dh _XX11 13

14 Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού Αν η συνολική σκληρότητα είναι πολύ ψηλή, πρέπει ένα μέρος του νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης να αφαλατωθεί. Πρέπει ένα ποσοστό A% αφαλατωμένο νερό να πληρωθεί: A = 100% [(C max 0,1 dh) / (C Trinkwas. 0,1 dh)] x 100% C max Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα σε dh C πόσιμο νερό Συνολική σκληρότητα του μη επεξεργασμένου πόσιμου νερού σε dh Συνιστούμε να συνυπολογίσετε στην πρώτη πλήρωση το αναμενόμενο νερό συμπλήρωσης. Μετά μπορείτε να συμπληρώσετε με μη επεξεργασμένο πόσιμο νερό. V επεξεργασία = A x (V εγκατάστασης + V συμπλήρωσης ) Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη βαθμίδα 4 δεν χρειάζεται να υπολογισθεί το νερό συμπλήρωσης στην πρώτη πλήρωση. V επεξεργασία = A x (V εγκατάστασης ) Παράδειγμα:: Ισχύς εγκατάστασης = 170 kw Όγκος εγκατάστασης V εγκατάστασης = 4000 l Όγκος του νερού συμπλήρωσης V συμπλήρωσης = 1000 l Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού C πόσιμο νερό = 18,5 dh Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max = 8 dh A =100% - [(8-0,1) / (18,5 0,1)] x 100% = 100% - 42,9% = 57,1% Θα πρέπει 57 % του νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης να αφαλατωθεί. V επεξεργασία = 57 % x (4000 l+1000 l) = 2850 l Στην πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να γεμίσετε 2850 l αφαλατωμένο νερό. Κατόπιν μπορείτε μέχρι το V max να συμπληρώσετε με πόσιμο νερό. Στο συμπλήρωμα πρέπει τακτικά να ελέγχετε αν δεν έχει γίνει υπέρβαση της επιτρεπόμενης συνολικής σκληρότητας. Αντιψυκτικό υγρό: UΓια να αποφύγετε ενδεχομένως σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης του λέβητα τις ζημίες από παγετό, επιτρέπεται να προσθέσετε στο νερό πλήρωσης και αντιψυκτικό υγρό. Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να έχει την έγκριση του παραγωγού για την χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης _XX11

15 Βιβλίο εγκατάστασης Σχεδιασμός Τοποθεσία Ισχύς λέβητα Q K1 kw Q K2 kw Q K3 kw Q K4 kw Ελάχιστη ισχύς λέβητα Q Kmin kw ελάχιστη ισχύς λέβητα εγκατάστασης Ισχύς εγκατάστασης Q K.συν. kw Q K,ges = Q K1 + Q K2 + Q K3 + Q K4 Όγκος εγκατάστασης V εγκατάστασης l Μέγιστη αναμενόμενη ποσότητα νερού συμπλήρωσης Ποσότητα νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού Έλεγχος του ειδικού όγκου εγκατάστασης Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα Μερίδιο σε αφαλατωμένο πόσιμο νερό Νερό πλήρωσης προς επεξεργασία V συμπλήρωσης l Συνολική κατά την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης αναμενόμενη ποσότητα V max l V max = V εγκατάστασης + V συμπλήρωσης C πόσιμο νερό dh π.χ. από την ανάλυση της εταιρίας ύδρευσης V A, ειδικός όγκος l/kw V A, ειδικός όγκος = V εγκατάστασης / Q Kmin μεγαλύτερο / μικρότερο 20 l/kw C max dh Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα σύμφωνα με πίνακα A % A = 100% [(C max 0,1 dh) / (C πόσιμο νερό 0,1 dh)] x 100% V επεξεργασία l V επεξεργασία = A x V max ή V επεξεργασία = A x V εγκατάστασης σε βαθμίδα 4 Έναρξη λειτουργίας: ποσότητες νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης Έναρξη λειτουργίας από την εταιρία Ένδειξη μετρητή πριν την πρώτη πλήρωση Z alt σε l Ημερομηνία Επεξήγηση Σύμβολο Ένδειξη μετρητή Z neu σε l Ποσότητα νερού V = Z neu - Z alt in l Συνολική σκληρότητα σε dh αφαλατωμένο νερό πλήρωσης V επεξεργασία 0,1 ανεπεξέργαστο νερό πλήρωσης V unbehandelt Υπογραφή νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 1 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 2 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 3 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 4 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 5 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 6 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 7 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 8 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 9 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 10 Έλεγχος:: Ποσότητα νερού V > V max? ναι όχι Αν είναι η ποσότητα νερού V μεγαλύτερη από V max, τότε πρέπει να συμπληρώσουμε με αφαλατωμένο νερό _XX11 15

16 Έναρξη λειτουργίας Έλεγχος λειτουργίας Η πρώτη έναρξη λειτουργίας και ο χειρισμός του λέβητα καθώς και η εκπαίδευση του χρήστη πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό! Ελέγξτε τον λέβητα και την εγκατάσταση σε στεγανότητα. Αποκλείστε την διαρροή νερού, κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων. Ελέγξτε την καλή συναρμολόγηση του συστήματος καυσαερίων. Ανοίξτε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής. Ανοίξτε τον διακόπτη του πίνακα ρύθμισης. Υπόδειξη: Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας της θέρμανσης στην οθόνη του πίνακα ρυθμίσεων με αντιστάθμιση υπάρχει σαν ένδειξη βλάβης όλων των μη χρησιμοποιούμενων (μη συνδεδεμένων) αισθητήρων. Για να σβήσετε αυτές τις ενδείξεις βλαβών βλέπε οδηγίες χρήσης του πίνακα ρύθμισης. Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης. Αν ο λέβητας/καυστήρας δεν λειτουργήσει κανονικά εμφανίζεται στην οθόνη αναβοσβήνοντας ένας κωδικός βλάβης. Την περιγραφή των κωδικών βλάβης μπορείτε να την διαβάσετε στις σύντομες οδηγίες χρήσης. Εκπαιδεύστε τον πελάτη με τη χρήση της συσκευής με τη βοήθεια των οδηγιών χρήσης και χειρισμού.συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας και παραδώστε στον πελάτη τις οδηγίες Αναρτήστε τις οδηγίες χρήσης σε εμφανή θέση στο λεβητοστάσιο. Κατά την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε την σωστή λειτουργία και ρύθμιση όλων των διατάξεων ρύθμισης ελέγχου και ασφαλείας. Αποφυγή δημιουργία πέτρας Ακολουθήστε τις υποδείξεις σχεδιασμού για την επεξεργασία του νερού. Κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης με εκκίνηση του λέβητα σε χαμηλή ισχύ ή με αργά αυξανόμενη θέρμανση με μεγάλη ροή νερού θέρμανσης μπορεί να επηρρεαστεί ευνοϊκά η δημιουργία πέτρας στον λέβητα έτσι ώστε οι επικαθήσεις να είναι ομοιόμορφες πάνω στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και να μην συγκεντρωθούν τοπικά εκεί όπου η εναλλαγή θερμότητας είναι πολύ μεγάλη. Σε εγκαταστάσεις με πολλούς λέβητες συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία ταυτόχρονα όλους τους λέβητες ώστε η συνολική ποσότητα αλάτων να μην συγκεντρωθεί όλη στην επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας ενός μόνο λέβητα. Ακολουθώντας αυτό τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας ελαχιστοποιείται η δημιουργία πέτρας στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας. Αν δεν ακολουθήσετε τα παραπάνω περιορίζεται η διάρκεια ζωής της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας. Η αομάκρυνση των επικαθήσεων μπορεί να είναι μια επιλογή για την επαναφορά της αρχικής κατάστασης λειτουργίας. Η απομάκρυνση της πέτρας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες. Πριν θέσετε ξανά την εγκατάσταση σε λειτουργία ελέγξτε την για τυχόν ζημίες. Για την περαιτέρω αποφυγή της δημιουργίας πέτρας πρέπει να διορθώσετε τις παραμέτρους που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Αποφυγή δημιουργία πέτρας Πληροφορήστε τον πελάτη για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Χρησιμοποιήστε σαν βοήθεια την δυνατότητα που παρέχει το εξάρτημα ρύθμισης να μειώνει την θερμοκρασία του νερού θέρμανσης. Ρυθμίστε την θερμοκρασία έτσι ώστε να αισθάνεστε άνετα και λάβετε υπόψη οτι για κάθε βαθμό μείωσης της θερμοκρασίας του χώρου επιφέρει μια εξοικονόμηση της τάξης του 5%. Μειώστε την θερμοκρασία των χώρων που δεν χρησιμοποιείτε προσέχοντας την προστασία κατά του παγετού. Φροντίστε να έχετε ανοιχτούς όλους τους θερμοστατικούς διακόπτες των σωμάτων στο χώρο που έχετε τοποθετήσει τον θερμοστάτη χώρου. Ο θερμοστάτης χώρου δεν πρέπει να καλύπτεται από έπιπλα ή κουρτίνες _XX11

17 Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Εργασίες έναρξης λειτουργίας Τιμές μετρήσεων ή επιβεβαίωση 1. Τύπος αερίου Φυσικό αέριο E Φυσικό αέριο LL Υγραέριο Δείκτης Wobbe Θερμογόνος τιμή kwh/m³ kwh/m³ 2. Έλεγχος του εξοπλισμού της συσκευής (φ.α. E / φ.α. LL / υγραέριο) Στο φυσικό αέριο LL και υγραέριο μετατροπή σε άλλους τύπους αερίων. 3. Κάνατε τον έλεγχο στεγανότητας αερίου; 4. Ελέγξατε το σύστημα καπναγωγού; 5. Ελέγξατε την στεγανότητα της υδραυλικής σύνδεσης; 6. Κάνατε εξαέρωση του λέβητα και της εγκατάστασης; 7. Ελέγξατε την πίεση της εγκατάστασης; 8. Θέσατε την εγκατάσταση σε λειτουργία; 9. Ελέγξατε την πίεση σύνδεσης (ροής) αερίου; mbar 10. Ελέγξατε την πίεση ακροφυσίων; mbar 11. Κάνατε τον έλεγχο στεγανότητας αερίου σε κατάσταση λειτουργίας; 12. Κάνατε έλεγχο λειτουργίας; 13. Μέτρηση καυσαερίων: Θερμοκρασία καυσαερίων απόλυτη Θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης Θερμοκρασία καυσαερίων σχετική t A [ C] t L [ C] (t A - t L ) [ C] Περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή περιεκτικότητα οξυγόνου (O2) % Περιεκτικότητα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) ppm 14. Συναρμολογήσατε τα καλύμματα; 15. Εκπαιδεύσατε τον χρήστη, δώσατε τις οδηγίες; 16. Επιβεβαιώσατε την έναρξη λειτουργίας; _XX11 17

18 Σύνδεση καυστήρα Σύνδεση καυστήρα 270 M10 Πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες TRD 411 (καύση πετρελαίου) και TRD 412 (καύση αερίου). Οι εγκαταστάσεις αερίου πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες του DVGW και των τεχνικών οδηγιών των Ε.Π.Α. 170 M8 Σύνδεση καυστήρα MK κατά EN 226 προσαρµόσιµη στο μέγεθος καυστήρα MK Προσαρμόστε την µόνωση της πόρτας στην διάµετρο του φλογαυλού του καυστήρα. Ο φλογαυλός να περάσει στο εσωτερικό του θαλάµου καύσης του λέβητα τουλάχιστον 25mm πιό µέσα από την µόνωση της πόρτας. Χρησιµοποιείστε τις βίδες στερέωσης της φλάντζας του καυστήρα που δεν μπορούν να εισχωρήσουν στην οπή του λέβητα πάνω από 15mm. Συνδέστε το καλώδιο του καυστήρα στον καυστήρα μετά την συναρμολόγηση του πίνακα ρυθμίσεων. Είναι σημαντικό να προσαρμόζεται η ισχύς του καυστήρα στην ισχύ του λέβητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καυστήρα! Ελάχιστη ισχύς λέβητα Για να αποφύγετε το σηµείο δρόσου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ελάχιστης ισχύος του λέβητα για διβάθµιους καυστήρες στην 1η βαθµίδα: MK-1 Τύπος Περιοχή ισχύος kw Ελάχ. ισχύς λέβητα 1ης βαθµίδας καυστήρα kw _XX11

19 Ηλεκτρολογική σύνδεση Ηλεκτρολογική σύνδεση Οι κυκλοφορητές, ο κυκλοφορητής ανάµιξης επιστροφής και οι κυκλοφορητές για τη φόρτιση μποϊλερ πρέπει να συνδεθούν µεσω µιας προστατευτικής διάταξης όταν: - Συνδεθούν τριφασικοί κυκλοφορητές (400 V). - Η ένταση του απορροφούµενου ρεύµατος του καυστήρα και των κυκλοφορητών είναι πάνω από 2 A για καθένα αντίστοιχα. - Αν γίνει υπέρβαση του συνολικού απορροφούµενου ρεύµατος του πίνακα ρυθµίσεων. Σύνδεση δικτύου 230V 50 Hz 10 A προς πίνακα ρυθµίσεων 3x1,5² ge/gn PE PE br L1 bl N L1 N Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (εγκαταστάτης) Σύνδεση για προστατευτική διάταξη ασφάλειας (εγκαταστάτης) προς πίνακα ρυθµίσεων προς καυστήρα rt sw sw rt B4 1 B4 gr ge/gn ge/gn gr S3 PE S3 T2 ws bl N bl ws T2 T1 br br T1 br br T1 bl ws ws bl N T2 N ge/gn gr gr ge/gn S3 sw rt rt sw 1 B4 1 T21 Κλέµµες για ασφάλεια T22 έλλειψης νερού PE a T23 Κλέµµες για περιοριστή T24 πίεσης ασφαλείας PE b Κλέµµες για εξωτερική επιτήρηση πίεσης Κουτί συνδέσεων στον πίνακα ρυθµίσεων T25 T26 PE c Διβάθμιος καυστήρας χωρίς φις προς πίνακα ρυθµίσεων προς πίνακα ρυθµίσεων 7x0,75² 0,75² Καυστήρας με φις Φις καυστήρα προς πίνακα ρυθµίσεων 7x0,75² 0,75² Φις καυστήρα προς πίνακα ρυθµίσεων sw ge/gn bl br ws gr rt sw br gr sw ge/gn bl br ws gr rt sw br gr 1 N T1 T2 S3 B4 B5 T6 T7 T8 N L1 St BZI T6 T7 T8 BZII 1 N T1 T2 S3 B4 B5 T6 T7 T8 Σύνδεση καυστήρα Αποµακρύντε το φις του πίνακα ρυθµίσεων, συνδέστε το µαύρο µε το καφέ καλώδιο και το άσπρο καλώδιο στη φάση του καυστήρα Για την Αυστρία ισχύει επιπλέον: 1 N T1 T2 S3 B4 BS MV Συνδέστε την ηλεκτροµαγνητική πετρελαίου στο Ν και Τ2. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός διακόπτη πυρασφάλειας αφαιρέστε την γέφυρα µεταξύ 1 και Τ1 και συνδέστε τον διακόπτη πυρασφάλειας _XX11 19

20 Τεχνικός εξοπλισμός ασφάλειας Τεχνικός εξοπλισμός ασφάλειας κατά το πρότυπο DIN EN Παράδειγµα για: Ανοιχτές, φυσικά εξασφαλισµένες εγκαταστάσεις παραγωγής θερµότητας µε θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 105 C. Για µεγαλύτερες θερµοκρασίες ακολουθήστε την EN Αερισµός/ εξαερισµός Θερµόµετρο Βάνα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Δοχείο διαστολής Αγωγός ελέγχου Καταναλωτής θερµότητας Βάνες Κρουνός πλήρωσης/ εκκένωσης Δοχείο διαστολής Κάθε λέβητας πρέπει να εξοπλιστεί στο πιο ψηλό σηµείο κάθετα πάνω από την εγκατάσταση µε ένα ανοιχτό δοχείο διαστολής. Η διαστασιολόγηση πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι µεταβολές του όγκου λόγω θέρμανσης και ψύξης του νερού να µπορούν να απορροφηθούν. Το δοχείο πρέπει να είναι σε επαφή µε την ατµόσφαιρα. Η προσαγωγή και η επιστροφή πρέπει να είναι συνδεδεµένες µε το δοχείο διαστολής µε αγωγούς ασφαλείας. (Διαστασιολόγηση σύµφωνα µε την DIN EN 12828) Θερµόµετρο Στην προσαγωγή κάθε λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί µία διάταξη ένδειξης θερµοκρασίας µε εύρος θερµοκρασίας τουλάχιστον κατά 20% µεγαλύτερο απ ότι η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας. Δείκτης στάθµης νερού Κάθε λέβητας πρέπει να εξοπλιστεί µε ένα εµφανή δείκτη στάθµης νερού ο οποίος δείχνει την στατική πίεση της εγκατάστασης. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθµη νερού πρέπει να µαρκαριστεί πάνω στην κλίµακα του δείκτη στάθµης νερού. Προσοχή: Όλα τα δοχεία διαστολής πρέπει να συνδεθούν με τον λέβητα χωρίς την παρεµβολή αποφρακτικών οργάνων! Π.χ. για να αποφύγει η ακούσια απόφραξη καλό είναι να χρησιμοποιηθεί βάνα ασφαλείας. Το σκαρίφηµα της εγκατάστασης δείχνει µόνο τον τεχνικό εξοπλισµό ασφάλειας και δεν είναι σχέδιο προτεινόµενης σύνδεσης της εγκατάστασης _XX11

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση...

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... Περιεχόμενα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... 5 2 ΓΕΝΙΚΆ... 6 2.1 Μοντέρνα οπτική... 6 2.2 Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 0617 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eισαγωγή... σελ. 3 Περιγραφή... σελ. 4 Διαδρομές των καυσαερίων... σελ. 5 Διαστάσεις - Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX

Leopard. User and Installation Instructions. Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 XXXX Leopard User and Installation Instructions 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 Wallhung gas boiler DHW preparation Power 9-24kW XXXX 24 BTV/*BOV Σημείωση: Ο αύξων αριθμός λεβήτων είναι γραμμένος στην ετικέτα που

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα