Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach Mainburg Tel /74-0 Fax 08751/ Internet: WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str Linz Tel. 0732/ Internet: Art.-Nr _XX11 GR

2 Λέβητας πετελαίου/αερίου από χυτοσίδηρο για υπερπιεστική καύση κατά DIN EN 303 για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε κυκλοφορητές και θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 120 C και 4 bar επιτρεπόµενη υπερπίεση για συστήµατα θέρµανσης κατά DIN EN Για την λειτουργία µε πιεστικούς καυστήρες αερίου ισχύουν οι παρακάτω κατηγορίες συσκευών αερίου: Συντοµογραφία χώρας Χώρα Κατηγορία συσκευής αερίου DE Γερμανία II 2ELL3B/P AT Αυστρία II 2H LU Λουξεμβούργο I 2E ή I 3+ Χυτοσιδηρός λέβητας πετρελαίου/ αερίου τύπος MK _XX11

3 Τεχνικά χαρακτηριστικά ΤΥΠΟΣ MK Ισχύς MK-1 kw Συνιστούµενη ισχύς MK-1 kw Ύψος/Ύψος χωρίς καλύµµατα A mm 1220/ / / / / /1148 Πλάτος/Πλάτος χωρίς καλύµµατα B mm 825/ / / / / /585 Μήκος C mm Συνολικό ύψος µε πίνακα ρυθµίσεων D mm Πλήρωση, εκκένωση F mm Επιστροφή G mm Σύνδεση καπναγωγού H mm Προσαγωγή J mm Προσαγωγή ασφαλείας, εξαέρωση K mm Καπναγωγός Ø χωρίς/με συστολή mm 179/- 179/- 179/- 179/- 179/- 179/- Προτεινόµενη βάση mm 1300x x x x x x1000 Πλήρωση, εκκένωση, επιστρ. ασφαλείας Rp 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ Επιστροφή,επιστρ. ασφαλείας Φλάντζα DN Προσαγωγή Φλάντζα DN Ασφαλιστική διάταξη, εξαέρωση Rp Περιεχόµενο του λέβητα σε νερό Ltr Περιεχόµενο του λέβητα σε αέριο Ltr Θερµαντική επιφάνεια m² 4,4 5,6 6,8 8,0 9,2 10,4 Πτώση πίεσης αερίου 1) mbar 0,11 0,18 0,4 0,5 0,8 1,2 Πτώση πίεσης νερού (σε t = 20K) 1) mbar max. επιτρεπόµενη υπερπίεση λέβητα bar max. επιτρ. θερµοκρασία προσαγωγής 2) C Σχετική απώλεια ετοιµότητας % 0,74 0,64 0,55 0,45 0,33 0,19 Θερµοκρασία καυσαερίων 1) C Θερµοκρασία καυσαερίων 1ης βαθµίδας C Παροχή καυσαερίων 1) (πετρ. EL CO 2 = 13%) kg/h Παροχή καυσαερίων 1) (φ.α. E CO 2 = 9,5%) kg/h Παροχή καυσαερίων 1) (φ.α. LL CO 2 = 9,0%) kg/h Παροχή καυσαερίων 1) (υγραέριο CO 2 = 11%) kg/h Βάρος Λέβητας kg Αριθμός αναγνώρισης CE CE-0085AR0034 Ηλεκτρική σύνδεση 230 V/50 Hz/10 A 1) Τιµή για κατώτερη/ανώτερη ισχύ λέβητα, αναφερόµενη σε περιεκτικότητα CO2 από 13% (πετρέλαιο EL) και µία µέση θερµοκρασία νερού λέβητα 60 C. 2) Θερμοστάτης ασφαλείας ρυθµιζόµενος: 120 C/110 C/100 C. Οι διαστάσεις του καπνοδόχου πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε το DIN EN _XX11 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας Γενικά Οι παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης ισχύουν αποκλειστικά για χυτοσιδηρούς λέβητες πετρελαίου/αερίου της Wolf. Αυτές οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν από τον εγκαταστάτη πριν αρχίσει τις εργασίες συναρµολόγησης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης. Αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες πρέπει να ακολουθηθούν. Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες παύει να ισχύει το δικαίωµα της απαίτησης εγγύησης από την εταιρεία WOLF. Επιφύλαξη άδειας / Έλεγχοι σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλειας λειτουργίας (Betr- SichV) Σύμβολα υποδείξεων Προσοχή Σύμφωνα με την 14 πρέπει οι εγκαταστάσεις που απαιτούν επιτήρηση (συσκευές υπό πίεση κατά 97/ 23/EG) πριν την έναρξη λειτουργίας να ελέγχονται από ένα πιστοποιημένο φορέα επιτήρησης. Αυτός ο έλεγχος μπορεί σε συσκευές υπό πίεση κατά 97/23/EG οι οποίες έχουν διαβαθμιστεί κατά το παράρτημα II διάγραμμα 5 στην κατηγορία I ή II να γίνει από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σύμφωνα με την 15 πρέπει οι εγκαταστάσεις που απαιτούν επιτήρηση (συσκευές υπό πίεση κατά 97/ 23/EG) να υποβληθούν σε έλεγχο αν σύμφωνα με την 97/23/EG παράρτημα II έχουν διαβαθμιστεί στην κατηγορία III ή IV. Στην κατηγορία III αυτό ισχύει αν το προϊόν έχει μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση PS και όγκο V πάνω από 100 bar Liter. Στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας χρησιµοποιούνται τα παρακάτω σύµβολα και σήµατα υποδείξεων: Η µη τήρηση των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο προσώπων. Η µη τήρηση των υποδείξεων µπορεί να οδηγήσει σε ζηµίες των λεβήτων πετρελαίου/αερίου και των ατοµικών µονάδων. Επιπρόσθετα με τις οδηγίες συναρμολόγησης παραδίδονται οδηγίες χρήσης, χειρισμού και αυτοκόλλητα. Και αυτά πρέπει να ακολουθηθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι επισυναπτόµενες υποδείξεις για τον εγκαταστάτη πρέπει να ακολουθηθούν οπωσδήποτε! Υποδείξεις ασφαλείας Πρότυπα, κανονισμοί Η συναρµολόγηση, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήµατα (π.χ. πίνακες ρυθµίσεων) επιτρέπονται να γίνονται σύµφωνα µε το VDE 0105 µέρος 1 µόνο από εξειδικευµένους ηλεκτρολόγους. Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του VDE/ ÖVE και της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο λέβητας επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο µέσα στο εύρος της ισχύος του όπως περιγράφεται και στα τεχνικά έντυπα της εταιρείας WOLF. Η ορθή χρήση του λέβητα περιλαµβάνει και την τήρηση του DIN EN για συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια. Συστήµατα και διατάξεις ασφάλειας και επιτήρησης δεν επιτρέπεται να αποµακρύνονται, να µην γεφυρώνονται ή µε οποιονδήποτε τρόπο να τίθενται εκτός λειτουργίας. Ο λέβητας επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο αν είναι σε τεχνικά καλή κατάσταση. Βλάβες και ζηµίες τα οποία επηρρεάζουν την ασφάλεια ή θα µπορούσαν να επηρρεάσουν την ασφάλεια πρέπει άµεσα να επιδιορθώνονται. Ελαττωµατικά αξαρτήµατα ή στοιχεία των συσκευών επιτρέπεται να αντικατασταθούν µόνο µε γνήσια εξαρτήµατα της WOLF. Οι λέβητες που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας αν συνδυαστούν µε πίνακα ρυθµίσεων µε αντιστάθµιση τότε γίνονται λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών σύμφωνα με το πρότυπο HeizAnlV. Οι επισυναπτόµενες οδηγίες λειτουργίας πρέπει να αναρτηθούν σε εµφανή θέση µέσα στο λεβητοστάσιο. Τα υπόλοιπα έντυπα βάλτε τα στη διαφάνεια και αναρτήστε τα πάνω στο πλαϊνό κάλυµµα του λέβητα. Για να εξασφαλίσετε την καλή και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο να προβείτε σε συντήρηση και καθαρισµό του λέβητα και του καυστήρα από εξειδικευµένο τεχνικό. Συνιστούµε να κλείσετε ένα συµβόλαιο συντήρησης. Οι λέβητες επιτρέπεται να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν µόνο σε χώρους που πληρούν τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής. Για την Αυστρία ισχύει: Πρέπει να ακολουθηθεί η πολεοδοµική διάταξη και η οδηγία ÖVGW TR Gas (G1) για τους πιεστικούς καυστήρες αερίου _XX11

5 Παράδοση / Εγκατάσταση Παράδοση Ο χυτοσιδηρός κορµός του λέβητα MK-2 παραδίδεται σε µεµονωµένα στοιχεία ή συναρµολογηµένος. Τα µεµονωµένα στοιχεία είναι πιασµένα µε ντίζες για την εύκολη µεταφορά τους. Καλύµµατα, υλικά συναρμολόγησης και πίνακας ρυθµίσεων είναι συσκευασµένα ξεχωριστά. Υποδείξεις εγκατάστασης L/ L 1500 Προσοχή Προσοχή Για την εγκατάσταση του λέβητα απαιτείται ένα επίπεδο δάπεδο µε αντοχή σε µεγάλα φορτία. Συνιστούµε να τοποθετείτε τον λέβητα πάνω σε θεµέλιο ή βάση. Για τις διαστάσεις βλέπε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η εγκατάσταση του συστήµατος θέρμανσης πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια από την τοπική πολεοδομία. Κατά την εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές που καθορίζονται από την πολεοδοµία, την πυροσβεστική την VDI 2050 και ειδικότερα το µέγεθος του χώρου, ο αερισµός και εξαερισµός και η σύνδεση της καπνοδόχου. Ο λέβητας επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε χώρο που είναι προστατευµένος έναντι παγετού και είναι εξασφαλισµένος ο αερισµός και ο εξαερισµός του. Αν για µακρό χρονικό διάστηµα η εγκατάσταση θέρµανσης δεν λειτουργήσει θα πρέπει να κάνετε εκκένωση του λέβητα, του μποϊλερ και του νερού από την εγκατάσταση θέρµανσης. Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται οριζόντια µε µία ελαφριά κλίση προς τα πίσω ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρη εξαέρωση. Ο λέβητας δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους µε τοξικούς ατµούς, σκόνες ή µεγάλη υγρασία (εργαστήρια, πλυντήρια, χώροι για hobby κ.ά.). Ο αέρας καύσης πρέπει να είναι καθαρός από αλογονούχους υδρογονάνθρακες (π.χ. όπως σπρέυ, καθαριστικά, διαλυτικά, χρώµατα, κόλλες) και πολύ σκόνη. Οι αποστάσεις του λέβητα από τους περιµετρικούς τοίχους πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής και να είναι µακριά από εύφλεκτα υλικά. Συσνιστούµε τις αποστάσεις που φαίνονται στην εικόνα. Ο καπναγωγός να είναι όσο γίνεται κοντύτερος και µε άνω κλίση προς τον καπνοδόχο. Στεγανώστε καλά τους καπναγωγούς! Χρησιµοποιήστε γωνίες καπναγωγού µε θυρίδα καθαρισµού για να µπορείται εύκολα να καθαρίζετε τους καπναγωγούς. Η πόρτα του λέβητα µπορεί να ανοίγει δεξιά ή αριστερά _XX11 5

6 Συναρμολόγηση λέβητα MK-1 Κατάσταση παράδοσης Ο λέβητας µε µεµονωµένα στοιχεία (λυτός) παραδίδεται εργοστασιακά πιασµένος µε τις ντίζες. Εµπρός στοιχείο Ντίζες Προετοιμασία συναρμολόγησης Συναρμολόγηση Πριν την αφαίρεση των ντιζών ασφαλίστε τα στοιχεία και προσέξτε να µην σας πέσουν και σπάσουν. Αφαιρέστε τις ντίζες. Καθαρίστε τα νίπελ και τις υποδοχές των νίπελ καλά από λάδια και ακαθαρσίες.για την συναρµολόγηση και την απόσβεση της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ εµπρόσθιου ή πίσω στοιχείου µε τα µεσαία στοιχεία χρησιµοποιήστε το ξύλο που συνοδεύει τον λέβητα. Δίσκος Ø 90 Δίσκος ολίσθησης Ø 55 Νίπελ Ροδέλλα Δίσκος Ø 105 Εξαγωνικό περικόχλιο SW 40 ή 36 Περικόχλιο κοντραρίσµατος Τιράντες συναρµολόγησης Επιφάνεια στεγανοποίησης Πίσω στοιχείο Σωλήνες αναρρόφησης MK-1 / Στεγανώσεις Ξύλο Τοποθετήστε το πίσω στοιχείο στη βάση της εγκατάστασης του λέβητα. Αλοίψτε καλά τα νίπελ εξωτερικά µε το primer (αστάρι). Τοποθετήστε τα νίπελ στις υποδοχές του πίσω στοιχείου κτυπώντας ελαφριά µε μια ελαστική ματσόλα. Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές προσέξτε ώστε τα νίπελ να έχουν µπεί στις υποδοχές ίσια! Τοποθετήστε ομοιόμορφα στο αυλάκι στεγάνωσης του µεσαίου στοιχείου την στεγανωτική µάζα σε µορφή κορδονιού διαµέτρου ~ Ø 7-8mm. Βιδώστε τις τιράντες συναρµολόγησης πάνω και κάτω οµοιόµορφα. Ξεβιδώστε τις τιράντες και προσαρµόστε τες στο νέο µήκος. Σωλήνες αναρρόφησης MK-1 / MK-1 / MK-1 / 260 Στεγανώσεις Κατά την συναρμολόγηση προσέξτε να μην πέσουν κάτω τα στοιχεία του λέβητα! Μετά την συναρμολόγηση και του εμπρόσθιου στοιχείου ξεβιδώστε τις τιράντες μόνο αφού έχετε σφίξει τις ντίζες του λέβητα γερά. Συναρµολογήστε τους σωλήνες αναρρόφησης µαζί µε τις στεγανώσεις. Προσοχή:Πριν την συναρµολόγηση της µόνωσης και των καλυµµάτων ο εγκαταστάτης πρέπει να κάνει υδραυλικό έλεγχο στον λέβητα για τυχόν διαρροές. Ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε µία πίεση τουλάχιστον 6,0 bar και µέγιστο 8,0 bar _XX11

7 Συναρμολόγηση καλυμμάτων MK-1 Καλώδιο σύνδεσης από τον πίνακα ρυθµίσεων 5 7b 3 7a 1 Αισθητήρας λέβητα a 4 6c 2η βαθµίδα b 1η βαθµίδα Σύνδεση καυστήρα 9 1 Λάμες Βιδώστε τις λάµες µε τα περικόχλια (M12) στα άκρα των ντίζων µε το χέρι. συναρμολόγησης: 2 Μόνωση: Τυλίξτε τον κορµό του λέβητα και πιάστε τις άκρες µε τα ελατήρια. 3 Μόνωση: Βάλτε την µόνωση ελεύθερα στην πίσω πλευρά. 4 Αποστάτης: Βιδώστε τους αποστάτες αριστερά/δεξιά στα πόδια του λέβητα με το χέρι. MK-1-80 έως 140 Και στους τέσσερεις αποστάτες χρησιµοποιήστε (εµπρός και πίσω) ροδέλλες (2mm πάχος). MK έως 260 Μόνο στους εμπρός αποστάτες χρησιµοποιήστε ροδέλλες (2mm πάχος). 5 Πίσω κάλυμμα: Βιδώστε τα δύο τεµάχια στη µέση µε τις συνοδευόµενες βίδες και ακουµπήστε τα στην µόνωση. 6a Πλαϊνό κάλυμμα: MK έως 260 6b Πλαϊνό κάλυμμα: MK έως 140 7a Πάνω κάλυμμα: MK-1-80 έως 140 7b Πάνω κάλυμμα: MK έως 260 Βιδώστε το αριστερό/δεξί εµπρός και πίσω κάλυµµα µε τις βίδες (M6x10), βιδώστε την ενισχυτική γωνία 6c µε τη βίδα (M8x16) στη µέση του καλύµµατος και µετά βιδώστε τα όλα στους αποστάτες του λέβητα µε τις συνοδευόµενες βίδες (M8x16) χρησιµοποιώντας ροδέλλες. Βιδώστε το αριστερό/δεξί κάλυµµα µε τις βίδες (M8x16) στους αποστάτες του λέβητα χρησιµοποιώντας ροδέλλες. Βάλτε το πάνω κάλυµµα πάνω από το πλαϊνό κάλυµµα. Βάλτε τα δύο τεµάχια πάνω από το πλαϊνό κάλυµµα. Σπρώξτε τις λάμες συναρμολόγησης προς τα πλαϊνά καλύμματα και σφίξτε τες. Βιδώστε το πίσω κάλυμμα με τα πλαϊνά καλύμματα με τις συνοδευόμενες βίδες. Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση των καλυμμάτων μετά την συναρμολόγηση του πίνακα ρυθμίσεων (σελίδα 8). Σφίξτε τις βίδες του πίσω καλύμματος καλά. 8 Εμπρόσθιο κάλυμμα: Βιδώστε το εµπρόσθιο κάλυµµα µε τις συνοδευόµενες βίδες µε το πλαϊνό κάλυµµα. 9 Ελαστικός αποστάτης: Τοποθετήστε τους κάτω και πάνω στο κάλυµµα της πόρτας. 10 Λογότυπο Wolf: Τοποθετήστε το στο κάλυµµα της πόρτας. 11 Κάλυμμα πόρτας: Κρεµάστε το εµπρόσθιο κάλυµµα στην γωνιακή λάµα πάνω. 12 Πινακίδα τύπου: Κολλήστε την πινακίδα στο κάλυµµα του λέβητα σε εµφανή θέση. Έντυπα: Κρεµάστε τα µε τα αντίστοιχα κλιπς στο πλαϊνό κάλυµµα του λέβητα _XX11 7

8 Προσοχή Συναρμολόγηση πίνακα ρυθμίσεων Κατά την συναρµολόγηση του πίνακα ρυθµίσεων προσέξτε να µην τσακίσετε και να µην στρέψετε τους αισθητήρες και να τους τραβήξετε από το κάλυµµα του λέβητα τόσο µόνο όσο θα χρειαστείτε! Οι αισθητήρες εξωτερικής θερµοκρασίας και προσαγωγής µην τους βάζετε µαζί µε τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ηλεκτρολογική σύνδεση να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Καλώδια που δεν χρησιµοποιούνται να τα ασφαλίσετε από κάθε επαφή! Για τον πίνακα ρυθμίσεων να ακολουθήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού! Εξαρτήματα πίνακα ρυθμίσεων Συναρµολόγηση και ηλεκτρική σύνδεση σύµφωνα µε τα ηλεκτρολογικά σχέδια που υπάρχουν στα εξαρτήµατα του πίνακα ρυθµίσεων. Υπόδειξη Αν οι λέβητες της Wolf εξοπλιστούν µε άλλους πίνακες ρυθµίσεων ή γίνουν τεχνικές µετατροπές στους πίνακες ρυθµίσεων της Wolf, η εταιρεία Wolf δεν παρέχει καµία εγγύηση για ζηµίες που προέρχονται από τα παραπάνω αναφερόµενα _XX11

9 Εγκατάσταση / Συντήρηση Συνδέσεις Εξαέρωση, διάταξη ασφαλείας Προσαγωγή Σύνδεση καπναγωγού Εκκένωση, πλήρωση Επιστροφή, επιστροφή ασφαλείας Σωλήνωση Λέβητας-θέρμανση Προσοχή Συνδέστε την προσαγωγή και την επιστροφή στις αντίστοιχες υποδοχές του λέβητα. Βλέπε πάνω εικόνα. Για να αποφύγετε λάθος κυκλοφορία του νερού πρέπει να τοποθετηθεί πίσω από τον/ τους κυκλοφορητή/ές µία βαλβίδα αντεπιστροφής. Πρέπει να τοποθετηθεί µία διάταξη ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αποφρακτικά όργανα στη σύνδεση µεταξύ λέβητα και βαλβίδας ασφαλείας! Σε σωλήνες χωρίς φράγµα οξυγόνου ή σε κλιµατιζόµενα δάπεδα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε διαχωρισµός των συστηµάτων παρεµβάλοντας έναν εναλλάκτη. Πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης Η πλήρωση του λέβητα και της εγκατάστασης επιτέπεται να γίνει µόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί µία πιστοποιηµένη βαλβίδα ασφαλείας (άνοιγμα max. 3bar) στη υποδοχή σύνδεσης του λέβητα εξαέρωση. Για την πλήρωση της εγκατάστασης τοποθετήστε στην υποδοχή Εκκένωση, πλήρωση έναν κρουνό εκκένωσης και πλήρωσης και συνδέστε ένα λάστιχο νερού. Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης ελέγξτε την πίεση στα όργανα της διάταξης ασφαλείας. Ελέγξτε την λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας. Κάντε εξαέρωση του λέβητα (αυτόµατο εξαεριστικό) _XX11 9

10 Ελάχιστες θερμοκρασίες επιστροφής / Ανύψωση θερμοκρασίας επιστροφής Ελάχιστες θερμοκρασίες επιστροφής Για να αποφύγουµε το σηµείο δρόσου, πρέπει να τηρούμε τις παρακάτω ελάχιστες θερμοκρασίες. Καύσιμο Πετρέλαιο Αέριο Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 30 C 40 C Ελάχιστη θερμοκρασία λέβητα 38 C 50 C Ανυψώσεις θερμοκρασίας επιστροφής Για να διατηρηθεί μια ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τρόποι ανύψωσης θερμοκρασίας επιστροφής. 1. Κυκλοφορητής θέρμανσης - βάνα ανάμιξης Εφαρμογή: Εγκαταστάσεις ενός ή πολλών λεβήτων με υδραυλικό διαχωρισμό ή ανοιχτό συλλέκτη M Λειτουργία: Αν η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής πέσει κάτω από την απαιτούμενη τότε ανοίγει η βάνα ανάμιξης και αναμιγνύει τόσο ζεστό νερό από την προσαγωγή μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία επιστροφής. Μια υδραυλική διακοπή με την χρήση υδραυλικού διαχωρισμού ή ανοιχτού συλλέκτη είναι απαραίτητη. Διαστασιολόγηση: Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να µπορεί να παρέχει τουλάχιστον το 100% του συνολικού όγκου του νερού της εγκατάστασης _XX11

11 Ανύψωση θερμοκρασίας επιστροφής 2. Κυκλοφορητής παράκαμψης Βάνα ανάμιξης προσαγωγής Διαστασιολόγηση: Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να µπορεί να παρέχει τουλάχιστον το 100% του συνολικού όγκου του νερού της εγκατάστασης. Εφαρμογή: Εγκαταστάσεις ενός λέβητα M Λειτουργία: Αν η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής πέσει κάτω από την απαιτούμενη τότε ανοίγει ο κυκλοφορητής παράκαμψης και παρέχει ζεστό νερό από την προσαγωγή στην επιστροφή. Αν δεν επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής τότε παρακάμπτεται η ροή νερού απο την πλευρά του κυκλώματος θέρμανσης μέσω της βάνας ανάμιξης. Έτσι η παροχή νερού μέσα από τον λέβητα μειώνεται τόσο μέχρι να επιτευχθεί η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής. Η παροχή στο κύκλωμα θέρμανσης παραμένει σταθερή και δεν απαιτείται μια υδραυλική διακοπή. Διαστασιολόγηση του κυκλοφορητή παράκαμψης Η παροχή V του κυκλοφορητή παράκαμψης υπολογίζεται µε τον παρακάτω τύπο: V = Q N x 3600 c p x ρ W x Δt σε m³/h V = Παροχή του κυκλοφορητή παράκαμψης σε m³/h Q N = Ονομαστική ισχύς του λέβητα σε kw c p = Ειδική θερµοχωρητικότητα 4,2 kws/kgk ρ W = Πυκνότητα νερού 1000 kg/m³ Δt = Διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ θερμοκρασίας προσαγωγής και θερµοκρασίας στη παράκαμψη (συνιστούµενη διαφορά θερµοκρασίας 30 K) Το µανοµετρικό ύψος του κυκλοφορητή παράκαμψης προκύπτει από την απώλεια πίεσης του λέβητα στη επιλεγµένη παροχή νερού, την αντίσταση των σωληνώσεων και όλων των εξαρτηµάτων του κυκλώµατος θέρµανσης _XX11 11

12 Ανύψωση θερμοκρασίας επιστροφής 3. Ηλεκτρονική ανύψωση επιστροφής για την αποφόρτιση εκκίνησης με κυκλοφορητή παράκαμψης μέσω μονάδας ανάμιξης MM Εφαρμογή: Εγκαταστάσεις ενός λέβητα Heizkreis MM HKP 1) M MM RLF BPP BPF 1) Ο κυκλοφορητής θέρμανσης (HKP) πρέπει να συνδεθεί στον πίνακα ρυθμίσεων του λέβητα. Λειτουργία Η ανύψωση επιστροφής είναι μόνο τότε ενεργή αν είναι τουλάχιστον ένα κύκλωμα θέρμανσης ή μποϊλερ ενεργό. Αν πέσει η ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής στον αισθητήρα παράκαμψης τότε ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής παράκαμψης και παρέχει ζεστό νερό από την προσαγωγή στην επιστροφή. Αν η θερμοκρασία επιστροφής στον αισθητήρα επιστροφής πέσει κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής τότε η παράκαμψη της βάνας ανάμιξης μέσω του ελέγχου ανάμιξης ανοίγει περισσότερο ώστε να παρέχεται περισσότερο ζεστό νερό μέσω της παράκαμψης της βάνας ανάμιξης. Αν η θερμοκρασία επιστροφής υπερβεί την επιθυμητή θερμοκρασία επιστροφής, τότε η παράκαμψη της βάνας ανάμιξης μέσω του ελέγχου ανάμιξης κλείνει περισσότερο και έτσι παρέχεται λιγότερο ζεστό νερό μέσω της παράκαμψης της βάνας ανάμιξης. Αν κανένα κύκλωμα θέρμανσης ή μποϊλερ δεν είναι ενεργό τότε η παράκαμψη είναι εντελώς ανοιχτή. Προσοχή Για άλλες ηλεκτρονικές ανυψώσεις επιστροφής βλέπε υδραυλικά διαγράμματα της Wolf _XX11

13 Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού Συνιστούμενη αφαλάτωση: - Αφαλάτωση με φυσίγγια ανάμιξης. Αυτά είναι πολυβάθμιες ανταλλαγές ιόντων. Συνιστούμε στην πρώτη πλήρωση και έπειτα όταν χρειαστεί π.χ. να δανειστείτε τα φυσίγγια GD/GDE της εταιρίας Grünbeck. - Αφαλάτωση με αντίστροφη όσμωση - Αναπλήρωση με απιονισμένο νερό Επεξεργασία του νερού θέρμανσης σε σχέση με το VDI 2035: Συνιστούμε μια τιμή ph του νερού θέρμανσης ακόμα και σε μικτές εγκαταστάσεις με διαφορετικά υλικά μεταξύ 8,2 και 9,5. Απαιτείται μια χημική ανάλυση νερού από την εταιρία ύδρευσης. Με αυτό πρέπει να ελέγξετε αν η συνολική σκληρότητα είναι ικανοποιητικά χαμηλή. Σε ένα ειδικό όγκο εγκατάστασης μεγαλύτερο από V A, 20 l/kw (σε εγκαταστάσεις με πολλούς ειδικός όγκος λέβητες παίρνετε την ισχύ του μικρότερου λέβητα). πρέπει να πάρετε την αμέσως μικρότερη οριακή τιμή από τον επόμενο πίνακα. Βαθμίδα Ισχύς εγκατάστασης σε kw Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max σε dh Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max σε g/m³ Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max σε mmol/l 1 έως 50 καμία απαίτηση < 11 < 200 < < 8 < 150 < 1,5 4 > 600 < 0,11 < 2 < 0,02 Πίνακας: Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα,αυτό αντιστοιχεί στο σύνολο σε αλκάλια εδάφους Σε ειδικό όγκο εγκατάστασης <50 l/kw πρέπει η συνολική σκληρότητα να ρυθμιστεί στη βαθμίδα 4 (< 0,11 dh) του πίνακα. Προσοχή: Για θερμοκρασίες λειτουργίας πάνω από 100 C οι τιμές για το νερό πλήρωσης πρέπει να ληφθούν από το VdTÜV Παράδειγμα:: Εγκατάσταση με λέβητα 170 kw Όγκος εγκατάστασης V εγκατάστασης = 4000 l V A, ειδικός όγκος = 4000 l / 170 kw = 23,5 l/kw Αυτό είναι μεγαλύτερο από 20 l/kw, έτσι πρέπει να επιλεγεί η βαθμίδα 3. Το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης πρέπει να είναι στην περιοχή 0 μέχρι 8 dh _XX11 13

14 Υποδείξεις σχεδιασμού επεξεργασίας νερού Αν η συνολική σκληρότητα είναι πολύ ψηλή, πρέπει ένα μέρος του νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης να αφαλατωθεί. Πρέπει ένα ποσοστό A% αφαλατωμένο νερό να πληρωθεί: A = 100% [(C max 0,1 dh) / (C Trinkwas. 0,1 dh)] x 100% C max Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα σε dh C πόσιμο νερό Συνολική σκληρότητα του μη επεξεργασμένου πόσιμου νερού σε dh Συνιστούμε να συνυπολογίσετε στην πρώτη πλήρωση το αναμενόμενο νερό συμπλήρωσης. Μετά μπορείτε να συμπληρώσετε με μη επεξεργασμένο πόσιμο νερό. V επεξεργασία = A x (V εγκατάστασης + V συμπλήρωσης ) Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη βαθμίδα 4 δεν χρειάζεται να υπολογισθεί το νερό συμπλήρωσης στην πρώτη πλήρωση. V επεξεργασία = A x (V εγκατάστασης ) Παράδειγμα:: Ισχύς εγκατάστασης = 170 kw Όγκος εγκατάστασης V εγκατάστασης = 4000 l Όγκος του νερού συμπλήρωσης V συμπλήρωσης = 1000 l Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού C πόσιμο νερό = 18,5 dh Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα C max = 8 dh A =100% - [(8-0,1) / (18,5 0,1)] x 100% = 100% - 42,9% = 57,1% Θα πρέπει 57 % του νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης να αφαλατωθεί. V επεξεργασία = 57 % x (4000 l+1000 l) = 2850 l Στην πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να γεμίσετε 2850 l αφαλατωμένο νερό. Κατόπιν μπορείτε μέχρι το V max να συμπληρώσετε με πόσιμο νερό. Στο συμπλήρωμα πρέπει τακτικά να ελέγχετε αν δεν έχει γίνει υπέρβαση της επιτρεπόμενης συνολικής σκληρότητας. Αντιψυκτικό υγρό: UΓια να αποφύγετε ενδεχομένως σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης του λέβητα τις ζημίες από παγετό, επιτρέπεται να προσθέσετε στο νερό πλήρωσης και αντιψυκτικό υγρό. Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να έχει την έγκριση του παραγωγού για την χρήση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης _XX11

15 Βιβλίο εγκατάστασης Σχεδιασμός Τοποθεσία Ισχύς λέβητα Q K1 kw Q K2 kw Q K3 kw Q K4 kw Ελάχιστη ισχύς λέβητα Q Kmin kw ελάχιστη ισχύς λέβητα εγκατάστασης Ισχύς εγκατάστασης Q K.συν. kw Q K,ges = Q K1 + Q K2 + Q K3 + Q K4 Όγκος εγκατάστασης V εγκατάστασης l Μέγιστη αναμενόμενη ποσότητα νερού συμπλήρωσης Ποσότητα νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης Συνολική σκληρότητα του πόσιμου νερού Έλεγχος του ειδικού όγκου εγκατάστασης Επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα Μερίδιο σε αφαλατωμένο πόσιμο νερό Νερό πλήρωσης προς επεξεργασία V συμπλήρωσης l Συνολική κατά την διάρκεια ζωής της εγκατάστασης αναμενόμενη ποσότητα V max l V max = V εγκατάστασης + V συμπλήρωσης C πόσιμο νερό dh π.χ. από την ανάλυση της εταιρίας ύδρευσης V A, ειδικός όγκος l/kw V A, ειδικός όγκος = V εγκατάστασης / Q Kmin μεγαλύτερο / μικρότερο 20 l/kw C max dh Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική σκληρότητα σύμφωνα με πίνακα A % A = 100% [(C max 0,1 dh) / (C πόσιμο νερό 0,1 dh)] x 100% V επεξεργασία l V επεξεργασία = A x V max ή V επεξεργασία = A x V εγκατάστασης σε βαθμίδα 4 Έναρξη λειτουργίας: ποσότητες νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης Έναρξη λειτουργίας από την εταιρία Ένδειξη μετρητή πριν την πρώτη πλήρωση Z alt σε l Ημερομηνία Επεξήγηση Σύμβολο Ένδειξη μετρητή Z neu σε l Ποσότητα νερού V = Z neu - Z alt in l Συνολική σκληρότητα σε dh αφαλατωμένο νερό πλήρωσης V επεξεργασία 0,1 ανεπεξέργαστο νερό πλήρωσης V unbehandelt Υπογραφή νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 1 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 2 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 3 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 4 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 5 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 6 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 7 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 8 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 9 νερό συμπλήρωσης V συμπλήρωσης, 10 Έλεγχος:: Ποσότητα νερού V > V max? ναι όχι Αν είναι η ποσότητα νερού V μεγαλύτερη από V max, τότε πρέπει να συμπληρώσουμε με αφαλατωμένο νερό _XX11 15

16 Έναρξη λειτουργίας Έλεγχος λειτουργίας Η πρώτη έναρξη λειτουργίας και ο χειρισμός του λέβητα καθώς και η εκπαίδευση του χρήστη πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό! Ελέγξτε τον λέβητα και την εγκατάσταση σε στεγανότητα. Αποκλείστε την διαρροή νερού, κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων. Ελέγξτε την καλή συναρμολόγηση του συστήματος καυσαερίων. Ανοίξτε τις βάνες προσαγωγής και επιστροφής. Ανοίξτε τον διακόπτη του πίνακα ρύθμισης. Υπόδειξη: Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας της θέρμανσης στην οθόνη του πίνακα ρυθμίσεων με αντιστάθμιση υπάρχει σαν ένδειξη βλάβης όλων των μη χρησιμοποιούμενων (μη συνδεδεμένων) αισθητήρων. Για να σβήσετε αυτές τις ενδείξεις βλαβών βλέπε οδηγίες χρήσης του πίνακα ρύθμισης. Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης. Αν ο λέβητας/καυστήρας δεν λειτουργήσει κανονικά εμφανίζεται στην οθόνη αναβοσβήνοντας ένας κωδικός βλάβης. Την περιγραφή των κωδικών βλάβης μπορείτε να την διαβάσετε στις σύντομες οδηγίες χρήσης. Εκπαιδεύστε τον πελάτη με τη χρήση της συσκευής με τη βοήθεια των οδηγιών χρήσης και χειρισμού.συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας και παραδώστε στον πελάτη τις οδηγίες Αναρτήστε τις οδηγίες χρήσης σε εμφανή θέση στο λεβητοστάσιο. Κατά την έναρξη λειτουργίας ελέγξτε την σωστή λειτουργία και ρύθμιση όλων των διατάξεων ρύθμισης ελέγχου και ασφαλείας. Αποφυγή δημιουργία πέτρας Ακολουθήστε τις υποδείξεις σχεδιασμού για την επεξεργασία του νερού. Κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης με εκκίνηση του λέβητα σε χαμηλή ισχύ ή με αργά αυξανόμενη θέρμανση με μεγάλη ροή νερού θέρμανσης μπορεί να επηρρεαστεί ευνοϊκά η δημιουργία πέτρας στον λέβητα έτσι ώστε οι επικαθήσεις να είναι ομοιόμορφες πάνω στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και να μην συγκεντρωθούν τοπικά εκεί όπου η εναλλαγή θερμότητας είναι πολύ μεγάλη. Σε εγκαταστάσεις με πολλούς λέβητες συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία ταυτόχρονα όλους τους λέβητες ώστε η συνολική ποσότητα αλάτων να μην συγκεντρωθεί όλη στην επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας ενός μόνο λέβητα. Ακολουθώντας αυτό τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας ελαχιστοποιείται η δημιουργία πέτρας στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας. Αν δεν ακολουθήσετε τα παραπάνω περιορίζεται η διάρκεια ζωής της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας. Η αομάκρυνση των επικαθήσεων μπορεί να είναι μια επιλογή για την επαναφορά της αρχικής κατάστασης λειτουργίας. Η απομάκρυνση της πέτρας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες. Πριν θέσετε ξανά την εγκατάσταση σε λειτουργία ελέγξτε την για τυχόν ζημίες. Για την περαιτέρω αποφυγή της δημιουργίας πέτρας πρέπει να διορθώσετε τις παραμέτρους που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Αποφυγή δημιουργία πέτρας Πληροφορήστε τον πελάτη για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Χρησιμοποιήστε σαν βοήθεια την δυνατότητα που παρέχει το εξάρτημα ρύθμισης να μειώνει την θερμοκρασία του νερού θέρμανσης. Ρυθμίστε την θερμοκρασία έτσι ώστε να αισθάνεστε άνετα και λάβετε υπόψη οτι για κάθε βαθμό μείωσης της θερμοκρασίας του χώρου επιφέρει μια εξοικονόμηση της τάξης του 5%. Μειώστε την θερμοκρασία των χώρων που δεν χρησιμοποιείτε προσέχοντας την προστασία κατά του παγετού. Φροντίστε να έχετε ανοιχτούς όλους τους θερμοστατικούς διακόπτες των σωμάτων στο χώρο που έχετε τοποθετήσει τον θερμοστάτη χώρου. Ο θερμοστάτης χώρου δεν πρέπει να καλύπτεται από έπιπλα ή κουρτίνες _XX11

17 Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Εργασίες έναρξης λειτουργίας Τιμές μετρήσεων ή επιβεβαίωση 1. Τύπος αερίου Φυσικό αέριο E Φυσικό αέριο LL Υγραέριο Δείκτης Wobbe Θερμογόνος τιμή kwh/m³ kwh/m³ 2. Έλεγχος του εξοπλισμού της συσκευής (φ.α. E / φ.α. LL / υγραέριο) Στο φυσικό αέριο LL και υγραέριο μετατροπή σε άλλους τύπους αερίων. 3. Κάνατε τον έλεγχο στεγανότητας αερίου; 4. Ελέγξατε το σύστημα καπναγωγού; 5. Ελέγξατε την στεγανότητα της υδραυλικής σύνδεσης; 6. Κάνατε εξαέρωση του λέβητα και της εγκατάστασης; 7. Ελέγξατε την πίεση της εγκατάστασης; 8. Θέσατε την εγκατάσταση σε λειτουργία; 9. Ελέγξατε την πίεση σύνδεσης (ροής) αερίου; mbar 10. Ελέγξατε την πίεση ακροφυσίων; mbar 11. Κάνατε τον έλεγχο στεγανότητας αερίου σε κατάσταση λειτουργίας; 12. Κάνατε έλεγχο λειτουργίας; 13. Μέτρηση καυσαερίων: Θερμοκρασία καυσαερίων απόλυτη Θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης Θερμοκρασία καυσαερίων σχετική t A [ C] t L [ C] (t A - t L ) [ C] Περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή περιεκτικότητα οξυγόνου (O2) % Περιεκτικότητα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) ppm 14. Συναρμολογήσατε τα καλύμματα; 15. Εκπαιδεύσατε τον χρήστη, δώσατε τις οδηγίες; 16. Επιβεβαιώσατε την έναρξη λειτουργίας; _XX11 17

18 Σύνδεση καυστήρα Σύνδεση καυστήρα 270 M10 Πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες TRD 411 (καύση πετρελαίου) και TRD 412 (καύση αερίου). Οι εγκαταστάσεις αερίου πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τους κανόνες του DVGW και των τεχνικών οδηγιών των Ε.Π.Α. 170 M8 Σύνδεση καυστήρα MK κατά EN 226 προσαρµόσιµη στο μέγεθος καυστήρα MK Προσαρμόστε την µόνωση της πόρτας στην διάµετρο του φλογαυλού του καυστήρα. Ο φλογαυλός να περάσει στο εσωτερικό του θαλάµου καύσης του λέβητα τουλάχιστον 25mm πιό µέσα από την µόνωση της πόρτας. Χρησιµοποιείστε τις βίδες στερέωσης της φλάντζας του καυστήρα που δεν μπορούν να εισχωρήσουν στην οπή του λέβητα πάνω από 15mm. Συνδέστε το καλώδιο του καυστήρα στον καυστήρα μετά την συναρμολόγηση του πίνακα ρυθμίσεων. Είναι σημαντικό να προσαρμόζεται η ισχύς του καυστήρα στην ισχύ του λέβητα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καυστήρα! Ελάχιστη ισχύς λέβητα Για να αποφύγετε το σηµείο δρόσου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ελάχιστης ισχύος του λέβητα για διβάθµιους καυστήρες στην 1η βαθµίδα: MK-1 Τύπος Περιοχή ισχύος kw Ελάχ. ισχύς λέβητα 1ης βαθµίδας καυστήρα kw _XX11

19 Ηλεκτρολογική σύνδεση Ηλεκτρολογική σύνδεση Οι κυκλοφορητές, ο κυκλοφορητής ανάµιξης επιστροφής και οι κυκλοφορητές για τη φόρτιση μποϊλερ πρέπει να συνδεθούν µεσω µιας προστατευτικής διάταξης όταν: - Συνδεθούν τριφασικοί κυκλοφορητές (400 V). - Η ένταση του απορροφούµενου ρεύµατος του καυστήρα και των κυκλοφορητών είναι πάνω από 2 A για καθένα αντίστοιχα. - Αν γίνει υπέρβαση του συνολικού απορροφούµενου ρεύµατος του πίνακα ρυθµίσεων. Σύνδεση δικτύου 230V 50 Hz 10 A προς πίνακα ρυθµίσεων 3x1,5² ge/gn PE PE br L1 bl N L1 N Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (εγκαταστάτης) Σύνδεση για προστατευτική διάταξη ασφάλειας (εγκαταστάτης) προς πίνακα ρυθµίσεων προς καυστήρα rt sw sw rt B4 1 B4 gr ge/gn ge/gn gr S3 PE S3 T2 ws bl N bl ws T2 T1 br br T1 br br T1 bl ws ws bl N T2 N ge/gn gr gr ge/gn S3 sw rt rt sw 1 B4 1 T21 Κλέµµες για ασφάλεια T22 έλλειψης νερού PE a T23 Κλέµµες για περιοριστή T24 πίεσης ασφαλείας PE b Κλέµµες για εξωτερική επιτήρηση πίεσης Κουτί συνδέσεων στον πίνακα ρυθµίσεων T25 T26 PE c Διβάθμιος καυστήρας χωρίς φις προς πίνακα ρυθµίσεων προς πίνακα ρυθµίσεων 7x0,75² 0,75² Καυστήρας με φις Φις καυστήρα προς πίνακα ρυθµίσεων 7x0,75² 0,75² Φις καυστήρα προς πίνακα ρυθµίσεων sw ge/gn bl br ws gr rt sw br gr sw ge/gn bl br ws gr rt sw br gr 1 N T1 T2 S3 B4 B5 T6 T7 T8 N L1 St BZI T6 T7 T8 BZII 1 N T1 T2 S3 B4 B5 T6 T7 T8 Σύνδεση καυστήρα Αποµακρύντε το φις του πίνακα ρυθµίσεων, συνδέστε το µαύρο µε το καφέ καλώδιο και το άσπρο καλώδιο στη φάση του καυστήρα Για την Αυστρία ισχύει επιπλέον: 1 N T1 T2 S3 B4 BS MV Συνδέστε την ηλεκτροµαγνητική πετρελαίου στο Ν και Τ2. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός διακόπτη πυρασφάλειας αφαιρέστε την γέφυρα µεταξύ 1 και Τ1 και συνδέστε τον διακόπτη πυρασφάλειας _XX11 19

20 Τεχνικός εξοπλισμός ασφάλειας Τεχνικός εξοπλισμός ασφάλειας κατά το πρότυπο DIN EN Παράδειγµα για: Ανοιχτές, φυσικά εξασφαλισµένες εγκαταστάσεις παραγωγής θερµότητας µε θερµοκρασίες προσαγωγής µέχρι 105 C. Για µεγαλύτερες θερµοκρασίες ακολουθήστε την EN Αερισµός/ εξαερισµός Θερµόµετρο Βάνα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας Δοχείο διαστολής Αγωγός ελέγχου Καταναλωτής θερµότητας Βάνες Κρουνός πλήρωσης/ εκκένωσης Δοχείο διαστολής Κάθε λέβητας πρέπει να εξοπλιστεί στο πιο ψηλό σηµείο κάθετα πάνω από την εγκατάσταση µε ένα ανοιχτό δοχείο διαστολής. Η διαστασιολόγηση πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι µεταβολές του όγκου λόγω θέρμανσης και ψύξης του νερού να µπορούν να απορροφηθούν. Το δοχείο πρέπει να είναι σε επαφή µε την ατµόσφαιρα. Η προσαγωγή και η επιστροφή πρέπει να είναι συνδεδεµένες µε το δοχείο διαστολής µε αγωγούς ασφαλείας. (Διαστασιολόγηση σύµφωνα µε την DIN EN 12828) Θερµόµετρο Στην προσαγωγή κάθε λέβητα πρέπει να τοποθετηθεί µία διάταξη ένδειξης θερµοκρασίας µε εύρος θερµοκρασίας τουλάχιστον κατά 20% µεγαλύτερο απ ότι η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας. Δείκτης στάθµης νερού Κάθε λέβητας πρέπει να εξοπλιστεί µε ένα εµφανή δείκτη στάθµης νερού ο οποίος δείχνει την στατική πίεση της εγκατάστασης. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη στάθµη νερού πρέπει να µαρκαριστεί πάνω στην κλίµακα του δείκτη στάθµης νερού. Προσοχή: Όλα τα δοχεία διαστολής πρέπει να συνδεθούν με τον λέβητα χωρίς την παρεµβολή αποφρακτικών οργάνων! Π.χ. για να αποφύγει η ακούσια απόφραξη καλό είναι να χρησιμοποιηθεί βάνα ασφαλείας. Το σκαρίφηµα της εγκατάστασης δείχνει µόνο τον τεχνικό εξοπλισµό ασφάλειας και δεν είναι σχέδιο προτεινόµενης σύνδεσης της εγκατάστασης _XX11

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Κεντρική μονάδα επίτοιχου λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ηλιακό μποϊλερ CSZ-11/300 CSZ-20/300 CSZ-24/300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 3 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 314 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-2017 25 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας και Εγκατάστασης

Οδηγός Λειτουργίας και Εγκατάστασης Οδηγός Λειτουργίας και Εγκατάστασης Χυτοσιδηροί Λέβητες με ή χωρίς Ανοξείδωτο Boiler 155/200 l Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Αντλία θερμότητας μίγματος νερού/νερού Συσκευή compact Εσωτερικής τοποθέτησης ΝΕΟ Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου

Οδηγίες Εγκατάστασης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης. GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Οδηγίες Εγκατάστασης Επίτοιχοι λέβητες αερίου με ζεστό νερό χρήσης GU-2EΚ-S ανοιχτού θαλάμου GG-2EΚ-S κλειστού θαλάμου Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, Tel.: 08751/74-0, Fax 08751/741600, Internet:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr

MULTIBETON HELLAS Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 113, 115 27 Αθήνα Τηλ. (210) 7790.652, 7778.345 www.multibeton.gr Ο όµιλος Viessmann Επιτοίχιοι λέβητες αερίου και πετρελαίου, συµβατικοί ή µε τεχνολογία συµπύκνωσης Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος, της ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet:

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα ζεστού νερού χρήσης BSP - FW Μονάδα ανακυκλοφορίας BSP - ZP Σελίδα 49-56

Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα ζεστού νερού χρήσης BSP - FW Μονάδα ανακυκλοφορίας BSP - ZP Σελίδα 49-56 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FW Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FW Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και οδηγίες συναρμολόγησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-10 MGK-170 MGK-10 MGK-50 MGK-00 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

WIRBEX MINI C, CL, S, SL

WIRBEX MINI C, CL, S, SL Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου WIRBEX MINI C, CL, S, SL 210-000-0110 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 Δ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Αυτές οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να φυλάσσονται από τον χρήστη! Απαιτήσεις υπηρεσιών εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ GTU ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ C 220 GTU C 330 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PROJECT **** Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης μεγάλης ισχύος >> Εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Διάφορα. Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331. Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ.

Κεφάλαιο 15. Διάφορα. Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331. Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ. Κεφάλαιο 15 Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» Διάφορα Δεξαμενές πετρελαίου τύπου «Tank in Tank» 750-1500 lt Σελ. 331 Δεξαμενές πετρελαίου/ νερού 750-2000 lt Σελ. 334 REFLE - Δοχεία διαστολής Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 7 747 08 862-07/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi

Οδηγίες λειτουργίας. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. Λέβητες kombi Οδηγίες λειτουργίας Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 CGB-K-24 CGB-K40-35 Λέβητες kombi Λέβητες kombi Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 CGB-K40-35 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα