Οδηγίες χρήσης Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Γενικές πληροφορίες Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Προσοχή!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Γενικές πληροφορίες Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Προσοχή!"

Transcript

1 Oδηγίες χρήσεως Καταψύκτης

2 Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες. Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων. Μη θέτετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή μέσω μετασχηματιστή. Για να αποφεύγετε το θόρυβο δονήσεων, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν αγγίζει κανένα τμήμα στο πίσω μέρος του ψυγείου. Γενικές πληροφορίες Αυτός ο καταψύκτης είναι σχεδιασμένος για βαθιά κατάψυξη και μακρά αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και την παρασκευή παγακιών. Η συσκευή είναι ταξινομημένη ως Τάξη Κλίματος «N» (κανονική). Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα σε: - γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, - γεωργικές περιοχές, - ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις - ξενώνες που σερβίρουν πρωινό. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση, ούτε για χρήση σε υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιων περιβαλλόντων χονδρικής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες. Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή βλάβης του καταψύκτη, η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο στην αρχική συσκευασία της. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομο που δεν έχει πείρα και γνώσεις, εκτός αν επιτηρείται ή αν του έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Προσοχή! Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας. Το κύκλωμα ψύξης αυτής της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό βαθμό συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο όμως είναι εύφλεκτο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος του ψυγείου κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση της συσκευής. Αν προκληθεί βλάβη 85

3 στο κύκλωμα ψύξης, μην ενεργοποιήσετε και μη συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Απομακρύνετε τυχόν γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης από την περιοχή κοντά στο ψυκτικό αέριο. Κατόπιν, αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Προειδοποίηση: Μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψύξης. Τυχόν διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Επίσης, υπάρχει και ο κίνδυνος ανάφλεξης του αερίου. Προειδοποίηση: Δεν πρέπει να εμποδίζονται με κανέναν τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή στη δομή της συσκευής. Θα πρέπει να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή εξαερισμό. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε καμία εξωτερική συσκευή (π.χ. καλοριφέρ ή αερόθερμα) για να επιταχύνετε την απόψυξη. Ακολουθήστε μόνο τις μεθόδους που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο πάγος που αφαιρείται από τη συσκευή κατά την απόψυξη δεν είναι κατάλληλος για ανθρώπινη κατανάλωση. Προειδοποίηση: Μη θέτετε σε λειτουργία καμία άλλη ηλεκτρική συσκευή (π.χ. συσκευές παραγωγής παγακιών) μέσα στον καταψύκτη. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αυτήν και το ηλεκτρικό καλώδιό της για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπιστεί βλάβη, η συσκευή δεν θα πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο για τυχόν ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοια βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή. Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε καμία θερμοηλεκτρική συσκευή επάνω στον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά επάνω στη συσκευή: Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στην ηλεκτρική μόνωση από υγρό που έχει διαρρεύσει ή έχει υπερχειλίσει. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Μπορείτε να αποθηκεύετε αλκοολούχες ουσίες μόνο σε καλά σφραγισμένα δοχεία και σε όρθια θέση. Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλικών, όπως περιέκτες αερολυμάτων με εύφλεκτη προωθητική ουσία. Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης, μην καταναλώνετε τρόφιμα μετά την ημερομηνία λήξης αποθήκευσής τους. Δεν πρέπει να καταψύχετε για δεύτερη φορά τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει. Μη στηρίζεστε και μην τοποθετείτε υπερβολικό βάρος στα ράφια, τους θαλάμους, τις πόρτες, κτλ. Να προστατεύετε πάντα το εσωτερικό του καταψύκτη από γυμνές φλόγες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης. Μην αποθηκεύετε στη συσκευή οποιαδήποτε γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν ανθρακούχα υγρά ή άλλα υγρά που μπορεί να παγώσουν: Τέτοια μπουκάλια μπορεί να εκραγούν κατά τη διαδικασία κατάψυξης. Βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα - σε περίπτωση δυσλειτουργίας, - πριν από την απόψυξη, - κατά τον καθαρισμό. - πριν από τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο όταν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα. Για να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και να αποφεύγετε πιθανούς κίνδυνους, να φροντίζετε οποιεσδήποτε επισκευές ή τροποποιήσεις αυτής της συσκευής, αλλά και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς. 86

4 Διατηρούμε το δικαίωμα να εισάγουμε τεχνικές τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, συνιστάται να διατηρείτε την πόρτα ανοιχτή. Αν πωλήσετε, παραδώσετε σε τρίτο πρόσωπο ή απορρίψετε σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης τη συσκευή, πρέπει να δώσετε προσοχή στην παρουσία του μονωτικού παράγοντα «κυκλοπεντάνιο», καθώς και στο ψυκτικό R600a. Τα μέρη της συσκευής 1. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας (στο πίσω μέρος) 2. Αποσπώμενο ράφι 3. Ρυθμιζόμενο στήριγμα 4. Πόρτα 5. Εξαερωτήρας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Αφαιρέστε εντελώς τυχόν εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας περιλαμβανομένων των λωρίδων προσκόλλησης. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιό της για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο Απόψυξη και καθαρισμός παρακάτω. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, πριν συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή περιμένετε 2 ώρες μετά την τοποθέτησή της. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφρά οσμή. Ωστόσο, αυτή θα εξαφανιστεί όταν αρχίσει η διαδικασία ψύξης. Τοποθέτηση Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε ένα χώρο που αερίζεται καλά και δεν έχει υγρασία. Πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 16 έως 32 C και σχετική υγρασία 70%, το μέγιστο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις του ηλεκτρικού καλωδίου και μπορείτε να το βγάλετε από την πρίζα οποιαδήποτε στιγμή. Μην εκθέτετε τον καταψύκτη σε άμεση ηλιοβολή και μην τον τοποθετείτε δίπλα από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, φούρνους, κτλ.). Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε κατάλληλη μόνωση μεταξύ της πηγής θερμότητας και της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί στο εσωτερικό ντου λάπας, ούτε απευθείας κάτω από κρεμάμενο ντουλάπι, ράφι ή παρόμοιο αντικείμενο. Αν το δάπεδο είναι ανομοιόμορφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα για να αντισταθμίσετε και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη σταθερότητα. Εξαερισμός Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή και στο πίσω μέρος της συσκευής. (πίσω μέρος και πλευρές 5 cm, επάνω 87

5 μέρος 10 cm). Αντιστρεπτή πόρτα Αν απαιτείται, η πόρτα μπορεί να αντιστραφεί, δηλ. ο μεντεσές από δεξιά (προεπιλεγμένη εγκατάσταση) να μεταφερθεί αριστερά. Προειδοποίηση: Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης ή επισκευής. 1. Βγάλτε το κάλυμμα του μεντεσέ (1). 2. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο μυτερό εργαλείο για να βγάλετε το κάλυμμα (5). 3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να βγάλετε τις δύο βίδες (2) που συγκρατούν τον άνω μεντεσέ (3) στο περίβλημα. 4. Ανασηκώστε προσεχτικά την πόρτα και τοποθετήστε τη σε μια μαλακή επιφάνεια ώστε να την προστατεύσετε από γρατσουνιές. 5. Βγάλτε το τυφλό κάλυμμα για τις οπές στερέωσης του μεντεσέ (9) και προσαρμόστε το στην αντίστοιχη θέση στα δεξιά. Βεβαιωθείτε να ωθήσετε σταθερά προς τα κάτω το κάλυμμα μέσα στην οπή. 6. Βγάλτε τις δύο βίδες (7) που συγκρατούν την κάτω δεξιά πλάκα με μεντεσέ (4) και το ρυθμιζόμενο στήριγμα (6) στη θέση τους. 7. Βγάλτε το ρυθμιζόμενο στήριγμα (8) στα αριστερά και εισάγετέ το στο αντίστοιχο σπείρωμα στα δεξιά. 8. Τοποθετήστε την κάτω πλάκα με μεντεσέ (4) με τις δύο βίδες (7) στα αριστερά. 9. Τοποθετήστε ξανά την πόρτα στη καινούργια θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η περόνη του μεντεσέ είναι τοποθετημένη μέσα στον οδηγό δακτύλιου (οπή) στο κάτω μέρος. 10. Τοποθετήστε τον άνω μεντεσέ (3) στην αριστερή πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι η περόνη του μεντεσέ είναι τοποθετ ημένη μέσα στον οδηγό δακτυλίου (οπή) στο άνω μέρος. 11. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα (5) στις αντίστοιχες οπές στα δεξιά. 12. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του μεντεσέ (1) στον άνω μεντεσέ. 13. Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή στην προοριζόμενη θέση της και περιμένετε περίπου δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Η συσκευή είναι τελείως απενεργοποιημένη μόνο όταν βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης. Διατίθενται ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 1 έως 5. 1 Η λειτουργία ψύξης είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, η συσκευή είναι ακόμα συνδεδεμένη στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, πρέπει να βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. 3 Για μακρά αποθήκευση τροφίμων, πρέπει να ρυθμίσετε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην ενδιάμεση θέση. 88

6 5 Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Μόλις το τρόφιμο που θα καταψυχθεί φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία βαθιάς κατάψυξης, μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην ενδιάμεση θέση. Συνιστούμε να ρυθμίσετε αρχικά το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση 3. Μετά από ορισμένο χρόνο, πρέπει να ελέγξετε την πραγματική θερμοκρασία με το θερμόμετρο και να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις, αν απαιτείται. Σημείωση: Η θερμοκρασία λειτουργίας του καταψύκτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία του τροφίμου που θα καταψυχθεί για πρώτη φορά. Επίσης εξαρτάται από το πόσο συχνά ανοίγετε την πόρτα και για πόσο την αφήνετε ανοιχτή. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας. Μετά από διακοπή ρεύματος ή σκόπιμη απενεργοποίηση της συσκευής, να περιμένετε πάντα 3 έως 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. Κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων Σε θερμοκρασία λειτουργίας στους 18 C και χαμηλότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη για να αποθηκεύετε κατεψυγμένα ή προ-κατεψυγμένα τρόφιμα για αρκετούς μήνες, να φτιάχνετε παγάκια και να καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα. Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα καταστραφούν θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, πρέπει να τοποθετείτε τα φρέσκα τρόφιμα στη βαθιά κατάψυξη απευθείας όσο το δυνατό πιο σύντομα. Γι αυτό, τα προετοιμασμένα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στους θαλάμους κατάψυξης σε σωστές αποστάσεις μεταξύ τους, σε μία ή δύο σειρές. Να αποφεύγεται η επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί. Μη βάζετε στη βαθιά κατάψυξη περισσότερα από 2,5 κιλά φρέσκα τρόφιμα την ημέρα. Ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στο 5. Μετά από 24 ώρες, μόλις καταψυχθεί καλά το τρόφιμο, μπορείτε να θέσετε ξανά το ρυθμιστή θερμοκρασίας στην αρχική θέση του. Πριν από την κατάψυξη, πρέπει να χωρίζετε τα φ ρέσκα τρόφιμα (δηλ. κρέας, ψάρια, κιμάς) σε μικρότερες μερίδες που είναι κατάλληλες για χρήση μετά από το ξεπάγωμα. Όταν αποθηκεύετε προ-κατεψυγμένα τρόφιμα, πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες του κατασκευαστή που παρέχονται στη συσκευασία. Ωστόσο, αν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, δεν πρέπει να υπερβαίνετε χρονική περίοδο αποθήκευσης μεγαλύτερη των 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο είναι καλά κατεψυγμένο και ότι η συσκευασία δεν φέρει κανένα ίχνος φθοράς. Για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων βαθιάς κατάψυξης, πρέπει να τα μεταφέρετε μόνο σε κατάλληλα δοχεία και κατόπιν να τα τοποθετείτε στον καταψύκτη χωρίς καθυστέρηση. Ελέγχετε προσεχτικά τη συσκευασία όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα: Αν η συσκευασία φέρει ενδείξεις υγρασίας, φυσαλίδες ή εξογκώματα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το τρόφιμο ενδεχομένως να μην έχει αποθηκευτεί σωστά και να έχει χαλάσει. Οι χρόνοι αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη ρύθμιση του διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας, το είδος του τροφίμου και το χρόνο μεταξύ της αγοράς και της κατάψυξης, αλλά κυρίως και από το πόσο συχνά ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη και για πόσο την αφήνετε ανοιχτή. Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία των τροφίμων και να μην υπερβαίνετε την καθορισμένη μέγιστη ζωή λειτουργίας. Τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας των κατεψυγμένων τροφίμων είναι διαφανή (δηλ. άχρωμη) πλαστική μεμβράνη ή σακούλες ή αλουμινόχαρτο. Πρέπει να αερίζετε καλά τα υλικά 89

7 συσκευασίας πριν από τη χρήση και κατόπιν να ελέγξετε τη στεγανότητα πριν καταψύχετε το τρόφιμο. Συνιστούμε ένθερμα να βάζετε ετικέτες με όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως είδος τροφίμου, ημερομηνία κατάψυξης και ημερομηνία λήξης, σε κάθε είδος που αποθηκεύετε στον καταψύκτη. Οι ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων καθορίζονται (σε μήνες) στον παρακάτω πίνακα. Μην υπερβαίνετε αυτούς τους χρόνους αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η συσκευή παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τη διακοπή ρεύματος), διατηρήστε την πόρτα κλειστή. Αυτό θα συμβάλλει στη διατήρηση όσο το δυνατό χαμηλότερης θερμοκρασίας στο θάλαμο. Σε αυτή την περίπτωση, ο μέγιστος χρόνος ασφαλούς αποθήκευσης είναι 12 ώρες. Όμως, να γνωρίζετε ότι οι κανονικοί χρόνοι φύλαξης θα είναι πιο σύντομοι αν η εσωτερική Παρασκευή παγακίων Παρέχεται ένας ειδικός δίσκος για να φτιάχνετε παγάκια. Γεμίστε τα ¾ του δίσκου με πόσιμο νερό και τοποθετήστε τον στον καταψύκτη. Θα μπορέσετε να βγάλετε πιο εύκολα τα παγάκια από το δίσκο αν αφήσετε το δίσκο σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Απόψυξη και καθαρισμός Μετά από ορισμένη χρονική περίοδο λειτουργίας και ανάλογα με ορισμένους παράγοντες (δηλ. πόσο συχνά έχετε ανοίξει την πόρτα), θα δημιουργηθεί ένα στρώμα πάγου στο εσωτερικό του θαλάμου του καταψύκτη. Όταν η συσσώρευση πάγου φτάσει πάχος 3 έως 5 χιλιοστά, θα πρέπει να κάνετε απόψυξη της συσκευής. Η συσσώρευση πάγου αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της συσκευής. Όταν κάνετε απόψυξη της συσκευής, βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα από τον καταψύκτη, τοποθετήστε τα σε πλαστικό δοχείο, προσθέστε προ-κατεψυγμένες παγοκύστες και σκεπάστε το δοχείο για να διατηρήσετε χαμηλή την εσωτερική θερμοκρασία. Για την επιτάχυνση της απόψυξης, τοποθετήστε ένα ή περισσότερα δοχεία με ζεστό (όχι βραστό) νερό μέσα στην κατάψυξη και κλείστε την πόρτα. Μη χύνετε νερό επάνω ή μέσα στη συσκευή. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε καμία εξωτερική συσκευή ή άλλο μέσο (π.χ. καλοριφέρ ή αερόθερμα) για να επιταχύνετε την απόψυξη. Για συχνό καθαρισμό, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Πρέπει να πλένετε τυχόν εξαρτήματα ξεχωριστά, με σαπουνόνερο. Μην τα βάζετε σε πλυντήριο πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά διαλύματα καθαρισμού ή οποιαδήποτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη. 90

8 Μετά τον καθαρισμό, να καθαρίζετε καλά όλες τις επιφάνειες με καθαρό νερό και κατόπιν να τις σκουπίζετε μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Όταν βάζετε ξανά το φις του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα, φροντίστε να είναι στεγνά τα χέρια σας. Στρέψτε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη μέγιστη ρύθμιση. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να θέσετε ξανά το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην αρχική θέση του. Κατά τον καθαρισμό, προσέχετε να μη βγάλετε και να μην καταστρέψετε την πινακίδα ονομαστικών τιμών μέσα στο θάλαμο. Για να εξοικονομείτε ενέργεια, πρέπει να καθαρίζετε προσεκτικά το συμπιεστή (στο πίσω μέρος) τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με μια βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα. Αντιμετώπιση προβλημάτων Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ακούγονται ορισμένοι χαρακτηριστικοί ήχοι. Οι ήχοι αυτοί: προκαλούνται από το ηλεκτρικό μοτέρ μέσα στη διάταξη του συμπιεστή. Κατά την εκκίνηση του συμπιεστή η ένταση του ήχου θα είναι λίγο υψηλότερη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. προκαλούνται από το ψυκτικό μέσο που ρέει στο κύκλωμα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πιθανές δυσλειτουργίες και οι πιθανές αιτίες και λύση τους. Στην περίπτωση λειτουργικών προβλημάτων, ελέγξτε αρχικά αν μπορείτε να βρείτε μια λύση με τη χρήση του πίνακα αυτού. Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην Η πρίζα δεν έχει ρεύμα ή υπάρχουν προβλήματα στην κεντρική ηλεκτρική παροχή αλλά επαφή. Ελέγξτε την πρίζα και το φις του ηλεκτρικού δεν λειτουργεί. καλωδίου. Η συσκευή δείχνει ότι παράγει ανεπαρκή ισχύ ψύξης. Κατά τη λειτουργία ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος. Ελέγξτε αν αποθηκεύσατε πολλά τρόφιμα στη συσκευή. ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί στη θέση 1 ή 2 (σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μια υψηλότερη τιμή που είναι κατάλληλη). η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη. υπάρχει πολύ σκόνη στο συμπυκνωτή. το πίσω μέρος ή τα πλαϊνά της συσκευής βρίσκονται πολύ κοντά σε τοίχο ή άλλο αντικείμενο. Έχετε εγκαταστήσει λανθασμένα τη συσκευή (π.χ. σε ανομοιόμορφο δάπεδο) ή το κύκλωμα ψύξης που είναι στερεωμένο στο πίσω μέρος έρχεται σε επαφή με το ηλεκτρικό καλώδιο, τον τοίχο ή άλλο αντικείμενο ή επιφάνεια. Μεταφορά της συσκευής Η μεταφορά της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν αυτή βρίσκεται στην κάθετη θέση της. Μη γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από

9 Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά ασφαλισμένη και προστατευμένη από τραντάγματα, δονήσεις και μετακινήσεις. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μετά τη μεταφορά της μονάδας πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Απόρριψη Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Αφού βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να καταστήσετε τη συσκευή μη χρησιμοποιήσιμη πριν την απορρίψετε στα ειδικά σημεία συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πρέπει να απορρίψετε το ψυκτικό και τη χημική ουσία στο μονωτικό αφρό σε αρμόδια εγκατάσταση. Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο κύκλωμα ψύξης πριν παραδώσετε τη συσκευή για κατάλληλη απόρριψη. Εγγύηση Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής. Πληροφορίες που απαιτούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Στην περίπτωση που απαιτηθούν επισκευές στη συσκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών παρέχοντας μια λεπτομερή περιγραφή της βλάβης και αναφέροντας τον κωδικό προϊόντος KS... που βρίσκεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής (βλ. εικόνα). Οι πληροφορίες αυτές θα μας βοηθήσουν να χειριστούμε αποτελεσματικά το αίτημά σας. 92

10 Φύλλο δεδομένων προϊόντος Κωδικός μοντέλου KS 9807 Κατηγορία προϊόντος Καταψύκτης Ταξινόμηση αποδοτικότητας ενέργειας A+ Κατανάλωση ενέργειας σε kwh/έτος 154 Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και την τοποθεσία της συσκευής Ωφέλιμη χωρητικότητα ψυγείου (λίτρα) -- Ωφέλιμη χωρητικότητα - Μονάδα καταψύκτη (λίτρα) 32 Χωρίς πάγο: μονάδα ψυγείου / μονάδα κατάψυξης -- / όχι Ασφαλής χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ώρες 12 Χωρητικότητα ψύξης, κιλά/24ώρες 2,5 Ταξινόμηση κλίματος N Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος, C C Εκπομπή θορύβου 42 db(a) Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm 525 x 440 x 490 Βάρος, κιλά 18 Ηλεκτρικές προδιαγραφές Βλέπε πινακίδα ονομαστικών τιμών 93

11 Kundendienstzentralen Service Centres Centrales service-après-vente Oficinas centrales del servicio Centros de serviço Centrale del servizio clienti Service-centrales Centrale serviceafdelinger Centrala kundtjänstplatser Keskushuollot Servisné stredisko Centrala obsługi klientów Szerviz Κεντρικό σέρβις SEVERIN Service Am Brühl Sundern Telefon (02933) Telefax (02933) Kundendienst Ausland Belgique Dancal N.V. Bavikhoofsestraat Kuurne Tel.: 056/ Fax: 056/ Bosnia i Herzegovina Malisic MP d.o.o Tromeda Medugorje bb Citluk Tel: Fax: Bulgaria Noviz AG Khan Kubrat 1 Str. BG-4000 Plovdiv Tel.: , Czech Republic ARGO spol. s r.o. Žihobce 137 CZ Sušice Tel.: Fax: Croatia TD Medimurka d.d. Trg. Republike 6 HR Cakovec Croatia Tel: Fax: Cyprus G.L.G. Trading 4-6, Oidipodos Street Larnaca, Cyprus Tel.: 024/ Fax: 024/ Danmark Scandia Serviceteknik A/S Hedeager Brondby Tel.: Fax: Estonia: Tallinn: CENTRALSERVICE, Tammsaare tee 134B, tel: Tartu: CENTRALSERVICE, Aleksandri 6, tel: , , Pärnu: CENTRALSERVICE, Riia mnt. 64, tel: Narva: CENTRALSERVICE, Tallinna 6A, tel: Haapsalu: Teco KM OÜ, Jalaka 1A, tel: Rakvere: Nirgi Tõnu FIE, tel: Viljandi: Aaber OÜ, Vabaduse pl. 4, tel: Kuressaare: Toomas Teder FIE, Pikk 1B, tel: Käina: Ilmar Pauk Elektroonika FIE, Mäe2S, tel: , Espana Severin Electrodom. España S.L. Plaza de la Almazara Portal 4, 1º E ILLESCAS(Toledo) Tel: Fax: France SEVERIN France Sarl 4, rue de Thal B.P OBERNAI CEDEX Tel.: Fax: Greece BERSON C. Sarafidis Bros. S.A. Agamemnonos Kallithea, Athens Tel.: Philippos Business Center Agias Anastasias & Laertou, Pilea Service Post of Thermi Thessaloniki, Greece Tel.: Iran IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD. No. 668, 7th. Floor Bahar Tower Ave. South Bahar TEHRAN - IRAN Tel. : Fax : Israel Eatay Agencies 109 Herzel St. Haifa Phone: Italia Videoellettronica di Sgambati & Gabrini C.S.N.C. via Dino Col 52r-54r-56r, I Genova Green Number: Tel.: 010/ Fax: 010/ Jordan F.A. Kettaneh P.O. Box 485 Amman, 11118, Jordan Tel: Korea Jung Shin Electronics co., ltd. 501, Megaventuretower 77-9, Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu Seoul, Korea Tel: ~7 Fax: Service Hotline: Latvia SERVO Ltd. Mr. Janis Pivovarenoks Tel: Lebanon Khoury Home 7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora P.O.Box Antelias, Lebanon Telephone , Fax Internet: Luxembourg Ser-Tec Rue du Chateau d Eua 3364 Leudelange Tel.: Fax Macedonia Agrotehna St.Prvomajska bb 1000-Skopje MACEDONIA Tel : / or Fax : Magyarország TFK Elektronik Kft. Gyar u.2 H-2040 Budaörs Tel.: (+36) Fax: (+36) Nederland HAS b.v. Stedenbaan 8 NL-5121 DP Rijen Tel: Fax: Norway Løkken Trading AS Trollåsveien Trollåsen Tel: Fax: Österreich Degupa Vertriebsgesellschaft m.b.h. Gewerbeparkstr Anif / Salzburg Tel.: / Fax: / Polska SERV- SERWIS SP. Z O.O. UL. CYGANA OPOLE Tel/Fax Portugal Novalva Zona Industrial Maia I Sector X - Lote 293, N Maia Tel.: 02/ Fax: 02/ Russian Federation Orbita Service Moskau ul. Svobody 18, Tel.: (495) Орбита Сервис г. Москва, ул. Свободы, д. 18. Тел.: (495) Romania For Brands srl Str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu Nr , Bl. 20 E Sc. 2 Et.1, Ap. 27, Sector 1 Bucuresti Tel: Fax: Web site: Schweiz VB Handels Sàrl GmbH Postfach Echallens Tel: Fax: mail: Serbia SMIL doo Pasiceva 28, Novi Sad Serbia and Montenegro tel: tel: fax: Slowak Republic PREMT,s.r.o. Skladová Trnava Tel: 033/ Finland Oy Harry Marcell Ab Rälssitie 6, PL Vantaa Tel.: / Fax: / Svenska Rakspecialisten HS Möllevångsgatan Malmö Tel.: 040/ Fax: 040/ Slovenia SEVTIS d.o.o. Smartinska Ljubljana Tel: Fax: Stand:

12 I/M No.:

Oδηγίες χρήσεως Ψυγείο ও

Oδηγίες χρήσεως Ψυγείο ও Oδηγίες χρήσεως Ψυγείο Ψυγείο Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

welcome home GR Oδηγίες χρήσεως Ηλεκτρικός βραστήρας νερού 45

welcome home GR Oδηγίες χρήσεως Ηλεκτρικός βραστήρας νερού 45 www.severin.com welcome home GR Oδηγίες χρήσεως Ηλεκτρικός βραστήρας νερού 45 1 2 3 9 8 4 5 6 7 3 GR Ηλεκτρικός βραστήρας νερού Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Τα μέρη της συσκευής Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

Οδηγίες χρήσης Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Τα μέρη της συσκευής Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Oδηγίες χρήσεως Καφετιέρα 1 2 3 7 4 5 6 3 Καφετιέρα Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

www.severin.com welcome home GR Oδηγίες χρήσεως Φουρνάκι με ψησταριά 68

www.severin.com welcome home GR Oδηγίες χρήσεως Φουρνάκι με ψησταριά 68 www.severin.com welcome home GR Oδηγίες χρήσεως Φουρνάκι με ψησταριά 68 1 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 14 7 13 8 12 9 11 10 3 GR Φουρνάκι με ψησταριά Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος μικροκυμάτων με σχάρα

Φούρνος μικροκυμάτων με σχάρα Oδηγίες χρήσεως Φούρνος μικροκυμάτων με σχάρα Φούρνος μικροκυμάτων με σχάρα Αγαπητοί πελάτες, Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

δηγ ες ρ σεως Αυτ ματη τ στι ρα

δηγ ες ρ σεως Αυτ ματη τ στι ρα Οδηγίες χρήσεως Αυτ ματη τοστιέρα 1 2 3 8 13 7 4 5 6 9 12 2 10 11 Αυτ ματη τοστιέρα Προς τους αγαπητο ς μας πελάτες και πελάτισσες, Πριν τη χρήση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης 7083 253-01 GT 44 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Frigorífico. Ψυγείο. Frigorifero. Réfrigérateur IKE2360-2

Istruzioni per l uso. Οδηγίες Χρήσης. Manual de instruções. Notice d'utilisation. Frigorífico. Ψυγείο. Frigorifero. Réfrigérateur IKE2360-2 Notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης Istruzioni per l uso Manual de instruções Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico IKE2360-2 15 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια 15 Οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ψυγείο. Μοντέλο : UND1142L

Εγχειρίδιο χρήσης. Ψυγείο. Μοντέλο : UND1142L Εγχειρίδιο χρήσης Ψυγείο Μοντέλο : UND1142L Περιεχόμενα 1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποθεσία... 2 2.2 Αντιστρέφοντας την κατεύθυνση ανοίγματος πόρτας... 2 2.3 Απαιτήσεις χώρου για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Εγχειρίδιο οδηγιών Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, αφιερώστε χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για τα μοντέλα R-600 a) Αυτή η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου ( R-600 a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα, το οποίο όμως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8 Καταψύκτης Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά και θα πρέπει να διατίθενται σωστά όχι απλώς μαζί με τα αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης GT 1012

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης GT 1012 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης 7082 245-00 GT 1012 44 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. Καταψύκτης 7082 245-00 GT 111 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Καταψύκτης GR 7082 245-00 GT 111 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Καταψύκτης οριζόντιου τύπου

Εγχειρίδιο Χρήστη Καταψύκτης οριζόντιου τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Καταψύκτης οριζόντιου τύπου HS-129CN HS-185CN ES2099 HS-258CN ES2142 ES2198 HS-384CN ES2295 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 223-00 CN 5113 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 223-00 CN 5113 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα