Οδηγίες χρήσης Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Γενικές πληροφορίες Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Προσοχή!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Γενικές πληροφορίες Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Προσοχή!"

Transcript

1 Oδηγίες χρήσεως Καταψύκτης

2 Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες. Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων. Μη θέτετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή μέσω μετασχηματιστή. Για να αποφεύγετε το θόρυβο δονήσεων, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν αγγίζει κανένα τμήμα στο πίσω μέρος του ψυγείου. Γενικές πληροφορίες Αυτός ο καταψύκτης είναι σχεδιασμένος για βαθιά κατάψυξη και μακρά αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και την παρασκευή παγακιών. Η συσκευή είναι ταξινομημένη ως Τάξη Κλίματος «N» (κανονική). Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα σε: - γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, - γεωργικές περιοχές, - ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις - ξενώνες που σερβίρουν πρωινό. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση, ούτε για χρήση σε υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιων περιβαλλόντων χονδρικής. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες. Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή βλάβης του καταψύκτη, η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται μόνο στην αρχική συσκευασία της. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομο που δεν έχει πείρα και γνώσεις, εκτός αν επιτηρείται ή αν του έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Προσοχή! Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας. Το κύκλωμα ψύξης αυτής της συσκευής περιέχει το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό βαθμό συμβατότητας με το περιβάλλον, το οποίο όμως είναι εύφλεκτο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα του κυκλώματος του ψυγείου κατά τη μεταφορά και την τοποθέτηση της συσκευής. Αν προκληθεί βλάβη 85

3 στο κύκλωμα ψύξης, μην ενεργοποιήσετε και μη συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Απομακρύνετε τυχόν γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης από την περιοχή κοντά στο ψυκτικό αέριο. Κατόπιν, αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Προειδοποίηση: Μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψύξης. Τυχόν διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Επίσης, υπάρχει και ο κίνδυνος ανάφλεξης του αερίου. Προειδοποίηση: Δεν πρέπει να εμποδίζονται με κανέναν τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα ή στη δομή της συσκευής. Θα πρέπει να εξασφαλίζετε πάντα επαρκή εξαερισμό. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε καμία εξωτερική συσκευή (π.χ. καλοριφέρ ή αερόθερμα) για να επιταχύνετε την απόψυξη. Ακολουθήστε μόνο τις μεθόδους που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο. Ο πάγος που αφαιρείται από τη συσκευή κατά την απόψυξη δεν είναι κατάλληλος για ανθρώπινη κατανάλωση. Προειδοποίηση: Μη θέτετε σε λειτουργία καμία άλλη ηλεκτρική συσκευή (π.χ. συσκευές παραγωγής παγακιών) μέσα στον καταψύκτη. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αυτήν και το ηλεκτρικό καλώδιό της για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που εντοπιστεί βλάβη, η συσκευή δεν θα πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο για τυχόν ενδείξεις βλάβης. Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοια βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή. Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε καμία θερμοηλεκτρική συσκευή επάνω στον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά επάνω στη συσκευή: Έτσι αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στην ηλεκτρική μόνωση από υγρό που έχει διαρρεύσει ή έχει υπερχειλίσει. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Μπορείτε να αποθηκεύετε αλκοολούχες ουσίες μόνο σε καλά σφραγισμένα δοχεία και σε όρθια θέση. Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλικών, όπως περιέκτες αερολυμάτων με εύφλεκτη προωθητική ουσία. Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης, μην καταναλώνετε τρόφιμα μετά την ημερομηνία λήξης αποθήκευσής τους. Δεν πρέπει να καταψύχετε για δεύτερη φορά τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει. Μη στηρίζεστε και μην τοποθετείτε υπερβολικό βάρος στα ράφια, τους θαλάμους, τις πόρτες, κτλ. Να προστατεύετε πάντα το εσωτερικό του καταψύκτη από γυμνές φλόγες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης. Μην αποθηκεύετε στη συσκευή οποιαδήποτε γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν ανθρακούχα υγρά ή άλλα υγρά που μπορεί να παγώσουν: Τέτοια μπουκάλια μπορεί να εκραγούν κατά τη διαδικασία κατάψυξης. Βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα - σε περίπτωση δυσλειτουργίας, - πριν από την απόψυξη, - κατά τον καθαρισμό. - πριν από τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο όταν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα. Για να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και να αποφεύγετε πιθανούς κίνδυνους, να φροντίζετε οποιεσδήποτε επισκευές ή τροποποιήσεις αυτής της συσκευής, αλλά και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς. 86

4 Διατηρούμε το δικαίωμα να εισάγουμε τεχνικές τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, συνιστάται να διατηρείτε την πόρτα ανοιχτή. Αν πωλήσετε, παραδώσετε σε τρίτο πρόσωπο ή απορρίψετε σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης τη συσκευή, πρέπει να δώσετε προσοχή στην παρουσία του μονωτικού παράγοντα «κυκλοπεντάνιο», καθώς και στο ψυκτικό R600a. Τα μέρη της συσκευής 1. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας (στο πίσω μέρος) 2. Αποσπώμενο ράφι 3. Ρυθμιζόμενο στήριγμα 4. Πόρτα 5. Εξαερωτήρας Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Αφαιρέστε εντελώς τυχόν εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας περιλαμβανομένων των λωρίδων προσκόλλησης. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιό της για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο Απόψυξη και καθαρισμός παρακάτω. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία, πριν συνδέσετε και ενεργοποιήσετε τη συσκευή περιμένετε 2 ώρες μετά την τοποθέτησή της. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφρά οσμή. Ωστόσο, αυτή θα εξαφανιστεί όταν αρχίσει η διαδικασία ψύξης. Τοποθέτηση Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε ένα χώρο που αερίζεται καλά και δεν έχει υγρασία. Πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 16 έως 32 C και σχετική υγρασία 70%, το μέγιστο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις του ηλεκτρικού καλωδίου και μπορείτε να το βγάλετε από την πρίζα οποιαδήποτε στιγμή. Μην εκθέτετε τον καταψύκτη σε άμεση ηλιοβολή και μην τον τοποθετείτε δίπλα από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (καλοριφέρ, φούρνους, κτλ.). Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε κατάλληλη μόνωση μεταξύ της πηγής θερμότητας και της συσκευής. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί στο εσωτερικό ντου λάπας, ούτε απευθείας κάτω από κρεμάμενο ντουλάπι, ράφι ή παρόμοιο αντικείμενο. Αν το δάπεδο είναι ανομοιόμορφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα για να αντισταθμίσετε και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη σταθερότητα. Εξαερισμός Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από τη συσκευή για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή και στο πίσω μέρος της συσκευής. (πίσω μέρος και πλευρές 5 cm, επάνω 87

5 μέρος 10 cm). Αντιστρεπτή πόρτα Αν απαιτείται, η πόρτα μπορεί να αντιστραφεί, δηλ. ο μεντεσές από δεξιά (προεπιλεγμένη εγκατάσταση) να μεταφερθεί αριστερά. Προειδοποίηση: Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης ή επισκευής. 1. Βγάλτε το κάλυμμα του μεντεσέ (1). 2. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο μυτερό εργαλείο για να βγάλετε το κάλυμμα (5). 3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να βγάλετε τις δύο βίδες (2) που συγκρατούν τον άνω μεντεσέ (3) στο περίβλημα. 4. Ανασηκώστε προσεχτικά την πόρτα και τοποθετήστε τη σε μια μαλακή επιφάνεια ώστε να την προστατεύσετε από γρατσουνιές. 5. Βγάλτε το τυφλό κάλυμμα για τις οπές στερέωσης του μεντεσέ (9) και προσαρμόστε το στην αντίστοιχη θέση στα δεξιά. Βεβαιωθείτε να ωθήσετε σταθερά προς τα κάτω το κάλυμμα μέσα στην οπή. 6. Βγάλτε τις δύο βίδες (7) που συγκρατούν την κάτω δεξιά πλάκα με μεντεσέ (4) και το ρυθμιζόμενο στήριγμα (6) στη θέση τους. 7. Βγάλτε το ρυθμιζόμενο στήριγμα (8) στα αριστερά και εισάγετέ το στο αντίστοιχο σπείρωμα στα δεξιά. 8. Τοποθετήστε την κάτω πλάκα με μεντεσέ (4) με τις δύο βίδες (7) στα αριστερά. 9. Τοποθετήστε ξανά την πόρτα στη καινούργια θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η περόνη του μεντεσέ είναι τοποθετημένη μέσα στον οδηγό δακτύλιου (οπή) στο κάτω μέρος. 10. Τοποθετήστε τον άνω μεντεσέ (3) στην αριστερή πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι η περόνη του μεντεσέ είναι τοποθετ ημένη μέσα στον οδηγό δακτυλίου (οπή) στο άνω μέρος. 11. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα (5) στις αντίστοιχες οπές στα δεξιά. 12. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του μεντεσέ (1) στον άνω μεντεσέ. 13. Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή στην προοριζόμενη θέση της και περιμένετε περίπου δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Η συσκευή είναι τελείως απενεργοποιημένη μόνο όταν βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης. Διατίθενται ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 1 έως 5. 1 Η λειτουργία ψύξης είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, η συσκευή είναι ακόμα συνδεδεμένη στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τη συσκευή, πρέπει να βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. 3 Για μακρά αποθήκευση τροφίμων, πρέπει να ρυθμίσετε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην ενδιάμεση θέση. 88

6 5 Η θέση αυτή χρησιμοποιείται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Μόλις το τρόφιμο που θα καταψυχθεί φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία βαθιάς κατάψυξης, μπορείτε να ρυθμίσετε ξανά το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην ενδιάμεση θέση. Συνιστούμε να ρυθμίσετε αρχικά το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση 3. Μετά από ορισμένο χρόνο, πρέπει να ελέγξετε την πραγματική θερμοκρασία με το θερμόμετρο και να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις, αν απαιτείται. Σημείωση: Η θερμοκρασία λειτουργίας του καταψύκτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία του τροφίμου που θα καταψυχθεί για πρώτη φορά. Επίσης εξαρτάται από το πόσο συχνά ανοίγετε την πόρτα και για πόσο την αφήνετε ανοιχτή. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας. Μετά από διακοπή ρεύματος ή σκόπιμη απενεργοποίηση της συσκευής, να περιμένετε πάντα 3 έως 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε ξανά. Κατάψυξη και αποθήκευση τροφίμων Σε θερμοκρασία λειτουργίας στους 18 C και χαμηλότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη για να αποθηκεύετε κατεψυγμένα ή προ-κατεψυγμένα τρόφιμα για αρκετούς μήνες, να φτιάχνετε παγάκια και να καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα. Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα καταστραφούν θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, πρέπει να τοποθετείτε τα φρέσκα τρόφιμα στη βαθιά κατάψυξη απευθείας όσο το δυνατό πιο σύντομα. Γι αυτό, τα προετοιμασμένα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στους θαλάμους κατάψυξης σε σωστές αποστάσεις μεταξύ τους, σε μία ή δύο σειρές. Να αποφεύγεται η επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί. Μη βάζετε στη βαθιά κατάψυξη περισσότερα από 2,5 κιλά φρέσκα τρόφιμα την ημέρα. Ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στο 5. Μετά από 24 ώρες, μόλις καταψυχθεί καλά το τρόφιμο, μπορείτε να θέσετε ξανά το ρυθμιστή θερμοκρασίας στην αρχική θέση του. Πριν από την κατάψυξη, πρέπει να χωρίζετε τα φ ρέσκα τρόφιμα (δηλ. κρέας, ψάρια, κιμάς) σε μικρότερες μερίδες που είναι κατάλληλες για χρήση μετά από το ξεπάγωμα. Όταν αποθηκεύετε προ-κατεψυγμένα τρόφιμα, πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες του κατασκευαστή που παρέχονται στη συσκευασία. Ωστόσο, αν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, δεν πρέπει να υπερβαίνετε χρονική περίοδο αποθήκευσης μεγαλύτερη των 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, βεβαιωθείτε ότι το τρόφιμο είναι καλά κατεψυγμένο και ότι η συσκευασία δεν φέρει κανένα ίχνος φθοράς. Για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων βαθιάς κατάψυξης, πρέπει να τα μεταφέρετε μόνο σε κατάλληλα δοχεία και κατόπιν να τα τοποθετείτε στον καταψύκτη χωρίς καθυστέρηση. Ελέγχετε προσεχτικά τη συσκευασία όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα: Αν η συσκευασία φέρει ενδείξεις υγρασίας, φυσαλίδες ή εξογκώματα, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το τρόφιμο ενδεχομένως να μην έχει αποθηκευτεί σωστά και να έχει χαλάσει. Οι χρόνοι αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη ρύθμιση του διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας, το είδος του τροφίμου και το χρόνο μεταξύ της αγοράς και της κατάψυξης, αλλά κυρίως και από το πόσο συχνά ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη και για πόσο την αφήνετε ανοιχτή. Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες που παρέχονται στη συσκευασία των τροφίμων και να μην υπερβαίνετε την καθορισμένη μέγιστη ζωή λειτουργίας. Τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας των κατεψυγμένων τροφίμων είναι διαφανή (δηλ. άχρωμη) πλαστική μεμβράνη ή σακούλες ή αλουμινόχαρτο. Πρέπει να αερίζετε καλά τα υλικά 89

7 συσκευασίας πριν από τη χρήση και κατόπιν να ελέγξετε τη στεγανότητα πριν καταψύχετε το τρόφιμο. Συνιστούμε ένθερμα να βάζετε ετικέτες με όλες τις σχετικές πληροφορίες όπως είδος τροφίμου, ημερομηνία κατάψυξης και ημερομηνία λήξης, σε κάθε είδος που αποθηκεύετε στον καταψύκτη. Οι ημερομηνίες λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων καθορίζονται (σε μήνες) στον παρακάτω πίνακα. Μην υπερβαίνετε αυτούς τους χρόνους αποθήκευσης. Σε περίπτωση που η συσκευή παραμείνει απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τη διακοπή ρεύματος), διατηρήστε την πόρτα κλειστή. Αυτό θα συμβάλλει στη διατήρηση όσο το δυνατό χαμηλότερης θερμοκρασίας στο θάλαμο. Σε αυτή την περίπτωση, ο μέγιστος χρόνος ασφαλούς αποθήκευσης είναι 12 ώρες. Όμως, να γνωρίζετε ότι οι κανονικοί χρόνοι φύλαξης θα είναι πιο σύντομοι αν η εσωτερική Παρασκευή παγακίων Παρέχεται ένας ειδικός δίσκος για να φτιάχνετε παγάκια. Γεμίστε τα ¾ του δίσκου με πόσιμο νερό και τοποθετήστε τον στον καταψύκτη. Θα μπορέσετε να βγάλετε πιο εύκολα τα παγάκια από το δίσκο αν αφήσετε το δίσκο σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Απόψυξη και καθαρισμός Μετά από ορισμένη χρονική περίοδο λειτουργίας και ανάλογα με ορισμένους παράγοντες (δηλ. πόσο συχνά έχετε ανοίξει την πόρτα), θα δημιουργηθεί ένα στρώμα πάγου στο εσωτερικό του θαλάμου του καταψύκτη. Όταν η συσσώρευση πάγου φτάσει πάχος 3 έως 5 χιλιοστά, θα πρέπει να κάνετε απόψυξη της συσκευής. Η συσσώρευση πάγου αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της συσκευής. Όταν κάνετε απόψυξη της συσκευής, βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα από τον καταψύκτη, τοποθετήστε τα σε πλαστικό δοχείο, προσθέστε προ-κατεψυγμένες παγοκύστες και σκεπάστε το δοχείο για να διατηρήσετε χαμηλή την εσωτερική θερμοκρασία. Για την επιτάχυνση της απόψυξης, τοποθετήστε ένα ή περισσότερα δοχεία με ζεστό (όχι βραστό) νερό μέσα στην κατάψυξη και κλείστε την πόρτα. Μη χύνετε νερό επάνω ή μέσα στη συσκευή. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε καμία εξωτερική συσκευή ή άλλο μέσο (π.χ. καλοριφέρ ή αερόθερμα) για να επιταχύνετε την απόψυξη. Για συχνό καθαρισμό, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Πρέπει να πλένετε τυχόν εξαρτήματα ξεχωριστά, με σαπουνόνερο. Μην τα βάζετε σε πλυντήριο πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά διαλύματα καθαρισμού ή οποιαδήποτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη. 90

8 Μετά τον καθαρισμό, να καθαρίζετε καλά όλες τις επιφάνειες με καθαρό νερό και κατόπιν να τις σκουπίζετε μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Όταν βάζετε ξανά το φις του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα, φροντίστε να είναι στεγνά τα χέρια σας. Στρέψτε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη μέγιστη ρύθμιση. Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να θέσετε ξανά το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στην αρχική θέση του. Κατά τον καθαρισμό, προσέχετε να μη βγάλετε και να μην καταστρέψετε την πινακίδα ονομαστικών τιμών μέσα στο θάλαμο. Για να εξοικονομείτε ενέργεια, πρέπει να καθαρίζετε προσεκτικά το συμπιεστή (στο πίσω μέρος) τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με μια βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα. Αντιμετώπιση προβλημάτων Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ακούγονται ορισμένοι χαρακτηριστικοί ήχοι. Οι ήχοι αυτοί: προκαλούνται από το ηλεκτρικό μοτέρ μέσα στη διάταξη του συμπιεστή. Κατά την εκκίνηση του συμπιεστή η ένταση του ήχου θα είναι λίγο υψηλότερη για περιορισμένο χρονικό διάστημα. προκαλούνται από το ψυκτικό μέσο που ρέει στο κύκλωμα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πιθανές δυσλειτουργίες και οι πιθανές αιτίες και λύση τους. Στην περίπτωση λειτουργικών προβλημάτων, ελέγξτε αρχικά αν μπορείτε να βρείτε μια λύση με τη χρήση του πίνακα αυτού. Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία και λύση Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην Η πρίζα δεν έχει ρεύμα ή υπάρχουν προβλήματα στην κεντρική ηλεκτρική παροχή αλλά επαφή. Ελέγξτε την πρίζα και το φις του ηλεκτρικού δεν λειτουργεί. καλωδίου. Η συσκευή δείχνει ότι παράγει ανεπαρκή ισχύ ψύξης. Κατά τη λειτουργία ακούγεται ένας ασυνήθιστος θόρυβος. Ελέγξτε αν αποθηκεύσατε πολλά τρόφιμα στη συσκευή. ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί στη θέση 1 ή 2 (σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μια υψηλότερη τιμή που είναι κατάλληλη). η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη. υπάρχει πολύ σκόνη στο συμπυκνωτή. το πίσω μέρος ή τα πλαϊνά της συσκευής βρίσκονται πολύ κοντά σε τοίχο ή άλλο αντικείμενο. Έχετε εγκαταστήσει λανθασμένα τη συσκευή (π.χ. σε ανομοιόμορφο δάπεδο) ή το κύκλωμα ψύξης που είναι στερεωμένο στο πίσω μέρος έρχεται σε επαφή με το ηλεκτρικό καλώδιο, τον τοίχο ή άλλο αντικείμενο ή επιφάνεια. Μεταφορά της συσκευής Η μεταφορά της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν αυτή βρίσκεται στην κάθετη θέση της. Μη γέρνετε τη συσκευή περισσότερο από

9 Κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά ασφαλισμένη και προστατευμένη από τραντάγματα, δονήσεις και μετακινήσεις. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μετά τη μεταφορά της μονάδας πριν τη συνδέσετε στην κεντρική ηλεκτρική παροχή. Απόρριψη Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Αφού βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να καταστήσετε τη συσκευή μη χρησιμοποιήσιμη πριν την απορρίψετε στα ειδικά σημεία συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πρέπει να απορρίψετε το ψυκτικό και τη χημική ουσία στο μονωτικό αφρό σε αρμόδια εγκατάσταση. Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο κύκλωμα ψύξης πριν παραδώσετε τη συσκευή για κατάλληλη απόρριψη. Εγγύηση Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής. Πληροφορίες που απαιτούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Στην περίπτωση που απαιτηθούν επισκευές στη συσκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών παρέχοντας μια λεπτομερή περιγραφή της βλάβης και αναφέροντας τον κωδικό προϊόντος KS... που βρίσκεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής (βλ. εικόνα). Οι πληροφορίες αυτές θα μας βοηθήσουν να χειριστούμε αποτελεσματικά το αίτημά σας. 92

10 Φύλλο δεδομένων προϊόντος Κωδικός μοντέλου KS 9807 Κατηγορία προϊόντος Καταψύκτης Ταξινόμηση αποδοτικότητας ενέργειας A+ Κατανάλωση ενέργειας σε kwh/έτος 154 Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και την τοποθεσία της συσκευής Ωφέλιμη χωρητικότητα ψυγείου (λίτρα) -- Ωφέλιμη χωρητικότητα - Μονάδα καταψύκτη (λίτρα) 32 Χωρίς πάγο: μονάδα ψυγείου / μονάδα κατάψυξης -- / όχι Ασφαλής χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ώρες 12 Χωρητικότητα ψύξης, κιλά/24ώρες 2,5 Ταξινόμηση κλίματος N Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος, C C Εκπομπή θορύβου 42 db(a) Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm 525 x 440 x 490 Βάρος, κιλά 18 Ηλεκτρικές προδιαγραφές Βλέπε πινακίδα ονομαστικών τιμών 93

11 Kundendienstzentralen Service Centres Centrales service-après-vente Oficinas centrales del servicio Centros de serviço Centrale del servizio clienti Service-centrales Centrale serviceafdelinger Centrala kundtjänstplatser Keskushuollot Servisné stredisko Centrala obsługi klientów Szerviz Κεντρικό σέρβις SEVERIN Service Am Brühl Sundern Telefon (02933) Telefax (02933) Kundendienst Ausland Belgique Dancal N.V. Bavikhoofsestraat Kuurne Tel.: 056/ Fax: 056/ Bosnia i Herzegovina Malisic MP d.o.o Tromeda Medugorje bb Citluk Tel: Fax: Bulgaria Noviz AG Khan Kubrat 1 Str. BG-4000 Plovdiv Tel.: , Czech Republic ARGO spol. s r.o. Žihobce 137 CZ Sušice Tel.: Fax: Croatia TD Medimurka d.d. Trg. Republike 6 HR Cakovec Croatia Tel: Fax: Cyprus G.L.G. Trading 4-6, Oidipodos Street Larnaca, Cyprus Tel.: 024/ Fax: 024/ Danmark Scandia Serviceteknik A/S Hedeager Brondby Tel.: Fax: Estonia: Tallinn: CENTRALSERVICE, Tammsaare tee 134B, tel: Tartu: CENTRALSERVICE, Aleksandri 6, tel: , , Pärnu: CENTRALSERVICE, Riia mnt. 64, tel: Narva: CENTRALSERVICE, Tallinna 6A, tel: Haapsalu: Teco KM OÜ, Jalaka 1A, tel: Rakvere: Nirgi Tõnu FIE, tel: Viljandi: Aaber OÜ, Vabaduse pl. 4, tel: Kuressaare: Toomas Teder FIE, Pikk 1B, tel: Käina: Ilmar Pauk Elektroonika FIE, Mäe2S, tel: , Espana Severin Electrodom. España S.L. Plaza de la Almazara Portal 4, 1º E ILLESCAS(Toledo) Tel: Fax: France SEVERIN France Sarl 4, rue de Thal B.P OBERNAI CEDEX Tel.: Fax: Greece BERSON C. Sarafidis Bros. S.A. Agamemnonos Kallithea, Athens Tel.: Philippos Business Center Agias Anastasias & Laertou, Pilea Service Post of Thermi Thessaloniki, Greece Tel.: Iran IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD. No. 668, 7th. Floor Bahar Tower Ave. South Bahar TEHRAN - IRAN Tel. : Fax : Israel Eatay Agencies 109 Herzel St. Haifa Phone: Italia Videoellettronica di Sgambati & Gabrini C.S.N.C. via Dino Col 52r-54r-56r, I Genova Green Number: Tel.: 010/ Fax: 010/ Jordan F.A. Kettaneh P.O. Box 485 Amman, 11118, Jordan Tel: Korea Jung Shin Electronics co., ltd. 501, Megaventuretower 77-9, Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu Seoul, Korea Tel: ~7 Fax: Service Hotline: Latvia SERVO Ltd. Mr. Janis Pivovarenoks Tel: Lebanon Khoury Home 7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora P.O.Box Antelias, Lebanon Telephone , Fax Internet: Luxembourg Ser-Tec Rue du Chateau d Eua 3364 Leudelange Tel.: Fax Macedonia Agrotehna St.Prvomajska bb 1000-Skopje MACEDONIA Tel : / or Fax : Magyarország TFK Elektronik Kft. Gyar u.2 H-2040 Budaörs Tel.: (+36) Fax: (+36) Nederland HAS b.v. Stedenbaan 8 NL-5121 DP Rijen Tel: Fax: Norway Løkken Trading AS Trollåsveien Trollåsen Tel: Fax: Österreich Degupa Vertriebsgesellschaft m.b.h. Gewerbeparkstr Anif / Salzburg Tel.: / Fax: / Polska SERV- SERWIS SP. Z O.O. UL. CYGANA OPOLE Tel/Fax Portugal Novalva Zona Industrial Maia I Sector X - Lote 293, N Maia Tel.: 02/ Fax: 02/ Russian Federation Orbita Service Moskau ul. Svobody 18, Tel.: (495) Орбита Сервис г. Москва, ул. Свободы, д. 18. Тел.: (495) Romania For Brands srl Str. Capitan Aviator Alexandru Serbanescu Nr , Bl. 20 E Sc. 2 Et.1, Ap. 27, Sector 1 Bucuresti Tel: Fax: Web site: Schweiz VB Handels Sàrl GmbH Postfach Echallens Tel: Fax: mail: Serbia SMIL doo Pasiceva 28, Novi Sad Serbia and Montenegro tel: tel: fax: Slowak Republic PREMT,s.r.o. Skladová Trnava Tel: 033/ Finland Oy Harry Marcell Ab Rälssitie 6, PL Vantaa Tel.: / Fax: / Svenska Rakspecialisten HS Möllevångsgatan Malmö Tel.: 040/ Fax: 040/ Slovenia SEVTIS d.o.o. Smartinska Ljubljana Tel: Fax: Stand:

12 I/M No.:

δηγ ες ρ σεως Αυτ ματη τ στι ρα

δηγ ες ρ σεως Αυτ ματη τ στι ρα Οδηγίες χρήσεως Αυτ ματη τοστιέρα 1 2 3 8 13 7 4 5 6 9 12 2 10 11 Αυτ ματη τοστιέρα Προς τους αγαπητο ς μας πελάτες και πελάτισσες, Πριν τη χρήση της συσκευής, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Συντηρητές κρασιών KWT 4154 UG-1 G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα