ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος

2 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Υποχρεώσεις Συντηρητή 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Εγγυήσεις και λοιποί όροι. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Οδηγίες χειρισμού και συντήρησης εξοπλισμού μέτρα ασφάλειας και υγιεινής.13 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ είχε και θα συνεχίσει να έχει σαν κεντρικό επιχειρησιακό της στόχο την παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία μας: Έχει επενδύσει στις υποδομές της (ανθρώπινο δυναμικό τεχνικής εξυπηρέτησης, υλικοτεχνικές και τεχνολογικές υποδομές, κλπ) έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της. Ο εξοπλισμός που εγκαθιστά, ολοκληρώνεται σωστά μέσα στην υπόλοιπη δομή του ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ενώ προσφέρονται υπηρεσίες εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Φροντίζει καθημερινά να ενημερώνει κάθε πελάτη της για τις υπηρεσίες που πρέπει να πάρει ή να αναμένει. Παράλληλα όμως ο πελάτης πρέπει να είναι ενήμερος και για τις δικές του υποχρεώσεις που έχουν σχέση με τον χειρισμό και την συντήρηση του εξοπλισμού. Δίνει έμφαση στην προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και στην εκπαίδευση των χειριστών. Αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για την καλύτερη και παραγωγικότερη εκμετάλλευση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι όροι και οι διαδικασίες παροχής τεχνικής υποστήριξης και εγγυήσεων. Για διευκόλυνση, η εταιρία ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής ως «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ» και ο πελάτης ως «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ». 3

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παρακάτω περιγράφονται όλες οι υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν από τον Συντηρητή προς το Εργοστάσιο. Β.1 Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ο Συντηρητής μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση νέου ή μετεγκατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού στο Εργοστάσιο. Β.2 Τηλεφωνική Υποστήριξη Ο Συντηρητής διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό, ο οποίος θα παρέχει τηλεφωνικά οδηγίες για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στον αρμόδιο τεχνικό του Εργοστασίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή 8:30πμ - 4:30μμ) Β.3 Προληπτική Συντήρηση Οι προληπτικές συντηρήσεις γίνονται είτε στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου είτε στα εργαστήρια του Συντηρητή και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα συμφωνήσουν ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υποστήριξης του Συντηρητή με τον αρμόδιο του Εργοστασίου.. Β.4 Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη Β.4.1 Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη στο Εργαστήριο Του Συντηρητή Το Εργοστάσιο μπορεί, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του αρμόδιου τεχνικού του με τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υποστήριξης του Συντηρητή, να μεταφέρει με δικά του έξοδα τον εξοπλισμό στα εργαστήρια του Συντηρητή για έλεγχο ή/και επισκευή. Ο Συντηρητής θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προβεί στον έλεγχο του εξοπλισμού εντός 48 ωρών από την παραλαβή του. Εάν ο εξοπλισμός είναι σε εγγύηση, τότε στο κόστος επισκευής δεν περιλαμβάνονται οι επισκευές και τα ανταλλακτικά που καλύπτονται από αυτήν. 4

6 Β.4.2 Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη στο Εργοστάσιο Σε έκτακτες περιπτώσεις, το Εργοστάσιο μπορεί να ζητήσει την μετάβαση τεχνικού του Συντηρητή στις εγκαταστάσεις του για επιτόπου παροχή τεχνικής υποστήριξης. Ο Συντηρητής θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή του τεχνικού το συντομότερο δυνατόν. Β.5 Εκπαίδευση Ο Συντηρητής διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση των τεχνικών και χειριστών του Εργοστασίου, στο χειρισμό και τη βασική συντήρηση του εξοπλισμού. Η εκπαίδευση διαρκεί μία (1) εργάσιμη ημέρα και μπορεί να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου είτε στις εγκαταστάσεις του Συντηρητή σε προσυμφωνημένη ημερομηνία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χειριστών/τεχνικών του Εργοστασίου που μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση, αλλά δεν συνιστάται να υπερβαίνει τα έξι (6) άτομα. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης δίδεται Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (ΠΕ) στους εκπαιδευθέντες. Β.6 Διαδικασία παροχής υπηρεσιών Υπό την προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο έχει υπογράψει Ανάθεση Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, ακολουθείται η εξής διαδικασία: (1) Επαφή (τηλεφωνικώς ή εγγράφως) του Εργοστασίου. (2) Γίνεται μια έγγραφη οικονομική προσφορά στην οποία ο Συντηρητής περιγράφει τις εργασίες, τα ανταλλακτικά που πιθανώς απαιτούνται, τις εκπτώσεις κλπ. και στην οποία γίνεται προσπάθεια βέλτιστης προσέγγισης. (3) Μετά την έγγραφη αποδοχή της προσφοράς, ο Συντηρητής εκτελεί τις εργασίες, ο Συντηρητής συντάσσει Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΕ) και το αποστέλλει στο Εργοστάσιο. Στην περίπτωση που η εργασία γίνεται στο Εργοστάσιο τότε ο αρμόδιος του Εργοστασίου παραλαμβάνει το ΔΤΕ από τον τεχνικό του Συντηρητή και το υπογράφει. 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Το Εργοστάσιο πρέπει : Γ.1. Να διαθέτει ένα τουλάχιστον κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο (Αρμόδιος Τεχνικός) ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη της λειτουργίας του εξοπλισμού σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο ΣΤ, καθώς και με την επικοινωνία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Συντηρητή. Γ.2. Να χειρίζεται τον εξοπλισμό και να ακολουθεί πιστά τόσο τις γενικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης που υπάρχουν στο κεφάλαιο E, όσο και τις οδηγίες που υπάρχουν στα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών του εξοπλισμού. Γ.3. Να γνωρίζει τις τεχνικές δυνατότητες του εξοπλισμού, των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων και να αποφασίζει την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς που θέλει να επιτύχει. Γ.4. Να εξασφαλίζει την εκπαίδευση των τεχνικών - χειριστών του. Γ.5. Να εκτελεί τις απαραίτητες προληπτικές συντηρήσεις του εγκατεστημένου εξοπλισμού του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Γ6. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά τα οποία έχουν έγκριση καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Γ.7. Να διατηρεί αποθέματα ασφαλείας αναλωσίμων και ανταλλακτικών για την απρόσκοπτη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού του και για χρονική περίοδο ενός (1) μήνα τουλάχιστον. Γ.8. Κατά την περίπτωση που η διενέργεια των εργασιών γίνεται στο χώρο του Εργοστασίου: - Να παρέχει τις κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες στους τεχνικούς του Συντηρητή κατά την διάρκεια της εργασίας αυτών στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου σύμφωνα με την εκάστοτε τρέχουσα σχετική νομοθεσία. - Να παραλαμβάνει και να υπογράφει τα σχετικά έντυπα. - Να ειδοποιεί τους τεχνικούς του Συντηρητή σε περιπτώσεις που χρησιμοποίησε υλικά για τη λειτουργία, καθαρισμό ή επισκευή του εξοπλισμού τα οποία δεν πληρούν τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. -Στην περίπτωση που το Εργοστάσιο εφαρμόζει ειδικό κανονισμό για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, τότε θα πρέπει να αποστέλλει αντίγραφο αυτού στον Συντηρητή καθώς και να το 6

8 γνωστοποιεί στους εργαζομένους του Συντηρητή, πριν το ξεκίνημα των εργασιών. -Οι συνθήκες ασφαλείας που ισχύουν για τους εργαζόμενους του Εργοστασίου θα πρέπει να ισχύουν και για τους τεχνικούς του Συντηρητή. Γ.9. Να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον Συντηρητή, αν θεωρεί ότι η ποιότητα των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών δεν είναι η αναμενόμενη. Γ.10. Να γνωρίζει και να είναι εφοδιασμένο με τις τυχόν απαραίτητες άδειες που απαιτούνται, πριν την αρχική χρήση ή την αλλαγή χρήσης του εξοπλισμού. Γ.11. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας του εξοπλισμού έτσι ώστε να εντοπίζεται άμεσα οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Γ.12. Να απαγορεύει την οποιαδήποτε επέμβαση, χειρισμό ή προσέγγιση στον εξοπλισμό, από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην των εκπαιδευμένων τεχνικών ή χειριστών του Εργοστασίου καθώς και των τεχνικών του Συντηρητή. Γ.13. Να φροντίζει για την εμπρόθεσμη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τον Συντηρητή. Γ.14. Να γνωρίζει ότι ο Συντηρητής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να αρνηθεί συνολικά ή εν μέρει την παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη των εγγυήσεων προς και έναντι του Εργοστασίου, σε περίπτωση που το Εργοστάσιο δεν τηρεί ή τηρεί πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο ή αναγράφονται ή απορρέουν από άλλο κεφάλαιο ή παράρτημα του παρόντος τεύχους, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών. Γ.15. Να επιτρέπει στο Συντηρητή να αποστέλλει ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό στο Εργοστάσιο για έλεγχο της κατάστασης και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού, για έλεγχο του επιπέδου εκπαίδευσης των χειριστών και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την λειτουργία του εξοπλισμού. 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ο Συντηρητής πρέπει : Δ.1. Να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό ο οποίος θα παρέχει τηλεφωνικά ή μέσω σύνδεσης από απόστασης οδηγίες αποκατάστασης βλαβών στον αρμόδιο του Εργοστασίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα- Παρασκευή 8:30πμ - 4:30μμ). Δ.2. Να παρέχει ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, τα οποία να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών του εξοπλισμού και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Δ.3. Να διαθέτει απόθεμα κατάλληλων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών, ικανό για την κάλυψη των αναγκών του Εργοστασίου. Δ.4. Να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης, εκπαίδευσης και αποκατάστασης βλαβών. Δ.5. Να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση απόκριση στις ανάγκες του Εργοστασίου. Δ.6. Να παρέχει εγγύηση σε όλες τις εργασίες και υλικά σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου Ε. Δ.7. Να παρέχει στο Εργοστάσιο οδηγίες και επισημάνσεις για την κατάσταση του εξοπλισμού που μπορούν να προκύψουν από τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργικότητας του εξοπλισμού. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ε.1 Βασικές έννοιες Εγγύησης Όλα τα είδη που προμηθεύει η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ (Συντηρητής) είναι εγγυημένα για ορισμένη χρονική περίοδο στο να μην έχουν ελαττώματα ή αστοχίες στα υλικά και την κατασκευή τους και να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής των προς τον πελάτη (Εργοστάσιο). Ως είδη νοούνται όλα τα καινούργια μηχανήματα, επιστημονικά όργανα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά και λογισμικό. Ως εγγύηση νοείται συνολικά και περιοριστικά η υποχρέωση του Συντηρητή να προβεί στις ενέργειες (αντικατάστασης ή επισκευής) οι οποίες προβλέπονται για την αποκατάσταση και μόνο των προβλημάτων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε αυτά καθ αυτά τα είδη και αποδεδειγμένα οφείλονται σε αστοχία υλικού ή τεχνική αρτιότητα κατασκευής, και την επαναφορά των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των. Ουδεμία άλλη εγγύηση διατυπωμένη ή συνεπαγόμενη ή σιωπηρή αποδίδεται και ο Συντηρητής αποποιείται όλων των άλλων εγγυήσεων. Ως περίοδος πρώτης εγγύησης νοείται περιοριστικά το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία άφιξης των εκάστοτε ειδών στην αποθήκη του πελάτη (Εργοστασίου), ανεξάρτητα αν αυτά τέθηκαν σε λειτουργία και χρήση ή όχι, μέχρι και την ημερομηνία συμπλήρωσης της χρονικής περιόδου που εγγυάται ο Συντηρητής για αυτά τα είδη. Είδη ή μέρη ειδών τα οποία αντικαθίστανται ή επισκευάζονται κατά την διάρκεια της εγγυήσεως παραμένουν, υπό το αυτό καθεστώς εγγυήσεως, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου λήξεως της αρχικής εγγυήσεως. 9

11 Ε.2 Διάρκεια Εγγύησης Η διάρκεια της εγγύησης έχει ως εξής: ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ (Η Εγγύηση αυτή δεν καλύπτει νέες εκδόσεις ή βελτιώσεις που πιθανόν να εισαχθούν στην διάρκεια της Εγγύησης) Καθ όλη την περίοδο μέχρι την ημερομηνία λήξεως η οποία αναγράφεται στην συσκευασία ή δώδεκα (12) μήνες αν δεν αναγράφεται ημερομηνία λήξεως ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία εκτέλεσής τους από τους τεχνικούς του συντηρητή. Ε.3. Όροι Παροχής της Εγγύησης Οι εργασίες κάλυψης της εγγύησης εκτελούνται από τους τεχνικούς του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ στις εγκαταστάσεις του στην Παιανία. Υπάρχει όμως η δυνατότητα παροχής των παραπάνω εργασιών στο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία του. Η εργασία που απαιτείται για την κάλυψη της εγγύησης θα γίνεται αποκλειστικά από τους τεχνικούς του Συντηρητή ή από εξουσιοδοτημένο απ αυτόν πρόσωπο. Όλα τα είδη ή μέρη αυτών που πιθανόν αντικατασταθούν ή αποζημιωθούν μέσα στα πλαίσια της εγγύησης περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Συντηρητή. Η εγγύηση δεν ισχύει, για ελαττώματα ή μη πλήρωση τεχνικών προδιαγραφών των ειδών ή μέρους αυτών, ή υπηρεσιών, που είναι αποτέλεσμα : 10

12 (1) Ακατάλληλης εγκατάστασης, χρήσης, αποθήκευσης, φροντίδας ή συντήρησης των, είτε από το Εργοστάσιο είτε από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους από τον Συντηρητή. (2) Φυσιολογικής φθοράς εκ της χρήσεως αυτών (αναλώσιμα, φίλτρα, κ.λ.π.) (3) Μετατροπής, αλλαγής ή μη συντονισμού αυτών. (4) Χρησιμοποίησής των σε συνθήκες που είναι εκτός των προδιαγραφών των. (5) Προσθήκης ή λειτουργικής, με αυτά, σύνδεσης οποιασδήποτε συσκευής χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Συντηρητή. (6) Χρησιμοποίηση για την λειτουργία τους, ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών ή λογισμικών που δεν τα έχει προμηθεύσει ή δεν έχει συγκατατεθεί εγγράφως για την καταλληλότητα τους ο Συντηρητής. (7) Ατυχήματος, κακής χρήσης, βανδαλισμού, αμέλειας, δόλου, ανωτέρας βίας, φυσικών καταστροφών. (8) Έκθεση για οποιοδήποτε λόγο σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών λειτουργίας, τροφοδότησης και περιβάλλοντος που συνιστά ο κατασκευαστής. (9) Χρησιμοποίηση αυτών για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση. (10) Μη τήρησης κατά γράμμα των «ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΩΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» του κεφαλαίου ΣΤ του παρόντος τεύχους. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα ισχύος ή μη της εγγύησης ο Συντηρητής δεν δίνει καμμία εγγύηση για την καταλληλότητα των ειδών ή υπηρεσιών για κάποια συγκεκριμένη χρήση. Ο Συντηρητής εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών αυτών καθαυτών και όχι την καταλληλότητα τους σε συνδυασμό με τον προορισμό χρησιμοποίησής των. Ο καθορισμός της καταλληλότητας των ειδών ή υπηρεσιών για κάποια συγκεκριμένη χρήση παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του Εργοστασίου. Ο Συντηρητής υποχρεούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει είδη ή τμήματα αυτών κατά την διάρκεια της εγγύησης αλλά δεν αποδέχεται καμία 11

13 ευθύνη για καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών από πλευράς του. Ο Συντηρητής, διαρκούσης ή μη της περιόδου εγγύησης, δεν είναι υπεύθυνος να αποκαταστήσει ή να αποζημιώσει για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, θετική ή αποθετική και επακόλουθη ζημιά έναντι του Εργοστασίου ή υπαλληλικού προσωπικού αυτού ή οποιουδήποτε άμεσα ή έμμεσα συσχετιζόμενου με αυτό φυσικού ή νομικού προσώπου. Η ευθύνη του Συντηρητή, για αποκατάσταση ή αποζημίωση οποιασδήποτε ζημίας, έναντι οιουδήποτε συσχετιζόμενου με την ζημία, περιορίζεται συνολικά μέχρι την αξία των ειδών ή υπηρεσιών που έχει προμηθεύσει ή παράσχει και αποδεδειγμένα παρουσίασαν ή δημιούργησαν πρόβλημα. Στην έννοια της ζημίας, για τους σκοπούς της παρούσας εγγύησης και του παρόντος τεύχους γενικότερα, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: 1. Απώλειες χρήσης ή εσόδων ή κέρδους που προκύπτουν από καθυστερήσεις σε παραδόσεις ή παροχές ειδών ή υπηρεσιών από τον Συντηρητή προς το Εργοστάσιο. 2. Απώλειες χρήσης ή εσόδων ή κέρδους από ελαττώματα σε προϊόντα ή υπηρεσίες του Εργοστασίου ή τρίτου, προερχόμενα από τη λειτουργία, χρήση, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση των ειδών ή υπηρεσιών που προμήθευσε ή παρέσχε ο Συντηρητής. 3. Απώλεια χρήσης, εσόδων ή κέρδους που προέρχονται από τον τραυματισμό (περιλαμβανομένου του θανάτου) σε οποιοδήποτε πρόσωπο από απώλεια ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων οιασδήποτε ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό και των εμπορευσίμων ή μη υλικών που κατασκευάζονται ή επεξεργάζονται ή συσκευάζονται ή αποθηκεύονται με τη χρήση των ειδών ή υπηρεσιών που προμήθευσε ή παρείχε ο Συντηρητής. 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤ.1. Γενικά Με τις παρακάτω οδηγίες γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Συντηρητή να βοηθήσει τους υπεύθυνους για την ασφαλή και αποτελεσματική εγκατάσταση, χειρισμό, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού του Εργοστασίου. Πέραν των παρουσών οδηγιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και τα αναφερόμενα στα εγχειρίδια λειτουργίας- συντήρησης των κατασκευαστών και οι ισχύοντες εκάστοτε κανονισμοί και πρότυπα για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας. ΣΤ.2. Ειδικές Οδηγίες για Βιομηχανικούς Εκτυπωτές Ειδικότερα για την λειτουργία εκτυπωτών σε βιομηχανικό περιβάλλον, οι παρακάτω οδηγίες και επισημάνσεις είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές : 1. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι σωστά γειωμένος. Η τροφοδοσία από το δίκτυο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν σταθερή και πρέπει να αποφεύγονται απότομες μεταβολές της τάσης. Τέτοιες μεταβολές μπορούν να προέρχονται είτε από το ίδιο το δίκτυο της ΔΕΗ είτε από μεγάλα μηχανήματα που τροφοδοτούνται παράλληλα με τον εκτυπωτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση κατάλληλων UPS ή VOLTAGE STABILIZERS. 2. Σε κάθε εργοστάσιο πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευμένος τεχνικός, ο οποίος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση των εκτυπωτών. Μεταξύ των καθηκόντων του τεχνικού αυτού περιλαμβάνονται: (α) Η εκπαίδευση των χειριστών στις βασικές λειτουργίες χειρισμού και συντήρησης. (β) Ο περιοδικός προληπτικός έλεγχος της εγκατάστασης στα παρακάτω τουλάχιστον σημεία: Εκτυπωτές Εκτόξευσης Μελάνης Επαρκής εφοδιασμός με κατάλληλα αναλώσιμα υλικά. Διαμόρφωση και ευθυγράμμιση δέσμης μελάνης. Πίεση μελάνης. Ιξώδες. Ποιότητα εκτύπωσης. Καθαριότητα κεφαλής και εν γένει της εγκατάστασης. 13

15 Έλεγχος για την ορθότητα των εκτυπωμένων στοιχείων, κωδικών και μηνυμάτων Γενική κατάσταση της εγκατάστασης. Εκτυπωτές Θερμικής Μεταφοράς Επαρκής εφοδιασμός με κατάλληλα αναλώσιμα. Σωστή πίεση και θερμοκρασία της εκτυπωτικής κεφαλής. Καθαρισμός κεφαλής, φωτοκυττάρων και της εν γένει εγκατάστασης. Έλεγχος Ποιότητας εκτύπωσης. Έλεγχος για την ορθότητα των εκτυπωμένων στοιχείων, κωδικών και μηνυμάτων Γενική κατάσταση της εγκατάστασης. Εκτυπωτές LASER Έλεγχος συστήματος αναρρόφησης προϊόντων καύσης. Έλεγχος Ποιότητας εκτύπωσης. Έλεγχος για την ορθότητα των εκτυπωμένων στοιχείων, κωδικών και μηνυμάτων. Γενική κατάσταση της εγκατάστασης. (γ) Η επέμβαση σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των εκτυπωτών και η άμεση επικοινωνία με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Συντηρητή στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του συστήματος. (δ) Η εξασφάλιση της προληπτικής συντήρησης των εκτυπωτών, καθώς και η προμήθεια επαρκών ανταλλακτικών και αναλωσίμων. (ε) Η τήρηση αρχείου με τα διάφορα εγχειρίδια και οδηγίες ασφαλείας λειτουργίας και συντήρησης, τα στοιχεία της εγκατάστασης, τα ιστορικά στοιχεία συντήρησης, η κατάστρωση πλάνου προληπτικής συντήρησης, κ.λ.π. (στ) Η συνεχής και επαρκής ενημέρωσή του σε θέματα που έχουν σχέση με τον εξοπλισμό καθώς και η εκπαίδευσή του από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του Συντηρητή έτσι ώστε να εκτελεί σωστά τα καθήκοντά του. (ζ) Η εξασφάλιση ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα είναι αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής. (η) Η πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής τόσο των γενικών όσο και αυτών που αναφέρονται παρακάτω. 14

16 ΣΤ.3. Ειδικές Επισημάνσεις Απαγορεύεται η μετακίνηση ή η επισκευή του εκτυπωτή όταν αυτός βρίσκεται σε λειτουργία ή σε τάση. Απαγορεύεται το τράβηγμα του καλωδίου τροφοδοσίας ή των καλωδίων σύνδεσης με άλλες συσκευές όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία. Απαγορεύεται η χρήση εκτυπωτών θερμικής μεταφοράς σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Aπαγορεύεται η λειτουργία των εκτυπωτών από μη κατάλληλα εκπαιδευμένους χειριστές. Απαγορεύεται γενικά η επέμβαση στο ηλεκτρονικό τμήμα του εκτυπωτή από μη ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς. Όταν καθαρίζεται η κεφαλή ενός εκτυπωτή θερμικής μεταφοράς πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για απαλλαγή από ηλεκτροστατικά φορτία (π.χ. αγγίζοντας το μεταλλικό σασί μίας γειωμένης συσκευής, κ.λ.π.). ΣΤ.4 Ασφάλεια και Υγιεινή Το Εργοστάσιο υποχρεούται να παρέχει την απαραίτητη υποδομή ασφάλειας και υγιεινής στο προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τους εκτυπωτές, τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα υλικά. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες επισημάνσεις και οδηγίες οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες. 1. Τα περισσότερα μελάνια είναι εύφλεκτα και αγώγιμα είτε σε στερεή είτε σε υγρή κατάσταση. Τυχόν στερεά υπόλοιπα μελάνης θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από την εγκατάσταση με την χρήση μη μεταλλικού αντικειμένου το οποίο δεν προκαλεί σπινθηρισμούς, π.χ με βούρτσα ή σπάτουλα πλαστική ή ξύλινη. 2. Χρήση άλλων μελανιών και διαλυτών, εκτός αυτών που ρητά αναφέρονται στα εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας και προτείνονται από τον κατασκευαστή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και την ορθή λειτουργία των μηχανών. 3. Οι εργαζόμενοι στους εκτυπωτές, (χειριστές και τεχνικοί) πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επαφή μελανιών και διαλυτών με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πρέπει τα συγκεκριμένα άτομα να πλύνουν πολύ καλά το σημείο επαφής. Εάν υπάρξει επαφή με τα μάτια πρέπει να τα πλύνουν αμέσως με άφθονο νερό 15

17 και να επισκεφθούν τον γιατρό. Επίσης απαγορεύεται αυστηρώς η κατάποση μελανιών και διαλυτών. 4. Δίπλα σε όλες τις μηχανές πρέπει να βρίσκονται οι κατάλληλες σημάνσεις οι οποίες προβλέπονται για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε χώρους με παραγωγικές λειτουργίες. 5. Λόγω της πτητικότητας πολλών υγρών μελανιών, πρέπει ο χώρος της εγκατάστασης να αερίζεται κατάλληλα. 6. Οι εκτυπωτές Laser πρέπει να λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με ειδικούς απαγωγείς ατμού (FUME EXTRACTORS). Στους εκτυπωτές Laser απαγορεύεται η επαφή της ακτίνας Laser με το δέρμα και ιδιαίτερα με το ανθρώπινο μάτι. Το Εργοστάσιο θα πρέπει να λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ενός τέτοιου ενδεχόμενου. 7. Οι χειριστές ή επισκευαστές των μηχανών Laser είναι υποχρεωμένοι να φορούν ειδικά γυαλιά απορρόφησης της συγκεκριμένης ακτινοβολίας. 8. Η εκτυπωτική κεφαλή Laser πρέπει πάντοτε να περιβάλλεται από ειδικό υλικό απορρόφησης της ακτινοβολίας που διαχέεται στο περιβάλλον. 9. Όλα τα μέσα καθαρισμού όπως πανιά, χαρτιά, καθώς και άλλα μέσα αποτελούν εστία εκδήλωσης πυρκαγιάς γι αυτό θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται μετά την χρήση τους. 10. Όλα τα απόβλητα μελανιών και διαλυτών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και την υπάρχουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα αυτά δεν θα πρέπει να αποβάλλονται μέσω του συστήματος αποχέτευσης διότι βλάπτουν το περιβάλλον. 11. Είναι απαραίτητος ο προσεκτικός έλεγχος των χρησιμοποιούμενων αναλωσίμων σε θέματα καταλληλότητας, ημερομηνίας λήξεως, σωστής τοποθέτησης και αποθήκευσης. 12. Δεν επιτρέπεται στο χώρο εργασίας η ύπαρξη πηγών που μπορεί να προκαλέσουν σπινθηρισμούς και κατ επέκταση πυρκαγιά. Για τον συγκεκριμένο λόγο απαγορεύεται ρητώς το κάπνισμα. 13. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλων πυροσβεστήρων πλησίον των μηχανών εκτύπωσης. Πριν την χρήση των πυροσβεστήρων πρέπει να αφαιρούνται οι ηλεκτρικές παροχές από τις μηχανές. 16

18 ΣΤ.5. Αποθήκευση Διαχείριση Εύφλεκτων Αναλώσιμων Υλικών Μελάνια και διαλύτες πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο ο οποίος πρέπει να ελέγχεται θερμοκρασιακά και να αερίζεται επαρκώς. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα : Πρέπει να φυλάσσονται σε σκιερό μέρος. Θερμοκρασία περιβάλλοντος C. Σχετική Υγρασία μεγαλύτερη από 60%. Να μην εκτίθενται άμεσα σε πηγές θερμότητας ή ψύξης καθώς και οξειδωτικά μέσα. Όλα τα μέσα αποθήκευσης (δοχεία κλπ) θα πρέπει να έχουν καθαρές σημάνσεις με τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου των, να είναι κλεισμένα αεροστεγώς και να μην είναι χτυπημένα ή κατεστραμμένα. Ο χώρος φύλαξης δεν θα πρέπει να περιέχει εξοπλισμό ο οποίος να είναι σε χρήση ή να αποτελεί πηγή ανάφλεξης ή σπινθηρισμού. Επίσης ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να περιέχει την προβλεπόμενη σήμανση για την απαγόρευση του καπνίσματος και χρήσης οποιασδήποτε πηγής θερμότητας ή πυρός εντός ή πλησίον αυτού καθώς επίσης και να ασφαλίζεται η είσοδος εντός αυτού με πυρίμαχα υλικά (πόρτες, κλπ). Ο Συντηρητής μπορεί να στείλει στο Εργοστάσιο, εφόσον του ζητηθεί το ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) οποιουδήποτε υλικού που έχει σχέση με την λειτουργία του εξοπλισμού. Τα ΔΕΛΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι επίσης διαθέσιμα κατευθείαν από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. 17

19 Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Αγ. Αθανασίου 17, Τ.Θ.76, Παιανία, Τηλ: , Fax:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙO ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Νοέμβριος 2016 (P.N. M021035) 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare Α.Ε. 7. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ VOLUSON 730 PRO του οίκου GE HEALTHCARE

GE Healthcare Α.Ε. 7. TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ VOLUSON 730 PRO του οίκου GE HEALTHCARE GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΟΥΚΗ Τηλ. 22413 60364

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός µελέτης: 32/2013

Αριθµός µελέτης: 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ανάθεσης Εργασιών Υποστήριξης Εφαρµογών Προκοστολόγησης και Επιµετρήσεων για τις ανάγκες του ήµου Νεαπολης Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3

www.kinissis.eu μ μ. μ μ ALPINE MF100 MF210-3 MF100 / F210 μ μ μ μ, μ, μ,. ...3... μ........................ 3 μ -... μ... μ... μμ μ... μ μ, μ μ, μ μ μ : μ μ μ. μ μ, μ μμ,, μ μ, μ. μ, μ μ, μ. μ μ. μ, μ μ μ., μ μ, μ μ μ μ. μ μ. μ μ / μ ( 1 μ ) μ. μ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ /ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SIEMENS ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 29γ /2014 Στην Αθήνα, σήμερα την.6-6-2014 ημέρα.παρασκευή μεταξύ: α) αφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ.

Στον Πειραιά και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς (Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος), σήμερα στις 5 Μαΐου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 2429/2008 ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών Laser, που προμηθεύτηκε το Πρωτοδικείο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Κρατήστε το φορτιστή USB μακριά από παιδιά. Μην αποσυναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε

Εγχειρίδιο Χρήσης. Κρατήστε το φορτιστή USB μακριά από παιδιά. Μην αποσυναρμολογήσετε ή προσπαθήσετε Εγχειρίδιο Χρήσης Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης γι αυτό το φορτιστή USB. Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή USB διαβάστε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τεχνική προδιαγραφή ετήσιας σύμβασης συντήρησης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων του οίκου GE HEALTHCARE.

ΘΕΜΑ : Τεχνική προδιαγραφή ετήσιας σύμβασης συντήρησης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων του οίκου GE HEALTHCARE. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ > ΘΕΜΑ : Τεχνική προδιαγραφή ετήσιας σύμβασης συντήρησης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων του οίκου GE HEALTHCARE. Α).Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Deep House ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Deep House ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Deep House Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων Turbo-X. Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία συμμορφώνονται με όλα τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης

Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Μηχανικό Πληκτρολόγιο GK7-PRO Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για συντηρήσεις Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμός μελέτης: 1/2015 ΜΕΛΕΤΗ Ανάθεσης Εργασιών «Συντήρησης Εφαρμογών και Προϋπολογισμού 40.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΕΛΕΤΗ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 31/03/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 3777 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ Ταχ. Διευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα, 03/11/ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Αριθμ. πρωτ.: 17430 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 2 66132, ΔΡΑΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.: Κωνσταντινίδου Στ. ΤΗΛ.: 25210 28581, 25210 28580 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ. Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης είναι ε λ ε ύ θ ε ρ η για όλους. Κανονισμός Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ω Ν 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1.0 Γενικοί κανόνες Η χρήση του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιάννουλη:04-11-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Γ/1813 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διεύθυνση:Παπάγου 49, 41500,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 09, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.11.09 10:46:49 EET Reason: Location: Athens Δ: Ω9Ξ3ΩΨ8-ΡΣΚ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 170 / 11-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz

Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz Εγχειρίδιο Χρήσης WGL-500 Ασύρματο Ποντίκι Laser RF2.4GHz ΠΡΟΣΟΧΗ: Για σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Τοποθέτηση των μπαταριών Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα