ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: Λ. Μεσογείων 152, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΚΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΛ: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : ,55 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Τις διατάξεις του Ν. 3867/ Την 14/ Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΧΩΓ ΣΥ8). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Α Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των εξωτερικών εργασιών συντήρησης στο κτήριο ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που εγκρίθηκε με την 14/ Απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, τα δύο (2) σχέδια εφαρμογής και τους Γενικούς Όρους της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,55 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ. Ν. Ν Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Κτήριο Διοίκησης Αίθουσα Δ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00μμ. Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. 1/12

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ» ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η παρούσα Τεχνική περιγραφή, αφορά τις οικοδομικές εργασίες, πού απαιτείται να γίνουν στο κτίριο «Φιλελλήνων», του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκαν φθορές στην περιοχή των βεραντών του κτιρίου, οι οποίες οφείλονται στην παλαιότητα (κατασκευή του 1927) και σε συνήθη χρήση. Είναι λοιπόν απαραίτητες ορισμένες εργασίες επισκευής, ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας. Οι κύριες εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι: Καθαίρεση των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας, που στηρίζει τη βεράντα, στο τμήμα της κύριας και ανατολικής όψης, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα του κτιρίου. Αποξήλωση των πλακιδίων και των σοβατεπί των βεραντών. Καθαίρεση ράμπας πρόσβασης από σκυρόδεμα. Καθαίρεση των δύο ξύλινων υποστυλωμάτων του στεγάστρου, εκατέρωθεν της εξωτερικής κλίμακας, στην ανατολική όψη του κτιρίου. Τοποθέτηση των δύο νέων ξύλινων υποστυλωμάτων του στεγάστρου, εκατέρωθεν της εξωτερικής κλίμακας, στην ανατολική όψη του κτιρίου. Κατασκευή δύο νέων τσιμεντένιων βάσεων για την έδραση τους. Κοπή και εκρίζωση δύο δένδρων, που βρίσκονται κοντά στο όριο της βεράντας με τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Εκσκαφή εδάφους σε ορισμένο βάθος, υποκείμενου των πλακιδίων της βεράντας, στο τμήμα της κύριας και ανατολικής όψης, δεξιά από την εξωτερική κεντρική κλίμακα του κτιρίου. Συμπύκνωση εδαφών υπόβασης της βεράντας, στο τμήμα της κύριας και ανατολικής όψης, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα του κτιρίου. Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, στο τμήμα του δαπέδου της βεράντας της κύριας και ανατολικής όψης, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα του κτιρίου με την χρήση δομικού πλέγματος. Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 στην ράμπα πρόσβασης, με την χρήση ξυλοτύπων, όπου απαιτείται και δομικού πλέγματος. Επιχρίσματα στην τοιχοποιία που στηρίζει τη βεράντα, στο τμήμα της κύριας και ανατολικής όψης, δεξιά από την κεντρική, εξωτερική κλίμακα του κτιρίου. Αποκατάσταση τμήματος επιχρίσματος, που έχει αποκολληθεί στην οροφή υπογείου, στην εσοχή που βρίσκεται στην κύρια όψη του κτιρίου. Επιστρώσεις βεραντών με πλακίδια. Τοποθέτηση σοβατεπί. Επισκευή μικρών τμημάτων σκαλοπατιών, των τριών εξωτερικών κλιμάκων (κεντρική κλίμακα, κλίμακα ανατολικής όψης, κλίμακα δυτικής όψης) καθώς και τμημάτων των βάσεων από σκυρόδεμα των ξύλινων υποστυλωμάτων 2/12

3 του υπόστεγου, όπου διακρίνονται φθορές. Καθαρισμός-τρίψιμο κουπαστών από μωσαϊκό, της εξωτερικής, κεντρικής κλίμακας του κτιρίου. Χρωματισμοί της κύριας όψης του κτιρίου, χρωματισμοί των φερόντων στοιχείων του υποστέγου (υποστυλώματα, δοκοί, δοκίδες, αντιρίδες, τεγίδες) και χρωματισμοί των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των βεραντών. Τοποθέτηση ακίδων απώθησης περιστεριών σε όλες τα οριζόντια και κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία του υποστέγου των βεραντών καθώς και πάνω στις κλιματιστικές μονάδες του κτιρίου. Εφαρμογή αντιολισθητικού υλικού στην επιφάνεια της κεντρικής εξωτερικής κλίμακας. 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (40,00 μ 2 περίπου) : Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου, παρατηρήθηκε σημαντική αποσάθρωση των επιχρισμάτων της τοιχοποιίας που στηρίζει τη βεράντα, στο τμήμα της κύριας και ανατολικής όψης, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα του κτιρίου. Το υπό καθαίρεση τμήμα των επιχρισμάτων είναι πάχους περίπου 3-4 cm, καθαιρείται σε όλη του την επιφάνεια και σε στάθμη περίπου έως 1,20 m στο υψηλότερο σημείο, από το διαμορφωμένο έδαφος του περιβάλλοντα χώρου. Στην συγκεκριμένη εργασία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΒΑΤΕΠΙ (264,00 μ 2 περίπου) : Οι επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια των βεραντών του κτιρίου παρουσιάζουν τοπικές αποκολλήσεις και αστοχίες, λόγω της παλαιότητας, της κοινής χρήσης, της ελλιπούς συμπύκνωσης της υπόβασης των επιστρώσεων και της διείσδυσης των ριζωμάτων δύο παρακείμενων δένδρων. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η καθαίρεση των πλακοστρώσεων των κεραμικών δαπέδων και των σοβατεπί, στη συνολική επιφάνεια των βεραντών του κτιρίου, καθώς και του κονιάματος στρώσεως αυτών, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακιδίων. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (1,00 μ 3 ) : Θα καθαιρεθεί η ράμπα πρόσβασης στην βεράντα που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της κεντρικής όψης. Θα πραγματοποιηθεί ο τεμαχισμός του αόπλου σκυροδέματος. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης. 3/12

4 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ (2 ξύλινα υποστυλώματα διατομής 0,15 m 0,15 m, ύψους 3,50 m περίπου) : Συγκεκριμένα, στα δύο ξύλινα υποστυλώματα, εκατέρωθεν της εξωτερικής κλίμακας της ανατολικής όψης του κτιρίου, παρατηρήθηκε απώλεια της φέρουσας ικανότητας των δύο υποστυλωμάτων, λόγω της αποσάθρωσης του ξύλου. Πιθανή αιτία, της εν λόγω φθοράς, είναι η έκθεση των υποστυλωμάτων σε έντονες καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η καθαίρεση των δύο ξύλινων υποστυλωμάτων, θα υπάρξει η υποστήριξη του τμήματος της στέγης με την χρήση των απαιτούμενων ικριωμάτων και κατόπιν θα πραγματοποιηθεί η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) Θα τοποθετηθούν δύο νέα ξύλινα υποστυλώματα, ίδιων διαστάσεων και μορφής με τα υφιστάμενα (διατομής 0,15 m 0,15 m, ύψους 3,50 m περίπου) εκατέρωθεν της σκάλας, στην ανατολική όψη του κτιρίου. Ο τρόπος έδρασή τους, θα είναι ο ίδιος με των υπολοίπων υποστυλωμάτων (2 νέες τσιμεντένιες βάσεις, ίδιες με τις υπάρχουσες). Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή θα είναι ίδιας ποιότητας με τα υφιστάμενα, καταλλήλως ξηραμένη και θα έχει περαστεί µε άχρωμο συντηρητικό που να παρέχει μόνιμα προστασία από έντομα, μύκητες κλπ., σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του υλικού. Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 3. ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ (2 δένδρα) Μπροστά από το τμήμα της βεράντας, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα κρίνεται αναγκαία η κοπή και εκρίζωση δύο δένδρων. Τα ριζώματα των δένδρων έχουν επεκταθεί στο επίπεδο κάτω από το έδαφος, στο οποίο εδράζεται το δεξί τμήμα της βεράντας της κύριας όψης του κτιρίου. Το γεγονός αυτό συμβάλει στην ανισόπεδη μορφή της υφιστάμενης επιφάνειας των υπερκείμενων πλακοστρώσεων. Επομένως προβλέπεται η κοπή και εκρίζωση των δύο δένδρων ώστε να αποφευχθεί μελλοντική αστοχία των νέων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση του έργου. Στην εργασία γίνεται η χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων και εργαλείων και μεριμνάται η απόρριψή των προϊόντων, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις εκτός του χώρου του νοσοκομείου, όπου επιτρέπεται. 4/12

5 Επιπλέον, περιλαμβάνεται η έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας από το οικείο πολεοδομικό γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) σχετικά με την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια. 4. ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (11,00 μ 3 περίπου) Στο τμήμα της βεράντας, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα, παρατηρήθηκαν τοπικές καθιζήσεις. Μετά την εργασία καθαιρέσεων των πλακοστρώσεων, κρίνεται απαραίτητη η εκσκαφή του εδάφους, σε βάθος 10 cm περίπου. Η εκσκαφή θα πραγματοποιηθεί χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων, εκτός από αερόσφυρες, εν ξηρώ, με την αναπέταση των προϊόντων και την μόρφωση του πυθμένα. 5. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ (3 ΚΑΔΟΙ ΤΩΝ 8,00 m 3 ) Συνιστάται η συγκέντρωση των προϊόντων των εργασιών των καθαιρέσεων, των εκσκαφών και της εκρίζωσης - κοπής δένδρων, σε ειδικούς μεταλλικούς κάδους και η απομάκρυνσή τους από το νοσοκομείο, σε χώρους όπου επιτρέπεται. 6. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ (110,00 μ 2 περίπου) Μετά τις αρχικές εργασίες εκσκαφών, ακολουθεί η προετοιμασία της υπόβασης, στο τμήμα της βεράντας δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα. Η υπόβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή τοποθέτηση της βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και εν συνεχεία των πλακοστρώσεων όπως περιγράφονται σε ακόλουθο κεφάλαιο. Η υπόβαση θα κατασκευασθεί με αναμόχλευση και συμπύκνωση του υφιστάμενου εδάφους, εφόσον αυτό είναι κατάλληλο, ώστε να προκύψει μια κατάλληλα συμπιεσμένη ανώτερη στρώση εδάφους. Επιπλέον η προετοιμασία της υπόβασης αφορά στην προσεκτική διαμόρφωση της, από πλευράς επίπεδων επιφανειών, απαιτούμενων γενικών και ειδικών κλίσεων και βαθύνσεων αλλά και συμπίεση αυτής. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν επί του υπάρχοντος εδαφικού υλικού γαιών, με την χρήση δονητικού κυλίνδρου. Σε κάθε περίπτωση ως επαρκής αριθμός διελεύσεων του συμπυκνωτή εδαφών ορίζεται εκείνος για τον οποίο η επιφάνεια της υπόβασης δεν παρουσιάζει πρακτικά πρόσθετη υποχώρηση. 7. ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (14,00 μ 3 περίπου) Στην περιοχή των δαπέδων της βεράντας, προηγείται η διαβροχή της συμπυκνωμένης υπόβασης συμπυκνωμένου εδάφους, πριν τη σκυροδέτηση. Ακολουθεί η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα, ώστε να διαμορφωθεί η επιθυμητή επιφάνεια διάστρωσης των νέων πλακοστρώσεων, στο τμήμα της βεράντας δεξιά από την κεντρική εξωτερική κλίμακα. Για τον λόγο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας C12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού, επί των καλουπιών ή/και 5/12

6 λοιπών επιφανειών σκυροδέματος, με την δαπάνη κατασκευής καλουπιών, όπου αυτά απαιτούνται. Επιπλέον, θα κατασκευασθεί η ράμπα πρόσβασης στην βεράντα, στο ανατολικό άκρο της κεντρικής όψης, με σκυρόδεμα ποιότητας C12/15, πάχους 10 cm και κλίσης ίδιας με την προϋπάρχουσα. Η εργασία περιλαμβάνει τον απαραίτητο ξυλότυπο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 8. ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (303,00 kgπερίπου) Για τον οπλισμό της βάσης σκυροδέματος, στο τμήμα της βεράντας δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα, καθώς και της ράμπας πρόσβασης, προβλέπεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου, δομικού πλέγματος σχάρας, τύπου Τ131 με την μορφή φύλλων διαστάσεων 5,00 m 2,15m (μήκος πλάτος) και διαμέτρου σύρματος Φ5. Το δομικό και κοινό πλέγμα Τ131, με βρόγχους τετραγωνικού σχήματος, ενδείκνυται για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία όπως είναι τα δάπεδα, και ο χάλυβας του παρέχει χαρακτηριστικά κατηγορίας B500Α κατά ΕΛΟΤ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΠΤΑ ΤΡΙΒΙΔΙΣΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ (40,00 μ 2 περίπου) Θα εφαρμοστούν επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά, σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας που υποστηρίζει το τμήμα της βεράντας δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα. Θα επιχρισθεί επίσης, το προεξέχον, από σκυρόδεμα τμήμα της βεράντας, δεξιά από την κεντρική εξωτερική σκάλα και κάτω ακριβώς από την επιφάνεια των δαπέδων της βεράντας. Επιπλέον, θα αποκατασταθεί τμήμα επιχρίσματος, που έχει αποκολληθεί στην οροφή του υπογείου, στην εσοχή της κύριας όψης του κτιρίου. Τα επιχρίσματα θα είναι τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλωτή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Οι επιχρισμένες επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες, χωρίς κοιλάνσεις ή ηβώσεις και οι ακμές των επιφανειών (οριζόντιες και κατακόρυφες) πρέπει να είναι απολύτως ευθύγραμμες (επιβάλλεται η χρήση οδηγών και ραμμάτων). Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Στην παρούσα ενότητα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι : α) Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά για : 6/12

7 Την προετοιμασία των επιφανειών για να δεχτούν το επίχρισμα, όπως η αφαίρεση λιπαρών ουσιών (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), λοιπόν στοιχείων (με βούρτσισμα) κ.λ.π., Την αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης, Την ύγρανση της επιφάνειας, Την προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδομικό χαρτί, Την διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ. β) Οι τιμές ισχύουν : Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). Για οποιαδήποτε επιφάνεια. Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 10. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (256,00 μ 2 περίπου) Σε όλη την επιφάνεια των περιμετρικών βεραντών του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί η επίστρωση των δαπέδων με πλακίδια 1 ης ποιότητας ανυάλωτα, ιδίου χρώματος και πάχους με τα υπάρχοντα (γκρι ανοιχτό και μαύρο), υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5 %, αντοχής σε απότριψη GROUP 4 διαστάσεων cm. Σημειώνεται ότι, στην εξωτερική πλευρά της πλακόστρωσης, τα πλακίδια θα εξέχουν κατά 3 cm περίπου του υποκείμενου προβόλου, ώστε να προστατεύεται η τοιχοποιία κάτω από την βεράντα από τη ροή των υδάτων. Τα πλακίδια θα ακολουθούν πιστά τη διακοσμητική σχεδίαση του επισυναπτόμενου σχεδίου εφαρμογής, που αναπαράγει την πρότερη διάταξη πλακιδίων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, γκρι χρώματος, ή, με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελική επιφάνειας του δαπέδου. Στην στρώση τσιμεντοκονιάματος και στις τρεις όψεις του κτιρίου, θα δοθεί ρύση τουλάχιστον 2 %, ώστε τα ύδατα να αποστραγγίζονται, από τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου προς τον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου. Σημειώνεται ότι, η στάθμη των δαπέδων θα είναι ενιαία σε όλο το εύρος της πλακόστρωσης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα διαμορφωμένα υψόμετρα των τριών υπαρχόντων κλιμακοστασίων και των κατωφλιών των θυρών εισόδου στο κτίριο. Δάπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση, για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς τον περιβάλλοντα χώρο, απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζημίωσης από τον Ανάδοχο. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων, γίνεται πλήρης χάραξη των αρμών, ώστε να αποφευχθούν ασυμμετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραμμία και ανισομεγέθη τμήματα (πχ πλακίδια) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρμοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύριες διαστάσεις της επιφάνειας που θα επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντιοι. Κατά τη χάραξη των αρμών θα 7/12

8 λαμβάνονται υπόψη όλα τα ενσωματούμενα στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσμα να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιο. Επιπλέον είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της προμήθειας 5 % από κάθε τύπο επίστρωσης (γκρι ανοιχτό, μαύρο) σε σφραγισμένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες μελλοντικής συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. Τα υλικά επιστρώσεων, πριν την προμήθεια και τοποθέτησή τους θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, βάσει δειγμάτων που θα προσκομίζει ο Ανάδοχος. 11. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙ) ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (80,00 μ περίπου) Περιθώρια (σοβατεπί) από κεραμικά πλακίδια ιδίου τύπου, μήκους 0,20 m και ύψος 0,10 m, χρώματος ανοιχτού γκρι, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεωμένα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων και πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, γκρι χρώματος. Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (6,00 μ 2 περίπου) Σκοπός της εφαρμογής, είναι η επισκευή των σπασμένων τμημάτων και η σφράγιση ρωγμών των σκαλοπατιών από μωσαϊκό, των εξωτερικών κλιμάκων καθώς και η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων των τσιμεντένιων βάσεων, των ξύλινων υποστυλωμάτων του υπόστεγου του κτιρίου. Η εργασία περιλαμβάνει τον καθαρισμό και το καλό σκούπισμα της επιφάνειας των σκαλοπατιών από μωσαϊκό, ώστε να απομακρυνθούν η σκόνη και τα σαθρά υλικά. Ακολουθεί η επικάλυψη των αποσαθρωμένων τμημάτων και η πλήρωση των ρωγμών με το επισκευαστικό τσιμεντοειδές δύο συστατικών (μίγμα ειδικού τσιμέντου με αντίστοιχη ποσότητα υψηλής ποιότητας ακρυλικού γαλακτώματος), το οποίο διαθέτει υψηλές μηχανικές αντοχές. Επιπλέον, το επισκευαστικό τσιμεντοειδές είναι υδατοστεγές, δεν ρηγματώνει, δεν τρίβεται και προσφύεται ισχυρά στο μωσαϊκό, με το οποίο είναι επιστρωμένες οι εξωτερικές κλίμακες και στο υπάρχον τσιμέντο των βάσεων των υποστυλωμάτων. Επιλέγεται σε απόχρωση χρώματος γκρι (χρώμα τσιμέντου). Μετά την εφαρμογή του υλικού, οι επιφάνειες αφήνονται να στεγνώσουν για 28 ώρες και ακολουθεί η εξομάλυνση τους, ώστε να έρθουν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τις υφιστάμενες. 13. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ ΜΩΣΑΪΚΟ (2,00 μ 2 περίπου) Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και τρίψιμο με χειροτροχό ή σβούρα των κουπαστών, της εξωτερικής κεντρικής κλίμακας του κτιρίου. Η εργασία θα γίνει με 8/12

9 ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να παρουσιάζεται άρτια η εμφάνιση της επιφάνειας των υφιστάμενων μωσαϊκών επίστρωσης των κουπαστών. 14. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (543,00 μ 2 περίπου) Χρωματισμοί της κύριας, ανατολικής και δυτικής όψης των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου (υπόγειο, ισόγειο και εσοχή του υπογείου στην κύρια όψη), με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης. Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος ίδιας απόχρωσης με το υφιστάμενο. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Οι εργασίες χρωματισμών θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύει το υλικό και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: α) Καθαρισμοί επιφανειών-λειάνσεις (και τρίψιμο + πλύσιμο με αραιό διάλυμα 5% HCl σε περιπτώσεις αναγκαίας αποβολής αλκαλικών αλάτων ή άλλων ουσιών με χρωστική επίδραση στις επιφάνειες). β) Στοκαρίσματα, ασταρώματα, προστατευτικές στρώσεις, εμποτισμοί και γ) Τελικές βαφές επιφανειών σε δύο ή τρεις στρώσεις. Οι χρωματισμοί δεν θα πρέπει: να παρουσιάζουν -κατά τόπους- φαγκρίσματα (αραιώσεις χρωματισμού) να διακρίνονται επιδιορθώσεις (μερεμετίσματα, στοκαρίσματα, πινελιές κλπ) να έχουν ατέλειες (τριχιάσμα ή ζάρωμα ή φούσκωμα ή κρακελάρισμα ή αλεύρωμα) η υφή τους να αποκλίνει από τις προδιαγραφές της μελέτης να έχουν ακατάστατα τελειώματα σε συναντήσεις διαφορετικών χρωματισμών. Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσης του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. Σημειώνεται ότι τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και φέρουν την σήμανση CE. 15. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (370,00 μ 2 περίπου) Αμέσως πριν από το χρωματισμό, θα καθαρίζονται όλες οι ξύλινες επιφάνειες του υποστέγου (δοκοί, δοκίδες, τεγίδες, αντιρίδες, υποστυλώματα), έτσι ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη, ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Ο καθαρισμός των επιφανειών από αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται, συνήθως με νερό, από κάτω προς τα πάνω. Στις δύσκολες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιηθεί νερό, υπό πίεση, καθώς και κατάλληλα απορρυπαντικά. Λόγω επαναχρωματισμού, θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων από την επιφάνεια, 9/12

10 με σκληρή μεταλλική βούρτσα ή με έκπλυση νερού ή ατμού υπό πίεση ή με αμμοβολή. Σε όλες τις επιφάνειες της ξύλινης στέγης, δηλαδή στις δοκούς, δοκίδες, τεγίδες, αντιρίδες και στα υποστυλώματα, θα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για τους χρωματισμούς. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των επιφανειών με γυαλόχαρτο, θα ακολουθήσει λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου. Στη συνέχεια γίνεται χονδροστοκάρισμα, όπου απαιτείται και το τελικό τρίψιμο των επιφανειών. Συγκεκριμένα, για τα δύο νέα ξύλινα υποστυλώματα θα πραγματοποιηθεί ξερόζιαρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομολάκα. 16. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ (370,00 μ 2 περίπου) Μετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες των ξύλινων επιφανειών, όπως περιγράφονται στην ενότητα 15 του παρόντος, θα ακολουθήσει αμέσως η εφαρμογή του ελαιοχρώματος. Η εργασία θα γίνει με ειδικό υλικό που αποτελείται από λινέλαιο (λευκό του μολύβδου ή ψευδάργυρο), στεγνωτικό και σχετικό χρώμα (ματ) σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με την καλυπτικότητα του χρώματος. Πραγματοποιείται ψιλοστοκάρισμα και τρίψιμο κάθε στρώσεως αφού στεγνώσει, εκτός από την τελευταία που θα τριφτεί με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο2-Νο1). Οι στρώσεις πρέπει να εκτελούνται με μικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώματος, ούτως ώστε το στέγνωμα να μην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 χλρ. ανά 1χλρ. ελαιοχρώματος). Οι τελικές επιφάνειες των ελαιοχρωματισμών, πρέπει να είναι λείες και ομαλές, να μην εμφανίζουν εξογκώσεις, φουσκώματα, πινελιές και γενικά πάσης φύσεως ανωμαλίες. Θα τηρηθούν οι υπάρχουσες αποχρώσεις, δηλαδή τα ξύλινα υποστυλώματα και οι άνωθεν περιμετρικοί δοκοί θα βαφούν λευκά, ενώ τα υπόλοιπα ξύλινα στοιχεία του υποστέγου θα είναι χρώματος κεραμιδί. 17. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ Ή ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΒΑΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΔΙΑΛΥΤΟΥ (75,00 μ 2 περίπου) Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα περιμετρικά της βεράντας του κτιρίου παρουσιάζουν φθορές, λόγω παλαιότητας και έλλειψης συντήρησης. Οι φθορές θα αποκατασταθούν με απόξεση και καθαρισμό με ψήκτρα και σμυριδόπανο. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. Ακολουθείται η παρακάτω σειρά εργασιών: - τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο και καθαρισμός της από σκουριές, σκόνες, λάδια - δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα (μίνιο) - σπατουλάρισμα όπου απαιτείται, σε δύο στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα (και τα δύο μόνο για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς) - χρωματισμός με ελαιόχρωμα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με την επιφάνεια, τρίψιμο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα θα βαφούν στις υπάρχουσες αποχρώσεις (σιέλ, λευκό). 10/12

11 Σημειώνεται ότι, πριν την εργασία των χρωματισμών, θα αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες στα κιγκλιδώματα, όπως μεταλλικές αντιρίδες που έχουν καταστραφεί, τμήματα που έχουν καμπυλώσει κλπ. 18. ΑΚΙΔΕΣ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ (300,00 μ περίπου) Στα ξύλινα στοιχεία του υποστέγου της βεράντας επικάθονται περιστέρια με αποτέλεσμα τα δάπεδα της βεράντας να είναι έντονα λερωμένα από ακαθαρσίες. Κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση απωθητικών συρμάτων για περιστέρια και πουλιά σε όλα τα οριζόντια και κεκλιμένα ξύλινα στοιχεία της στέγης καθώς και στις εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών. Τα απωθητικά έχουν μήκος 50 εκατοστά με 25 ακίδες INOX πάχους 1,3 χιλ. η καθεμιά, πάνω σε πολυκαρβονική βάση που αντέχει σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -25 έως 140 βαθμούς Κελσίου. Τοποθετούνται με κόλλα, σιλικόνη ή βιδώνονται. 19. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (6,00 μ 2 περίπου) Η κεντρική εξωτερική κλίμακα του κτιρίου δεν στεγάζεται, με συνέπεια, όταν βρέχεται να καθίσταται επικίνδυνη, λόγω ολισθηρότητας. Κρίνεται απαραίτητη, η επικάλυψη της επιφάνειας της κεντρικής κλίμακας (πατήματα, ρίχτια), με ειδικό αντιολισθητικό υλικό, χρώματος γκρι. Πρόκειται για χαλαζιακή επένδυση, ανάγλυφη, αναλόγως της κοκκομετρίας που επιλέγεται. Η επένδυση θα εφαρμοστεί πάνω στο μωσαϊκό από ειδικευμένο συνεργείο. Εφαρμόζεται σε πάχος 2,5 mm, αφού πραγματοποιηθεί η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας του μωσαϊκού, όπως καθαρισμός, τρίψιμο με σβουράκι κλπ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφτούν τις προς συντήρηση εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου προκειμένου να λάβουν γνώση για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στην παρούσα. Για την επίσκεψή τους θα λάβουν σχετική Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, την οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο της προσφοράς τους. 2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους εις διπλούν. Στο φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του προσφέροντος. 3. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται : Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό αναλογούντος Φ.Π.Α. 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες. 5. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το εργοστάσιο κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών και τον τόπο εγκατάστασής του, καθώς και τον κωδικό τους. 6. Χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών: Σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 11/12

12 7. Η κατακύρωση θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή που υποβλήθηκε για το σύνολο των εργασιών που προκηρύσσονται με την παρούσα. 8. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 9. Η πληρωμή θα γίνεται σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 10. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι κρατήσεις επί του καθαρού ποσού, όπως ισχύουν κάθε φορά, σήμερα δε είναι οι εξής: 1) 2,00% Ν. 3580/07 & Ν. 3846/2010 2) 0,10% του Ν. 4013/2011 (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%) που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αρθ. 24 Ν. 2198/94. Ο φόρος προστιθεμένης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. 11. Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 118/ Για την κατακύρωση θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 13. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 14. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/ Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 12/12

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36810 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2

Τιµολόγιο Μελέτης A.T.: 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 18/10/2013 Αρ.Πρωτ:34265 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα