Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3."

Transcript

1 Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Γλωσσικής Διδασκαλίας 5. Στόχος της ΕΓΔ 6. Λειτουργίες, έννοιες, καταστάσεις 7. Ρόλος του δασκάλου 8. Ρόλος του μαθητή 9. Ορισμός της «αυτονομίας» του μαθητή 10. Ρόλος των εποπτικών μέσων 11. Σχεδιασμός γλωσσικών μαθημάτων 12. Ανάλυση αναγκών 13. Ανάπτυξη στρατηγικών 14. Ανάπτυξη δεκτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων 15. Ρόλος των λαθών 16. Ανάπτυξη λεξιλογίου 17. Επικοινωνιακές δραστηριότητες 18. Ιδέες για δημιουργία κινήτρων 19. Παραλλαγές της ΕΠ 20. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 21. Παραδείγματα από τα εξεταστικά θέματα

2 Περίληψη Το κεφάλαιο αυτό έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν υιοθετήσει τις αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης (ΕΠ) και της Επικοινωνιακής Γλωσσικής Διδασκαλίας (ΕΓΔ) στις τάξεις τους, να τις γνωρίσουν και να σχεδιάζουν τη γλωσσική διδασκαλία με βάση αυτές τις αρχές, προς όφελος των μαθητών τους γενικώς και των υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας ειδικότερα. Η ΕΓΔ συστήνεται αφενός γιατί έχει γίνει πλέον αποδεκτή η αποτελεσματικότητά της και αφετέρου γιατί τα εξεταστικά θέματα για την πιστοποίηση ελληνομάθειας έχουν επικοινωνιακό προσανατολισμό. Στόχος τους είναι να αξιολογούν τις γλωσσικές γνώσεις και να μετρούν τη γλωσσική επάρκεια του εξεταζομένου, δίνοντας έμφαση στο πόσο καλά μπορεί να χειρίζεται την ελληνική γλώσσα και να αντεπεξέρχεται σε διάφορες και διαφορετικές καταστάσεις επικοινωνίας στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, και όχι πόσο καλά γνωρίζει μεμονωμένα μορφοσυντακτικά στοιχεία. 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης Κάποιες από τις βασικές θεωρητικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΠ είναι οι παρακάτω: (α) Ο προφορικός λόγος έχει προτεραιότητα έναντι του γραπτού. (β) η χρήση της γλώσσας για επικοινωνία είναι πιο σημαντική από ό,τι η γνώση των γλωσσικών κανόνων. (γ) οι μαθητές μαθαίνουν μια γλώσσα καθώς τη χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν. (δ) Η γλωσσική ευχέρεια είναι σημαντική για τη γλωσσική επικοινωνία. (ε) Η επικοινωνία στηρίζεται στο συνδυασμό διαφορετικών γλωσσικών δεξιοτήτων (ακουστικής, προφορικής, αναγνωστικής και γραπτής). (στ) οι περιστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούμε τη γλώσσα (σε ποιον απευθυνόμαστε, για ποιο λόγο μιλάμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε, ποιο είναι το περιβάλλον γύρω μας) επηρεάζουν τις γλωσσικές μας επιλογές (π.χ. ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουμε για να γίνουμε περισσότερο ευγενικοί ή άμεσοι, κτλ.). (ζ) η μάθηση της γλώσσας είναι αποτέλεσμα δημιουργικών διεργασιών και περιλαμβάνει δοκιμές και λάθη (βλ. Richards and Rodgers 2001: 172, Μπέλλα 2007: 225, Μήτσης 2004). 2. Τι είναι «επικοινωνία»; Η γλώσσα είναι ένας κώδικας, ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών της. Η επικοινωνία προϋποθέτει όχι τη γνώση των κανόνων της γλώσσας ή την παραγωγή κάποιων προτάσεων που είναι γραμματικά σωστές, αλλά τη χρήση των προτάσεων αυτών στις κατάλληλες περιστάσεις.

3 «Γνωρίζω μια γλώσσα», λοιπόν, σημαίνει «ξέρω να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για επικοινωνιακούς σκοπούς». Οι επικοινωνιακοί αυτοί σκοποί και περιστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα είναι άπειροι και είναι αδύνατον να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Για το λόγο αυτό, το σύστημα της γλώσσας είναι εύκαμπτο και μας επιτρέπει να το χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις ανάγκες μας. Για παράδειγμα, διαφορετικές ανάγκες έχει ένα παιδί από έναν ενήλικα, ένας επαγγελματίας όταν εργάζεται στο περιβάλλον εργασίας του και όταν βρίσκεται στο σπίτι του, κτλ. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η επικοινωνία μεταξύ των ομιλητών μιας γλώσσας απαιτεί το συνδυασμό διαφόρων δεξιοτήτων (ακουστικών, προφορικών, αναγνωστικών και γραπτών). Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος, ακούμε το συνομιλητή μας (ακουστική δεξιότητα), του απαντάμε (προφορική δεξιότητα), μπορεί να κρατάμε σημειώσεις για κάτι που μας λέει (γραπτή δεξιότητα) και να του διαβάζουμε αυτά που γράψαμε για να επιβεβαιώσουμε τις σημειώσεις μας (αναγνωστική δεξιότητα). 3. Επικοινωνιακή ικανότητα Ο ομιλητής μιας γλώσσας γνωρίζει τη γλώσσα ως σύστημα (κι αυτή η γνώση συνιστά τη γλωσσική του ικανότητα), αλλά ταυτόχρονα διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόσει αυτή τη γνώση στο περιβάλλον και τις συνθήκες επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι οι γλωσσικές επιλογές που κάνει ο ομιλητής μιας γλώσσας όταν επικοινωνεί επηρεάζονται από το συνομιλητή του, από τη σχέση του μ αυτόν, από το λόγο για τον οποίο επικοινωνεί, από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, κ.ά. Η ικανότητα αυτή ονομάζεται επικοινωνιακή ικανότητα. Για παράδειγμα, οι γλωσσικές επιλογές που θα κάνει μία φοιτήτρια όταν απευθύνεται στην καθηγήτριά της επηρεάζονται από τους ρόλους τους (φοιτήτρια/καθηγήτρια), αλλά επίσης και από το λόγο για τον οποίο επικοινωνούν. π.χ. «Συγνώμη, μήπως θα μπορούσα να σας απασχολήσω για λίγο»; Οι γλωσσικές επιλογές της ίδιας φοιτήτριας θα είναι τελείως διαφορετικές όταν απευθύνεται σε μια φίλη της για τον ίδιο ακριβώς λόγο: π.χ.: «Θέλω να σου μιλήσω. Πάρε με τηλέφωνο οπωσδήποτε σήμερα». 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Γλωσσικής Διδασκαλίας Σύμφωνα με τους Johnson και Johnson (1998), η ΕΓΔ χαρακτηρίζεται από πέντε βασικά χαρακτηριστικά: (α) Καταλληλότητα. Η χρήση της γλώσσας πρέπει να είναι κατάλληλη για την επικοινωνιακή περίσταση, τους στόχους των ομιλητών και το στόχο της επικοινωνίας (χαρακτηριστικές ασκήσεις της επικοινωνιακής προσέγγισης, όπως προσομοιώσεις καταστάσεων και παιχνίδια ρόλων, στηρίζονται σ αυτές τις θεωρητικές θέσεις).

4 (β) Εστίαση στο μήνυμα. Η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένες γραμματικές δομές, αλλά ως κώδικας επικοινωνίας και φορέας μηνυμάτων (σημασίας) (χαρακτηριστικές ασκήσεις: μεταφορά πληροφοριών και ασκήσεις πληροφοριακού κενού) (γ) Ψυχογλωσσική επεξεργασία: Η έμφαση που δίνει η επικοινωνιακή μεθοδολογία στη σημασία (στο μήνυμα) βασίζεται στην αντίληψη ότι όλες οι προσπάθειές μας να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα πηγάζουν από την επιθυμία μας να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Σύμφωνα με τις ψυχογλωσσολογικές θεωρίες κατάκτησης της γλώσσας, ο μαθητής, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τον γραπτό ή προφορικό λόγο, δίνει προσοχή (εστιάζει) μόνο σε κάποια από τα γλωσσικά στοιχεία και κυρίως σ αυτά που τον βοηθούν να επιτύχει τον επικοινωνιακό του στόχο. (δ) Διακινδύνευση. Στο πλαίσιο της ΕΓΔ, τα λάθη των μαθητών είναι απόλυτα αποδεκτά, αφού η εκμάθηση της γλώσσας είναι αποτέλεσμα δοκιμασιών και λαθών. Οι μαθητές μαθαίνουν από τα λάθη τους και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τεχνικές (στρατηγικές, όπως λέγονται) προκειμένου να μεταφέρουν το μήνυμά τους, ακόμα κι όταν δεν γνωρίζουν τις κατάλληλες γλωσσικές δομές και κάνουν λάθη. Μ αυτό τον τρόπο όμως προωθείται η γλωσσική κατάκτηση. (ε) Ελεύθερη εξάσκηση. Οι ασκήσεις της επικοινωνιακής μεθοδολογίας προωθούν την ταυτόχρονη εξάσκηση διαφόρων δεξιοτήτων και το συνδυασμό τους και όχι την εξάσκηση μιας δεξιότητας κάθε φορά. Μόνο μ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο μαθητής να αποκτήσει γλωσσική ευχέρεια. Η ΕΓΔ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία, αφού προωθεί κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε επικοινωνιακές δραστηριότητες όπου οι μαθητές καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες. 5. Στόχος της ΕΓΔ Στόχος της ΕΓΔ είναι η βαθμιαία κατάκτηση της γλώσσας μέσα από διαδικασίες που προωθούν τη χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς σκοπούς και όχι τη χρήση της γλώσσας για απομνημόνευση κανόνων ή τη χρήση συγκεκριμένων δομών μόνο και μόνο για την εξάσκηση των μαθητών. 6. Λειτουργίες, έννοιες, καταστάσεις

5 Ο Wilkins, το 1972, προσπάθησε να αναλύσει και να περιγράψει τη γλώσσα με βάση τις λειτουργίες, τις έννοιες και τις καταστάσεις που ένας μαθητής χρειάζεται να καταλαβαίνει και να εκφράζει στην ξένη γλώσσα. Αντί να αναλύσει τη γλώσσα με βάση τη γραμματική και το λεξιλόγιο, ο Wilkins προσπάθησε να αναδείξει τις σημασίες οι οποίες βρίσκονται πίσω από την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας. Περιέγραψε δύο κατηγορίες νοημάτων: τις εννοιολογικές κατηγορίες (έννοιες όπως ο χρόνος, η ποσότητα, η τοποθεσία, η συχνότητα) και τις κατηγορίες που επιτελούν κάποια επικοινωνιακή λειτουργία (άρνηση, προσφορά, παράπονο, αίτηση, διαμαρτυρία, κτλ.) (Richards and Rodgers 2001). Οι ιδέες αυτές του Wilkins δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο του Notional Syllabuses (1976) και επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη της ΕΓΔ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Ευρώπης ενσωμάτωσε την ανάλυση αυτή σε ένα σύστημα προδιαγραφών για το σχεδιασμό γλωσσικής ύλης (language syllabus) με στόχο την επικοινωνία. 7. O ρόλος του δασκάλου Ο ρόλος του δασκάλου στην ΕΓΔ είναι πολύπλευρος. Ο πρωταρχικός του ρόλος είναι να διευκολύνει την επικοινωνιακή διαδικασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην τάξη και μεταξύ συμμετεχόντων και δραστηριοτήτων ή κειμένων. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός ρόλος του σχετίζεται με τον πρώτο και αφορά τη συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι, ο δάσκαλος γίνεται μέλος της ομάδας των μαθητών και διατυπώνει την άποψή του ως σύμβουλος. Επιπλέον, παρατηρεί και διερευνεί τη διαδικασία μάθησης προκειμένου να ελέγξει και να αξιολογήσει τη συμμετοχή των μαθητών και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και να βελτιώσει, αν χρειαστεί, διδακτικές τεχνικές, δραστηριότητες, κτλ. Αυτοί οι βασικοί ρόλοι του δασκάλου δημιουργούν και άλλους ρόλους, όπως αυτόν του διοργανωτή των πόρων και του καθοδηγητή. Ο δάσκαλος δεν λειτουργεί πια ως κάτοχος της γνώσης την οποία πρέπει να μεταδώσει στους μαθητές του, αλλά ως εμψυχωτής και καθοδηγητής που ενθαρρύνει και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα. Τέλος, ο δάσκαλος οφείλει να λειτουργήσει ως αναλυτής αναγκών. Καθώς οι ανάγκες των μαθητών αποτελούν μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην ΕΓΔ, ο δάσκαλος πρέπει να τις διερευνήσει, να τις αναλύσει και να τις λάβει υπόψη ως προς το σχεδιασμό της ύλης αλλά και ως προς τις διδακτικές τεχνικές που θα επιλέξει να υιοθετήσει (βλ. Richards and Rodgers 2001). 8. Ο ρόλος του μαθητή Επειδή η ΕΓΔ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία της επικοινωνίας, παρά στην καλή γνώση των γλωσσικών δομών, ο ρόλος του μαθητή είναι διαφορετικός στο πλαίσιο της ΕΔΓ από αυτόν στις παραδοσιακές τάξεις διδασκαλίας της γλώσσας. Συγκεκριμένα, ο ρόλος του μαθητή στην ΕΓΔ είναι να επικοινωνεί και να διαπραγματεύεται διαρκώς αυτό που επιθυμεί να επικοινωνήσει με το συνομιλητή

6 του. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής έχει ενεργό ρόλο μέσα στην τάξη καθώς επίσης και τη συνυπευθυνότητα για την επιτυχή επικοινωνία των μηνυμάτων, όχι μόνο αυτών που ο ίδιος θέλει να μεταφέρει αλλά και αυτών του συνομιλητή του. Μέσα από τη συνεχή προσπάθεια για επιτυχή επικοινωνία, επιτυγχάνεται η κατάκτηση της γλώσσας (βλ. Richards and Rodgers 2001). 9. Ορισμός της «αυτονομίας του μαθητή» Στο πλαίσιο της ΕΓΔ, ο καθηγητής οφείλει να αναγνωρίσει το μαθητή ως τον κύριο πρωταγωνιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να επιδιώξει την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητάς του, που είναι και ο τελικός στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι νέοι ρόλοι του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της ΕΓΔ έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση αυτονομίας από το μαθητή, τόσο στη χρήση της γλώσσας όσο και στη διαδικασία της εκμάθησης. Ο μαθητής πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της μαθησιακής του πορείας μέσα αλλά και έξω από το σχολικό περιβάλλον, αφού ο δάσκαλος δεν θεωρείται πλέον ο κάτοχος της γνώσης. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του σκοπού αυτού διαδραματίζουν (α) η γλωσσική ύλη και το θεματικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία και (β) τα μέσα, οι τεχνικές και οι στρατηγικές διδασκαλίας που θα υιοθετήσει ο διδάσκοντας/η διδάσκουσα. 10. Ρόλος των εποπτικών μέσων Τα εποπτικά μέσα έχουν σημαντική θέση στο πλαίσιο της ΕΓΔ, διότι θεωρείται ότι τα εποπτικά μέσα επηρεάζουν την ποιότητα της γλωσσικής διάδρασης και χρήσης μέσα στην τάξη. Στο πλαίσιο της ΕΓΔ, εποπτικό μέσο μπορεί να θεωρηθεί κάθε αντικείμενο που έχει κάποιο λόγο χρήσης στην τάξη προκειμένου να επιτευχθεί ο επικοινωνιακός στόχος του μαθήματος. Αυτό μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο, ένας τουριστικός οδηγός, ένας κατάλογος εστιατορίου, κτλ., δηλαδή οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να υπάρχει στο χώρο και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάποια επικοινωνιακή περίσταση. Ο πρωταρχικός ρόλος των εποπτικών μέσων είναι να προωθήσουν τη χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς σκοπούς. Θα αναφέρουμε τρία είδη εποπτικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην ΕΓΔ. Σύμφωνα με τους Richards και Rodgers (2001), τα εποπτικά μέσα διακρίνονται σε (α) αυτά που βασίζονται σε διδακτικά εγχειρίδια, (β) αυτά που βασίζονται σε δραστηριότητες (task-based material) και (γ) αντικείμενα τα οποία προέρχονται από την καθημερινότητά μας και έχουν αυθεντική χρήση (realia). Όσον αφορά τα πρώτα, υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία διδακτικών εγχειριδίων τα οποία χρησιμοποιούνται στην τάξη της ΕΓΔ. Μερικά από αυτά πολύ λίγο διαφέρουν από τα παραδοσιακά διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται και σε πιο παραδοσιακές διδασκαλίες. Άλλα όμως

7 περιλαμβάνουν κείμενα τα οποία προωθούν την επικοινωνία και εμπλέκουν τους μαθητές σε μια ποικιλία επικοινωνιακών καταστάσεων Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία εποπτικών μέσων, αυτά αναφέρονται σε παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις και διεκπεραιωτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΕΓΔ. Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι κάρτες δραστηριοτήτων, υλικό για διάδραση σε ζεύγη, κτλ. Συνήθως το υλικό αυτό περιλαμβάνει δύο σετ υλικού για κάθε ζεύγος μαθητών και το κάθε σετ περιέχει διαφορετικές πληροφορίες. Άλλες φορές οι πληροφορίες αυτές είναι συμπληρωματικές και οι μαθητές σε κάθε ζεύγους πρέπει να βρουν τα μέρη του παζλ που λείπουν. Άλλες δραστηριότητες αναθέτουν διαφορετικούς ρόλους στους συμμετέχοντες κάθε ζεύγους (π.χ. πελάτης/πωλητής, γονέας/παιδί, διευθυντής/υπάλληλος, κτλ.). Τέλος, η τελευταία κατηγορία εποπτικών μέσων είναι υλικά τα οποία είναι «αυθεντικά», δηλαδή έχουν αυθεντική χρήση στην καθημερινή ζωή των μαθητών. Αυτά μπορεί να είναι πινακίδες, περιοδικά, διαφημίσεις, εφημερίδες, χάρτες, φωτογραφίες, διαγράμματα, κτλ. Η χρήση τους στην τάξη συνδέει την ξένη γλώσσα με την καθημερινή πραγματικότητα των μαθητών και επιπλέον ενισχύει τη χρήση της ξένης γλώσσας μέσα στην τάξη για καθημερινούς επικοινωνιακούς σκοπούς. 11. Σχεδιασμός γλωσσικών μαθημάτων Ο σχεδιασμός του γλωσσικού μαθήματος λαμβάνει υπόψη μια ποικιλία στοιχείων, τα οποία συνδυάζει σε ένα συναφές σύνολο, με σκοπό να διευκολύνει το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές. Είναι φανερό ότι το σχέδιο μαθήματος, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, αποτελεί απλά μια πρόταση για τον τρόπο δράσης του εκπαιδευτικού και όχι ένα νομικό έγγραφο το οποίο τον δεσμεύει να το ακολουθήσει πιστά, αγνοώντας περιστατικά ή πιθανές αντιδράσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας οι οποίες, ενδεχομένως, να απαιτούν από τον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει ή και να εγκαταλείψει τα αρχικά του σχέδια. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει το μάθημά του εξαρτάται κυρίως από την περίσταση, τη διδακτική εμπειρία του, και τις πεποιθήσεις του σχετικά με το ρόλο και τη σημασία του σχεδιασμού. Σύμφωνα με τους Νημά και Καψάλη (2002: 210), η έκταση του σχεδίου διδασκαλίας πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογη της πείρας του εκπαιδευτικού. Το περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος, και για το οποίο πρέπει να γίνει κατάλληλος σχεδιασμός περιλαμβάνει: (α) δεξιότητες: Ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τις δεξιότητες τις οποίες θα αναπτύξουν οι μαθητές του στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν και το σχολικό εγχειρίδιο ή/και η διδακτέα ύλη

8 συνήθως επηρεάζουν και κατευθύνουν την απόφαση αυτή, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν οι μαθητές με τις συγκεκριμένες δεξιότητες. (β) γλωσσικό φαινόμενο: Ο εκπαιδευτικός πρέπει επίσης να επιλέξει τη γραμματική δομή, το λεξιλόγιο, κτλ. που θα παρουσιάσει ή θα ανακυκλώσει στο μάθημα. Ο Harmer (2001: 309) επισημαίνει ότι το γλωσσικό στοιχείο του σχεδίου συχνά αποτελεί κυρίαρχο στόχο του μαθήματος και παρασύρει τον εκπαιδευτικό σε μηχανικές ασκήσεις χωρίς ποικιλία και ενδιαφέρον. (γ) δραστηριότητες. Ο Harmer (2001) αποδίδει στις δραστηριότητες ιδιαίτερο ρόλο. Η επιλογή των δραστηριοτήτων γίνεται, μεταξύ άλλων, με σκοπό να διευκολύνει την άσκηση των δεξιοτήτων και του γλωσσικού στοιχείου, ενώ συνδέεται άμεσα με το θεματικό περιεχόμενο του μαθήματος. (δ) θεματικό περιεχόμενο: Η επιλογή του θεματικού περιεχομένου συνήθως ακολουθεί τις προτάσεις του σχολικού εγχειριδίου. Ο εκπαιδευτικός όμως, γνωρίζοντας τους μαθητές του, πολλές φορές επιλέγει να παραλείψει, να προσαρμόσει ή να αντικαταστήσει τα κείμενα του βιβλίου με άλλα πιο ενδιαφέροντα ή/και κατάλληλα για την τάξη του. 12. Ανάλυση αναγκών Η επιτυχία ενός μαθήματος σχετίζεται άμεσα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, το γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο των μαθητών στους οποίους απευθύνεται. Είναι λοιπόν φανερό ότι για το σχεδιασμό του μαθήματος ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του παράγοντες όπως οι παραπάνω, οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιλογές και τις αποφάσεις του σχετικά με το μάθημα. Η Woodward (2001) καταγράφει και αναλύει διεξοδικά όχι μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σχετικά με τους μαθητές του, αλλά και τους λόγους για τους οποίους κάθε πληροφορία είναι απαραίτητη, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις αντλήσει. Μερικές απ αυτές είναι εύκολες στη συλλογή τους (π.χ. αριθμός μαθητών, ονόματα, αναλογία αγοριών και κοριτσιών στην τάξη, ηλικία, κτλ.), ενώ άλλες διερευνώνται πιο δύσκολα από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα χρειαστεί να συζητήσει εκτενώς με τους μαθητές του προκειμένου να πληροφορηθεί τις σχετικές λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Woodward (2001: 19-21), οι παρακάτω πληροφορίες είναι μερικές από τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σε σχέση με τους μαθητές του: (1) αριθμός μαθητών στην τάξη (2) ονόματα (3) αναλογία αγοριών και κοριτσιών

9 (4) ηλικία (5) μητρική γλώσσα (6) εθνικότητα (7) άλλες γλώσσες που ενδεχομένως γνωρίζουν (8) επίπεδο μαθητών στη Γ2 (9) πώς κρίνουν οι ίδιοι οι μαθητές το επίπεδό τους (10) επάγγελμα ή/και ενδιαφέροντα (11) βιβλία και υλικό που έχουν ήδη καλύψει (12) σκοπός εκμάθησης της Γ2 (13) εκπαιδευτικό υπόβαθρο (14) άλλες υποχρεώσεις (σπουδές, οικογένεια, κτλ.) (15) προσδοκίες από το συγκεκριμένο μάθημα (16) προσωπικότητες και χαρακτήρες (ποια είναι η δυναμική της ομάδας) (17) μαθησιακά στυλ και είδη νοημοσύνης (γλωσσική, λογικο-μαθηματική, χωρική, κιναισθητική, μουσική, ενδοπροσωπική, δια-προσωπική και νατουραλιστική) (βλ. Gardner 1983 και 1993). 1 (18) στρατηγικές οργάνωσης της γλώσσας. Εκτός από τους μαθητές του και τις ανάγκες τους, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται επίσης να γνωρίζει το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδακτέα ύλη την οποία οφείλει να καλύψει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τον τρόπο με τον οποίο θα την οργανώσει. 13. Ανάπτυξη στρατηγικών Ως στρατηγικές ορίζουμε τις τεχνικές και τρόπους που χρησιμοποιούν σκόπιμα οι σπουδαστές μιας γλώσσας προκειμένου να επιτύχουν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά τους στόχους τους (βλ. Μήτσης 1998). Οι στρατηγικές είναι πάρα πολλές, και οι διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει και υιοθετήσει ποικίλους τρόπους κατηγοριοποίησής τους (Cross 1992: 5-15, Doff 1990: 1-4, Nation 2001: ). Ερευνητές όπως οι Grenfell και Harris (1994) παρατήρησαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης, σε σύγκριση με τους νεαρότερους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτεροι μαθητές έχουν καλύτερη μνημονική ικανότητα, πιο αποτελεσματικούς τρόπους οργάνωσης των πληροφοριών, μεγαλύτερη ικανότητα 1 Σύμφωνα με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983, 1993), η νοημοσύνη απαρτίζεται από ένα σύνολο ικανοτήτων που είναι διακριτές και ανεξάρτητες, αλλά δρουν αλληλοσυμπληρωματικά και καθιστούν το άτομο ικανό να επιλύει προβλήματα και να κατασκευάζει προϊόντα (Ματσαγγούρας 2002: 285).

10 αυτοσυγκέντρωσης και προσοχής, συστηματικότερες συνήθειες μελέτης και προετοιμασίας και τη δυνατότητα να κάνουν περίπλοκες νοητικές διεργασίες δεξιότητες που σχετίζονται όλες με τις στρατηγικές εκμάθησης. 14. Ανάπτυξη δεκτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις δεξιότητες. Ο ένας τις διακρίνει σε δεκτικές και παραγωγικές. Δεκτικές ονομάζουμε την ακουστική και αναγνωστική δεξιότητα, ενώ ως παραγωγικές την προφορική και τη γραπτή δεξιότητα. Ο άλλος, ανάλογα με το μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε, διαχωρίζει την ακουστική και την προφορική δεξιότητα από την αναγνωστική και τη γραπτή. Κάποιες μέθοδοι χειρίζονται τις τέσσερις δεξιότητες χωριστά και υποστηρίζουν ότι σε κάθε μάθημα μόνο μία από αυτές τις δεξιότητες πρέπει ή μπορεί να διδαχθεί. Αντίθετα, η ΕΓΔ προωθεί και υποστηρίζει τη διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων (ακουστική, προφορική, αναγνωστική και γραπτή) όχι χωριστά τη μία από την άλλη, αλλά συνδυαστικά. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ομοιότητες και συνδέσεις ανάμεσα στις δεξιότητες. Η ακουστική και η αναγνωστική δεξιότητα, για παράδειγμα, είναι δεξιότητες που εμπλέκουν την διαδικασία της κατανόησης και γι αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, οι ίδιες δραστηριότητες και τεχνικές με μικρές προσαρμογές και αλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία και των δύο δεξιοτήτων. Με την ίδια λογική, παρόμοιες τεχνικές και δραστηριότητες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία της προφορικής και της γραπτής δεξιότητας. Για την ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων, είναι απαραίτητη η αύξηση του γλωσσικού εισαγόμενου και επομένως η αύξηση της έκθεσης του μαθητή αρχικά στην ακουστική και την αναγνωστική δεξιότητα (δεκτικές δεξιότητες). Θεωρίες όπως αυτή του Krashen (1985) έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση του γλωσσικού εισαγομένου: «Οι άνθρωποι κατακτούν τη γλώσσα με ένα μόνο τρόπο: μέσω της κατανόησης μηνυμάτων ή μέσω της πρόσληψης κατανοητού γλωσσικού εισαγομένου» (Krashen 1985: 2). Αργότερα, άλλοι ερευνητές, όπως η Swain (1985, 1995), υποστήριξαν ότι το γλωσσικό εξαγόμενο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό (η παραγωγή λόγου, προφορικά ή γραπτά) για την κατάκτηση της γλώσσας. Επομένως, η ανάπτυξη των παραγωγικών δεξιοτήτων (της προφορικής και της γραπτής) είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού η διάδραση ανάμεσα στους φοιτητές παρέχει ευκαιρίες όχι μόνο για κατανόηση της γλώσσας αλλά και για την παραγωγή της (Μπέλλα 2007). 15. Ρόλος των λαθών

11 Όλοι οι μαθητές οποιασδήποτε ξένης γλώσσας κάνουν λάθη, τόσο κατά την κατανόηση όσο και κατά την παραγωγή της γλώσσας που μαθαίνουν. Τα λάθη θα πρέπει να διαφοροποιηθούν σ αυτό το σημείο από τις τυχαίες παραλείψεις ή γλωσσικά παραπτώματα τα οποία δεν οφείλονται σε έλλειψη γνώσης αλλά σε κούραση, βιασύνη, αφηρημάδα, κτλ. Τα λάθη των μαθητών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάκτησης της ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με τις Lightbown και Spada (2006), τα λάθη των μαθητών αποτελούν ενδείξεις του σταδίου της γλωσσικής τους ανάπτυξης και είναι, όχι μόνο αναπόφευκτα, αλλά και χρήσιμα για τον εκπαιδευτικό και τον ίδιο το μαθητή. Ο Corder (1967) θεωρεί τα λάθη σημαντικά για τρεις λόγους: (α) δίνουν πληροφορίες στο διδάσκοντα σχετικά με το επίπεδο γλωσσομάθειας του μαθητή, (β) παρέχουν πληροφορίες στον ερευνητή σχετικά με το πώς κατακτάται η γλώσσα, (γ) για τον ίδιο το μαθητή, τα λάθη του είναι οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους ανακαλύπτει τους κανόνες της ξένης γλώσσας (βλ. Μπέλλα 2007). Επομένως, στο πλαίσιο της ΕΠ, τα λάθη δεν «τιμωρούνται» και δεν αποτελούν ενδείξεις της αδυναμίας των μαθητών. Αντίθετα, τα λάθη εντοπίζονται, συλλέγονται, ταξινομούνται, αξιολογούνται και ερμηνεύονται. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, διότι η αξιολόγηση και η ερμηνεία των λαθών δίνει στο δάσκαλο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το στάδιο γλωσσικής ανάπτυξης του μαθητή και τον βοηθούν να προσαρμόσει ανάλογα το ρυθμό και το περιεχόμενο της διδασκαλίας του. 16. Ανάπτυξη λεξιλογίου Το λεξιλόγιο κατέχει μια σημαντική θέση στο πλαίσιο της ΕΓΔ, αφού η επιτυχής επικοινωνία προϋποθέτει τη γνώση και χρήση ενός αρκετά μεγάλου λεξιλογίου. Κάθε γλώσσα περιλαμβάνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό λέξεων, και η εκμάθηση ακόμα και ενός κλάσματος των λέξεων αυτών αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλους τους μαθητές μιας ξένης γλώσσας. Μετά το 1980, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών επικέντρωσε το ενδιαφέρον τους στη μελέτη της απόκτησης λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα, στο είδος και το μέγεθος του λεξιλογίου καθώς επίσης και στη ρητή και μη ρητή διδασκαλία του (Meara 1996, Nation 2001, Schmitt 2001, κτλ.). Η ανάπτυξη λεξιλογίου είναι μια σταδιακή διαδικασία η οποία αναφέρεται (α) στην αύξηση των λεξικών μονάδων που γνωρίζει ο μαθητής (αυτό που ονομάζουμε «εύρος λεξιλογικής γνώσης») και (β) στην αύξηση της πληροφορίας που αποκτούμε σχετικά με κάθε λεξική μονάδα που γνωρίζουμε («βάθος λεξιλογικής γνώσης»). Δηλαδή, είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τη σημασία μιας λεξικής μονάδας, π.χ. «συνείδηση», αλλά να μη γνωρίζουμε πώς γράφεται, ή πώς προφέρεται, ή τις παράγωγες, συνώνυμες,

12 αντώνυμες λέξεις, κτλ. Η απόκτηση αυτών των πληροφοριών είναι σταδιακή και χαρακτηρίζει κάθε λεξική μονάδα. Αυτό συμβαίνει, διότι η γνώση μιας λεξικής μονάδας είναι σύνθετη και είναι αποτέλεσμα γνώσης πολλών επιμέρους πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Nation (2001: 27), αυτές είναι: Ορθογραφία (πώς γράφεται η λ.μ.) Προφορά (πώς προφέρεται) Μορφολογία της λ.μ. (σε ποια γραμματική κατηγορία ανήκει, αν είναι σύνθετη ή απλή) Σημασία (ποια είναι η σημασία της, σε ποιες έννοιες αναφέρεται) Συσχετισμοί (ποιες άλλες λέξεις έρχονται στο μυαλό μας όταν διαβάζουμε/ακούμε τη λ.μ.) Σύνταξη (πώς συντάσσεται η λ.μ.) Λεξικές συνάψεις (με ποιες άλλες λεξικές μονάδες συνήθως εμφανίζεται) Χρήση της λ.μ. (σε φιλικά, επίσημα, νομικά, ιατρικά κτλ. κείμενα, κυρίως σε γραπτό ή προφορικό λόγο) Συχνότητα εμφάνισης της λ.μ. Ο ρυθμός ανάπτυξης του λεξιλογίου διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του μαθητή αλλά και από άτομο σε άτομο. Συγκεκριμένα, το λεξιλόγιο αναπτύσσεται πιο αργά στους μικρούς μαθητές και συνήθως οι λεξικές μονάδες που μαθαίνουν είναι ουσιαστικά (κυρίως συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα), επίθετα και κάποια ρήματα. Επιπλέον, η λεξιλογική γνώση που αποκτούν οι μαθητές αυτής της ηλικίας σχετίζεται άμεσα με τη δική τους πραγματικότητα και καθημερινότητα. Δηλαδή, οι λεξικές μονάδες που μπορούν να μάθουν είναι λεξικές μονάδες που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν και στη μητρική τους γλώσσα. Όσον αφορά τους ενήλικες, ο ρυθμός ανάπτυξης του λεξιλογίου διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, κυρίως διότι αυτός εξαρτάται από το κίνητρο του κάθε ατόμου, από τη γλωσσική του έφεση και φυσικά από τη συχνότητα και συστηματικότητα της έκθεσής του στην ξένη γλώσσα. Έτσι, ένας μικρός μαθητής 9-12 ετών μπορεί να μάθει γύρω στις 8-15 λεξικές μονάδες σε κάθε μάθημα, ενώ ένας πολύ μικρός μαθητής έως 8 ετών δεν μπορεί να μάθει περισσότερες από 8 λέξεις σε κάθε μάθημα. Αντίθετα, ένας ενήλικας μπορεί να μάθει έως και λεξικές μονάδες στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη του λεξιλογίου στους μαθητές κάθε ηλικίας είναι η συχνότητα των λεξικών μονάδων. Συγκεκριμένα, λεξικές μονάδες που έχουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης στη γλώσσας συνήθως κατακτώνται πιο γρήγορα και πιο νωρίς από λεξικές μονάδες που είναι λιγότερο συχνές. Τέλος, η ανάπτυξη του λεξιλογίου επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: τη ρητή και τη μη ρητή διδασκαλία. Η πρώτη αναφέρεται στη διδασκαλία του λεξιλογίου με εστίαση στη λεξική μονάδα που θέλουμε να διδάξουμε. Σ αυτή την περίπτωση, ο δάσκαλος μπορεί να εστιάσει, για παράδειγμα, στην ορθογραφία ή

13 την προφορά της λέξης, στη δομή της και το ρόλο της στην πρόταση, στη σημασία της, κτλ. και περιμένει από τους μαθητές του να εστιάσουν κι αυτοί με τη σειρά τους την προσοχή τους στη συγκεκριμένη λεξική μονάδα, έτσι ώστε να την κατακτήσουν. Στη δεύτερη περίπτωση, ο δάσκαλος δεν εστιάζει σε συγκεκριμένες λεξικές μονάδες, αλλά φροντίζει να εκθέτει τους μαθητές του σε γραπτά ή προφορικά κείμενα, γνωρίζοντας ότι κάποιες από τις λεξικές μονάδες των κειμένων αυτών είναι άγνωστες. Η έκθεση των μαθητών στα κείμενα αυτά βοηθά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου τους, διότι η σημασία κάποιων από τις άγνωστες ή περίπου άγνωστες λέξεις είναι δυνατόν να αποσαφηνιστεί μέσα στο συγκείμενο. 17. Επικοινωνιακές δραστηριότητες Οι δραστηριότητες ως τεχνικές μάθησης είναι απεριόριστες σε αριθμό, αλλά μπορούμε να προτείνουμε εδώ κάποιες ως γενικές κατηγορίες δραστηριοτήτων. (α) περίσταση επικοινωνίας: αυτή η δραστηριότητα εμπλέκει το μαθητή σε κάποιο επικοινωνιακό πρόβλημα που ζητά μια λύση. (β) τα σκετς ή οι «ρόλοι»: μικροπαραστάσεις με δοσμένο ή ελεύθερο σενάριο. (γ) τα παιχνίδια κοινωνικών συναναστροφών: όλα τα παιχνίδια που ξέρουμε από την κοινωνική μας ζωή, αφού όλα προϋποθέτουν κάποιου είδους επικοινωνιακή δραστηριότητα. (δ) καταιγισμός ιδεών: δραστηριότητα που προϋποθέτει τάξη με σχετικά λίγους μαθητές. Τίθεται ένα πρόβλημα στην τάξη και μια επιτροπή μαθητών καλείται να προτείνει και να συζητήσει ιδέες για την επίλυσή του. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των εξεταστικών θεμάτων για κάθε μία από τις τέσσερις δεξιότητες και φυσικά το επίπεδο των υποψηφίων, ο/η καθηγητής/ήτρια οφείλει να εμπλέξει τους μαθητές σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και να τους εκθέσει σε ένα εύρος κειμένων. Αναφορικά με την ακουστική δεξιότητα, συγκεκριμένα, οι μαθητές πρέπει να εκτεθούν σε: διάφορους τύπους ανακοινώσεων (καταστήματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημόσιες υπηρεσίες) ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα σχολιασμούς ομιλίες /παρουσίαση διάφορων θεμάτων μαγνητοφωνημένα μηνύματα διαλέξεις /αφηγήσεις συμμετοχή σε συνέδρια

14 ειδήσεις δελτία καιρού κινηματογραφικά/θεατρικά έργα γεγονότα καθημερινής ζωής. Αναφορικά με την αναγνωστική δεξιότητα, οι μαθητές πρέπει να εκτεθούν και να κατανοούν: διάφορες ανακοινώσεις οδηγίες ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια συνταγές εισιτήρια λογοτεχνικά βιβλία διδακτικά βιβλία άρθρα εφημερίδων άρθρα περιοδικών κόμικς ερωτηματολόγια αιτήσεις λεξικά επίσημες /ανεπίσημες επιστολές (προσωπικές/επαγγελματικές) ηλεκτρονικά μηνύματα εκθέσεις σημειώσεις αναφορές. Στην κατανόηση του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου, οι μαθητές πρέπει να καταλαβαίνουν το γενικό νόημα του κειμένου, οδηγίες, αλλά και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ενώ σε πιο προχωρημένα επίπεδα θα πρέπει να καταλαβαίνουν όλες τις λεπτομέρειες. Στην παραγωγή του γραπτού λόγου, πρέπει οι μαθητές να εξασκηθούν έτσι ώστε να μπορούν να: συμπληρώσουν μια αίτηση, γράψουν μια προσωπική ή επαγγελματική επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό μήνυμα, σημείωμα, κτλ., γράψουν ένα κείμενο για μια αφίσα ή ένα διαφημιστικό,

15 γράψουν μια αναφορά, γράψουν ένα άρθρο/γράμμα για μια εφημερίδα/περιοδικό, γράψουν ένα φυλλάδιο, γράψουν οδηγίες, κρατήσουν σημειώσεις. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να οργανώσουν αυτό που γράφουν ανάλογα με το θέμα και να χρησιμοποιήσουν την απαραίτητη γλώσσα (μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο) λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική περίσταση. Το κείμενο πρέπει να έχει συνοχή και να είναι γραμμένο σύμφωνα με τις συμβάσεις της ξένης/δεύτερης γλώσσας. Για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν στο πώς να: απευθύνουν το λόγο σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους, ζητούν και να δίνουν οδηγίες και πληροφορίες, βγάζουν ομιλίες, σχολιάζουν, συμμετέχουν σε φιλικές ή επίσημες συζητήσεις, δίνουν συνέντευξη. Προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στις προφορικές αυτές διαδράσεις, ο μαθητής χρειάζεται να οργανώσει την ομιλία του, να χρησιμοποιήσει κατάλληλα γλωσσικά, φωνολογικά, λεξικά στοιχεία, να επιλέξει το κατάλληλο ύφος (επίσημο, φιλικό, οικείο, αδιάφορο). Επιπλέον, ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία και τη σημασία διαφόρων παραγλωσσικών στοιχείων (ήχων, χειρονομιών, εκφράσεων) και της γλώσσας του σώματος. 18. Ιδέες για δημιουργία κινήτρων Ως κίνητρο ορίζουμε την επιθυμία του μαθητή μιας ξένης/δεύτερης γλώσσας στη δική μας περίπτωση να επιτύχει το στόχο του, δηλαδή να μάθει μια ξένη γλώσσα, σε συνδυασμό με την ενέργεια και το χρόνο που επιθυμεί να διαθέσει αλλά και με την προσπάθεια που έχει τη διάθεση να καταβάλει. Για πολλούς ερευνητές το κίνητρο είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία που κρίνουν την επιτυχία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας (Oxford and Shearin 1994). Οι ψυχολόγοι εντοπίζουν τρεις βασικές πηγές κινήτρων στη μάθηση (Fisher 1990): 1. Το έμφυτο ενδιαφέρον του μαθητή: εσωτερική ικανοποίηση που αντλεί από την προσπάθεια που κάνει και από την επίτευξη του στόχου.

16 2. Την επιβράβευση του καθηγητή, γονιού, σχολείου: εξωτερικό κίνητρο (επιβράβευση εξωτερικού παράγοντα). 3. Την επιτυχία στην εκμάθηση της γλώσσας: εσωτερική ικανοποίηση και εξωτερική επιβράβευση. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πολλοί μαθητές αποφεύγουν να μάθουν μια ξένη γλώσσα γιατί θεωρούν ότι δεν θα τη χρειαστούν, ή ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη, χρονοβόρα, βαρετή ή απλά επειδή έχουν απογοητευτεί από τις προηγούμενες προσπάθειες και εμπειρίες τους στο σχολείο. Όποια κι αν είναι η αιτία, χρειάζονται λύσεις με φαντασία και έμπνευση, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν την απροθυμία και το σκεπτικισμό τους. Τα κίνητρα για την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια εκμάθησης της γλώσσας αυτής. Γι αυτό και πολλά προγράμματα με στόχο την προώθηση της γλωσσομάθειας έχουν επικεντρωθεί στη δημιουργία δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία κινήτρων στους μαθητές ξένων γλωσσών (για παράδειγμα, βλ. ή 19. Eξέλιξη της ΕΠ Η Επικοινωνιακή Προσέγγιση θέτει τις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες έχουν βασιστεί και αναπτυχθεί μια σειρά από διδακτικές μεθόδους. Όλες αυτές οι μέθοδοι αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν μετά το 1990 και όλες έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: Τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών. Μία από τις σημαντικότερες αυτές μεθόδους είναι η Διδασκαλία Βασισμένη σε Δραστηριότητες (ΔΒΔ). Η Μάθηση με Βάση τις Δραστηριότητες, σύμφωνα με τη Willis (1996), αποτελεί φυσική εξέλιξη της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας, αφού πολλές από τις θεωρητικές της αρχές προέρχονται από την ΕΠ. Από το 1990 και μετά, όμως, ο όρος «δραστηριότητα» (task) κατέχει σημαντική θέση στην έρευνα για την απόκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας και επηρεάζει το σχεδιασμό γλωσσικού υλικού, τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και την αξιολόγηση των μαθητών. Οι έρευνες που αναπτύχθηκαν στο χώρο της απόκτησης της ξένης γλώσσας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα μάθουν την ξένη γλώσσα. Οι γνωστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι μαθητές για τη χρήση της ξένης γλώσσας (π.χ. προσπάθεια να διαπραγματευτούν αυτό που θέλουν να πουν, να το αναδιατυπώσουν, να το διευκρινίσουν, κτλ.) είναι ανεξάρτητες από τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται (Shehadeh 2005). Επομένως, η ιδέα ότι η διδασκαλία μιας συγκεκριμένης γλωσσικής δομής θα έχει ως αποτέλεσμα την

17 απόκτησή της δεν είναι ιδιαίτερα πειστική. Αντίθετα, οι σύγχρονες απόψεις υποστηρίζουν ότι η μάθηση επηρεάζεται περισσότερο από εσωτερικές διαδικασίες παρά από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η διδασκαλία. Η μέθοδος ΔΒΔ υποσστηρίζει ότι οι δραστηριότητες ως κεντρικό στοιχείο της διδασκαλίας μπορούν να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες μάθησης και να βοηθήσουν στην απόκτηση της ξένης γλώσσας. Οι Richards και Rodgers (2001: 228) εξηγούν ότι αυτό είναι δυνατό, διότι η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να διαπραγματευτούν, να διαμορφώσουν και να αναδιατυπώσουν αυτό που επιθυμούν να μεταδώσουν στο συνομιλητή τους και, φυσικά, να πειραματιστούν με τη γλώσσα. Αν και δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον ορισμό του «task» (βλ. Ellis 2003: 2-9 και Nunan 2004: 1-4), φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία σχετικά με κάποια βασικά χαρακτηριστικά του. Η μάθηση με βάση τις δραστηριότητες εμπλέκει τους μαθητές σε επικοινωνιακές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση ενός στόχου. Η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων (tasks) προϋποθέτει τη χρήση της Γ2 για επικοινωνιακό όχι γλωσσικό σκοπό, την εμπλοκή των μαθητών σε γνωστικές διαδικασίες και τη χρήση και συνδυασμό οποιωνδήποτε από τις τέσσερις δεξιότητες. Οι Willis και Willis (2001) τονίζουν ότι μια σημαντική διαφορά μεταξύ δραστηριοτήτων και γραμματικών ασκήσεων αποτελεί το γεγονός ότι, για την επίτευξη των στόχων της δραστηριότητας, οι μαθητές δεν είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες γλωσσικές δομές. 20. Σύνδεση της ΕΓΔ με τα εξεταστικά θέματα πιστοποίησης της ελληνομάθειας Στην επικοινωνιακή δοκιμασία, η οποία βασίζεται στις θεωρητικές αρχές της ΕΠ, δίνεται έμφαση όχι μόνο στη γραμματική ακρίβεια και ορθότητα, αλλά και στην ικανότητα του εξεταζομένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα από τη γλώσσα σε ορισμένο χώρο και σ ένα συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, φιλικό ή τυπικό. Οι δεξιότητες που εξετάζονται, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι στις ερωτήσεις που δίνονται, είναι σαφείς. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων δηλώνεται πάντοτε. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες εξετάσεις, οι δεξιότητες στις οποίες θα εξεταστούν οι μαθητές είναι διακριτές (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, χρήση της γλώσσας). Τα ερωτήματα των εξετάσεων για τα οποία προετοιμάζουμε τους μαθητές μας: (α) αντιστοιχούν στις ανάγκες των υποψηφίων, (β) είναι ρεαλιστικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, (γ) σχετίζονται άμεσα με καθημερινές δραστηριότητες,

18 (δ) στοχεύουν στη χρήση της γλώσσας σε συγκείμενα που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους και τις ανάγκες των υποψηφίων, (ε) δεν προκαλούν περιττό άγχος ή πίεση στους υποψηφίους, (στ) περιλαμβάνουν θέματα αυθεντικά και ενδιαφέροντα, (ζ) δεν περιλαμβάνουν θέματα που μπορεί να ενοχλήσουν ή να προσβάλουν τους υποψηφίους, (η) δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες εξειδικευμένες που μπορεί να είναι άγνωστες στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με το επίπεδό τους, χρειάζεται να αποδείξουν στις εξετάσεις αυτές ότι: (α) είναι ικανοί να εκφράσουν τις απόψεις τους σε θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους, να διηγηθούν και να διαδράσουν σύμφωνα με τις γλωσσικές συμβάσεις, (β) γνωρίζουν τις κατάλληλες πράξεις λόγου για να εκφράσουν επιθυμία, απορία, ευχαρίστηση, να αναζητήσουν και να παρέχουν πληροφορίες κτλ., πάντα λαμβάνοντας υπόψη το συγκείμενο και τις κοινωνιοπολιτισμικές συνθήκες, (γ) μπορούν να προσαρμόσουν το ύφος του γραπτού ή προφορικού τους λόγου και να το κάνουν φιλικό ή τυπικό, ανάλογα με την κοινωνική περίσταση και τους επικοινωνιακούς τους στόχους, (δ) είναι ικανοί να χρησιμοποιούν γλωσσικές στρατηγικές (βλ. παραπάνω) προκειμένου να καταστήσουν σαφείς τις προθέσεις τους, (ε) είναι ικανοί να αναπτύξουν επιχειρήματα και να αντικρούσουν επιχειρήματα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα. Όσον αφορά τα κείμενα και τη γενικότερη γλωσσική ύλη, αυτή αντλείται από τον κοινωνικό χώρο και μπορεί να είναι αυθεντική, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή ή παρέμβαση, ή αυθεντική με κατάλληλες τροποποιήσεις και αλλαγές, προκειμένου να προσαρμοστεί στο γλωσσικό επίπεδο και τις ικανότητες των μαθητών. Επίσης, τα επιλεγμένα κείμενα πρέπει να υπηρετούν ποικίλες ανάγκες επικοινωνίας και να δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να υιοθετήσει διάφορους κοινωνικούς ρόλους, έτσι ώστε να μπορέσει να εκτεθεί σε διάφορα γλωσσικά συγκείμενα και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για διάφορους σκοπούς επικοινωνίας. Σχετικά με την επιλογή του θεματικού περιεχομένου, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη (α) η ηλικία των μαθητών, και επομένως το γνωστικό τους επίπεδο, και (β) το γλωσσικό τους επίπεδο. Η θεματολογία μπορεί να ακολουθεί τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών, αλλά επίσης πρέπει να παρουσιάζει ποικιλία, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκτίθενται σε λεξικά στοιχεία και συμφράσεις ανάλογα με τη συχνότητά τους στο λόγο και επομένως ανάλογα με τη χρησιμότητά τους. Επειδή έχει αποδειχθεί ότι το πιο συχνόχρηστο λεξιλόγιο είναι και το πιο χρήσιμο, είναι σημαντικό ο καθηγητής να χρησιμοποιεί τη συχνότητα των λέξεων ως κριτήριο για την επιλογή του

19 λεξιλογίου που θα διδάξει. Φυσικά, αυτό συναρτάται και με το γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων. 21. Παραδείγματα από τα εξεταστικά θέματα Δεκτικές δεξιότητες Ακουστική Για την εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου, π.χ. στο Γ1 επίπεδο, τα κείμενα που επιλέγονται είναι όλα αυθεντικά (βλ. για παράδειγμα: Η πηγή των ακουστικών κειμένων είναι συνήθως ραδιοφωνικές εκπομπές, συνεντεύξεις, ανακοινώσεις σε αεροδρόμια, κτλ. Ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των υποψηφίων, τα κείμενα αυτά μπορεί να τροποποιηθούν και να απλοποιηθούν. Πριν ακούσουν το κείμενο οι υποψήφιοι, παρουσιάζεται το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται τα εξεταστικά ερωτήματα. Το πλαίσιο αυτό είναι πάντοτε ρεαλιστικό και η συμπλήρωση των ερωτημάτων προσομοιάζει μια ρεαλιστική και επικοινωνιακή δραστηριότητα. Για παράδειγμα: Ένας/Μια φίλος σας/μία φίλη σας έχει έρθει στην Ελλάδα από το εξωτερικό και θέλετε να τον/την πάτε σε μια συναυλία. Για να διαλέξετε τη συναυλία ακούτε δύο (2) φορές απόσπασμα από μία ραδιοφωνική εκπομπή για διάφορες μουσικές εκδηλώσεις. Καθώς ακούτε την εκπομπή, κρατάτε σύντομες σημειώσεις (2-6 λέξεων) σύμφωνα με τους οδηγούς που έχετε μπροστά σας, όπως στο παράδειγμα. Παράδειγμα: 0. Στην πρώτη εκδήλωση θα ακουστούν μουσικές των δεκαετιών 1940 έως Η πρώτη εκδήλωση, εκτός από ξένη μουσική, θα περιλαμβάνει και Αναγνωστική Για την εξέταση κατανόησης του γραπτού λόγου, τα κείμενα που έχουν επιλεγεί είναι όλα αυθεντικά. Ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων και όπου θεωρείται αναγκαίο, τα κείμενα προσαρμόζονται στη γλωσσική ικανότητα των υποψηφίων του επιπέδου αυτού (βλ. για παράδειγμα: u_logou_2.pdf). Η πηγή των κειμένων είναι συνήθως οι εφημερίδες, τα περιοδικά αλλά και το διαδίκτυο. Κάποια από τα κείμενα έχουν πιο επίσημο ύφος. Άλλα κείμενα έχουν τη μορφή άρθρου, ενώ άλλα έχουν τη μορφή διαφήμισης ή οδηγιών. Πριν από κάθε κείμενο, προηγείται μία σύντομη παράγραφος, με στόχο να εντάξει

20 το κείμενο και τις ερωτήσεις που ακολουθούν σε ένα ρεαλιστικό και επικοινωνιακό πλαίσιο. Για παράδειγμα: Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο το πρώτο μέρος της κάθε οδηγίας. Στον πίνακα που ακολουθεί έχετε το δεύτερο μέρος κάθε οδηγίας. Σημειώστε στον πίνακα τον αριθμό του πρώτου μέρους, όπως στο παράδειγμα. Κάθε εξεταστικό θέμα, λοιπόν, βασίζεται σε αυθεντικά κείμενα και σχετίζεται με καθημερινές, ρεαλιστικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι οικείες στον υποψήφιο και στόχο έχουν να εξετάσουν την ικανότητά του να κατανοήσει τον γραπτό λόγο, προκειμένου να επιτελέσει μια επικοινωνιακή λειτουργία/δραστηριότητα. Παραγωγικές δεξιότητες Προφορική Όσον αφορά στην εξέταση της προφορικής δεξιότητας, τα ερωτήματα και τα εξεταστικά θέματα έχουν στόχο να αξιολογήσουν την ικανότητα του υποψήφιου (α) να παρουσιάσει προφορικά τον εαυτό του, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του, (β) να διαδράσει με τον εξεταστή και να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που του τίθενται, πάντα κατάλληλες για την ηλικία και το γνωστικό του επίπεδο, (γ) να περιγράψει κάποια φωτογραφία, ώστε να αξιολογηθεί ως προς την ικανότητά του να παράγει συνεχή λόγο με συνοχή, ευχέρεια και ακρίβεια, (δ) να διαδράσει με συνυποψήφιό του υποδυόμενος κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο που του έχει ανατεθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος αξιολογείται ως προς την ικανότητά του να προσαρμόζει τις γλωσσικές του επιλογές (γραμματική, λεξιλόγιο) ανάλογα με το ρόλο που του έχει ανατεθεί και το σκοπό της επικοινωνίας του. Επιπλέον, το γεγονός ότι η διάδραση γίνεται με συνυποψήφιο απαιτεί διαπραγμάτευση και συνεχή προσπάθεια για αποτελεσματική επικοινωνία, αφού και οι δύο υποψήφιοι είναι συνυπεύθυνοι για την επιτυχή επικοινωνία των μηνυμάτων. (βλ. για παράδειγμα ikou_logou_0.pdf). Γραπτή Όσον αφορά την εξέταση της γραπτής δεξιότητας, οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν είτε επιστολές είτε κείμενα (ένα σε επίσημο και ένα σε φιλικό ύφος) προκειμένου να επιτελέσουν κάποια επικοινωνιακή λειτουργία (π.χ. διαμαρτυρία, παράπονο, παράκληση, ανησυχία κλπ.). Η διατύπωση του θέματος εμπεριέχει πάντοτε το σκοπό για τον οποίο καλούνται να γράψουν το κείμενο ή την επιστολή, τον πιθανό

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η γνώση των λέξεων συνιστά ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Θεωρία Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Ως συνέχεια του Οδηγού Φιλολόγου: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Θεωρία και Πράξη στη διδασκαλία τεχνικών γνώσεων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκές εξελίξεις Ποια παιδαγωγική για το νέο ΕΛ; Σε ποια θεωρία στηρίζεται; Πώς εφαρμόζεται στην πράξη; 2 Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Έλενα Κυριακίδη, PhD στη Γλώσσα και τις Σπουδές Γραμματισμού, Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Δέκα έτη μετά την πρώτη έκδοση και την επιτυχημένη πορεία αυτού του βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία η επανέκδοσή του αφενός για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια τα νέα ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα