Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά"

Transcript

1 Βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά Περίληψη Θεοδοσία Ράπτου * και Βασιλική Βέμη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Υπάρχει αύξηση της εκδοτικής παραγωγής βιβλίων αρχαιογνωστικού περιεχομένου για παιδιά και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των βιβλίων; Με το άρθρο αυτό επιχειρούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα, καταγράφοντας την εκδοτική παραγωγή κατά την περίοδο και αναδεικνύοντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιβλίων αυτών μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων βιβλίων. 1. Εισαγωγή Η εκδοτική παραγωγή σε ό,τι αφορά στο παιδικό βιβλίο, κατά την τελευταία δεκαετία, βαίνει διαρκώς αυξανόμενη 1. Πολλοί μιλούν για «εκδοτική έκρηξη» των βιβλίων γνώσεων 2, αφού κάθε χρόνο πολλοί νέοι τίτλοι απευθύνονται στο παιδικό και νεανικό αναγνωστικό κοινό. Στην κατηγορία των βιβλίων γνώσεων, αλλά και στην κατηγορία της λογοτεχνίας μια πληθώρα βιβλίων με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο ανάπλασης του παρελθόντος, έχει εκδοθεί σχεδόν από όλους τους εκδοτικούς οίκους, καθώς τα βιβλία αυτού του περιεχομένου συγκεντρώνουν σταθερά την προτίμηση και των ενηλίκων (γονείς, δάσκαλοι). Τίθεται όμως το ερώτημα, σε ό,τι αφορά τους εκδοτικούς οίκους, με ποια κριτήρια αποφασίζουν για την έκδοση των βιβλίων αυτών. Είναι η προσδοκώμενη εμπορική επιτυχία που διαμορφώνει την επιλογή ή η επιλογή με ποιοτικά κριτήρια φέρνει την εμπορική επιτυχία και διαμορφώνει συνειδητούς αναγνώστες; Οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να στηρίζεται οποιαδήποτε προσέγγιση γύρω από το παιδικό βιβλίο, είναι η παρακολούθηση της εκδοτικής αγοράς αφενός, και αφετέρου, η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν «την ουσία, τη φύση και τη φυσιογνωμία» των παιδικών βιβλίων γνώσεων, υποστηρίζει ο Ανδρέας * για επικοινωνία: 1 Καρακίτσιος Α., Περί του παιδικού βιβλίου γνώσης, Διαδρομές τευχ. 20, σ Κατσίκη-Γκίβαλου Ά., «Η αμφίδρομη σχέση λογοτεχνίας και γνωστικών αντικειμένων», στο Β. Αποστολίδου Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα, σ

2 Καρακίτσιος 3. Συμφωνώντας με την άποψη αυτή αποφασίσαμε να κάνουμε καταγραφή της εκδοτικής παραγωγής των αρχαιογνωστικών βιβλίων για τη χρονική περίοδο , κατά την οποία υπάρχει η αίσθηση ότι συμβαίνει αύξηση των εκδόσεων. Στη συνέχεια, και μέσα από την ανάλυση επιλεγμένων βιβλίων της κατηγορίας αυτής, να αναδείξουμε τα δυνατά τους σημεία, ως ποιοτικά χαρακτηριστικά του είδους. 2. Βιβλία για παιδιά Το παιδικό βιβλίο διαχωρίζεται σε δυο βασικές κατηγορίες: το λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά και το παιδικό βιβλίο γνώσεων ή μη λογοτεχνικό βιβλίο 4. Για να δηλωθεί η κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι «ενημερωτικό βιβλίο» ή «ενημερωτική λογοτεχνία» ή «μη μυθοπλαστική λογοτεχνία» 5. Η ουσία που διαχωρίζει το βιβλίο γνώσεων από το λογοτεχνικό βιβλίο, έγκειται αφενός στο περιεχόμενό του (εγκυκλοπαιδικό, επιστημονικό) 6 και αφετέρου στη γλώσσα, η οποία διαφοροποιείται από τις συμβάσεις και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη λογοτεχνική γραφή. Ειδικότερα, το βιβλίο γνώσεων επιδιώκει να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τα πράγματα, τα γεγονότα, τα φαινόμενα και τις έννοιες που διέπουν το φυσικό, επιστημονικό και κοινωνικό κόσμο, σε όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων. Αντίθετα, το λογοτεχνικό βιβλίο, στοχεύει στην ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας, την τέρψη και την ψυχαγωγία του αναγνώστη 7. Στο βιβλίο γνώσεων επιδιώκεται η αναπαράσταση της πραγματικότητας σε επίπεδο επιστημονικής εγκυρότητας, μέσα από περιγραφές και πληροφορίες, ενώ στο λογοτεχνικό βιβλίο κυριαρχεί η μυθοπλασία και η αναπαράσταση της πραγματικότητας με πρόσωπα και τοπία φανταστικά που, μέσα από λογοτεχνικά σχήματα και λογοτεχνικές συμβάσεις, συνδέονται με τη ζωή και τα προβλήματά της. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι η μυθοπλασία, έστω και σε ελάχιστο βαθμό, επιλέγεται όλο και πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες και από τους συγγραφείς των βιβλίων γνώσεων, προκειμένου να μεταφέρουν τις γνώσεις στους αναγνώστες τους, με τρόπο που δεν είναι απλά εγκυκλοπαιδικός 8. Η βασική λειτουργία ενός βιβλίου γνώσεων είναι να μάθει στον αναγνώστη να μελετά μια γνωστική περιοχή, να προσεγγίζει ένα επιστημονικό θέμα και να τον εξοικειώνει με όργανα που 3 Καρακίτσιος Α., ό.π., σ Βαλάση Ζ., 2001, Εισαγωγή στη μελέτη της Λογοτεχνίας και των Βιβλίων για Παιδιά. Μικρό Πανόραμα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ Norton D., 2007, Μέσα από τα Μάτια ενός Παιδιού. Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία, Μίμης. Σουλιώτης (επιμ.), Επίκεντρο, Αθήνα, σ Καρακίτσιος Α., ό.π., σ Καρπόζηλου Μ., 1994, Το παιδί στη χώρα των βιβλίων, Καστανιώτης, Αθήνα, σ Κανατσούλη Μ., 2004, Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, Αθήνα, σ

3 χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες, ανακαλύπτοντας παράλληλα και τη σημασία της προσεκτικής παρατήρησης. Αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και να καλύψει περιοχές, που δεν προβλέπονται από την τυπική εκπαίδευση, αναπτύσσοντας στα παιδιά δεξιότητες ανάγνωσης, ερευνητικής εργασίας και κριτικής σκέψης 9, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και προσφέροντάς τους απόλαυση. Υποκατηγορία των βιβλίων γνώσεων αποτελούν και τα βιβλία με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο 10, συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων που το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 3. Χαρακτηριστικά και κατηγορίες των βιβλίων γνώσεων Πολλοί μελετητές στην προσπάθειά τους να κατηγοριοποιήσουν τα βιβλία γνώσεων, προκειμένου να τα περιγράψουν και να διαμορφώσουν κριτήρια αξιολόγησής τους, διατύπωσαν προτάσεις θεωρητικής τυπολογίας, οι οποίες όμως αποστασιοποιούνται από αξιολογικές διαβαθμίσεις. Αυτής της θεωρητικής διάστασης είναι και η πρόταση ταξινόμησης του Dahrendorf (όπως αναφέρει η Καρπόζηλου) 11, ο οποίος διακρίνει τρεις τύπους: 1) Τα καθαρά βιβλία γνώσεων. Τα βιβλία αυτού του τύπου έχουν μεγάλη ομοιότητα με τα σχολικά εγχειρίδια, ή τα ειδικά βιβλία επιστημονικού περιεχομένου απλουστευμένης μορφής 2) Τις πραγματογνωστικές αφηγήσεις. Σ αυτόν τον τύπο τα γεγονότα κατέχουν κεντρική θέση, η παράθεσή τους όμως, προϋποθέτει μια φανταστική διήγηση και 3) Τα αφηγηματικά πραγματογνωστικά βιβλία, τα οποία επιδιώκουν την ταύτιση του αναγνώστη με τα πρόσωπα της ιστορίας και την παρουσίαση των γεγονότων μέσα από μια διαδικασία συμμετοχής. Παρότι κάθε προσπάθεια ταξινόμησης των βιβλίων γνώσεων σε κατηγορίες, υποκινείται από την αναγκαιότητα για την καλύτερη περιγραφή, μελέτη και αξιολόγησή τους, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η ρευστότητα των κριτηρίων διάκρισης και η συνεχής ανανέωση των ορίων μεταξύ των κατηγοριών ταξινόμησης 12. Για την αξιολόγηση των λογοτεχνικών και ενημερωτικών βιβλίων η Norton 13, προτείνει τα παρακάτω κριτήρια: Την ακρίβεια των γεγονότων, την αποφυγή των στερεοτύπων, την εικονογράφηση που αποσαφηνίζει το κείμενο, την ενθάρρυνση της αναλυτικής σκέψης, την καλή οργάνωση, 9 Καρπόζηλου Μ., Τα παιδικά βιβλία γνώσεων, Ένα παράθυρο στα ορατά και τα αόρατα πράγματα του κόσμου, (προσβ.: 10 Δεκεμβρίου 2010). 10 Καρακίτσιος Α., ό.π., σ Καρπόζηλου Μ., 1994, Το παιδί στη χώρα των βιβλίων, Καστανιώτης, Αθήνα, σ Καρπόζηλου Μ., Το παιδί στη χώρα των βιβλίων, ό. π., σ Norton D., ό.π., σ

4 που υποβοηθά την κατανόηση και το ύφος που πρέπει να υποκινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ομοίως και η Κανατσούλη 14, συγκαταλέγει στα κριτήρια αξιολόγησης των βιβλίων γνώσεων, την εμπειρία του συγγραφέα, την ποιότητα της εικονογράφησης και την εγκυρότητα του εκδοτικού οίκου. Αξιολογεί επίσης, την αποφυγή των στερεοτύπων, την ακρίβεια των πληροφοριών, την αποσαφήνιση του σκοπού για τον οποίο γράφτηκε το βιβλίο και το επίπεδο του παιδικού κοινού στο οποίο απευθύνεται το βιβλίο και ο συγγραφέας, ώστε τα θέματα να εξετάζονται διεξοδικά και όχι επιπόλαια. Στα προαναφερθέντα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να προσθέσουμε και την ποιότητα της εξωτερικής εμφάνισης και μορφής του βιβλίου, το οποίο αποτελεί προϊόν με συγκεκριμένη γνωστική και καλλιτεχνική αποστολή, και το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται από «τυπογραφική αισθητική» 15. Η οργάνωση της σελίδας και η συνολική διευθέτηση του βιβλίου δεν πρέπει να υπερφορτώνουν τον αναγνώστη, αλλά να του δίνουν ευχαρίστηση και να του κινούν το ενδιαφέρον 16. Η απόλαυση, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους διαβάζουν τα παιδιά, αρχίζει, συχνά, και από την εξωτερική εμφάνιση του βιβλίου γνώσεων. 4. Βιβλία για παιδιά αρχαιογνωστικού-μουσειακού περιεχομένου Τα βιβλία γνώσεων, που το περιεχόμενό τους κινείται ανάμεσα στην τεκμηριωμένη πληροφορία και τη μυθοπλασία και επιλέγουν να παρουσιάσουν ένα αρχαιολογικό θέμα με λογοτεχνικά εργαλεία, είναι γνωστά και ως βιβλία αρχαιολογικού 17 ή αρχαιογνωστικού περιεχομένου 18, συμπεριλαμβανομένων και των βιβλίων που το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε μουσεία. Στην ελληνική εκδοτική παραγωγή μεμονωμένα βιβλία με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο εμφανίζονται από πολύ νωρίς. Την δεκαετία του 1960 κυκλοφορούν τα βιβλία της Αντιγόνης Μεταξά με τον τίτλο «Ελάτε να ταξιδέψουμε» 19 (τρεις τόμοι από τις εκδόσεις Αλικιώτη, 1958), τα βιβλία της Γεωργίας Ταρσούλη με τον γενικό τίτλο «Ήμουν κι εγώ εκεί» 20 (πρώτη κυκλοφορία 1964), τα οποία αποτελούσαν προσφορά της εταιρίας ΒΙΑΝΙΛ, ενώ ήδη ο Νίκος 14 Κανατσούλη Μ., 2002, Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, σ Βαλάση Ζ., ό.π., σ Κανατσούλη Μ., ό.π., σ Ντεκάστρο Μ., 2010, «Το αρχαιολογικό βιβλίο για παιδιά», στο Μπίλη Βέμη - Ειρήνη Νάκου (επιμ.) Μουσεία και Εκπαίδευση, νήσος, Αθήνα, σ Καρακίτσιος, Α., ό.π., σ Μεταξά Α., «Ελάτε να ταξιδέψουμε», (προσβ.: 29 Σεπτεμβρίου 2011). 20 Ταρσούλη Γ., «Ήμουν κι εγώ εκεί», (προσβ.: 29 Σεπτεμβρίου 2011). 214

5 Καζαντζάκης έχει γράψει (πιθανόν το 1940) το βιβλίο του «Στα Παλάτια της Κνωσού» 21, το οποίο εκδόθηκε το 1981 από τις εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη. Τα βιβλία αυτά μεταφέρουν τον αναγνώστη σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς και στοχεύουν να γεφυρώσουν τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του αναγνώστη παρέχοντάς του ταυτόχρονα, σημαντικές πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα. Ωστόσο, με πιο συστηματικό τρόπο και ως θεματική κατηγορία των βιβλίων γνώσεων, κάνουν την εμφάνισή τους τα βιβλία με αρχαιογνωστικό και μουσειακό περιεχόμενο, την δεκαετία του Την ίδια περίπου εποχή, που και τα μουσεία οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταφέροντας στον τόπο μας την ευρωπαϊκή εμπειρία, σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης των μουσείων με το κοινό τους. Το «άνοιγμα» των μουσείων στους νέους, ώθησε και τους συγγραφείς να γράψουν βιβλία αρχαιογνωστικού περιεχομένου, απευθυνόμενοι στο κοινό κάθε ηλικίας υποστηρίζοντας την προσπάθεια αυτή των μουσείων. Πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των βιβλίων με αρχαιογνωστικό και μουσειακό περιεχόμενο, προσφέρθηκε και από τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές της εποχής, καθώς επίσης και από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που συντελέστηκε την ίδια περίοδο και προωθούσε πιο ενεργητικές μορφές μάθησης 22. Με την ανάπτυξη της μουσειακής εκπαίδευσης και την επιδιωκόμενη συνεργασία σχολείου και μουσείου, τα βιβλία αρχαιογνωστικού-μουσειακού περιεχομένου, φαίνεται να διατηρούν σταθερό εκδοτικό και αναγνωστικό ενδιαφέρον, καθώς χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς, ως εργαλείο προετοιμασίας, προέκτασης και εμπέδωσης για κάθε επίσκεψη σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς 23, αλλά και ως συμπλήρωμα της σχολικής ύλης. Παράλληλα τα μουσεία, σχεδιάζουν και παράγουν εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή μουσειοσκευών, εκπαιδευτικών φακέλων, βιβλίων και παιχνιδιών, καθώς αυτό το υλικό αποτελεί μορφή έμμεσης επικοινωνίας με τους επισκέπτες τους 24. Μεγάλη ώθηση επίσης στη συγγραφή, έκδοση και χρήση των αρχαιογνωστικών βιβλίων με αποδέκτες τα παιδιά, δόθηκε και με την εφαρμογή του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και Πολιτισμός», το οποίο μεταξύ άλλων, στόχευε στην ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης 25 και προέβλεπε δράσεις σε μουσεία και 21 Καζαντζάκης Ν., «Στα παλάτια της Κνωσού», (προσβ.: 29 Σεπτεμβρίου 2011). 22 Ντεκάστρο Μ., «Το αρχαιολογικό βιβλίο για παιδιά», ό π., σ Ντεκάστρο Μ., ό. π., σ Νικονάνου Ν., 2005, «Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στα σύγχρονα μουσεία», στο Τετράδια Μουσειολογίας, τευχ.2, σ Παϊζης Ν., 2002, «Ταξιδεύοντας στο χρόνο με το πρόγραμμα Μελίνα. H αξία της Πολιτισμικής Αγωγής», στο Γιώργος Κόκκινος - Ευγενία Αλεξάκη (επιμ.), Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή, Μεταίχμιο, Αθήνα, σ

6 χώρους πολιτισμικής αναφοράς 26. Για τις δράσεις αυτές και την προετοιμασία τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, εστάλη στα σχολεία του προγράμματος υλικό με τη μορφή εκπαιδευτικών φακέλων, το οποίο περιλάμβανε και βιβλία σχετικού περιεχομένου. Η Ντεκάστρο 27, προτείνει την ένταξη των βιβλίων αρχαιογνωστικού-μουσειακού περιεχομένου, σε τρεις κατηγορίες: α) Στα βιβλία γνώσεων, που βοηθούν στην αποκωδικοποίηση στοιχείων που θέτει η αρχαιολογία και προϋποθέτουν επιστημονική εγκυρότητα, μικρά κείμενα και πλούσια εικονογράφηση β) Στα βιβλία εργασίας, που προορίζονται όχι μόνο για διάβασμα, αλλά και για ποικίλες δραστηριότητες και γ) Στα βιβλία ανάπλασης εποχών, που συνδυάζουν το αρχαιολογικό αντικείμενο με την λογοτεχνία και αποσκοπούν στην ταύτιση του αναγνώστη με τους ήρωες της ιστορίας. Στον τύπο των βιβλίων αυτών, τα αφηγηματικά στοιχεία ενσωματώνονται στο κείμενο και δημιουργούν ένα ανοικτό μη λογοτεχνικό κείμενο 28, το οποίο λειτουργεί ως πηγή γνώσης, αλλά παράλληλα ενθαρρύνει τον αναγνώστη να αναζητήσει πολλαπλές πηγές πληροφόρησης. Τα βιβλία αυτού του τύπου, παρουσιάζουν τη μυθοπλασία ως μια εκδοχή και ενισχύουν την κριτική θεώρηση καθώς και την αμφισβήτησή τους από τον αναγνώστη. Παράλληλα χαρακτηρίζονται από την πρόθεση αποφυγής στερεοτυπικών αντιλήψεων 29. Η τυπολογία των αρχαιογνωστικών βιβλίων κατά τη Ντεκάστρο είναι η ακόλουθη: α) οδηγοί αρχαιολογικών χώρων και μουσείων β) θεματικά βιβλία διαφόρων αρχαιολογικών θεμάτων γ) βιβλία με έμφαση σε συγκεκριμένες εποχές δ) βιβλία μυθοπλασίας όπου παρεμβάλλεται αρχαιολογικό υλικό και ε) θεματικά κουτιά/πακέτα που διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς και παρακινούν τα παιδιά σε πειραματισμούς και δραστηριότητες 30. Τα κριτήρια ποιότητας των καλών αρχαιογνωστικών βιβλίων συμπίπτουν με τα κριτήρια ποιότητας των καλών βιβλίων γνώσεων. Τα αρχαιογνωστικά βιβλία απευθύνονται κυρίως σε παιδιά, αλλά διαβάζονται και από τους εμπλεκόμενους ενήλικες (γονείς, δασκάλους) και αποτελούν 26 Γούσης Π., 1994, «Η πολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης», στα πρακτικά από το 4 ο Περιφερειακό Σεμινάριο Μουσείο και Σχολείο,( Ιωάννινα Δεκέμβριος), σ Ντεκάστρο Μ., ό.π., σ Πανάου Π., Αφήγηση και Ιδεολογία στο Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων,http://keimena.ece.uth.gr, (προσβ.:10 Δεκεμβρίου 2010) 29 Κανατσούλη Μ., Ιδεολογικές Διαστάσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας, ό.π., σ Ντεκάστρο Μ., «Το αρχαιολογικό βιβλίο για παιδιά», ό.π., σ

7 την «έκφραση μιας υποθετικής συνομιλίας» 31. Ο συγγραφέας ενός καλού βιβλίου φροντίζει ώστε η ποσότητα της πληροφορίας να είναι ανάλογη με την ηλικία, τις νοητικές δυνατότητες, το κοινωνικό περιβάλλον των μικρών αναγνωστών στους οποίους απευθύνεται, ώστε να αγαπήσουν το μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο, ως «αυθεντικά σκηνικά» 32, όπου εκτυλίσσονται θαυμαστές ιστορίες. Στόχος του είναι όχι η μετακένωση γνώσεων και πληροφοριών, αλλά η ενεργητική εμπλοκή του αναγνώστη σε μια διαδικασία βιωματικής μάθησης. Μια διαδικασία η οποία εξασφαλίζει προσωπικό τρόπο και ρυθμό ανάγνωσης και την απόλυτη γνώση ότι το βιβλίο δεν είναι ένα και μοναδικό, αλλά αποτελεί εργαλείο για την προσέγγιση βασικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για μια συνομιλία που δεν τελειώνει ποτέ. Το εικονογραφικό υλικό των αρχαιογνωστικών βιβλίων λειτουργεί επίσης ως πηγή πληροφόρησης και γνώσης, βρίσκεται σε συνάρτηση με το κείμενο και δεν είναι μόνο διακοσμητικό. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες, όχι μόνο από το κείμενο, αλλά και μέσα από την παράθεση φωτογραφιών πρωτότυπων έργων ή πιστών αναπαραστάσεων, οι οποίες λειτουργούν ως αφορμή για την προσέγγιση της γνώσης. Όλο και πιο συχνά τα αρχαιογνωστικά βιβλία συνδυάζουν λειτουργικά το κείμενο με την εικόνα στην κατεύθυνση της «πολυτροπικότητας» και της «πολυσημίας», έτσι ώστε ο αναγνώστης να εστιάζει όχι μόνο στα γλωσσικά στοιχεία του κειμένου, αλλά εξίσου και στα μη γλωσσικά 33. Παράγοντας θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία βιβλίων αρχαιογνωστικού περιεχομένου είναι σαφώς ο συγγραφέας και πολλές συζητήσεις ανακύπτουν σχετικά με την ποιότητα των βιβλίων αυτών και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η ειδική γνώση και η βασική ενασχόληση του συγγραφέα φαίνεται να επηρεάζουν τη συγγραφή των αρχαιογνωστικών βιβλίων. και συχνά τίθεται το ερώτημα: Ποιος γράφει; Ο αρχαιολόγος, ο παιδαγωγός ή ο λογοτέχνης; Είναι προφανές ότι τα αρχαιογνωστικά βιβλία, ως βιβλία γνώσεων, οφείλουν να έχουν επιστημονική εγκυρότητα και η προϋπόθεσή τους αυτή εξαρτάται και από τη διαρκή αναθεώρηση των επιστημονικών δεδομένων στα οποία αναφέρονται, καθώς και από τον ανάλογο εμπλουτισμό και την βελτίωση της έκδοσής τους. Σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά δεδομένα λοιπόν, και την εγκυρότητα του βιβλίου, η τεκμηρίωση αποτελεί τη μια διάσταση του θέματος. Η δεύτερη και πολύ βασική διάσταση, είναι να καταστεί το παρελθόν «ενδιαφέρον», για τον αναγνώστη 34 και επιπλέον, 31 Ντεκάστρο Μ., Γράφοντας παιδικά βιβλία γνώσεων, ό.π. 32 Μπουλώτης Χ., «Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ως σκηνικό για θαυμαστές ιστορίες», στο Ν. Γαλανίδου-L. H. Dommasnes (επιμ.) Μιλώντας στα παιδιά για το παρελθόν-μια διεπιστημονική ματιά, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα, (υπό έκδοση). 33 Χοντολίδου Ε., Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, (προσβ.: 7 Ιουλίου 2011). 34 Ντεκάστρο Μ., Γράφοντας παιδικά βιβλία γνώσεων, ό.π. 217

8 εφόσον τα βιβλία απευθύνονται σε παιδιά, να είναι διασκεδαστικά και ευχάριστα 35. Επομένως, η οπτική του συγγραφέα, η λογοτεχνική του σκευή και τα μυθοπλαστικά υλικά που χρησιμοποιεί, είναι αυτά που θα εγγυηθούν για το αποτέλεσμα, έτσι ώστε το βιβλίο που θα προκύψει να περιέχει επιλεγμένες πληροφορίες, μυθοπλαστικό πλαίσιο και αφηγηματικές τεχνικές. Τα στοιχεία αυτά θα οδηγήσουν τον αναγνώστη στη γνώση, θα του προσφέρουν αναγνωστική ευχαρίστηση και θα συμβάλλουν, ώστε να διαμορφώσει προσωπικές στάσεις σχετικά με το θέμα που πραγματεύονται τα συγκεκριμένα βιβλία. 5. Εκδοτική παραγωγή αρχαιογνωστικών βιβλίων κατά την περίοδο Προκειμένου να καταγράψουμε τον αριθμό των εκδόσεων που αφορούν στα βιβλία αρχαιογνωστικού και μουσειακού περιεχομένου, προέκυψε ο προβληματισμός ως προς τον τρόπο αναζήτησης των σχετικών βιβλίων, δεδομένου ότι η καταλογογράφηση του ΕΚΕΒΙ δεν προβλέπει αντίστοιχη κατηγορία. Ακολουθώντας την οργάνωση ταξινόμησης του biblioνet, έγινε αναζήτηση σε πέντε συναφείς θεματικές κατηγορίες: α) Βιβλία για παιδιά - Αρχαία Ελλάδα β) Βιβλία για παιδιά - Ελλάς/ Αρχαιότητες γ) Βιβλία για παιδιά Αρχαιολογία δ) Βιβλία για παιδιά Μουσεία και ε) Βιβλία για παιδιά - Ολυμπιακοί Αγώνες. Η διαδικασία αυτή έδωσε αποτελέσματα τα οποία ήταν αναγκαίο να μελετηθούν και να συγκριθούν, ώστε να μην υπάρξει επανάληψη τίτλων, αφού οι περιοχές καταλογογράφησης είναι όμορες και η ένταξη ενός βιβλίου στη μια ή την άλλη περιοχή είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, υποκειμενική υπόθεση. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησής μας προέκυψε ότι κατά την περίοδο α) ο μεγαλύτερος αριθμός των βιβλίων αρχαιογνωστικού περιεχομένου, ελληνικών και μεταφρασμένων, εντοπίζεται κατά τα έτη 2003 και 2004 με 39 και 34 τίτλους αντίστοιχα και ακολουθεί το έτος 2009 με την έκδοση 14 τίτλων β) ο αριθμός των ελληνικών τίτλων σε ό,τι αφορά στα αρχαιογνωστικά βιβλία είναι μεγαλύτερος από των αριθμό των μεταφρασμένων, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τα παιδικά βιβλία γενικά. Ο αριθμός των εκδόσεων πρωτότυπων ελληνικών τίτλων, για το χρονικό διάστημα , ανέρχεται στον αριθμό 111, ενώ οι τίτλοι που μεταφράστηκαν προς τα ελληνικά, για το ίδιο χρονικό διάστημα, είναι 24 επί συνόλου 135 τίτλων 35 Scanlon Μ. & Buckingham D., Δημοφιλείς Ιστορίες: «Εκπαίδευση και διασκέδαση» σε πληροφοριακά βιβλία για παιδιά, (προσβ.: 24 Μαρτίου 2011) 218

9 γ) η εκδοτική δραστηριότητα της περιόδου την οποία εξετάζουμε, συνδέεται και με τις μεταφράσεις ελληνικών πρωτότυπων τίτλων προς άλλες γλώσσες. Έτσι παρατηρούμε ότι το 2004 έγιναν μεταφράσεις 13 ελληνικών τίτλων προς άλλες γλώσσες με επικρατέστερη την αγγλική. 6. Μελέτη βιβλίων αρχαιογνωστικού περιεχομένου Στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε τα ελληνικά βιβλία αρχαιογνωστικού και μουσειακού περιεχομένου και να διαπιστώσουμε κατά πόσον τα βιβλία αυτά διέπονται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός καλού βιβλίου γνώσεων αφενός, και αφετέρου κατά πόσον λαμβάνουν υπόψη τους και προωθούν βασικές μουσειοπαιδαγωγικές αρχές, προέκυψε ο προβληματισμός για το κριτήριο με το οποίο θα έπρεπε να γίνει η επιλογή του δείγματος των βιβλίων αυτών, ποιος θα είναι ο αριθμός τους, αν θα καλύπτεται η συγγραφική παραγωγή ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων και ποιοι θα είναι οι συγγραφείς αυτοί. Ως απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό και ύστερα από επίσκεψη στα πωλητήρια του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, του Μουσείου Μπενάκη και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, αποφασίστηκε να επιλεγεί το έργο των συγγραφέων Λήδας Κροντηρά, Χρήστου Μπουλώτη και Μαρίζας Ντεκάστρο 36. Τα κριτήρια επιλογής υπήρξαν υποκειμενικά, αλλά από την εκπαιδευτική μας εμπειρία και την μουσειοπαιδαγωγική μας ενασχόληση, έχει διαπιστωθεί ότι τα βιβλία τους είναι αγαπητά στους μαθητές, και τους εκπαιδευτικούς και επιλέγονται ως υποστηρικτικό υλικό, τόσο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, όσο και για την προετοιμασία επισκέψεων σε μουσειακούς και αρχαιολογικούς χώρους. Από την πλούσια εργογραφία των Κροντηρά, Μπουλώτη και Ντεκάστρο επιλέχτηκαν μόνον τα βιβλία τους που αναφέρονται στην ελληνική αρχαιότητα και στα αρχαιολογικά μουσεία. Το κριτήριο επιλογής υπήρξε και πάλι υποκειμενικό, αλλά σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι τα περισσότερα μουσεία της Ελλάδας είναι αρχαιολογικά και σύμφωνα και με σχετική έρευνα τα περισσότερα βιβλία της κατηγορίας αυτής αναφέρονται σε αρχαιολογικά μουσεία και πολύ λιγότερα σε άλλους τύπους μουσείων. 37 Τα βιβλία που αποτέλεσαν το σώμα μελέτης και ανάλυσης είναι: 36 Βιβλία των συγγραφέων αυτών υπήρχαν στα πωλητήρια των τριών μουσείων, που προαναφέρθηκαν, τον Νοέμβριο του 2010, οπότε έγινε η επίσκεψη, χωρίς, ωστόσο, να εξετάζεται ο τρόπος και η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία ένα βιβλίο συγκαταλέγεται στα επιλεγμένα προϊόντα των πωλητηρίων των μουσείων. 37 Γαλλικά βιβλία γνώσεων για παιδιά, Κατανοώντας τον κόσμο και τον εαυτό μας, (προσβ.: 23 Ιανουαρίου 2010). 219

10 Λήδας Κροντηρά 1. Γνωριμία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1993, εικονογράφηση: Βάλλυ Λιαπή (α έκδ., Αθήνα 1985) 2. Πρώτη γνωριμία με την Κρήτη του Μίνωα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1993, εικονογράφηση: Βάλλυ Λιαπή 3. Πρώτη γνωριμία με την Αθήνα του Περικλή, Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2007, εικονογράφηση: Denis Lhomme 4. Πρώτη γνωριμία με την Αθήνα του Περικλή, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1993, εικονογράφηση: Ίρις Δρακούλη Χρήστου Μπουλώτη 1. Το άγαλμα που κρύωνε, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2009, εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη (α έκδ., Αθήνα 1998) 2. Ο Κάδμος, η σκυλίτσα του και το φεγγάρι, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1996, εικονογράφηση: Φωτεινή Στεφανίδη Μαρίζας Ντεκάστρο και Πάνου Βαλαβάνη 1. Μικρές ιστορίες του Μουσείου- Θησαυροί του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Εκδόσεις Κάστωρ, Αθήνα 2004, σχεδιασμόςεικονογράφηση: Αλεξάνδρα Ζαφόλια Μαρίζας Ντεκάστρο και Κωνσταντίνου Βέτση 2. Στην αγορά των αρχαίων Αθηναίων, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 2006 Μαρίζας Ντεκάστρο 3. Στο μουσείο, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα 2007, εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά 4. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης-Τα μνημεία και τα έργα των ανθρώπων, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα Αρχαιολογία- Ένα ταξίδι στο παρελθόν, Κέδρος, Αθήνα 2001 (α έκδ., Αθήνα 1998) Ο τρόπος μελέτης και ανάλυσης του περιεχομένου των βιβλίων που προαναφέρθηκαν βασίστηκε στον τύπο της βιβλιοπαρουσίασης του περιοδικού Διαβάζω 38 και στους άξονες, βάσει των οποίων έγινε η προσέγγιση των «Δημοφιλών Ιστοριών» 39. Οι άξονες αυτοί αφορούν στην αξιοποίηση των πηγών, στη θέση του αναγνώστη και του συγγραφέα, στις αφηγηματικές τεχνικές και τέλος, στο στοιχείο της διασκέδασης του αναγνώστη. Στοιχεία, που επιπλέον ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάλυση των βιβλίων, υπήρξαν τόσο η χρήση της ειδικής, «αρχαιολογικής» γλώσσας, όσο και εν γένει η χρήση της γλώσσας, η εικονογράφηση και η 38 Διαβάζω, τευχ. 1,2,3,4 (1976) και τευχ. 477, 479 (2007). 39 Scanlon Μ. & Buckingham D., ό.π. 220

11 συνολική οργάνωση των βιβλίων διότι, όπως εκτενώς έχει αναφερθεί, αποτελούν σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά των βιβλίων γνώσεων. Σε ό,τι αφορά στα ποιοτικά στοιχεία των αρχαιογνωστικών βιβλίων, η μελέτη και η ανάλυση του δείγματος των βιβλίων που επιλέχτηκαν, οδήγησε στον εντοπισμό και την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν σχέση τόσο με την διαφορετική τυπολογία στην οποία ανήκει κάθε βιβλίο, όσο και το προσωπικό ύφος γραφής που διακρίνει τον συγγραφέα. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο έργο της Λήδας Κροντηρά, είναι η μυθοπλαστική διάσταση, με την οποία επιδιώκει την ταύτιση του αναγνώστη, η αξιοποίηση των πηγών και ταυτόχρονα η αυστηρή επιλογή των εκθεμάτων, πάνω στα οποία στηρίζει την πλοκή της αφήγησής της, καθώς και η ενσωμάτωση λογοτεχνικών αποσπασμάτων, τα οποία άλλοτε χρησιμοποιεί ως τεκμηρίωση και άλλοτε ως ήδισμα του λόγου της. Επισημαίνεται επίσης η παιδοκεντρική αντίληψη σε ό,τι αφορά τη θέση του αναγνώστη, το παιχνίδι με το χρόνο, που αποτελεί αφηγηματική τεχνική και τέλος ο παιγνιώδης χαρακτήρας των βιβλίων της, με τον οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει την έμπρακτη συμμετοχή του αναγνώστη. Η χρήση της «ειδικής» γλώσσας, της αρχαιολογικής, γίνεται με φειδώ και αποσκοπεί στην εκπαίδευση του αναγνώστη, ώστε αυτός να κατανοεί και να χρησιμοποιεί στο μέλλον αυτόν τον επιστημονικό κώδικα. Η οργάνωση της έκδοσης και η εικονογράφηση των βιβλίων κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν τα καλά βιβλία γνώσεων. Στα βιβλία της Κροντηρά συνδυάζεται η εικονογράφηση με την παράθεση εικόνων, σκίτσων και διαγραμμάτων. Το έργο της Μαρίζας Ντεκάστρο χαρακτηρίζεται από την πολύ καλή οργάνωση του υλικού, το οποίο με παιδαγωγικά κριτήρια η συγγραφέας και παιδαγωγός επιλέγει, καθώς αυτό κατανέμεται σε κεφάλαια και ενότητες και υποστηρίζεται δυναμικά από γραφιστικές εφαρμογές και τεχνικές εκτύπωσης 40. Τα περισσότερα από τα βιβλία που μελετήθηκαν είναι βιβλία εργασίας και αποσκοπούν στην ενεργητική εμπλοκή του αναγνώστη. Ωστόσο, η συγγραφέας χρησιμοποιεί και την τεχνική της μυθοπλασίας, όπου το κρίνει αναγκαίο, και μέσω αυτής αποσκοπεί στην ταύτιση του αναγνώστη. Τα κείμενα δεν είναι εκτενή και η χρήση της αρχαιολογικής ορολογίας γίνεται με προσοχή και φειδώ. Για την αποκωδικοποίηση των αρχαιολογικών όρων, που αναφέρονται στο κείμενο, δεν ακολουθείται κοινή πρακτική σε όλα τα βιβλία της συγγραφέως, αλλά επιλέγονται διαφορετικοί κάθε φορά τρόποι. Άλλοτε οι όροι επεξηγούνται μέσα στο κείμενο και συγκεντρώνονται σε γλωσσάρι στο τέλος του βιβλίου, άλλοτε επεξηγούνται εκτός κειμένου, αλλά στην ίδια σελίδα και με ιδιαίτερη σήμανση, άλλοτε αναλύονται ετυμολογικά και 40 Ντεκάστρο Μ., «Σκέψεις γύρω από τα βιβλία γνώσεων», ό.π., σ

12 άλλες φορές νοηματοδοτούνται από τα συμφραζόμενα. Ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας των βιβλίων είναι εμφανής και ο αναγνώστης τοποθετείται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της συγγραφέως. Συνήθως στα βιβλία της Ντεκάστρο δεν γίνεται εικονογράφηση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, και χρησιμοποιούνται εικόνες εκθεμάτων, φωτογραφίες σύγχρονες ή φωτογραφίες εποχής και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στο κείμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ισορροπία λόγου και εικόνας. Διαφορετικής προσέγγισης είναι το έργο του Χρήστου Μπουλώτη, καθώς αυτό χαρακτηρίζεται από την έντονη μυθοπλαστική διάθεση του συγγραφέα και από την ενσωμάτωση συμβάσεων και μοτίβων του παραμυθιού. Βασικά χαρακτηριστικά των βιβλίων του Μπουλώτη είναι η χρήση του μαγικού στοιχείου, η σταθερή αναφορά στο φεγγάρι, το παιχνίδι με το χρόνο, η κατάργηση των ορίων του φανταστικού και του πραγματικού, και το ανοιχτό τέλος των ιστοριών. Μέσα στο ιδιαίτερο αυτό σύμπαν, πανταχού παρών είναι ο αναγνώστης, ο οποίος συγκατατίθεται σιωπηρά για την όποια εξέλιξη έχει αποφασίσει ο συγγραφέας, και του αναγνωρίζεται το προνόμιο να προσδιορίσει ο ίδιος το τέλος της ιστορίας. Ιδιαίτερη είναι και η αναφορά του συγγραφέα στη γλώσσα, είτε ως στοιχείο πλοκής των ιστοριών του, είτε ως μέσο έκφρασης για τις παραμυθιακές ιστορίες που περιγράφει. Η γλώσσα στο έργο του Μπουλώτη μπορεί να χαρακτηριστεί ποιητική, καθώς είναι συγκινησιακά φορτισμένη και παρατηρείται ότι δεν γίνεται χρήση αρχαιολογικών όρων. Ιδιαίτερη είναι η λειτουργία της εικονογράφησης στην απόδοση των ιστοριών του Μπουλώτη, καθώς άλλοτε κυριαρχεί η εικόνα και άλλοτε αυτή λειτουργεί ως κορνίζα για να αναδειχτεί το κείμενο. 7. Συμπεράσματα Σε ό,τι αφορά των αριθμό των εκδόσεων μπορούμε λοιπόν, να πούμε ότι η παραγωγή παιδικών βιβλίων παρακολουθεί τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και επηρεάζεται από αυτές, στοιχείο που προκύπτει και από τη μείωση των εκδόσεων το 2010, έτος κατά το οποίο έγινε φανερή η οικονομική κρίση της χώρας. Άλλο στοιχείο που φαίνεται να επηρεάζει θετικά την έκδοση των βιβλίων αρχαιογνωστικού περιεχομένου είναι τα γεγονότα που έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό, όπως η τέλεση των ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα το 2004 και τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης το Τα γεγονότα αυτά λειτούργησαν αποφασιστικά, ώστε να εκδοθούν πολλοί νέοι τίτλοι αρχαιογνωστικών βιβλίων, οι οποίοι και μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες με επικρατέστερη γλώσσα μετάφρασης την αγγλική. Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο που αφορά στην αναλογία των ελληνικών πρωτότυπων τίτλων και των μεταφρασμένων σε ό,τι αφορά στα βιβλία με αρχαιογνωστικό 222

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2004-6 Επιστημονική Υπεύθυνη Συντονίστρια Χριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε, Έχετε στα χέρια σας τον Κατάλογο των εκδόσεων Gutenberg ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ και τυπωθήτω που αφορά την Προσχολική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (21 και 22 Ιανουαρίου 2011) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα