θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis."

Transcript

1 θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι ~

2 2 Α ν ε ί σ α ι, ε ί µ α ι.

3 σηµείωση Ο Μένγκελε (ό ως και κάθε άλλο γρα τό µου) είναι (σωστότερα: θα ήθελα να είναι) µια ακόµη αφήγηση ροορισµένη για να διαβαστεί. Η θεατρική φόρµα ου χρησιµο οίησα ήταν µονάχα το µέσο ου ένιωσα ροσφορότερο για να καταγράψω µια φριχτή ιστορία αγά ης και φόνων ή την α οκαλυ τική ιστορία της αγά ης διά του εξακολουθητικού όσο και ακαταλόγιστου φόνου µέσα στους αιώνες. Για τον Μένγκελε ισχύουν όσα σηµείωνα και για τα ροηγούµενα «θεατρικά έργα» µου (La ultima noche ή οι καρχαρίες, 2010, Historia de un amor ή τα µυρµήγκια, 2011): δεν γνωρίζω αν µ ορεί να αρουσιαστεί στο θέατρο, αν έχει αυτό ου ονοµάζουµε «θεατρικότητα». Οι σκηνικές (;) οδηγίες ου ενσωµάτωσα στο «έργο» ήταν για µένα α αραίτητο κοµµάτι της αφήγησης. Αν κά οιος σκηνοθέτης (ή ό οιος άλλος) νιώσει ως δεν του είναι χρήσιµες, ας τις αγνοήσει ή ας τις αλλάξει. εν έχω αντίρρηση αντί για έναν άντρα και µια γυναίκα να αίξουν δυο γυναίκες ή δυο άντρες, ένας εγγαστρίµυθος µε µια κούκλα ή ακόµη και αιδιά. Εξάλλου, ό ως ε ιµένω σε κάθε αντίστοιχη εισαγωγή, νιώθω ως όλες οι αφηγήσεις α ευθύνονται σε αιδιά οι ενήλικοι είναι ήδη νευµατικά νεκροί, γυαλιστερά ταριχευµένα τώµατα. Ωστόσο στον Μένγκελε, ερισσότερο α ό κάθε άλλο «θεατρικό έργο» µου, ένιωσα γράφοντάς το τροµακτικά έντονη την ανάγκη ου εριγράφτηκε αρα άνω (ή και κυριεύτηκα α ό αυτήν): δ υ ο δ ε κ ά χ ρ ο ν α ή δ ω δ ε κ ά χ ρ ο ν α α ι δ ι ά ν α α ί ζ ο υ ν σ ε µ ι α σ κ η ν ή ( µ ε ) ε τ ο ύ τ ο τ ο κ ε ί µ ε ν ο. Προφανώς τρόµαξα ολύ µε την ιδέα και τον τρό ο ου ά λωνε µέσα µου ίσως για αυτό το λόγο να ενσωµάτωσα στις σκηνικές οδηγίες την ροϋ όθεση των ενήλικων ηθο οιών µή ως και κουκουλωθεί, µή ως και θαµ ώσει κά ως ο τρόµος. θ. τ. Φεβρουάριος

4 ΠΡΟΣΩΠΑ: Ο Μ, η Ε, στο κουπέ του τρένου. ~ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 1. [Καλησ έρα σας ] 2. [Τι έγινε;] 3. [Ξέρετε τι ροτείνω; Να βάλουµε λίγη µουσική ] 4. [ υστυχώς για εσάς, εγώ έχω σταθερές συνήθειες ] 5. [Καλησ έρα σας ] 6. [ ιακο ή ρεύµατος;] 7. [ εν σας καταλαβαίνω ] 8. [Εγώ; Ο Μένγκελε;] ΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ 9. [Σας αρακαλώ, σταµατήστε το Όλο αυτό αρατράβηξε ] 10. [«Ένα κλειστό κουτί ου ηγαίνει»;] 11. [Είναι άρρωστο όλο αυτό Άρρωστο και λανθασµένο ] 12. [Θα σε σκοτώσω Το υ όσχοµαι ως θα σε σκοτώσω ] 13. [Πρέ ει να τιµωρηθούµε ] 14. [Ήταν ένα όνειρο ] 15. [ εν υ άρχει Εσθήρ Κοέν ] 16. [Κι όµως θα χάσεις ] 4

5 ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 5

6 1. (Βαγόνι τρένου. Μ αίνει µια νέα γυναίκα. Μ ορεί να είναι α ό 20 έως 30 χρονών. Ίσως και µεγαλύτερη. Στο βαγόνι κάθεται ένας άντρας, διαβάζει ένα βιβλίο. Μ ορεί να είναι εµφανώς µεγαλύτερός της µ ορεί και όχι.) Ε: Καλησ έρα σας Μ: Καλησ έρα Ε: Είµαστε στο Α13, σωστά; Μ: Σωστά Ε: Α, ωραία (Το οθετεί τη βαλίτσα της.) Η θέση C είναι αυτή; Μ: Αυτή είναι Ε: Α, σας ευχαριστώ (Κάθεται α έναντί του.) Έχουµε κά οιους άλλους συνε ιβάτες στο κου έ µας; Μ: εν νοµίζω Ε: Να σας ω την αλήθεια, αυτό δεν µε στεναχωρεί Η ολυκοσµία είναι ρόβληµα στα κου έ Μ: Ο ότε είστε τυχερή Ε: Ίσως, βέβαια, ανέβουν ε ιβάτες στην ε όµενη στάση Μ: Μα δεν υ άρχει ε όµενη στάση Ε: Το ξέρετε αυτό έγκυρα; Μ: (Χαµογελάει) Ναι, το ξέρω έγκυρα εν υ άρχει άλλη στάση Θα φτάσουµε στον τερµατικό σταθµό λίγο ριν το ξηµέρωµα Ε: Ταξιδεύετε συχνά µε αυτό το δροµολόγιο; Μ: Αρκετά συχνά Σχεδόν κάθε εβδοµάδα 6

7 Ε: Είναι ε αγγελµατικοί οι λόγοι; Μ: Κυρίως ε αγγελµατικοί Ε: Είστε ασφαλιστής; Μ: Είµαι δηµόσιος υ άλληλος Ε: Μάλιστα Συγγνώµη ου γίνοµαι αδιάκριτη Μ: εν γίνεστε αδιάκριτη Ε: Α ό µικρή ήµουν αδιάκριτη Κακώς, κάκιστα Λένε ως η αδιακρισία είναι υ οσυνείδητη δειλία Μ: Μα σας εί α: δεν γίνατε αδιάκριτη Ε: Ω, σας ευχαριστώ Μ: Να είστε καλά (Σκύβει στο βιβλίο του.) Ε: (Ανοίγει την τσάντα της. Βγάζει ένα βιβλίο.) Μή ως σας ειράζει το διάβασµα; Μ: (Με ελαφριά σαστιµάρα) Μα, ό ως βλέ ετε, διαβάζω κι εγώ Ε: Ναι, αλλά µ ορεί να ρογραµµατίζατε να κοιµηθείτε Μ: Αν θελήσω να κοιµηθώ, θα κλείσω το ατοµικό µου φωτάκι Υ άρχει ρόβλεψη γι αυτό στα σύγχρονα τρένα Ε: Σωστά, υ άρχει ρόβλεψη Μ: Ό οιος θέλει να κοιµηθεί, σβήνει το φωτάκι του και κοιµάται Ό οιος θέλει να διαβάσει, κρατάει το φωτάκι του ανοιχτό Ε: Έχετε δίκιο Μ: Ο ότε ο καθένας συνε ιβάτης κρατάει την αυτονοµία του Έχει ροβλεφθεί αυτό Ε: Είναι στ αλήθεια µεγάλη εφεύρεση τα τρένα 7

8 Μ: Συµφωνώ µαζί σας Είναι µια α ό τις µεγαλύτερες εφευρέσεις της Ιστορίας Ίσως η µεγαλύτερη Ε: Η µεγαλύτερη; Μ: Μην σας φαίνεται αράξενο Τα τρένα ένωσαν τον κόσµο Έδωσαν στους ανθρώ ους τη δυνατότητα να σκεφτούν συνολικά Σαν ανθρω ότητα Ε: Είναι ολύ ενδιαφέρον αυτό ου λέτε Μ: Ναι, αν το σκεφτείτε, µ ορεί να γίνει ενδιαφέρον Ε: (Κοιτάζει α ό το αράθυρο. Προφανώς δεν βλέ ει τί οτε.) Προφανώς τώρα θα ερνάµε µέσα α ό το δάσος Μ: Προφανώς Ε: εν το έχετε δει οτέ; Μ: Ταξιδεύω συνήθως νύχτα Έχω χρόνια να άρω τρένο την ηµέρα Ε: Εγώ, άλι, α οφεύγω τα τρένα τη νύχτα εν µ ορώ να δω έξω Νιώθω σαν να είµαι σε ένα κλειστό κουτί ου ηγαίνει στα τυφλά Μ: Κι όµως α όψε ήρατε το βραδινό δροµολόγιο Ε: εν γινόταν αλλιώς Έ ρε ε να ρολάβω τη βιβλιοθήκη ανοιχτή, να βγάλω φωτοτυ ίες και να ετάξω µε την τήση των 2.45 το µεσηµέρι Μ: Καταλαβαίνω Ε: Άραγε, θα εράσει άνθρω ος α ό το κυλικείο για να άρει κά οια αραγγελία; Εδώ ου τα λέµε, θα ήθελα έναν καφέ Μ: Όχι, α όσο ξέρω, δεν θα εράσει Ε: Ο ότε ρέ ει να άω εγώ α ό το κυλικείο Μ: Ναι 8

9 Ε: (Ανοίγει την τσάντα. Ψάχνει κάτι.) Μή ως θα θέλατε έναν καφέ; Ή µια ζεστή σοκολάτα; Μ: Όχι, σας ευχαριστώ Ε: (Αφήνει την τσάντα κά ως α ογοητευµένη.) Μάλιστα Μ: Εσείς, ωστόσο, µ ορείτε να άτε Ε: Ίσως υστερότερα Μ: Ό ως θέλετε Ε: Προτιµώ να διαβάσω τώρα (Ανοίγει το βιβλίο της.) Μ: Ό ως θέλετε (Στρέφεται κι αυτός στο βιβλίο του.) Ε: Ωστόσο, αν θέλετε, µ ορείτε να κα νίσετε Μ: (Κά ως έκ ληκτος) Μα α αγορεύεται το κά νισµα Ε: Είµαστε οι δυο µας στο βαγόνι εν υ άρχει άλλος για να ενοχληθεί Μ: εν είναι σωστό Ε: Ελάτε τώρα εν θα χαλούσε ο κόσµος µε µια αρατυ ία Μ: Εσείς θέλετε να κα νίσετε; Ε: Εγώ; Όχι βέβαια εν κα νίζω Μ: Μα τότε γιατί ρωτάτε; Ε: Για εσάς Αν θέλατε να κα νίσετε Ήθελα να σας ω ως εγώ δεν έχω ρόβληµα Μ: Και γιατί να κα νίζω εγώ; Πώς το υ οθέσατε αυτό; Ε: Τι να σας ω; Ήµουν σίγουρη ως κα νίζετε Μ: Σας ευχαριστώ Αλλά δεν κα νίζω 9

10 Ε: (Κά ως α ογοητευµένη) Μάλιστα Ελ ίζω να µην σας ζάλισα µε τη φλυαρία µου (Σκύβει στο βιβλίο της.) Ώρα να διαβάσω, να ησυχάσετε κι εσείς (Περνάνε λίγες στιγµές σιω ής.) Μ: Γράφετε κά οια εργασία; Ε: (Ελαφρώς έκ ληκτη) Ορίστε; Μ: Ρωτάω αν γράφετε κά οια εργασία.. Ε: Ω, ναι Γράφω το διδακτορικό µου Μ: Πάνω σε οιο αντικείµενο; Ε: Πάνω στην Ιστορία Μ: Α, είστε ιστορικός Ε: Κατά κά οιον τρό ο Μ: Πολύ ενδιαφέρον Και οιο είναι το θέµα της εργασίας σας; Ε: Ο εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος Μ: Ο εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος; Έτσι, γενικά; εν είναι δυνατόν Ε: Έχετε δίκιο, δεν είναι δυνατόν Μ: Θα µου είτε το θέµα σας, λοι όν; Ε: Κάνω διδακτορικό άνω στα αυτοβιογραφικά γρα τά του Γιόζεφ Μένγκελε Μ: Του γνωστού Μένγκελε; Ε: Τον γνωρίζετε; Μ: Τον Ναζί; Ε: Ναι, αυτόν 10

11 Μ: Το γιατρό µε τα ειράµατα στο Νταχάου Ε: Στο Άουσβιτς Μ: Στο Άουσβιτς, έχετε δίκιο, στο Άουσβιτς Που έκανε κάτι ειράµατα µε αιδιά, µε εγκύους Ε: Ναι, αυτός είναι Μ: Μ ράβο σας Ε: Μ ράβο για τι; Μ: Που κάνετε διδακτορικό Είναι σ ουδαίο ράγµα η ε ιστήµη Ε: Παράξενο Μ: Τι είναι αράξενο; Ε: Αυτή η ε ιδοκιµασία σας Συνήθως, όταν ακούν το όνοµα του Μένγκελε, οργίζονται Ή µαζεύονται ό ως οι χελώνες στο καβούκι τους Μ: Μα τι σχέση έχει η ε ιστήµη µε την οργή; Ε: Χαίροµαι ου καταλαβαίνετε Μ: Μα όλα αυτά είναι ληγµένα α ό αιώνες Ε: Πιστέψτε µε, δεν είναι ληγµένα για όλους Μ: Για µένα είναι Ε: Χαίροµαι γι αυτό Μ: Και κρατούσε ηµερολόγια ο Μένγκελε; Ε: Ναι Έγραφε και ολλές ε ιστολές Και µια µυθιστορηµατική αυτοβιογραφία Μ: Αυτοβιογραφία; 11

12 Ε: Ναι, ένα δήθεν µυθιστόρηµα ου είναι η ζωή του ό ως ήθελε να τη βλέ ει αυτός Μια συγκεκαλυµµένη αυτοβιογραφία Μ: Τι ακριβώς µελετάτε σε όλα αυτά; Ε: Ζητήµατα µεταµέλειας, ενοχής, αυτοκριτικής Μ: Και τι δια ιστώσατε; Μετάνιωσε για τί οτε; Ε: Όχι, δεν µετάνιωσε Μ: Μάλιστα Ε: Άνθρω οι σαν τον Μένγκελε δεν µ ορούν να µετανιώσουν Μ: Γιατί; Ε: Γιατί ίστευε ολύ σε κάτι Άµα ιστεύεις ολύ σε κάτι, τότε δεν έχεις χώρο για αναστοχασµό και µετάνοια Μ: Νόµιζα ως ήταν διεστραµµένος και σαδιστής Ε: Τι θα ει «διεστραµµένος και σαδιστής»; Μ: Φαντάζοµαι, κά οιος ου ευχαριστιέται όταν ροκαλεί όνο Που ηδονίζεται µε τον όνο των άλλων Ε: Αυτές οι λέξεις είναι αντιε ιστηµονικές «ιεστραµµένος», «ανώµαλος» και όλα αυτά είναι ηθικοί χαρακτηρισµοί εν µ ορούµε να ερµηνεύουµε τον κόσµο µε τέτοιες κουβέντες Μ: Έχετε δίκιο, εγώ δεν είµαι ιστορικός Ε: Εκεί ου αρχίζει η λέξη «διεστραµµένος» ή «τρελός» ή ό,τι ανάλογο, σταµατάει η ε ιστήµη Αν ήσασταν γιατρός και µελετούσατε τον καρκίνο, θα λέγατε οτέ ως ο καρκίνος ήταν διεστραµµένος; Μ: Συµφωνώ α όλυτα Με έχετε είσει.. Ε: Χαίροµαι γι αυτό. Μ: Κι αφού δεν µετάνιωσε, εσείς τι µελετάτε; Ε: Αυτό Το ότι δεν µετάνιωσε 12

13 Μ: Είχα ακούσει ως αµφισβητούνε τον θάνατό του Πως τον σκηνοθέτησε κι όλα αυτά Ε: εν ασχολούµαι µε αυτό Μ: εν σας ενδιαφέρει; Ε: Όχι Αυτά είναι αραϊστορία Ο θάνατος του Μένγκελε ήταν τσεκαρισµένος µε εξετάσεις DNA Μα, ακόµη κι αν δεν έθανε στη Βραζιλία τότε ου ανακοινώθηκε, θα έθανε κά ου αλλού Μ: Καταλαβαίνω Ε: Πάντως, µέχρι σήµερα δεν θα ζούσε Μ: Σωστά Ε: Εµένα µε ενδιαφέρει αυτό ου σκεφτότανε Και το γιατί Μ: Και καταλήξατε ως το έκανε α ό αγά η Ε (Κά ως ενοχληµένη) εν εί α τη λέξη αγά η Μ: Εί ατε ως ίστευε Η ίστη είναι η αγά η Ε: Η ίστη είναι ίστη Και δεν έχει καµία σχέση µε την αγά η Μ: Νιώθω ότι ενοχληθήκατε Ε: Γενικά, δεν ιστεύω ως υ άρχει αγά η Μ: εν ήθελα να σας ενοχλήσω Ε: εν ενοχλήθηκα Αλλά δεν ιστεύω στην αγά η (Έξαφνα σβήνουν τα φώτα κι όλα βυθίζονται στο α όλυτο σκοτάδι.) 13

14 2. Ε: (Πολύ τροµοκρατηµένη, σχεδόν κραυγάζει.) Τι έγινε; Μ: Ηρεµήστε Ε: (Φωνάζει.) Τ ι έ γ ι ν ε, ε ί τ ε µ ο υ τ ι έ γ ι ν ε Μ: Σας αρακαλώ, ηρεµήστε Έχουµε µια διακο ή ηλεκτρικού Ε: (Εξακολουθεί να είναι ολύ τροµοκρατηµένη.) Μα ώς είναι δυνατόν; Μ: Προφανώς θα έγινε κά οιο βραχυκύκλωµα (Ανάβει το φακό του κινητού του. Ο χώρος φωτίζεται. Η Ε είναι όρθια στο κέντρο του κου έ.) Πάλι καλά ου υ άρχουν και οι φακοί των κινητών Ε: Το κινητό, έχετε δίκιο, το κινητό (Γυρίζει ρος την τσάντα της, βγάζει το δικό της κινητό, ανάβει κι αυτή το φακό του.) Μ: Ησυχάστε εν υ άρχει κά οιος λόγος ανησυχίας Ε: (Και άλι τροµοκρατηµένη, δοκιµάζει να ανοίξει την όρτα του κου έ.) Η όρτα έχει σφραγίσει (Πιο δυνατά) Η ό ρ τ α έ χ ε ι σ φ ρ α γ ί σ ε ι. Μ: Μα έχουµε διακο ή ηλεκτρικού Όλα έχουν σφραγίσει γίνει; Ε: Και τώρα, τι θα γίνει; (Με αυξανόµενο ανικό) Και τώρα, τι θα Μ: Θα εριµένουµε Ε: (Με ένταση) Πόσο θα εριµένουµε; Μ: εν ξέρω Θα εριµένουµε µέχρι να φτιάξουν τη βλάβη Ε: Πόσο θα εριµένουµε; Μ ορείτε να µου είτε όσο; Μ: Σας αρακαλώ Μην κάνετε έτσι εν είµαστε και στη µέση του ωκεανού 14

15 Ε: Είµαστε σε ένα κλειστό κουτί Μ: Είµαστε µέσα στο τρένο κι έγινε ένα βραχυκύκλωµα Ε: (Με έντονο ανικό) Είµαστε σε κλειστό κουτί και µας ηγαίνει Μ: εν µας ηγαίνει ουθενά Το τρένο έχει σταµατήσει Ε: (Τροµοκρατηµένη) Το τρένο ηγαίνει εν το ακούς ου ηγαίνει; Μ: (Με αυστηρό τόνο) Το τρένο είναι ηλεκτροκίνητο και έχουµε διακο ή ηλεκτρικού Είµαστε σταµατηµένοι εν θέλει τί οτε άλλο αρά α λή λογική Ε: (Κά ως ιο ήσυχη) Με συγχωρείτε Μ: Παλιότερα, τα τρένα λειτουργούσαν µε κάρβουνο και ατµό Τότε δεν γινόταν να εγκλωβιστείς Ε: Με συγχωρείτε Μ: Ήταν ιο σίγουρα τα ράγµατα τότε Ε: Θέλω να σας ζητήσω συγγνώµη Μ: Μα γιατί; εν κάνατε τί οτε κακό Ε: Σας µίλησα στον ενικό Μ: Τι; Ε: Πριν, σας µίλησα στον ενικό Σας εί α για το τρένο, «δεν το ακούς ου ηγαίνει» Μ: Ω, δεν ειράζει Μέσα στην ταραχή τους, οι άνθρω οι λένε και χειρότερα Ε: Τουλάχιστον µετά να ζητάνε µια συγγνώµη Μ: εν χρειάζεται να σκέφτεστε τόσες λε τοµέρειες Εξάλλου, ίσως ρέ ει να εράσουµε στο στάδιο του ενικού Ε: Τι εννοείτε; 15

16 Μ: Πως ρέ ει να γίνουµε λίγο ρακτικοί Μ ορεί να εράσουµε ώρες εδώ µέσα Ο ληθυντικός αριθµός δεν διευκολύνει την ε ικοινωνία Ε: (Ε ιθετικά) Νοµίζεις ως θα γαµήσεις, έτσι; Μ: (Με έκ ληξη) Μα εγώ Ε: Έλα, ες το, νοµίζεις ως θα γαµήσεις, σωστά; Μ: (Ενοχληµένος) Νοµίζω ως έχετε ξε εράσει τα όρια Ε: (Με σχετική αµηχανία) Με συγχωρείτε Μ: (Εξακολουθεί να είναι ενοχληµένος.) Πώς µ ορείτε να λέτε κάτι τέτοιο; Ε: Με συγχωρείτε Έχω χάσει τον έλεγχο εν το λέω για να δικαιολογηθώ, αλλά αυτό συµβαίνει Μ: Εν άση ερι τώσει, ας το ροσ εράσουµε Ε: Έχετε κάθε δικαίωµα να µην το ροσ εράσετε Μ: Εντάξει, δεν ήρθε και το τέλος του κόσµου Είστε µια τόσο όµορφη γυναίκα, είναι λογικό να σας λευρίζουν διάφοροι ενοχλητικοί Α λώς αυτό δεν ισχύει στην ερί τωσή µας Ε: Είστε ολύ ευγενής Κι έχετε κάθε δικαίωµα να µε θεωρείτε ανάγωγη Μ: Προτείνω να γίνουµε λίγο ρακτικοί Πρέ ει να κάνουµε οικονοµία στην µ αταρία Ε: Τι εννοείτε; Μ: Στην µ αταρία των κινητών, εννοώ Μ ορεί να µείνουµε εδώ για ώρες Ας κρατήσουµε το ένα κινητό σβηστό και θα το ανάψουµε µόλις σβήσει ο φακός του άλλου Ε: Έχετε δίκιο Αυτό να κάνουµε Σβήστε το δικό σας Μ: (Σβήνει το φακό του κινητού του.) Ωραία, λοι όν 16

17 Ε: εν δοκιµάσαµε να δούµε αν τα κινητά έχουν σήµα Μ: εν έχουν Ποτέ δεν έχουν σε τέτοιες ερι τώσεις Ε: (Βλέ ει την οθόνη του κινητού της.) Πράγµατι, δεν έχουν Μ: Έτσι, για την τιµή των ό λων, να ελέγξω και το δικό µου (Βλέ ει την οθόνη του.) Όχι, δεν υ άρχει τί οτε Ε: Και όσην ώρα θα εριµένουµε εδώ; Μ: Όση χρειάζεται Ε: Όση χρειάζεται; Μ: Ναι, άντοτε οι άνθρω οι εριµένουν όσο χρειάζεται Ε: Ναι, αλλά δεν µε διαφωτίζετε εν µου λέτε όσην ώρα Μ: Αλίµονο, δεν ξέρω Ε: εν σας έχει ξανατύχει, τόσο ολύ ου ταξιδεύετε; Μ: Όχι, δεν µου έχει ξανατύχει Ε: Και τότε ώς ξέρετε ότι η βλάβη θα διορθωθεί; Μ: Πάντοτε διορθώνονται οι βλάβες Η ανθρώ ινη εξέλιξη είναι µια µεγάλη ακολουθία α ό βλάβες ου διορθώνονται Ε: (Πέφτει στη θέση της α οκαµωµένη.) εν µε βοηθάτε Μ: Μα ώς µ ορώ να σας βοηθήσω; Ε: Α αντάτε ολύ γρήγορα Και λέτε ράγµατα ου τα έχετε σκεφτεί α ό ριν εν µιλάτε σε µένα Μιλάτε γενικά Μ: Ναι, καταλαβαίνω Ίσως έχετε δίκιο Είναι, βλέ ετε, η δουλειά µου ου µε κάνει να µιλάω έτσι Ε: Στ αλήθεια, τι ακριβώς κάνετε; Μ: Μα σας εί α, είµαι δηµόσιος υ άλληλος 17

18 Ε: Αυτό είναι ολύ γενικό Πείτε µου κάτι ερισσότερο Για αράδειγµα, δεν ήξερα ως οι δηµόσιοι υ άλληλοι ταξιδεύουν Μ: Συµµετέχω σε µια ε ιτρο ή δεοντολογίας ου συσκέ τεται κάθε δύο εβδοµάδες Ε: Και τι ελέγχετε στην ε ιτρο ή σας; Μ: ιάφορα θέµατα αξιολόγησης εργασιακής συµ εριφοράς υ αλλήλων Ε: Μου φαίνεται ολύ εξειδικευµένο αυτό... Μ: Είναι Και, ιστέψτε µε, είναι και αρκετά βαρετό Ε: Εδώ ου τα λέµε, χωρίς να θέλω να σας ροσβάλω, δεν θα µε τραβούσε οτέ σαν δουλειά Μ: Ιδίως αν συγκριθεί µε τα θέµατα µε τα ο οία ασχολείστε εσείς Ε: Αυτό, άντως, είναι αράξενο Μ: Τι εννοείτε; Ε: Μου κάνει εντύ ωση ου βρίσκετε τον Μένγκελε ενδιαφέροντα Σας το εί α και ριν: οι ερισσότεροι, µόλις ακούνε το όνοµα, αλλάζουν συζήτηση Μ: Ίσως ε ειδή ενδιαφέρονται ερισσότερο α ό όσο ερίµεναν Και τους τροµάζει αυτό Ε: Και γιατί να ενδιαφέρονται; Μ: εν µ ορώ να το ροσδιορίσω ακριβώς Ίσως γιατί η ιστορία του έχει µια καθαρότητα Φριχτή κι α αίσια, το δίχως άλλο αλλά καθαρότητα Ε: (Παραξενεµένη) Τι εννοείτε; Μ: Πώς να το ω; Ας ούµε ως οι ράξεις του ήταν σαφείς. Ξεκάθαρες εν υ ήρχε η αραµικρή ιθανότητα να µην τις καταλάβεις, να σκεφτείς ως είναι κάτι άλλο α ό αυτό ου βλέ εις 18

19 Ε: Και αυτό είναι καλό; Μ: Μια τέτοια σαφήνεια έχει µια αράξενη αγερή γοητεία Μ ορεί να σε τραβήξει Ε: Εσάς σας τραβάει; Μ: Αν ασχολούµουν µε την ερί τωσή του, ναι, θα µ ορούσα να ιαστώ α ό την καθαρότητα. Ό ως ιαστήκατε κι εσείς Ε: (Ενοχληµένη) Εγώ δεν ιάστηκα α ό ουθενά Εγώ είµαι ιστορικός Μ: Με συγχωρείτε εν θέλω να σας εκνευρίσω Ε: Συχνά νοµίζετε ως ξέρετε ερισσότερα α ό όσα ρέ ει Μ: Με συγχωρείτε Ξέρετε, λέω ολλά για να α οσ άσω το µυαλό σας α ό τη διακο ή του ρεύµατος Ε: Εδώ ου τα λέµε, αυτό το καταφέρατε Μ: εν είναι και λίγο Ε: Αλλά τώρα µου ξαναθυµίσατε ως είµαστε εγκλωβισµένοι Μ: Ζητώ συγγνώµη Ε: Μην ζητάτε συνέχεια συγγνώµη εν φταίτε εσείς Μ: εν θέλω να σας αγχώνω, θέλω να σας βοηθάω Ε: Πιστέψτε µε, µε βοηθάτε ολύ ερισσότερο α ό όσο νοµίζετε Μ: Αυτό µε κάνει να αισθάνοµαι καλύτερα Ε: Μα είναι αλήθεια Αν ήµουν µόνη, θα είχα τρελαθεί εν θέλω καν να το σκέφτοµαι Με βοηθάει άρα ολύ το ό,τι µιλάµε Μ: Τότε να σας κάνω µια ρόταση Ε: Σας ακούω, λοι όν Μ: Θέλετε να αίξουµε το «Μένγκελε και Εσθήρ»; 19

20 Ε: (Έκ ληκτη) Το «Μένγκελε και Εσθήρ»; Μ: εν το ξέρετε το αιχνίδι; εν το αίζατε µικρή; Ε: Ποιο αιχνίδι; Μ: Το «Αν είσαι, είµαι»; Ε: εν καταλαβαίνω Μ: «Αν είσαι ο Μένγκελε, είµαι η Εσθήρ» Ε: Γενικά, δεν έ αιζα εν ήµουνα αιδί των αιχνιδιών Μ: Εγώ, άλι, είµαι άλλης γενιάς Έχω άλλα βιώµατα Ε: Προφανώς αρόλο ου δεν µου φαίνεστε και τόσο µεγάλος Μ: Όταν ήµουν µικρός, λοι όν, είχαµε ολλές διακο ές του ηλεκτρικού. Ήταν ο καιρός των µεγάλων ερικο ών του ρεύµατος Μέναµε µε τις ώρες µες στο σκοτάδι µονάχα µε το κερί Ή και χωρίς κερί Έτσι αίζαµε µε τα αδέλφια µου διάφορα αιχνίδια ου δεν χρειάζονταν ζάρια ή ούλια ή ιόνια Ε: Ήταν αιχνίδια ου αίζονταν µε λόγια; Μ: Ήταν αιχνίδια ου αίζονταν µε το µυαλό Ε: Σαν τις δέκα ερωτήσεις Μ: Ακριβώς, σας τις δέκα ερωτήσεις Υ οδυόµασταν ως ήµασταν κά οιος άλλος Συνήθως λέγαµε ως ήµασταν κά οιος γνωστός, κά οιος διάσηµος Ε: Κά οιος ηθο οιός, ας ούµε Μ: Ναι, φυσικά Ή και ένα ιστορικό ρόσω ο Ας ούµε, ο Ιούλιος Καίσαρας ή η Κλεο άτρα Ε: Και ο άλλος; Μ: Ο άλλος έ αιζε ένα συνοµιλητή συνήθως τον ερωτικό σύντροφό του 20

21 Ε: Την Κλεο άτρα, ας ούµε Μ: Ή τον Καίσαρα Ή τον Να ολέοντα και την Ιωσηφίνα Ή κι ένα ζευγάρι α ό µια ταινία Ε: Αυτό ακούγεται ιο εύκολο Μ: Θυµάµαι, για καιρό αίζαµε τον Ρικ και την Ίλζα α ό την Καζαµ λάνκα Ε: Και τι κάνατε; Πώς αιζόταν το αιχνίδι; Μ: Φτιάχναµε ένα διάλογο Ο ένας µε τον άλλον Κι ό ου µας ήγαινε Ε: Και γνωρίζατε τόσο καλά την ιστορία και τις ροσω ικές λε τοµέρειες όλων αυτών; Μ: Όχι α αραίτητα Όσα ξέραµε, τα λέγαµε στην αρχή Βάζαµε τη φαντασία µας να καλ άσει Αλλάζαµε και την υ όθεση Ο Ρικ ανέβαινε στο αερο λάνο µε την Ίλζα, αντρεύονταν, κάνανε αιδιά, µαλώνανε για το χρώµα του κανα έ Ε: Αυτό ροϋ οθέτει να έχεις φαντασία Να έχεις κάτι να εις Μ: Η φαντασία έρχεται αν τη φωνάξεις Αυτό λέγαµε σε όσους δίσταζαν Ε: εν ισχύει για όλους αυτό Μ: Πράγµατι, ολλές φορές µούλιαζε και δεν έβγαζε ουθενά Αλλά δεν µ ορείτε να ιστέψετε όσο ενδιαφέρον µ ορούσε να έχει µερικές φορές Ιδίως όταν κάναµε αναχρονισµούς Ή και τρελές συναντήσεις Ε: Τρελές συναντήσεις; Μ: Ας ούµε, τον Χίτλερ µε την Μέριλιν Μονρόε Ε: Αυτό δείχνει ενδιαφέρον 21

22 Μ: Ειδικά αυτό µε τον Χίτλερ και την Μέριλιν είναι ολύ δύσκολο Γιατί τα στερεότυ α γι αυτούς σε εγκλωβίζουν και το θέµα εξαντλείται γρήγορα Πρέ ει να στήσεις γέφυρες α ό νωρίς Ε: Γενικά, δείχνει ενδιαφέρον αιχνίδι Αλλά δεν νοµίζω ως µε τραβάει να το αίξω εν έχω φαντασία Μ: Σας εί α για τη φαντασία Ε: Μην ε ιµένετε, δεν µε τραβάει Ίσως ρέ ει να ροσ αθήσω να κοιµηθώ Μ: Αν το θέµα δεν σας αρέσει, θα µ ορούσαµε να είµαστε κά οιοι άλλοι Να διαλέξετε εσείς ένα ζευγάρι α ό µια ταινία Ε: Είστε ολύ βολικός Νιώθω ως κάνω κατάχρηση της ευγένειάς σας Αλλά, σας αρακαλώ, µην ε ιµένετε Μ: Ό ως νοµίζετε Εγώ το σκέφτηκα για εσάς Ε: Σας ευχαριστώ Μα, αν θέλετε, σκεφτείτε κάτι άλλο Κάτι λιγότερο σύνθετο 22

23 3. Μ: Ξέρετε τι ροτείνω; Να βάλουµε λίγη µουσική Ε: Μουσική; εν θα ήταν άσχηµη ιδέα Αλλά ώς; του.) Μ: Έχω στο κινητό µου µερικά κοµµάτια (Ψάχνει το κινητό Ε: Και η µ αταρία; εν ξοδεύουν µ αταρία τα τραγούδια; Μ: Ε, όταν τελειώσει η δικιά µου, θα έχουµε τη δικιά σας Ας ε ιτρέψουµε µια µικρή σ ατάλη στον εαυτό µας Ε: Σωστά (Α ό το κινητό του Μ αρχίζει να αίζει η µουσική α ό το Youkali του Κουρτ Βάιλ.) Μ: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο µ ορώ να βρω αυτήν την ώρα Ε: Είναι υ έροχο Tο έχω ακούσει ολλές φορές Αλλά δεν ξέρω τι είναι Μ: Είναι Κουρτ Βάιλ Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Youkali Ε: Youkali εν ήξερα τον τίτλο Μα είναι τόσο γνωστή η µουσική, τόσο οικεία Μ: Μιλάει για έναν ονειρικό τό ο Κάτι σαν τον αράδεισο Ε: (Κά ως ενοχληµένη) Η µουσική δεν µιλάει για τί οτε Η µουσική είναι µουσική Μ: Ναι, δεν αντιλέγω Ε: Η µουσική είναι µουσική Μ: Ας την α ολαύσουµε, λοι όν (Ακούνε σιω ηλοί το τραγούδι. Περνάει µισό λε τό.) 23

24 Ε: Ποια ήταν η Εσθήρ; Μ: (Σαν να ξύ νησε α ό νάρκη.) Με συγχωρείτε; Ε: Η Εσθήρ Αυτή ου εί ατε ριν να αίξουµε στο αιχνίδι Μένγκελε και Εσθήρ Μ: Η Εσθήρ Προφανώς µια Εβραία Ε: Προφανώς; εν έχετε κάτι συγκεκριµένο στο µυαλό σας; Μ: Όχι Σκέφτηκα τον Μένγκελε και µια εβραία κρατούµενή του Το Εσθήρ είναι ένα τυχαίο εβραϊκό όνοµα ου µου ήρθε στο µυαλό Θα µ ορούσε να ήταν Ρεβέκκα ή Σάρα Ε: Ναι, βέβαια Μ: Τα ονόµατα είναι άντοτε µια ρόφαση Τι µ ορεί να υ άρχει µέσα σε ένα όνοµα; Ε: Αυτό το έχω ξανακούσει Μ: Είναι α ό τον Σέξ ιρ Ρωµαίος και Ιουλιέτα Ε: Μάλιστα... Μ: Είναι η ώρα ου η Ιουλιέτα ροσ αθεί να βρει µια δικαιολογία Ε: ικαιολογία για τι; Μ: Για να είσει τον εαυτό της ως ένα όνοµα δεν είναι τί οτε Ένας άνθρω ος είναι ένας σκέτος άνθρω ος ας είναι Μοντέγος Πως η ζωή είναι ιο σηµαντική α ό τα ονόµατά µας Ε: Νοµίζω ως είχε δίκιο Μ: Η Ιστορία έδειξε ως δεν είχε Ε: Τι δουλειά έχει η Ιστορία µε όλο αυτό; εν είναι Ιστορία ο Σέξ ιρ Μ: Εσείς ξέρετε καλύτερα τι είναι Ιστορία και τι δεν είναι 24

25 Ε: Πάντως, οι Μοντέγοι και οι Κα ουλέτοι δεν είναι Μ: Εδώ ου τα λέµε, σκέφτηκα και κάτι ερισσότερο γι αυτήν την Εσθήρ Ε: Κάτι ερισσότερο; Μ: Κάτι ερισσότερο α ό το όνοµά της. Ε: Τι; Μ: Σκέφτηκα ως αυτή η Εσθήρ θα ήταν στο Άουσβιτς Ε: Το φαντάστηκα Έτσι θα συνδεόταν και µε τον Μένγκελε Μ: Αυτός δεν έκανε ειράµατα µε δίδυµα αιδιά; Ε: Ναι, έκανε Και µε δίδυµα και µε άλλα Μ: Ας ούµε, λοι όν, ως όλο αυτό είναι ένα είραµά του Ε: Ένα είραµά του; Μ: Ναι, ένα είραµά του Τι έψαχνε µε τα ειράµατά του ο Μένγκελε; Ε: Κανείς δεν ξέρει τι έψαχνε Μ: Μα νόµιζα ως τα ειράµατα µε τους διδύµους τα έκανε γιατί Ε: (Τον διακό τει.) Όλα όσα λένε είναι εικασίες Κανείς δεν ξέρει τι έψαχνε Μ: Και οια είναι η ιο διαδεδοµένη εικασία; Ε: Πως ήθελε να δει το ώς µ ορούν να ε ιτευχθούν γενετικές µεταβολές Μ: ηλαδή ήθελε να τους κάνει όλους Άριους Ε: Κατά την εικασία αυτή, ναι Μ: Αυτό ήξερα κι εγώ Και νόµιζα ως αυτό είναι διασταυρωµένο 25

26 Ε: Τί οτε δεν είναι διασταυρωµένο Μ: Τέλεια, λοι όν Αυτό ου λέτε µας έρχεται γάντι Θα ούµε, λοι όν, ως δεν µελετούσε γενετικές µεταβολές Πως έψαχνε κάτι άλλο Ε: Τι; Μ: Το µυστικό της αιώνιας ζωής Το ελιξίριο της αθανασίας Ε: Αυτό δεν ροκύ τει α ό ουθενά Μ: Πως ήθελε να φτιάξει ένα νέο είδος ανθρώ ων ου δεν θα έθαιναν οτέ Ε: (Με δυσφορία) Αυτό, σας λέω, δεν έχει καµία βάση Μ: Ναι, αλλά εσείς ρέ ει να εράσετε κά ως τη νύχτα σας, ούσα εγκλωβισµένη µέσα στο βαγόνι Ε: Και τι θα ούµε; Μ: Αυτό ου σας εί α Πως έκανε ειράµατα γιατί έψαχνε τον γενετικό κωδικό της αιώνιας νεότητας Ε: Γι αυτό έχυνε σ έρµα οντικιών στη µήτρα των κοριτσιών; Μ: Ναι, ήταν ένας οραµατιστής Ε: Οραµατιστής; Μ: Μόνον ένας οραµατιστής µ ορεί να κάνει κάτι τέτοιο Ε: Και οιον µ ορεί να είσουµε για όλα αυτά; Μ: Κανέναν Αλλά θα µ ορέσει να βγει το αιχνίδι Ε: Κι εγώ; Μ: Εσάς θα σας λένε Εσθήρ Και θα είστε Εβραία, φυσικά Ε: Και η Εσθήρ ήταν ένα α ό τα δίδυµα, σωστά; 26

27 Μ: Ακριβώς Ε: Και ε ιβίωσε Μ: Ακριβώς Ε: Και ήρθε να τον εκδικηθεί Μ: Όχι βέβαια Ε: (Ε αναλαµβάνει µε έκ ληξη.) Όχι βέβαια; Μ: Ήρθε για να ολοκληρώσουνε τον έρωτά τους Ε: (Με δυσφορία.) εν καταλαβαίνω, οιον έρωτα; Αυτή δεν ήταν αιδί; Και µάλιστα ειραµατόζωό του; Μ: Είναι ιο σύνθετο Ε: εν µ ορεί να είναι κάτι άλλο Μ: Όλα µ ορούν να είναι Μην ξεχνάτε ως είναι ένα αιχνίδι Ε: Το αιχνίδι ρέ ει να µοιάζει µε τη ζωή Να µ ορούσε να ήταν ζωή Μ: Και γιατί δεν µ ορούσε να την ερωτευτεί; Να τη δει και να την ερωτευτεί; Ε: (Με δυσφορία.) Ήταν δέκα χρονών και ήθελε να της κάνει ειράµατα Να την τεµαχίσει µε τα νυστέρια του Και ήταν και Εβραία γι αυτόν και την ιδεολογία του, ένα µολυσµένο σ υρί Μ: Λένε ως ο έρωτας µ ορεί να ξε εράσει τα άντα Ε: (Με δυσφορία.) Και τι θα ούµε; Πως την είδε και την ερωτεύτηκε; Μ: Ναι, αυτό θα ούµε Ε: (Με δυσφορία.) Πως ο Άγγελος του Θανάτου ερωτεύτηκε ένα δεκάχρονο αιδί; εν γίνονται αυτά τα ράγµατα 27

28 Μ: Κά οιος ου κάνει ειράµατα σε ανθρώ ους ιστεύει ως όλα γίνονται Ε: Και οιον µ ορεί να είσει αυτό; Μ: Οι δυο µας είµαστε. Αρκεί να είσει εσάς και µένα Ε: υσκολεύοµαι να µην γελάσω Αν δεν ήταν εξοργιστικό, θα γελούσα Μ: Θα ούµε ως την αγά ησε τόσο, ου ε ινόησε ένα µεγάλο σχέδιο Ε: Σχέδιο; Μ: Ναι, σχέδιο Η αγά η, η αληθινή αγά η, άντοτε σε οδηγεί σ ένα µεγάλο σχέδιο Ε: Και οιο µ ορεί να ήταν αυτό το σχέδιο; Μ: Πως την έ λασε γι αυτόν Τη δηµιούργησε Ε: εν καταλαβαίνω Μ: Μα είναι α λό Ο Μένγκελε είδε το κορίτσι και το ερωτεύτηκε Και α οφάσισε να βρει το ελιξίριο όχι λέον για τον Αδόλφο και το Τρίτο Ράιχ, αλλά γι αυτήν Για τον έρωτά τους Ε: Και µετά; Μ: Μετά το βρήκε Ενώ οι Ρώσοι ήγαιναν να µ ούνε στο Άουσβιτς, αυτός το βρήκε Ε: Το ελιξίριο Μ: Ναι, το ελιξίριο Το χορήγησε σε αυτήν και στον εαυτό του Μόνο στους δυο τους Και κατό ιν έκαψε τη συνταγή Ε: Έχετε µεγάλη φαντασία Μ: Και µετά οργάνωσε τη διαφυγή του Ε: Πώς; 28

29 Μ: Αυτό θα το βρούµε Θα ούµε ως κρυβόταν µε ψεύτικα ονόµατα ώσ ου δρα έτευσε Ε: Αυτό είναι αλήθεια Να σκεφτείτε ως τα ρώτα χρόνια µετά τον όλεµο έζησε µε άλλο όνοµα έξω α ό το Μόναχο, ως ε ιστάτης σ ένα αγρόκτηµα ου καλλιεργούσε ατάτες Μ: Μ ορούσε να ροσαρµοστεί εύκολα, λοι όν Ε: Και το κορίτσι; Μ: Το κορίτσι, το άφησε στο Άουσβιτς λέον ήταν ροστατευµένο α ό το ελιξίριο της αιώνιας ζωής Ε: Το κορίτσι, ήξερε; Μ: Να ξέρει, τι; Ε: Τι της είχε κάνει Μ: Ήταν δέκα χρονών εν χρειαζόταν ακόµη να ξέρει Ε: (Γελάει ειρωνικά.) ηλαδή τώρα θα είτε ως ο Γιόζεφ Μένγκελε είχε ευαισθησία µε την αιδική ηλικία Μ: Η ζωή είναι γεµάτη µε αντιφάσεις Ε: Και το κορίτσι, τι έγινε; Μ: Το ανέλαβαν εβραϊκές οργανώσεις ου φρόντιζαν τα ορφανά του Ολοκαυτώµατος Αυτές φρόντισαν για την ανατροφή του Ε: Και αφού την αγα ούσε, γιατί την εγκατέλειψε; Μ: Μα, αγα ητή µου, ξεχνάτε ως λέον είχε όλον το χρόνο να εριµένει Και να αρακολουθεί α ό µακριά Ε: (Ειρωνικά.) Σωστά Ήταν αθάνατος Μ: Ήτανε και οι δυο τους αθάνατοι Και αιώνια νέοι Έ ρε ε ρώτα να διαφύγει και µετά θα την έβρισκε Μ ορούσε να σκηνοθετήσει τον θάνατό του και να εριµένει µέσα στο χρόνο Ακόµη και ενήντα ή και εκατό χρόνια 29

30 Ε: Και το κορίτσι, οιο λόγο είχε να τον εριµένει; Αφού δεν θα ήξερε Μ: εν θα τον ερίµενε Θα την οδηγούσε η ζωή σε αυτόν Πάντοτε σε οδηγάει η ζωή Ε: Πώς; Γίνετε σαφής Μ: Μόλις γινόταν δεκαοχτώ, θα σταµατούσε ο χρόνος γι αυτήν Και σιγά-σιγά, όταν θα έφτανε στα σαράντα και στα ενήντα δίχως µια ρυτίδα, θα καταλάβαινε Ε: Πως ήταν τέρας Μ: Πως ήταν αθάνατη Ε: Και τι θα γινόταν τότε; Μ: Θα θυµόταν τις ενέσεις ου της έκανε Εκείνος Ο Θεός της ζωής της Ε: Πώς ξέρετε ότι θα τον έβλε ε σαν Θεό; Μ: Αυτός ου κάνει ειράµατα µε σένα είναι ο Θεός σου Ε: Μάλιστα Και τι θα γύρευε α ό αυτόν; Μ: Αυτό είναι καλό ερώτηµα Φαντάζοµαι, να τον εκδικηθεί Ε: Θέλω ένα τσιγάρο Έχετε ένα τσιγάρο; Μ: Μα µου εί ατε ριν ως δεν κα νίζετε Ε: εν κα νίζω Ωστόσο, τώρα θέλω ένα τσιγάρο 30

31 4. Μ: υστυχώς για εσάς, εγώ έχω σταθερές συνήθειες Εξακολουθώ να µην κα νίζω Ε: Με ειρωνεύεστε; Μ: Ας ούµε ως είναι ένα καλοκάγαθο είραγµα Ε: εν είµαι σίγουρη ως δεν µε θεωρείτε αλλο ρόσαλλη Μ: Σας διαβεβαιώ, στο λόγο της τιµής µου Μου φαίνεστε α ολύτως νορµάλ Ε: Ελ ίζω να µην µε κοροϊδεύετε Θα ήταν φτηνό Μ: εν έχω κοροϊδέψει κανέναν στη ζωή µου εν µε γνωρίζετε, αλλά οφείλετε να το δεχτείτε Ε: Και ώς θα γίνει να κα νίσω τώρα; Μ: Πολύ φοβάµαι ως δεν θα γίνει εν έχουµε τσιγάρα και στο κυλικείο δεν µ ορείτε να άτε Υ άρχει διακο ή ηλεκτρικού και η όρτα έχει σφραγίσει Ε: Είστε σίγουρος γι αυτό; Μ: Για τη διακο ή του ηλεκτρικού; Ε: Για το τρένο Πως είναι σταµατηµένο Μ: (Ξεφυσώντας.) Ω, ναι, αγα ητή µου, είµαι σίγουρος Ε: Εγώ, άλι, έχω τη βεβαιότητα ως συνεχίζει Και µάλιστα, ως τρέχει µε α ίστευτη ταχύτητα Μ: Ένα ηλεκτροκίνητο τρένο ου τρέχει ενώ έχουµε διακο ή ρεύµατος Αυτό θα ήταν το όγδοο θαύµα του κόσµου Μεγαλύτερο κι α ό το ελιξίριο της αθανασίας του Μένγκελε Ε: Μην µε ειρωνεύεστε 31

32 Μ: εν σας ειρωνεύοµαι Προσ αθώ να διασκεδάσω την εµµονή σας Ε: Με κάνετε να αισθάνοµαι µειονεκτικά Μ: Κι εδώ ου τα λέµε, τι θα σας είραζε να τρέχει το τρένο; Θα φτάναµε γρηγορότερα στον ροορισµό µας Ε: Θα µε είραζε Μ: Νιώθετε ως είστε σε ένα κλειστό κουτί Ε: Σαν δέµα ου ταξιδεύει α ό τα χέρια του ιδιοκτήτη του σε έναν καινούριο Πώς να το ω: σαν να είµαι στο ουθενά Μ: Και αυτό σας συµβαίνει ειδικά µε τα τρένα; εν αισθάνεστε δέµα στα αερο λάνα ή στα λοία; Ε: Όχι Ίσως ε ειδή εκεί βλέ εις γύρω σου τον κόσµο Ενώ εδώ είµαι κλεισµένη σε ένα κου έ Μ: Ωστόσο, δεν είστε µόνη (Με ικρή ειρωνεία.) Είµαι κι εγώ εδώ, αν δεν α ατώµαι Ε: (Μετανιωµένη.) Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας ροσβάλω Μ: Εν άση ερι τώσει, κάντε λίγη υ οµονή Η βλάβη θα φτιαχτεί και όλα θα ροχωρήσουν σωστά Ε: Ναι, ξέρω Η ανθρώ ινη εξέλιξη είναι µια µεγάλη ακολουθία α ό βλάβες ου διορθώνονται Μ: Χαίροµαι ου ροσέχετε τι λέω Ε: Εδώ ου τα λέµε, θα µ ορούσε να γίνει Μ: Ποιο; Ε: Αυτό µε τον Μένγκελε Μ: Μα όλα µ ορούν να γίνουν Ε: Εννοώ ως αυτό θα µ ορούσε να είχε κά οιο ενδιαφέρον 32

33 Μ: Κι εγώ νοµίζω ως θα είχε Ε: Θα είχε γούστο, ου λέµε Μ: Μα γι αυτό το ρότεινα Ε: Στ αλήθεια, µ ορείτε να υ οδυθείτε τον Μένγκελε; Μ: Γιατί να µην µ ορώ; Ε: εν ξέρετε τη ζωή του Μ: εν ειράζει, θα αυτοσχεδιάσω Κι όσα δεν ξέρω, θα µου τα υ οδείξετε εσείς Με λάγιο τρό ο, βέβαια Ε: Και µετά; Μ: Τι εννοείτε «µετά»; Ε: Τι θα γίνει µετά; Μ: Μετά δεν θα γίνει τί οτε. Το τρένο θα ε ιδιορθωθεί και θα ξεκινήσει Μα θα έχουµε εράσει την ώρα µας µε κά οιο ενδιαφέρον Ε: Κι αν το αιχνίδι κρεµάσει; Μ: Τι θα ει «κρεµάσει»; Ε: Αν γίνει λαδαρό, τέλος άντων, αν χάσει το ενδιαφέρον του Μ: Θα σταµατήσουµε και θα αρχίσουµε ένα άλλο Έτσι δεν κάνει η ανθρω ότητα; Ε: Η εµµονή σας µε το τι κάνει η ανθρω ότητα µού ροκαλεί δυσφορία Μ: Να σας ζητήσω συγγνώµη Νόµιζα ως µια ιστορικός θα το εκτιµούσε Ε: υστυχώς φέρνει το αντίθετο α οτέλεσµα Μ: Σας ακούγεται σαν εξυ νάδα; Ε: Μου ακούγεται σαν ψευτιά 33

34 Μ: Σας υ όσχοµαι στο εξής να το α οφεύγω Ε: Και η Εσθήρ στην αρχή θα θέλει να τον εκδικηθεί; Μ: Νοµίζω ως θα ήταν ενδιαφέρον να το ξεκινήσουµε έτσι Ε: Το ρεύµα θα διακο εί; Μ: Τώρα ου το λέτε, µου φαίνεται ρώτης τάξεως ιδέα Ε: Θα µ ορούσε να το είχε διακόψει αυτή, για να τον ζορίσει Μ: Ας µην ροκαταλάβουµε το γιατί Ας το αφήσουµε στο αιχνίδι Ε: Και αν αυτός δεν καταφέρει να την είσει; Μ: Να την είσει για τι; Ε: Για την υ οτιθέµενη αγά η τους Μ: εν µ ορεί να γίνει κάτι τέτοιο Ε: Γιατί; Μ: Γιατί η αγά η άντοτε κατισχύει Ε: εν µου α αντάτε Συνεχώς υ εκφεύγετε Μ: Θέλετε να σας α αντήσω, λοι όν; Ε: Θέλω Μ: Να σας ω τι θα γίνει αν δεν την είσει; Ε: Ναι, να µου είτε Μ: Θα κάνει αυτό ου είχε βάλει στο µυαλό της Θα τον εκδικηθεί Ε: Πώς; Μ: εν ξέρω Θα το δείξει η ζωή 34

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μ έ Ν ΓΚΕΛΕ. όνειρο για δύο πρόσωπα σε ένα βαγόνι

Μ έ Ν ΓΚΕΛΕ. όνειρο για δύο πρόσωπα σε ένα βαγόνι Μ έ Ν ΓΚΕΛΕ όνειρο για δύο πρόσωπα σε ένα βαγόνι ΘANAΣHΣ TPIAPIΔHΣ: ΜέΝΓΚΕΛΕ * όνειρο για δύο πρόσωπα σε ένα βαγόνι εκδόσεις δήγμα Μαντινείας 48, Τ.Κ. 54644, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 6937 160705 και 6937 108881

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Τσαγκαρό ουλος

Αλέξης Τσαγκαρό ουλος 1 2 Αυτά τα χρόνια στο σχολείο έρασα καλά µε τους φίλους µου και µε τους δασκάλους µου, την κυρία Γιούλα, την κυρία Βάσω, την κυρία Αντιγόνη, τον κύριο Πάνο, την κυρία Ελένη και την κυρία Γλυκερία. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συµ ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (5 ος Γύρος 2010) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση;

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση; ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Στο ερωτηµατολόγιο των εµπλεκοµένων της σχολικής χρονιάς 2010-2011 απάντησαν 16 παιδιά: 6 Αγόρια και 10 κορίτσια. Από αυτά τα 8 ήταν από την Α τάξη, τα 6 από τη Β και το 1 από τη Γ τάξη. Τα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Λεύκωµα µαθητών της Ε και ΣΤ τάξης

Λεύκωµα µαθητών της Ε και ΣΤ τάξης 2ο ηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου Λεύκωµα µαθητών της Ε και ΣΤ τάξης σχολικό έτος 2010-2011 2 Τα παιδιά της ΣΤ τάξης του δηµοτικού εκφράζουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους τώρα που τελειώνουν το δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4:

Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Κεφάλαιο 1: Η πρώτη έκπληξη...13 Κεφάλαιο 2: Η διοίκηση ξεκινάει από τον σκοπό και τους στόχους...19 Κεφάλαιο 3: Τι είναι διοίκηση;...25 Κεφάλαιο 4: Home Management!...39 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα. Σωκράτης. Υπατία. Αναξίμανδρος. Αβερρόης. Σχολείο: Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κωνσταντίνος Λάττας, Έλλη Τσενέ

Πρόσωπα. Σωκράτης. Υπατία. Αναξίμανδρος. Αβερρόης. Σχολείο: Εκπαιδευτική Αναγέννηση. Υπεύθυνοι καθηγητές: Κωνσταντίνος Λάττας, Έλλη Τσενέ Σχολείο: Εκπαιδευτική Αναγέννηση Υπεύθυνοι καθηγητές: Κωνσταντίνος Λάττας, Έλλη Τσενέ Σενάριο: «Παραδόξως λογικά» Πρόσωπα Ζήνων Σωκράτης Πυθαγόρας Αισχίνης Θανάσης Εύα Δανάη Νίκος Υπατία Αναξίμανδρος Αβερρόης

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31/01/13 «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» Συζήτηση στρογγυλής τρα έζης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο λαίσιο του αφιερώµατος στον Κώστα Γαβρά Στην κατάµεστη αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Sexual Communication. ΕΥΗ ΚΥΡΝΑ, PhD

Sexual Communication. ΕΥΗ ΚΥΡΝΑ, PhD + Sexual Communication ΕΥΗ ΚΥΡΝΑ, PhD + + Παράπονα γυναικών... n Το πιο συχνό παράπονο των γυναικών είναι οτι οι άνδρες δεν τις ακούν. n Οι άνδρες είτε αγνοούν, είτε προσφέρουν λύσεις n Όµως, οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 9 Φεβρουαρίου 2016 Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο «Play your part for a better internet»

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 9 Φεβρουαρίου 2016 Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο «Play your part for a better internet» Σελίδα 1 Ας βοηθήσει και η μαμά Οι κακοί είναι πολλοί στο διαδίκτυο ειδικοί. Μηνύματα στέλνουνε πολλά που μας ενοχλούνε ψυχικά. Τρέχω αμέσως στη μαμά και το παίρνει σοβαρά. Πάει γρήγορα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση. Κατανόηση Γραπτού Λόγου. Η ζωή έξω Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση Κατανόηση Γραπτού Λόγου Η ζωή έξω Με λένε Δημήτρη. Βγαίνω κάθε βράδυ. Δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι. Έχω πολλούς φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό 4. Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό Τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη; Και, ξαφνικά, κόβεται το ηλεκτρικό! Κοιτάζω την εικόνα και λέω: Τι αλλάζει στη ζωή μας; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα του Σώματος

Η Γλώσσα του Σώματος Η Γλώσσα του Σώματος Η Επιστήμη που μελετά τη Γλώσσα του Σώματος (της επικοινωνίας χωρίς ομιλία, δηλαδή) βρίσκεται ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο. Υπάρχουν 40.000 Επικοινωνιακά Σήματα στην αγγλική γλώσσα, απ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

Πότε θα φανεί η Φανή

Πότε θα φανεί η Φανή ...... Πότε θα φανεί η Φανή Η συγγραφέας χαίρεται να έρχεται σε επαφή με τους αναγνώστες της. Η διεύθυνσή της είναι: Αγίου Πολυκάρπου 51, Νέα Σμύρνη 171 24, Αθήνα. Τηλ.: 210 9335830, FAX: 210 9351603 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα