Στέλιος Ράμφος: Νίτσε για καλό γούστο. Αφορμές πνευματικού αναπροσανατολισμού. Αθήνα: Αρμός 2009, 313 σ., 30.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στέλιος Ράμφος: Νίτσε για καλό γούστο. Αφορμές πνευματικού αναπροσανατολισμού. Αθήνα: Αρμός 2009, 313 σ., 30."

Transcript

1 1/ Ράμφος: Νίτσε για καλό γούστο Στέλιος Ράμφος: Νίτσε για καλό γούστο. Αφορμές πνευματικού αναπροσανατολισμού. Αθήνα: Αρμός 2009, 313 σ., 30. Κρίνει ο Κώστας Μάρας (Institute for Advanced Study of the Humanities, Essen) Προϊόν μαθημάτων, τα οποία έγιναν κατά την περίοδο σε περιορισμένο α- κροατήριο και με τη μορφή ανοικτών διαλέξεων στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, το νέο βιβλίο του Στέλιου Ράμφου επικεντρώνεται στην αναλυτική ερμηνεία των δύο κυριότερων γραπτών του ύστερου έργου του Νίτσε: Πέρα από το καλό και το κακό και Γενεαλογία της ηθικής. Αν και γνώστης των επιφανέστερων σχολιαστών του Νίτσε, ο συγγραφέας δεν έχει ως στόχο τη σύνταξη μιας ακαδημαϊκής πραγματείας, η οποία θα αξιώνει όχι μόνο την εξονυχιστική και επιχειρηματολογικά στιβαρή πραγμάτευση των στοχασμών του φιλοσόφου, αλλά προπάντων την ενδελεχή αντιπαράθεση με διακεκριμένες μελέτες του νιτσεϊκού έργου. Αντί να επιδιώκει να καταθέσει μία επιπρόσθετη συνεκτική ερμηνεία σε οργανωμένο λόγο (σ. 12), παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τον μαιανδρικό, αφοριστικό και πολύεδρο στοχασμό του Νίτσε, προσκολλώμενος στην προδηλότητα του κειμένου εν τρόπω ανάγνωσης, περίληψης και σύντομου σχολιασμού. Με όρους, λοιπόν, εμπεριστατωμένης και ευθύβολης εισαγωγής στη σκέψη του γενεαλογικού φιλοσόφου, η εργασία τούτη αποτελεί μια καθόλα απαραίτητη συνεισφορά στη σύγχρονη ελληνική ενασχόληση με τον Νίτσε. Προσυπογράφοντας τη νιτσεϊκή πεποίθηση ότι το ζήτημα της ηθικής είναι θέμα γούστου και (άρρητης) κρίσης αρεσκείας, ο συγγραφέας θέτει εαυτόν στην οπτική της μεταηθικής προσέγγισης του φαινομένου, έτσι ώστε να συντονίσει τον ερμηνευτικό σχολιασμό του κειμένου με τη συναρπαγή και τις ιδιοσυγκρασίες του νιτσεϊκού ύφους. Ε- πικεντρώνοντας την επεξηγηματική εργασία σε επιλεγμένα χωρία, συνθέτει μια πιστή στο πνεύμα, αλλά και στο γράμμα, απόδοση του νιτσεϊκού εγχειρήματος υποβολής του ηθικού φαινομένου σε μια τρόπον τινά καντιανή αναγωγή του στις συνθήκες των δυνατοτήτων του συνθήκες που ως γνωστόν εκπορεύονται από τη θέληση για δύναμη. Συντονίζοντας το ερμηνευτικό σχόλιο με τον βηματισμό του κειμένου, ο συγγραφέας δεν παραλείπει, εντούτοις, να καταγράψει τους τρόπους με τους οποίους η νιτσεϊκή «αποδόμηση», δηλαδή η καταγωγική αναγωγή της ηθικής σε φυσικο-ψυχολογικά αλλά και ιστορικο-κοινωνικά αίτια, εντάσσεται νοηματικά στη μεταφυσική της θέλησης για δύναμη. Παράλληλα, στα σημεία όπου ο ειρμός της ερμηνευτικής απόδοσης οδηγεί στην έμμεση θεματοποίηση άλλων νιτσεϊκών θέσεων (όπως ο μηδενισμός, η αιώνια ε-

2 2/5 πιστροφή, η θέληση για δύναμη ως αλήθεια και το αντιδημοκρατικό-αριστοκρατικό ή- θος), κατατίθενται ορισμένες σύντομες κριτικές ενστάσεις. Ο συγγραφέας ερμηνεύει ορθά το εγχείρημα του Πέρα από το καλό και το κακό ως α- ποδέσμευση της ηθικής από τους ορθολογισμούς του ηθικο-φιλοσοφικού λόγου, μέσω της διασφάλισης μιας προοπτικής υπό το φως της οποίας αναδεικνύονται οι συνθήκες δυνατότητας τόσο του ακρογωνιαίου λίθου της παραδοσιακής ηθικής-οντολογικής διδασκαλίας, του αγαθού, όσο και της αρνητικής αντιστροφής του. Αυτό του επιτρέπει να μεταφέρει τη μεταφυσική πεποίθηση του Νίτσε περί της θέλησης για δύναμη ως αρχής και ουσίας του κόσμου, ως θεμέλιου συστήματος φυσικών και κοινωνικών διεργασιών (σ. 38) στο επίπεδο της ηθικής φαινομενολογίας, με τη μορφή ενός πλήθους ενορμήσεων που δρουν μέσα στη θέληση στο όνομα της κατάφασης της ζωής (σ. 30). Τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η θέληση για δύναμη μπορεί απρόσκοπτα να μεταφραστεί σε υποκειμενική, απλά ψυχολογική ιδιότητα (σ. 91) αντίθετα, αποτελεί συνισταμένη πολλαπλών δυνάμεων, κομβικό σημείο και εφαλτήριο αυτομεγέθυνσης και επέκτασης. Αν στους τομείς της γνώσης, της ηθικής, της θρησκείας και της πολιτικής η θέληση για δύναμη εκφράζεται ως αξιοθετικό και στοχοθετικό πράττειν, τότε οι καταγωγικές συνθήκες της αλήθειας, του αγαθού, του θείου και της πολιτείας εντοπίζονται στις αξίες που αυτά καλούνται να υπηρετήσουν στο όνομα της αυτοκατάφασης και ενδυνάμωσης της ζωής. Έτσι ο Νίτσε αποκρυπτογραφεί στις αξιολογικές κρίσεις της ηθικής τον βαθμό υπακοής της θέλησης στα κελεύσματα της κυρίαρχης δύναμης. Επειδή για τον Νίτσε δεν υπάρχουν ηθικά φαινόμενα, αλλά ηθικές ερμηνείες φαινομένων που καθαυτά είναι αδιάφορα και ουδέτερα, η ηθική (πρέπει να) προσμετράται αποκλειστικά με βάση την αξία της, δηλαδή τη δυναμική ανάδειξη των συνθηκών διατήρησης και διεύρυνσης της ζωής μέσα στο γίγνεσθαι (σ. 266). Ως ουσιαστικά αξιολογικό ενέργημα, η ζωή, εμφανέστατη εκδήλωση της θέλησης για δύναμη, επιβάλλει την ηθική ως επικράτηση των ισχυρών έναντι των ανίσχυρων. Αν όμως το αγαθό (γνωστικά ή ηθικά) είναι αυτό που προάγει την ευρωστία και το σφρίγος της θέλησης για δύναμη ως νόμου της ανόργανης φύσης, της οργανικής και κοινωνικής ζωής (σ. 58), τότε εγείρονται μια σειρά από ερωτήματα, που για τον συγγραφέα αναδεικνύουν τις απορίες του μεταφυσικού εγχειρήματος του Νίτσε. Κατ αρχάς, θεωρώντας ορισμένες ψυχικές ενορμήσεις, όπως ο φόβος, η επιβολή, η σκληρότητα ή ωμότητα, ως αρχέγονες καταστατικές συνθήκες ηθικής αξιολογίας, ο Νίτσε υ- ποπίπτει στο σφάλμα μιας τρόπον τινά θετικιστικής συρρίκνωσης της ψυχής. Ταυτίζοντας τον ψυχικό βίο με συγκεκριμένα ψυχικά βιώματα, περιστέλλει την ψυχική ζωή και αποκόπτει ισχυρά εναύσματα ελευθερίας αλλά και κοινωνικής αλληλεγγύης (σ. 150). Επιπλέον, αν ορισμένα ένστικτα ταυτίζονται με αξιακές σκοποθεσίες, γιατί να μην αποτελούν και τα ίδια παράγωγα προεμπειρικής αξιολόγησης; Έστω και αν ο ηθικός νομιναλισμός του Νίτσε φαίνεται αδιάβλητος όσον αφορά το γεγονός της πολυείδιας των ηθικών συστημάτων που εδράζεται στην πολλαπλότητα των ψυχολογικο-κοινωνικών όρων συγκρότησής τους, εντούτοις δεν είναι απαραίτητο να ομνύει κανείς στο πλατω-

3 3/5 νικό αγαθό, για να είναι σε θέση να αντιτάξει δικαιωματικά ότι οι αξιολογικές αυτές έννοιες κατέχουν θέση υπερβατολογικής προεμπειρικής αρχής. Σχολιάζοντας τη Γενεαλογία της ηθικής, στην οποία αναπτύσσεται διεξοδικότερα ο προβληματισμός περί της καταγωγής της ηθικής, ο συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει στην κριτική του στάση απέναντι στη θεώρηση του Νίτσε ότι η ηθική ριζώνει στην ψυχολογία αισθημάτων και ενορμήσεων ως φορέων της θέλησης για δύναμη και επικράτηση. Συλλαμβάνει τη νιτσεϊκή ερμηνεία της ηθικής ως ριζοσπαστικό εγχείρημα να ορισθούν τα όρια της φιλοσοφικής σκέψης αυστηρά εμμενώς, χωρίς κανένα είδος μεταφυσικής υπέρβασης. Ερμηνεύοντας γενεαλογικά την προέλευση των ηθικών αξιολογήσεων, ο Νίτσε προτείνει το έτυμον του νοήματος των λέξεων «καλός»/«κακός» στις διάφορες γλώσσες, π.χ. καλός από αριστοκράτης/ευγενής, κακός/άσχημος από ταπεινός. Στη βάση, λοιπόν, αυτή των φυσικών-κοινωνικών διακρίσεων, πιστεύει ότι εντοπίζει εμμενώς, δηλαδή αξιολογικά ουδέτερα, ιστορικά πειστικά και ψυχοφυσιολογικά αναντίρρητα, τόσο την καταγωγή όσο και τη νομιμότητα των ηθικών αξιών. Οι λόγοι γέννησης και ισχύος ταυτίζονται εδώ. Το αριστοκρατικό ήθος αποτελεί για τον Νίτσε πρότυπο βιοτικής στάσης και μήτρα κάθε ηθικής που αξίζει το όνομά της, μια και υποτυπώνει με ενάργεια τη θέληση για δύναμη. Έτσι, γενεαλογική προέλευση μέσω ετυμολογίας, ηθική ως σύμφυτο των ισχυρών φύσεων και εμμενής ενδοσκόπηση του σύμπαντος μέσω της αυτοσκοποπικής και αυτοαναφορικής θέλησης για δύναμη συγκροτούν συνεκτικό όλο. Στο σημείο αυτό, ο συγγραφέας αντιτάσσει πως η εμμενής φιλοσοφία που προτείνει ο Νίτσε, και όχι μόνο όσον αφορά την ηθική, είναι προβληματική, αφού βρίσκεται σε μια πολωτική συμπληρωματικότητα (σ. 196) με την εικόνα που διαθέτει για τη ζωή. Αίροντας την εμμένεια σε αρχή της φιλοσοφικής ερμηνείας και α- πορρίπτοντας εξωτερικές, αντικειμενικές αναφορές, ο νιτσεϊκός φιλόσοφος υποκύπτει σε έναν ανίσχυρο σχετικισμό. Η δεύτερη πραγματεία της Γενεαλογίας, όπου ο Νίτσε στρέφεται στην προέλευση της ενοχικής συνείδησης, αποτελεί ίσως το πιο ενδιαφέρον μέρος του βιβλίου, καθώς περιέχει τον τύπο της «υπεύθυνης συνείδησης». Αν μπορεί να μιλήσει κανείς για μια εξελικτική φαινομενολογία ηθικών τύπων στο κείμενο της Γενεαλογίας, τότε πρόκειται για τη (λογική) ακολουθία που ξεκινά με το φυσικό σφρίγος μιας κυρίαρχης και στιβαρής στάσης απέναντι στη ζωή και στους άλλους, συνεχίζεται με την αναστροφή που προξενεί στο ρωμαλέο ιδεώδες αριστοκρατικού βίου η εξέγερση των «σκλάβων» με πρωτεργάτες τους ιερείς και το ασκητικό ήθος βίου, περνάει μέσα από την υπεύθυνη και αξιόπιστη υποκειμενικότητα, για να καταλήξει στην εδραίωση της κυρίαρχης και ελεύθερης προσωπικότητας. Ακολουθώντας τον στοχαστικό βηματισμό του Νίτσε, ο συγγραφέας αναλύει διεξοδικά τις προϊστορικές δουλείες (σ. 223) που εκβάλλουν στη διαμόρφωση της ιστορίας της ηθικής, πυρηνική εστία της οποίας αποτελεί η συνείδηση (ενοχικής) ευθύνης. Τι προϋποθέτει τούτη; Αρχικά μια μνημοτεχνική ως μηχανισμό εσωτερίκευσης των απαγορεύσεων. Στη συνέχεια ένα δικαιικό σύστημα, το οποίο εδράζεται σε κοινωνικές σχέσεις ανταλλακτικού τύπου και συμψηφίζει, με τη μορφή εξόφλησης χρεών, το «παράπτωμα» με οδυνηρή αποπληρωμή ο πόνος της τιμωρίας είναι η α-

4 4/5 νταλλακτική αξία του ηθικού βίου (σ. 231). Από τη σχέση ποινικού δικαίου και ηθικής του χρέους απορρέει η ευθύνη της υποχρεωτικότητας, η οποία με τη σειρά της διαπλάθει ηθικούς, δηλαδή κανονικούς, συμβατικούς, ομοιόμορφους, αξιόπιστους και υπολογίσιμους χαρακτήρες. Τέλος, παρουσιάζοντας με γλαφυρό τρόπο τις ιστορικοκοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες σχηματισμού της ηθικής συνείδησης ο συγγραφέας αντιπαραθέτει παράλληλα ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις: α) θεωρεί λανθασμένη τη νιτσεϊκή υλιστική ερμηνεία της μνήμης (σ. 226), β) αρνείται ότι η επικοινωνιακή λειτουργία της συνείδησης είναι αθροιστικό φαινόμενο (σ. 228), γ) διαφωνεί με τον Νίτσε στην ταύτιση της συνείδησης ως ευθύνης με τη δικαιική συμβατική σχέση (σ. 236), δ) αντιπροτάσσει στη δήθεν καθολικότητα του νόμου των ισχυρών τη συναινετική δημοκρατία που δεν τρέφει την μνησικακία (σ. 241) και, γενικότερα, ε) επικρίνει τη μεταφυσική αρχή της θέλησης για δύναμη, επειδή η απροϋπόθετη και χωρίς όρια κοσμοπλαστική παραγωγή της στρέφεται εναντίον της (σ. 244). Αν και τα επιχειρήματά του δεν στερούνται πειστικότητας, εντούτοις δεν εστιάζει επαρκώς την προσοχή στο νευραλγικότερο ίσως σημείο της Γενεαλογίας: στην ηθική συνείδηση ως αξιόπιστη και υπεύθυνη ατομικότητα που μπορεί να υπόσχεται. Στη μορφή αυτή του νιτσεϊκού αυτόνομου και υπεράνω της συμβατικής κοινωνικής υποχρεωτικότητας ατόμου συνοψίζεται η διαλεκτική που σφραγίζει την εξέλιξη της η- θικής προσωπικότητας ως διαδικασίας χειραφέτησης. Για να κατακτήσει την ελευθερία ο άνθρωπος, πρέπει πρωταρχικά να υποταχθεί στις επιταγές της κοινωνικής «ηθικότητας των ηθών», δηλ. να συμπεριφερθεί ηθικά ετερόνομα. Από την άλλη, όμως, η καταναγκαστική υπηρεσία κάτω από τις προσταγές της δημόσιας ηθικότητας αποτελεί την πολιτισμικά αναγκαία άσκηση που τον καθιστά ικανό να υπερβεί τους φραγμούς των ηθών και να αποκτήσει («αριστοκρατική/ευγενή») αυτοκυριαρχία και αυτοβούληση πέρα από τους πειθαναγκασμούς συμβατικών διακανονισμών συμπεριφοράς. Η προπαίδεια ετερόνομης ηθικής αποτελεί καταστατική συνθήκη για την κυρίαρχη ηθική αυτοδιάθεσης. Η διαλεκτική της ηθικής συνείδησης, δηλαδή η αντίθεση μεταξύ αυτοκαταπίεσης και αυτονομίας, διαυγάζει αυτό που ο Νίτσε θεωρεί πολύτιμο στην «αριστοκρατική» στάση βίου: τον τύπο εκείνο αυτοαναφορικής σχέσης, της οποίας καταστατικοί ό- ροι είναι από τη μια πλευρά ο εαυτός που θέτει αξίες και στόχους βιοτικού προσανατολισμού, ενώ από την άλλη ο εαυτός που κατανοεί την υπόστασή του υπό το φως των αξιών αυτών χωρίς τον ετεροκαθορισμό της αναφοράς σε άλλους. Το άτομο εδώ δεν σχηματίζει μια εικόνα για τον εαυτό του και δεν ρυθμίζει την κατανόηση του εαυτού του ως είδος ανακλαστικής αντίδρασης απέναντι σε τρίτους. Η αυτοκατανόηση του «αριστοκρατικού» υποκειμένου εδράζεται έτσι σε έναν αυτοδιευθυνόμενο τρόπο βίου, ο οποίος παράγεται ως αξιακή αυτοθέσμιση. Πρόπλασμα αυτής της μορφής αυτοκαθορισμού αποτελεί η «υπεύθυνη συνείδηση» του Νίτσε. Κρυσταλλώνει τη δυνατότητα του εαυτού να αντιμετωπίσει δημιουργικά τις διχοστασίες και ετερονομίες της αυτοκατανόησης. Το άτομο που μπορεί δεσμευτικά να

5 5/5 Σε αυτή την αυτοαναφορικότητα εδράζεται το «καλό γούστο» του Νίτσε: Πέρα από πο- λωτικές διακρίσεις ( καλό/κακό ) και ετερόνομες σκοποθεσίες, τέρπεται με την ισχύ του αυτοκαθορισμού. Στη θέληση του αυτόνομου ανθρώπου υποτυπώνεται η αισθητική απόλαυση της κατάφασης ενός εαυτού που παραμένει αυτοσκοπός, χωρίς να αίρει την έννοια του (ηθικού) σκοπού σε υπέρτατο αγαθό. Απολαμβάνοντας τη νιτσεϊκή σύλληψη μιας ζωής που επανεκτιμά διαρκώς τους σκοπούς της, απορρίπτοντας ταυτόχρονα την ίδια την αξία του σκοπού, ο συγγραφέας διανοίγεται σε μια δημιουργική αναζήτηση της νιτσεϊκής αλήθειας και του υποκειμένου της. υπόσχεται είναι «υπεράνω των ηθών», όχι επειδή ενσαρκώνει μια κυρίαρχη και τυραννική εξουσιαστικότητα, αλλά επειδή, έχοντας μαθητεύσει στη σχολή των κοινωνικά δεσμευτικών αρχών, είναι ικανό να θέτει εαυτόν πέραν των ορίων της ηθικής του δέοντος ως ετεροκαθορισμού. Με τον τρόπο αυτόν, ο Νίτσε φωτίζει μια ουσιώδη πλευρά του ηθικού φαινομένου: δεν έχει σημασία το να προσπαθεί κανείς να αποφύγει τις διχοστασίες που ενέχονται στην αυτοκατανόηση του εαυτού με το να ετεροκαθορίζεται είτε από τους άλλους είτε από τον υπερβατικό (θρησκευτικό) Άλλο. Για τον Νίτσε, κυρίαρχο γίνεται το άτομο στον βαθμό που η αξιολόγηση του εαυτού συντελείται με διαφάνεια, δηλαδή η αυτοκατανόηση δεν διαμεσολαβείται από αποκλεισμούς και ετεροκαθορισμούς. Αυτό που αναδεικνύει τον τύπο της κυρίαρχης ηθικής συνείδησης, εξυψώνοντάς την πάνω από την τρέχουσα «ηθική των ηθών», είναι η διαυγής αυτοαναφορικότητα, προϋπόθεση αυτόνομου πράττειν τόσο για το ίδιο το υποκείμενο όσο και για τους άλλους. ημοσιεύθηκε: Τρόπος παραπομπής στη βιβλιοκρισία: Μάρας, Κ.: (Βιβλιοκρισία του:) Στέλιος Ράμφος: Νίτσε για καλό γούστο. Αφορμές πνευματικού αναπροσανατολισμού (Αθήνα: Αρμός 2009). Κριτικά , <http://

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Η καταχώρηση των περιλήψεων έγινε με αλφαβητική σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι προσπαθούν να γράψουν ή να μιλήσουν για την ηθική προσκρούουν στα όρια των δυνατοτήτων της γλώσσας. Όμως, η επιθυμία να πούμε κάτι για το έσχατο

Όσοι προσπαθούν να γράψουν ή να μιλήσουν για την ηθική προσκρούουν στα όρια των δυνατοτήτων της γλώσσας. Όμως, η επιθυμία να πούμε κάτι για το έσχατο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ A..M..6850 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 (στο Κωνσταντίνος Καβουλάκος (επιμ.), Iμμάνουελ Καντ: Πρακτικός Λόγος και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006, 29-47)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες:

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα Πέρα από το καλό και το κακό Το λνκόφίος των ειδώλων - Αντίχριστος - Ίδε ο άνθρωπος Η θέληση για δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση

Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση. Πατέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Περίληψη Η εισήγηση αποσκοπεί στη διακρίβωση της θέσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Φυσιογνωμία, σκοποί, περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

η παράγραφος και η περίληψη

η παράγραφος και η περίληψη η παράγραφος και η περίληψη H ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Παράγραφος είναι το θεματικά αυτοτελές τμήμα του γραπτού πεζού λόγου, το οποίο διαθέτει νοηματική ενότητα και είναι στενά συνδεδεμένο με το συνολικό κείμενο. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις της Hanna Arendt για την Κριτική της Κριτικής ύναµης του Kant και το πρόβληµα της σχέσης υποκειµενισµού- αντικειµενισµού

ιαλέξεις της Hanna Arendt για την Κριτική της Κριτικής ύναµης του Kant και το πρόβληµα της σχέσης υποκειµενισµού- αντικειµενισµού Πρώτη συνεδρίαση. Συντονιστής Γιώργος Ρουσόπουλος, Παν/µιο Κρήτης 9.00 9.30: Έναρξη Προσφωνήσεις 9.30 10.00: Κωνσταντίνος Βουδούρης, Παν/µιο Αθηνών Η φιλοσοφία ως τέχνη και ως αίρεση βίου 10.00 10.30:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στις σύγχρονες πλουραλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες η προσωπική αυτονομία προβάλλεται ως η πρώτη αρχή και ένας από τους κυριότερους στόχους του ιδεώδους

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 191 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα