Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές"

Transcript

1 Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές Προετοιµάζοντας την εισήγηση αυτή για τη σηµερινή ηµερίδα και αναζητώντας ιστορικά στοιχεία για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας, γεννήθηκε το ερώτηµα: Πότε και πώς προέκυψαν οι πολιτισµικές αναγκαιότητες που οδήγησαν στη διαµόρφωση ενός κατάλληλου, µορφοπλαστικά ολοκληρωµένου, οικείου χώρου που θα ήταν τόπος συνάντησης των ανθρώπων µε τα βιβλία αλλά και των ανθρώπων µεταξύ τους; Οι ιστορικοί µαρτυρούν τη δηµιουργία της πρώτης βιβλιοθήκης του πλανήτη, τον 4 ο αιώνα π.χ., στη χώρα µας. Ένας θεσµός, που ενώ στις απαρχές του, αφορούσε απλώς µια κοινωνική άρχουσα µειονότητα, οι βιβλιοθήκες εξελίχτηκαν µέσα στο πέρασµα των αιώνων σε θεσµό της κοινωνίας. Από προνόµιο των µεγαλοαστών και των ασκούντων την εξουσία, σταδιακά µετατράπηκαν σε δηµόσιες και το βιβλίο έγινε «εθνικό αγαθό», ενώ το 13 ο αιώνα έκαναν την εµφάνισή τους και οι πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες. Ήταν πια γεγονός. Ο πολιτισµικός χαρακτήρας της βιβλιοθήκης, ως πολυσήµαντο κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων και διάσωσης της γνώσης, είχε πλέον κατοχυρωθεί. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1919 και στεγάζεται στο 2 ο όροφο του κεντρικού κτηρίου επί της οδού Αιόλου. Το µοντέλο διοίκησης είχε αλλάξει, την παντοκρατορία του διοικητή είχε διαδεχτεί η συλλογική διοίκηση από το Συµβούλιο ιοικήσεως, το οποίο κατά το έτος ίδρυσης της Βιβλιοθήκης απαρτιζόταν από τους: Αλέξανδρο Ζαϊµη, διοικητή, Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφου, συνδιοικητή, Ιωάννη ροσόπουλο και Αλέξανδρο ιοµήδη. 1

2 Το 1919 εγκαινιάζει περίοδο ειρηνικής αναπλάσεως µετά τον τερµατισµό του πρώτου παγκοσµίου πολέµου. «Του διεθνούς σάλου κοπάσαντος, η θέσις του Ιδρύµατος τούτου παρίσταται λίαν ευοίωνος, τοσούτω δε µάλλον όσω η πίστις αυτού µετά τον παγκόσµιον συγκλονισµόν παρέµεινε αµείωτος», εκφωνεί ο Ζαϊµης κατά την Γενική Συνέλευση. Έλληνες πολιτικοί και οικονοµολόγοι θριαµβολογούσαν, παρά τις Κασσάνδρες που υποδείκνυαν τις πολύ ευαίσθητες ισορροπίες. Το πλαίσιο για ίδρυση Βιβλιοθήκης, που θα εξασφάλιζε το θεωρητικό υπόβαθρο στους οικονοµολόγους της εποχής είχε διαµορφωθεί. Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι η Εθνική Τράπεζα µέχρι και το 1927 διέθετε και το εκδοτικό προνόµιο. Αρχές της δεκαετίας του 50 και αφού είχε προηγηθεί η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας µε την Τράπεζα Αθηνών, ο διεθνούς κύρους οικονοµολόγος και κραταιό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας Νικόλαος Παπαχατζής, εκπονεί µακροοικονοµικές µελέτες επί της βιοµηχανικής αναπτύξεως και του εξωτερικού εµπορίου σε συνδυασµό µε την αλληλεπίδραση των διεθνών συναλλαγών. Οι µελέτες αυτές οδήγησαν, αφενός, στην ίδρυση των αντίστοιχων ιευθύνσεων µέσα στην Τράπεζα και, αφετέρου, στη δηµιουργία της ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών, µε ιδιαίτερη έµφαση στην άρτια λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1961, ο διοικητής ηµήτριος Χέλµης, στον Κανονισµό ιευθύνσεως Οικονοµικών Μελετών, εξαίρει το ρόλο της Βιβλιοθήκης, και την επιφορτίζει µε την ευθύνη τηρήσεως Αρχείου και ενηµερώσεώς του βάσει σχετικών εντολών της εν λόγω ιευθύνσεως, ως και των λοιπών ενδιαφεροµένων ιευθύνσεων της ιοικήσεως. 2

3 Βεβαίως, από την ηµέρα της ίδρυσής της µέχρι σήµερα έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία της, που αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό και τις αλλαγές στην ίδια την Τράπεζα. Σύµφωνα µε το βιβλίο εισαγωγών της Βιβλιοθήκης από τη συγκρότησή της µέχρι σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί εισαγωγές. Ο περιορισµένος χώρος της Βιβλιοθήκης είχε ως αποτέλεσµα κατά τις δεκαετίες 70 και 80 να αρχίσει σταδιακά η µετακίνηση βιβλίων προς το Αρχειοστάσιο. Σήµερα, στην πλειοψηφία τους τα εν λόγω βιβλία ανήκουν στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας και υπάρχει η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης. Η διαδικασία αποµάκρυνσης και διοχέτευσης των βιβλίων σε άλλο χώρο επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι για την εισαγωγή νέων βιβλίων. Στην πλειονότητά τους οι τίτλοι είναι ελληνόγλωσσοι. Μεταξύ των ξενόγλωσσων, τα αγγλικά βιβλία κυριαρχούν στις εισαγωγές που γίνονται στη Βιβλιοθήκη, ιδίως µετά το Ειδικότερα, την τελευταία εικοσαετία σχεδόν όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που προστέθηκαν στη Βιβλιοθήκη είναι στην αγγλική. Το γεγονός αυτό αντανακλά την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας διεθνώς, καθώς επίσης και τον υποσκελισµό της γαλλικής στην τραπεζική ορολογία. Υπάρχουν αρκετοί τόµοι στη γαλλική, κυρίως του 19 ου και των αρχών του 20 ου αιώνα, ενώ υπάρχει και µικρός αριθµός βιβλίων στη γερµανική. Επιπρόσθετα, υπάρχει µεγάλη συλλογή επιστηµονικών περιοδικών εγνωσµένου κύρους κυρίως οικονοµικών. Σηµαντικό τµήµα των αποκτηµάτων της βρίσκεται στις ιευθύνσεις της Τράπεζας προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των στελεχών. Ας σηµειωθεί ότι ο εµπλουτισµός της Βιβλιοθήκης τα τελευταία χρόνια προκύπτει κυρίως µέσα από πρωτοβουλίες και 3

4 ανάγκες των επιµέρους ιευθύνσεων της Τράπεζας, οι οποίες συντάσσουν καταλόγους µε βιβλία προς χρήση. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επισηµάνουµε ότι µεταξύ των αποκτηµάτων της τελευταίας δεκαετίας ιδιαίτερη συµµετοχή έχουν τα βιβλία που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη διαχείριση τραπεζικού κινδύνου και τα σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία καθώς επίσης και βιβλία λογιστικής Στη δεκαετία του 90 το σύνολο των βιβλίων της συλλογής µας εντάχθηκε στο µηχανογραφικό σύστηµα ΑΒΕΚΤ. Πρόσφατα, η συλλογή των περιοδικών αναδιοργανώθηκε και υιοθετήθηκαν σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα επεξεργασίας του υλικού και συλλογής πληροφοριών. Η Βιβλιοθήκη µας λειτουργεί έχοντας ως πυξίδα το όραµα µιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, που ακολουθεί τις εξελίξεις των καιρών αλλά πατάει γερά και στο σηµαντικό παρελθόν της. Στη συλλογή της περιλαµβάνεται πλήρης σειρά των αξιόλογων εκδόσεων του Ιστορικού Αρχείου, καθώς και του Μορφωτικού Ιδρύµατος η οποία εµπλουτίζεται ανελλιπώς. Επιπρόσθετα, διαθέτει µια αρκετά καλά ενηµερωµένη συλλογή µε λευκώµατα τέχνης. Η Βιβλιοθήκη µας συνέβαλε στη διάσωση παλιών και πολύτιµων εκδόσεων οι οποίες κοσµούν τα ράφια της. Σήµερα, ίσως, η επιµονή στην υλική αποθήκευση πληροφοριών σε ένα κτίριο ή σε ένα δωµάτιο, φαντάζει αναχρονιστική. Όµως η λειτουργία της Βιβλιοθήκης µας δεν επικεντρώνεται τόσο στην αποθήκευση της γνώσης, όσο στη διάσωσή της καθώς και τη δυνατότητα χρήσης της. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας λειτούργησε και λειτουργεί µε γνώµονα την ενηµέρωση των συναδέλφων µας στην 4

5 Τράπεζα, την ουσιαστική συµµετοχή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόµενων εντός και εκτός του χώρου της Τράπεζας. Από την πρώτη ηµέρα της λειτουργίας της, υιοθέτησε την πρακτική του δανεισµού. Μέσα στην τελευταία πενταετία η Κεντρική Βιβλιοθήκη πέρασε το κατώφλι αυτού που ονοµάζεται «κοινωνία της πληροφόρησης». Απέκτησε παρουσία στο Intranet, διευκολύνοντας την πρόσβαση του προσωπικού στον κατάλογο των βιβλίων και των περιοδικών της, προσάρµοσε τον κυριότερο όγκο της αλληλογραφίας της και της αποστολής ενηµερωτικών δελτίων ώστε να διεξάγεται ηλεκτρονικά, προχώρησε στη διαµόρφωση ενός ευέλικτου συστήµατος ηλεκτρονικών προσβάσεων στα περιοδικά, στα οποία τηρεί συνδροµές. Παράλληλα, απέκτησε δικό της πεδίο στην επίσηµη ιστοσελίδα της Τράπεζας, το οποίο σύντοµα θα εµπλουτιστεί µε στόχο την ανεξαρτητοποίησή του σε ειδική ιστοσελίδα, η οποία θα εξασφαλίσει την πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στις υπηρεσίες και τον βιβλιογραφικό πλούτο της Βιβλιοθήκης. Η µελλοντική πορεία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και η περαιτέρω εξέλιξή της στην Εθνική Τράπεζα θα διαγραφεί στο πλαίσιο της θεωρίας ότι οι σύγχρονες βιβλιοθήκες, και ειδικότερα οι «εταιρικές βιβλιοθήκες» (Corporate Libraries) λειτουργούν πρώτιστα ως «δεξαµενή πληροφοριών». Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Κεντρική Βιβλιοθήκη ήδη προχωρά σε αναδόµηση των παραδοσιακών εργασιών της και την προσαρµογή της στα νέα δεδοµένα που υπαγορεύονται από τις επιστήµες της Βιβλιοθηκονοµίας και της ιοίκησης Επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος είναι να λειτουργήσει η Κεντρική Βιβλιοθήκη ως «κέντρο άµεσης πληροφόρησης» ώστε να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στα τεκταινόµενα, στην εξέλιξη και 5

6 τη διαµόρφωση διαφόρων τοµέων σύγχρονων εργασιών, και να συνεχίσει να εξασφαλίζει την παροχή πληροφοριών στους ερευνητές, τους συµβούλους και τους συγγραφείς των οικονοµικών δελτίων της Τράπεζας. Με το σκεπτικό αυτό, η Κεντρική Βιβλιοθήκη εντάχθηκε πρόσφατα στο δυναµικό της /νσης Σχεδιασµού και Οικονοµικής Ανάλυσης. Είναι γνωστό πως η µεγάλη επανάσταση στο χώρο των βιβλιοθηκών, στο διαδανεισµό και στις συνεργασίες µεταξύ τους, έρχεται µέσα από την ψηφιοποίηση, πρακτική η οποία επίσης εντάσσεται στα µελλοντικά µας σχέδια για την αναβάθµιση του χώρου. Με την ψηφιοποίηση να κατακτά ολοένα και περισσότερους τοµείς της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της ενηµέρωσης και της ψυχαγωγίας, οι βιβλιοθήκες δεν θα µπορούσαν να απέχουν από τις εξελίξεις των καιρών. Οι βιβλιοθηκονόµοι θα εξελιχθούν σε πλοηγούς των «ηλεκτρονικών γνώσεων» και θα κατευθύνουν τους αναγνώστες σε µια τεράστια εικονική βιβλιοθήκη που µπορεί να δηµιουργηθεί από την ψηφιοποίηση εκατοντάδων βιβλίων. Η υιοθέτηση νέων πρακτικών, όπως η πρόσβαση σε µια πληθώρα δεδοµένων στο διαδίκτυο και ο σταδιακός εκτοπισµός του παραδοσιακού βιβλίου από το ηλεκτρονικό βιβλίο, θα δώσει στις «παραδοσιακές» βιβλιοθήκες νέα πνοή. Γι αυτό, η ψηφιοποίηση ενός σηµαντικού µέρους της συλλογής µας, καθώς και η περαιτέρω εκµετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας στη διοργάνωση του υλικού µας ήδη υλοποιείται. Είναι βέβαια ευνόητο ότι το φυσικό βιβλίο δεν θα ηττηθεί από το ηλεκτρονικό, γιατί το φυσικό βιβλίο έχει οντότητα, υπόσταση και ζωή. Μπορείς να το αγοράσεις, να το δανείσεις, να το µεταφέρεις οπουδήποτε, να σηµειώσεις στις σελίδες του, να το δωρίσεις, να το 6

7 εκθέσεις στα ράφια της βιβλιοθήκης σου ως υπερήφανο απόκτηµα. Η ηλεκτρονική πληροφορία ουδέποτε θα εξαφανίσει τον έντυπο λόγο. Παρόλα αυτά οι εξελίξεις των καιρών καθιστούν επιτακτικές τις αλλαγές, τον εκσυγχρονισµό, την υιοθέτηση νέων πρακτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας, εκτός από τη λειτουργία του αναγνωστηρίου και έχοντας κατακτήσει νέους τοµείς δραστηριότητας, ενισχύει την παρουσία της ως µια σύγχρονη και καλά οργανωµένη επιχειρηµατική βιβλιοθήκη. Όπως επισηµαίνει ο ιευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Ζανενέ «οι νέοι τρόποι επικοινωνίας συµπληρώνουν τους προηγούµενους, χωρίς να τους σκοτώνουν». Κλείνοντας την εισήγηση αυτή, εκφράζουµε την πεποίθηση όλων, όσων εργάζονται στη Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας ότι και στα χρόνια που έρχονται, η Βιβλιοθήκη θα παραµείνει ένα χρήσιµο εργαλείο στη διάθεση όλων των εργαζοµένων της Τράπεζας και του κοινού. Χαιρετίζουµε τη σηµερινή εκδήλωση, η οποία µας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουµε τα θέµατα που µας απασχολούν. Ταυτόχρονα αισθανόµαστε την ανάγκη να δηλώσουµε και εµείς µε τη σειρά µας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες το έδαφος είναι γόνιµο και οι περιστάσεις κατάλληλες ώστε να αξιοποιηθεί περαιτέρω η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ των τραπεζικών βιβλιοθηκών καθώς και η συνεργασία τους µε άλλους φορείς. Σας ευχαριστούµε. 7

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 2011 τεύχη «πρώτοι εμείς» H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα Μια συνάντηση των εκπροσώπων των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κυρία Νίκη Ζαχιώτ, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην κυρία Εύα Σεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η προσωπικότητα που θεωρούμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Νικ. Αθ. Μποσινάκος, Στέλεχος Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ, 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -ΕΣΠΑINFORMATION SYSTEMS -NSRF- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα.

Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Περίληψη Φίλιππος Τσιμπόγλου Πανεπιστήμιο Κύπρου, Βιβλιοθήκη e-mail: ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» [LIFE05 ENV/GR/000242]

LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» [LIFE05 ENV/GR/000242] Διαδικασίες διαβούλευσης και δημιουργίας κοινού οράματος Εγχειρίδιο χρήσης [LIFE05 ENV/GR/000242] Εγχειρίδιο Χρήσης για το πώς λειτουργεί μια διαδικασία Διαβούλευσης για τη δημιουργία Κοινού Οράματος,

Διαβάστε περισσότερα