Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά."

Transcript

1 Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς. Μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά. Δρ. Mυρτώ Βέικου Η μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο Μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στην Ελλάδα και η σχέση τους με τους σύγχρονούς τους οικισμούς - μια συγκριτική έρευνα από διεπιστημονική σκοπιά πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη , υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Σ. Καλοπίση-Βέρτη, και χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Α. Θεματική και προβληματική της έρευνας Η έρευνα αφορά τον συσχετισμό αρχαιολογικής και ιστορικής μαρτυρίας με σκοπό την ερμηνεία όψεων της οικιστικής οργάνωσης στον γεωγραφικό χώρο της σύγχρονης Ηπειρωτικής Ελλάδας κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο (7o-12o αιώνα). Τα παραδείγματα μεσοβυζαντινών οικιστικών θέσεων, στα οποία επιλέχθηκε να βασιστεί η μελέτη, συνδέονται με τις ακόλουθες αρχαιολογικές θέσεις: 1) της Άρτας 2) του Κάστρου των Ρωγών 3) της Βόνιτσας 4) του Αστακού 5) του Αετού 6) της Ναυπάκτου 7) του Ακροκορίνθου 8) της Μονεμβασίας 9) της Πάτρας 10) της Λαμίας 11) του Κάστρου του Πλαταμώνα 12) του Κίτρους Πιερίας. Η συγκριτική τους μελέτη βασίστηκε σε αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα που περιέχονται σε ήδη υπάρχουσες δημοσιεύσεις των αντίστοιχων αρχαιολογικών θέσεων καθώς επίσης και σε πρωτότυπο, αδημοσίευτο υλικό που περισυνέλεξα κατά την γενική έρευνα επιφανείας που πραγματοποίησα κατά τα χρόνια ως 1

2 μέρος της έρευνας πεδίου για την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής στην βυζαντινή ιστορική τοπογραφία με τίτλο: «Οικιστικές θέσεις στην βυζαντινή Ήπειρο από τον 7 ο έως τον 12 ο αιώνα. Μια τοπογραφία του μετασχηματισμού». Η διδακτορική αυτή έρευνα, που εγκρίθηκε από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα, περιλάμβανε μια προκαταρκτική εξέταση των παραπάνω έξι πρώτων μεσοβυζαντινών οχυρώσεων που βρίσκονται στις περιοχές της σημερινής νότιας Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας. Τα ευρήματα της προαναφερθείσας διδακτορικής μου έρευνας ανέδειξαν ορισμένες βασικές γενικές γραμμές για την μελέτη των βυζαντινών οχυρώσεων: 1. Οι μεσοβυζαντινές οχυρώσεις συχνά διατηρούν ως τοπωνύμια τα ονόματα μεσοβυζαντινών οικισμών ή επισκοπικών εδρών που μαρτυρούνται σε γραπτές πηγές της ίδιας εποχής. 2. Τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 11 ου αιώνα, οι οχυρώσεις αυτές παρουσιάζουν την εικόνα εκτάσεων περιβαλλόμενων από οχυρωματικούς περιβόλους, οι οποίες αναφέρονται σε περισσότερους από έναν γειτονικούς οικισμούς μάλλον μετρίου μεγέθους καθόλου δεν παραπέμπουν σε μια εικόνα πόλεων (αστικών οικισμών) που περικλείονται από οχυρωματικά τείχη, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις ομάδων οικιστικών θέσεων: α) τις επαρχιακές πρωτεύουσες όπως η Ναύπακτος και η Κόρινθος και β) άλλες οικιστικές θέσεις κατά τον 11 ο και τον 12 ο αιώνα. 3. Τυπικά χαρακτηριστικά των μεσοβυζαντινών οχυρώσεων είναι οι δύο ή τρεις οχυρωματικοί περίβολοι από αυτούς ο ψηλότερος αποτελεί μια δυσπόρθητη ακρόπολη η οποία περιλαμβάνει ένα μικρό κτήριο, μια εκκλησία, συγκρότημα υδατοδεξαμενών και σπανιότερα ένα διατείχισμα που τέμνει τον χώρο σχηματίζοντας μια ακόμη μικρότερη και οχυρότερη εσωτερική ακρόπολη. 4. Οι οχυρώσεις αυτές παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή γεωγραφική ομοιομορφία όσον αφορά το γεγονός ότι βρίσκονται πάντοτε επάνω σε επίπεδες κορυφές χαμηλών και φυσικά οχυρών λόφων. Τα υψώματα αυτά α) συχνά περιβάλλονται από νερό (θάλασσα ή ποτάμι) από δύο ή τρεις πλευρές, β) διαθέτουν πηγές πόσιμου νερού, γ) διαθέτουν προγενέστερα οχυρωματικά έργα που χρονολογούνται από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική περίοδο (πολύ σπανιότερα και από την πρωτοβυζαντινή) και δ) βρίσκονται σε θέσεις κατά μήκος μεσοβυζαντινών χερσαίων και θαλάσσιων οδών επικοινωνίας. 5. Οι πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό οικισμών και οχυρωματικών έργων που προέρχονται από κάποιες ιστορικές πηγές της ίδιας εποχής επιβεβαιώνουν προκαταρκτικά αυτήν την αξιοπρόσεκτη γεωγραφική ομοιομορφία. 2

3 Διαφορετικές όψεις αυτού του τύπου οικιστικού μορφώματος (όπως οι μορφές και λειτουργίες των οικισμών, οι χρήσεις των χώρων αυτών για στρατιωτικούς, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, οι ιδεολογίες της εποχής περί φυσικού και κοινωνικού χώρου) επίσης μαρτυρούνται σε ιστορικές πηγές της ίδιας εποχής. 6. Η περίπτωση των αρχαιολογικών αυτών θέσεων και η ιστορική τους ερμηνεία συνεισφέρει στην σύγχρονη θεωρητική συζήτηση στα επιστημονικά πεδία της ιστορίας και της έρευνας του κοινωνικού χώρου, με το ότι καταδεικνύει τον ρόλο του φυσικού χώρου ως παράγοντα της ιστορικής εξέλιξης και επομένως τεκμηριώνει την πρόδηλη ιστορικότητα του χώρου κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο, στην συγκεκριμένη υπό μελέτη περιοχή. Για να μπορέσουν τα προαναφερθέντα επιχειρήματα να αναπτυχθούν σε μια πιο στερεή περιγραφή της σχέσης μεταξύ μεσοβυζαντινών οχυρώσεων και οικισμών ήταν απαραίτητη μια συνολικότερη διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου αρχαιολογικών θέσεων με την αντιπαραβολή και αναθεώρηση των μεσοβυζαντινών οχυρώσεων της νότιας Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας με σχετικό αρχαιολογικό υλικό από περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις. Αυτό θα γίνει με την συγκριτική τους μελέτη με τις προαναφερθείσες αρχαιολογικές θέσεις μεσοβυζαντινών οχυρώσεων από την κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Β. Ερευνητική δραστηριότητα Κατά την μεταδιδακτορική έρευνα εξετάστηκαν με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα: η οικοδομική δραστηριότητα από τον 7 ο έως τον 12 ο αι. στις προαναφερθείσες θέσεις, ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της δραστηριότητας αυτής και η οικιστική οργάνωση. Με βάση την ιστορική μαρτυρία εξετάστηκαν οι ρόλοι των παραπάνω βυζαντινών οικιστικών θέσεων μέσα στο συγκεκριμένο γεωγραφικό και ιστορικό τους πλαίσιο και οι τρόποι σύλληψης και απεικόνισής τους στα κείμενα. Ολοκληρώθηκε τόσο η βιβλιογραφική όσο και η επιτόπια έρευνα, η οποία αφορούσε: 3

4 τη μελέτη εργασιών σχετικών με την οικιστική οργάνωση στον βυζαντινό και μεσαιωνικό κόσμο κατά την υπό εξέταση περίοδο, τη μελέτη εργασιών σχετικών με την έρευνα και καταγραφή του βιβλιογραφικού υλικού που σχετίζεται με τα αρχαιολογικά σύνολα και τις βυζαντινές οικιστικές θέσεις που προαναφέρθηκαν και την επιτόπια επισκόπηση στις προαναφερθείσες αρχαιολογικές θέσεις. Η συνεξέταση της αρχαιολογικής και ιστορικής μαρτυρίας είχε ως στόχο την διαμόρφωση πιθανών ερμηνειών της οικιστικής οργάνωσης. Τα κύρια ερωτήματα σχετίζονταν με την διερεύνηση των ακόλουθων σημείων: 1. τον συσχετισμό μεταξύ των μεσοβυζαντινών οχυρώσεων, οικισμών και ονομάτων επισκοπικών εδρών ή οικιστικών θέσεων που μαρτυρούνται στις ιστορικές πηγές, 2. τον προσδιορισμό ενός προτύπου για τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση οχυρωματικών έργων την συγκεκριμένη περίοδο στο Βυζάντιο, 3. τον προσδιορισμό ενός προτύπου για τον σχεδιασμό και την οικοδόμηση οικισμών την συγκεκριμένη περίοδο στο Βυζάντιο, 4. την σχέση μεταξύ του σχεδιασμού - οικοδόμησης οχυρώσεων και οικισμών με βάση την σχετική ιστορική μαρτυρία της ίδιας χρονικής περιόδου και 5. τις γεωγραφικές «φυσιογνωμίες», που είχαν οι προαναφερθείσες αρχαιολογικών θέσεων κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο, σύμφωνα με την γεωλογική ιστορία των συγκεκριμένων γεωγραφικών θέσεων, έτσι ώστε να ελεγχθεί η σπουδαιότητα της διάστασης του φυσικού χώρου. Γ. Συμπεράσματα Η διερεύνηση του θέματος απέδωσε τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα τα οποία αναπτύσσονται διεξοδικά σε αυτοτελή μελέτη που πρόκειται να δημοσιευτεί. Καταρχήν, συγχρονική οικοδομική δραστηριότητα επιβεβαιώθηκε σε όλες τις αρχαιολογικές θέσεις. Πρόκειται για κατασκευή οχυρωματικών έργων και, σε μικρότερη έκταση, κοσμικών και θρησκευτικών κτηρίων εντός και εκτός των οχυρωμένων εκτάσεων. Τα κοσμικά κτήρια, τα οποία συνίστανται κυρίως σε υδατοδεξαμενές και σε κατασκευές ορθογώνιας κάτοψης ενδεχομένως οικιστικής, 4

5 διοικητικής ή πιθανότατα μεικτής χρήσης, παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην χρονολόγηση. 1 Το πρόβλημα της χρονολόγησης σχετίζεται α) με το ότι η συγκεκριμένη οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει παρουσιάζει αλλεπάλληλες χρονολογικές φάσεις, β) με την έλλειψη ανασκαφών στις συγκεκριμένες αρχαιολογικές θέσεις και γ) με την εγγενή δυσκολία χρονολόγησης κτηρίων κατασκευασμένων με ταπεινά υλικά μέσα και στοιχειώδεις οικοδομικές τεχνικές. Στις υπό εξέταση αρχαιολογικές θέσεις προτείνονται χρονολογήσεις ορισμένων οικοδομικών φάσεων κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο (7o-12o αιώνα) με βάση τόσο τις δημοσιεύσεις των επιμέρους αρχαιολογικών καταλοίπων όσο και την συγκριτική μελέτη των καταλοίπων σε όλες τις θέσεις. 2 Μέσα από αυτή την συγκριτική εξέταση των καταλοίπων διαπιστώθηκε ομοιογένεια και εξέλιξη στις οικοδομικές πρακτικές. Διαπιστώθηκαν επίσης σαφέστερες ομοιότητες στην κατασκευή οχυρώσεων στο νότιο Ελλαδικό χώρο, οι οποίες σχετίζονται με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους δομής και με την πρακτική της επανάχρησης παλαιότερων γλυπτών και αποδίδονται πιθανόν σε τοπικές οικοδομικές παραδόσεις ή σε περιοδεύοντα οικοδομικά εργαστήρια. Ο αριθμός κοσμικών και θρησκευτικών κτηρίων που εντοπίστηκε εκτός των οχυρωμένων εκτάσεων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικός και η συγκέντρωση των καταλοίπων παραπέμπει σε ερμηνευτικά σχήματα περισσότερο διάσπαρτης και σπανιότερα πυρηνικής κατοίκησης. Τα διάσπαρτα σχήματα απαντούν συχνότερα σε οικιστικά σύνολα που χρονολογούνται προ του 10 ου αιώνα, αλλά όχι στο σύνολο των συνόλων αυτών (π.χ. στην Πάτρα και στη Ναύπακτο οι πρωτοβυζαντινοί οικισμοί δείχνουν να συρρικνώνονται μεν από τον 6 ο έως τον 10 ο αιώνα αλλά να αναπτύσσονται επάνω στον παλιότερο, πυρηνικού τύπου, πολεοδομικό ιστό με απλή προσθήκη των κάστρων τα τελευταία χτίζονται ως ανωδομή των ήδη υπαρχουσών αρχαίων οχυρώσεων και σημαίνουν την επανάχρηση ενός ήδη γνωστού στοιχείου στην αρχιτεκτονική των οικισμών). 3 1 Καλά παραδείγματα είναι οι αντίστοιχες κατασκευές στα κάστρα του Αετού, του Αστακού και του Ακροκορίνθου. Βλ. Παπαγεωργίου 1998, Veikou 2012: και , Κουμούση Ćurčić 2010, Andrews 1978, Foss, Winfield Για μερικές από τις δημοσιεύσεις αρχαιολογικών καταλοίπων προερχόμενων από τις συγκεκριμένες αρχαιολογικές θέσεις βλ. την ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος αυτού του κειμένου και τις σημειώσεις που ακολουθούν. 3 Αθανασούλης - Παπαθανασίου 2006, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2000, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2002, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2006, Κουμούση 2006, Κοurelis 2003, Μουτζάλη 1994, Μουτζάλη 2002, 5

6 Η διασπορά κοσμικών και θρησκευτικών κτηρίων εκτός των οχυρωμένων εκτάσεων σε αρχαιολογικά σύνολα που χρονολογούνται από τον 10 ο αιώνα και μετά δείχνει να παραπέμπει σε ιδιότυπα πυρηνικά σχήματα οικιστικής οργάνωσης σαφώς διακριτά ως προς τα χαρακτηριστικά τους από ανάλογα σύνολα του 12 ου -13 ου αιώνα και εξής ή από σύνολα του 10 ου -12 ου αιώνα σε άλλα γεωγραφικά πλαίσια (π.χ. Κωνσταντινούπολη, Θήβα, Ρεντίνα, Πέργαμο κ.ά.). 4 Συγκεκριμένα, η κατοίκηση οργανώνεται σε θύλακες των οποίων η διασπορά είναι κατά περίπτωση λιγότερο ή περισσότερο πυκνή. Δεν στάθηκε δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσον η παρατηρούμενη αυτή ανομοιογένεια (π.χ. μεταξύ της πυκνής διασποράς της Πάτρας 5 και της αραιής της Κορίνθου 6 ) μπορεί να οφείλεται εν μέρει στις συνθήκες της αρχαιολογικής έρευνας περισσότερο φαίνεται να συνδέεται με διαφορές στην προηγούμενη εξέλιξη της κατοίκησης κατά τόπους από τον 6 ο ως τον 10 ο αιώνα και με την νέα οικονομική ανάπτυξη και διοικητικό ρόλο του κάθε οικισμού. Παρότι διατυπώνονται σχετικές υποθέσεις, αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να ελεγχθεί μόνον με βάση νέα ευρύτερη έρευνα σε όλες τις υπό εξέταση βυζαντινές οικιστικές θέσεις. Αντίθεση διαπιστώθηκε ανάμεσα στην έκταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και την ανεπάρκεια της ιστορικής μαρτυρίας. Μόνον τέσσερις οικιστικές θέσεις (Κορίνθου, Πατρών, Ναυπάκτου και Κίτρους) αναφέρονται ως επισκοπές ήδη πριν από τον 7 ο και συνεχώς ως τον 12 ο αιώνα. 7 Η διαχρονική κατοίκηση των συγκεκριμένων θέσεων επιβεβαιώνεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα. 8 Από τις υπόλοιπες, Νεραντζής 2007, Παπαγιαννόπουλος-Τσακιράκης 2006, Πετρόπουλος 2006, Veikou 2012: και με προηγούμενη βιβλιογραφία. 4 Hennessy 2008 και Magdalino 2002 με προηγούμενη βιβλιογραφία, Louvi-Kizi 2002, Reidt 2002, Μουτσόπουλος 2000, Μουτσόπουλος 2001, Μουτσόπουλος Αθανασούλης - Παπαθανασίου 2006, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2000, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2002, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2006, Κουμούση 2006, Κοurelis 2003, Μουτζάλη 1994, Μουτζάλη 2002, Παπαγιαννόπουλος-Τσακιράκης 2006, Πετρόπουλος Ivison 1996, Sanders 2002, Vanderheyde 2008, Caraher Sanders 2002, Μουτζάλη 1994, Μουτζάλη 2002, Σαββίδης 1991, Καραγιάννη-Χαραλαμποπούλου , Χαραλαμπόπουλος 2000, Μαρκή Αθανασούλης - Παπαθανασίου 2006, Caraher 2011, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2000, Γεωργοπούλου- Βέρρα 2002, Γεωργοπούλου-Βέρρα 2006, Ivison 1996, Κουμούση 2006, Κουμούση 2001, Κοurelis 2003, Μαρκή 2001, Μarki, Cheimonopoulou 2003, Μουτζάλη 1994, Μουτζάλη 2002, Παπαγιαννόπουλος-Τσακιράκης 2006, Πετρόπουλος 2006, Sanders 2002, Sanders 2003, Vanderheyde

7 τέσσερις οικιστικές θέσεις (Ρωγοί, Βόνιτσα, Αετός και Ζητούνι) πρωτοεμφανίζονται ως επισκοπές στις πηγές τον 9 ο αιώνα. 9 Ωστόσο, στις δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις τα αρχαιολογικά κατάλοιπα (στη Βόνιτσα) ή η αναφορά στις πηγές (Λαμία) υποδεικνύουν κατοίκηση ήδη από την πρωτοβυζαντινή περίοδο. 10 Οι τελευταίες τρεις οικιστικές θέσεις (στα Κάστρα του Αστακού και του Πλαταμώνα και στην Άρτα) δεν μπορούν να συσχετιστούν με επισκοπές που αναφέρονται στις πηγές (με εξαίρεση την Άρτα μόλις τον 12 ο αιώνα), ωστόσο βρίσκουμε μερικές αναφορές τους ως οικισμών. Συγκεκριμένα, η θέση στον Αστακό ταυτίζεται πιθανότατα με ένα οικισμό που εμφανίζεται σε πηγές τον 9 ο αιώνα (Δραγαμέστον) αλλά κατοικούνταν από την πρωτοβυζαντινή περίοδο ενώ ο Πλαταμών και η Άρτα εμφανίζονται σε πηγές του 11 ου και 12 ου αιώνα, παρόλο που και στις δύο θέσεις έχουν εντοπιστεί επίσης άφθονα προγενέστερα αρχαιολογικά κατάλοιπα. 11 Παρατηρήθηκε επίσης ότι άλλες θέσεις διατήρησαν την ονομασία των προγενέστερων οικισμών στην ίδια θέση (Κορίνθου, Πατρών, Ναυπάκτου, Πλαταμώνος) ενώ άλλες μετονομάστηκαν από τον 6 ο ή τον 9 ο αιώνα και εξής ή ακόμη και αργότερα: Άρτα (αντί Αμβρακίας), Δραγαμεστόν (αντί Αστακού), Ζητούνι (αντί Λαμίας), Κίτρος (αντί Πύδνας), Βόνιτσα (αντί Ανακτορίου;). 12 Άλλες ονομασίες πρωτοεμφανίστηκαν την υπό εξέταση περίοδο: συγκεκριμένα η ονομασία Μονεμβασία τον 6 ο αιώνα και οι Ρωγοί και ο Αετός τον 9 ο αιώνα. 13 Η αλλαγή τοπωνυμίων κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο φαίνεται να συνδέεται τουλάχιστον στις έξι περιπτώσεις με δημογραφικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, η ονομασία Ρωγοί παραπέμπει στην γνωστή ιστορικά μετακίνηση του πληθυσμού της Εύροιας στην Κάτω Ιταλία εξαιτίας των σλαβικών επιδρομών και υποδεικνύει ότι ο νέος οικισμός ιδρύθηκε πιθανότατα από κατοίκους που επέστρεψαν μετά την πάροδο του κινδύνου. 14 Οι ονομασίες Άρτα, Δραγαμεστόν, Ζητούνι και Βόνιτσα έχουν σλαβική προέλευση και συνδέονται πιθανότατα με την προγενέστερη εγκατάσταση σλαβικών κοινοτήτων στις συγκεκριμένες οικιστικές θέσεις, οι οποίες τώρα ενσωματώθηκαν στο 9 Χρυσός 1997, Παπακωνσταντίνου 1994, Karagiorgou 2003, Αβραμέα Veikou 2012: με προηγούμενη βιβλιογραφία, Karagiorgou Παπαγεωργίου 1998, Λοβέρδου-Τσιγαρίδα et al. 1999, Λοβέρδου-Τσιγαρίδα et al. 2001, Λοβέρδου- Τσιγαρίδα 2006, Veikou 2012: και με προηγούμενη βιβλιογραφία. 12 Βλ. παραπάνω σημειώσεις Kalligas 2002, Ευγενίδου Καλαμαρά 2010, Veikou 2012, Μαρκή Veikou Για τα σχετικά με την Εύροια βλ. Τριανταφυλλόπουλος

8 βυζαντινό διοικητικό σύστημα που βασιζόταν στις επισκοπές. 15 Αντίθετα, οι ονομασίες Αετός, Μονεμβασία και Κίτρος είναι ελληνικές και θα πρέπει να συνδέονται με νέες ιδρύσεις βυζαντινών οικισμών σε καινούριες οικιστικές θέσεις στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις επρόκειτο για την μεταφορά ήδη υφιστάμενων οικισμών σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις (Μονεμβασία και Κίτρος). 16 Όσον αφορά, επίσης, τις γεωγραφικές «φυσιογνωμίες» που είχαν οι προαναφερθείσες αρχαιολογικών θέσεων κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο, σύμφωνα με την γεωλογική ιστορία των συγκεκριμένων γεωγραφικών θέσεων, επιβεβαιώνεται σε όλες τις περιπτώσεις η ομοιομορφία τους. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την σπουδαιότητα της διάστασης του φυσικού χώρου στην κατοίκηση του 7 ου -12 ου αιώνα. 17 Τέλος, οφείλει να αναφερθεί ένα παράπλευρο εύρημα της επιτόπιας επισκόπησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεταδιδακτορικής έρευνας. Αυτό ήταν ο εντοπισμός ενός τύπου γλυπτών, στα Κάστρα της Κορίνθου και της Πάτρας, τα οποία χρησιμοποιούνται στην οικοδόμηση προσόψεων πυλών κατά τον ύστερο μεσαίωνα. Επρόκειτο για συλήματα από παλαιότερα κτήρια που είχαν στόχο την αποτροπαϊκή τους λειτουργία προς όφελος όχι μόνον της οχύρωσης αλλά και του οικισμού στον οποίο αναφέρεται η οχύρωση. Όσον αφορά τα συλήμματα, η Έιμυ Παπαλεξάνδρου έδειξε πώς τα κτήρια με ενσωματωμένα συλλήματα πρέπει να θεωρηθούν ως λειτουργούντα μέσα στο πλαίσιο μιας ζωντανής κοινότητας. 18 Στο πλαίσιο αυτό ορισμένα συλλήματα γίνονταν αντιληπτά ως απτοί φορείς μετάδοσης της κοινωνικής μνήμης και της κρατούσας ιδεολογίας, κυρίως δηλαδή ως φορείς μνήμης και πίστης που είχαν την ικανότητα να λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικότητας ακριβώς λόγω του ιδεολογικού φορτίου με το οποίο τους επένδυαν οι κοινές αντιλήψεις των ανθρώπων. Η περίοπτη θέση των γλυπτών συνδέεται ακριβώς με την στενή σχέση μεταξύ οπτικότητας, μνήμης και συμβολικής αναπαράστασης. Το εύρημα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο παρουσίασης με τίτλο «Παρατηρήσεις σε μια πρακτική ενσωμάτωσης γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών σε οχυρωματικά έργα τoυ ύστερου μεσαίωνα στην Πελοπόννησο» στο Συνέδριο «Οχυρωματική αρχιτεκτονική στην Πελοπόννησο (5 ος -15 ος αιώνας)» (Συνδιοργάνωση 25 η ΕΒΑ και Τμήματος 15 Veikou Kalligas 2002, Μαρκή Veikou Papalexandrou

9 Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών, Λουτράκι, 30/09-1/10/2011) και πρόκειται να δημοσιευτεί ως ξεχωριστή μελέτη. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Αθανασούλης, Παπαθανασίου 2006: Δ. Αθανασούλης - Παπαθανασίου, «Άγιος Στέφανος Περιστεράς/Θεριανού (στα Κατσουλέικα) Πατρών. Τοπογραφική και ανασκαφική έρευνα: Περίοδος Ι», A Αρχαιολογική Σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996, Πρακτικά, εκδ. Μ. Καζάκου Φ. Ζαφειροπούλου, Αθήνα 2006, σσ Andrews 1978: K. Andrews, Castles of the Morea, Amsterdam 1978 Avramea 1974: A. Aβραμέα, H Βυζαντινή Θεσσαλία µέχρι του Συµβολή εις την ιστορικήν Γεωγραφία, Αθήνα 1974 Bouras 2002: Ch. Bouras, Aspects of the Byzantine City, Eighth - Fifteenth century στο: A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium, Washington D.C. 2002, σσ Caraher 2011: B. Caraher, Preliminary observations on the Eastern Korinthia Archaeological Survey at: «Corinth s Byzantine Countryside», online discussion at (last visited on 27/05/2012) Ćurčić 2010: S. Ćurčić, Architecture in the Balkans From Diocletian to Suleyman the Magnificent, c , Yale University Press 2010 Γεωργοπούλου-Βέρρα 2000: Μ. Γεωργοπούλου-Βέρρα, Το Κάστρο της Πάτρας, Αθήνα:ΤΑΠΑ, 2000 Γεωργοπούλου-Βέρρα 2002: Μ. Γεωργοπούλου-Βέρρα «Η πρώτη οικοδομική φάση του κάστρου της Πάτρας» στο: Π.Θέμελης- Β.Κόντη, Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία, Αθήνα 2002, σσ Γεωργοπούλου-Βέρρα 2006: Μ. Γεωργοπουλου-Βέρρα, «Ερειπωμένος Βυζαντινός ναός της Παναγίας στην περιοχή Τζαΐλου Αχαΐας», A Αρχαιολογική Σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996, Πρακτικά, εκδ. Μ. Καζάκου Φ. Ζαφειροπούλου, Αθήνα 2006, σσ Ευγενίδου Καλαμαρά 2010: Δ. Ευγενίδου Π. Καλαμαρά, Μονεμβασία, Αθήνα ΤΑΠΑ

10 Foss, Winfield 1986: C. Foss, D. Winfield, Byzantine Fortifications: an Introduction, Pretoria 1986 Gregory 2007: T. E. Gregory, Contrasting Impressions of Land Use in Early Modern Greece: The Eastern Corinthia and Kythera, Hesperia Supplement 40 (2007), Hennessy 2008: C. Hennessy, Topography of Constantinople στο The Oxford Handbook of Byzantine Studies, εκδ. E. Jeffreys J. Haldon R. Cormack, Οξφόρδη 2008, σσ Ivison 1996: E. Ivison, "Burials and urbanism in Late Antique and Byzantine Corinth," in N. Christie and S.T. Loseby eds., Towns in Transition: urban evolution in Late Antiquity and the Early Middle Ages (Scolar Press: Aldershot UK/Brookfield USA, 1996), pp Καλλιγάς- Καλλιγά 2006: Α. Καλλιγάς - Χ. Καλλιγά, Μονεμβασία. Ξαναγράφοντας τα παλίμψηστα, Αθήνα 2006 Kalligas 2002: H.A. Kalligas, Monemvasia, Seventh-fifteenth centuries, in: A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium, Washington D.C. 2002, σσ Kalligas 2009: H.A. Kalligas, Monemvasia. A Byzantine City State, Abongdon- New York 2009 Καραγιάννη-Χαραλαμποπούλου : E. Καραγιάννη-Χαραλαμποπούλου, «Η Ναύπακτος στην βυζαντινή γραμματεία», Nαυπακτιακά 10/A ( ), σσ Karagiorgou 2003: O. Karagiorgou, Urbanism and Economy in Late Antique Thessaly, 3 rd -7 th century. The Archaeological Evidence, PhD Thesis, Trinity College, Oxford University 2003 (ειδικά σσ ) Κουμούση 2006: Α. Κουμούση, «Σωστικές Ανασκαφές στην Πάτρα το 1995», A Αρχαιολογική Σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996, Πρακτικά, εκδ. Μ. Καζάκου Φ. Ζαφειροπούλου, Αθήνα 2006, σσ Κουμούση 2001: A. Kουμούση, Ακροκόρινθος, Αθήνα ΤΑΠΑ 2001 Κοurelis 2003: Κ. Κοurelis, Monuments of rural archaeology: medieval settlements in the NW Peloponnese, PhD Thesis, University of Pennsylvania

11 Λοβέρδου-Τσιγαρίδα et al. 1999: Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα και συνεργάτες, «Αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή του κάστρου του Πλαταμώνα », ΑΕΜΘ 13 (1999), pp Λοβέρδου-Τσιγαρίδα et al. 2001: Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Β. Ξάνθος, Α. Τοκμακίδου, Π. Φωτιάδης, «Έρευνες στο Κάστρο του Πλαταμώνα», ΑΕΜΘ 15 (2001), pp Λοβέρδου-Τσιγαρίδα 2006: Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Το Κάστρο του Πλαταμώνα, Αθήνα 2006 Magdalino 2002: P. Magdalino, Medieval Constantinople: Built Environment and Urban Development στο: A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium, Washington D.C. 2002, σσ Μαρκή 2001: Ε. Μαρκή, Κίτρος. Μια πόλη-κάστρο της βυζαντινής περιφέρειας. Αρχαιολογική και ιστορική προσέγγιση, Θεσσαλονίκη 2001 Μarki, Cheimonopoulou 2003: Ε. Marki, Μ. Cheimonopoulou, «Céramique de l Epoque Paléo-chrétienne tardive de la fouille de Louloudies en Piérie», 7 ο Διεθνές Συνέδριο Μεσαιωνικής Κεραμικής της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη Οκτωβρίου 1999, εκδ. Χ. Μπακιρτζής, Aθήνα 2003, σσ Μουτζάλη 1994: Α. Μουτζάλη, «Τοπογραφικά της μεσαιωνικής Πάτρας», Αντίφωνον- Αφιέρωμα στον καθηγητή ΝΒ Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, σσ Μουτζάλη 2002: Α. Μουτζάλη, «Η πόλη των Πατρών κατά τον 6 ο και 7 ο αιώνα. Η μυθολογία της εγκατάλειψης» στο: Π. Θέμελης-Β. Κόντη, Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία, Αθήνα 2002, σσ Μουτσόπουλος 2000: Ν. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα IV, Οι εκκλησίες του βυζαντινού οικισμού, Θεσσαλονίκη 2000 Μουτσόπουλος 2002: Ν. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα IΙ, Το βυζαντινό κάστρο της Μυγδονικής Ρεντίνας, Η οχύρωση και η ύδρευση του οικισμού, Θεσσαλονίκη 2001 Μουτσόπουλος 2002: Ν. Μουτσόπουλος, Ρεντίνα IΙΙ, Το βυζαντινό κάστρο της Μυγδονικής Ρεντίνας, οι κατοικίες και τα εργαστήρια του οικισμού, Θεσσαλονίκη 2002 Νεραντζής 2007: Ι. Νεραντζής, Ιστορική Αρχαιολογία Ναυπάκτου, Αγρίνιο 2007 Παπαγεωργίου 1998: Β. Παπαγεωργίου, «Το Κάστρο της Δραγαμέστου», Ιστορικογεωγραφικά 6 (1998), σσ

12 Παπαγιαννόπουλος-Τσακιράκης 2006: Κ. Παπαγιαννόπουλος Β. Τσακιράκης, «Εντατική έρευνα επιφανείας στην περιοχή των Πατρών», A Αρχαιολογική Σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996, Πρακτικά, εκδ. Μ. Καζάκου Φ. Ζαφειροπούλου, Αθήνα 2006, σσ Παπακωνσταντίνου 1994: Μ.Φ. Παπακωνσταντίνου, Το Κάστρο της Λαμίας, Αθήνα 1994 Papalexandrou 2003: Α. Papalexandrou, Memory tattered and torn:spolia in the heartland of Byzantine Hellenism, στο: Archaeologies of Memory, εκδ. S. Alcock R. van Dyke, Blackwell 2003, σσ Pettegrew 2007: D. Pettegrew, The Busy Countryside of Late Roman Corinth, Hesperia 76 (2007), pp Penna 2002: V. Penna, Numismatic circulation in Corinth from 976 to 1204 στο: A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium, Washington D.C. 2002, σσ Πετρόπουλος 2006: M. Πετρόπουλος, Ρακίτα Νικολέικα Ελίκη Σαλμενίκο, A Αρχαιολογική Σύνοδος Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996, Πρακτικά, εκδ. Μ. Καζάκου Φ. Ζαφειροπούλου, Αθήνα 2006, σσ Rheidt 1991: K. Rheidt, Die Stadtgrabung, 1. Teil: Die byzantinische Wohnstadt. (Altertümer von Pergamon, XV, 2), Berlin 1991 Reidt 2002: K. Reidt, The Urban Economy of Pergamum στο: A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium, Washington D.C. 2002, σσ. Sanders 2002: G.D.R. Sanders, Corinth, in: A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium, Washington D.C. 2002, σσ Sanders 2003: G.D.R. Sanders, Recent Developments in the Chronology of Byzantine Corinth, Corinth Vol. 20, Corinth, Τhe Centenary: , The American School of Classical Studies at Athens 2003, σσ Σαββίδης 1991: Α.Γ.Κ. Σαββίδης, «Η Ναύπακτος από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ως την Οθωμανική κατάκτηση του 1499: ιστορικό διάγραμμα», Πρακτικά Α Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο Οκτ. 1988), Αγρίνιο 1991, σσ

13 Τριανταφυλλόπουλος 1994: Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ένα πρόβλημα ιστορικής γεωγραφίας της Μεσαιωνικής Ηπείρου: Ιωάννινα Εύροια Νέα Εύροια», Μνήμη Δ.Α. Ζακυνθηνού, Σύμμεικτα 9/Β (1994), σσ Vanderheyde 2008: C. Vanderheyde, Les sculptures découvertes lors des fouilles des trois églises Byzantines à Corinthe: un témoignage en faveur d une occupation continue de la ville du VIIe au XIIe siècle?, La Sculpture Byzantine VIIe-XIIe siècle, ed. C. Pennas - C. Vanderheyde, BCH Supplement 49, Aθήνα 2008, σσ Veikou 2010: M. Veikou, Urban or rural? Theoretical Remarks on the Settlement Patterns in Byzantine Epirus (7th-11th centuries), Byzantinische Zeitschrift 103/1 (2010) Abteilung: Veikou 2012: M. Veikou, Byzantine Epirus. A topography of transformation, Settlements of the Seventh-Twelfth Centuries in Southern Epirus and Aetoloacarnania, Greece, Leiden New York 2012 Χαραλαμπόπουλος 2000: Χ. Χαραλαμπόπουλος, Συνοπτικό διάγραμμα για τη συγγραφή της εκκλησιαστικής ιστορίας της Ναυπάκτου (300;-1200), Αθήνα 2000 Χρυσός 1997: Ε. Χρυσός, «Μέση βυζαντινή περίοδος, 6 ος αιώνας-1204», στο Ήπειρος, 4000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού, εκδ. Μ.Β. Σακελλαρίου, Αθήνα 1997, σσ Μυρτώ Βέικου Διδάκτωρ Ιστορίας και Αρχαιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 13

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 293-339. Χ. Μπ ου ρα σ, Απόψεις των βυζαντινών πόλεων από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα, στο:

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 293-339. Χ. Μπ ου ρα σ, Απόψεις των βυζαντινών πόλεων από τον 8ο έως τον 15ο αιώνα, στο: Κωνσταντίνος Τσουρής Οχ υ ρ ω μ α τ ι κ ά Ερ γα ε π ί Ανα ν ε ω σ ί μ ω ν Πη γ ώ ν Υδ ά τ ω ν (9ος 15ος Αιώνας ) Σύμφωνα με το Περὶ στρατηγίας, έργο ανωνύμου συγγραφέως του τέλους της αρχαιότητος, ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ 308 Βιβλιοκρισίες ται λίπασμα στους οπωρώνες που συχνά συνδυάζονταν με τα βυρσοδεψεία και αποτελούσαν συμπληρωματική απασχόληση, όπως στο χωριό Πεδουλάς. Μολονότι το χρονολογικό κριτήριο αποτελεί την οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ *** Στρατής Παπαδόπουλος 1, Αναγνώστης Αγελαράκης 2, Σοφία Τσουτσούμπέη-Λιόλιου 3 *** Abstract The archaeology of death is the study

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Η ιστορία του Κάστρου της Πάτρας είναι συνυφασµένη µε αυτήν της πόλης από τους πρώτους ιστορικούς χρόνους µέχρι σήµερα. Η γεωγραφική θέση της Πάτρας συντέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της έρευνας της τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης αποτελεί το θαλάσσιο τείχος της πόλης, καθώς και όλα εκείνα τα κτίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΣΗ 55 ΧΩΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Ευγενία Τούση 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο

Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος. Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος. Πιλοτικό Έργο Πιλοτικό Έργο Αποκατάσταση αστικού τοπίου στα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος Η ανάκτηση ενός σύγχρονου παρελθόντος Τμήμα Αρχαιοτήτων Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Κύπρος Adobe InDesignAdobe Πιλοτικό Έργο 2 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 10/2007 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007 2010 Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κοινότητα της Απολλωνίας ζήτησε το 1983 από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης1, που είναι υπεύθυνη γι αυτή την περιοχή, να εκπονήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΑ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΡΟΔΟΣ 2003 1 «Το μουσείο είναι τόπος ελεύθερης πρόσβασης στον πολιτισμό» Georges Henri Riviere 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Είναι γνωστό ότι η αρχαιολογική έρευνα συστηματοποιήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στον Νομό Κοζάνης και συνεχίζεται διαρκώς βελτιούμενη ώς σήμερα, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ Ο προϊστορικός οικισμός της Αγίας Λυδίας βρίσκεται Β. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Σύντομος οδηγός του αρχαιολογικού χώρου Jan Driessen Ευχαριστίες Η χρηματοδότηση του αρχαιολογικού μας προγράμματος (SArPEdon) στο Σίσι Αγ. Νικολάου Κρήτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΤΟΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Όταν το σήμερα σέβεται το χθες Δαλγίτση Ανδρομάχη Άννα Σύμβουλος Τσίμας Νίκος (Διδ./407) Επιβλέποντες καθηγητές Πολυχρονόπουλος Δημήτρης (Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της

Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της Ευχαριστώ την καθηγήτρια Μαλικούτη Σταματίνα για την αμέριστη βοήθειά της 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ...7 1.2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα