ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 Α/Α ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΩΝ 1. ΧΑΡΗ ΕΞΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ ΣΟΝ 19ο 2. ΧΑΡΗ ΕΞΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕ ΠΑΣΡΙΔΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΣΑΛΓΙΑ 3. ΑΠΟΣΟΛΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΧΩΡΕ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 4. ΚΩΣΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗ ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΑΡΙΣΕΡΑ 5. ΜΠΕΡΣΟΛΣ ΜΠΡΕΧΣ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 6. ΑΘΑΝΑΙΟ Α. ΘΕΜΟ ΑΣΣΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ 7. GIUSEPPE MAZZARA PLATONE-LA TEORI DEL SOGNO NEL TEETETO ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ 8. ROBIN WATERFIELD WHY SOCRATES DIED ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ 9. JOSIAH OBER DEMOCRACY AND KNOWLEDGE ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 10. Κ.Χ. ΜΤΡΗ ΑΙΧΤΛΟΤ ΟΡΕΣΕΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 11. JONATHAN S. BURGESS THE TRADITION OF THE TROJAN WAR IN HOMER AND THE EPIC 12. ΔΗΜΗΣΡΗ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΟΤ ΓΙΩΡΓΟ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΗΣΡΗ ΔΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΟΤ ΓΙΩΡΓΟ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 14. ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΡΒΑΝΙΣΑΚΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ LOUIS COUTELLE 15. ΣΕΡΕΖΑ ΠΕΜΑΖΟΓΛΟΤ Η ΖΩΗ ΣΟΤ ΧΡΙΣΟΤ ΣΗ Π.. ΔΕΛΣΑ 16. ΠΑΝ. ΜΟΤΛΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΡΓΤΡΙΟΤ 17. ΖΗΙΜΟ ΛΟΡΕΝΣΖΑΣΟ COLLECTANEA 18. ΚΩΣΑ ΟΤΡΑΝΗ ΠΟΙΗΜΑΣΑ 19. ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΕΣΟ ( ) 20. TINA LENDARI ΑΦΗΓΗΙ ΛΙΒΙΣΡΟΤ ΚΑΙ ΡΟΔΑΜΝΗ 21. ΣΕΦΑΝΟ Α. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΗ ΤΝΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 22. ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΓΓΕΛΑΣΟ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟΤ ΟΛΩΜΟΤ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΣΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 23. ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΓΓΕΛΑΣΟ ΣΟ ΑΦΑΝΕ ΠΟΙΗΜΑ ΣΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟΤ ΟΛΩΜΟΤ

2 24. Γ. ΑΡΙΣΗΝΟ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑ ΚΑΙ ΣΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 25. Π.Δ. ΜΑΣΡΟΔΗΜΗΣΡΗ ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΤΘΙΣΟΡΗΜΑΣΩΝ ( ) 26. NIKOLAOS LAVIDAS NEW PERSPECTIVES IN GREEK LINGUISTICS ΡΟΤΟΤ 27. MICHAEL ADAMS SLANG-THE PEOPLE S POETRY ΞΤΔΟΠΟΤΛΟ 28. GASTON BACHELARD Η ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ 29. PETER SZONDI ΔΟΚΙΜΙΑ ΧΕΛΝΣΕΡΛΙΝ, ΛΕΓΚΕΛ, ΙΛΛΕΡ, ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ 30. ΣΕΦΑΝΟΤ Ν. ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΗ ΠΕΡΙΕΚΟ ΠΗΑΝΣΑ ΠΡΟΩΠΑ 31. ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΤΧΟΤ ΧΑΡΙΝ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΚΛΕΙΑ-ΚΤΡΙΑΚΟΤ.ΠΙΣΣΑΚΗ 32. ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΤΧΟΤ ΧΙΑΚΟΝ ΤΜΠΟΙΟΝ ΕΙ ΜΝΗΜΗΝ W.G. FORREST 33. LESLIE THREATTE THE INSCRIBED SCHIST FRAGMENTS FROM ATHENS ACADEMY EXCAVATIONS 34. ΑΓΓΕΛΟ Π. ΜΑΣΘΑΙΟΤ ΑΣΣΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ 35. ΑΛΕΞ. ΑΘ. ΜΠΆΛΣΑ ΟΦΟΚΛΕΟΤ ΑΙΑ ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 36. VICTORIA PEDRICK THE SOUL OF TRAGETY ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 37. JOSIAH OBER THE ATHENIAN REVOLUTION ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 38. ΓΚΑΖΜΕΝΣ ΚΑΠΛΑΝΙ ΜΕ ΛΕΝΕ ΕΤΡΩΠΗ ΓΚΟΣΗ 39. KONSTANTINOS A. KAPPARIS APOLLODOROS AGAINST NEAIRA [D.59] ΡΑΓΚΟ 40. OLEG V. BYCHKOV GREEK AND ROMAN AESTHETICS ΡΑΓΚΟ 41. BRIAN V. STREET ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE AND EDUCATION-LITERACY 42. DANI BYRD-TOBEN H. MINTZ DISCOVERING SPEECH, WORDS, AND MIND ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΟΤ 43. P.J. RHODES ATHENS IN THE FOURTH CENTURY B.C. 44. ADOLF WILHELM ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 45. ADREW L. SIHLER ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΓΡΑΝΝΑΣΙΚΗ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΛΑΣΙΝΙΚΗ 46. ALISON E. COOLEY RES GESTAE DIVI AUGUSTI 47. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΣΟΤΡΕΑ ΣΙΣΟΤ ΛΙΒΙΟΤ-ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΣΙΗ ΣΗ ΠΟΛΗ+ΛΑΣΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 48. ΓΕΡΑΙΜΟ ΑΝ. ΜΑΡΚΑΝΣΩΝΑΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΛΑΣΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΕΝΟΓΛΩΩΝ ΕΤΧΡΗΣΩΝ ΦΡΑΕΩΝ 49. ΜΟΝΣΕΚΙΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΣΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

3 50. ΑΡΓΤΡΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΝΔΤΛΗ 51. ΑΡΓΤΡΗ ΒΙΛΛΤ ΣΑΚΩΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ε ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΟΛΟΓΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΕ, ΑΦΗΓΗΕΙ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΩΡΕΑ ΔΩΡΕΑ 52. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΝΑ ΣΑ ΠΕΝΣΕ ΔΩΡΕΑ ΤΓΓΡΑΦΕΩ 53. ΑΝΣΩΝΗ ΓΛΤΣΖΟΤΡΗ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΕΚΤΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ 54. ΑΝΑΣΑΙΟ Ι. ΠΑΠΑΣΑΤΡΟ ΛΟΡΔΟ ΜΠΑΤΡΟΝ-ΑΠΟ ΣΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΣΗΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ 55. JOSIAH OBER POLITICAL DISSENT IN DEMOCRATIC ATHENS ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 56. JOSIAH OBER ATHENIAN LEGACIES ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 57. GREGORY NAGY POETRY AS PERFORMANCE ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 58. GREGORY NAGY PLATO S RHAPSODY AND HOMER S MUSIC ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 59. GREGORY NAGY HOMER THE CLASSIC ΚΑΡΑΚΑΝΣΖΑ 60. MIRIAM MEYERHOFF, ERIK SCHLEEF THE ROUTLEDGE SOCIOLINGUISTICS READER 61. ANNABELLE MOONEY [e.t.] LANGUAGE, SOCIETY & POWER-AN INTRODUCTION 62. JAMES PAUL GEE HOW TO DO DISCOURSE ANALYSIS 63. NANCY H. HORNBERGER CAN SCHOOLS SAVE INDIGENOUS LANGUAGES? 64. DAVID CRYSTAL THE CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA OF LANGUAGE ΞΤΔΟΠΟΤΛΟ 65. NORBERT SCHMITT RESEARCHING VOCABULARY ΞΤΔΟΠΟΤΛΟ 66. HENRI BEJOINT THE LEXICOGRAPHY OF ENGLISH ΞΤΔΟΠΟΤΛΟ 67. WILLIAM MARTIN LEAKE RESEARCHES IN GREECE ΞΤΔΟΠΟΤΛΟ 68. MICHAEL FREDE A FREE WILL ΡΑΓΚΟ 69. JUDITH A. SWANSON & C. DAVID CORBIN ARISTOTLE S POLITICS ΡΑΓΚΟ 70. ANNA MISSIOU THE SUBVERSIVE ORATORY OF ANDOKIDES ΡΑΓΚΟ 71. ED. C. CAREY AND R. A. REID DEMOSTHENES SELECTED PRIVATE SPEECHES ΡΑΓΚΟ 72. MARTIN PUCHNER THE DRAMA OF IDEAS ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ 73. HELMUT SCHNELLE LANGUAGE IN THE BRAIN ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΟΤ 74. JOHN FRAMPTON DISTRIBUTED REDUPLICATION ΡΑΛΛΗ 75. PHILIP HARDIE ΟΒΙΔΙΟ-THE CAMBRIDGE COMPANION

4 76. FLORENCE DUPONT Η ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΗΘΟΠΟΙΟΤ 77. ΕΠ: ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΑΝΔΡΟ-ΤΔΡΟΤΑ, ΧΑΙΡΕ-ΗΜΕΙΩΜΑΣΑΡΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΤ 78. Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΣΗ ΟΔΤΕΑ ΕΛΤΣΗ-ΜΕΛΕΣΗΜΑΣΑ 79. Ξ.Α. ΚΟΚΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΗ:ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΗ ΦΑΝΣΑΙΑ ΣΟ ΚΑΡΙΜΠΑ 80. ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΣΟΤ ΣΖΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΓΚΑ 81. ΧΡΗΣΟ ΠΑΡΙΔΗ ΣΡΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ ΣΟΤ ΝΣΙΝΟΤ ΧΡΙΣΙΑΝΟΠΟΤΛΟΤ 82. ALGIRDAS J. GREIMAS ΔΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΜΕΘΟΔΟΤ 83. J.M. COETZEE ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΡΙΙΑ 84. ΖΑΝ-ΚΛΟΝΣ ΚΑΡΙΕΡ & ΟΤΜΠΕΡΣΟ ΕΚΟ ΜΗΝ ΕΛΠΙΖΕΣΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΣΕ ΑΠΟ ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ 85. ΕΠ:ΜΕΡΗ ΜΙΚΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΝΙΚΟΤ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-Μ. ΚΑΡΑΓΑΣΗ 86. ΜΑΡΙΑ ΣΑΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΙΩ ΑΠΟ ΣΙ ΓΡΑΜΜΕ 87. ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΡΙΑΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΑ Α-Β 88. ΟΛΤΜΠΙΑ ΣΑΧΟΠΟΤΛΟΤ ΜΟΝΣΕΡΝΙΜΟ ΠΡΩΣΟΓΟΝΙΜΟ 89. ΕΠ:C. KNELLWOLF & C. NORRIS ΙΣΟΡΙΚΕ ΦΙΛΟΟΦΙΚΕ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΕ ΟΨΕΙ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΣΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ 90. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΛΙΝΗ ΧΕΔΙΑΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΜΑ ΠΟΛΙΣΗ ( ) 91. ΑΝΣΟΝΙΟ ΣΑΜΠΟΤΚΙ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΓΚΩΜΙΟ 92. ΡΟΝΣΕΡΙΚ ΜΠΗΣΟΝ Ο ΚΑΖΑΣΖΑΚΗ ΜΟΝΣΕΡΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΜΟΝΣΕΡΝΟ 93. ΕΛΛΗ ΦΙΛΟΚΤΠΡΟΤ Η ΓΕΝΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ 94. ΔΙΟΝΤΗ ΚΑΨΑΛΗ ΣΟ ΚΑΜΑΡΑΚΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΗ ΚΑΛΑ 95. UMBERTO ECO ΑΠΟ ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΣΟΝ ΛΑΒΤΡΙΝΘΟ 96. ΜΝΗΜΗ ΑΛΚΗ ΑΓΓΕΛΟΤ ΣΑ ΑΦΘΟΝΑ ΧΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΑ Ι ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ 97. ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΑΚΗ ΕΙΜΑΙ ΑΡΙΣΕΡΟΧΕΙΡ ΟΤΙΑΣΙΚΑ 98. ΣΖΙΝΑ ΠΟΛΙΣΗ ΛΟΓΟΙ ΑΝΣΙΛΟΓΟΙ ΑΣΙΡΙΚΑ 99. ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΑΣΕΡΑ ΣΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΣΟΤ ΜΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΗΣΕΡΑ ( ) 100. ΕΠ:ΓΙΩΡΓΟ ΒΕΛΟΤΔΗ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΕΖΑ

5 101. ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΤ 102. ΖΑΝ ΛΑΠΛΑΝ ΚΑΙ Ζ. ΜΠ. ΠΟΝΣΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΚΗ ΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΗ ΨΤΧΑΝΛΑΝΤΗ 103. ΖΩΗ ΑΜΑΡΑ Ο ΚΑΣΟΠΣΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 104. ΜΑΡΙΑ ΙΑΣΡΟΤ ΕΨΕ ΕΙΔΑ ΣΟΝ ΤΠΝΟ ΜΟΤ 105. Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΣΗ ΓΙΩΡΓΙΟ ΕΦΕΡΗ-ΜΕΛΕΣΗΜΑΣΑ 106. GUY (MICHEL) SAUNIER ΟΙ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΕΙ ΣΗ ΚΑΔΜΩ-ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΣΗ 107. GUY (MICHEL) SAUNIER ΕΣΟΤΣΟ ΣΟ ΚΟΡΜΙ ΣΟ ΑΜΑΡΣΩΛΟ-ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΜΤΘΙΚΟ ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΝΙΚΚΟΤ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 107. Κ. ΜΗΣΑΚΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΤΜΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ω ΣΗΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ 108. ΛΙΒΑΝΙΟ ΤΠΕΡ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ-ΘΡΗΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΟΤΛΙΑΝΟ-ΠΡΟ ΑΤΣΟΤ ΠΟΤ ΣΟΝ ΕΙΠΑΝ ΒΑΡΕΣΟ ΚΙΑΠΙΔΟΤ

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2004 29 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Για να βρείτε τίτλους που ψάχνετε μέσα από τον κατάλογο, επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές:

Για να βρείτε τίτλους που ψάχνετε μέσα από τον κατάλογο, επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές: Για να βρείτε τίτλους που ψάχνετε μέσα από τον κατάλογο, επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές: Επεξεργασία (Edit) Αναζήτηση (Search) Ο τίτλος που ψάχνεται Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ 1 ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ: 19/12/69 ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ: Ἕλληνας ΘΡΗΚΕΤΜΑ: Φριστιανὸς Ὀρθόδοξος ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Βεΐκου 90 Κουκάκι, 117 41 Ἀθήνα ΣΗΛΕΥΩΝΟ: 2109227642 ΗΛΕΚΣΡ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ:nikos_charalabopoulos@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons

FACULTY OF LETTERS. Research Profile and Publica ons RESEARCH at the University of Cyprus FACULTY OF LETTERS Research Profile and Publica ons 2008-2010 University House Anastasios G. Leventis 1 University Avenue P.O.Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Οκτώβριος εκέµβριος 2005 32 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Οκτώβριος εκέµβριος 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό δεύτερο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Αύγουστος 2002 23 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Αύγουστος 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το εικοστό τρίτο βιβλιογραφικό της δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Νέα αποκτήµατα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ......3 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ......6 ΓΛΩΣΣΑ.......11 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ....20 ΕΦΗΒΙΚΟ βλέπε JUNIOR FICTION/ΕΦΗΒΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 25 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ....

Διαβάστε περισσότερα

METROPOLITAN SOCIETY OF KARDAMYLIANS, INC. BOOK & TAPE LIBRARY

METROPOLITAN SOCIETY OF KARDAMYLIANS, INC. BOOK & TAPE LIBRARY METROPOLITAN SOCIETY OF KARDAMYLIANS, INC. BOOK & TAPE LIBRARY 1998 7919 3 RD AVENUE, BROOKLYN, NY 11209 Mertopolitan Society of Kardamylians Inc. 2 LIBRARY COMMITTEE Kostas Serlis, Chairman John P. Kefalas,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Απρίλιος Ιούνιος 2001 19 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Απρίλιος Ιούνιος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το δέκατο ένατο βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ σελ. 3 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 1 2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 3 4 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 5 ΠΑΡΑΒΑΣΙΣ Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Email: evangelia.vogiatzaki@ouc.ac.cy Ώρες επικοινωνίας με τους φοιτητές Τετάρτη 17.00-20.00 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Διδακτορική Διατριβή (Ph. D): Θέμα: The Body

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. 13 σκιτσογράφοι εμπνέονται από την ελιά / επιμ. Εύη Τσέκου., Αθήνα : Υπουργείο Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Ιανουάριος Απρίλιος 2005 30 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Ιανουάριος Απρίλιος 2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τριακοστό βιβλιογραφικό της δελτίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 7 6 2012 Τηλ. : 2310 99 1354 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

LEXICA ΛΕΞΙΚΑ LEXIKA

LEXICA ΛΕΞΙΚΑ LEXIKA LEXICA ΛΕΞΙΚΑ LEXIKA last up date: 20 th October 2014 21 new entries ABRASCHEW, Bosidar GADJEW, Wladimir, Εικονογραφημένη Εγκυκλοπαίδεια Μουσικών Οργάνων. Μουσικά όρανα από όλον τον κόσμο. Από την Αρχαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ Επιστήμη των Υπολογιστών Computer Science 1. 003 BRI ΜΤΦ, Briggs John 1945, Ο ταραγμένος καθρέφτης

Διαβάστε περισσότερα

Thursday 2 nd July 2009 CONFERENCE PROGRAM

Thursday 2 nd July 2009 CONFERENCE PROGRAM Thursday 2 nd July 2009 CONFERENCE PROGRAM Venue: Ira Raymond Room, Barr Smith Library, The University of Adelaide, North Tce, Adelaide 1.45-3.45 Session 1: CYPRUS Chair Prof Coufoudakis Van 1.45 Οθωμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008

Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο. Βιβλιογραφικό ελτίο. Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 41 Βιβλιοθήκη Υπηρεσία Πληροφόρησης Πάντειον Πανεπιστήµιο Βιβλιογραφικό ελτίο Νοέµβριος - εκέµβριος 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστηµίου εκδίδει το τεσσαρακοστό πρώτο βιβλιογραφικό της

Διαβάστε περισσότερα

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE

N. DEMOS FOUNDATION DATABASE N. DEMOS FOUNDATION DATABASE Εκεί που τα ρόδα δεν είχαν αγκάθια Πνευματική Υπευθυνότητα: Καρτσαγκούλη, Ελένη (070) Ωρες (650) Δημοσίευση: Ν.Ιωνία Μαγνησίας : Ωρες, 1995 Φυσική Περιγραφή: 198σ. : εικ. ;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION / ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Acemoglu Daron, Economic origins of dictatorship and democracy / Daron Acemoglu, James A.

Διαβάστε περισσότερα

greek sydney festival of

greek sydney festival of greek sydney festival of 2006 26 MARCH - 30 APRIL CELEBRATE AND EXPLORE CULTURE An initiative of the Greek Orthodox Community of NSW www.greekfestivalofsydney.com.au welcome harry danalis PRESIDENT, GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τοποθεσία 1. Οι βιντεοκασέτες, τα cd-rom, τα dvd και οι δισκέτες βρίσκονται στο χώρο του γραφείου δανεισµού. 2. Τα kits και τα slides βρίσκονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΙΑΒΑΖΩ» (2007) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 Συλλογή: MAIN COLLECTION/ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Abedin Zainul Hazrat, Διακήρυξη των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ανθρώπου / Χαζράτ Ζεϊνέλ

Διαβάστε περισσότερα