Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Οδηγός Εγγράφων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Οδηγός Εγγράφων"

Transcript

1

2 Σελίδεα 1 από 9 Omirou Str.& Vissarionos Athens - Greece Εταιρεία: Δημιουργός Έργου: Trans Adriatic Pipeline AG Exergia SA Διαδριατικός Αγωγός TAP Αναθ. Σκοπός Έκδοσης Σημείωση/Περιγραφή Πηγή Ημερομηνία 0A Έκδοση για Αναθεώρηση Έκδοση για Αναθεώρηση KAE B Έκδοση για Αναθεώρηση Σχόλια από ETG KAE Έκδοση για Πληροφόρηση τελικό KAE Τελικός Σκοπός Έκδοσης: Όνομα/Υπογραφή Έκδοση για Πληροφόρηση ΑΝΑΔΟΧΟΣ TSP East δημιουργήθηκε από: ελέγχθηκε από: δημιουργήθηκε από: ελέγχθηκε από: αποδέχθηκε από:: Εύα Καλλιβωκά Φλώρα Κωνσταντοπού λου Κώστας Μπάτος Γιάννης Λαζάρου Κώστας Τσιρίκής Ημερομηνία Οργ. / Τμήμα Exergia sa Exergia sa Exergia sa ETG ETG Κατάσταση Εγγράφου Προκαταρκτική Έλεγχος Έγκριση Έλεγχος Έγκριση

3 Έργου: Σελίδα 2 από 24 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 3 2 Χάρτης Εγγράφων 4 3 Ακρωνύμια 7 4 Λεξιλόγιο όρων 9 5 Παραπομπές Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 14 Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου 14 Κεφάλαιο 3 - Περιγραφή Τροποποίησεων του Έργου 14 Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 5 Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού, Βιοτικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Χλωρίδα και Οικότοποι Λαγόγυρος Ιχθυοπανίδα Ορνιθοπανίδα Κεφάλαιο 6 - Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη 22 6 Ομάδα Έργου του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ 23

4 Έργου: Σελίδα 3 από 24 1 Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα ακόλουθα βοηθητικά υλικά για να καθοδηγήσει και να βοηθήσει στην ανάγνωση του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP): Ένα χάρτη εγγράφων που παρέχει οπτική αναπαράσταση της δομής τεκμηρίωσης του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων αναφοράς) Έναν κατάλογο με τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται σε όλη την τεκμηρίωση του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ένα λεξιλόγιο των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται σε όλη την τεκμηρίωση του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Έναν πλήρη κατάλογο της βιβλιογραφίας, των πηγών δεδομένων και των ιστοσελίδων που χρησιμοποιήθηκαν ως αναφορές ή ως υπόβαθρο πληροφοριών κατά την διάρκεια εκπόνησης του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Μία επισκόπηση της ομάδας του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ

5 Έργου: Σελίδα 4 από 24 2 Χάρτης Εγγράφων Πίνακας 2-1 Χάρτης εγγράφων του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων αναφοράς) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ Κεφάλαιο 0 Μη Τεχνική Περίληψη GPL00- EXG-642-Y-TAE-1001 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή GPL00-EXG-642-Y-TAE-1002 Κεφάλαιο 2 Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1003 Παράρτημα 1 Παράρτημα 1. Περιβαλλοντικοί όροι εγκεκριμένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1003-at01 Παράρτημα 2 Παράρτημα 2.1 Παράρτημα 2. Χάρτες και Διαγράμματα του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1003-at02 Εποπτικός Χάρτης Εγκεκριμένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1003-at03 Παράρτημα 2.2 Τεχνικά Σχέδια Διαγράμματα Εγκεκριμένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1003-at04 Κεφάλαιο 3 Περιγραφή Τροποποιήσεων του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004 Παράρτημα 3 Επικοινωνία με τις Αρχές GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004-at01 Παράρτημα 4 Χάρτες και Διαγράμματα του Τροποποιημένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004-at02 Παράρτημα 4.1 Εποπτικός Χάρτης Τροποποιημένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004-at03 Παράρτημα 4.2. Παράρτημα 4.3. Εποπτικός Χάρτης Εγκεκριμένου και Τροποποιημένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004-at04 Αντιστοίχιση θέσεων IPs με X.Θ. (km) μεταξύ Εγκεκριμένης Όδευσης και Όδευσης του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004-at05 Παράρτημα 4.4. Τεχνικά Σχέδια Διαγράμματα Τροποποιημένου Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1004-at06 Παράρτημα 4.5 Έντυπο Υποβολής Στοιχείων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Κατηγορίας Α σύμφωνα

6 Έργου: Σελίδα 5 από 24 με το Άρθρο 6 του Νόμου 4014/2011GPL00-EXG-642-Y-TAE- 1004_07 Κεφάλαιο 4 Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο GPL00-EXG-642-Y-TAE-1005 Κεφάλαιο 5 Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού, Βιοτικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Παράρτημα 5 Χάρτες Υφιστάμενης Κατάστασης GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at01 GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006 Παράρτημα 5.1. Οικότοποι και Προστατευόμενες περιοχές των Τροποποιήσεων του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at02 Παράρτημα 5.2. Παράρτημα 5.3. Παράρτημα 5.4. Παράρτημα 5.5. Τοπίο των Τροποποιήσεων του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1007-at03 Χρήσεις Γης και Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον των Τροποποιήσεων του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at04 Πολιτιστική Κληρονομιά GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at05 Διοικητική Δομή των Τροποποιήσεων του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at06 Παράρτημα 5.6 Γεωλογία των Τροποποιήσεων του Έργου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at07 Παράρτημα 6 Παράρτημα 6.1 Παράρτημα 6.2. Παράρτημα 6.3. Παράρτημα 6.4. Παράρτημα 6.5 Συμπληρωματικές Περιβαλλοντικές Πληροφορίες και Μελέτες Πεδίου GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at08 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at09 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Λαγόγυρο GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at10 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ορνιθοπανίδα GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at11 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Ιχθυοπανίδα GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at12 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο GPL00-EXG-642-Y-TAE-1006-at13 Κεφάλαιο 6 Διαβούλευση με Παράρτημα 7 Λίστα Συναντήσεων με Ενδιαφερόμενα

7 Έργου: Σελίδα 6 από 24 ενδιαφερόμενα μέρη GPL00-EXG-642-Y-TAE-1007 Μέρη GPL00-EXG-642-Y-TAE-1007-at01 Κεφάλαιο 7 Αποτελέσματα περιβαλλοντικής Παρακολούθησης GPL00-EXG-642-Y-TAE-1008 Κεφάλαιο 8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μετρα αντιμετώπισης GPL00-EXG-642-Y-TAE-1009 Κεφάλαιο 9 Σύνοψη και συμπεράσματα GPL00-EXG-642-Y-TAE-1010

8 Έργου: Σελίδα 7 από 24 3 Ακρωνύμια Ακρωνύμιο Περιγραφή A AHAP ΑΕΠΟ ΑΣΦΑ Αρχαιολογική θέση Περιοχή υψηλής αρχαιολογικής πιθανότητας Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου bcm BVS ΒΔΕΜ Δισεκατομμύρια Κυβικά Μέτρα Βαλβιδοστάσιο Βάση δεδομένων ενδιαφερόμενων μερών CH CR CS Πολιτιστική Κληρονομιά Κρισίμως κινδυνεύων Σταθμός συμπίεσης ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΕΛΚΕΘΕ Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ERM Environmental Resources Management EN Ευρωπαϊκά Πρότυπα ETG E.ON New Build & Technology (θυγατρική της E.ON) EPC Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή EE Ευρωπαϊκή Ένωση GCS01 Θέση Σταθμού Συμπίεσης 01 ETAA Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης IP ICH Κληρονομιά IUCN ΙΓME Σημεία αλλαγής κατεύθυνσης( Intersection Point) Άυλη Πολιτιστική Διεθνής Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών km km 2 χιλιόμετρο (χλμ) τετραγωνικό χιλιόμετρο m 2 m 3 /sec MW MΠΚΕ Επιπτώσεων Μ τετραγωνικό μέτρο κυβικό μέτρο ανά δευτερόλεπτο Mεγαβάτ Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Μνημείο Natura 2000 Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9 Έργου: Σελίδα 8 από 24 Ακρωνύμιο Περιγραφή FYR of Macedonia Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ΠΔ PY ΣΔΕΜ Μέρη Προεδρικό Διάταγμα Χώροι Αποθήκευσης Σωλήνων Σχέδιο Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα TAP TAP AG Διαδριατικός Αγωγός Κοινοπραξία Διαδριατικού Αγωγού ΥΑ ΥΠΕΚΑ Υπουργική Απόφαση Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ΚP Χιλιομετρική Θέση

10 Έργου: Σελίδα 9 από 24 4 Λεξιλόγιο όρων Αδρανή: Ευρεία κατηγορία χονδρόκοκκων υλικών που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, η οποία περιλαμβάνει την άμμο, το χαλίκι, το γαρμπίλι, τα σκύρα, το ανακυκλωμένο σκυρόδεμα και τα γεωσυνθετικά αδρανή. Τα αδρανή αποτελούν συστατικά σύνθετων υλικών όπως το σκυρόδεμα και το ασφαλτικό σκυρόδεμα. Τα αδρανή χρησιμεύουν ως μέσο ενίσχυσης για την αύξηση της αντοχής όλου του συνθετικού υλικού. Περιστροφική διάτρηση: Σταθμός Βαλβιδοστασίου: Κώδικας Συμπεριφοράς: Θέση σε λειτουργία: Σταθμός Συμπίεσης Τερματισμός Λειτουργίας: Αποστράγγιση υδάτων Η περιστροφική διάτρηση (Auger boring) είναι τεχνική δημιουργίας οριζόντιων διατρημάτων μέσα στο έδαφος, από ένα κινητήριο άξονα προς έναν άξονα παραλαβής, μέσω περιστροφικής κοπτικής κεφαλής. Με την πρόοδο της διάτρησης, το έδαφος διανοίγεται και το πλεονάζον χώμα ωθείται προς τα πίσω στον κινητήριο άξονα με την περιστροφή των ελικοειδών πτερυγίων εντός του χαλύβδινου περιβλήματος. Είναι κοινή πρακτική να γίνεται ταυτόχρονα ώθηση του χαλύβδινου περιβλήματος κατά τη διάτρηση. Η περίπτωση να αφεθεί η διάτρηση χωρίς περίβλημα θα πρέπει να περιορίζεται σε εδαφικές συνθήκες με επαρκή χρόνο ανόρθωσης και όταν τα διατρήματα είναι κοντά και μικρής διαμέτρου. Η περιστροφική διάτρηση αποτελεί ασφαλή μέθοδο τοποθέτησης αγωγών και σωλήνων για την διέλευση καλωδίων με την υποστήριξη του εδάφους κατά τη διάτρηση Βαλβίδα για την απομόνωση του αγωγού σε διακριτά τμήματα. Οι Σταθμοί Βαλβιδοστασίων (ή Βαλβιδοστάσια) είναι το πρώτο μέτρο ασφαλείας για τους αγωγούς. Με αυτές τις βαλβίδες ο διαχειριστής μπορεί να απομονώσει οποιοδήποτε τμήμα της γραμμής για εργασίες συντήρησης ή να απομονώσει κάποια αστοχία ή διαρροή. Κώδικας που ετοιμάστηκε από τον ΤΑΡ και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή συμπεριφορά και διασφάλιση της ακεραιότητας κατά τις εργασίες του ΤΑΡ Είναι η διαδικασία διασφάλισης ότι όλα τα συστήματα και στοιχεία ενός αγωγού, κτιρίου ή βιομηχανικής εγκατάστασης είναι σχεδιασμένα, εγκατεστημένα, δοκιμασμένα, λειτουργούν και συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας του φορέα του έργου ή του τελικού πελάτη. Ο Σταθμός Συμπίεσης (CS) είναι μια εγκατάσταση που υποστηρίζει τη μεταφορά φυσικού αερίου από μια θέση σε άλλη διατηρώντας ή αυξάνοντας την πίεση του αερίου. Ένας Σταθμός Συμπίεσης αποτελείται κυρίως από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας (διαχωριστές φίλτρου), μέτρησης, συμπίεσης και ψύξης αερίου Είναι η διαδικασία παροπλισμού των εγκαταστάσεων του έργου και η αποκατάσταση της περιοχής επιρροής αυτού. Η αποστράγγιση υδάτων είναι η αφαίρεση των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων από ένα εργοτάξιο (στην περίπτωση αυτή, την τάφρο) για να είναι δυνατή η κατασκευή "σε ξηρές συνθήκες" (και όχι σε υγρές συνθήκες. Το νερό κατά κανόνα αφαιρείται χρησιμοποιώντας πηγάδια και μηχανικές αντλίες ή, εάν είναι εφικτό, με φρέατα απορροής ή σιφώνια τα οποία μεταφέρουν το νερό σε χαμηλότερα βάθη. Το πηγάδι αποτελείται από μια αντλία, εύκαμπτο σωλήνα και κατακόρυφη σωλήνωση. Η είσοδος της αντλίας βρίσκεται στον πυθμένα της σωλήνωσης. Γίνεται απάντληση του νερού από τον εύκαμπτο σωλήνα, το οποίο εξέρχεται από τη σωλήνωση και διοχετεύεται σε κατάλληλη θέση.

11 Έργου: Σελίδα 10 από 24 Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ): Συνθήκη Espoo: Γαλαρία Δέντρων: Μηχανισμός Υποβολής Παραπόνων: Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση (HDD): masl: Μια αναλυτική διαδικασία με σκοπό την αναγνώριση, περιγραφή και εκτίμηση με κατάλληλο τρόπο των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων ενός έργου στις ακόλουθες παραμέτρους: (α) άνθρωπο, πανίδα και χλωρίδα, (β) έδαφος, νερό, αέρα, κλίμα και τοπίο, (γ) υλικά αγαθά και πολιτιστική κληρονομιά, και (δ) τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραπάνω παραμέτρων. Ο σκοπός της εκτίμησης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι λήπτες αποφάσεων έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον προτού λάβουν την τελική απόφαση για ένα έργο. Οι στόχοι της ΜΠΚΕ περιλαμβάνουν: (α) τη βοήθεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων ως αποδεκτές, (β) τον σχεδιασμό/ εφαρμογή κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης, αντιμετώπισης ή διαχείρισης, (γ) την πρόταση εναλλακτικών, και (δ) την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε μια περιεκτική έκθεση. Ως διασυνοριακό έργο, ο TAP υπόκειται σε διεθνείς συνθήκες και την εθνική νομοθεσία καθεμίας από τις χώρες από τις οποίες διέρχεται. Προτού ξεκινήσει η κατασκευή, θα πραγματοποιηθούν Μελέτες Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΠΚΕ) οι οποίες θα καλύψουν το σύνολο της διαδρομής του αγωγού. Σε διεθνές επίπεδο, η Συνθήκη Espoo προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών-μερών όσον αφορά την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού. Περιγράφει επίσης τη γενική υποχρέωση των Κρατών να ειδοποιούν και να διαβουλεύονται μεταξύ τους αναφορικά με όλα τα σημαντικά εν λόγω έργα που πιθανώς να έχουν σημαντικές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γαλαρία δέντρων είναι ένας δασικός σχηματισμός σε μορφή διαδρόμου. Παρουσιάζεται σε τοπία που έχουν πολύ λίγα δένδρα όπως χορτολιβαδικές εκτάσεις ή αγροτικές περιοχής, ή κατά μήκος ποταμών και υγροβιοτόπων. Η διαδικασία του TAP για την αντιμετώπιση των παραπόνων και των ανησυχιών των ενδιαφερόμενων μερών, χρησιμοποιώντας μια κατανοητή και διαφανή διαδικασία, πολιτιστικά κατάλληλη και άμεσα προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς κάποιο κόστος ή αντάλλαγμα. Η κατευθυνόμενη διάτρηση, συνήθως αναφερόμενη ως οριζόντια κατευθυνόμενη διάτρηση ή HDD, είναι μία κατευθυνόμενη μέθοδος εγκατάστασης υπόγειων αγωγών, δικτύων και καλωδίων χωρίς τη διάνοιξη τάφρου εντός μίας προκαθορισμένης διαδρομής, χρησιμοποιώντας κατάλληλες επιφανειακές διατάξεις διάτρησης, με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην γύρω περιοχή. Οι διατρητικές διατάξεις αποτελούνται από μια συνεχόμενη χαλύβδινη σειρά στελεχών που αποτελούν τον οδηγό διάτρησης. Η κατευθυνόμενη διάτρηση χρησιμοποιείται όταν δεν είναι σκόπιμη η διάνοιξη τάφρου ή η εκσκαφή. Είναι κατάλληλη για μια ποικιλία εδαφολογικών συνθηκών και εργασιών συμπεριλαμβανομένων διασταυρώσεων δρόμων και ποταμών. Έχει εφαρμοστεί σε έργα με μήκος εγκατάστασης μέχρι και m και με διάμετρο μέχρι 56 (1200 mm) για μικρότερα τμήματα. Οι σωλήνες μπορούν να είναι κατασκευασμένοι από υλικά όπως PVC, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, χυτοσίδηρο καθώς χάλυβα, εφόσον μπορούν να τραβηχτούν από την διανοιχθείσα οπή. Η κατευθυνόμενη διάτρηση δεν ενδείκνυται αν υπάρχουν κενά στο βράχο ή ατελές βραχώδες υπέδαφος. Το καλύτερο υλικό είναι ο συμπαγής βράχος ή ιζηματογενή εδάφη. Κροκαλοπαγή εδάφη δεν συνίστανται. Μέτρα επάνω από τη στάθμη της θάλασσας, σε αντίθεση με τη μονάδα

12 Έργου: Σελίδα 11 από 24 magl που αντιστοιχεί σε μέτρα επάνω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα Natura 2000: Στοίβαγμα αγωγών: Χωρος Αποθήκευσης Σωλήνων: Τερματική Εγκατάσταση: Ζώνη Εργασίας : Βελτιστοποίηση Όδευσης: Ζώνη ασφαλείας (εσωτερική): SCADA: Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου ΜΠΚΕ: Οικολογικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στοίβαγμα σημαίνει την τοποθέτηση πολλών αγωγών μαζί. Το στοίβαγμα καθίσταται ως μια μονάδα όταν οι κυλινδρικοί σωλήνες γίνονται ένα συμπαγές τεμάχιο το οποίο μπορεί να παραληφθεί και να μετακινηθεί με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος, αποφεύγοντας την μεμονωμένη μετακίνηση σωλήνων, με αποτέλεσμα τη μείωση του απαιτούμενου χώρου και την αύξηση της ευελιξίας. Η περιοχή που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των αγωγών πριν την μεταφορά στη ζώνη εργασίας. Ο Τερματικός Σταθμός του Αγωγού (ΤΣΑ) και το τερματικό σημείο του αγωγού, αποτελούν την σύνδεση με το Ιταλικό εθνικό δίκτυο. Η κύρια λειτουργία του ΤΣΑ είναι να ελέγχει την πίεση και τη θερμοκρασία του αερίου ώστε να πληρεί τις απαιτήσεις του δικτύου και να μετρά τη ροή για την πληρότητα των δημοσιονομικών απαιτήσεων. Μια στενή, ανεμπόδιστη ζώνη γης, συγκεκριμένου πλάτους, ακριβώς πάνω από τον αγωγό και περιμετρικά των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπου έχουν χορηγηθεί ορισμένα νομικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη της γης στον φορέα του έργου. Η συμφωνία της ζώνης εργασίας μεταξύ του φορέα του έργου και του ιδιοκτήτη της έκτασης, αναφέρεται επίσης και ως ζώνη δουλείας. Οι ζώνες εργασίας και δουλείας παρέχουν ένα μόνιμο, οριοθετημένο, δικαίωμα επί της έκτασης στον φορέα του έργου που του επιτρέπει να λειτουργεί, ελέγχει, επιβλέπει, επισκευάζει, συντηρεί και προστατεύει έναν ή περισσότερους αγωγούς σε ιδιοκτησία τρίτου. Μπορεί να διακριθεί σε: (α) Προσωρινή ζώνη εργασίας η οποία είναι μια ζώνη τυπικού πλάτους 38 m που επιτρέπει την κατασκευή του αγωγού. Πρόσθετος χώρος συνήθως απαιτείται σε διασταυρώσεις με δρόμους ή ποταμούς ή σε δυσμενείς εδαφικές συνθήκες. (β) Μόνιμη ζώνη προστασίας του αγωγού που είναι συνήθως πιο στενή (8 m για το έργο ΤΑΡ) και επιτρέπει την πρόσβαση για έλεγχο, συντήρηση, επισκευή και προστασία του αγωγού. Ο φορέας του έργου θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στη ζώνη αυτή κάθε στιγμή Η διαδικασία εξεύρεσης και εξέτασης της πιθανής όδευσης του αγωγού και πιθανών εναλλακτικών Η δημιουργία νέων κατασκευών από τρίτους θα περιορίζεται σε μία «εσωτερική» ζώνη ασφαλείας 40 m (δηλ. 20 m από κάθε πλευρά του άξονα του αγωγού) κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Παρόλα αυτά θα είναι δυνατή η ανακατασκευή θερμοκηπίων ή αρδευτικών αντλιοστασίων στη ζώνη αυτή, μετά την κατασκευή του αγωγού. Σύστημα Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο μιας διαδικασίας. Η διαδικασία μπορεί να είναι βιομηχανική, υποδομής ή άλλης εγκατάστασης. Είναι η διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου και της έκτασης των θεμάτων που θα εξεταστούν στη μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών

13 Έργου: Σελίδα 12 από 24 επιπτώσεων που θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή. Βρίσκεται σε αντιστοιχία με τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων που εισήχθη με το νόμο 4014/2011. Νότιος Διάδρομος Αερίου: Ενδιαφερόμενο Μέρος: Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα: Σχέδιο Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη: Περιοχή της μελέτης: Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις: Διαδριατικός Αγωγός TAP: Διάτρηση με ώθηση (Thrust-boring) Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από τις περιοχές της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. Ένα άτομο, ομάδα, οργάνωση, μέλος ή σύστημα που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεαστεί από το έργο Διαβούλευση με Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholder Engagement - SE) είναι η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, με σκοπό την κατανόηση των ανησυχιών τρίτων μερών και τη σύσφιξη των σχέσεων μέσω της συνεργασίας Το Σχέδιο Διαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholder Engagement Plan - SEP) είναι ένα ζωντανό έγγραφο που περιγράφει την προσέγγιση για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη εξασφαλίζοντας μια συνεπή, συντονισμένη, κατανοητή και πολιτισμικά κατάλληλη προσέγγιση στην διαδικασία διαβούλευσης του έργου. Διάδρομος πλάτους 2 km (1 km από κάθε πλευρά της προτεινόμενης κεντρικής γραμμής) καθ' όλο το μήκος της προτεινόμενης όδευσης (αναφέρεται και ως «Προτεινόμενη όδευση»). Πρόσθετη υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία του αγωγού, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Σταθμοί συμπίεσης για τη διατήρηση της πίεσης στον αγωγό και την υποβοήθηση της μεταφοράς του αερίου από το ένα σημείο στο άλλο, και βαλβιδοστάσια που εγκαθίστανται κάθε 30 km περίπου κατά μήκος του αγωγού για να είναι δυνατή η διακοπή της ροής αερίου καθώς και για την απομόνωση συγκεκριμένων τμημάτων της γραμμής εάν απαιτείται συντήρηση ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ένας αγωγός φυσικού αερίου ο οποίος θα ξεκινά από την Ελλάδα, κοντά στην Θεσσαλονίκη, θα διασχίζει την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσας και θα καταλήγει στη νότια Ιταλία, επιτρέποντας τη ροή φυσικού αερίου απευθείας από τη λεκάνη της Κασπίας προς τις Ευρωπαϊκές αγορές. Τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως για την εγκατάσταση χαλύβδινων περιβλημάτων σωλήνων κάτω από μια υφιστάμενη επιφάνεια όπου έχει αναγνωριστεί κίνδυνος κατάρρευσης ή σε περίπτωση που η κατηγορία υλικού είναι κρίσιμη. Η χρησιμοποιούμενη μηχανή είναι ικανή να τρυπήσει μια ποικιλία εδαφολογικών συνθηκών από αμμώδη εδάφη μέχρι σχετικά συμπαγή βράχο. Η τεχνική αυτή γενικά χρησιμοποιεί ένα διατρητικό στέλεχος (γεωτρύπανο) που είναι τοποθετημένο εντός ενός χαλύβδινου σωλήνα. Ένας μεγάλος ορθογώνιος λάκκος δημιουργείται, συνήθως, εκατέρωθεν της περιοχής εργασίας για να φιλοξενήσει των χαλύβδινο σωλήνα και τη μηχανή που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία αυτή. Το χαλύβδινο χιτώνιο εισχωρεί στη θέση του και ταυτόχρονα πραγματοποιείται η εκσκαφή με τα προιόντα εκσκαφής να μεταφέρονται εκτός του αγωγού με τη βοήθεια των λεπίδων του γεωτρύπανου. Η τεχνική αυτή συνήθως προτιμάται σε εδάφη που βρίσκονται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υψηλός κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, ειδικά μέτρα αποστράγγισης θα πρέπει να ληφθούν, ώστε να αποφευχθεί η πλήρωση του σωλήνα με νερό. Μετά την ολοκλήρωση της

14 Έργου: Σελίδα 13 από 24 εγκατάστασης οι κενοί χώροι γεμίζουν με κατάλληλο υλικό. Μόλις ο εγκατεστημένος αγωγός συνδεθεί με την υφιστάμενη ή τη νέα υποδομή, και οι δύο λάκκοι αποκαθίστανται. Ζώνη εργασίας: Το πλάτος της τυπικής ζώνης εργασίας για την κατασκευή του ΤΑΡ είναι 38μ και δύναται να μειωθεί σε 28μ όπου απαιτείται λόγω φυσικών περιορισμών. Σε περιοχές με υψόμετρο το πλάτος θα μειωθεί στα 18μ ή όπου απαιτείται λόγω φυσικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών περιορισμών

15 Έργου: Σελίδα 14 από 24 5 Παραπομπές 5.1 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή TAP AG (2012) Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών TAP AG (2011) Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) Δυτικής Ελλάδας Αρ. GAL00-ERM-600-Y-TAE-0001 Επιπτώσεων) Ανατολικής Ελλάδας Αρ. GPL00-ASP-642-Y-TAE greece/scopingreport/ impact-assessment/esia-in-greece/scoping-report/ TAP AG (2011) Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠE) της Ελλάδας: adriatic-pipeline.com/esia/greece/peia/ TAP AG (2014) Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Ελλάδας (ΜΠΚΕ) 5.2 Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου TAP AG (2014) Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Ελλάδας (ΜΠΚΕ) %CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE% B1-%CE%9C%CE%A0%CE%9A%CE%95/esia-greece-in-greek %CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE% B1-%CE%9C%CE%A0%CE%9A%CE%95/esia-greece-in-greek 5.3 Κεφάλαιο 3 - Περιγραφή Τροποποίησεων του Έργου 5.4 Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο EBRD (2010) Κατευθυντήριο Σημείωμα για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς από:

16 Έργου: Σελίδα 15 από 24 Διεθνής Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός (2007) Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Περιβάλλον και την Υγιεινή και Ασφάλεια (EHS), Απρίλιος 30, 2007 από: [πρόσβαση στις 10/01/12] Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1985) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27 ης Ιουνίου 1985 επί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) Οδηγία 2011/92/ΕΕ της 13 ης Δεκεμβρίου 2011 επί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα 5.5 Κεφάλαιο 5 Υφιστάμενη Κατάσταση Φυσικού, Βιοτικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Χλωρίδα και Οικότοποι Christanis, K., (1987). Philippi/Greece: a peat deposit awaiting development. International Peat Journal, 2, Christanis, K., Georgakopoulos, A., Fernández-Turiel, J. L., & Bouzinos, A. (1998). Geological factors influencing the concentration of trace elements in the Philippi peatland, eastern Macedonia, Greece. International Journal of Coal Geology, 36(3), Christensen, K. I. (1991). Salix xanthicola (Salicaceae), a new species from northeastern Greece. Willdenowia, Christensen, K. I., Zieliński, J., & Petrova, A. (2006). Notes on the geographic distribution and ecology of Salix xanthicola (Salicaceae). Phytologia Balcanica,12, Clerici, N., Weissteiner, C. J., Paracchini, M. L., Boschetti, L., Baraldi, A., & Strobl, P. (2013). Pan- European distribution modelling of stream riparian zones based on multi-source Earth Observation data. Ecological Indicators, 24, Ντάφη, Σ, Παπαστεργιάδου, Ε, Λαζαρίδου, Τ, & Τσιαφούλη, Μ (2001). Τεχνικός οδηγός για την αναγνώριση, την περιγραφή και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Θεσσαλονίκη. Dimopoulos, P., Bergmeier, E., & Fischer, P. (2006). Natura 2000 habitat types of Greece evaluated in the light of distribution, threat and responsibility. In Biology & Environment: Proceedings of the Royal Irish Academy, 106(3):

17 Έργου: Σελίδα 16 από 24 Fernandes, M.R., Aguiar, F.C. & Ferreira, M.T. (2011). Assessing riparian vegetation structure and the influence of land use using landscape metrics and geostatistical tools. Landscape and Urban Planning, 99, Καλαιτζίδης Σ. Διατριβή. Πανεπιστήμιο Πατρών (2007). Τυρφωγένεση και εξελικτική πορεία τυρφώνων στην Ελλάδα, Διδακτορική Mallinis, G., Emmanoloudis, D., Giannakopoulos, V., Maris, F., & Koutsias, N. (2011). Mapping and interpreting historical land cover/land use changes in a Natura 2000 site using earth observational data: the case of Nestos delta, Greece. Applied Geography, 31(1), Mommersteeg, H. J. P. M., Loutre, M. F., Young, R., Wijmstra, T. A., & Hooghiemstra, H. (1995). Orbital forced frequencies in the year pollen record from Tenagi Philippon (Greece). Climate Dynamics, 11(1), Papastergiadou, E., & Babalonas, D. (1993). Aquatic Flora of N Greece I. Hydrophytes. Willdenowia, Φύτος, D., Strid, A., Snogerup, S., & Greuter, W. (1995). Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (WWF) Raeymaekers G. (2000). Conserving mires in the European Union. European Communities, 90 pp. Šefferová Stanová V., Šeffer J. & Janák M. (2008). Management of Natura 2000 habitats Alkaline fens. Strid, A. & Tan, K., eds. (1997). Flora Hellenica, 1, Koeltz Scientific Books, Koenigstein. Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., Flora Europaea, Cambridge University Press, Cambridge,.Wenger, E., Zinke, A. & Gutzweiler, K.A. (1990). Present situation of the European floodplain forests. Forest Ecology and Management, 33/34, Λαγόγυρος Μπούτσης, Ι Πληθυσμιακή κατάσταση και συμπεριφορά του λαγόγυρου (Spermophilus citellus) σε καλλιεργούμενο αγρό στην Ελλάδα. Διατριβή ΜΔΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας. Catsadorakis, G. & D. Bousbouras The mammalian fauna: An annotated list. In: Catsadorakis, G. & Kallander, H. (eds). The Dadia-Lefkimi-Soufli Forest National Park, Greece: Biodiversity, Management and Conservation. WWF Greece, Athens, pp

18 Έργου: Σελίδα 17 από 24 Coroiu, C., Kryštufek, B., Vohralík, V. & Zagorodnyuk, I Spermophilus citellus. In: IUCN IUCN Red List of Threatened Species. Everts, L. G., A. M. Strijkstra, R. A. Hut, I.E. Hoffmann, & E. Millesi Seasonal variation in daily activity patterns of free-ranging European ground squirrels (Spermophilus citellus). Chronobiology International, 21 (1): Φραγγεδάκη-Τσώλη, Σ Συστηματική και αντιγονική μελέτη πληθυσμών του εδαφόβιου σκίουρου Citellus citellus L. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 123 σελ. Frankham, R., J. D. Ballou & D. A. Briscoe Introduction to Conservation Genetics. Cambridge University Press, 617 pages. Gedeon, C. I., G. Marko, I. Nemeth, V. Nyitral & V. Altbacker Nest material selection affects nest insulation quality for the European ground squirrel (Spermophilus citellus). Journal of Mammalogy, 91(3): Χατζησαράντος, H.H., Νικολόπουλος C.N. & Σαντάς, L.A Τα τρωκτικά και εντομοφάγα θηλαστικά της Ελλάδας. Γεωργική Σχολή Αθηνών. Helgen, K. M., F. R. Cole, L. E. Helgen, & D. E. Wilson Generic revision in the holarctic groundsquirrel genus Spermophilus. Journal of Mammalogy, 90(2): Hertweck M. (2012): Temporary displacement procedures for Spermophilus citellus, TAP document: CP200 ILF-642 X TRS-0001 Hoffmann I. E., Millesi E., Hube r S., Everts L. G. & Ditt ami J. P Population dynamics of European ground squirrels (Spermophilus citellus) in a suburban area. Journal of Mammalogy, 84: Hoffmann, I. E., T. Turrini & M. Brenner Do European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) in Austria adjust their life history to anthropogenic influence? Lynx, 39(2): Hulová Š. & Sedláček F Population genetic structure of the European ground squirrel in the Czech Republic. Conservation Genetics, 9: Hut, R. A., B. E. H. van Oort, & S. Daan Natural entertainment without dawn and dusk: The case of the European ground squirrel (Spermophilus citellus). Journal of Biological Rhythms, 14: Koshev, Y. S Distribution and status of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Bulgaria. Lynx,39(2):

19 Έργου: Σελίδα 18 από 24 Matějů, J Ecology and space use in a relict population of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) at the north-western edge of its distribution range. Lynx, 39(2): Matějů, J., P. Nová, J. Uhlíková, Š. Hulová & E. Cepáková Distribution of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic in Lynx 39(2): Mateju, J., Š. Řicanova, M. Ambros, B. Kala, E. Hapl & K. Mateju Reintroductions of the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in Central Europe (Rodentia: Sciuridae). Lynx, 41: Millesi E., Strijk stra A. M., Hoffmann I. E., Dittami J. P. & Daan S., Sex and age differences in mass, morphology, and annual cycle in European ground squirrels, Spermophilus citellus. J. Mammal., 80: Millesi E., Hoffmann I. E. & Hube r S Reproductive strategies of male European sousliks (Spermophilus citellus) at high and low population density. Lutra, 47: Ondrias, J.C The taxonomy and geographical distribution of the rodents of Greece. Saugetiere. Mitt. 14: Ozkurt, S., N. Yigit, E. Colak, M. Sozen & M. M. Gharkheloo Observations on the Ecology, Reproduction and Behavior of Spermophilus Bennett, 1835 (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Turk J Zool, 29: Ruzic, A Citellus citellus (Linnaeus, 1766) Der oder das Europa ische ziesel. In: (J. Niethammer and F. Krapp, eds.) Handbuch der Sa ugertiere Europas I/1 (in German). Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, pp Sfikas, Y The protected Natura 2000 sites in Greece. Hellenic Society for the Protection of Nature, Athens. 200p. Stefanov V. and E. Markova Distribution and current status of the European souslik Spermophilus citellus L. in Sofia valley and the adjacent areas Biotechnolo. & Biotechnol. EQ. 23/2009/SE, On line edition Turrini, T. A., M. Brenner, E. Millesi & I. E. Hoffmann Home ranges of European Ground Squirrels (Spermophilus citellus) in two habitats exposed to different degrees of human impact. Lynx, 39(2): Uhlíková, J., P. Nová & J. Matějů European ground squirrel Action plan in the Czech Republic.Lynx, 39(2): 352 (abstract).

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Σελίδα 2 από 4 Περιεχόμενα 9 Συμπεράσματα 3 Σελίδα 3 από 4 9 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κεφάλαιο 4 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Σελίδα 2 από 5 Περιεχόμενα 1 Νομοθετικό και Κανονιστικό 3 1.1 1.2 1.3 Εισαγωγή 3 Θεσμικό για τη Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ 3 Αλλαγές στο Θεσμικό μετά την Υποβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του Παράρτημα 1.2 Εποπτικός Χάρτης Εναλλακτικών του ΤΑΡ ORIGINAL SIZE Υπόμνημα Όδευση Αγωγού Προτεινόμενη Εναλλακτική Διοικητικά Όρια Εθνικά Όρια Όρια Περιφερειών Όρια Δήμων Οικισμοί Κύριες Πόλεις Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.5 - Τεχνικά Σχέδια - Κατόψεις και Διαγράμματα Ροής και Διαγράμματα Ροής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ COMPRESSOR ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HEAT EXCHANGER ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ SEPARATOR ΞΕΣΤΡΟΠΑΓΙΔΑ PIG TRAP ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GAS FLOW MEASURMENT ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.5 Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα Έργου: Σελίδα 2 of 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3 Μεθοδολογία 4 3.1 Επιλογή σημείων δειγματοληψίας 4 3.2 Μεθοδολογία δειγματοληψίας και ανάλυση δειγμάτων 6 4 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας Παράρτημα 4.5 Ανατολικό Τμήμα - Υπηρεσίες Υγείας ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΕΛΛΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2 km ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ÆP ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας GCS00 Κήποι Οδηγός Εγγράφων

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας GCS00 Κήποι Οδηγός Εγγράφων Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας GCS00 Κήποι Σελίδα 2 από 13 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 3 2 Χάρτης Εγγράφων 4 3 Ακρωνύμια 5 4 Λεξιλόγιο όρων 8 5 Παραπομπές 11 5.1 Έγγραφα ΜΠΚΕ 11 5.2 Ενότητα 5 Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Project Title: Document Title: Trans Adriatic Pipeline TAP Second ESIA Amendment Annex 3 Correspondence with

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης

Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Προσδιορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων Διατήρησης Μια πρώτη προσέγγιση για την περίπτωση του Χρυσαετού στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης Σιδηρόπουλος, Λ., Navarrette, E., Αλιβιζάτος, Χ.,

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Σελίδα 2 από 14 Περιεχόμενα 0 Μη-Τεχνική Περίληψη 3 0.1 Εισαγωγή 3 0.2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 0.3 Τροποποιήσεις του Έργου 4 0.3.1 Αλλαγές στην Όδευση του Αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα έργου: Σελίδα 2 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 10.1 Εισαγωγή 3 10.2 Η διαδικασία της ΜΠΚΕ και τα Πρότυπα Εφαρμογής 4 10.3 Κύρια αποτελέσματα 7 10.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 Κατανόηση και Επισκόπηση του Έργου 3 1.1.1 Υπόβαθρο του Έργου 4 1.1.2 Θέση του Έργου 4 1.1.3 Περιγραφή της Υποδομής και Σχετικές Υπηρεσίες 5 1.2 Φορέας του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.12 - Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΜΕΔΑ) και Κύρια Ευρήματα Όνομα έργου: Όνομα Εγγράφου: Περίληψη Μελέτης Επιπτώσεων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ

Σπύρος Κουβέλης. Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ Σπύρος Κουβέλης Συντονιστής MedWet (Mediterranean Wetlands Initiative) Σύμβαση Ραμσαρ 1. Ramsar και Νερό 1.1 Γιατί η Σύμβαση Ραμσαρ χρειάζεται να ασχολείται με το Νερό? 1.2 Γιατί οι διαχειριστές Νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES

Contents. 1 Overview 3. 2 Government Stakeholders 5. 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Έργου: Σελίδα 2 από 7 Contents 1 Overview 3 2 Government Stakeholders 5 3 NGOs and other interested parties (National & Regional) 7 LIST OF TABLES Table 1-1 Stakeholder Groups 3 Table 2-1 National Government

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 6 - ιαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη Έργου: Σελίδα 2 από 15 Πίνακας Περιεχομένων 6 ιαβούλευσης με Ενδιαφερόμενα Μέρη 3 Εισαγωγή 3 Κύριες ραστηριότητες ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 3 - Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έργου: Σελίδα 2 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 3.1 Εισαγωγή 3 3.2 Διεθνείς απαιτήσεις 3 3.3 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 3.3.1 Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK)

Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Snowdonia (UK) Ανάλυση και αποκατάσταση τοπίου με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Α. Γκαραβέλη Δ/νση Δασών, Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος, e-mail: anthi_gkaraveli@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Α. Ιώβη και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ Α7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. TO ΕΡΓΟ «ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL HABITATS AND SIGNIFICANT AVIFAUNA SPECIES IN NATURA 2000 NETWORK SITES OF EPANOMI AND AGGELOCHORI LAGOONS, GREECE» - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις Παράρτημα 3.6 - Τεχνικά Σχέδια - Ζώνη Εργασίας -, Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Διασταυρώσεις 1 2 3 4 Πηγή: 1-3-4. Source: APPENDIX 1 Preliminary Logistic Report Albania Document Reference G APL00-ILF-100-F-TRP-0002_00

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP σταθμό GCS01 Εναλλακτική Θέση D Area Comp. Σελίδα 2 από 13 System Disc. Doc.- Type Ser. No.

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη

EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη EUB057 - Εκβολή ποταμού Μανικιάτη Περιγραφή Η εκβολή του ποταμού Μανικιάτη βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού Οξύλιθος στην παραλία Στόμιο και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Γιώργος Πουλής, Δημήτρης Ζέρβας, Βασιλική Τσιαούση e-mail: gpoulis@ekby.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 6:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Τα Σχέδια Διαχείρισης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών

Κατευθύνσεις για την προσαρμογή. δασών στην κλιματική αλλαγή. της διαχείρισης των ελληνικών Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αργοπεριβάλλοντος 3 Δάση και κλιματική αλλαγή 3.1. Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. Προστατευόμενες Περιοχές Παράρτημα 4.1 Δυτικό Τμήμα - Οικότοποι και ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ* ΠΑΝΙΔΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ &( np ΔΡΟΜΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙ ΑΣ Μασλαρινού Ο. 1,2, Μπίρτσας Π. 3 και Νικολάου Κ. 1,4 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες για τους φοιτητές του κατ' επιλογή υποχρεωτικού Μαθήματος "Παρακολούθηση Οικοσυστημάτων και Τοπίων"

Εργασίες για τους φοιτητές του κατ' επιλογή υποχρεωτικού Μαθήματος Παρακολούθηση Οικοσυστημάτων και Τοπίων Εργασίες για τους φοιτητές του κατ' επιλογή υποχρεωτικού Μαθήματος "Παρακολούθηση Οικοσυστημάτων και Τοπίων" Ομάδα εργασιών 1: Περιλαμβάνει 9 εργασίες και αφορά 18 φοιτητές (2 φοιτητές /εργασία) Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ FISH SPECIES DISTRIBUTION AND ABUNDANCE IN THE RIVER STRYMON ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙA ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ Γούσια Ε., Μπόμπορη Δ.Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, evgousia@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικά και Εθνικά Σχέδια Δράσης για τους γύπες και η εφαρμογή τους στo Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

Βαλκανικά και Εθνικά Σχέδια Δράσης για τους γύπες και η εφαρμογή τους στo Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Βαλκανικά και Εθνικά Σχέδια Δράσης για τους γύπες και η εφαρμογή τους στo Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Βασιλάκης Δ., Σκαρτσή Θ., Ποϊραζιδης Κ., Μαρίνος Γ. Η συμβολή του Life-Φύση III στην ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Έργου: Σελίδα 2 από 42 Rev.: 00 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 2.1 Υπόβαθρο έργου 4 2.2 Στόχοι και σημασία του έργου 5 2.3 Εναλλακτικές Οδεύσεις έργου 5 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 1:Εισαγωγικές έννοιες της Υδρογεωλογίας Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική παρουσίαση του Εργαστηρίου Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

iii. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.ΕΝ. / Ε.Γ.Υ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Κατάρτιση 1 ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 5 - Προσέγγιση και Μεθοδολογία της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων Έργου: Σελίδα 2 από 32 Πίνακας Περιεχομένων 5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της ΜΠΚΕ 4 5.1 Εισαγωγή και Επισκόπηση της Διαδικασίας ΜΠΚΕ 4 5.1.1 Νομοθετικές Απαιτήσεις ΜΠΚΕ 4 5.1.2 Νομοθεσία και Πρότυπα ΜΠΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα