Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα"

Transcript

1 Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007

2 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν δικτυακούς τόπους (web sites); Ποια είναι η αντιλαµβανόµενη χρησιµότητα των δικτυακών τόπων από τις επιχειρήσεις; ηµιουργία και λειτουργία εταιρικού δικτυακού τόπου Αιτίες δηµιουργίας Αποτελέσµατα λειτουργίας 2

3 2. Ταυτότητα της έρευνας Πειραµατικός σχεδιασµός Μέγεθος δείγµατος Ποσοστό απόκρισης Μέθοδος συλλογής δεδοµένων : : : : Ποσοτική διερεύνηση των ερευνητικών ερωτηµάτων µε την χρήση ερωτηµατολογίου σε δείγµα από ελληνικές επιχειρήσεις. Οι µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, από τον κατάλογο του 2006 της εταιρείας ICAP. 15%, συγκεκριµένα απάντησαν 444 ελληνικές επιχειρήσεις. Ηενηµέρωση για την έρευνα έγινε τηλεφωνικά, ενώ το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή µέσω φαξ ανάλογα µε τον τρόπο που διευκόλυνε την κάθε επιχείρηση. Έγιναν έως 3 επαναλήψεις µετά την αρχική ενηµέρωσηπρόσκληση για συµµετοχή στην έρευνα. 3

4 3. ηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος Στην έρευνα απάντησαν 444 επιχειρήσεις: Τοµείς δραστηριοποίησης Αριθµός εργαζοµένων Τµήµα ΜΚΤ& Πωλήσεων Τα στελέχη των επιχειρήσεων τα οποία απάντησαν: Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση 4

5 4. Τµηµατοποίηση των επιχειρήσεων ως προς την αντιλαµβανόµενη ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους λειτουργιών Ανάλυση τµηµατοποίησης ως προς το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ανάπτυξης των βασικών επιχειρηµατικών τους λειτουργιών. ηµιουργήθηκαν 2 τµήµατα, το πρώτο το συγκροτούν οι επιχειρήσεις που θεωρούν ότι έχουν «λιγότερο ανεπτυγµένες» τις επιχειρηµατικές τους λειτουργίες και το δεύτερο αντίστοιχα µε τις«περισσότερο αναπτυγµένες» λειτουργίες. 5

6 5. Τµηµατοποίηση των επιχειρήσεων ως προς την αντιλαµβανόµενη αποτελεσµατικότητα τους Ανάλυση τµηµατοποίησης ως προς το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ανάπτυξης των βασικών επιχειρηµατικών τους λειτουργιών. ηµιουργήθηκαν 2 τµήµατα, το πρώτο το συγκροτούν οι επιχειρήσεις που θεωρούν ότι έχουν «λιγότερο ανεπτυγµένες» τις επιχειρηµατικές τους λειτουργίες και το δεύτερο αντίστοιχα µε τις«περισσότερο αναπτυγµένες» λειτουργίες. 6

7 6. Αιτίες δηµιουργίας των δικτυακών τόπων από τις επιχειρήσεις 7

8 7. Παραγοντική ανάλυση (factor analysis) των αιτιών δηµιουργίας των εταιρικών δικτυακών τόπων. Rotated Component Matrix a Ευκολία Χρήσης Λογισµικού Τάση για Επένδυση σε I.T. Μείωση Λειτουργικού Κόστους Πίεση από Προµηθευτές Προσφορά Κατασκευαστή Πίεση από Ανταγωνιστές Πίεση από Πελάτες Επιρροή Προσώπου Μέσα από την Επιχ/ση Πρωτοβουλία Στελέχους Επιρροή Προσώπου Ακτός Επιχ/σης Μελλοντική Θετική Επίδραση στην Εικόνα Επιχ/σης Εκρηκτική ιάδοση internet Μιµιτισµός Στρατηγικές Επιλογές Επιχ/σης Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component ,831,198,791,136,108,143,641,168,421,584,550 -,105,209,536,434,175 -,197,773,198,219,685,172,272,131,841,231,669,203,116,511,557 -,141,838,133,223,110,640,155,275,353,484 -,450,117,144,183,790 Μείωση του κόστους διαχείρισης Πίεση από την αγορά Επιρροή ατόµου Ενίσχυση της εικόνας Στρατηγική 8

9 8. Σηµαντικότητα των παραγόντων δηµιουργίας των εταιρικών δικτυακών τόπων 1 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΤΟΜΟΥ ΠΙΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 4 3 9

10 9. Αποτελέσµατα λειτουργίας των εταιρικών δικτυακών τόπων

11 10. Παραγοντική ανάλυση (factor analysis) των αποτελεσµάτων λειτουργίας των εταιρικών δικτυακών τόπων Rotated Component Matrix a Βελτίωση Εικόνας Επιχ/σης Βελτίωση Εικόνας Προϊόντων/ Υπηρεσιών Βοήθεια στο ΜΚΤ Προσέλκυση Νέων Πελατών Συµβολή στην Αύξηση Πωλήσεων Βοήθεια στις ηµόσιες Σχέσεις Ενίσχυση ιαφηµιστικής Εκστρατείας Κατανόηση Πελατών Εξατοµίκευση Προϊόντων/ Υπηρεσιών Βοήθεια στην Εκπαίδευση Βοήθεια στη ιοίκηση Βοήθεια στις Προσλήψεις Βελτίωση Εσωτερικής Επιικοινωνίας Ενίσχυση του Ρόλου της Πληροφορικής Νέοι Προµηθευτές Βελτίωση Επικοινωνίας µε Προµηθευτές Πρόσβαση στην Παγκόσµια Αγορά Καλύτεροι Όροι στις Προµήθειες Εξυπηρέτηση Πελατών 24*7 Απ' Ευθείας Επικοινωνία µε Πελάτες Εξοικονόµηση Χρόνου Εργασίας Αρνητική Επίδραση στις Τιµές Αύξηση του Λειτουργικού Κόστους Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component ,717,187,698,226,674,401,276,672,134,228,414,626,100,274,396,623,445,303 -,131,599,356,193,444,263,169,330,403,442,195,347,389,162,740,172,265,249,166,724,169,198,194,188,694,129,228,254,650,366,183,612,299,174,254,167,776,181,287,636,444,336,164,622,151,229,593,230,465,188,112,764,178,249,247,184,716,254,347,282,475,191,160,211,221,689,160,405 -,176,599 ΕΙΚΟΝΑ Βελτίωση εικόνας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩ Βελτίωση επικοινωνίας έσω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩ Βελτίωση επικοινωνίας έξω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 11

12 11. Σηµαντικότητα των παραγόντων των αποτελεσµάτων λειτουργίας των εταιρικών δικτυακών τόπων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 12

13 12. ιαφοροποιήσειςστιςαιτίεςδηµιουργίας δικτυακού τόπου µεταξύ των τοµέων δραστηριοποίησης των εταιριών 13

14 13. ιαφορές στα αντιλαµβανόµενα αποτελέσµατα των web sites µεταξύ περισσότερο & λιγότερο λειτουργικών επιχειρήσεων 14

15 14. ιαφορές στα αντιλαµβανόµενα αποτελέσµατα των web sites µεταξύ περισσότερο & λιγότερο αποτελεσµατικών επιχειρήσεων 15

16 15. ιαφορές στα αντιλαµβανόµενα αποτελέσµατα των web sites µεταξύ επιχειρήσεων από διαφορετικούς τοµείς 16

17 16. Συµπεράσµατα της έρευνας 1. Το δείγµα θεωρεί ότι οι λιγότερο ανεπτυγµένες επιχειρησιακές λειτουργίες είναι αυτές της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας. 2. Η αξιολόγηση των αιτιών που οδηγούν στη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου από τις επιχειρήσεις, έδειξε ότι: Σηµαντικότερη αιτία είναι η αναµενόµενη θετική επίδραση στην εικόνα της επιχείρησης. Καθοριστική επίδραση επίσης έχουν η εκρηκτική διάδοση του internet και η ακολουθούµενη στρατηγική από την επιχείρηση. Τέλος, επίδραση έχουν και η πρωτοβουλία στελεχών από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, είναι όµως λιγότερο σηµαντική σαν αιτία από τις προηγούµενες. 3. Οι αντιλαµβανόµενες από τις επιχειρήσεις αιτίες δηµιουργίας ενός δικτυακού τόπου, οµαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες κατά σειρά σηµαντικότητας είναι: 1. Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης. 2. Στρατηγική της επιχείρησης. 3. Επιρροή ατόµου. 4. Πίεση από την αγορά. 5. Μείωση του κόστους διαχείρισης. 4. Στις απαντήσεις των εταιρειών του δείγµατος ανιχνεύθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις οφειλόµενες στον τοµέα δραστηριοποίησης τους και στο επίπεδο ανάπτυξης των επιχειρησιακών τους λειτουργιών. Συγκεκριµένα: Οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου ως στρατηγική επιλογή της επιχείρησης τους σε µικρότερο βαθµό από τις εµπορικές και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οµοίως, οι επιχειρήσεις που θεωρούν ότι έχουν λιγότερο ανεπτυγµένες τις λειτουργίες τους (κυρίως εκπαίδευση και επικοινωνία) αντιµετωπίζουν τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου ως στρατηγική επιλογή της επιχείρησης τους σε µικρότερο βαθµό από τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι τις έχουν περισσότερο ανεπτυγµένες. Οι εµπορικές επιχειρήσεις λαµβάνουν περισσότερο υπόψη τους την εκρηκτική διάδοση του internet για την δηµιουργία δικτυακού τόπου, σε σχέση µε τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Τέλος στις εµπορικές επιχειρήσεις επηρεάζει περισσότερο τη δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου η πρόσωπο εκτός της επιχείρησης σε σχέση µε τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, χωρίς όµως αυτός ο λόγος να αποτελεί σηµαντική αιτία για την δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου. 17

18 16. Συµπεράσµατα της έρευνας 5. Τα αντιλαµβανόµενα από τις επιχειρήσεις αποτελέσµατα της δηµιουργίας ενός δικτυακού τόπου, οµαδοποιούνται σε πέντε παράγοντες, οι οποίες κατά σειρά σηµαντικότητας είναι: 1. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης. 2. Επικοινωνία έσω της επιχείρησης. 3. Επικοινωνία έξω της επιχείρησης. 4. Επικοινωνία µε πελάτες της επιχείρησης. 5. Επίδραση στο κόστος διαχείρισης της επιχείρησης. 6. Τα αντιλαµβανόµενα από τις επιχειρήσεις ως σηµαντικά αποτελέσµατα από τη λειτουργίας ενός δικτυακού αναδεικνύουν τους 4 από τους 5 ανωτέρω παράγοντες, ξεχωρίζοντας µε έµφαση ως σηµαντικότερο τον πρώτο από αυτούς, την Βελτίωση της Εικόνας. Συγκεκριµένα: Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης είναι το πρώτο και σηµαντικότερο αποτέλεσµα τηςδηµιουργίας ενός δικτυακού τόπου. Ακολουθούν σαν αιτίες η βοήθεια στο Μάρκετινγκ, στις ηµόσιες Σχέσεις, η βελτίωση της εικόνας των προϊόντων, η προσέλκυση νέων πελατών και η ενίσχυση διαφηµιστικών εκστρατειών. Όλες όµως οι ανωτέρω αιτίες γίνονται αντιληπτές ως προσπάθειες ενίσχυσης της εικόνας της επιχείρησης. Επίσης ως σηµαντικά αποτελέσµατα θεωρούνται: Η ενίσχυση του ρόλου της πληροφορικής στην επιχείρηση. Η απευθείας επικοινωνία µε πελάτες. Ησυµβολή στην αύξηση πωλήσεων. Η πρόσβαση στην παγκόσµια αγορά. Η εύρεση νέων προµηθευτών και τέλος Ηεξατοµίκευση προϊόντων και υπηρεσιών. 7. Στις απαντήσεις των εταιρειών του δείγµατος ανιχνεύθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα αντιλαµβανόµενα αποτελέσµατα (α) µε βάση την αντιλαµβανόµενη λειτουργικότητα, (β) µε βάση την αντιλαµβανόµενη αποτελεσµατικότητα και (γ) µε βάσητοντοµέα δραστηριοποίησης τους (βιοµηχανία, εµπόριο, υπηρεσίες). Οι διαφοροποιήσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις «προβάλλουν» τις αντιλαµβανόµενα από τις ίδιες ως δυνατά ή αδύνατα σηµεία τους, στην αντιλαµβανόµενη αποτελεσµατικότητα του δικτυακού τους τόπου. 18

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις;

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 12ο Greek ICT Forum Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: πού γίνονται επενδύσεις; Δημήτρης Γιάντσης, Γενικός Διευθυντής 5 Οκτωβρίου 2010 - Αθήνα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές www.ebusinessforum.gr ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρµογές στον Τουρισµό: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα