... 4η/ 26&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 4η/ 26&27-3-2015 4"

Transcript

1 4H ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Στη Μυτιλήνη σήµερα 26 Μαρτίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων : Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και Γενικό Νοσοκοµείο Κ. Υ Λήµνου, που συγκροτήθηκε µε το υπ αριθµ. 215/ ΦΕΚ, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Προσήλθαν και παρέστησαν : Ο κ.μουζάλαςβασίλειος,πρόεδρος Οκ.ΑρώνηςΕυστράτιος,Αντιπρόεδρος Η κ. Λυµπέρη Ισµήνη, Αναπληρώτρια ιοικήτρια στο διασυνδεόµενο Γ.Ν.- Κ.Υ Λήµνου Η κ.γέραλημαρία,µέλος εν παρέστη αν και κλήθηκε νοµίµως το µέλος κ. Σπυριάδης Ευστράτιος. Παρέστησαν επίσης προς παροχή πληροφοριών για θέµατα αρµοδιότητος τους που αφορούν το Γ.Ν.Μ. Βοστάνειο, ο ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Χ. Θεοδώρου, ο ιευθυντής ιοικητικής Υπηρεσίας κ. Ι. Σακαλής, η Υποδιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας κ. Μ. Αναστασίου και ο νοµικός σύµβουλος του Νοσοκοµείου κ. Σ. Κίνδερλης, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την έναρξη της συζήτησης και η κ. Ζαφειρίου Ευαγγελία ως Γραµµατέας. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την επικύρωση των πρακτικών της προηγούµενης Συνεδρίασης το.σ προχώρησε στην εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως ως ακολούθως : ΘΕΜΑ 1 ο : «ΕξέτασηπορίσµατοςΕ Εειςβάροςτουιατρού...» ΘΕΜΑ 2 ο : «ΕξέτασησυνεργασίαςιδιωτώνΨυχολόγωνµετοΨυχιατρικό Τµήµα του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 11 ης / (θέµα 4 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή συνεδρίαση, την 4 εκεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από πρόσκληση της 4η/ 26&

2 Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη, που κοινοποιήθηκε σ αυτά µαζί µε την Ηµερήσια ιάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 4 ο :Έγγραφο της Συντ. /ντριας Ψυχιατρικού Τµήµατος κας Αικατερίνης Ξυπολιά σχετικά µε τη συνεργασία µε ιδιώτες Ψυχολόγους Ο Εισηγητής του θέµατος κ. Κουµελάς ηµήτριος, ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας εισάγει στοσ ταεξής: Μετά την υπ αριθµ. 8 η / (θέµα 40 ο ) Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου των διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Γ.Ν. Μυτιλήνης και Γ.Ν. Κ.Υ. Λήµνου, διαβιβάσαµε στην κα Ξυπολιά Αικατερίνη, Συντ. /ντρια Ψυχιατρικού Τµήµατος τις αιτήσεις των 1) Αναγνωστόπουλου Εµµανουήλ, Ψυχολόγου και 2) Λούγκλου Φανής, Κλινικής Παιδοψυχολόγου και ζητήσαµε να έχουµε τις απόψεις της, προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα να εργαστούν ως επιστηµονικοί εξωτερικοί συνεργάτες µε το Νοσοκοµείο µας. Θέτω υπόψη σας την υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. 8899/ απάντηση της Συντονίστριας ιευθύντριας του Ψυχιατρικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου κας Αικατερίνης Ξυπολιά σχετικά µε τη συνεργασία µε ιδιώτες ψυχολόγους σύµφωνα µε το οποίο «δεν µπορεί να υπάρξει κατά περιστατικό συνεργασία µε ψυχολόγο, αλλά είναι απαραίτητος σε µόνιµη βάση και σε πλήρες ωράριο τόσο για το εξωτερικό ψυχιατρικό ιατρείο όσο κυρίως για τη λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής σα βασικό προσωπικό στην θεραπευτική οµάδα. Εποµένως, δεν κρίνεται σκόπιµη η συνεργασία του Νοσοκοµείου µε ιδιώτες ψυχολόγους ως επιστηµονικούς συνεργάτες. Απαραίτητα όµως οι ενέργειές µας θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση πρόσληψης ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης, είτε σε µόνιµη θέση που είναι ο στόχος- είτε άµεσα σε θέση επικουρικού.» 4η/ 26&

3 Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά τα ανωτέρω Οµόφωνα Εγκρίνεται να διαβιβαστεί το υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. 8899/ έγγραφο της Συντονίστριας ιευθύντριας του Ψυχιατρικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου κας Αικατερίνης Ξυπολιά στο ιοικητικό Συµβούλιο των διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» και Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ εν αποδέχεται τα αιτήµατα των Αναγνωστοπούλου Εµµανουήλ και Λούγκλου Φανής να εργαστούν ως εξωτερικοί συνεργάτες στο Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου Εγκρίνει την εισήγηση της κ. Ξυπολιά Αικατερίνης ΘΕΜΑ 3 ο : «Τροποποίησηχώρουκυλικείουγιαδηµιουργίατραπεζαρίας εργαζοµένων του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου Μείωση µισθώµατος του κυλικείου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 2 ης / (θέµα 7 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή συνεδρίαση, την 12 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη, που κοινοποιήθηκε σ αυτά µαζί µε την Ηµερήσια ιάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα 4η/ 26&

4 ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 7 ο :ΤροποποίησηχώρουκυλικείουγιαδηµιουργίατραπεζαρίαςεργαζοµένωνΓ.Ν.- Κ.Υ. Λήµνου- Μείωση µισθώµατος του κυλικείου.... Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά από διαλογική συζήτηση Οµόφωνα Προτείνεται η µείωση του µισθώµατος του κυλικείου του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου κατά το ήµισυ από Για το ανεξόφλητο ποσό η κα... να καταβάλλει µηνιαίως διακόσια εξήντα (260) ευρώ επιπλέον µέχρι ολικής εξοφλήσεως, νοµιµοτόκως. Για το θέµα της παράτασης της σύµβασης να ερωτηθεί ο Νοµικός Σύµβουλος.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναβάλει τη λήψη απόφασης προκειµένου ο νοµικός σύµβουλος κ.κίνδερλης Στυλιανός να µελετήσει το Ν.4257/2014 και να γνωµοδοτήσει σχετικά. ΘΕΜΑ 4 ο : «ΈγκρισησυνεργασίαςτουΓ.Ν.-Κ.ΥΛήµνουµετουςιδιώτες Παθολόγους κ. Περπερίδη Βασίλειο και κ. Λούκα Θωµά.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 3 ης / (θέµα ΜΟΝΟ ) συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, το οποίο έχει ως εξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 19 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. 4η/ 26&

5 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΜΟΝΟ ο :ΣυνεργασίατουΓενικούΝοσοκοµείου-ΚέντρουΥγείας Λήµνου µε ιδιώτες Παθολόγους κ.κ. Περπερίδη Βασίλειο και Λούκα Θωµά Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι ιδιώτες ιατροί Παθολόγοι ρ. Περπερίδης Βασίλειος και ρ Λούκας Θωµάς, καθώς και η Προϊσταµένη Οικονοµικού Τµήµατος κα Χάρου Αικατερίνη για παροχή διευκρινίσεων, οι οποίοι απεχώρησαν πριν τη λήψη Απόφασης Η Εισηγήτρια του θέµατος, Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη, θέτει υπόψη των Μελών του Συµβουλίου ιοίκησης τα εξής: «Θέλουµε να ευχαριστήσουµε του ιατρούς Παθολόγους ρ. Περπερίδη Βασίλειο και ρ Λούκα Θωµά για την στήριξη που παρέχουν στο Νοσοκοµείο µας, όποτε τους ζητηθεί. Αν και στέλνουµε επιστολές σε όλους τους ιδιώτες Παθολόγους για να µας εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για κάλυψη του Παθολογικού Τµήµατος του Νοσοκοµείου µας, µόνο οι ανωτέρω δύο ιατροί ανταποκρίνονται. Κατά τα φαινόµενα η συνεργασία µας θα συνεχιστεί και για το επόµενο χρονικό διάστηµα διότι δεν διαφαίνεται άµεση πρόσληψη Επικουρικού ιατρού Παθολόγου, αν και είχαν προκηρυχθεί δύο (2) θέσεις Επικουρικών και στη συνέχεια προκηρύχθηκαν άλλες δύο (2).» Κα Χάρου: εν υπάρχει συγκεκριµένο τιµολόγιο γι αυτού του είδους την παροχή υπηρεσιών. Υπογράφεται σύµβαση µίσθωσης έργου µε καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4058/2012. Η εφηµερία από έως τις το επόµενο πρωί υπολογίζεται περίπου στα 150 µικτά. κ. Περπερίδης: Εγώ καλύπτω όχι µόνο τις εφηµερίες του Παθολογικού Τµήµατος, αλλά και την πρωινή λειτουργίας του. Επίσης, κάνουµε τη δουλειά και άλλων ειδικοτήτων και όχι 4η/ 26&

6 µόνο των Παθολόγων, πχ καλύπτουµε και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου, αν χρειαστεί. κ. Λούκας: εν είναι θέµα χρηµάτων. Είµαστε εδώ ψυχή τε και σώµατι. Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά από διαλογική συζήτηση Οµόφωνα Εγκρίνεται η σύναψη µηνιαίας σύµβασης, µε τους παρακάτω ιδιώτες ιατρούς Παθολόγους για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του Παθολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4058/2012 µε καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών: 1. ρ. Περπερίδη Βασίλειο για το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ µικτά/ ηµέρα (ανεξαρτήτως καθηµερινών, Σαββατοκύριακων ή αργιών) για παροχή υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Λήµνου ως Ιατρός Παθολόγος και πιο συγκεκριµένα για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών πρωινής λειτουργίας και εφηµέρευσης του Παθολογικού Τµήµατος. 2. ρ Λούκα Θωµά για το ποσό των εκατόν ογδόντα (180) ευρώ µικτά/ ηµέρα (ανεξαρτήτως καθηµερινών, Σαββατοκύριακων ή αργιών) για παροχή υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Λήµνου ως Ιατρός Παθολόγος και πιο συγκεκριµένα για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών εφηµέρευσης του Παθολογικού Τµήµατος. Θα υπογράφεται νέα σύµβαση κάθε µήνα, ανάλογα µε τις ανάγκες του Παθολογικού Τµήµατος,υπότονόροότιτοΓ.Ν. Κ.Υ.Λήµνουµπορείναδιακόψειτηνσύµβασηµετους ανωτέρω ιατρούς στην περίπτωση που εκλείψουν οι επιτακτικές ανάγκες του.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνειτοαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 3 ης / (θέµα ΜΟΝΟ )συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, ως έχει. ΘΕΜΑ 5o : «Αποδοχή δωρεάς ιατρικών βιβλίων από τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη για τη βιβλιοθήκη του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 3 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 26 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του 4η/ 26&

7 Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 3 ο :Αποδοχήδωρεάςιατρικώνβιβλίωναπότονκ.Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη για τη βιβλιοθήκη του Γ.Ν-Κ.Υ. Λήµνου Η Εισηγήτρια του θέµατος, κα Παπαλιά Ισιδώρα, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας εισάγει στο Συµβούλιο ιοίκησης τα εξής: Ο κ. Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, συνταξιούχος ιατρός Νεφρολόγος, µε την υπ αριθµ. 1391/ αίτησή του µας γνωρίζει ότι επιθυµεί να δωρίσει στο Γενικό Νοσοκοµείο- Κέντρο Υγείας Λήµνου για τη βιβλιοθήκη του, πενήντα (50) και πλέον ιατρικά βιβλίασυγγράµµατα που έχει στην κατοχή του και µας παρακαλεί για την αποδοχή της δωρεάς αυτής. Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά τα ανωτέρω Οµόφωνα Προτείνεται η αποδοχή της δωρεάς του συνταξιούχου ιατρού Νεφρολόγου κου Κουτσογιάννη Κωνσταντίνου πενήντα (50) και πλέον ιατρικών βιβλίων-συγγραµµάτων για τη βιβλιοθήκη του γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου. Να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Κουτσογιάννη Κωνσταντίνο για την δωρεά του.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ 4η/ 26&

8 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει το απόσπασµα της υπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 3 ο ) συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, ως έχει. ΘΕΜΑ 6o : «Αποδοχή δωρεάς ιµατισµού και δύο (2) αεροστρωµάτων από τον κ. Τριάντο ηµοσθένη του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 4 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 26 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 4 ο :Αποδοχήδωρεάςιµατισµούκαιδύο (2)αεροστρωµάτωναπότον.κ. Τριάντο ηµοσθένη Η Εισηγήτρια του θέµατος, κα Παπαλιά Ισιδώρα, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας εισάγει στο Συµβούλιο ιοίκησης τα εξής: Ο κ. Τριάντος ηµοσθένης, κάτοικος Πλατύ Λήµνου, µε την υπ αριθµ. 1432/ αίτησή του µας γνωρίζει ότι επιθυµεί να δωρίσει στο Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Λήµνου εις µνήµην της µητέρας του Θεοδώρας και της αδελφής του Βαΐτσας διάφορο 4η/ 26&

9 ιµατισµό (κουβέρτες, σεντόνια, µαξιλαροθήκες, ρούχα), καθώς και δύο (2) αεροστρώµατα για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου µας. Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά τα ανωτέρω Οµόφωνα Προτείνεται η αποδοχή της δωρεάς διάφορου ιµατισµού (κουβέρτες, σεντόνια, µαξιλαροθήκες, ρούχα), καθώς και δύο (2) αεροστρωµάτων για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου µας από τον κ. Τριάντο ηµοσθένη εις µνήµην της µητέρας του Θεοδώρας και της αδελφής του Βαΐτσας. Να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Τριάντο ηµοσθένη για την δωρεά του.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει το απόσπασµα της υπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 4 ο ) συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, ως έχει. ΘΕΜΑ 7o : «Έγκριση εφηµεριών γιατρών Ε.Σ.Υ., επικουρικών, ειδικευόµενων και αγροτικών γιατρών µηνός Ιανουαρίου 2015, του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 6 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 26 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. 4η/ 26&

10 ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 6 ο :ΈγκρισηεφηµεριώνγιατρώνΕ.Σ.Υ.,επικουρικών,ειδικευόµενων και αγροτικών γιατρών µηνός Ιανουαρίου Η Εισηγήτρια του θέµατος, κα Παπαλιά Ισιδώρα, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας εισάγει στο Συµβούλιο ιοίκησης τα εξής: ΜετάτηνψήφισητουΝ. 3984/2011άρθρο 66παραγρ.27-πουτροποποιείτοάρθρο 4τουΝ 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Γ /2010)- παράλληλα µε το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α /2003), την Υ10Α/Γ.Π.οικ /12/8/2010 και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 2/17589/ του Γ.Λ.του Κράτους άλλαξε ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης των εφηµεριών του ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων Οι πρόσθετες εφηµερίες σύµφωνα µε το 9% είναι απαραίτητες και αναγκαίες. Προκειµένου ο πληθυσµός του νησιού να έχει τις δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες υγείας και λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση, το νησιωτικό χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκοµείου Κ.Υ. Λήµνου που η επικοινωνία του µε τα µεγάλα αστικά κέντρα όπου εδρεύουν τα τριτοβάθµια Νοσοκοµεία, είναι ιδιαίτερα δυσχερής και ενίοτε αδύνατη (λόγω καιρικών συνθηκών). Πρόσθετες εφηµερίες για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µπορεί να εγκρίνονται µε απόφαση του ιοικητή της οικείας υγειονοµικής περιφερείας, που εκδίδεται κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Το επιπλέον ποσό για εφηµερίες σύµφωνα µε ποσοστό των 9% των τακτικών εφηµεριών του Νοσοκοµείου µαςηοποίαµαςκοινοποιήθηκε µετοεξής στις 15/1/2015από την 2 η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: «Σας ενηµερώνουµε ότι το άρθρο 12 παρ. 2 (Ν.4316/ ) του ΦΕΚ 270/ αναφέρει ότι οι πρόσθετες εφηµερίες δεν µπορούν να ξεπερνούν το ποσοστό 9% της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης των τακτικών εφηµεριών για κάθε νοσοκοµείο. Σύµφωνα µε αυτό η Υπηρεσία µας είναι αναγκασµένη να εκδώσει απολογιστική απόφαση για έγκριση πρόσθετου κόστους εφηµεριών µηνός Ιανουαρίου 2015 για κάθε νοσοκοµείο σε ποσοστό έως 9% επί του τακτικού κόστους κάθε νοσοκοµείου και όχι επί της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης για κάθε ΥΠΕ. Το ίδιο θα ισχύει εφεξής τόσο στις προεγκρίσεις όσο και στις απολογιστικές εγκρίσεις.» Τα προγράµµατα εφηµεριών ήταν ήδη σε εκτέλεση και 4η/ 26&

11 προϋπολογισµένα να εκτελεστούν βάσει του ΦΕΚ 1883/Β / που ορίζει ότι «η αποζηµίωση για τις επιπλέον (πρόσθετες ) εφηµερίες καταβάλλεται από διαθέσιµους πόρους των υγειονοµικών περιφερειών η από διαθέσιµα κονδύλια του νοσοκοµείου» οπότε για τον µήνα Ιανουάριο 2015 το πρόσθετο κόστος των εφηµεριών ανήλθε στο ποσό των 7.504,89 ευρώ µε τις εργοδοτικές εισφορές. Το 9% του ποσού των τακτικών εφηµεριών του Νοσοκοµείου µας ανέρχεται στα 4.153,28 (46.147,50*9%) ήτοι διαφορά 3.351,61 ευρώ από τα πραγµατοποιηθέντα. Η απολογιστική έγκρισηαπότην ΥΠΕΠειραιώςκαιΑιγαίουθαείναιγιατοποσότων 4.153,28ευρώκαι για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει περικοπή ανάλογη του ύψους της διαφοράς, δηλαδή 3.351,61ευρώ Από 1/8/2012 βάσει του ΦΕΚ 4093/ και της 2/85127/0022/ ερµηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναπροσαρµόζονται οι µισθοί και κατά συνέπεια τα ωροµίσθια εφηµεριών των γιατρών Ε.Σ.Υ. Επίσης αναπροσαρµόζεται ο συντελεστής υπολογισµού εφηµεριών από 0,0052 σε 0,0042. Οι εφηµερίες Ιανουαρίου 2015 έχουν υπολογιστεί µε αυτόν τον συντελεστή. Με το υπ αριθµ. 3501/ ΦΕΚ. χορηγείται εγκεκριµένο ύψους σε ,00 ευρώ ήτοι ,84 ευρώ ανά µήνα, για το έτος Η ύπαρξη οποιασδήποτε υπέρβασης της µηνιαίας εγκεκριµένης πίστωσης, καθιστά αναγκαία την αναπροσαρµογή του προγράµµατος εφηµεριών από την οικονοµική υπηρεσία του νοσοκοµείου, όπως ορίζεται στην παρ. 5γ του υπ αριθµ. 2/31643/0026/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ., προς τη συνολικά για το σκοπό αυτό διατιθέµενη πίστωση από το Υπουργείο Υγείας, και την ανασύνταξη της κατάστασης πληρωµής της σχετικής δαπάνης,. Το ποσό των τακτικών εφηµεριών του µηνός Ιανουαρίου 2015 ανέρχονται στο ποσό των ,50 ευρώ µε τις εργοδοτικές εισφορές. Ζητάµε από την.υ.π.ε. να µας επιχορηγήσει µε το ποσό των 4.153,28 ευρώ το οποίο αφορά τις πρόσθετες εφηµερίες µηνός Ιανουαρίου 2015 (βάσει του Ν 3984/2011). Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις εφηµερίες µηνός Ιανουαρίου 2015 γιατρών Ε.Σ.Υ., επικουρικών, (για τακτικές εφηµερίες ,50 ευρώ και πρόσθετες εφηµερίες 4.153,28 ευρώ µε τις εργοδοτικές εισφορές ). Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά τα ανωτέρω Οµόφωνα Προτείνεται η έγκριση: 4η/ 26&

12 1. Των εφηµεριών µηνός Ιανουαρίου 2015 γιατρών Ε.Σ.Υ., επικουρικών, (για τακτικές εφηµερίες ,50 ευρώ και πρόσθετες εφηµερίες 4.153,28 ευρώ µε τις εργοδοτικές εισφορές ). 2. Να ζητηθεί επιχορήγηση από την 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου ποσού 4.153,28 ευρώ, το οποίο αφορά τις πρόσθετες εφηµερίες µηνός Ιανουαρίου 2014 (βάσει του Ν 3984/2011).» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει το απόσπασµα της υπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 6 ο ) συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, ως έχει. ΘΕΜΑ 8o : «Έγκριση προϋπολογιστικά του προγράµµατος εφηµεριών των γιατρών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου για τον µήνα Μάρτιο 2015 Επικύρωση της υπ αριθµ. πρωτ. 1320/ Απόφασης της Αναπληρώτριας ιοικήτριας κας Ισµήνη Α. Λυµπέρη.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 7 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 26 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της 4η/ 26&

13 Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 7 ο Έγκριση προϋπολογιστικά τουπρογράµµατοςεφηµεριώντων γιατρών του Νοσοκοµείου µας για τον µήνα Μάρτιο 2015 Επικύρωση τηςυπ αριθµ.πρωτ. 1320/ ΑπόφασηςτηςΑναπληρώτριας ιοικήτριας Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου κας Ισµήνη Α. Λυµπέρη. Η Εισηγήτρια του θέµατος, κα Παπαλιά Ισιδώρα, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας εισάγει στο Συµβούλιο ιοίκησης τα εξής: Με την υπ αριθµόν 1320/ απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη εγκρίθηκε προϋπολογιστικά το πρόγραµµα εφηµεριών του Νοσοκοµείου µας για τον µήνα Μάρτιο 2015 το οποίο ανέρχεται σε ,00 ευρώ για τις τακτικές εφηµερίες. Για τις πρόσθετες εφηµερίες πέραν του πλαφόν του Ν 3984/2011 το ποσό ανέρχεται στα 4.883,00 ευρώ, βάσει του 9% του τακτικού κόστους εφηµεριών του Νοσοκοµείου για τον αναφερόµενο µήνα. Παρακαλούµε όπως επικυρώσετε την ανωτέρω απόφαση της αναπληρώτριας ιοικήτριας, η οποία έχει ως εξής: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπόψη: 4η/ 26&

14 1. Το υπ αριθµ. 602/ τ. ΥΟ ΦΕΚ που αφορά τον διορισµό Αναπλ. ιοικήτριας στο ΓΝ-ΚΥ Λήµνου 2. Την υπ αριθµ. πρωτ. 2753/ Απόφαση του ιοικητή ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-ΚΥ Λήµνου για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Αναπλ. ιοικήτρια ΓΝ-ΚΥ Λήµνου (ΦΕΚ 396/Β/ ) 3. Τον υπ αρίθµ Ν 4036/2014 (ΦΕΚ 270/ ) άρθρο 12 για την έγκριση του πρόσθετου προγράµµατος εφηµεριών µηνός Μαρτίου Την απόφαση µε αρ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.92221/ για την έγκριση κατανοµής εφηµεριών ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Κ.Υ. Λήµνου. 5. Την εύρυθµη λειτουργία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου αποφασίζει Την έγκριση - προϋπολογιστικά - του προγράµµατος εφηµεριών των γιατρών του Νοσοκοµείου µας για τον µήνα Μάρτιο 2015 Συγκεκριµένα το ύψος του πρόσθετου προγράµµατος εφηµεριών του Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήµνου, το οποίο ανέρχεται για το µήνα Μάρτιο 2015 βάσει τον υπ αρίθµ Ν 4036/2014 (ΦΕΚ 270/ ) άρθρο 12 - στο ποσό των 4.883,00 (πρόσθετες εφηµερίες) ενώ το ύψος του τακτικού προγράµµατος εφηµεριών ανέρχεται στο ποσό των ,00 (τακτικές εφηµερίες). Η παρούσα να δηµοσιευθεί στο ΙΑΥΓΕΙΑ και να επικυρωθεί στο Συµβούλιο ιοίκησης του Γ.Ν.-Κ.Υ.Λήµνου,όταναυτόσυνεδριάσει. Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά τα ανωτέρω Οµόφωνα Προτείνεται η επικύρωση της υπ αριθ. 1320/ Απόφασης της Αναπληρώτριας ιοικήτριας κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη µε την οποία εγκρίθηκε προϋπολογιστικά το πρόγραµµα εφηµεριών του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου για τον µήνα Μάρτιο 2015» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει το απόσπασµα της υπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 7 ο ) συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, ως έχει. 4η/ 26&

15 ΘΕΜΑ 9o : «Έγκριση υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας µηνός Ιανουαρίου 2015 (ποσού ,62 ευρώ) µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σύµφωνα µε το Ν 4024/2011 του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 9 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 26 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Η Πρόεδρος κα Ισµήνη Α. Λυµπέρη 2. Ο κ. Κουµελάς ηµήτριος ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Μέλος 3. Η κα Καζόλη Ευτέρπη, ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Μέλος 4. Η κα Ισιδώρα Παπαλιά, η οποία κατόπιν παραίτησης του κου Χάρου Παντελή, ιευθυντή ιοικητικής Υπηρεσίας στις , ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα ως ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου από µε την υπ αριθµ. Πρωτ. 8968/ Απόφαση της Αναπληρώτριας ιοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου µε αναπληρώτρια την Χάρου Αικατερίνη, Προϊσταµένη Τµήµατος Οικονοµικού. ΑΠΟΝΤΕΣ:0 Γραµµατέας Παπάµαλη Μαρία, ιοικητικού-λογιστικού Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης.. ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 9 ο :Έγκρισηυπερωριών,νυχτερινώνκαιεξαιρέσιµωνηµερώνεργασίας µηνός Ιανουαρίου 2015 (ποσού ,62 ευρώ) µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σύµφωνα µε το Ν 4024/2011. Η Εισηγήτρια του θέµατος, κα Παπαλιά Ισιδώρα, ιευθύντρια ιοικητικής Υπηρεσίας εισάγει στο Συµβούλιο ιοίκησης τα εξής: Με τα υπ αριθµ. Α2β/Γ.Π / για το µόνιµο προσωπικό και Α2β/Γ.Π / έγγραφα του Υπουργείου Υγείας ο προϋπολογισµός υπερωριών προσωπικού του Νοσοκοµείου για το έτος 2015 για την αµοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (πλην ιατρικού) ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ - ήτοι ,01 ανά µήνα. 4η/ 26&

16 Το εγκεκριµένο µηνιαίο ποσό µπορεί να αυξάνεται ανάλογα µε τις ανάγκες σε υπερωρίες ανά Νοσοκοµείο αρκεί να µην υπερβεί σε σύνολο την ετήσια εγκεκριµένη πίστωση. Για υπερωρίες του µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου µηνός Ιανουαρίου 2015χρειαζόµαστε ,62ευρώ. Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε την έγκριση για τις υπερωρίες Ιανουαρίου 2015 ποσού ,62 ευρώ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν 4024/2011. Τα Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης µετά τα ανωτέρω Οµόφωνα Προτείνεται η έγκριση υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας µηνός Ιανουαρίου 2015 (ποσού ,62 ευρώ) µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου (πλην ιατρικού) του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου σύµφωνα µε το Ν 4024/2011.» Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Σ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει το απόσπασµα της υπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 9 ο ) συνεδρίασης του Σ. του Γ.Ν.-Κ.Υ Λήµνου, ως έχει. ΘΕΜΑ 10o : «ΈγκρισηδαπανώνµηνόςΙανουαρίου 2015τουΓ.Ν.-Κ.Υ.Λήµνου.» ΟΠρόεδροςθέτειυπ'όψιντωνµελώντου.Σαπόσπασµατηςυπ αριθµ. 5 ης / (θέµα 14 ο )συνεδρίασηςτουσ. τουγ.ν.-κ.υλήµνου,τοοποίοέχειωςεξής: «Κατά την σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, την 26 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µµ, που έγινε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Συµβουλίου ιοίκησης του Νοσοκοµείου, έλαβαν µέρος τα κατωτέρω Μέλη του Συµβουλίου ιοίκησης, ύστερα από προφορική πρόσκληση της Προέδρου κας Ισµήνης Α. Λυµπέρη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ 4η/ 26&

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 27 Ιουλίου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθµ. 1 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναµόρφωση Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναµόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστηµονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802

15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 15 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.:**** **** **** Ειδ. Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Υγείας ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα