ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004"

Transcript

1 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α. 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α. ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

2 Ασπροφος α.ε. 1 από ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φυσικό αέριο που καταναλώνουµε σήµερα στην Ελλάδα φτάνει από τη Ρωσία µέσω Βουλγαρίας. Από τον Προµαχώνα ξεκινά το Ελληνικό σύστηµα διανοµής που αποτελείται από: Τον Κύριο Αγωγό Υψηλής Πίεσης που ξεκινά από τον Προµαχώνα και καταλήγει στην Αθήνα. Είναι χαλύβδινος αγωγός 36 από τα σύνορα µέχρι τη Θεσσαλονίκη και 30 από τη Θεσσαλονίκη µέχρι την Αθήνα. Η πίεση σχεδιασµού του είναι 70 bar και η µέγιστη πίεση λειτουργίας 66,5 bar. Σήµερα ο αγωγός λειτουργεί µε πίεση 48 bar περίπου που εξασφαλίζουν παροχή Νµ3 / ηµέρα. Τους κλάδους υψηλής πίεσης ( δηλ. άνω των 19 bar ) που ξεκινούν από τον Κύριο Αγωγό. Οι κύριοι κλάδοι είναι της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, του ΒΟΛΟΥ, των ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, του ΛΑΥΡΙΟΥ και του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. Οι κλάδοι Λαυρίου Κοµοτηνής και Κερατσινίου, τροφοδοτούν κύρια τη ΕΗ η οποία καταναλώνει το 85% περίπου της διαθέσιµης παροχής. Τους Μετρητικούς και Ρυθµιστικούς της πίεσης σταθµούς. Ο κύριος Μετρητικός σταθµός βρίσκεται στο Στρυµονοχώρι. Σε κάθε κλάδο αλλά και στον Κύριο αγωγό έχουν εγκατασταθεί Μετρητικοί Σταθµοί καθώς και σταθµοί υποβίβασης της Πίεσης από 70 σε 19 bar. Το δίκτυο Μέσης Πίεσης που ξεκινά από τους Μετρητικούς και Ρυθµιστικούς σταθµούς υψηλής πίεσης. Η πίεση σχεδιασµού είναι 19 bar, ή µέγιστη πίεση λειτουργίας περίπου 16 bar και αποτελείται από χαλύβδινους αγωγούς.

3 Ασπροφος α.ε. 2 από 12 Χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία µεγάλων βιοµηχανιών και πόλεων. Υπό κατασκευή είναι ο αγωγός τροφοδοσίας της ΧΑΛΚΙ ΑΣ µε µέση πίεση. Το δίκτυο Χαµηλής Πίεσης 4 bar που ξεκινά από το δίκτυο Μέσης Πίεσης, αφού παρεµβληθεί ένας σταθµός υποβίβασης της πίεσης από 19 σε 4 bar. Αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου διαφόρων διαµέτρων και εγκαθίσταται στο σύνολο των δρόµων των πόλεων καλύπτοντας τον πολεοδοµικό ιστό. Από το δίκτυο αυτό τροφοδοτείται η οικιακή και εµπορική κατανάλωση.

4 Ασπροφος α.ε. 3 από 12 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι η µεγαλύτερη Ελληνική εταιρία engineering στη ΝΑ Ευρώπη. Είναι θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., στην οποία ανήκει το 100% των µετοχών. Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητάς της είναι: ιυλιστήρια και Αγωγοί Πετρελαίου Ανακαινίσεις Βιοµηχανικών Μονάδων Συστήµατα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Χηµικά και Πετροχηµικά Εξοικονόµηση Ενέργειας Παραγωγή Ενέργειας Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος Βιοµηχανίες Λιπασµάτων Συστήµατα Τηλεθέρµανσης ιοίκηση Μεγάλων Έργων Υποδοµής Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι: Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου

5 Ασπροφος α.ε. 4 από 12 Υπηρεσίες Οργάνωσης και ιαχείρισης ιεύθυνσης Έργων και ιαχείρισης Προγραµµάτων ιεύθυνσης και Επίβλεψης Κατασκευών Υπηρεσίες Βασικού και Λεπτοµερούς Σχεδιασµού Υπηρεσίες Προµηθειών Μελέτες Σκοπιµότητας/ Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υποστήριξης Προετοιµασίας και Εκκίνησης Μονάδων Ειδικότερα στο έργο του Φυσικού Αερίου έχει προσφέρει το σύνολο σχεδόν των παραπάνω δραστηριοτήτων για τους αγωγούς Υψηλής πίεσης ( κεντρικός αγωγός και κλάδοι ), µέσης πίεσης και χαµηλής πίεσης.

6 Ασπροφος α.ε. 5 από ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Το δίκτυο της χαµηλής πίεσης είναι αυτό που διατρέχει τον πολεοδοµικό ιστό και στο οποίο συνδέεται η παροχή για κάθε ιδιοκτησία, βιοτεχνία ή εµπορικό κατάστηµα κλπ. Τα κύρια βήµατα που ακολουθούνται στη µελέτη είναι: Ο εντοπισµός της θέσης λήψης παροχής από το δίκτυο Μέσης πίεσης. Η οριστικοποίηση της θέσης εγκατάστασης του σταθµού αποµείωσης από 19 σε 4 bar. Η µελέτη του σταθµού δηλ. οι σωληνώσεις και τα υλικά. Μελέτη της επέκτασης του δικτύου βασιζόµενη σε δεδοµένα της αγοράς του Φυσικού Αερίου. Οι σταθµοί υποβίβασης της πίεσης από 19 σε 4 bar βρίσκονται εντός ερµαρίων διαστάσεων περίπου Π x M x Y = 1,00 X 2,00 X 2,50 µέτρα. Τα ερµάρια τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους (συνήθως πλατείες) και είναι προστατευµένα µε περίφραξη, διαστάσεων περίπου 4,00 x 5,00 µέτρων. 3.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Από το σταθµό 19/4 τροφοδοτείται ένας δακτύλιος τεσσάρων bar ο οποίος σχεδιάζεται έτσι ώστε Το σχήµα του να είναι κλειστό Το µήκος του να είναι της τάξης των 8 χιλιοµέτρων. Να διέρχεται από κεντρικούς κατά το δυνατόν δρόµους καλύπτοντας την υπό µελέτη περιοχή.

7 Ασπροφος α.ε. 6 από 12 Οι δακτύλιοι έχουν διάµετρο Φ 125, 160 ή 225, ανάλογα µε την παροχή που έχει εκτιµηθεί ότι πρέπει να εξασφαλίζουν. Φέρουν σε τακτά µήκη υπόγειες βάνες διακοπής της παροχής για λόγους ασφαλείας και συντήρησης. Τους δακτυλίους φροντίζουµε να τροφοδοτούµε από δύο αντιδιαµετρικά κατά το δυνατόν σηµεία έτσι ώστε σε περίπτωση συντήρησης να µη διακόπτεται η παροχή στο σύνολό τους. Από το δακτύλιο ξεκινούν µικρότεροι αγωγοί που διατρέχουν τον πολεοδοµικό ιστό και συνηθίζεται να ονοµάζονται «ΕΝ ΡΑ». Αποτελούνται από αγωγούς πολυαιθυλενίου διαµέτρου Φ63 και σπανιότερα Φ90. Φροντίζουµε το συνολικό µήκος του κάθε δένδρου να µην υπερβαίνει τα 2 χιλιόµετρα. Στη θέση σύνδεσής τους µε το δακτύλιο φέρουν βάνα διακοπής της παροχής για λόγους ασφαλείας και συντήρησης του δικτύου. Προσοµοίωση του δικτύου Προκειµένου να διαστασιολογηθούν οι διάµετροι του δικτύου γίνεται προσοµοίωση της λειτουργίας µε χρήση σχετικών προγραµµάτων Η/Υ. Τα δεδοµένα που εισάγονται στο πρόγραµµα είναι το µήκος των δέντρων και των δακτυλίων, οι βάνες διακοπής της παροχής καθώς και οι εκτιµώµενες καταναλώσεις µεγάλων καταναλωτών. Στη συνέχεια διαστασιολογούνται οι διάµετροι και τα µήκη των δέντρων ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή αερίου δηλ. η ελάχιστη πίεση σε όλα τα σηµεία λήψης του δικτύου, µέσα στα επιτρεπόµενα όρια ταχύτητας.

8 Ασπροφος α.ε. 7 από ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Με βάση τα δεδοµένα σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης προχωρούµε στη σχεδίαση του δικτύου. Χρησιµοποιείται το υπόβαθρο των πόλεων από αντίστοιχους πολεοδοµικούς χάρτες και σχεδιάζεται σε κλίµακα 1:2.500 και 1:1.000 το δίκτυο µε τις αντίστοιχες διαµέτρους και εξαρτήµατα (βάνες, εξαεριστικά κλπ.) καθώς και µε ένδειξη για την θέση του αγωγού σε σχέση µε το πλάτος του οδοστρώµατος (αριστερά, δεξιά και κέντρο). Τέλος συντάσσονται πίνακες εργασιών και υλικών για την κατασκευή του δικτύου.

9 Ασπροφος α.ε. 8 από ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Οι αγωγοί του πολυαιθυλενίου εγκαθίστανται σε βάθος έτσι ώστε η επικάλυψή τους να είναι τουλάχιστον 80 εκατοστά. Σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων εµποδίων οι αγωγοί διέρχονται από κάτω ή από πάνω από τα εµπόδια κατά περίπτωση. Όταν δεν εξασφαλίζεται η επικάλυψη των 80cm τοποθετούνται πλάκες σκυροδέµατος. Οι σωλήνες διαµέτρου 63 υπάρχουν σε στροφεία, οι διάµετροι Φ90,110 και 125 υπάρχουν και σε στροφεία, ενώ οι µεγαλύτερης διαµέτρου σωλήνες είναι µήκους περίπου 12 µέτρων. Η συγκόλληση µεταξύ τους γίνεται µε χρήση ηλεκτροσυνδέσµου και ηλεκτροσύντηξη (electro fusion). Στις αλλαγές κατεύθυνσης καθώς και στις κατακόρυφες αλλαγές διεύθυνσης χρησιµοποιούνται καµπύλες. Ελεγχοι Μετά το τέλος της εγκατάστασης του σωληναγωγού ακολουθούν έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας. Στον έλεγχο αντοχής το δίκτυο πρεσάρεται µε αέρα στα 6 bar για 2 ώρες. Η µεταβολή της πίεσης ελέγχεται µε τη χρήση µανοµέτρου. Παράλληλα οι θέσεις που υπάρχουν συγκολλήσεις παραµένουν ανοικτές χωρίς επίχωση και ελέγχονται για τυχόν διαρροή µε τη χρήση σαπουνάδας. Ακολουθεί ο έλεγχος στεγανότητας στο 1 bar για 48 ώρες. Η µεταβολή της πίεσης καταγράφεται σε όλη τη διάρκεια της δοκιµής και στο τέλος τυπώνεται το σχετικό καταγραφικό.

10 Ασπροφος α.ε. 9 από ΠΑΡΟΧΕΤΕYΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (SERVICE LINE) 5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο παροχετευτικός αγωγός είναι ο αγωγός που ενώνει τον υποψήφιο καταναλωτή µε τον πλησιέστερο κλάδο ΕΝ ΡΟΥ χαµηλής πίεσης που συνήθως διέρχεται µπροστά από το δρόµο της ιδιοκτησίας του. Η πίεσή του είναι 4 bar. Ξεκινά από το πλησιέστερο εφικτό σηµείο του κλάδου χαµηλής πίεσης και καταλήγει στο σηµείο όπου θα τοποθετηθεί το ερµάριο του αποµειωτή πίεσης. Από τον αποµειωτή πίεσης και µετά η πίεση είναι mbar περίπου. 5.2 ΜΕΛΕΤΗ Η µελέτη καθώς και η κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών είναι αρµοδιότητα της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) της κάθε περιοχής. Το σηµείο που θα τοποθετηθεί το ερµάριο του αποµειωτή πίεσης, ορίζεται από την ΕΠΑ και τον Καταναλωτή επί της οικοδοµικής γραµµής, ενώ µπορεί να έχει υποδειχθεί και στη µελέτη που θα εκπονηθεί από το µελετητή των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. 5.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο παροχετευτικός αγωγός κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά που είναι κατασκευασµένος και ο κλάδος χαµηλής πίεσης (δηλ. Πολυαιθυλένιο) και σε διάµετρο ανάλογη της ζητούµενης κατανάλωσης.

11 Ασπροφος α.ε. 10 από ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τοποθετείται σε βάθος ίδιο µε αυτό του κλάδου χαµηλής πίεσης (βάθος επικάλυψης αγωγού 80 εκατοστά). Συνδέεται µε τον αγωγό χαµηλής πίεσης µέσω παροχετευτικού ταυ, (σέλλα) και καταλήγει στον αποµειωτή πίεσης µε την µικρότερη δυνατή διαδροµή καθώς και αυτήν µε τα λιγότερα εξαρτήµατα αλλαγής πορείας. Συνήθως τοποθετείται σε όλο το µήκος του, µέσα σε µανδύα από PVC µεγαλύτερης διατοµής. Στο τµήµα διαδροµής επί του πεζοδροµίου τοποθετούνται πλάκες πεζοδροµίου µε την ένδειξη «ΑΕΡΙΟ» στην αρχή και το τέλος του αγωγού καθώς και στα σηµεία αλλαγής πορείας, ή πλέγµα σήµανσης. 5.5 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης πραγµατοποιείται πνευµατική δοκιµή αντοχής καθώς και δοκιµή διαρροών. Η δοκιµή αντοχής πραγµατοποιείται στις 6 ατµόσφαιρες επί 2ωρο ενώ αυτή της δοκιµής ελέγχου διαρροών σε πίεση περίπου της 0.5 έως 1 ατµόσφαιρας, διάρκειας 1 ώρας. Η όλη διαδικασία πιστοποιείται και από ανεξάρτητο οίκο επιθεώρησης.

12 Ασπροφος α.ε. 11 από ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ (RISER) 6.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Riser ονοµάζεται ο αγωγός που συνδέει τον µειωτη πίεσης µε τους µετρητές παροχής κάθε καταναλωτή. Στην περίπτωση που το ερµάριο του µειωτη πίεσης, περιλαµβάνει και τον µετρητή παροχής (περίπτωση ενός καταναλωτή) δεν έχουµε αγωγό Riser. Στην περίπτωση (πολλών ανεξάρτητων καταναλωτών στην ίδια οικοδοµή) Riser ονοµάζουµε το δίκτυο αγωγών που ξεκινά από τον µοναδικό µειωτη πίεσης µέχρι τους µετρητές κάθε καταναλωτή της οικοδοµής. Η πίεση λειτουργίας του Riser είναι αυτή της εξόδου του µειωτη πίεσης και ίση µε 23 έως 30 mbar περίπου. Για να γίνουν πιο σαφείς οι εναλλακτικές περιπτώσεις τοποθέτησης του µετρητή επισηµαίνουµε: Εάν υπάρχει κεντρική θέρµανση ο µετρητής µπορεί να τοποθετηθεί µαζί µε τον αποµειωτή πίεσης. Εάν υπάρχει µόνο ένας καταναλωτής ο µετρητής µπορεί να τοποθετηθεί µαζί µε τον αποµειωτή πίεσης. Εάν οι ιδιοκτησίες είναι πολλές κατασκευάζεται παροχετευτική στήλη (Riser) και µπαίνει ένας µετρητής στην κάθε ιδιοκτησία ή τοποθετούνται οι µετρητές σε κάποιο κοινόχρηστο χώρο ( πχ στην pilotis) και από εκεί τροφοδοτείται η κάθε ιδιοκτησία.

13 Ασπροφος α.ε. 12 από ΜΕΛΕΤΗ Την µελέτη της όδευσης των αγωγών Riser καθώς και της διαστασιολογησης αυτών µέχρι τον µετρητή κάνει η αρµόδια για την περιοχή Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Προσοχή δίνεται στην όσο το δυνατόν καλύτερη χάραξη όδευσης µε τα λιγότερα εξαρτήµατα αλλαγής πορείας καθώς και της ασφαλέστερης σε σχέση µε τυχόν µηχανικές καταπονήσεις. 6.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Το δίκτυο των αγωγών Riser είναι πάντα εµφανές. Κατασκευάζεται από γαλβανισµένο σιδηροσωληνα και για τις διακλαδώσεις και τις αλλαγές πορείας χρησιµοποιούνται γαλβανιζέ ενισχυµένα εξαρτήµατα. Όλες οι ενώσεις είναι κοχλιωτές, για την καλή δε στεγανοποίηση των σπειρωµάτων χρησιµοποιείται τεφλόν. 6.4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Μετά το πέρας της κατασκευής του δικτύου Riser, αυτό υποβάλλεται σε πνευµατική δοκιµή διάρκειας 1 ώρας σε πίεση 1 bar µε σύγχρονη εφαρµογή καταγραφικού των µεταβολών της πίεσης. Σε περίπτωση µη αποδεκτού αποτελέσµατος, επαναλαµβάνεται η διαδικασία µε ταυτόχρονο οπτικό έλεγχο των ενώσεων µε σαπουνοδιάλυµα.

Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Φυσικό Αέριο Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Το αέριο εισάγεται κυρίως από δύο χώρες, τη Ρωσία και την Αλγερία, ενώ μικρότερες ποσότητες εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΩΣ 4 bar ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ VI ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 BAR ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η-Μ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Τεχνική Περιγραφή Η-Μ Εγκαταστάσεων, Σελίδα 1 Εισαγωγή - Οδεύσεις ΗΜ εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικές επιπτώσεις... 4 1. Ύδρευση... 5 1.1 Σχετικοί κανονισμοί, Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα