ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφασης 344/2014 Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαρια σμού ασφάλειας εφοδιασμού, μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία Πελατών φυ σικού αερίου, και πρότυπης μονάδας ηλεκτροπαρα γωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (συνεδρίαση 19 Ιουνίου 2014) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κανονισμού 994/2010 του Ευ ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργη ση της Oδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (εφεξής ο «Κανονισμός 994/2010»). 2. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179) (εφεξής ο «Νόμος»), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 12 και 73 αυτού. 3. Την εκτίμηση επικινδυνότητας ως προς την ασφά λεια εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού 994/ Το έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με αριθμό πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι / και θέμα «Εισήγηση επί του Τέ λους Ασφάλειας Εφοδιασμού». 5. Την υπ αριθ. 141/2013 απόφαση ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο προληπτικής δράσης, που καταρτί στηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 και ειδικότερα τη βραχυπρόθεσμη στρατηγική, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού. 6. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 994/2010 και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ με την υπ αριθ. 122/2013 απόφασή της (ΦΕΚ Β 691/ ). 7. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαμόρφω σης της απόφασής της για τον ορισμό της πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον καθο ρισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού και του αντίστοιχου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011 έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σκεπτι κό και την ανάλυση για τη θέσπιση τέλους ασφάλειας εφοδιασμού καθώς και τις αναγκαίες εφαρμοστικές δι ατάξεις για θέματα ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο από τις 26 Φεβρουαρίου 2013 έως και 22 Μαρτίου Τα ακόλουθα κείμενα τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟ ΛΟΓΑΣ (ΡΑΕ I / ), ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΑΕ Ι / ), ΔΕΠΑ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΔΕΗ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΗΡΩΝ Ι ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ), ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ), ΔΕΣΦΑ ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΡΑΕ Ι / ), ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΡΑΕ Ι / ), ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΕ (ΡΑΕ Ι / ), ELPEDISON POWER SA (ΡΑΕ Ι / ) και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΡΑΕ I / ), τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής. 9. Το με αρ. πρωτ. Ο 55285/ έγγραφο της ΡΑΕ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι ματικής Αλλαγής με θέμα «Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αναφορικά με τις αναγκαίες νομοθε τικές ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο και τη θέσπιση του τέλους ασφάλειας εφοδιασμού». 10. Την από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Αρχής με θέμα «Συμπεράσματα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας από τη δημόσια διαβούλευση για το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού και τις αναγκαίες εφαρμοστικές διατάξεις για θέματα ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο» στην οποία παρουσιάστηκαν συνοπτι κά οι απόψεις και προτάσεις των συμμετεχόντων στη από δημόσια διαβούλευση, καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα της ΡΑΕ.

2 31382 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 235/ ) με θέμα «Ρυθμί σεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 73 του Νόμου λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΡΑΕ σύμφωνα με το υπ αριθμ. 9 σχετικό έγγραφό της. 12. Το με αριθμ. Πρωτ. Ο 59015/ έγγραφο της ΡΑΕ προς το ΔΕΣΦΑ σχετικά με την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης ώστε να συνάδει με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο μηχανισμό διασφά λισης εφοδιασμού με αέριο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 73 του Νόμου,όπως ισχύει μετά τη θέσπιση του Νόμου 4203/2013, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 994/ Το από 19/02/2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο μείου της εταιρείας ELPEDISON και την απολογιστική αποτίμηση του κόστους των εγκαταστάσεων εναλλα κτικού καυσίμου μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ γειας της εταιρείας. 14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σκέφτηκε ως εξής: Α. Πραγματικά και νομικά δεδομένα 1) Επειδή, το σύνολο των ποσοτήτων φυσικού αερίου που έχει ανάγκη η Χώρα εισάγεται, ενώ δεν υφίσταται προς το παρόν εγχώρια εγκατάσταση αποθήκης φυσι κού αερίου, όπου θα ήταν δυνατόν να αποθηκεύονται σε μακροχρόνια βάση σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, είτε για εμπορικούς σκοπούς είτε για χρήση σε ώρα ανάγκης. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τυχόν έλλειμμα τροφοδοσίας από μία ή περισσότερες πηγές αντισταθμίζεται είτε με έκτακτες εισαγωγές φυσικού αερίου είτε, εφόσον αυτή δεν είναι εφικτή, επαρκής ή έγκαιρη, με περικοπές παραδόσεων σε καταναλωτές. 2) Επειδή, από τον Κανονισμό 994/2010 επιβάλλεται στα Κράτη Μέλη να μεριμνήσουν για την αδιάλειπτη τροφοδοσία των «Προστατευόμενων Καταναλωτών» κατά τη διάρκεια των σεναρίων κρίσης που εξετάστη καν στις υπ αριθμ. 3 και 5 σχετικές μελέτες. Για το λόγο αυτό έχουν σχεδιαστεί οι αναγκαίες ρυθμίσεις οι οποίες, δύνανται, μέσω έγκαιρης περικοπής παρα δόσεων σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών φυσικού αερίου να επιτρέψουν τη συνέχιση της τροφοδοσίας των Προστατευόμενων Καταναλωτών. 3) Επειδή, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της ΡΑΕ ως Αρμόδιας Αρχής για τη διασφάλιση της εφαρ μογής του Κανονισμού 994/2010, η ΡΑΕ, σε συνεργα σία με τους Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και τη ΔΕΠΑ, εκπόνησε σειρά αναλύσεων από τις οποίες εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις ενδεχόμενων κρίσεων τρο φοδοσίας της Χώρας με φυσικό αέριο, και εν συνεχεία προσδιορίστηκαν, κατόπιν διαβούλευσης με όλη την αγορά φυσικού αερίου οι αποδοτικότερες στρατηγικές για τη μείωση των επιπτώσεων. 4) Επειδή, από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε ότι υπάρχουν σενάρια υψηλού κινδύνου κατά τα οποία, προκειμένου να διατηρηθεί η τροφοδοσία των Προ στατευόμενων Καταναλωτών εκτιμάται ότι θα απαιτη θεί η εκτεταμένη περικοπή παραδόσεων σε σημαντικό τμήμα της υπόλοιπης αγοράς, η οποία περιλαμβάνει τόσο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. 5) Επειδή, η διακοπή της λειτουργίας σταθμών πα ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω έλλειψης φυσι κού αερίου, χωρίς τη δυνατότητα υποκατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από άλλες πηγές ή καύσιμα θα οδηγούσε σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Χώρα με σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στην καθημερι νότητα πολιτών όσο και στην παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. 6) Επειδή κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω τα μέ τρα σχεδιάζονται ώστε εκτός από τη διασφάλιση της τροφοδοσίας των Προστατευόμενων Καταναλωτών,να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους πολίτες και στην παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας μέσω: (α) Της ενίσχυσης της δυνατότητας εναλλαγής καυσί μων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άρα της διασφάλισης επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος κατά τη διάρκεια κρίσεων εφοδιασμού με φυσικό αέριο. (β) Της διανομής του φυσικού αερίου, στις ώρες κατά τις οποίες είναι αγαθό σε έλλειψη, σε εκείνους που το έχουν περισσότερη ανάγκη,κάνοντας χρήση στο μέτρο του εφικτού, μηχανισμών αγοράς. (γ) Της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας μη αντι στρέψιμης ζημιάς μέσω θέσπισης κριτηρίου ελάχιστης προειδοποίησης 48 ωρών προς βιομηχανικούς κατανα λωτές για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την αποφυγή ατυχημάτων. 7) Επειδή, από τα ανωτέρω μέτρα επωφελούνται όλες οι κατηγορίες καταναλωτών, αν και με διαφορετικό τρό πο και σε διαφορετική έκταση, ωστόσο το συνολικό όφελος για την κοινωνία και την οικονομία ξεπερνά το όφελος της κάθε κατηγορίας χωριστά. 8) Επειδή, στο πλαίσιο της εύρυθμης και αποτελεσμα τικής οργάνωσης της αγοράς ενέργειας, ο νομοθέτης, ανταποκρινόμενος, αφενός στις κοινοτικές επιταγές, αφετέρου στις προοπτικές διασφάλισης εφοδιασμού με αέριο της αγοράς ενέργειας, πρόβλεψε την επιβολή «εισφοράς» με τη μορφή ανταποδοτικού τέλους. Ειδικό τερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει: «Για την εκ πλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις συμβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου [73], όπως επίσης για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαμβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου.[ ]. 9) Επειδή, στη συνέχεια, ο κανονιστικός νομοθέτης κλήθηκε να προσδιορίσει ουσιαστικά το περιεχόμενο, τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο που είναι επι φορτισμένο με την είσπραξη του, τις παραμέτρους ως προς το ύψος του: «Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ» (βλ. άρθρο 73 παρ. 6). 10) Επειδή, στο πλαίσιο αυτό, η εξυπηρέτηση του ειδικού σκοπού επιβολής τέλους στους χρήστες της αντιπαροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Ως εκ τούτου, η ΡΑΕ καλείται να προσ διορίσει τις παραμέτρους της ειδικής αντιπαροχής, ως προς το περιεχόμενο της ανταποδοτικότητας, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, το σαφή καθορισμό της συγκεκριμένης της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών. Κριτήριο καθορισμού της ειδικής αντιπαροχής αποτε λεί ο ειδικός προορισμός της υπηρεσίας και η ειδική ωφέλεια που είναι δυνατό να απορρέει από την υπηρε σία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ προσδιορίζει κατά τρόπο ανεπίδεκτο οποιασδήποτε παρερμηνείας το κύκλο των προσώπων για το ειδικό συμφέρον των οποίων προο ρίζεται η παροχή υπηρεσιών, καθώς η ειδική ωφέλεια την οποία αντλεί ο συγκεκριμένος κύκλος προσώπων μπορεί ευκόλως να διαπιστωθεί. 11) Επειδή, είναι σημαντικό ο προσδιορισμός του αντα ποδοτικού τέλους να διασαφηνιστεί κατά τρόπο που να παρέχει αφενός ασφάλεια δικαίου στους Χρήστες και αφετέρου τη δυνατότητα του Ρυθμιστή της αγοράς ενέργειας να εξασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνι σμού. Η ΡΑΕ διαμορφώνει την παρούσα απόφασή της λαμβάνοντας υπόψη τόσο την εξατομικευμένη ωφέλεια κάθε κατηγορίας καταναλωτών, η οποία συναρτάται με τη σειρά διακοπής / περιορισμού της παροχής φυσικού αερίου, όσο και με τη συνέχιση στην τροφοδοσία της ζήτησης, μέσω μηχανισμού ο οποίος αποζημιώνεται από το λογαριασμό που αφορά το εν λόγω τέλος. 12) Επειδή, ο μηχανισμός που αποζημιώνεται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού περιλαμβάνει τα ανα γκαία ποσά για την κάλυψη των τακτικών καθώς και των έκτακτων υποχρεώσεων του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, όπως προκύπτουν από τις συμβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόμου και προϋπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ενότητες Γ και Δ της παρούσας.κατ επέκταση το μοναδιαίο τέλος ασφάλει ας εφοδιασμού δύναται να οριστεί σε ύψος ικανό για τη δημιουργία αποθεματικού στον λογαριασμό ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και για την έγκαιρη αναπλήρωσή του κατόπιν κάλυψης τυχόν έκτακτων κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων. 13) Επειδή, η θέσπιση του τέλους ασφάλειας εφοδια σμού εισάγει και τη θέσπιση των αναγκαίων κινήτρων για την ανάπτυξη μηχανισμού διαχείρισης ζήτησης φυσι κού αερίου από την αγορά κατά τη διάρκεια κρίσεων. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελέσει το βασικό συστατικό για την ικανοποίηση του Κανόνα για την υποδομή (Ν 1), που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Κανονισμού, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί, με ενέργειες του Κράτους Μέ λους ή της Αρμόδιας Αρχής έως τις 3 Δεκεμβρίου ) Επειδή, για όλους τους ανωτέρω λόγους τα μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Β. Σχετικές διατάξεις 1) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρά φους 1 έως 6 του άρθρου 73 του Νόμου, όπως ισχύει: 1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (L 295). Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχεί ρισης του ΕΣΦΑ και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται να προβλέπει τη σύσταση ομάδας ή ομάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επί πεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισμού 994/ Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο ΕΣΦΑ, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόμη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασμού, τότε λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II του Κανονισμού 994/2010. Σε περίπτωση που τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί η εναπομένουσα ζήτηση φυ σικού αερίου, αποφασίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III του Κανο νισμού 994/2010, προκειμένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασμός με αέριο των Προστατευό μενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το έλλειμμα παραγωγικού δυναμικού στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3. Επιβεβλημένη διακοπή ή περιορισμός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαμβάνει χώρα σε περί πτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον κατάλογο σειράς διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελά τες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για κανενός είδους αποζημίωση έναντι του/των αρμόδιου/ων οργά νου/ων που έλαβε/αν τη σχετική απόφαση. 4. Μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διατήρηση αποθέματος εναλλακτικού καυσίμου και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας λειτουρ γίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο. Ως εναλλα κτικό καύσιμο νοείται το υγρό καύσιμο που διατηρείται σε δεξαμενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι εγκα τεστημένη η μονάδα. Το αντάλλαγμα καλύπτει το κε φαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς και

4 31384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύμβαση της παρούσας πα ραγράφου με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ. Το ύψος του ανταλλάγματος, καθορίζεται με την απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 5. Μεταξύ Προμηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύ ναται να συνάπτεται σύμβαση για την, έναντι ανταλ λάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. Δυνάμει συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και κάθε Προμηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, και μέχρι ανώτατων ποσών που καθορί ζονται στην απόφαση ΡΑΕ που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προμηθευτής για αποδεδειγμένη διαχείριση ζήτησης μετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο διάστημα το επίπεδο κρίσης παραμένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώ μενο μέρος του κόστους του Προμηθευτή από τον Δι αχειριστή του ΕΣΦΑ μειώνεται ανάλογα με την κατά περίπτωση συμβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Δι αχείρισης του ΕΣΦΑ. «6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχει ριστή του ΕΣΦΑ, που απορρέουν από τις συμβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης για τη χρηματοδότηση των μέ τρων του σχεδίου προληπτικής δράσης ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα ποσότητας φυσι κού αερίου που οι τελευταίοι παραλαμβάνουν από το ΕΣΦΑ, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου.[ ] Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματο δότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ». 2) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του Νόμου, όπως ισχύει: «1. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ λειτουργεί, συντηρεί, δι αχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκει μένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστα σία του περιβάλλοντος. 2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ: (δ) Εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λογαριασμό για τις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. (στ) Με ριμνά για την άμεση και αποτελεσματική Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 73». 3) Επειδή,σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο (ιε) του άρθρου 69 του Νόμου: «Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδί ως: «ιε) κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση κρίσε ων στο ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73, οι προϋποθέσεις επίκλησης ανωτέρας βίας Χρηστών και Διαχειριστή, οι προϋποθέσεις ανάκτησης του κόστους διαχείρισης ζήτησης από τους Προμηθευτές και ιδίως η προϋπόθεση απόδειξης μη συνδρομής πταίσματος του εκάστοτε Προμηθευτή, και οι βασικοί όροι των συμβά σεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73». 4) Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης (σχετικό υπ αριθμ. 6): «Η επιβεβλημένη διακοπή/περιορισμός παροχής Φυσικού Αερίου σε καταναλωτές αποτελεί το βασικό μέτρο για την διαχείριση καταστάσεων συ ναγερμού επιπέδου 3 και με στόχο να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και η τροφοδοσία της εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών και του περιορισμού των επιπτώσεων στο Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρι κής Ενέργειας. Η ΟΔΚ, μετά από σχετική εισήγηση της ΜΔΚ, αποφασίζει τη διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 1. Κάτοχοι άδειας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι έχουν συνάψει, βά σει της παραγράφου 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, σύμβαση με τον ΔΕΣΦΑ για την, έναντι ανταλλάγματος, κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης (Κα τάσταση Συναγερμού 3). 2. Μεγάλοι Πελάτες που έχουν συνάψει με το ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Άρ θρου 73 του Ν. 4001/2011, σύμβαση για την, έναντι ανταλ λάγματος, κατά προτεραιότητα διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου σε περίπτωση Έκτακτης Ανά γκης (Κατάσταση Συναγερμού 3). 3. Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίες δεν έχουν συνάψει με τον ΔΕΣΦΑ σύμβαση για την διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερμού 3). 4. Άλλοι Πελάτες σύμφωνα με τη ακόλουθη σειρά διακοπής: Μεγάλοι Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κα τανάλωση Φυσικού Αερίου μεγαλύτερη των 100 GWh που χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη για παραγωγή θερμιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατμός) και συ μπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού. Μεγάλοι Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κα τανάλωση Φυσικού Αερίου μεγαλύτερη των 100 GWh που χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο για διεργασία (κλί βανοι κ.τ.λ.). Μικροί Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κατα νάλωση Φυσικού Αερίου μικρότερη ή ίση των 100 GWh που χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη για παραγωγή θερμιδοφόρου ρευστού (π.χ. ατμός) και συ μπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού. Μικροί Βιομηχανικοί Καταναλωτές με ετήσια κα τανάλωση Φυσικού Αερίου μικρότερη ή ίση των 100 GWh που χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο για διεργασία (κλίβανοι κτλ.).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εμπορικοί Καταναλωτές, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Προστατευόμενων Καταναλωτών, σύμ φωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Διαχειριστή Διανομής Φυσικού Αερίου. 5. Προστατευόμενοι Πελάτες, των οποίων η διακοπή/ περιορισμός κρίνεται αναγκαία για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και των δικτύων διανομής, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανά γκης του αντίστοιχου Διαχειριστή του δικτύου διανομής. 5) Επειδή, μετά τη θέσπιση του Νόμου 4203/2013 (σχετικό υπ αριθμ. 11), ο προβλεπόμενος, με την υπ αριθμ. 122/2013 απόφασή της ΡΑΕ (σχετικό υπ αριθμ. 5) κατάλογος Σειράς Διακοπής στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης χρήζει επικαιροποίησης. Προς τούτο η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει σχετικά το Διαχειριστή ώστε το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση καταστάσεων συναγερμού επιπέδου 3 (κατάσταση έκτα κτης ανάγκης) να αποφασίζει τη διακοπή/περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: I. Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύ σιμο Φυσικό Αέριο II. Άλλοι καταναλωτές φυσικού αερίου που δεν είναι Προστατευόμενοι III. Προστατευόμενοι Καταναλωτές 6) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του στοιχείου (κβ1) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Νόμου, όπως ισχύει: (κβ1) «Προστατευόμενοι Κα ταναλωτές Φυσικού Αερίου: Οι Οικιακοί Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει ας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να θεωρηθούν ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου και οι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγρα φος 1 (α) και (β) του Κανονισμού 994/2010.» 7) Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 (α) και (β) του Κανονισμού 994/2010: «ως «προστατευόμενοι πελάτες» νοούνται όλοι οι οικιακοί πελάτες που είναι συνδεδεμέ νοι με δίκτυο διανομής αερίου και, εκτός αυτού, εφόσον αποφασίσει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ενδέχεται επίσης να συμπεριλαμβάνονται: α) μικρο μεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου, και βασικές κοινωνικές υπη ρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με κάποιο δίκτυο διανομής και μεταφοράς αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι όλοι αυτοί οι επιπρόσθετοι πελάτες δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % της τελικής χρήσης αερίου και/ή β) εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στον βαθμό που παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και τους πελάτες που αναφέρονται στο σημείο i), υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένες με κάποιο δίκτυο διανομής ή μεταφοράς αερίου». Γ. Ως προς την εκτίμηση του επί μέρους κόστους των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παρά γραφο 4 του άρθρου 73 του Νόμου 1) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του Νόμου το ύψος του ανταλλάγματος που καταβάλει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ στις υφιστά μενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα τήρησης εναλλακτικού καυσίμου απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία στοιχεία κόστους: α) το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β) το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου και γ) τη διαφορά κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου για τη διενέργεια τακτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 2) Επειδή, ως πρότυπη μονάδα παραγωγής ηλεκτρι κής ενέργειας ορίζεται μονάδα συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 400 MW, που βασίζεται σε αεριοστρόβιλο τε χνολογικής κλάσης F. Η επιλογή της ως άνω πρότυπης εγκατάστασης για την εκτίμηση του κόστους των πα γίων γίνεται με σκοπό την απλούστευση των παρα δοχών και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν τη δυνατότητα και την υποχρέωση τήρησης και χρήσης αποθέματος εναλλακτικού καυσίμου. 3) Επειδή σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό του κεφα λαιουχικού κόστους των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμώνται τα ακόλουθα: α) Το αρχικώς επεν δεδυμένο κεφάλαιο των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου της πρότυπης μονάδας εκτιμάται σε πέντε (5) εκ. (με βάση δεδομένα κόστους του 2006) και σε 5,8 εκ. (με βάση δεδομένα κόστους της περιόδου ). β) Για εσωτερικό βαθμό απόδοσης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ίσο με οκτώμιση τοις εκατό (8,5%)για χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών επί αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου πέντε (5) εκ. υπο λογίζεται ετήσιο μοναδιαίο αντάλλαγμα, ανά μονάδα ισχύος αεριοστροβίλου (265 MWe) το οποίο ισούται με 1844 /MWe, και ανά μονάδα ισχύος συνδυασμένου κύ κλου 1221 /MWe, εφόσον η ισχύς του αεριοστροβιλικού τμήματος δεν είναι γνωστή. γ) Τα αντίστοιχα μεγέθη για μονάδα κατασκευασμένη μετά το 2008 (ισχύος αεριο στροβίλου ίσης με 285 MWe) ορίζονται ως 1988 /MWe ανά μονάδα ισχύος αεριοστροβίλου, και 1349 /MWe ανά μονάδα ισχύος συνδυασμένου κύκλου, εφόσον η ισχύς του αεριοστροβιλικού τμήματος δεν είναι γνωστή. Η τιμή της απόδοσης στο ύψος του 8,5% λαμβάνεται κατ αντιστοιχία απόδοσης η οποία αποδίδεται σε μονοπω λιακή δραστηριότητα, καθώς έχοντας ως γνώμονα την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των καταναλωτών από την παράμετρο αυτή, δεν κρίνεται σκόπιμη η χο ρήγηση υψηλότερης απόδοσης. 4) Επειδή, με βάση τις ως άνω εκτιμήσεις το ετήσιο αντάλλαγμα ανά υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας με δυνατότητα λειτουργίας με εναλ λακτικό καύσιμο υπολογίζεται ως το γινόμενο των ως άνω συντελεστών με τη διαθέσιμη ισχύ της κάθε μίας μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

6 31386 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πίνακας 1. Ετήσιο Αντάλλαγμα ανά υφιστάμενη μονάδα με δυνατότητα εναλλακτικού καυσίμου για την κάλυψη του κεφαλαιουχικού κόστους των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου αυτής Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ονομαστική Ισχύς (MWe) Διαθέσιμη ισχύς με εναλλακτικό καύσιμο * (2014) Προϋπολογιστικό Ετήσιο Αντάλλαγμα ( Χ10 3 ) Κομοτηνή Λαύριο IV Ενεργειακή Θες/κης Ενεργειακή Θίσβης Ήρων Θερμοηλεκτρική Σύνολο * 2261* * Προς επιβεβαίωση κατά την 1 η δοκιμή, η οποία κατ εξαίρεση των οριζομένων στο στοιχείο 8 θα εκτελεστεί με λειτουργία πλήρους φόρτισης διάρκειας τουλάχιστον 15. 5) Επειδή, με βάση τους υπολογισμούς, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, το ετήσιο αντάλλαγμα που δύναται να καταβάλλεται από το Διαχειριστή στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια με δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο για την κάλυψη του κεφαλαιουχικού κόστους των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου στους ανωτέρω σταθμούς ανέρχεται συνολικά σε 2,26 εκ.. 6) Επειδή, σε ότι αφορά τον υπολογισμό του κεφαλαιουχικού κόστους διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου(που καλύπτει το χρηματοοικονομικό κόστος τήρησης των αποθεμάτων καυσίμου) στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο εκτιμώνται τα ακόλουθα: α) Για τον υπολογισμό του κεφαλαιουχικού κόστους λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς του καυσίμου και απόδοση οκτώ μιση τοις εκατό (8,5%).β) Εφαρμόζοντας την ανωτέρω απόδοση επί τιμής προμήθειας καυσίμου προ ΦΠΑ στο ύψος των χιλίων τριάντα ευρώ το χιλιόλιτρο (1030 /klt), η μοναδιαία τιμή του ανταλλάγματος υπολογίζεται σε 87,55 /klt ανά έτος. δ) Το συνολικό ύψος του ανταλλάγματος προκύπτει από το γινόμενο της υπό γ μοναδιαίας τιμής και του ελάχιστου αποθέματος ασφαλείας που πρέπει να τηρείται στους σταθμούς κατά τη διάρκεια του έτους. ε) Το εκτιμώμενο ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας ανέρχεται στην ποσότητα που απαιτείται για πενθήμερη ενδιάμεση φόρτιση των σταθμών αυτών (θεωρώντας λειτουργία 16 ωρών ημερησίως σε πλήρες φορτίο),όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Για τις μονάδες Κομοτηνή, Λαύριο IV και Ενεργειακή Θίσβης το εκτιμώμενο ελά χιστο απόθεμα ασφαλείας ανέρχεται επομένως στην ποσότητα αποθέματος ασφαλείας πέντε (5) ημερών, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Για τις μονάδες Ενεργειακή Θεσσαλονίκης και Ήρων Θερμοηλεκτρική αντίστοιχα το εκτιμώμενο ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας ανέρχεται σε απόθεμα μίας (1) ημέρας, καθότι λόγω της εγγύτη τας της πρώτης μονάδας με διυλιστήριο και λόγω του γεγονότος ότι η δεύτερη μονάδα έχει υποβάλει στη ΡΑΕ σύμβαση προμήθειας καυσίμου (κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό όρο της άδειας παραγωγής της μονάδας αυτής) εξασφαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο πενθήμερη ενδιάμεση φόρτιση των σταθμών αυτών. Τα ανωτέρω καταγράφονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2. Προϋπολογιστικό ετήσιο αντάλλαγμα μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για το χρηματοοικονομικό κόστος τήρησης αποθέματος ασφαλείας Μονάδα Απόθεμα καυσίμου (klt) Ημερήσιο απόθεμα Εκτιμώμενο Απόθεμα ασφαλείας Προϋπολογιστικό ετήσιο αντάλλαγμα ( x 10 3 ) Κομοτηνή x k Λαύριο IV x k Ενεργειακή Θες/κης x 1 88 k Ενεργειακή Θίσβης x k Ήρων Θερμοηλεκτρική x 1 54 k Σύνολο k 7) Επειδή, με βάση την ως άνω ανάλυση και τις πα ραδοχές στις οποίες βασίστηκε, το ετήσιο αντάλλαγμα που δύναται να καταβάλλεται από το Διαχειριστή στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια με δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο για την κάλυψη του κεφαλαι ουχικού κόστους τήρησης των αποθεμάτων καυσίμου προϋπολογίζεται σε 1,53 εκ.. 8) Επειδή, σε ότι αφορά τον υπολογισμό του πρό σθετου κόστους καυσίμου για δοκιμές εκτιμώνται τα ακόλουθα: α) Το πρόσθετο κόστος καυσίμου για δοκι μές υπολογίζεται για συχνότητα μίας (1) δοκιμής ανά

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τρίμηνο. β) Η ποσότητα του καυσίμου προϋπολογίζεται, θεωρώντας δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας με υγρό καύσιμο για χρονική περίοδο μιας (1) ώρας και με λειτουργία της μονάδας στο ελάχιστο επίπεδο φόρτι σης (εξαιρείται η πρώτη δοκιμή κατά την οποία θα γίνει επιβεβαίωση της ισχύος της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο) που επιτρέπει την διενέργεια όλων των απαι τούμενων ελέγχων. γ) Για τιμή προμήθειας καυσίμου προ ΦΠΑ που ανέρχεται σε χίλια τριάντα (1030) /klt,το ύψος του ανταλλάγματος που επαρκεί για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους καυσίμου λόγω τριμηνιαίων δοκιμών των πέντε σταθμών εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ύψος των 0,7 εκ. ετησίως. 9) Επειδή με βάση την ως άνω ανάλυση, αθροίζοντας δηλαδή τα στοιχεία κόστους που περιγράφονται στις παραγράφους 5,7 και 8, το ύψος του συνολικού ανταλ λάγματος που δύναται να καταβάλει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ στις υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα τήρησης εναλλακτικού καυσίμου προϋπολογίζεται σε 4.5 εκ. ετησίως. Δ. Ως προς την εκτίμηση του επί μέρους κόστους των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παρά γραφο 5 του άρθρου 73 του Νόμου 1) Επειδή, οι ανάγκες χρηματοδότησης του μηχανισμού διαχείρισης ζήτησης που θεσπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Νόμου υπολογίζονται ως το γινόμενο της ανώτατης μοναδιαίας αποζημίωσης ( /MWh) που δύναται να καταβληθεί σε Προμηθευτές και της μέγιστης ποσότητας μη παραλη φθέντος φυσικού αερίου (MWh) για την οποία δύναται να καταβληθεί αποζημίωση. 2) Επειδή, για τον υπολογισμό της ανώτατης μονα διαίας αποζημίωσης ( για κάθε MWh φυσικού αερίου που δεν παραλαμβάνεται από Πελάτες), η οποία δύναται να καταβληθεί σε Προμηθευτές από το Διαχειριστή εκτιμώνται τα ακόλουθα: α) Χρησιμοποιείται ως βάση η λειτουργία της πρότυπης μονάδας συνδυασμένου κύ κλου,όπως ορίστηκε στη σκέψη υπ αριθμ. 2 της ενότη τας Γ. β) Για υποθετική εικοσιτετράωρη (24) λειτουργία της πρότυπης μονάδας, η οποία περιλαμβάνει έξι (6) ώρες πλήρους φόρτισης και δεκαοκτώ (18) ώρες ελά χιστης φόρτισης, υπολογίζεται ότι περίπου το τριάντα τοις εκατό (30%) της ημερήσιας ζήτησης της μονάδας (δηλαδή ποσότητα φ.α. που ανέρχεται σε 4200 MWh φ.α. σε ΑΘΔ) μπορεί να περικοπεί εφόσον η μονάδα προβεί σε κράτηση για διάστημα οκτώ (8) ωρών κατά τις νυκτερινές ώρες (ή και άλλες ώρες χαμηλού φορτίου του Συστήματος). Εκτιμάται ότι το κόστος κράτησης και επανεκκίνησης, που κυμαίνεται μεταξύ έως , ανάλογα με τον τύπο της μονάδας και τις εκάστοτε τιμές καυσίμων, μπορεί να καλυφθεί από αποζημίωση της τάξεως των (5 10) /MWh φυσικού αερίου σε ΑΘΔ. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά καθορίζεται ανώτατη μοναδιαία αποζημίωση σε ανά MWh φυσικού αερίου, ίση με 10 /MWh φυσικού αερίου σε ΑΘΔ, για την ποσότητα φυσικού αερίου που αποδεδειγμένα δεν παραλαμβάνεται από Μεγάλους Πε λάτες, στο πλαίσιο διαχείρισης ζήτησης μετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής. 3) Επειδή, η μέγιστη ποσότητα μη παραληφθέντος φυσικού αερίου για την οποία δύναται να καταβληθεί αποζημίωση σε ένα ημερολογιακό έτος προσδιορίζεται επί τη βάσει των αναλύσεων του σχεδίου προληπτικής δράσης, μέσω του οποίου επιδιώκεται η δυνατότητα διαχείρισης ζήτησης Μεγάλων Πελατών στο επίπεδο του 20% της μέγιστης ημερήσιας ζήτησής τους. Κατά το δυσμενέστερο σενάριο που εξετάζεται στο ανωτέρω σχέδιο, η ανώτατη ετησίως αναμενόμενη ποσότητα μη παραδοθέντος φυσικού αερίου μέσω μηχανισμού διαχείρισης ζήτησης εκτιμήθηκε στο ύψος των 670 GWh. Λόγω της πτώσης της ζήτησης στο διάστημα που μεσολάβησε από την εκπόνηση του σχεδίου προ ληπτικής δράσης (2012), και των αλλαγών σε κανόνες βάσει των οποίων εντάσσονται οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η ποσότητα αυτή επανεκτιμάται στο επίπεδο των 530 GWh, θεωρώντας δυνατότητα διαχείρισης ζήτησης στο επίπεδο του δέκα τοις εκατό (10%) από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στο επίπεδο του σαράντα τοις εκατό (40%) από Μεγάλους Πελάτες. 4) Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το άνω όριο ετήσι ας αποζημίωσης προς Προμηθευτές για την κάλυψη του κόστους του μηχανισμού διαχείρισης ζήτησης φυσικού αερίου οριοθετείται στο ύψος των 5,3 εκ.. Ε. Προσδιορισμός ανώτατου επιτρεπόμενο ορίου του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού 1) Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, το ανώτατο επιτρε πόμενο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού καθορίζεται από τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των τακτικών καθώς και των έκτακτων υποχρεώσεων του ΔΕΣΦΑ, όπως προκύπτουν από τις συμβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόμου. 2) Επειδή, οι τακτικές/πάγιες υποχρεώσεις του Διαχει ριστή απορρέουν από την ανάγκη κάλυψης του ετήσιου ανταλλάγματος προς τους κατόχους άδειας παραγω γής σταθμού με δυνατότητα εναλλακτικού καυσίμου, με τους οποίους έχει συμβληθεί μέσω των συμβάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Νόμου. Οι υπο χρεώσεις αυτές, σε ετήσια βάση,προϋπολογίζονται στο ύψος των 4,5 εκ., σύμφωνα με τις παραδοχές που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Γ της παρούσας. 3) Επειδή, οι έκτακτες υποχρεώσεις του Διαχειριστή απορρέουν από την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης προς προμηθευτές δυνάμει των συμβάσεων που προ βλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Νόμου. Το ανώτατο ύψος των αποζημιώσεων λόγω διαχείρισης ζήτησης, σύμφωνα με την ενότητα Δ της παρούσας καθορίζεται ίσο με 5,3 εκ.. 4) Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω το ύψος του λο γαριασμού, το οποίο κρίνεται επαρκές για να καλύψει τις πάγιες και έκτακτες υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ ενός έτους, κατά το δυσμενέστερο αναμενόμενο σενάριο κρίσης εφοδιασμού εκτιμάται στο ύψος των 9,8 εκ.. ΣΤ. Υπολογισμός τέλους ασφάλειας εφοδιασμού και επιμερισμός σε καταναλωτές φυσικού αερίου 1) Επειδή, το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλει ας εφοδιασμού που δύναται να καταβληθεί από κάθε κατηγορία Πελάτη κρίνεται σκόπιμο να υπολογιστεί με βάση τις ως άνω αρχές, όπως αναφέρθηκε στην ενό τητα Α: α) να διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελάτη

8 31388 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ώστε να αντικατοπτρίζει το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας που αντιπαρέχεται στην αντίστοιχη κα τηγορία κατά τη διάρκεια κρίσεων επιπέδου έκτακτης ανάγκης, β) να υπολογιστεί με τρόπο ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος του μηχανισμού διασφάλισης εφοδι ασμού σε φυσικό αέριο όπως περιλαμβάνει το σύνολο των τακτικών και έκτακτων πληρωμών του Διαχειριστή προς τους ηλεκτροπαραγωγούς και τους Προμηθευτές Μεγάλων Πελατών, ως απόρροια των μεταξύ τους συμ βάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόμου, γ) να τιμολογείται και να ανακτάται σε μηνιαία βάση καθότι τόσο οι συ ναλλαγές του Διαχειριστή και των Χρηστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ πραγ ματοποιούνται σε μηνιαία βάση όσο και οι συναλλαγές μεταξύ Προμηθευτών και Μεγάλων Πελατών. 2) Επειδή, για τη διαχείριση καταστάσεων συναγερ μού επιπέδου 3 (επίπεδο έκτακτης ανάγκης) το αρμό διο όργανο λήψης αποφάσεων αποφασίζει τη διακοπή/ περιορισμό της παροχής Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας Ι. Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύ σιμο Φυσικό Αέριο ΙΙ. Άλλοι καταναλωτές φυσικού αερίου που δεν είναι Προστατευόμενοι ΙΙΙ. Προστατευόμενοι Καταναλωτές φυσικού αερίου 3) Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Διαχειριστής κηρύξει το ΕΣΦΑ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (επίπεδο 3), οι Πελάτες οι οποίοι προηγούνται σε σειρά προτεραιότητας στον Κατάλογο Σειράς Διακοπής Παροχής Φυσικού Αερίου αναμένεται να υποστούν επιβεβλημένη περικοπή στην τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο, προκειμένου να διασφαλιστεί η τροφοδοσία καταναλωτών που έπονται στη σειρά, χωρίς να θεμελιώνουν δικαίωμα για κανενός είδους αποζημίωση έναντι του αρμόδιου οργάνου που έλαβε τη σχετική απόφαση. 4) Επειδή, κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα ακόλουθα: (α) η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ, (β) η τροφοδοσία της εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών και, (γ) ο περιορισμός των επιπτώσεων στο Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 5) Επειδή, οι Προστατευόμενοι Καταναλω τές(κατηγορία ΙΙΙ) απολαμβάνουν της απόλυτης προ τεραιότητας της τροφοδοσίας τους με φυσικό αέριο εν μέσω κρίσεων επιπέδου έκτακτης ανάγκης στο ΕΣΦΑ, έναντι της τροφοδοσίας όλων των υπόλοιπων κατα ναλωτών επομένως κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλουν την υψηλότερη μοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασμού. 6) Επειδή, οι Πελάτες παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργει ας (Κατηγορία Ι) είναι πρώτοι στη λίστα διακοπής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης επομένως κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλουν τη χαμηλότερη μοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασμού, μεταξύ των κατηγοριών Ι ΙΙΙ της ανωτέρω παραγράφου 2. 7) Επειδή, οι λοιποί καταναλωτές φυσικού αερίου (Κατηγορία ΙΙ) απολαμβάνουν σχετικής προτεραιότη τας της τροφοδοσίας τους με φυσικό αέριο, καθώς και προβλέψεων για παροχή έγκαιρης προειδοποίησης σα ράντα οκτώ (48) ωρών πριν την επικείμενη διακοπή της τροφοδοσίας για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την αποφυγή ατυχημάτων εν μέσω κρίσεων επιπέδου έκτακτης ανάγκης στο ΕΣΦΑ κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλουν ενδιάμεση μοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασμού. 8) Επειδή η ελαχιστοποίηση του κόστους του μηχανι σμού διαχείρισης ζήτησης για την αγορά φυσικού αε ρίου αποτελεί ζητούμενο, κρίνεται σκόπιμο να εισαχθεί κατηγορία «διακόψιμων καταναλωτών» στην κορυφή της λίστας διακοπής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και να παρασχεθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτή Μεγά λοι Πελάτες, εξαιρουμένων αυτών που καταναλώνουν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,οι οποίοι διαθέτουν σημαντική ευελιξία στη ζήτησή τους. Τεκμήριο της ευελιξίας τους και προαπαιτούμενο για την ένταξή τους στην κατηγορία αυτή θα είναι η σύναψη ετήσιας σύμβασης διακοπής με τον Προμηθευτή τους βάσει της οποίας κατ ελάχιστον δεσμεύονται: να περικόπτουν ζήτηση φυσικού αερίου άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) της ημερήσιας ζήτησής τους οποτεδήποτε και εντός έξι (6) ωρών μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή τους κατά τη διάρκεια κρίσεων επιπέδου 2 (επιφυλακή). να διατηρούν μειωμένο επίπεδο ζήτησης Φυσικού Αερίου για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) ημέρες ανά έτος. να καταβάλουν αναδρομικά το τέλος που αντιστοι χεί στο σύνολο των ποσοτήτων που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, προσαυξημένο κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) σε περίπτωση πα ράβασης των ανωτέρω όρων. 9) Επειδή οι διακόψιμοι κατά τα ανωτέρω κατανα λωτές θα διακόπτονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των υπόλοιπων καταναλωτών φυσικού αερίου σε κρίσεις επιπέδου 3 και επειδή συμβάλουν με μηδενικό κόστος στη διαχείριση κρίσεων επιπέδου 2, δεδομένου ότι δε συμμετέχουν στον μηχανισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του Νόμου, κρίνεται σκόπιμο να καταβάλουν μηδενική χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασμού. 10) Επειδή, για τον καθορισμό του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός αλγόριθμου ετήσιας αναπροσαρμογής του τέλους που να ελέγχει αυτόματα το ύψος του τέλους συναρτήσει του ύψους του Λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, διατηρώντας έτσι το ύψος του λογαριασμού κάτω από το ανώτατο όριο. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω συντελεστή αναπροσαρμογής του τέλους, C, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: C 1 (1) 9,8 όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασμού ασφά λειας εφοδιασμού σε εκ.. Ο συντελεστής C λαμβάνει τιμές από 0 έως 1 και αναπροσαρμόζεται ετησίως από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ώστε το ύψος του λογαρια σμού ασφάλειας εφοδιασμού να μην υπερβεί το ανώτα το όριο που καθορίζεται στην ενότητα Ε. 11) Επειδή, ο συντελεστής C κρίνεται σκόπιμο να λάβει αρχική τιμή που επιτρέπει εντός 6 μηνών από

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την έναρξη είσπραξης του τέλους, τη συγκέντρωση ελάχιστου ποσού ικανού για την κάλυψη τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου τυχόν έκτακτων υποχρεώσεων, όπως αναλύθηκαν στην ενότητα Δ της παρούσας, δηλαδή ποσού άνω των 2,2 εκ.. Προς εξυ πηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού, για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας ο συντελεστής ορίζεται σε 1. Για κάθε επόμενο έτος εφαρμογής ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ ανακοινώνει έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους την ισχύουσα τιμή του C για τους επόμενους 12 μήνες. Σε ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα του τύπου (1), ο συντελεστής C ορίζεται ίσος με μηδέν. 12) Επειδή, με βάση τις ως άνω σκέψεις το μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλουν οι Χρή στες για κάθε κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου ορίζεται ως εξής: i) 0 / MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9 της ενότητας ΣΤ της παρούσης. ii) C x 0,16 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. iii) C x 0,48 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αε ρίου από Προστατευόμενους Καταναλωτές. iv) C x 0,18 /MWh για όλες τις υπόλοιπες κατανα λώσεις ΦΑ. Ζ. Θέματα Διαχείρισης Λογαριασμού Ασφάλειας Εφο διασμού 1) Επειδή, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου εισπράττει το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού από τους Χρήστες και τηρεί χωριστό λο γαριασμό για τις δραστηριότητες αυτές. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμο να τηρεί ο Διαχειριστής ξε χωριστό έντοκο Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού με τις εισροές και εκροές που αφορούν σε θέματα ασφά λειας εφοδιασμού, και οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως τα ανταλλάγματα και τις αποζημιώσεις όπως προβλέπονται στις συμβάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 73 του Νόμου καθώς και τα ποσά από την καταβολή του τέλους ασφάλειας εφοδιασμού στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ από τους Χρήστες. Ο Λογαριασμός αυτός κρίνεται σκόπιμο να ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το απόθεμα του λογαριασμού αυτού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών. 2) Επειδή, σε περίπτωση όπου το υπόλοιπο του λο γαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού που τηρεί ο Διαχει ριστής, δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεών του, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Άρθρο 73 του Ν. 4001/2011, ο ΔΕΣΦΑ κρίνεται σκόπιμο να διασφαλίσει την άμεση διαθεσιμότητα κεφαλαίου στο Λογαριασμό Ασφάλειας Εφοδιασμού για την πλή ρη άμεση αποζημίωση των αντισυμβαλλόμενών του. Σε περίπτωση που για το σκοπό αυτό ο ΔΕΣΦΑ υπόκειται σε κάποιο χρηματοοικονομικό κόστος το απολύτως αι τιολογημένο αυτό κόστος θα συμπεριληφθεί στο προς ανάκτηση ΤΑΕ, μετά από έγκριση της ΡΑΕ. 3) Επειδή, για λόγους διαφάνειας, ενημέρωσης των συμμετεχόντων στην αγορά φυσικού αερίου και επο πτείας του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού από τη ΡΑΕ κρίνεται σκόπιμο όπως ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ αναρτά στην ιστοσελίδα του ετησίως, και υπο βάλει στη ΡΑΕ, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαρια σμού αυτού. Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζει: 1) Ορίζει το ποσό των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ, ως το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού ασφά λειας εφοδιασμού. 2) Ορίζει αλγόριθμο ετήσιας αναπροσαρμογής του τέ λους που διασφαλίζει ισοσκελισμένο Λογαριασμό ασφά λειας εφοδιασμού, μέσω συντελεστή αναπροσαρμογής του τέλους, C, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: C 1 (1) 9,8 όπου ΤΥΛ είναι το τρέχον ύψος λογαριασμού ασφά λειας εφοδιασμού σε εκ.. Με την παρούσα ορίζεται ότι ο συντελεστής C ανέρχεται σε 1. Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ ανακοινώνει στις 30 Απριλίου κάθε έτους την ισχύουσα τιμή του C. Σε ενδεχόμενο αρνητικό απο τέλεσμα του τύπου (1),ο συντελεστής C ορίζεται ίσος με μηδέν. 3) Τη θέσπιση μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδι ασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Κατα ναλωτών, ως εξής: i) 0 / MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9 της ενότητας ΣΤ της παρούσης ii) C x 0,16 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. iii) C x 0,48 /MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αε ρίου από Προστατευόμενους Καταναλωτές. iv) C x 0,18 /MWh για όλες τις υπόλοιπες κατανα λώσεις ΦΑ. 4) Την υποβολή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος ενεργειών από το Διαχειριστή σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά του για την ενεργο ποίηση του μηχανισμού που περιγράφεται στις παρα γράφους 4 και 5 του άρθρου 73 του νόμου. 5) Καλεί τον Διαχειριστή να επικαιροποιήσει τη σειρά προτεραιότητας διακοπής καταναλωτών φυσικού αε ρίου του σχεδίου έκτακτης ανάγκης με την προσθήκη κατηγορίας διακόψιμων καταναλωτών στην κορυφή της λίστας. 6) Καλεί τους κατόχους άδειας προμήθειας με ενερ γό χαρτοφυλάκιο Μεγάλων Πελατών που δεν κατανα λώνουν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να καταρτίσουν και να προσφέρουν στους εν λόγω Πελάτες συμβάσεις διακοψιμότητας σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα. 7) Καλεί τον Διαχειριστή όπως προβαίνει στις ακό λουθες ενέργειες κατά την εφαρμογή των ανωτέρω: Α) Τηρεί ξεχωριστό έντοκο λογαριασμό για τις εισροές και εκροές που αφορούν σε θέματα ασφάλειας εφοδια σμού, ο οποίος θα ανατροφοδοτείται από τους τόκους που προκύπτουν από το απόθεμα του λογαριασμού αυτού, Β) Αναρτά στην ιστοσελίδα του ετησίως, και

10 31390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υποβάλει στη ΡΑΕ, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τις κινήσεις και το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού. 8) Η είσπραξη του τέλους από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ καθώς και η ανάκτησή του από τους Χρήστες, σε περίπτωση που δεν είναι Τελικοί Πελάτες, εκκι νεί με τις ποσότητες που θα καταμετρηθούν και θα τιμολογηθούν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του Νο εμβρίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

11

12 31392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2536 23 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. απόφασης 344/2014 Καθορισµός ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου λογαρια σµού ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η ε

ii. Η αναβάθµιση του υφιστάµενου τερµατικού σταθµού της Ρεβυθούσας. iii. Μία νέα υποδοµή αποθήκευσης αερίου (Τερµατικός ΥΦΑ ή υπόγεια αποθήκη). 2. Η ε ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Α. Σύντοµο ιστορικό Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα