STEEL PIPES INDUSTRY. ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "STEEL PIPES INDUSTRY. www.nikolsol.gr ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY"

Transcript

1 ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α NIKOLAIDIS TH. BROS S.A. STEEL PIPES INDUSTRY G A L V A N I Z I N G P L A N T

2 ÁÍÔÏ Ç/AÓÖÁËÅÉÁ/ÐÏÉÏÔÇÔÁ STRENGTH/SAFETY/QUALITY ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

3 Η εταιρία Η εταιρία ιδρύθηκε το 1963 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την παραγωγή και εξέλαση επιμήκων προϊόντων χάλυβα σωλήνων και στραντζαριστών. Εργοστάσιο Το 1972 πραγματοποιείται μετεγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης στο 16ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Σερρών στεγασμένης επιφάνειας τ.μ. προσθέτοντας και την παραγωγή γαλβανισμένων σωλήνων νερού. Το 1985 δημιουργεί γραφεία και αποθήκες εξυπηρέτησης πελατών στο 5ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά 2000 τ.μ. Το 1989 η εταιρία συνεχίσθηκε μόνο από τον Παύλο Νικολαϊδη, ο οποίος την καταξίωσε και την κατέστησε αρχηγική στον κλάδο. Η εταιρία το 2007 μεταβιβάζεται στον υιό του Στέλιο Νικολαϊδη ο οποίος ηγείται της εταιρίας μέχρι σήμερα. Γραφεία - Αποθήκη Η ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καταξιώνουν την εταιρία μέσα στις κορυφαίες του κλάδου και πιστοποιείται κατά ISO 9001:2008. Η εταιρία πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά και εγκαθιστά το 2009 δύο νέες γραμμές παραγωγής του οίκου VAI - SEUTHE για να διευρύνει την γκάμα των παραγόμενων προϊόντων της και στο φυσικό αέριο, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα τους και προχωράει στην επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων με δύο νέες πτέρυγες. Γραμμή Παραγωγής Εργοστάσιο ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

4 Περιβάλλον Η πράσινη επιχείρηση αποτελεί στόχο και προτεραιότητα. Η επένδυση που πραγματοποιήσαμε τα έτη με την εγκατάσταση νέων σύγχρονων σωληνοποιητικών μηχανών μείωσε την χρήση ενεργειακών πόρων και τη χρήση ορυκτελαίων. Ανά μέτρο παραγόμενης σωλήνας πλέον χρησιμοποιείται λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και παράγονται λιγότερα απόβλητα. Η επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων είναι μια δύσκολη κατεργασία και απαιτούνται χημικές επεξεργασίες οι οποίες παράγουν απόβλητα. Από την αρχή της λειτουργίας του γαλβανιστηρίου εγκαταστάθηκε μονάδα βιολογικού καθαρισμού και δεν γίνεται καμία διάθεση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η σύγχρονη τεχνολογία ωστόσο δίνει δυνατότητες για μηδενική παραγωγή αποβλήτων, ο οποίος είναι ο στόχος μας και τα επόμενα βήματα στον συνεχή εκσυγχρονισμό. Από το 2009 η εταιρία εφαρμόζει τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) σε εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η εταιρία διαθέτει ISO 1400 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Υγεία & Ασφάλεια Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αποτελούν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Κάνουμε προσπάθειες όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας αλλά και της εργονομίας. Στα πλαίσια αυτά έχει γίνει αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχος των κινδύνων για την υγεία στον εργασιακό χώρο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς. Έχουμε αναγνωρίσει τους πιθανούς κινδύνους (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς) που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και φροντίζουμε καθημερινά για την αντιμετώπιση τους. Αναπτύξαμε ένα λεπτομερές σχέδιο που αφορά τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των παραγόντων και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την μείωση ή τον έλεγχο των κινδύνων και καθορίσαμε τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες ανά θέση εργασίας. Εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε το προσωπικό σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Μέσα στα πλάνα της εταιρίας είναι ένα ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων σύμφωνα με τα εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

5 Πιστοποιητικά Εταιρίας Ποιότητα Πρωταρχικό μέλημα της εταιρίας «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε. είναι να παρέχει υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών της. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό, η οργάνωση και η λειτουργία της εταιρίας βασίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008. Όλα τα τμήματα και τα καταστήματα της εταιρίας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους και την εκπαίδευσή τους από την εταιρεία. Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας εφαρμόζεται, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, προσφέροντας στους πελάτες της άριστες και συνεχώς βελτιωμένης ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. Όλοι οι παραπάνω στόχοι ελέγχονται και ενδυναμώνονται μέσω των συνεχών προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, των τακτικών ανασκοπήσεων από την διοίκηση και των διαδικασιών εσωτερικών επιθεωρήσεων, όπου στατιστικά επεξεργάζονται τα δεδομένα των Αρχείων ποιότητας και καθορίζονται σαφώς οι ενέργειες βελτίωσης. EN ISO 9001:2008 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Πρότυπο κατά ΕΛΟΤ EN Δήλωση συμμόρφωσης για σωλήνες φυσικού αερίου CE Πρότυπο ΕΝ Πιστοποιητικό για Χάλυβες Κατασκευών ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

6 Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων Κάθε χιλιοστό σωλήνα που παράγεται από την εταιρία «ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ» Α.Β.Ε.Ε., ελέγχεται ως προς την ποιότητα, την αντοχή και την αξιοπιστία. Εφαρμόζονται οι πιο απαιτητικές προκλήσεις στην σύγχρονη δοκιμή υλικών, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που κάνει αυτόματο έλεγχο ηλεκτρομαγνητικά, μέθοδος γνωστή και ως EDDY CURRENT TESTING. Συγκεκριμένα στις γραμμές σωληνοποίησης, υπάρχει εγκατεστημένο μηχάνημα ηλεκτρομαγνητικού ελέγχου το οποίο ανιχνεύει αυτόματα οποιοδήποτε σφάλμα π.χ. μια τρύπα, «ανοιχτή» ραφή, απόκλιση διατομής, παραμορφώσεις κλπ. Μετά την ανίχνευση του σφάλματος, η συσκευή δίνει σήμα στην οθόνη και στην συνέχεια εντολή απόρριψης του προβληματικού προϊόντος. Οι συνεχόμενες δοκιμές στη γραμμή παραγωγής εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα στα προϊόντα της εταιρίας. Σημαντικό είναι ότι με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, όλα τα προϊόντα της υπόκεινται σε εργαστηριακές δοκιμές, σε εξωτερικά εργαστήρια αναγνωρισμένα από το Ε.Σ.Υ.Δ. για την εγκυρότητά τους.

7 Χαλυβδοσωλήνες Ύδρευσης Σωλήνων Ευθείας Ραφής (ERW) Electric Resistance Welded pipes Υδρευσης Χαλυβδοσωλήνες Ύδρευσης Γαλβανιζέ Οι συγκεκριμένες σωλήνες παράγονται από χαλύβδινο έλασμα, το οποίο διαμορφώνεται προοδευτικά ώστε κυρτωμένο σχηματίζει κύλινδρο και συγκολλείται με την εφαρμογή συμπίεσης και «υψίσυχνου ρεύματος» στα άκρα του ελάσματος, το οποίο έχει πλέον τη μορφή του σωλήνα χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου συγκολλητικού υλικού. Στη συνέχεια, η ζώνη συγκόλλησης καθαρίζεται εξωτερικώς και εσωτερικώς και ελέγχεται με υπερήχους, τόσο για τον έλεγχο της συγκόλλησης όσο και για την διάμετρο, το πάχος και το σύνολο της επιφάνειας της σωλήνας. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι σωλήνες υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται ηλεκτρομαγνητικά, με μηχανικές, χημικές και υδραυλικές δοκιμές. Χρησιμοποιούνται στη μεταφορά υγρών. Ανάλογα με την πάχος τους χωρίζονται σε κίτρινες (Κοινές Εμπορίου), κόκκινες (Βαρέως Τύπου ΒΤ) και πράσινες (Υπερβαρέως Τύπου). Οι σωλήνες με την κόκκινη ετικέτα, παράγονται κατόπιν παραγγελίας και δεν διατίθενται σε στοκ. Μέθοδος γαλβανίσματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Τα άκρα των σωλήνων παρέχονται με κωνικά εξωτερικά σπειρώματα. Χαλυβδοσωλήνες Ύδρευσης Μαύρες Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών, εκεί που δεν υπάρχουν απαιτήσεις γαλβανισμένης σωλήνας. Επιφανειακή προστασία κατά της οψειδώσεως με χρώμα μαύρο τύπου Βitulak. Τα άκρα των σωλήνων παρέχονται με κωνικά εξωτερικά σπειρώματα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ & ΜΑΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ISO ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΒΤ ISO MEDIUM YBT D T ΒΑΡΟΣ Kg/m D T ΒΑΡΟΣ Kg/m D T ΒΑΡΟΣ Kg/m 1/2 2,00 0,95 1/2 2,30 1,08 1/2 2,60 1,21 3/4 2,30 1,39 3/4 2,30 1,39 3/4 2,60 1,56 1 2,60 1,98 1 2,90 2,20 1 3,20 2,41 1 1/4 2,60 2,54 1 1/4 2,90 2,82 1 1/4 3,20 3,10 1 1/2 2,90 3,24 1 1/2 2,90 3,24 1 1/2 3,20 3,56 2 2,90 4,08 2 3,20 4,49 2 3,60 5,03 2 1/2 3,20 5,73 2 1/2 3,20 5,73 2 1/2 3,60 6,42 3 3,20 6, ,00 8,53 4 3,60 9, ,50 12,20 Ανοχές πάχους: -12,5%

8 Χαλυβδοσωλήνες «Nikol Gas» Φυσικού Αερίου Σωλήνων Ευθείας Ραφής (ERW) Electric Resistance Welded pipes Φυσικού Αερίου ΕΝ Οι συγκεκριμένες σωλήνες παράγονται από χαλύβδινο έλασμα το οποίο διαμορφώνεται προοδευτικά ώστε κυρτωμένο σχηματίζει κύλινδρο και συγκολλείται με την εφαρμογή συμπίεσης και «υψίσυχνου ρεύματος» στα άκρα του ελάσματος, το οποίο έχει πλέον τη μορφή του σωλήνα χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου συγκολλητικού υλικού. Στη συνέχεια η ζώνη συγκόλλησης καθαρίζεται εσωτερικώς και εξωτερικώς καθώς όσο και για την διάμετρο, το πάχος και το σύνολο της επιφανείας της σωλήνας. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι σωλήνες υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕN (Σωλήνα ΥΒΤ) ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Αντίδραση στη φωτιά Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων - Τεστ εφελκυσμού Χημική σύσταση Τεστ διαρροής Υδροστατική δοκιμή. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται ηλεκτρομαγνητικά, με μηχανικές, χημικές και υδραυλικές δοκιμές. 08 Χαλυβδοσωλήνες Φυσικού Αερίου Γαλβανιζέ ΕΝ Μέθοδος γαλβανίσματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ Για το γαλβάνισμα των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές φυσικού αερίου, στο τέλος της διαδικασίας γαλβανίσματος, οι σωλήνες περνούν απο ειδική συσκευή «δαχτυλιδιού» που παρέχει ζεστό αέρα, διαδικασία η οποία εξασφαλίζει την ομαλότητα και την αποφυγή ατελειών στην επειφάνεια των σωλήνων. Τα άκρα των σωλήνων παρέχονται με κώνικα εξωτερικά σπειρώματα. Χαλυβδοσωλήνες Μαύρες ΕΝ Οι Σωλήνες Ύδρευσης Μαύρες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αερίων και υγρών, εκεί που οι απαιτήσεις ασφάλειας και αντοχής στη διάβρωση είναι μικρές. Τα άκρα των σωλήνων παρέχονται με κωνικά εξωτερικά σπειρώματα ή χωρίς.

9 ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ % ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ C max Mn max P max S max Όριο Αντοχής σε διαρροή ReH min (Mpa) Αντοχή σε Εφελκυσμό Rm (Mpa) Eπιμήκυνση A min% μέχρι C=Άνθρακας Mn= Μαγγάνιο Ρ= Φώσφορος S= Θείον Ονομαστική Εξωτερική Διάμετρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ Προσδιοριζόμενη Εξωτερική Διάμετρος mm Mέγεθος Σπειρώματος R Εξωτερική Διάμετρος Max (mm) Min (mm) Πάχος Σπειρώματος (mm) Μάζα ανά μονάδα μήκους γυμνού σωλήνα Απλό Σπειρώμα τελείωμα & Υποδοχή (Kg/m) (Kg/m) / / / / / ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΟΧΕΣ Η ανοχή από την καμπύλη περιλαμβάνεται στην ανοχή της διαμέτρου ΠΑΧΟΣ (+)(-) 10% ΒΑΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗ (+)(-) 7.5% για ποσότητες 10 ton και άνω Το εξωτερικό κορδόνι συγκόλλησης πρέπει να είναι τοποθετημένο σε μια ουσιαστικά επιπέδη σειρά Το ύψος από την εσωτερική ραφή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του προσδιορισμένου πάχος τυχώχοματος ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΝ Κωνικά

10 Χαλυβδοσωλήνες Υδρευσης «Νikol Piro» Πυροπροστασίας Σωλήνων Ευθείας Ραφής (ERW) Electric Resistance Welded pipes Πυροπροστασίας ΕΝ Οι συγκεκριμένες σωλήνες παράγονται από χαλύβδινο έλασμα το οποίο διαμορφώνεται προοδευτικά ώστε κυρτωμένο σχηματίζει κύλινδρο και συγκολλείται με την εφαρμογή συμπίεσης και «υψίσυχνου ρεύματος» στα άκρα του ελάσματος, το οποίο έχει πλέον τη μορφή του σωλήνα χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου συγκολλητικού υλικού. Στη συνέχεια η ζώνη συγκόλλησης καθαρίζεται εξωτερικώς και ελέγχεται με υπερήχους τόσο για τον έλεγχο της συγκόλλησης όσο και για την διάμετρο, το πάχος και το σύνολο της επιφανείας της σωλήνας. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι σωλήνες υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται ηλεκτρομαγνητικά, με μηχανικές, χημικές και υδραυλικές δοκιμές. Χρησιμοποιούνται στη μεταφορά υγρών. Ανάλογα με την πάχος τους χωρίζονται σε κίτρινες (Κοινές Εμπορίου), κόκκινες (Βαρέως Τύπου ΒΤ) και πράσινες (Υπερβαρέως Τύπου). Οι σωλήνες με την κόκκινη ετικέτα παράγονται κατόπιν παραγγελίας και δεν διατίθενται σε στοκ. 08 Χαλυβδοσωλήνες Πυροπροστασίας Γαλβανιζέ ΕΝ Οι Σωλήνες Πυρασφάλειας Γαλβανιζέ χρησιμοποιούνται για δίκτυα πυρασφάλειας - μεταφοράς νερού - υπό υψηλή πίεση. Στα άκρα των σωλήνων πυρασφάλειας, αντί σπειρώματος υπάρχει αυλάκωση για την τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (σφιγκτήρα) και την ένωση αυτών μεταξύ τους. Χαλυβδοσωλήνες Πυροπροστασίας Μαύρες ΕΝ Οι Σωλήνες Πυρασφάλειας Μαύρες χρησιμοποιούνται για δίκτυα μεταφοράς νερού. Στα άκρα των σωλήνων πυρασφάλειας αντί σπειρώματος υπάρχει αυλάκωση για την τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (σφιγκτήρα) και την ένωση αυτών μεταξύ τους. Επιφανειακή προστασία κατά της οξείδωσης με χρώμα τύπου Bitulak.

11 Λεπτομέρειες Αυλάκωσης Σωλήνα ΕΝ Πυρασφάλειας Ονομαστική Εξωτερική Διάμετρος ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ Προσδιοριζόμενη Εξωτερική Διάμετρος mm Mέγεθος Σπειρώματος R Εξωτερική Διάμετρος Max (mm) Min (mm) Πάχος Σπειρώματος (mm) Μάζα ανά μονάδα μήκους γυμνού σωλήνα Απλό Σπειρώμα τελείωμα & Υποδοχή (Kg/m) (Kg/m) / Α. Απόσταση από άκρο σωλήνας (Α) 15,9mm (+) (-) 0,8mm Β. Πλάτος αυλακώματος (Β) 8,7mm (+) (-) 0,8mm B1 Min 4,7mm K Max 2,0mm Pipe Size A B B1 Min. K Max ± ± ± 1/ ± 1/

12 Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Σωλήνων Ευθείας Ραφής - (ERW) Electric Resistance Welded pipes Οι συγκεκριμένες σωλήνες παράγονται από χαλύβδινο έλασμα το οποίο διαμορφώνεται προοδευτικά ώστε κυρτωμένο σχηματίζει κύλινδρο και συγκολλείται με την εφαρμογή συμπίεσης και «υψίσυχνου ρεύματος»στα άκρα του ελάσματος, το οποίο έχει πλέον την μορφή του σωλήνα χωρίς τη χρήση επιπρόσθετου συγκολλητικού υλικού. Στη συνέχεια η ζώνη συγκόλλησης καθαρίζεται εξωτερικώς και ελέγχεται με υπερήχους τόσο για τον έλεγχο της συγκόλλησης όσο και για την διάμετρο, το πάχος και το σύνολο της επιφανείας της σωλήνας. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι σωλήνες υποβάλλονται σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Γαλβανιζέ Οι Σωλήνες Γαλβανιζέ Κατασκευών παράγονται από χάλυβα S235JR Θ.Ε. για τα πάχη από 2,00mm και χάλυβα Ψ.Ε. DC01 για τα πάχη από 1,5mm και κάτω. Αφού διαμορφωθούν σε σωλήνα, γαλβανίζονται εν θερμώ σε τήγμα λιωμένου ψευδαργύρου και αυτό προσδίδει σε αυτές μια μακροχρόνια προστασία από την οξείδωση. Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Άβαφες Οι Σωλήνες Κατασκευών παράγονται από χάλυβα S235JR Θ.Ε. για τα πάχη από 2,00mm και χάλυβα Ψ.Ε. DC01 για τα πάχη από 1,5mm και κάτω. Θεωρητικά κιλά ανά μέτρο. Tο Φ127, Φ152, Φ168 μπορούν να παραδοθούν μόνο σε άβαφα. Δυνατότητα παραγωγής σε ειδικό μήκος. ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΧΟΣ in mm 2 2, /2 Φ21 0,95 1,16 1,35 3/4 Φ26 1,23 1,50 1,77 1 Φ33 1,56 1,92 2,27 Φ38 Κ.Π. Κ.Π. Κ.Π. 1 1/4 Φ42 1,99 2,46 2,91 1 1/2 Φ48 2,28 2,82 3,35 Φ51 Κ.Π. Κ.Π. Κ.Π. 2 Φ60 2,88 3,56 4,24 Φ63,5 Κ.Π. Κ.Π. Κ.Π. Φ68 Κ.Π. Κ.Π. Κ.Π. Φ70 Κ.Π. Κ.Π. Κ.Π. 2 1/2 Φ76 3,65 4,54 5,41 7,11 8,77 10,40 3 Φ88 4,29 5,33 6,36 8,38 10,30 12,30 Φ95 Κ.Π. Κ.Π. Κ.Π. Φ102 4,91 6,11 7,29 9,63 11,90 14,10 4 Φ114 6,89 8,23 10,90 13,50 16,00 Φ127 6,23 7,77 9,30 12,31 15,23 18,13 Φ152 9,36 11,19 14,82 18,40 21,95 Φ168 12,22 16,17 20,10 23,97 * Κ.Π. Κατόπιν παραγγελίας.

13 Κοίλοι Δοκοί Τα τετράγωνα και ορθογώνια κοίλα τμήματα έχουν γίνει όλο και περισσότερο σημαντικά ως δομικό υλικό σε σύγκριση με άλλα δομικά υλικά από χάλυβα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοίλων δοκών, καθιστούν τις πιο περίπλοκες κατασκευές πιθανές και ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά τους είναι μια ουσιαστική αποταμίευση βάρους όταν συγκρίνεται με τα συμβατικά τμήματα. Εκτός από τα τεχνικά πλεονεκτήματά τους, οι κοίλοι δοκοί χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, λόγω των αισθητικών χαρακτηριστικών τους. Τα κοίλα τμήματα χρησιμοποιούνται σαν ορατά στοιχεία κατασκευής και η απέραντη σειρά των διαστάσεων, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα της εφαρμογής τους. Τετράγωνης Διατομής ΔΙΑΤΟΜΗ Παραλληλόγραμμης Διατομής ΠΑΧΟΣ 2 2, , ,36 1, ,68 2,03 2, ,31 2,82 3,30 4, ,93 3,60 4,25 5,45 6, ,56 4,39 5,19 6,71 8, ,36 5,17 6,13 7,97 9,70 11, ,98 5,96 7,07 9,22 11,30 13, ,57 6,97 8,01 10,50 12,80 15, ,23 7,75 8,96 11,70 14,40 17, ,80 14,20 17,50 20, ,08 20,70 24,50 ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΧΟΣ 2 2, ,68 2,03 2, ,31 2,82 3, ,79 3,47 4, ,93 3,60 4, ,93 3,60 4, ,34 4,18 5, ,56 4,39 5,19 6,71 8, ,36 5,17 6,13 7,97 9, ,47 5,56 6,60 8,59 10, ,98 5,96 7,07 9,22 11,30 13, ,07 9,22 11, ,01 10,50 12,80 15, ,96 11,70 14,40 17, ,96 11,70 14, ,90 18,30 21,70 Θεωρητικό Βάρος σε kg/m. Δυνατότητα παραγωγής σε ειδικό μήκος.

14 Χαρακτηριστικά Σωλήνων Μορφής Η παραγωγή των σωλήνων μορφής γίνεται από χάλυβα Ψ.Ε. DC01. ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΑΧΟΣ 0,90 1,25 1, ,37 0,50 0, ,45 0,62 0, ,54 0,74 0, ,68 0,93 1, ,82 1,13 1, ,96 1,32 1, ,05 1,44 1, ,10 1,52 1, ,39 1,91 2,14 ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΑΧΟΣ 0,90 1,25 1, ,34 0,46 0, ,45 0,62 0, ,61 0,83 0, ,68 0,93 1, ,79 1,09 1, ,92 1,27 1, ,96 1,32 1, ,03 1,42 1, ,96 1,32 1, ,10 1,52 1, ,10 1,52 1, ,25 1,72 1, ,25 1,72 1, ,39 1,91 2, ,39 1,91 2, ,50 2,07 2, ,67 2,31 2,58 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΑΧΟΣ 0,90 1,20 1,50 Φ21 0,48 0,63 0,7 Φ26 0,58 0,75 0,94 Φ33 0,72 0,96 1,04 Φ38 0,93 1,13 1,41 Φ42 0,85 1,24 1,55 Φ48 0,93 1,43 1,79 Φ60 1,07 1,78 2,23 Φ70 2,07 2,59 Θεωρητικό Βάρος σε kg/m. Δυνατότητα παραγωγής σε ειδικό μήκος.

15 ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

16 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ Α 16 χλµ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ Τ , F ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΑΠΟΘΗΚΗ Β 5 χλµ. Ο ΟΥ ΛΑΓΚΑ Α Τ.Κ Τ , F FACTORY - WAREHOUSE A 16 Km THESSALONIKI - SERRES ROAD ZIP CODE Τ , F SALES OFFICE - WAREHOUSE B 5 Km LAGADA - THESSALONIKI ROAD ZIP CODE P.O Τ , F ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. Σ Ω Λ Η Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Α Γ Α Λ Β Α Ν Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α NIKOLAIDIS TH. BROS S.A. STEEL PIPES INDUSTRY G A L V A N I Z I N G P L A N T ΑΝΤΟΧΗ/AΣΦΑΛΕΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ STRENGTH/SAFETY/QUALITY

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας 12 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS

Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ Έκθεση Προόδου (COP) 2014 ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 1 ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Θεόδωρος Τσαγκάρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μηχανικός Πωλήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ 64 Ο μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ανήκει στις πιό σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS MED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα. σελίδα ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS MED 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 03 σελίδα ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS 08 σελίδα ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS Δίκτυα Πυρόσβεσης 10 σελίδα ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS MED 12 σελίδα ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS 28 σελίδα ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ TALOS ECUTHERM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. ΕΛΛΑΔΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα T.: +30 210 28 44 555 F.: +30 210 28 19 210 E.: export@isopipe.

Περιεχόμενα 3. ΕΛΛΑΔΑ Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, Ελλάδα T.: +30 210 28 44 555 F.: +30 210 28 19 210 E.: export@isopipe. Περιεχόμενα 3 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Καθήκον και Όραμα της 3i 9 3. Ιστορία των χυτοσίδηρων λεβήτων 10 4. Περιβαλλοντική Ευαισθησία 12 II Γενικές Πληροφορίες TORRENT

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Έργου : Σελίδα 2 από 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 6 4.1 Περίληψη του έργου του TAP 6 4.1.1 Σκοπός της Περιγραφής του Έργου 6 4.1.2 Έργο του TAP - Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα